Protokoll - Valimiskomisjoni koosolek

Protokolli number: 7 Koosoleku algus: 11:00:00
Koosoleku kuupäev: 05.03.2019 Koosoleku lõpp: 11:50:00
Koosoleku juhataja: Toomas Sepp Otsustusvõimeline: jah
Koosoleku protokollija: Heiki Soome Erakorraline koosolek: ei
Protokoll allkirjastatud: jah
Koosolekul osalejad: Rain  Arras, Kersti  Kalvet-Sepp, Mari  Roots, Toomas Sepp, Heiki Soome; osalejate arv: 5
Koosoleku külalised: Aljona Kallaste
Päevakorra kinnitamine: poolt:  5  vastu:  0  erapooletuid:  0
 
Protokolli fail: protokoll_050319.asice
 
 

Protokollipunktid

# Pealkiri Otsused  
1 Tallinna valimisringkondade ja alaliselt välismaal elavate valijate hääletamistulemuste protokollid toetada eelnõu vaata
2 Kohapeal algatatud asjad vaata