Protokoll - Tallinna linnaosakogude haldamise komisjoni koosolek

Protokolli number: 1 Koosoleku algus: 14:00:00
Koosoleku kuupäev: 08.01.2019 Koosoleku lõpp: 14:15:00
Koosoleku juhataja: Toomas Sepp Otsustusvõimeline: jah
Koosoleku protokollija: Heiki Soome Erakorraline koosolek: ei
Protokoll allkirjastatud: jah
Koosolekul osalejad: Natalja Akulina, Jannu  Kuusik, Mart Külvi, Anne Nurk, Kersti Põierpaas, Hele Põld, Toomas Sepp, Heiki Soome, Õrne  Suur; osalejate arv: 9
Koosoleku külalised:
Päevakorra kinnitamine: poolt:  9  vastu:  0  erapooletuid:  0
 
Protokolli fail: protokoll_080119.asice
 
 

Protokollipunktid

# Pealkiri Otsused  
1 Volituste peatumiste pikendamine toetada eelnõu vaata
2 Muudatus Põhja-Tallinna linnaosakogu koosseisus toetada eelnõu vaata