Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 05.04.2018  
Istungi number: 6  
Istungi aeg: 16:00 - 18:20  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-05.04.2018.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
16:00 Istungi algus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnavolikogu! Alustame 5. aprilli istungiga.
Kõigepealt palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda avaldustega. Sellega ... Head kolleegid, me oleme juba alustanud. Ja veel üks kord, palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda avaldustega! Ja selleks traditsiooniliselt vajutage puldil klahvi "Kõne". Ja vastavalt linnavolikogu töökorrale saab kõnega esineda peale istungi päevakorrapunktide ammendumist. Ja registreerunud on Riina Solman, Raivo Aeg, Annela Ojaste ja Ülle Rajasalu. Viimasena saab kõnega esineda Ülle Rajasalu.
Asume tänase päevakorra juurde! Tänases päevakorra projektis on meil 11 päevakorrapunkti. Kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra osas? Jaa, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Mul on ettepanek punkt number 8 "Arupärimisele vastamine" välja võtta.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Välja võtta?
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jah.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Punkt number 8 välja. Aga ... jah. Nüüd, kas veel on ettepanekuid? Jah, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jah. Mina soovin punkt number 10 välja võtta, kuna see on leidnud lahenduse. See on Merivälja kooli puudutav punkt, kus direktor on vabastatud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Punkt number 10 välja. Palun veel? Ei ole.
Ka mul on ettepanek, mis on laekunud linnavalitsuse liikmete poolt, vahetada omavahel 5. ja 6. päevakorrapunktid. Kas keegi soovib seda hääletada? Ei soovi.
Nii! Nüüd on päevakorra projekti muudatusettepanekud läbi vaadatud ja võime asuda päevakorra kinnitamise juurde.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen hääletusele 5. aprilli istungi päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 59 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on päevakord kinnitatud. Nüüd mul on küsimus sõnavõtuks registreerunutele, kas keegi soovib esitada umbusaldusavaldust? Seekord ei soovi.
Kui ei soovi, siis traditsiooniliselt enne päevakorra arutamist õnnitleme siis sünnipäevalapsi. No nii, meil on siin väärikas seltskond. Märt Sults, palun! Rostislav Troškov! Sergei Ptšjolkin! Ja Vladimir Afanasjev!
16:06 Päevakorra punkti alustamine - 1. ME48 Tallinna Transpordiameti põhimääruse ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine 1. ME48 Tallinna Transpordiameti põhimääruse ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 1 "Tallinna Transpordiameti põhimääruse ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Kalle Klandorf, palun!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Lugupeetud volikogu esimees ja volikogu liikmed! Teie ees on eelnõu, mis siis muudab Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärust. Ja tehakse muudatused selle kohta, mis tulenevad taksoveo valdkonna ülesannete üleandmisest Tallinna Transpordiametilt Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.
Siin on loetletud terve rida paragrahve, aga ei läheks nagu paragrahvide juurde, vaid räägiks, milles asi on. Tallinna Transpordiametil väljastas erinevaid lubasid ehk siis taksoveolubasid, sõidukikaarte, sõidukijuhi teenindajakaarte väljastas kaks inimest. Juhtus nii, et need inimesed on pikemalt juba haiged, on tekkinud järjekord ja taksojuhid avaldasid rahulolematust ning me suutsime leida vahendi, kuidas seda asja jätkata. Me oleme tegelikult juba mõnda aega arutanud, et kuidas anda üle taksoveolubade ja muude lubade, mis puudutavad taksondust, väljaandmine ja kontroll munitsipaalpolitseile ja nüüd me leidsime, et paras aeg on see ära teha.
Oli kusagil ... miinuseid oli 500, erinevaid lubasid oli välja jäänud, jätmata. Nüüd munitsipaalpolitsei koolitas oma töötajaid, 13 inimest on saanud menetlusõiguse selles küsimuses ja tänaseks on lubade arv umbes poole võrra ... välja andmata lubade arv umbes poole võrra vähenenud ja munitsipaalpolitsei on tegelenud sellega umbes nädal aega.
Nii et palun toetada seda määruse eelnõud! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimusi. Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austet abilinnapea! Et inimesed, ka linnaametnikud on vahepeal haiged. Seda juhtub meie kõigiga, võib juhtuda. Kas siis juhul kui nüüd viiakse ülesse Muposse ja Mupos jäävad ka vastavad ametnikud pikalt haigeks, kas siis me viime jälle tagasi selle lubade andmise transaametisse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Hea küsimus! Kui Te panite tähele, siis ma ütlesin, et Transpordiametis tegeles sellega kaks inimest, kes jäid ilmselt gripihooajal pikalt haigeks. Mupos on 13 inimest koolitatud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Kas Te ei näe siin probleemi selles, et üks ja sama asutus teie ettepaneku järgi siis nii väljastaks neid lube, kui kontrolliks nende olemasolu? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ma ei näe siin probleemi sellepärast, et väljaandmine on munitsipaalpolitsei ühes struktuuriüksuses ja järelevalvet teostab eraldi struktuuriüksus. Siin on sarnasus politseiga selles mõttes, et politsei annab ju ka relvalubasid välja ja kontrollib. No laias mõistes politsei. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Arto Aas, palun!
Küsimus - Arto Aas Arto Aas
Aitäh! Tuleb tunnistada, et see põhjendus muutusteks oli tõepoolest pisut koomiline, et kaks inimest jäid haigeks ja nüüd peab terve linnaaparaat ja 79 volinikku muutma põhimäärust, et seda probleemi lahendada, või miks ei koolitatud uusi inimesi transpordiametisse sel ajal. Aga ma küsin tegelikult sisu poole pealt, et Tallinnas on väga pikka aega olnud probleeme taksonduses, väga palju probleemseid taksojuhte. Meedia on väga pikalt kajastanud taksomaffia tegutsemist ja seda hädade lõppu ei paistagi tulevat, kuigi on lubatud. Et kas toimub ka mingi sisuline muutus paremuse suunas? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ma arvan küll, et sisuline muutus paremuse suunas toimub ja ütlen veel nii palju, et prokuratuur on alustanud kaks kriminaalasja taksonduse osas ja nendega koos teeb suurepärast koostööd Tallinna linn. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Annela Ojaste, palun!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Austatud abilinnapea! Et kui Mupos on need 13 ametikohta olemas, ma saan siis aru, et Transpordiametis need kaks ametikohta koondatakse.
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Transpordiametis viiakse läbi teenistuslik juurdlus. Kuna teenistuslik juurdlus lõppenud ei ole seoses töötajate haigestumisega, ma täna Teile vastata seda ei saa. Mupos ei olnud 13 vaba kohta, vaid need inimesed koolitati teiste ülesannete kõrvalt välja. Täna Muposse kohti juurde ei ole tulnud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, teine küsimus, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austet abilinnapea! Et tegelt on nagu suhteliselt kummaline, et Transpordiametis töötab üle 50 inimese ja pole olemas siis n-ö asendamiskorda. Et kui kaks inimest on haiged, siis jääb töö tegemata. Et pigem on selle koondamise puhul kahtlustatud seda, et need ametnikud ei kuulu kogemata Keskerakonda, vaid ühte teise erakonda. Et kas siin pole tegemist sellise erakondliku represseerimisega? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! See on Teie arvamus ainult.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Mine tea, millal me jälle siin taksondusest räägime. Siis ma ikka küsin nagu sellist suure pildi kohta ka. Et pool linna sõidab meil teadupärast, kasutades erinevaid rakendusi, kas Taksifyd või Uberit. Et mis tänasel päeval üldse Tallinnas on see taksolitsentsi mõte? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ka Taksifyd ja Uberid ... Härra Toompere on siin. Tema just nendel päevadel ja eile ja täna kohtus mõlema firma esindajaga. Nad saavutasid suurepärase kokkuleppe. Nii et siin probleeme ei teki. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Annela Ojaste, teine küsimus!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Hea abilinnapea! Ma ei saanud päris täpset vastust. Ma küsin uuesti, et kas Transpordiametist need kaks ametnikku koondatakse?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Kes Teile ütles, et ametikoht kaob?
Küsimus jätkub - Annela Ojaste Annela Ojaste
Ei, mitte vahepeal, aga see on selge, et kui ametikoht kaob, siis ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa, head kolleegid, et ma paluks jälgida protseduuri. Priidu Pärna, palun!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ma ei saa ennem sellele vastata, kui nad haiguslehelt välja tulevad. Saage aru, kui inimesed on haiged, siis ma ei saa ju otsuseid vastu võtta. Kas teie juures ei ole nii, et kui töötaja on haige, siis te vahepeal ta koondate, vallandate, teete midagi ...

Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Et olen märganud, et korrakaitseüksus on võtnud rohelise värvi asemel kasutusele sellise Isamaaliidu sinise. Et kas need korrakaitseametnikud ka nüüd roheliste mundrite asemel kannavad meil nüüd siniseid mundreid? Või kuidas nad välja hakkavad nägema, kuidas ma nad ära tunnen?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Absoluutselt! Ma imestan, et Te ei pannud tähele. Ammu, juba aasta lõpus hakkas mundrite vahetus politseis. Osad on mundrid vahetanud, võib-olla mõningaid on veel. Ma ei tea, kas on? Vaadake, härra Toomperel on uus munder seljas, kui te näete, jah. Näete, ta tõuseb püsti. Ahahh! Ja mis puutub sinisesse ... mis lipusinine see oli? IRL-i või? Kelle? Kellel sinine värv oli selline, mis lipul? .... Isamaaliidu lipul. Vaadake, Tallinnas mahuvad kõik liidud ja erakonnad linna piiridesse ja see on tegelikult Tallinna ühtse identiteedi kava järgi tehtud värvid sinna. Nii et see on selline. Ja varsti muutub Tallinna ühtne identiteet, te näete rohkem üha neid värve. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab õiguskomisjoni esindaja Rostislav Troškov, palun!
Kaasettekanne - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Õiguskomisjon arutas nimetatud eelnõu 2. aprillil ja hääletamistulemustega 11 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Tallinna Transpordiameti põhimääruse ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 53 poolt, 2 vastu, 6 erapooletut, on määrus vastu võetud!
16:15 Päevakorra punkti alustamine - 2. ME43 Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine 2. ME43 Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 2 "Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev, palun!
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Tere päevast, austatud volikogu liikmed! Lugupeetud volikogu esimees! Et selle määrusega me tahame siis muuta linnavolikogu määrust aastast 2009, kus pannakse paika koolijuhtide töötasu alammäärad. Ja ... ehk põhikooli-gümnaasiumi direktori töötasu alammäär, meie nn HEV-koolide direktorite alammäärad, Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori palk ja meie kutseõppeasutuse ehk Kopli Ametikooli palga alammäär.
See on tegelikult tingitud sellest, et kuna eelmise aasta detsembris võttis Vabariigi Valitsus vastu otsuse suurendada põhikooli- ja gümnaasiumiõpetajate palkasid ja siis alammäär on nüüd täistööajaga töötamise korral 1150, siis kuna meie koolidirektorid teevad sama tubli tööd nagu õpetajadki, siis meie arvates võiks see alammäär ka olla suurem võrreldes sellega nagu, mis oli eelnevalt.
Meil toimusid läbirääkimised, kus võtsid osa ka haridustöötajate ametiühingute esindajad ja uued numbrid, mida te ise näete nii määruses kui ka seletuskirjas, on siis selle läbirääkimiste protsessi tulemus.
Nii et palume siis toetada, kui ka teie arvate, et meie Tallinna koolidirektorid võiksid saada suuremat palka võrreldes praegusega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimusi. Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Positiivne palgatõus, iseenesest mõistetav. Minu küsimus puudutab koolieelseid lasteasutusi. Et Tallinnas on ju hea tava olnud see, et lasteaiaõpetajad ja kooliõpetajate miinimummäär on samal tasemel. Et millal siis nüüd lasteaiaõpetajate palgatõus tuleb Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Väga õige küsimus. Et tegelikult need läbirääkimised käivad ka praegu. Et meil õnnestus leppida kokku just koolidirektorite palganumbrites. Mis puudutab lasteaiatöötajate, noh eelkõige siis lasteaia õpetajate ja lasteaia direktorite palkasid, siis läbirääkimised jätkuvad. Ja ma olen enam-vähem kindel, et 1. septembrist meil õnnestub ka nende palgad siis viia nagu vastavale tasemele, nagu see on olnud juba traditsiooniks siiamaani. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austet abilinnapea! Et ma kasutan võimalust ja küsin ühel teemal, mis on seotud haridusvaldkonna rahastamisega. Tegelikult ka otsapidi ütleme selle eelnõuga. Et teatavasti on riik vastu võtnud seaduse, et on ka õigus haridustöötajatel terviserahasid kasutada, aga teatavasti lasteaednike puhul on Tallinna linn selle ära keelanud karmilt. Et miks Tallinna linn ei täida seadust? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma saan aru, et selles osas me saame vaielda veel nagu teise arupärimise raames, nagu, mis tuleb meil punktina number 11, et siis vastame kõigile küsimustele samamoodi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Annela Ojaste, palun!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Hea abilinnapea! Kas Tallinna linnal on mingisugust selget plaani või suunda, et siduda õpetaja abide palka õpetaja palgaga?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma ütleks niimoodi, et teatud plaan on olemas. Ma ei saa lubada nagu, et me seda kindlasti lähiajal teeme, aga kindlasti, kui tõusevad lasteaia õpetajate palgad, no siis lasteaia õpetajate abide palgad tõusevad samamoodi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, teine küsimus, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Korra veel üks täpsustav küsimus mu eelmisele küsimusele. Et teatavasti riik on eraldanud 13,5 miljonit see aasta lasteaiaõpetajatele palgatõusuks täiendavalt kohalikele omavalitsustele. Kas ka Tallinn sellest saab mingi osa ja kui saab, et kui suur see summa on?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Siin ma pean Haridusameti ametnikult abi paluma.
Tallinna Haridusameti eelarveosakonna juhataja - Nele Matsutsa Nele Matsutsa
Et see summa on 1,8 miljonit. Et jah, ja see on Tallinnale eraldatud.
Küsimus jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
....
Tallinna Haridusameti eelarveosakonna juhataja - Nele Matsutsa Nele Matsutsa


Jah, see on kogu alushariduse toetus. Jah!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
.... härra esimees! Kas näiteks koolidirektori, kus õpib 901 last ja mõne teise gigantkooli nagu on uus Prantsuse Lütseum koos oma uute õpilastega, kas see on kõigil ühtlane? See tähendab nagu 2230 eurot.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Nii see on, et see on üks kategooria. Et kui on üle 900 õpilast, siis on 2230 eurot uus alammäär.
Küsimus jätkub - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Alammäär .... ?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, teine küsimus, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austet abilinnapea! Küsimus ka tõesti selle eelnõu kohta. Et ma vaatan, et siin üldhariduskoolide direktorite palgatase tõuseb siin 300–400 õpilase kaupa, eks ole. Et meil on juba vähemalt üks kool, kus on 1300 õpilast ja varsti veelgi rohkem. Kas peaks veel ühe kõrgema palgataseme tegema?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, teine küsimus, palun!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Kuna tegu on alammääraga, siis põhimõtteliselt on võimalik ka koolijuhil tõsta palka natuke suuremaks, kui selleks on alammäär. Aitäh!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Aitäh! Kui suur on koolidirektori ülemmäär? Ma mõtlen, see üle 900.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Sellist asja nagu ülemmäär meil vist ei olegi olemas, nagu ma tean.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Märt Sults, palun!
Kaasettekanne - Märt Sults Märt Sults
Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Rahanduskomisjon oma korralisel istungil 19 märts käesoleval aastal arutas seda minu hingele hästi lähedast teemat. Ja otsustati hääletamistulemustega 10 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ei olnud, toetada eelnõu esitatud kujul. Mõelge, nostalgitsege ja hääletage palun!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Tekkis küsimus. Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Hea ettekandja! Mul tekkis tõesti küsimus. Et minu teada Te sokutasite oma tütre ühe Tallinna kooli juhtima. Et kas Teil nagu seda mingisugust eetilist, imelikku tunnet ei teki praegu, hääletades tema palga osas? No tekkis sihuke küsimus. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Väga hea küsimus! Suur tänu, Kaupo! Tähendab, et asi on selles, et ma pole veel hääletanud. See on punkt 1.
Ja punkt 2. Tähendab, et ma võtan praegu seda Sinu esitust kui isiklikku solvamist, sest minu tütar või praegune Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor, läbis väga suure konkursi, kus oli palju kandidaate ja komisjonis viis komisjoni liiget hääletasid tema poolt, kandidatuuri poolt, ja üks vastu. Nii et, palun, ole ettevaatlik oma sõnakasutuses! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 55 poolt, vastu ei ole, üks erapooletu, on määrus vastu võetud.
16:26 Päevakorra punkti alustamine - 3. ME29 Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimääruste muutmine 3. ME29 Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimääruste muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 3 "Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimääruste muutmine". Sõna ettekandeks saab Reformierakonna fraktsiooni liige Ülle Rajasalu, palun!
Ettekanne - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Hea eesistuja, austatud volikogu liikmed! Olen selle eelnõuga juba teil siin korra ees käinud ja teile seda tutvustanud ja ka põhjuse välja toonud, miks me siis algatasime Tallinna linna põhimääruse muutmise. Teatavasti 20. aprillil 2017 just nimelt enne valimisi on tehtud Tallinna põhimääruse muudatus, et rahva esindajad, valitud rahvaesindajad ei saa kontrollida linnaosavalitsuste tegevust. Olen ikka olnud seisukohal, et avalikku raha tuleb lugeda, avalikku raha tuleb ka kontrollida, tema kasutamist ja ma ei näe mitte midagi häbiväärset selles, kui linnaosakogu liikmed oma revisjonikomisjonis seda teevad.
Mul on tekkinud kaks küsimust. Et kas me muudame tagasi selle nii, nagu kunagi oli, revisjonikomisjoni põhimäärused? Või teda ei ole üldse vaja? Sest kujutate pilti. Meil on 15 liiget Pirital, 3 nendest on revisjonikomisjonis. Kõik komisjonid on omavahel ära jagatud. Mida nad siis teevad? Ja ometi on see kirjas, et see on kohustuslik komisjon, mida me teeme.
Pidevalt loeme lehest korruptsioonijuhtumeid. Minu meelest viimasel ajal on neid kohe nagu seeni pärast vihma tulnud. Nii nagu mõni ütleb, et ... õiguskomisjonis ütles linnavalitsuse esindaja, et oi! meid kontrollib Rahandusministeerium ja meid kontrollib Justiitsministeerium. Ma arvan, et linnaosa ei tule keegi kontrollima, kui ei ole just tellitud tööd Tallinna linna revisjonikomisjoni poolt. Aga meie ei ole kaebajad, me tahame, et töö oleks normaalne, töö oleks rahulik, et me usaldaksime oma linnaosa vanemat. Me tahame temaga koostööd teha.
Et igal juhul ma väga palun, et see endine olukord taastuks ja ma palun hääletada selle muudatuse poolt! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Ettekandjale on küsimus. Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan, härra esimees! Hea ettekandja! Teatavasti on ju linnaosadel, ega nad võib-olla väga suured ei ole, aga omad väiksed rahad, kas või kultuuriürituste ja muu seesuguse kontrollimiseks. Minu küsimus Teile on, kes nende rahade kasutamist kontrollib? Linnaosades?
Ettekanne jätkub - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
No, ma ei tea. Linnaosades praegu nagu kontroll puudub või siis .... Mina arvan, et kontroll puudub. Vähemalt linnaosa saadikud ei saa jälgida nende rahade liikumist. Ja tõenäoliselt ei tee seda ka Tallinna linna revisjonikomisjon, sest seda tellimustööd ju ei ole. Aga ikkagi! Raha liikumist tuleb alati kontrollida. Nii reservfondide rahasid, EMTÜ-dele eraldatud rahasid ja kõike seda tegelikult. Ja nagu ma ütlen, et see ei ole pahatahtlik, vaid see võib olla ka nõuandev. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab õiguskomisjoni esindaja Miroslav Berezovski, palun!
Kaasettekanne - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Austatud volikogu esimees, kallid kolleegid! See ettepanek oli arutlusel õiguskomisjonis ja õiguskomisjoni otsus oli, et häälteenamusega 2 poolt, 10 vastu ja 2 erapooletut, oli hääletustulemus. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on küsimusi. Arto Aas, palun!
Küsimus - Arto Aas Arto Aas
Aitäh! See küsimus õigupoolest puudutab kõiki kaasettekandeid. Et minu hinnangul niisama protokolli ettelugemisel puudub igasugune mõte. Et seda võiks teha ka paberilt. Et kas ettekandja antud juhul võiks siis natuke pikemalt valgustada seda debatti, mis komisjonis toimus, et meil oleks sellest kaasettekandest ka mingit tarkust kaasa võtta enne otsustamist? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Jah, oli küll arutelu. Väga põhjaliku ülevaate selles küsimuses andis meile linnasekretär härra Kalle Sepp. Kuulasime ära kõik need argumendid, arutasime seda ... Vabandust! Toomas Sepp. Sorry, minu viga. Ja vastavalt nendele põhjendustele ja sellele infole need otsused saidki tehtud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Aga mis need põhjendused olid, et miks ei peaks linnaosakogu revisjonikomisjon kontrollima linnaosavalitsuse tööd ja avaliku raha kasutamist? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Okey. Ma saan aru, et nüüd ettekandja asemel otsustati grillida mind. Noh, ma püüan siis teile võimalikult ... Eks kindlasti ... Teil pinginaaber oskab kindlasti nendele täpsemalt vastata. Tema eelnõu. Aga ma veel kord ütlen, et härra Toomas Sepp andis meile küllaltki põhjaliku ülevaate erinevatest linna struktuuridest, volikogu pädevusest, revisjonikomisjonist, kellel kõigil täna on see pädevus olemas ja kes kontrollivad nii linnaosa kui ka linnaosa valitsuste tööd. Vastavalt sellele infole ja nendele teadmistele komisjoni liikmed hääletasidki ja sellise otsuse vastu võtsid. Et noh, küsimus ei ole ju ühes–kahes hääles, kui kaks on poolt ja kümme vastu ja kaks erapooletut - noh see annab nagu mingi info kätte ju.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Noh Teie see viimane lause oma vastusest eelnenud küsimusele oli lihtsalt kummastav ja ebaprofessionaalne, ma ütleksin. Aga minu küsimus Teile ikkagi, kas Te tõesti peate õigeks, et linnaosa kasutatud rahasid ei pea linnaosa kogu revisjonikomisjon üldse kontrollima? Avalik raha?
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Ma ei tea kui palju maksab minu isiklik arvamus, aga ma arvan, et kui selleks on seadusandlus. Põhimäärustega need on paika pandud. Minu isiklik personaalne küsimus komisjonis arutlusel ei olnud.
Küsimus jätkub - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma küsin Teie arvamust.
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Ma vastasin Teile.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Hea ettekandja! Mind ikkagi huvitab Teie isiklik arvamus. Et öelge mulle üks põhjus, miks ei peaks kohalike elanike poolt valitud linnaosa esinduskogu saama kontrollida linnaosa valitsuse rahade kasutamist?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, palun!
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Härra Juske! Minu isiklik arvamus ei olnud komisjonis arutlusel. Ausõna! Tõesti ei olnud. Aitäh!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh! Et kui ma vaatan nüüd austatud volikogu liiget härra Berezovskit, siis ma tean, et Pirita Linnaosa Valitsuses läbiviidud esimene revisjonikomisjon oli jutuks see, et kas taastada endine olukord või mitte. Te olite pr Grassmanniga nõus, et jah, see on ebaloogiline, aga Te ütlesite ka, et see ei lähe läbi - see on Grassmanni sõnad -, keskerakond ei toeta seda.
Teiseks, Te küsisite minu käest õiguskomisjonis, et kas Reformierakonnal on ka revisjonikomisjon? MTÜ seadusest tulenevalt on see meil tegelikult olemas. Nüüd ma küsin Teilt, kas Keskerakonnas on ka revisjonikomisjon olemas MTÜ-na? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Kust otsast ma praegu peaksin pihta hakkama? Proua Grassmanni küsimusest või millisest? .... Meil ei olnud sellist teemat arutlusel, see, millest Te räägite.
Küsimus jätkub - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Valed, valed!
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Teie arvamus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, teine küsimus, palun!
Tallinna Linnavolikogu liige - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aga üks küsimus jäi vastamata. Keskerakonnal kas on revisjonikomisjon?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa, jaa! Head kolleegid! .... Me oleme seda teemat ükskord juba arutanud, et iga volikogu liige saab küsida nii, nagu ta õigeks peab ja samas ka esineja saab vastata nii, nagu ta õigeks peab. Õnne Pillak, palun! Aga alustame, anname talle aega, jah!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Ma küsin siis konkreetsemalt, et kes, ütleme siis mitte igapäevaselt, aga jooksvalt, ilma et peaks ettepaneku tegema, täna kontrollib linnaosavalitsuse tegevust ja siis seal raha kasutamist. Aitäh!

Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Minu käest praegu küsisite?! .... Meil sellist küsimust ei olnud arutlusel, nii palju, kui ma tean, et kes täna kontrollib linnaosa vanema rahakasutust ...
Küsimus jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
Linnaosavalitsuse.
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Linnaosa valitsuse rahakasutust. Veel kord vastan. On olemas volikogu revisjonikomisjon. On olemas erinevad muud linna struktuurid, kes kasutavad rahade kulutamist, kontrollivad seda. Meil ei olnud pädevuses seda struktuuri paika panna. Sorry!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Heidy Purga, palun!
Küsimus - Heidy Purga Heidy Purga
Aitäh! Mul on küsimus selle punkti kohta järgmine. Et ega seda ei oleks ju lauale tekkinud või lauale tulnud arutlusele, kui selles valdkonnas poleks probleeme esinenud. Et miks ollakse suurema läbipaistvuse vastu?
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Ma isegi ei oska Teile sellele vastata. Meil oli komisjonis arutlusel Ülle Rajasalu ettekanne. Me hääletasime selle poolt, kes poolt, kes vastu. Kogu lugu!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, aitäh! Et Te olete kaasettekandja ja Teile on ilmselt arusaamatu, mida tähendab kaasettekandja. See ei tähenda seda ainult, et Te loete ette, kes oli poolt, kes oli vastu komisjonis. Te peate samamoodi vastama selle päevakorra kohaseid küsimusi, mitte vastama igale küsimusele, et "Komisjonis seda ei olnud".
Mina küsin uuesti Teilt. Teie isiklik arvamus, kuidas oleks linnaosakogu rahade liikumises ja selle kontroll linnaosakogu poolt.
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Ma veel kord püüan Teile vastata. Et Teie enda erakonna kaaslane teeb ettekande. Kas Te ei suuda tema käest seda infot kätte saada, mis eesmärgil või miks ta seda teeb? Meil komisjonis oli arutlusel konkreetselt see ettekanne, meile seletati see lahti. Vastavalt sellele me hääletasime. Ma täpselt niimoodi Teile vastangi. Kõik.
Küsimus jätkub - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole.
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Minu personaalset küsimust ei olnud komisjonis.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
....
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Tule järgmine kord ise.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kuulge! Arutelu on lõppenud sel teemal!
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Jaak Juske, palun!
Kõne - Jaak Juske Jaak Juske
Austet esimees, head kolleegid! Eriti kõnekas oli kaasettekandja vastus, et ta täpselt ei tea, millepärast Keskerakond ei pea kinni lubadusest muuta linna juhtimist avalikuks. Et ta täpselt ei tea, millepärast midagi lubatakse tema erakonna poolt, aga tegelikult ellu ei viida.
Et tegelt on tegemist väga põhimõttelise ja tõsise ja päevakajalise teemaga. Et Keskerakond on väidetavalt muutunud, lubanud avatumat, läbipaistvamat linnajuhtimist. Aga me näeme ka värskete uudiste põhjal, et korruptsioon pole kuskile kadunud, vastutust väga võtta ei taheta. Ja tegelikult see puudutab kogu linnasüsteemi, mille üks osa on ka meie linnaosavalitsused, mida tõepoolest täna eriti keegi ei kontrolli, kui just volikogu revisjonikomisjon mõnda linnaosa mõnes teemas ette ei võta. Samal ajal meil Tallinna kodanikud, Tallinna rahvas, elanikud valivad koos suure volikoguga ka igale linnaosakogule ... linnaosale omad linnaosakogud, vana nimega siis harjunud, vanad halduskogud, mis tõepoolest on kohalike elanike, piirkonna elanike esinduskogud. Nad ei ole mingisugune suvaline seltskond. Ja kui linna põhimäärus näeb ette seal ka revisjonikomisjoni moodustamise, siis oleks elementaarne, et meie siin usaldame n-ö linnaosa esindajaid ka revideerima linnaosavalitsusi.
Aga paraku on Keskerakonna pika võimu ajal olnud kurb trend see, et nende siis vanade halduskogude, tänaste linnaosakogude õigusi on peaaegu olematuks kärbitud, otsustusõigus täiesti puudub. Linnaosakogu võib koos käia, arutada kõiki küsimusi, aga sisuliselt ükski otsus ei ole linnaosa valitsuse ega linnavalitsuse jaoks ega volikogu jaoks siduv. Et see on tegelikult skandaalne! Täna need linnaosakogu siis revisjonikomisjonid võivad kontrollida ainult sellesama linnaosakogu peaaegu olematu eelarve kasutamist ja seda umbes, kas linna kodulehel on linnaosakogu juhtide kontaktid või ei ole. Ja ongi kõik! Samal ajal meil linnaosad on kohati suuremad kui nii mõnedki Eesti linnad. Nad kasutavad igapäevaselt või aasta jooksul miljoneid eurosid ja see kontroll linnaosavalitsuste raha kasutuse üle on pehmelt öeldes olematu või väga nõrk.
Et tegelikult, head kolleegid, meist väga suur osa, ka keskerakondlastest, te istute ühe või teise linnaosakogu koosolekutel ja tegelikult, kui rahvas on teid valinud, teie oma linnaosa rahvas, teid esindama ka linnaosakogus, siis võidelge selle eest, et teil oleks tõesti ka õigus neid kohalikke asju otsustada! Ärge laske Taavi Aasal või kellelgi kolmandal pähe istuda ja öelda, et te peate siin piinlikkust tundma ja keerutama! Suurendame üheskoos linnaosakogude õigusi, vähemalt selle revisjoni osas. Mida te kardate?! Mida kardavad linnaosa vanemad? Te ju ajate ausat läbipaistvat poliitikat! Või mitte?! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Andrei Birov, palun!
Sõnavõtt - Andrei Birov Andrei Birov
Nii! Hea kolleeg Jaak! Ma tahaks Sind informeerida, kui Sa räägid korruptsioonist, et keegi Jaanus Vink, kes siis seda korruptsioonijuhtumit juhtis, on mitte Keskerakonna liige, aga Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, palun!
Kõne - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud istungi juhataja, linnavalitsuse liikmed, volikogu liikmed! Kõigepealt ma natukene siis harin võib-olla. Et kui kaasettekandja ei teadnud, kes teostab kontrolli linnaosa valitsuse, linnaosa vanema tegevuse üle, siis linnaosa valitsuse tegevuse üle teostab kontrolli linnavalitsus. Linnaosa vanema üle siis linnapea.
Ja kui me vaatame nüüd viimaseid päevi siin, kas meil ei ole näidet vaja kuskilt kaugelt otsida, kus linnapea kontrolli nõukogu liikme üle pidi teostama ka siin skandaali sattunud asutuse kohta, siis ma ei ütleks, et see oleks nüüd liialt objektiivne ja entusiastlik kontroll, mida tänane linnavalitsus ja linnapea soovib teha.
Ühelt poolt, jah, ma saan aru, et te olete ju kõik üks meeskond ja ega siis enda meeskonda minna ise ründama ongi raske ja ega ei taha seda. Aga sellepärast siin ongi üks ettepanek. Et vaadake, see raha, mis Tallinna linnas, linnaosades, linnavalitsuses, ametites kasutatakse, see ei ole keskerakondlaste raha. See ei ole nii, et te võite teha, mida te heaks arvate, kasutada, kuidas heaks arvate. See on maksumaksja raha. Ja see, et maksumaksja on valinud oma esindajad ka opositsiooni, see on üks viis, kuidas ka nad on leidnud selle väljundi, et nende raha oleks kontrollitud. Sest tihtipeale muidugi te võite arvata, et me teeme pahatahtlikult. Mina revisjonikomisjoni liikmena ütlen, et ei tee midagi pahatahtlikku, vaid ka maksumaksjana ma soovin, et minu maksudest omavalitsusse kogutud raha oleks võimalikult õigelt - sest ma ei saa ju öelda, et õiglaselt, sest see õiglustunne on igaühel erinev ja ka valikud on erinevad -, aga et oleks õigelt ja ausalt kasutatud.
Ja kui me oleme näinud viimase, noh, ütleme leebelt, 12 aasta jooksul, milliseid rahakasutusprobleeme Tallinnas on olnud, siis see muudatus, mis hiljuti tehti, see tegelikult võtab seda avatust veel rohkem ära. Ja Ülle Rajasalu, minu pinginaabri ettepanek oli väga lihtne, et andke linnaosakogude revisjonikomisjonile tagasi võimalus teostada kontrolli. Siin vastuargumentidena on öelnud, et aga revisjonikomisjon linnavolikogus kontrollib. See kontroll ... jaa, võimalus on olemas, aga see kontroll tehakse siis, kui kas mõni fraktsioon või volikogu liige teeb selleks vastava ettepaneku. Arvestades, kui mahukad teemad meil praegu on revisjonis ka päevakorras, siis jah, läheb auru ka teistesse kohtadesse ja seda tööaega. Ja minu arust on väga õige, et need inimesed, kes on linnaosa kogus, kes on seal linnaosas kohapeal kõige lähemal. Ja kui nad ise tahavad ka seda tööd teha, anda see võimalus, see on ju kõigi huvides - Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Linnavolikogu. See on ju Tallinna maine küsimus, et meil rahaasjad oleksid korras. Ja kui on inimesed, kes tahavad kontrollida, et oleks korras, milleks siis neid takistada?
Ma tõesti siiralt palun, et natuke kaaluge ja mõelge ja ikka toetage seda eelnõud! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Margarita Tšernogorova, palun!
Kõne - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Head kolleegid! Täna me arutame küsimus, mida me võiksime arutada ka 10 aastat tagasi või 20 aastat tagasi, kuidas kontrollida meie kohaliku omavalitsuse töö. Mina isiklikult leian, et neid organeid meil on nii palju, nii palju on võimalusi teha seda kontrolli. Minu ees on siis see märkmik, mis andis meile linnavalitsus ja siin on märgitud 10 organisatsiooni, kes võivad meid kontrollida. Ja täna mina isiklikult leian, et see küsimus, selle arutamine, läks üle piiri. Teie tahate, meie lugupeetud kolleegid Rajasalu ja teised, teie tahate et tehakse nii nagu teie tahate. Aga teised arvavad selle kohta, et meil on neid liiga palju, et meie töö, et meid ei valitud selleks siia, et me hakkaksime arutama, välja mõelda, missugused kontrollivormid peavad olema. Meil on hoopis teised asjaolud, mida me peame siin tegema. Ja rääkida sellest, et see kontroll midagi meie jaoks tähendab, äärmiselt tähendab, see ei ole õige.
Ja komisjon otsustas nii, nagu tema leidis ja kellelgi, ma väga vabandan, kolleegid, kellelgi ei ole õigust küsida, miks teie ... ma ei küsi teist, miks teie pakute seda. Mul ei ole seda õigust ja ma leian, et kellelgi ei ole õigust küsida mind, milleks ma hääletan nii ja/või vastu.
Ja peale selle ma pean ...
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige


....
Kõne jätkub - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Üks hetk, üks hetk! Ja peale selle, head kolleegid, me oleme teiega siin koos no nii, oleme nii nagu meie oleme valitud. Ma väga hästi saan proua Rajasalu, ma tunnen teda mitu aastat ja ma pean ... Mul on üks mälestus, mida ma kunagi ei unusta selle kohta, et tema andis minu peale see avaldus kohtusse, politseiprefektuuri, et ma tegin korruptsioonitegevus. No tuli kaks aasta ja Riigikohus võttis seda otsust nii, nagu ta pidi olema, et ma ei ole selles süüdi. Aga tänu Teile kaks aastat ma tegelesin sellega, kaotasin päris palju aega ja närvi. Ma ei tea, kes see noor mees ütles, andis Teile seda avaldus. Ma ei taha teda nime üldse mäletada.
Ma tahan ainult seda öelda, et meil on hoopis teised asjad, mida me peame lahendama. Ja peale selle. Kui ma näen seda poolt, ma nagu tean, et meie koalitsioonis, nagu meie koalitsioonis, riigis, sotsiaaldemokraadid on nagu meiega koos. Kui ma kuulan teie esindajaid siin saalis, ma ausalt ütlen, ma ei saa aru üldse, kellega koos me oleme ja millega me tegeleme.
Ja ma arvan, et nii nagu komisjon otsustas, see jääbki nii. Igaüks hääletab nii selle vastu või poolt, see on tema isiklik arvamus. Aga täna komisjoni poolt on niisugune ettepanek ja mina seda ettepanekut toetan isiklikult. Aga miks ma seda toetan, see on minu isiklik asi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kalev Kallo, palun!
Sõnavõtt - Kalev Kallo Kalev Kallo
Aitäh! Olles olnud pikemalt nii halduskogu esimees, nüüd ka linnaosakogu esimees, räägiks paar sõna sisuliselt. Meil ei ole küll kunagi olnud probleemi. Kui linnaosakogu palub, siis linnaosa vanem on esitanud põhjaliku ülevaate tehtud kulutustest, nii toetustest mittetulundustegevusele kui ka ükskõik kuhu, ja linnaosakogu on saanud sellest põhjaliku ülevaate.
Nüüd teiseks. Selleks, et panna ... revisjonikomisjonile anda õigus kontrollida, siis tuleb luua ka revisjoniosakond ja ametikohad. Ega linnaosakogusse valitud saadikud ei ole piisavalt pädevad, et läbi viia professionaalsel tasemel revisjone. Nii nagu linnavolikogus on revisjoni osakond, kes aitab revisjonikomisjoni liikmetel läbi viia revisjone, siis oleks vaja need ka linnaosadesse revisjonikomisjonide juurde moodustada. Ehk igas linnaosas üks–kaks ametikohta juurde ja bürokraatia aina kasvaks.
Nii et, ma arvan, et asi on lahendatav palju lihtsamini ja linnaosa vanemad annavad alati linnaosa kogule informatsiooni ükskõik, milliste kulutuste kohta. Ja selleks teha, veel üks ametnik juurde võtta ja hakata täiendavaid revisjone tegema, mina ei näe mingit põhjust.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Sõnavõtt - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Siin proua Tšernogorova nimetas, et on 10 organit, mis kontrollib linnaasutusi, et praegusel juhul ongi probleem selles, et see kontroll ei ole ju piisav. Ja eesmärk peaks pühitsema abinõu selles mõttes, et kui linnal tänasel päeval siiamaani järjest ja järjest tulevad välja probleemid raha kasutusega ja korruptsioonijuhtumid, siis me peamegi siia rohkem tähelepanu ja ressurssi kulutama.
Et alles eile Taavi Aas rõõmsalt naeratas, et tal on 13 000 alluvat, kelle tegevust ta ei suuda kontrollida, et järelikult tulebki luua mehhanisme, kuidas seda detsentraliseeritud, seda kontrolli pidevalt ellu viia.
Tõesti, revisjonikomisjon on üks organ linnavolikogu juures, kes seda võiks teha, aga seal on tõesti kolm revidenti ja selle revidentide arvu juures me ei suuda neid linnaosatasandi kontrolle läbi viia. Et tuletan meelde, et Keskerakond kaotas ära ka revisjoniosakonna juhataja koha eelmise volikogu koosseisu lõpus. Et see kontrollfunktsioon on üldse volikogu tasandil nõrgenenud.
Nii et kontroll tuleb alla detsentraliseerida linnaosakogude tasandile ja see peab olema järjepidev ja kindel. Ma meenutasin eelmise koosseisu linnavolikogu revisjoniakte, mis viidi läbi linnaosa tasandil, et meenus ainult paar akti, mida tehti linnaosades - kontrolliti linnaosade reservfondide kasutamist. Et meil lihtsalt pole linnavolikogu revisjonikomisjonis suuremat võimu ja ressurssi, et allapoole oma revisjonidega minna. Mistõttu on õige, et allpool tuleb revisjoni pädevust ja tugevust suurendada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Leonid Mihhailov, palun!
Sõnavõtt - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Aitäh! Tegelikult siin on küsimus mitte niivõrd poliitilises tahtes, et kas me tahame, et kohalik revisjonikomisjon kontrolliks linnaosavalitsust või mitte, vaid tegemist on juriidilises probleemis. Nimelt, linnaosa ei ole kohalik omavalitsuse üksus ja linnaosa vanem ei ole aruandekohustuslik linnaosakogule. Ja sealt tulebki, et revisjonikomisjon küll moodustatakse, aga tema töövorm on siiski teistsugune. Ta küsib, peaks küsima linnaosa valitsusest infot, mis teda huvitab, ja informatsiooni põhjal analüüsida neidsamu, ütleme, rahalisi kulutusi ja selle põhjal teha linnaosa valitsusele ettepanekuid, kuidas tööd paremaks teha. Nii et revisjonikomisjonil on oma roll ja osa, aga vorm ei ole päris selline nagu volikogul on linnavalitsuse suhtes. Ja see tuleneb seadusest, mitte meie tahtest. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõnasoovijaid rohkem ei ole. Aitäh! Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna?
Kõne - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jah!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Siis palun!
Kõne jätkub - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Tulen sinna?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii nagu soovite.
Kõne jätkub - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Austatud volikogu! Ma olen siin kuulnud nüüd selle arutelu käigus ühe tegelikult, eelnõu esitamise ümber, mida ma tahtsin -olukorda taastada sellisena, nagu ta on siin olnud 20 aastat. Nüüd ma olen kuulnud siin argumente, et miks seda teha ei saa. Proua Tšernogorova - ta ei ole saalis -, et tõi oma isiklikud jutud siia sellesse debatti. Ma lihtsalt tahan öelda, et kui tema tütar sai abilinnapeaks, siis temal on lähiside oma tütrega ja ta hääletas tema kinnitamise poolt. Selle peale tuli maavanemale kaebus. Maavanem pidi midagi ette võtma ja mina ei ole seal midagi muud teinud, kui see asi anti lihtsalt üle politseile, politsei tegi omad menetlustoimingud, muud mitte midagi. Nii et Rajasaluga ei ole siin mitte midagi pistmist.
Aga ma tahan lihtsalt öelda, et, armsad inimesed, me oleme nii palju valetanud ja vassinud. Mulle väga meeldis Õnne Pillaku sõnavõtt, Juske sõnavõtt, sest tegelikult varjata meil ei tohiks olla ju mitte midagi. Aga mida elu näitab?! Mikrotasandil tegelikult need kuriteod toimuvadki. Me tahaksime, et neid ei oleks, et me saaksime juba eos need ära hoida. Nii et igal juhul ma väga palun, et te hääletaksite selle poolt, sest ma loodan, et terve mõistus võidab. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh!
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimääruste muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 25 poolt, 34 vastu, ei leidnud määrus toetust!
16:59 Päevakorra punkti alustamine - 4. OE24 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele püstitada aukodanik Jaan Krossi 100. sünniaastapäevaks 2020. aastal talle mälestusmärk 4. OE24 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele püstitada aukodanik Jaan Krossi 100. sünniaastapäevaks 2020. aastal talle mälestusmärk
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 4 "Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele püstitada aukodanik Jaan Krossi 100. sünniaastapäevaks 2020. aastal talle mälestusmärk". Sõna ettekandeks saab linnavolikogu liige Jaak Juske, palun!
Ettekanne - Jaak Juske Jaak Juske
Austet esimees, head kolleegid! Paari aasta pärast, 2020 on meie kultuuriloo kahe suurkuju - Georg Otsa ja Jaan Krossi - 100. sünniaastapäev. Me just hiljuti tegime siin üheskoos otsuse selleks siis juubeliaastaks panna püsti mälestusmärk Georg Otsale ja kindlasti vääriks ka tähistamist mälestusmärgiga Tallinna linnaruumis meie kirjanduse suurkuju Jaan Kross. Ja Jaan Krossile siis mälestusmärgi püstitamine tema juubeliaastaks ongi selle eelnõu sisu lühidalt.
Mul on väga hea meel, et sellele eelnõule andsid oma allkirja kõigi volikogus esindatud erakondade fraktsioonide esindajad. Et see on meie üksmeelne algatus, ka linnavalitsus ja komisjon on seda üksmeelselt toetanud. Kui meie täna anname omalt poolt ka rohelise tule sellele, siis nagu sarnastel puhkudel ikka, linnavalitsus moodustab lähiajal siis komisjoni, kes siis kõiki osapooli liidab ja arutab läbi võimalikud monumendiasukohad; valib välja neist parima; lepib kokku siis konkreetsetes tingimustes ja siis saab juba välja kuulutada konkursi.
Ja kui me ka päris Jaan Krossi 100. sünniaastapäevaks, mis on 19. veebruar 2020, seda monumenti valmis ei saa, siis see juubeliaasta jooksul peaks olema täiesti tehtav. Nii et ma tänan teid kõiki senise toetuse eest ja palun ka täna seda toetust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, vabandust! Palun korraks tagasi. Head kolleegid, ma paluks teil natukene kiiremini reageerida. Jüri Ennet, palun, küsimus!
Küsimus - Jüri Ennet Jüri Ennet
Sina kui ajaloolane, et kuhu Sina selle soovitaksid panna?
Ettekanne jätkub - Jaak Juske Jaak Juske
Ega neid nihukeseid väga häid kohti hakkab nagu väheks jääma. Me just ju nüüd möödunud aastal arutasime, kuhu panna monument Voldemar ja Elfriede Lenderile. Ja tegelikult neid, n-ö sobilikke asupaiku väga palju polnud. Lenderite monument tuleb Politseiparki. Aga ta kuskil kas vanalinna või südalinna piirkonnas ma arvan võiks olla. Kas või näiteks korda tehtavas Tammsaare pargis. Miks mitte!?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Eesti Vabariik 100 kontekstis jõudis info minuni, et kõige rohkem ausambaid pidi olema üldse rajatud viimasel ajal Narvas. Et sotside, Jaak Juske ettepanekul ma arvan, me oleme ühe aasta jooksul vist võtnud vastu otsuse rajada Tallinnasse kolm ausammast. Et palju Sul neid ausambaid seal listis veel on?
Ettekanne jätkub - Jaak Juske Jaak Juske
Ma seda kogu au endale ei võtaks, sest näiteks Georg Otsa monumendi idee tuli linnavalitsuselt, minu teada.
Aga kindlasti meie n-ö riigi- ja kultuuriajaloos neid suurkujusid on. Muide, täna Delfi palus mul sel teemal lihtsalt nagu mõtteid mõlgutada, et saate varsti Delfist lugeda. Aga kindlasti üks mõte - lihtsalt mõtlemiseks - on see, et 11 aasta pärast - natukene on aega veel - saab Lennart Meri sünnist 100 aastat. Ja ma arvan, meie presidendid vääriksid küll ka pealinnas korralikku mälestamist näiteks.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja Märt Sults!
Kaasettekanne - Märt Sults Märt Sults
Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Kultuuri- ja hariduskomisjon oma korralisel koosolekul 14. märtsil k.a arutas seda väga kihvti ja õiget teemat. Ja hääletamistulemustega 13 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ei olnud, toetas antud eelnõud esitatud kujul.
Aga enne, kui te hääletama hakkate, vaadake oma sisse ja eriti enda sisse vaadaku Kaupo Nõlvak ja eriti vaadaku ta oma firma Kuldkrooni sisse, kas on 2011. aastast riigile maksmata 4000 eurot makstud või mitte, ja siis hakata rääkima eetikast, esteetikast, puhtast südamest ja autundest.
Kujundage oma arvamus ja hääletage palun!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on ka küsimus. Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Kuulge, härra Sults! Mis selle ähvarduse sisu oli, mis Te eelmises ettekandes nimetasite minu aadressil? Ma täpselt ei saand aru. Teie selline pöördumine oli ähvardav. Ma tahaks ikkagi täpsustada, et millega ma nüüd nagu riskin siin Teile küsimusi esitades.
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Suur aitäh! Tähendab, et see küsimus pole mitte minule, vaid see küsimus on härra doktor Ennetile. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Suur tänu!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Me oleme muidugi omavahel leppinud kokku, et iga volikogu liige saab esitada küsimusi nii, nagu ta seda õigeks peab ja iga ettekandja saab ka vastata samal viisil. Aga no mõnikord ma paluks teid ikkagi mõelda, kas on asjakohane selle eelnõu puhul oma vahel suhteid klaarida!
Avan läbirääkimised! Meil on ka, jah, sõnavõtu soov. Priidu Pärna, palun!
Sõnavõtt - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Isamaa ja Res Publica fraktsiooni nimel lihtsalt tahaks toetada seda eelnõud. Ja see on kindlasti oluline Jaan Krossi oma 100. sünniaastapäeval siis selliselt meeles pidada. Et ma arvan, me linnapildis näeme tõesti väga palju ausambaid, mis on püstitatud aastaid tagasi meie rahva suurtele kujudele, olgu ta siis Tammsaare või Vilde või Kristjan Raud, et me tõesti peame vaatama takka ka oma lähiajalukku ja meeles pidama ka nende suurte tegelase panust, kellega me tulime uhkelt püsti peaga läbi selle raske okupatsiooniperioodi. Et Jaan Kross oli siin kõrvuti Ernesaksa, Tormise, Heino Elleriga kindlasti see kuju, kes aitas meil jõuda täna sellesse päeva ja taasiseseisvumiseni.
Et kindlasti Krossi puhul ei oleks see ausammas mitte talle üksnes kui rahvakirjanikule, vaid ka inimesele, kes elas läbi väga palju neidsamu kannatusi, mida Eesti rahvas tervikuna. Ka Kross on veetnud mitmeid päevi Patarei vanglas. Kross on veetnud aastaid GULAG-i vangilaagrites. Et ausammas Jaan Krossile tema 100. sünniaastapäevaks on tegelikult ausammas Eesti inimesele, kes tuli uhkelt vaimu murdmata läbi okupatsiooniperioodist ja taastas Eesti Vabariigi iseseisvuse.
Et tuletagem meelde, et Kross ei olnud ainult kirjanik. Ta oli ka taasiseseisvunud Eesti Vabariigi esimese põhiseadusjärgse parlamendi liige ja okupatsioonide ja represseerimise uurimiskomisjoni esimees ja üks võimalikke Eesti Vabariigi esimesi presidendivalimiste kandidaate taasiseseisvunud Eestis.
Ja juristina on mul hea meel võib-olla valgustada ka seda tahku, et Jaan Kross tegelikult oli lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja ta kirjutas oma lõputöö professor Piibu juhtimise all ja tema lõputöö oli enesemääramisõigusest, millel rajanes Tartu rahu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! No nii! Kas eelnõu esitaja soovib esineda lõppsõnaga? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele püstitada aukodanik Jaan Krossi 100. sünniaastapäevaks 2020. aastal talle mälestusmärk". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 61 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:10 Päevakorra punkti alustamine - 6. Pirita linnaosas asuva Lehiku tee läbimurde ehitusest 6. Pirita linnaosas asuva Lehiku tee läbimurde ehitusest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 5 "Arupärimisele vastamine". Nii! Me leppisime kokku, et muudame päevakorrapunktide järjekorra. Seega "Arupärimisele vastamine", Reformierakonna fraktsiooni liige Kaupo Nõlvak "Pirita linnaosas asuva Lehiku tee läbimurde ehitusest". Arupärimisele vastab abilinnapea Kalle Klandorf, palun!
Ettekanne - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed! Lugupeetud küsija! Olen esitanud härra Kaupo Nõlvakule kirjaliku vastuse. Kui on veel midagi küsida juurde, siis ma palun. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan, härra esimees! Ja lugupeetud abilinnapea! Et tänan vastuse eest! Et Te olete ise ju ka väga hästi kursis ja nagu enamik Pirita linnaelanikke ja ma ei tahaks pöörduda selle põhjuse juurde, miks Lehiku tänav on täna selline, nagu ta on. Kuigi ka seal võiks ironiseerida, et teedeehitajad omal ajal hakkasid ühelt poolt otsast teed ehitama ja teiselt poolt otsas ja siis keskel jõuti kokku. Et see tee ei jookse kokku. Ja need põhjendused, mis praegu on, on avalikult saada ... toovad, et kuna tollal ei olnud elektrooniliselt maade kinnistut elektrooniliselt nähtavad ja selle tõttu ... Ma ei tea, mida siis sajandeid on teid ehitatud, kuidas. Aga see selleks.
Et tegelt on ju probleem tõsine. Üks suur avalik tee, mille valmisehitamine on kõikides linnaplaanides, ka Pirita üldplaneeringus olemas, ei saa ega saa ühendatud. Ja ma saan aru, et TTP-ga ei ole kerge läbirääkimisi pidada ja vastus on ka, et siis peetakse läbirääkimisi.
Palun valgustage, mis seisus need läbirääkimised täna on. Et natukene lähemalt. Et miks need läbirääkimised seni on 10 aastat just kui kestnud? Et nüüd on, nagu vastuses ütlete, et on ... ehitus võiks 2022 avada, juhul kui ... eeldusel, et TTP-ga on need ehk veel 5 aastat. Et ma päris siiralt küsin. Et kuidas need läbirääkimised ei saa ühe linnale olulise tee-ehitusega lõpule viidud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Tähendab, Pirita Linnaosa Valitsus ... Mul on siin käepärast viimane, üks viimaseid protokolle, kui me arutasime seda Lehiku teed. See oli augustis, eelmise aasta augustis. Pirita Linnaosa Valitsus oli teinud siis ettepaneku AS-ile TTP Lehiku teel temale kuuluvate Lehiku tee kinnistute ostmiseks, et oleks võimalik täna terves pikkuses teha. Me arvutasime selle välja. Selleks on vaja osta viis kinnistut. Selle kogu ostu maksumus eksperthinnangu järgi oleks 283 000. Nende teede tee-ehituseks sinna läheks vaja veel 116 000. See on siis kusagil juba pea pool ... 400 000. Siis iga-aastane teehoiu kulu oleks 25 000 umbes. Ja meil midagi selle vastu ei ole, kui TTP annaks need maad üle. Aga kuna TTP neid maid linnale ei anna, tahab meile kogu teedevõrku anda seal üle, mis on tohutu palju 2001. aastal ehitatud tänavaid, mis nõuaksid kohe uut remonti peale selle veel, mis on, siis Tallinna linn ei ole täna sellega nõus. Nii et läbirääkimised lähevad edasi muidugi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, teine küsimus! Mul oleks palve, et teine küsimus ikkagi poole minuti jooksul! Aitäh!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Aitäh! Mul veel esimesele küsimusele. Et kuidas läbirääkimised kulgevad? Et mina sain Teie vastusest aru, et läbirääkimised on peatunud, kuna ei ole mitte mingisugust ühist seisukohtagi laual? Ja veel lisaks sellele täpsustusele, et kuidas need läbirääkimised käivad! Et ma tooks ka siin Eesti Keskerakonna 2007 valimislubaduse meie Pirita lehes, "Rajame Lehiku tee puuduva lõigu". Millal siis täidate lubaduse?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! See ongi see, et kui üks pool tahab ja teine pool ei taha, siis ei ole sinna midagi teha, siis peame rääkima nii kaua, kui ... Me oleme hästi pikad läbirääkijad, kui vaja on, ja me ei tagane, aga me oleme konkreetsed ettepanekud teinud, aga vastused on sellised, mis ei saa kuidagi rahuldada Tallinna linna. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Et ma juhin tähelepanu. Siin Kaupo Nõlvak ütles, et 10 aastat, tegelikult on teil läbirääkimised kestnud alates 2006. aastast ehk 12 aastat. Et kui pikaks siis teie neid läbirääkimistevoore tahate venitada? Kui pikk on see teie aeg ja millist lahendust või vastust te siis ootate?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Kahjuks me ei saa survestada teist poolt. Me räägime nendega pikalt ja põhjalikult läbi, teeme oma ettepanekud. Nagu ma ütlesin, ettepanek on see väike lõik Tallinna linnale üle anda, aga seda meie partnerid ei soovi teha, siis järelikult meil ei ole võimuses ka seda osta. Nende tingimus - ma ütlen veel kord - on see, et "te saate selle lõigu siis ja saate selle tee ära ühendada, kui võtate kogu teedevõrgu". See ei sobi meile. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jah, aitäh, härra eesistuja! Härra abilinnapea, et ma siis küsiks sedapidi. Et millal siis on plaanis see järgmine pakkumine neile teha uuesti?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ma usun, et tänases situatsioonis me oleme maksimaalse pakkumise nendele teinud, et me teeme selle tänava umbes poole miljoni eest korda. Seal on ju, mis siin salata, Te ise teate ka, et sinna on planeeritud tegelikult ühistransport, kui vajadus selleks on. Aga nii kaua, kui meie partnerid ikkagi nagu eitaval seisukohal on, me ei saa kahjuks mitte midagi teha muud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Kui te ei saa mitte midagi teha, kas te siis ei saa ka maad sundvõõrandada? Saate ju.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Jah, see on äärmuslik variant. Ma loodan ikkagi inimeste nagu mõistusele, et nagu me saaksime läbirääkimistega asja lahendada. Aitäh!
Kusjuures ... Aitäh veel kord. Me pakume turuhinda, turu ekspertide poolt pakutavat hinda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Jaa, tänan! Lugupeetud abilinnapea! Et kui 12 aastat on läbirääkimised käinud, siis selleks et sundvõõrandada, et kui kaua need läbirääkimised siis peaksid veel käima, et seal põhjus tekiks sundvõõrandada?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
No siin on väga raske öelda. Te nüüd tahate, et ma ütlen Teile mingi tärmini. Ma ei ütle seda Teile. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega on arupärimine vastatud!
17:18 Päevakorra punkti alustamine - 5. Korruptsioonijuhtumist Lääne-Tallinna Keskhaiglas 5. Korruptsioonijuhtumist Lääne-Tallinna Keskhaiglas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 6 "Arupärimisele vastamine". Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Helve Särgava "Korruptsioonijuhtumist Lääne-Tallinna Keskhaiglas". Arupärimisele vastab Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder, palun!
Ettekanne - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Austatud volikogu esimees, head volinikud! Lugupeetud Helve Särgava! Tänan Teid huvi tundmast ja küsimast. Olen Teile kirjalikult vastanud ja olen valmis vastama täiendavatelt Teie küsimustele. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helve Särgava, palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Jah! Kõigepealt aitäh, abilinnapea, selle vastuse eest Teile! Ja mul on tõepoolest paar küsimust ja esimene oleks sellest. Te ka märkisite oma vastuses, et korruptsioonikahtluse saanud siis juhataja ja õendusjuhiga on töölepingud lõpetatud. Kas Te ütleksite palun, millisel alusel nendega töölepingud lõpetati? Kas see oli kokkuleppel, oli see tööandja algatusel või kuidas, palun?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Ühe juhtumi puhul oli siis tegemist omal soovil lahkumisega ja teise puhul usalduse kaotusega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austet abilinnapea! Et värske korruptsioonikeissi ehk siis transpordifirma puhul, on öelnud nõukogu esimees Taavi Aas, et ta kaalub vastutuse võtmist, mis on väga kiiduväärt algatus ja avaldus. Nüüd tulles selle konkreetse korruptsiooniloo juurde, et kas Teie arvates peaks ka võtma vastutuse selles loos nõukogu esimees Margarita Tšernogorova või lausa vastava valdkonna abilinnapea? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Härra Jaak Juske, et Teie kui ajalooline peaksite olema faktides väga täpne. Et Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu juhib siiski Merike Martinson. Nii et tehke endale kodutöö selgeks ja siis küsige uuesti. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helve Särgava, teine küsimus, palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Hea abilinnapea! Minu teine küsimus on selline, et Te märkisite oma vastuses, et haiglal on sisekontroll ja loomulikult on. Ja minu küsimus on, kas nõukogu koosolekutel on ka arutatud või kas sisekontroll on nõukogule tutvustanud neid sisekontrolli n-ö akte, kus nad on siis n-ö revideerinud seda haiglat.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Jah, aitäh! Et nõukogu koosolekutel auditi komitee esimees viibib alati kohal ja annab vastavatest küsimustest ülevaate ja nõukogu on ka ise tõstatanud mõningaid küsimusi ja peale seda on auditi komitee meile andnud ka ammendavad vastused. Ja kui vajadus on olnud, siis me oleme ka juhatusele andnud sellesisulisi signaale midagi muuta haigla töös. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Jaa, tänan! Lugupeetud abilinnapea! Et mul on selline küsimus nüüd ka eile avalikuks tulnud linnatranspordi korruptsioonijuhtumiga. Et tundub, et Tallinna linnas ja linnaametites, ütleme, erinevates asututes ikkagi ei saada aru, mida tähendab nagu nõukogu ja nõukogu ülesanne. Kas Teie teate või oskate mulle öelda, mis on tegelikult nõukogukeskseks ülesandeks just nendes asutustes?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Ma siinkohal veel kord jääks selle arupärimise juures ikkagi pidama puhtalt Haabersti Hooldusravikliiniku puhul. Ma ei tahaks kommenteerida neid sündmusi, mis on toimunud selle teema väliselt. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, teine küsimus, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austet abilinnapea! Ei jõua mina pähe õppida neid kümneid keskerakondlasi, kes neist kuhu täpselt nõukokku kuulub. Aga asi on nagu põhimõttes. Et ükskõik, kes seda nõukogu täna juhib keskerakondlastest, siis kas inimene peaks võtma vastutuse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Ma arvan, et Merike Martinson on haigla nõukogu töö juhtimisega tulnud toime hästi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Austatud abilinnapea! Te rääkisite meile, et kaks inimest selle protsessi tulemusena on nüüd lahkunud sealt töölt. Kas nad said ka kompensatsiooni oma töölepingu lõpetamise puhul? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Minu andmetel ei saanud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Kas Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogus on ka mõni liige, kes ei ole keskerakondlane?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Ei ole. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! No mina tean, et ainult minöör võib ühe korra elus eksida. Et ajaloolased ikka võivad. Et mul on lihtsalt kahju sellest, et Tallinna need korruptsioonikaasused viivad kogu Eestit tervikuna allapoole nendes korruptsiooniindeksites. Et kas Tallinna Linnavalitsus arvab, et korruptsioon Tallinnas on täna probleem?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Ma arvan, et korruptsioon ükstakõik, millises Eestis omavalitsuses on suur probleem.
Ja hea Priidu Pärna! Ma soovitaks Teil ka vaadata tervet Eestit. On olemas terve rida Teie erakonna kaaslasi, kes on samamoodi sattunud seadusega pahuksisse ja ka nemad viivad seda indeksit alla ja see kõik on taunimist väärt. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Martin Helme, palun!
Küsimus - Martin Helme Martin Helme
Aitäh, lugupeetud volikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Mu meelest Te siiski võiksite vastata sellele küsimusele, mida Kersti Kracht küsis. Et mis siis on selle nõukogu hoolsuskohustus? Et kus siis see vastutus on, kui nõukogu istub ja ei näe mitte midagi? Ärme räägigi ühestki teisest, vaid sellest konkreetsest juhtumist. Et mis siis on hoolsuskohustus sellel? Kuhu maani nad võivad öelda, et me ei tea mitte midagi? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Nõukogu roll on juhtida seda ettevõtet ja anda suuniseid, kuidas seda ettevõtet juhtida. Teadupärast korruptsiooni puhul on tegemist peitekuriteoga ja ma olen täiesti veendunud, et ei kumbki osapool, kes selles korruptsioonis osaleb, ei soovi, et see avalikuks tuleb. Ja nõukogul ei ole õigust ega ka võimalusi tegeleda jälitustegevusega ega laiemalt uurimistega. Selleks ongi Eesti riigis olevad vastavad organid. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh! Härra abilinnapea! Et see on nüüd teine sellel aastal suurem korruptsioonijuhtum Tallinnas. Ja ma küsikski siis seda. Et mida Te arvate, kui nõukogu liikmed ei oleks poliitikud, vaid oleksid spetsialistid, kas see aitaks korruptsiooni vältida? Ja kas siis oleksite Te nõudlikumad nende spetsialistide suhtes kui oma erakonna kaaslaste suhtes?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Ma arvan, et sõltumata nõukogu liikmete poliitilisest maailmavaatest, on nad alati nõudlikud kõikide ettevõtete juhtide suhtes. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Jaa, aitäh! Lugupeetud abilinnapea! No see, mida nõukogu ei jõua, äkki siis jõuab nagu auditi komitee. Et suurte avalike ettevõtete puhul on väga oluline ka auditi komitee roll. Et kas Te palun kirjeldaksite mulle, kas seal on auditikomitee olemas? Kes on selle liikmed ja kas nad on ka keskerakondlased? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Auditikomitee koosneb kolmest liikmest minu teada ja neist ei ole Keskerakonna liikmeid seal. Aga teadupärast ka auditi komitee, ta analüüsib asju. Aga korruptsioonijuhtumi puhul on tegemist ääretult keerulise juhtumiga. Ja nii, nagu ma ütlesin, tegemist on peitekuriteoga. Isegi auditikomiteel on väga raske mõningatel juhtudel neid märgata ja ennetada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, härra eesistuja! Härra abilinnapea! Et linnapea Taavi Aas on nüüd eilse korruptsioonijuhtumi valguses siiski öelnud välja, et ta kaalub nõukogu esimehe kohalt tagasiastumist. Teie olete Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu liige. Kas Te võtate ka Taavi Aasa eeskuju järgida ja kaalute tagasiastumist?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Ma arvan, et selle juhtumi puhul ja ka võib-olla laiemalt ... Nii nagu ühes perekonnas. Kui peres keegi eksib, siis tervet pere selle eest karistada ei maksa. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Ma juhin tähelepanu, et läbirääkimisi selles punktis ei avata. Ja seega on arupärimine vastatud!
17:27 Päevakorra punkti alustamine - 7. Tallinna Linna Noortevolikogu rahakasutusest 7. Tallinna Linna Noortevolikogu rahakasutusest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Päevakorrapunkt number 7 "Arupärimisele vastamine Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak ja "Tallinna Linna Noortevolikogu rahakasutusest". Arupärimisele vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev, palun!
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Tegelikult on arupärimisele juba kirjalikult vastatud. Nii et, kui on lisaküsimusi, siis ma hea meelega nagu vastaks lisaküsimustele.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Väga kahetsusväärne, et ühe noore keskerakondlase pärast nüüd ja tema käitumise pärast noortevolikogu uus koosseis kannatab, ütleme nii. Aga ma küsiks täpsustuseks. Et kuhu täna jõutud on ja millal siis noortevolikogu praegune koosseis saab eelarves ette nähtud vahendeid kasutada? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Tõepoolest, olen nõus, et endise Keskerakonna liikme käitumine ei olnud kõige parem ja ta tegelikult kohtus minuga ja kahetses, tunnistas, et see oligi tema viga, aga see ei olnud meelega tehtud, ütleme niimoodi. Siin oli tegu pigem siis sellega nagu, et piisavalt palju kogemust ei olnud kahjuks, nii et tuligi välja nii õnnetult nagu välja tuli. Aga noh, pole midagi teha.
Mis puudutab praegust olukorda, siis aasta 2017 aruanne on esitatud. Linnal ei ole enam mitte mingeid pretensioone, sest linn nõudis tagasi 303 eurot, kui ma ei eksi, see oli siis see raha, kus ei olnud seda seletust nagu, miks sellised kulutused tehtud olid. Ja see raha nagu laekus linnale tagasi. Nii et põhimõtteliselt aasta 2017 on sellega suletud. Mis puudutab aastat 2018, siis praegu on olukord selline, et Tallinna Spordi- ja Noorsooamet peab pidevalt läbirääkimisi noortevolikoguga. Olukord on selline, et ilma toetusteta me seda organisatsiooni ei jäta, aga lihtsalt seni, kui neil on uus juhatuse koosseis kinnitatud, me siis nendega nagu tegeleme natuke teistmoodi, ja need toetused, mida me neile pakume, jõuavad siis nendeni kas projektide kaudu või siis nad esitavad taotlused koos mõne partneriga. Sellepärast, et me ei saa nagu nendega vanaviisi jätkata praegu, kuna see juhatuse koosseis, uus juhatuse koosseis ei ole nende poolt kinnitatud.
Ma saan aru, et me järgmisel nädalal kohtume nendega ja siis ma arvan, et sealt edasi nagu asi läheb ikka paremuse poole. Ehk me saame nagu seda teha juba samamoodi, nagu me oleme seda eelnevalt teinud. Aga loomulikult nüüd vähemalt nagu lähiaastatel me peame väga konkreetselt nagu silma peal hoidma nagu, et selliseid asju rohkem kindlasti ei juhtuks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, härra eesistuja! Härra abilinnapea! Avalike vahendite väärkasutamine Tallinnas ei ole uus nähtus. Kas need pidevad korruptsioonijuhtumid ja avaliku raha kasutamine erahuvides võisid olla halvaks eeskujuks ka noortevolikogu endisele juhile?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ma hästi ei usu, esiteks, no ja ka teiseks, sellepärast et nagu ma ütlesin, ma olen selle noorega suhelnud ja tegelikult, nagu ma ütlesin, see ei olnud pahatahtlik raha väärkasutamine, vaid inimene lihtsalt ei saanud aru, mida saab organisatsiooni krediitkaardiga kinni maksta, mida mitte. Ja ma saan aru, et mõte oli tal selline umbes, et saab seda kaarti kasutada ja pärast lihtsalt paneb raha nagu arvele tagasi ja ongi asi korras. Kahjuks nii see loomulikult ei ole. Nii et siin ma ei usu, et tegu on mingisuguse korruptsiooniga või raha väärkasutamisega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jah, aitäh! Härra abilinnapea! Tallinna noortevolikogu valitakse üheks aastaks. Seetõttu tekib organisatsioonis probleem järjepidevusega, mis võib-olla muudabki vahendite väärkasutuse lihtsamaks. Ja selleks, et noortevolikogu töövõimet ja potentsiaali suurendada, võiks volikogu liikmed valida vähemalt 2 aastaks. Kas te olete sellist võimalust kaalunud?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Tegelikult noortevolikogu ei ole linnavalitsuse koosseisus organisatsioon. See töötab põhimõtteliselt linnavolikogu juures. Nii et kui linnavolikogu liikmed otsustavad, et nad tahavad seda organisatsiooni kuidagi muuta või teha teatud muutused selle organisatsiooni põhikirjas, siis nad võivad seda kindlasti teha. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jüri Ennet, palun!
Küsimus - Jüri Ennet Jüri Ennet
Tänan! Noortevolikogu juhatajanna on siin igal aastal esinenud ja saal on alati rahule jäänud, et esimene mõte on, et nad on hästi töötand ja et see vari nüüd ei langeks kõigi peale. Aga küsimus on selles, et kui suur on see rahasumma, mis üldiselt selle noortevolikogu käeulatusse ulatub?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! 2017 oli siis planeeritud eraldada 7,5 tuhat eurot. Kuna meile ei olnud esitatud aruande selle esimese osa kasutamise osas, nagu siis põhimõtteliselt said nad 2017. aastal 3000 euri ja 3,5 tuhat jäid siis kasutamata.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, teine küsimus, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Ma saan aru, et inimesega on räägitud, aga kahjuks praegu see natuke paistab niimoodi välja, et "võta, aga pane tagasi". Et siis on kõik hästi. Et kas on ka järgnenud sanktsioonid või kuidas edaspidi sihukeses olukorras käituda? Et antud juhul võibki mulje jääda, et "kui sa küll võtad, aga noh jääd vahele, et siis tule räägime ja maksad ilusti tagasi, et siis on okkei, on ju. Et kui ei jää vahele, noh siis on hästi läinud". Et nii tegelikult ei ole ju õige on ju, et kuidas edasi?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Nõus! Tegelikult ma arvan, et see lugu on hea õppetund nagu järgmistele linnavolikogu siis noortevolikogu liikmetele, juhatuse liikmetele. Ja ma arvan, et nad väga hästi saavad aru sellest, kuidas tegelikult saab seda raha kasutada, kuidas mitte. See lugu on siis neile selles mõttes hea näide, kuidas seda raha kasutada ei tohi. Ja nendega on veel kord sellest räägitud ja nad loomulikult saavad väga hästi aru, et tegelikult ei olnud see õige käitumine.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Seega on arupärimine vastatud!
No nii! Head kolleegid! Me oleme töötanud poolteist tundi. 15 minutit vaheaeg!
Tallinna Linnavolikogu liige - Jaak Juske Jaak Juske
Ettepanek .... jätkata.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kolleegid! Kui te olete nõus, me siis jätkame.
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Jätkame!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Siis jätkame.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Mina olen ka seda poolt.
17:35 Päevakorra punkti alustamine - Tallinna lasteaedade toitlustamisest ja koostööst P. Dussmann Eesti OÜ-ga 8. Tallinna lasteaedade toitlustamisest ja koostööst P. Dussmann Eesti OÜ-ga
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 8 "Arupärimisele vastamine" Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liige Helle-Moonika Helme "Tallinna lasteaedade toitlustamisest ja koostööst P. Dussmann Eesti OÜ-ga". Arupärimisele vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev, palun!
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Arupärimisele on kirjalikult vastatud ja hea meelega vastan siis lisaküsimustele, kui sellised on olemas.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Te tõesti andsite väga-väga pikad ja ammendavad vastused, mille üle ma olen Teile väga siiralt tänulik. Ja mul on nagu väga hea meel, et ka täna Eesti Rahvusringhääling kõigi nende suurte korruptsioonijuhtumite kõrval, mida on siin päevi juba kajastatud, tõstis sellise ebaseksika teema nagu lasteaedade ja laste toit nii kõrgetasemeliselt üles. Aga mulle jäi meelde sealt üks väike faktiviga. Et äkki Te õiendaksite selle ära? Arupärimisele vastates Te ütlesite, et viimane leping Dussmanniga lõpeb aastal 2021, aga ERR-ile vastates ütlesite 2018. Et kumb see nüüd õige on?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Tegelikult mina ka panin tähele täna seda, et ERR lihtsalt tsiteeris valesti. Nad ei võtnud mult eraldi kommentaari. Nad lihtsalt võtsid needsamad vastused, tegid sellest artikli ja millegipärast panid sinna lõppu 2018. Nii et minu jaoks oli see ka nagu üllatus. Kas Haridusamet ... Oli 2021?
Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja - Anti Sirkel Anti Sirkel
....
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah. Et ma ei tea, kust tuli nagu see 2018 ERR-i tekstis. Aga no seda tuleks nende käest vist küsida.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Annela Ojaste, palun!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Aitäh! Hea abilinnapea! See, kuidas ja mida meie lapsed söövad, on väga oluline. Et olete Te kursis, et kui kaugel on Teie hea koalitsioonipartner Izmailova oma mahetoidu projektiga? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Olen nii palju kursis, et meil on olemas plaan proovida mahetoidu pakkumist nendes lasteaedades ja koolides, kes on ise tahtnud selle plaaniga edasi minna. Ja praegu on siis olukord selline, et kuskil kuus lasteaeda ja kuus kooli pilootprojektina proovivad siis seda teha. Kas ja kuidas see õnnestub, seda me saame näha juba lähitulevikus. Nii et ma arvan, et ongi õige nagu, kui me esmalt proovime ära, enne kui hakkame midagi konkreetselt kehtestama ja eriti, kui näiteks õppeasutus seda ei toeta ise. Nii et need õppeasutused, kus me seda proovime teha, on ikkagi need, kes on väljendanud oma soovi selles pilootprojektis osaleda. Aitäh!
Tallinna Linnavolikogu liige - Jaak Juske Jaak Juske
Protseduuriline!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Palun!
Tallinna Linnavolikogu liige - Jaak Juske Jaak Juske
Meil on ees vale, vist, eelnõu, ma arvan.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Ja lugupeetud abilinnapea! Ma jätkaksin sealtsamast selle terviklikkuse poole pealt .... Lugedes seda Eesti Ekspressi artiklit, .... Dussmanni toitlustamise kohta, need olid päris öövastavad. Seda enam, et meil käib riiklik kampaania n-ö suhkru kohta. Et kui tõsiselt linn suhtub sellesse, et Dussmann tegelikult rikub kogu seda laste ettenähtud toidu ratsiooni ja suhkrut, mis nad ... ? Isegi ühes toidukorras on 70 mg suhkrut, kui tegelikult päevane suhkrunorm on kusagil 40. See tähendab tegelikult hüperaktiivseid lapsi. Et kas Te olete näiteks mõelnud selle peale, et Dussmanniga ennetähtaegselt need lepingud lõpetada või öelda vähemalt oma nendele lasteaedadele, et nad võiksid seda teha?
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma olen seda Eesti Ekspressi artiklit täies mahus lugenud. Tegelikult kõige suuremad probleemid on Dussmanniga sellistes kohtades nagu Otepää, Elva, Saue ja osaliselt ka Tartu. Üks Tartu lasteaed ütles, et neil mitte mingit probleemi selle operaatoriga ei ole. Tallinnast oli selles artiklis mainitud üks konkreetne lasteaed, Tallinna Kalamaja Lasteaed, ja teine mingi anonüümne lasteaed ja anonüümne hoolekogu inimene. No siin ma ei oska midagi kommenteerida. Tallinnas on siis kokku 126 lasteaeda. Nendest Dussmanniga on olemas lepingud kümnel. Ja tegelikult me oleme pärast seda, kui selline artikkel siis ilmus, me veel kord kontrollisime kõike. Me rääkisime nende lasteaedadega, kas nad on ikka rahul sellega, mida nad saavad ja mis neile pakutakse, kas nad on valmis jätkama sama operaatoriga või nad tahaksid kuidagimoodi seda välja vahetada ennetähtaegselt. Kõik kümme vastasid, et neil ei ole mitte mingeid probleeme.
Ma ei ole siiamaani saanud ühtegi kaebust, Haridusamet siiamaani ei ole saanud ühtegi kaebust ei lasteaedade personalilt ega lastevanematelt, et neil oleks mingi probleem selle konkreetse firmaga.
Loomulikult kohe, kui selline kaebus tuleb, kui see tuleb nagu, siis me operatiivselt reageerime ja kindlasti kontrollime veel kord üle, kas olukord on selline või ei ole. Aga tegelikult, loomulikult, siin juba kõlas, et lasteaedade toit on väga tähtis. Ma olen sellega absoluutselt nõus ja Haridusamet kontrollib pidevalt, mis on need toidud, mida meie lapsed lasteaedades saavad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Martin Helme, palun!
Küsimus - Martin Helme Martin Helme
Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea vastaja! Et oma kirjalikus vastuses Te toote välja, et siis enam-vähem üks kahele on see suhe. Et 46 lasteaias valmistatakse toitu ise ja 87 lasteaias ostetakse see siis sisse.
Kuidas Te hindate, kummas suunas see trend liigub ja kumb on maksumaksja seisukohalt ratsionaalsem? Ja kumb on siis toidukvaliteedi ja laste ja lastevanemate eelistuse seisukohalt eelistatum? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Maksumaksja vaatevinklist on loomulikult parem see variant, kus toit tellitakse sisse, sellepärast et see on lihtsam odavam. Tegelikult, kui me räägime kvaliteedist, siis siin ei ole sellist ühtset vastust, sest on olemas lasteaiad, kus on köök lasteaia sees, kus nad teevad siis toitu ise ja nad ei ole väga rahul. On olemas lasteaiad, kes tellivad mujalt ja on väga rahul sellega, mis nad saavad. Nii et siinkohal ma arvan, et see ongi põhimõtteliselt üks kahele.
Et ma arvan, et siin on väga tähtis seesama rahaline faktor, et kui lasteaed näeb, et nad saavad iseenesest kvaliteetset toitu väiksema raha eest, siis nad võib-olla teevadki otsuse selle kasuks. On olemas need lasteaiad, kes võib-olla on huvitatud sellest, et nende köök, mis on neil olemas, jätkaks, sest nende arvates nagu on see natuke kvaliteetsem kui toit, mis tellitakse kuskilt mujalt. Ma arvan, et on väga õige see, et me oleme lasteaedadele andnud võimaluse iseseisvalt otsustada, kumb variant on nende jaoks parem, sest nad ise viivad läbi need hanked, nad ise valivad pärast, kumb on parem.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jah. Austatud eesistuja, austatud abilinnapea! Ma tahaks veel küsida sellise hästi täpse küsimuse. Et mis see hinnavahe siis lasteaias ja mujal valmistatud toidul ikkagi on? Et kui suur see vahe tuleb? ... Jah.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ma arvan ... veel midagi?
Küsimus jätkub - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa. Siis ma oleks tegelikult jätkanud sealt edasi veel sellega. Et kui see nüüd läheb kallimaks kui see piirmäär, mida siis linn maksab, et kui lapsevanem hakkab ise juurde maksma, et kas me siis saame rääkida n-ö tasuta toidust lasteaias? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Anti, oskad Sa kommenteerida?
Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja - Anti Sirkel Anti Sirkel
.... 20%.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
20% on siis kallim see toit, mis tehakse kohapeal. Vahe on siis umbes 20%. Need toidud, mis on kallimad ... no siin on lihtsalt see, et omal ajal, kui me diskuteerisime selle üle, kas on tasuta toit, kui on ikka olemas mingisugune konkreetne määr, mis siis nagu on lasteaedadele pakutud, siis ma arvan, et me ikkagi saame tasuta lasteaiatoidust rääkida, kuna iseenesest, suure tahtmise juures, lasteaed võib ju tegelikult tellida toitu, ma ei tea, mingisugusest suurest restoranist, sest toit on loomulikult suurepärane, aga see on loomulikult kordades kallim, kui kas kohapeal tehtud või siis sisse tellitud.
Nii et siin, nagu ma ütlesin, iga lasteaed otsustab ise põhimõtteliselt. Kui lapsevanem arvab, et tema ei pea juurde maksma, siis loomulikult on lapsevanemal konkreetne võimalus lasteaia juhtkonnaga sel teemal suhelda ja küsida, et miks see nii on, et "naaberlastead nagu siis vanemastelt mitte midagi ei küsi ja meie oleme siin sunnitud raha nagu juurde maksma, kuigi lasteaiatoit on meil linnas munitsipaallasteaedades tasuta".
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Jaa, aitäh! Lugupeetud ettekandja! Ma ei saanud päris hästi aru, kui Te vastasite Martin Helme küsimusele. Te just ütlesite, et lasteaiad nagu ise otsustavad selle hinna üle seoses sellega, kuidas need vanemad maksavad jne, kas see on nagu kallim, odavam. Aga Tallinna linn ju tegelikult maksab nagu selle toiduraha ju kinni munitsipaallasteaedades. On ju nii?
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Aga minu küsimus on ühesõnaga see, et sellisel juhul peab ikkagi linn nagu jälgima pigem nagu, mitte lasteaiad, et kas see oleks nagu ... et kas ta on tõeliselt nagu kvaliteetne?
Ma tooksin veel niisuguse küsimuse Teile. Et ma saan aru, et Terviseamet kontrollib tegelikult nagu niisugust lihtsalt seda, missugused seal erinevad vitamiinid ja mis seal toidus sisalduvad. Aga nüüd, kui me vaatame toidu nagu tegelikku kvaliteeti, siis kas Veterinaar- ja Terviseamet on näiteks ka andnud hinnangu just nimelt selle Dussmanni n-ö toitlustamise kohta? Sest väidetavalt nad toovad selle tooraine sisse ja see ei saa mitte kuidagi olla nagu ... no siis ütleme väga värske, kui see tuleb näiteks Poolast.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! See on nii tehniline küsimus, et ...
Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja - Anti Sirkel Anti Sirkel
On kontrollitud, aga ...
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Vajuta!
Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja - Anti Sirkel Anti Sirkel
Jah. On kontrollitud, aga mitte Dussmanni nimest lähtuvalt, vaid kõik kontrollitakse.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh, härra esimees! Härra abilinnapea! Nüüd teema jätkuks. Et teoreetiline küsimus, mitte väga detailne küsimus. Et meid kaasajal ähvardab tohutu ülekaal. Epideemiaks on II tüübi diabeet, mis plahvatuslikult levib. Et selline teoreetiline küsimus, et kas Tallinna linnal on mingid hoovad, mingid võimalused teha ettekirjutusi toidu osas, mida me anname lastele? Kas me saame mõõta suhkrusisaldust toidus, olenemata, kas see tuleb Dussmannilt või kelleltki teiselt või tehakse see lasteaia enda köögis, et toit, mida lapsed söövad, oleks tasakaalustatud ja tervislik? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Loomulikult me kontrollimegi seda, et see toit oleks tervislik, mitte ainult seesama Terviseamet või siis ... nagu mul on siin kirjas, Veterinaar- ja Toiduameti Harjumaa Veterinaarkeskus, vaid Haridusameti inimesed ise kontrollivad seda ka väga hoolikult ja loomulikult lasteaiad ise ka. Nii et kui on mingisugunegi kahtlus, et see toit ei ole tervislik, siis kindlasti nagu seda hakatakse arutama esmalt siis lasteaia tasandil ja siis juba Haridusameti tasandil. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Martin Helme, teine küsimus, palun!
Küsimus - Martin Helme Martin Helme
Aitäh, lugupeetud volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Et mul on selline küsimus. Me kirjalikus küsimuses ka küsisime selle ja siin Te viitasite volikogu otsusele. Aga see on selline põhimõtteline poliitiline valik.
Et praegu Tallinna linn diskrimineerib eralasteaedades käivaid lapsi ja maksab siis toidukulu suuremal määral nendele lastele, kes käivad linna lasteaedades. No see on muidugi loomulikult ka rahavoo suunamise küsimus ehk et hoida siis maksumaksja või linna raha linnaasutustes. Aga mulle on ühest eralasteaiast viidatud ka sellele, et öeldi, et "jah, võime ka kompenseerida suuremas koguses, aga sellisel juhul peate valima sellise firma, mis me teile ütleme". Et kuidas Te kommenteerite seda lugu ja millal lõpeb siis ikkagi see diskrimineerimine? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! On olemas põhimõtteline otsus, et Tallinna linn tasuta toidu näol lasteaias või lasteaedades toetab siis just nimelt munitsipaallasteaedu. Kuna omal ajal veel, ütleme kümmekond aastat tagasi, oli probleemiks see, et ei olnud linnal võimalik igale lapsele pakkuda lasteaias koht, siis oli võimalik rääkida sellest, et mõned lapsed või siis mõned lapsevanemad on sunnitud oma lapsi panema eralasteaedadesse sellepärast, et neil ei ole võimalik panna oma last munitsipaallasteaeda. Praeguseks on see probleem lahendatud. Meil on olemas kohad, neid on üle 400 munitsipaallasteaedades. Nii et selles mõttes iga laps võib saada tahtmise korral koha lasteaias, mis on munitsipaallasteaed.
Samas ... Ütleme niimoodi, mul oli hiljuti kaks kohtumist eralasteaedade esindajatega, kus me rääkisime laiemalt olukorrast. Neil tulid mingisugused ettepanekud, kuidas siis linn võiks ikkagi neid rohkem toetada. Me rääkisime ka sellest, et on olemas teatud lasteaiad, eralasteaiad, mis on sellised erivajadustega lastele mõeldud ja on selge nagu, et lapsevanemad annavad oma lapsi sinna mitte sellepärast, et nad on väga rikkad ja tahavad nagu oma lapsi nagu eliitlasteaeda, nn eliitlasteaedadesse panna, vaid see on paljuski sunnitud olukord.
Nii et ütleme niimoodi, et praegu me hakkame analüüsima seda olukorda, mis meil üldse nagu Tallinnas eralasteaedadega viimastel aastatel tekkinud on ja ma absoluutselt ei välista, et linn hakkab neid ühel või teisel määral toetama, kaasa arvatud võib-olla ka ühel või teisel määral tasuta toiduga. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Annela Ojaste, palun!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Hea abilinnapea! Lasteaiad on meil jätkuvalt peamiselt siiski haridusasutused ja ma julgen lasteaia juhina öelda, et paljudel lasteaedadel tegelikult puudub tänapäeval võimekus sellistel toidutehnoloogilistel teemadel väga kaasa rääkida. Et mul on küsimus, kas Te olete ... Ja Te siin rääkisite ka, et tegelikult haridusametnikud Haridusametist on väga huvitatud sellest, et kuidas meil toidukvaliteet lasteaedades on.
Et olete Te mõelnud ka selle peale, et Haridusamet võtab ise seda toitlustamisteenust korraldada ja võtab siis päriselt vastutuse ka selle eest, missugune toit lasteaedades on?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma arvan, et kui Haridusamet hakkab seda otsustama ja lasteaedadelt on selline võimalus ära võetud nagu, siis lasteaiad on esimesed, kes ütlevad, et see ei ole õige tegelikult.
Aga ma ei usu, et kui lasteaed tegeleb selle toiduküsimusega täna ja praegu, siis Haridusamet selle eest ei vastuta. Loomulikult vastutab! Et juhul kui kuskil on leitud, et toit lastele ei sobi, siis põhimõtteliselt peab Haridusamet sellega tegelema ja peab midagi ette võtma hakkama. See on ju selge. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, teine küsimus, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Suur tänu! Härra abilinnapea, Te kasutasite väljendit "sundolukord". Põhja-Tallinnas Rukkiräägu Lasteaias ehitati väikeköögi ruum ümber sõimerühma tarbeks. Ja üks lapsevanem, kelle laps selles lasteaias käis, on suht rahulolematu. Ta ütleb, et see uus toitlustamise moodus on viinud toidukvaliteedi viletsamaks. Ja tema küsimus, ma tsiteerin teda, et: "Mis on siis prioriteet? Kas korralik toit ei ole enam prioriteet ja tähtsam on siis sellise sundolukorra lahendamine?"
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Loomulikult on toit prioriteet. Aga samas, no esiteks, lasteaed ise otsustab, kuidas siis nagu see toit ikkagi lasteaiale nagu laekub, kas oma köögiga või ostetakse seda mujalt. Samas, üks lapsevanem - üks arvamus. Neid võib olla rohkem. Ma arvan, et ... No ja minu soovitus siis sellele nagu lapsevanemale oleks see, et kui ta tõepoolest leiab nagu, et see toit ei sobi serveerimiseks lasteaias, et ta kindlasti esiteks, võtaks ühendust lasteaia juhtkonnaga, teiseks võtaks ühendust Haridusametiga ja miks mitte panna koopiasse, kui ta kirjutab sellest, ka mind. Et siis meie nagu hakkame selle olukorraga tegelema. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh! Et mina olen ka lapsevanem, kelle laps käib Rukkiräägu Lasteaias. Et ma ühelt poolt tahaks abilinnapead nagu kaitsta. Et tegelikult toidukvaliteet ei ole langenud, hoolekogu on seda teemat ka arutanud.
Aga kus ma tahan Sulle vastu vaielda, on see, et selle otsuse puhul ei küsitud lasteaialt ega hoolekogult, kas me tahame selle siis n-ö köögi likvideerimist või mitte. Et linn ütles, et nii on, et tuleb sinna rühmaruumid, mis ütleme võib-olla oli isegi, ütleme, mõistlik lahendus. Aga tegelikult ei küsitud hoolekogu käest. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Nõus. Ma olen kuulnud, et selles lasteaias on olnud selliseid olukordi, kus tegelikult hoolekogu liikmed ei ole kõige õnnelikumad inimesed, võttes arvesse seda nagu, mida lasteaia juhtkond seal teeb. Nii et selle teemaga me tegeleme.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Seega on arupärimine vastatud!
17:55 Päevakorra punkti alustamine - 11. Sportimise ja kehalise aktiivsuse edendamisest Tallinna haridusasutustes 9. Sportimise ja kehalise aktiivsuse edendamisest Tallinna haridusasutustes
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number "Arupärimisele vastamine". Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske "Sportimise ja kehalise aktiivsuse edendamisest Tallinna haridusasutustes". Arupärimisele vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev, palun!
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Kirjalikult sai vastatud. Ma omalt poolt täiendaks seda vastust niimoodi, et vastuses läksin ma natuke, ütleme niimoodi, rohkem nagu teise teemasse, mis puudutas haiguspäevade hüvitamist jne. Pärastpoole, veel kord lugedes üle arupärimise, sain aru nagu, et ikka küsimus on pigem mitte konkreetselt selles, vaid selles, et linnakantselei ei kompenseeri siis töötajatele need spordivõimalused. Nii et kui on lisaküsimused, siis see on väga loogiline ja ma loomulikult olen valmis nendele vastama siin kohal. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austet abilinnapea, hea Vadim! Et Sa oled tubli keskerakondlane nüüd juba mõnda aega olnud. Sa saad aru, et see olukord on skandaalne, kui mitte öelda paranoiline. Et Sinu enda erakond, erakonna juhtimisel Toompeal võetakse vastu üks seadus ja Sina selle erakonna esindajana või siis Sinu erakonna linnavalitsus keeldub seda seadust ellu viimast all-linnas. Et see on tegelikult skandaalne. Et ütle, mida ma ütlen edasi lasteaednikele, kes tahaksid, et Tallinna linn seadust täidaks, et saaks neid terviserahasid kasutada ja see on lihtsalt keelatud neil, seadust järgida.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Tegelikult ei ole neil keelatud seda teha. Samas, kui riigi tasandil võeti see igati tervitatav seadus vastu, siis oli kõrvale jäetud kaks väga tähtsat küsimust. Küsimus number 1. Et kui me räägime sellest, et kohalik omavalitsus võiks midagi hüvitada, siis riik võiks omalt poolt siis öelda nagu, kust see raha tuleb. Ja kuna selle seadusega mingit eraldi, või siis lisaraha, kohalikele omavalitsustele nagu eraldatud ei olnud. Probleem number 2 oli see, et ... noh Tallinn on ikka selles mõttes omapärane kohalik omavalitsus, et siin on kokku peaaegu juba 450 000 elanikku ja meie haridussüsteemis töötab rohkem kui 9000 inimest. Ma arvan, et meil ei ole ühtegi teist kohalikku omavalitsust, mis oleks ligilähedane sellele, mis tähendab seda, et kuna see seadus - ma ütlen ausalt lihtsalt oma arvamuse nagu - ei olnud selles osas hästi läbi mõeldud. Siis põhimõtteliselt see tähendab seda, et protseduuriliselt iga kord kui keegi toob siis mingisuguse tšeki, et ta hakkab siis spordiga tegelema või siis tegeles spordiga äsja, siis sellega hakkab tegelema linna finantsteenistus. Ja kui me räägime sellest, et meil on pea rohkem kui 9000 inimest, siis me võime järeldada, palju tegelikult neid tšekke nagu laekuda võib ja kui suur koormus tegelikult langeb siis nagu finantsteenistusele koos sellega. Nad hakkavad neid tšekke saama, nad hakkavad neid kontrollima, et need on ikka õiguspärased tšekid jne jne. Nii et selles mõttes ma arvan, et see ei olnud just sisu poole pealt hästi läbimõeldud olukord.
Mida Sa ütleks siis lasteaia töötajatele? On väga lihtne, ja mitte ainult lasteaiatöötajatele. Ma arvan, et kui me räägime sellest, et me sellist võimalust pakume teatud grupile linna töötajaid, siis nagu teine grupp ju küsib samamoodi, et miks siis meie ei saa? Nii et siin me peame rääkima juba 13 000 töötajast, kes võib-olla kõik tahavad spordiga tegeleda. Ma küll kahtlen selles, aga noh see selleks, teoreetiliselt nad võivad tahta seda. Ja praegu siis võib neile öelda seda, et kuna see on verivärske seadus ja tuli mõnevõrra nagu üllatusena ja tuli minu meelest jällegi - see on minu isiklik arvamus - natuke mõnes osas läbi mõtlemata, siis ma arvan, et praegu me Haridusametiga ja siis mitte ainult Haridusametiga, vaid siis nagu laiemalt ka no alustame võib-olla siis haridustöötajatest. Mõtleme, analüüsime olukorda. Võib-olla viime läbi mõni uuring nagu, mis näitab, kui palju tegelikult inimesi tahavad seda võimalust kasutada. Ja see annab meile mingisuguse ettekujutuse, millest me räägime, mis summadest me räägime, mis koormusest me räägime, siis kui hakatakse seda kõike registreerima.
Ja ma ei välista ka seda, et omalt poolt me näiteks siis, kui meil see analüüs on läbi viidud, me pakume näiteks riigi tasandil seda varianti, et mõned muudatused seadusesse sisse viia, et see olukord muutuks vastuvõetavamaks ka Tallinnale kui kõige suuremale kohalikule omavalitsusele.
Sest iseenesest see seadus, nagu ma ütlesin, on väga tervitatav. Meil ei ole absoluutselt mitte midagi selle vastu, et meie töötajad saaksid spordiga tegeleda. Vastupidi! Minu meelest on see väga õige mõte. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Annela Ojaste, palun!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Hea abilinnapea! Ma ikka ... kuna siin vastuses nendest haiguspäevadest räägiti, siis ma ikkagi võtan selle teema ülesse. Et ma usun, et ega Sa midagi valet ju siia ei kirjutanud, eks. Et nii mõtledki. Et siin on kirjas, et haridusasutuste juhtidel oleks võimalik hea tahtmise juures neid esimesi haiguspäevi ka hüvitada. Et ma julgen öelda, et meil on head tahtmist küll ja me leiaks need võimalused ka. Aga et mis ma siis teen nüüd selle kirjaga, mis minu postkastis on Haridusametilt, kus on öeldud, et me seda ei tee? Et kas ma võin seda siis eirata või?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Iseenesest, kui Teil see hea tahtmine on nagu, siis keegi ju ei keela seda teha. Ma väga kahtlen, et kui Haridusamet saab teada nagu, et Teie tegelikult hüvitate need esimesed haiguspäevad töötajatele ja siis see on kuidagi seadusevastane või reeglitevastane jne. Nii et seda kindlasti võib teha, kui finantsvõimalused seda võimaldavad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anastassia Kovalenko, palun!
Küsimus - Anastassia Kovalenko Anastassia Kovalenko
Jaa, aitäh! Jah, ma nõustun sellega tegelikult, et meil kirjutatakse palju seadusi, aga tihti on nad raskesti täidetavad. Aga mul on pakkuda selline idee. Võib-olla te saaksite kaaluda, et mis Te arvate sellest, kui näiteks Tallinna linn pakuks Tallinna haridusasutuse töötajatele nagu mingisuguse, noh kas mitte just tasuta, aga võib-olla natuke odavama pileti nendesse Tallinnale kuuluvatesse spordiasutustesse: Nõmme ujula ja Sõle.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah, see on väga hea mõte iseenesest. See on isegi parem sellest, mida näiteks finantsteenistus ütles, kui esimest korda kuulis sellest, et ta ütles "meie jaoks oleks lihtsam isegi see, kui mõni asutus, olgu selleks haridusasutus või mõni teine asutus, lepiks kokku mõne spordisaaliga, olgu selleks Tallinna oma või mitte Tallinna oma ja siis töötajad saaksid seda külastada". Kas noh, päris tasuta arvatavasti mitte, Tallinna omadega on see arvan nagu, et võimalik seda teha. Aga kui see on erakapitaliga ehitatud, siis mitte. Et sel juhul oleks palju lihtsam seda pabermajandust kuidagi reguleerida ja ... nii et mõte on õige. Ma arvan, et see on üks nendest variantidest, mida me kindlasti hakkame selle analüüsi raames arutama.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austet abilinnapea! Et ma loodan, et Sa oled saanud ka haridustöötajate ametiühingu kirja, kes neidsamu muresid jagavad ja ma tegelikult ka loodan, et Sul on jätkuvalt olemas erakonna esimehe, peaministri telefon, et te saate omavahel suhelda, selle probleemi lahendada. Ja kuna seda ülekannet praegu mitmed haridusjuhid ja -töötajad kuulevad, siis ole hea, ütle see kuupäev, millal Tallinna linn hakkab selles osas seadust täitma? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma arvan, et konkreetset kuupäeva ma Sulle ei saa öelda. Aga kindlasti me hakkame seda arutama siis, kui me hakkame arutama ka järgmise aasta linna eelarvet.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Ma täpsustaks, et tegelikult jaanuarist ju see tulumaksusoodustus laieneb ka meditsiiniteenustele. Et näiteks eriarstiabi eest on võimalik samamoodi maksuvabalt nüüd teenuste eest maksta, mitte ainult sportimise eest.

Aga kui ma kuulasin Teid, ma ei saanud nagu päris hästi aru, et mis see takistus on linna poole peal. Et kas ma sain õigesti aru, et see on lihtsalt bürokraatia, et Te ei viitsi pabereid määrida nii palju? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah, aitäh! Kaks asja. Tõepoolest seesama bürokraatia, sellepärast et see ei ole lihtsalt selline sõna "bürokraatia". See on lihtsalt see terve protseduur. Kui Te kujutate ette, et meil on olemas 13 000 töötajat ja nad kõik rõõmsalt nagu hakkavad tooma tšekke meie finantsteenistusele ja finantsteenistus hakkab neid majandama, hakkab kontrollima, kas need on õiguspärased tšekid jne, jne, siis tegelikult ma olen kuskil kuulnud seda nagu, ma ei tea, kas see on 100% niimoodi, aga põhimõtteliselt kuskil nelja töötaja aeg olekski ainult sellele pühendatud edaspidi, mis, olgem ausad, nagu ei ole päris normaalne olukord. Nii et jah, bürokraatia on üks.
Teine on see, et selleks on ju vaja kuskilt võtta rahalist katet. Et nagu ma ütlesin, et kui riik kuulutas välja, et selline hea, tervitatav seadus on nüüd meil olemas ja kehtib, siis rahalist katet koos sellega meile ei tulnud. Nii et see tähendab seda, et linn peab kuskilt seda raha võtma. Ja sellepärast ma vastasingi hea kolleeg Jaagule, et siis, kui hakatakse seda järgmise aasta eelarvet arutama, siis me kindlasti hakkame rääkima ka sellest, et kas meil on kuskilt võimalik seda raha võtta ja hakata siis töötajatele seda võimalust pakkuma. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Annela Ojaste, teine küsimus, palun!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Hea abilinnapea! Et hetkel on nii, et linna ametite ja linnakantselei töötajad saavad siis tervise taastamiseks toetust, see oli pool kuupalgast siis aastas. Ja põhjendus on see, et linnakantseleil ja linnaametitel pole oma spordibaase, mida kasutada. Et lasteaedadel ka ei ole spordibaase. Et tundub päris ebavõrdne olukord. Tahaks ka saada seda toetust. Lasteaiaõpetajad. Aga kui Te nüüd peate silmas, et meil on need saalis seal, kus me lastega võimleme, et kas siis võiks ... No mis Te arvate, et kui ma kutsun linnaametnikud sinna saali meiega koos võimlema, et kas Te siis loobute sellest toetusest?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Kutsuge meid kindlasti, me kindlasti tuleme ja võimleme. Mis puudutab seda n-ö tervisehüvitist, millest me räägime, siis ma arvan, et pigem oleks mõistlik seda laiendada Tallinna töötajatele, kes ei tööta ainult ametnikena, vaid kes töötavad meil siis kas või haridusasutustes. Kuna see number on, nagu Te ise juba saite aru nagu väga suur, siis ma arvan, et siin lihtsalt peab väga hoolikalt ja konkreetselt nagu läbi mõtlema, et kuidas seda raha nagu leida selleks. Aga see oleks kindlasti, ma arvan, väga õige, kui selline võimalus oleks olemas. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi ei ole, seega on arupärimine vastatud!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
18:08 Päevakorra punkti alustamine - Avalduste ärakuulamine Avalduste ärakuulamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nüüd on päevakorrapunktid läbi arutatud ja võime asuda avalduste ärakuulamise juurde. Ja esimesena saab sõna Riina Solman, palun!
Kõne - Riina Solman Riina Solman
Head aega, head aega, head aega, kes tahab ära minna! Ma ennem siis ei hakka rääkima. Ilusat koduteed!
Head kolleegid! Ma tänan, kes saali jäid kuulama veel! Loomulikult! Ja lugupeetud volikogu esimees ka, ma väga tänan võimaluse andmise eest oma avaldus ette kanda!
Nii IRL kui ma usun, et ka kõik saalisviibijad hoolivad väga tulevikust, noortest ja järelkasvust. Ja ajendatuna, kahjuks küll ühest kurvast juhtumist, kesknoorest noortevolikogu esimehe käitumisest, kes kasutas avalikku raha eraotstarbeks, sündis omakorda IRL-i noorte hulgas sisuline arutelu ja mis päädis küsimusega, kas Tallinna volikogu ka sisuliselt noori kaasab. Sealt juba edasi sündis IRL-i volikogu liikmete ja IRL-i noorte ühine avaldus ning ettepanekud, mille ma nüüd teile ette kannan ja need ei ole väga pikad. Palun kuulake nad ära - nad on head.
Tallinna Linnavolikogu IRL-i fraktsioon ja IRL-i noored on alati pidanud oluliseks avaliku sektori läbi paistvust. IRL on aastaid pööranud tähelepanu korruptsiooniohtudele ja seda eriti Tallinnas. Täna nägime selgelt, et läbipaistmatu linnajuhtimine avaldas mõju ka meie noortele, mida näitas asjaolu, et endine keskerakondlane ja Tallinna noortevolikogu esimees kasutas avalikku raha eraotstarbeks. Taoline käitumine peab olema üheselt taunitav. See kahetsusväärne juhtum annab meile võimaluse mõtestada noortevolikogude rolli laiemalt ning sellest tulenevalt teeme omalt poolt mõned ettepanekud.
Tees "Usalda, aga kontrolli" on see, millest peaksime oma tegevustes lähtuma. Just vabaduse, õiguste ja kohustuste tasakaal aitab suurendada noorte rolli poliitika kujundamisel. Puudulik kontrollimehhanism revisjonikomisjoni näol ja vähene kriitika peegeldab kahjuks kohaliku võimu ja üldsuse suhtumist noortesse. Noortevolikogul on õigus esitada oma esindaja noorsootööga tegelevasse komisjoni, sest ta esindab seal noorte huve. Miks aga ainult ühte komisjoni? Kas innovatsioon, ettevõtluskeskkond ja sotsiaalhoolekanne ei ole teemad, kus noortel peaks olema ka õigus kaasa rääkida ja otsuseid langetada? Me peaksime aktiivseid noori motiveerima. Nende kaasamine pikaajaliste probleemidega tegelemiseks tagab selle, et meil tekib aktiivne ja poliitikast huvitatud noorsugu.
Siinkohal on sobiv meelde tuletada, et Tallinnas elab 2017 aastal ligikaudu 90 000 noort vanuses 7–26 ning erinevalt paljudest teistest omavalitsustest Tallinnas see number kasvab.
Ja nüüd konkreetsed ettepanekud. Punkt 1. Noortevolikogul on õigus esitada oma esindaja vähemalt nelja komisjoni. Noortevolikogu liikmetel on õigus esitada arupärimisi linnapeale ja linnavalitsuse liikmetele. See oli punkt 2. Ja punkt 3. Noortevolikogu moodustab oma volituste ajaks vähemalt 3-liikmelise revisjonikomisjoni.
Aitäh kuulamast! Me esitame oma ettepanekud ka volikogu esimehele kirjalikult, aga elektroonselt. Et siinkohal lihtsalt üks käesurumine.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Raivo Aeg, palun!
Kõne - Raivo Aeg Raivo Aeg
Hea volikogu esimees, head kolleegid! Täna on siin sellest korruptsioonist juba räägitud siin päris palju ja mitme nurga alt. Aga ei pääse mina ka sellest üle ega ümber täna.
Ja eks eeskätt ajendas selle sõnavõtule loomulikult mind siin 3. aprillil avalikustatud juhtum seal Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis, kus ühest küljest tuli avalikkuse ette väga kolossaalsel määral võetud altkäemaks. Aga mitte ainult. Et täna on nagu kogu fookus ja tähelepanu on läinudki sellele 2 miljonile või n-ö meedias välja toodud ligi 2 miljonile altkäemaksusummale. Aga esimestest n-ö meedia teadetest me saime ju lugeda ka seda, et olid päris olulised eksimused ka riigihangete läbiviimisel. Et see on hoopis täna jäänud kuidagi tahaplaanile.
Loomulikult võib öelda, et no et juhtub igal pool. Juhtubki igal pool. Ja selles mõttes, kui linnapea ütleb, et organisatsioon .... Tallinna linna haldamise aparaat, mis on siin tõesti mitmed teistkümned tuhanded inimesed, et igaühel ei jõua kõrval seista. Ja ei jõuagi kõrval seista, see on absoluutselt selge. Ja ilma, et üldse nagu ... Ma ei taha siin üldse mingit erakondlikkusse võrdlusesse siin asjadega minna, aga see on ka tõsi, et selliste kuritegelikud, eriti peitkuritegude avastamiseks, selleks peavadki tegelema meil ja on ellu kutsutud politsei, kaitsepolitsei, Maksu- ja Tolliamet, kellel on vastav pädevus ja vastavad seaduslikud õigused.
Aga see ongi see, et kui me räägime sellestsamast altkäemaksu võtmisest ... Aga see minu teema teine pool, mis oli, oli see, et need olulised eksimused riigihangete läbiviimisel, vot siin on tegelikult see, mida võib küll täna ette heita tänasele Tallinna Linnavalitsusele, et ei ole loodud süsteemi, mille abil oleks võimalik ennetada just selliseid eksimusi. Need ei ole peitkuriteod, see on avalikud toimingud, kui viiakse läbi avalikku riigihanget ja kui on piisavalt efektiivselt ülesehitatud oma sisekontrollisüsteem, oma siseauditisüsteem, antud neile piisav ressurss ja võimalused probleemidega tegeleda, siis sellised rikkumised on täiesti võimalik oma sisemise aparatuuriga tuvastada.
Aga mis tänane seis ongi? Et seda süsteemi ei ole, efektiivset süsteemi ei ole ja teistpidi selle süsteemi tööd on pandud takistama teatud sellise kontrollimehhanismi loodud kontrollimehhanism. Kontrollimehhanismi all ma pean silmas just linna sihtasutuste ja äriühingute juhtorganite mehitatust, mis põhineb ühe partei süsteemile ja ei ole võimalik n-ö nendel sisekontrollil ja siseauditil efektiivselt oma rolli täita. Ja selles ongi, me oleme siin juba valimiste ajal suvel rääkisime, et tegelikult need kontrollorganid, need tuleks depolitiseerida, ja asenda oma ala spetsialistidega, kellelt oleks oluliselt rohkem võimalus nõuda tulemuslikku tööd ja neid ka selles osas rohkem ohjata.
Aga süsteem on endiselt korrastamata ja selles osas meie ootaksime nüüd küll linnavalitsuselt tõsiselt selliseid tõsiseid käike ja ettepanekuid ja arutelusid, et kuidas selle tuleviku mõttes selliste korruptiivsete suhete ennetamisega oleks võimalik tegeleda ja peale hakata.
Ja siit ongi üleskutse, et tulge mõistusele ja lõpetage meie pealinna valitsemise diskrimineerimine ... diskrediteerimine ja läbi selle ka kaudselt meie kui volikogu ... see on n-ö siis seadusandlik organ omavalitsuse tasandil. Ka need mõjud laienevad meile kõigile, sest meid võetakse tervikuna. Volikogu, linnavalitsus - see on üks linna juhtimise süsteem. Inimesed vaatavad meie otsa tervikuna.
Ja ei ole vaja jätkata sellise suhtumisega, nagu täna me siin saalis nägime, kui meie kolleeg Sults puldist ära läks, neid kehaliigutusi, mida ta siin tegi. No see on lihtsalt häbiväärne! Loomulikult ma olen nõus siin volikogu esimehega, kes ütleb, et igaüks võib küsida, mida ta tahab, ja vastata, kuidas ta tahab. Aga meie käitumine siin, vähemalt volikogu saalis peaks ikkagi jääma sündsuse piiridesse ja see viib ... ja kui siin juba see kultuur ära kaob, siis kaob ka see poliitiline kultuur üleüldse ära. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Annela Ojaste, palun!
Kõne - Annela Ojaste Annela Ojaste
Lugupeetud volikogu esimees, head vähesed saali jäänud linnavolinikud! Siiras tänu ja tunnustus!
Täna siin saalis kõlas päris mitmeid küsimusi lasteaedade teemal. Mina julgen öelda, et lasteaiad on ühe omavalitsuse südametunnistus ja see, kui heas seisus meie lasteaiad on, see räägib sellest, kas päriselt linnavalitsejad hoolivad meie lastest ja peredest. Ning sellest, et Tallinna Linnavalitsuse südametunnistus päris puhas ei ole, räägibki see, et neid küsimusi oli siin palju ja minu hinnangul tegelikult nad päriselt lõplikke vastuseid ei saanud.
Neid valdkondi on hästi mitmeid. On lasteaia hoonete seisukord, toitlustamine, keeleõpe, lasteaednike tasustamine, lasteaedade töökorraldus ning lõpuks paindlikkus oma tegevuse üle otsustamisel.
Ise lasteaia juhina töötades suhtlen igapäevaselt väga palju lasteaednikega ja tean, et meil on päris mitmeid muresid. Ja seetõttu soovin ma kokku kutsuda volikogu juurde toetusrühma eesmärgiga pakkuda just nendele kõige väiksematele linlastele võimalikult turvalist ja arendavat keskkonda sel ajal, kui nende vanemad tööl on. Ma usun, et me üheskoos saame lasteaednikke ja lasteaedu palju toetada. Ja lähipäeval, head volinikud, ma saadan kõikidele fraktsioonidele kutse ja palve esitada oma liikmed sellesse toetusrühma. Ja meie esimesele kogunemisele kindlasti on ka väga oodatud volikogu esimees ja kindlasti kutsume ka abilinnapea. Aitäh teile!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Nüüd on avaldused ära kuulatud. Annan teada, et järgmine linnavolikogu istung toimub korraliselt 19. aprillil ja kuulutan istungi lõppenuks.
18:20 Istungi lõpp