Protokoll - Tallinna linnaosakogude haldamise komisjoni koosolek

Protokolli number: 4 Koosoleku algus: 14:00:00
Koosoleku kuupäev: 11.02.2020 Koosoleku lõpp: 14:15:00
Koosoleku juhataja: Toomas Sepp Otsustusvõimeline: jah
Koosoleku protokollija: Heiki Soome Erakorraline koosolek: ei
Protokoll allkirjastatud: jah
Koosolekul osalejad: Natalja Akulina, Jannu  Kuusik, Mart Külvi, Birgit Mihhailov, Kersti Põierpaas, Toomas Sepp, Heiki Soome, Anne Tammsaar; osalejate arv: 8
Koosoleku külalised:
Päevakorra kinnitamine: poolt:  8  vastu:  0  erapooletuid:  0
 
Protokolli fail: protokoll_110220.asice
 
 

Protokollipunktid

# Pealkiri Otsused  
1 Muudatus Põhja-Tallinna linnaosakogu koosseisus toetada eelnõu vaata