Protokoll - Valimiskomisjoni koosolek

Protokolli number: 6 Koosoleku algus: 16:00:00
Koosoleku kuupäev: 03.03.2019 Koosoleku lõpp:
Koosoleku juhataja: Toomas Sepp Otsustusvõimeline: jah
Koosoleku protokollija: Heiki Soome Erakorraline koosolek: ei
Protokoll allkirjastatud: ei
Koosolekul osalejad: Rain  Arras, Kersti  Kalvet-Sepp, Mari  Roots, Toomas Sepp, Heiki Soome; osalejate arv: 5
Koosoleku külalised:
Päevakorra kinnitamine: poolt:  5  vastu:  0  erapooletuid:  0
 
Protokolli fail: protokoll_030319.rtf
 
 

Protokollipunktid

# Pealkiri Otsused  
1 Alaliselt välisriigis elavate valijate häälte lugejad toetada eelnõu vaata