Päevakord - Valimiskomisjoni koosolek

Päevakorra number: 2 Koosoleku algus: 09:00:00
Koosoleku kuupäev: 23.01.2019 Koosoleku lõpp: 09:30:00
Koosoleku juhataja: Toomas Sepp Erakorraline koosolek: ei
Koosoleku protokollija: Heiki Soome
 
Päevakorra fail: paevakord_230119.rtf
 
 

Päevakorrapunktid

# Pealkiri Ettekandja Kaasettekandja
1 Erakondade esitatud jaoskonnakomisjonide liikmekandidaatide jaotus Toomas Sepp
2 Rahvastikuregistri töötajate tasustamine ja tööaeg valimistel Toomas Sepp
3 Kohapeal algatatud asjad Toomas Sepp