Protokoll - Valimiskomisjoni koosolek

Protokolli number: 14 Koosoleku algus: 16:00:00
Koosoleku kuupäev: 22.04.2019 Koosoleku lõpp: 16:15:00
Koosoleku juhataja: Heiki Soome Otsustusvõimeline: jah
Koosoleku protokollija: Heiki Soome Erakorraline koosolek: ei
Protokoll allkirjastatud: jah
Koosolekul osalejad: Rain  Arras, Kersti  Kalvet-Sepp, Mari  Roots, Heiki Soome; osalejate arv: 4
Koosoleku külalised: Merike Alep
Päevakorra kinnitamine: poolt:  5  vastu:  0  erapooletuid:  0
 
Protokolli fail: protokoll_220419.asice
 
 

Protokollipunktid

# Pealkiri Otsused  
1 Muudatus linnavolikogu koosseisus toetada eelnõu vaata
2 Kohapeal algatatud asjad vaata