Protokoll - Tallinna linnaosakogude haldamise komisjoni koosolek

Protokolli number: 7 Koosoleku algus: 12:00:00
Koosoleku kuupäev: 21.03.2019 Koosoleku lõpp: 12:15:00
Koosoleku juhataja: Toomas Sepp Otsustusvõimeline: jah
Koosoleku protokollija: Heiki Soome Erakorraline koosolek: ei
Protokoll allkirjastatud: jah
Koosolekul osalejad: Natalja Akulina, Katri Koitver, Jannu  Kuusik, Birgit Mihhailov, Anne Nurk, Kersti Põierpaas, Toomas Sepp, Heiki Soome, Õrne  Suur; osalejate arv: 9
Koosoleku külalised:
Päevakorra kinnitamine: poolt:  9  vastu:  0  erapooletuid:  0
 
Protokolli fail: protokoll_210319.asice
 
 

Protokollipunktid

# Pealkiri Otsused  
1 Helle Kalda volituste taastamine Mustamäe linnaosakogu koosseisus toetada eelnõu vaata