Protokoll - Valimiskomisjoni koosolek

Protokolli number: 9 Koosoleku algus: 13:00:00
Koosoleku kuupäev: 12.03.2019 Koosoleku lõpp: 13:15:00
Koosoleku juhataja: Toomas Sepp Otsustusvõimeline: jah
Koosoleku protokollija: Heiki Soome Erakorraline koosolek: ei
Protokoll allkirjastatud: jah
Koosolekul osalejad: Rain  Arras, Kersti  Kalvet-Sepp, Mari  Roots, Toomas Sepp, Heiki Soome; osalejate arv: 5
Koosoleku külalised:
Päevakorra kinnitamine: poolt:  5  vastu:  0  erapooletuid:  0
 
Protokolli fail: protokoll_120319.asice
 
 

Protokollipunktid

# Pealkiri Otsused  
1 Muudatused linnavolikogu koosseisus toetada eelnõu vaata
2 27. veebruari 2019 otsuse nr 3 muutmine toetada eelnõu vaata
3 Kohapeal algatatud asjad vaata