Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 08.05.2018  
Istungi number: 9  
Istungi aeg: 08:15 - 09:38  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=T-08.05.2018.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
08:14 Istungi algus
Juhataja saabus - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
No nii! Austatud volikogu! Tere hommikust! Ajakirjanikel paluks, juhul kui te olete oma töö nüüd siin praeguseks lõpetanud, vabastada see ekraaniosa, et inimesed näeksid ekraanile, kui see on vajalik.
Nii! Austatud volikogu! Alustame tänast 8. mai istungit! Volikogu esimees härra Kõlvart viibib lähetuses. Nii et ta määras oma asendajaks mind.
Kõigepealt ma teavitan teid muudatustest linnavolikogu koosseisus. Tallinna linna valimiskomisjoni 2. mai 2018 otsusega number 6 peatati Raivo Aegi ja Kadi Pärnitsa volitused linnavolikogu liikmetena ja linnavolikogu liikmeteks nimetati Kaido Kukk ja Mart Meri.
Valimiskomisjoni 4. mai 2018 otsusega number 7 peatati Deniss Boroditši volitused linnavolikogu liikmena ja linnavolikogu liikmeks nimetati Ants Leemets. Sama otsusega peatati Jevgeni Ossinovski volitused kuni 1. aprillini 2019 ja linnavolikogus jätkab Karl-Martin Sinijärv.
Linna valimiskomisjoni 7. mai 2018 otsusega number 8 peatati kuni 7. augustini 2018 Taavi Rõivase, Keit Pentus-Rosimannuse, Remo Holsmeri, Eerik-Niiles Krossi ja Heli Tederi volitused linnavolikogu liikmena ning linnavolikogu liikmeteks nimetati Toomas Kruusimägi, Eve Kivi, Liina Hermaküla, Eero Merilind ja Toomas Kärk. Ja 8. mai 2018 otsusega võttis Reformierakonna fraktsioon oma liikmeteks Ants Leemetsa, Toomas Kruusimägi, Eve Kivi, Liina Hermaküla, Eero Merilindi ja Toomas Kärgi.
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon võttis oma 8. mai 2018 otsusega fraktsiooni liikmeks Mart Meri ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon võttis 8. mai 2018 oma liikmeks Kaido Kuke.
Ja nüüd, lugupeetud volinikud, palun teid registreeruda, kes soovivad esineda avaldustega, selleks vajutage klahvi "Kõne". Ja uutele tulijatele teadmiseks, et vastavalt volikogu töökorrale saab kõnega esineda peale istungi päevakorrapunktide menetlemist. Nii! Kõnesoove ei näe.
Asume tänase päevakorra juurde! Tänases päevakorras on meil üks punkt, s.o siis "Umbusalduse avaldamine Tallinna linnapeale". Vastavalt volikogu töökorra § 18 lõikele 3 ei saa umbusaldamise avaldamise eelnõu päevakorrast välja hääletada ega tagasi võtta. Istungi päevakord loetakse kinnitatuks ilma hääletamiseta, juhul kui päevakorras ongi ainukese punktina ainult umbusalduse avaldamine. Nii et seega ma loen tänase päevakorra kinnitatuks!
Aga enne, kui asume seda menetlema, siis meil on täna ka üks väga rõõmustav sündmus. Nimelt, meie uuel kolleegil Eve Kivil on märkimisväärne tähtpäev. Nii et, meie kõigi õnnitlused Sulle!
08:18 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE74 Umbusalduse avaldamine Tallinna linnapea Taavi Aasale 1. OE74 Umbusalduse avaldamine Tallinna linnapea Taavi Aasale
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Nii! Ja nüüd siis lõpuks jõuamegi päevakorra juurde. Päevakorrapunkt number 1 "Umbusalduse avaldamine Tallinna linnapeale Taavi Aasale". Otsuse eelnõu number on 74. Ja sõna kuni 15-minutiliseks ettekandeks saab umbusalduse esitajate nimel Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal! Palun kõne puldist!
Ettekanne - Kristen Michal Kristen Michal


Mis see ajapiirang oli? 15?
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
15 minutit jah.
Ettekanne - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Nii! Tere varahommikust kõigile! On hea, et kõik inimesed said ummikuteta tööle tänu sellele varajasele istungiajale. Seetõttu tuleb rõõmustada.
Nüüd, ma kõigepealt räägin nendest põhjustest, miks me selle umbusalduse ette võtsime ja siis, kui on küsimusi, saan neid ka täiendavalt vastata.
Et võib-olla mõni sõna sellest foonist ja sellest olukorrast, miks neli erakonda jõudsid sellele järeldusele, et tänane linnapea ei ole sobiv oma ametiülesandeid täitma. Kui vaadata seda linnajuhtimist, siis ütleme nii, et halva linnajuhtimise eripära on see, et Tallinn, mis on muidu rikas, edukas ja ütleme, võiks olla arenev linn, on tegelt tagasi hoitud või väga tihti jääb pidurdatud just selle taha, mis toimub linnavalitsuses. Taavi Aas linnapeana vastutab selle praktika eest ja seetõttu me otsustasime nelja erakonna poolt ka temalt seda vastutust nõuda.
Meil tekkis veendumus ... Erinevate kohtumiste käigus kutsusime nelja erakonna poolt ka Taavi Aasa välja. Tekkis ka veendumus, et Taavi Aas, Keskerakond, keskfraktsioon, keda me siin täna tegelikult ei näe, ei muuda vabatahtlikult ühtegi tänast juhtimispraktikat.
Kui me nüüd alustame sellest, millest see umbusaldusavaldus tõukus ja kus see viimane piir oli, siis oli taas kord tegemist ühe järjekordse suure korruptsiooniskandaaliga Tallinnas. Me kõik teame seda Keskerakonna suurt loosungit "Tasuta ühistransport". Tasuta ühistransport, selgus, tuleb maksumaksjal ikkagi väga mitmekordselt kinni maksta. Võtame hästi konkreetselt. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi nõukogu esimees Taavi Aas ütles, et ta ei mäleta meiega kohtudes, mis aastast ta seal on, kas 2010 või 2011. Eks kui ta ütlusi andma hakkab, eks selleks ajaks saab selgeks, mis aastast täpselt ta on olnud. Aga fakt on see, et Taavi Aas, seesama vuntsidega linnapea siin, on olnud Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi nõukogus pikalt ja meile ütleb ta, et ta ei märganud mitte midagi kahtlast.
Täpselt samamoodi on kõik need teised. Selle kohta on avaldanud ajakirjandus lugusid. Eilegi ilmus Postimehes väga pikk ülevaade sellest, kuidas kirjeldatakse Taavi Aasa aegseid kriminaalseid juhtumeid. Ja neid kõiki ühendab üks lihtne põhimõte – omad kontrollivad omasid.
Tallinnas on see kuidagi nii loomulikuks saanud. Seesama linnatransport, lähme selle juurde tagasi. Nõukogu liikmetest seitse, seitsmest nõukogu liikmest seitse olid keskerakondlased. Omad kontrollivad omasid. Aga sellega see ei piirdunud. Juhatuse liikmete hulgas oli Keskerakonna raudvara, kes istub siin ees, Leonid Mihhailov; oli Enno Tamm, kes istub seal saalis tagapool. Kõik seesama kindel kaader. Juhatuse liige, kes oli ka kahtlustatavate hulgas, on sellestsamast advokaadibüroost, mis osutab Keskerakonnale erinevates korruptsioonivaidlustes teenust. Kas me tõesti arvame, et sellisel "omad kontrollivad omasid" saab olla hea tagajärg?!
Meie neli erakonda - ma siin esindan kõiki erakondi, kes siin saalis on - et neli erakonda jõudsid järeldusele, et selline süsteemne läbipõimitus, sõltuvusahel ei saa viia heade tagajärgedeni ja seetõttu jõudsime ka umbusalduseni.
Enne umbusaldust, nagu ütlesin, kohtusime Taavi Aasaga. Üks küsimus, mida me temalt ju küsisime, oli see, et kas ta möönab, et selline läbipõimitus ja võib-olla süsteemne sõltumatu järelevalve puudumine on tema meelest probleem. Taavi Aas leidis, et see praktika, et linnavalitsuse liikmed on erinevates nõukogudes ja valdavalt keskerakondlased või ainult keskerakondlased üksikute, rõhutan, üksikute eranditega sõltumatute või vähem sõltuv või rohkem sõltuvate ametnike näol on nõukogudes. Taavi Aas kiitis seda praktikat. Kui küsisime, kas muutusi on vaja, siis Taavi Aas asus selgelt eitavale seisukohale. Ütles, et muutusi ei ole vaja, selline mudel toimib väga hästi. Ja sellises olukorras mida sul on öelda? Kui linnapea on saanud osaks linnas valitsevatest probleemidest, mitte ei ole osa lahendusest, siis ei jää mitte midagi muud üle.
Ma arvan, et kui vaadata ka valimistulemusi, siis Keskerakonna tugi oli väga kõrge, 44% valijatest ehk pisut alla viiendiku Tallinna linna elanikest. Kuid ka ma arvan, et ka nemad ei andnud seda mandaati, et Tallinna linnas toimiks süsteemne toimetamine ühe erakonna huvides omade kaitsel omade asju mätsides. Nii et see tegelikult tähendab seda, et Taavi Aas peaks ka ise mõistma – muutus on vajalik. Vastasel korral see kõik lõpeb väga halvasti.
Nüüd kõik see umbusaldusavaldus ja ütleme see menetlus sai ju algatatud enne seda, kui tuli järjekordne juhtum, järjekordne juhtum linnaametist. Siin linn tegi koostööd. Asi seegi. Kui me küsime endalt, et kas see saab olema viimane, ma arvan, et Taavi Aas teab seda, et see kindlasti ei saa olla viimane kriminaalne juhtum Tallinna linnas. Ja vähim, mida me tänasest tegelikult tahame ... Läheb selle umbusaldusega nagu läheb. Opositsioon andis signaali, Tallinna linnapea on saanud hoiatuse. Küsimus on, mitut hoiatust veel vaja on. Taavi Aasa ümbert on viidud ära tema kolleege, on nõunikke ära viidud. Ta on endiselt üllatunud näoga. Et äkki lõpetaks selle pimesiku mängu ära? Äkki möönaks, et Tallinnas on probleem? Äkki saaks osaks lahendusest? See on meie eesmärk ja ma arvan, et Taavi Aas tegelikult teab seda, et ta peab sellega tegelema. Kui ta ei tegele sellega täna, siis need probleemid tõenäoliselt jõuavad temani varem või hiljem. Ei ole võimalik, et on tõenäosus nii kõrge, et Taavi Aasa ümber just inimesed vaatavad, et ta on nii sümpaatne vuntsidega mees, läheks, harrastaks korruptsiooni Taavi Aasa lähistel. No ei ole võimalik, noh!
Nii et võib-olla ma olen lihtsalt hommiku kohta natuke irooniline, andke see palun andeks. Aga see probleem on tõsine ja Tallinnas lihtsalt korduv. Ja me väidaks seda, et kui on üks juhtum, kus oleks linnapea seotud ka siis, oleks sellest enam kui küll. Kui on mitmed juhtumid, siis see tõenäosus järjest suureneb, et kõik need asjad on toimunud kas Taavi Aasa teadmisel, kõrvale vaatamisel või kinni mätsimisel ja seda me lihtsalt ei saa tolereerida. Selle me oleme võlgu erakondadena, saadikutena oma valijatele, oma mandaadile. Ja kui me siit täna ära läheme, siis minu arvates ükski hääletustulemus ei ole võit Taavi Aasa jaoks, sest tegelikult on sisuliselt neli erakonda viiest volikogus öelnud talle, et sellisel kujul jätkata ei saa. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh ettekandjale! Kas on küsimusi ettekandjale? Jaak Juske, palun küsimus!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Hea ettekandja! Et mis Sa arvad? Millest räägib see, et ühtegi keskerakondlast täna kohal ei ole?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Ma arvan, et see probleem on pragmaatiline. Et ma võiks öelda luuleliselt, et see räägib sellest, et nad ei hooli Tallinna elanikest. Aga ma arvan, et see probleem on pragmaatilisem. Nad lihtsalt ei ole omades väga kindlad, et kes mis nuppu vajutab, sest ... vot kunagi ei tea, kuidas meelsus on. Lihtsam on inimesi mitte saali lasta. Mõnda ma all nägin, aga nad peitusid nurga taha.
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Riina Solman, palun küsimus!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud eestkõneleja! Miks, Te arvate, ei ole linnapea mõistnud, et korruptsioon ei ole linnas süsteemne nähtus ja see ei sõltu pelgalt üksikutest juhtumitest?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
No raske öelda. Ma arvan, et tal on lihtsam oma ametis püsimist ka erakonna sees niimoodi hoida, kui omad on need, keda ta ju jäägitult kaitseb. Nüüd ta hiilis vaikselt selle küsimuse peale isegi saalist välja. Nii et ju ta tunneb teatavat ebamugavust. Omavahelistes vestlustes vähemalt mina olen näinud seda, et siin saalis on inimesi Keskerakonnast, kes möönavad, et selline läbipõimitus ja omade põhjuseta kaitsmine või eelistamine asjatundlikkusele on probleem. Iseasi, kas ... kui Taavi Aas seda möönaks, kui kaua ta enam keskfraktsiooni toel linnapeana jätkaks, see on teine lugu. Aga mina arvan, et muutusi on vaja ja ma väga loodan, et on neid inimesi keskfraktsioonist, kes saavad sellest aru.
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Arto Aas, palun küsimus!
Küsimus - Arto Aas Arto Aas
Aitäh! No on päevselge, et korruptsioon Tallinna linnas on massiivne ja süsteemne ja siin ei ole väga palju juhuslikkust. Korrumpeerunud ametnikud kaitsevad korrumpeerunud poliitikuid ja vastupidi ja ühine kuritegu liidab tõenäoliselt neid päris kenasti kokku ja loomulikult ka parteiline kuuluvus liidab neid kõiki.
Aga kui me teeks nüüd ühe täiesti sellise absurdse järelduse ja arvaks, et see ei ole korruptsioon, et linnapea Taavi Aas on lihtsalt ebakompetentne, et ta ei märka ja ei oska ehitada üles korruptsioonivastaseid süsteeme, kas ta sellisel juhul võiks linnapeana jätkata Teie hinnangul?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Me üldiselt oleme neljas erakonnas jõudnud järeldusele, et ei võiks. Et see on nagu ... Andke andeks jälle musta huumorit, aga see tegelikult oleks nagu kilpkonnatalitaja loomaias. Kui küsitakse, kus on kilpkonnad, et "viuh ja viuh panid puurist minema".
Taavi Aasaga tegelikult on täpselt sama lugu. Et mis on tõenäosus, et sinu ümbert kümned inimesed lahkuvad pidevalt korruptsioonikahtlusega ja sa endiselt ei saa aru, et on probleem. Ma arvan, et sa pead aru saama, aga sa mängid kaasa, on minu väide. Ja kui keegi arvab, et Taavi Aas ei ole nutikas ja ei saa aru, siis mina vastupidi neile arvan, et Taavi Aas on väga nutikas ja saab väga hästi aru. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Kaido Kukk, palun küsimus!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Mulle tundub, et see, mida me siin juba kümme aastat või rohkemgi Tallinnas näeme, on Savisaare-aegse mentaliteedi peegeldused. Kuidas Teile tundub, et kas seda mentaliteeti üldse on võimalik kuidagi murda siin täna, või muuta? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Väga raske ja ma võib-olla siin annan täiesti puhtalt isikliku hinnangu. Aga minu meelest Savisaare ajal häbeneti selliseid tegevusi isegi rohkem. Täna ei häbeneta. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Ülle Rajasalu, palun küsimus!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh! Austatud esineja! Et siin aastaid tagasi ma olin Kuku raadios "Linnatunnis", kus Ulla Länts küsis mu käest sellise küsimuse, et millele peaks ajakirjandus tähelepanu pöörama linna juhtimises. Ja kuna ma olen ise Tallinna linnas olnud juhtivatel positsioonidel, siis ma ütlesin, et pööraku tähelepanu planeeringutele, suurtele planeeringutele, mis Tallinna linnas läbi viiakse. Ja ta vaatas mulle väga uskumatu näoga otsa, sest kindlasti ta ootas vastust, et vaadake raha. Aga mina teadsin, vähemalt me aimasime tollal, et raha jõudiski läbi planeeringute inimesteni, erakondadeni jne jne. Ei läinudki kaua aega, kui Taavi Aasa nõunik Parbus kinni võeti ja altkäemaksu võtmises ...
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Hea kolleeg! Palun küsimus! Ja küsimuse esitamiseks on aega pool minutit.
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jah, jah. Ja sellepärast ma ütlengi, et kui ma vaatan neid protsesse nüüd praegu pikalt Taavi Aasa juhtimisel siis abilinnapeana, linnapeana, see kõik on nagu kordunud.
Et mis Te arvate, kas Tallinna linna elanikud ükskord saavad aru, et selline korruptsioon ja selline juhtimine, mis täna Tallinna linnas toimub, peaks lõppema?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Ma arvan, et nad tegelikult on sellest ammu aru saanud ja nagu ma varem ka ütlesin, ma ei usu, et isegi Keskerakonna valijad andsid mandaadi Keskerakonnale teades, et sellised juhtumid on Keskerakonna Tallinna juhtkonna poolt ... saavad silma kinnipigistamise osaliseks, kui hästi leebelt öelda.
Et ma korra tulen Teie küsimuse peale või Sinu küsimuse peale ka selle poole peal, et mis on see "Positiivne programm". Et erinevad poliitilised jõud ju - sotsiaaldemokraatidest IRL-ini, EKRE-st Reformierakonnani - kõik on esitanud oma nägemuse nendest asjadest, mis Tallinnas võiks olla teisiti. Üks asi, mille üle me siin saalis oleme ju debateerinud, mida Keskerakond ei ole toetanud, on see, et milline peaks olema linnavalitsuse liikmete roll. Esimene konkreetne samm - linnavalitsuse liikmed ei peaks teenima palgalisa nõukogudes. Kui tuua analoogia riigi tasandiga, siis riigis ministrid, kui nad peavad seaduse järgi nõukogusse kuuluma, nad ei saa selle eest täiendavat tasu. Nad ei käi n-ö kulpimas lisatasu. Täna Taavi Aas, kui ma mäletan, valimiskampaania ajal tuli uudis, oli Eesti kõige kõrgemalt makstud ametnik, oli 9000 eurot kuus. See tähendab seda, et sisuliselt, praktiliselt lisapalk linnapeale tuli nõukogudest juurde. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsist, ma loodan, ma ei eksi, umbes tuhatkond eurot selle eest, et ta juhatas seda nõukogu vilunult ja ei märganud ühtegi probleemi. Me tegelikult saame aru, et juba selles on probleem, kui linnavalitsuse liikmed ise istuvad kohtades, mille üle nad võiksid vähemalt järelevalvet teostada või saada signaale.
Teine näide. Taavi Aas räägib näiteks sisekontrollist ja mina arvan, et sisekontrolli audit on väga tähtsad. Linnatranspordi Aktsiaseltsi näitel sisekontrolli tööplaani tegid Enno Tamm, Igor Kravtšenko. Kellele need nimed tundmata, ütleme - tegemist on Keskerakonna tublide liikmetega.
Ühesõnaga, taas kord ka sisekontroll on allutatud parteilisele tegevusele. Ka see tuleks ära muuta. Tuleks luua sõltumatu kontroll. Ja IRL on näiteks toonud välja näite, et kõik need nõukogud tuleks asendada sõltumatu, või täita sõltumatute spetsialistidega. Mina arvan, et ei ole ka probleem, kui mõni neist kuulub Keskerakonda, eeldades, et seal on kõrval sõltumatuid inimesi. Aga selline näide, et seitsmest seitse, see oleks haruldane tabavus mistahes laskesuusatajale. Aga ütleme nii, et Keskerakonna puhul on see täiesti tavaline tööpäev. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Nii, aitäh! Anto Liivat, palun küsimus!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Nagu Te ka oma kõnes mainisite, ei tea me praegusel hetkel veel, millise tulemusega lõpeb linnapea umbusaldushääletus.
Oletagem aga, et linnavolikogu otsustab avaldada linnapea Taavi Aasale umbusaldust ja Keskerakonnal tuleb moodustada seejärel Tallinnas koalitsioonivalitsus. Milliste eeltingimuste täitumise korral oleksite Teie valmis Reformierakonna fraktsioonina andma mandaadi Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonivalitsuse moodustamiseks?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Kui Te ausalt tahate teada, siis minu ettekujutus tulevasest koalitsioonist on pigem need jõud, kes siin saalis istuvad. Nende nägemus sellest, kuidas Tallinnas tuleks asjad korda teha, on mulle lähedasem ja arvamus tegelikult sellest, et teatav võimuvaheldus on paratamatu, vajalik selleks, et erinevad juured ja ajalugu läbi raiuda. Et seetõttu see võib kõlada täna ebatõenäoliselt. Ühel päeval see võib olla reaalne, et needsamad neli erakonda moodustavad järgmise Tallinna Linnavalitsuse.
Aga nüüd, tulles selle juurde, et kuidas see umbusaldusavaldus lõpeb, siis minu isiklik veendumus on, et mitte ühelgi moel üheski universumis ei saa see Taavi Aasale hästi lõppeda, tänane umbusaldusavaldus. Linnapea ei peaks sellises menetluses üldse osalema. Eesti pealinna, Tallinna linnapea ei peaks sellises menetluses osalema. See, et ta juba osaleb, niheleb siin ebamugavalt, käib sisse-välja, see juba näitab tegelikult, et mingi probleem on olemas. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Mart Luik, palun küsimus!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Hea ettekandja! Kui see Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi skandaal lahvatas, siis peale seda mul oli väga huvitav vestlus ühe selle ettevõtte töötajaga. Nime ma öelda Teile ei saa, aga tema väitel oli see n-ö üldteada info, et põhimõtteliselt inimesed majas sees teadsid, mis toimub. Ma küsisin, aga miks siis midagi ei juhtunud, eks. Kõik teadsid, aga kõik kartsid oma töö pärast ja töökoha pärast ja sellepärast sellest keegi ei rääkinud.
Ja nüüd linnapea, kes on nõukogu esimees seal, juhatuse esimees Enno Tamm, nad väidavad, et nad ei teadnud mitte midagi. Et kas see tundub Sulle ... On see üldse eluliselt usutav selline retoorika Taavi Aasa ja Enno Tamme sõnastuses? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
No aitäh! Hea Mart! Et Sa kindlasti tead, et see ei eluliselt usutav. No see ei ole kuidagi eluliselt usutav. Et see, et Tallinna linn on suur ja rikas ja siin on erinevaid võimalusi, on ju kõigile teada. See ei saa olla tänase päeva avastus, see ei saa olla ühe juhtumi põhine avastus. Ja seda, et erinevate varadega, linna varadega, riigi varadega aeg-ajalt keegi üritab ikkagi ühte-teist teha, noh, rahvakeeles öeldes lambiposti püksi ajada, seda ikka juhtub. Aga seda, et kontrollijad vaatavad sellest mööda ja teevad näo, et seda ei ole olnud, viitab ikkagi konkreetsele probleemile - toimetamas olid omad. Ja kui objektil on omad, siis omad katavad. Nii ongi. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Õnne Pillak, palun küsimus!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Kui ma lugesin seda Postimehe lugu, millele Te alguses ka viitasite, siis seal oli kokku 12 intsidenti, mis puudutas siis erinevaid korruptsioonijuhtumeid. Lisame siia juurde Lääne-Tallinna ja ka eilse endise Tallinna Noorsoo- ja Spordiameti juhataja juhtumi. Me saame kokku 14. Linnapea kõikidel kohtumistel on öelnud, et ei olnud võimalik, lihtsalt ei olnud võimalik seda märgata, sest tegu on varjatud kuriteoliigiga. Et endise justiitsministrina, et kuidas Te hindate, kas sihukest asja on võimalik märgata ja sellega tegeleda või tõesti ei saa siis mitte midagi teha? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Ma arvan, et see küsimus ongi asja üdi pihta. Et loomulikult võib eeldada, et sellise suurusega linnas nagu Tallinn esineb, erinevad peitkuritegevust, korruptsioon jne. Selleks, et sellega tegeleda, ongi vaja luua erinevad sõltumatud kontrollimehhanismid. No seesama konkreetne näide, miks ma toon seda välja, et seitsmest linnatranspordi nõukogu liikmest seitse olid Keskerakonnast? Ma ei too seda ju välja sellepärast, et reformierakondlased või EKRE või sotsiaaldemokraadid või IRL-i liikmed oleks kadedad, et nad ei saa olla seal nõukogus suurepäraselt, eks ju. Küsimus on selles, et seal pole inimesi, kes vaataks kõrvalt, küsiks, aga miks see on nii. Ja kui sa ei loo ise selliseid sõltumatuid järelevalve mehhanisme enda tasakaalustamiseks, eriti ainuvõimu puhul, siis see viib paratamatult probleemideni. Kas linnapea peaks olema ise mütsiga detektiiv? Ma arvan, et mitte. Aga linnapea vastutab just sellesama süsteemse probleemi eest, mis tähendab, et ta peaks hoolitsema, et ka tema ainuvõim ja tema parteihuvid on maksumaksja vara kaitsel tasakaalustatud. Riigis on erinevad kaitsemehhanismid, riigis on erinevad huvide konflikti tasakaalustamise mehhanismid olemas. Ma arvan, et neid ei pea väga kaugelt otsima. Ja tegelikult võiks Keskerakond selle unistuse asemel paralleelriigist vaadata tegelikult, mis toimub ka Eesti riigis korruptsiooni ennetusel. See kindlalt on palju kõrgemal tasemel. Tallinn täna tegelikult on, piinlik öelda selle volikogu liikmena, aga minu meelest süsteemse probleemina häbiplekk. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Jürgen Ligi, palun küsimus!
Küsimus - Jürgen Ligi Jürgen Ligi
Aitäh, härra ettekandja! Öelge. Kas Te ei karda, mis tuleb pärast Taavi Aasa? Ma ei tea ka, kuidas hääletada. Mina olen lugenud lehest, et Taavi Aas on aus mees, tema ei lähe kunagi kinni. Ta lihtsalt juhib vargabandet. Ja mul on olnud kokkupuudet kolme abilinnapeaga. Eelmisel arupärimisel kuulasin kõrvalt, kuidas esimest küsijat ta kostitas sõnadega, et "te olete asjatundmatu ja ma ei kavatsegi asja vajalikkust seletada ... ma ei pea vajalikuks asja vajalikkust seletada". Teine abilinnapea, see oli ... eelmine oli Kalle, siis järgmine on Aivar. Tema ütles, et ... tähendab, tema hakkas puldist räuskama küsija peale, vastas täiesti teemast mööda ja vastust tegelikult ei tulnud. Kolmas abilinnapea Andrei ...
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Kolleeg Ligi, palun küsimus!
Küsimus - Jürgen Ligi Jürgen Ligi
... on minu toanaaber. Ma olen talt küsinud kirjalikult ühe küsimuse kodaniku huvides, et palun, et kuidas sellega on, kas sa saaksid aidata. Kuu aega ei tule isegi toanaabrile ühtegi vastust. Öelge, kas Te ei karda. Äkki me ei peaks ikkagi Taavi Aasa umbusaldama? Sest et mõelge ise. Vargabandel vähemalt võiks olla üks õige ... üks aus juht.
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Ma olen peaaegu sõnatu. Ma arvan, et Jürgen Ligi, või Sinu elukogemus selle koha pealt on õige, sest kui järgi mõelda neidsamu esitlusi Kalle, Aivari ja selle kolmanda puhul, siis sul võib olla õigus, et see seltskond Taavi Aasa juhtimisel võib olla veel inimlikuma näoga, kui ta oleks hiljem. Aga Taavi Aasa me ometigi ei umbusalda inimesena, vaid kõige selle eest, mida see seltskond on ette võtnud. Ka selle eest, mida nad kujutavad ja kuidas nad suhtlevad linnakodanikega. Kaasa arvatud see, et nad ei pea piisavaks linnavolinike huvi mingite teemade vastu, vaid arvavad, et täpselt samamoodi nagu kõikide nende muude juhtumite puhul, on antud amet, on antud kompetentsus. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Heidy Purga, palun küsimus!
Küsimus - Heidy Purga Heidy Purga
Aitäh, hea ettekandja! Taavi Aas ütles täna hommikul ühes oma viimases intervjuus raadiouudistele tänast umbusaldust kommenteerides, et umbusalduse avaldajad ei tea, mida tähendab linna juhtimine. Kuidas Sa kommenteerid nii paljude tõsiste konfliktide küüsis varastava ja valetava linnavõimu seisukohta linna juhtimise kohta?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! No ma arvan, et kui see linnajuhtimine ühel hetkel, see ei pruugi olla täna, see võib olla ühel hetkel, ma ei tea, sügisel, talvel, millal iganes, tuleks näiteks nende nelja erakonna poolt üle võtta, tuleks käed külge panna, ma arvan, et me saaks hakkama. Siin on erineva juhtimiskogemusega inimesi ja ma julgen arvata, et paljudel neist on muuhulgas korruptsiooniennetusel, muuhulgas juhtimislahendustes palju suurem kogemus kui tänasel linnavalitsuse seltskonnal. Võib-olla seda talenti, kuidas seda nimetada siis, kriminaalset talenti on vähem. Aga ma arvan, et oskusi linnas kord majja luua on kindlasti rohkem. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Riina Solman, teine küsimus!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh! Härra eestkõneleja! Kui eelmine linnapea sai korruptsioonikahtlustuse, sai süüdistuse ja läks kohtu alla ning seejärel võitis Keskerakond Tallinna linnas valimised ja Taavi Aasast sai linnapea, lubati uut poliitikat. Kas Te oskate täpselt nimetada, milliseid uusi lahendusi ja muudatusi on peale seda toimunud linna äriühingute juhtimisel?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Tegelikult ju väga ei tea, sest minu meelest needsamad praktikad on ju jätkunud. Et eks me võime koos seda otsida. Aga keegi saadikutest minu meelest tegi sellesama tabeli. Kui me kohtusime Taavi Aasaga ja me küsisime, vist proua Kracht oli selle tabeliga ... Et me küsisime, et miks on niimoodi, et 40 või 50 nõukogu liiget on Keskerakonnast ja 3–4 ametnikku lisaks ja võib-olla üks roheliste liige, siis sellele ei tulnud ju mingit uut vastust. Et see praktika tegelikult ei ole muutumas. Nii? Jürgen?
Tallinna Linnavolikogu liige - Jürgen Ligi Jürgen Ligi
Protseduuriline küsimus!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Jaa, palun, protseduuriline ...
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aga ma vastan lõpuni ära siis. Et see praktika ei ole vähemalt praegu olnud küll muutumas kuidagi linnas. Mida me oleme ju soovinud? Me oleme palunud tegelikult või soovitanud linnavalitsusel mõelda sellele, et linnavalitsuse liikmed ei oleks nõukogudes, et nõukogudes oleks sõltumatuid esindajaid väljastpoolt, et loodaks toimiv sisekontrolli süsteem sellisel viisil, et sisekontroll ei alluks keskerakondlasele või ei oleks juhitud keskerakondlaste poolt. Ja tulles näiteks volikogu poole, volikogu ülesanne on ju kontrollida linnavalitsuse tegevust.
Helve Särgava, ma arvan, et tema maines ei ole ju mingit kahtlust, et ta suudab võtta lahti suured asjad, suured protsessid. Aga vaatame tõele näkku. Ka siin on Keskerakond kuritarvitanud oma ainuvõimu, surudes enamuse revisjonikomisjoni. Revisjonikomisjonis, kui midagi väga ebamugavaks läheb, küll see kinni mätsitakse. No mis Helve Särgava siis teeb?! Seisab pea peal või teised liikmed seal? Nii et sellisel juhul ei saa kuidagi see süsteem paremaks minna. Et me kirjutasime sellest ka samamoodi siia umbusaldusavalduse teksti, et see võrgustik tegelikult on nii tihe, et sellest valgust kunagi läbi ei paista. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Jürgen Ligi, palun protseduuriline!
Küsimus - Jürgen Ligi Jürgen Ligi
Mul protseduuriline küsimus volikogu esimehele. Kas volikogu liikmed saavad küsitleda ka linnapead? Meil on kaks küsimust ja ma saan aru, et hulk inimesi tahaks siiski ka linnapealt midagi küsida. Või küsime kõik Kristenilt ära ja tema mängib linnapead?
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Vastavalt meie töökorrale on linnapeal pärast õigus küll esineda oma sõnavõtuga, aga küsimusi talle esitada ei saa. Aitäh! Ja jätkame nüüd siin küsimustega ettekandjale. Kolleeg Martin Helme, palun!
Küsimus - Martin Helme Martin Helme
Aitäh, lugupeetud spiiker! Lugupeetud ettekandja! Et siin tuli juttu inimnäolisest Keskerakonna linnavalitsemisest. Ma ütleks, inimnäoline kommunism on see kõige ohtlikum kommunism. Et see annab talle võimaluse edasi tegutseda.
Aga ma tuleks tagasi selle mandaadi teema juurde, mis korraks läbi käis, et Keskerakond sai valijatelt mandaadi. Jah, sai küll. Sai mandaadi keerata linnas liiklus tuksi, sai mandaadi venekeelset haridust edendada, sai mandaadi halba ühistransporti korraldada. Aga mandaati varastada ei ole ta kunagi saanud. Et selles mõttes selle taha nagu pugeda minu meelest ei ole võimalik.
Et kas on nagu lootust, et nad sellest aru ka saavad? Nendel kohtumistel on ju seda küsitud. Me oleme küll seda siin juba põgusalt puudutanud. Või ei ole? Või jääbki niimoodi, et selle n-ö varastamise teemaga ei saa tegeleda keegi muu kui ainult uurimisorganid? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Ma arvan, et oleks väga kurb, kui ainult õiguskaitseorganid tegeleksid Tallinna linnas aususe tagaajamisega. Ma arvan, et linnavalitsus peaks olema osa sellest, mitte osa probleemist. Täna me avaldame umbusaldust Taavi Aasale siiski sellepärast, et nad on valinud olla osa probleemist. Ma ei oska öelda, ütleme, et mis tänase järel juhtub. Ma südamest loodan, et Taavi Aas vaatab seda siin saalis toimuvat. Ta võib hiljem lahkuda kergendustundega, et ta jäi veel ametisse. Oletame, et see nii läheb.
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
....
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
No oletame, et see nii läheb. Ja selle järel minna tagasi linnavalitsusse ja öelda, et "see kõik on endiselt hästi, et toimetame, poisid, edasi" - see ilmselt ei peaks olema enam tänase tagajärg.
Ja ütleme nii, et eks kõik valivad, millega nad ajalukku lähevad. Taavi Aas linnapeana peaks ka mõtlema sellele, et mis on see temaaegne pärand. Kui sellest pärandist hiljem Postimehes tehakse kokkuvõtted ja seal ei ole 12 juhtumit, vaid on 20 juhtumit, võib-olla sellel ei ole nii suurt vahet. Aga ma väidaks siiski, et linnapeana, Tallinna linnapeana, suurima omavalitsuse juhina peaks olema teistele eeskujuks, mitte vastupidi. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Head kolleegid! Küsimuse esitamiseks on ainult 30 sekundit aega. Aga ma usun, et te suudate oma mõtte sinna poole minuti sisse ära mahutada. Nii et järgmine küsimus Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Aitäh, lugupeetud ettekandja, lugupeetud juhataja! Siin hea kolleeg Mart Luik just mainis sõna "hirm", et Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi keskerakondlastest töötajad kardavad oma keskerakondlastest ülemusi. Meil ei ole täna siin Keskerakonna liikmeid kohal, sest Keskerakond kardab enda omasid, kardab oma liikmeid. Keskerakonna liikmed, kui mõned neist arvavadki siin volikogu liikmetest, et linna ei juhita päris õigesti ja tahaks muutusi, nad kardavad hääletada selle poolt, et linnas, linna valitsemises midagi muutuks. Kas Te arvate, et äkki selline hirmu õhkkonnas linna valitsemine ei olegi kõige õigem õhkkond ja äkki Tallinn väärikski paremat? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Selles küsimuses oli ju vastus tegelikult sees. Et muidugi ma olen Teiega nõus. Ja ma võib-olla ei nimetaks seda isegi hirmu õhkkonnaks. Et sinnamaani see asi vist veel päris pole jõudnud. Ehkki väike kartuse alatoon seal kindlasti on. Et ma pigem nimetaks seda sõltuvusahelaks või läbipõimituseks.
Et minu meelest on ju probleem, kui te võtate lahti selle Tallinna nõukogude nimekirja, kus on näha, kuhu keegi keskerakondlasest kuulub, kes, kus töötab, kelle hõimlane on kuskile tööle võetud ... Ja mis seal salata? Kuulge, ega siis ... Kuna, ütleme siin saalis me oleme ju omavahel, keegi teine seda teada ei saa, mis me siin ütleme, siis ma ei pea ka varjama, et ka meie saadikute juures on ju käidud samamoodi. Ma arvan, et kõikide erakondade saadikute juures on käidud erinevate katsetega pakkumas tööd. Kui on küsitud, mis töö see on, siis öeldud, et "eks sa otsusta ise ja palganumber ütle ka ise". Et see on tegelikult see, millega me silmitsi täna seisame ja see on ikkagi üdini läbipõimunud problemaatiline nähtus. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Argo Luude, küsimus palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Aitäh! Hea ettekandja! Tallinna linnas on 14 000 töötajat ehk siis 14 000 võimalust, et keegi kuskil teeb mingisugust suli. Vaadates neid numbreid seal seina peal, siis tõenäoliselt see hääletuse tulemus on selline, nagu on.
Ole hea, anna kolm soovitust Taavi Aasale, mida võiks linnapea konkreetselt teha, et sellised probleemid, millest me siin räägime, enam ei juhtuks. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! No kui mina oleks tema asemel, siis ma peale tänast alustaks reaalseid tegevusi. Ma arvan, et see on kõige olulisem. Reaalseid tegevusi selleks, et linnas oleks tajutav, et selline mentaliteet, selline suhtumine ei ole enam vastu võetav.
See tähendab ka seda, et ütleme, et on mõned omad ... või paljud omad erinevatest nõukogudest tuleb välja vahetada. Sinna tuleb panna inimesed, kellel on vastava valdkonna juhtimiskompetents ja kes ei karda oma töökohta kaotada või kes ei pelga oma sissetuleku pärast. Ma arvan, et üks konkreetne soovitus on linnavalitsuse liikmete huvide ja tööpanuse vahekorra üle vaatamine, sest meil linnavalitsus muudkui järjest paisub, aga kõik linnavalitsuse liikmed, kaasa arvatud uus linnavalitsuse liige kapten Zuzu, on juba järjekordses nõukogus.
Tallinna Linnavolikogu liige - Ivi Eenmaa Tiit Eenmaa
Izmailova.
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Vabandust. Zuzu Izmailova. Ühesõnaga, kapten Zuzu on inimestele tuntav ja on ühes nõukogus ja tegelikult ka see praktika tuleks üle vaadata.
Ja see, mis puudutab nüüd linna sisekontrolli auditit, siis veel kord. Mupole uute autode, vormide ostmise asemel tuleks sellesse kõvasti panustada. Sellisel juhul nende soovituste järgimisel, kui oleks nähtav linnapea tegevus korruptsiooni ennetamisel, oleks nähtavad pingutused sõltumatute inimeste juurdetoomisel, oleks nähtavad enda taandamised nendest kohtadest, kus sihuke risk võiks tekkida, võiksime me siin saalis öelda, et linnapea tegelikult on midagi teinud. Täna me ju kõiki neidsamu asju-samme pakkusime välja nelja erakonna kohtumisel linnapeaga ja linnapea asus umbkaitsesse, täiesti eitavale seisukohale, kinnitades, et kogu senine süsteem on tema jaoks õige. Linnavalitsuse liikmed lausa peavad kuuluma - see kõik on väga mõistlik. Nii et ma arvan, et kui alustada sellest otsast, siis juba saaks öelda, et on toimunud mingisugune nihe, edasiliikumine. Eks me näeme, kas peale tänast toimub midagi. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Õnne Pillak, teine küsimus!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Ma tunnistan täitsa siiralt, et päris ebameeldiv on lugeda iga kuu siin viimastel aastatel, mõni kuu jääb ka vahele, jälle mõnda sihukest korruptsioonijuhtumit, mis Tallinnas on aset leidnud, neid kahtluseid. Eelmisel sügisel valimiskampaania ajal erinevad erakonnad pakkusid oma lahendusi, kuidas korruptsiooniga Tallinnas võidelda. Meie kohtusime ühe Ameerika ettevõttega, kellel oli lahenduseks n-ö OpenGov ehk siis selline andmebaas, kus linna kõik eelarvelised vahendid on jooksvalt sekundi täpsusega inimestele kättesaadavad.
No Tallinnas sellist asja meil ei ole. Aga nagu korra siin juba mainiti, siis on lubatud ka Keskerakonna poolt uut, avatud juhtimist. Et mis Tallinnas siin viimase poole aasta, natuke enama aja jooksul on siis muudetud või mida on tehtud, et korruptsiooni kui sellist vähendada Tallinna pealinnas? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Noh, tegelikult me sellel peatusime. Et ega tänane linnavõim ei erine ju stiililt eelnevast perioodist ja minu meelest ... Veel kord, see on minu subjektiivne hinnang, minu meelest eelmine linnavalitsus häbenes korruptsioonijuhtumeid ja paljusid asju palju rohkem, kui tänane linnavalitsus seda teeb. Tänane seltskond on kuidagi märksa tuimema pilguga, ütleks ausalt.
Et kui vaadata seda Linnatranspordi Aktsiaseltsi juhtumit, siis kui Sa küsid, mis muutusi on tehtud, siis tehti ju läbiv muutus või tehti suur muutus, toimus murrang: Taavi Aas lahkus Tallinna Linnatranspordi nõukogu esimehe kohalt; asemele tuli sõltumatu spetsialist Kalle Klandorf. No vot, toimus muutus. Et sellised need muutused on.
Aga teine osa Sinu küsimusest, mis puudutab positiivseid lahendusi, siis ma väidan, et kõigil neljal erakonnal on erinevad ideed selle kohta. Minu meelest võiks võtta neist kas või üks või kaks, kaasa arvatud see, et meil oleks võimalik maksumaksja raha kasutust reaalajas jälgida, linnakodanikul oleks võimalik jälgida ja kõike ei peaks küünte ja hammaste ja tangidega taga ajama. Sest Tallinna linnas on paljude asjade teadasaamine praktiliselt väga keeruliseks aetud. Ka see võiks olla. Ja nagu öeldud, eks see nagu märk ja see süsteem ikkagi algab nagu tipust ja ma arvan, et linnapea peaks ka näitama täpselt samamoodi nagu linnavalitsuse liikmed oma võimet mõista seda probleemi ja taanduma erinevatest nõukogudest. Ma saan aru, et see on palga küsimus. Sellisel juhul tuleb arutada linnavalitsuse väärika palga küsimust, aga mitte käia nõukogudes juurde kulpimas. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Helve Särgava, palun küsimus!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Hea ettekandja! Kuidas Sa arvad? Ehk on nii, et praegune linnapea tahakski tõmmata seda hullu korruptsioonijuurikat sealt maast välja, aga ta ei ole vaba selles? Et siis tema kaaskondlased ütlevad talle, et "ok, hakkad seda välja pakkuma, siis lähed koos selle väljakakutud kaalikaga minema". Ja tahad pidada lugupeetud ametit ja sinna siis põrkudki.
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Ma arvan, et see nii võibki olla muuseas. Ma arvan, et nii see võibki olla. Et ega läbipõimumise eripära on see, et ega ainult keskerakondlik linnajuhtimine ei ole see, kes hüvesid nopib. Ma arvan, et needsamad kolleegid siin saalis, keda täna kohal ei ole, paljud neist on erinevates nõukogudes. Nii et see läbipõimumine on ikkagi väga tihe. Minu küsimus ju, või Teie küsimus, vabandust, on ju samamoodi, et milline on Leonid Mihhailovi eripärane spetsialiteet Tallinna Linnatranspordi juhatuses. Me võib-olla võime aimata.
Tallinna Linnavolikogu liige - Jaak Juske Jaak Juske
Parteiline.
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Parteiline öeldi saalist. Ühesõnaga, täpselt samamoodi Igor Kravtšenko, tunnustatud auditi komitee ja sisekontrolli spetsialist Tallinna Linnatranspordis. No me kõik saame aru need vastused. Tegelikult isegi nime nimetamine ja küsimuse küsimine sealjuures juba on piinlik. Nii et eks ma arvan, Taavi Aas ja nagu ülejäänud Keskerakond mõistavad, et kui nad hakkavad muutusi teostama, siis osad omadest kukuvad üle parda, sest väga tihti nende tegude taga või juures on keegi omadest. Aga minu meelest on juba möödapääsmatu selle n-ö paise avamine. Kui seda ei avata, siis ma ennustan, et neil ühel hetkel tuleb päris paljudel koos minna. See on paratamatu. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Jaak Juske, teine küsimus!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Hea ettekandja! Et üks Sinu fraktsiooni liige teatas hiljuti, et ta palavalt armastab Taavi Aasa. Et ta küll ennast taandas korraks volikogust, tuleb varsti tagasi. Ja samal ajal Tallinna linn, tänane linnavõim otsib mitmeid kõrgepalgalisi tippjuhte, kaasa arvatud sellelesamale korruptsioonipesale - transpordi ettevõttele.
Mis sa arvad, kas meil on põhjust lähikuudel avastada, et need kaks uudist on omavahel seotud?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Ma südamest loodan, et see nii ei ole. Ja kui Sa viitad nüüd Deniss Boroditšile, siis Deniss andis korrektselt ka enne teada, et tal oleks ebamugav hääletada oma endise kolleegi vastu, Taavi Aasa vastu. Ma ise arvan, et kui ta oleks pidanud ja meil ei oleks olnud töökorda, kust saab saalist lahkuda, saab oma mandaadi peatada, siis küll ta oleks selle hääletusel hääletanud nagu ülejäänud opositsioon hääletab. Nii et meie vaatest ta käitus korrektselt, andis ette teada ja peatas oma mandaadi. Ega see on arusaadav, kui kellelegi isiklikult ei sobi. Nüüd, kas nende vahel on armastust - seda teavad nemad ise. Aga ma ei usu. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Jürgen Ligi, teine küsimus!
Küsimus - Jürgen Ligi Jürgen Ligi
Aitäh, lugupeetud kolleeg. Kui Sa oleksid Taavi Aas, mina temalt ei saa küsida, et kuidas Sa vastaksid, miks on tehtud kodukord selline, et küsimuseks on ainult 30 sekundit? Miks on tehtud kodukord selline, et umbusaldatav ei vasta küsimustele? Miks ei vasta küsimustele ka abilinnapead? Miks varastatakse? Ja kas Sa arvad, et sa oled aus mees, kui süsteem on selline? Varastatakse, ei vastata ja piiratakse opositsiooni tegevust. See, et me oleme siin hommikul vara ja Riigikogu töö ajal sisuliselt, on ka probleem. Ja saal on keskerakondlastest tühi, see on ka probleem. Miks?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
No kui ma oleks Taavi Aas, siis ma vastaks, et kõik on kõige paremas korras. Et opositsioon siin üldiselt ajab poliitilist kiusu, me tegeleme korruptsiooniga igapäevaselt. Peale selle ei ole opositsioon kursis. Ka Teie küsimus näitas juba ebapädevust. Ja üldiselt Keskerakonnata ei ole võimalik Tallinna linna valitseda. Inimesed on meid valinud, armastavad jäägitult ja küll te näete, head asjad tulevad ka teile. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Hea ettekandja! Jah, see on tõsi, Keskerakonnal on just kui mandaat. Ta on võitnud need valimised ja saanud 44% Tallinnas valimas käinud inimeste toetusest. Aga see moodustab vaid 19% tallinlastest ehk 81% enamus tallinlastest ei ole kas vanuselisel või isiklikul meelelisel põhjusel Keskerakonnale toetust andnud. Et minu küsimus ... Ja nüüd täna me nendime seda, et kui on kõige olulisem küsimus Tallinna volikogu erakorralisel istungil kõneks ehk linnapea võimalik umbusaldamine, siis Keskerakond ei tule isegi kohale.
Minu küsimus on see, et kas Keskerakonnal on nagu sisuline õigus ainuvalitseda linna nendesamade 85 000 häälega, linna, kus elab tänaseks juba 450 000 inimest? Ja kuidas linlased suhtuvad sellesse, et nad ei tule isegi mitte Taavi Aasa umbusaldamisele kohale? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Ma olen selle küsimusega nõus. Et seepärast ka ma viitasin Keskerakonna mandaadi suurusele või täpsemalt sellele mõningasele puudujäägile. Et valimas käis täpselt 191 925 inimest ja 85 199 häält läksid Keskerakonnale. Ehk siis valimas käinutest 44,4% ja nagu Sa viitasid, pisut alla 20% Tallinna linna elanikest on andnud selle mandaadi. Mina arvan, et isegi need, kes selle mandaadi Keskerakonnale andsid, ei andnud seda sellisele stiilile ja sellisele viisile valitseda.
Meie, ma arvan, ka pressi, ma arvan, ka avalikkuse töö on kohale viia see, millise stiiliga asju aetakse. Kas see on see, millele tulevikus mandaat anda? Mina arvan, et selline lugupidamatus tegelikult ülejäänud volikogu kaaslaste ja teiste erakondade suhtes lõikab Keskerakonnale endale jalga. Need tühjad read siin kõnelevad seda, et ei usaldata iseennast ja arvatakse, et probleemi ei ole. Mina arvan, et Tallinna inimesed arvavad, et see on probleem. Kas see on esimene probleem hommikul ummikus istudes, mis on jälle järjekordne sündmus. Aga ma arvan, et see on tõsine probleem ja ajas ainult süvenev.
Nii et, kui Sa küsid, et kas see on õiglane, mida nad teevad, ma arvan, et see ei ole õiglane. Kas neil mandaat on ja valimistel saadud tulemus - see on. Kas see on enamuse tugi? Mina ütlen, et ei ole. Ja meie ülesanne on tegelikult see kohale viia või muutuda ise selleks enamuseks. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Martin Helme, teine küsimus!
Küsimus - Martin Helme Martin Helme
Aitäh, lugupeetud asespiiker! Hea ettekandja! Ennem siin oli juba juttu nendest läbipõimumistest ja sellest n-ö toiduahelast. Et ma juhiks ka tähelepanu sellele, nendes nõukogudes on terve rida Riigikogu liikmeid, kes ei ole siin volikogus, ehkki meil on kahe tooli seadus. Ehk siis Tallinna keskerakondlik linnavõim on ka parteilise distsipliini präänik Riigikogu jaoks, mis on minu meelest ikkagi väga mage.
Nüüd, juttu tuli siin ennem ka nendest uurimisorganitest või õiguskaitseorganitest ja sellest, et see pole normaalne, kui me ainult siis n-ö linna raha hästi kasutame ja kui lõpuks kellelgi käed raudu väänatakse või mingi kohtuotsus tuleb. Et kõik me saame aru, et Tallinn vajab poliitilist vahetust, et see võim on korrumpeerunud.
Ja siit mu küsimus. Et täna neli erakonda avaldavad umbusaldust, on siin täies koosseisus kohal. Et kas nende umbusalduse ettevalmistuse käigus on tekkinud Sul ka sellist tunnetust valmisolekuks nende nelja erakonna poolt linna valitsemise vastutus üle võtta? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Ma arvan, et ... Aitäh! Ma arvan, et see on möödapääsmatu, sest ütleme nii, et kui me täna jõuame tulemuseni, et me, vabandust, oleme probleemist teada andnud, siis kui me probleemi ka lahendame, siis me peame tegelikult ise käed külge panema ja seda linna juhtima ühel või teisel moel.
Ja minu isiklik sügav veendumus on. Isegi kui Keskerakond peaks mõne partneriga koos jätkama ja ma ei mõtle siin Reformierakonda, ei mõtle ka teid, ütlen lihtsalt, et ükskõik, abstraktselt mõne partneriga, siis juba see üksi oleks parem tulemus, sest erinevad pooled tasakaalustavad üksteist. Ainuvõim täna on viinud ikkagi selle tulemuseni, milleni ta peab viima. Iseenda üle on kontroll minetatud ja need juhtumid on jäänud kõik juba õiguskaitseorganitele lihtsalt n-ö statistikaks. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Ants Leemets, palun küsimus!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud ettekandja! Et teatavasti korruptsiooni uurimiseks ei ole vaja sellist ülima teravapilgulist linnapead, vaid pigem pinnase puhastamist, et see korruptsiooniseeme seal väga ei kasva. Ja minu küsimus seisnebki selles, et kas linnavalitsus üldse saab aru, et sellega tuleb tegeleda ja tuleb võtta vastu akte, mis siis kinnitaksid seda, et ei ole võimalik lihtsalt teha. Sa rikud kohe mingeid reegleid. Ma toon näite. Tallinna Linnatransport on aktsiaselts, kes võitleks nagu oma huvide eest. Samas nad on absoluutselt kõik segamini läinud volikogu liikmetega, linnavalitsuse liikmetega. Ehk siis ei toimu sellist protsessi, et vedaja võitleb oma huvide eest ja tellija siis püüab saavutada paremat tulemust.
Et kas selline süsteem, mis on sisult munitsipaalettevõte, kus ... või öelda munitsipaalselt korrumpeerunud ettevõte, kas sellisele asjale saab olla lahendust? On ju täiesti selge see, et sealt tuleb uus juhtum. See ei saa niimoodi olla, sest seal on kõik segunenud. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Mina arvan, et see ongi just seesama konkreetne näide, üksiknäitena üldistatuna, et mis iseloomustab tasakaalustamatust linnas võimu juures. Erinevates ettevõtmistes peab olema tasakaal, peab olema tasakaal kontrolli ja huvide vahel. Tallinna linnas tegelikult ju sisuliselt olukorras, kus Taavi Aas asus kaitsma linnapea ja abilinnapeade kuulumist nõukogudesse, ta sisuliselt ütles ka seda, et nemad omavahel jagavad ära, millised on mõne aktsiaseltsi või mõne ettevõtte huvid, kuhu maani teda kontrollitakse ja mida temaga toimetatakse. See sisuliselt on ikkagi, vabandust, see sisuliselt on ikkagi niimoodi, et istuvad Taavi, Kalle, Aivar erinevates koosolekutes, ütlevad, et selle aktsiaseltsiga me toimetame niimoodi, sellega me toimetame niimoodi. Ei ole olemas tegelikult sõltumatu nõukogu tegevust, ei ole olemas järelevalvet. Ei ole tegelikult avalikkuse ega võlausaldajate ega kellegi kolmanda poolset tasakaalustatust seal. See on süsteemne probleem ja see süsteemne probleem on viinud selleni, mis täna on. Korruptsiooni juhtumeid on ja neid tuleb ilmselt veel. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh!
Tallinna Linnavolikogu liige - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Mul on protseduuriline küsimus.
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Jah. Protseduuriline palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
.... Kas see kuulub tänase umbusaldamise protseduuri juurde, et on keeratud kinni kogu ventilatsioon saalis ja uksed ka kinni pandud, et me peaaegu nagu lämbuks ära siin?
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Ei, see ei kuulu selle juurde.
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Kas ei võiks kuidagi teistmoodi ...
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Kui on võimalik korraldada õhku rohkem anda saali, siis ma palun seda teha. Aitäh!
Heidy Purga, teine küsimus, palun!
Küsimus - Heidy Purga Heidy Purga
Aitäh, hea eesistuja. Hea kõneleja! Erinevate Euroopa riikide praktika kohaselt oleme me näinud ja lugenud nii linnajuhtidest kui ministritest, kes on oma ametist tagasi astunud oluliselt väiksemate süüdistuste puhul. Need on inimesed, kes on võtnud vastutuse ka asjade eest ning juhtumite eest, millesse nad isikuliselt ehk polegi olnud segatud. Kuidas on võimalik, et Euroopa ühes pealinnas on linnapeaks inimene, kes lihtsalt vilistab sellisele eetikale, ei hooli korruptiivse tegevusega tekitatud mainekahjust ehk kokkuvõttes kiidab selle jätkumise heaks? Kas Te teate, millisele maineskaalale see meie pealinna Euroopas võiks asetada?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Väga keeruline öelda. Ma tean seda, et Tallinna linn oma praktikatega suuremana on paljuski eeskujuks teistele omavalitsustele ka Eesti sees ja võib-olla ka pealinnana väljapoole, et see, mis kujundab Eesti ettevõtluskeskkonda, kõiki neidsamu hoiakuid. Sest väga tihti, kui ettevõtjad otsivad endale kohta, kuhu tulla investeerima ja erinevaid ettevõtmisi rajama, siis küsitakse, mis on viis, kuidas selles kohas asju tuleb ajada. Ja ütleme nii, et need uudised, mis Tallinnast tulevad, kirjeldavad pigem seda, et võib-olla Tallinn ei ole see koht, kuhu asju tulla ajama. Et noh, hea, et Eestis on olemas Tartu. Hea, et on teised kohad ka, kuhu saab minna, eks ju. Aga Tallinna inimesena ja tallinlasena ma ei peaks selle üle küll rõõmustama kuidagi.
Ja kui küsida, et kas linnapea hoolib või mitte, siis ma arvan, et me ei pea ju täna asuma kohtu rolli asemele. Kohus on see, mis mõistab kellegi õigeks või süüdi, ka nendes korruptsioonijuhtumites. Kahtlustus on menetlusetapp. Ühel hetkel otsustatakse, et kas keegi on süüdi. Ivo Parbus näiteks jäi süüdi ja võeti tööle tagasi, läks ka Linnatranspordi Aktsiaseltsi tagasi. Ikkagi väärt kolleeg.
Et minu meelest linnapea põhiolemuse probleem täna on see, et ta hoiab seda süsteemi sellisena kestmas ja ta ei astu samme, et see muutuks, kui öelda hästi leebelt. Sest ütleme nii, et mõnel on see magnet sees. Tema ümber satuvad kuidagi sellised inimesed kogu aeg. Tema õnneks, nagu Jürgen Ligi ütles, on see aus. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kaido Kukk, teine küsimus!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Ma tuleksin korra selle kohtumise juurde tagasi Taavi Aasaga, mida Te olete siin mitu korda maininud. Et kas sellel ... või kuidas sellel kohtumisel Taavi Aas põhjendas seda, et miks tema arvates on see okei, et Tallinna Linnavalitsuse liikmed kuuluvad nõukogudesse ja äriühingutesse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Tema põhjendus, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli selline, et sellisel juhul on võimalik eelarve protseduure lihtsamalt teostada ja on võimalik lihtsamalt asju ajada. Kui ma üldistan seda, oli tema põhjendus, miks peaks kuuluma. Tema õigustuseks tuleb öelda, et ta ei maininud kordagi, et tema töötasu linnapeana on lihtsalt niivõrd väike, et sellega ei tule muidu toime, et nõukogudes peaks saama lisatasu. Nii et seda tema kohta õnneks väita ei saa. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Arto Aas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Arto Aas Arto Aas
Aitäh! No me teame, et mööblid, süsteemid ja arvutid ei korrumpeeru. Inimesed korrumpeeruvad ja kõik hakkab personali valikutest. Me teame ka seda, et Tallinnas teeb tegelikult kõige olulisemaid personalivalikuid Tallinna nõukogu esimees Keskerakonnas, kelleks on Jüri Ratas. Nii et mõnes mõttes tõesti on Taavi Aas siin võib-olla üks pisike mutrike.
Aga ma küsin hoopis seda, et kui ... Mina ei usu, et Keskerakond siit väga suuri muutusi hakkab tegema. Et äkki mõni väiksem samm. Mis Te arvate ideest, kui linna ettevõtete nõukogudes oleks linnavalitsuse liikmete asemel inimesed, kes on nimetatud sinna näiteks Tööandjate Keskliidu poolt või Kaubandus-Tööstuskoja poolt või riigi tasemel tegutseva nomineerimiskomitee poolt? Et meil linnavalitsuse liikmed ei pea teenima oluliselt rohkem lisatasu kui peaminister või Vabariigi President. Saavad ka oma põhitööga hakkama ja nõukogudes oleks mõned sõltumatud liikmed juures. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Mina arvaks isiklikult sellest hästi. Ma arvan, et kõik need inimesed, kes täna siin saalis on volinikena, arvaks sellest pigem hästi. Ükskõik, millise partneri, kas see on Kaubandus-Tööstuskoda, on see Tööandjate ... Parempoolsena süda tilgub verd, et ma seda nüüd ütlen - olgu või ametiühingu esindajad. Aga et oleks inimesed, kes on sõltumatud ja ei osale selles üksteise probleemide katmises. Kindlasti oleks see hea tulemus. Ja ma arvan, et Taavi Aas peaks eeskuju võtma. Ta peaks vestlema Tallinna nõukogu esimehe Jüri Ratasega, Keskerakonna Tallinna juhiga ja arutama selle probleemi läbi. Sest riigi näide on see, et ministrid ei käi küsimas lisa.
Ja veel kord. Kui linnavalitsuse liikmete palk on tõesti liiga väike ja soov on nõukogudesse kuulumata see 9000 välja teenida, siis tuleb selle ettepanekuga tulla siia volikogu ette, öelda, et "Taavi Aasa vastutus on nii suur". Ütleme ausalt, kui selle tulemuseks oleks reaalne toimiv korruptsiooni ennetusprogramm ja me saaks kõik linnavalitsuse liikmed, keskerakondlased või vähemalt enamuse neist nõukogudest kätte, kes teab, ma arvan, et me võib-olla isegi toetaks seda ettepanekut. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Kersti Kracht, palun küsimus!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Lugupeetud ettekandja, hea juhataja! Ma jätkan nüüd sealtsamast, kus volikogu liige eelmise küsimusega nagu juba küsis. Aga mu küsimus oleks selline. Et nii, nagu on hea tava täna volikogus, et revisjonikomisjoni esimees on n-ö opositsioonist, kas oleks võimalik võib-olla teha tänasele koalitsioonile, Keskerakonnale ettepanek nendesamade nõukogude osas hakata rakendama mingis osas head tava nende nõukogu liikmete osas?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Ma arvan, et hea tava oleks mitte ainult revisjonikomisjoni esimees opositsioonist, vaid ka, et revisjonikomisjonis oleks opositsioonil enamus. Seda ma ka enne mainisin. Minu meelest on see probleem, kui sa ütled, et kontrollijad volikogus, kelle töö on niigi piiratud, kes ei teosta erinevaid menetlustoiminguid, vaid tegelikult tegelevad Exceli ja Wordi-põhise tegevusega, eks, on piiratud sellega, et kui peaks tekkima mingi vaidlus mingi dokumendi küsimise osas, siis isegi siis on sul koalitsioon enamuses.
Mis puudutab nõukogusid, siis mina arvan küll, et juba üksikud sõltumatud liikmed mistahes poolelt, kas opositsioonilt, kas erinevatest organisatsioonidest, annaks väga palju läbipaistvust juurde. Seal oleks keegi, kes küsiks.
Ja ütleme veel kord. Ma isegi ei saa aru, kui suur see hüve või kui suur see armastus või soov või mis iganes põhjus seal taga on, on Keskerakonnal Tallinna linnatranspordi vastu. Ma võin mõista, et inimestele meeldivad bussid, trammid, erinevad asjad, eks ju. Arusaadav. Aga mis see nii suur huvi on, et mitte tahta inimestele parimat transporti, vaid tahta seda, et omad istuksid nõukogus ja see transport oleks korraldatud kehval viisil? Sest ma väidan, et needsamad vargused, mis seal on toimunud või mille kahtlused on üleval, mitmemiljonilised vargused, need tegelikult ju kõik käivad maksumaksja teenuse arvelt täna. Meie linnakodanikena ... kõik linnakodanikud saavad selle võrra kehvemat teenust, mis ära varastatakse. Ja ükskõik, kuidas sellele piir panna - sellele tuleks piir panna. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun küsimus!
Küsimus - Viktoria Ladõnskaja-Kubits Viktoria Ladõnskaja-Kubits
Hea Kristen! Ma palun, vasta hästi ausalt. Kas umbusalduse ettevalmistamise ajal olid ka sellised Keskerakonnast inimesed, kes olid sisuliselt valmis umbusaldusega kaasa minema ja täna siis saali ei ilmunud?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Palusid hästi ausalt. Ma vastan, et see ei ole välistatud, jah. Aga igal asjal on oma aeg. Nii et las Taavi nüüd natuke mõtleb. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Annela Ojaste, palun küsimus!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Hea ettekandja! Mulle tundub, et Te teete siin praegu linnapeale ja Keskerakonnale liiga, sest Te olete korduvalt nimetanud, et ainuvalitsemine on meil Tallinna linnas. Aga tegelikult on ju koalitsioon.
Ja minu küsimus ongi selline. Et kuidas ja kas ja kuidas Teie arvates on koalitsioon rohelistega Tallinna linnale selles korruptsiooni poole pealt just toonud nagu värskust ja olukorda paremaks muutnud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Oleks päris hull lugu, kui koalitsioon rohelistega oleks toonud korruptsiooni poole pealt värskust, nagu Te nimetasite. Aga seda ei saa muidugi välistada. Et võib-olla siin tuleb mingeid täiesti uusi töövõtteid, mida me veel pole näinud. Eks me siis loeme jälle lehelugudest ja erinevatest uurimisülevaadetest.
Aga me kõik teame, see aus vastus sellele on, et see koalitsioon rohelistega ei kajastu mujal kui Keskerakonna peas, sest rohelistel mandaati siin volikogus ei ole ja seetõttu ei ole neil ka vastutust sellisel kujul linnakodanike ees iga päev seda mandaati kaitsta. Jah, neil on olnud oma valijad, aga täna linnavalijate puhul me ei räägi sellest, et see mandaat või see koalitsioon oleks volikogu tasandil.
Nii et seetõttu Keskerakond võib teha kellega iganes selle koalitsiooni, aga see ei ole ju muutnud kuidagi seda viisi, kuidas see toimiks ega paremini tasakaalustatuks. Ja nagu ma mainisin, kapten Zuzu või Zuzu Izmailova on juba ise ühe nõukogu liige. Nii et see tegelikult näitab, et kui soovite, on toodud värskust küll - see värskus on läinud sinna nõukogusse. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Kersti Kracht, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Hea ettekandja! Ma jätkaksin siit nõukogu liikmete küsimuses uuesti edasi veel. Et teatavasti on nõukogu ülesanne äriseadustiku järgi n-ö juhatuse kontrollimine, tema suunamine, no teostama üldse kontrolli juhatuse tegevuse üle. Nüüd, kui vaadata neid linna aktsiaseltside nõukogude nimekirju, siis seal on väga suur hulk neid inimesi. Osades aktsiaseltsides on vist lausa kuni seitse, kuni üheksa inimest.
Et mul on Teile küsimus. Et mis Te arvate, kas see nõukogu teeb ka sisulist tööd või see on lihtsalt ... palgalisa jaoks on need inimesed sinna nõukogudesse toodud?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! No ütleme, et selliste juhtumite baasil, nagu me oleme konkreetselt käsitlenud linnatransporti ja neid on ju tegelikult olnud veel, on väga raske märgata seda sisulist tööd, mida nad on teinud maksumaksja vara paremal kaitsel. Sest kui Taavi Aas nõukogu esimehena ütleb, et ta on seal nõukogus aastast 2010-2011 ehk siis peaaegu 8 aastat ja ütleb, et ta ei ole märganud mitte midagi kahtlast, ja ütles, et sisekontroll jõudis lõpuks aruteluni, kas garaažide üle, mis iganes tema täpne ametikoht oli, on problemaatiline tegelane, siis see pigem näitab seda, et nõukogus ei otsita võimalusi, kuidas kontrollida linna vara.
Ja teine pool on see, et miks nõukogus peaks olema üldse Keskerakonna Riigikogu liikmed. Miks peaks seal olema juhatuses Keskerakonna fraktsiooni liikmed? Miks peaks linnapea kui keskerakondlane olema selle nõukogu esimees? See kõik tegelikult viitab sellele, et päris paljudele see nõukogu on palgalisa, mitte koht, kus teha sisulist tööd ja järelevalvet meie kõigi ühise vara üle. Ja veel kord. Mina arvan, et isegi Keskerakonna valija ei kiida sellist asja mandaati andes heaks. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Urmas Reitelmann, palun küsimus!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh, härra juhataja! Hea ettekandja! Hakatuseks üks meenutus. Kui me valmistasime ette kohtumist siis linnapeaga, siis volikogu juhatuses oli meil arutlusel teema, et me ei tee sellest kohtumisest meediatsirkust ja me ajakirjanikega kohtume siis pärast lugupeetud linnapeaga kokkusaamist.
Viimases ajalehes Pealinn väidab Tallinna linnapea Taavi Aas, et Reformierakond oli kategooriliselt ajakirjanikega kohtumise vastu.
Minu küsimus nüüd sellest johtuvalt. Kas Tallinna linnapea valetab tahtlikult või valetab linnameedia? Et mida Teie arvates peaks linnameediaga ette võtma?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Minu meelest kõige lihtsam oleks linnameediat mitte lugeda. On endal tuju parem, samm on pikem.
Aga tõsisemalt öeldes. Meil siin nelja vahel, nelja erakonna vahel on ju erinevaid hinnanguid sellele. Minu isiklik arvamus on, et kui keegi jalutaks Tallinna Televisiooni toimetusse, tõmbaks pistiku välja, siis mitte ükski inimene, väikeloom Eestis ei kannataks, keegi ei kurvastaks. Kõik läheks väga hästi. No võib-olla välja arvatud need töötajad. Aga töötajad võtavad lahkudes osa asju kaasa ja on jälle probleem lahendatud.
Nüüd, mis puudutab Pealinna ja kõiki neid muid trükiseid, siis minu meelest võiks loodust säästa, paljud neist võiks trükkimata jätta.
See, mis puudutab konkreetset väidet, siis tõsi, volikogu juhatuses oli ... või volikogu juhtkonnas oli enne selline arutelu, selle me ka kokku leppisime. Taavi Aas tegi kohapeal nalja ja ütles, et temal ei ole midagi selle vastu, kui me toimetaks avalikku arutelu. Kuna me tahtsime küsimustele vastuseid ja tahtsime talle anda võimaluse tegelikult nägu kaotamata öelda, et ta tahaks muutusi, mida ta ei öelnud, siis me tegime selle kinnisena. Nii et pigem on see ... ütleme, sellise väite esitamine näitab, räägib Taavi Aasa kahjuks. Me andsime talle võimaluse öelda, et ta näeb, et on probleem. Ta ei kasutanud seda võimalust. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Helve Särgava, teine küsimus!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Hea ettekandja! See on muidugi täielik muinasjutt ja juba väsitav kuulata, et Transpordiameti nõukogu liikmed ei teadnud mitte midagi. Ja kuna revisjonikomisjon kutsus välja nii sisekontrolöri kui ka audiitori ja kõik komisjoni liikmed kuulsid, mida nad rääkisid ja sealsamas ju istus ka üks nõukogu liige ja juhatuse esimees ... Nii et see on üks muinasjutt.
Aga nüüd ma tahaksin küsida kiiresti seda, et praegu meie äriseadustik näeb tõesti ette, et nõukogu liikmete vastutus on tegelikult selline, kuidas ma ütlen, pehmelt öeldes liberaalne. Kas järsku oleks üldse õige, ma ei ole seaduste täiendamise ja kogu aeg muutmise poolt, aga siiski nende puhul ehk konkretiseerida ja ikkagi ka neid tõsiselt vastutama panna?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! No mina isiklikult arvaks, et probleem ei ole ju seda reguleerivas seadusandluses, äriõiguses nii palju. Et pigem on küsimus isegi selles, et kuidas Tallinna linnas asju aetakse. Et selle tulemusena ei peaks ju, ütleme, korrektselt asju ajavate ettevõtjate elu tegema keerulisemaks. Aga seda Te ka ise ütlesite tegelikult küsimuses.
Nüüd, mis puudutab seadusandluse muutusi, siis vot see ei räägi nüüd minu kasuks. Et ma ei tea, kas see on parlamendis juba ära menetletud. Aga ma tean, et eelnõu anti sisse ja seda peab hiljem kontrollima, mis puudutab võimalust ka prokuratuuril erinevas menetluses nõuda sisse omavalitsuste asemel, kui on erinevad kahjud tekkinud. Sest Tallinna puhul näiteks on juhtunud niimoodi, et ... Me räägime sellest omadega läbipõimumisest. On juhtunud seda, et Tallinna linn ütleb, et keegi on teinud trükiseid, keegi on kasutanud maksumaksja vara isiklikul otstarbel, tihti just keskerakondlikul otstarbel ja Tallinna linn ütleb, et kahju ei ole sündinud, seetõttu on prokuratuuril, õiguskaitseorganitel väga keeruline menetleda. Ja kindlasti see võiks olla see koht, kus ka prokuratuur saab öelda menetluse käigus "Jah, maksumaksja vara on väärkasutatud".
Ja tulles konkreetse, ütleme, Keskerakonna ja Taavi Aasa juurde, siis ütleme nii, et ERJK väljaütlemistes, erakondade rahastamise järelevalve komisjoni väljaütlemistes võib olla erinevaid arvamusi. On väljaütlemisi, mis meeldivad, ei meeldi, aga kui me vaatame seda probleemideringi, siis väga tihti on see just seotud sellega, mis Keskerakond Tallinnas on toimetanud. Siin on väga palju raha, väga palju võimalusi seda kasutada enda hüvanguks ja seda nad teevad.
Nii et ma arvan tegelikult, see seadusandlik baas on olemas, see praktika alles kujuneb. Ma arvan, et umbes 3–4 aastaga, noh ütleme, selle parlamendi tsükliga, järgmise parlamendi tsükliga tegelikult me näeme selles ka, ütleme, mingisuguseid tagajärgi, ma eeldan. Kaasa arvatud ilmselt ka Taavi Aasa jaoks. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kolleeg Ivi Eenmaa küsimus, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan, härra esimees! Hea ettekandja! Ma vabandan kõigi ees, aga minule Taavi Aas inimesena meeldib. Jah! Ja ... ma näen elevust, aga nii see on. Ta on väga heasüdamlik ja ma tean, ta oskab inimestega käituda ja palju kõik ... temas on palju kõike seda, mis eeldab, et ta võiks ju hea linnapea olla.
Aga ka siin on täna kõlanud mõte sellest, et tegelikkus võib olla: see mutrike selles suures korruptiivses süsteemis, mis esindab Tallinnas ... või Keskerakonda, kes on Tallinnas ainuvõimul. Ja minu küsimus Teile on, et kui ta on ainult mutrike selles süsteemis, siis kes tegelikult, kas Te teate, kes tegelikult valitseb linnas? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Alustame selle küsimuse algusest. Et me täna ei aruta ju Taavi Aasa inimesena. Et me ei aruta Taavi Aasa inimesena. Me arutame teda linnapeana. Ja see, et ta jätab inimlikult sooja, sümpaatse mulje, vuntsidega, tal on vahva vana Volga – see kõik on ju tore. Aga see, mida ta oma ametis teeb, on see, mida meie volikoguna hindame. Volikoguna me hindame seda, kas Taavi Aas on reaalselt astunud mõnegi sammu selleks, et Tallinnas lokkavad probleemid lahendada. Ja pärast kaalumist, pärast temaga kohtumist me oleme jõudnud järeldusele, et ta ei ole mitte lahendus, vaid on probleemi osa. No näete, isegi lapsel tuleb nutt peale selle peale. Nii et probleemi osa.
Ja veel kord. Et kui ta astuks samme ja näitaks, et ta midagi teeb, et ta on väärt linnapea tiitlit, kes tegelikult tahab linna ka juhtida paremaks linnakodanike huvides, siis me ju täna ei arutaks seda. Igal juhul, ükskõik, isegi kui üks hääl oleks ainult umbusalduse poolt, juba see on linnapeale probleem. Tema volinikud, tema linnavolikogu neli erakonda ütlevad, et ta ei saa tööga hakkama, ta ei astu samme linnapeana. See ei ole hinnang inimesena. Inimesena, kes tahab, võib Taavi Aasaga õlut juua. Kes tahab, võib rääkida vanadest autodest. Palun väga! Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Nii! Ja aitäh ettekandjale!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Rohkem volinikel küsimusi ei ...
Tallinna Linnavolikogu liige - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Minul on teine küsimus!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Ai, vabandust! Kas tohib tagasi paluda? Vabandust! Ivi Eenmaa, teine küsimus!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Kas ma saan õigesti aru, et Sa ei usu, et Taavi Aas on üks mutrike suures süsteemis ja et tema juhib siis seda kuritegelikkust siin Tallinna linnas, või?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Mina väidan, et suurima, Eesti suurima omavalitsuse ja pealinna linnapea ei saa ennast pidada lihtsalt mutrikeseks, kelle ümber käib vilgas tegevus. Ma ei usu, et Taavi sees on mingi eriline magnet, mis tõmbab külge kurjade kavatsustega inimesi. Võib-olla, et linnapea on vahel lihtsameelne, aga ka sellesse ma lõpuni ei usu. Ma arvan, et see on ikkagi põhimõtteline läbipõimunud süsteem. Ja me ei anna hinnangut talle inimesena. Inimesena võib ta olla meeldiv - veel kord -, jätta sooja, sõbraliku, sümpaatse mulje. Me anname talle hinnangut linnapeana, kes ei ole astunud samme korruptsiooni ennetamiseks ja tagamaks selleks, et Tallinnas oleks sõltumatu kontroll. Kaasa arvatud, näiteks, lihtne asi, kas revisjonikomisjonis volikogus on enamus koalitsioonil või opositsioonil. Täna on ka volikogus isegi viidud asi nii kaugele, et omad kontrollivad omasid ja mätsivad omade pahandused kinni. See kindlasti ei ole hea tulemus. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
No nii! Aitäh! Nüüd tõepoolest ma ei näe enam ühtegi küsimust. Vastavalt meie volikogu töökorra §-le 18 lõige 4-le läbirääkimisi ei avata. Küll on aga võimalus esineda 15-minutilise sõnavõtuga umbusaldataval. Palun, Taavi Aas!
Ettekanne - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Austatud eesistuja, austatud volikogu liikmed. Tänases umbusalduses puudub positiivne sisu. Siin on eitus, siin puudub jaatus. Kas keegi umbusaldajatest on sõnastanud, kuidas linna edasi juhtida? Keskerakonnata on see kas võimatu või võimalik moel ja hinnaga, mida ei soovi maksta ei teie ega Tallinna linna elanikud. Kas tõesti EKRE teeb koostööd sotsiaaldemokraatidega? Kas tõesti läheb Reformierakond küsima häält Edgar Savisaare käest?
Selle viiepealise moodustise koospüsimiseks tuleks teha tegelikult üliinimlikke pingutusi.
Head saadikud! Tallinn vajab juhtimist, mitte killustunud osapoolte pakutavat stagnatsiooni.
Jah, meil on olnud pettumusi, meil on olnud inimesi, kes ei ole väärinud usaldust, aga need on inimesed on ka töölt vabastatud. .... Te teate isegi, et ka parimates peredes võib pereliige minna eksiteele. Kristen Michali energiast ei piisanud, et ära hoida korruptsioonijuhtumit Tallinna Sadamas. Helve Särgava aususest ei piisanud, et ära hoida kohtunike korruptsiooniskandaale. Me saame ja peame eeskätt vastutama oma tegude eest ja siis tegema kõik selleks, et meie ümber oleksid ausad inimesed.
Ebameeldivatele üksikjuhtumitele vaatamata on Tallinn korruptsioonitajumise mõttes põhjamaine linn, tegelikkuses meie reiting korruptsioonivabaduse osas paraneb, just nimelt rahvusvahelises plaanis. Me oleme toonud Tallinna siiani, kus Tallinnal on A+ krediidireiting. See on võrdne Eesti riigiga ja näitab, et väliseksperdid hindavad meie linna majandamist isegi siis, kui kohalikud seda vaid kritiseerivad.
Me oleme toonud Tallinna siiani, kus eelmisel aastal kasvas selle linna elanikkond 5100 elaniku võrra. Veidi rohkem kui nädal tagasi sai Tallinnas täis maagiline number - 450 000 elanikku. Tallinn on magnet. Tallinn tõmbab. Ja muide, ka meie ühistransporti jäljendatakse. Pidagem seda siis meeles, kui te maalite pilti Tallinnast kui maapealsest põrgust. Isegi ummikud räägivad sellest, et linn areneb, sest teid ehitatakse!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Head volinikud! Esimesed tund aega te pidasite väga ilusti vastu, käitusite korralikult, küsimused olid ilusti läbi mõeldud jne jne. Palun pidage siis lõpuni vastu ja olge väärikad ja laske nüüd rääkida umbusaldataval! Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
See linn on üles ehitatud positiivse lähenemisega, mitte kritikaanlusega.
Ja lõpetuseks - tänan kõiki neid, kes umbusaldusele alla ei kirjutanud; neid, kes otsustasid istungile mitte tulla ja neid ka, kes oma volitused peatasid! Need, kes umbusaldusega kaasa tulid, ma arvan, tegid seda pigem hasardist kui veendumusest. Aitäh teile!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Nii! Aitäh! Vastavalt linnavolikogu töökorra § 14 lõikele 5 vajab otsuse vastu võtmine linnavolikogu koosseisu häälteenamust, st vähemalt 40 poolthäält. Seega viin enne lõpphääletust läbi kohaloleku kontrolli. Ja uutele liikmetele - kohaloleku kontrolli ajal tuleb vajutada klahvile poolt. Kohaloleku kontroll!
Kohaloleku kontrolli algus
Kohaloleku kontrolli lõpp - Kohalolekukontroll Kohalolekukontroll
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Nii! Kohal on 39 volikogu liiget. Hääletamine on avalik vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lõikele 2. Nii et, lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele linnavolikogu otsuse eelnõu "Umbusalduse avaldamine Tallinna linnapea Taavi Aasale", otsuse eelnõu 74. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Häältega poolt 38, vastu, erapooletuid ei ole, ei leidnud otsus toetust! Taavi Aas jätkab ametis. Aitäh teile kõigile!
09:38 Istungi lõpp