Protokoll - Kesklinna linnaosakogu koosolek

Protokolli number: 1 Koosoleku algus: 16:00:00
Koosoleku kuupäev: 12.01.2016 Koosoleku lõpp: 18:00:00
Koosoleku juhataja: Maimu Berg Otsustusvõimeline: jah
Koosoleku protokollija: Pille Orav Erakorraline koosolek: ei
Protokoll allkirjastatud: jah
Koosolekul osalejad: Vladimir Afanasjev, Allan Allmere, Natalja Baranova, Maimu Berg, Aini Härm, Aivar Kivisiv, Olle Koop, Kaido Kukk, Jüri Kuuskemaa, Viljar Laidvee, Reet Laja, Natalia Malleus, Hanno Matto, Merilen Mentaal, Valeri Petrov, Karl-Martin Sinijärv, Kaja Villem; osalejate arv: 17
Koosoleku külalised:
Päevakorra kinnitamine: poolt:  13  vastu:  0  erapooletuid:  2
 
Protokolli fail: protokoll_120116.rtf
 
 

Protokollipunktid

# Pealkiri Otsused  
1 Umbusalduse avaldamine Tallinna Kesklinna vanemale avaldada umbusaldust Tallinna Kesklinna vanem Alar Näämele vaata
2 Koidu tn 30 kinnistu ja lähiala detailplaneering; Koidu tn 32 kinnistu detailplaneering kooskõlastada Koidu tn 30 kinnistu ja lähiala detailplaneering; Koidu tn 32 kinnistu detailplaneering vaata
3 Tuukri tn 25 kinnistu, Kiikri tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering kooskõlastada Tuukri tn 25 kinnistu, Kiikri tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering vaata
4 Tartu mnt 33 ja J.Kunderi tn 8a kinnistute detailplaneering kooskõlastada Tartu mnt 33 ja J. Kunderi tn 8a kinnistute detailplaneering soovitusega suurendada alal parkimiskohtade arvu. vaata
5 Esindaja nimetamine Tallinna Kunstikooli hoolekogusse esitada Tallinna Kunstikooli hoolekogusse halduskogu liige Valeri Petrov. vaata