Päevakord - Valimiskomisjoni koosolek

Päevakorra number: 5 Koosoleku algus: 13:00:00
Koosoleku kuupäev: 27.02.2019 Koosoleku lõpp: 13:30:00
Koosoleku juhataja: Toomas Sepp Erakorraline koosolek: ei
Koosoleku protokollija: Heiki Soome
 
Päevakorra fail: paevakord_270219.rtf
 
 

Päevakorrapunktid

# Pealkiri Ettekandja Kaasettekandja
1 Muudatused Tallinna Toomas Sepp
2 Häälte ülelugejate määramine Toomas Sepp
3 Kohapeal algatatud asjad Toomas Sepp