Päevakord - Valimiskomisjoni koosolek

Päevakorra number: 12 Koosoleku algus: 13:00:00
Koosoleku kuupäev: 05.02.2020 Koosoleku lõpp: 13:20:00
Koosoleku juhataja: Toomas Sepp Erakorraline koosolek: ei
Koosoleku protokollija: Heiki Soome
 
Päevakorra fail: paevakord_050220.rtf
 
 

Päevakorrapunktid

# Pealkiri Ettekandja Kaasettekandja
1 Muudatused Tallinna Linnavolikogu koosseisus Toomas Sepp
2 Kohapeal algatatud asjad Toomas Sepp