Päevakord - Valimiskomisjoni koosolek

Päevakorra number: 11 Koosoleku algus: 15:00:00
Koosoleku kuupäev: 01.04.2019 Koosoleku lõpp: 15:20:00
Koosoleku juhataja: Toomas Sepp Erakorraline koosolek: ei
Koosoleku protokollija: Heiki Soome
 
Päevakorra fail: paevakord_010419.rtf
 
 

Päevakorrapunktid

# Pealkiri Ettekandja Kaasettekandja
1 Muudatused linnavolikogu koosseisus Toomas Sepp
2 Kohapeal algatatud asjad Toomas Sepp