Päevakord - Valimiskomisjoni koosolek

Päevakorra number: 9 Koosoleku algus: 13:00:00
Koosoleku kuupäev: 12.03.2019 Koosoleku lõpp: 13:15:00
Koosoleku juhataja: Toomas Sepp Erakorraline koosolek: ei
Koosoleku protokollija: Heiki Soome
 
Päevakorra fail: paevakord_120319.rtf
 
 

Päevakorrapunktid

# Pealkiri Ettekandja Kaasettekandja
1 Muudatused linnavolikogu koosseisus Toomas Sepp
2 27. veebruari 2019 otsuse nr 3 muutmine Toomas Sepp
3 Kohapeal algatatud asjad Toomas Sepp