Protokoll - Valimiskomisjoni koosolek

Protokolli number: 10 Koosoleku algus: 09:00:00
Koosoleku kuupäev: 20.03.2019 Koosoleku lõpp: 09:15:00
Koosoleku juhataja: Toomas Sepp Otsustusvõimeline: jah
Koosoleku protokollija: Heiki Soome Erakorraline koosolek: ei
Protokoll allkirjastatud: jah
Koosolekul osalejad: Rain  Arras, Kersti  Kalvet-Sepp, Toomas Sepp, Heiki Soome; osalejate arv: 4
Koosoleku külalised: Aljona Kallaste, Merike Alep
Päevakorra kinnitamine: poolt:  5  vastu:  0  erapooletuid:  0
 
Protokolli fail: protokoll_200319.asice
 
 

Protokollipunktid

# Pealkiri Otsused  
1 Mihhail Korbi volituste peatumise pikendamine Tallinna Linnavolikogu koosseisus toetada eelnõu vaata
2 Kohapeal algatatud asjad vaata