Päevakord - Valimiskomisjoni koosolek

Päevakorra number: 13 Koosoleku algus: 10:00:00
Koosoleku kuupäev: 15.04.2019 Koosoleku lõpp: 10:35:00
Koosoleku juhataja: Toomas Sepp Erakorraline koosolek: ei
Koosoleku protokollija: Heiki Soome
 
Päevakorra fail: paevakord_150419.rtf
 
 

Päevakorrapunktid

# Pealkiri Ettekandja Kaasettekandja
1 Muudatused Tallinna Linnavolikogu koosseisus Toomas Sepp
2 Kohapeal algatatud asjad Toomas Sepp