Protokoll - Valimiskomisjoni koosolek

Protokolli number: 2 Koosoleku algus: 09:00:00
Koosoleku kuupäev: 23.01.2019 Koosoleku lõpp: 09:30:00
Koosoleku juhataja: Toomas Sepp Otsustusvõimeline: jah
Koosoleku protokollija: Heiki Soome Erakorraline koosolek: ei
Protokoll allkirjastatud: jah
Koosolekul osalejad: Rain  Arras, Kersti  Kalvet-Sepp, Mari  Roots, Toomas Sepp, Heiki Soome; osalejate arv: 5
Koosoleku külalised: Natalja Akulina, Katri Koitver, Jannu Kuusik, Mart Külvi, Anne Nurk, Õrne Suur, Birgit Mihhailov, Aljona Kallaste,
Päevakorra kinnitamine: poolt:  0  vastu:  0  erapooletuid:  0
 
Protokolli fail: protokoll_230119.asice
 
 

Protokollipunktid

# Pealkiri Otsused  
1 Erakondade esitatud jaoskonnakomisjonide liikmekandidaatide jaotus vaata
2 Rahvastikuregistri töötajate tasustamine ja tööaeg valimistel vaata
3 Kohapeal algatatud asjad vaata