Linnavolikogu komisjonide tegevusaruanded

 
Pealkiri Perioodi algus Perioodi lõpp Komisjon
2008 a tegevusaruanne 01.01.2008 31.12.2008 Keskkonnakomisjon
2008 a tegevusaruanne 01.01.2008 31.12.2008 Lastekaitsekomisjon
2008 a tegevusaruanne 01.01.2008 31.12.2008 Linnamajanduskomisjon
2008 a tegevusaruanne 01.01.2008 31.12.2008 Rahanduskomisjon
2008 a tegevusaruanne 01.01.2008 31.12.2008 Revisjonikomisjon
2008 a tegevusaruanne 01.01.2008 31.12.2008 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
2008 a tegevusaruanne 01.01.2008 31.12.2008 Tarbijakaitsekomisjon
2008 a tegevusaruanne 01.01.2008 31.12.2008 Haridus- ja kultuurikomisjon
2008. a tegevusaruanne 01.01.2008 31.12.2008 Korrakaitsekomisjon
2008 tegevusaruanne 01.01.2008 18.12.2008 Linnavarakomisjon
2008 tegevusaruanne 01.01.2008 31.12.2008 Õiguskomisjon
2010 haridus- ja kultuurikomisjon 01.01.2010 31.12.2010 Haridus- ja kultuurikomisjon
2010 linnamajanduskomisjon 01.01.2010 31.12.2010 Linnamajanduskomisjon
2010 rahanduskomisjon 01.01.2010 31.12.2010 Rahanduskomisjon
2010 revisjonikomisjon 01.01.2010 31.12.2010 Revisjonikomisjon
2010 tarbijakaitsekomisjon 01.01.2010 31.12.2010 Tarbijakaitsekomisjon
Haridus- ja kultuurikomisjoni 2017. aasta tegevusaruanne 01.01.2017 15.10.2017 Haridus- ja kultuurikomisjon
Haridus- ja kultuurikomisjoni 2018. aasta tegevusaruanne 01.01.2018 19.12.2018 Haridus- ja kultuurikomisjon
Haridus- ja kultuurikomisjoni 2019. aasta tegevusaruanne 01.01.2019 31.12.2019 Haridus- ja kultuurikomisjon
Haridus- ja kultuurikomisjoni tegevusaruanne 2013 01.01.2013 04.10.2013 Haridus- ja kultuurikomisjon
Haridus- ja kultuurikomisjoni tegevusaruanne 2014 01.01.2014 31.12.2014 Haridus- ja kultuurikomisjon
Haridus- ja kultuurikomisjoni tegevusaruanne 2016 01.01.2016 29.12.2016 Haridus- ja kultuurikomisjon
Haridus- ja kultuurikomisjoni tööaruanne 2012 01.01.2012 31.12.2012 Haridus- ja kultuurikomisjon
Innovatsioonikomisjoni 2017. aasta tööaruanne 01.01.2017 15.10.2017 Innovatsioonikomisjon
Innovatsioonikomisjoni 2019.a. tööaruanne 01.01.2019 31.12.2019 Innovatsioonikomisjon
Innovatsioonikomisjoni tegevusaruanne 01.01.2016 31.12.2016 Innovatsioonikomisjon
Innovatsioonikomisjoni tegevusaruanne 2014 01.01.2014 31.12.2014 Innovatsioonikomisjon
Innovatsioonikomisjoni tegevusaruanne 2018 01.01.2018 31.12.2018 Innovatsioonikomisjon
Keskkond 2010 01.01.2010 31.12.2010 Keskkonnakomisjon
Keskkonnakomisjon 2011.a tööaruanne 01.01.2011 31.12.2011 Keskkonnakomisjon
Keskkonnakomisjon 2013 01.01.2013 04.10.2013 Keskkonnakomisjon
Keskkonnakomisjoni 2012.a tööaruanne 01.01.2012 31.12.2012 Keskkonnakomisjon
Keskkonnakomisjoni 2015. aasta tegevusaruanne 01.01.2015 31.12.2015 Keskkonnakomisjon
Keskkonnakomisjoni 2017. aasta tegevusaruanne 01.01.2017 15.10.2017 Keskkonnakomisjon
Keskkonnakomisjoni 2018. aasta tegevusaruanne 01.01.2018 19.12.2018 Keskkonnakomisjon
Keskkonnakomisjoni 2019. aasta tegevusaruanne 01.01.2019 13.12.2019 Keskkonnakomisjon
Keskkonnakomisjoni tegevusaruanne 2014 01.01.2014 31.12.2014 Keskkonnakomisjon
Keskkonnakomisjoni tegevusaruanne 2016 01.01.2016 29.12.2016 Keskkonnakomisjon
Korra- ja tarbijakaitsekomisjon 01.01.2014 31.12.2014 Korra- ja tarbijakaitsekomisjon
Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni 2015. aasta tegevusaruanne 01.01.2015 31.12.2015 Korra- ja tarbijakaitsekomisjon
Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni 2017. aasta tegevusaruanne 01.01.2017 15.10.2017 Korra- ja tarbijakaitsekomisjon
Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni 2018. aasta tegevusaruanne 01.01.2018 19.12.2018 Korra- ja tarbijakaitsekomisjon
Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni 2019. aasta tegevusaruanne 01.01.2019 13.12.2019 Korra- ja tarbijakaitsekomisjon
Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni tegevusaruanne 2016 01.01.2016 29.12.2016 Korra- ja tarbijakaitsekomisjon
Korrakaitse 2010 01.01.2010 31.12.2010 Korrakaitsekomisjon
Korrakaitsekomisjon 2011 tegevusaruanne 01.01.2011 31.12.2011 Korrakaitsekomisjon
Korrakaitsekomisjon 2013 01.01.2013 04.10.2013 Korrakaitsekomisjon
Korrakaitsekomisjoni 2012.a tööaruanne 01.01.2012 31.12.2012 Korrakaitsekomisjon
Linnamajanduskomisjoni 2017. aasta tööaruanne 01.01.2017 15.10.2017 Linnamajanduskomisjon
Linnamajanduskomisjoni 2019.a. tööaruanne 01.01.2019 31.12.2019 Linnamajanduskomisjon
Linnamajanduskomisjoni tegevusaruanne 01.01.2016 31.12.2016 Linnamajanduskomisjon
Linnamajanduskomisjoni tegevusaruanne 2013 01.01.2013 04.10.2013 Linnamajanduskomisjon
Linnamajanduskomisjoni tegevusaruanne 2014 01.01.2014 31.12.2014 Linnamajanduskomisjon
Linnamajanduskomisjoni tegevusaruanne 2018 01.01.2018 31.12.2018 Linnamajanduskomisjon
Linnamajanduskomisjoni tööaruanne 2012 01.01.2012 31.12.2012 Linnamajanduskomisjon
Linnavara 2010 01.01.2010 31.12.2010 Linnavarakomisjon
Linnavara 2011 tööaruanne 01.01.2011 31.12.2011 Linnavarakomisjon
Linnavarakomisjon 2013 01.01.2013 04.10.2013 Linnavarakomisjon
Linnavarakomisjoni 2012.a tööaruanne 01.01.2012 31.12.2012 Linnavarakomisjon
Linnavarakomisjoni 2017. aasta tööaruanne 01.01.2017 15.10.2017 Linnavarakomisjon
Linnavarakomisjoni 2019. aasta tööaruanne 01.01.2019 31.12.2019 Linnavarakomisjon
Linnavarakomisjoni tegevusaruanne 01.01.2016 31.12.2016 Linnavarakomisjon
Linnavarakomisjoni tegevusaruanne 2014 01.01.2014 31.12.2014 Linnavarakomisjon
Linnavarakomisjoni tegevusaruanne 2018 01.01.2018 31.12.2018 Linnavarakomisjon
Rahanduskomisajon 2013 01.01.2013 04.10.2013 Rahanduskomisjon
Rahanduskomisjon 2011 tegevusaruanne 01.01.2011 31.12.2011 Rahanduskomisjon
Rahanduskomisjoni 2012.a tööaruanne 01.01.2012 31.12.2012 Rahanduskomisjon
Rahanduskomisjoni 2017. aasta tööaruanne 01.01.2017 15.10.2017 Rahanduskomisjon
Rahanduskomisjoni 2019.aasta tööaruanne 01.01.2019 31.12.2019 Rahanduskomisjon
Rahanduskomisjoni tegevusaruanne 01.01.2016 31.12.2016 Rahanduskomisjon
Rahanduskomisjoni tegevusaruanne 2014 01.01.2014 31.12.2014 Rahanduskomisjon
Rahanduskomisjoni tegevusaruanne 2018 01.01.2018 31.12.2018 Rahanduskomisjon
Revisjonikomisjoni 2012. aasta tööaruanne 01.01.2012 31.12.2012 Revisjonikomisjon
Revisjonikomisjoni tegevusaruanne 2013 01.01.2013 04.10.2013 Revisjonikomisjon
Revisjonikomisjoni tegevusaruanne 2014 01.01.2014 31.12.2014 Revisjonikomisjon
Revisjonikomisjoni tegevusaruanne 2015 01.01.2015 31.12.2015 Revisjonikomisjon
Revisjonikomisjoni tegevusaruanne 2016 01.01.2016 31.12.2016 Revisjonikomisjon
Revisjonikomisjoni tegevusaruanne 2017 01.01.2017 15.10.2017 Revisjonikomisjon
Revisjonikomisjoni tegevusaruanne I poolaasta 2015 01.01.2015 01.06.2015 Revisjonikomisjon
Sotsiaa- ja tervishoiukomisjoni 2017. aasta tegevusaruanne 01.01.2017 15.10.2017 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Sotsiaal- ja tervihoiukomisjoni tegevusaruanne 2014 01.01.2014 31.12.2014 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Sotsiaal- ja tervishoid 2010 01.01.2010 31.12.2010 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni 2012. aasta 01.01.2012 31.12.2012 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 2015. aasta tegevusaruanne 01.01.2015 01.12.2015 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 2018. aasta tegevusaruanne 01.01.2018 19.12.2018 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 2019. aasta tegevusaruanne 01.01.2019 13.12.2019 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni tegevusaruanne 2016 01.01.2016 12.12.2016 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni tööaruanne 2013 01.01.2013 04.10.2013 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Tarbijakaitsekomisjoni tegevusaruanne 2013 01.01.2013 04.10.2013 Tarbijakaitsekomisjon
Tarbijakaitsekomisjoni tööaruanne 2012 01.01.2012 31.12.2012 Tarbijakaitsekomisjon
tegevusaruanne 2009 01.01.2009 15.10.2009 Haridus- ja kultuurikomisjon
tegevusaruanne 2009 01.01.2009 15.10.2009 Keskkonnakomisjon
tegevusaruanne 2009 01.01.2009 05.10.2009 Korrakaitsekomisjon
tegevusaruanne 2009 01.01.2009 01.10.2009 Lastekaitsekomisjon
tegevusaruanne 2009 01.01.2009 14.10.2009 Linnamajanduskomisjon
tegevusaruanne 2009 01.01.2009 14.10.2009 Linnavarakomisjon
tegevusaruanne 2009 01.01.2009 15.10.2009 Rahanduskomisjon
tegevusaruanne 2009 01.01.2009 15.10.2009 Revisjonikomisjon
tegevusaruanne 2009 01.01.2009 01.10.2009 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
tegevusaruanne 2009 01.01.2009 14.10.2009 Tarbijakaitsekomisjon
tegevusaruanne 2009 01.01.2009 13.10.2009 Õiguskomisjon
Tegevusaruanne 2011 01.01.2011 31.12.2011 Haridus- ja kultuurikomisjon
Tegevusaruanne 2011 01.01.2011 31.12.2011 Linnamajanduskomisjon
Tegevusaruanne 2011 01.01.2011 31.12.2011 Revisjonikomisjon
Tegevusaruanne 2011 01.01.2011 31.12.2011 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Tegevusaruanne 2011 01.01.2011 31.12.2011 Tarbijakaitsekomisjon
Tegevusaruanne 2014 01.01.2014 31.12.2014 Õiguskomisjon
Tegevusaruanne 2016 01.01.2016 31.12.2016 Õiguskomisjon
Õiguskomisjon 01.01.2017 15.10.2017 Õiguskomisjon
Õiguskomisjon 2010 01.01.2010 31.12.2010 Õiguskomisjon
Õiguskomisjon 2011 tegevusaruanne 01.01.2011 31.12.2011 Õiguskomisjon
Õiguskomisjon 2013 01.01.2013 04.10.2013 Õiguskomisjon
Õiguskomisjon 2016 01.01.2015 31.12.2015 Õiguskomisjon
Õiguskomisjoni 2012.a tööaruanne 01.01.2012 31.12.2012 Õiguskomisjon
Õiguskomisjoni tegevusaruanne 2019 01.01.2019 31.12.2019 Õiguskomisjon
Õiguskomisjon tegevusaruanne 2018 01.01.2018 14.12.2018 Õiguskomisjon