Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 17.05.2018  
Istungi number: 10  
Istungi aeg: 16:00 - 19:31  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-17.05.2018.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

1. Õiguskomisjoni koosseisu muutmine (OE 79)
2. Innovatsioonikomisjoni koosseisu muutmine (OE 80)
3. Linnavarakomisjoni koosseisu muutmine (OE 82)
4. Revisjonikomisjoni liikme valimine (OE 78)
5. Tallinna Nõmme Gümnaasiumi ümberkorraldamine ja uue põhikooli asutamine (OE 67)
6. Tallinna linna omandis oleva Võru tn 11 kinnisasja osa tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Lasnaidee) (OE 52)
7. Põdra tn 51 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas (OE 64)
8. Pirita tee 26 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas (OE 65)
9. Vabaõhumuuseumi tee 87a kinnistu detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Haabersti linnaosas (OE 66)
10. Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 194 kehtestatud "Kotka tn, Tedre tn ja Spordi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Spordi tn 13 kinnistu osas (OE 55)
11. Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2001 otsusega nr 39 kehtestatud "Endise kinnistu Käänu nr 26 detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Käba tn 3 ja Jõeküla tee 16a kinnistute osas (OE 57)
12. Tallinna Linnavalitsuse 26. novembri 2003 korraldusega nr 2753-k kehtestatud "Taara tn 12 kinnistu detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Taara tn 12b kinnistu (krundi positsioon 03) osas (OE 58)
13. Tallinna Linnavolikogu 20. mai 1999 otsusega nr 121 kehtestatud "Kadaka pst 47-51 detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Kadaka pst 47, 49a ja 51 kinnistute osas (OE 68)
14. Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 otsusega nr 266 kehtestatud "Pärnu mnt 453 ja sellega piirneva maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Teelise tn 24 maaüksuse (krundi positsioon 21) osas (OE 72)
15. Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas (OE 73)
16. Õismäe raba terviseraja ja parklate ehitusest
17. Ohtlike jäätmete kogumisest Tallinnas
18. Pirita tee äärsest rannaalast
19. Eesti keele õpe ja keelekümblus Tallinna koolides ja lasteaedades
20. Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppehoonetest
21. Lasnamäe ujula rajamise kohta
22. Laste huviharidusest ja huvitegevusest Tallinnas
23. Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoone projekteerimisest
24. Salme Kultuurikeskusest
25. Kalda tänava korvpalliplatsi rekonstrueerimisest
 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
16:00 Istungi algus
Juhataja saabus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnavolikogu! Alustame 17. mai istungiga.
Kõigepealt teavitan teid muudatusest linnavolikogu koosseisus. Tallinna linna valimiskomisjoni 9. mai otsusega number 9 taastati Jaak Aabi volitused linnavolikogu liikmena ja lõppesid Elmar-Johannes Truu volitused. Keskerakonna fraktsiooni 17. mai otsusega võeti Jaak Aab fraktsiooni liikmeks.
Nüüd palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda avaldustega, selleks vajutage puldil klahvi "Kõne". Ja vastavalt linnavolikogu töökorrale saab kõnega esineda peale istungi päevakorrapunktide ammendumist. Registreerunud on Riina Solman, Kristen Michal, Õnne Pillak ja Merilin Anijärv. Viimasena saab kõnega esineda Merilin Anijärv.
Asume tänase päevakorra juurde! Tänases päevakorra projektis on meil 26 päevakorrapunkti. Kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra osas? Jah. Õnne Pillak, palun!
Sõnavõtt - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Sooviks välja võtta päevakorrapunkti number 26 ja lugeda see vastatuks.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Kas on veel ettepanekuid? Ei ole.
Nii! Lugupeetud linnavolikogu! Panen hääletusele 17. mai istungi päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine (Hääletusfail seostamata)
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 59 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on päevakord kinnitatud!
Nüüd mul on traditsiooniline küsimus sõnavõtuks registreerunutele. Kas keegi soovib esitada umbusaldusavaldust?
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige


.... ei tööta.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Tehniline küsimus. Väidetakse, et puldid ei tööta! Tühistame hääletamistulemused. Panen päevakorraprojekti hääletamisele veel üks kord. Lugupeetud linnavolikogu! Panen hääletusele 17. mai istungi päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada?
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine . Päevakorra kinnitamine .
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 60 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on päevakord kinnitatud. Küsin veel üks kord. Kas keegi soovib esitada umbusaldusavaldust? Seekord ei soovi.
Aga siis ka positiivsemaid uudiseid. Meie sünnipäevalapsed. Kõigepealt, Marika Tuus-Laul, palun! Nii! Ja meil on ka siin juubelid 20 ja 25. Aga kõigepealt Ülle Rajasalu, palun! Ja Igor Jermakov!
16:05 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE79 Õiguskomisjoni koosseisu muutmine 1. OE79 Õiguskomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Päevakorrapunkt number 1 "Õiguskomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab õiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova, palun!
Ettekanne - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Hea volikogu! Teie ees on eelnõu, millega täiendatakse õiguskomisjoni koosseisu kahe uue liikmega ja need on linnavolikogu liikmed Toomas Kärk ja Eero Merilind. Vastav ettepanek tuli Reformierakonna fraktsioonilt. Eero Merilind on ametilt arst, Toomas Kärgel on kõrgharidus energeetika alal. Vajadus õiguskomisjoni koosseisu muuta tuli asjaolust, et senised komisjoni liikmed Eerik-Niiles Kross ja Heli Teder peatasid oma volitused linnavolikogu liikmetena kuni 4. augustini ja langesid ka välja ka õiguskomisjoni koosseisus.
Palun toetada eelnõu!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Kaasettekannet selles küsimuses ei ole. Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Õiguskomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, vastu ei ole, 3 erapooletut, on otsus vastu võetud.
16:09 Päevakorra punkti alustamine - 2. OE80 Innovatsioonikomisjoni koosseisu muutmine 2. OE80 Innovatsioonikomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 2 "Innovatsioonikomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab innovatsioonikomisjoni esimees Andres Kollist, palun!
Ettekanne - Andres Kollist Andres Kollist
Aitäh! Lugupeetud volikogu, lugupeetud esimees! Tallinna valimiskomisjon otsustas 2. mail peatada Kadi Pärnitsa, Taavi Rõivase ja Keit Pentus-Rosimannuse volikogu liikme volitused ja seega jäi ka innovatsioonikomisjon nende kolme inimese võrra väiksemaks. Ja 10. mail tegi Reformierakonna fraktsioon ettepaneku sinna komisjoni liikmeteks arvata Merilin Anijärv ja Eeve Kivi, ja sotsiaaldemokraadid samal päeval Mart Meri. Seega ongi vastav eelnõu ette valmistatud nad innovatsioonikomisjoni liikmeks arvata. Palun seda toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Kaasettekannet selles küsimuses ei ole. Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Innovatsioonikomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 55 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu, on otsus vastu võetud.
16:11 Päevakorra punkti alustamine - 3. OE82 Linnavarakomisjoni koosseisu muutmine 3. OE82 Linnavarakomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 3 "Linnavarakomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab linnavarakomisjoni esimees, Leonid Mihhailov, palun!
Ettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Seoses asjaoluga, et Tallinna linna valimiskomisjon peatas Raivo Aegi ja Remo Holsmeri volitused linnavolikogu liikmena, langesid nad automaatselt välja ka linnavarakomisjoni koosseisust. Tallinna Linnavolikogu Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon ning Reformierakonna fraktsioon esitasid 10. mail ettepanekud komisjoni koosseisu muutmiseks ja esitasid siis vastavalt Kaido Kuke ja Liina Hermaküla. Sellest tulenevalt ongi ette valmistatud eelnõu ettepanekuga kinnitada komisjoni liikmeks Kaido Kukk ja Liina Hermaküla. Tänan!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Linnavarakomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 58 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!

16:13 Päevakorra punkti alustamine - 4. OE78 Revisjonikomisjoni liikme valimine 4. OE78 Revisjonikomisjoni liikme valimine
Ettekanne - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 4 "Revisjonikomisjoni liikme valimine". Ma seletan, kuidas meil hakkab käima valimisprotseduur.
Teie ees on eelnõu, millega valitakse revisjonikomisjonile uus liige seoses asjaoluga, et Elmar-Johannes Truu volitused linnavolikogu liikmena ja seega ka revisjonikomisjoni liikmena lõppesid 8. mail.
Vastavalt Tallinna põhimääruse 32 §-le valitakse revisjonikomisjoni liige linnavolikogu liikmete hulgast salajasel hääletusel. Igal linnavolikogu liikmel on hääletamisel üks hääl. Valituks osutub kandidaat, kes saab hääletamisest osa võtnud linnavolikogu liikmete poolthäälte enamuse. Valimisel kasutame elektrooniliselt salajast hääletamist. Hääletustulemused vormistatakse linnavolikogu otsusega. Kandidaatide ülesandmise õigus on linnavolikogu liikmel ja fraktsioonil. Seega ootan teie ettepanekuid revisjonikomisjoni liikme kandidaatide kohta. Palun! Tiit Terik, palun!
Sõnavõtt - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh, härra esimees! Esitan Keskerakonna fraktsiooni poolt komisjoni liikme kandidaadiks härra Jaak Aabi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Jaak Juske, palun!
Sõnavõtt - Jaak Juske Jaak Juske
Mul on üks protseduuriline ettepanek. Et kas mitte viimaste üha sagedasemate korruptsioonijuhtumite valguses ei peaks olema revisjonikomisjonis opositsiooni enamust? Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
See ei ole protseduuriline, vaid põhimõtteline ettepanek.
Sõnavõtt - Jaak Juske Jaak Juske
Kahju!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Seda saab hääletada .... Rohkem ettepanekuid ei ole.
Ja kui rohkem ettepanekuid ei ole, panen hääletusele kandidaatide nimekirja sulgemise. Lugupeetud linnavolikogu! Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Kandidaatide nimekirja sulgemine Kandidaatide nimekirja sulgemine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 42 poolt, 4 vastu, 2 erapooletut, on otsus vastu võetud!
Nii! Nimekiri on suletud ja kuna hääletus toimub puldist, me hääletuskomisjoni valima ei pea ja saame asuda kohe hääletuste juurde. Hääletamiseks on ühe kandidaadi puhul aega 20 sekundit.
Nii! Tuletan teile veel meelde, et kui on üles seatud üks kandidaat, siis kasutate hääletamisel puldil kas "Poolt" või "Vastu" klahvi.
Nii! Kas valimisprotseduuri kohta on tekkinud küsimusi? Kui ei ole, siis alustame revisjonikomisjoni liikme valimisega. Kuulutan välja hääletamise alguse!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Revisjonikomisjoni liikme valimine Revisjonikomisjoni liikme valimine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 38 poolt, 18 vastu, on otsus vastu võetud!
Nii! No kas kellelgi on proteste? Ei ole.
16:18 Päevakorra punkti alustamine - 5. OE67 Tallinna Nõmme Gümnaasiumi ümberkorraldamine ja uue põhikooli asutamine 5. OE67 Tallinna Nõmme Gümnaasiumi ümberkorraldamine ja uue põhikooli asutamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 5 "Tallinna Nõmme Gümnaasiumi ümberkorraldamine ja uue põhikooli asutamine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev, palun!
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aega on jäänud 15 minutit. Tervist! Lugupeetud volinikud, lugupeetud volikogu esimees! Head kolleegid! Et teie ees on siis Nõmme Gümnaasiumi ümberkorraldamine ja uue põhikooli asutamine. Selline eelnõu.
Et siis sisu on põhimõtteliselt selline, et me korraldame Tallinna Nõmme Gümnaasium ümber hiljemalt 1. septembriks aastaks 2023 alljärgnevalt. Eraldame Tallinna Nõmme Gümnaasiumist põhikooli osa ja asutame selle baasil Tallinna Haridusameti hallatav uus põhikool, mis saab nimeks Hiiu Kool. Sellega Tallinna Gümnaasium lõpetab põhihariduse andmise ja Tallinna Linnavalitsus moodustab Tallinna Nõmme Gümnaasiumi ümberkorraldamise komisjoni ja hakkab korraldama siis gümnaasiumi ümber. Nii et aastaks 2023, 1. septembriks on meil siis olemas praeguse Tallinna Nõmme Gümnaasiumi asemel Tallinna Nõmme Gümnaasium ja Hiiu Kool, mis on põhikool. Nii et palun siis toetada ja hääletada poolt! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Eero Merilind, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Hea ettekandja! Aitäh! Küsin, et kuidas mõjutab kooli kaheks tegemine Hiiu maja kapitaalremonti?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Praegu on plaan selline, et 1. septembriks 2023 see maja renoveeritakse, toimub tervikrenoveerimine ja loodame, et toimub ka väike laiendamine nagu, et seal saaks ka võimla juurde tulla. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Arto Aas, palun!
Küsimus - Arto Aas Arto Aas
Aitäh! Mida arvab kohalik kogukond sellest ja linnaosakogu? Et on nad toetaval seisukohal?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! See teema on linnaosakogu istungil olnud kaks korda ja sealt on tulnud positiivne tagasiside mõlemal korral. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Eero Merilind, teine küsimus, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Jah, et teine küsimus on, et kuidas selle kooli kaheks tegemine mõjutab õpilaste arvu gümnaasiumi ja põhikooli osas?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Me loodame, et see õpilaste arv natuke tõuseb ja tegelikult meie andmed näitavad seda, et Nõmme linnaosas lähiajal see põhikooli laste arv natuke kasvab ja gümnasistide arv kasvab natuke rohkem isegi. Nii et see, et need koole lahutatakse ja tuleb siis nagu kaks eraldi kooli - üks põhikool, teine gümnaasium - tähendab seda, et see soodustab seda olukorda, kus lapsed tulevad juurde nii põhikooli kui ka gümnaasiumisse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Meri, palun!
Küsimus - Mart Meri Mart Meri
Aitäh! Oskad Sa öelda ... tähendab, kui palju siis absoluutarvuna neid kohti juurde tuleb just põhikooli astmes, kui Nõmme Gümnaasium kaheks tehakse? See on Nõmme jaoks väga oluline teema, seal tõesti on koolikohtade puudus. Absoluutarvuna. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Nii! See on tegelikult siin eelnõu teksti sees olemas. Põhimõtteliselt aastaks 2021 vaja juurde 3% põhikooli kohti ning 11% gümnaasiumi kohti. Nii et nii palju siis juurde tuleb. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Eduard Toman, palun!
Kaasettekanne - Eduard Toman Eduard Toman
Austatud esimees, head kolleegid! Haridus- ja kultuurikomisjon arutas oma koosolekul 9. mail 2018 seda küsimust ja hääletamistulemustega 10 poolt, vastu keegi ei olnud, 1 erapooletu, otsustasid toetada eelnõu esitatud kujul. Palun ka teil eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Eduard Toman Eduard Toman
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Nõmme Gümnaasiumi ümberkorraldamine ja uue põhikooli asutamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 55 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut, on otsus vastu võetud.
16:25 Päevakorra punkti alustamine - 6. OE52 Tallinna linna omandis oleva Võru tn 11 kinnisasja osa tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Lasnaidee) 6. OE52 Tallinna linna omandis oleva Võru tn 11 kinnisasja osa tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Lasnaidee)
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 6 "Tallinna linna omandis oleva Võru tn 11 kinnisasja osa tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Lasnaidee)". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev, palun!
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah, aitäh! Eelnõu sisu on siis selline, et palume volikogul anda otsustuskorras mittetulundusühingule Lasnaidee tähtajatult tasuta kasutusse osa Võru tn 11 krundi kinnisasjast.
Mõte on siis selline, et sinna hakatakse rajama nn Laagna kogukonna aed, mis on igati positiivne, kuna põhimõtteliselt on samm selles suunas, et meil hakataksegi Tallinnas rajama selliseid kohti, kus kodanikud, linna kodanikud ise saavad siis kasvatada igasuguseid lilli ja taimi jne. Ja loomulikult see, ma arvan, aitab kaasa mitte ainult sellele, et muudab meie linna rohelisemaks ja loodussõbralikumaks, vaid aitab meid selles, et ikkagi see rohelise pealinna tiitel üks päev tuleb ka meie linna. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan, härra esimees! Tegelikult igati kihvt idee, mina täiesti toetan. Aga kas selliseid noh, selliseid nn siis omaalgatuslikke aedu, aedasid tuleb ka mujale linnaosadesse või piirdub see ainult Lasnamäega? See on esimene küsimus. Aga teise ma esitan eraldi veel.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Vastus siis esimesele küsimusele. Et kuna siinkohal me üritame ikkagi innustada kohalikke aktiviste, et nemad siis tuleksid meie juurde selliste ideega, et nemad siis tahavad seda korraldada ja teha, siis me igati toetame neid selles küsimuses. Ei saa kahjuks nagu peale suruda neid asju, aga me kindlasti innustame linna rahvast, et ka teistes linnaosades tuleksid samasugused asjad, samasugused aiad. Ja ma arvan, et tegelikult on väga hea, et selline asi praegu tuli, sest see tekitab sellist pretsedenti, mille alusel me pärast saame siis näha, kas see asi töötab, kas inimesed on sellest huvitatud ja kuidas see üldse kulgeb. Et mis on võib-olla mõned plussid, mõned miinused, mida saaks juba nagu arvesse võtta, juhul kui tuleb mõnes teises linnaosas või mõnes teises kohas samas linnaosas näiteks analoogne projekt. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
.... esimees, hea ettekandja! Et minu meelest ka tore, et kohalike aktiivsust niimoodi toetatakse. Inimestel selline võimalus tekib, kellel huvi on. Et kas see taimede nomenklatuur on ka kuidagi paigas? Sellepärast küsin, et kuna linnavalitsuses on üks linnavalitsuse liige, kes on lubanud kanepikasvatust Eestis ise edendada, et igaks juhuks küsin ära. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh küsimuse eest! Ma võin omalt poolt kinnitada, et kanepi kasvatamist sinna ei tule.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh, härra eesistuja! Härra esineja, et mind huvitab, meil pilt on olemas seal, kas see kollane ala on siis see, kus see aed tuleb, ja kui suur see on? Ja kui pikaks ajaks siis seda kasutusse antakse?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Eelnõu tekstis on see kõik olemas tegelikult, et kõik need numbrid mul nad, ma ütlen ausalt, mul nad peas ei ole. Ja mis puudutab seda, et mis tähtaeg, siis praegu on see leping, mida me teeme, tähtajatu. Mis tähendab seda, et seda võib lõpetada siis linna või siis mittetulundusühingu soovi korral ja 3-kuulise etteteavitamise ajaga. Iseenesest, kui ma lugesin selle mittetulundusühingu tegevusplaani n-ö, et kuidas nad kavatsevad selle asjaga edasi minna, siis põhimõtteliselt nad alustavad konkreetselt juba selle aasta lõpus ja liiguvad edasi. Ja siis ... tegelikult nad alustasid juba sellega nagu eeltööga, ütleme niimoodi, ja siis põhimõtteliselt sügiseks on neil saak käes loodetavasti. Nii et seal on erinevad etapid, aga no võime öelda nagu, et see on 1-aastane projekt, kuigi pandud on niimoodi, et see on tähtajatu. Ma arvan, et pärast seda, kui see aasta on läbi, linn kindlasti vaatab üle, kuidas see asi läks, ja siis teeme järeldused, kas jätkame samas vaimus, muudame midagi või üldse lõpetame ära. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Tänan! Lugupeetud ettekandja! Et minule on see teema väga segane. Et just kui hakatakse mingisugust nihukest kolhoositaolist põllumajandust pidama Lasnamäel. Ja kui on mingi majandamine, siis on ka majandusel mingisugune produkt. Ja kui on tootmisel või on ta siis põllumajandustootmine, mis tahes, mingi toode, siis sellel on just kui nagu mingi omanik.
Et mis siis tegelikult nüüd seob seda projekti põllumajandusega, kus on tootmine, tootmisvahendid, inimesed, töötajad ja lõpuks ka siis tootmisprodukt? Et kas see kuskil turustatakse, on see vabaturul või mis siis sellega nagu siis on? Kas Te palun selgitaks lähemalt seda?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah, aitäh! Ütleme niimoodi, et selleks, et see oleks põllumajandus ja siis produkt tuleks lõpus ka, et see oleks üldse nagu majandus, siis peab olema teatud investeering. Linna poolt investeeringut siia ei tule. See on puhtalt vabatahtlik ... kuidas ma seda nimetan - algatus, kus siis kohalikud elanikud ja ümbritsevad asutused, a' la lasteaiad ja koolid, siis omal vabal tahtel istutavad mingisugused lilled, mingisugused võib-olla seemned ja siis pärast korjavad saaki. Siin linna roll selles protsessis piirdub sellega, et me anname siis, loodetavasti teie abiga, täna luba selleks, et nad seal saaksid tegutseda. Ja loomulikult omalt poolt siis kontrollime püsivalt, et mis seal sellel territooriumil ikkagi toimub, et see kõik oleks vastavuses selle lepinguga. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Toomas Kruusimägi, palun!
Küsimus - Toomas Kruusimägi Toomas Kruusimägi
Jaa, aitäh! Üks eesmärk on arendada linna põllumajandust. Et kas võib arvata, et ühel päeval saab ka loomapidamist, näiteks kitse kasvamist või lehma pidamist linnas?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Me kindlasti mõtleme selle peale, aga kõige tähtsam on see nagu, et see vastaks nagu kõikidele reeglitele. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, teine küsimus!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh! Härra abilinnapea! Et iseenesest, kui inimesed initsiatiivi üles näitavad, on see ainult positiivne, aga mida ma Teie puhul olen märganud päris mitmeid kordi. Jah, Teil võib see sisu olla natukene tuttav, aga mul on niisugune tunne, et Te päriselt ei ole ette valmistatud oma ettekandeks. Teilt on mitu korda küsitud numbriliselt ja Te ei oska vastata. Kui mina midagi teen, siis ma tean, ma pean oskama vastata. Teie käest on küsitud mitmeid kordi numbrilisi vastuseid ja Te jääte alati vastuse võlgu. Et miks see nii on? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Tegelikult nagu ma ütlesin, iseenesest numbrid on alati selle eelnõu sees ja neid numbreid on nii palju nagu, et ma ei suuda neid kõiki nagu peas hoida. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Arto Aas, palun!
Küsimus - Arto Aas Arto Aas
Aitäh! Me teame Nõukogudeaja lõpust oli ka Tallinna ümbruses päris mitu piirkonda, kas või lennujaama külje all, kus inimestele anti maad, sinna tekkisid peenrad, ühel hetkel kasvuhooned, putkad ja siis lõpuks inimesed elasid seal ja olid väga nördinud, kui ühel hetkel pidi see maa minema jälle riigi või lennujaama käsutusse. Et kas siin sarnaseid riske ei ole? Või kas vähemalt linn hoolitseb selle eest, et see kõik oleks ka visuaalselt hästi ilus ja sobiks linna keskkonda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Loomulikult, nagu ma juba märkisin, et tegelikult linn kogu aeg hoiab silma peal sellel, mis seal toimub ja õnneks see territoorium ei ole nii suur, et nagu sinna keegi hakkaks juba mingisuguseid ehitusi tegema. Nii et ma võin siin kinnitada nagu, et sellist asja loomulikult ei tule. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helve Särgava, palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Minu küsimus selline. Iseenesest minu arvates on see ülimal määral hea mõte ja kui inimestel on võimalik ja eelkõige lastel, näha, et kuidas kasvab kas või kapsas või porgand või lõvilõug ülihea mõte minu arusaamise järgi.
Minu küsimus on see, et kui nüüd keegi sinna teeb nüüd no omale ütleme lõvilõuapeenrad, et kas see on kuidagi siis ka seotud lepinguliselt või lihtsalt see hea vabatahtlik, kuidas öelda mõte, n-ö. Kes soovivad - need teevad. Et võib-olla tegijaid-soovijaid tuleb rohkem kui on maad või võimalusi?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Noh, ütleme niimoodi - loodan, et need asjad saavad kuidagimoodi omavahel nagu lahendatud. Aga noh see, et me anname siis mittetulundusühingule Lasnaidee õiguse seal tegutseda, sellel territooriumil, siis nemad omalt poolt lubavad meile, et nemad siis hoolitsevad selle eest, et seal kõik oleksid rahul; kõik, kes tahavad sinna midagi istutada, saavad seda teha. Ja et nad kindlasti järgivad kõiki reegleid. Aga no, nagu ma ütlesin, omalt poolt me kindlasti ikkagi kontrollime seda nagu, et kõik oleks lepingujärgne ja seadusejärgne. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Vaadates viimase aja selliseid nagu skandaalseid uudiseid, et Sõle tänava spordikeskuses ei suutnud erinevad klubid omavahel ära jagada, kes, mis ajal on ja sekkus linnavalitsuse liige, küll mitte selle valdkonna oma. Siis kuidas on seal omavahel erinevate põllukultuuride esindajate vahel see tüli lahendamise mehhanism tagatud, et kui tekib erimeelsusi, mida külvata, mida lõigata? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma arvan, et me koostöös Keskkonnaametiga suudame kõik need probleemid lahendada niimoodi, et pärast ei peaks tekkima olukordi, kus kedagi süüdistatakse milleski, mis on seadusevastane. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma ei kuulnud ... Minule, jah? Aitäh! Kuidas peale aiasaaduste on? Kas seal on ka lubatud kitsekestel ja teistel tegelastel nagu hea ennast tunda?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Tegu on ikkagi eelkõige lillede ja seemnete istutamise ja siis lillede ja taimede kasvatamisega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun!
Küsimus - Viktoria Ladõnskaja-Kubits Viktoria Ladõnskaja-Kubits
Aitäh! Ma esialgu tahtsin väikest remarki teha, et mitte iga punkt ei ole üleüldiselt naljakas ja antud juhul ikkagi tegemist on tõepoolest väga hea initsiatiiviga. Ja need, kes esitavad selliseid küsimusi, et mis saab sellest ja teisest ja mis viisil - see lõppkokkuvõttes areneb. Ma heameelega soovitaks Lasnamäed külastada. Meil on vaja selliseid projekte ja igatpidi võiks toetada Lasnaideed. Aga küsimus on pigem seotud sellega, et kas on veel midagi, mis võiks välja tulla Lasnaidee aktivistide poolt? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Sain küsimusest aru, et kas nad saaksid, veel mõned ettepanekud meile teha? Kindlasti. Et tegu on minu meelest väga aktiivse ja kiiduväärt mittetulundusühinguga. Nii et näiteks see eelnõu siin näitab seda, et meie, näiteks linnavalitsus, võtame seda kõike nagu väga tõsiselt. Nii et siin ma olen Viktoriaga nõus nagu, et tegelikult tegu on ühe väga hea projektiga, mis minu meelest ongi väga tõsine projekt. Nii et kui Lasnaideel peaks veel rohkem taolisi ideid olema, siis nad on kindlasti meie juurde oodatud. Absoluutselt!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab linnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov, palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Linnavarakomisjon arutas antud eelnõu ja ühehäälselt, 10 poolthäälega, otsustas toetada eelnõu, aga koos ühe ettepanekuga: „Täiendada otsuse eelnõu preambulat viitega Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsusele number 84 "Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaart.“".
Nimelt, esialgselt tuli see idee meie volikogu innovatsioonikomisjoni poolt ja kuna see on juba konkreetses dokumendis fikseeritud, siis on mõtet ka preambulas sellele viide teha.
Siin küsiti selle kinnistu pindala kohta. See on siis 9599 m² ehk alla 10 000 m². Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Avan läbirääkimised! Sõna saab Andres Kollist, palun!
Kõne - Andres Kollist Andres Kollist
Aitäh! Lugupeetud volikogu, lugupeetud esimees! Siin oli juba vihje Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaardile ja ma arvan, see on väga kohane sinna sisse viia. Sest selle teekaardi lähiperspektiivis realiseeritavatest objektidest üks kõlab just nimelt linna põllumajandus, ja selle mõte ongi nimelt see, et kogukondlikult pakkuda võimalusi linnaruumi siis sellise isetegevuse ja koostegemisega sisustada ja mingil moel siis ka mõistagi rohelise Tallinna ideed edendada. Ja ütleme, pinged porgandi ja floksi vahel võib-olla tekivad. Aga ma eeldan, et need on kohalikus kontekstis siis ka lahendatavad.
Ja loomadest siis nii palju, et Keskkonnaamet on selle teekaardiobjekti päris tõsiselt käsile võtnud ja plaanis on tuuagi loomad, need on mägiveised, Paljassaarde, et Paljassaar siis oleks pügatud nii, nagu seda on näiteks Pärnuski praktiseeritud. Ja see on ilmselt nagu rohkem tähelepanu leidnud, et mesilased lendavad presidendi aias ja Kadriorus ja Mektory katusel. Ja lisaks sellele on muide see mesi ka analüüsitud. Väga huvitav küsimus, kas linnas linnamesilaste poolt korjatud mesi kõlbab ka süüa või on ta reostatud? Tulemus on see, et ta on puhas ja ta on mitmekesisema kompositsiooniga, kuna linna taimed on mitmekesisemad ja erinevalt sellest, kui sa paned rapsipõllu äärde mesilased ja kõik korjavad seal ühteviisi taimest tolmu. Nii et ma arvan, et väga tore algatus ja loodame, et see asi areneb edasi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Nüüd vaatame läbi muudatusettepaneku, mis on laekunud linnavarakomisjonilt. Nii! Loen ka selle ette.
"Täiendada otsuse eelnõu preambulat viitega Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsusele number 84 "Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaart"". Mis on linnavalitsuse seisukoht? .... Linnavalitsus toetab.
Nii! Nüüd on muudatusettepanek läbi vaadatud ja võime asuda lõpphääletusele.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna linna omandis oleva Võru tn 11 kinnisasja osa tasuta kasutusse andmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 60 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
16:44 Päevakorra punkti alustamine - 7. OE64 Põdra tn 51 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas 7. OE64 Põdra tn 51 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 7 "Põdra tn 51 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov, palun!
Ettekanne - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan! Austatud linnavolikogu esimees, austatud linnavolikogu liikmed! Hetkel on seal sihtotstarbeta maa, mis jagatakse kaheks elamumaa kinnistuks. Määratakse ehitusõigus kahe kaksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks. Kokku on siis 290 m² ja 4 korterit. Tallinna üldplaneeringu kehtestamise ajast on piirkonna ehituslik olukord tugevalt muutunud ning teisel pool tänavat, üle tänava, on rajatud elamuid ning tegelikult kogu see piirkond on tänaseks kujunenud elamupiirkonnaks. Põdra 51 krundile kavandatud ehitusõiguse realiseerimine aitab korrastada seda linnaruumi, mis seal täna on ning jälgib ka elamukruntide loogilist paiknemist. Väljapanekul proteste sellele eelnõule ei esitatud. Palun ka teid nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimus. Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Mis seal täpsemalt praegu asub ja kuidas need muudatused mõjutavad Nõmme rohealasid? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Täna on seal roheala, kus ... ütleme, kui võtta seda kui rohealavööndi, siis tegelikult ta on niimoodi ositi täisehitatud ja sisuliselt, kui me võimaldame praegu siia samuti ehitust, siis see roheala ... ütleme, see ehitusvöönd muutub selliseks loogilisemaks. Ja need hoonete paiknemised on tehtud niimoodi, et see roheala oleks, mis jääb sinna taha, mis ongi roheala piirkond n-ö, see oleks võimalikult suurelt ka edaspidi säilinud. Seal teisel pool on juba täis ehitatud kogu tänavaäär ja ka siin siinpool on n-ö osaliselt täis ehitatud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jah, tänan! Seletuskirjas on üks tore lause, et muudetakse ... Ei, vabandust! See oli nüüd ... ei olnud see. See, et üldplaneeringu kehtestamise .... ei olnud selle koostamise ajal võimalik prognoosida iga üksiku krundi arenguperspektiive ... Kuulge! Üldplaneering ei peagi iga üksiku krundi arenguperspektiive arvestama. Selleks ta ongi üldplaneering. Et milleks sihukest rumalust siia kirjutada?
Aga küsimus on. Et kelle jaoks tehakse üldplaneeringu muudatus praegu? Kelle jaoks on vaja muuta pargiala elamumaaks?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Sellel maal on omanik ja see on tema soov, et nimetatud eelnõu siia jõuaks. See on konkreetse maaomaniku soov ja huvi.
Küsimus jätkub - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Aga mis linna huvi on?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Linna huvi on see, et seal oleks loogiline ehitusjoon. Linna huvi on see, et see muutunud olukord võimaldaks seda, et seal ehituslikult ja visuaalselt ja linnakujunduslikult oleks ühtlane piirkond.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, teine küsimus, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Kes on selle ettevõtmise arendaja?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Seda Te leiate seletuskirjast. Kinnistusraamatu andmeil on selle omanikuks OÜ TRAVE TRADE.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andrei Birov, palun!
Kaasettekanne - Andrei Birov Andrei Birov
Lugupeetud esimees, lugupeetud kolleegid! Kõigepealt protokolli väliselt tahaks teiega jagada suurt rõõmu, et meie Anett Kontaveit pääses Rena finaali võites Venus Williamsit. Me siin kolleegidega isegi niimoodi vaikselt jälgisime seda Delfis, internetis.
Ja siis samuti tahaks jagada teiega rõõmu, et Nõmme linnaosa areneb sama hästi kui teised seitse linnaosa ja siis see Põdra tn 51 - te nägite seda projekti siin, eskiisi ekraanil - on üks näide sellest. Me seda arutasime meie linnamajanduskomisjoni istungil ja kõik osavõtjad, kes olid sel päeval kohal, 10 inimest oli linnamajanduskomisjoni liikmeid ja kõik hääletasid poolt. Vastu ja erapooltuid ei olnud. Nii et paluks ka teie toetust sellele projektile. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised. Õnne Pillak, palun!
Kõne - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud istungi juhataja, volikogu ja linnavalitsuse liikmed! Ma ütlen kohe ära, et mina seda planeeringut ei saa toetada. Üks põhjus on emotsionaalne ja teine on ka see, et vaadake, inimesed, kes on Nõmmele tulnud elama, ongi sealse roheluse pärast tulnud sinna elama. Ja mulle ei sobi mitte kuidagi see, et järjest enam ja enam neid rohelisi väikseid sihukeseid alasid, mis Nõmmel on, neid kogu aeg võetakse vähemaks, nende asemele ehitatakse majasid. Kui inimene tahab elada elukeskkonnas, kus on rohkem betooni, siis ta saab kolida erinevatesse magalatesse; kui ta tahab elada näiteks sellises piirkonnas, kus on pisut rohkem lärmi-melu, ta saab kolida Kesklinna - need ongi iga linnaosa eripärad Tallinnas. Selle pärast nad ongi kõik omanäolised. Nõmme omanäolisus on see, et ta on olnud, ma loodan, et ka tulevikus, on roheline linnaosa. Meil on seal väikeseid metsatukkasid, kaks raba, parkmetsasid, suured rohelised aiad, ja see on tore, seda nõmmekad armastavad.
Seesama planeering, millest me praegu räägime ... jah, sellel maatükil täna on praegu ma ütleks et padrik. See on üldplaneeringu järgi roheala. Inimene, kes selle on ostnud, osaühing siis, ma saan aru, kes on selle ostnud, ta on ostnud roheala. Tüki sellest. Ta ei ole ostnud elamumaad. Täna me muudame siin otsusega selle tüki elamumaaks, selleks et ta saaks sinna ehitada. Ma ei ole kindel, et Nõmme inimesed on sellega nõus. Et kui siin küsida, kelle huve te esindate, siis ma ütleks, et linn pigem praegu esindab selle inimese huve, kes on selle soovi esitanud. See vastus, et teisel pool on majad - need majad on seal kogu aeg olnud. Olen selles piirkonnas elanud, pisut eemal küll, no aga seal on minu mängumaad - on terve oma elu. Varem olid seal mitte kõige paremas korras majad. Mul on hea meel, et see piirkond järjest areneb, need majad tehakse korda, see võtab järjest paremat ilmet. See on väga meeldiv! Aga see, et jälle minnakse Nõmmel, võetakse rohelust vähemaks - see ei ole tore. Ja nagu Kaupo Nõlvak siin ka ütles, et põhjenduseks on toodud, et üldplaneeringut tehes ei saa ju arvestada iga väiksemagi krundiga. Jaa, üldplaneering ei arvestagi seda. Üldplaneering teeb linnaosa pilti suurt, kus on elamumaa, kus on rohealad, kus on sotsiaalmaa. See üldpilt on seal, see võte, mitte eraldi iga tüki planeering.
Ma loodan, et see ei ole üks järjekordne sihuke sahkerdamine, mida pidevalt siin Tallinnas näeb, et kellegi erahuve, kes pärast siis kellegi sõber kuskilt on. Ma ei tea seda, ma lihtsalt spekuleerin. Tunnistan. Ma loodan, et siit ei tule jälle taas kord seda välja. Aga kes vähegi toetab seda, et igal linnaosal on oma nägu, oma iseloom, oma hingamine. Nõmme hingamine on rohelus. Ja palun ärge toetage seda planeeringut! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kas eelnõu esitaja soovib esineda lõppsõnaga? Palun!
Sõnavõtt - Andrei Novikov Andrei Novikov
Austatud volikogu! Ma juhiks lihtsalt tähelepanu, et ühtegi protesti sellele eelnõule ei tulnud.
Ja teiseks, ta on tõesti vastuolus Tallinna üldplaneeringuga, mis on kehtestatud umbes 20 aastat tagasi, kuid samas Nõmme vastu võetud üldplaneeringule ta vastab. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Põdra tn 51 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 42 poolt, vastu 8, 3 erapooletut, on otsus vastu võetud.
16:55 Päevakorra punkti alustamine - 8. OE65 Pirita tee 26 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas 8. OE65 Pirita tee 26 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 8 "Pirita tee 26 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov, palun!
Ettekanne - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan! Austatud linnavolikogu esimees, austatud linnavolikogu liikmed! Tegemist on Lillepaviljoni taguse alaga umbes näituse- ja messiala arenduse vahel. Tegemist on siis detailplaneeringu algatamisega ning algatajate taotluseks on püstitada elumaja. Taotlus on püstitada elumaja, millel on seitse maapealset ja üks maa-alune korrus. Muinsuskaitse eritingimused on piirkonnaga samuti koostatud ja kooskõlastatud. Tegemist on siin tänase Tuljaku restoraniga, mis on muinsuskaitse all, sellest tulenevate piirangutega. Tänane ehituslik olukord Pirita tee ääres on võrreldes üldplaneeringu kehtestamise ajaga oluliselt muutunud ning alale on täna sobilik segahoonestuse ning eluhoonete rajamine. Sellega seoses on linnaplaneerijate seisukohalt ka antud detailplaneering sinna alale sobilik ning palun ka teil eelnõud toetada.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Natalia Malleus, palun!
Kaasettekanne - Natalia Malleus Natalia Malleus
Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid! Linnamajanduskomisjon oma koosolekul 8. mail arutas antud küsimust ja otsustati hääletamistulemustega 10 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud, toetada eelnõu esitatud kujul.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on ka küsimus. Mart Meri, palun!
Küsimus - Mart Meri Mart Meri
Aitäh! Kas te komisjonis arutasite ka selle kinnistu ehitusajalugu? Et mõned aastad tagasi ehitati sinna juba 9+2 korruseline elamu. Ja tookord otsustati, et ehitusmaht on sellega täis ja siis paar aastat hiljem, nüüd siis täna, me anname võimaluse ehitada sinna veel üks suhteliselt suuremahuline elamu. Kas komisjonis oli sellest kinnistu ehitusajaloost juttu?
Kaasettekanne jätkub - Natalia Malleus Natalia Malleus
Komisjonis selle detailplaneeringu mingit diskussiooni ei olnud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Mul on protseduuriline.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Me oleme mitu aastat siin juba iga planeeringuga küsinud Google Mapsi pilti seinale ja iga kord tulevad jälle, järgmine volikogu tulevad abilinnapead planeeringuid esitama ja me ei näe seda. Et kas see ükskord ei võiks kinnistuda, et kui tullakse planeeringuga esitama, et me näeme olemasolevat olukorda seinal Google Mapsist? Aitäh!
Kaasettekanne - Natalia Malleus Natalia Malleus
Ma arvan, siis vist see küsimus ei ole minule.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ei, see on protseduuriline. Aga viimasel ajal tavaliselt meil on ka pilt olemas, ma ei tea .... Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna? Või soovib kommenteerida midagi?
Sõnavõtt - Andrei Novikov Andrei Novikov
Kas meil seekord ei olnud materjale? Või milles oli asi? Ei olnud materjali seekord?
Tallinna abilinnapea - Andrei Novikov Andrei Novikov
Austatud linnavolikogu esimees! Oli küll, aga siin oli üks väike tehniline apsakas, üks asi jooksis kokku. Aga kohe me näitame seda pilti, kui see väga vajalik on.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
See on eelmine eelnõu, nagu ma saan aru.
Sõnavõtt - Andrei Novikov Andrei Novikov
.... See on Pirita tee .... Jah!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Pirita tee 26 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus - See vastus, et teisel pool on majad -
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 50 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu, on otsus vastu võetud.
17:00 Päevakorra punkti alustamine - 9. OE66 Vabaõhumuuseumi tee 87a kinnistu detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Haabersti linnaosas 9. OE66 Vabaõhumuuseumi tee 87a kinnistu detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Haabersti linnaosas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 9 "Vabaõhumuuseumi tee 87a kinnistu detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Haabersti linnaosas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov, palun!
Ettekanne - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud linnavolikogu esimees, liikmed! Tegemist on siis järjekordselt detailplaneeringu algatamisega Saviliiva elurajoonis. Plaanis on kaksik- ja ridaelamud, kokku 26 elamisühikut. Täna on see pilt seal selline ja siin tänava lõpus on see ala. Et sellest 26 elamuühikust on siis 2 ridamaja, 8 paarismaja. Samas aga ilmselt nii suurt ehitusõigust kui taotluses kirjas, see arendaja ei saa. Detailplaneering vastab Haabersti üldplaneeringule. Alal on aga ette näha potentsiaalset mõju keskkonnale ning, noh, näiteks taimestikule või niiskusrežiimile, mille eesmärgil tulebki selle detailplaneeringu algatamisega läbi viia ka keskkonnamõju hindamine. Hoonestuse võimalus ja maht selgub keskkonnauuringute käigus.
Palun teil nimetatud algatust toetada! Siin on ka väiksed illustratiivsed joonised, kuidas need hooned hakkavad paiknema, aga need on täna alles illustratsioonid, sest kõik see, nii paiknemine kui ka hoonestusmaht selgub pärast keskkonnauuringuid.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Kas Te teate, et Teie oma kolleeg Züleyxa Izmailova, on selle projekti vastu otseselt? Et sellele vaatamata Te tulete selle ettepanekuga ikkagi saali. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh küsimuse eest! Kui see eelnõu käis läbi linnavalitsuse, siis eriarvamusi ei olnud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Toomas Kruusimägi, palun!
Küsimus - Toomas Kruusimägi Toomas Kruusimägi
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Vabaõhumuuseumi tee on juba täna ülekoormatud ja Haabersti ringi rekonstrueerimine ei kergenda seda. Kuidas on lahendatud transport?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Transport on lahendatud olemasoleva teedevõrgu kaudu. Samas ka, kui me vaatame Tallinna üldisemalt, siis kõik Tallinna tänavad, eriti kesklinnas on üle koormatud. Ja paraku iga arendus toob tõesti juurde koormust. See on paratamatus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Kuulge, seal tegemist on sotsiaalmaaga. Mereäärne ala ongi sotsiaalne maa. Kas Te nüüd prooviks niiviisi ausalt ka põhjendada, miks on vaja üks mereäärne sotsiaalse suunitlusega maa muuta elamumaaks?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Sest tänane Haabersti üldplaneering näeb ette seal elamuala.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Teie eelmine vastus oli väga huvitav, sest et kohalikele elanikele, Kakumäe elanikele, kes vahetult elavad selle Vabaõhumuuseumi tee 87a vahetus naabruses, on tema just nimelt kommunikeerinud. See on väga halb, mis seal toimub.
Et minu küsimus on see, et kas Te teate, et sel ajal, kui meie siin alles hakkame seda just kui hääletama, on sellel krundil tegelikult lageraie sisuliselt aprillikuus juba tehtud? Lindude n-ö pesitsemisperioodil on kõik puud maha võetud juba seal, vaatamata kohalike elanike protestidele. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma pean tunnistama, et ma ise ei ole seal kohapeal kunagi käinud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Et minu küsimus tegelikult puudutab hoopis natukene kõrvalteemat, et kuna Te kureerite ka haridusasju Tallinna linnas ja see detailplaneering tegelikult näeb ette, et sinna kolib veel inimesi juurde ja eeldatavasti just noori peresid, kus kasvavad ka lapsed. Et meil on juba praegu, üle 11 000 inimese elab seal piirkonnas. Meil ei ole mitte ühtegi munitsipaalkooli seal piirkonnas. Meil tehti üks munitsipaallasteaed. Et kas ... ja noh, ma olen nagu Kakumäe grupis suhelnud ja inimesed tunnevad nendest koolidest kohutavalt puudust. Et kas selles osas ka midagi kavatsetakse ette võtta? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Mis puudutab alusharidust - see küll ei ole minu kureerimisvaldkond, ma haridusvaldkonda ei kureeri - siis sinna on rajatud üks munitsipaallasteaed, mis avati just eelmisel aastal. Tõepoolest, kui me vaatame seda elanike arvu, mis sinna on juurde tulnud, siis potentsiaalselt võiks seal kindlasti olla ka haridusasutusi.
Teine asi, et kus kohas need täpsemalt võiksid asuda ja kas seal on ka vastava suunitlusega ja vastava suurusega krunte. See faktiline olukord on mõnevõrra erinev meie soovitust. Et aga kindlasti, kui me vaatame teisi planeeringuid, mis on, ütleme võib-olla mitte niivõrd väga Kakumäel, kuid seal rohkem Harku järve poole, siis seal on suuremad alad arendamisse. Sinna ma arvan, et menetluse käigus Linnaplaneerimise Amet kindlasti nõuab ka sotsiaalse taristu loomise võimalusi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh! Hea linnavolikogu esimees, lugupeetud eesistuja! Te ütlesite, et koosolekul abilinnapea Züleyxa Izmailovaga sel teemal ei suhelnud. Aga minu küsimus on, et kas Te siiski ei peaks oma kolleegiga sel teemal üle suhtlema, et oleks üksmeel, kas Te siis kaitsete loodust või ehitate maju? Et enne kui saali tulla, kooskõlastate abilinnapeaga omavahel need seisukohad. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Austatud küsija! Need seisukohad olid kooskõlastatud, nagu ma juba ütlesin, linnavalitsuse istungil. Selle punkti osas eriarvamusi ei olnud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Toomas Kruusimägi, teine küsimus, palun!
Küsimus - Toomas Kruusimägi Toomas Kruusimägi
Aitäh! Mõned nädalad tagasi tänane linnapea vastas mu küsimusele siitsamast saalist, et Haridusametit ei ole mõtet sellistes küsimustes kaasata. Kas Te olete praktikat muutnud või olete samal seisukohal, et Haridusametil lasteaia ja koolikohtade planeerimise detailplaneeringu küsimustes ei ole kohta ega mõtet neid kaasata?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Suuremate alade planeerimistel me alati küsime ka Haridusameti seisukohta. Iga väiksema krundi puhul kindlasti ei ole mõtet Haridusametilt küsida, kas ühepereelamu püstitamisel on vaja näiteks Haridusametilt mingisuguseid täiendavaid nõudeid.
Aga siin tegelikult see, kui me räägime sellest konkreetsest planeeringust, siin on 26 korterit, või maja. Et see ei ole sedavõrd suur koormus. Kui me võrdleme näiteks Kakumäe Haven arendust, siis seal on see maht kordades suurem. Ja kindlasti Haridusametilt me küsime arvamust ja see on tavaline praktika.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Ja lugupeetud ettekandja! Ma loen siit eelnõu seletuskirjast, et tuleks teha ka ekspertiis, millega haarata siis naaberterritooriumid kuni Õismäe rabani. Ja samas on vaja ka arvestada pinnase sademeala juhtimist, mis on siis juba tehtud töö Kakumäe tee, Vabaõhumuuseumi tee, Õismäe raba ja Vana-Rannamõisa tee vahelise ala ... Samas on meil täna ka üks arupärimine päevakorras, mis puudutab kogu seda Õismäe raba juurde tehtavaid n-ö terviseradasid. Et kuidas see kõik nagu kooskõlas on, kui selles detailplaneeringus tahetakse alles hakata midagi uurima, aga seal juba midagi hakatakse tegema?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
See on täiesti kooskõlas. Nimelt, antud eelnõu puhul on detailplaneeringu algatamisega tegu ehk siis algatamisel tehaksegi kõiksugu uuringud nende vajaduse olemasolul. Antud juhul on näha seda, et oleks tarvis teostada keskkonnauuringuid ja see on ka selles eelnõus kirjas, et selle algatamise käigus tuleb need uuringud teha.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andrei Birov, palun!
Kaasettekanne - Andrei Birov Andrei Birov
Lugupeetud esimees, lugupeetud kolleegid! Alguseks tahaks meelde tuletada, et kogu see Kakumäe ja Vabaõhumuuseumi piirkond, selle dünaamiline areng algas veel tegelikult 80. aastate lõpus ja siis sai nagu uue tõuke 90. aastate alguses ja keskel. Ja ka viimased 10–15 aastat see piirkond areneb väga efektiivselt ja dünaamiliselt. Ja siin tuletaks meelde, et väga suure panuse selle piirkonna arengule andis Kakumäe jahisadama ehitus, kuhu investeeriti 20 miljonit eurot ja seal areng jätkub. Nii et tulevad uued investeeringud ja need uued investeeringud vajavad ... väga loogiliselt vajavad piirkonna edasist arengut.
Ka siis Haabersti ristmik lahendab kõik transpordi probleemid ja küsimused. Siin oli küsimus, et miks seal Vabaõhumuuseumis, kui tuleb uus selline elamurajoon, et kas ei teki seal ummikuid. Noh, ma seal sõidan tihtipeale, mul seal sõbrad elavad ja on tõepoolest nihukesed kellaajad, ütleme seal hommikul kuni kella üheksani või õhtul peale kella viit, kui teatud ummikud on. Aga samal ajal Euroopa linnades on need ummikud kümme korda suuremad. Ma praegu tulin tagasi just Kreekast ja ma ütlen teile, et meie olukord teedel on märksa parem. Nii et ma arvan, et kui teie kinnitate selle detailplaneeringu koostamise algatamise ja siis ka, mis on väga oluline, et algatatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise, et siis selle piirkonna areng saab uue tõuke, dünaamilise arengu.
Ja seda me siis arutasime ka meie linnamajanduskomisjoni istungil ja siis häältega 9 poolt, vastu ei olnud ja erapooletuid ei olnud, komisjon toetas seda eelnõud.
Aga Kaupo Nõlvakuga ma olen täiesti päri ja nõus, et tuleks alati meil siin ekraanil näidata kas siis Google Mapi või siis mingit pilti, et meil teiega oleks täpne ettekujutus, millest on juttu. Ja mul on näiteks endal mugavam ka, kui ma teen kaasettekande, et seesama pilt oleks ka minu kaasettekande ajal siin. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on ka küsimusi. Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Ja lugupeetud ettekandja! Mul on Teile kui komisjoni liikmele küsimus. Ma loen jällegi siit sellest eelnõust, et on öeldud, et tuleb teha hinnang, kinnistul kasvava puittaimestiku hindamine, et teha üksikpuude kaupa. Ma saan aru, et seal on tehtud lageraie. Et kas te komisjonis nagu loete läbi ka kõik need eelnõud, mida te esitate nagu volikogu saalile?
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
No mis puudutab raiet, siis ma olen 300% veendunud, et see on kõik kooskõlas nii Keskkonnaametiga kui ka Tallinna Linnavalitsuse otsustega.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Tänan! Härra Birov, mulle jäi ebaselgeks Teie ettekandes see osa, kus Te teadsite dünaamilisest arengust sellel alal 80-ndate algul?
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Ei, ma ütlesin 80-ndate lõpus. Lõpus! Võib-olla ma eksisin.
Küsimus jätkub - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
80-ndate lõpus Nõukogude relvajõud valvasid väga kiivalt seda piirkonda. Et millist dünaamilist arengust Te nagu täpsemalt silmas pidasite? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Ma ütlesin Teile, et teatud areng algas 80. aastate lõpus 90-ndate alguses. See tõesti oli nii, sest et seal hakati ehitama maju juba 80. aastate lõpus. Ja nagu Te mäletate, siis meie Riigikogu võttis vastu meie iseseisvuse deklaratsiooni 1988. aasta novembris.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, teine küsimus, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Ja ma ikka kiusan Teid selle haljastusega. Et siin on kirjas, et "looduslähedase metsamaastiku säilimiseks peavad elamukruntidel säilivad puistud moodustama liitudes võimalikult suured ökoloogiliselt toimivad tervikalad". Et no mida me seal säilitame, kui lageraie on juba tehtud?
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Ma küsiks, kas Andrei või Züleyxa käest, kas see lageraie tõepoolest on tehtud? Mina sellest kuulen esimest korda. Ma seal nädalas olen vähemalt ühe korra ja mina pole nihukest lageraiet seal näinud. Aga võib-olla ma pole tähele pannud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Me praegu ei saa anda linnavalitsuse liikmele sõna. Saab seda teha pärast.
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Aga Moonika, ma pidulikult luban Sulle, et ma lähen siin nädalavahetusel, sõidan sealt läbi ja vaatan. .... Aga nagu ma ütlesin, et mina olen täitsa kindel, et linnavalitsus ei tee mitte midagi sellist, mis ei vastaks Eesti Vabariigi seadustele.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Et ma küsin Teie käest samamoodi, et kas Teie olete suhelnud selles küsimuses abilinnapea Züleyxa Izmailovaga? Nimelt on mitme volikogu liikme poole pöördutud asjus, et tema siiski selle lageraiega nõus ei ole. Ja kumb siis räägib õigust, et kas härra Novikov või siis Züleyxa Izmailova ja tema esindajad, kes volikogu liikmeid teavitavad?
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Ei, mina Züleyxa Izmailovaga ei ole sellel küsimusel vestelnud, kuna mina olen Põhja-Tallinna Linnaosakogu esimees ja ei ole Haabersti Linnaosakogu liige ega esimees. Aga Teil on võimalus praegu vaheajal nii Andrei Novikoviga kui Züleyxa Izmailovaga suhelda ja saada selge, täpne pilt selle raie ja olukorra kohta.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Sõna saab Mart Luik, palun!
Sõnavõtt - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Meie, Isamaa ja Res Publica Liidu poolt, kindlasti selle otsuse eelnõu poolt hääletada ei saa. Ja väga paljuski nende küsimuste puhul me juba jõudsime probleemituumani, et sisuliselt palutakse volikogult praegu sellist kummitempli rolli - lüüa pitser peale protsessile, mis juba seal käib.
Et kohaliku piirkonna elanikud tegelikult on üritanud seda raiumist nagu takistada, aga keegi nende sõna reaalselt seal ei kuulanud. Väidetavalt alustati siis aprilli alguses raietöödega ja enam-vähem plats on puhas, et seal nagu midagi enam taastada ei ole. Ja nüüd küsida meilt hinnangut ... või noh, n-ö algatada protsessi, et hinnata seal n-ö keskkonnamõjusid, mõjusid ka lindudele, kes on kas ära lennanud või hukkunud, et see on minu meelest lihtsalt lugupidamatu Tallinna volikogu suhtes ja piirkonna elanike suhtes.
Ja me jõuame hiljem selle Kakumäe ... või Õismäe raba juurde tagasi tegelikult ka ühes järgmises punktis. Aga sisuliselt on see piirkonna jaoks üks väga oluline n-ö metsatükk. Seal rohkem sellist metsa ei ole piirkonnas. Kõik ülejäänu on juba eraelamu ehituseks välja mõõdetud ja me pigem näeksime seda, et Tallinna Linnavalitsus astub olulisi samme selleks, et Õismäe raba oleks kaitstud ja see ala ei väheneks.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna?
Sõnavõtt - Andrei Novikov Andrei Novikov
Jah, aitäh! Austatud linnavolikogu esimees, liikmed! Vahepeal uurisin ja selgitasin. Tõesti, sinna on antud raieluba riikliku keskkonnaameti poolt. Nii et ma usun, et kui te pöördute oma hea erakonna kaaslase härra Kiisleri poole, siis ta annab teile ka ammendavaid põhjusi, miks see raieluba oli antud ja kui palju seal maha raiutud on. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Vabaõhumuuseumi tee 87a kinnistu detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Haabersti linnaosas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 40 poolt, 13 vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:19 Päevakorra punkti alustamine - 10. OE55 Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 194 kehtestatud "Kotka tn, Tedre tn ja Spordi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Spordi tn 13 kinnistu osas 10. OE55 Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 194 kehtestatud "Kotka tn, Tedre tn ja Spordi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Spordi tn 13 kinnistu osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 10 "Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 194 kehtestatud "Kotka tn, Tedre tn ja Spordi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Spordi tn 13 kinnistu osas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov, palun!
Ettekanne - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan teid, austatud linnavolikogu esimees, austatud linnavolikogu liikmed! Maareformi läbiviimiseks koostati 25 aastat tagasi planeering ja kruntide piirid määrati toona siis olemasoleva olukorra põhjal. Hetkel on aga olukord selline, et hoone omanikud soovivad ehitada välja pööningukorruseid ning puhtformaalselt muutub 3-korruseline hoone 4-korruseliseks, hoolimata sellest, et absoluutkõrgus, katuseharja kõrgus, ei muutu. Selleks, et võimaldada korteriühistutele projekteerimistingimuste väljastamine, vajabki vana planeering osalist kehtetuks tunnistamist siis vastava hoone osas. Palun teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Mina tänan! Austatud ettekandja, et mismoodi sellise arhitektuurse lahenduse puhul toimub siis katusekorterite väljaehitamine? Et kas see olemasolev arhitektuur muutub siis täiesti teistsuguseks? Või kuidas Te seda kirjeldate, et nüüd sinna katuse serva tekivad mingid korterid?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Tegu on siis pööningu välja ehitamisega, mille jaoks väljastatakse järgmise etapina projekteerimistingimused, kus on siis täpselt öeldud, mida ja kuidas tehakse. Mina eeldan, et olemasolevasse n-ö katusesse tehakse lihtsalt need aknad. No ütleme, umbes katus on samasugune nagu näha, on siin ka midagi tehtud. No ma arvan, et siin on vastavalt projekteerimistingimustele, mida väljastavad spetsialistid, tehakse ka midagi sarnast. Aga see on juba järgmine etapp pärast seda osaliselt kehtetuks tunnistamist. Puhtformaalselt on siis, kui pööningukorrus välja ehitatakse muutub korruselisuses. Selles ongi takistus, kui planeering näeb ette, et kolm korrust, siis enne, kui vana planeering ei ole tühistatud, ei ole võimalik n-ö neid katusekorruseid väljas ehitada, sest formaalselt muutub hoone 4-korruseliseks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Me oleme täna siin eelnevate planeeringute juures kuulnud, et kuidas üks või teine otsustaja on siis varasemalt plaaninud midagi siis teha. Nüüd ma saan aru, et me anname siis või te soovite, et me volikoguga annaksime loa millekski, mida me tegelikult ei tea, mis sinna tuleb. Vastab see tõele?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Me teame, mis sinna tuleb. Sinna tuleb pööningukorruse välja ehitamine. Olemasoleva mahu sees, mõtlen hoone mahu sees.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, teine küsimus!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Kui me teame, mis sinna tulevad, siis kas sinna tuleb korterid, kas sinna tulevad panipaigad? Või mis seal on?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Korterid. Eeldatavasti korterid.
Küsimus jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
Eeldatavasti?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Kuid kui väljastatakse projekteerimistingimused, siis kindlasti on seal võib-olla mingi panipaiga ruum, võib-olla seal tuleb mingisugune üldkasutatav koridoriruum. See kõik lahendatakse projekteerimistingimuste käigus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Korb, palun!
Kaasettekanne - Nikolai Korb Nikolai Korb
Tervist ka omapoolselt! Et linnamajanduskomisjon arutas antud eelnõu ja pikka läbirääkimist ei olnud tegelikult ja tulemustega 10 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Nikolai Korb Nikolai Korb
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna?
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 194 kehtestatud "Kotka tn, Tedre tn ja Spordi tn 13 kinnistu osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 49 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletu, on otsus vastu võetud!
17:25 Päevakorra punkti alustamine - 11. OE57 Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2001 otsusega nr 39 kehtestatud "Endise kinnistu Käänu nr 26 detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Käba tn 3 ja Jõeküla tee 16a kinnistute osas 11. OE57 Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2001 otsusega nr 39 kehtestatud "Endise kinnistu Käänu nr 26 detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Käba tn 3 ja Jõeküla tee 16a kinnistute osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 11 "Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2001 otsusega nr 39 kehtestatud "Endise kinnistu Käänu nr 26 detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Käba tn 3 ja Jõeküla tee 16a kinnistute osas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov, palun!
Ettekanne - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud linnavolikogu esimees, linnavolikogu liikmed! Käänu 26 detailplaneeringu näol on tegu 17 aastat vana planeeringuga. Kogu ala oli siis toona endine talumaa. Omanik soovib nüüd ehitada 40-ruutmeetrise abihoone ja erinevalt kehtivast üldplaneeringust olemasolev detailplaneering seda kahjuks ei võimalda. Selleks et võimaldada abihoone ehitada, on vajalik detailplaneering osaliselt kehtetuks tunnistada. Seal kõrval asuva Jõeküla tee 16 näol on tegu ärimaa kinnistuga. Üldplaneering näeb ette alale elamufunktsiooni, mida omanik ka sooviks uue lahendusena realiseerida. Selleks et ta saaks ehitada elamu, tulebki detailplaneering kehtetuks tunnistada. Arvestades seda praktikat, et on päris palju selliseid vanu detailplaneeringuid, kus omanik soovib ehitada kas midagi juurde või laiendada oma olemasolevat hoonet, siis me oleme võtnud sellise praktika, et me küsime ka naabritelt, kas nemad tulevikus soovivad ka näiteks, ma ei tea, 20 m või 5 m suurendada oma elualust pinda. Ja seetõttu ka sageli nüüd te näete selles eelnõus, et ka naaber on avaldanud soovi üheks või teiseks, et tal oleks tulevikus see potentsiaal.
Palun teil nimetatud eelnõud toetada! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andres Koldre, palun!
Kaasettekanne - Andres Koldre Andres Koldre
Austatud esimees, kallid kolleegid linnavalitsusest, linnavolikogust! Linnamajanduskomisjonil käis see punkt läbi käesoleva aasta 8. mail ja 10 oli hääletanud selle poolt ja toetada seda eelnõu esindatud kujul. Palun sama.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2001 otsusega nr 39 kehtestatud "Endise kinnistu Käänu nr 26 detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Käba tn 3 ja Jõeküla tee 16a kinnistute osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 50 poolt, vastu ei ole, 4 erapooletut, on otsus vastu võetud.
17:28 Päevakorra punkti alustamine - 12. OE58 Tallinna Linnavalitsuse 26. novembri 2003 korraldusega nr 2753-k kehtestatud "Taara tn 12 kinnistu detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Taara tn 12b kinnistu (krundi positsioon 03) osas 12. OE58 Tallinna Linnavalitsuse 26. novembri 2003 korraldusega nr 2753-k kehtestatud "Taara tn 12 kinnistu detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Taara tn 12b kinnistu (krundi positsioon 03) osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 12 "Tallinna linnavalitsuse 26. novembri 2003 korraldusega nr 2753-k kehtestatud "Taara tn 12 kinnistu detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Taara tn 12b kinnistu (krundi positsioon 03) osas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov, palun!
Ettekanne - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud linnavolikogu esimees, linnavolikogu liikmed! Tegu on siis järjekordselt vana planeeringuga, mis tehti omal ajal ühe suure krundi jagamiseks kolmeks. Üks omanikest soovib nüüd oma hoonet 27 m² võrra laiendada, mis on kooskõlas nii Tallinna üldplaneeringuga kui ka Nõmme üldplaneeringuga. Ja selleks, et tal see võimalus tekikski, tulebki detailplaneering osaliselt kehtetuks tunnistada. Palun teil toetada nimetatud eelnõud ja niimoodi on see ala siis seal, lõuna ala, näeb välja loodus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimus. Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Et mis põhjusel omanik soovib laiendada oma krunti.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Sel põhjusel, et ta soovib ehitada ... soovib laiendada oma hoonet. Et tal üldplaneeringuga ja detailplaneeringuga oleks see võimalus. Kuid kuna peal on vana planeering, siis tegelikult ta ei saa seda võimalust realiseerida enne, kui vana planeering on tühistatud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, teine küsimus, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Kas sellele laiendusele on ka planeering olemas? Et kõik on korrektne? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Siin on nüüd selline olukord, et kui see detailplaneering tühistatakse kehtetuks, siis ta saab automaatselt taotleda projekteerimistingimusi selle üldplaneeringu või Nõmme siis üldplaneeringu põhjal.
Küsimus jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
....
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Ei, ta ei pea tegema enam planeeringut. Ta võib taotleda projekteerimistingimusi selleks.
Küsimus jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
....
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Jah.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Ütelge palun, kuhu see maja või see linnaosa seal Nõmmel on üldse. Kus see on? .... Et niisuguseid ma lihtsalt ... näidake ...
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Kui ma võiks paluda seda üldkaarti.
Küsimus jätkub - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Näidake seda pilti.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Situatsiooniskeemi äkki saaks paluda näidata. Veidi laiemalt. Kus see Käänu ... Taara tänav asub.
Küsimus jätkub - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
.... eelmist pilti. Palun näidake eelmist pilti.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Ta on seal tagaosas, kui ma ei eksi. See ei ole Taara tänav jah. Ma palun leida Taara sinna. Spordi, Jõe ... Jah, see. See on Vabaduse puiestee planeering, viimane. Pärnu maantee planeering, vabandust. Kui saaks Googlisse lihtsalt lüüa selle aadressi sisse, siis ta annab kohe välja. Vana tuleks eest ära kustutada. Taara 12.
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor - Arvo Rikkinen Arvo Rikkinen
Selle maja taga kuskil, hoovis ....
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Jah, sinna kahjuks Google Maps ei ulata. Aga selle hoone taga.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Korb, palun!
Kaasettekanne - Nikolai Korb Nikolai Korb
Tervist veel kord! Et linnamajanduskomisjon eelnõud arutas ja ühepoolselt otsustas toetada eelnõu. Vastu ja erapooletu keegi ei olnud ja pakun teile seda ka teha. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Nikolai Korb Nikolai Korb
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavalitsuse 26. novembri 2003 korraldusega nr 2753-k kehtestatud "Taara tn 12 kinnistu detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Taara tn 12b kinnistu (krundi positsioon 03) osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu, on otsus vastu võetud!
Head kolleegid! Oleme töötanud poolteist tundi. Vaheaeg 15 minutit!
Vaheaja algus
Vaheaja lõpp
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Jätkame istungiga!
17:51 Päevakorra punkti alustamine - 13. OE68 Tallinna Linnavolikogu 20. mai 1999 otsusega nr 121 kehtestatud "Kadaka pst 47-51 detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Kadaka pst 47, 49a ja 51 kinnistute osas 13. OE68 Tallinna Linnavolikogu 20. mai 1999 otsusega nr 121 kehtestatud "Kadaka pst 47-51 detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Kadaka pst 47, 49a ja 51 kinnistute osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 13 "Tallinna Linnavolikogu 20. mai 1999 otsusega nr 121 kehtestatud "Kadaka pst 47-51 detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Kadaka pst 47, 49a ja 51 kinnistute osas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov, palun!
Ettekanne - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan teid, austatud linnavolikogu esimees! Austatud linnavolikogu liikmed! Tegu on siis 18 aastat vana detailplaneeringuga. Omanik on teinud avalduse hoone laiendamiseks ja Nõmme linnaosa üldplaneering ja ehitusmäärus seda võimaldavad.
Küsisime seekord ka naabritelt, kas nad soovivad, et tulevikus oleks võimalik ka neil soovi korral teha laiendusi. Ka naabrid olid poolt. Seega ka praegune eelnõu teeb naabrite osas samasuguse otsuse, et ka neil tulevikus oleks laienemise võimalus, kui selline soov peaks tekkima, või ehitada siis näiteks endale täiendav abihoone. Palun teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andres Koldre, palun!
Kaasettekanne - Andres Koldre Andres Koldre
Austatud esimees, kallid kolleegid! 8. mail 2018 oleme arutlenud linnamajanduskomisjonil antud eelnõu ja kümnest kümme on hääletatud selle poolt. Palun toetust! Vastu, erapooletuid ei olnud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 20. mai 1999 otsusega nr 121 kehtestatud "Kadaka pst 47-51 detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Kadaka pst 47, 49a ja 51 kinnistute osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 44 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:54 Päevakorra punkti alustamine - 14. OE72 Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 otsusega nr 266 kehtestatud "Pärnu mnt 453 ja sellega piirneva maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Teelise tn 24 maaüksuse (krundi positsioon 21) osas 14. OE72 Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 otsusega nr 266 kehtestatud "Pärnu mnt 453 ja sellega piirneva maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Teelise tn 24 maaüksuse (krundi positsioon 21) osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 14 "Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 otsusega nr 266 kehtestatud "Pärnu mnt 453 ja sellega piirneva maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Teelise tn 24 maaüksuse (krundi positsioon 21) osas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov, palun!
Ettekanne - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud linnavolikogu esimees, linnavolikogu liikmed! Tegu on 16 aastat tagasi kehtestatud detailplaneeringuga, mis oli siis toona kehtestatud maareformi läbiviimiseks. Planeering on valdavalt realiseeritud ... looduses ... on seal täna garaažid. Nõmme üldplaneeringu kohaselt on aga ette nähtud sinna rohekoridor. Detailplaneeringu tühistamine võimaldab taotleda munitsipaalomandisse nimetatud ala, et moodustada seal haljasala. Riigi Maa-amet nõustus nimetatud ettepanekuga. Palun ka teil toetada nimetatud eelnõud. Siis nimetatud ala muutuks rohekoridoriks.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andres Koldre, palun!
Kaasettekanne - Andres Koldre Andres Koldre
Nii! Lugupeetud eesistuja, kallid kolleegid! Linnamajanduskomisjon arutles käesoleva aasta 8. mail antud eelnõu ja kümnest kümnega hääletati selle poolt ja otsustati toetada seda eelnõu koos esitatud ettepanekuga: "Muuta otsuse eelnõu preambulas viidet Maa-ameti kirjale ja sõnastada see järgmiselt: "Tulenevalt Maa-ameti 18. aprilli käesoleva aasta kirjast (numbriga 63/186636.2), millega nõustuti detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamisega Teelise tn 24 maaüksuse (krundi positsioon 21) osas ja loobuti nimetatud maaüksuse osas maa riigiomandisse jätmisest". Palun toetust!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Vaatame läbi muudatusettepaneku, mis on laekunud linnamajanduskomisjonilt. Muudatusettepanek kõlab järgmiselt: "Muuta otsuse eelnõu preambulis viidet Maa-ameti kirjale ja sõnastada see järgmiselt: "Tulenevalt Maa-ameti 18. aprilli 2012 kirjast nr 6-3186636/2, millega nõustuti detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamisega Teelise tn 24 maaüksuse krundipositsioon 21 osas ja loobuti nimetatud maaüksuse osas maa riigi omandisse jätmisest."". Mis on linnavalitsuse seisukoht?
Tallinna abilinnapea - Andrei Novikov Andrei Novikov
Toetab.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Linnavalitsus toetab. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 otsusega nr 266 kehtestatud Pärnu mnt 453 ja sellega piirneva maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Teelise tn 24 maaüksuse (krundi positsioon 21) osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 47 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:58 Päevakorra punkti alustamine - 15. OE73 Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas 15. OE73 Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 15 "Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov, palun!
Ettekanne - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud linnavolikogu esimees, austatud linnavolikogu liikmed! Tegu on siis Tartu mnt 60a siin piirkonnas asuva hoonega. See on täna sellise suure maa Endoveri arenduse kõrval, kus kavatsetakse ehitada seitse korrust 16 korteriga. Tänase kehtiva üldplaneeringu kohaselt on seal ette nähtud segahoonestus. Samas on kahetsusväärsel kombel selles segahoonestuse osas jäänud loetelust mainimata elufunktsioon ja seepärast on ka nimetatud eelnõu volikogus.
Kõik positiivsed kooskõlastused on seal olemas. Praegu on tegu planeeringu heakskiitmise etapiga. Järgmine etapp on siis avalik väljapanek ja nelja nädala jooksul on igaühel võimalus ka oma sõna sekka öelda. Selleks et saaks planeerida sinna elamufunktsiooni, mis on ka igal pool kõrval, selleks oleks tarvis teie heakskiitu nimetatud eelnõule. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Natalia Malleus, palun!
Kaasettekanne - Natalia Malleus Natalia Malleus
Austatud volikogu! Linnamajanduskomisjon arutas antud detailplaneering 8. mail ja hääletamistulemused olid selles, et 9 oli poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Ja siis palun toetada eelnõu.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Aitäh!
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 47 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
18:02 Päevakorra punkti alustamine - 16. Õismäe raba terviseraja ja parklate ehitusest 16. Õismäe raba terviseraja ja parklate ehitusest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 16 "Arupärimisele vastamine" Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liige Helle-Moonika Helme "Õismäe raba terviseraja ja parklate ehitusest". Arupärimisele vastab Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova, palun!
Ettekanne - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Tere, austatud volinikud! Austatud arupärija! Et vastasin Teile kirjalikult 17. aprillil ja kui Teil on lisaküsimusi, siis olen siin, meeleldi vastan neile. Ja mul on abis ka Keskkonnaameti juhataja igaks juhuks, kui tekib eriti detailseid küsimusi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Et tõepoolest ma sain Teie käest päris kenad vastused. Et lihtsalt sellest ajast on nüüd nii palju vett merre voolanud, et need asjad on seal edasi arenenud. Ja tõepoolest ka ... No mis oli kõige algsem probleem, oli see, et kogukonda ei olnud kaasatud. Et noh, et see kuidagi väga äkki kerkis kogu see asi seal üles.
Et ka viimasel koosolekul seal 3. mail, ma saan aru, et ei jõutud ikkagi nende parklate rajamises ühele meelele. Et olete öelnud, et sel aastal neid rajama ei hakata. Aga kas ... Mul on siiski küsimus, et kui ükskord selleni jõutakse, et kas Te võtate siis vastutuse, et ühel päeval ikkagi see asfalt seal 150 autole Õismäe rabas ei laiuta? Ja et kuidas see ... Kui see juhtub, et kuidas see siis rohelise mõtteviisiga ka kokku käib? Aitäh!
Tekstilõigule pole sisestatud teksti
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Jah, aitäh küsimuse eest! Et tõepoolest toimus koosolek, kus siis olid esindatud ka kohalikud elanikud. Kuivõrd suurt arvu nad neist nagu esindasid, praegu täpselt ei oska öelda. Aga tõsi on see, et oleme kokku leppinud Kommunaalametiga, kes on selle töö tellija linna poolt, et praegusel kujul neid parklaid ei ehitata ja arutletakse kohalike elanikega ka teisi detaile, mis siis puudutab nende pinkide ja prügikastide arvu rajal. Ja praeguseks on välja käidud ettepanek, et kaks parklat ehitatakse välja pooles mahus ja üks jäetakse üldse ära. Et selline variant on ka täiesti laual.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Seda on hea kuulda, austatud abilinnapea, et ikkagi parklate osas on mingisugune paranemine selles asjas loota. Aga ma meenutaks nüüd seda episoodi, et väidetavalt Teie nõunik härra Tinn väitis ka kohalikele elanikele, et seda parklat, nii suurt parklat, on vaja tegelikult Vabaõhumuuseumile, mille lükkas ümber kohe Vabaõhumuuseum, kes ütleb, et tal ei ole seda parklat vaja. Et kellele Te plaanisite ... ? Me räägime terviserajast, mis on 2,1 km pikk, mis on ... noh, kes vähegi tervisespordiga tegeleb, teab, see on väga väike rada, ütleme nii. Ja on mõeldud ennekõike kohalikele elanikele. Et kes pidid siis selle 150-kohalise parkla seal sisustama? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Jah, aitäh küsimuse eest! Et tõepoolest, et kui ma selle projektiga tutvusin, siis tuli ka selline väide, et parklakohad olid mõeldud osaliselt ka Vabaõhumuuseumi külastajatele, kes siis, kui toimuvad suuremad sündmused, pargivad selle piirkonna rohealadele. Ja mis siis kohalikele elanikele on meelehärmiks. Ja praeguses ... praegu me olemegi, jah, nagu ma juba eelmises vastuses mainisin, et me oleme täiesti aktiivselt elanikega suhtlemas ja seda parkimispindala on võimalik vähendada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, teine küsimus, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Aitäh! Et seal on veel küsimus, oli ka nende prügikastide ja pinkide kohta. Et tõesti, et see 2,1 km on noh niivõrd lühike, et seal on planeeritud tohutult neid prügikaste. Et noh, Te väidate, et kuna aastaid on Õismäe rabasse toodud olmejäätmeid, et noh siis see prügi ... kas siis tõesti see prügikastide paigaldamine siis hakkab seda probleemi vältima või et siis jalgratturid hakkavad oma prügi seljas sinna tooma, et ... noh, jällegi üks detail sellest planeeringust.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Jah, aitäh! Et prügikastide osas olen ka mina kahtleval positsioonil, nii nagu ka mõned kohalikud elanikud, kes on ka teiste objektide puhul täheldanud seda, et kui prügikastid kuhugi paigaldatakse, siis need hakkavad uputama, sealt hakkavad loomad võtma, välja tõmbama neid ... seda prügi ja kokkuvõttes see ei pruugi nagu kasuks tulla. Aga me kindlasti analüüsime selle olukorra paremini läbi, et mis oleks optimaalne variant. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Lugupeetud ettekandja, abilinnapea või vastaja! Et seoses sellega, mis oli siin üks eelmine detailplaneeringu algatamine ja kinnitamine Vabaõhumuuseumi teel, tõi välja, et seal tahetakse nagu hulgaliselt igasuguseid uuringuid teha. Kas Te selle valguses hakkate ka seda projekti praegu nagu läbi vaatama ja ellu viima? Sest ma toon lihtsalt niisuguse näite, et ma loodan, et siin neid parkimiskohti ikkagi oluliselt nagu vähendatakse. Et kui 2,1 km raja peale ... või selle jaoks tuli nagu eelnevalt ... oli 150 autokohta, siis see tähendab seda, et isegi kui igas autos on kaks inimest, siis see tähendab, et umbes iga 7 m tagant peab inimene olema sellel rajal. Et kas Te neid asju ka nagu üle vaatate?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Et tõsi ta on, et koos Keskkonnaameti inimestega me arvutasime samamoodi, et kui kõik parklad planeeritud kujul peaks olema n-ö ehitatud ja täidetud ja kõik autod oleksid täis, siis meie avastasime, et sinna tegelikult need inimesed üldse ei mahukski. Nii et tõepoolest, sellisel määral parkimiskohti see pisike rada ei vaja. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Sellest kommunikatsioonist siiamaani kohalike elanikega on jäänud ebaselgeks üks asi. Et palun täpsustame selle ära. Et kas see rada, kas see terviserada tuleb sinna n-ö asfalt või multš-, n-ö klassikaline terviserada, nagu need linnas üldiselt on? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh! Ma ütlen kohe, et mitte kumbki, sellepärast et terviserada ei ole mõtet selle multšiga katta, sellepärast et see ei ole kõige parem materjal. See on libe jooksjatele ja see võib minna hallitama. Ja seal on teine kate, selline peen kivist ja mis on ka ohutu koerte käppadele. Et siis koertega jalutajad saavad seda rada ilusti edaspidi ka kasutada. Ja ma palusin siis Haabersti linnaosa vanemal ka panna need illustreerivad pildid kodulehele ülesse, et vältida seda segadust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Hea ettekandja! Et see arupärimine on seotud linnaelanike tervisega ja selle valdkonnaga seonduvad ka spordikeskused. Et meil on siin Sõle Spordikeskuses üks väga suur korruptsiooniskandaal puhkenud. Just neil auväärt päevadel, kui Teie täidate linnapea ülesandeid. Et mida Te olete linnapea kohusetäitjana teinud, et selgitada välja, kas abilinnapea Klandorf on seotud altkäemaksu andmise võtmisega? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Tere!.... Oi, aitäh! Tähendab jah, et see küsimus nagu ei ole otseselt seotud nüüd selle päevakorraga. Aga ma ütlen, et kogu see informatsioon jõudis ... selleks ajaks, kui ta minuni jõudis, siis polnud enam mina linnapea kohustustes. Nii et aitäh!
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige

....
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aga näete!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Kas Te teate selle raieloaga, kui palju puid maha võetakse ja mis puud need on?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Ma pean seda täpsustama. Relo, kas Sa mäletad, mis need arvud seal olid?
Sõnavõtt - Relo Ligi Relo Ligi
Ei, täpset arvu ei oska kohe öelda, et see ka oli 300 puu ringis see arv. Aga selles mõttes erineva läbimõõduga, et ei olnud suured puud, et enamus olid sellised natuke üle 10 cm oma diameetrilt.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, volikogu esimees! Hea abilinnapea! Et mina tean seda puude arvu ja sellepärast, kuna ma pean küsima, siis ma küsin, kas te olete minuga nõus, et neid puid on tegelikult 1610. Nende hulgas on haab, hall-lepp, kask, mänd, nulg, pihlakas, remmelgas, tamm, sarapuu, toomingas, sanglepp. Ja kas 1610 puud maha võtta selle maa-ala peale on optimaalne?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et minu arust, see 1600 on ... sealhulgas on ka väga peened puud, et ... Muidugi, kui Te küsite minult, siis mina hoiaks inimesed üldse metsast eemal, aga paraku inimesed tahavad erinevat pinda kasutada omal moel ja see on praegu selline lahendus, mis võimaldab kohalikel elanikel ka suuremal määral seda metsatukka kasutada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Toomas Kruusimägi, palun!
Küsimus - Toomas Kruusimägi Toomas Kruusimägi
Aitäh! See on tore, et terviserajale tuleb eriline kate. Et kui palju seda kattematerjali või mitu firmat seda valmistab või tarnib? Mis ajal toimuvad hanked ja mis on tema maksumuse erisus tavapärasest multšist näiteks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Aga selline tehniline, ehitustehniline küsimus ma palun suunata selle töö tellijale, milleks on Tallinna Kommunaalamet. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Seega on arupärimine vastatud!
18:13 Päevakorra punkti alustamine - 17. Ohtlike jäätmete kogumisest Tallinnas 17. Ohtlike jäätmete kogumisest Tallinnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 17 "Arupärimisele vastamine" Reformierakonna fraktsiooni liige Ivi Eenmaa "Ohtlike jäätmete kogumisest Tallinnas". Arupärimisele vastab abilinnapea Züleyxa Izmailova, palun!
Ettekanne - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Jah. Et tere, hea volikogu liige! Et olete mulle esitanud arupärimise, millele vastasin 8. mail. Kui Teil on lisaküsimusi, siis olen rõõmuga valmis neile vastama. Aitäh!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Aitäh! Mul oleks Teile lisaküsimusi märksa rohkem kui ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas võiks paluda Teid vajutada nupule? Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
.... Kas ma .... Ma väga vabandan! Aga siin on palav ja õhku ei ole jne. Ei pannud tähele.
Kahjuks on nii, et mul oleks küsimusi Teile märksa rohkem, kui mul on seda võimalust. Mul on võimalust küsida ainult kaks küsimust. Aga ma alustan sellest pihta, et kui ma vaatasin ja lugesin Teie vastuseid, siis ma sain aru, et Teie eest olid need vastused kirja pandud kellegi Eliis Kuuse poolt. Aga ma avaldan lootust, et ka Teie ise tänu Eliis Kuuse kui tõenäoliselt spetsialisti vastustele saite Teie ise ka teada, kui halb on tegelikult ohtlike jäätmetega toimetulek Tallinna linnas. Ja kindlasti see ei vasta ka Teie kui n-ö rohelise linnapea ... või rohelise abilinnapea ootustele. Vähemalt ma loodan seda. Ja kõige kurvem oli ju siit see, et ainuke mingi innovaatilinegi lähenemine on ju ainult need mobiilsed kogumismasinad või sõidukid, mis iganes.
Ütelge mulle. Miks Te olete jätnud Tallinna kesklinna, kus on Toompea, kus on vanalinn all-linnas, kus mõõtmed ulatuvad peaaegu, ma ei tea, Ülemistest mereni välja, väga erisopiline on see kesklinn, kõige nigelamasse olukorda ohtlike jäätmete kogumise osas?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et võib-olla Te täpsustate, et mida Te selle all silmas peate, et mis on see kõige nigelam. Et võib-olla, kui Te selle vastusega ka tutvusite, siis Te nägite sealt, et meil on ... Tallinnas on neli ohtlike jäätmete kogumispunkti, mis on siis sellised statsionaarsed, ja on veel lisaks ka neli jaama. Ja lisaks kaks korda aastas sõidab siis ringi mööda Tallinna selline kogumispunkt, mis peatub pikemaajaliselt ühes kohas, kuhu inimesed saavad oma ohtlikud jäätmed ära tuua. Ning lisaks meil on ka tootjavastutusorganisatsioonid, kes koguvad neidsamu ohtlikke jäätmeid. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh! Et tegelikult mul oleks küsimus ohutute jäätmete kohta. Et ma kirjeldan ühe situatsiooni, mis ühel inimesel Tallinna linnas toimus. Et Te lihtsalt andke siis oma hinnang, et kuidas Te sellesse suhtute ja kas seda määrust peaks muutma.
Et ohutute jäätmete ehk siis ütleme biojäätmete ... biojäätmeid saab kodanik tasuta ära anda eks ju. Ja linnakodanik siis võttis, kogus oma lehed kokku ja sõitis nende kottidega sinna jäätmejaama või äraandmispunkti, ja talle öeldi, et "ei, et me võtame tasuta vastu ainult need osad kotid, et ülejäänute eest peate maksma. Et me näeme küll arvutist, et teil on 5-liikmeline pere, aga te oleksite pidanud siia kõik kohale tulema, siis te oleksite saanud need ära anda". Ta sõitis läbi linna tagasi, pani naise-lapsed peale, läks tagasi, sai ära anda. Põhimõtteliselt oleks ta võinud tänavalt veel neli inimest lihtsalt suvaliselt võtta. Et kas meil praegu nagu e-riigi tingimustes võiks selle ... kas see määrus ongi selline? Või käitus see vastuvõtupunkti juht nagu kuidagi määruste vastaselt? Et kuidas selline absurdne olukord sai tekkida? Kuidas Te kommenteerite?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid? Mul on ikkagi palve, esitada küsimusi poole minuti jooksul.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et minul oleks selle peale vastuküsimus, et miks ta sõitis nii kaugele ja loomulikult sellisel puhul see ei ole nagu päris normaalne, et inimene sõidab ühest linna otsast teise lehekottidega ja tal võetakse ainult osa nendest vastu. Jah, see ei ole tore. Jah.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Tänan! Väga kahju, et Te eksitate meid ja mind kaasa arvatud, kui Te räägite, et kesklinnas on ohtlike jäätmete kokku korjamine väga hästi korraldatud. Ei ole. Mina ise elan kesklinnas ja ma tean, mis see tähendab. Aga minu küsimus Teile on hoopis teisest ooperist - võtke seda kui head nalja või mis iganes -, aga ma esitan selle küsimuse, et näidata, kui absurdselt Te lähenete asjale. Ütelge mulle palun, kas kanepi suitsetamise tuhk on ohtlik, kuulub ohtlike jäätmete hulka?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et see on küll väga-väga kaudselt seotud selle päevakorrateemaga. Aga kuna kanep ei ole meil riigis legaalne, siis ma pean tunnistama, et kanepituhk seega on ka üsna selline mittesoovituslik nähe meie linnaruumis. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Kui ma viin jäätmejaama, ükskõik milline, ma olen päris mitut Tallinna linnas kasutanud, viin midagi ära, siis üsna sageli tuleb seal järjekorras seista. Et linnakodanikud on tegelikult päris usinasti jäätmejaamu kasutamas ja sinna erinevaid jäätmeid viimas. Et miks ei võiks olla Tallinna jäätmejaamad lahti kõigil päevadel mõistliku aja jooksul, näiteks kaheksa tundi vähemalt? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et nagu selle arupärimise vastusest ka lugeda võisite, et meil on juba selliseid jäätmekogumispunkte, mis on kaheksa tundi lahti. Ja meil on kavas need uued jäätmejaamad, mis meil kerkivad siin lähiaastatel Tallinnas, et need oleksidki samamoodi lahti kaheksa tundi ja et inimesed saaksid neid kasutada mugaval ajal. Ja ma olen täiesti nõus, et jäätmete sorteerimine peab olema palju mugavamalt korraldatud kui seni. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Lugupeetud abilinnapea! Aga kas Te olete kursis, missugused järjekorrad täna jäätmejaamades on nendel aegadel, kui nad lahti on? Siin on ilmunud mitmeid artikleid, kus kohalikud kogukonnad ka kirjeldavad, et inimesed seisavad tundide kaupa. Mõnikord on üle 20 auto järjekorras. Et kas Te täna hetkel olete nagu midagi tegemas, sest et see olukord on olnud ammu juba?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Jah. Et nagu ma ka juba eelmises vastuses mainisin, siis Tallinna Keskkonnaamet on väga aktiivselt selle küsimusega tegelemas. Ja meil tulevad uued jäätmejaamad Tallinna erinevatesse punktidesse. Ja lisaks sellele on Tallinnal ka kavas soetada mobiilne jäätmekogumispunkt, mis siis sarnaselt IT-bussile näiteks sõidab mööda Tallinna ringi ja peatub kaubanduskeskuste, selliste tõmbekeskuste parklates ja ootabki inimesi sinna oma ohtlikke jäätmeid ära tooma. Tegeleme. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Et mu eelmine küsimus oli see, et mida täna nagu tehakse. Et ma saan aru, et te hakkate neid jäätmejaamu juurde tegema, mis on väga tore ja tekib ka see mobiilne. Aga mis on nagu ... Meil on ... Kevad veel kestab siin võib-olla kuu aega, kus inimesed koristavad, viivad. Kas praegu midagi on võimalik koheselt nagu muuta? Sest inimestel on muud ka teha kui tundide kaupa järjekorras seista.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Et praegu lisaks olemasolevatele jäätmejaamadele ja kogumispunktidele on samamoodi ... toimib selline variant, kus kaks korda aastas selline samasugune mobiilne kogumispunkt mööda Tallinna ringi sõidab.
Tallinna Linnavolikogu liige - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Kaks korda aastas?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Kevadel ja sügisel. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Liis Klaar, palun!
Küsimus - Liis Klaar Liis Klaar
Kuidas mina ... mina nagu tahaks neid jäätmeid ära anda. Kuidas mina tean, millal ja kus see mobiilne jäätmejaam tuleb ja peatub?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Et kõige tõhusam on vaadata koduleheküljelt, näiteks jäätmejaam.ee. Et sealt saate info kätte. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Meil on jäätmejaamades sihukene naljakas poliitika, et ohtlikud jäätmed on tasuta äraantavad, vana teler on tasuta äraantav, aga vana diivan ei ole. Ja selle tulemusel see vana diivan viiakse ikka metsa alla või vannitoa kahhelplaat või midagi sellist. Et miks see nii on ja miks me ei võiks nagu kõiki jäätmeid tasuta vastu võtta eraisikutelt? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! No see on väga sihukene filosoofiline küsimus esiteks. Ma võin sellele väga pikalt vastata ja ma kohe seda hakkan tegema. Et miks see praegu nii ei ole, et miks võetakse näiteks väiketehnikat tasuta vastu. See on sellepärast, et seda saab taastöödelda, et selle saab lahti võtta ja teha sellest mingi uus materjal, n-ö taaskasutada.
Vanade diivanite puhul on see väga keeruline ja paraku ... nagu ka riiete puhul, et need on sellised jäätmed, mida on väga keeruline taaskasutada ja praegu see olukord on ka sellepärast selline, et meie riigis ei ole väga arenenud ringmajandus. Ehk siis, me ei tooda selliseid tooteid, mida oleks võimalik uuesti ja uuesti ja uuesti kasutada. Ja see on selline suur mõtteviisi ja paradigma muutus, mida meie riigis on vaja läbi viia, et hoogustada meie ringmajandust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Liis Klaari küsimusega jätkates. Et ma siiralt pean ennast internetis ikkagi nagu sihukeselt kogenumaks inimeseks, et leian infot ülesse ja ... ja noh, kui ma siin olen nüüd see jäätmejaam.ee, siis ma ei leia seda infot siit ülesse, et kuidas, millal, kevadel, sügisel see mobiilne jäätmejaam, kogumine toimub. Ja mitte kõik inimesed ei kasuta internetti. Et kas on veel planeeritud või veel kuidagi inimesi teavitatakse?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Jah, on küll planeeritud. Me oleme sellel aastal alustamas näiteks Mustamäel ukselt uksele kampaaniat, kus me siis käimegi ringi ja tutvustame inimestele erinevaid võimalusi, mida oma jäätmetega pihta hakata ja kuidas õigesti sorteerida.
Ma olen täiesti nõus, et isegi ka mul endal on tihtipeale väga keeruline leida üles õiget informatsiooni kodulehekülgedelt ja linnasüsteemis paraku need ahelad on väga pikad. Aga kui teil tekib nagu sellega probleeme, siis palun andke meile kohe teada, et me saame oma IT-spetsialiste sellest valgustada ja et teha kättesaadavamaks neid andmeid. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Liis Klaar, teine küsimus, palun!
Küsimus - Liis Klaar Liis Klaar
Aitäh! Õnne küsis juba selle ära, et kui näiteks inimesel ei ole võimalust vaadata seda internetist, et kuidas ta siis teada saab.

Ja Teie vastasite, et siis te hakkate ringi käima ja informeerima. Aga kui ma ei ole kodus ka sel momendil, mis siis saab? Kuidagi see informatsioon ei toimi või see peaks olema kindlad kuupäevad, kindlad kohad ja seda aastast aastasse, et sa tead täpselt, kuidas.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Jah, et ... aitäh küsimuse eest! Et Tallinnas praegu toimuvad suuremad muudatused meie jäätmepoliitikas ja samamoodi ka teavituses, et inimesed teaksid paremini, et oleks informatsioon olemas. Et kui Teil on konkreetseid küsimusi lahtiolekuaegade ja nende kohtade osas, siis ma uurin need Teie jaoks välja, sest ma tõesti peast ei oska praegu ka öelda. Et ma ei tegele sellega igapäevaselt, et ma ei jälgi neid graafikuid, aga ma saan Teile selle info edastada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, teine küsimus, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh! Et mul jälle küsimus elust enesest. Et kui ma kolisin, siis meil tekkis ka kõikvõimalikke igasuguseid asju, mida tahtsime jäätmejaama viia ja viisimegi ja lõpuks me ei andnudki neid ära, need seisavad meil siiamaani keldris. Igasugused vanad kontoritoolid, pesumasinad, külmkapid, vanad raadiod, mis seal on. Et iga asja vastuvõtmise eest küsiti nii palju raha, et tegelikult mul on odavam tellida konteiner, kõik sinna sisse loopida ja lasta minema vedada. Et kas see on normaalne?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Ei, see kindlasti ei ole normaalne. Ja ma väga kahtlen, et see nii ka on. Et ma tean, et konteineri tellimine on väga kallis võrreldes prügi jäätmejaama viimisega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea abilinnapea! Ma jätkan Liis Klaari küsimusest, et isegi kui Liis Klaar on nüüd kodus ja saab teada, kus need korjeringid käivad, siis kuidas saab teiste inimestega, kes veebis seda informatsiooni ei leia, sest sarnaselt Õnne Pillakule käisin ka mina vaatamas - ei leidnud seda informatsiooni. Et kuidas inimesed saavad teada, kus see täpselt toimub ja millal?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et Relo Ligi, kas Sa palun võiksid vastata sellele küsimusele, et kuidas inimesed saavad oma prügi ära viia?
Sõnavõtt - Relo Ligi Relo Ligi
Jaa, linnaosa lehtedes me oleme sellest teada andnud ja kodulehel, Tallinna linna kodulehel. Ja ka oleme andnud Raepressi uudise välja, nii palju kui ajalehed seda ülesse võtsid, et ma ei ole seda kontrollinud. Kas need Delfi, Postimees, nüüd Päevalehte - ei tea täpselt. Eelkõige linnaosa lehtedes oleme teavitanud ja nemad on ka kindlasti avaldanud selle informatsiooni. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Ja läbirääkimisi selles punktis ei avata. Seega on arupärimine vastatud!
18:28 Päevakorra punkti alustamine - 18. Pirita tee äärsest rannaalast 18. Pirita tee äärsest rannaalast
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Päevakorrapunkt number 18 "Arupärimisele vastamine". Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Riina Solman "Pirita tee äärsest rannaalast". Arupärimisele vastab abilinnapea Züleyxa Izmailova, palun!
Ettekanne - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Jah. Lugupeetud volikogu liige! Olen vastanud Teie arupärimisele 3. mail. Kui Teil on lisaküsimusi, siis olge lahke!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Mul on lisaküsimusi. Ma nimelt tean, et linn tahab seda probleemi taas Siim Kiisleri kaela veeretada. Aga ma kinnitan, et keskkonnaminister ei oma ühtegi heitveetoru või toru, mis suubub sinna Pirita lahte. Et ma siiski arvan, et see on omavalitsuse ülesanne.
Ja ma küsin. Kas Tallinna linnal on teada Tallinna lahte suubuvate torustike ulatused ja kogu torustiku võrgustiku täpsed plaanid, mis näitaksid, et tegemist on vaid sadevetega ja mis annaks garantii, et sadevetesüsteemidesse ei juhitaks reovett? Me räägime sellest reovee haisust.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et see reovee hais, millest on juttu, sellel on tegelikult väga paljusid põhjuseid ja ei saa ainult Tallinna ... või tähendab Pirita tee alt siis neid suubuvaid vee väljalaskmeid süüdistada. Et on ka teisi komponente, nagu ka sadam, mis on väga mahukas ja kust tekivad erinevad siis ained sinna vette. Aga vastates sellele teisele küsimusele, siis jah, meil on torustikud kaardistatud, aga me ei saa praegusel hetkel garanteerida, et keegi ei ole ennast sinna järgi kuhugi lülitanud. Et jah, me ei ole selles ... me ei saa seda 100% väita, et oli ju hiljuti alles juhtum Kadriorus, kus avastati ühe elumaja alt, et kanalisatsioon läks lihtsalt ... Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Ma küsin sellise lihtsa küsimuse, et miks neid kolme suuremat toru, miks neid lihtsalt kinni ei pandud Tallinna linna poolt, mis Pirita lahte voolavad? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Kolme suuremat toru? .... Täpsuse mõttes ma pean ütlema, et seal on 9 vee erikasutusloaga veelaset ja 11, mis on väiksemad ja mis ei vaja siis erikasutusluba ja mis juhivad seda sademevett ära. Ja neid ongi vaja selleks, et meil teedele koguneb sademevesi ja sademevesi on vaja kuhugi ära juhtida. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Kas ja millise täpsusega on kaardistatud Pirita tee sadevete kogumissüsteem ja kas Tallinna linnal on nende torustike osas vee-erikasutusluba?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et nagu ma just eelmises vastuses ütlesin, et 9 väljalaske puhul on see vee-erikasutusluba ja 11 puhul ei ole, et need on siis sadeveeärajuhtimise torud, mis on sellised väiksemad, mis ei vaja seda luba. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Annela Ojaste, palun!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Hea volikogu esimees, abilinnapea! Et Pirita rannaäär on praegu ... noh Haaberstis ka väike lõik on selline ainus koht, kus linnaelanik saab pikalt siis seda rannaäärt nautida. Et ma lugesin vastuseid ja mulle nagu tundus, et see rannaäärehooldus on selline kaootiline ja hästi ära jagatud, et kas te näete mingit võimalust, kuidas see Pirita, see rannaääre heakord saaks olla selline süsteemne ja tõesti oleks heas korras see rannaäär? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et selle heakorra tagaja kohustus on linnaosal ja praegu ei ole küll põhjust etteheideteks, et me ju ei näe seal mingisugust suuremat reostust ja isegi Pirita randa koristatakse iga päev ja meil on ju ka sinilipp seal lausa väljas, et see on väga hea rand. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Te oma vastuses kirjutasite, et Pirita jõgi on kõige suurem n-ö kurja juur, et sealt tuleb seda toiteainet kõige rohkem sisse, et kas on Pirita jõega ka võimalik midagi ette võtta, et see nõnda ei oleks ja Tallinna lahes vee olukord paraneks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Jah, aitäh! Kindlasti on. Et igal aastal seal korraldatakse ka talgusid, et seda valgala siis puhastada, et selle võrra vähem prügi ja erinevaid aineid siis merre suubuks. Aga on ju meil seal ka erinevad n-ö veesõidukid, kes seal, ja seal on väga suur koormus, sellel jõel. Ja paraku tuleb seda, neid toitaineid ka sealt kõrgemalt. Et jah, et me peame siis väga hoolikad olema oma majapidamistes, et me ei kasuta ohtlikke väetisi, taimekaitsevahendeid jne. Et see on hästi palju kinni inimeste harjumustes. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega on arupärimine vastatud!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Rohkem ei ole? Selge, aitäh!
18:35 Päevakorra punkti alustamine - 19. Eesti keele õpe ja keelekümblus Tallinna koolides ja lasteaedades 19. Eesti keele õpe ja keelekümblus Tallinna koolides ja lasteaedades
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Päevakorrapunkt number 19 "Arupärimisele vastamine". Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Riina Solman "Eesti keele õpe ja keelekümblus Tallinna koolides ja lasteaedades". Arupärimisele vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev, palun!
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Tegelikult on arupärimisele juba kirjalikult vastatud. Nii et ma lihtsalt siis olen valmis vastama nagu küsimustele, kui sellised peavad tulema. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea abilinnapea! Et mis Te arvate, millal me võiksime Tallinnas üle minna sellele, et kogu haridussüsteem oleks eestikeelne lasteaiast alates? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma ei oska seda öelda ja ma ei tea, kas see on ka õige suund, kuhu pürgida, et meil kõik, kogu haridus lasteaedades oleks 100% eestikeelne.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, härra volikogu esimees! Hea abilinnapea! Mul on küsimus. Kas Te olete kursis, kas Tallinna linnal või Haridusametil on mõni plaan selle kohta, millest räägivad väga paljud poliitikud eesotsas presidendiga, et lasteaedadest alates peaks toimuma keelekümblus ja lapsed õpiksid mõlemas keeles rääkima? Kas Te olete kursis, kas selline plaan on üldse olemas?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Selline plaan iseenesest on olemas ja praegu on meil juba sellised lasteaiad, kus selline süsteem töötab. Kui me näiteks räägime Kristiinest, kus ma hiljuti veel olin linnaosa vanem, siis seal selline süsteem töötab sellises lasteaias nagu Muinasjutu Lasteaed.
Kui me räägime sellest kandist näiteks, kus ma füüsiliselt elan praegu nagu ehk Kalamajas, siis Kalamajas on näiteks selline lasteaed, kus selline süsteem töötab, nimega Kellukese Lasteaed. Ja iseenesest minu arvates on see väga hea mudel, mida kindlasti tuleks edasi arendada ja Haridusamet on kindlasti selles suunas ka mõelnud. Nii et ma arvan, et see on tuleviku küsimus, kui neid lasteaedu tuleb veel juurde, kes niisuguse õppimisvormiga siis töötavad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Oma arupärimise vastuses Te toote välja, et Tallinnas on üks koolijuht, kes ei vasta eesti keele nõuetele. Teatavasti Vene Lütseumi direktor, kes siis on, ei ole kunagi nendele nõuetele vastanud ja teadlikult rikub seadust. Et millal koolijuht või see kool siis saab endale direktori kohusetäitja asemel või millal siis härra Garanža teeb eesti keele eksami ära? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma olen sel teemal keeleinspektsiooniga rääkinud ja siis ma olen sel teemal ka Garanžaga rääkinud samamoodi. Ma ei ole nõus, et ta põhimõtteliselt rikub seadust. Ütleme niimoodi, et tal on teatud raskusi õppimisega ja samas ta on mulle lubanud seda, et nüüd, kui tema kooli restruktureerimine, ütleme niimoodi, või siis struktuuri muutmine on lõppenud, ta võtab uuesti kõik õpikud siis sahtlist välja ja hakkab seda õppima ja proovib siis lähiajal seda eksamit ära sooritada. Nii et selline vastus läks ka keeleinspektsioonile ja ma loodan, et nii see lähebki. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea abilinnapea! Et ma loodan, et Te olete lugenud Eesti inimarengu aruannet, et see kirjeldab väga hästi seda, kuidas kehv keeleõpe ja paikkondlikud koolid, kus see kvaliteet on kehvem, taastoodab erinevat segregatsiooni tööturul, eluasemeturul ja muudes valikutes. See soovitab ikkagi head eestikeelset haridust algusest peale. Ja see on ka üle 70% venekeelsete vanemate eelistus. Mul on lihtne küsimus, et millal Tallinna inimesed saavad korraliku eestikeelse õppe lasteaiast alates? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Minu teada see 70% vanematest vastasid niimoodi, et nad ei ole selle vastu ja teatud osa õppimisprotsessis nendele lastele toimub eesti keeles, mitte niimoodi nagu Teie seda ütlete. Samas ma ütleks niimoodi, et loomulikult, meie kõigi huvides on see, et me kõik siin oskaksime väga hästi eesti keelt ja loomulikult on kõige lihtsam keelt õppida juba lapsepõlvest saati, nii et selleks on konkreetsed meetmed, mida me ka kasutame juba lasteaedadest saati ja kindlasti kasutame ka edaspidi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Kuidas Te kommenteerite ühe Tallinna lasteaia juhataja väidet, et vene lasteaiad saavad keelekümbluseks raha, aga eesti lasteaiad, kus käivad ka vene lapsed, sest noh vene koduse keelega vanemad panevad spetsiaalselt oma lapsed Eesti lasteaedadesse, et nad õpiksid ka keelt ja siis nagu lasteaiaõpetajad peavad seda tegema oma vabast ajast ja ilma rahata. Et kuidas Te seda kommenteerite?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! See keelekümblusprogramm, kui me võime seda niimoodi nimetada, või siis strateegia, see on praegu põhimõtteliselt alles algusfaasis. Nii et ma arvan, et tasapisi me jõuame ka sinnapoole, et me toetame kõiki, kus on ... kõiki lasteaedu nagu, kus on see keelekümbluse süsteem olemas, ja sõltumata sellest nagu, kas need on eestikeelsed või venekeelsed lasteaiad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Aastad mööduvad ja me räägime kogu aeg ühest ja sellestsamast jutust, et eesti keele oskus on vene koolides probleemiks nii õpetajate kui ka juhtide tasandil. Kui me nüüd selle ... Ja nüüdki Te arupärimisele vastates kirjutate, et lisaks härra Garanža personaalküsimusele on meil 297 koolieelse lasteasutuse pedagoogi ja 112 kooliõpetajat, kelle oskus ei vasta nõuetele. Pakuti erinevaid n-ö nõustamistuge, aga te tegelikult ei nõua seda neilt. Et millal hakkab Tallinna linn tegelikult nõudma, et inimesed kas loovutavad selle koha inimesele, kes oskab keelt või õpivad ära. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! See kahjuks ei ole nii mustvalge, ei ole nii lihtne. Et alustame sellest, et häid spetsialiste ei ole kahjuks jalaga segada nagu. Nii et neid tuleb ikkagi kuskilt võtta.
Mis puudutab seda, et meil on siin nii palju neid pedagooge või siis õpetajaid, kes eesti keelt ei oska nagu, siis tegelikult ei ole see väga suur protsent, kui me vaatame nagu sellele numbrile otsa nagu, mis on nagu see üldarv õpetajaid ja pedagooge. Ja loomulikult Tallinn omalt poolt teeb kõik, et pakkuda neile igasuguseid võimalusi selleks, et nad saaksid oma eesti keele teadmisi parandada ja tegelikult see aitab ka, et see number kogu aeg langeb ja ma loodan, et see langeb ka edaspidi. Vähemalt omalt poolt me teeme kõike selleks, et see niimoodi läheks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Oma eelmise küsimuse vastuseks ma sain Teilt teabe, et Tallinna linnal ikkagi on plaan, kuidas keelekümblusega lasteaedadest juba alustada. Ma käisin Haridusametis külas Haridusameti juhil, küsisin seda plaani ja tema ütles, et ei ole ja pigem on probleem selles, et lastevanematel puudub motivatsioon oma lastele eesti keelt õpetada. Et need, kes soovivad õpetada, need panevad oma lapse eestikeelsesse lasteaeda ja venekeelsetes lasteaedades eesti keele järele nõudlust ei ole. Ja ma küsingi, et kuidas seda plaani saaks siis näha, kui Te ütlete, et see on olemas?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ütleme niimoodi, et me ei saa nagu sundida kooli või lasteaedu kasutada üht või teist meetodit. Keelekümblus on üks meetod. Minu meelest see on päris efektiivne meetod, aga samas see esiteks ei ole ainuke ja teiseks, nagu ma ütlesin, et kui lasteaed ise ehk hoolekogu personal otsustavad, et nemad ei taha kasutada seda meetodit, siis ega me ei saa nagu peale surude seda. Me loomulikult pidevalt suhtleme lastaedade ja koolidega ja suhtleme nendega selles võtmes, et küsime, mis meetodiga nad tahavad siis nagu jõuda sinnamaani, et kõik lapsed ühel ilusal päeval nagu hakkaksid ikkagi eesti keeles rääkima. Ja noh, vastused on erinevad. Tõepoolest on olemas vanemad, kes arvavad, et on targem siis anda oma laps nagu eesti lasteaeda, eestikeelse lasteaeda. On olemas vanemad, kes ei taha midagi kuuldagi sellest ja ei taha mitte mingit keelekümblust oma lapsele. Nii et siin on ... see probleem on natuke suurem ja laiem. Aga me kindlasti liigume selles suunas, et neid keelekümblusklasse oleks ikkagi rohkem. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Toomas Kruusimägi, palun!
Küsimus - Toomas Kruusimägi Toomas Kruusimägi
Aitäh! Ma pikki aastaid imestan Tallinna Linnavalitsuse head, sõbralikku ja sooja suhtumist seaduserikkumise suhtes ja seda ma siis nimetan eriti keeleseaduse kontekstis täna siin. Kas Te rakendate sellist leebet suhtumist kõikide lasteaedade ja koolijuhtide suhtes, kes seadust rikuvad? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Meie arvates seaduserikkumine on halb ja me loomulikult kedagi ei innusta seadust rikkuma. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Ja lugupeetud abilinnapea! Oma arupärimise vastuses tunnistate, et linnal pole ülevaadet sellest, kas keeleinspektsiooni ettekirjutusi järgitakse või mitte. Aga kuidas linn siis tagab, et õpetajad vastaksid keelenõuetele, kui tegelik ülevaade põhjustest, miks keeleinspektsiooni ettekirjutusi ei täideta, üldse puudub?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Keeleinspektsioon pidevalt suhtleb Tallinna Linnavalitsusega ja meie pidevalt suhtleme keeleinspektsiooniga. Nii et me näeme seda statistikat. Ja iga kord, kui keeleinspektsioon näiteks kontrollib õpetajate teadmisi, siis meil on konkreetne inimene, kes on juures, kes seda kõike vaatleb ja siis teeb meile ettekannet sellest ka. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Liis Klaar, palun!
Küsimus - Liis Klaar Liis Klaar
Lugupeetud abilinnapea! Oma vastuses siin paar vastust tagasi Te ütlesite, et ei saa sundida neid õppima eesti keelt. Eesti riigis on ... riigikeel on eesti keel ja ma vaid tean ... Mina ise olen elanud koos oma lastega kolmes eri riigis ja kõikides nendes riikides rääkisid nad või pidid rääkima, olid sunnitud ... mitte sunnitud, vaid see oli loomulik, et sa räägid selles keeles, kus riigis sa oled. Ja me elame Eesti riigis ja eesti keel on riigikeel ja peaks saama sundida, on minu arusaamine. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Kuigi see ei ole küsimus, aga ma vastan väga lihtsalt. Ma ei öelnud, et me ei saa sundida lasteaedu või koole avada keelekümblusrühmasid. Ma ei öelnud seda nagu, et me ei saa sundida kedagi eesti keelt õppima. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Kuivõrd austatud abilinnapea minu esimesele küsimusele ei vastanud, siis ma natuke sõnastan ümber ja küsin üle. Et Teie räägite ju suurepärast eesti keelt, peaaegu kõik Teie Keskerakonna fraktsiooni kaaslased räägivad suurepärast eesti keelt. Et miks Te ikkagi ei nõua seda kooliõpetajatelt? Et nemad on ju kõigi nende laste ja selle ... nemad tegelikult panevad paika selle, kas need lapsed seovad oma tuleviku eesti keele ja Eesti meelega või mitte, ja Te leiate, et neid ei ole võimalik leida. Et kuidagi ... Kas on võimalik, et Te ei suuda leida näiteks sellesama härra Garanža asemel kedagi teist seda kooli juhtima, kui ta neid nõudeid lihtsalt ignoreerib? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! See oli küll selline küsimus, kus oli mitu küsimust sees, aga ma üritan siis vastata sellele.
Ma ütlen niimoodi, et see õpetajate puudus lasteaedades ja koolides, eelkõige venekeelsetes lasteaedades ja koolides on tegelikult üks väga suur probleem. Sinna ei ole lihtne leida isegi eestikeelseid pedagooge, kes sinna tuleksid tööle, hakkaksid siis eesti keeles lapsi õpetama ja siis jääksid sinna kauemaks ajaks, sellepärast et kogemus näitab, et nad väga kiiresti, noh ma ei ütle, et kaotavad huvi selle vastu, vaid millegipärast ikkagi lahkuvad sealt. Samamoodi on siis ka venekeelsete õpetajatega, keda ei ole nagu väga lihtne leida, kuna Eesti riik enam ei ... noh, ma kasutan sõna "ei produtseeri", aga see ei ole kõige ilusam sõna, aga sisu on just selline. Nii et, leida õpetajaid just vene koolidele sõltumata nende emakeelest, nagu ei ole väga lihtne ülesanne. Nii et see ongi see, millest ma rääkisin.
Teiseks, ma ütleks niimoodi, et me ikkagi mitte ainult ei nõua õpetajatelt eesti keele oskust, vaid - sellepärast, et seda nii kui nii nõuab seadus, et kes meie oleme nagu seaduse kõrval -, vaid me aitame neid sellega, et me pakume neile seda võimalust, igasuguseid võimalusi, tegelikult neid on mitu, et nad võiksid ikkagi nagu eesti keelt kiiremas korras ära õppida. Noh, kas selles mahus, mida neil on nende töös näiteks vaja, või siis pigem, mida seadus neilt nõuab.
Nii et ma ütleks niimoodi, me ikkagi loomulikult toetame neid ja pakume neile võimalusi, kuidas eesti keelt õppida ja loodame, et see number, teelikult nagu ma ütlesin, see number läheb aastatega väiksemaks, et see number läheb ka edaspidi väiksemaks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, teine küsimus, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh Lugupeetud ettekandja! Mina imetlen Teie seda usku Sergei Garanžasse, kes 16 aastat on olnud Tallinna Vene Lütseumi direktori kohusetäitja, lihtsalt seetõttu, et ta ei oska eesti keelt. Kas Teie arvates on see õige, et ühel koolil ei ole olnud 16 aastat direktorit, vaid on kohusetäitja lihtsalt sellepärast, et ta ei oska riigikeelt? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma ei usu, et ta on kohusetäitja sellepärast, et ta ei oska eesti keelt. Aga samas ma võin öelda, et nii kooli lapsed kui vanemad on väga rahul tema tööga ja kui me vaatame neid tulemusi, mida see kool näitab, siis need tulemused on väga head ja need teadmised, mis lapsed seal saavad, on tegelikult väga kvaliteetsed. Kaasa arvatud muide eesti keele tase. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Seega on arupärimine vastatud.
Head kolleegid, paluks teid natukene kiiremini reageerida. Ja tegelikult, kui ma seda juba ütlesin praegu välja, siis ma ei peaks ka arvestama selle küsimusega. Aga, teine küsimus, Liis Klaar, palun!
Küsimus - Liis Klaar Liis Klaar
Jaa, väga lühike küsimus. Mis jaoks ta siis on 16 aastat kohusetäitja, kui see ei ole keeleküsimus?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! No ütleme niimoodi, kuna mina tulin siia alles eelmise aasta novembris, siis mul puudub arusaam, miks ta 16 aastat on kohusetäitja olnud, aga praegu, ütleme niimoodi, on see kokkulepe selline, et ta peaks kindlasti eesti keele eksamid sooritama, siis saab temast direktor. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Aga palun, kas Te uuriksite välja täpselt, et miks ta on siis 16 aastat nagu kohusetäitja olnud ja meile järgmine kord lihtsalt mingite arupidamiste raames n-ö vastata? On see võimalik?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Seega on arupärimine vastatud.
18:52 Päevakorra punkti alustamine - 20. Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppehoonetest 20. Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppehoonetest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 20 "Arupärimisele vastamine". Sotsiaaldemokraatliku Erakorra fraktsiooni aseesimees Jaak Juske "Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppehoonetest". Arupärimisele vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev, palun!
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Arupärimisele tegelikult on juba vastatud kirjalikult. Kui on mõned lisaküsimused, olen valmis ka neile vastama.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh, austet esimees! Hea ettekandja! Et ühelt poolt tahan tunnustada Tallinna linna, et on Gustav Adolfi kooli ajalooline võimla korda tehtud ja ehitatud uus väikeste maja Kalamaja Kotzebue tänavasse, aga selle Kotzebue majaga on juba tekkinud probleemid, sest Kalamaja jätkuvalt kasvab. Gustav Adolfi kool on ka tugev kaubamärk ja Tallinna Haridusamet määrab sinna juba esimesse klassi teist aastat kuus paralleeli, mis selgelt tekitab olukorra, kus see maja on õige pea taas lõhki.
Lugesin Sinu vastust ja ma tänan selle eest, aga siin on üks nagu loogikaviga. Et kui mu küsimus oli selle kohta, et kas linn on siis murdmas kokkulepet, mis välistas uues majas teise vahetuse avamise, siis Sinu vastus oli see, et teise vahetuse avamine on kooli enda otsus. Aga kool on ju selles mõttes sundseisus, kui Tallinna linn Haridusameti näol määrab sinna rohkem lapsi, kui see üks vahetus võimaldas? Et millest selline loogikaviga?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma ei usu, et siin on loogika vigane, sellepärast et tõepoolest, seda kui palju paralleele või kui noh kas kui palju vahetusi, noh, kas üks või kaks ikkagi tuleb, otsustab ikkagi tõepoolest kool. Aga samas ma saan aru, et see kokkulepe, see oli küll natuke enne mind, ma saan aru, aga see kokkulepe vist oligi selline, et kaks aastat järjest avatakse kuus I klassi, pärast seda kool juba ise otsustab, kui palju neid esimesi klasse avatakse. Ja ma arvan, et sellepärast kool ei peaks lõhki minema.
Teisest küljest, mulle see küsimuse, esimene küsimus, mis Teie arupärimises oli, on päris lähedane sellepärast, kuna ma juba siin mainisin, ma ise olen Kalamaja elanik ja ma näen, kui aktiivselt käib Kalamaja areng. Et seal tõepoolest ehitatakse aina rohkem uusi maju, uusi elamuid ja tõepoolest minu meelest võiks linn natuke rohkem mõelda selle peale, et kas ei vajaks see kant, ei vajaks see linnaosa lasteaedu või koole juurde.
Nii et mul on konkreetselt selline plaan, et lähitulevikus ma tahaks linnaplaneerimisega sellest rääkida sellepärast, et siin peab olema üks konkreetne vastu, kas see, et kõik need hirmud ja mured, mis meie nagu Põhja Tallinna elanikud siis jagame seoses sellega on alusetud, ja tegelikult statistika näitab, et nii lisakohti lasteaedades ja koolides maja ei ole, või siis ikkagi probleem on olemas ja me peaksime kindlasti sellele tähelepanu pöörama. Nii et selle küsimusega ma luban, et ma tegelen. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Rääkisite muredest ja hirmudest ja sellest, et probleem Kalamajas seoses koolikohtadega on olemas. Ja ma küsingi üle, et kas see kokkulepe, et lapsi ei panda õhtusesse vahetusse seoses selle ülekoormusega ikkagi vastab tõele ja Te kinnitate praegu selle üle. Sest oma arupärimises ütlesite, et koolipidaja otsustab. Aga koolipidaja on omavalitsus ehk Tallinna linn, teie. Ja selle pärast ma palungi üle kinnitada, et lapsi õhtusesse vahetusse ei panda ja ei sunnita kooli, nii nagu te ka ei sunni õpetajaid, vaid teete ... teostate heatahtlikku järelevalvet keeleõppe puhul.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma siinkohal pöörduks kolleegide poole Haridusametist, sest sellepärast, et kõik need kokkulepped, millest me siin räägime, olid ikkagi sõlmitud, kui olid, mul on raske seda kommenteerida, siis enne seda nagu, kui mina tulin abilinnapea ametisse. Nii et äkki Haridusamet saab seda kommenteerida. Aitäh!
Sõnavõtt - Marika Pettai Marika Pettai
Ja ma püüan siis vastata. Marika Pettai, Haridusamet, hariduskorralduse osakonna juhataja. Et soovin üle kinnitada seda kokkulepet, mida ütles ka siis abilinnapea, et kool peale remondist tulekut komplekteerib kahel järjestikusel aastal kuus I klassi. Praegu on teine aasta ja koolijuht on meile juba avaldanud soovi komplekteerida viis I klassi. Ehk siis just kui sellest kokkuleppest on keeruline kinni pidada.
Siis teine asi, millele ma võib-olla Teie tähelepanu soovin juhtida, on see, et Tallinna Haridusamet ei määra klassikomplektide arvu, vaid määratakse laste hulk kooli ja selle põhjal koolijuht siis ise komplekteerib klassid. Ja need lapsed määratakse teatud selgete tingimuste põhjal, mis on kõik võrdsed tingimused kõigile Tallinna lastele. Ja need tingimused on siis järgmised: õed-vennad juba eelnevalt selles koolis, siis kooli lähedus ja kolmas tingimus on siis lapsevanema soov. Ja on päris kindel, et me kõiki soove ei saa arvestada. Esimene soov, millest me lähtume ja mis on väga inimlik, on see, et õed-vennad saaksid ühes koolis käia. Kindlasti me püüame arvestada kooli lähedust ja kolmas siis lapsevanema soovi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, teine küsimus, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh! Et ma kõigepealt oleks soovitanud, hea abilinnapea, pöörduda volikogu esimehe poole, kes on Teie eelkäija, kes kõiki neid kokkuleppeid on sõlminud, ka eelmise päevakorrapunkti ajal.
Aga vastuseks ametniku põhjalikule vastusele ütlen seda, et siiski klassis laste piirarv on selgelt paika pandud. Et selles mõttes, kui linn määrab kindla arvu lapsi, siis ta tegelikult määrab ka n-ö sisuliselt klassikomplektide arvu. Aga on rõõm, et see kokkulepe on üle kinnitatud, et alates järgmisest õppeaastast siis seda kuue klassikomplekti nõuet ei ole.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ei ole. Aitäh!
Küsimus jätkub - Jaak Juske Jaak Juske
Aga ma küsin ka. Et selle Kotzebue maja arenduse puhul teine etapp näeb ette sinna võimla ehituse. Et kui kaugel see asi on? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Iseenesest me oleme sellest rääkinud linnavalitsuses ja praegu esialgse plaani järgi selle võimla välja ehitamine on linna eelarvestrateegiasse pandud, mis kestab neli järgmist aastat. Kas see on lõpuni selles strateegias, seda ma saan juba öelda nagu päris varsti. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Te Kalamaja elanikuna ütlesite, Te ei pea n-ö ... ei tee sellest saladust, et Te näete perspektiivi ka piirkonda võib-olla ühe kooli juurde ehitamises.
Mina jälle ei ole Kalamaja elanik, ma olen Haabersti elanik ja tean, et meie piirkonnas on ka viimase kümne aastaga üle 2000 lapse juurde tulnud. Et Kakumäe piirkonnas Veerise tänava lasteaed, enne kui ta avati, oli ta juba täiesti komplekteeritud ja järjekord oli pikk, kes sinna lasteaeda ei mahtunud.
Et mu küsimus on see, et nii Haaberstit puudutavas osas kui näiteks Pirita kasvab väga kiiresti ... Et kas Teil tervikuna on linnas plaanis ka ette valmistada selline tõsine analüüs, kuhu meil reaalselt on vaja koolikohti juurde, kui palju ja kuidas linn selle olukorra lahendab? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma lihtsalt parandan nagu. Et ma ütlesin, et ma tahaks täpsustada Linnaplaneerimise käest nagu, kas sinna on vaja juurde koole või lasteaedu. Aga samas jah, ma olen olukorraga Haaberstis kursis, sest minu juures käisid sellel teemal vestlemas ka kohalikud asumiseltsid, nende esindajad koos linnaosa vanemaga, ja tõepoolest, seal oli juttu sellest, et kindlasti võiks sinna kanti tulla vähemalt üks uus lasteaed ja oli meil juttu ka koolist. Nii et ma ütleks, et perspektiivis on see ikkagi täiesti võimalik.
Mis puudutab seda üldisemat plaani, siis ma arvan, et Haridusamet praegu korjab kõik need andmed, et mis on see olukord linnas ja kuidas see muutub, ja tegelikult ühel päeval omalt poolt kindlasti pakub neid variante, et kuhu kohta võiksid siis uued õppeasutused tulla, olgu nendeks lasteaiad või koolid. Samas üks uus lasteaed sinna Haabersti linnaossa on niikuinii varsti tulemas. Nii et ma arvan, et see on juba ka hea algus. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega on arupärimine vastatud!
19:02 Päevakorra punkti alustamine - 21. Lasnamäe ujula rajamise kohta 21. Lasnamäe ujula rajamise kohta
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Päevakorrapunkt number 21 "Arupärimisele vastamine". Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits "Lasnamäe ujula rajamise kohta". Kuna lugupeetud volikogu liige saalis ei viibi, arupärimine on vastatud!
Nii! Kui ... jah, arupärimine on vormistatud fraktsiooni liikme, mitte fraktsiooni poolt, siis fraktsiooni liige peab ise kohal viibima ja küsimusi esitada ei saa.
Tallinna Linnavolikogu liige - Riina Solman Riina Solman
Tegelikult .... aga ma ei saanud neid kätte ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa. Aga no isegi, kui ta annaks teada, see ei muudaks midagi. Et siis oli vaja enne istungit, kui oli päevakorra kinnitamine, enne seda siis anda teada.
Tallinna Linnavolikogu liige - Riina Solman Riina Solman
.... Aga kui on erakorraline ....
Tallinna abilinnapea - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ma ütleks niimoodi. Kui Riina Solmanil on mulle küsimusi, siis ma suure hea meelega vastan temale pärast seda istungit.
19:04 Päevakorra punkti alustamine - 22. Laste huviharidusest ja huvitegevusest Tallinnas 22. Laste huviharidusest ja huvitegevusest Tallinnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 22 "Arupärimisele vastamine". Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak "Laste huviharidusest ja huvitegevusest Tallinnas". Arupärimisele vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev!
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Arupärimisele sai kirjalikult vastatud. Kui arupärimise autoril või kellelgi teisel on lisaküsimusi, olen valmis neile ka vastama.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Ma tänan nende vastuste eest. Ma täpsustaks ühte, mis ... Ta on selle teemaga seotud, aga ei olnud päris küsimustes. Et kui meil märtsis toimus ümarlaud, siis ühe teemana oli jutuks, et huviharidus viia Noorsoo- ja Spordiameti alla. Et kui kaugel sellega ollakse ja kas seda valmistatakse ette? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma eelkõige tahaks tunnustada Õnne Pillakut selle eest, et tema järjekindlalt kaitseb seda teemat ja küsib küsimusi.
Vastates sellele küsimusele ma võin öelda, et nagu ma tookord ütlesin, ma käisin ära Tartu linnas, kus ma sain tuttavaks nende süsteemiga, mis neil on seal. Ja iseenesest praegu me analüüsime seda võimalust, et üks võimalik variant on tõepoolest näiteks see, et noorsootöö olekski pigem Haridusameti all ja tegeleks rohkem siis just nimelt huvihariduse teemaga.
Aga ma ütleks niimoodi, et praegu ei ole mul seda vastust veel olemas, kas me kindlasti teeme seda või mitte. Aga no ma loodan, et lähiajal on see vastus olemas. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Hea volikogu esimees, lugupeetud abilinnapea! Tallinn on Eesti jõukaim omavalitsus ja oma vastuses Te ütlete, et erahuvikoolide toetamine ei ole KOV-i kohustus. Ometigi leiab linn aega ja raha, et tegeleda munitsipaalpoe, panga ja paljude teiste mittekohustuslike tegevustega, ja samas ka munitsipaalhuviharidust te rahastate. Et kuidas seda vastuolu seletada?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, teine küsimus, palun!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ega ma siin suurt vastuolu ei näe. Tõepoolest meie munitsipaalhuviharidussüseem on päris tugev, meil on kümme munitsipaalhuvikooli. Nii et pole ka ime, ütleme niimoodi, et me eelkõige panustame just munitsipaalhuviharidusele. Sellepärast, et seda ressurssi on kindlasti vaja kasutada. Mis puudutab neid asju, mis ei ole kohustuslikud, siis tõepoolest on väga palju asju, mis kohustuslikult ei ole ja siin linn otsustab ise, et mis on siis prioriteetsem, mis mitte. Aitäh!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Sellelsamal ümarlaual, kus me kohtusime, kus olid erahuvialakoolid toona siis, oli jutuks ka, et järgmisest aastast ehk linn planeerib toetada ka erahuvialakoole taas kord. Et kui kaugele selle mõttega on jõutud ja kas see võiks järgmisest aastast realiseeruda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Linn planeerib .... Ütleme niimoodi, et nagu siin ühes vastuses meil on kirjas, et lähitulevikus on kavas alustada läbirääkimisi antud teemal kõigi osapooltega. Nii et ma ei välista seda nagu, et see kõik on võimalik. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh! Küsimus vastati just äsja ära. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega on arupärimine vastatud.
19:08 Päevakorra punkti alustamine - 23. Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoone projekteerimisest 23. Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoone projekteerimisest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 23 "Arupärimisele vastamine". Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak "Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoone projekteerimisest". Arupärimisele vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!Tegelikult arupärimisele on juba vastatud, kui jällegi on lisaküsimusi, on valmis ka neile vastama. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Ma mäletan ...
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Veel mitte.
Küsimus jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
Vabandust! Abilinnapea. Ei tea. Vot sõnal on jõud, on ju. Et ma loodan nüüd, et ma ära ei sõnanud.
Aga ... eelmise aasta lõpus, kui me võtsime Tallinna eelarve vastu, selle aasta eelarve, siis sinna sisse sai lisatud rida 40 000 eurot Nõmme Gümnaasiumi spordihoone, ütleme siis täna - ettevalmistustöödeks. Ma loen Teile, tsiteerin Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu viimast protokolli. Linnaosa vanem Grete Šillis ütleb: "Spordihoone rajamisega tegeleb Noorsoo- ja Spordiamet. Kohtumisel nendega on selgunud, et seda lubatud 40 000 eurot ei ole. See raha on Haridusameti eelarvel, kuid puudub märge sihtotstarbeliseks kasutamiseks."
Et ma nüüd siis küsin. Et kuidas selle looga on? Et eelarvesse siin läks see väga kindlalt Nõmme Gümnaasiumi spordihoone rajamiseks, ettevalmistustöödeks. Kas see raha on olemas ja millal siis ettevalmistus hakkab? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! See raha on tõesti olemas. See raha läheb konkreetselt Nõmme Gümnaasiumi spordihoonele. Praegu on, nagu ma ütlesin, on koostatud eelarvestrateegia esialgne variant ja sellesse eelarvestrateegiasse on Nõmme Gümnaasiumi spordihoone väljaehitamine täiesti olemas lähiaastatel. 40 000 eurot on selline summa, millest ei piisa selleks, et see objekt projekteerida.
Samas on kaks varianti ... no isegi on kolm varianti, ütleme niimoodi, mida võiks nagu selle rahaga ära teha nagu. Üks on see – valmistada lähteülesanne. Teine on viia läbi arhitektuurkonkurss. Kolmas variant on lihtsalt kasutada seda raha, lisades sinna raha veel eelarvest projekteerimisele. Nii et mina võin Teid kindlasti rahustada, et see raha läheb konkreetselt sellele hoonele ja mitte kuskile see ära ei kao. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, teine küsimus, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Mul on hea meel. Et kahju, et värske linnaosa vanem siis lihtsalt käis Nõmme inimesi hirmutamas.
Aga ma küsin siis siit edasi. Et millal reaalselt võiks hakata kas siis see ideekonkurss või projekteerimine? Et millal see otsus tuleb? Et väga pikisilmi oodatakse järgmist sammu. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Anti, tahad kommenteerida?
Sõnavõtt - Anti Sirkel Anti Sirkel
Anti Sirkel, Haridusamet, haldusosakond. Seda küsimust oleme arutanud nüüd linnas ja tõepoolest, nagu abilinnapea ütles, sellest rahast ei piisa, et välja kuulutada riigihange projekteerimiseks. Küll aga saame teha ettevalmistusi, et lähteülesannet koostada ja lähtedokumente koostada. Ja kui, nii nagu lubati, tuleb raha juurde, saame võib-olla rääkida siis projekteerimishankest.
Sõnavõtt - Anti Sirkel Anti Sirkel
Jah, nende kuupäevadega võib nõustuda, põhiaasta numbritega.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Toomas Kruusimägi, palun!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ütle, millal. Ma oletan, et see on siis projekteerimine 2019 ja väljaehitamine siis 2020 või hiljemalt 2021 võiks see plaan olla niimoodi.
Küsimus - Toomas Kruusimägi Toomas Kruusimägi
Aitäh! 40 000, sain ma aru, on eraldatud kellelegi selleks, et ühe plaanina teha selle eest lähteülesanne. Kas lähteülesannet mitte ei koosta ametnikud või koolitöötajad, kes saavad seda töötasu juba või on plaanis teha hange, et võtta kedagi firmat või füüsilisest isikust eraettevõtjat tööle sellise lähteülesande koostamiseks? Või saan ma millestki väga valesti aru? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Tegelikult minu, ma ei ütle soov, no minu selles mõttes nägemus oleks selline nagu, et see raha ikkagi oleks osa projekteerimisest, osa sellest projekti koostamisest. Aga ma ei tea. Anti, nagu kommenteeri. Et kui me lähme seda teed pidi, et lähteülesannet on vaja nagu, siis ...
Sõnavõtt - Anti Sirkel Anti Sirkel
Selle objekti kohta on koostatud detailplaneering ja detailplaneering näeb ette arhitektuurikonkursi, juhul kui me ei lähe sellesama mahuga edasi, mis selle detailplaneering kehtestab. Nii et praegult on mitu otsustamise kohta, kas minna arhitektuurikonkursiga, kas minna uuesti nagu selle mahu sõnastamise peale. Loomulikult 40 000 selleks kindlasti ei kulu, aga suurem osa sellest 40 000-st jääb projekteerimisraha sisse.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Ma püüan natukene Õnne häälega siis küsida. Et millal tehakse otsus selle raha kasutamise kohta? Nagu just kirjeldati, valikuid on palju. Ja kuidas see 40 000 kasutatakse, mille jaoks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma arvan, et see otsus tehakse juba lähikuudel. Et kindlasti selle aasta sees. Ja nagu ma ütlesin, et minu soovitus oleks see nagu, et see raha ikka läheks sinna projekteerimisse, kuhu nagu oleks kindlasti vaja veel raha juurde panna. Aga see raha on, praegu vähemalt, nagu ma ütlesin, nagu eelarvestrateegia esialgses variandis olemas. Nii et ma arvan, et niimoodi me läemegi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega on arupärimine vastatud!
19:14 Päevakorra punkti alustamine - 24. Salme Kultuurikeskusest 24. Salme Kultuurikeskusest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 24 "Arupärimisele vastamine". Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak "Salme Kultuurikeskusest". Arupärimisele vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev, palun!
Ettekandja - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Arupärimisele sai kirjalikult vastatud päris põhjalikult, aga kui ikka on lisaküsimusi, siis ma olen valmis ka neile vastama. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Ma kohe kasutan võimalust siin siit viimasest lausest võtan sõna sabast kinni, et mis puudutab siis uue direktori leidmist. Et kui kaugel sellega ollakse, et siin 11-ndal, kui ma ei eksi, oli vestlusvoor kandidaatidega. Et millal see otsus tehakse?
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah, aitäh! Kuna tõepoolest see arupärimine jäi meil natuke toppama, nagu siin ... siis praeguseks on konkurss tõepoolest läbi, vestlusvoor on nagu läbi peetud ja praegu otsustab juba komisjon konkreetselt, keda nad näevad siis uue direktori ametis. Ma saan aru, et praegu põhitakistuseks on see, et linnaosa valitsuse ... linnaosa vanem, Põhja-Tallinna linnaosa vanem on praegu puhkusel. Nii et kohe kui ta tagasi tuleb, ma arvan nagu, et see otsus tehakse ära. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Kui saame nüüd valitud uue direktori, et mida see direktor täpselt tegema hakkab, kui sinna kolib varsti Linnateater oma ehituse ajaks? Et mis ta töö reaalselt saab olema? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! No esiteks. Ega me ei vali direktorit kaheks aastaks, me valime teda ikkagi natuke pikemaks perioodiks.
Teiseks, see, et sinna peaks kolimas Linnateater, ei tähenda seda, et selle keskuse elu kohe seiskub ja rohkem seal midagi ei toimub, ainult Linnateatri elu keebki seal. Et nagu ma siin arupärimises juba vastasin,et on terve rida igasuguseid organisatsioone, MTÜ-sid jne, kes jätkavad tööd Salme Kultuurikeskuses ja me loomulikult teeme kõik endast sõltuva, et nende töö ei oleks selle kolimise pärast häiritud. Küll võib juhtuda niimoodi, et mõned MTÜ-d peavad siis arvestama natuke teiste aegadega näiteks. Võib-olla teiste ruumidega sealsamas Salme keskuses. No äärmisel vajadusel me kindlasti pakume neile ka ruumid teistes linna kultuuriasutustes, aga see elu seal Salme Kultuurikeskuses läheb edasi. Et siin ei ole küsimustki.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega on arupärimine vastatud.
19:17 Päevakorra punkti alustamine - 25. Kalda tänava korvpalliplatsi rekonstrueerimisest 25. Kalda tänava korvpalliplatsi rekonstrueerimisest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 25 "Arupärimisele vastamine". Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak "Kalda tänava korvpalliplatsi rekonstrueerimisest". Arupärimisele vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev.
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Sama paar jälle.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
See oli praegu sissejuhatus?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah. Sissejuhatus on see, et nagu ikka, et sai kirjalikult vastatud, võin ka suuliselt vastata lisaküsimustele.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Kuna sellest vastamisest on ka mõni aeg mööda läinud, et ma kasutan seda võimalust, et küsida, kui kaugel tööd on? Et siin arupärimise vastuses oli, et plaan on suve keskpaigaks see korvpalliplats lõpuks ometi korda teha. Kui kaugel ollakse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Mul oli täna spordiameti esindajatega meie koosolek, kus ma küsisin üle, et kui kaugel me sellega oleme. Mulle öeldi nagu, et kõik läheb plaanipäraselt.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Toomas Kruusimägi, palun!
Küsimus - Toomas Kruusimägi Toomas Kruusimägi
Jaa, aitäh! Kas Te võiksite täpsustada, mida tähendab plaanipärane? Et mis plaanipäraselt ... millal peaks see siis avatama ja kus etapis täna peaks olema? Sest volikokku sõites sealt mööda selle koha pealt, seal oli ... täitsa parkimisplats täitsa toimis. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma arvan, et sügise ... suve alguses on juba see projekt valmis ja suve keskpaigaks, nagu ongi kirjas, see plats saab uuesti spordielu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud! Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Kõik? Viimast ei ole ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ei. Välja võetud.
19:19 Päevakorra punkti alustamine - Avalduste ärakuulamine Avalduste ärakuulamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nüüd on päevakorrapunktid läbi arutatud ja võime asuda avalduste ärakuulamise juurde. Ja esimesena saab sõna Riina Solman, palun!
Kõne - Riina Solman Riina Solman
Head kolleegid! Tegin arupärimise lugedes täna päevakajalist meediat ja jälgisin, mida ütles Yana Toom. Ja tema ütleb, kõneldes Tallinna Sõle Spordikeskusest ja sellest uuest korruptsioonisüüdistusest, et "Keskerakond ei ole korruptante kunagi kaitsnud". Ma julgen vastu vaielda. Ma ei tea, kus sfäärides Yana Toom viibib, kui ta Eestis käib. Brüsselis, me teame, ta võitleb seal Vene propagandavastase StratCOM-i vastu ja teeb aeg-ajalt minule tuntavalt kohe Kremli-meelseid avaldusi.
Aga rääkides kodutanumast, siis korruptsiooni on Keskerakond Tallinna linna näitel kaitsnud kohe kindlasti. Mõned aastad tagasi olin ma Kesklinnaosa kogu liige, kui andsin oma hääle uuele Kesklinnaosa vanemale Alar Näämele. Ei olnud väiklane, ka kade. Mõtlesin, et noor inimene, hea haridusega, minu arust oli geenitehnoloog, sportlane, tunnustatud sportlane, kaitseliitlane, ja toetasin tema valimist Kesklinna osa vanemaks. Mõne aja pärast selgus, et ta teeb oma Riigikogu kampaaniat Tallinna linna raha eest. Ja kaks aastat me esitasime küsimusi ja kaks aastat Keskerakonna liikmed linnaosakogus kaitsesid korruptanti, kes tegelikult ka Riigikohtu otsusega ... kaebust ei võetud, tema kassatsiooni kaebust ei võetud arutuselegi. Tegelikult kaitsti. Teati, mis on tehtud, linna raha on varastatud. Ja ma juhin veel tähelepanu. Alar Nääme eile kaitses Sõle Spordikeskuse arendusjuhina härra Ristlaant, öeldes et tema ei ole näinud pealt isiklikult altkäemaksu võtmist.
Et tegelikult on aeg tunnistada, et linnasüsteem, mis on ehitatud kunagi üles Edgar Savisaare poolt, on aldis korruptsiooniks, igasuguseks korruptsiooniks. Ja see pimesiku mäng lõpetada ära!
Ning mul on vastavalt sellele siis ka edasi anda küsimused linnapeale Taavi Aasale, kas ta kavatseb tulevikus sellega tõhusamalt tegeleda? Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kristen Michal, palun!
Tallinna Linnavolikogu liige - Kristen Michal Kristen Michal
Mitu minutit mul on üldse?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Viis.
Tallinna Linnavolikogu liige - Kristen Michal Kristen Michal
Viis? Viite ära ei kulu.
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Nii! Head linnavolikogu kõik saadikud, kes on endiselt tööle jäänud! Rõõm teid siin tervitada! Ja kõik miljonid vaatajad!
Et mul on üle anda meie poolt üks arupärimine, mis puudutab Jüri Ratase MTÜ rahalist toetamist. Ajakirjanduses on ka seda kajastatud, et Jüri Ratas, kes on Tallinnas Keskerakonna nõukogu esimees ehk mõjukas isik, isiklikult värbab näiteks abilinnapäid Aivar Riisalu sõnul ja esitab ka linnapäid, linnapea kandidaadi. Ühesõnaga, tal on selge mõju nende otsuste üle, mida Tallinnas tehakse ja tema MTÜ on saanud Tallinnalt ka rahalist toetust. Eriti viimase aja sündmuste valguses on küsimus, kas on tegemist korruptsiooniohtliku olukorraga, mis puudutab Jüri Ratast peaministrina, Keskerakonna esimehena ja Tallinna Keskerakonna nõukogu esimehena. On hulk küsimusi ja me loodame neile küsimustele saada vähemalt sama asjalikud vastused, kui tavaliselt saame.
Ja meil on ka kaks eelnõud - need anname üle. Esimene eelnõu puudutab linnavalitsuse liikmeid. Me oleme siin rääkinud nelja opositsiooni erakonna poolt ühiselt, kui me avaldasime nelja erakonna poolt umbusaldust Taavi Aasale ja ühe erakonna ehk Keskerakonna toel ta jäi ametisse, et linnavalitsuse liikmed ei peaks olema nõukogudes, ei peaks saama seal täiendavalt tasu analoogselt ministritega, et ei tekiks huvide konflikti. Selle ettepaneku me teeme. Korduvalt oleme teinud, teeme veel.
Ja teiseks teeme ka ettepaneku, et vähemalt kolmandik linna ettevõtete nõukogudes oleks sõltumatud liikmed, et oleks tagatud ka keegi, kellel on julgust küsida küsimusi ja kellele võib-olla on põhjust küsida küsimusi, sest ta vastutab oma varaga.
Ja kolmas punkt ehk teine eelnõu on lihtne, kuid hästi märgiline ettepanek. Et me kõik teame, et linnavolikogu revisjonikomisjonis on enamuses Keskerakond. Täpselt seesama skeem ehk omad kontrollivad omasid. See tuleb lõpetada! See on konkreetne ettepanek. Täpselt sama juttu me rääkisime ka, kui me nelja erakonna poolt tegime ettepanekuid Taavi Aasal ametist lahkuda. Nii et nüüd me tegelikult lähme sellest jutust sammu edasi ja esitame konkreetsed ettepanekud. Siis me näeme, kui palju on alust sellel jutul, et Tallinnas tahetakse korruptsioonivastase tegevusega tegeleda. Aitäh! Sihuke paks paberipakk.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Õnne Pillak, palun!
Kõne - Õnne Pillak Õnne Pillak
Lugupeetud istungi juhataja, saalis olijad, kes veel on siia jäänud! Ma alustan positiivse ettepanekuga. Nimelt on volikogus juba kaks toetusrühma loodud. Üks, mis puudutab teenusmajasid ja teine lasteaedasid. Sellel eeskujul ma teen ettepaneku ja kutsun ka volikogu liikmeid ülesse osalema huvihariduse toetusrühmas. See vajadus on tingitud sellest, et üle pika aja Tallinnas on võetud kuulda ja pööratakse tähelepanu ka erahuvialakoolidele. Nad on ääretult tänulikud selle eest. Ja see ei ole ... Kui abilinnapea siin meil märtsis toimunud ümarlaual ütles, et nad on kasumit teenivad ettevõtted, siis tegelikult see päris nii ei ole. Nad on ikkagi ettevõtted ... või tegelikult asutused, kes pakuvad ühele osale Tallinna lastele ja noortele huvitegevust. Kasumi teenimisest seal on asjad valgusaastate kaugusel.
Ja sellel ümarlaual, kui me arutasime erinevaid rõõme ja muresid, siis toodi välja näiteks sellised asjad, et Tallinnas ei ole terviklikku ülevaadet huviharidusest, sellepärast et Tallinna linn omab ülevaadet ainult munitsipaalhuvialakoolidest ja sinna juurde ka üldhariduskoolides tegutsevatest huviringidest. Aga erahuvialakoolid neid absoluutselt ei huvita, mis ka saadud arupärimiste vastustest kumas välja.
Mul on pisut sihukest positiivset tunnet sees, et võib-olla see sein seal vahel hakkab õhemaks minema. Ma ei saa veel öelda, et see oleks murtud. Ehk siis just seetõttu me oleme valmis - mina isiklikult täitsa ja ma loodan, et siin teised volikogu liikmed ka ja ka valdkonna inimesed - pakkuma linnale tuge. Et leiame need puutekohad. Leiame need võimalused, kuidas siis neid ka neid, pisut üle 20 000 lapse ja noore linn võiks toetada, kes käivad erahuvialakoolides. Selle ettepaneku ja üleskutse kindlasti me fraktsiooni poolt saadame ka kõigile fraktsioonidele, et saaks siis oma esindaja või esindajad sellesse toetusrühma esitada.
Nüüd järgmine punkt, mis mul siin ees on, ei ole nii positiivne, vaid pigem ma ütleks, et negatiivne just Tallinna linna ja linna maine ja inimeste seisukohalt. Ja see on arupärimine Taavi Aasale, mis puudutab Sõle Spordikeskuse korruptsioonijuhtumit. Ma ütleks, et ebameeldiv. Tõesti ebameeldiv on seda tänaseks juba tavapärast olukorda vaadata, kus ... nüüd vist ei ole isegi kuut aega vahele jäänud, et kui on järjekordsed korruptsioonijuhtumid Tallinnas. See rikub väga tõsiselt Tallinna mainet. Ja öelda, et need on sihukesed erandolukorrad või nagu me täna lugesime, et Keskerakonnal ei ole korruptsiooniga mingit seost, nad taunivad seda, siis ma juhin tähelepanu, et kõik need aastad, kõik need juhtumid, mis siin on olnud, need on paraku Keskerakonna juhtimisel. Tallinna juhib Keskerakond üksi. Ainuvõim! Ja need on sellel ajal kõik nüüd juhtunud siin. Et me ei saa öelda, et linn on hästi juhitud.
Ja seetõttu on siin linnapea Taavi Aasale mõned küsimused meie fraktsiooni liikmete poolt, millele ma siis loodan kõigi meie fraktsiooni liikmete poolt, kes siia on allkirja andnud, et me saame ausad ja sisukad vastused. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Merilin Anijärv!
Kõne - Merilin Anijärv Merilin Anijärv
Tere, volikogu liikmed ja volikogu esimees! Edastan teile arupärimise Tallinna Linnahalli fassaadi grafiti puhastamisest. 14. mail alustati Tallinna Linnahalli puhastamist grafitist. Grafitist puhastatakse kogu linnahalli fassaad, tööde maht on kokku 2850 m² ning tööde eest vastutab Tallinna Linnahalli Aktsiaselts.
Meenutuseks, et möödunud aasta sügisel tehti Linnahalli fassaadile ebaseaduslikud maalingud ka Riigikogu liikme Märt Sultsi eestvedamisel. Nende maalingute tegemist toetas linn kokku 25 000 euroga. Ja 10 000 euroga eraldas Tallinna Linnahalli Aktsiaselts ning 15 000 eurot Tallinna Linnavolikogu.
Siin on toodud küsimused, millele fraktsioon palub kirjalikku kui ka suulist vastust. ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Nüüd on avaldused ära kuulatud. Annan teada, et järgmine linnavolikogu istung toimub korraliselt 31. mail. Kuulutan istungi lõppenuks!
19:31 Istungi lõpp