- Linnavolikogu
  - Eelnõud / ├Áigusaktid
   - Menetluses
   - Vastu võetud
        - otsused
        - määrused
   - Tagasi võetud
   - Välja arvatud
   - Mitte toetatud
   - Kõik

  - Istungid
  - Stenogrammid
  - Eestseisus
  - Arupärimised
  + Komisjonid
  - Koosseisud
  - Tegevusaruanded

+ Linnaosakogud

+ Valimiskomisjon

+ LKH komisjon

 - Linnavolinike otsing

 - Tallinna õigusaktide
register - Sisene

 - Abi