Protokoll - Tallinna linnaosakogude haldamise komisjoni koosolek

Protokolli number: 3 Koosoleku algus: 14:00:00
Koosoleku kuupäev: 18.01.2019 Koosoleku lõpp:
Koosoleku juhataja: Toomas Sepp Otsustusvõimeline: jah
Koosoleku protokollija: Heiki Soome Erakorraline koosolek: ei
Protokoll allkirjastatud: jah
Koosolekul osalejad: Jannu  Kuusik, Birgit Mihhailov, Anne Nurk, Kersti Põierpaas, Toomas Sepp, Heiki Soome, Õrne  Suur; osalejate arv: 7
Koosoleku külalised:
Päevakorra kinnitamine: poolt:  7  vastu:  0  erapooletuid:  0
 
Protokolli fail: protokoll_180119.asice
 
 

Protokollipunktid

# Pealkiri Otsused  
1 Olle Koopi volituste peatumine Tallinna Kesklinna linnaosakogu koosseisus toetada eelnõu vaata