Protokoll - Valimiskomisjoni koosolek

Protokolli number: 11 Koosoleku algus: 16:30:00
Koosoleku kuupäev: 21.01.2020 Koosoleku lõpp: 16:40:00
Koosoleku juhataja: Toomas Sepp Otsustusvõimeline: jah
Koosoleku protokollija: Heiki Soome Erakorraline koosolek: ei
Protokoll allkirjastatud: jah
Koosolekul osalejad: Rain  Arras, Kersti  Kalvet-Sepp, Mari  Roots, Toomas Sepp, Heiki Soome; osalejate arv: 5
Koosoleku külalised:
Päevakorra kinnitamine: poolt:  5  vastu:  0  erapooletuid:  0
 
Protokolli fail: protokoll_210120.asice
 
 

Protokollipunktid

# Pealkiri Otsused  
1 Volituste peatumise pikendamine Tallinna Linnavolikogu koosseisus toetada eelnõu vaata
2 Kohapeal algatatud asjad vaata