Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 19.04.2018  
Istungi number: 7  
Istungi aeg: 16:00 - 17:55  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-19.04.2018.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
16:01 Istungi algus
Juhataja saabus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnavolikogu! Alustame 19. aprilli istungiga!
Kõigepealt teavitan teid muudatustest linnavolikogu koosseisus. Tallinna linna valimiskomisjoni otsusega taastati Yoko Alendri volitused linnavolikogu liikmena ja lõppesid Ants Leemetsa volitused. Sama otsusega pikendati Mihhail Korbi volituste peatamist kuni 15. märtsini 2019 ja linnavolikogus jätkab Natalia Malleus.
18. aprilli käesoleva aasta otsusega number 5 peatati Aleksander Bessedini volitused 19. juulini 2018 ja Maris Lauri volitused 1. aprillini 2019 ning linnavolikogu liikmeteks nimetati Vjatšeslav Prussakov ja Merilin Anijärv.
Keskerakonna fraktsiooni 19. aprilli otsusega võeti Vjatšeslav Prussakov fraktsiooni liikmeks. Reformierakonna fraktsiooni 19. aprilli otsusega võeti fraktsiooni liikmeteks Yoko Alender ja Merilin Anijärv. Ühtlasi valiti Yoko Alender fraktsiooni teiseks aseesimeheks.
Nüüd palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda avaldustega, ja selleks traditsiooniliselt vajutage puldil klahvi "Kõne". Registreerinud on Riina Solman.
Asume tänase päevakorra juurde! Tänases päevakorra projektis on meil üheksa päevakorrapunkti. Kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra osas? Ei ole.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette hääletusele 19. aprilli istungi päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 62 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on päevakord kinnitatud!
Nii! Nüüd mul on küsimus Riina Solmanile. Kas Te soovite esitada umbusaldusavaldust? Ei, umbusaldusavaldust. Volikogu istungi alguses saab esitada umbusaldusavaldust.
Tallinna Linnavolikogu liige - Riina Solman Riina Solman
Ei soovi. .... Veel ei soovi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Nii! Aga enne päevakorra arutamist soovin ma õnnitleda tänaseid sünnipäevalapsi! Kõigepealt Kersti Kracht! .... Ja Vladimir Panov! ....
16:06 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE54 Tallinna vapimärgi andmine 1. OE54 Tallinna vapimärgi andmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 1 "Tallinna vapimärgi andmine". Sõna ettekandeks saab Tallinna linnapea Taavi Aas, palun!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Tallinna Linnavalitsus esitab teile Tallinna volikogu otsuse eelnõu "Tallinna vapimärgi andmine". Tallinna vapimärk on Tallinna linna autasu, mis antakse füüsilistele isikutele linnapoolse erilise austusavaldusena. Tallinna vapimärke on antud alates 1997. aastast kokku 28 inimesele.
Ja käesolevaga siis teeb Tallinna Linnavalitsus volikogule ettepaneku anda 2018. aastal Tallinna vapimärk Eesti Teaduste Akadeemia presidendile Tarmo Soomerele pikaajalise panuse eest Tallinna linna arengusse merendusalaste teadusuuringute kaudu ning MTÜ Tallinna Noorteklubi Kodulinn juhile, ajakirjanikule ja filmitegijale Tiina Mägile Tallinna linna, eriti vanalinna arengule kaasaaitamise ning suure panuse eest Tallinna linna kultuurielu edendamisse.
Palun teil eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh! Austet linnapea! Et ma paluks, et Te tooksite välja kolm põhjust, mille pärast Teie juhitud linnavalitsuse arvates ei vääri linna kõrgemat tunnustust - vapimärki - sotsiaaldemokraatide poolt esitatud Aleksei Turovski. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma kindlasti ei saa ega taha välja tuua mitte ühtegi põhjust, miks Teie poolt nimetatud kandidaat ei vääriks vapimärki. Kahtlemata on ta väga väärikas inimene. Aga antud juhul on linnavalitsus teinud volikogule ettepanekuks sellise valiku. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, teine küsimus, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh! Härra linnapea, äkki Te siis põhjendate, miks Te tegite sellise valiku, et härra Turovski sealt nimekirjast välja jäi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Kaasettekannet selles päevakorrapunktis ei ole. Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Jaak Juske, palun!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kinnitan Teile, et arutelu oli pikk ja asjalik. Aga veel kord. Selline on meie ettepanek linnavolikogule. Ma kindlasti ei tahaks hakata siinkohal pikemalt arutama ühe või teise isiku põhjuseid, miks just nii. Aga nii ta on. Aitäh!
Kõne - Jaak Juske Jaak Juske
Austet istungi juhataja, head kolleegid! Linna vapimärk ja ka järgmine punkt "Teenetemärgid" on meie linnapoolsed iga-aastased kõrgemad tunnustused väärikatele, teenekatele tallinlastele, kes on oma valdkonnas andnud parima, hoidnud Tallinna lippu n-ö kõrgel. See protseduur näeb ju niimoodi välja, et siis oma tänases versioonis, et linnavalitsus küsib linnavolikogu fraktsioonide liikmete käest kandidaate nii vapimärgile kui teenetemärgile. Ja siis need avaldused korjatakse kokku ja siis volikogu, kes on linnakodanike poolt valitud kõrgem organ, ei saa kaasa rääkida selle lõpliku valiku tegemisel. Siis see väga oluline otsus muutub räigelt poliitiliseks. Ja me näeme aastast aastasse, et linnavalitsus, eriti teenetemärkide puhul, aga ka teatud vapimärkide puhul, on eelistanud keskerakondlasi, kusjuures veel poliitikas aktiivselt ... n-ö aktiivseid, tegusaid keskerakondlasi. Tuletame meelde, kui anti ametis olevale linnapeale vapimärk.
Et see süsteem on ennast ammu ammendanud. Kui volikogu liikmed saavad esitada kandidaate, mis on väga mõistlik, siis peab olema ka volikogu fraktsioonidel võimalus kaasa rääkida selle lõpliku valiku tegemisel. Täna, head sõbrad, kolleegid, meil see võimalus puudub. Ja nii me näemegi, kuidas võimul olev erakond kuldab just nimelt teenetemärgi puhul ka see aasta oma tublisid erakonnakaaslasi.
Need kaks väärikat tallinlast, kes täna saavad vapimärgi aukodaniku tiitli ... et on kahtlemata tegemist väga väärikate kandidaatidega. Ma ei sea seda kahtluse alla. Aga nagu nägite, linnapea keerutas ja ei suutnud välja öelda mitte ühtegi põhjust, millepärast Turovski või keegi teine opositsiooni kandidaatidest ei võiks siin nimekirjas olla või mille poolest on siis opositsiooni kandidaadid ... olid siis vähem väärikad, et nemad linnavalitsuse esitatud nimekirja ei mahtunud.
On selge, et see süsteem vajab muutmist ja oleks mõistlik, et me tõepoolest esitame volinikena kandidaadid fraktsioonide poolt või ka üksiksaadikutena, ja siis on moodustatud näiteks siiasamma volikogu juurde, võib-olla volikogu esimehe juurde auväärt komisjon, kus on võib-olla oma ala eksperdid ka väljapool volikogu, väljapool linnavalitsust, on fraktsioonide esindajad. Võib olla ka linnavalitsuse esindaja. Ja see komisjon siis, mis on tõesti tasakaalus komisjon, vaidleb, arutab ja esitab meile siia selle lõpliku nimekirja.
See nimekiri, need kandidaadid ei saa olla ühe erakonna poliitiline valik. See peab olema meie kõigi erakondade, kõigi rahvasaadikute ühine otsus ja valik. Muutkem seda korda! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Margarita Tšernogorova, palun!
Sõnavõtt - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Aitäh! Head kolleegid! Ma tahan ainult ühte inimese kohta rääkida hea sõna, see on Tiina Mägi. Ta oli meie kolleeg, ma ei mäleta, ka 1993. aastal. Ta kunagi ei olnud Keskerakonnas. Ta tegi äärmiselt suur töö Kodulinnas. Ta töötas, organiseeris, abistas ja ma igati toetan teda kandidatuuri. See ei ole mingisugune poliitiline valik. Aitäh!
Sõnavõtt - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Head kolleegid! Mulle tundub, et alati see arutelu tekitab küsimusi. Aga ükskõik, kuidas me seda arutame, me peaksime vältima sellist küsimust, et miks üks kandidaat on väärikam kui teine. Et kui me valime kedagi, et me saame rääkida sellest, kui tõepoolest on väärikas see kandidaat, aga me ei hakka võrdlema teda kellegi teise ettepanekuga või teise inimesega, eriti siin saalis. Mulle tundub, et see ei ole korrektne ja ma arvan, et ettekandja tegi õigesti, et ei hakanud välja tooma põhjusi, miks üks on parem kui teine. Kõik on väga väärikad, aga vapimärkide arv, mida jagatakse iga aasta, on piiratud. Aitäh!
Nii! Lugupeetud linnavolikogu! Panen lõpphääletusele linnavolikogu ... Vabandust!
Tallinna Linnavolikogu Kantselei juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik - Hele Põld Hele Põld


Sõnavõtt.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
No ükskõik. Juba vajutasin siia.
Et ma lihtsalt tahtsin küsida Teie käest. Et kas vapimärgi saamiseks on mingisugune piirlimiit ette antud? On ta siis kaks, kolm, viis?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Nagu Te teate, see protseduur meievahelist arutelu ei näe ette. Aga me ei saa rääkida sellest, et on mingi piir, mida me oleme nagu kehtestanud. Aga me saame aru, et vapimärk on selline märk, mida ei ole võimalik jagada 20 inimesele, nii nagu teenetemärgi puhul. Aitäh!
Nii! Kui keegi sõna ei soovi rohkem ... Et lugupeetud linnavolikogu! Panen lõpphääletusele linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna vapimärgi andmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 65 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
16:17 Päevakorra punkti alustamine - 2. OE59 Tallinna teenetemärgi andmine 2. OE59 Tallinna teenetemärgi andmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 2 "Tallinna teenetemärgi andmine". Sõna ettekandeks saab Tallinna linnapea Taavi Aas, palun!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Tallinna Linnavalitsus esitab teile eelnõu "Tallinna teenetemärgi andmine". Tallinna teenetemärk on Tallinna linna autasu, mis antakse füüsilistele isikutele Tallinnale esitatud eriliste teenete eest. Tallinna teenetemärke on alates 1995. aastast antud kokku 342 inimesele. Ja Tallinna Linnavalitsus, vaadates läbi esitatud taotlused, teeb volikogule ettepaneku anda 2018. aastal teenetemärgid 25 inimesele.
Kõigepealt Vitali Belobrovtsev – aastatepikkuse viljaka töö eest Tallinna linnaga nii tõlkijana kui ajakirjanikuna;
Maire Geršman – silmapaistva tegevuse eest Tallinna Silmakliiniku juhataja ja silmakirurgia valdkonna edendajana;
Uwe Gnadenteich – Tallinna sündmuste pikaajalise ja objektiivse kajastamise eest;
Lauri Gustavson – pikaajalise suurepärase töö eest Tallinna Lastehaigla kirurgina;
Aleksandr Ivaškevitš – märkimisväärse panuse eest Tallinna kultuuriellu:
Kristian Jaani – märkimisväärse panuse eest Harjumaa, sealhulgas Tallinna korrakaitse arendamisel ja turvaliseks muutmisel;
Heinar Jahu – pikaajalise kabe edendamise ja treeneritöö eest Nõmmel ja kogu Tallinnas;
Vahur Kaldas – aastatepikkuse kohusetundliku töö eest Tallinna trammiliikluse tagamisel;
Andres Kollist – märkimisväärse panuse eest Tallinna arendamisel parema elukeskkonna ja nutikamate lahendustega linnaks;
Enn Kunila – suure panuse eest Tallinna ettevõtluse ja ettevõtluskultuuri arengusse ning tänutähena Eesti kunsti metseenluse eest;
Kai Künnis-Beres – pikaajalise tulemusliku panuse eest joogivee ja merevee kvaliteedi uurimisse ning reostusprobleemide lahendamisse;
Merike Lang – pikaajalise pühendunud töö eest Eesti Vabaõhumuuseumis;
Alvina Maasik – pikaajalise silmapaistva tegevuse eest koolieelse lasteasutuse juhtimisel;
Felix Mägus – märkimisväärse panuse eest Tallinna kui turismikoha arengusse kogu taasiseseisvumise aja vältel;
Väino Olev – pikaajalise tulemusliku linnateenistuse ning Tallinna linna asutuste infotehnoloogia valdkonna arendamise eest;
Urmas-Jüri Orgusaar – pühendunud ja tulemusliku pedagoogilise töö eest Tallinna Kunstikoolis ja suure panuse eest kooli püsimisse ja arengusse;
Andres Pajula – pikaajalise linnateenistuse ja Tallinna hariduselu sihikindla edendamise eest;
Raivo Põldmaa – Tallinna Linnateatri kauaaegse eduka juhtimise ja arendamise eest;
Helen Sildna – silmapaistva panuse eest Tallinna kultuuriturismi edendamisel ja Tallinna tutvustamisel maailmas;
Vladimir Skrobot – pikaajalise tulemusliku töö eest Tallinna väärteoregistri loomisel;
Niina Sõtnik – pikaajalise silmapaistva ühiskondliku ja pedagoogilise töö eest;
Kai Zilmer – silmapaistvate teenete eest elanikkonna tervise hüvanguks nakkushaiguste ennetamise ja ravi korraldamisel;
Jüri Trei – pikaajalise pühendunud tegevuse eest kultuurisidemete arendamisel, Jaan Poska mälestuse jäädvustamisel ning Eesti omariikluse ajaloo tutvustamisel kodu- ja välismaal;
Toivo Tänavsuu – Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifondi Kingitud Elu loomise ja juhtimise eest;
Ja Martin Veinmann – silmapaistva tegevuse eest Eesti näitleja, õppejõu ja koolitajana.
Seda eelnõud ette valmistades püüdsime arvestada sellega, et ... või et oleksid arvestatud kõikide fraktsioonide ettepanekud. Paraku eelnõud ette valmistades esitas EKRE fraktsioon oma ettepanekud kahele inimesele ühest ja samast asutusest ja seetõttu oli linnavalitsusel keeruline seda ettepanekut toetada. Ma tean, et vahepeal on EKRE fraktsioon ettepanekuid ... või oma mõtteid arutanud, jõudnud selguseni ja on valmis esitama siis ka parandusettepanekuna Liivi Parma kandidatuuri. Ja linnavalitsus seda toetab.
Palun teil eelnõud tervikuna toetada! Koos parandusettepanekuga!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimusi. Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Kõigepealt tahaks muidugi tunnustada linnavalitsust. Et palju aastaid on opositsiooni esindajad esitanud ka teenetemärgi kandidaatideks väga väärikaid inimesi, aga enamasti, kui nende n-ö CV-s ei figureeri Keskerakonna märget, siis nad ei ole seda saanud. Või teine variant, et lihtsalt Keskerakonna fraktsiooni poolt esitatud kandidaate on valitud ainult välja. Et seekord tõesti see pilt on muutunud oluliselt, mis on väga hea.
Aga minu küsimus on see, et opositsiooni esindajad on juba mitmed välja pakkunud selle idee, et kas see tänane n-ö teenetemärgi laureaatide saamise kord on ikkagi õige. Et kas ei võiks selle asja tuua n-ö volikokku, mis on ju linnakodanike n-ö esindaja reaalselt? Et mis linnapea arvab sellest ettepanekust? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Eks selle korra muutmine on volikogu pädevuses. Nii et kui linnavolikogu niimoodi otsustab, siis on see linnavolikogu otsus. Aga ma julgen Teile kinnitada, et ega nende isikute üle otsustamine ei ole ka mitte volikogus lihtne. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Lugupeetud linnapea! Minu küsimus on ka korraldamise poole pealt ja ma küsin seda iga aasta tegelikult. Et jällegi on volikogule toodud n-ö pakett hääletamiseks. Et sama hästi võiks küsida, miks Te ei too üldse kogu volikogu päevakorda paketina, et me hääletame selle ühe korra kõik päevakorrapunktid ja siis on nagu kõik hästi. Aga see punkt just jälle seda näitab, et hulk inimesi, kellest mõnda ei tunne üldse, mõned on väga tuntud ja teenekad ja mõne puhul tahaks küsida, et kas peale erakonna, Keskerakonna teeneid ... neid ka on. Aga seda võimalust ei ole. Volinikele antakse jällegi hulk ette ja mingit valikut ei ole. Et see kuidagi on nii vääritu. Et kas seda ... Millega Te seda põhjendate?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Nii, nagu ma vastasin eelmisele küsimusele, see on volikogu otsustuspädevus, kes siis otsustab selle üle, millised Tallinna linna ... Tallinna linnale ... millised inimesed Tallinna linnale esitatud, osutatud teenete eest inimesed teenetemärgid saavad. See võib olla linnavalitsus, aga see võib olla ka mõni volikogu moodustatud komisjon või tööorgan.
Aga ma ise väga loodan, et see ei saa kunagi olema niimoodi, et volikogu saalis ükshaaval hääletatakse inimesi, kes saab teenetemärgi või kes ei saa teenetemärki. See oleks kindlasti ... või see oleks kindlasti väärikas. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Helle-Moonika Helme, palun!
Sõnavõtt - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Aitäh, lugupeetud linnapea! Aitäh, lugupeetud volikogu esimees! Siis nagu enne juba linnapea oma kõnes mainis, siis ma teeksingi selle parandusettepaneku eelnõule "Tallinna teenetemärgi andmine". Ja teen ettepaneku siis täiendada linnavolikogu otsuse eelnõu ning anda Tallinna teenetemärk Liivi Parmale pikaajalise ja tulemusliku töö eest kõneravi vajavate laste abistamisel. Ka Liivi Parma on Nurmenuku Lasteaias töötanud 34 aastat ja on kindlasti väga väärikas kandidaat. Palume volikogul toetada! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
No nii! On laekunud muudatusettepanek. Mis on linnavalitsuse seisukoht? .... Kas keegi soovib hääletada? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen lõpphääletusele linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna teenetemärgi andmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 63 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
16:28 Päevakorra punkti alustamine - 3. ME28 Välireklaami ja teabe paigaldamise kord (II lugemine) 3. ME28 Välireklaami ja teabe paigaldamise kord (II lugemine)
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 3 "Välireklaami ja teabe paigaldamise kord". Ja alustame selle eelnõu teise lugemisega. Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu, palun!
Ettekanne - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Hea volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Täna on siis meil päevakorras välireklaami ja teabe paigaldamise eelnõu teine lugemine. Eelnõu esimesel lugemisel toimunud arutelu oli meie arusaamist mööda sisuline. Linnavalitsus ei ole, ja komisjonid ei ole kahe lugemise vahel eelnõule muudatusettepanekuid teinud, välja arvatud üks muudatusettepanek, mille teeb linnavalitsus. Ja teeme ettepaneku muuta määruse eelnõu § 51 ning § 51 lõige 2 punkt 11 ning asendada sõnad "1. september 2018" sõnadega "1. jaanuar 2019" vastavas käändes.
Muudatusettepaneku tegemine tuleneb vajadusest eelnõu rakendamist paremini tehniliselt ette valmistada, koolitada inimesi. Sest tegelikult selle eelnõu füüsiline rakendumine elektroonses keskkonnas toob kaasa oluliselt lihtsustatud asjaajamise ja selle tõttu me palume seda muudatusettepanekut toetada. Annan selle üle volikogu esimehele. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Ma ei tea, kui süvitsi Sa selle välireklaami korraldusega Tallinna linnas tuttav oled. Et mul natuke endal ja ka teistel kaupmeestel on olnud kokkupuude välireklaami maksustamise osas, kus on jäänud nagu ebaselgeks piir, kus on välireklaam ja näiteks mõne kaupluse vitriinaknal, aga ka aknast seespool oleva reklaami n-ö siis märkimine välireklaamiks või mitte reklaamiks, maksustatavaks või mitte maksustatavaks. Ja ütlen ausalt ega mina ei ole ka päris nii süvitsi tundnud. Et oskad Sa selle kohta nagu öelda? Et kaupmeestel on sellega olnud probleeme.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Meil ei ole sellega olnud arvestatavaid probleeme mulle teadaolevalt, sest välireklaamiks loetakse ka vaateaknale paigutatud reklaami. Ma hetkel ei ole tehniliselt võimeline analüüsima, kas aknalauast 10 cm läbi akna nähtav reklaam on aknale paigutatud välireklaam või mitte. Pigem ma arvan, et on. Ja kui kellelgi on selles osas eriarvamusi, siis ilmselt suudavad juristid sellele küsimusele vastust anda. Ma igaks juhuks julgen küsida oma juriidiliselt teenistuselt, kas me soovime siin täpsustada. Aga ilmselt vist mitte.
Tallinna Ettevõtlusameti jurist - Kaialiisa Koolberg Kaialiisa Koolberg
Aitäh! Tegemist on tegelikult teise valdkonna määrusega. Et maksustamist reguleerib meil hoopis maksumäärus ja seal on küllaltki selgelt välja toodud, milline reklaam kuulub maksustamisele. Ja lisaks on meil ka reklaamiseadus, kust see kõik välja tuleb. Nii et selle eelnõuga sellel küsimusel tegelikult puutumust ei ole. Ja lisaks on meil arvestatav kohtupraktika, millest me juhindume välireklaami maksustamisel. Nii et selles osas on ettevõtjatel alati võimalik pöörduda meie maksude osakonna poole ja teavet saada, kui neil mingisugune küsimus selles osas ebaselgeks jääb. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Maksim Volkov, palun!
Kaasettekanne - Maksim Volkov Maksim Volkov
Austatud volikogu esimees, austatud kolleegid! 27. veebruaril linnamajanduskomisjon arutas ja otsustas hääletamistulemustega 10 poolt ja 2 vastu, ja 1 komisjoni liige oli erapooletu, toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Nüüd vaatame läbi muudatusettepaneku, mida tõi ettekandja. Kas oleks vaja, et ma loeksin seda ette veel üks kord või?
Muudatusettepanek linnavolikogu määruse eelnõule "Välireklaami ja teabe paigaldamise kord". "Teen ettepaneku muuta määruse eelnõu § 51 ning § 50 lõige 2 punkti 11 ning asendada sõnad "1. detsembril 2018" sõnadega ..." Vabandust! ""1. septembril 2018" sõnadega "1. jaanuaril 2019" vastavas käändes." Kas keegi soovib hääletada? Ei soovi.
Nii! Enne eelnõu panemist lõpphääletusele viin läbi kohaloleku kontrolli, kuna antud eelnõu vastuvõtmiseks on vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lõikele 5 vaja linnavolikogu koosseisu poolthäälte enamust. Kohaloleku kontroll, palun! Vajutame rohelist nuppu.
Kohaloleku kontrolli algus
Kohaloleku kontrolli lõpp - Kohalolekukontroll Kohalolekukontroll
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kohal on 54 liiget.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Välireklaami ja teabe paigaldamise kord". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 50 poolt, vastu kedagi ei ole, 3 erapooletu, on määrus vastu võetud!
16:35 Päevakorra punkti alustamine - 4. OE50 Tallinna 22. Lasteaia ja Tallinna Lotte Lasteaia ümberkorraldamine Tallinna Lotte Lasteaiaks 4. OE50 Tallinna 22. Lasteaia ja Tallinna Lotte Lasteaia ümberkorraldamine Tallinna Lotte Lasteaiaks
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 4 „Tallinna 22. Lasteaia ja Tallinna Lotte Lasteaia ümberkorraldamine Tallinna Lotte Lasteaiaks“. Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, palun!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed! Teie ees on linnavolikogu otsuse eelnõu korraldada ümber Tallinna 22. Lasteaia ja Tallinna Lotte Lasteaia tegevus. Tallinna 22. Lasteaed ja Lotte Lasteaed asuvad lähestikku kesklinnas Kadrioru piirkonnas. Ja et nad ühendatakse, siis on võimalik lasteaedasid tõhusamalt juhtida ja ressursse otstarbekamalt kasutada.
22. Lasteaed on siis Vilmsi tn 9, seal on kaks rühma. Ja Lotte Lasteaed on siis see uus lasteaed, mis Kadriorus hiljuti avati ja seal töötab kuus rühma. 22. Lasteaias juba aastapäevade jagu ei ole juhatajat ja et asja siis juhtida paremini ja mitte uut juhatajat ka tööle võtta, otsustasime need lasteaiad liita. Majad jäävad, nende lasteaedade asukohad jäävad samasse kohta. Üks jääb siis Vilmsi tänavale, teine jääb siis Kadrioru, Koidula 23. Nii et palun toetada seda eelnõu! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimusi. Taavi Rõivas, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh. Mul ei ole midagi selle vastu, kui need kaks lasteaeda ühendatakse. Aga mul hakkas selles eelnõus silma tõik, mida tegelikult kõik kesklinna inimesed niigi hästi teavad. Nimelt on kahe lasteaia peale kokku järjekordades enam kui pool tuhat last. Et minu küsimus on pigem selle kohta, et millised on järgmised sammud, mis on Teil plaanis, et kesklinna piirkonnas lasteaiajärjekordi leevendada. Et see on väga oluline teema noortele peredele. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Tegelikult haridus- ... Ma ei ole selle ala spetsialist. Ma lihtsalt asendan praegu abilinnapead sellel alal. Aga kui ma viimaseid andmeid õigesti mäletan, mida meil täna tutvustati, siis Kesklinna-Kadrioru piirkonnas on juba tänaseks vabu lasteaiakohtasid. Ma praegu ei oska neid arve öelda. See järjekord on natuke teistmoodi tekkiv. See on teine metoodika, mida järjekorda panemisel arvestatakse ja ma arvan, et ka härra volikogu esimees oskaks seda paremini seletada kui mina. Ta on tegelenud palju nende küsimustega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Annela Ojaste, palun!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Hea ettekandja! Teadupärast endise 22. Lasteaia hoone on äärmiselt halvas korras. Et kui Te jätate sinna lasteaiarühmad sisse, siis millal on plaanis hoone selliseks ... noh, ma ei tea, olemisväärseks muuta, remontida?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Kindlasti me ühel päeval jõuame sinna ja ma arvan, et see on üsna lähemas tulevikus. Minu meelest selle lasteaiaga oli probleeme siin aasta või paar aastat tagasi, kui seal kukkusid vist mõned karniisikivid alla. See on ... täitsa peast praegu ütlen ja ma arvan, et tollel hetkel need asjad likvideeriti. Aga jah, on lasteaedasid ja mitte ainult see 22. Lasteaed, kus võiks juba n-ö teist ringi üle käia, sest enam-vähem üks ring on paljudel lasteaedadel käidud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Yoko Alender, palun!
Küsimus - Yoko Alender Yoko Alender
Aitäh! Hea ettekandja! Et jäite vastuse võlgu. Et millal me siis saame selle küsimuse esitada ja kellele, palun, mis puudutab lasteaiajärjekordi? Et need numbrid on siin ju tegelikult väga hirmutavad. Et 500 last, kes tõepoolest seal järjekorras on. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Mina jälle ütlen teised numbrid, et on juba üle lasteaiakohti Tallinna linnas, sealhulgas ka kesklinnas. Aga et mitte vaielda, siis palun esitage need küsimused vastava ala abilinnapeale. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Keit Pentus-Rosimannus, palun!
Küsimus - Keit Pentus-Rosimannus Keit Pentus-Rosimannus
Aitäh! Kuna Teie täna seda eelnõu siin kaitsete, siis seetõttu me need küsimused esitame ma praegu Teile. Ja Tallinna 22. Lasteaed ... Ma ei tea küll, mis need kivid sealt alla võisid kukkuda, sest tegu on puitmajaga, mis siis Vilmsi tänaval asub ja see on nii maja mõttes üks armas maja kui lasteaia sisu mõttes üks väga tubli lasteaed olnud. Ja Te küll ei osanud praegu vastata, mis seda lasteaiahoonet ees ootab. Aga mis selles Vilmsi tänava majas asuvast ... Mis selle lasteaia enda saatus on? Ma ei räägi juhtimise ühendamisest, aga lasteaia sisu mõttes.
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Lasteaed jääb samasse kohta, kus ta on - Vilmsi tänavale.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Keit Pentus-Rosimannus, teine küsimus, palun!
Küsimus - Keit Pentus-Rosimannus Keit Pentus-Rosimannus
Sellest ma saan aru, et lasteaed jääb samasse kohta. Lihtsalt lähen sama koha pealt kohe edasi. Aga tõepoolest, et see on siiamaani ahjuküttega. Muuhulgas on võimalik seal ahju kütta. Lasteaia ruumid siis tegutsevad ainult I korrusel, kuigi hoone ise on 2-korruseline. Kas on plaanis neid ruume seal laiendada nii, et rohkem rühmaruume avada seal kohapeal? Ja ikkagi tõesti. Et millal see kaunis, kehvas korras olev lasteaed võiks oodata värskendust? Sest et ta igal juhul seda väärib juba väga ammu.
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Näete! Aitäh! Teie tarkadele küsimustele on meil seesama tark spetsialist vastas. Et tema nüüd vastab Teile.
Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist - Piret Lind Piret Lind
Ma olen Piret Lind Tallinna Haridusametist ja vastan selle 22. Lasteaia hoone olukorra ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mikrofon palun!

Sõnavõtt - Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist - Piret Lind Piret Lind
... seisukorra kohta nii, et meil ... seda renoveerima, seda maja ei hakka. Ja seal tegelikult 2020 uued tervisekaitse nõuded, mis hakkavad kehtima lasteaedadele, me ei suuda selle ka täita. Ja miks me ühendamegi Lotte Lasteaiaga, on see, et Lotte Lasteaia me komplekteerisime praegu, aga aastal 2020–2021 läheb enamus lapsi sealt kooli ja meil tekib võimalus sealt lapsi üle tuua Lotte rühmadesse.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja Ruslana Veber, palun!
Kaasettekanne - Ruslana Veber Ruslana Veber
Austatud juhataja, head kolleegid! Haridus- ja kultuurikomisjon 11. aprillil arutas antud eelnõu "Tallinna 22. Lasteaia ja Tallinna Lotte Lasteaia ümberkorraldamine Tallinna Lotte Lasteaiaks" ja otsustati häältega 7 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ka ei olnud kedagi, otsustati toetada antud eelnõu.
Võin lisada, et need lasteaiad on nii lähestikku üksteisele ja meil ei ole see esimene kord volikogus, kus me liidame neid lasteaedu ühte. Ja teen teile ühe näide. Et Viljandis on üks lasteaed, kus on kümme rühma, teises on kuus rühma ja liideti ühte lasteaeda. Nii et edaspidi ma usun küll, et Tallinnas tuleb ka see ... veel me arutame neid lasteaedu, kes lähevad ühte. Nii et palun teid toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna?
Sõnavõtt - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. No siis mina ütlen paar sõna. Esiteks, mis puudutab järjekorraprobleeme. Tõepoolest, suuremas plaanis Tallinnas see probleem on lahendatud, on vabu kohti, sealhulgas ka kesklinna piirkonnas. Aga on ka sellised lasteaiad, kuhu soovijaid on rohkem kui kohti. Ja tegelikult selles järjekorras on ka selliseid lapsi, kes veel ei vaja seda kohta, vaid on pannud ennast järjekorda, või vanemad on pannud last järjekorda, selleks et varakult seda kohta kinnitada. Aga muidu süsteemis ehk siis lasteaedades, ja kordan veel üks kord, ka kesklinnas lasteaedades vabu kohti on juba olemas. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Kas eelnõu esitaja soovib esineda lõppsõnaga?
Tallinna abilinnapea - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ei soovi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna 22. Lasteaia ja Tallinna Lotte Lasteaia ümberkorraldamine Tallinna Lotte Lasteaiaks". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 45 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
16:45 Päevakorra punkti alustamine - 5. OE51 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Viljandi mnt kergliiklustee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale 5. OE51 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Viljandi mnt kergliiklustee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 5 "Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Viljandi mnt kergliiklustee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, palun!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed! Ma siin teist korda olen puldis ja see on kolmas kergliiklustee, mida me siis teeme Euroopa fondidega koos, ja see on välisprojekt "Viljandi maantee kergliiklustee". Selle raames valmib 2,6 km pikkune ja 4 meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee. Seal mõlemil pool on veel graniitsõelmed, et saavad inimesed ka joosta selle kergliiklustee ääres. Sinna on projekteeritud neli puhkekohta, kus on ette nähtud jalgrattahoidja, seljatoega pink ja prügikast. See kergliiklustee ühendab lähiomavalitsusi Tallinna ümbruses - Kiili, Saku ja Rae valda - ja nad lähevad, muutuvad ühtsesse kergliiklustee võrgustikku.
Et kui te nüüd seda pilti siin vaatate, siis punasega on märgitud olemasolev kergliiklustee. Rohelisega on siis planeeritud kergliiklustee ... Rohelisega. Ja nii ongi. Et nagu te näete, siis Viljandi maantee äärest see siis ühendab linna poole mineva kergliiklusteega. Ja ongi kõik. Aitäh! Palun toetada seda eelnõu.
Ah soo! Veel nii palju, et see kogumaksumus on 783 827 eurot. Välistoetus on 663 000 eurot ja linna omafinantseering on 120 827 eurot. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimusi. Taavi Rõivas, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! No see on küll üks hea plaan, sellepärast et see teeäär seal on aukus ja seal rattaga sõita on üks paras piin. Aga kas ma mäletan õigesti, et see Tallinna lähiümbruse ja Tallinnaga ühendamise projekt hakkas tegelikult juba aastaid tagasi? Ja sealt Tallinna piirist edasi läheb see päris kaugele, nii Uuesalu poole kui siis Luige poole. Et kas seal on mingi põhimõtteline põhjus, miks Tallinn on seni sellest eemale jäänud? Või pidigi see nii olema, et Tallinn liitub mõnevõrra hiljem?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Selle viimase projektiga me liitusime kõik lähivaldadega, sealhulgas ka Tallinn. Näiteks juba ehitushange on välja kuulutatud. Vana-Tartu maantee, seal siis Lennujaama taga Järve-poolne ots, et seal me hakkame juba sellel aastal ... kohe õige pea hakkame ehitama seal. Nii et see projekt on juba ... See on viimane projekt nüüd selle rahastamise korra ajal. Aga eelnevatest projektidest me võtsime ka osa. Me oleme teinud ju ... Harku poole oleme teinud kergliiklusteid jne jne. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Rõivas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh selle esimese vastuse eest! Mu teine küsimus on võib-olla natukene uudishimutsemine ja võib-olla isegi otseselt ei ole seotud selle päevakorrapunktiga. Aga seal oli ka joonisel näha ja Te nimetasite, et teatud jupp kergliiklusteed uuendatakse siis, kui Viljandi maanteed hakatakse renoveerima või uuendama. Et kas ma saan õigesti aru, et plaan on Viljandi maantee muuta 4-realiseks? Või mis plaan täpselt see Viljandi maanteega on ja millal see võiks realiseeruda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
See Viljandi maantee, tähendab, ei ole täna ega homme meil veel plaanis. See sinise joonega ... ma ei tea ... See pilt läks juba eest ära. Sinise joonega oli märgitud siis see osa, mis rajatakse Viljandi maantee rekonstrueerimisse ja selle maht on 0,7 km. Ja see siis ühendab ... n-ö seda Viljandi maanteed ühendab siis Pärnu maanteega. Aga see täna-homme veel plaanis meil ei ole. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andrei Birov, palun!
Kaasettekanne - Andrei Birov Andrei Birov
Nii! Lugupeetud esimees, lugupeetud kolleegid! Kõigepealt ma ütleks, nagu siin Kalle Klandorf juba mainis, et see on siis kolmas kergliiklustee, mida me arutasime nii linnamajanduskomisjoni istungitel ja kaks neist siis said ka teiepoolse heakskiidu. Nüüd on see kolmas projekt. Ja ma väga loodan, et see ei ole viimane sel aastal, et tulevad ka uued, sest et selle otstarbeks on olemas Euroopa Liidu rahad ja selleks aastaks on nad kindlasti planeeritud suuremas mahus, kui see projekt ette näeb.
Ja traditsiooniliselt siis Euroopa Liidu rahadest kaetakse 85% ja omafinantseering ehk siis linna finantseering on 15%. Abilinnapea siin täpselt nimetas need summad, mis on ette nähtud nii linna poolt kui ka Euroopa Liidu fondide poolt. Nii et ma arvan, et see skeem, mis siin skeem number 1 näidati, see on väga perspektiivne.
Ma ütlen teile nii, et ma kunagi, kui sündisin, elasin Rahumäel, siis sai seal ka jalgrattaga sõidetud. Aga siis muidugi mingit kergliiklusteed ei olnud. Aga nüüd saavad siis tulevikus nii lapsed kui täiskasvanud kasutada ära selle kergliiklustee, kui teie kiidate täna selle heaks.
Ja siis linnamajanduskomisjoni istungil seda arutati ja kõik 10 osalejat oli selle poolt. Vastu ja erapooletuid ei olnud. Palun ka teid toetada seda eelnõud! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Jüri Ennet, palun! Vabandust! Et on vaja siis "Kõne" ... siis vajutada "Kõne". No kõnenuppu.
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Kui sa tahad .... puldis kõne, mitte "Sõna". "Kõne", kui Sa tahad ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
"Kõne" nuppu jah. Jah. Jüri Ennet, palun!
Kõne - Jüri Ennet Jüri Ennet
Täna on pidupäev. Suur tänu! Lugupeetud esimees ja kaasvõitlejad! Paar–.kolm aastat tagasi või õigemini kaks ja pool aastat tagasi sai vastu võetud otsus, et on võimalik teha rahvarada ümber Viljandi järve. Viljandi järv on ... Vabandust! Ülemiste järv. Ülemiste järv on selline järv, et juba mitu aega on olnud plaanid, et sealt saaks ümber järve jooksu teha. Esimene variant oli, et jookseks nii, et üks jalg on vees ja teine on kuival. Aga siis vastavad kaitseorganid seda ei lubanud.
Teine variant oli, et teha siis kuskil, kus need tsoonid lõppevad. Ja praegune variant ongi nii, et kaitsetsooni ükski samm ei astu, et saaks teha selle rahvaraja ümber Viljandi järve. Kuna siin ... Vabandust! Mul on tablett võtmata, nii et ... Nüüd on ... et ümber Ülemiste järve. Nüüd on lugu selline, et osa on Tallinna piirkond ja osa on siis Rae vald. Ja kuna see puudutab kahte omavalitsust, siis see on esimene näitaja, kuidas siis Tallinna linn ja Rae vald teevad ilusat koostööd. Rae vald on omalt poolt juba väga palju teinud ja Tallinn ei ole ka kehvem, on omalt poolt palju teinud.
Nüüd, need lõigud, mis on praegult veel siin Viljandi maanteel teha, et kui need ka valmis saavad, et siis varsti lähitulevikus me saamegi teha siis kas jalgrattaga või jooksuga või mingil muul moel ümber Ülemiste järve neid jookse ja harjutusi teha. Suurusjärk kilometraažilt oleneb, kuidas ta nüüd sealt Rae vallast läheb, kustpoolt ta Vana-Tartu maantee peale välja jõuab, et tuleks umbes suurusjärgus 17–20 km. Nii et noortele paras lõik ja eakamatele vahepeal puhkus ja saab hakkama. Toetame kõik! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Nii! Lugupeetud linnavolikogu! Panen lõpphääletusele otsuse eelnõu "Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Viljandi mnt kergliiklustee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
16:55 Päevakorra punkti alustamine - 6. OE49 Osalemine Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "Koosloome ja liitreaalsus linnaplaneerimises (Augmented Urbans)", oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale 6. OE49 Osalemine Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "Koosloome ja liitreaalsus linnaplaneerimises (Augmented Urbans)", oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 6 "Osalemine Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "Koosloome ja liitreaalsus linnaplaneerimises", oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov, palun!
Ettekanne - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud volikogu esimees, linnavolikogu liikmed! Nimetatud eelnõu eesmärk on anda volitused Linnaplaneerimise Ameti juhatajale, osalemaks "Koosloome ja liitreaalsus" linnaplaneerimise projektis. Projekti kestvus on kokku 3 aastat. Projekti kogumaksumus on Eesti osa arvestades 144 354 eurot ning 85% ulatuses on sellest finantseeritud Euroopa Liidu vahenditest.
Projekt on iseenesest rahvusvaheline. Selles osalevad Helsingi, Läti, Tallinn, Viimsi. Projekt on suunatud kaasamisele ja täpsemalt kaasamisele planeerimisvaldkonnas. Programmi raames luuakse liides AvaLinn äpile, mille kaudu hakatakse edaspidi otsima lahendused kõrgepingeliinidest vabaneva maa kasutamiseks Veskimetsa-Volta vahelisel õhuliinil ehk siis täpsemalt siit kuni siis sisuliselt siiani.
Täna on looduses seal õhuliinid ja tulevikus need viiakse maa alla. Ning kui liinid viiakse maa alla, siis vabaneb hulk maad. Nimelt täna on ehituskeeluala seal 25 meetrit mõlemale poole õhuliini. Nii et tulevikus tegelikult linnakeskkonnas tekivad sellised rohekoridorid, millega tuleb midagi ette võtta ja selle lahenduste otsimiseks tehakse siis pilootprojekt antud lõigul.
Palun teil nimetatud eelnõu toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimusi. Taavi Rõivas, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! Aega on läinud, aga asja on saamas. Et see, et Elering need liinid lõpuks ometi maa alla viib, on igati positiivne ja see, et linn mõtleb aegsasti, et mida selle maaga peale hakata, on minu meelest ainumõeldav.
Mu küsimus on, et kuna tegemist on ikkagi väga unikaalsete kohtadega selles mõttes, et terviklikud väga pikad koridorid läbi linna on 50-e, nagu Te ise ütlesite, 50 meetri laiuselt vabaks saamas, siis kui paljusid neid oleks võimalik perspektiivis kasutada näiteks transpordiprobleemide lahendamiseks, kas või näiteks trammiteedeks või millekski sääraseks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Teoreetiliselt on kindlasti võimalik seda kasutada erineval otstarbel. Seal tuleb vaadata kindlasti, kellele see konkreetne maa kuulub, sest kõik ei kuulu linnale, kõik ei kuulu riigile. Seal on erinevad omanikud. Puht teoreetiliselt kindlasti on võimalik sinna luua, kas siis maid kokku ostes näiteks, kergliiklusteede võrgustik. Puht teoreetiliselt. Aga ma ise ei pea seda eriti otstarbekaks finantsilises mõttes, sest suurema tõenäosusega eeldab see teatud suures mahus eraomanike kinnistute võõrandamist linna kasuks või siis riigile kuuluvate kinnistute andmist linnale, mis on väga aeganõudev ja kulukas protsess.
Aga iseenesest teoreetiliselt, kui see kõik kuuluks linnale, siis kindlasti mina toetaks näiteks ühe ilusa pargiala loomist või kergliiklustee tekitamist. Et siin on need kõik võimalused avatud.
Aga antud juhul me võtame siis konkreetse lõigu ja vaatame koostöös linnaplaneerijatega, mida sinna teha. Ja kasutades selleks kaasamist läbi siis äpi liidese. Enamus sellest rahast tegelikult kulubki selle äpi liidese väljatöötamiseks.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Rõivas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! No ma usun, et riigiga ei tohiks tekkida probleeme, kuna tegemist on alaga, mis on ju ka praegu avalikus kasutuses. Samuti ma usun, et eraomanikega on palju lihtsam saada kokkuleppele, kui näiteks siis, kui seal oleks keset seda platsi mõned majad. Et nüüd on see ikkagi ala, mis on seni olnud avalikus kasutuses ja võiks mõnes mõttes jääda ka tulevikus. Et kuivõrd meil on ikkagi nii Haaberstist tulles, Nõmmelt tulles kui ka Piritalt tulles on ikkagi väga suured ummikud, siis võiks minu meelest kaaluda küll, kas siis ühistranspordikoridoride või lausa trammikoridoride rajamiseks. Ja ma arvan, et seda võiks ka tõesti volikogus sisuliselt arutada. Aitäh Teile!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma iseenesest olen Teiega osaliselt nõus. Et ka minu seisukohalt ei oleks probleem, kui riik annaks linnale maid. Praktiline elu on pisut teistsugune. Me võime kui mitte sadade objektide kaupa, siis tuua näiteid, kus riik ei anna linnale maid nii lihtsalt nagu seda võiks teha. Seetõttu ongi ühelt poolt see iseenesest mõistlik, teiselt poolt komplitseeritud.
Ja samuti ei ole seal ainult riigimaadega tegemist, vaid on tegemist siiski ka eraomanikele kuuluvate maadega.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Enno Tamm, palun!
Kaasettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Linnamajanduskomisjon arutas siis nimetatud küsimust oma 10. aprilli koosolekul ja otsustas hääletamistulemustega 9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun seda toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Taavi Rõivas, palun!
Kõne - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! Austatud juhataja, head volikogu liikmed! Ma usun, et see otsus, mida me praegu teeme, on tegelikult suurema tähendusega, kui me esmapilgul seda tunnetame. Sest veel 13 aastat tagasi Eleringil või toonasel siis Eleringi eelkäijal põhivõrgud oli plaanis näiteks Haabersti linnaossa, aga ka Kristiine linnaossa rajada uusi kõrgepinge õhuliine. Ja täpselt nii, nagu abilinnapea Novikov õigesti ütles, kõrgepingi õhuliini jooksev meeter võtab ära 50 m² linnaruumi, sellepärast et see liinikoridor on 25 meetrit vähemalt mõlemas suunas. Nüüd on sellest aru saadud, et lisaks liini ehitusele on tegelikult rahalise väärtusega ka linnaruum ja linnaruumi väärtus on kaugelt suurem kui see maaliini ehitusmaksumus.
Nüüd, mis on selles tänases otsustamises üliolulist minu meelest tähele panna, on see, et me ei hakkaks planeerima sedavõrd suuri alasid, no pehmelt öeldes jupi kaupa või lubama kuhugi sinna ala keskele või koridori keskele püstitada mõned majakesed, sest see võib pöördumatult muuta võimatuks nende alade tervikplaneerimise.
Kui üldse Tallinna linna planeerimises midagi ette heita, siis seda, et liiga palju on kinnistu kaupa detailplaneeringutega olukorra lahendamist. Me võime tuua palju näiteid erinevatest linnadest. Ka Tallinnas on tegelikult õnnestunud näiteid ka tuua. Aga no võtame näiteks Helsingi, kus seesama Länsisatama ala, kust kaudu eestlased Soome minnes läbi lähevad, siis see on planeeritud tervikuna kogu pilti silmas pidades. Ja nüüd on meil vabanemas tohutu suurelt sellised alad, mida saaks ja peab minu hinnangul tervikuna lahendama.
Ma pakkusin siin küsimuste esitamise vormis abilinnapea Novikovile välja, et neid võiks loogiliselt lahendada ühistranspordikoridoridena. Loomulikult on alternatiiviks ka kergliiklusteed. Sest olgem ausad, Tallinnas ei ole tegelikult lihtne jalgrattaga ühest linnaosast teise sõita. Eriti problemaatiline on kesklinna läbimine. Ma ütleks, et kesklinnas on tõenäoliselt kogu linna kõige kehvemad kergliiklusteed ja see olukord võiks paraneda, sest kesklinna kasutus on tegelikult oluline kõikide linnaosade elanike jaoks.
Nii et seetõttu minu üleskutse on, et me volikogu liikmetena võiksime seda planeeringut väga tähelepanelikult jälgida. Me võiksime mõelda ühiselt, et kuidas neid vähemalt 50 meetri laiuseid koridore, mis linna läbivad erinevate nurkade all, erinevates suundades, et kuidas neid kõige mõistlikumalt kasutada. Minu meelest oleks lausa kuritegelik, kui hakataks neid jupphaaval mingeid putkasid täis planeerima. Sest tegemist on ajaloolise hetkega, kus tõesti on võimalik midagi nagu terviklikku teha.
Nüüd, ma ei jaga abilinnapea pessimismi selles suunas, et riigilt ei oleks võimalik avalikuks otstarbeks maad saada. Mul on kogemus maade munitsipaliseerimisega riigi tasandilt ja ka kohaliku omavalitsuse tasandilt alates aastast 2005 ja juba 2006. ja 2007. aastal muudeti maade munitsipaliseerimist oluliselt lihtsamaks, eriti just, mis puudutab avalikku kasutusse jäävat maad. Ja no ma tahaks näha seda keskkonnaministrit või seda peaministrit, kes tuleb ja ütleb, kui Tallinna Linnavolikogu ütleb, et me tahame näiteks trammiteega kahte linnaosa ühendada, ütleb, et "ei, mitte mingil juhul; et seda maad on riigile vaja". Ma ei usu, et nii rumalat keskkonnaministrit või peaministrit oleks võimalik Eesti pinnalt leida.
Ja samuti, kui tegemist on eramaaga, siis arvestame, et see eraomanik ei ole saanud kunagi õiguslikku ootust, et tema majale saab ehitada maju ... või tema maale saab maju ehitada. Ta on ka seni seda eramaad pidanud avalikuks otstarbeks koormama. Ta tõenäoliselt on saanud selle eest ka teatavat talumistasu siis Eleringi poolt. Ja ma usun, et on kõik eeldused loodud selleks, et seda teemat terviklikult lahendada.
Nii et mõtleme kaugemale, kui ainult selle äpi ja kaasamise tegemine. Mõtleme ka volikogus, et meil on vastutus, kuidas need suured ühenduskoridorid parimal võimalikul moel kasutusse võtta. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Nii! Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna?
Tallinna abilinnapea - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tahtsin vaid tänada austatud Taavi Rõivast sihukese asjaliku lõppsõna eest! Tegelikult ma olen paljuga nõus ja katsume üheskoos leida selle parima lahenduse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Lugupeetud linnavolikogu! Panen lõpphääletusele otsuse eelnõu "Osalemine Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "Koosloome ja liitreaalsus linnaplaneerimises", oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 55 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:07 Päevakorra punkti alustamine - 7. OE53 Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2012 otsusega nr 65 kehtestatud "Prii tn 6 kinnistu detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Prii tn 6 (krundi positsioon 1) kinnistu osas 7. OE53 Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2012 otsusega nr 65 kehtestatud "Prii tn 6 kinnistu detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Prii tn 6 (krundi positsioon 1) kinnistu osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 7 "Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2012 otsusega nr 65 kehtestatud "Prii tn 6 kinnistu detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Prii tn 6 (krundi positsioon 1) kinnistu osas". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov, palun!
Ettekanne - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Prii tn 6 eelnõu puhul on siis tegu 6 aastat tagasi kehtestatud detailplaneeringu osaliseks kehtetuks tunnistamisega. Omal ajal koostati see planeering selleks, et jagada kinnistu kaheks, eesmärgiga kahe üksikelamu püstitamine. Kehtiv detailplaneering võimaldab antud kohas siis ehitusaluse pinnaga 110 m² hoone püstitamise. Omaniku poolt on esitatud eskiis, kus ehitusalune pind on 116 m² ehk siis kõigest 6 m² rohkem. Samas vahepeal kehtestatud üldplaneering lubaks näiteks sinna sama krundile ehitada kuni 255 m² ehitusaluse pinnaga hoone.
Omanik on esitanud taotluse, mis on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, kus palub siis tunnistada see planeering osaliselt kehtetuks, selleks et realiseerida oma eskiislahendust ja sisuliselt ehitada kõigest 6 meetrit suurem hoone, kui tal olemasoleva detailplaneeringuga on võimalik.
Sisuliselt on tehniline eelnõu, üks paljudest üldplaneeringu osalistest kehtetuks tunnistamistest. Järjekordne näide sellest, et seadusandja pani sellise kohustuse, kus tuleb käia siin volikogu ees sisuliselt selliste väikeste 6 m² küsimustega. Ja palun teid nimetatud eelnõu toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Korb, palun!
Kaasettekanne - Nikolai Korb Nikolai Korb
Tervist kõigile oma poolt ka! Et pikka arutelu tegelikult komisjonis ei ole, kuna mitte ühtegi küsimus ei ole pööratud.
Et häälte tulemustega 10 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud, oli otsustatud toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Nikolai Korb Nikolai Korb
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2012 otsusega nr 65 kehtestatud "Prii tn 6 kinnistu detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Prii tn 6 kinnistu osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:11 Päevakorra punkti alustamine - 8. Linnavalitsuse liikmetele linna ettevõtete ja sihtasutuste nõukogu liikme tasu maksmisest 8. Linnavalitsuse liikmetele linna ettevõtete ja sihtasutuste nõukogu liikme tasu maksmisest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 8 "Arupärimisele vastamine", Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimehed Jaak Juske, Anto Liivat ja Annela Ojaste, fraktsiooni liikmed Anastassia Kovalenko, Helve Särgava, Kadri Kõusaar ja Karl-Martin Sinijärv "Linnavalitsuse liikmetele linna ettevõtete ja sihtasutuste nõukogu liikme tasu maksmisest". Arupärimisele vastab Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu, palun!
Ettekanne - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Aitäh, hea volikogu esimees! Head volikogu liikmed! Sotsiaaldemokraatide arupärimine, mis puudutab linna äriühingute nõukogude määramist, on saanud linnavalitsuse poolt põhjaliku kirjaliku vastuse. Ma usun, et arupärijad on selle vastusega tutvunud. Selle tõttu ma lugupidamisest arupärijate vastu ei loe otstarbekaks neile demonstreerida enda lugemisoskust ja olen valmis vastama küsimustele.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimusi. Helve Särgava, palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Hea ettekandja ja head kolleegid! Minul on nüüd üks selline küsimus. Kuivõrd nimetatud teema oli päevakorras ka eilsel kohtumisel austatud linnapeaga, siis tahaks nüüd teada, milline on siis Tallinna Linnavalitsuse lõplik seisukoht. Kas nõukogu liikmeks olek kuulub linnavalitsuse liikme ametikohustustesse või mitte?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Nõukogu liikmeks olemine ei kuulu Tallinna Linnavalitsuse liikme otseste ametikohustuste hulka, sellepärast et nõukogu liikmeks olemine on selle äriühingu nõukogu liikme töö teostamine ja linnavalitsuse liikmete töökohustuste hulka kuulub äriühingute juhtimine juhul, kui ta on näiteks jagatud osalusega äriühingus määratud selle ühingu ... või, parandan, selles ühingus linna esindajaks. Linnavalitsuse liikmed tervikuna teostavad üldkoosolekuna linna äriühingute juhtimist, juhul kui nad on linna omanduses 100%-liselt. Nõukogu liikme töö on nõukogu liikme töö ja selle sisu tuleneb äriseadustikust välja kujundada selle ettevõtte, mille nõukogusse see isik kuulub, majandustegevust, määratleda juhatuse suuniseid ja jälgida ettevõtte head käekäiku. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Mul on selline küsimus. Et kes Teie arvates sisuliselt on 100%-liselt Tallinna linnale kuuluvate ettevõtete üldkoosoleku rollis? Kas see on Tallinna Linnavolikogu või ta on Tallinna Linnavalitsus? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Linnavalitsus on üldkoosolek selles äriseadustiku mõistes ja selle tõttu ongi linnavalitsus kasutanud seda praktikat, et äriühingute nõukogudesse määratakse nüüd omaniku tahet läbi viima valdavalt ka volikogu liikmeid ja igasuguseid muudest sektoritest või muudel ametikohtadel töötavaid isikuid. Ehk seda praktikat, kus ühe äriühingu nõukogus oleks linnavalitsuse liikmetest enamus, ei ole olemas. Et selle tõttu ma väidan, et see on hetkel mõistlik praktika.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Jaa, aitäh! Ja lugupeetud ettekandja! Öelge palun, et kas need tasud, mis on kehtestatud nõukogu liikmetele ja nõukogu esimehele, kas nad saavad lisaks nendele kehtestatud tasudele veel mingeid täiendavaid tasusid, aastapreemiaid jne või heade töötulemuste eest?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Mulle teadaolevalt nad ei saa täiendavaid tasusid. Nõukogu liikme tasu on nõukogu liikme tasu ja sellel ei ole mitte mingisuguseid erisusi, boonuseid ega preemiaid. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Rõivas, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
No ma ei oska nende tasude kohta midagi öelda. Et kui tööd tehakse, siis tasu võib ju iseenesest saada. Aga mulle tundub kummaline ... Ja kas Sulle ei tundu, hea abilinnapea, kummaline see, et volikogu liige juhib linnale kuuluvat ettevõtet, seda koordineerib ja kontrollib nõukogu, mida juhib linnapea, ja siis nõukogu üle teostab järelevalvet üldkoosolek linnavalitsus, mida juhib ka seesama linnapea. Ja siis just kui linnavalitsuse tegevuse üle teostab siis järelevalvet linnavolikogu, kuhu kuulub taas kord see direktor selles ettevõttes. Ja elust enesest lugu. Ja selle ettevõttega hiljuti läks natuke täbarasti, sest selgus, et mõned asjad olid seal nagu kontrollijatel jäänud kahe silma vahele.
Et kas Sa ei leia, et sellises olukorras on meil tegeliku kontrolli saavutamisel väga raske ja ongi süsteemne risk, et jäävadki asjad kahe silma vahele?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ma jään endiselt sellele seisukohale, et nõukogu pädevus on juhtida äriühingu tegevust ja anda suuniseid juhatusele ja teostada ettevõtte nõukogu tasandil juhtimist. Kui tema liikmeskond on ... Kuidas ma ütlen ... Kui tema liikmeskond on kantud näiteks mingisugustest poliitilistest aspektidest. Ehk tegelikult arupärijatele on olnud põhimõtteliselt vastuvõetamatu see, et need nõukogude liikmed on näiteks Keskerakonna liikmed, siis teatavasti praktikas on olnud küll ja küll Tallinnas aegu, kus nõukogu liikmetena on töötanud linnavalitsuses ametis olevad teiste erakondade liikmed ja täpselt sama praktika on olnud kogu aeg Tallinnas kasutusel ja seda on siin volikogu saalis ka korduvalt ühiselt läbi arutatud.
Mis puudutab härra voliniku küsimust nüüd, nagu öeldakse vastuolude suhtes, et on omavahel läbi põimunud erineva tasandi juhtimislikud seosed ehk volikogu liige vs linnavalitsuse liige, ma rõhutan veel kord. Äriühingu nõukogu juhib äriühingut ja Tallinna Linnavalitsus üldkoosolekuna, kui on olemas huvide konflikti kandvaid otsuseid, siis on nõukogu liikmest linnavalitsuse liikmel, olgu ta või linnapea, õigus ja kohustus ennast selle küsimuse otsustamisest taandada. Ehk, siin on olemas nagu selge reglement ja mina ei näe siin juriidilist vastuolu. Kui see oleks olemas, siis oleks ju ammu lugupeetud opositsioon suutnud ja ilmselt see oleks olnudki teie võib-olla ka suurim soov kuidagiviisi õiguslikult need asjad siis läbi vaielda. Aga ma ei näe siin vastuolu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Keit Pentus-Rosimannus, palun!
Küsimus - Keit Pentus-Rosimannus Keit Pentus-Rosimannus
Aitäh, hea juhataja! Austatud abilinnapea! Riigis on valitsuse tasandil väga selge põhimõte, et kui täitevvõimu juhid ehk siis ministrid kuuluvad äriühingute nõukogusse, siis ... või üldse nõukogudesse, siis nemad sellest täiendavat töötasu ei saa. Ja ma arvan, et see iseenesest on olnud mõistlik põhimõte.
Nüüd Tallinna linnas abilinnapea tasu suuruseks abilinnapeana on 4950 eurot kuus, mis on, ma arvan, et igati väärikas palk. Aga ka töö on oluline. Sellele lisaks teenivad siis abilinnapead täiendavat tasu ka äriühingute nõukogudes töötades. Mu käest enne istungit küsiti küsimus, millele ma ei osanud vastata. Et kas on korrektne ja tõsi, et üks Tallinna abilinnapea teenib täiendavalt sellele 3000 eurot ehk siis kolmes äriühingu nõukogus 1000 eurot kuus lisaks?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helve Särgava, teine küsimus, palun!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Parem?
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Kui Taavi Aasa ....
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Jaa!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Minule teadaolevalt ... ma ei oska kommenteerida praktikat, kas ministrid, olles riigi äriühingute nõukogus, võtavad tasu või ei võta. Minu teada ministrid ei olegi nõukogude liikmed, sest reeglina ministrid kipuvad seal olema vähe teises rollis. Aga see ei ole minu vastuse teema.
Ma väidan, et see linnavalitsuse liige, kes hetkel on üsna värskelt saanud endale juurde ühe väga vastutusrikka nõukogu liikme koha eilse määramisega, seoses sellega, et üks teine väga lugupeetud linnavalitsuse liige astus nõukogu liikmekohalt tagasi, on hetke olukord. Aga ma kinnitan Teile, et tegemist on väga tugeva juhiga ja ma väidan Teile, et tema elukogemus erinevatel elualadel ka enne poliitikasse siirdumist annab meile kindlasti võimaluse ja usu, et antud äriühingud on tulevikus nõukogu seisukohalt veel paremini juhitud, sest inimesel on ka selge uurimuslik kogemus.
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Hea abilinnapea! Mul veel selline küsimus. Et kuidas arvate? Kas seetõttu ongi nüüd olnud järjest siin sellised, kuidas ma pehmelt ütlen, äpardused siis nendes linnaasutustes, et nõukogu liikmed peavad tegema siis oma nõukogu liikme tööd õhtul või laupäeviti ja pühapäeviti, aga vabast ajast on kahtlemata töö tegemine küllaltki n-ö aeganõudev ja küllaltki problemaatiline? Et kuda arvate, et kas see võib ollagi järsku põhjuseks?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ma arvan, et linnavalitsuse liikmena ma oman head võimalust veel kord vabandada kahetsusväärse juhtumi pärast Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis ja me anname endast kõik, et sellised olukorrad ei korduks.
Juhin hea küsija tähelepanu, et vahel harva ikka kõige paremateski perekondades juhtub niimoodi, et keegi eksib. Nii on ka meie linnavalitsuse töötajate hulgas neid isikuid, kes kipuvad eksima. Me proovime sellega võidelda. Ja sellele protsessile on väga palju proovitud külge panna taas kord keskerakondlikku tava. Juhin tähelepanu, antud kaasuse peategelane oli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Samal teemal. Kohtudes Tallinna linnapeaga, pidime kurvastusega tõdema, et kahjuks ta ei näe siin süsteemset viga. Et samas ei möödu meil praktiliselt ühtegi kuud, kus meil ei oleks mõnda uut juhtumit antud asjas, on see Tondiraba, on see Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts, on see Lääne-Tallinna Keskhaigla või eelmisest aastast jäätmekorraldus.
Kas Teie olete ka sellel seisukohal, et süsteemselt Tallinna linna juhtimine on heas korras, juhib n-ö häid ... või järgib häid juhtimistavasid ja seal midagi muuta ei ole vaja? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Jah, ma olen seisukohal, et Tallinna linn on tänu sellele volikogule, kes meil siin saalis istub ja sellele linnavalitsusele, kes meil täna on, on suhteliselt heades kätes ja on suhteliselt hästi juhitud. Ja see, kui me julgeme ka ise välja tuua kitsaskohti ja nendega tegeleda avalikult, ma arvan, teeb meid ainult paremaks. Ja ehk kutsub korrale ka neid isikuid, kes võib-olla tulevikus on planeerinud mingisuguseid, ütleme siis heale tavale ja seadusele mittevastavaid tegusid. Ma olen sellel meelel, et tänane linnavalitsus ja tänane volikogu on väga hea volikogu ja väga hea linnavalitsus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh! Lugupeetud ettekandja! Lugupeetud volikogu esimees! Et rääkides siin keskerakondlikest tavadest, siis kuidas Te kommenteerite, et Tallinna linna äriühingute nõukogude koosseisudes ja siis Tallinna linna sihtasutuste nõukogude koosseisudes viivad raha välja põhiliselt keskerakondlased? Mul on siin tabelid olemas. Nõukogudes on ainult viis inimest - kõik on keskerakondlased. Viis inimest, kellel puudub erakondlik kuuluvus ja sihtasutuses on neid 13. Et kuidas Te seda kommenteerite, et põhiliselt keskerakondlased viivad Tallinna linna sihtasutustest ja nõukogudest raha välja? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Kommentaar sellele saab olla ainult ühetaoline. Erakonda kuulumine on piiratud Eestis kaitseväelastel, politseiametnikel ja võib-olla veel mingitel mulle mitte teadaolevatel juhtudel. Kõikidel ülejäänud juhtudel on Eesti Vabariigi kodanikul õigus kuuluda ükskõik, millisesse poliitilisse erakonda, kaasa arvatud Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda. Ja selle tagajärjel ei saa meie öelda, et inimene on parem või halvem, sellepärast et ta kuulub mingisse erakonda. Nad, inimesed on sellesse keskerakonda astunud vabatahtlikult ja neid on kaasatud sinna eelkõige kui inimesi, kes teevad nõukogu liikmetööd tulenevalt oma isikuomadustest, mitte erakondlikust kuuluvusest. Ja kahjuks, ma rõhutan veel kord, erakonda kuulumine on iga isiku põhiseaduslik õigus, kui talle ei ole pandud peale riigi sunniga piiranguid. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Rõivas, teine küsimus!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Jah, küllap tõesti on see puhas juhus, et linnavalitsus, kes neid volikogusid ... või nõukogusid komplekteerib ... arusaamise järgi on ainsad kompetentsed inimesed lihtsalt juhtumisi Keskerakonnas. Aga mitte sellest ma ei tahtnud küsida.
Ma tahtsin küsida seda. Et kas Teie meelest päriselt on võimalik, et innapea suudab üldkoosolekuna adekvaatselt kontrollida nõukogu, mille juht ta ise on? Et ta on kahes järjestikuses rollis. Ja kas Te näete, et seal ei ole nagu sisulist huvide konflikti juba nagu algselt sisse kirjutatud? Jättes isegi kõrvale selle, et milleni see on konkreetselt Tallinna linnatranspordis viinud. Aga olemuslikult, süsteemselt, kas Te ei näe siin rollikonflikti? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Kontrollimehhanismid äriühingutes on ju väga selgelt reguleeritud äriseadustikus. Ja ma rõhutan Teile veel kord, et kui linnavalitsuse liikmel on huvide konflikt, siis linnavalitsuse liige taandab ennast nende otsuste juurest. Ehk selle tõttu see konflikt on välistatud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea esimees! Hea vastaja! Et sellesama süsteemse probleemi mittemõistmise tõttu ehk inimesed, kes on linnavalitsuses, inimesed, kes on linnavolikogus ja kuuluvad ühte erakonda, ei suuda ju enesekontrolli, nagu Tallinna näitel näha on, rakendada. Selle tõttu me algatame ka Taavi Aasa umbusaldusavalduse.
Minu küsimus Teile on. Et Teil on endal ka palju äriühinguid. Kas Te mõistate seda ja Tallinnas pigem juurutate seda, et kontrollijad ja vastutajad oleksid erinevad inimesed? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
See on väga hea, et Te toote sisse minu isikliku praktika ettevõtjana. Ja ma toon näiteid. Kui ... minul on olnud elus erinevatel etappidel väga palju erinevaid äripartnereid ja alati oli niimoodi, et osa nendest olid juhatuse liikmed ja osa nendest äripartneritest olid nõukogu liikmed. Ehk alati ettevõtte majandamisest huvitatud isikud moodustasid erinevatel tasanditel tema juhtorgani. Ja tõepoolest ei kaasatud sinna asjasse mittepuutuvaid isikuid sellepärast, et see oleks selle ettevõtte käekäigule võinud mõjuda negatiivselt, lekitanud ärisaladust ja mida iganes.
Ja ma rõhutan teile, head küsijad ja lugupeetud opositsioon, et vaadake, meie ju ei ole süüdi selles, et meil on täna selline linnavalitsus ... või, parandan, linnajuhtimise mehhanism. Me oleme saanud siia sellise mandaadi, mis võimaldab meil niimoodi käituda. Ja ega meie läbirääkimised ka partnerite kaasamiseks ei ole olnud ka eriti edukad, sellepärast et meie partnerid on olnud väga pretensioonikad. Ja mina arvan, et sellel päeval, kui Tallinna linnajuhtimine ei ole üksinda Keskerakonna käes, see aeg maailmas võib vabalt kunagi saabuda, siis on ju meil täiesti uus olukord ja eks me siis näeme, kas see vana praktika, mida ka siin saalis on läbi käinud ... Näiteks konkreetselt nüüd tänaseks küll meie hulgast lahkunud lugupeetud volinik Ants Leemets oli sunnitud möönma, et ta on võtnud linna äriühingu nõukogu liikmena, olles abilinnapea, ka palka. Ehk saame siis sellest nagu selles mõttes õigesti aru, et täna on meil selline olukord ja see olukord võib muutuda. Kas see olukord meeldib meile Keskerakonnana või ei meeldi, on täiesti teine teema ja asjasse hetkel isegi ei puutu.
Aga ütleme siis niimoodi, et meie oleme alati valmis kaasama koalitsioonipartnereid, kui nad selleks, ütleme siis niimoodi, läbirääkimistel valimistulemuste väljakuulutamise hetkel nagu meile võimaluse annavad. Täna ei ole nii õnnestunud. Rohelistega õnnestus. Järsku tulevik on parem. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austet abilinnapea! Et äkki on hoopis niipidi, et keegi ei taha teie pehkinud seltskonnaga koos linna valitseda.
Aga tegelikult ma olen väga suures segaduses, hea ettekandja. Et kui linnapea kohtus paari päeva eest opositsiooniga, ta kinnitas, vaatas meile silma ja ütles, et jah, et töö nõukogudes käib linnavalitsuse liikmete töökohustuste hulka. Nüüd, Teie olete siin puldis ja vastate ja räägite risti vastupidi linnapea sõnadele. Kumb teist valetab? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Mina ei tea, mida väitis Teile linnapea. Mina ei ole olnud selle jutu juures. Mina väidan, minu töö nõukogus ... Ma olen ühe nõukogu liige, Aktsiaselts Tallinna Tööstuspark, ja ma teen seal nõukogu liikme tööd. Ja piltlikult öeldes juhendan äsja konkursiga valitud juhatuse liiget, kuidas ta peab Tallinna tööstusalasid sisuliselt arendama. Ehk teen nõukogu liikme tööd. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Lugupeetud ettekandja! Seoses sellega, et Te siin äsja kiitsite meie tublit volikogu ja väga toredaid ja andekaid saadikuid, kes siin saalis kõik koos on, et mul on Teile selline küsimus. Et kui Te järgmine kord hakkate nagu neid nõukogu liikmete kohti seal täitma linnavalitsuses, et võib-olla Te saadaksite opositsioonile ka need ettepanekud laiali? Et meil on siin ka väga suurte kogemustega inimesi. Et me võib-olla saaksime ka kandideerida.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Kui opositsioon suudaks garanteerida selle ettevõtte nõukogus töörahu, võiks see olla täiesti kelmikas ettepanek. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, härra volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Meie Teiega suvel rääkisime kampaaniat tehes IRL-is, et linna äriühingute nõukogud tuleb depolitiseerida. Ja küsikski siis niimoodi. Et mis Te arvate täna sellest? Kas see aitaks korruptsiooni ohjeldada linna äriühingutes?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Aitäh küsimuse eest! Ma toon Teile ühe elulise näite. Kui mina sain Tallinna linnale kuuluva äriühingu nõukogu liikmeks, ma ei olnud Keskerakonna liige. Ehk, ma olin abilinnapea, parteitu. Ja kulus mitmeid-mitmeid kuid, kui minu juurde tuli üks Keskerakonna juhtivpoliitik ja ütles, et "me oleme sulle kõik andeks andnud, kas sa ei tahaks liituda Keskerakonnaga". Ja mina tundsin sellel hetkel, et minu maailmavaade on tõepoolest selline ... kuna IRL-is see ei saanud eriti muutuda, sest madalapalgaliste tulumaksuvabastus meenutas mulle vägagi astmelise tulumaksu tunnustega käitumist. Et selle tõttu ma ei tundnudki nagu, et ma oleksin erakonda nagu vahepeal üldse teise mõnda kuulunud ja tundsin, et võimalus astuda Keskerakonda tagasi on minu jaoks uus ja võimas väljakutse. Ja tõepoolest Keskerakonna roll ühiskonnas, väikeses ühiskonnas eriti on mõistlik võidelda hästikindlustatud keskklassi loomise eest, mille hulka kuuluksid õpetajad, päästjad, politseinikud, sõjaväelased, kes tuleksid oma eluga toime ja moodustaksid meie ühiskonna parema osa. Sest väikeses ühiskonnas, 1,3-miljonilises elanikuga riigis ei saa olla kontraste, kus 5% omavad 90% varadest ja 5% ei saa üldse hakkama ja kõik ülejäänud vaadaku ise, kuidas saavad.
Mulle meeldib Keskerakond ja ma astusin sinna oma veendumuste tagajärjel. Ja see, et ma olin vahepeal mitteerakondlasena nõukogu liige ja nüüd olen erakondlasena nõukogu liige, ei puutu isegi asjasse! No sellel on null tähendus! Ma olen endiselt hea ettevõtja ja tean, kuidas Tallinna Tööstusparki arendada ja te veel kuulete nendest otsustest, mida me kavatseme teha nii sadamasuunalistest, millest iganes. Ehk, Tallinn areneb võimsalt, sõltumata minu parteipiletist!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Mul oli hetkeks juba mure, et järsku tõmbate särgi ka lõhki. Aga ei tõmmanud.
Et selline küsimus. Teie esimene vastus ütles väga lihtsalt kokkuvõttes, et peale Keskerakonda on võimalik, et asjad Tallinnas paranevad. Ma siis küsiks teise küsimuse. Et kas Te arvate, et linnavalitsuse liikmed peaksid umbes palga jagu lisa teenima teistes nõukogudes tööd tehes? Kas see Teie meelest on Tallinna linna juhtimises hea tava? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ma küll ei tea neid linnavalitsuse liikmeid, kes teenivad peaaegu teise palga nõukogudes töötades. Mina tean väga täpselt, palju on minu nõukogu liikmetasu ja ma tean väga täpselt, palju on minu töötasu, mille tõttu ma arvan, et enamus linnavalitsuse liikmeid on samas olukorras, kus mina. Ehk, ma näen, et see küsimus on tendentslik ja ei peegelda olukorda realistlikult. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, teine küsimus, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austet ettekandja! Ma olin vahepeal täitsa mures Teie pärast. Et tuleb ikka vahepeal hingata ka. Et muidu võib võib-olla halvasti lõppeda kõik.
Et teatavasti enamus nõukogu koosolekuid toimub keset tööpäeva, tööajal. Ja Te väitsite, et nõukogu liikme töö ei kuulu linnavalitsuse liikme põhikohustuste hulka. Kuidas Te siis põhjendate, et linnavalitsuse liikmed päris tihti ei tee, ei täida oma põhitööülesandeid, vaid hoopis käivad nõukogu koosolekutel? Väga kahetusväärne!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Härra Juske, minu autonumber on 195BHZ. See pargib Vabaduse plats 7 maja ees. Olge nii kena ja viige läbi vaatlusi, kui palju pärast kella 5 see auto seal seisab, mis tähendab, ma olen tööl. Ja kaardistage seda ja räägime sellest siis täiendavalt! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, teine küsimus, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Aitäh, lugupeetud ettekandja! Palun rahunege nüüd maha ja ärge minge närvi. Ma küsin nüüd ...
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ma võtsin tabletti.
Küsimus jätkub - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Te rääkisite töörahust. Et no katsume nüüd seda rahu siin säilitada ka seal puldi poole peal.

Et töörahu seisukohalt tegelikult selgelt alandav ja arrogantne hoiak on see opositsiooni suhtes, eks ole, kui Te ütlete, et seal peavadki olema ainult keskerakondlased, sest muidu ei oleks töörahu. Kas Te ei suudaks näiteks mõelda sedapidi, et kaasamine ja usaldus ja koostöö oleks selle töörahu seisukohalt ka terves Tallinna linnas äkki palju parem selline võimalus saavutamiseks ja millegi ärategemiseks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ma olen selle väitega absoluutselt nõus. Ja kaasamise protsessid ja kaasamise praktika Tallinnas täna väga palju avalikku huvi tekitavate probleemide lahendamistel on täiesti tõsiseltvõetav praktika. Viimase näitena ma tooksin Teile Reidi tee, kus kaasati absoluutselt kõiki huvigruppe jne, jne.
Kui me räägime äriühingute juhtimisest, siis ma möönan, et tulenevalt lugupeetud linnavoliniku küsimusest minu eraettevõtlusalase praktika kohta, ma jään endiselt sellele seisukohale, et äriühingute nõukogudesse saame me kaasata ikkagi oma koalitsiooni partnereid sellisel juhul, kui nad on meiega sõlminud koalitsioonilepingu. Ehk, see tagab ettevõtetele normaalse juhtimise.
Viimane asi on ... Me oleme näinud suhtlemiskultuuri volikogu saalis ja Riigikogu saalis piisavalt palju. Ettevõtte nõukogu ei saa olla selline koht, kus selline suhtlemispraktika toimub ehk ettevõtte nõukogu peab tegema ettevõtte nõukogu tööd. Ja selle tõttu ma väidan, et need olukorrad maailmas kindlasti võivad muutuda ja ma arvan, et selles küsimuses uue olukorra tekkimisel leitakse ka selge konsensus teiste poliitiliste jõududega sellel päeval, kui selleks on olemas vajadus. Täna on niimoodi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud abilinnapea! Ma väga tänan selle ulja usutunnistuse eest. Aga Sa ikkagi ei vastanud minu küsimusele depolitiseerimise kohta. Ma proovin uuesti sõnastada.
Kas ei oleks mõistlikum tublil linnapeal, kes lubas muudatusi, mitte riskida umbusaldusavaldusega, vaid viiagi ellu mõni sisuline muudatus, näiteks linna äriühingute depolitiseerimine? Mis Sa arvad sellest?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
See ei ole hetkel lihtsalt võimalik, sest meil pole võtta ilma, nagu öeldakse, kuidas ma ütlen, ilma ... Meil pole võtta neid spetsialiste kuskilt, kes tagaksid ettevõttele normaalse arengu. Ja kahjuks kõik need inimesed, kes on täna väga head nõukogu liikmed, on otsustanud mingil kummalisel kombel ... Ma ei tea, kas neid on pekstud või mis nendega tehtud on, aga nad on astunud Keskerakonda. No ma ei tea. Mina ka, noh. Ma olin õnnelik sellel päeval, ma rõhutan, ma olin õnnelik, kui ma selle kutse sain. Ma ei tea, see oli minul üle pika aja selline tore päev, roheline päev oli. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Annela Ojaste, palun!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Hea ettekandja! Et nüüd saab juba küsida jah? Et see kaasamise näide Reidi tee puhul nüüd küll oli väga halb näide. Et no näiteks jäid seal kaasamata puude otsas elavad oravad, kes on nüüd sealt ära kolinud. Aga edaspidiseks teadmiseks siis ka see.
Aga minu küsimus tegelikult ikkagi selle töörahu osas. Kas Te tõepoolest arvate, et ühes nõukogus ettetulevad eriarvamused, ka näiteks ekspertarvamused, on töörahu rikkumine? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Me oleme väga palju erinevate vajalike otsuste juures kaasanud ekspertarvamusi ehk eksperdid on alati kaasatud. Ega nõukogu ei ole selles mõttes mingisugune selline kinnine klubi, kes oma otsuste langetamisel kompetentsiga nõu ei pea.
Ehk ma rõhutan Teile veel kord, et täna on selline olukord ja homme võib see olukord olla teistsugune. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Seega on arupärimine vastatud!
17:39 Päevakorra punkti alustamine - 9. Linnale kuuluvate haiglate parkimiskorraldusest 9. Linnale kuuluvate haiglate parkimiskorraldusest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 9 "Arupärimisele vastamine", Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Anastassia Kovalenko "Linnale kuuluvate haiglate parkimiskorraldusest". Arupärimisele vastab abilinnapea Tõnis Mölder, palun!
Ettekanne - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Austatud volikogu esimees, head volinikud! Linnavolinik Anastassia Kovalenko on esitanud mulle arupärimise seoses linnale kuuluvate haiglate ümbruses toimuva parkimiskorraldusega. Olen talle kirjalikult küsimustele vastanud ja olen valmis vastama täiendavalt Teie küsimustele. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anastassia Kovalenko, palun!
Küsimus - Anastassia Kovalenko Anastassia Kovalenko
Jah. Austatud abilinnapea! Aitäh nende kirjalike vastuste eest! Aga ma siiski tahtsin täpsustada. Et nagu ma saan aru õigesti, et ainus põhjus, miks siis ei ole võimalik olnud pakkuda sellist tasuta parkimist patsientidele, on see, et siis hakkavad, eks ole, kõik parkima seal. Aga kas siis ei ole mõeldud nende lahenduste peale, et näiteks tõkkepuusüsteem nagu EMO-s, et siis registreerid kuskil sees, kui sa lähed arsti juurde? Või siis need ... näiteks nagu mõnedes kohtades, mis ma olen näinud, isegi spordisaalid on sellised monitorid ... Et kas ei ole mõeldud nende lahenduste peale?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Et kindlasti ka see on üks variant, mida on kaalutud. Aga siin tuleb nagu vaadata kahte aspekti. Et me räägime täna eelkõige Ida-Tallinna Keskhaiglast, mis asub kesklinnas, kus parkimiskohad on niigi defitsiidis. Seal on loodud maksimaalsed võimalused parkimiseks, selles mõttes, et 15 minutit on tasuta; haigla ümbruses on võrdne parkimine võrreldes teiste kesklinna tsoonis olevate parkimistega; lisaks EMO-le, invaliidist inimestele on parkimine tasuta; inimene, kui tuleb sünnitama, kehtib talle täpselt selline samasugune võimalus, nagu Te sellest just rääkisite ja mainisite. Ehk on loodud kõik võimalused.
Lisaks tuleb arvestada seda, et Tallinnas on olemas tasuta ühistransport, mis viib alati punktist A punkti B. Nii et, ma arvan, et kõik need võimalused on olemas, et haige saaks haiglale ligi ja et haigemaja juures oleks parkimiskohti. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Annela Ojaste, palun!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Hea ettekandja! Et Te siin tõite sünnitajast näite. Aga selles kompleksis on ju väga erinevaid haiglaid ja seal 15 minutit tasuta parkimist ... Et ma tuletan Teile meelde, et need on haiged inimesed, kes sinna lähevad. Ega nad siis niisama sinna ei lähe. Et millal Te 15 minutiga käisite arsti juures ära? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Arstivisiidi pikkused on teadupärast väga erinevad. Et kui inimesel on intensiivravi ja teda toob kiirabi, siis muidugi selle kiirabiauto eest parkimistasu ei küsita. Aga teadupärast ma soovitaks Teil korra mõelda sellele, et haigekassa ei kompenseeri oma haigeravi puhul parkimist. See ei ole haigekassa komponent. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Et äärepealt hea kolleeg linnavolinik oleks küsimuse ära küsinud. Aga kuna Te ei vastanud sellele küsimusele, siis ma küsin. Et millal Te viimati arsti juures käisite ja kui kaua Te ootasite? Kas mahtus see 15 minuti sisse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Mina hea meelega külastan oma perearsti suhteliselt regulaarselt ja minu perearst ei asu kesklinnas. Nii et mina sain väga toredasti seal parkida ja ka sain väga hõlpsasti perearsti juurde ja visiit kestis kokku 10 minutit. Aitäh! Ma võin ka pärast aja öelda ja täpse diagnoosi, kui see väga täpselt huvitab.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Lugupeetud ettekandja! Kas Te olete kursis näiteks sellega, et kuidas peaks trauma saanud lapsega sõitma Lastehaigla EMO-sse ja kuidas saab selle trauma saanud lapse transportida sellest EMO uksest sisse ja kuhu seal auto panna? Ja kas see laps peaks sinna keset teed seisma jääma niikaua, kuni mina lähen mitme kilomeetri kaugusele autot parkima?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Lastehaigla puhul, inimesed ja haiged, kes tulevad EMO-sse, neile on eraldi eraldatud parkimiskohad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anastassia Kovalenko, teine küsimus, palun!
Küsimus - Anastassia Kovalenko Anastassia Kovalenko
Jaa. Et tõesti Ida-Tallinna Keskhaigla juures on see parkimine probleem. Aga minu arust just selle Lastehaigla juures oleks ikkagi võimalik see parkimine rohkem n-ö teha tasuta. Ja ma vaatasin just neid kulusid, et tegelikult opereerimise kulud on väiksemad kui need saadud tulud. Et mida siis tehakse nende tuludega?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Mis puudutab Lastehaiglat, siis siinkohal ma tahaksin öelda seda, et Lastehaigla puhul on täna ajalugu näidanud seda, et enne kui sellist parkimiskorraldust ei olnud, oli ... Seal kõrval asub Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja parkimiskohad selle ümbruses on väga suur-suur defitsiit. Seetõttu oli oluline ja mõistlik rakendada sellist parkimissüsteemi.
Täna, kuna parkimiskohad on defitsiit, on koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga valmimas lähiaastatel uus parkimismaja, mis peaks ka parkimishindasid alandama. Ja teine asi - looma juurde parkimiskohti. Nii et kindlasti see on üks koht, kus Lastehaiglaga koostöös ja PERH-iga koostöös seda asja arendada.
Mis puudutab veel Lastehaigla ümbrust, siis siinkohal ma tuletaks ka seda meelde, et ka kõigile töötajatele kehtib täpselt samasugune parkimistariif. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Annela Ojaste, teine küsimus, palun!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Hea ettekandja! Et kas ei tundu Teile nagu selline põhimõtteline küsimus? Et no näiteks Tallinna koolide juures me ei küsi ju lastevanematelt parkimistasu. Et kas Tallinna linn ei võiks tõesti siis oma linna haigetele, ennast mitte hästi tundvatele inimestele seda ... mõelda vähemalt selle peale, et nad saaks haigla juures tasuta parkida, mitte 15 minutit, vaid rohkem? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Näiteks Tallinna koolid, mis asuvad kesklinna territooriumil, seal kehtib täpselt samasugune parkimiskord nagu Ida-Tallinna Keskhaigla ümbruses. Koolid, mis asuvad parkimistsoonist väljaspool, neile on tasuta parkimine. Teadupärast Lääne-Tallinna Keskhaigla kõik üksused asuvad parkimistsoonist väljaspool, peaaegu kõik üksused väljaspool. Neile on tasuta parkimine. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Lugupeetud ettekandja! Mulle tundub, et Te ei tea sellest Lastehaigla juures või ümbruses olevast parkimisest mitte midagi. Ma toon Teile lihtsalt niisuguse näite ja ma tahaksin saada vastust sellele. Ma sõitsin eelmisel aastal trauma saanud lapselapsega, kellel oli jalg haige, EMO-sse. Jätsin ta ühe jala peal sinna ukse taha seisma ja läksin otsima parkimiskohta. Kui ma sisenesin, oli seal järjekorras umbes kümme inimest. Te räägite paarist parkimiskohast. Kuhu need kümme inimest ja kaasa arvatud mina pidime need autod parkima?! Ja kus see laps peaks seisma ühe jala peal? See oli küll päikesepaisteline ilm, aga kui peaks olema mingit lund või vihma tulema, siis see on nagu täiesti üle mõistuse. Et kas Te võiksite need asjad palun ringi vaadata, mis Teil seal toimub?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Teie enda küsimuses oli juba päris mitu probleemi. Et vaadake, kui seal oleks tasuta parkimine ja nendessamades parkimiskohtades pargiksid ka ümberkaudsed elanikud, siis Teil ei oleks mitte ühtegi parkimiskohta.
Aga mis puudutab Lastehaigla EMO-t, siis ma veel kord ütlen. Lastehaigla EMO klientidel on olemas parkimiskohad. Nii et kindlasti kasutage neid. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Ma soovitaks sellele küsimusele vastamisel kasutada empaatilisemat tooni, vähemalt kui empaatiat südames ei ole. Et see probleem on tõsine. Mina olen täpselt samamoodi sattunud lapsega traumapunkti. Mul ei ole midagi selle vastu, et seal parkimise eest maksta. See parkla oli tühi.
Aga mul on lihtne küsimus. Kas mitte poleks mõistlik kaaluda sellist asja nagu paljudes ettevõtetes, igades kohtades kaalutakse, et klient, kes tuleb sisse, paneb sinna ette, ta saab mingi aja tasuta parkida, lüües selle autonumbri masina sisse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
See on kaalumist vääriv ettepanek ja ma arvan, et seda võib arutada. Täna haiglate seisukoht on olnud selles küsimuses, et 15 minutit see parkimise tasu on olemas tasuta. Ehk siit edasi rakendada on nende hinnangul see, et see ikkagi hoiab neid haigemaja parkimiskohti kinni ja sellisel juhul jääb tõesti see defitsiiti. Ehk, kui on tõsine oht ja inimene tahab saada haigla ette parkida või haigla lähedusse parkida ehk tekib ikkagi üleparkimine. Sest parkimiskohti teadupärast juurde ei saa tekitada. Neid saab ainult juurde ehitada. Selles mõttes see Lastehaigla puhul on kindlasti tulevikus lahenduseks see, kui valmib parkimismaja koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Selle viimase Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Lastehaigla kohapealt küsikski. Et millal see parkimismaja on plaanis sinna ehitada? Sest seal isegi nende parkimistasude tingimustes reaalselt ei ole haigetel võimalik kuhugi autot panna. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga ja vaadates ka riigieelarvelisi vahendeid, siis see eesmärk on 3–4 aasta jooksul see parkimismaja valmis saada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helve Särgava, palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Hea abilinnapea! Selline küsimus. Et kuhu siis see parkimistasud - parkimistasud ju teatud summad laekuvad - ja kuhu need on siis plaanitud kasutada või kuhu kasutada?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Teadupärast parkimine iseenesest nõuab teatud ressurssi, on see lume rookimine, on see tänavate puhastamine, on see parkla korrashoid, prügi koristamine, joonimine, aga ka parkla remontimine. Et eelkõige ikkagi parkla opereerimiseks ja korrashoiuks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud abilinnapea! Et rääkisime PERH-i parkimisprobleemide laiendamisest. Aga küsiks Ida-Tallinna ravikompleksi kohta, sest tegelikult seal on päris kitsas see olukord ja seal tõepoolest 15 minutit on tasuta. Ja no aus vastus on ju see, et kui sinna lapsega minna, siis 15 minutiga ei tule toime kohe kindlasti.
Et kaks küsimust oleks siis ühes. Et kas Ida-Tallinnas on võimalik laiendusi teha parkimisele? Ja teine asi. Et kas siis pikendada seda tasuta parkimist, mis on täna 15 minutit?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Ma alustan esimesest küsimusest. Et Ida-Tallinna Haigla perspektiivis on rajada ka uus parkimismaja. Ainukene koht, mis siin täna tekib, on see, et kas lähiaastatel nii suuri investeeringuid nagu parkimismaja ehitamine Ida-Tallinna Keskhaigla puhul tuleb kõne alla. Kui me ikkagi räägime ja ka volikogu seda ideed toetab Tallinna suure haigla rajamisest, sellisel puhul sellises mahus parkimismaja ehitamine kinnistule, kus tulevikus haiglat ei ole, ei ole mõistlik.
Mis puudutab 15 minuti parkimise intervalli, siis see on kindlasti volikogu mõttekoht kas võib-olla üle Tallinna siis seda 15 minutit laiendada ja parkimistasusid, sest teadupärast parkimistasud kehtestab Tallinnas Tallinna Linnavolikogu. Aitäh.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh! Siin mõned ... Aitäh! Mõned küsimused said servapidi juba vastused, kui Riina küsis ja Teie vastasite. Aga ma siiski küsiks. Et kui see parkimismaja tuleb, et kas me ei saaks seda kuidagi siis nii korraldada, et need haiged inimesed, kes tõesti tulevad sinna haiglasse ja on hädas, et nad ei peakski seal selle parkimise eest maksma? Et minu meelest on see täiesti ebainimlik, et hädas inimeste käest võetakse raha. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Et veel kord ma ütlen, et inimesed, kes on väga kriitilises seisus, nendelt kindlasti ei võeta parkimistasu. Inimesed, kes tulevad arstivisiidile, midagi pole teha, meie haiglad asuvad kesklinna territooriumil.
Ja veel kord. Et seda parkimist kuidagi ja mingil määralgi kontrolli all hoida ja et parkimiskohtadel toimuks rotatsioon, on vaja kehtestada sinna piirkonda parkimistasud. On olnud aegasid ja on olnud kohti, kus parkimistasusid ei ole olnud. Ja julgen öelda, et siis valitses haiglate ümbruses anarhia ja parkimiskohti ikka ei olnud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea abilinnapea! Et minu küsimus ongi natukene sellest, et Te ütlesite, et linn peab muutma seda 15 minuti regulatsiooni. Et tegelikult on seal eraparklates operaatorid, kes võivad öelda, et seal näiteks esimene tund teatud tingimustel on tasuta. See on nende operaatorite ja parklaomanike endi kehtestada. Selleks ei ole vaja minu arvates linna regulatsioone muuta.
Küsimus tegelikult on see. Et kas on tehtud mingit statistikat või plaanis teha mingit statistikat, kui palju keskmine käik aega võtaks ja kas sellele saaks tulla selle parkla regulatsiooniga vastu. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Mina pidasin silmas linna territooriumil asuvaid parkimiskohti. Teadupärast Ida-Tallinna Keskhaigla ümbruses on nii linnale kuuluvaid parkimiskohti kui ka eraparklaid.
Mis puudutab ravivisiidi pikkust, siis nii, nagu ma ütlesin, ei ole tehtud täpset statistikat. Sest nii, nagu Te ise ütlesite, Ida-Tallinna Keskhaigla pakub väga erinevat raviteenust ja EMO-s ooteajad võivad olla tundidepikkused mõningatel juhtudel. Arsti puhul mõningad juhud võivad olla mitmetunnised visiidid, sealhulgas uuring ja konsultatsioon. Aga on ka täiesti vabalt olemas neid 10 ja 15 minuti visiite, kus arst on saanud kätte analüüsitulemused, konsulteerib haigega ja annab talle diagnoosi ja ravi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helve Särgava, teine küsimus, palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Hea abilinnapea! Kuidas Te arvate, kas need opereerimislepingud, parkimise opereerimislepingud,on Teie arvates proportsionaalsed?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Ma arvan, et tegelikult tulevikus võiks need sedapidi ümber vaadata, et kui Tallinna haiglad peaksid mingil põhjusel jääma samadesse kohtadesse, siis kõigil Tallinna haiglatel võiks olla üks parkimisoperaator. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Seega on arupärimine vastatud!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh!
17:53 Päevakorra punkti alustamine - Avalduste ärakuulamine Avalduste ärakuulamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nüüd on päevakorrapunktid läbi arutatud ja võime asuda avalduste ärakuulamise juurde! Ja sõna saab Riina Solman, palun!
Kõne - Riina Solman Riina Solman
Lugupeetud kolleegid! Head koduteed neile, kes lahkuvad! Suur tänu, suur tänu!
Esitan arupärimise ja see on abilinnapea Züleyxa Izmailovale Pirita tee äärsest rannaalast. Ja küsida tahaks seda, mis puudutab heitveetorusid. Kuna see on minu kodukant ja ma seal igal oma vabal hetkel, mida väga palju tõesti ei ole viimasel ajal, sporti teen, siis nende torude seisukord või seal ümbruskonnas vohav lehk ei ole alati hea. Seda on uurinud ka keskkonnateadlased.
Ja minu küsimused talle puudutavad siis Tallinna lahe veekvaliteeti, seda, kas olukord on 3 aasta jooksul paranenud või halvenenud ja milline on üldse ülevaade merre suubuvate heitveetorude osas ja kuidas linn on kolme viimase aasta jooksul panustanud Pirita tee äärse rannaala puhtusesse. Suur tänu! Annan arupärimise üle.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Nüüd on ka avaldused ära kuulatud. Annan teada, et järgmine linnavolikogu istung toimub korraliselt 3. mail. Kuulutan istungi lõppenuks!
17:55 Istungi lõpp