Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 25.01.2018  
Istungi number: 1  
Istungi aeg: 16:00 - 19:35  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-25.01.2018.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

1. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule, volikogusse ja juhatusse (OE 9)
2. Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine (OE 6)
3. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine (OE 7)
4. Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine (OE 8)
5. Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine (OE 10)
6. Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 määruse nr 3 "Messitoetuse andmise kord" muutmine (ME 222)
7. Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani kinnitamine (OE 225)
8. Georg Otsa mälestusmärgi rajamine (OE 223)
9. Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas (OE 226)
10. Pärnu mnt 113 // Rapla tn 1 ja Rapla tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Pärnu mnt 113 // Rapla tn 1 kinnistu, Rapla tn 3 kinnistu ja Kauba tänav T3 kinnistu osa osas Kesklinnas (OE 221)
11. Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2001 otsusega nr 188 kehtestatud "Tanuma tn, Lõuka tn, Vabaõhumuuseumi tee ja Õismäe raba vahelise ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Lõuka tn 17 ja 17a kinnistute osas (OE 224)
12. Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud Tondi tn 51–57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Marsi tn 5 kinnistu (krundi positsioon 9) osas (OE 227)
13. Tallinna Linnavalitsuse 27. jaanuari 2016 korraldusega nr 113-k kehtestatud "R. Tobiase tn 1, 3, 5, 7, 9 ja J. Vilmsi tn 36, 38, 40 kruntide detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 4 osas (OE 3)
14. Reidi tee tulevikust
 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
16:00 Istungi algus
Juhataja saabus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnavolikogu! Austatud kolleegid! Alustame selle aasta esimese istungiga!
Kõigepealt teavitan teid muudatustest linnavolikogu koosseisus. Tallinna linna valimiskomisjoni 9. jaanuari otsusega number 1 peatati Yoko Alenderi volitused linnavolikogu liikmena ja linnavolikogu liikmeks nimetati Ants Leemets.
Komisjoni 17. jaanuari otsusega number 2 peatati Mihhail Korbi volitused linnavolikogu liikmena ja linnavolikogu liikmeks nimetati Natalia Malleus.
Keskerakonna fraktsiooni 25. jaanuari otsusega võeti Natalia Malleus fraktsiooni liikmeks. Reformierakonna fraktsioon võttis oma 25. jaanuari otsusega fraktsiooni liikmeks Ants Leemetsa ning valis ta fraktsiooni teiseks aseesimeheks.
Nüüd palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda avaldustega ja selleks palun vajutage puldil klahvi "Kõne". Nii! Ja ma tuletan meelde, et vastavalt linnavolikogu töökorrale saab kõnega esineda peale istungi päevakorrapunktide ammendumist.Registreerunud on Riina Solman, Ants Leemets ja Kristen Michal. Ja viimasena saab kõnega esineda Kristen Michal.
Asume tänase päevakorra juurde. Tänases päevakorra projektis on meil 15 päevakorrapunkti. Kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra osas? Mul on ettepanek linnapea Taavi Aasa palvel võtta tänasest päevakorra projektist välja punkt 14. Kas keegi soovib hääletada? Ei soovi. Kas on veel ettepanekuid? Ei ole. Lugupeetud linnavolikogu! Panen hääletusele 25. jaanuari istungi päevakorra projekti. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 61 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on päevakord kinnitatud.
Nüüd on mul küsimus sõnavõtuks registreerunutele, kas keegi soovib esitada umbusaldusavaldust? Ei soovi.
Aga, head kolleegid! Enne kui asume tänase päevakorra juurde, mul on teile ettepanek alustada esimest istungit uue traditsiooniga. Ja mul on ettepanek sellest aastast tervitada ja õnnitleda istungi alguses meie sünnipäevalapsi. Ja ... 1. jaanuaril oli sünnipäev Maris Lauril. 11. jaanuaril oli sünnipäev Irina Antonjukil. 17. jaanuaril oli sünnipäev Ruslana Veberil. 21. jaanuaril Miroslav Berežovskil. 23. jaanuaril Nikolai Korbil. Ja samamoodi 23. jaanuaril Natalia Malleusil. Ja palun teie eriline tähelepanu ja suur aplaus. Täna on väärikas juubel Liis Klaaril!
16:09 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE9 Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule, volikogusse ja juhatusse 1. OE9 Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule, volikogusse ja juhatusse
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
No nii! Päevakorrapunkt number 1 "Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule, volikogusse ja juhatusse". Ja selleks, et ma saaksin seda eelnõu ette kanda, palun istungit juhatama linnavolikogu aseesimehe Toivo Tootseni! Palun!
Juhataja saabus - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Nii! Palun, härra esimees, Teie ettekanne!
Ettekanne - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Austatud volikogu, head kolleegid! Teie ees on otsuse eelnõu, millega linnavolikogu nimetab oma esindajad Eesti Linnade Liidu juhtimisorganitesse: üldkoosolekule, volikokku ja juhatusse. Esindajad ja nende asendajad nimetatakse linnavolikogu volituste perioodiks, st neljaks aastaks. Linnade Liidu põhikirja järgi on linnavolikogul õigus igal ajal oma esindaja või tema asendaja tagasi kutsuda ja nimetada uus esindaja. Eesti Linnade Liidu põhikirja punkti 11 punkt 5 järgi nimetatakse iga linna esindajad ja nende asendajad üldkoosolekule ja volikokku vastavalt linnaelanike arvule. Ja Tallinna linna puhul on need üldkoosoleku puhul 12 esindajat ja nende asendajad ja volikogu puhul 6 esindajat ja nende asendajad.
Eesti Linnade Liidu juhatusse määrab Tallinna linn ühe esindaja, kes peab ühtlasi olema ka volikogus linna esindaja. Esindajate kandidaatide väljaselgitamiseks palusime kõigil fraktsioonidel esitada oma ettepanekud. Eesti Linnade Liidu juhtimisorganitesse kohtade jagamisel võtsime arvesse erakondade esindatust linnavolikogus. Kõik fraktsioonid ka oma ettepanekud esitasid ja nendega on käesolevas eelnõus arvestatud.
Palun teil eelnõu toetada!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh ettekande eest! Kas on küsimusi ettekandjale? Kaupo Nõlvak, palun, esimene küsimus!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Lugupeetud volikogu esimees! Öelge palun ... no tõesti - suur hulk toredaid inimesi ja väärikaid, et aga kas Te kirjeldaks, millega tegeleb see linnade liit, et kuidas näeb välja see üldkoosolek, kus on ütleme Tallinna esindaja, siis on Kallaste linna esindaja, võib-olla on ka Kuressaare, saavad seal kokku ja arutavad midagi linnade teemal. Või millega tegeleb see linnade liit, kus nii palju toredaid inimesi koos käib? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, teadaolevalt meil on erinevaid katuseorganisatsioone, sh Harjumaa Omavalitsuse Liit, Eesti Linnade Liit, kus on ka Tallinna linna esindajad. Nagu me teame, riigi poolt on delegeeritud ka mõned rahalised küsimused, mida saavad otsustada nende organisatsioonide juhtivorganid, st et toetuste jagamine, näiteks spordiorganisatsioonide toetamiseks. Katuseorganisatsioonid, sh ka Eesti Linnade Liit korraldavad ka erinevaid üritusi: aastalõpuüritused, tänuüritused, aga ka erinevad autasustamised. Ja sellistel organisatsioonidel on Tallinna linna esindus traditsiooniline ja ka sel aastal me valime Tallinna linna esindajad. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kas on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekande eest ja palun tulla jälle juhatama!
Juhataja saabus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Kuna antud otsuse vastuvõtmine nõuab linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viin enne lõpphääletust kohaloleku kontrolli. Et palun andke märku ja tuleb vajutada klahvile "Poolt". Selleks meil on 30 sekundit. Palun!
Kohaloleku kontrolli algus
Kohaloleku kontrolli lõpp - Kohalolekukontroll Kohalolekukontroll
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kohal on 68 linnavolikogu liiget.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule, volikogusse ja juhatusse". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 68 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, leidis otsus toetust!
16:16 Päevakorra punkti alustamine - 2. OE6 Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine 2. OE6 Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 2 "Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab keskkonnakomisjoni esimees Enno Tamm! Palun!
Ettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Antud eelnõu sisu on siis keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine. Ehk siis muuta Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2017 otsusega number 156 kinnitatud keskkonnakomisjoni koosseisu alljärgnevalt: arvata komisjoni koosseisust välja Urmo Saareoja. Ja punkt 1.2. Kinnitada komisjoni liikmeks Maksim Volkov.
Palun teil seda eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Vabandust, vabandust! Arto Aas, palun!
Küsimus - Arto Aas Arto Aas
Aitäh! Mis härra Saareojaga juhtus?
Ettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Õige vastus on, et ei juhtunud mitte midagi. Töökoormuse tõttu ta palus ühe komisjoni võrra enda koormust volikogus vähendada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan, härra esimees, komisjoni esimees muidugi! Minu küsimus on. Et milliseks kujuneb Maksim Volkovi tegevus ja mis on tema tugevad küljed keskkonnakomisjonis?
Ettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Ma usun, et tema tegevus kujuneb produktiivseks ja tema tugevate külgedega saame me komisjoni töös õige pea lähemalt tuttavaks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh! Et austatud esineja, et Te ütlesite, et ühest paljudest komisjonidest on nõus nüüd siis Urmo Saareoja loobuma. Mitmes komisjonis ta siis siin volikogu komisjonidest siis on?
Ettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Ma ei ole kokku lugenud, mitmes komisjonis Urmo Saareoja on, aga tema isiklikud soovi alusel, mida ta fraktsioonile esitas, palus ta töökoormuse tõttu muudel ametikohadel ja Tallinna Linnavolikogus, ennast selle komisjoni tööst vabastada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Minu teine küsimus puudutab ikkagi uut komisjoni liiget, härra Maksim Volkovi. Kus tema põhitöökoht on igapäevaelus?
Ettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Ta on Mustamäe halduskogu esimees nagu. .... On või? .... Mustamäe linnaosakogu esimees. Halduskogu vana nimega.
Küsimus jätkub - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Kus ta töötab? ....
Ettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Seda saate küsida härra Volkovi käest komisjonis. Meie siin menetleme volikogu töö ülesandeid.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Jätkan sealt, kus Te just lõpetasite. Just nimelt need ongi ülesanded. Et ma tahaks ka küsida, kes on siis see Maksim Volkov, kelle poolt ma peaks hääletama, et ta teie komisjoni tuleks. Ja kui Teie esitate tema siin meile komisjoni liikmeks, palun öelge, kes on Maksim Volkov, millega ta tegeleb, mis on ta haridus, miks on tema hea kandidaat sellesse komisjoni? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Maksim Volkov on Tallinna Linnavolikogu liige. Tallinna linna elanikud on Maksiv Volkovi valinud Tallinna Linnavolikokku. Nad on andnud Maksim Volkovile vastavasisulise mandaadi. Igal Tallinna Linnavolikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte, aga ka mitmesse volikogu komisjoni. Nendest tõekspidamistest lähtuvalt on ka ette valmistatud antud volikogu otsuse eelnõu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Margarita Tšernogorova, palun!
Küsimus - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Aitäh teile! Seoses esimese küsimusega mul on Teile küsimus. Kas piisab sellest, et olla komisjoni liige, olla lihtsalt linnavolikogu liige? Ja kas Te leiate, kas kuskil meil on ette nähtud, et tal peab olla mingisugune töökohta või pensionär olla, ta on ... FIE olla ja ükskõik keda? Keda me peame valima tingimata?
Ettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Loomulikult, kui inimene on Tallinna Linnavolikogu liige, siis sellest piisab, et olla komisjoni liige. Siinkohal ei ole nõutav tema töökoht, haridustase, usutunnistus ega parteiline kuuluvus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea esimees! Hea ettekandja! Et, ma ei ründaks inimest, kes komisjoni pürib. Aga ma küsiks. Et Te ütlesite kuidagi niimoodi, et Urmo Saareoja läheb ära keskkonnakomisjonist, ehkki tal on palju komisjone. Mis juhtus? Miks ta just keskkonnakomisjonist ära läheb?
Ettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Antud juhul ei ole komisjoni esimehe ülesanne otsustada, mis kaalutlustel üks või teine volikogu liige lahkub komisjonist. Näiteks eelmisel volikogu istungil me nägime veel siin tublit Yoko Alenderit, aga täna on siin Ants Leemets. Ma ei hakka ju Ants Leemetsalt aru pärima, miks Yoko Alender ära läks! On ju?
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Aga võiks ju.
Ettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Jah.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Rohkem küsimusi ei ole.
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
On.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh Teile! Et austatud esinejad ... esineja! Et mina tõepoolest ei tundnud ... mis ta nimi on, Maksim Volkovit. Kuna ta nüüd ennast näitas, tõusis püsti, tegi sügava kummarduse, et võib-olla siis, kui me muudame mingeid komisjoni liikmeid, et võib-olla me siis tutvustame tegelikult selle inimese siis ... on ta siis volikogu liige või ta ei ole volikogu liige - me ei tea lihtsalt. Et see oleks ka vastus proua Tšernogorovale. Ja ei maksa rünnata, sest kui me küsime, siis me küsime sellepärast, et me tahame teada.
Ettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Kui kogunes Tallinna Linnavolikogu uue koosseisu esimene istung, siis kõigil volikogu liikmetel olid rinnas nimesildid. Miks? Sellepärast, et kõik need, kes veel ei tundnud oma uusi kolleege, võiksid neid tundma saada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
No nüüd rohkem küsimusi ei ole. Aitäh!
No nii! Kaasettekannet meil pole. Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 60 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu, on otsus vastu võetud.
16:24 Päevakorra punkti alustamine - 3. OE7 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine 3. OE7 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 3 "Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Merike Martinson, palun!
Ettekanne - abilinnapea Merike Martinson abilinnapea Merike Martinson
Austatud volikogu esimees, head volikogu liikmed! Vastav eelnõu sisaldab muutust sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisus järgnevalt: arvata komisjoni koosseisust välja Tiit Terik - see on tema isikliku sooviavalduse ja ühtlasi ka Tallinna Linnavolikogu keskfraktsiooni ettepanekul - ja kinnitada komisjoni liikmeks volikogu liige Ilona Uzlova. Palun toetada eelnõud!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimus. Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Austatud proua Martinson! Järsku paluksite Ilona Uzloval püsti tõusta.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Merike Martinson abilinnapea Merike Martinson
Palun!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 58 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu, on otsus vastu võetud!
16:27 Päevakorra punkti alustamine - 4. OE8 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine 4. OE8 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 4 "Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Eduard Toman, palun!
Ettekanne - Eduard Toman Eduard Toman
Austatud esimees, austatud kolleegid! Nii! Muutus tuleb ka haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus. Ja muuta Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2017 otsusega number 155 kinnitatud haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu alljärgnevalt. Punkt 1.1. Arvata komisjoni koosseisust välja Aini Härm. Punkt 1.2. Kinnitada komisjoni liikmeteks Olga Barabaner ja Sanne Org. Selline on otsus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimus. Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Härra Toman! Minu küsimus, et kas see Aini Härmi tööpanust siis hakkavad täitma kaks inimest? Kuigi mul on hea meel, et Sanne Org saab komisjoni liikmeks. Aga noh tegelik küsimus on see, et kas komisjoni liikmete arvu suurendatakse?
Ettekanne jätkub - Eduard Toman Eduard Toman
Niimoodi. Aini Härm oli komisjonis ekspert komisjoni liikme tasemel, kuidas öelda. Ja siis kuna me ei võta opositsioonilt komisjonis, ei saa võtta kohti, siis kuna tuli otsus vahetada koosseisu, siis me otsustasime, et arvame välja just Keskerakonna poolt oleva inimese ja sellepärast tema enam ei ole komisjonis ja meie poolt tuli komisjoni Mustjõe Gümnaasiumi direktor Olga Barabaner.
Sanne Org. Ma jään vastuse võlgu praegu, millal see oli vastu võetud Tallinna Linnavolikogu poolt otsus, et moodustada noortevolikogu ja noortevolikogu poolt tuli selline palve - või kas seda võib palveks nimetada? - et jah, et panna komisjoni omalt poolt inimese. Ja see tähendab, et meie komisjon, just kultuuri- ja hariduskomisjon oli nende poolt pakutud. Ja Sanne Org, kes on noor, energiline ja kõike muud, tuleb ka sinna koosseisu. Kuidagi niimoodi segaselt, aga ilmselt on selge. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Ma tänan! Härra Toman, natuke segaseks jäi tõesti. Et me oleme volikoguga vastu võtnud, et igas komisjonis on 17 liiget. Et nüüd läheb üks välja, kaks tuleb sisse.
Ettekanne jätkub - Eduard Toman Eduard Toman
19!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Vabandust! 19 jah. Ja nüüd läheb üks välja, kaks tuleb juurde. Et kas liikmete arv siis automaatselt suureneb või kuidas?
Ettekanne jätkub - Eduard Toman Eduard Toman
Antud juhul, kuna noortevolikogu sellega tuli, siis tuli moodustada jah üks koht juurde, aga ... jah, et komisjonist lahkus ka Mihhail Korb.
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Kas see arv jääb samaks või?
Ettekanne jätkub - Eduard Toman Eduard Toman
Jah, jah, jah. Siin on väike ... miskipärast Korbi kohta ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Ma võtan sõna protseduuriväliselt. Et seletan veel üks kord. Komisjoni koosseis jääb samaks, proportsioonid samamoodi. Olga Barabaner tuleb Mihhail Korbi asemel ja kuna ta kukub välja automaatselt, siis seda ei ole vaja välja tuua eelnõus. Ja siis Aini Härmi asemel tuleb noorte volikogu esindaja Sanne Org ja Aini Härm oli pakutud keskfraktsiooni poolt, aga me anname ära see koht selleks, et noortevolikogu saaks enda esindaja komisjoni koosseisu.
Ettekanne jätkub - Eduard Toman Eduard Toman
Ma tänan härra esimeest abi eest sellepärast, et natukene siin ka otsuses ... noh minu jaoks tuli ... teistmoodi. Jah. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Rohkem küsimusi ei näe. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 59 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu, otsus on vastu võetud.
16:34 Päevakorra punkti alustamine - 5. OE10 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine 5. OE10 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 5 "Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esimees Kalev Kallo, palun!
Ettekanne - Kalev Kallo Kalev Kallo
Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu! Teen ettepaneku muuta linnavolikogu 16. novembri 2017 otsusega number 158 kinnitatud "Linnamajanduskomisjoni koosseisu" ning kinnitada komisjoni liikmeteks Ants Leemets ja Natalia Malleus.
Otsus ei sisalda komisjonist lahkujate nimesid seetõttu, et mõlemad, kes olid enne komisjonis, peatasid oma kuuluvuse linnavolikogu liikmetena ja lahkusid linnavolikogust. See tähendab, et komisjonist läksid välja automaatselt, ehk Ants Leemetsa eelkäija Yoko Alender ja Natalia Malleuse eelkäija Mihhail Korb. Ja Mihhail Korbi lahkumise järel sai volikogu liikmeks Natalia Malleus ja seega palutakse ta arvata linnamajanduskomisjoni koosseisu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimusi. Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea ettekandja! Et me just üritasimegi aru saada, mitme liikmeline see komisjon on, et seal koduleheküljel on endiselt 18 liiget. Sellisel juhul tuleks arvutus 20-liikmeline. Äkki keegi kontrolliks nüüd üle, et need liikmete need muutused, vastavad ka numbrites tõele? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalev Kallo Kalev Kallo
Noh, kontrolliks üle. Aga üldiselt, mäletatavasti komisjon oli 19-liikmeline, aga seoses sõltumatu saadiku Savisaare arvamisega komisjoni sai temast 20-liikmeline. Nii et praegu peaks olema 20.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Enno Tamm, palun!
Küsimus - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Hea ettekandja! Oskate Te öelda, et miks volikogust lahkunud Yoko Alender ei soovinud oma Tallinna linna elanikult saadud mandaati volikogus realiseerida? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalev Kallo Kalev Kallo
Aitäh küsimuse eest! Kahjuks ei oska. Ja see on voliniku vaba tahe, kui tema soovib peatada oma volikogu mandaadi mingiks ajaks. Minu teada ta ei lahkunud päriselt, vaid peatas oma kuuluvuse linnavolikokku.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Härra Kallo! Et mul tekitas segadust Teie fraas, et Edgar Savisaar on sõltumatu saadik. Ta ju kuulub jätkuvalt Keskerakonda. Või ma eksin?
Ettekanne jätkub - Kalev Kallo Kalev Kallo
Saadikud kuuluvad linnavolikokku vastavalt nimekirjade järgi, kus nad kandideerisid, aga mitte selle järgi, mis erakonda nad kuuluvad. Ja ta kandideeris mitte Keskerakonna nimekirjas.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalev Kallo Kalev Kallo
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Nüüd panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 59 poolt, vastu ei ole ja 1 erapooletu, otsus on vastu võetud!
16:38 Päevakorra punkti alustamine - 6. ME222 Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 määruse nr 3 "Messitoetuse andmise kord" muutmine 6. ME222 Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 määruse nr 3 "Messitoetuse andmise kord" muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 6 "Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 määruse nr 3 "Messitoetuse andmise kord" muutmine". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Aivar Riisalu, palun!
Ettekanne - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Hea volikogu! Mul on heameel teile ette kanda volikogu eelnõu, mis puudutab messitoetuste andmise korra muutmist. Ütleme, et maailmarevolutsioonilisi muudatusi see eelnõu endaga kaasa ei too. Mõnevõrra kirjutatakse lahti messide loetelu, kuhu siis võib toetust taotleda, ehk nüüd ei ole enam niimoodi, et ainult äriühingute korraldatud messidele võib minna toetust taotlema, vaid see puudutab ka messe, mida korraldavad muud organisatsioonid, mittetulundusühingud, näiteks raamatumess ja kõik sellised sinna juurde. Ettevõtted, kellel on õigus - Tallinna linna eelarvest, ma rõhutan - makstavat messitoetust taodelda, peavad siis olema toimetanud 2 aastat. Messitoetus ei ületa ühe ettevõtte kohta rohkem kui 1000 eurot. Ettevõttel peab olema vähemalt üks töötaja. Ettevõtte käive ei tohi ületada 400 000 eurot ja ettevõte peab olema tegev tootmises, ehk vahendusettevõtetel ei ole õigust seda toetust taotleda.
Laiem mõte on siis see, et väga paljud keskmised, väikesed ettevõtted ja füüsilisest isikust ettevõtjad pahatihti ei leia oma toodangule turgu ja järjest teravnevas konkurentsis on ülioluline, et tootmisettevõtted saaksid normaalselt eksisteerida. Ja mõnevõrra võib ju see eelnõu tunduda piirav, et miks vahendusele ei maksta jne jne, aga oleme siiski seisukohal, et tegemist on linna eelarve rahaga ja selletõttu ei saa me seda ka näiteks kohaldada ettevõtetele, kus ei ole ühtegi töötajat veel ja ettevõtjad loomulikult kannavad ka kaasvastutust ehk poole sellest toetuse taotlusest peavad nad ise kinni maksma. Ja ma arvan, et see on mõistlik meede linnaeelarve vahendite mõistlikuks kasutamiseks. Ja tegelikult enamaks ei peagi olema üks kohalik omavalitsus väga palju kohustatud, sellepärast et ettevõtlusega ei pea tegelema, kui ta majanduslikult toime ei tule. Aga mõistlik on mõistlikul pinnal ettevõtlust toetada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud abilinnapea! Ma lugesin täna ajalehes Pealinn Sinu selliseid meeleavaldusi Reformierakonna kohta ja need on väga värvikad. Aga kas see sisaldab eelnõu, mis Sa teed, ka midagi poliitikat ja kas sul siin on ka, et üks erakond ei kõlba? Või kuidas Sul siin on?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ma väga vabandan, lugupeetud volikogu liige! Ma ei ole ajalehes Pealinn ilmunud materjali lugenud. Reformierakonna suunas olen ma värvikaid avaldusi tõepoolest teinud ja teen neid ilmselt ka tulevikus. Midagi ei ole parata.
Aga see eelnõu ei oma absoluutselt mitte mingisugust poliitilist sisu, sellepärast et erakonda kuulumine on ettevõtjale täiesti legaalne ja lubatud tegevus. Ja ma arvan, et kui Ants Leemets kui Reformierakonna liige tuleb alustava ettevõtjana Tallinna Linnavalitsuse messitoetust taotlema, siis ma olen ääretult rõõmus, et ta tuleb seda tegema. Ja komisjon, kes seda avaldust analüüsib, ma arvan, on väga õnnelik, et ka eakamad inimesed tegelevad ettevõtlusega.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anastassia Kovalenko, palun!
Küsimus - Anastassia Kovalenko Anastassia Kovalenko
Jaa, aitäh! Austatud abilinnapea! Et meil oli see ... ka korra õiguskomisjonis tuli see meil jutuks. Et ma vaatan, et Te muutsite seda, et eks ole, messi korraldaja saab olla lisaks äriühingule ka mittetulundusühing. Aga samas toetuse taotleja saab olla ainult ettevõtja. Noh, mingi väikeettevõte. Kas ei võiks tulevikus kaaluda seda, et ka mittetulundusühing saaks seda toetust taotleda?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Jah. Ma tean, et see probleem oli õiguskomisjonis tõstatatud ... või ma ei nimetaks seda probleemiks. Mittetulundusühingute puhul on olemas täiesti teistsugused toetusmehhanismid ja nad ei ole tegelikult käsitletavad siiski klassikaliste äriühingutena - nende eesmärk on teine. Ja selletõttu Tallinna Ettevõtlusamet läbi selle toetuse peab siiski õigeks toetada äriühinguid klassikalises mõttes, äriseaduse mõttes. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud abilinnapea! Et seekord ei ole küsimus nii poliitiline. Aga on näiteks teada, mind huvitab lihtsalt see, et kas on olemas mingi turismimess välismaal, mida linnavalitsus seab nagu prioriteediks, et seal peaks Tallinn osalema. Kas see nimekiri on kuskilt võetav ja kas see on kuskil avalik? Või oskate ise öelda?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ma tean, et antud eelnõu raamidesse see Teie küsimus selles osas ei mahu. Antud eelnõu puudutab küll Eestis korraldatavaid messe. Aga Tallinn osaleb tõepoolest märtsis toimuval rahvusvahelisel kinnisvara messil. See toimub Prantsusmaal, kui mu mälu mind ei peta, siis see toimub ühes linnas - Cannesis. Vabandust, tuli meelde. Hakkan vanaks jääma. Ehk see toimub Cannesis ja Tallinn on seal aastaid käinud ja see Cannesi mess on maailmas üks prestiižsemaid, kus väga palju osaleb erinevaid investeerimishuvilisi, ettevõtteid, fonde, mis iganes, ja sinna tõepoolest Tallinn ka sellel aastal märtsis läheb. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Rohkem küsimusi ei ole. Tekkis. Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austatud abilinnapea! Et ma kasutan võimalust ja küsin, et kuidas Teil edeneb Tallinna Televisiooni sulgemine? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Antud eelnõus ma ei näinud mitte ühtegi Tallinna Televisiooni puudutavat sättumust, sellepärast et Tallinna Televisioon oma käibelt ja töötajate arvult ei vasta selle messitoetuse saajate normidele. Ehk selle tõttu ma tema majandustegevust praegu siin kommenteerida ei saa. Aga olen alati nõus volikogu liikmele eraviisiliselt seletama eelnõuväliselt Tallinna Televisiooni ümber toimuvat. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Haaran sõnasabast kinni. Et Tallinna linn kavatseb minna sinna ühte Prantsuse linna sellele kinnisvaramessile. Et mul tekkis küsimus.
Eelnõu jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Cannes'i.
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Et mul tekkis küsimus. Et mida Tallinna linn seal reklaamima hakkab? Et kas on plaanis midagi rahvusvaheliselt ... rahvusvahelises plaanis midagi suuremat Tallinna linnas ära müüa?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Vastupidi. Ma tänan küsijat! Tallinn on sellel messil käinud aastaid ja kuna Tallinn on huvitatud, et meie linnaruum, mis on väga ilus, ajalooline, samas kaasaegne, siin on põimunud erinevad vana Saksa kultuuri osad meie rahvuskultuuriga. Et me tahame selle linna olemasolu viia maailma. Meil on seal oma stend. Eesti ettevõtjad, kellel on huvi, võivad sellel stendil kaasa lüüa. Me anname sellise võimaluse. Ja loomulikult viia nagu sellisesse prestiižsesse kohta, teadmine, et Tallinn on Euroopa ja eriti Põhjala üks ilusamaid pealinnu, on minu meelest ülioluline ja ma arvan, et ei ole ka ülemäärast nüüd mitte eesmärgistatud kulu linnaeelarvele. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab õiguskomisjoni esindaja Rostislav Troškov, palun!
Kaasettekanne - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Õiguskomisjon arutas nimetatud eelnõu 22. jaanuaril ja otsustati ühehäälselt, hääletamistulemustega 11 poolt, vastu ega erapooletuid ei ole, toetada eelnõu esitatud kujul.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised, kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna?
Tallinna abilinnapea - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ei.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele määrusele eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 määruse number 3 "Messitoetuse andmise kord" muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 61 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, määrus on vastu võetud!
16:48 Päevakorra punkti alustamine - 7. OE225 Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani kinnitamine 7. OE225 Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani kinnitamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 7 "Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine". Sõna ettekandeks saab revisjonikomisjoni esimees Helve Särgava, palun!
Ettekanne - Helve Särgava Helve Särgava
Hea volikogu esimees ja head volikogu liikmed! Nagu te kõik kenasti oma fraktsioonidega esitasite siis meile tööplaani koostamiseks rida ettepanekuid, konkreetselt EKRE kolm, Keskerakond kolm, Reformierakond kaks, IRL kolm, sotsiaaldemokraadid kolm ettepanekut ... Ja komisjon oma istungil otsustas, et kõik teie ettepanekud on äärmiselt vajalikud tõepoolest ja kontrollida on neid vaja ning kõik teie ettepanekud, mis te esitasite, oleme me ka oma käesoleva aasta tööplaani lülitanud.
Kuna fraktsioonid praktiliselt kõik esitasid Keskkonnaametit puudutavaid ettepanekuid, siis need tööplaanis on meil n-ö ühendatud üheks, selle tõttu just nagu kui vaadata, et ettepanekuid oli veidi rohkem ja tööplaanis on konkreetseid n-ö kontrollimisi pisut vähem, siis ma võin seda küll kinnitada, et kõik teie ettepanekud on täielikult hõlmatud. Ja siis ma kannaksingi ette, et lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõige 3-st ja 3¹ ning lõige 4-st ja Tallinna põhimäärusest 32¹ lõige 1-st, lõige 2-st ja lõige 2¹ ning § 33 lõige 1-st, siis ma palun teil kinnitada revisjonikomisjoni 2018 aasta tööplaan alljärgnevalt. Esiteks, Tallinna jäätmekäitlusega seonduva tegevuse, s.o jäätmevedu, jäätmete taaskasutus, jäätmejaamade seaduslikkus ja otstarbekuse kontroll 2016–2017. Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetamiseks eraldatavate vahendite jaotamise seaduslikkuse kontroll 2016–2017 aasta. Lapsehoiuteenuse kasutamise ja rahastamise korra rakendamise kontroll Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis. Samuti 2016–2017. Tallinna Keskraamatukogu eelarveliste vahendite kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll. 2016–2017 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja tema hallatava asutuse Tondiraba Spordikeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll perioodil 1. juuni 2016, st algab nüüd sellest hetkest n-ö, kus siis lõpetas siis oma kontrollimise juba ka järelkontrollimise sisekontroll. Kuni siis 31. detsembrini 2017. Sihtasutuse Tallinna Vene Lütseum tegevuse ja eelarvevahendite kasutamise järelkontroll. Tallinna Linnahalli AS tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll kahel aastal 2016, 2017. Tallinna Haridusameti haldusalas olevate koolide renoveerimiseks sõlmitud lepingute kontroll. Samuti 2016, 2017. Raadiku elamurajooni arendajaga sõlmitud lepingu seaduslikkuse kontroll.
Need on siis konkreetselt meie tööplaanis toodud kontrollimised, mida me kindlasti siis oma komisjoniga käesoleval aastal kavatseme teostada ja loomulikult kõik need aktid ja kontrollhinnangud siis loomulikult ka kõik tuua teie ette siia.
Siis eelmistest aegadest veel ma tahaksin mainida, et on veel, oli veel n-ö pooleli kaks kontrollimist, milliseid ettepanekuid küll ei tehtud, aga me otsustasime komisjonis, et kuna Ühistupanga Asutamise SA rahalise vahendite kontroll 2015–2016, kuna tegelikkuses on see kontroll juba praktiliselt lõppenud n-ö, et siis me seda menetlust jätkame, kuid pidasime küll mõistlikuks, et tunnistada kehtetuks siis Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2016 otsuse 191 punkt 1.2. Nimelt see siis puudutas televisiooni toodetud telesarja "Savisaare protsess" protsessi. Et pidasime siinkohal küll mõistlikuks, et Tallinna Televisioon väärib hoopis tõsisemat n-ö tähelepanu perspektiivselt, kui ainult ühte protsessi hindamist. Seda ei pidanud me praegusel juhul siis tõepoolest väga mõistlikuks, sest tegemist on äärmiselt kitsa, ühe konkreetse protsessi n-ö menetlusega, et seda jätkata praegu.
Ja siis ma palun teil toetust, et revisjonikomisjoni 2018 aasta tööplaan, nagu üheksa punkti, nagu ma siin ette kandsin, et see saaks kinnitatud ja me saaksime n-ö oma kontrollidega alustada.
Ja ühtlasi mul kõigile kindlasti teile oleks ka selline palve nagu ette juba praegu, et kindlasti me kontrollküsimuste koostamisel pöördume kõikide fraktsioonide poole ja eelkõige loomulikult just need fraktsioonid, kes antud teema meile esitasid, et kindlasti olge palun head siis meie poolt määratletud ajaks kindlasti, kui teil on küsimusi, millele teie arvate, et on eriti oluline tähelepanu pöörata, siis olge kenad, andke kindlasti meie komisjonile teada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimus. Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan, härra esimees! Austatud revisjonikomisjoni esimees! Oleks väga huvitav teada. Kas linnavalitsuse enda poolt ka tuli teatud ettepanekuid midagi tema linnaasutustes kontrollida või esitati need Keskerakonna kui erakonna poolt siin? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Linnavalitsuse poolt ei tulnud ühtegi ettepanekut midagi ega kedagi kontrollida. Nagu ma ütlesin, kõik ettepanekud saabusid fraktsioonidest, volinike poolt. Suur aitäh! Olite väga aktiivsed ja väga asjalikke ettepanekuid esitasite kontrollimiseks. Nii et me teeme kõik selleks, et me suudame need selle aastaga läbida.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Lugupeetud komisjoni esimees! Linna palgal on teadupärast volikogu kontrollitalituses kolm ametnikku. Et ma loodan, et nad jõuavad kõik need auditid läbi viia. Aga küsimus on selles, et valimised olid meil oktoobris. Kas Te oskate meile selgitada, milliseid ülesandeid on need kolm ametnikku täitnud viimased ja kolm pool kuud?
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Ma arvan, et konkreetselt ei ole ju praegust kontrollimine veel n-ö alanud, sest et ega enne ei saa midagi kontrollima hakata, kui ei ole tööplaan kinnitatud. See tähendab, kui teie sõna pole öeldud, siis me ei saa hakata kontrollima. Ja ma arvan, et kui nad ongi nüüd veidi hinge tõmmanud, siis ma võin küll kinnitada, ja kindlasti Sa ka ise seda tead, et nüüd hakkab meil ikka väga tihe töö, sest et me ka viimasel komisjoni koosolekul ju arutasime, et jagame kiiresti omavahel teemad ära. Nii et ma arvan, et see, mis nad on nüüd natukene hinge tõmmanud, hakkavad nad siis kõvasti kahekordselt pingutama.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Lugupeetud proua Särgava! Varasemad revisjonikomisjoni ettekanded siin varasematel aastatel ja ma olen ise ka olnud mingi aeg selles komisjonis ja ka mõningaid teemasid vedanud. Ja mind on alati häirinud, et mitmetes revisjoniaktides on toodud välja väiksemaid, aga ka suuremaid ja suisa kriminaalseid asju ja need on kantud volikogus ka ette, mis on siis nii. Ja kõikides eelnõudes on see päädinud lausega, et volikogu võtab teadmiseks. Öelge palun, milline võimalus on volikogul või volikogu liikmetel juhtudel, kus on ilmsed tunnused mingiteks rikkumisteks, ka sellele rohkemalt reageerida, kui lihtsalt teadmiseks võtta? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Ma arvan, et volikogu liikmel, igal liikmel, kaasa arvatud meil, on lausa kohustus pöörduda siis õiguskaitseorganitesse, kui tõepoolest on must-valgel näha, et võib olla kahtlus, et on toime pandud kas kuritegu või väärtegu. Nii et see on, ma ütleksin, selle kahtluse kontrollimiseks pöörduda, täiesti kohustus. Nii et siin ei saa juttugi olla, kas on võimalust. Sada protsenti on!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, teine küsimus, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Eeldatavasti saab komisjoni tööplaan kinnitatud ja me lähme hakkame siis linnavalisuse, mis on Keskerakonna võimu all, tegevust kontrollima. Et kohtunikuna kindlasti on Teil teada taandamise mõiste asjas, see on väga oluline. Et ma vaatasin, et meie kontrolltalituse kolmest liikmest kaks on Keskerakonna liikmed. Et mis Te arvate, kas nad peaksid nendest revisjonidest ennast taandama?
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Vaadake, volikogu liige, see tähendab see, kes hakkab ka seda, nagu öeldakse, kontroll ... n-ö selles kontrollimise vedaja ... Tema on vastutaja. Tema on saanud pädevuse linnakodanikelt. Nii! Ametnikul ei ole seda pädevust. Ametnik on täiteametnik, kes on ühesõnaga võetud tööle. Nii et vaadake, need on ikka täiesti erinevad institutsioonid. Erinevad. Ja mitte mingil juhul ei ole võimalik ühtlustada ametnikku, ma mõtlen nüüd, ja siis volikogu liiget. Volikogu liige vastutab. Ametnik on n-ö abistaja, toetaja. Tema ei kanna sellist vastutust nagu kannab volikogu liige, kes n-ö selle akti allkirja paneb. Ja ka siin loomulikult ette kannab vastavalt.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea ettekandja! Mulle väga meeldib see entusiasm, mis Teil on linna paremaks teha. Et ma küsiks. Praegu on taas kord jälle erakondade rahastamise järelevalvekomisjon võtnud üles ja hakkab analüüsima Tallinna linna poolt Pervõi Baltiiski Kanalis ostetud saateid. Kas Te näete revisjonikomisjonil ka teatavat rolli, lausa ülesannet aidata sellele uurimisele kaasa? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Nagu ma olen öelnud ja ütlen ka nüüd, et täiesti selge, et revisjonikomisjon ei kavatse istuda silmad ja kõrvad kinni. Et revisjonikomisjoni liikmetel on kõigil silmad lahti, kõrvad lahti ja me neid ka kasutame igal sammul.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Vahepeal Te tegelikult ... Sa tabasid täiesti selle noa pihta nagu ... või noa otsa piha ja märkisid ära, et kaks linnaametnikku, kes on suunatud teid abistama komisjonis, kuuluvad nagu poliitilisse, ühte poliitilisse erakonda ja sellesse erakonda, mis valitseb linnas, kes valitseb linnas. Minu küsimus. Aga kuidas saab garanteerida, kui ametnik, kes valdab kogu dokumendikogu ükskõik selle või igasuguse teise asja kohta, ei hakka neid revisjonikomisjoni liikmete, kes vastutavad, eest peitma või ära kaotama. Vabandust! Aitäh!
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
No ma olen küll täiesti veendunud, et revisjonikomisjonis on küll sellised volinikud, et nad saavad kohe aru, kui midagi hakatakse seal kõrvaldama või mingeid n-ö ähmaseid lugusid sünnib. Siis nemad on ju vastutajad, nemad on vastutajad! Ja täiesti selge, et noh nende kohustus on reageerida, sest teie olete ju needsamad komisjoni liikmed siin ju kõik hääletanud, et nad sobivad sinna ja siis saame küsida juba nende käest aru, miks siis nii, et sai kanna n-ö oma komisjoniliikme vastutust välja, anna aru! Ja pärast loomulikult anna valijate ees aru - see on palju raskem.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
No nii! Selles küsimuses meil kaasettekannet pole. Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Kas ettekandja soovib lõppsõna?
Tallinna Linnavolikogu liige - Helve Särgava Helve Särgava
Aitäh! Ei soovi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 63 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:05 Päevakorra punkti alustamine - 8. OE223 Georg Otsa mälestusmärgi rajamine 8. OE223 Georg Otsa mälestusmärgi rajamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 8 "Georg Otsa mälestusmärgi rajamine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev! Palun!
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Nii! Tere juba õhtust, lugupeetud volikogu liikmed, volikogu esimees ja ma ütleks kolleegid! Aga siin abilinnapeadest on jäänudki ainult üks kolleeg.
21. märtsil 2020 möödub 100 aastat ühe väljapaistvaima ja armastatuima Eesti laulja ja näitleja Georg Otsa sünnist ja sama aasta 5. septembril on Georg Otsa 45. surma-aastapäev.
Teatavasti oli Georg Otsa elutee tihedalt seotud Tallinnaga, kus ta õppis, käis sõjakoolis, siis õppis Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonnas ja astus Tallinna Konservatooriumisse, kus peatselt sai temast ka Estonia ooperi hinnatuim solist. Ja Estonia laval laulis ta alates aastast 1951 kuni oma surmani. Georg Ots on üks läbi aegade rahvusvaheliselt tuntuimaid Eesti muusikuid. Nooruses muide oli ka silmapaistev sportlane, kus oli kahekordne Eesti meister vaba- ja teateujumises ning temale kuulub ka kolm Eesti rekordit.
Ja arvesse võttes Georg Otsa teeneid nii Eesti Vabariigi kui ka Tallinna linna ees ja jäädvustamaks tema mälestust oleks igati sobiv tema 100. sünniaastapäeva puhul rajada talle mälestusmärk väärikas kohas Tallinnas. Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt moodustab siis Tallinna Linnavalitsus Georg Otsa mälestusmärgi rajamiseks ajutise komisjoni, mis korraldab kavandikonkursi ja leiab mälestusmärgile sobiva asukoha. Ja siis see näeks välja niimoodi, et kui siis teie, head volikogu liikmed, kinnitate seda punkti, et siis eesmärk on rajada Georg Otsa mälestusmärk Tallinnas. Selleks moodustada ajutine komisjon, mis korraldab mälestusmärgi kavandi konkursi. Korraldab konkursile esitatud kavandite avaliku väljapaneku ja siis esitab Tallinna Linnavalitsusele otsustamiseks ja siis esitab Tallinna Linnavalitsusele otsustamiseks mälestusmärgi paigutamise sobivaima asukoha. Nii et palun siis teie toetust! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimus. Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Mis saab selle vastu olla, et Georg Ots saab oma 100. sünniaastapäevaks ausamba ... või mälestusmärgi Tallinnasse. Aga ma vaatasin huviga Teid, kui Te lugesite sõna-sõnalt tekstid maha, kes on Georg Ots. Kellele Te seda lugesite, seda teksti? Eestlased, ma arvan, teavad, kes on ...
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ma arvan, et siin saalis ei ole ühtegi inimest, kes ei teaks, kes on Georg Ots. Ja ma lugesin väga lühidalt, kuna see tekst mul on siin päris pikk. Nii et ma lihtsalt valisin need mõned kohad, mis minu meelest väga konkreetselt seovad Georg Otsa just Tallinnaga, juhul kui kellelgi peaks tekkima küsimus, miks just Tallinn sellega tegeleb.
Küsimus jätkub - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Meie teame, miks Tallinn ....
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Kunagi ei tea ju, kas kõik teavad, kuna saalis on meil ju rohkem kui 70 saadikut.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Ka minul ei ole midagi selle mälestusmärgi rajamise vastu. Mulle üldse tundub, et linnavolikogus on need ühed elavamad arutelud ja ühtelugu me neid ausambaid püsti paneme. Ka linnavolikogu viimane istung võttis vastu vastavaid otsuseid. Aga linn, kui ta neid rajab, peab neid ka korras hoidma. Et selles suhtes ei ole kõik hästi. Näiteks 2010. aastal pandi Tõnismäele püsti Marie Underi ausammas. Käesoleval aastal on näha, et see ausammas on lagunenud, purskkaev ei tööta. Millal linn teeb ausambad korda, mida ta rajab?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anastassia Kovalenko, palun!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh küsimuse eest! Vaatame kindlasti kevadel üle, ja siis, kui tõepoolest on probleeme, siis ma arvan, et suveks peaks olema ka lahendatud.
Küsimus - Anastassia Kovalenko Anastassia Kovalenko
Jaa, aitäh! Austatud abilinnapea! Mul on ka väga hea meel, et selline mälestusmärk meil tuleb. Aga kuna jutt läks juba mälestusmärkidesse, et ma tahaks ikkagi kasutada võimalust ja küsida, et mis siis ikkagi sai sellest Dovlatovi mälestusmärgist, mis kunagi siis eelmine koosseis kinnitas. Te olite selle poolt, aga kahjuks see aasta kuidagi kadus see kuskile ära. Ja eile oli mul väga tuline debatt teie erakonna esindajaga, kes ütles, et see on vale, et tuleb ikkagi. Et kas Te saaksite äkki öelda, mis saab?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ei ole tõepoolest selle eelnõuga nagu seotud küsimus, aga ma ikka vastan, et sellel aastal siis ma arvan, et ma olen siinsamas saalis veelkord, kus ma küsingi linnavolikogu heakskiitu selleks, et moodustada enam-vähem samasugune komisjon selleks, et Tallinnasse tuleks ka Sergei Dovlatovi mälestusmärk.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh! Austatud ettekandja! Otsa kooli vilistlasena mul on samuti ääretult heameel, et selline mälestusmärk on plaanis ja tuleb. Aga ma lihtsalt huvi pärast küsin, et kas on mingeidki orienteeruvaid asukohti, kuhu see võiks tulla, sest Otsa kool teatavasti sealt, kus ta praegu on, sealt ta kolib ära, et noh muidu oleks ju suurepärane kuskile sinna õue peale panna. Aga kas on seda arutatud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Veel ei ole arutatud ja põhimõtteliselt selleks me komisjoni kutsumegi kokku, kus pädevad inimesed, eksperdid võiksid siis välja käia needsamad kohad, kuhu see mälestusmärk tulla võiks. Aga kui Te küsite näiteks minult isiklikult, siis noh, mina see ekspert küll pole, aga mina näeks seda kuskil Estonia Ooperiteatri ja siis Georg Otsa tänava kandis. Aga see puhtalt minu arvamus. Nii et mina ei pretendeeri sellele nagu, et see kindlasti sinna tulekski. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja Märt Sults, palun!
Kaasettekanne - Märt Sults Märt Sults
Hea esimees, kolleegid, kolleegid ja Riigikogu kolleegid! Haridus- ja kultuurikomisjon oma korralisel istungil 17 jaanuar käesoleval aastal kell 5 koosoleku algusega, kell 5.45 koosoleku lõpuga arutas seda väga emotsionaalset ja hingelist teemat nagu Georg Otsa mälestusmärk.
Ja otsustati, 12 poolthäält, vastuhääli ei olnud ja erapooletuid ei olnud, toetatud eelnõu esitatud kujul. Nii et mõelge, tuletage meelde, laske nostalgial lennata ja hääletage! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on küsimusi. Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Võib-olla oleks pidanud seda nüüd eelmise mehe käest küsima. Aga mul on küsimus. Et kas arutati ka selle juures, et linnavolikogu saadikutel või fraktsioonidel oleks samamoodi panus selles komisjonis või kuidagi osalus? Mis see plaan sellega on? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
No nagu sa tead ja oled kuulnud ja oled lugenud, et Keskerakond on väga aldis laiapõhjalistele otsustele. Tähendab, siis kindlasti haaratakse kõikidest fraktsioonidest mõtteid, mõttekaaslasi, tegijaid. Just nimelt tegijaid! Sellepärast et rääkijaid meil on ju palju, tegijaid meil on vähe. Nii et ma arvan, et me saame selle väga hea otsuse kujundatud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jaa, aitäh! Et tegelikult Kristen Michal jõudis enne nupule vajutada. Aga iseenesest idee on ju väga hea. Ja ma saan aru, et see päevakorrapunkt, mida me hakkame praegu hääletama, on põhimõtteline otsus siis rajada mälestusmärk Georg Otsale ja luua siis komisjon. Kas Te oskate öelda, et kes sinna komisjoni siis kuuluma hakkavad? Tegelikult on see küsimus täpselt sama, mida Kristen muidugi küsis.
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh, Ülle! Väga hea küsimus. Tähendab, aga sellele küsimusele just vastas, tähendab, härra abilinnapea Belobrovtsev. Ja see komisjon moodustatakse tegijatest. Kui Sul ei ole mõtteid, midapärast sa pead sinna komisjoni kuuluma?! Tähendab, et Georg Ots ei ole mitte nimi. Georg Ots on ikoon. Ja see ei ole lihtsalt mälestusmärk, see on rohkem midagi kui mälestusmärk. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, teine küsimus, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Ja minul on lihtsalt selline küsimus, et kui hakatakse määrama sinna ... Kes siis neid ettepanekuid saab teha? Kas fraktsioon saab teha? Kuidas see nagu menetlemine käib? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh! Väga hea küsimus. Tähendab, et minu teada menetlemiskorra järgi fraktsioonid esitavad oma kandidaadid ja siis sealt valitaksegi välja ja otsustatakse ja sõelutaksegi välja, kes kuuluvad sinna komisjoni, kes hakkavad otsustama. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Suur tänu! Jõudu meile!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Ants Leemets, palun, sõnavõtt kohapealt!
Sõnavõtt - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud volikogu esimees! Lähtudes nendest küsimustest teen ettepaneku, et seda otsuse projekti veidi muudetakse ja linnavalisus võib küll sellise komisjoni moodustada, aga sinna kaasatakse iga fraktsiooni esindaja volikogust. Et siis oleks üksmeel taga kõigil. Mitte kellegil ei ole selle vastu, kõik on selle poolt. Ja fraktsiooni esindaja võiks juures olla, et siis ... nii läks ka tegelikult Poska ausambaga ja Poska ausammas sündis ilma vaidlusteta ja olid fraktsiooniesindajad ka komisjonis. Nii et mul oleks palve seda head traditsiooni nigu jätkata.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Ma saan aru, et see ei ole eelnõu muudatusettepanek, et see on selline retooriline ettepanek praegu?
Sõnavõtt - Ants Leemets Ants Leemets
See on ikkagi täiesti ametlik ettepanek muuta seda ostust.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
On see kirjalikult ka vormistatud. .... Priidu Pärna, palun, sõnavõtt kohapealt.
Sõnavõtt - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Et ma just võtan ka kohapealt sõna, et Ants Leemets saaks selle oma ettepaneku kirjalikult vormistada, et annan talle minuti aega. Et ma tahtsin ka toetada sedasama mõtet, et oleks kaasatud ka volikogu fraktsioonid nii nagu varasemate oluliste ausammaste rajamise puhul on, et pärast ei läheks jälle nii, nagu alati, et kui ausammas on püsti, siis Märt Sults ütleb: "Я делал - все делал!".
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Mul on protseduuri väliselt selline ettepanek, et selleks, et lugupeetud kolleeg ei peaks seal midagi kirjutama, et me niimoodi mitteformaalselt palume, et linnavalitsus arvestaks selle ettepanekuga ja praegu me anname lõppsõna Vadim Belobrovtsevile ja ta lubab meile, et ta arvestab selle ettepanekuga. Kas Vadim Belobrovtsev soovib lõppsõna?
Tallinna abilinnapea - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah, aitäh! Et ma arvan, et see on väga hea mõte tegelikult ja ma täiesti pooldan seda. Nii et kindlasti võiks selles komisjonis olla igast fraktsioonist üks esindaja, kuigi ma isiklikult ütlen niimoodi, et ma tahaks nagu, et selles projektis oleks võimalikult vähe poliitikat. See ei ole üldse nagu poliitiline küsimus, nii et selles mõttes, kui head fraktsioonide esindajad ikkagi arvavad, et võikski olla üks nende esindaja selles koosseisus, siis tegelikult mul selle vastu midagi ei ole, aga ma loodan nagu, et see küsimus ei ole praegu poliitiline ja ei saa poliitiliseks ka edaspidi. Ja mis puudutab Märts Sultsi nagu, siis uskuge mind, me teeme seda mitte sellepärast, kuna mitte midagi ei sega, nagu tundes Märti, pärast nagu talle öelda nagu ikkagi, nagu et "mina tegin". Nii et selles mõttes ... Aga jah, et võtame arvesse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Et me siis lepime kokku nii, et me ei hakka seda muudatusettepanekut hääletama, aga me lähtume sellest, et selles komisjonis saab osaleda iga volikogu fraktsiooni esindaja.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Georg Otsa mälestusmärgi rajamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 64 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
17:20 Päevakorra punkti alustamine - 9. OE226 Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas 9. OE226 Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 9 "Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Palun! Kas see on protseduuriline küsimus, või mis? Jaa, palun.
Küsimus - Märt Sults Märt Sults
Ma kasutan seda õigust, kuna minu nime nimetati kogu aeg. .... Et ma kasutan õigust, et kuna minu nimetati, siis ma tahaksin tänada ja eriti sõnavõtjaid. Et omades psühholoogiaharidust ... tähendab, et te andsite järjekordselt väga hästi mõista, kui kergesti te manipuleeritavad olete ja kui hästi oli õnnestunud üks reklaamikampaania. Aitäh teile!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Päevakorraväliselt saab esitada ainult protseduurilisi küsimusi. Palun sellest lähtuda! Palun!
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Nüüd räägime siis detailplaneeringust. Nimelt Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneering. Praegu seina peal te näete, kus see ala paikneb. See on siis Põhja-Tallinnas Kalaranna tänava ja Kalamaja elurajooni vahel. Ja teisel pool Kalaranna tänavat on teatavasti meil Patarei vangla.
Nüüd paluks suuremat pilti, et kõik saaksid näha. Nii! Ja jutt käib siis sellest alast. Kes ei ole Põhja-Tallinnaga või selle kandiga väga hästi kursis, nagu siis need on uued elamud - kollast värvi. Siin meil jookseb Kalaranna tänav. Siin meil jookseb Vana-Kalamaja tänav ja see on siis Küti tänav. Praegu paikneb sellel alal Küti 2 ja 4 kinnistutel tolliladu, dispetšerihoone ja büroohoone ja valdavalt on ala asfalteeritud. Ala servas Vana-Kalamaja tänava ääres valmisid hiljuti 4-korruselist korterelamut. Noh, nagu ma näitasin, kõik see asi, needsamad majad siin. Detailplaneeringuga kavandatakse alale kuni 7 eluhoonet, millel on ühine maa-alune parkimiskorrus ja hoonete kõrguseks on siis kolm või neli korrust arvestades olemasolevate hoonete kõrgust. Ja siis need seitse on siin nagu sinisega märgistatud.
Säilinud ajalooline maneežihoone, mis on seal olemas, siinsamas, tegelikult ei ole see muinsuskaitse all, aga see osa säilitatakse ja müürid rekonstrueeritakse, müüride vahele rajatakse ühine mänguväljak, mis on minu meelest eriti positiivne. Ette nähtud on ka 5% äri- ja teeninduspindu ja kortereid on siis kuni 196 ja parkimiskohti seal maa-alusel korrusel on vähemalt 221. Avalikul väljapanekul esitas vastuväite üks inimene, kes, nagu mina sain aru, elab siin ühes nendest majadest, mis on seal puitmajad 2-korrulised. Tema meelest selline arendus sinna ei sobi. Tulles talle vastu, määrati lisaks detailplaneeringule nõue, et hooned peavad osaliselt olema viilkatustega. See natuke rahustas inimese maha.
Ja kõik vajalikud kooskõlastused on olemas ning Harju maavanem on planeeringu ka heaks kiitnud. Nii et palun siis seda detailplaneeringut toetada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimusi. Taavi Rõivas, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! No iseenesest igati loogiline, et see koht ei ole sobilik tolliladudeks ja elamud sobivad sinna loomulikult paremini. Küll aga, olles seal päris tihe külaline, on mul silma hakanud, et need majad ehitatakse ikkagi üksteisele väga-väga lähedale. Et mul on küsimus. Kas ... Kuidas tänapäeval üldse nagu on? Et kunagi, kui mina linnaosa vanem olin, projekte läbi vaatasin, siis ma järgisin väga tähelepanelikult seda näitajat, mis on korterid siis ruutmeetri kohta või selle nagu asustustihedus. Et kas Te seda jälgite ja kas Teie meelest on sellega kõik hästi? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma olen seal veel tihedamini käinud, selles piirkonnas, kuna ma ise olen Vana-Kalamaja tänava elanik. Nii et ma tunnen seda piirkonda väga hästi. Ütleme niimoodi, et kui võrrelda olukorraga, mis oli veel oma 10 või 15 aastat tagasi, siis loomulikult see olukord on muutunud ja see tihestus on kasvanud. Samas loomulikult linn jälgib seda kõike ja kui see on üldplaneeringuga kooskõlas, Põhja-Tallinna üldplaneeringuga, siis ega meil suurt manööverdamisruumi siin ei olegi, kuna seadusega on kõik kooskõlas, üldplaneeringuga on ka kooskõlas, nii et selles mõttes peaks korras olema.
Aga omalt poolt ma ütlen, et jällegi, et kuna see piirkond on viimastel aastatel muutunud ülipopulaarseks ja me kõik teame seda väga hästi, siis on selge, et soovijaid Kalamajas elada on aina rohkem iga-aastaga ja loomulikult neid elamupindasid on aja sinna ka rohkem. Nii et ausalt öeldes ma probleemi ei näe, eriti võttes arvesse seda nagu, et see on selline, noh, natuke isegi kinnine ala võib öelda, nagu see seisab siin nagu eraldi. Ja ma arvan, et see on igati positiivne, nagu Sa ütlesid, et just selle ... minu meelest oli seal logistikaga tegelev ettevõte, kui selle asemel, kus on mingi dispetšeriputkad ja mingisugused laod, tulevad ikkagi ilusad elamumajad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Hea ettekandja! Selline küsimus. Et kui neid numbreid seal vaadata ja natukene näppude peal arvutada. Seal räägitakse, et brutopinda on 17 000 ruutmeetrit ja ütleme võtame sealt äripinnad maha, saame mingi võib-olla 14 000 ruutmeetrit ja võtame seal keskmise korteri suuruse, saame, et võib juurde tulla 500–600 elanikku koos peredega. Nüüd Põhja-Tallinnas teame, et seal on liiklusega lugu juba täna ikka hull, mis hull ja paljude tänavate peal on sisuliselt võimatu liigelda. Et kas tegelikult on üldse õigustatud Põhja-Tallinnasse anda või kinnitada selliseid detailplaneeringuid enne kui nagu see liikluskorraldus ei saa seal kuidagi ära lahendatud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Kuna Tallinna elanike arv viimastel aastatel aina kasvab ja praegu trend on selline nagu, et see jätkubki, inimesed tahavad Tallinnasse elama tulla, siis ma arvan, et tegelikult seda olukorda, mis meil on liikluses lahendada aasta või kahega, oleks kui mitte võimatu nagu, siis väga vähe tõenäoline. Nii et kui me hakkame, ütleme niimoodi, lubama arendajatele nagu midagi ehitama alles siis, kui me lahendame nagu liiklusolukorda, siis ma arvan nagu, et me jäämegi sinna nagu, et ühtegi suurt arendust nagu meile Tallinnasse, eriti sinna kesklinna või siis sinna Kalamajja, millest me täna praegu siin räägime, ei tulegi.
Nii et loomulikult ma arvan, et seda olukorda, mis meil on liikluses praegu tekkinud, tulekski ära lahendada. Aga nagu näitavad suurte linnade kogemused, seda niimoodi naljatades teha ei ole eriti võimalik. Nii et loomulikult oli see projekt kooskõlastatud ka Transpordiametiga. Nii et Transpordiamet on arvamusel, et selline arendus võib sinna tulla. Järelikult ei ole meil siin praegu alust selles ka kahelda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Ja lugupeetud abilinnapea! Et ma olen olnud üle 8 aasta volikogus ja ma ikka pean rääkima, et selliseid presentatsioone ei tehta. Te panete mingi postmargi välja, keerate pilgu sinna, näitate midagi. Mis Te arvate, et see kõik on näha või?! Et see kõik on nagu arusaadav?
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Nii! Aga ma küsin IT inimese käest, kas ...
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Ma ei küsi Teie käest ...
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
IT inimese käest, kas oleks võimalik ...
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Minu käes on küsimise kord.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ei, ma lihtsalt küsin, kas seda oleks võimalik praegu suuremaks teha? See ei ole praegu nagu täisekraan lihtsalt. Ja siis saab nagu plussi vajutades nagu seda suurendada ka, mis seal all on.
Küsimus jätkub - Ants Leemets Ants Leemets
No minu küsimus on, et kui me ehitame endale mingit elamurajooni välja, paneme mingi grupi elamuid sinna paika. Ütleme, et kui vaadates nüüd see pilt on tõesti suurem ja natuke rohkem saab aru, aga seletage mulle. Kas peale nende majade palju sinna rajatakse juurde haljasala või palju sealt kaotatakse haljasala ja palju on arvestatud korteri kohta autosid? Mis see norm tänapäeval on, mis on seal rakendatud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! See on juba nii tehniline küsimus, et ma pean siin pöörduma siis ameti poole, Linnaplaneerimise Ameti poole.
Sõnavõtt - Arvo Rikkinen Arvo Rikkinen
Lugupeetud volinikud! Nagu ettekandja juba alguses ütles, on seal täna tollilaod ja angaarid ja asfaltplats, nii et seal haljastust tuleb kõvasti juurde. Ja olemasolevat haljastust seal säilitatakse.
Parkimine vastab siis Tallinnas kehtivale normile. Kalaranna tänav on kohe kõrval, kus on väga hea ühistransport, kus täna liikluskoormust peal pole ja loomulikult linn koostab paralleelselt kõik suuremad liikluslahendused, et parandada Kalamajast kesklinna pääsu ja need on kõik töös linna poolt. Neid ei saa, selliseid suuri sõlmi panna ühe arendaja peale, nagu selles mõttes on see linna ülesanne. Aitäh!
Tallinna Linnavolikogu liige
Mul on protseduuriline! Sa ei saanud aru, mis .... nad rakendavad? On 1; 1,2; 1,4 - mis see on? Kas keegi oskab ikkagi öelda?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas oli kuulda? ....
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Ei, ei olnud kuulda, sellepärast ma küsingi üle ainult ühe numbri, et mis autode arvu arvestatakse, mis ....
Sõnavõtt - Arvo Rikkinen Arvo Rikkinen
Lugupeetud küsija! Tegemist on selle arhitektuuri-ajaloolise asulakohaga ja vanalinna kaitsevööndiga, kus kehtib norm ühe korteri kohta üks parkimiskoht ja antud juhul on neid rohkem. Parkimiskohti oli siin 221 ja kortereid on 190 maksimaalselt lubatud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh! Ma kõigepealt natukene austatud abilinnapead täiendaksin. Et see maneežihoone, et seal mitte ei hoitud hobuseid, vaid seda kasutati ka vajadusel õigeusukirikuna. Et see on üks nihukene unustatud ka pühakoda. Et tegelt on tore, et selle vana hoone müürid siiski säilivad, kuigi hoone ise tõepoolest ei ole muinsuskaitse all.
Aga mu küsimus n-ö jätkab seda tegelikult eelmist arutelu. Et iseenesest on tore, et Kalamaja kant areneb. Et mitmed suured arendused on n-ö praegu töös, mitmed kohe algavad, mitmed on kavandamisel. Et Kalamaja elanike arv nagu kõvasti veel tõuseb. Ja samal ajal me teame, et koolikohtade puudus on tegelt jätkuv, GAG-i uus hoone on ka kohe täis. Kus need lapsed hakkavad koolis käima? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! No esiteks ma täpsustan, et ma pole hobuste kohta midagi öelnud. Ma lihtsalt ütlesin maneež. Teie ... vastates küsimusele. Jah, tõepoolest see on probleem, kuna tänu sellele populaarsusele, mis on ühest küljest suur pluss, tekib Kalamajas ka lasteaedade probleem ja loomulikult ka kooli probleem. Nii et siinkohal ma arvan, et me Haridusametiga kindlasti hakkame mõtlema, et mida selles valdkonnas nagu võiks paremini teha, et kuidas saaks seda probleemi koolikohtadega siis lahendada.
Mis puudutab ... siin kõlas ka see küsimus, et liiklus ja liiklusprobleemid. Nagu mina ütlesin nagu, et kuna mina elan ise nagu selles kandis nagu, siis mina väga hästi olen nende probleemidega kursis. Et ma saan aru, et nendega tegeletakse ka selle Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimise käigus. Lisaks seesama Kalaranna tänav on osaliselt seda parkimisprobleemi lahendanud. Nii et kuna see kvartal siin asub konkreetselt Kalaranna tänava kõrval, siis ma arvan, et võib-olla ei tule sinna veel neid lisaprobleeme liiklusega, vaid Kalaranna tänav suudab seda olukorda kuidagi leevendada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Rõivas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Suur aitäh, härra juhataja! Ma küsiks ka nagu natukene üldisemalt, et olemata ... või kuidagi selle planeeringu vastu. Et kas ei võiks olla tuleviku mõttes meil, selleks et volikogus kõik saadikud saaksid parema tunnetuse, et milline on see olustik ja millega on tegu, et küsidagi selliste suuremate, kus on mitusada korterit, planeeringute puhul ka sellist elementaarset visualiseeringut? Et mulle tundub see täiesti normaalne isegi eramaja puhul, et kui ma tahan ehitusluba Tallinna linnalt, siis ma lasen arhitektil sinna ehitusloa taotluse juurde panna ka pildid, et veenda siis neid otsustajaid, et tegemist on ilusa asjaga ja et mõistlik oleks. Et kas selleks, et meil oleks parem otsustada, ei võiks olla tulevikus siniste ja oranžide kastidele ka lisaks infot? Et see teeks paremaks ka nendele, kes seal ei ela ja oskaks kaasa mõelda. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh ettepaneku eest! Võtame arvesse.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, teine küsimus, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Hea ettekandja! Mul on jälle tehniline küsimus. Et siin on aru saada, et majade alla on parklad planeeritud. Samas see asi on seal ju merepinnast mingisugune võib-olla 7–8 meetrit kõrgemal. Nüüd, kui kõrgel siis need kanalisatsioonitrassid on? Et seal ei juhtu jälle seda, et ükskord, kui sademed on, siis need garaažid ujuvad, sest kanalisatsioon on kõrgemal kui garaažipõrand? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! See on, ma arvan, ametile küsimus, kui isegi amet nagu teab seda.
Sõnavõtt - Arvo Rikkinen Arvo Rikkinen
Kõik tehnovõrkude valdajad ja Kommunaalamet on planeeringu kooskõlastanud ja tehnovõrgud on kahtlemata sellega arvestanud, et seal mingit tehnovõrkude lahenduseta üleujutusohtu ei oleks seal keldris. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Ja, minu küsimus on see, et oleks nagu ... Ma ei ole ka selle planeeringu mingi vastaline. Aga kas on võimalik näidata, mis seal täna valitseb? Ütleme, et volikogu liikmed saaks aru, mis on tänane olukord ja siis, mis on nagu tulevane olukord. Ja kuidas see sobib kokku seal olemasolevate puitmajadega? Et kas see tänane pilt on võimalik ... No ütleme, et mul on võimalik. Ma ei tea, kas Teil ka on võimalik näidata, mis seal täna on, Küti 2 ja 4?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
On meil seda võimalik näidata? Seda Google Mapsist kõige lihtsam vist jah ... No nii, seesama. .... Jah, see tuleb selle asemel, mis praegu näidatakse.
Ega seal väga palju muutunud ka ole.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh, härra esimees! Te mainisite, et äripindade maht on 5% sellest arendusest. Kas Tallinn on sinna sisse, sellesse 5%-i planeerinud ka selle pentsiku jandi nn külaliskorteritega. Elik siis ehitatakse korterid, mida käsitletakse dokumentides äripinnana? Aitäh!
Sõnavõtt - Arvo Rikkinen Arvo Rikkinen
Lugupeetud küsija! Tegelikult detailplaneeringus on sisse kirjutatud, et seal tohivad olla ainult teenindus- ja kaubandusruumid, mis avanevad otse tänavale. Nii et on mõeldud seal Oa tänavat, mis meil ees on, kuhu tuleb see rekonstrueeritav maneeži või ehk siis ajutiselt kasutusel olnud ka kirikuna hoone. Seinad integreeritakse uue hoone sisse ja seal ongi need avalikud funktsioonid, mis peavad teenindama kohalikke elanikke. Nii et seal külaliskortereid ei ole lubatud, selles detailplaneeringus. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andrei Birov, palun!
Kaasettekanne - Andrei Birov Andrei Birov
Nii! Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid, mu kallid ja armsad daamid ja neiud! Ennem, kui ma kannaks teile ette, kuidas see arutelu kulges linnamajanduskomisjoni istungil ja mihukse otsuse vastu võeti, ma tahaksin võib-olla mõningale siin küsimusele veel omapoolse selgituse anda, kuna ma olen Põhja-Tallinna linnaosakogu esimees ja elan Põhja-Tallinnas aastast 1994.
Et kõigepealt tahtsin siin jagada kogemust meie linnaosakogu tööst Põhja-Tallinnas, kus maakomisjoni esimees on IRL-i esindaja Henn Pärn. Te paljud tunnete teda. Ta on olnud väga tubli ettevõtja ja ühiskondlik tegelane. Ja tema siis tegi nihukese väga, ma arvan, innovatiivse sammu, et ta otsustas ennem linnaosakogu istungit ja kui on vastavad detailplaneeringu arutelud, organiseerida siis nende objektide tutvustamine kohapeal.
Nii oli meil ... eile linnaosakogu istungil oli siis kaks detailplaneeringut. Üks oli siis Volta nagu kompleksi arendusprojekt ja teine oli siis Maleva tn 4, kus oli enne prügila ja ta viis läbi siis need maakomisjoni istungid nagu nende objektide peal. Ja kõik, nii maakomisjoni liikmed kui ka linnaosakogu liikmed said tutvuda nende detailplaneeringutega kohapeal. Et ma alati olen toetanud Ants Leemetsa ettepanekut, et me saaksime Google Mapsis vaadata seda terviklikku pilti, aga ma teeks nagu omalt poolt veel ettepaneku, et seda Henn Pärna initsiatiivi toetada ka võib-olla teistes linnaosa kogudes, et kõik liikmed, nii maakomisjoni liikmed kui ka linnaosakogu liikmed saaksid tutvuda nende objektidega kohapeal. See on siis punkt nr 1.
Punkt nr 2, mis puudutab seda just detailplaneeringut Küti 2 ja 4, siis ma peaks ütlema, et kogu see piirkond on muutunud viimase 10–12 aasta jooksul sama prestiižikaks kui on Pirita või Viimsi. Aga samal ajal ei ole nii tihedat linnaliiklust, kui on ütleme tulles Piritalt. Paljud, kes elavad Pirital, Meriväljal või Viimsis, nad hommikuti raiskavad vahest tund aega. Paljud tulevad tööle spetsiaalselt peale kella üheksat, et siis mitte seista seal liiklusummikutes. Mis ootab nüüd Kalamaja või üldse Põhja-Tallinnat, siis vastupidi, mina jõuan tööle 10–12 minutiga elades Pelgulinnas.
Nii et vot siin just Taavi Rõivas esitas väga õige küsimuse, et kui tihedalt on seal praegu need arendused nagu edasi arenenud, et praegu arengutel on piisavalt ruumi. Ja nüüd ehitati sinna, väga õigel ajal ehitati see Kalaranna tänav. See oli vist, kui ma ei eksi, 4 või 5 aastat tagasi, kui see sai valmis. Ja alguses oli seal, noh üksikud autod sõitsid, nüüd on paljud ära harjunud, et siis nagu aega kokku hoida, sõidetakse sealt kaudu, kuigi ka on, ütleme seal tulles Koplist või Pelgulinnast, on ka teisi variante. Aga kindlasti tulevikus tuleb kogu seda infrastruktuuri edasi arendada, et ei tekiks samasugust olukorda nagu hommikuti tulles Piritalt.
Nii ja mis puudutab nüüd neid parkimiskohti, siis parkimiskohtadega on ka üldiselt Põhja-Tallinnas on olukord normaalne. Antsu küsimusele, vot Arvo juba vastas, Rikkinen, aga ma võib-olla täiendaks, et siis on üldiselt on jah üks koht nagu korteri kohta, see mis puudutab siis 1- ja 2-toalisi kortereid, aga kui on siis kolm ja enam 1–2-toalisi kortereid, nagu siis kolm ja enam, siis on 1,2 koefitsient. Ja praegu kõik, mis on meil detailplaneeringud on Põhja-Tallinnas vastu võetud, siis alati on olnud miinimum vastavus nendele normidele, aga vahest on ka rohkem. Vahest on ka rohkem. Et mitte isegi 1,2, aga vahest on 1,5. Ja üldine pilt on selline, et Põhja-Tallinnas on tänapäeval parkimisruumi, kuigi muidugi seal mõned tänavad on sellised, kus, kui on pargitud täis, siis on vahest on natuke kitsavõitu jääb. Aga eks siin peab siis sellega tulevikus arvestama arendades seda piirkonda.
Aga siis nüüd tulles meie linnamajanduskomisjoni otsuse juurde, siis linnamajanduskomisjoni istungit juhatas komisjoni aseesimees Kaupo Nõlvak ja kandis ette Arvo Rikkinen, kes on siis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor ja kõik, kes viibisid kohal, 9 liiget, hääletasid poolt, vastu ei olnud ja erapooletuid samuti ei olnud. Ja ma arvan, et seda detailplaneeringut võiks kõik toetada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Tänud!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised. Kõne puldist, Taavi Rõivas, palun!
Kõne - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! Austatud juhataja, head kolleegid! Kui lubate, siis ma räägiks mitte niivõrd ainult sellest konkreetsest planeeringust, vaid üldpõhimõtetest ja hästi konstruktiivsetest ettepanekutest, kuidas meie tööd ühiselt paremaks teha. Meil oli siin ennist väga põnev arutelu selle üle, et kes võiks kuuluda ühte või teise komisjoni ja loomulikult on see ka tähtis teema. Aga tahtmata kuidagi punktidele nagu kaalu eristada, ma ütleks siiski, et see otsus, mida me praeguse punkti juures teeme, või need otsused, mida me teeme üldse planeeringute juures, need otsused on sajaks aastaks. Ja seetõttu nende otsuste puhul me printsiibina võiks olla väga hästi informeeritud ja see info võiks olla esitatud sellisel kujul, nagu kaasaegne tehnika võimaldab. Ja veel kord ma rõhutan, et see ei ole kuidagi mõeldud kriitikana ega kuidagi negatiivselt, vaid konstruktiivse ettepanekuna, kuidas need otsused saaksid olla tulevikus paremad.
Ma räägin sellest selle punkti juures, kuna nagu te teate, ma olen kümmekond aastat olnud volikogust eemal ja toona, üle kümne aasta tagasi oli tegelikult otsuste tegemise juures päris sageli ka kohapeal tehtud fotosid, mis on elementaarne, aga tegelikult juba siis kasutati ka videoanimatsioone, kasutati arhitektide visualiseeringuid, asju, mis aitavad meil otsuseid paremini teha. Siin Google Mapsist võib vaadata seda pilti ja kunagi, kui me Haaberstis need otsused tegime, meil Google Mapsi veel ei olnud, meil oli Jaak Vihmand, kes sõitis kohale jalgrattaga ja tegi pildi. Aga see väike asi, see kohapealt saadud pilt nendele, kes ei ela Kalaranna tänaval, annab palju juurde.
Aga minu palve, ja ma loodan, et te nõustute sellega, on see, et tulevikus, kui me arutame vähegi suuremaid planeeringuid, võiks olla elementaarne, et me taotleme planeeringusoovijatelt, nendelt kinnisvara arendajatelt seda, et see arhitekt, kes seda joonistab, teeks natuke rohkem, kui sinised ruudud ja punased ruudud, vaid teeks ka selle elementaarse visualiseeringu. Ma arvan, et seda ei ole palju küsida. Et kui minu isiklik tagasihoidlik kogemus Tallinna linnaga asjade ajamisel on olnud see, et kui ma ka eramajale tahan renoveerimisprojekti, siis ma pean seda elementaarseks, et ma panen sinna selle pildi juurde selleks, et veenda otsustajaid selles, et ma teen head asja ja teen seda mõistlikult.
Ja teine teema on ajendatud natuke sellest, mida kolleeg Birov ütles, et see ongi nii, et Põhja-Tallinn on, ja just konkreetselt see kant, on muutunud väga prestiižseks, see on väga suure nõudlusega, sinna tahetakse ehitada tuhandeid korterid. Ja see on just see koht, kus võib minna väga hästi, aga võib minna ka väga rappa.
Mina pean tunnistama, et selles linnaosas, kus mina linnaosa vanem olin, mingitel aastatel anti liiga palju järele arendajate soovidele ja ehitati asju, mis kõrvuti absoluutselt ei sobi. Ja seetõttu ma arvan, et on igati põhjendatud, et me siin ruumis arutame neid planeeringuid sisuliselt. Et mõnes kohas ongi tihedus väga oluline ja see ei ole sugugi halb, kui mõnes kohas ongi väga tihedalt ehitatud, aga planeeringud on palju rohkemad kui lihtsalt normatiivid või reeglid, muidu võiks panna ju arvuti neid otsustama. Aga ma arvan, et selle puhul on igal juhul vajalik ka poliitiline otsus, poliitiline arutelu, kui vaja, ja pärast ka poliitiline vastutus. Igaüks meist peab minema vajadusel sinna Kalaranna tänavale kohalikele elanikele ütleme, et miks me lubasime sellise maja, mitte just näiteks midagi muud. Ja ma arvan, et kui me tahame seda, et meie kodulinn oleks ka saja aasta pärast elamisväärne, siis need on teemad, mida tasub tõsiselt võtta.
Ja viimase punktina ma kutsuks üles neid, kes seda päevakorda koostavad ja kes selle n-ö ette valmistavad, linnavolikogu istungeid, kutsuks ülesse algatama ka selliseid veidi suurema pildi arutelusid linnaosade kaupa. Ma arvan, et see on aja küsimus, mil Põhja-Tallinn, sh Kopli poolsaar kuni lõpuni välja, muutub Tallinna kõige atraktiivsemaks elukeskkonnaks, sh ka Paljassaare poolsaar loomulikult. Ja selleks, et selles kindel olla, ma arvan, et on mõistlik, et linnavolinikud mõtlevad juba praegu aktiivselt kaasa, kus on transpordikoridorid, kus on võimalikud haridusasutused jne; kus on haljasalad; mis on need piirkonnad, kuhu me ei lase tükk tüki haaval ehitada maju, vaid kuhu me jätamegi pargi, no matter what, või mis iganes ka ei juhtuks. Nii et mu palve ja üleskutse on, et me võiksime arutada ka suuremat pilti just nende alade puhul, kus on suuremat arendust ette näha, sh näiteks Kopli poolsaar, sh näiteks Paljassaare poolsaar, sh ka näiteks Sõle ja Sitsi ja kogu see kant. Ja ma oleks väga tänulik, kui te olete nõus seda siin algatama.
Ja konkreetse planeeringu vastu mul mitte midagi ei ole. Kuna abilinnapea ise on sealt tänavalt, siis ma usun, et küllap ta on seda hoolega jälginud, et kõik oleks mõistlik. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Jaak Juske, palun!
Kõne - Jaak Juske Jaak Juske
Austet esimees, head kolleegid! Et ma jätkan sealt, kus jäi hea kolleeg Rõivas pooleli. Et tegelikult on Tallinna ajaloos praegu väga unikaalne hetk. Et on peale kasvanud terve uus põlvkond tallinlasi, kes ei mäleta enam seda, et kogu see mere äär oli Nõukogude ajal valdavalt suletud. Ja täna, kus mere äär on valdavalt avatud üksikute eranditega, on tegelikult Tallinna ajaloos unikaalne hetk selles mõttes, et n-ö kogu see mere äär sisuliselt seal, ütleme, Kalaranna kandis ja edasi on ju planeerimisel. Osad planeeringud on juba vastu võetud, osad on n-ö kehtestatud, osad on praegu töös, osad vaidlused lükkuvad veel kaugesse tulevikku. Aga nendest otsustest, kuidas me seda mere äärt kavandame-planeerime, sõltub tegelikult ju linna avatus merele, meie n-ö side merega järgmised täpselt mitusada aastat.
Ja ma olen tegelt väga seda meelt, et me võib-olla isegi võiksime võtta ka istungil ühe päevakorrapunktina ette ja n-ö vaadata neid täpselt mereäärseid planeeringuid, et mis seis seal on ja kus on tegelikult veel olulised otsused vaja langetada.
Põhja-Tallinna, Pelgulinna elanikuna olen ma seda linnaosa arengut väga tähelepanelikult jälginud. Ja Kalamaja puhul on tegelikult ju seis selline, et need tühjad kinnistud hakkavad juba täis saama. Kalamaja elanike arv just jõuliselt ületas 10 000 elaniku piiri mullu. Et tegelikult Kalamaja asumina on täna suurem juba tublisti kui Keila linn ja see elanike arvu kasv jätkub.
Ja hea kolleeg Birov ütles, et tegelikult paari aasta eest avatud Kalaranna tänav lahendab kõik liiklusprobleemid, see võib hetkel nii olla, aga olgem ausad, ega tegelikult ju Kalamajja ühtegi uut suurt tänavat enam ehitada ei saa. Olemasolevaid ka peaaegu ei saa enam laiendada, et tegelikult see olemasolev liiklustänavatevõrk, seal jääb ja samal ajal on tegelikult ju töös veel paar väga suurt arendust Põhja-Tallinnas, millest ühest ka kolleeg Birov rääkis. See on Volta kvartal, kuhu tuleb üle 2000 elaniku - see on üks nihuke korralik Eesti väikelinn. Seal kohe kõrval kinnistul on endine Krulli tehas, masinatehase ala, kus tuleb sama suur arendus ja tegelikult need on juba väga tõsised väljakutsed ja siin tuleb tegelikult lähiajal leida linnal, enne, kui me hakkame neid planeeringuid kehtestama, n-ö küsimustele vastused, et kuidas saab lahendatud transpordikorraldus ja eelkõige, kus need uued sajad lapsed hakkavad käima lasteaias ja kus nad hakkavad käima koolis? Aga Kalamaja on pööraselt põnev kant. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Sõnavõtt kohapealt, Argo Luude, palun!
Sõnavõtt - Argo Luude Argo Luude
Aitäh, hea esimees! Aitäh saadikud! Tegelikult eelkõnelejad on juba enam vähem mu mõtted ära ütlend, aga selle konkreetse detailplaneeringu kohta ütleks küll, et peaks seda mitte vastu võtma, sest nii nagu eelkõnelejagi rääkis, et mere äär ja miljööväärtus jne ja me tegelikult ehitame sinna jälle mingisuguseid kuupe, 4-korruseliseid, 17–18 meetrit kahe maja vahel. Et kas see on nagu ikkagi mõistlik, mida me peame mere äärde rajama.
Et noh oleme ju käinud ise ka mujal maailmas ringi ja näinud küll, et tahtmise korral saab isegi seda, et kaubakeskused ehitatakse mitte tavalised mingid kuubid, plekiga üle löödud, vaid sellised, mis sobivad miljöösse. Ja tegelikult võiks nagu Tallinn ka ikkagi selles osas jõulisemalt nagu siis arendajatele ette kirjutada, et missugune arhitektuuriliselt peaks mingisugune ehitis välja nägema, et ta sobiks sellesse miljöösse. Seda esiteks.
Ja teiseks kordaks siis ka üle, et see seisukoht, mis siin välja nagu öeldi, et "liiklust nagu ei ole mõtet lahendada, et kuna liiklusprobleemid on niikuinii, siis lubame aga arendada", siis tegelikult ega see linnakodanikele ju mingisugust heaolu juurde ei too, et kui me ehitame maju juurde, toome autosid piirkonda juurde, aga need läbipääsusõlmed jäävad välja ehitamata.
Nüüd veel Reidi tee lisandumisega tuleb ju Põhja-Tallinnasse liikluskoormust juurde. Et päeva lõpuks tekib sinna niimoodi, et need inimesed, kes endal korteri ostavad, ei saa hommiku ei tööle, ei õhtul koju ja see kindlasti ei ole hea.
Et mina soovitaks küll ikkagi vaadata, enne need transpordi asjad korda teha ja siis hakata andma lubasid. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Enno Tamm, palun!
Sõnavõtt - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Tuleb Jaak Juskega nõustuda, et Põhja-Tallinn on tõesti neetult huvitav piirkond. Et olen ise enam-vähem sealt kiviviske kaugusel selle planeeringu juures sündinud, seal 30 aastat elanud, 7 aastat olnud Põhja-Tallinna linnaosa vanem. Et päris hästi olen ka kursis Kalamaja ja Põhja-Tallinna probleemidega.
On tõesti tõsi, et Kalamaja, Pelgulinna ja tänavad on siin 20-ndatel, 30-ndatel rajatud ja nad tänapäevase autostamisvooga lõpmatult toime ei tule ja tegelikult ei hakkagi tulema. Ja ma arvan, et ükskõik millist planeeringut menetledes ei saagi lähtuda sellest või ka selle planeeringu tegemata jätmist ei saa lähtuda sellest, et see täiendav autode hulk ei mahu nendele tänavatele ära. Lahendus on, ma usun täiesti kindlalt, keskkonnasõbralikus elektritranspordis ehk täiendavates trammikoridorides, mida tegelikult ka Põhja-Tallinnasse planeeritakse. Nii et ma usun, et tulevik on selles, et Põhja-Tallinnast kesklinna tööl käivad inimesed ise ei soovi seda autoga teha. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna?
Tallinna abilinnapea - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ei, aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Tuli veel üks kõne. Jaa, Ants Leemets, palun!
Kõne - Ants Leemets Ants Leemets
Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid! Ma olen väga nõus sellega, mis rääkis Taavi Rõivas ja mida Juske rääkis ja neid ei ole mõtet üle rääkida, need on nigu päris head tõed. Palve, miks ma siia pulti tulin, on komisjoni esimehele, et planeeringuid tuleb hakata komisjonist peale paremini menetlema. Ja peaksime tekitama väga selge olukorra, et ettekandja, ükspuha, kas siis juhuslikult pulti tulnud abilinnapea või selle alaga tegeleja, suudab esitada niimoodi, et milline see ala täna välja näeb, missugune planeering sinna peale tuleb, palju meil haljastust järgi jääb, kui tihedalt me selle ala täis ehitame, kuidas, kui me loome näiteks 200 korterit juurde, kas me loome ka mänguplatse juurde. Me ehitame linna ja siis selle linnaehituse käigus peab vastama küsimusele.
Ja kui te siia panete pildi, siis Priidu Pärna sealt ei saa seda pilti väga hästi vaadata. Ja siis, kui abilinnapea räägib siit seda - no sa ei näe ju, mida ma näitan sulle seal. Et selline esitlustehnika peab algama komisjonis teistmoodi ja peab jõudma volikogu saali teistmoodi. Need väiksed planeeringud tõepoolest, nagu siin ka Taavi ütles, et need ei ole nii olulised, selle elab üle. Aga kui sul on seal juba ... tekib juurde 200 inimest mingisse piirkonda, tuleb öelda, et see on elukeskkonna rajamine ja elukeskkonna rajamist tuleb võtta teistmoodi, natukene teistmoodi.
Nii et palve on, et komisjoni esimees hakkaks pingutama veidi rohkem ja abilinnapead, kes pulti tulevad, valmistavad küsimuse ette arusaadaval kujul ja nii läheb see libedamalt. Ei ole vaja iga kord rääkida ühte-sama juttu, et teeme nüüd teistmoodi. Nii et ma loodan, et asi läheb oluliselt paremaks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! No nii! Palun! Ei ole soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 50 poolt, 6 vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
Head kolleegid! Me oleme töötanud kaks tundi. 15 minutit vaheaeg!
Vaheaja algus
Vaheaja lõpp
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Jätkame istungiga!
18:19 Päevakorra punkti alustamine - 10. OE221 Pärnu mnt 113 // Rapla tn 1 ja Rapla tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Pärnu mnt 113 // Rapla tn 1 kinnistu, Rapla tn 3 kinnistu ja Kauba tänav T3 kinnistu osa osas Kesklinnas 10. OE221 Pärnu mnt 113 // Rapla tn 1 ja Rapla tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Pärnu mnt 113 // Rapla tn 1 kinnistu, Rapla tn 3 kinnistu ja Kauba tänav T3 kinnistu osa osas Kesklinnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 10 "Pärnu mnt 113 // Rapla tn 1 ja Rapla tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Pärnu mnt 113 // Rapla tn 1 kinnistu, Rapla tn 3 kinnistu ja Kauba tänav T3 kinnistu osa osas Kesklinnas". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev, palun!
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Nii! Jätkame siis detailplaneeringutega teie lahkel loal.
Järgmine on meil Pärnu mnt 113 // Rapla tn 1 kinnistu ja Rapla tn 3. Planeeritav ala paikneb Kesklinnas Pärnu maantee ja Rapla tänava nurgal. Et praegu te näete seda siin kaardilt. Ma oletan, et seda ei ole ka nagu eriti hästi näha nagu. Kas oleks võimalik nagu seda kaarti natuke suuremaks teha? Jah, aitäh. Seesama koht. Et siin meil jookseb siis Pärnu maantee viadukt ja see koht on meil siin, kus autod lähevad sinna Tondi tänavale ja Pärnu maanteele edasi.
Nii! Nüüd äkki saab näidata, mis seal praegu on muide. Nii! Seesama koht, ma arvan, et see on paljudele tuttav. Praegu on seal ainult need varemed, mida te siin näete. Ja detailplaneering näeb ette kinnistute liitmise ja ärihoone ehitamise. Hoone kõrguseks on siis 13 korrust ja seal on arvestatud sellega, et Tondi tänava ja Pärnu maantee ristmikul paikneb üks ilusa nimega Osten Tor kõrghoone, kus on 17 korrust. Ja naabruses paikneb nn Äripäeva hoone, kus oli kunagi ka BNS teatavasti, mis on samuti 13 korrust.
Parkimine on siis lahendatud kahel maa-alusel korrusel. Kokku on 95 parkimiskohta. Ja nagu ma ütlesin, see on siis ärihoone, seal elamupinda ei ole.
Avalikul väljapanekul esitas protesti üks inimene, kes nõudis planeeringu peatamist, kuni ei ole lahendatud veel maa tagastamise vaidlus temal väidetavalt. Vaidlusaluse maa võrra siis vähendati planeeritavat ala ning määrati piirile ehitamisel tulemüürinõue. Ehk teisisõnu see koht siin on see nn vaieldav ala. Ja kui esialgne detailplaneeringu projekt nägi ette, et see hoone nagu on siis umbes selle pinna peal, siis teises variandis nagu sellest territooriumist loobuti ja hoone ise on meil siin.
Nii et kuna kõik vajalikud kooskõlastused olemas ning ka harju maavanem on planeeringu heaks kiitnud, siis palungi teie toetust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andres Koldre. Palun!
Kaasettekanne - Andres Koldre Andres Koldre
Austatud volikogu esimees, kallid kolleegid volikogust, linnavalitsusest! Linnamajanduskomisjon 16. jaanuaril oma istungil otsustas hääletamistulemustega 9 poolt, vastu, erapooletuid ei olnud, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun sama! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna?
Tallinna abilinnapea - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ei, aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Pärnu mnt 113 // Rapla tn 1 ja Rapla tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Pärnu mnt 113 // Rapla tn 1 kinnistu, Rapla tn 3 kinnistu ja Kauba tänav T3 kinnistu osa osas Kesklinnas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 44 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, otsus on vastu võetud.
18:25 Päevakorra punkti alustamine - 11. OE224 Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2001 otsusega nr 188 kehtestatud "Tanuma tn, Lõuka tn, Vabaõhumuuseumi tee ja Õismäe raba vahelise ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Lõuka tn 17 ja 17a kinnistute osas 11. OE224 Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2001 otsusega nr 188 kehtestatud "Tanuma tn, Lõuka tn, Vabaõhumuuseumi tee ja Õismäe raba vahelise ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Lõuka tn 17 ja 17a kinnistute osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 11 "Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2001 otsusega nr 188 kehtestatud "Tanuma tn, Lõuka tn, Vabaõhumuuseumi tee ja Õismäe raba vahelise ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Lõuka tn 17 ja 17a kinnistute osas". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev, palun!
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! See detailplaneering, mida te siin näete, oli siis kehtestatud 17 aastat tagasi ning oli koostatud suuremale maa-alale, kokku siis 30 ha, krundi piiride ehitusõiguste määramiseks seoses maareformi läbiviimisega. Aastal 2017 kehtestas volikogu Haabersti linnaosa üldplaneeringu, mis näeb ette valdavalt suuremat ehitusõigust kui paarikümne aasta vanused detailplaneeringud. Kehtivas detailplaneeringus on Lõuka tn 17 ehitusõigus ühepereelamu ehitamiseks ja Lõuka 17a on ehitusõiguseta riba. Ma kohe näitan ka. Et see on siis ehitusõigusega ja see osa on ehitusõiguseta. Kõrvuti seisvad krundid.
Omaniku soov, kes on mõlema krundi omanik siis, on need kinnistud liita ja jagada kaheks niimoodi, et moodustuks kaks krunti üldpinnaga 1670 m². Mõlemale krundile saaks üldplaneeringu kohaselt siis ehitada kuni 2-korruselise ja kuni kahe korteriga elamu. Sest praegu on siia võimalik maja ehitada ja siia mitte, kuigi seda pinda on seal piisavalt palju. Nii et seda võimalikuks teha, on vajalik Lõuka 17 ja 17a osas tunnistada kehtetuks seesama detailplaneering, aga ainult selles osas, kuna see sellist stsenaariumi ei võimalda.
Palun siis toetust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? On. Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa. Kuna ma ise seal elan ja sealt igapäevaselt mööda sõidan, siis põhimõtteliselt ma tean. Siit ma tükk aega vaatasin, ma nagu üldse ... jälle see esitluse küsimus, et üldse nagu aru ei saa, kus see täpselt on, aga lõpuks ma ikkagi vist mõtlesin välja. Kas see on sealt, kas see Vabaõhumuuseumi tee läheb nüüd kohe sealt kõrvalt mööda, eks ju? Ma tean ... et võib-olla te ei ka võib-olla pädev seda nii mulle ütlema. Just?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ei, see jooksebki. Aga meil on näidata, kuidas see praegu välja näeb. Nagu et selles mõttes Vabaõhumuuseumi tee jooksebki seal ja siis on see Lõuka tänav ja siis nagu need krundid on siin. Praegu ei ole siin mitte midagi, vaid selline tihe mets nagu, aga idee on selles nagu, et välja arendada see koht.
Küsimus jätkub - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
....
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev abilinnapea Vadim Belobrovtsev
Oskame me sellele küsimusele vastata?
Sõnavõtt - Arvo Rikkinen Arvo Rikkinen
Lugupeetud volikogu! Et praegu on tegemist kehtetuks tunnistamisega. Pärast, kui tuleb uus menetlus, kus hakatakse taotlema uut ehitusõigust, siis on Haabersti üldplaneeringu tingimused aluseks ja see selgub alles järgmises menetluses. Kui 30% seal haljastust on kohustuslik ja need väärtuslikud puud peavad nagunii säiluma vastavalt eeskirjadele ja see on kõik järgnev menetlus siis. Praegu kehtetuks tunnistatakse ainult see 17 aastat vana planeering, mis lubas sinna teha ühe elamu ja kõik. Rohkem midagi praegu selle küsimusega ei otsustata. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Just. Ehk teisisõnu tuleb pärast, kui hakatakse sinna midagi ehitama, see projekt siia saali uuesti. Ehk praegu me lihtsalt tunnistame kehtetuks seda keeldumist seal, mis seal peal on, sellel teisel krundil.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Mul on küsimus, et no ilmselgelt see omanik üritab nagu selle ehituskeelu sealt maha saada. Et miks see keeld seal peal oli sellel ühel krundil?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Rõivas, palun!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Kui mälu mind ei peta, ja mind võidakse korrigeerida siin, siis oli see niimoodi, et see teine krunt oli liiga väike selleks, et hakata ehitama kõrvuti nagu kahte maja. Et üks oli võimalik, teist vist ei olnud. Kas mäletan ma õigesti või? .... Jah!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! See piirkond, kui siin ka kaardil vaadata, siis Lõuka tänavalt, ütleme, siis alla paremale serva või siiapoole jääv ala tegelikult on planeeritud rohealana, et mul on lihtsalt huviküsimus, et kas jätkuvalt .... et kas jätkuvalt on aktuaalne see, et seda roheala teemaplaneeringut, mis kunagi 13 aastat tagasi kehtestati, et kas seda jätkuvalt jälgitakse, et sinna n-ö Lõuka tänavast siis teisele poole antud planeeringut ehitusi ei lubata? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Detailplaneering kehtib ja täna me tühistame ainult selle koha, nii et kõik muu nagu säilib nii, nagu see oligi planeeritud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Vot ei mäleta, kas komisjonis oli juttu, et mis linnaosakogu otsus ja arvamus selle kohta on öelnud?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Nii, kuna mind komisjonis ei olnud, siis ma nagu oletan, et kaasettekandja nagu saab võib-olla paremini sellele küsimusele vastata.
Küsimus jätkub - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Ma ise olen kaasettekandja.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Minu käest ... Okei. Aga oskad Sa ....
Sõnavõtt - Arvo Rikkinen Arvo Rikkinen
Lugupeetud volikogu! Tähendab, et kehtetuks tunnistamise eelnõud ei käi halduskogus, aga käivad linnaosa valitsuses. Nii et linnaosa valitsus on kooskõlastanud eelnõu. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Linnaosa on kooskõlastanud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Linnaosa valitsus on kooskõlastanud.
Küsimus jätkub - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
... linnaosa vanem ....
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Nii! Linnaosakogu. Oskad Sa linnaosakogu arvamuse kohta öelda?
Sõnavõtt - Arvo Rikkinen Arvo Rikkinen
Nad seal ei käi. Need kehtetuks tunnistamise eelnõud ei käi linnaosakogudes, vastavalt reglemendile. Piisab linnaosa vanemast. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei käi linnaosakogudes. Käivad ainult detailplaneeringud ja nende kehtestamine.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ja sõnavõtt on. Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni aseesimees Kaupo Nõlvak, palun!
Kaasettekanne - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan, esimees! Head kolleegid! Linnamajanduskomisjoni koosolekul osales 10 komisjoni liiget, sealhulgas siis linnavolikogu 14 liikmest 7, ja sellele vaatamata komisjon oli otsustusvõimeline. Ja siis detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise poolt hääletas 9 ja vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud. Tänan!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Sõnavõtt kohapealt Ants Leemets, palun!
Sõnavõtt - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa. Lugupeetud volikogu esimees! Et selle piirkonnaga tuleb olla ettevaatlik nii linnaosakogus kui ka linna planeerijatel.
Et suuri rohealasid on Tallinnas väga vähe ja ütleme, et iga sinna ehitamisse peaks suhtuma nagu tähelepanelikult. Ma lihtsalt usun, et ka linnavalitsus seda muidugi teab ja püüab. Aga ikkagi peaks nagu väga hoolega vaatama, et kuskil jääb ... See on selline mets, kus täna ikka loomad elavad. Nii et võiks minna loendama, kes tahab. Aga põhimõtteliselt võiks olla ettevaatlikum sinna ehitamise suhtes. Aitäh! Aga seda otsust, mis praegu on, ma ei taha vaidlustada.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Rõivas, palun!
Sõnavõtt - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! Ma sekundeeriks kolleeg Ants Leemetsale. Et kindlasti tasub ka tulevikus jälgida seda, et see antud piirkond, mida nimetatakse ka Õismäe rabaks, teadupärast see linnaosa või asum, mida Õismäeks tihti nimetatakse, tegelikult Väike-Õismäe .... Aga see selleks. See konkreetne ala on päris suur roheala. Sealt edasi mööda Vabaõhumuuseumi teed poolsaare tipu poole, siis kui paremale jääb Merirahu, siis vasakut kätt jääb samuti üks planeeritud roheala. Ja kolmas väga oluline roheala selle linnaosa jaoks on siis Kakumäe poolsaare päris tipus.
Omal ajal, lihtsalt ajaloolise mälu huvides, kuna siin on ka kolleege, kes toona veel linnaplaneerimisega ei tegelenud ... Et omal ajal võeti vastu kõikide erakondade konsensusena selline rohealade teemaplaneering, kus lepiti kokku, et need on need alad, mis on muuseas ka riigimaad valdavalt, et need on need alad, kuhu ei hakata ühe maja või ühe krundi kaupa mingit planeeringut tegema, selleks et Haaberstis oleks täpselt nii, nagu näiteks Pirital on kloostrimets, oleks ka Haaberstil oma rohelus, mis sinna ka jääb üle aegade.
Mul on väga hea meel näha, et praegu peaaegu 15 aastat hiljem tegelikult on lõviosas suudetud sellest põhimõttest kinni pidada. Ja vist võib-olla on kolleegidel hea teada, et selline põhimõte on kunagi vastu võetud ja seda tasub meil ka tulevaste planeeringute vaatamisel kindlasti jälgida. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kaupo Nõlvak, palun!
Sõnavõtt - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Ma tänan! See on nüüd selline just hea näide, kuidas nihukesed otsused sünnivad ... kõigepealt siia jõuavad ja siis kuidas sünnivad. Et linnamajanduskomisjonis, mida ma tookord pidin juhtima, siis oli põhitähelepanu suunatud muidugi saalis osalevate küsimuse järjestamiseks ja mitte nii palju sellele lühikesele ettekandele, mis sellega kaasnes, et ... Näiteks komisjonis ei olnud mingisuguseid visuaale ei olemasolevast olukorrast, et seal on mets - sellest mitte millestki midagi juttu ei olnud. Lihtsalt, et elamute lähedusse tuleb veel tihedam elamute olukord. Ja seetõttu mina kavatsen siin saalis erinevalt komisjonis hääletada selle vastu. Et nihuke viis on mulle, mind väga häiriv, et kuidagi tulevad ilma igasuguse sihukese tausta ja muu selgituseta kõigepealt komisjoni, siis siia ja seetõttu hääletan vastu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna?
Tallinna abilinnapea - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ei, aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2001 otsusega nr 188 kehtestatud "Tanuma tn, Lõuka tn, Vabaõhumuuseumi tee ja Õismäe raba vahelise ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Lõuka tn 17 ja 17a kinnistute osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 46 poolt, 4 vastu, 2 erapooletut, otsus on vastu võetud.
18:38 Päevakorra punkti alustamine - 12. OE227 Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud Tondi tn 51–57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Marsi tn 5 kinnistu (krundi positsioon 9) osas 12. OE227 Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud Tondi tn 51–57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Marsi tn 5 kinnistu (krundi positsioon 9) osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 12 "Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud Tondi tn 51–57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Marsi tn 5 kinnistu (krundi positsioon 9) osas". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev, palun!
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Nii, seekord on siis meil tegu Kristiine linnaosaga ja detailplaneeringuga, mis kehtestati 18 aastat tagasi, mis oli koostatud samuti suuremale maa-alale nagu ka eelmine punkt meil. Siin on 40 ha ja toimus see pärast Tondi sõjaväelinnaku erastamist. Maa-ala jagati kruntideks ning kruntidele määrati siis ehitusõigused.
Marsi tn 5 on seesama kinnistu siin, mis asub muinsuskaitse all nagu ka enamus nendest eksisteerivatest hoonetest, mis selles kvartalis on. Nagu te kindlasti teate, see on Tondi kasarmute kvartal, niinimetatud. Ja see oli siis meil sõjaväelinnaku tallihoone, millest tänaseks on säilinud ainult vare.
Praegu on koostatud muinsuskaitse eritingimused, mis loomulikult ei luba seda hoonet maha lammutada, aga lubavad siis rekonstrueerida ning laiendada ja võtta kasutusele korterelamuna. Eskiisiprojekti kohaselt tuleks siis hoonesse 31 korterit, aga selleks, et see teoks saaks on vajalik tunnistada kehtetuks Marsi tn 5 detailplaneering, kuna kehtiv detailplaneering seda ei võimalda, sest selles on ette nähtud ehitada sinna 100%-liselt ärihoone. Selle vastu on kindlasti ka muinsuskaitse ja tegelikult nagu kogemus näitab, siis selles kandis on ärihoonetel väga selline kahtlane perspektiiv ausalt öeldes, eriti, kui sa pead säilitama hooned ja täitma kõik need muinsuskaitse eritingimused. Seega on palve seda eelnõud toetada ja siis tunnistada kehtetuks detailplaneering just selle Marsi tn 5 osas. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Helle Kalda, palun!
Kaasettekanne - Helle Kalda Helle Kalda
Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Linnamajanduskomisjon oma korralisel istungil 16. jaanuaril käesoleval aastal arutas nimetatud eelnõud OE227. Komisjoni juhtis aseesimees Kaupo Nõlvak. Ette kandis nimetatud planeeringu muudatust ja tühistamist Arvo Rikkinen, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringuteenistuse direktor.
Komisjon toetas ühehäälselt, 9 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Et ootan ka, et komisjoni ... või volikogu toetab nimetatud eelnõud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud Tondi tn 51–57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Marsi tn 5 kinnistu (krundi positsioon 9) osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 55 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
18:44 Päevakorra punkti alustamine - 13. OE3 Tallinna Linnavalitsuse 27. jaanuari 2016 korraldusega nr 113-k kehtestatud "R. Tobiase tn 1, 3, 5, 7, 9 ja J. Vilmsi tn 36, 38, 40 kruntide detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 4 osas 13. OE3 Tallinna Linnavalitsuse 27. jaanuari 2016 korraldusega nr 113-k kehtestatud "R. Tobiase tn 1, 3, 5, 7, 9 ja J. Vilmsi tn 36, 38, 40 kruntide detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 4 osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 13 "Tallinna Linnavalitsuse 27. jaanuari 2016 korraldusega nr 113-k kehtestatud "R. Tobiase tn 1, 3, 5, 7, 9 ja J. Vilmsi tn 36, 38, 40 kruntide detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 4 osas". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Nüüd liigume siis Kadriorgu ja detailplaneeringus on positsioonil 4 teravnurkse kolmnurga kujuline ehitusõiguseta krunt suurusega 312 m². Ehk me räägime vot sellest osast. Jah, võid sinna ka näidata. Seesama kolmnurk siin. Et kuni algselt oli plaan liita see naaberkrundiga Vilmsi tn 34, mis oli samuti kolmnurkse kujuga ehk jah, see suurem krunt siin, kuid see ei kuulunud samale omanikule ja detailplaneeringu koostamisel siis omanike vahel nagu seda kokkulepet saavutada ei õnnestunud kruntide liitmise osas ja seega jäi Vilmsi 34 planeeringust välja ja positsioon 4, siis seesama kolmnurk, jäi ilma ehitusõiguseta. Ehk, siia nagu ei tohtinud ja siiamaani veel ei tohi midagi ehitada.
Tänaseks on mõlemal krundil siis üks ja sama omanik ja see on seesama arendaja. Nii et tema käes on siis kaks krunti ja nad on liidetud ja on moodustatud siis tavaline nelinurkne krunt suurusega 1072 m² ehk see on nüüd üks tervik. Näitan seal ka. Et see on siis nagu, neljanurkne.
Arendaja soovib krunti hoonestada samasuguse elumajaga, nagu on naaberkruntidel, ning taotleda projekteerimistingimused 5-korruselisele korterelamu püstitamiseks. Siin on ... nagu te näete, see 32 ongi viie korrusega elamumaja siinsamas ehk siis arendaja tahab siia ehitada samasuguse. Nii! Meiega on keegi ühinenud ...Selleks on vajalik positsioon 4 osas tunnistada kehtetuks detailplaneering, kuna kehtiv detailplaneering seda ei võimalda. Ehk vaatamata sellele, et see on nüüd selline üks ja suurem krunt, kuhu on füüsiliselt võimalik ehitada selline korterelamu, see kehtiv detailplaneering seda ei luba ja palve ongi tunnistada see kehtetuks just selle krundi osas, et siis arendaja saaks arendusega edasi minna. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Taavi Rõivas, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! No, eks tulevikus oleks ka selle juures muidugi hea seda olustiku kirjeldust või pilti näha, aga me teame, et seal on nii uusi kui vanu hooneid segamini ja iseenesest on see loogiline, et see võimalikult suure krundina tervikuna lahendada. Ma vabandan, mul vist jäi see kuidagi kahe silma vahele või ma ei pannud tähele, või Te ei öelnud seda, et kui see planeering tühistatakse, et kui kõrget hoonestusmahtu sinna oli plaanis ehitada? Te ütlesite, et naabermajadega nagu sarnast, aga seal ühel pool Te ütlesite tõesti õigesti, et on viis korrust, aga noh me teame, et seal teisel pool Tobiase tänavat on ka veel kõrgemaid maju, et mis see üldine korruselisus peaks olema? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Igaks juhuks täpsustan, et tühistame detailplaneeringu ainult selle krundi osas, et ülejäänud planeering nagu jääb kehtima ja viis korrust saaks olla see maja, mitte suurem, kuna seal kõrval on samamoodi 5-korruseline maja, nii et see oleks täiesti loogiline, et nad kõrvuti seal seisavad niimoodi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Maksim Volkov, palun!
Kaasettekanne - Maksim Volkov Maksim Volkov
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Linnamajanduskomisjon 16. jaanuari istungil arutas seda eelnõu OE3 ja otsustas hääletamistulemustega 9 poolt, vastu, erapooletuid ei olnud, toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavalitsuse 27. jaanuari 2016 korraldusega nr 113-k kehtestatud "R. Tobiase tn 1, 3, 5, 7, 9 ja J. Vilmsi tn 36, 38, 40 kruntide detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 4 osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 53 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
18:52 Päevakorra punkti alustamine - 15. Reidi tee tulevikust 15. Reidi tee tulevikust
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 14 "Arupärimisele vastamine", Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Jaak Juske "Reidi tee tulevikust". Arupärimisele vastab Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova, palun!
Ettekanne - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Austatud esimees, auväärt volinikud! 30. novembril pöördus siis volikogu liige Jaak Juske küsimustega Reidi tee kohta, millele vastasin ka kirjalikult ja nüüd siis suuliselt.
Et tänan küsimuste eest! Et nii, nagu tol korral vastatud sai, vastused ei ole suuresti muutunud. Et Teie esimene küsimus oli, et "Kui trassi muutmine tähendab veel suurema hulga puude maha saagimist, siis kas see tähendab, et sisuliselt tuleb Reidi tee tänase projekti alusel ehk olete oma lubadust muuta Reidi tee projekti sisuliselt murdnud". Et vastus on, et ei ole murdnud ja Reidi tee projekt ei tule enam samasugune, nagu ta oli varem.
Nii. Teine küsimus oli, et "Millised on Teie konkreetsed ettepanekud Reidi tee projekti loodussõbralikuks muutmisel". Et meie ettepanekud olid siis ... olid väga mitmed ettepanekud. Ja üks siis selline ettepanek, mis oleks näinud Reidi tee kulgemist risti läbi pargi, mis oleks jätnud selle pargi osa lahustüki võimalikult puutumatuna, et selle ettepaneku või selle lahenduse blokeeris riigi keskkonnaamet sellega, et nad ei olnud nõus seda paplialleed, mis seal on, ei olnud nõus nagu tükeldama. Ja lisaks olid seal veel mingisugused muinsusväärtused, millest Te võib-olla olete ise paremini teadlikud.
Et meie ettepanekud olid siis: ehitada tee kohati kitsam, nihutades seda maa poole, ning bussiradade lisamine. Ja mis siis, ma ütleks, et vähendada autostumist.
Kolmas küsimus oli, et "Kas ja kuidas plaanite teha Reidi tee osas sisulist ja reaalset koostööd keskkonnaaktivistidega projekti muutmiseks". Et siinkohal täpsustan, et meie koostöö, meie sisuline koostöö ei ole toimunud mitte ainult keskkonnaaktivistidega, vaid me oleme pidanud sisulisi läbirääkimisi ja kohtumisi, neid on vist nüüdseks juba kuus olnud erinevate huvigruppidega, kelle hulka kuulusid näiteks Tallinna asumiseltside juht Peeter Vihma, Tallinna Tehnika Kõrgkooli lektor Elo Kiivet, Mihkel Annus Eesti Rohelisest Liikumisest, Kristi Grišakov TTÜ maastikuarhitekt, keskkonna ja liikuvusekspert Mari Jüssi, Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse professor Helen Sooväli-Sepping ja ka Teele Pehkiga. Et võib-olla mul jäi keegi mainimata, aga need kohtumised olid üsnagi sisukad ja meil seisab veel ees kindlasti vähemalt üks kohtumine. Ja siis ... need olidki vist Teie küsimused.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Abilinnapeale on ka lisaküsimusi. Taavi Rõivas, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! No teadupärast on see Russalka monumendi lähedus koht, kus ristuvad omavahel kaks väga olulist teed, üks tuleb siis Pirita ja Viimsi poolt, teine Lasnamäe poolt ja igal jumala hommikul on seal küllaltki suured ummikud. Reidi tee eesmärk on olnud seda ummikut vähendada. Minu küsimus on see, et kui te nüüd teete seda kitsamaks, nii et neid ummikuid ei saaks vähendada, siis kuidas teie meelest on keskkonnasõbralik see, kui jätkuvad ummikud kuni poole Piritani välja ja ka kõik need autod tossutavad seal tundide kaupa CO2 õhku. Et kuidas see nüüd täpselt keskkonnasõbralik on? Äkki aitate mind?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
No kui te oleksite võib-olla selle eriala inimene, kuigi mina ka ei ole, siis mina tean seda lihtsat reeglit, et mida laiemaks sa teed tee, seda rohkem sinna autosid mahub ja seda rohkem sinna autosid ka tuleb. Aga kui on tehnilisi küsimusi, siis siin saalis viibib ka Kommunaalameti asejuhataja, kes tegelikult oskab tehnilisematele küsimustele vastata. .... Teede laiendamine ei muuda vähemaks, ei vii autosid linnast välja. Kui me ehitame rohkem teid, paneme rohkem asfalti, siis tuleb ka rohkem autosid. Nii on.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Lugupeetud ettekandja! Kas me saaksime näiteks seda pilti, et me saaksime vaadata seda Reidi teed, millest Te praegu rääkisite. Ja mind huvitab Teie väljend "paplite tükeldamine". Et mis see tähendab?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Mina sellist väljendit pole kasutanud. Ma ütlesin, et papliallee tükeldamine. .... No see tähendabki, et see jaotatakse mitmeks osaks. Et kui ta on praegu üks tervik, siis ta oleks nagu olnud mitmes jupis.
Küsimus jätkub - Kersti Kracht Kersti Kracht
Aga kas seda pilti saaks?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Ma ei tea! Kas Reio, kas Sul on pilti näidata?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun teie küsimus!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh! Austatud abilinnapea! Ma tänan nende vastuste eest! Nagu ma ütlesin ühe eelmise punkti ajal, et Tallinna ajaloos on unikaalne hetk, et nendest otsustest, kuidas me mere äärde planeerime, mida me sinna planeerime, sõltub linna avatus merele järgmised mitusada aastat. Need on üliolulised n-ö valikute küsimused. Et selle suure liiklusmagistraali vastased ütlevad seda, et see ummik, mis täna lõpeb Russalka juures või algab seal, et see n-ö nihkub Reidi teega lihtsalt Ahtri tänavasse. Et tegelikult seda n-ö probleemi see magistraal ei lahenda.
Kui Te olite tubli opositsioonipartei liider, siis Te olite väga jõuliselt selle n-ö mereäärse suure magistraali ehituse vastu. Täna Te olete tõepoolest n-ö suutnud läbi rääkida teatud kosmeetilised muudatused, mis on iseenesest tore. Aga see suur magistraal, mis tuleb otsapidi merre, see on jätkuvalt kaardi peal. Et tegelikult me lõikame ära mereääre Kadriorust, kesklinnast ka selle muudetud projektiga. Miks Te olete oma sõnadest, oma kunagisest seisukohast taganenud, proua abilinnapea?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Ma ei ole taganenud mitte kordagi oma sõnadest. Olen lubanud teha Reidi tee projekt võimalikult loodussõbralikuks ja inimestele vääriliseks paigaks ja seda lubadust ma olen ka pidanud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teie ütlete: "Mida laiemad on teed, seda rohkem tuleb autosid." Aga mina ütlen, mida sujuvam on liiklus, seda väiksem on saastatus.
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Väga õige!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Et selles mõttes, kus nüüd on see hea mõte linna elaniku ja ka looduse seisukohalt, et teeme selle Reidi tee kitsamaks, teeme ummiku seal veel suuremaks? Sest olgem ausad, tegelikult, nii nagu siin ka teised on juba suunanud tähelepanu sellele, et ummikud olid seal enne ja tegelikult Reidi tee saigi tehtud ka osaliselt selleks, et seda ummikut sealt ära kaotada. Ja nüüd läheb see ummik seal veel suuremaks.
Ja siis ma tahan veel seda küsida, et kui öeldakse, et teeme juurde bussiradasid, kas see tähendab, et tehakse midagi juurde või võetakse olemasolevatelt radadelt lihtsalt jälle ära? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Ma soovitan Teil nõu pidada erinevate liikuvusekspertidega, kes teevad Teile selgeks, kuidasmoodi teede kitsamaks tegemine ja autodelt ruumi äravõtmine muudab linnakeskkonna loodussõbralikumaks ja kuidas see muudab ka tegelikult liiklust sujuvamaks.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Martin Helme, palun!
Küsimus - Martin Helme Martin Helme
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud abilinnapea! Et see jutt, et kui me võtame autodelt ruumi ära, siis autosid jääb vähemaks, on lihtsalt eluvõõras jutt. Et küsimus ei ole autode vähemaks jäämises. Küsimus on selles, et ...
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
See on statistika.
Küsimus jätkub - Martin Helme Martin Helme
Lubage, ma nüüd räägin oma küsimuse ära ja siis saate! Need autod on seal juba olemas, need ummikud on seal juba olemas, seda teed on sinna vaja. Sinna oli planeeritud kolmerealine tee. Teie valimislubadus, ma ju pidasin kampaaniat Teiega, oli Reidi tee ära jätta. Sellest lubadusest Te olete oma ametikoha tõttu või ametikoha eest siis taganenud. Ja seda juttu mõned eksperdid või mõned nipid võivad ju rääkida, et kui sa võtad autoteed kitsamaks, siis autosid jääb vähemaks. Aga fakt on see, et linnas on liigelda ikka vaja.
Nüüd, minul on selline küsimus, et kui Te räägite loodussõbralikkusest ja loodussäästlikkusest, siis millised arvutused – palun konkreetselt, kus on tehtud need arvutused nende ridade kokkuvõtmisega – näitavad, et õhusaaste väheneb?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Reio, kas Sina oskad sellised arvutusi praegu ette näidata? Ma tuletan meelde, et selle projekti projekteerimisega ... ja seda haldab Kommunaalamet, mis ei ole otseselt minu halduses. Minu lubadus oli Reidi tee muuta, Reidi tee! loodussõbralikumaks ja kaasata mõlemaid osapooli nii linna poolt kui siis huvigruppide poolt ja see juhtuski esimest korda üldse pärast seda, kui rohelised said linnavalitsusse. Esimest korda kogu selle projekteerimise aja jooksul said need inimesed näost näkku ühe laua taha.
Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja - Reio Vesiallik Reio Vesiallik
Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Ma natukene täpsustaks seda liiklusloenduse temaatikat siis, kuna tõepoolest kuna Kommunaalamet on selle projekteerimise tellija. Projekteerija K-Projekt, kes on kogu selle lahenduse koostanud ja viinud läbi reaalsed liiklusloendused, on kogu seda projektdokumentatsiooni koostades võtnud ette ühe uuenduse Tallinnas, mida meil täna foorisüsteemides kasutusel ei ole. See on intelligentne foorisüsteem, mis õpib sellel tänaval liikuvate sõidukite järgi foorirežiime muutma. Täna te Tallinnas sõites sõidate ettekirjutatud foorirežiimide järgi, mis siis annab vastavalt hulga sekundeid teile ühes või teises suunas sõitmiseks aega. Sellel tänaval saab olema selline foorirežiim, mis vastavalt sellel tänaval liiklevate sõidukite järgi reguleerib rohelist või punast tuld ja seda vajalikus suunas. Ehk kui kõrvaltänavatelt ei ole tulemas sõidukeid, siis see foor ei vaheldu punaseks teil vahepeal ees, vaid annab teile rohelise läbiva tule senikaua kuni selle kõrvaltänavale tekib piisav hulk sõidukeid, et on vajadus ka kõrvaltänavate sõidukid lubada siis peateele.
Et see on selles mõttes täiesti uus asi ja selle seadistamine kindlasti peale tänavu valmimist võtab pisut aega, aa ta kindlasti suurendab sõidukite läbilaskevõimet. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Lugupeetud abilinnapea! Mina mäletan küll eelmisest aastast seda, et Eesti Roheliste Erakond ja tema juht Züleyxa Izmailova ühemõtteliselt sõdis valimiste ajal siis Reidi tee kui sellise vastu. Te ei lubanud tegelikult võidelda selle eest, et ta muutuks kuidagi rohelisemaks, vaid et teda üldse ei tuleks.
Ja minu lihtne küsimus on, et kuidas Te oma erakonna kaaslastele nagu selle nüüd ära seletate, et Te vahetasite selle kõige põhilisema valimislubaduse ühe ametikoha vastu? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
See on ... Ütleme nii, et see ei puutu praegu tegelikult teemasse. See ei ole siin küsimustena kirjas, mis mulle härra Juske saatis. Aga ma võin Teile ikkagi vastata, et selline teiepoolne suunav, ka valeväiteid sisaldav küsimus on ... Ma saan aru, et see on poliittehnoloogiline võte Teie poolt. Aga see absoluutselt ei vasta tõele. Et rohelised ei ole kunagi olnud n-ö heade lahenduste vastu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Rõivas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
No seda viimast tõdemust on hea kuulata, nagu oli hea kuulata ka siin kõrvalt tulnud kommentaari, et põhimõtteliselt, kui lugeda liiklustihedust tee peal ja metsas, siis tee peal on tihedam ja seetõttu siis teeme järeldused, et autod sõidavad seal, kus on tee. Arusaadav. Aga ma lihtsalt juhin tähelepanu, et siit kaardi pealt paremale vaadates elavad Pirita inimesed ja Viimsi inimesed ja ka Lasnamäe inimesed. Te võite ju näidata,võite sisse suumida, näete neid inimesi. Aga minu sõnum on see, et kui nad kõik tahavad ka ... Mingi hetk mõni tahab tööle tulla, mõni tahab lapse kooli tuua Kesklinna või mõnda muusse linnaossa ja praegu on ainuke variant Kesklinna jõudu läbi Viru ringi ja siis läbi Vabaduse väljaku ... Et minu küsimus on see, et kas kogu Pirita ja Viimsi elanike transiitliikluse suunamine Viru ringile ja Vabaduse väljakule on Teie meelest linnaplaneerimise mõttes loogiline ja kas see on roheline? Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Palun esitage küsimusi poole minuti jooksul! Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Et, kuidas see küsimus on seotud Reidi teega?!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helve Särgava, palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Hea linnapea!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Abilinnapea, abilinnapea!
Küsimus jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Minu küsimus ... abilinnapea jah. Minu küsimus puudutab huvide konflikti. Ma arvan juba, et Te taipate kindlasti, miks ma seda küsin. Ja minu küsimus on, et on Teil ka teada, millal seoses Reidi tee n-ö ehitusega võidakse siis uus hange välja kuulutada? Ja kas selle hankega seonduvalt võib olla Teie persooniga seonduv huvide konflikt?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Millal hange täpselt välja läheb, võib-olla Reio oskab täpsustada. Et praegu on need ... praegu siis, mis on muudatusest sisse viidud, et nüüd on need kooskõlastusringil. Ja millal see umbes võiks toimuda?
Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja - Reio Vesiallik Reio Vesiallik
Kuna need muudatused, mida abilinnapea mainis, tuli tõepoolest projektdokumentatsiooni sisse viia, siis me loodame hiljemalt homseks need dokumentatsioonid kokku saada, esitada need tehnilise järelevalve ametile kooskõlastamiseks. Ja kuna seadusest tulenevalt on ametil kuni 30 päeva aega oma arvamust avaldada ehk siis kooskõlastada dokumentatsiooni, siis hiljemalt kuu aja pärast on meil võimalik kuulutada välja uus riigihange.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Ja sellele küsimuse teisele poolele ma vastan, et huvide konflikti siin ei ole, sest kuna mina ei ole seotud mitte kuidagimoodi nende hangete, dokumentide ja kogu selle konkursi jne. Ma ei ole sellega seotud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Annela Ojaste, palun!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Hea volikogu esimees ja hea abilinnapea! Minul on selline küsimus, et ma nüüd ei saa täpselt aru, et mis need muudatused ikkagi on, mida te nüüd olete teinud, et oluliselt keskkonnasõbralikumaks seda Reidi teed muuta ja kas neid kunagi kuskil näha ka saab või siis, kui saab valmis kõik? Mis need on? Kuskilt kitsamaks, kuskilt laiemaks.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Ma võin ette lugeda Teile mõned muudatused.
Küsimus jätkub - Annela Ojaste Annela Ojaste
Aga kas me pilti ka kunagi näeme kusagil sellest, muudatustest just? Sest meil on see vana materjal kõik. Me tahaks neid uusi asju näha. Ja et kas nagu, kui suured need muudatused on, et kas nad nõuavad ka mingisuguseid uusi keskkonnamõjude hindamisi, või nad tõesti nii kosmeetilised, et kõik sobib, mis tehtud on juba?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Selles mõttes, et keskkonnamõjude hindamisi need muudatused ei vaja. Et kuna asfaldi hulk väheneb ja roheala suureneb võrreldes selle eelneva projektiga, et siis ei ole selliseid uuringuid vaja, aga ma siis loetlen ette mõned punktid. Et näiteks oleme kokku leppinud, et Reidi tee projektlahenduse korrigeerimisel võetud aluseks 2015. aasta reaalsed liiklusloenduse tulemused ning liikluse koormuse kasvu ei arvestata. Et siin on selline, nende läbirääkimiste käigus selgus, et kogu projekt oli tehtud, kus oli sisse arvestatud siis see liikluse suurenemine ja meie head partnerid siis keskkonnaaktivistide erinevate liikuvusekspertide näol tõid selle punkti ilmsiks, et kuna meil Tallinnal on ju eesmärk, et meie liikluskoormus pigem nagu alaneks, et siis sai see korrektuur sisse viidud ja arvestatud projekteerimisel.
Siis Reidi teel kehtestatakse maksimaalne lubatud sõidukiirus 40 km/h, et ka see oli varem kõrgem. Reidi teel linnast väljuval suunal enne Narva mnt ristmikku on vähendatud sõiduridade arvu kolmelt kahele, näiteks, väga konkreetne asi. Russalka esisel ristmikul vähendatakse mõlemas sõidusuunas sõiduradade arvu ühe sõiduraja võrra. Sõiduradade vähendamine teostatakse selliselt, et vahesaare põhjapoolne äärekivijoon jääb ehitusloa saanud projektis olevale asukohale ning linna siseneva suuna sõiduradade vähendamine teostatakse Russalka monumendi poolsel serval. Ja linnast väljuval suunal vähendatakse sõiduradasid keskmise vaheriba laiendamisena ning teekoridori lõunapoolne äärekivijoon jääb ehitusloa saanud projektis olevale asukohale. Jalakäijate teeületus muutub vähemate sõiduradade arvu ning laiemate eraldussaarte tõttu ohutumaks ja projekti on lisatud ühistranspordi sõidurajad Narva maantee linna sisenevale suunale ning Pirita teele.
Veel võin lisada, et kui varasemalt oli juttu ja selliseid kartusi, et Inglirand peaks ära kaduma või saab kuidagi kahjustatud, siis praegu on nagu kindel see, et Inglirand pigem saab selliseks heaks ajaveetmiskohaks, kus tulevad siis erinevad sellised n-ö õuemööbel, et kus saab tõesti olla inimestel mõnus. Nii. Siis merepoolne lahustükk, see pargipoolne, see siis muutub suuremaks tegelikult erinevalt algsest projektist. Jah, noh nagu ma mainisin, et asfaldihulk väheneb loomulikult ja oleme kokku leppinud ka Kommunaalametiga, et kõik puud, mis siis on võimalik kaevetööde täpsel selginemisel, mis on võimalik nagu alles jätta, et siis need jäetakse alles. Ja vaadatakse iga puu nagu üksikult läbi. Ja ma ei tea. On veel küsimusi? Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Ma kõigepealt teeksin Teile väikse ajalootunni ja siis küsiks küsimusi ka, küsimuse ka. Et pärast Teist maailmasõda laiendati mereäärset pargiala, kuid rannajoonega vahetult piirnev ala jäeti puudeta, ilma puudeta. Ilmselt peeti juba siis silmas tee ehitamise vajadust. 40 aastat suudeti siis ette näha seda olukorda, et 1980. aastal tehti selline see suur ja lai Pirita tee sinna, tänu millele meie linn ongi selline praegu, nagu ta on. Siis, kas Teie tõesti suudate ainult oma varvast ette näha, oma lühinägelikku ja roheutopistlikku agendat ajada ja usute tõesti, et järgmise 40 aasta pärast sõidame kõik jalgratastega ja käime jala? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
See küsimus ei puutu päevakorda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Martin Helme, palun!
Küsimus - Martin Helme Martin Helme
Lugupeetud abilinnapea! Ma peaksin siiski Teile väikesed õpetussõnad peale lugema. Esiteks, kui küsimust küsitakse, siis ei ole vaja kohe hakata rääkima, vaid laske lõpuni küsida ja siis vastake! Teiseks. Meil on täna päevakorrapunkt "Reidi tee tulevikust". Iga küsimus, kust korra jookseb läbi sõna Reidi tee, puutub asjasse!
Nüüd, vaatasin järgi, WHO andmetel on Tallinn maailma linnadest või suurtest linnadest seitsmendal kohal oma õhupuhtuse poolest. Et Tallinna linna saastatuse pärast ei ole kohe kuidagi vaja muretseda, eriti mere ääres. Küll aga on vaja muretseda inimeste kulutatud aja pärast autodes ja liikluse sujuvuse pärast ja seda Te ohverdate siin praegu olematu kasu nimel, loodussäästlikkuse nimel. Miks te ei näe asju komplektis? Miks te ei vaata ka inimeste aega ja seda, et liiklus toimiks, sest et nagu öeldud oli juba eelmises küsimuses, ma juhtisin tähelepanu...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aeg ...
Küsimus - Martin Helme Martin Helme
... autod on juba olemas seal.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Tänases päevakorras on vastused härra Jaak Juske küsimustele. Et ma kuidagi ei näe, et kuidas need Teie ajalootunnid ja kõik muud noomitused praegu siia puutuvad. Aitäh! Aga soovitan Teil jalgrattaga sõita.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
See võib olla äkki päris vana, või .... Jaa, lugupeetud abilinnapea! Mulle tundub, et ... tegelikult ei tundu midagi. Aga ma küsin parem küsimuse, et mere äär on inimestele olnud tähtis ja kuidas Teie nüüd olete oma tegevusega projekti parandanud või siis ei ole parandanud, et inimesed pääseksid, ütleme, rannaliivale päriselt mere äärde. Kuidas need lahendused on edenenud? Kas Te olete kuidagi sinna kaasa aidanud? Või kõik on sama nagu projekti järgi oli?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest. Et ma just pikalt lugesin ette erinevaid muudatusi, mis siis on läbi viidud, või viiakse uude projekti, et see projekt kindlasti ei jää sama. Ja Reio Vesiallik võib äkki täiendada seda vastust nende konkreetsete ...
Küsimus jätkub - Ants Leemets Ants Leemets
Ma palun Teie vastust ....
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Siis ma olen vastand. Siis ma olen vastand Teile juba.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, teine küsimus, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Hea abilinnapea! Et kui ma kuulen EKRE küsimusi ja avaldusi, siis me oleme kindlasti Teiega ühel pool rindejoont. Et ma tahaksin pigem teid nagu hoida ikkagi n-ö, et Te oma maailmavaatest liialt kergesti lahti ei ütleks, ikka roheliste väärtuste eest seisaksid.
Et jah, et kui Russalka ristmik muutub pisut kitsamaks ja n-ö mõistlikumaks, siis ikkagi mööda mere äärt hakkab jätkuvalt ka pärast muudatusi kulgema teekoridor, mis on 60 meetrit lai, mis lõikab ära mere ääre Kadrioru pargist. Et seda muudatust Te pole suutnud läbi suruda. Lisaks on jätkuvalt ikkagi õhus ja n-ö menetluses keskkonnaaktivistide kohtuhagi linna vastu. Seda Te pole suutnud murda.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aeg!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Ja mis on ikkagi ... Vot, mul läks küsimus meelest ära.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Okei, ma vastan sellele esimesele küsimusele. Et jah, et nagu Sa mainisid, siis seesama kõige parem lahendus, mis oleks nagu olnud meie poolt, selle blokeeris seesama riigi keskkonnaamet. Et need paplid on kallid järelikult.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Ja lugupeetud abilinnapea! Mul on lahti niisugune internetilehekülg nagu auto.geenius.ee. Pealkiri "Rohelised: külmutame Reidi tee plaanid", 3. oktoober 2017 kell 10.51. ""Praeguse planeeringu järgi ei tuleks Reidi tee projekti kindlasti ära teha, sest pakutud lahendus ei ole tulevikku orienteeritud. Plaastriga peavalu ei ravi," tõdes erakonna Eestimaa Rohelised Tallinna linnapeakandidaat Züleyxa Izmailova. "Reidi tee projekti võiks külmutada ja selle asemel investeerida raha nutikatesse transpordilahendustesse," lisas ta."
Palun öelge nüüd seoses sellega, et Te andsite Reidi tee osas järgi. Missugused on Reidi tee osas, mida Te võiksite eraldi välja tuua, veel nutikad transpordilahendused, mida Teie olete ettepaneku teinud konkreetselt?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Olen ette lugenud siin pika nimekirja nendest muudatustest, mis tulevad projekti. Ja see projekt on olnud ... on seisma pandud juba päris pikalt. Kui meie poleks sisse tulnud nende muudatustega, siis see oleks juba ammu ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Te oma vastuses Jaak Juskele kirjutasite siis nõnda, et "meie ettepanek trassi mõistliku kulgemise koridori osas on blokeeritud Keskkonnaameti poolt". Miks Keskkonnaamet selle blokeeris? Millega seda põhjendati?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Ma olen seda vist juba umbes kolm korda öelnud, aga ma võin veel ükskord öelda. Et seal olid n-ö need väärispaplid, millest isegi sama Merelinna kaitseks grupp ei olnud teadlik, et need on nii väärtuslikud, et nende pärast ei saaks projekti muuta. Ja veel olid seal mingisugused dzotid, mis on mingid muinsuskaitsealused, mis järsku ilmusid välja kuskilt jah.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Jaa, aitäh! Proua abilinnapea! Meil on probleem. Autod on, neid tuleb järjest juurde ja meil on laual nüüd praegu üks väga poolik lahendus. Kuuest reast on järgi neli ja siis ma kuulen oma õuduseks autojuhina, et kiirust piiratakse 40 kilomeetrile tunnis, st et tegelikkuses hakkame sõitma seal 20 km tunnis heal juhul. Et see kõik meenutab mulle sellist maksumaksja raha raiskamist. Et ärme siis seda teed üldse ehita, kui me ta nihukse poolkõva teeme. Ja see meenutab mulle sellis anekdooti, kui timurlased lähevad vanainimese juurde ja ütlevad, et tahaks aidata.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aeg!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Vanainimene ütleb, et: „Mul on kõik tehtud. Puud on riita laotud ja vesi on toas, ainult noh, siga on vaja tappa, aga teie vist ei saa hakkama.“ Siis timurlased lähevad lauta …
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Palun küsimus ....
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
... ja tulevad räsitult kuid õnnelikult tagasi. Ütlevad, et: "Siga tappa ei õnnestunud, seltsimees vanainimene, aga kõva keretäie andsime talle küll." See kõik väga meenutab seda.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Selge, aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nikolai Korb, palun!
Küsimus - Nikolai Korb Nikolai Korb
Tervist! Mul on üsna lihtne küsimus. Et kas Reidi tee rohelisel alal on planeeritud hõberemmelgate istutus? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Ei oska Teile nii spetsiifiliselt sellele küsimusele vastata. Võib-olla Kadrioru park oskab. Või Reio Vesiallik, kas Sina oskad vastata? .... Ei ole? Aga aitäh küsimuse eest!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Annela Ojaste, teine küsimus, palun!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Aitäh! Mul on selline küsimus, hea abilinnapea! Et Te tegelikult ju tunnistate, eks, et ega siin oktoobri alguses ikka väga jõuliselt rääkisite sellest, et Te külmutate selle projekti. Nüüd Te tunnistate, et no Te olete teinud selliseid kosmeetilisi muutusi. Et miks Te siis ei ole suutnud või tahtnud seda projekti siis tõsiselt külmutada, nii nagu Te lubasite? Et miks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Austatud volinik! Te panete mulle sõnu suhu. Ja et mina ei ole midagi sellist, nagu Te praegu ütlete, et tunnistanud, et ma ei ole suutnud ja nii edasi ja nii tagasi. Et projekt on praegu olnud külmutatud ja sellega ei ole mindud edasi selliselt, nagu oli algselt plaanis. Ja see on tänu sellele, et rohelised ja keskkonnaaktivistid ja linna liikuvuseksperdid koostöös linnavalitsuse ja Kommunaalametiga on suutnud leida selle soovi ja aja, et teha koostööd ja teha Reidi tee paremaks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Üks mu Tartu sõber rääkis sellise loo, et Tartus oli pikk arutelu vaksali üle, et arutati pikalt, kuidas ... kas vaksalit võiks tuua kesklinna, et inimestel oleks mugavam seal rongi oodata. Ja lõpuks arutati, arutati ja otsustati, et selle võiks siiski raudtee juurde jätta. Mis Te arvate, kas Reidi teed on inimestele vaja ja kas sealtkaudu ka liigutakse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Reidi teed kui sellist ... no Te ju ise, või vähemalt sealt poolt kuskilt oli ennem kuulda, et kuidas praegu on ummikud jne, et kuidas on väga halb autoga liigelda jne, siis Reidi tee ...- loomulikult alati on võimalik teha paremaid lahendusi, aga me oleme andnud endast parima, et inimesed võidaksid, sest et võib-olla kui meie ei oleks sekkunud, siis kindlasti jalakäijad ja ratturid oleksid kaotanud. Teie autojuhtidena kindlasti mitte. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Hea abilinnapea! Paljudele olulistele küsimusele olete vastanud, et ei oska vastata. Mul on küsimus, et mis küsimusele Te oskate vastata? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
See küsimus ei puutu mitte kuidagi jällegi tänasesse päevakorras olevasse, Jaak Juske pöördumisega ei ole mitte kuidagi seotud, aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, teine küsimus, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
EKRE-l on palju aega üle, selge!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Oot, oot, oot, jätame nüüd niisugused märkused küll linnavalitsuse töölauale!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kolleegid, ma paluks teid mitte tekitada diskussiooni! On protseduur ja kord. Küsimus - vastus! Palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Ja minu küsimus on ääretult lihtne, et kui Keskkonnaamet roheliste projekti tagasi lükkas, siis sellel foonil kas Te suudaksite defineerida roheliste erakonna rohelist värvi? On see heleroheline või on see tumeroheline? Lihtne küsimus. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Vabandust, ma ei saand sellest küsimusest aru. Mis see sisu on?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kadi Pärnits, palun!
Küsimus - Kadi Pärnits Kadi Pärnits
Jah, aitäh! Et tõenäoliselt ei ole õnnestunud Teil külmutada seda Reidi tee projekti seetõttu, et Teil ei olnud piisavalt selgeid ja konkreetseid nutikaid liikluslahendusi, et midagi kardinaalselt muuta. Et Teie käest on üks kord küsitud, et võib-olla Te ikkagi selgitate. Et milliseid konkreetseid nutikaid liikluslahendusi Te silmas peate, et seda olukorda kardinaalselt muuta?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Kogu selle protsessi vältel on olnud kaasatud erinevad liikuvuseksperdid, linnaplaneerijad, professorid, kes tegid omi ettepanekuid, kuid kelle ettepanekud enne seda, kui rohelised said koalitsiooni, nendest ei tehtud välja. Nüüd me oleme jõudnud sellesse kohta, kus väga paljud nendest ettepanekutest, mis ma siin ... või nendest muudatustest, mis ma teile ette lugesin, on just nimelt tulnud nendeltsamadelt huvigruppidelt ja need on needsamad ettepanekud, mida oleme me koos esitanud. Aitäh! Et ma ei hakkaks seda uuesti ette lugema.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, teine küsimus, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Abilinnapea! Selline küsimus, et statistika järgi on linnas umbes 2% neid, kes sõidavad jalgrattaga ja autoga sõidavad umbes 50% linnaelanikest. Et kas Te jätkuvalt leiate seda, et olukorras, kus meil 7–8 kuud pole jalgrattaga üldse võimalik sõita, tasub selle tee puhul nii palju rõhku panna jalgrattaga liikumisele ja ohverdada autoga liikujad. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Jah.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Mina jälle toetan väga jalgrattaga liikumist ja Reidi tee asemel isegi lausa Reidi tänavat. Et äkki Te suudaksite nüüd anda täpsema ülevaate, et mis on täpsed sammud, millal nüüd tuleb mingi hange ja kas on veel plaanis seda mahtu täiendavalt vähendada? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Mahtu on plaanis vähendada ja hange, nagu Reio Vesiallik vastas, et peaks siis mingi kuu aja pärast äkki või ... välja tulema. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Läbirääkimisi protseduur ei näe ette. Seega on arupärimine vastatud!
19:27 Päevakorra punkti alustamine - Avalduste ärakuulamine Avalduste ärakuulamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Nüüd on päevakorrapunktid läbi arutatud ja võime asuda avalduste ärakuulamise juurde! Esimesena sõna saab Riina Solman, palun!
Kõne - Riina Solman Riina Solman
Ma ei tea, kas ma ootan, kuni inimesed lähevad välja või ei ole vist meil aega nii palju?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Istung pole lõppenud! Kes soovib ära minna, palun.
Kõne jätkub - Riina Solman Riina Solman
Ma tahtsin kõigepealt julgustada Züleyxa Izmailovat. Et esimene etteaste ja kõik tervitasid. Ma kuulsin saalist ja mõtlesin ka, et sekkun ka mõne toetusavaldusega, aga meil olid ainult küsimused ette nähtud. Et igal juhul tugev!
Ja minul oleks arupärimine üle anda Vadim Belobrovtsevile, abilinnapeale. See puudutab represseeritutele mõeldud soodustusi. ... Ja ma ei saa rääkida.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kolleegid, palun saalist välja minna!
Kõne jätkub - Riina Solman Riina Solman
Nii! Suur tänu väljaminejatele. Ja tööalaselt ma puutun päris tihti kokku represseeritud inimestega ja viimasel kohtumisel nad kurtsid, et nendel on ära kadunud soodustused loomaaia külastamisel ja ka muuseumi külastamisel. Kas see vastab tõele? Ma ei ole kindel. Me tegime väikse küsitluse. Ja seepärast, et olla päris kindel, me anname üle väikse arupärimise härra abilinnapeale Belobrovtsevile, et ta siis leiaks aega vastata, kas ja miks on represseeritutelt need soodustused ära võetud, kui on. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Ants Leemets, palun!
Kõne - Ants Leemets Ants Leemets
Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid! Mul on kõigepealt üle anda volikogu menetlusse eelnõu ja eelnõu kogu mõte on see, et muuta Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavolikogu töökorda. Ja selle sisu, lugemata ette paragrahve, on siis selles, et linnavalitsus välja viia ja linnavalitsuse ametnikud välja viia volikogu komisjonidest. Meil on olnud pikka aega see traditsioon, et linnavolikogu komisjonide tööst võtavad osa linnaametnikud. Nad on komisjoni liikmetena ja ka linnavalitsuse liikmed. Näiteks pikalt oli rahanduskomisjonis abilinnapea, kes siis võttis sõna ja oli mõjukas komisjoni liige.
Et volikogu ajaks oma asja ja ametnikud ja linnavalitsuse liikmed ajaksid oma asja ehk viiksid ellu volikogu otsuseid, oleks vajalik meie fraktsiooni arvates välja viia või teha selline muudatus, et volikogu komisjonidesse ei kuulu linnavalitsuse liikmed ja linnaametnikud. Seepärast annan üle selle eelnõu menetlusse.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh!
Kõne jätkub - Ants Leemets Ants Leemets
Aitäh! Minu teine arupärimine siis puudutab Tallinna Linnahalli. Et igaks juhuks tuletan meelde, et oma esimese arupärimise Linnahalli kohta tegin ma aastal 2009 ja mulle on järjekindlalt vastatud, et Linnahall saab kohe valmis. Igal kevadel vastati mulle, et kohe saab nagu korda ja igal sügisel vastati jälle. Aga täna on aasta mitte 2009, vaid 2018. Vahepeal tundus nii, et asi hakkabki minema. Käis suur asjaajamine ja direktor Väino Sarneti ajal, või juhatuse liikme Väino Sarneti ajal siis ka töö käis. Siis tekkisid probleemid, skandaalid Meelis Paiga. Siis tekkisid raskused projekteerijatega. Ja kokkuvõttes see, et kui Taavi Aas lubas, et 2019 aasta saab valmis, see on ametlikult nagu siit volikogu saalist öeldud, et Linnahalli kontserdisaali osa saab valmis aastal 2019, siis nüüd ei ole valmis mitte midagi.
Ja seepärast ma palungi vastata lugupeetud linnapeal kuuele küsimusele, mis käsitleb siis ... Kaugel on projekteerimistööd? Millal alustatakse ehitustöödega? Kas jäähalli lammutamine ja sinna peale riigiraha ootamine, et sinna konverentsikeskus teha, on ikka otstarbekas? Ja mida kavatsetakse või millal kavatsetakse hakata müüma neid linnamaid Logi tänaval, kus siis tehti ära detailplaneering ja kust pidi siis hakkama laekuma tulu. Et see protsess on seiskunud ja selleks, et aru saada, milles asi on, esitangi arupärimise. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kristen Michal, palun!
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Hea esimees, head kolleegid! Esitan arupärimise Tallinna linnapeale Taavi Aasale. See puudutab Tallinna-poolseid saadete tellimisi venekeelselt telekanalilt Pervõi Baltiiski Kanal.
See teema on olnud ühiskonnas üsna aktuaalne juba mitmeid kuid ja kes on märganud, siis on tehtud ka põhjalikke analüüse sellest, kuidas neid saateid kasutatakse ühe erakonna, Tallinnas ainuvõimul sisuliselt oleva Keskerakonna reklaamiks. Väidetakse ja põhjendatakse seda just kui Keskerakonna poolt ja Tallinna linnavõimu poolt ja ametnike poolt just sellega, et on vaja linnaelanikke informeerida. Siiski analüüsid ja ütleme erinev statistika näitab, et see päris nii ei ole, kui üldse. Ja täna me oleme ka lugenud uudist, et erakondade rahastamise järelevalve komisjon on algatanud oma analüüsid, menetluse selle kohta. Loodame ka sealt uudiseid jälgida, mis sealt siis tuleb. Aga ka meie tahame põhjalikku ülevaadet. Meil on siin seitse küsimust, mis paluvad detailset analüüsi, kui palju, milleks on raha kulutatud. Nii et ma arvan, et see saab olema maksumaksjale ja avalikkusele kahtlemata huvitav arupärimine. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! No nii! Nüüd on avaldused ära kuulatud. Annan teada, et järgmine linnavolikogu istung toimub korraliselt 8. veebruaril algusega kell 16.00.
Kuulutan istungi lõppenuks!
19:34 Istungi lõpp