Päevakord - Valimiskomisjoni koosolek

Päevakorra number: 4 Koosoleku algus: 09:00:00
Koosoleku kuupäev: 19.02.2019 Koosoleku lõpp: 10:30:00
Koosoleku juhataja: Toomas Sepp Erakorraline koosolek: ei
Koosoleku protokollija: Heiki Soome
 
Päevakorra fail: paevakord_190219.rtf
 
 

Päevakorrapunktid

# Pealkiri Ettekandja Kaasettekandja
1 Valimismaterjalide jaotus Toomas Sepp
2 Maakonnakeskuse jaoskonnad Toomas Sepp
3 √úlevaade valimiste teavitusest Toomas Sepp
4 Valimisnädala korraldus Toomas Sepp
5 Kohapeal algatatud asjad Toomas Sepp