Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 03.05.2018  
Istungi number: 8  
Istungi aeg: 16:00 - 17:20  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-03.05.2018.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
16:01 Istungi algus
Juhataja saabus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnavolikogu, meil on tekkinud tehniline probleem. Me alustame 5 minuti pärast.

....

Head kolleegid! Paluks teie tähelepanu! Head kolleegid! Kuna meil on tekkinud paus, mina kasutaks seda pausi ära. Asi on selles, et siin saalis viibib üks auväärne külaline. Tema nimi on Toivo Tänavsuu. Teadaolevalt eelmisel istungil teie otsusega saab see väärikas inimene teenetemärgi, Tallinna teenetemärgi Tallinna päeval. Aga täna ta on siin meie hulgas ja sellepärast, et ta on Vähiravifondi Kingitud Elu asutaja ja juht ja ta loodab meie abi peale, et meie koos saame annetada, selleks et päästa kellegi elu. Et teeme ära nii kaua, kui meil on see võimalus olemas. Ja palun aplaus! Ja kui me oleme tehniliselt valmis, siis ma tasapisi alustan istungit ja siis saab ...
.... Ja kõigepealt palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel, kes soovivad esineda avaldustega. Selleks vajutage traditsiooniliselt puldil klahvi "Kõne". Ja vastavalt linnavolikogu töökorrale saab kõnega esineda peale istungi päevakorrapunktide ammendumist.
Nii! Tänases päevakorra projektis on meil 10 päevakorrapunkti. Kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra osas? Ei ole.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen hääletusele 3. mai 2018 istungi päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Arvutivõrgu administraator AS Ektaco - Tauri Jaanus Tauri Jaanus
Nüüd töötab.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nüüd töötab?
Hääletamise algus - Avalik: Päevakorra kinnitamine
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 58 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on päevakord kinnitatud!
Nüüd mul on küsimus sõnavõtuks registreerunutele. Kas keegi soovib esitada umbusaldusavaldust?
Tallinna Linnavolikogu liige - Kristen Michal Kristen Michal
Selline plaan oleks jah.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Et Kristen Michal, palun! Teil on 5 minutit.
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Hea volikogu esimees, head volikogu liikmed! Hea Vähiravi Fond, soovime teile jõudu! Kõigile ka. Ärge selle pärast annetamist katkestage! Mina esitan täna nelja fraktsiooni - Isamaa ja Res Publica Liidu, sotsiaaldemokraatide, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna - poolt umbusaldusavalduse linnapea Taavi Aasale. Põhjuseks on see, et Tallinna juht ei saa juhtimisega toime, ei mõista ega mööna, et ta ise omasid ametisse nimetades ja näilist kontrolli teostades loob baasi linnakodanike halvaperemehelikuks kohtlemiseks. Umbusaldusavaldus ei tule kuidagi ühest juhtumist, ehkki ka sellest võiks piisata. Me räägime siiski süsteemsest juhtimisprobleemist, mille osa, mitte lahendus, on tänane linnapea.
Siin saalis olijatel on vast meeles, kui enne valimisi ütles Taavi Aas, et tema küll ei tea, et prügiga mingit jama üldse oleks, sest ta vestles Sarapuuga ja kõik oli ju korras, kuni ühel päeval selgus, et Sarapuu teisaldati linnavalitsusest kahtlusega. Õigusriigis saab süüdi mõista vaid kohus ja seda rolli me endale ei võta. Meie osutada on küll juhtimisalane probleem. Sisulise kontrolli puudumine oli selge ka igasuguse kriminaalmenetluseta. Kindlasti on paljudel ka meeles, kuidas Taavi Aas oli üllatunud, kui Ivo Parbus ja teised jõudsid süüdimõistva otsuseni. Selliseid juhtumeid on lihtsalt liiga palju. Viimaste hulka kuuluvad kahtlemata kahtlused hooldusmeditsiinis, pereliikmetelt rahaküsimisest ning mitmemiljonilised maksumaksja vara kaotsiminekud linnatranspordis. Selgub, et kõik need tasuta asjad tuleb maksumaksjal maksta kinni lausa mitu korda. Tallinna linnatranspordis toimunust küsisime linnapea Aasalt ka selgitusi nelja erakonnaga kohtumisel. Tema sõnum meile oli, et ta on seal nõukogus ka juhina olnud aastast 2010, kuid midagi kahtlast pole ta märganud, kuid et auditeid ja sisekontrolli tuleks tõhustada. "Üllad mõtted," ütleks igaüks sisu teadmata. Sisu aga on, et sisekontrolli plaani teeb keskparteilane Enno Tamm koos audiitoriga. Auditi komiteed juhib keskparteilane Igor Kravtšenko. Omad kontrollivad omasid ja veelgi hoogsam paigalmarss! Selline läbipõimumine ja sõltuvusahel on Tallinna tegelik ja süsteemne juhtimisprobleem. Linnapea aga asus selles täiesti eitavale seisukohale.
Tallinnas anti viimastel kohalikel valimistel 191 925 häält. Neist alla poole ehk 85 199 anti Keskerakonnale. 55,6% häältest läksid teistele poliitilistele jõududele, Keskerakond sai 44,4% valimaskäinutest. Tallinna linnakodanikest alla 20% toe. Kahtlen, et isegi see 20% või 44% valijaid, kes Keskerakonda Tallinnas valisid, annaks mandaadi oma maksuraha halvaks kasutuseks. Võib-olla mõnel on aega, et ükskõik ja kõigil mõnikord, kuid kõigil ja alati - ma väga kahtlen.
Tallinn on rikas linn. Linn, millel on suur potentsiaal. Halb juhtimine, süsteemsed juhtimisprobleemid ja keskerakondlik läbipõimitus on arengu pidur. Täna ei ole küsimus selles, kas meile inimesena meeldib Taavi Aas või mitte, vaid selles, mida ta esindab. Tallinna linna kodanikud ja avalikkus ootavad muutusi uuenemise ja paremuse suunas: uusi ideid, julgeid lahendusi, linnakodanike huvide eelistamist keskparteilisele ahelale. Täna on linnapea osa probleemist, mitte lahendusest. Ja sellest tulenevalt ei saa me kuidagi teisiti, kui täita oma kohustust mandaadi ees ja avaldame umbusaldust Taavi Aasale, kes ei tule toime linnapea rolliga.
Lõpetuseks. Siin saalis on ühel või kahel inimesel võimalik teha pööre Tallinna ajaloos, nõuda paremat juhtimist, võtta vastutus tehtu, tuleva ja oleva eest. Igaüks ise otsustab. Opositsioon teeb seda, et ta paneb täna seemne mulda. Ja me teame, et kevadel istutatu ei kasva ühe päevaga. Kuid see kasvab! Keskerakonna võimuperioodi lõpp tuleb vääramatult. Seekord, järgmine kord - küll ta tuleb. Igaüks ise otsustab, kas ta on osa lahendusest või osa probleemidest. Tallinn pealinnana peab olema vedur, mitte pidur! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Head kolleegid! Kõigepealt volikogu kantselei jurist peab kontrollima, kas üleantud umbusaldus vastab normidele ja siis ma annan teada, kuidas me hakkame seda menetlema.
Aga on üks asi, mis on tähtsam kui umbusaldus, ja see on inimese sünnipäev. Ja täna tahaks õnnitleda head kolleegi Martin Helmet, aga ma ei näe teda.
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aga siis aplaus talle!
16:14 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE69 Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine 1. OE69 Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
No nii! Päevakorrapunkt number 1 "Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab korra- ja tarbijakaitsekomisjoni esimees Rostislav Troškov, palun!
Ettekanne - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Teen ettepaneku muuta Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2017 otsusega nr 157 kinnitatud korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu alljärgnevalt, arvestades Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna avaldust, arvata komisjoni koosseisust välja Ülle Rajasalu ja kinnitada komisjoni liikmeks Merilin Anijärv ning Keskerakonna fraktsiooni ettepanekul kinnitada korra- ja tarbijakaitsekomisjoni liikmeks Vjatšeslav Prussakov.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Kaasettekannet selles küsimuses ei ole. Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 60 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
16:17 Päevakorra punkti alustamine - 2. OE70 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine 2. OE70 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 2 "Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esimees Kalev Kallo. Palun!
Ettekanne - Kalev Kallo Kalev Kallo
Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu! Seoses asjaoluga, et Tallinna linna valimiskomisjoni 11. aprilli 2018 otsusega number 4 lõpetati Ants Leemetsa volitused linnavolikogu liikmena, langes ta automaatselt välja ka linnamajanduskomisjoni koosseisust.
Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon esitas 23. aprillil 2018 avalduse, millega tehti ettepanek kinnitada komisjoni liikmeks Yoko Alender. Sellest tulenevalt ongi ette valmistatud käesolev otsuse eelnõu ettepanekuga kinnitada linnamajanduskomisjoni liikmeks Yoko Alender. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalev Kallo Kalev Kallo
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 62 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
Lugupeetud kolleeg Mart Luik! Palun Teid mind asendada järgmiseks küsimuseks!
16:19 Päevakorra punkti alustamine - 3. OE71 Rahanduskomisjoni koosseisu muutmine 3. OE71 Rahanduskomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mart Luik Mart Luik
Palun!
Ettekanne - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Lugupeetud eesistuja, austatud kolleegid! Kuna hea kolleeg Maris Lauri peatas enda linnavolikogu liikme volitused, langes ta automaatselt välja ka rahanduskomisjoni koosseisust ja 23. aprillil tegi Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon ettepaneku kinnitada komisjoni liikmeks Ülle Rajasalu. Sellest tulenevalt on ette valmistatud ka käesolev eelnõu ja palun kinnitada komisjoni liikmeks Ülle Rajasalu! Palun toetada!
Juhataja - Mart Luik Mart Luik
Kas on ettepaneku kohta küsimusi? Ei ole. Siis palun hääletada!
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Läbirääkimised ka.
Juhataja - Mart Luik Mart Luik
Jaa-jaa! Avan läbirääkimised. Läbirääkimisteks soovijaid ei ole. Palun nüüd hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mart Luik Mart Luik
Ettepaneku poolt on 60, vastu või erapooletuid hääli ei ole. Otsus on vastu võetud.
Juhataja saabus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
16:21 Päevakorra punkti alustamine - 4. OE56 Osmussaare tn 6b kinnisasja müük detailplaneeringu kohase krundi moodustamiseks 4. OE56 Osmussaare tn 6b kinnisasja müük detailplaneeringu kohase krundi moodustamiseks
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 4 "Osmussaare tn 6b kinnisasja müük detailplaneeringu kohase krundi moodustamiseks". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Aitäh! Hea volikogu esimees, head volikogu liikmed! Tegemist on siis seaduse eelnõuga, mille eellugu läheb aastasse 2001, kui kehtestati sellele alale detailplaneering ja moodustati Tallinna Tööstuspargile hilisemalt üleantud krundid. Selles piirkonnas sai riigilt taodeldud munitsipaalomandisse maatükid, mis täna vastavalt siis sellele detailplaneeringule liidetakse juba eraomanike kätte läinud kruntidele. Esimeses päevakorrapunktis me käsitleme Osmussaare tee 4 krunti, millele liidetakse siis Osmussaare tänav 6b asuv krunt suuruses circa 1000 m² hinnaga 75 000 eurot. Sellega moodustub siis Tallinna Tööstuspargi alale terviklik detailplaneeringujärgne krunt.
Ostuhinna kujunemisel on aluseks võetud hetkel kehtivat hinnakujundust ja me palume seda eelnõud toetada, sest see vabastab meid probleemist, kus linn peaks haldama maavaldust, millele sisuliselt puudub ka ligipääs. Ja hea uudis on see, et 65% sellest müügihinnast kantakse vastavalt seadusele Eesti riigi eelarvesse sellepärast, et see Tallinnale üle antud maa ei ole piisavalt kaua olnud linna valduses ja me käitume siin heaperemehelikult luues olukorra, kus on terviklikud krundid ja asi on lihtne ja selge. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov. Palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu liikmed, volikogu esimees! Rahanduskomisjon menetles antud eelnõu ja ühehäälselt, 12 poolthäälega, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Osmussaare tn 6b kinnisasja müük detailplaneeringu kohase krundi moodustamiseks". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 52 poolt, vastu kedagi ei ole, 2 erapooletut, on otsus vastu võetud.
16:24 Päevakorra punkti alustamine - 5. OE60 Osmussaare tn 8b kinnisasja müük detailplaneeringu kohase krundi moodustamiseks 5. OE60 Osmussaare tn 8b kinnisasja müük detailplaneeringu kohase krundi moodustamiseks
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 5 "Osmussaare tn 8b kinnisasja müük detailplaneeringu kohase krundi moodustamiseks". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Aitäh, hea esimees! Lugupeetud linnavolinikud! Tegemist on siis eelneva punktiga sarnase olukorraga ja naaberkruntidega, kus riigilt Tallinna linna omandisse tulnud ja detailplaneeringu järgi siis moodustatud krundile liidetava maa suurus on 300 m² circa. Selle müügihind on 25 000 eurot ja täpselt samalaadse situatsiooniga on meil seal tegemist, et 65% müügihinnast kantakse Eesti riigi eelarvesse, aga tööstuspargi kliendile moodustub terviklik krunt, mis vastab 2001. aastal kehtestatud detailplaneeringule. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Härra abilinnapea! Miks sellist siilu ei võiks müüa avalikul enampakkumisel?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Põhjus on väga lihtne. Detailplaneering, mis 2001. aastal kinnitati tegelikult moodustas need krundid olemasoleval kujul. See, et riigi omandist linna omandisse maa taotlemine võttis aega 11 aastat, on kahetsusväärne praktika. Selle tõttu olid aastal 2005 juba riigilt saadud maadega ... riigilt saadud maa liidetakse kruntidele, mille omanikud on omandanud need krundid juba aastal 2005 ehk 11 aastat varem kui need juurdeliidetavad siilud meie omandisse tekkisid. Selle tõttu ma arvan, et lugupeetud linnavolinik saab ka suurepäraselt aru, et 335-ruutmeetrisel ilma ligipääsuta kitsal ribal ei ole võimalik mingisugust majandustegevust arendada, seda enam, et kehtestatud detailplaneering ei näe ette sellel alal ... või ütleme, juurdeliidetaval krundil mitte mingisugust ehitusõigust. Et seal noh, ma usun, et meil puudub avalikul enampakkumisel ka huvi osta endale muru niitmise õigust, aga tegelikult on ka ettevõtja õigustatud huvi ja põhjendatud huvi saada need maad endaga liidetud, et tekiks detailplaneeringujärgne krunt, mille tekkimisega ta arvestas tegelikult juba sisuliselt teistkümmend aastat varem, aga see kahjuks ei realiseerunud selle tõttu, et riigis võtavad protsessid natukene aega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Osmussaare tn 8b kinnisasja ..." .... Vabandust! Jah, palun! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Rostislav Troškov!
Kaasettekanne - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas nimetatud eelnõu oma koosolekul ja hääletamistulemustega 12 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud, otsus oli kinnitatud. Palun toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Kas nüüd on kellegil tekkinud sõnavõtusoov? Ei ole. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Osmussaare tn 8b kinnisasja müük detailplaneeringu kohase krundi moodustamiseks". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 53 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
16:29 Päevakorra punkti alustamine - 6. OE61 Viru tn 26 asuva lillemüügipaviljoni äriruumide kasutusse andmine suulisel enampakkumisel 6. OE61 Viru tn 26 asuva lillemüügipaviljoni äriruumide kasutusse andmine suulisel enampakkumisel
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 6 "Viru tn 26 asuva lillemüügipaviljoni äriruumide kasutusse andmine suulisel enampakkumisel". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Aivar Riisalu. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Aitäh, hea volikogu esimees. Head volinikud! Taas kord olen ma teie ees oma lemmiklapsega, Viru tänava lillekeskusega, kus teatavasti, saades volikogult volituse, et seal avaliku suulise enampakkumise läbiviimiseks ... Enampakkumine oli linnale edukas. Tõsi, väikeseid tagasilööke äris ikka tuleb ette ja kaks oksjonil osalenud ja päris kõrge pakkumise teinud rentida soovijat ei tulnudki lepingusse ja kaks lepingusse tulnud rentnikku on tänaseks rendilepingu lõpetanud.
Kuna seoses asjaoludega juriidilises mõttes, et teilt saadud volituse alusel lepingu mitte sõlminud ettevõtjad tekitasid olukorra, kus me peame endiselt lähtuma volikogust saadud mandaadist selle protsessi lõpuni viimisel, olen ma teie ees siis sooviga neljale hetkel vabale äriruumile korraldada uus suuline avalik enampakkumine. Ja võttes aluseks enampakkumisel väljakujunenud suhteliselt linnale kasulikku ja kõrget rendihinda, siis me oleme lähtunud, et uus konkurss ei toimu enam mitte 1000-eurose hinna baasilt nagu oli esialgne, vaid koheldes võrdselt seal täna kauplevaid ettevõtjaid, me pakume välja, et selle nelja äriruumi oksjoni alghinnaks võiks olla 3000 eurot, millele lisandub käibemaks. Ja sellisel kujul küsime teilt luba taas kord suulise enampakkumise läbiviimiseks, mis tundub olevat hea praktika linnavara heaperemeheliku majandamise korraldamiseks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Ma saan aru, et lilleturg on Teie lemmiklaps, aga selle lapse hooldusõiguse osas oli teadupärast ka terve rida vaidlusi ja ka kohtulikke vaidlusi. Et kas Te kirjeldaksite, mis faasis on need kohtulikud vaidlused praeguses seisus. Et nad kestavad või on nad lõppenud?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Minule teadaolevalt on kohtuvaidlused hetkel lõppenud ja ettevõtjad müüvad lilli. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Ma olen nende lillemüüjate käest kohe küsinud, et "kas te saate nende uute hindadega hakkama". Ja ausalt öeldes ütlevad, et "noo, väga piiri peal on see värk". Et kas te praegu veel tõstes, ma saan aru seda n-ö hinda on ju, et kas te nagu ei pelga, et ikkagi keevitate üle ja tulemusena jäävad seal osad boksid lihtsalt välja üürimata? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Tahaks Sulle kui ka ettevõtlustaustaga inimesele öelda sellises nihukeses rahulikus vormis, et "vaadake, ega äri on selline asi, et seda ei pea tegema - kui ikka ei saa teha, siis ei ole vaja teha. Aga äri võib teha. Ja selle tõttu ma olen endiselt sellel seisukohal, et me kaua kaalusime, millist ettepanekut siia teie ette tuua. Ja kui täna seal kauplevad ettevõtted - 10 tükki - kauplevad keskmise kaalutud hinnaga 3750 eurot ühe müügikoha eest või ühe äriruumi eest, olles juriidiliselt korrektne, siis meil ei ole õigust tekitada olukorda, kus nende huvid tänu sellele, et keegi hindas oma võimalusi üle või keegi otsustas ... noh, kuidas ma ütlen, põhjendamatult loobuda lepingusse mitte tulemisest, ja kõikidel seal täna kauplejatel on olemas õigustatud ootus, et need tingimused arvestatavalt ei muutu. Ja ka meil linnas on olemas õigustatud ootus, et meie oma varast ikkagi teenime raha nii palju kui on võimalik. Ehk selle tõttu ma olen lootusrikas ja arvan, et ka sellise alghinnaga need äriruumid leiavad rentniku.
Ja kui midagi peaks täiesti kardinaalselt muutuma, siis targa inimese tunnus on see, et ta vaatab oma otsused ümber, kui midagi väga untsu läheb. Aga praegu mulle tundub, et me oleme teinud siiski endiselt - olen seisukohal - linnale hea tehingu ja ma arvan, et see on oluline, et me niimoodi käituksime. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Hea abilinnapea! Milline on seni toimunud enampakkumiste kõrgeim hind, millega on ka leping sõlmitud?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
4100 eurot pluss käibemaks.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnavarakomisjoni esindaja Vladimir Afanasjev. Palun!
Kaasettekanne - Vladimir Afanasjev Vladimir Afanasjev
Lugupeetud kolleegid! Linnavarakomisjon arutas antud küsimust oma istungil 25. aprillil ja otsustas - 10 poolt, vastu ei ole ja erapooletuid ei olnud - toetada eelnõu esitatud kujul. Ja palume teie toetust ka saalis! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Viru tn 26 asuva lillemüügipaviljoni äriruumide kasutusse andmine suulisel enampakkumisel". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 51 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu, on otsus vastu võetud.
16:36 Päevakorra punkti alustamine - 7. OE62 Laevastiku tn 2a kinnisasja müük 7. OE62 Laevastiku tn 2a kinnisasja müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 7 "Laevastiku tn 2a kinnisasja müük". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Aivar Riisalu. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Aitäh! Hea volikogu esimees, head linnavolinikud! Toon teie ette eelnõu, mis räägib meile siis Põhja-Tallinnas asuva Laevastiku tn 2a kinnisasja müügist, sihtotstarve on elamumaa ja pindala on 781 m². Krundil asuvad garaažid. Tegemist on peremeheta ehitistega, seal puuduvad kommunikatsioonid ja muu tegevuseks vajalik infrastruktuur. Meil on ettepanek panna see kinnistu müüki alghinnaga 52 350 eurot, kuna eelmine enampakkumine mõnevõrra kõrgemal hinnatasemel ebaõnnestus, siis me paluksime teilt mandaati seda hinda natukene vähendada ja siis see 52 350 euroga see kinnistu enampakkumisele viia. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Märt Sults. Palun!
Kaasettekanne - Märt Sults Märt Sults
Esimees, linnavalitsus, volikogu! Rahanduskomisjon oma korralisel istungil, erakorralisel istungil 2. mail arutas seda teemat, Laevastiku tn 2a kinnistu müüki, ja otsustas 12 poolthäälega, ühegi vastuhääleta, ühegi erapooletu häälega, toetada antud eelnõu. Mõelge, otsustage, palun toetage! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Laevastiku tn 2a kinnisasja müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 55 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
16:39 Päevakorra punkti alustamine - 8. OE63 Veeru tn 4-87 korteriomandi müük 8. OE63 Veeru tn 4-87 korteriomandi müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 8 "Veeru tn 4-87 korteriomandi müük". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Aivar Riisalu. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Aitäh, hea volikogu esimees. Head linnavolinikud! Veeru tn 4-87 korteriomand kuulub isikule, kellele on kohtumäärusega seatud eestkoste. Eestkostealuse isiku esindamise kohustus on kohalikul omavalitsusel ja selle tõttu tulenevalt vajadusest tagada eestkoste all olevale isikule hoolduseks ja raviks vajalikud vahendid, oleme me otsustanud selle tema vara realiseerida. Vara müügist saadud raha kantakse isiku arveldusarvele. Antud hinnakujunduses on aluseks võetud 1Partner kinnisvara hinnang ja korteriomandi üldpind on 44,30 m². Ja meil on ettepanek, et te võiksite seda eelnõud toetada, siis me teeme sellele inimesele ühe meelepärase teo, et ta saab oma elukvaliteeti mõnevõrra parandada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Helle Kalda, palun!
Kaasettekanne - Helle Kalda Helle Kalda
Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Rahanduskomisjon oma erakorralisel istungil 2. mail arutas eelnõud OE63. Eelnõud toetas esitatud kujul 12 komisjoni liiget, vastu, erapooletuid ei olnud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Veeru tn 4-87 korteriomandi müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu, on otsus vastu võetud.
16:42 Päevakorra punkti alustamine - 9. Tallinna ühistranspordi korraldusest 9. Tallinna ühistranspordi korraldusest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 9 "Arupärimisele vastamine", Reformierakonna fraktsiooni liige Liis Klaar "Tallinna ühistranspordi korraldusest". Arupärimisele vastab Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Liis Klaari ei ole saalis. .... Aaa, suurepärane!
Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed! Vastan siis arupärimisele. Proua Klaar saatis 5-punktilise arupärimise. Kirjalik vastus on läinud üsna pikalt temale ja ma arvan, et kui tal on täiendavaid küsimusi, siis ta võiks küsida neid. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Liis Klaar, palun!
Küsimus - Liis Klaar Liis Klaar
Aitäh! Ma kõigepealt tänan vastuse eest ja see kaks lehekülge, mis ma sain, need on justkui ... sellele võiks ütelda kahe lausega, et "Te ei taha midagi muuta ja ei saa midagi muuta".
Aga küsimus on järgmine. Neid teid, mida te kirjeldate, et võiks olla üks pikk peatus - keegi pole rääkind pikast peatusest. Kui Te vaatate Kristiine keskuse vastas on üks ekstra tee, kuhu saaks teha peatuse ja seal võiks olla üks peatus kõige pikema bussile ja teised võiks sealt mööda sõita. See oleks üks võimalus. Ja saaks ehitada ühe silla üle tee - jalakäijad saaks sealt käia.
Teie kogu aeg räägite, et me peaks kasutama ühistransporti. Kas ei ole nii?! Ja ühistranspordi kasutamiseks peaks olema jalakäijatele võimalus saada kergesti sealt üle. Ja see ei ole mitte nii, et see inimene, kes kavatseb minna poodi, ei lähe kohe tagasi. Ta läheb poodi, ostab midagi, tal on suur kott. Ja siis ta tahab sõita tagasi ja peab käima üle nelja koha. See ei ole mitte inimestesõbralik minu arust. Kas ei ole nii?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud Liis Klaar! .... Palun Teid jälgida protseduuri. Et meil on pool minutit küsimuse esitamiseks. Aga palun!
Küsimus - Liis Klaar Liis Klaar
Vabandust!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Vastus on sellele kindlasti üsna lühike. Et kõigepealt, võib-olla proua Klaar ei tea, et see on Eesti kõige suurema liiklusega ristmik üldse seal.
Ja teiseks. Kui Te räägite mingisuguse rea ära kaotamisest ja bussipeatuse ... pika bussipeatuse tegemisest sinna, siis see ei ole pädev nagu arvamus. Selle on koostanud liiklusspetsialistid, selle vastuse. Ma olen täiesti nõus sellega, mis siia kirjutatud on. Ja ma ei pea tarvilikuks rääkida siin praegu silla vajalikkusest üle Kristiine ristmiku. Ma arvan, et see on täiesti ebaotstarbekas. Kristiine ristmiku saab lahendada teiste meetmetega, millega on juba alustatud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Liis Klaar, teine küsimus, palun!
Küsimus - Liis Klaar Liis Klaar
Mis need meetmed on?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Need meetmed on siin ka loetletud, tähendab, vastuses. Et Kristiine ristmikul on siis rakendatud tööle ... veel rakendatakse sellel aastal kaks keelavat foorituld. Fikseeritakse turvakaameratega valed pealesõidud ristmikule. Ja liikluskorralduses mõistlikult lahendatakse neid asju, mitte ühtesid siis ahistades ja teisi mitte ahistades. Et see ei ole võimalik, et inimene läheb ühe korraga üle sellise ... Oh, kui neid ridasid kokku lugeda, seal on vist 15 sõidurida korraga. Et see ei ole mõistlik sugugi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, esimees! Hea abilinnapea! Et küsin Liis Klaari palvel edasi, kuna tal said küsimused otsa. Et miks haiglate juures ei ole peatusi. Et mujal maailmas kuuldavasti on, et inimestel oleks mugav liikuda. Et mis lahendusi selles osas pakutakse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ma ei tea, millal Te viimati bussiga sõitsite Tallinnas, aga ... ma vastan Teile. Teie küsisite ju! Ma olen viisakas inimene, vastan sellele, kes küsib. Et Ida-Tallinna Keskhaigla juures on traumapunktist peatus 50 meetri kaugusel. Ma rääkisin täna proua Merike Martinsoniga, kes on Lastehaigla nõukogu esimees ja ta ütles, et esiteks, see maa, mis seal kahe haigla vahelt läheb läbi, kuulub Lastehaiglale, siis me peaksime Lastehaiglaga kokku leppima ja teiste haiglatega ka, kes seal siis maad omavad. Ja nemad ei soovi mitte mingil juhul näha seal busse sõitmas, logistamas Lastehaigla akende all. Täna on mõistlikul kaugusel bussipeatused. Iga inimene jõuab bussipeatuseni kõndida ja kui on ekstra ... noh, inimesel muud vajadused, ta ei suuda kõndida, siis leidub kindlasti teisi transpordivahendeid, millega ta saab päris treppi sõita, isegi täitsa lausa ukse ette. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Aitäh! Ega ma ei saa ikka Teiega nõus olla, et täna on kõiki teisi vahendeid, ja kui käimisega on raskusi, nagu näiteks minulgi, siis tegelikult isegi, kui sa tahad invakohta leida, siis neid ka pole, nagu öeldakse, piisavalt, et panna auto invakohale. Ja seda ei ole ei Keskhaigla ees, ei mujal. Ja minu küsimus ongi, ikkagi kahte suurt kompleksi hõlmab - üks on kesklinnas Kesklinn, kuidas on kavandatud seal, nagu ütleme, liikumispuudega, ja mitte ainult liikumispuudega, puuetega inimestele, ütleme võimalus kohale saada ja ohutult, sest kui bussipeatused on üle tee ja mujal; ja sama puudutab ka muidugi kogu seda PERH-i ja Lastehaigla ja seda ümbrust. See on võimatu!

Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Mis puudutab nüüd uuesti, nagu Te nimetasite Keskhaiglat, nagu ma ütlesin, bussipeatus on sealt 50 meetri kaugusel ja samal pool kus asub haigla. Ja seal on estakaad, täiesti vabalt võib sõita sinna ülesse, kas ratastoolis või muu puudega inimene, on võimalik sealt üles minna täiesti haigla territooriumile.
Ma juhin tähelepanu sellele, et haigla territooriumid ei ole Tallinna Transpordiameti pädevuses. Haigla territooriumil korraldab liiklust haigla ise ja paneb vastavaid liiklusmärke ja paneb vastavaid märgistusi maha, kus on siis võimalik peatada puudega inimeste autod jne jne. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Merike Martinson, palun!
Küsimus - Merike Martinson Merike Martinson
Aitäh! Ma küsin, lugupeetud abilinnapealt, aga enne ma avaldan kahetsust, et ma ei saa küsida arupärijalt proua Liis Klaarilt, et kas ta tahaks, et tema maja eest sisekvartaalsel teel oleks ühistranspordi peatus.
Aga ma küsin siiski nüüd ikkagi healt abilinnapealt, et kas Teile on edasi antud Lastehaigla kirjalik seisukoht Transpordiametisse? Seda me oleme korduvalt: on seda küsimust arutatud, kohapeal vaadatud, kuidas see tehniliselt oleks võimalik. Ja meie arvamus on, et seda vajadust ei ole ja tohikski olla, sest et päevas käib seal mitusada last nii polikliinikus kui ka haiglas ja see on lausa ohtlik. Ja me oleme teinud ka ettepaneku, et seal üldse ei olekski ... ka mitte sõiduautosid läbi ei tohiks sõita, sest tegelikult seal on. See on Lastehaigla territoorium! Ja sellepärast ma küsin, et kas teile Transpordiamet on sellest meie Lastehaigla seisukohast teatatud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Transpordiamet on sellest teadlik ja selle põhjal valmis ka see vastus, et ei ole võimalik sinna viia ühistransporti. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Aitäh! Aga küsimus ei ole ju mitte ainult, ütleme, nendes kahes suures haiglakompleksis. Küsimus on ka ... noh, näiteks võtame Magdaleena Haigla esine jne ... Kas siis tõesti ei oleks võimalik sinna - seal on kaks vist või kolm invakohta - panna rohkem neid. Sellepärast et kõige raskem ongi just puudega inimestel see kohale jõudmine. Ja kui siis mõtled seda, et sa pead trammi pealt või bussi pealt tulema, rääkimata sellest, et keegi ju peab, kui on libe, peab ju puhastama. Ma olen ise seigelnud Mustamäe keskuse juures, klaasjää peal uues ilusas keskuses. Tähendab, need asjad on võimalik ja kindlasti oleks võimalik linnaosadega või haiglatega või tervisekeskustega kokku leppima mingid raudsed reeglid ja andma siis ka elanikkonnale teada. Võib-olla ka selles infos, väheses infos, on küsimus. Ma ei tea. Mis Teie seisukoht on?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Mis puudutab Magdaleena haiglat, siis seal läheduses on ju trammipeatus, ühistransport viib sinna ette. Kahjuks peale viadukti ei ole võimalik kohe trammipeatust teha sinna haigla ette, sest see ei ole kooskõlas mingisuguste liikluskorralduslike küsimustega.
Veel kord tulen selle juurde tagasi, et see on haigla enda korraldada - parkimine tema territooriumil. Ja kui on küsimusi invaparkimiskohtade puuduses, siis võiks otse pöörduda haigla poole. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jürgen Ligi, palun!
Küsimus - Jürgen Ligi Jürgen Ligi
Aitäh! Härra Klandorf, ma kuulan Teid vastamas esimest korda. Vabandan oma kogenematust. Aga öelge, kas see on Teie enda stiil või kuidagi kodukorraga ette nähtud, et Te võite nimetada küsijat, volikogu liiget asjatundmatuks ja väita, et Te ei pea millegi vajalikkust vajalikuks seletada? Et kas see on kuidagi reguleeritud või on see Teie isikupära?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ei. Aitäh! Ei, see ei ole mu isikupära. Ma arvan, et ma ei pea ennast ka rahanduses suureks spetsialistiks. Ma võin julgelt Teile seda öelda. Aga see, kui küsivad, siis on saanud küsija kirjaliku vastuse üsna pika, nagu ta ise tänas kahel leheküljel. Seal on kõik kirjas, mida ma oskan selle kohta, küsimuse kohta öelda. Ja ütleme niimoodi, et väga pikalt selle asja ümber arutada, kas üle Kristiine ristmiku tuleb jalakäijate sild teha või ei tule, noh, ma arvan, et sellel ei ole pikka perspektiivi, sellel arutelul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jürgen Ligi, teine küsimus, palun!
Küsimus - Jürgen Ligi Jürgen Ligi
Aitäh! Ma siis küsin üle. Et kas Te ei arva, et praktilisem oleks omaenda asjatundlikkust näidata, mitte oma suhtumist? Et mina ei olnud ju küsija. Aga ma olen natuke üllatunud sellest stiilist. Mina ei ole selle arupärimise esitaja, aga ma olen ebameeldivalt üllatunud.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Kahju, kui Te valesti aru saite.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Läbirääkimisi selles punktis ei avata. Seega on arupärimine vastatud!
16:54 Päevakorra punkti alustamine - 10. Coop Panga osaluse ostmisest 10. Coop Panga osaluse ostmisest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Päevakorrapunkt number 10 "Arupärimisele vastamine", Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni aseesimees Mart Luik "Coop Panga osaluse ostmisest". Arupärimisele vastab abilinnapea Aivar Riisalu, palun!
Ettekanne - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Aitäh, hea volikogu esimees, lugupeetud volinikud, lugupeetud arupärija! Sellest hetkest, kui see arupärimine linnavalitsusse jõudis, on natukene täiesti põhjendatud asjaoludel vett merre voolanud ja Coop Pangast, ma parandan, Tallinna Ühistupangast meil enam rääkida võimalik ei ole. Kõik arupärija poolt esitatud küsimused on meie poolt tegelikult vastuse leidnud ja kui arupärija on sellega nõus, siis ma ei hakkaks neid vastuseid siin taasesitama ja kuulaksin hea meelega küsimusi, kui neid peaks selles punktis olema. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea, ikka on küsimusi täiendavaid. Et mida me vastusest teada saime? Et kuigi selles Eesti Ühistukapitalis on miljoneid ja miljoneid Tallinna maksumaksja raha, siis ei ole ei Tallinna volikogul ega ka mitte Eesti Ühistukapitali üldkoosolekul üldse mingit voli otsustada selle üle, et kas omandada siis juba omandatud osalus Coop Pangas või mitte. Kas Te peate seda õigeks lähenemiseks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Coop Panga osaluse omandamine on otsustatud tulenevalt äriseadustikuga antud õigustest ja on olemas erinevad pädevused. On olemas juhatuse pädevused, nõukogu pädevused ja kõik sinna juurde kuuluv.
Antud kaasuses, kus otsustati omandada osalus Coop Panka, ei ole toimunud mitte mingisugust seaduserikkumist. Ma möönan, et see tehing oli põhjendatud ja vajalik selleks, et omandades vara, millel suhteliselt suure tõenäosusega on ajas arvestatav võime muutuda likviidsemaks ja selle tõttu sellel hetkel, kui saabub moment, kui Coop Panga osalus on piisavalt veenvalt kasvanud, teha täiendavaid otsuseid, mis selle varaga peale hakata kõikide nende muudatustega, mis puudutavad antud arupärimises käsitletud Tallinna Ühistupanga ja tema õigusjärglase küsimusi.
Antud küsimuses on saavutatud olukord, kus kohe-kohe lõpeb igasugune raha põletamine selles ettevõttes. Tema tänased juhatuse liikmed ei jätka seniste töötasudega, nad põhimõtteliselt ilmselt ei jätka mitte kumbki. Sinna moodustatakse 3-liikmeline nõukogu, kuhu ma kutsun lahkesti näiteks osalema Mart Luike, kui ta sooviks selles protsessis kaasa lüüa, kuna ta tunneb selle äriühingu vastu sügavat, siirast huvi, ei ole küll tema omanikeringis, aga omanikering on ka arvestatavalt vähenenud. Seal on täna järel napilt peale 60 osaniku. Ja ma arvan, et me oleme selles olukorras teinud parima valiku. Ehk tulnud vastu ka tegelikult opositsiooni kriitikale, aga samas täitnud neid eesmärke, mis poliitiliselt selle panga loomine kunagi endale ette seadis. Mõnes mõttes avaliku rahaga ka, lisaks ka erainvestorite rahaga, toetada kodumaist pangandust: Ja me näeme, kuidas järjest ja järjest kas suletakse või lahkuvad turult lääne pangad. Ja ütleme niimoodi et Coop Panga võimalused tegelikult Eesti inimeste pangandusalaseid vajadusi järjest paremini rahuldada, ja seal on olemas täna ka neil väga selgelt meie ühine tugi, ma arvan, et see tegelikult on õige lahendus ja oma hingemaailmas te saate kõik sellest aru, et see tegelikult ei ole halb otsus.
Ja selle tõttu ma endiselt olen sellel meelel, et me oleme arvestanud opositsiooni seisukohtadega ja me oleme teinud otsuse, mis välistab vara edaspidise hävimise ja annab meile võimaluse kõigil ühiselt veel ka teenida. Aitäh! Teenida rahvast ja teenida kapitali huve. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Mina tegelikult olen ju tunnustanud Teid, isegi suisa avalikult, selle eest, et kui panka tõesti ei õnnestunud teha, siis n-ö raha põletamise operatsioon sai ka otsustavalt pea peale pööratud või ära muudetud. Aga probleem on tegelikult selles nüüd vormistuslikus või otsustamisprotsessis. Et meie täna Tallinna volikogus ei tea isegi seda, hea meelega küsiks seda, et kui palju maksis 5% osalus Coop Pangas. Et me teame seda, et miljonid on sinna sisse pandud siis algselt Eesti Ühistupanka, millest sai Eesti Ühistukapital, ja edasise üle tegelikult ju kuu aega tagasi otsustasid vist neli nõukogu liiget, jah, keda ei ole ühegi läbinähtava protsessi käigus valitud. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Osaluse omandamine maksis natukene alla 3 miljoni euro ja mina tunnistan, et nõukogu oli otsustuspädev ja tal oli õigus see otsus teha. Tallinna linnal on ju tegelikult ühe osaniku staatus. Ehk meil ei ole õigust juriidiliselt luua ekslikult olukorda, kus justkui kõik otsused, mis selles ühistus tehakse, on nagu Tallinna linna juhtide otsused.
Mina olen Tallinna linna esindaja selles ühistus linnavalitsuse otsuse alusel. Aga antud koosolekul, kus seda restruktureerimist käsitleti, mind asendas abilinnapea Kalle Klandorf, sest ma viibisin välislähetuses. Kahjuks. Mul on väga kahju, et ma ei saanud nende protsesside juures olla.
Ehk, linna häält on selles ühistus alati kuulatud. Aga juriidilises mõttes oleme me täpselt samasugune osanik nagu kõik teised ja selle tõttu oli ka meie initsiatiiv ja välja pakutud üldkoosolekule võimalus, et kes soovib, võib sellest ühistust lahkuda, kuna tal ei ole enam sellist pangaperspektiivi. Ja seda ka sadakond osanikku tegid, mille üle võib öelda, et nad, ma arvan, tegid ka õige otsuse, sest neile oli selline palve esitatud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! No väga tunnustust väärt on ausalt öeldes Sinu ülestunnistus, et maksumaksja raha on armutul moel põletatud seni. Et suur aitäh Sulle selle eest!
Aga üldse ei saa tunnustada ikkagi jätkuvalt seda, et maksumaksja rahaga soetatakse osalusi äriühingutes. Et kas Sul on veel mingeid plaane maksumaksja rahaga mingeid äriühinguid ... kuidagi siis osalusi soetada? Näiteks see lilleputkad, mida nüüd praegu tänase otsusega välja renditakse. Võib-olla et linn ise hakkaks lilleäri ajama. Et oleks ju väga hea äri. Või kuidas?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Mina olen sellel seisukohal endiselt, et kohalik omavalitsus võib väga selgelt äri teha, kui see on linnainimeste huvides. Kui linnale sellega raha teenitakse, siis tulebki äri teha ja see ongi täiesti mõistlik. Ja kindlasti ostab Tallinn veel likviidseid aktivaid või proovib oma varaga normaalselt majandades linnale raha teenida. Ja ma arvan, see ei ole sugugi mitte viimane ost, jah. Selles mõttes, härra Nõlvak, ma pean Teile pettumuse valmistama. Ostame kindlasti!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Härra abilinnapea, oma kirjalikus vastuses Te ütlete, et aktsiate ostu-müügilepinguga leppisid pooled kokku, et aktsiate ostuhinda ja muid aktsiate omandustingimusi ei avalikustata. Et kas Teil oli õigus seda ostu-müügi hinda meil praegult siin avalikustada? Aga see oli retooriline küsimus.
Et küsimus on pigem siis selles, et kui osanikud, osad osanikud on tulundus- ... või ühistukapitalist lahkunud, et kas nad said siis ka oma liikmemaksu tagasi? Ehk, kui Tallinn tahaks sealt lahkuda, kas Tallinn saaks praegult oma liikmemaksu tagasi?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Hakkame siis vaikselt algusest jälle kruvima. Tallinn ei saaks täna oma raha ju tagasi. Selles ongi probleem! Ja seda olukorda me proovime likvideerida. Ja selle olukorra likvideerimiseks oli ainuvõimalik lahendus omandada ettevõttesse paigutatud raha eest vara, mille väärtuse kasvades on ühel hetkel mõistlik see vara realiseerida ja sellel hetkel võtta sealt välja Tallinnale natukene rohkem raha, kui mitte öelda palju rohkem raha, kui ta sinna algselt kunagi paigutas. Ehk selle tõttu saab läbi selle protsessi unustada ära selle kahjumi, mis majandustegevusest tekkis ja kõik muud sinna juurde kuuluvad asjad on täiesti normaalne ettevõtluse osa. Ja ma olen endiselt sellel meelel, et kohalikul omavalitsusel on täielik õigus ettevõtlusega tegeleda. See on talle kohati isegi kasulik.
Mis puudutab ostuhinna avalikustamist või mitte avalikustamist, see ostuhind on kõigile teada ja ütleme niimoodi, et sellega siin salatseda või spekuleerida pole mitte mingisugust mõtet.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Muideks, tõepoolest valmistas mulle suure pettumuse. Et minul on totaalselt teistsugune arusaam kohaliku omavalitsuse ülesannetest ja sinna kohe kuidagi ei mahu ettevõtlusega tegelemine, kaasa arvatud seal olenevate riskide võtmine maksumaksja raha eest. Ja ma küsin veel kord, kas Sinu arust tõesti on kohaliku omavalitsuse nagu selline prioriteet, aga seda Sa siin oled üsna kenasti väljendanud, ettevõtlusesse siis maksumaksja raha paigutamine?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Nii kõrgelt ma nüüd enda seisukohti ka ei hinda, et see oleks meie jaoks prioriteet. Aga ma olen endiselt sellel meelel, et selleks, et täita sotsiaalseid ülesandeid, on teinekord mõistlik oma varaga mitte ühekordseid ehk müügitehinguid teha, vaid tegelikult on mõistlik oma varaga majandada. Ja see käib kohaliku omavalitsuse kohta ikka väga selgesti.
Ma toon teile ühe näite. Ai! ma ei too ka seda näidet. Las ta olla seal, kus ta on! Ehk, Tallinna linn on õigustatult küsinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt miks ei ole Tallinna linnale üle antud Tallinna Vanasadamat, mis on linnaruumi vahetu osa. Ja Tallinna linn nagu kõik Põhjala pealinnad, saaksid oma sadama majandamisega väga hästi hakkama, ja see oleks Tallinna linnale .... Muidu me paneme sinna 8 tonni märgid ette ja riigil ei ole niikuinii mingit rekkamajandust võimalik sinna suunata.
Ja ma küsin veel vastu küsimuse, kaitstes linnainimese rahakotti. Kui meie ehitame teie raha eest valmis Reidi tee ja Tallinna Sadam, mis pea-pea muutub börsiettevõtteks ja läheb osaliselt erakapitali kätte. Nende kinnisvara hind tõuseb hinnanguliselt umbes 250 miljonit eurot teie rahakoti arvelt, siis ma küsin, kas see on õiglane lahendus? Tegelikult ju ei ole! Sellepärast, et riigi tugi Reidi tee ehitamisele on selgelt ebapiisav, vaatamata sellele, et riigi ärihuvid selles kontekstis arvestatavalt paranevad. Ehk mina küsin vastu. Mind on pandud siia linnarahva huvisid kaitsma, ja kui seda on vaja teha läbi ettevõtluse, siis seda kavatsen teha. Meie sotsiaalküsimusi, haridusküsimusi ja igasuguseid muid infraküsimusi - nende lahendamisest ei vabasta meid mitte keegi. Aga kui linnal on võimalik raha teenida, siis seda tuleb teha ja linna õiguste eest tuleb seista täie jõu ja vastutustundega! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Hea abilinnapea! Asi läks siin väga emotsionaalseks. Mõtlesin, et küsin protokolli huvides ära. Et kas on plaanis ka linna rahadega soetada näiteks aktsiaid, minna kasiinosse kuskile mängima või teha veel mingisuguseid muid selliseid tegevusi, millega on loodetavasti ka võimalik heade asjaolude kokkulangemisel teenida väga korralikku tulu linnaelanike huvides? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Tallinna linnal on Eesti riigile ja valitsusele üks suur palve muuta ühte seadust, mille tagajärjel linn saaks osta endale ühe prügiettevõtte, mis veaks prügi niimoodi, et linnarahvas ei kannataks. Ja selle tõttu ma väidan, et järgmine investeering on meil sinna, kui Vabariigi Valitsus seadust muudab. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, teine küsimus, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Väga meeldiv on näha sellist emotsionaalset esinemist volikogus.
Et ma ei saanud küll esimesele küsimusele vastust, et kes on lahkunud osanikeringist, et kas nad said siis oma osamaksud tagasi samas ulatuses või mitte.
Aga minu teine küsimus on seotud ikkagi poliitilise vastutusega. Et nagu Te ütlesite, et linna raha on seal põletatud. Et kes siis Tallinna Linnavalitsuses selle eest peab poliitilist vastutust kandma? Et Taavi Aas oli ju Ühistupanga Asutamise Sihtasutuse nõukogu liige. Kas see peaks olema nüüd üks põhjus, miks talle tõesti umbusaldust avaldada?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Rahapõletamise termini tõi minu huulile lugupeetud volikogu. Selle ma õppisin teilt.
Ma olen endiselt sellel seisukohal, et selline raha põletamise käsitlemine on tendentslik. Ma olen teile siit puldist juba korduvalt selgitanud, et ühe uue ettevõtte käivitamisel vaieldamatult kaasnevad kulud ja kui pika aja jooksul ja kui suures mahus neid kulusid tehakse, sõltub selle ettevõtte, nagu öeldakse, spetsiifikast. Antud juhul tõepoolest on tehtud kulusid, mida ma ei julgeks nimetada põletamiseks, vaid julgeksin nimetada, et nende kulude tegemine on toonud kaasa seda, et seda raha meil enam pole. Aga kuna meie tahame selle raha tagasi teenida, et see raha ei läheks kaduma, et me ei peaks mingit kahjumit maha kandma või mida iganes tulenevalt äriseadustikust tegema, oleme meie otsustanud need riskid maandada läbi likviidse vara omandamise, millega täidetakse kahte eesmärki. Esiteks võimaldab see meil tulevastes perioodides kahjumit katta, teiseks kasumit teenida ja kolmandaks täita neid ülesandeid, milleks avalik raha kindlasti on väga sobilik ehk täita Eesti Vabariigis selgelt ebapiisava pangandusteenuse turgutamise funktsiooni, sest see on täna probleem.
Meil on sisuliselt turule jäänud loetud arv pangakesi, kelle meelevallas me väga paljud oleme. Pangakontorite võrgustik ei vasta Eesti elanikkonna selgetele vajadustele territoriaalselt kui terviklikult Eestit käsitleda. Ja miks ei võiks pealinna roll olla aidata kaasa ka kogu Eesti arengule läbi selliste investeeringute! Tõsi, ta ei ole ju otseinvesteering linna rahakotist, aga teatud mõttes linna ressurssi on sinna kaasatud.
Ja selle tõttu ma olen endiselt sellel meelel, et see on olnud õige otsus, see on olnud hea otsus, sellepärast et keegi lõppresultaadis ei kannata kahju ja selle tõttu me ei saa ka rääkida, et keegi peaks võtma poliitilise vastutuse, kui kahju ei ole kannatatud ja õigel ajal on tehtud õigeid otsuseid. Ja tark inimene muudab oma otsuseid, kui ta saab aru, et ta on tupikusse jooksnud, ja seda on tänane Tallinna Linnavalitsus teinud, käitunud targalt. Järelikult ei olegi siin nagu midagi pikalt arutada. Et see on hea otsus!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Liis Klaar, palun!
Küsimus - Liis Klaar Liis Klaar
Lugupeetud ettekandja! Te kogu aeg väidate, et Te investeerite seda raha selleks, et see tooks kasumit. Aga sellega kaasneb sama palju riske. Ja kui see ei too kasumit, tulevad veel suuremad riskid. Kes siis vastutab ja mis siis saab?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ma olen 8 aastat olnud Eesti Vabariigi parlamendi liige .... ja selle tõttu ma julgen Teile väita, et Eesti riigis on kantud väga palju valede otsuste tagajärjel kahju. Ma ei ole küll täheldanud, et nende pika 8 aasta jooksul, kui näiteks Reformierakond oli valitsuses juhtivpartei ja kõik need probleemid, mis tekitati riigi raha põletamisega, et keegi ei oleks võtnud poliitilist vastutust. Ehk, Te proovite täna inkrimineerida poliitilise vastutuse võtmise kohustust olukorras, kus tegelikult kõik saate aru, et tehtud on hiilgavalt professionaalne tehing ja ei räägi poliitilisest vastutusest olukordades, kus miljonite kaupa põles raha, kus miljonite kaupa maksti sidruneid, mida iganes tehti. Ehk saate aru, see ongi opositsiooni roll ja ma mõistan teie hingemaailma. Ma ei heida teile seda ette, te peategi seda tegema. Vastasel juhul te ei õigustaks oma eksistentsi. Aga minu asi ei ole teile seda loengut pidada.
Aga ma kutsun taas kord üles. Jääme konstruktiivseks! Ehk, ärme siis nagu hakka õhutama nagu sellist, kuidas ma ütlen, vastasseisu olukorras, kus seda tegelikult ei ole, ja te saate sellest ju ... mõtlevad inimesed vasakul tiival tegelikult saavad sellest juba aru.
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige

....
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
No minust vasakult.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, teine küsimus, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Aitäh! Hea ettekandja! Seda on hea kuulda, et plaanis on prügiettevõte osta. Ja mul üks oleks kohe pakkuda, kui läheb nagu teemaks.
Aga ikkagi küsiks ... või ei saanud vastust oma küsimusele. Mõtlen päris tõsiselt, et kus see nagu piir läheb. Et kas ongi siis mõeldav, et ostame mingisuguseid ... börsil paneme mingisuguseid vahendeid või noh mis, eks ju? Et mis see sinu nägemus siis on? Et kui sügavale ettevõtlusse peaks üks omavalitsus minema? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
No teatavasti kasiino viiakse turult ära muuseas. Seal praegu on ju kõikidele väikeaktsionäridele tehtud väljumispakkumine. Aga Tallinna Sadama IPO-s osalemist võiks Tallinna linn tõsiselt kaaluda ja isegi institutsionaalse investorina võiks kaaluda, kui see oleks võimalik. Ma kardan, et see ei ole võimalik. Need IPO tingimused ilmselt tehakse sellised, et seda ei lasta meil teha.
Aga sellega seoses, et Tallinna Sadam liigub börsile ja sadamatel on pealinna seisukohalt oluline tähtsus, siis näiteks üks väga tõsine küsimus, mis linnaruumi arengu seisukohalt tulevikus meid kõiki kõnetama hakkab, kaasa arvatud ka teid, volikogu liikmed, toimub näiteks täna Paljassaare sadama ümber. Ja see on väga huvitav olukord. Ehk, see ei ole linnale hea olukord. Aga linn peab ilmselt ka seal jõuliselt sekkuma sellel lihtsal põhjusel, et me peame tagama etteulatuvalt ka linnaruumi arengu seisukohalt oluliste otsuste tegemise õigeaegselt, et pärast mitte erasektori käest teatud erastamiste tagajärjel maid viis korda kallima hinnaga tagasi osta. Vot see on juba küll linnarahva raha raiskamine! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jürgen Ligi, palun!
Küsimus - Jürgen Ligi Jürgen Ligi
Härra Riisalu, mul on palve. Ärge mulle tühja pläma ajage! See, mida on Tallinn teinud panganduses, ei ole omane riigile. Riigile ei ole omane investeerida pangandusse, võtta seal äririske olukorras, kus erasektor suurepäraselt toimib. Ärge seda pläma enam ajage!
Aga palun kirjeldage, mis Teie arvates on siis see defitsiit siin turul. Nagu Te ütlesite, et pangandus ei vasta inimeste nõudmistele. Palun kirjeldage, milline Teie arvates on üks kaasaegne pangandus ja milliseid lünki Te olete seal avastanud, mida nüüd Tallinn efektiivselt kinni paneb. Palun konkreetselt, ilma plämata.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Tänan, härra Ligi! Ja ma julgen juhtida ka Teie tähelepanu muuseas sellele, et enne manitsesite ühte teist abilinnapead kuidagiviisi oma sõnakasutuses. Aga Te ise sõnakasutuses olete väga julge. Aga see ei ole praegu teema.
Teema on see, et pangakontorite võrgustik Eestis tõmmatakse kokku, pangateenus ei ole eestimaalastele kätte saadav ja antud jutus ... või antud küsimuses käsitletav pank turul seda niši laiapõhjaliselt täidab. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jürgen Ligi, teine küsimus, palun!
Küsimus - Jürgen Ligi Jürgen Ligi
Ma sihilikult vastan Teile distsiplineerivas stiilis ja tean oma sõnakasutust.
Ma küsisin, millist lünka Tallinna linn siin täidab. Pangandus tänapäeval tähendab 98% internetti ja online-teenuseid, mitte kontorite võrku. Ja kui too konkreetne pank ka kontorite võrgule panustab, muide mitte suurtele pangakontoritele, siis mikspärast Tallinn peab seda tegema, kui too pank teeb ja kui teeb internetipank ja kui teevad suured rahvusvahelised pangad?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Tallinna pank ... või, parandan, Tallinna linn oma usaldusväärsuse ja kapitaliga on igas pangas, ma arvan, armastatud klient. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Ma jätkan ka siit, kus Jürgen Ligi küsis. Et minu jaoks ka jääb natukene segaseks. Et kui Te räägite turutõrkest, ja Te sellest rääkisite, siis milline on turutõrge Tallinnas täpselt pangakontorite või pangateenuste kättesaadavuse osas? Kas umbes sama suur nagu televisiooniga? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Antud arupärimises seda teemat ei käsitletud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Kolmandat küsimust kahjuks esitada ei saa. Võib delegeerida. Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud!
Nii! Päevakord on tänaseks ammendatud. Aga mul on ka informatsioon teile. Nii! Et lugupeetud linnavolikogu jurist Hele Põld vaatas läbi umbusaldusavalduse ja leidis, et see vastab normidele. Seega see on võetud menetlusse. Ja lähtudes sellest, aga ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 43 lõikest 3 kutsun kokku linnavolikogu istungi 8. mail kell 8.15 järgmise päevakorraga "Umbusalduse avaldamine Tallinna linnapeale Taavi Aasale". Nii! Loomulikult seda saadetakse ka kirjalikult.
Ja kuulutan istungi lõppenuks!
17:18 Istungi lõpp