Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 14.06.2018  
Istungi number: 12  
Istungi aeg: 16:00 - 21:45  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-14.06.2018.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

1. Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine (OE 117)
2. Tallinna arengukava 2018−2023 (II lugemine) (ME 98)
3. Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2019–2022 (ME 112)
4. Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine) (ME 99)
5. "Tallinna arengukava 2021–2030" koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE 108)
6. Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2012 määruse nr 28 "Tallinna Linnavolikogu töökord" muutmine (ME 109)
7. Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koolivõrgu korrastamise kokkuleppe lisa 1 projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale (OE 97)
8. Tallinna Nõmme Noortemaja nimetuse muutmine (OE 102)
9. Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinnas (OE 77)
10. Veerenni tn 61, Veerenni tn 63, Veerenni tn 65, Veerenni põik 4 ja Veerenni põik 6 kinnistute ning Viadukti tn 42 kinnistu osa detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Kesklinnas (OE 100)
11. Mäepealse tn 21 ja 25 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe ja Nõmme linnaosas (OE 106)
12. Paljassaare tehissaare detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas (OE 121)
13. Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas (OE 107)
14. Punane tn 48a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas (OE 115)
15. Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 1998 otsuse nr 112 punktiga 3.2 kehtestatud "Randvere tee 57 ja Nõo 2a kvartali detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine (OE 92)
16. Tallinna Linnavolikogu 15. mai 2003 otsusega nr 159 kehtestatud "Kadaka pst 120 ja 120a kinnistute detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Vesioina tn 10, 12, 14 ja 5 kinnistute osas (OE 96)
17. Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 otsusega nr 27 kehtestatud "Rännaku pst ja Auto tn vahelise maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Kärbi tn 36 kinnistu osas (OE 101)
18. Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2000 otsusega nr 279 kehtestatud "Kakumäe tee 14a ja Kakumäe tee vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Kakumäe tee 18, 18a ja 20 kinnistu osas (OE 103)
19. Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2011 otsusega nr 135 kehtestatud "Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Vesilennuki tn 3 kinnistu osas (OE 105)
20. Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 otsusega nr 272 kehtestatud "Tallinna Vanasadama loodeosa detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine (OE 110)
21. Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1061-k kehtestatud "Tiskre tee 23, 25, 27 ja 29b kruntide ning lähiala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Räime tn 23 kinnistu (krundi positsioon 29) osas (OE 111)
22. Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2017 korraldusega nr 943-k kehtestatud "Endla tn 2, Endla 4c, Toompuiestee 3 ja Luise tn 1 // 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Luise tn 1 // 3 hoone säilitamise nõude ja sellega seotud ehituslike tingimuste osas (OE 114)
23. Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 202 kehtestatud "Väike-Patarei, Jahu ja Vana-Kalamaja tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Vana-Kalamaja tn 40 // Väike-Patarei tn 19 kinnistu osas (OE 118)
24. Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1214-k kehtestatud "Punane tn 16 ja 16a kinnistute detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine (OE 119)
25. Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2003 korraldusega nr 2666-k kehtestatud "Forelli tn 4/6, 8 ja 8a kruntide detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Forelli tn 6 kinnistu (krundi positsioon 2) osas (OE 120)
26. Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine) (ME 95)
27. Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise korra muutmine (ME 94)
28. Sõle Spordikeskuse korruptsioonijuhtumist
29. Jüri Ratase MTÜ rahalisest toetamisest linnakassast
30. Linnapea Taavi Aasale altkäemaksust Sõle Spordikeskuses
31. Kesknädala tellimine Tallinna linnaasutustesse
32. Korruptsiooni ulatusest Tallinna linnasüsteemis
33. Tallinna Televisiooni tulude ja tegevuse kohta
34. Mahetoidu pilootprojektist Tallinna lasteaedades ja koolides
35. Pirita kalmistu korrastustööd
36. Nõmme tänavate remondist
 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
15:59 Istungi algus
Juhataja saabus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud kolleegid! Alustame 14. juuni istungiga. Lugupeetud saalisviibijad! Täna on juuniküüditamise aastapäev. Palun teid tõusta püsti ja langetada pea! .... Aitäh!
Head kolleegid! Kõigepealt teavitan teid muudatusest linnavolikogu koosseisus. Tallinna linna valimiskomisjoni 13. juuni otsusega Martin Helme volitused linnavolikogu liikmena peatati ja linnavolikogu liikmeks nimetati Mart Kallas. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 14. juuni otsusega võeti Mart Kallas fraktsiooni liikmeks.
Nüüd palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda avaldustega. Ja registreerunud on Kristen Michal.
Asume tänase päevakorra juurde. Tänases päevakorraprojektis on meil 37 päevakorrapunkti. Kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra osas? Jaa, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea esimees! Et me fraktsioonis vaatasime seda päevakorda päris pikalt läbi ja põhjalikult, et ... Meil on küsimus, et kuidas see tööjaotus on nüüd niimoodi sattunud, et linna jaoks ja linnakodanike jaoks hästi paljud olulised küsimused on jäänud kõik viimasele istungile kuidagi puntrasse? Et kas seda tööjaotust poleks võimalik natukene paremini teha? Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kas ma õigesti saan Teie küsimusest aru, et lugupeetud kolleegid ei suuda mitu olulist eelnõud korraga läbi vaadata? Aga mina usun, et head kolleegid on suutelised isegi rohkem olulisi eelnõusid üle vaadata, rääkimata sellest, et ükski eelnõu päevakorras ei ole vähem oluline kui teine. Kas veel protseduurilised?
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jah, päevakorra kohta, jah.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Aitäh! Et ei, see ei olnud meie suutlikkuse kohta Kristeni küsimus, vaid ikka selle kohta, et oleks volikogu töö juhtimine mõistlikul määral. Et me oleme siin ka viis punkti volikogu pidanud ja nüüd on 35. Et võib-olla oleks ettepanek, et esimesed kümme punkti lükata edasi ja teha suvel erakorraline volikogu istung. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Kas Te soovite seda hääletada?
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
No siis me peame kõik need punktid välja võtma ja iga punkti kohta tuleb eraldi hääletus. .... Seda igal juhul. Aga lihtsalt siis ei ole võimalik nagu nüüd otsustada, et me võtame 10 punkti korraga, siis iga punkti kohta tuleb hääletus. Et kui selline ettepanek on olemas, siis palun seda kirjalikult vormistada! Protseduuriline? Palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa, hea esimees! Et ma selgitan lihtsalt, et Te ei saanud õigesti enne aru, et meie probleem ei ole selles, et neid punkte läbi vaadata, vaid probleem on selles, et kui me igat punkti põhjalikult vaatame, siis me tõenäoliselt vaatame öösel kella kolmeni ja ma kahtlen, et enamus volikogu esimehest ja võib-olla minust vanemaid kolleege jaksab selle ajani kõiki neid samasuguse põhjalikkusega läbi vaadata. Töörütmi arvestades, inimeste võimeid arvestades, tasuks teinekord istungi päevakorda lihtsalt paremini planeerida. See oli minu küsimus. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kui see oli kommentaar, siis me kindlasti sellega arvestame. Samas, nii volikogu pika-aastane ja ka Riigikogu pika-aastane kogemus näitab seda, et tõepoolest juhtubki, et istutakse öösel ja siis see on ka tavaliselt opositsiooni initsiatiivil. Ja siis see on iga volikogu liikme südametunnistus, kas ta osaleb lõpuni või ei osale lõpuni. Et ma arvan, et seda reguleerida ei ole võimalik. Et igast volikogu istungist võib tekkida pikk istung, isegi kui on üks päevakorrapunkt.

Jah, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austatud volikogu esimees! Et Teie planeerite volikogu tööd ja kui on näha, et on kuhjunud suurem hulk eelnõusid, mis tuleb läbi vaadata, on Teil alati õigus kutsuda kokku erakorraline istung. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Jah, no esiteks, kui me räägime juba sel teemal sisuliselt, siis mulle tundub, et on igati mõistlik menetleda paralleelselt nii arengukava kui ka eelarvestrateegia. Mõlemad on pikad, mõlemad on väga sisukad, aga väga omavahel seotud. Ja tulevikus, ma arvan, et linnavalitsus tuleb välja ka ühe eelnõuga, kus on nii arengukava kui ka strateegia.
Protseduurilisi küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Nii! Aga üks ettepanek päevakorra osas on laekunud linnavolikogu liikme Helve Särgava poolt ja see on avaldus välja võtta päevakorrast punkt 36 põhjusel, et arupärija luges kirjaliku vastuse piisavaks ja suulist vastust ei soovi.
Nii! Kas on veel ettepanekuid? Ei ole.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen hääletusele 14. juuni istungi päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Häältega 44 poolt, 18 vastu, 1 erapooletu, päevakord kinnitatud!
Nüüd mul on küsimus sõnavõtuks registreerunutele. Kas keegi soovib esitada umbusaldusavaldust? Seekord mitte. Aitäh!
Aga enne päevakorra arutamist hea meelega soovin õnnitleda sünnipäevalapsi. Karl Martin Sinijärv! Arto Aas! Yoko Alender! Ja Ivi Eenmaa!
16:10 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE117 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine 1. OE117 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Esimene päevakorrapunkt "Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esimees Eduard Toman. Palun!
Tallinna Linnavolikogu liige - Eduard Toman Eduard Toman
Kultuuri ja haridus-. Haridus ja kultuur.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, vabandust! Haridus ja kultuur.
Ettekanne - Eduard Toman Eduard Toman
Austatud esimees, austatud kolleegid! Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 20 ja Tallinna põhimääruse § 26 lõige 1 punkt 20 on linnavolikogu komisjoni koosseisus muudatuste tegemine linnavolikogu ainupädevuses. Ja tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 47 lõige 1 ja Tallinna põhimääruse § 31 lõige 9 muudetakse komisjoni koosseisu komisjoni esimehe esildisel.
Ja lähtudes eeltoodust ning arvestades Keskerakonna fraktsiooni ettepanekut, teen ettepaneku arvata haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisust välja Kaja Laanmäe ning kinnitada komisjoni liikmeks Nelli Privalova. Palun seda eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eduard Toman Eduard Toman
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekannet selles küsimuses ei ole. Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 60 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud
16:12 Päevakorra punkti alustamine - 2. ME98 Tallinna arengukava 2018?2023 (II lugemine) 2. ME98 Tallinna arengukava 2018?2023 (II lugemine)
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 2 "Tallinna arengukava 2018–2023". Alustame selle eelnõu teise lugemisega. Sõna ettekandeks saab Tallinna linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Nimetatud eelnõu läbis kahe lugemise vahepeal volikogu komisjonid. Komisjonides täiendavaid ettepanekuid eelnõule ei laekunud. Nii et palun teil eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. .... Ants Leemets. Palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud Taavi Aas! Aastast 2009 olen ma esitanud ühe küsimuse, kaugel me oleme linna mereäärse arenguga ja Tallinna Linnahalli käivitamisega nii, et kesklinnas on võimalik pääseda mere äärde. Aastal 2009! Tuletan meelde igaks juhuks, Taavi, et 2018 on praegu. Kuidas sina näed seda tulevikku reaalselt, lähtudes sellest arengukavast, kus siin on ka mainitud, et see protsess ikkagi käivitub? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No vahepeal on valmis saanud kõigepealt Kalaranna detailplaneering, siis sadamapoolsel küljel on valminud sadama masterplan ja Linnahalli osas on esitatud Euroopa Komisjonile riigiabi taotlus, et linn ja riik ühiselt saaksid Linnahalli rekonstrueerimist finantseerida. Riigiabi taotluse arutamine, loodame, et saab lõpule selle aasta lõpuga. Pärast seda on võimalik välja kuulutada projekteerimishange. Projekteerimiseks kulub circa aasta-poolteist ja siis edasi saab korraldada juba ehitushanke. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, ma lugesin sellest arengukavast välja ja siis ma püüdsin leida mingitki dokumenti, kuidas Tallinn defineerib mõistet "tark linn". Kas Sina linnapeana oskad öelda, mida mõeldakse arengukavas sõna "tark linn" ja kuivõrd sarnane on see tee, see, mille on Põhjamaad valinud ja mida nad väga intensiivselt arendavad, just nimelt seda smart cityt? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No targa linna mõiste on väga lai ja ma arvan, et me ei jõua siin kõiki aspekte sellest käsitleda. Kahtlemata meie valitud tee on sarnane Põhjamaadega. Võib-olla mõnes osas me saame isegi olla Põhjamaadele eeskujuks, eriti, mis puudutab meie elektrooniliste dokumentide menetlemise korda. Kindlasti meil on võimalusi, kust võtta eeskuju Põhjamaadest. Toon kindlasti näite siin, et meil on olnud ka seminar, kus me vaatasime seda, kuidas avaandmeid on võimalik Helsingis näiteks, Helsingi linna kodulehelt leida. Tunnistan, et neil on see palju lihtsamini kättesaadav kui meil, kuigi meil ka on avaandmeid tegelikult väga palju. Erilisi elektroonilisi rakendusi on meil 500, mida ilmselt tavainimesed kõiki ei oskagi leida, ei teagi tahta, et need meil olemas on.
Nii et kindlasti ühelt poolt anname eeskuju, teiselt poolt võtame Põhjamaadest eeskuju, aga loomulikult targa linna mõiste on veel oluliselt laiem, nii et ma ei hakka siin kõiki neid aspekte välja tooma. Aitäh! tooma. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Ants Leemets , palun!
Tallinna Linnavolikogu juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik - Hele Põld Hele Põld
Kaasettekanne!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Vabandust, jah, kaasettekanne. Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Märt Sults. Palun!
Kaasettekanne - Märt Sults Märt Sults
Hea esimees, linnavalitsus, kolleegid! Rahanduskomisjon oma koosolekul 28. mail k.a protokollis nr 7 arutas "Tallinna arengukava 2018–2023" numbri all ME98 ja otsustati hääletamistulemusega 13 poolt, vastu ei olnud keegi, üks jäi erapooletuks, toetada antud eelnõu. Mõelge, otsustage, analüüsige - palun toetage! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised. Ants Leemets, palun!
Kõne - Ants Leemets Ants Leemets
Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid! Et selle punkti arutamisel "Tallinna arengukava 2018–2023" võib suhtuda ülimalt erimoodi. Dokument on loodud. Ükspuha, kes selle dokumendi loob, seal võib alati vaielda, võib olla poolt. Pigem peab jälgima hoopis seda, et mis siis nagu tegelikult tahetakse ära teha ja kas siis tegelik programm vastab sellele.
See arengukava on nii üldsõnaline, et iseenesest printsiipide vastu enamusele ei ole mõtet hakata. Printsiibid on õiged. Seesama mereäärne areng. Muidugi! Aga kui me meenutame, et mida on tehtud alates 2009 ära, siis ei ole väga palju tehtud. Kas tänane programmgi on ikkagi väga selge ja kust seda saab tulevikus ikkagi lugeda? Kas iga aasta eelarve juures ainult või siis hakkab ikkagi see visioon mere äärest nagu tulema?
Mulle muidugi väga meeldib ka see visioon, mis on siin kirjas. Seda võiks kõik volikogu liikmed läbi lugeda, see on arengukava alguses. See visioon näeb ette, et Tallinn on töökate, tervete ja tublide inimeste linn. Kuhu panna kõik vanurid, vaesed, kurjategijad - see pole kellegi asi. See ei ole mitte kunagi niimoodi. Peale selle, kui te olete natukenegi vaadanud demograafilisi protsesse, mida ennustatakse Tallinna kohta, alates 2040 on Tallinn pensionäride linn. Te võib-olla ei usu seda, aga te hakkate seda nägema ühel lihtsal põhjusel. Sisemigratsiooni arvelt Tallinnat ei suuda enam kasvatada. Ei ole lihtsalt võimalik Eestist ära tõmmata kõiki inimesi ja järelikult Tallinna linna kasv sisemigratsiooni arvel väheneb. Täna ei ole miskit märki näha, et hakkab tulema väljast inimesi juurde väga palju. Ehk seega, protsessid on muutumas.
Ja mul on hea meel selle üle, et on tulemas üks arengukava aastani 2030. Võib-olla hakatakse nägema trende. Ja miks on neid trende vaja ette näha? Tänane sotsiaalne pool, mida see arengukava käsitleb, ei kata ära neid vajadusi, mis on tulevikus tulemas ja neid ei nähta piisavalt palju ette. Mul on hea meel mingil määral, et see Tallinna Haigla ühel või teisel kujul ehitamine on ette nähtud ja plaanis. Aga samas mulle väga ei meeldi abilinnapea avaldused selle kohta, kes ütleb, et kui näiteks tullakse välja ettepanekuga midagi ühendada, siis kõigepealt öelda, et "lõpetage jama", aga mitte selle üle, et arutada asja üle rahulikult ja mõelda, mis siis ikkagi tulevik toob. Et selle arengukava lühidus paistab selle koostamisel väga selgesti välja. Ja samas ma ei heida seda kellelegi ette. Et kui on nii pikk periood, siis on nii pikk periood. Aga seda trendide nägemist on ikkagi nagu piinlikult vähe arvestatud.

Nii tore on inimestel kuulata, kes räägivad mulle midagi targast linnast. Taavil ei olnud ... või linnapeal ei olnud selles mõttes midagi valesti. Et see on kõik õige, mis ta räägib. Aga tegelikult sellist programmi Tallinnas ei ole. Tegelikult ei ole ega ei saada aru sellest, et see koosneb väga-väga paljudest komponentidest ja väga paljudest ja see peab olema ... kunagi üks programm tekkima. Võib-olla innovatsioonikomisjon Kollistega eesotsas võtab selle smart city küsimuse oma komisjoni sellise meeldiva valve alla. Et see on tegelikult oluline ja oluline inimestele, kes siin elavad.
Nii et seetõttu tuleks vaadata seda programmi nii, et tänane sotsiaalpool ikkagi, ma ei räägi nüüd tervishoiust, ei ole piisavalt kaetud. Need, mis laused siia on sisse kirjutatud, ei ole enam tänapäeval väga trendikad. Ja põhimõtteliselt see, kui me tahame olla innovatiivne linn ja kõik töötajad on noored ja kõik töötajad on meil tublid ja halbu inimesi ja vanu inimesi ei ole - sellist unistust muidugi Tallinnas tekkida ei saa.
Seega soovitan linnavalitsusel ja ekspertgruppidel, kes sellega tegelevad, selle programmi juures jälgida rohkem seda, mis trendid on nagu tulemas, kudapidi me liigume ja sellest lähtudes hakata suunama ka siis vahendeid ühele või teisele poole rohkem.
Aga iseenesest ma julgen ikkagi öelda, et igasuguse arengukava tegemine ja kokku kirjutamine on mingisugune töö, mis on tehtud, keegi on selle peale mõelnud. Aga ma kardan, et enamus inimesi sellesse paberisse väga nagu süvenenud ei ole. Ja need, kes on süvenenud, loevad raamatu läbi ja unustavad selle, sest keegi ei mäleta, millest seal juttu oli. See on nagu halva kirjaniku teos, aga mitte pahatahtliku kirjaniku teos, vaid lihtsalt kõik kirjanikud ei ole geeniused ega ei ole üliandekad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Helle Kalda, palun!
Kõne - Helle Kalda Helle Kalda
Lugupeetud volikogu esimees, linnapea, head kolleegid! Täna me arutame, ja loodan väga, et võtame vastu tallinlastele ja ka lähipiirkonna elanikele kaks väga olulist dokumenti: Tallinna linna arengukava ja strateegia lähiaastateks. Nende sisukate ja põhjalike dokumendi koostamine oli väga suur ja pikaajaline töö ning nõudis mitte üksi ainult aega, vaid ka tarkust. Soovin tänada kõiki tallinlasi, loomulikult linnavalitsust, linnaosavalitsusi, allasutusi, töötajaid tehtud suure töö eest! Suur tänu teile!
Tallinna linna arengukavas ja arengustrateegias on välja toodud visioon, strateegilised eesmärgid, üldised tegevussuunad; analüüsitud on linnaelu valdkondade hetkeseisu; vaadeldud kehtivaid riiklikke ja linna arengudokumente; tulenevalt hetkeolukorrast ja üldistest keskkonnatrendidest on kantud uude dokumenti üle seni kehtinud arengukava pooleliolevad ja täitmata jäänud tegevused, mis pole oma aktuaalsust veel kaotanud. Arengukavasse kuuluvasse eelarvestrateegiasse ehk põhjalikku lähiaastate bilanssplaanis on püütud leida optimaalne viis maksimeerida tallinlaste elukeskkonna arengut, lähtudes nimetatud probleemide poolt seotud eelarvekitsendustest. Oluline on efektiivne välisrahastuse kaasamine Euroopa Liidu struktuurfondide näol, milles Tallinn on olnud senini väga tubli. Ülaltoodud väliskeskkonnast tulenevate probleemide kombinatsioon investeerimist vajavate objektide rohkusest tingib vajadust rahastada osa investeeringuid laenurahaga. Laenukoormuse kasv on hoitud mõõdukas ning see ei halvenda linna finantsvõimekust. Tänud Finantsteenistusele!
Head kolleegid, et olukorda sellisena hoida, peab linn ka edaspidi rohkem valikuid tegema. Nagu lähteolukorrast on kirjeldatud, esile toodud, et võimalik on, et Tallinna ja lähiümbruskonna elanike arv ei kasva, vaid aeglustub. Vanurite arv suureneb. See tähendab, et peame rohkem pingutama peresõbraliku elukeskkonna ja avalike teenuste kvaliteedi nimel, tagama ettevõtlike, konkursivõimeliste majanduskeskkonna loomist, aitama kaasa inimeste ümberõppele.
Head kolleegid! Pea kõik tegevused, mida linn teeb, on mõõdetavad teenustena. Teenuste juures on kõige tähtsam väärtus, mida nende abil oma elanikele pakume. Väidan, et peame edaspidi oluliselt rohkem vaeva nägema, et väärtused oleksid maailmatasemelised ja kooskõlas elanikkonna gruppide vajadustega. Selleks peame ka muidugi konkreetseid tulemusi näitama. Mul on tõsiselt hea meel, et käesolevas arengukavas on terve rida lubadusi konkreetseteks tulemusteks välja toodud.
Toon suvaliselt, mida pean ise väga oluliseks. Haridus. Jätkuvalt on koolivõrgu korrastamine, eesmärk 95%. Ka haridustöötajate palkadele on jätkusuutlikkus ja suurenemine.
Tervishoid. Tallinna Haigla ehitamine aitab saavutada märkimisväärset kokkuhoidu. Aga veel olulisem on saavutada tipptasemel tervishoiuteenused.
Sotsiaal. Sots-valdkonna töötajate palgad, sotsiaalkorterite ehitamine.
Kultuur. Loomulikult, mina Mustamäe patrioodina on tohutult rõõmus, et Mustamäe, kes varsti on 60-aastane, saab lõpuks kultuurikeskuse.
Kindlasti teil kõigil saalis on oma prioriteedid, nägemus sellest tehtust ja mis peaks olema. Aga kindlasti on soove ja vajadusi palju-palju rohkem selles osas, mida oleks vaja teha, kuid puuduvad vahendid.
Kuna Eesti kohalike omavalitsuste finantsmudel on puudulik ja ei vasta nende ülesannete mahule, selleks kasutatavatele finantsvahenditele, sellest tulenevalt ei ole ka Tallinnal reaalselt investeerimisvõimekust olnud vajadustele vastavalt, mistõttu on ka investeeringud osadel objektidel jäänud tegemata. Ma ei leia, et on vajalik täna hakata kritiseerima riigi poolt eelnevaid otsuseid, mis on viinud selleni, et kohalikud omavalitsused on alarahastatud ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Vabandust, kas Te sooviksite lisaaega?
Kõne jätkub - Helle Kalda Helle Kalda
Pool minutit!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Pool minutit.
Kõne jätkub - Helle Kalda Helle Kalda
Kutsun teid hoopis ülesse teostama tulevikus paremat koostööd selle nimel, et Eesti elukvaliteet paraneks. Tänan teid ja kutsun ülesse kõiki toetama mõlemaid eelnõusid!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Riina Solman, palun!
Sõnavõtt - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Ei hakanud pikemalt aega raiskama ja kõnet võtma, aga võtan siis kohapealt sõna. IRLi fraktsiooni mureks oli arengukava seisukohalt see, et ettekandes ja nendes dokumentides on tervishoiust juttu väga vähe. Õieti slaidil nr 8 on ainult terviseprobleemide ennetamine, samas on tervishoid KOV tasandi ülesanne ja nii eelarve kui ka majandamise mõttes on see väga suur valdkond: sisaldab ennetust, esmatasandi ravi, eriabi korraldamist, haigla teemat, järel- ja taastusravi. See on võib-olla kusagil kirjas, aga me seda ei näinud. Ja samuti ei ole seda ka kirjalikus dokumendis "Tallinna arengukava". Ja seal on, tähendab, leheküljel 18 sellest minimaalselt juttu. Võib-olla on probleem selles, et KOV-idel ongi omatahtsi ja omamoodi tegutseda keeruline ja riigi poliitikaga peaks siin olema kooskõla. Võib-olla peaks edaspidi mõtlema sellele, et arengukavas sõnastada välja otseselt, et Tallinn peaks riiki survestama selles suunas, et KOV-id saaksid oma ülesandeid paremini täita ja seada ka selgemad eesmärgid tervishoius.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Ülle Rajasalu, palun!
Kõne - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Head kolleegid, hea esimees! Me olime siin rahanduskomisjonis liikmetena ja kõik kuulasime meie finantsteenistuse arengustrateegia osakonna juhataja juttu. Kui ta alustas täpselt nii, et "seadusest tulenevalt meil on vaja see vastu võtta. Ja peaaegu siin on kõik tehtud copy-paste". Nii et kui mõni räägib siin väga ilusat juttu, et kõik on tulevikule suunatud jne - see on seadusest tulenev pisikene arengukava. Nii et sellest ma ei tee küll niimoodi järeldusi, et selle põhjal Tallinna linn arenema hakkab.
Küll tegelikult on väga tähtis küsimus see, et mida alles hakatakse tegema, ja see on meil käsil ja see oli ka viimases rahanduskomisjonis, ja vot seal on see, kus me hakkame nägema pikka perspektiivi - 10–20 aastat. Nii et aitäh teile!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lõikele 5 on linna arengukava vastuvõtmiseks vaja linnavolikogu koosseisu häälteenamust. Sellest tulenevalt viin läbi kohaloleku kontrolli!
Kohaloleku kontrolli algus
Kohaloleku kontrolli lõpp - Kohalolekukontroll Kohalolekukontroll
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kohal on 65 liiget.
Nüüd panen lõpphääletusele määruse eelnõu "Tallinna arengukava 2018–2023". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 42 poolt, vastu ei ole, 20 erapooletuid, on otsus vastu võetud!
16:33 Päevakorra punkti alustamine - 3. ME112 Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2019–2022 3. ME112 Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2019–2022
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 3 "Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2019–2022". Sõna ettekandeks saab Tallinna linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Tallinn on ... Üks hetk! Siin peaks olema ka üks slaidiprogramm meil jooksmas. Aitäh!
Tallinn on tulevikku vaatav linn. Tallinna tuleviku visioonid ja tegevuse eesmärgid on sõnastatud Tallinna linna arengukavas, "Positiivses programmis", innovaatiliste lahenduste teekaardis ja teistes linna arengudokumentides. Täna teie ees olev Tallinna eelarvestrateegia eelnõu on koostatud nimetatud lähtealustest juhindudes.
Eelarvestrateegia on tähtis dokument. Sõltub ju linna arengudokumentides sõnastatud eesmärkide elluviimine linna tegelikest võimalustest ja kasutada olevatest ressurssidest. Eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada linna eelarvepoliitika jätkusuutlikkus keskpikas raamistikus. Eelarvestrateegia on aluseks linnale kohustuste võtmisel, toetuste taotlemisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ja ka linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute finantstegevuse suunamisel. Seega seab eelarvestrateegia lähiaastateks üsna konkreetse raamistiku, mil määral ning millises ulatuses on linnal võimalik liikuda tulevikusihtide poole. Seetõttu on eelarvestrateegia ka lähtealuseks järgmise aasta eelarve koostamisel.
Eelarvestrateegia perioodil on linna peamised eelarve poliitilised eesmärgid jätkuvalt need, mida oleme aastaid jälginud, sh tagada linna eelarve positiivne põhitegevuse tulem vähemalt mahus, mis võimaldab katta laenude teenindamise kulud. Kogu strateegiaperioodiks on finantsprognoosid koostatud nii, et linna põhitegevuse tulem on püsivalt positiivne, kasvades 2018. aastaks kavandatud 66 miljonilt eurolt 2022. aasta lõpuks 85 miljonile eurole. See katab ära nii laenude teenindamisega seotud kulud, kui võimaldab tulemi arvelt katta linna arengut toetavaid investeeringuid.
Teiseks eesmärgiks on hoida põhitegevuse kulude kasv alla põhitegevuse tulude kasvu. Prognooside kohaselt kasvavad eelarvestrateegia perioodi vältel linna põhitegevuse tulud 14,4% ja põhitegevuse kulud 12,7%.
Kolmandaks. Laenuvahendite kaasamisel investeeringute katteks on eesmärgiks hoida linna otsene võlakoormus mõõdukal tasemel. Linna netovõlakoormus 2017. aasta lõpu seisuga on 192 miljonit eurot. Strateegiaperioodi lõpuks kasvab kavandatu kohaselt linna netovõla koormus tulenevalt prognoositavast finantseerimisvajadusest 268 miljoni euroni. Netovõlakoormuse määr oli 2017. aasta lõpu seisuga 31,9% ja strateegiaperioodi lõpuks on see prognoositavalt 37,2%.
Laenuvahendite kaasamisel eelistatakse soodsat pikaajalist kapitali kaasata rahvusvahelistelt institutsioonidelt nagu Euroopa Investeerimispank, Põhjamaade Investeerimispank ja teised. Võlakoormuse mõõduka taseme säilimisel on oluliseks tingimuseks ka see, et linn ei kavanda strateegiaperioodil uusi võlakohustusi kaasatoovaid kontsessioonikokkuleppeid ega kapitalirendi kohustusi ning kaalub olemasolevate kaudsete võlakohustuste refinantseerimist.
Neljandaks on oluline ka eesmärk kindlustada piisavas suuruses likviidsuspuhvri olemasolu, et linn oleks suuteline igal ajahetkel õigeaegselt ja tõrgeteta tasuma arveid ja kohustusi. Eelarvestrateegias käsitletaval perioodil kavandatakse linna likviidsete varade jäägiks iga-aastaselt ligi 50 miljonit eurot.
Need on lihtsad, kuid üliolulised põhimõtted, mille järgimine on aastaid linna finantsstabiilsuse ja toimetulek ... aastaid taganud linna finantsstabiilsuse ja toimetuleku ning mida on korduvalt tunnustanud ka linnale krediidireitingut väljastavad reitinguagentuurid ja finantseerimisvõimalusi pakkuvad finantsinstitutsioonid. Siinkohal on asjakohane märkida, et eelmisel aastal tõstis rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Ratings Tallinna linna krediidireitingu Eesti riigiga samale tasemele A+ stabiilse väljavaatega, osutades linna jätkusuutlikule eelarvepoliitikale, heatasemelisele maksuvõimele ning mõõdukale laenukoormusele. See hinnang on tõendus sellest, et Tallinna linna järjepidevus eelarvepoliitiliste eesmärkide täitmisel on kandnud vilja.
Nüüd lühidalt eelarvestrateegias kavandatud finantsprognoosidest. Kõigepealt tulud. Üksikisiku tulumaks on linna eelarve kõige olulisem tululiik ning järgnevate aastate peamine tulude kasvu mootor. Eeldame, et eelarvestrateegia perioodil lisandub linna 2 kuni 2,5 tuhat uut maksumaksjat; linlaste sissetulekud kasvavad vähemalt 4-6% aastas ning tulusaajate osatähtsus elanike arvust märkimisväärselt ei muutu, säilitades 45% tasemel elanike koguarvust. Maamaks moodustab linnaeelarve tuludest 3,4-3,9%. Tallinnas on alates 2012. aastast maamaksumäär analoogiliselt paljude teiste lähivaldadega 2,5% maa maksustamise hinnast ning see määr jääb kehtima kogu strateegiaperioodil. Kohalikud maksud moodustavad Tallinna tuludest vaid 1,5-1,9% ning nende osatähtsus aastatega väheneb, andes linna eelarvesse tulu igal strateegiaperioodi aastal circa 11-12 miljonit eurot. Linna eelarve tuludest moodustab reklaamimaks 0,6%, teede ja tänavate sulgemise maks 0,2% ja parkimistasu 0,9-1,1%. Linna asutuste majandustegevusest teenitav tulu jääb strateegiaperioodil püsima tasemele 77-83 miljonit eurot aastas, mis moodustab linna eelarve tuludest circa 12%.
Saadavate toetuste osatähtsus linnaeelarve tuludest on 17–19%. Toetuste maht kasvab enam '20–'22 aastal tulenevalt riigi kavast 3 aasta jooksul eraldada Tallinna Linnahalli konverentsikeskuse ehituseks kokku 40 miljonit eurot.
Riigi eelarve toetusfondist saab linn vahendeid kokku 110 miljonit eurot. Sellest suurima osa moodustavad vahendid hariduskuludeks circa 90 miljonit eurot. Toetusfondi vahendid kasvavad eelarvestrateegia perioodil põhiliselt haridustöötajate tööjõukulude kavandatava kasvu arvelt. Välisrahastus on eelarvestrateegia põhiperioodil kõige mahukam 2018. aastal. Järgnevate aastate mahud langevad, kuid tegelikud mahud täpsustuvad eelolevatel aastatel vastavalt toetusmeetmete vahendite jaotuse ja projektitaotluste kinnitamisele.
Strateegia perioodiks kavandatavate kulude osas. Kasvavad prognoositavad linna põhitegevuse kulud kokku 12,7%. Tallinna linna tegevuskuludest moodustavad 76% kulud seadusest tulenevate avalike omavalitsuslike ülesannete täitmiseks ja 24% linnavolikogu õigusaktidega reguleeritud kulud, mis on seotud ülesannetega, mida linn täidab, tuginedes enesekorraldusõigusele. Kuna viimasena nimetatud kuludest circa 7% seotud õigusaktidest tulenevate lepinguliste kohustuste täitmise, asutuste ülalpidamise ja linnale jätkuvate ruumide majandamisega need kulud siis moodustavad, millest suurem osa ... mille suuruse jaotust on võimalik jooksval eelarveaastal operatiivselt mõjutada, kõikidest tegevuskuludest siis kokku 5%.
Tallinna linna eelarve tegevuskuludest moodustavad suurema osa haridusvaldkonna, linnatranspordi ja sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna kulud. Erinevate valdkondade palkade korrigeerimisel lähtutakse strateegia perioodil nii riigi eelarvestrateegias planeeritust kui ka tööjõuturul toimuvatest üldistest muutustest.
Investeeringutest. Investeeringute maht on circa 120 miljonit eurot aastas ning laenuvahendeid on kavas investeeringu tegevuseks kaasata igal aastal summas kuni 35 miljonit eurot. Investeerimistegevuses on jätkuvalt suurimate mahtudega valdkondadeks teed-tänavad ning haridus, kuid olulisi investeeringuid jagub kõikidesse tegevusvaldkondadesse ja piirkondadesse.
Haridusvaldkonnas nähakse 2019. aastast lasteaedadele renoveerimiseks ette 10 miljonit eurot aastas. Lisaks rekonstrueeritakse lasteaiaks Järveotsa tee 33 asuv hoone ja laiendatakse Tallinna Padriku Lasteaeda. Kavas on Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoone ehitus, Tallinna Saksa Gümnaasiumi, Tallinna Arte Gümnaasiumi, Tondi Põhikooli, Mustjõe Gümnaasiumi, Lasnamäe Põhikooli tervikrenoveerimised. 2021. aastal lõpetatakse Tallinna Huvikeskuse Kullo renoveerimine ja valmib Kristiine kontserdisaal.
Kultuurivaldkonnas on tähtsamaks objektiks Tallinna Linnateater, Loomaaia "Pilvemets", Mustamäe Kultuurikeskus Kaja ning Tallinna Botaanikaaed. Jätkub Mustpeade Maja renoveerimine ja Tallinna Lauluväljaku rajatiste rekonstrueerimine. Spordivaldkonnas on suurimateks prioriteetideks Kalevi staadion ja Kadrioru staadioni renoveerimine.
Sotsiaalhoolekande valdkonnas valmib Iru Hooldekogu õenduskodu, renoveeritakse Tallinna vaimse tervise keskus ja Käo Tugikeskus ning valmib Lasnamäe Sotsiaalkeskuse juurdeehitus.
Teede ja tänavate parandamiseks investeeritakse igal aastal vähemalt 30 miljonit eurot. Tähtsamate objektidena on kavas Tallinna Vanasadama ja Kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamiseks koos linna peatänava rajamisega ning Mustakivi tee läbimurdmisega rajamine Kose tee suunas.
Linnamajanduse valdkonnas jätkub ühiselamutüüpi hoonete renoveerimine. Pärast Paagi 10 hoone renoveerimist renoveeritakse Sõpruse pst 5 hoone ja seda koos Kristiine Tegevuskeskusega. Kavas on alustada uute munitsipaalelamute projekteerimist ja ehitamist linnale kuuluvatele kinnistutele Maleva 18 ja Vasara tänava piirkonnas. Koostöös riigiga rekonstrueerime Tallinna Linnahalli kontserdisaaliks ja rahvusvaheliseks konverentsikeskuseks. Linnatranspordi valdkonnas jätkub eelarvestrateegia perioodil ühistranspordi arendamine ning liinivõrgu korrastamine. Tallinna Linnatranspordi AS jätkab ühissõidukipargi uuendamist. Aastateks '21–'22 planeeritakse kuue uue moodsa trammi soetamist.
Heakorra valdkonnas on kavas rekonstrueerida Teatri väljak, uuendada ja korrastada mitmeid parke ja jätkata jäätmejaamade ehitust. Linna tugiteenuste valdkonnas jätkame linna uue haldushoone projektiga.
Kuna Tallinna eelarvestrateegia on väga mahukas dokument, ei ole lühikeses sõnavõtus arusaadavalt võimalik edastada kõike, mis selles sisaldub. Samas usun, et teil on kahe viimase nädala jooksul olnud võimalik veenduda, et tegemist on mõistliku ja usaldusväärse eelarvestrateegiaga.
Strateegiaeelnõule laekusid linnaosa kogude arvamused ja seisukohad, mis on lisatud eelnõu seletuskirjale. Linnavalitsus vaatas need ka omalt poolt läbi ja tuleb tunnistada, et oli esitatud ka asjalikke ettepanekuid, mida kaaluda linna võimalusi arvesse võttes nii linna 2019. aasta eelarve koostamisel kui ka järgmisel aastal linna eelarvestrateegia uuendamisel.
Head volikogu liikmed, palun teil eelnõud toetada ja mul on üle anda ka üks muudatusettepanek. Ja kõlab see järgmiselt "Muuta määruse eelnõu ja tähendada määruse eelnõu § 4 järgmises sõnastuses: "§4. Määruse rakendamine. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. Tallinna linna 2019. aasta eelarve koostamisel lähtutakse käesolevast eelarvestrateegiast."". Ja selle paranduse selgitus on siis see, et muudatusettepanekuga tagatakse linnale 2018. aasta lõpuni kehtiv eelarvestrateegia ja samuti alus järgmise aasta strateegia koostamiseks. Aitäh! Veel kord palun teil eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa! Lugupeetud linnapea! Ma ei tea, kas töötab või! Lugupeetud linnapea, mul on küsimus. Et ma saan aru, et laenu võtmisega on Tallinnas kõik igati normi piires, aga ma vaatasin ühte tabelit, et linnatranspordil on laene 47 miljonit ja likviidseid varasid 8, et kas Sa kuidagi kommenteerid seda, või see on nii normi piires või ...? Üks kommentaar palun, jah, aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Linnatranspordi AS-i kohta, et laene 47 miljonit eurot. Peab ütlema tegelikult, et ....
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Kas võib täpsustada küsimust? .... Kirjas on dokumendis, mille te olete esitanud, et Linnatranspordil on laene üleval 47 miljonit ja likviidseid varasid on 8. Ma palun selle kohta kommentaari! Mitte midagi muud. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Tallinna Linnatranspordi AS on igati likviidne ettevõte ja loomulikult, nii nagu ka volikogu võttis tegelikult ju vastu otsuse, et vajadusel saab ka läbi linnakassa linnatransporti või kõiki suuremaid linna ettevõtteid laenu saamisel abistada. Siinjuures tuleb märkida, et tegelikult varasid on Linnatranspordi AS-l väga palju. Sellest tulenevalt europrojektidest on Linnatranspordi AS-l ka märkimisväärne kasum. Ehk tegelikult see tähendab seda, et on võetud varasid siis ... kaasfinantseerimisega saadud varasid arvele, nii et Linnatranspordi AS-ga ei tohiks meil küll midagi halvasti olla. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea linnapea! Et Te loetlesite hulga objekte, millele on tulevikus plaanis raha kulutada. Ma küsiks objekti kohta, mis võiks Eestile ja Tallinnale tulevikus palju tulu tuua. Et kas ka Tallinn-Helsingi tunneli jaoks on seal raha ette nähtud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Tegelikult oli innovatsioonikomisjonis arutelul, et kas peaks eelarvestrateegias olema kajastatud ka midagi seoses Rail Balticuga. Et kuna tegemist on rahalise dokumendiga ja me selleks perioodiks ei näe rahavajadust nimetatud objektidele, siis seetõttu ei ole neid ka kajastatud. Küll aga oma tegevuses Tallinn kindlasti jälgib seda, et tulevane, juhul kui tunnel tuleb, et siis tunneli ühendusse Rail Balticu terminaliga oleks teostatav. Nii et selles osas me kindlasti seda tegevust ... selles osas me tegutseme, see on ka kõik, mis me tegelikult linna poolt peale moraalse toe saame sellele projektile anda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Hea linnapea! Et tore eelnõu, aga selle kõige suurem kriitika on see, et ta kohati läheb väga detailseks ja samas väga olulistes kohtades on ta väga umbmäärane.
Ma toon näite oma enda kodulinnaosast, Põhja-Tallinnast, kus tuleb rida olulisi toredaid investeeringuid, on loetletud terve rida näiteks olulisi sotsiaalobjekte, samas mitte ühtegi haridusse investeeringut. Nüüd Te kindlasti ütlete, et on ainult kõige tähtsamad ja olulisemad. Siit küsimus. Kas siis järgnevate aastate jooksul Põhja-Tallinnas mitte ühtegi olulist ja suurt haridusinvesteeringut ei tule? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Minu teada tänases ühes päevakorrapunktis käsitletakse ka haridusobjekte ja ühte neist ka Põhja-Tallinnas, võimalikuna siis Põhja-Tallinnas,. Ehk jutt on siis riigi gümnaasiumitest. Ja mis siin dokumendis veel kajastub, on see, et meil on esmakordselt igaks aastaks ette nähtud 10 miljonit eurot lasteaedade rekonstrueerimiseks. Ja kindlasti neid lasteaedu on ka Põhja-Tallinnas. Selle täpsema kava töötab välja siis Haridusamet, aga need vahendid kindlasti jagunevad üle terve linna. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Arto Aas, palun!
Küsimus - Arto Aas Arto Aas
Aitäh! Ma tahaks Pirita saadikuna küsida. Et millised investeeringud tulevad Pirita linnaossa? Ja et see jutt ei oleks väga laialivalguv, siis tahan küsida konkreetsete objektide kohta ka, mida on ammu oodatud. Ehk siis Pirita rannapromenaad, Pirita Majandusgümnaasiumi laiendused ja loomulikult velotrekk, mis on väga-väga kehvas seisus, ja see objekt kuulub linnale. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Ma alustaks siis velotrekist. Kui Te vaatate seda strateegia eelnõud, siis ka velotrekk on ära mainitud ühe spordiobjektina, et selle rekonstrueerimise alustamine. Tõsi, see jääb selle perioodi lõpuaastatesse. Gümnaasiumi laiendust ei ole küll plaanis.
Ja mis puudutab Pirita rannapromenaadi, siis tegelikult Piritale kui ... Supelranda - sinna kindlasti ei hakata rannapromenaadi ehitama. Tõsi, detailplaneering on valminud, aga me ei ole ette näinud, et selles perioodis algaksid suuremad tegevused selle planeeringu elluviimisel. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh, härra esimees! Härra linnapea, mul on üks konkreetne küsimus. Kristiine linnaosa saadikuna ma tean, et Mustjõe jäätmejaama ehitusele on Kristiine elanikud resoluutselt vastu, eriti Mustjõe Selts, kes on linna vastu alustanud kohtuteed ja selle asukoha suhtes on väga kriitiline ka Kristiine linnaosa vanem. Elik, siis te asute jäätmejaama ehitama eramurajooni külje alla, sisuliselt esimesest eramust umbes 10 meetri kaugusele. Minu küsimus on, et kas Teie juhitud linnavalitsus kavatseb seda jäätmejaama edasi läbi suruda ja sõidate räigelt üle kohalike inimeste huvidest? Aitäh!

Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Me kindlasti ei kavate räigelt kellegi huvidest üle sõita. Ma tean, et need kokkuleppeotsimised selle jäätmejaama asukoha üle käivad. Paraku on niimoodi, et jäätmejaamad on vajalikud, asukoht tuleb sellele jäätmejaamale leida, aga ma olen selles mõttes optimistlik, et me oleme ka palju raskemates punktides suutnud huvigruppidega kokku leppida ja ma usun, et küll me selle jäätmejaama osas suudame ka kokku leppida. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants, Leemets, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Minu teine küsimus tuleneb eelmisest vastusest, et Tallinna linna transpordi firma on aktsiaselts, Tallinna Linnavalitsus ei kuulu sinna aktsiaseltsi, ehkki on nagu selles mõttes omanik, aga nüüd see, vahepeal tehti, korruptsioonivastase võitluse komisjonide abilised kutsuti välja. Selline suhtlemine, et umbes, et ahahh! et kui tal tekib raske, anname juurde. Tavaliselt see põhineb ikkagi vedaja ja siis tellija vahelisel lepingul, kus on määratud kindlaks liinikilomeetrid, kus on määratud kindlaks kohustused. Kas selle korruptsioonivalguses ei saaks asju hakata tulevikus teistpidi ajama? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma pean tunnistama, et ma päris täpselt Teie küsimust ei mõistnud, sellepärast et Tallinna linn on Tallinna Linnatranspordi AS-i omanik. Omanik vastutab selle vara säilimise eest. Ja ma pidasin silmas seda, et kui mingitel põhjustel peaksid Linnatranspordi AS-l tekkima majanduslikud raskused, siis Tallinna linn omanikuna loomulikult seda ettevõtet toetab.
Jah, tõepoolest, loomulikult need suhted on kõik lepingulised. Aga täna koht, kus võib kõige rohkem, mis võib mõjutada kõige rohkem aktsiaseltsi tegevust, on tegelikult kütusehinnad ja siin me peame jälgima, et see liinikilomeetri tasu, mis me maksame Linnatranspordi AS-le, vastaks sellele, millised on hetkel kütusehinnad.
Mis puutub korruptsiooni, siis loomulikult sellega tuleb tegeleda ja uskuge mind, sellega ka tegeletakse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Lugupeetud linnapea! Et Tallinn-Helsingi tunnel ja Rail Balticu projektiga seoses ei olnud innovatsioonikomisjoni ettepanek rahaliste vahendite kindlat ettenägemist, vaid nende ettepanek oli sõnastuses "minnakse edasi Tallinn-Helsingi tunneli rajamise ettevalmistustöödega ning Rail Balticu sõlme arendamisega".
Et millest Te siis nagu väidate, et moraalne tugi on linna poolt olemas, kui linnavalitsus ei toeta sõnastust "minnakse edasi Tallinn-Helsingi tunneli rajamisega". Kui ei minda edasi, kuidas siis see moraalne tugi teil välja näeb? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma kinnitan siit puldist seda moraalset tuge ja ma usun, et see stenogramm jääb alles ja selles võivad kõik veenduda.
Veel kord. Kuna eelarvestrateegia on rahaline dokument, siis kuna rahalisi kulusid me seal ette ei näe, siis pidasime õigeks ja otstarbekaks seda mitte selles dokumendis ka käsitleda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea linnapea! Et tihti on nii, et riiklik poliitika mõjutab omavalitsuste elu ja tänase valitsusega on juhtunud selline asi, et Eesti rahvas on rohkem jooma hakanud. Et kas vastab tõele, et Tallinnas on eelarvestrateegias ka tulevikus plaanid kainestusmaja rajamiseks? Laiendamiseks, vabandust! Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No siin on tegelikult nii, et Te natuke eksite, et Te ütlesite, et "tihti on nii, et riiklik poliitika mõjutab". Et see on alati nii, et riiklik poliitika mõjutab.
Mis puudutab kainestusmaja laienemist, siis ma usun, et te olete selle dokumendi põhjalikult läbi lugenud ja kindlasti te leidnud sellest dokumendist ühtegi sõna selle kohta, et Tallinna linn hakkaks kainestusmaja laiendama. Nii et - ei plaani. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! lugupeetud linnapea! See esitletav eelarvestrateegia, väidetavalt siis dokumendi andmetel, arvestab Tallinna arengukavaga, mis oli koostatud aastateks 2014–2020. Kas Te oskate öelda, millal see arengukava sai koostatud ja kas see tänasel päeval on n-ö uue eelarvestrateegia aluseks üldse adekvaatne dokument? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Tallinna arengukava on uuendatud igal aastal. See on iga-aastane tegevus, mida tehakse, nii et kindlasti arvestame ka arengukava.
Aga meie eesmärk on tegelikult see, et ka ... üks päevakorrapunkt, mis täna tuleb veel volikogus arutamisele, ehk see on siis uue pikema perioodi arengukava algatamine, ehk eesmärk on see, et linna eelarvestrateegia arengukava ja eelarvestrateegia läheksid omavahel maksimaalselt kokku. Et kui varasemaid arengukavasid lugeda, siis ei pruukinud see alati niimoodi olla. Et need olid kaks iseseisvat dokumenti. Eesmärk on see, et nad oleksid üks ... võrreldavad dokumendid. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Eero Merilind, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Hea linnapea! Küsin. Kas Nõmme linnaosakogu ettepanekutega on linna eelarvestrateegias arvestatud?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kõik ettepanekud, mis laekusid linnaosakogudest, lisatakse strateegiale lisadena. Osad ettepanekud olid sellised, mis on juba nii või teisiti strateegias kajastatud. Ja need ettepanekud, mida ei ole strateegias kajastatud, need lisatakse sellele materjalile ja neid võimaluse korral arvestatakse järgmise aasta eelarve tegemisel. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Hea juhataja! Lugupeetud linnapea! Mul on küsimus jäätmejaamade kohta. Et jäätmejaamades on väga palju probleeme, eriti hooajaliselt, kui ei mahu ära ... või, tähendab, et ei suudeta nagu teenindada seoses pikkade järjekordadega. Samas on jäätmejaamad väga lühikest aega avatud.
Et mu küsimus on see, et võib-olla peaks need jäätmejaamad olema hoopis pikemalt avatud, need, mis praegu olemas on, ja ei peaks rajama täiendavaid jäätmejaamu. Või mis põhimõte see on, et miks neid täiendavaid jäätmejaamu praegu juurde tehakse või nähakse ette arengukavas?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! See ettepanek, et jäätmejaamad peaksid olema pikemalt avatud, see kindlasti väärib kaalumist. Et see on selles mõttes asjalik ettepanek. Et ma ei ole küll hetkel selleks ette valmistanud, et pikemalt rääkida jäätmejaamadest. Aga põhimõtteliselt loomulikult selle teema võib läbi arutada, et kas jäätmejaamad rohkem avatud olla. Eesmärk on see, et jäätmejaamad oleks kõikides linnaosades, et nad oleksid elanikele võimalikult kättesaadavad ja nende kasutamine võimalikult mugav. Sealhulgas loomulikult ka siis see avatuse küsimus, et mis kellast mis kellani. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Arto Aas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Arto Aas Arto Aas
Aitäh! No ma pean alustama sellest, et Taavi Aasa vastus Pirita investeeringute kohta oli kahtlemata pettumus, sest teie enda keskerakonna valimisprogrammis oli lubadus teha promenaad ja ehitada moodne rannahoone. Et nüüd me kuuleme, et nendest lubadustest ei saa midagi.
Aga küsin üle ka Teie teise ühe lubaduse, mis oli äärmiselt mõistlik, ja mida ka Reformierakond on pikalt tahtnud, et tuleks Tallinnasse, ja täpsemalt Lasnamäele, üks olümpiastandarditele vastav ujula. Ja seda planeeringut on tükk aega tehtud, lubadusi on antud, aga kas on ka raha järgmise 3–4 aasta jooksul ette nähtud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kõigepealt sellest rannahoonest. Rannahoone tegelikult on eesmärk rajada erasektori poolt, et see ei olegi plaanis olnud rajada linna eelarvest.
Promenaad. Noh tegelikult kui Te Pirital liigute, siis Te teate, et seal on mere ääres see asfalteeritud tee olemas.
Mis puudutab ujulat, siis ujula tegemiseks on kaks varianti. Meie esimene eelistus on, et ka see oleks tehtud erasektori poolt. On olnud huvilisi ja ma usun, et selle hoonestusõiguse konkursi me saame aasta jooksul tehtud. Siis selgub, kas need huvilised ka on sellised, kes tõesti asja ette võtavad. Juhul kui see ei peaks niimoodi minema, siis tuleb teha linnal järgmine otsus, et kas teha see objekt siis ise. Ja nüüd, kui teha ise, et kas ta siis on 50 meetri olümpiaujula või on ta siis 25 meetri ujula.
Ma arvan, et see 50 meetri ujula, kuna tegemist on tõesti siis ka n-ö olümpiaujulaga, et siin tegelikult tuleks läbi rääkida siis, juhul kui see erasektoriga ei õnnestu, läbi rääkida riigiga, et kas ka riik omalt poolt sellesse on valmis panustama. Sest tegemist saab olema päris kalli objektiga. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Siin korra oli juttu alkoholi tarbimise suurenemisest ja kainestusmajast. Aga minu küsimus selle jätkuks puudutab, et kui Te ütlesite, et kainestusmaja laienemist ei ole plaanis, et kuidas on süstlavahetuspunktidega? Et kas neid planeeritakse Tallinnasse rohkem? Ja kui, siis kuhu?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Süstlavahetuspunkte minu teada ei raja mitte linn, vaid rajab Tervisearengu Instituut ja nende tegevusi küll meie eelarvestrateegia ei kajasta. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Wesse Allik, palun!
Küsimus - Wesse Allik Wesse Allik
Austatud linnapea! Küsiks, mis on plaanid Nõmmel?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Nõmmest ma kõigepealt muidugi nimetaks Nõmme Gümnaasiumi spordihoonet, haridusevaldkonnas. Täpselt samamoodi loomulikult lasteaiad, mida ei ole siin küll ükshaaval või nimeliselt ülesse loetud. Aga nii, nagu ma ütlesin, on lasteaedade tervikrenoveerimiseks 10 miljonit eurot aastas.
Edasi. Nõmmel on mitmed transpordiobjektid või teedeobjektid. Ma arvan, neist kõige olulisem on Nõmme keskuse ristmiku rekonstrueerimine. Ja ma arvan, et Nõmmel oli asju veel. Hetkel rohkem ei tule ühtegi meelde. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Minu teine küsimus Piritast ka muidugi. Et Pirita on 10 aasta jooksul kõige kiiremini arenenud linnaosa. Et oma 7-aastase voliniku staaži juures ma olen iga aasta eelarve juures pidanud tõdema, et Pirita investeeringute maht on kas null või kosmeetiline. Ja nüüdki Te vastasite Ardole, et promenaadi ei hakata tegema, Pirita Majandusgümnaasiumi juurdeehitust ja aatriumi ei ole plaanis ja velotreki kohta ka, et see on perioodi lõpus ehk see tõenäoliselt lükkub ka edasi. Ja ma võiksin lisada siin veel ka, et Lehiku tee läbimurre ja Mustakivi tee läbimurre ka kõik on lükatud perioodi lõppu. Et miks on Pirita jätkuvalt investeeringute osas linna vaeslapse osas, kuigi see on kõige kiiremini arenenud linnaosa? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Nüüd Te küll eksite. Pirita linnaosa on saanud ja saab ka jätkuvalt investeeringuid. Sellel aastal avatakse Pirital uus lasteaed. Hiljuti sai valmis kogupere mänguväljak. Piritale on mänguväljakuid veel kavandatud. Mina küll ei ütleks, et Pirita oleks kuidagi vaeslapse osas investeeringute poole pealt. Et ma arvan, et Pirita on tegelikult selles mõttes õnnelik linnaosa, et suur osa või praktiliselt kõik Pirita teed on heas korras. Pirital on nüüd olemas suurepärane keskus, mida küll ei ehitanud linn, aga mis on erasektori poolt valmis saanud. Pirita velodroom on saanud investeeringuid, Lillepi park on saanud investeeringuid. Mina arvan, et elades ise Pirital, olen mina Pirita olukorraga küll väga rahul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Hea kolleeg! Palun jälgida protseduuri!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud linnapea! Üsna hiljuti veel siin arupärimisele vastates volikogus Te teatasite, et Tallinna linn ei plaani täiendavalt kooli- ja lasteaiakohti juurde ehitada. Et kõik lapsed mahuvad kenasti ära. Ja see kurvastas väga paljude piirkondade inimesi. Näiteks Haabersti piirkonnas on mitmeid asumeid, kes aastaid paluvad, et seda n-ö lasteaedade ja lasteaiakohtade ja koolikohtade põuda leevendada.
Aga mind kummastas ... Ma kujutan ette, et Teie küsimus lähtub ... või Teie vastus lähtub nagu sellest eelarvestrateegiast, mis näeb ette nüüd väga järsku Tallinna elanike juurdekasvu aeglustumist. Et kui siiani viimane 5 aastat kasvas ta nii jämedalt 5 ja 6 tuhande elaniku võrra aastas, siis prognoositakse, et see kukub 2000 inimese peale. Et millest selline järsk tagasiminek Tallinna kasvamises? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kui Te kuulasite minu ettekannet, siis ettekandes oli juttu maksumaksjate lisandumisest. Lisaks maksumaksjatele on ka neid inimesi, kes Tallinnasse tulevad, kes ei ole veel või ei ole enam maksumaksjad. Nii et see tegelik elanikkonna juurdekasv on suurem. Me oleme võtnud aluseks maksumaksjate arvu, kui palju tuleb maksumaksjaid juurde. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, teine küsimus, palun!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Ja see 2–2,5 tuhat oli just nimelt maksumaksjate arv, mitte kogu lisanduv elanikkond.

Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Jah. Lugupeetud linnapea! Teatavasti meil on Tallinna linnas päris palju lasteaedu, mis on ehitatud seal rohkem kui 30 aastat tagasi, samas kui neile ette nähtud jooksva remondi raha on sama summa mis ka uuematel lasteaedadel. Kas on plaanis ka selles osas midagi ette võtta või siis teha mingeid ekspertiise, et nendele vanematele hoonetele jagada natukene rohkem raha?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Tegelikult on niimoodi, et nii, nagu ma ütlesin, nendele vanematele hoonetele on just nimelt ette nähtud see 10 miljonit eurot iga-aastaselt tervikrenoveerimisteks, sellepärast et eesmärk peab ikkagi olema, et hooned saaksid tervikuna korda. Sellepärast et selliste vanemate hoonete osade kaupa remontimine tegelikult ei täida suuresti oma eesmärki. Nii et me tahame alustada, nii nagu eelarvestrateegia kõneleb, nüüd lasteaedade tervikrenoveerimise programmiga. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Eero Merilind, teine küsimus, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Hea linnapea! Mul on küsimus laste huvialade treeningute kohta. Et missugused võimalused on eelarvestrateegias, nii et igal lapsel oleks võimalik tegeleda oma spordi- või huvialaga?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Juba käesoleval aastal on meil plaanis rekonstrueerida mitmeid staadione. Täpselt samamoodi ka kavatseme jätkata staadionite rekonstrueerimise programmiga.
Kui Te loete investeeringute tabelit, siis sport ja vaba aeg, siin on siis spordiparkide rajamine Lastestaadionile ja linnaosadesse, kuhu on vahendid ette nähtud; spordiparkide rajamine Katleri 2a; jalgpalli-, korvpalli-, võrkpalliväljakute rajamine linnaosadesse; rulapargi projekteerimine ja rajamine Charlottenthali parki; Pirita Spordikeskuse filiaali, Lasnamäe Sportmängude Maja korrastamine; Kalevi staadion, Kadrioru staadion, Lasnamäe Spordikompleksi hoone renoveerimine. Ja siin on siis ka ära kirjeldatud varem küsitud Pirita velodroomi rekonstrueerimine. Lisaks siis juba varem nimetatud Nõmme Gümnaasiumi spordihoone ehitamine.
Nii et tegelikult selliseid spordiväljakuid, spordiplatse on päris palju. Me oleme rõhku pööranud juba sellel aastal nendele. Või ütleme siis nii, et meil on nagu kaks sellist tegevus ... või prioriteeti olnud. Ühelt poolt on need haljasalad, pargid, haljakud. Kui need korda teha ... ja lisaks sinna juurde siis võimalikult palju spordiväljakuid, staadioneid korrastada. Ka sellel aastal on need tegelikult prioriteedid juba. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, teine küsimus, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Hea Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlane! Millal avatakse meie kooli Kotzebue maja kõrval võimla? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Selle võimlaga läheb veel natukene aega. See ei ole selle strateegia eesmärk või objekt. Ma pean tunnistama, et Gustav Adolfi Gümnaasiumil on läinud viimastel aastatel väga hästi, on saanud kaks suurepärast objekti korda. Nii et panustame nüüd vahepeal natuke ka teistesse koolidesse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, teine küsimus, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Nimelt, siin ... võtame siis ... ainuüksi sellel aastal on korduvalt ja korduvalt ... viimased näitajad on siin Tallinna Linnatranspordi Sihtasutusest ja Sõle Spordikeskusest korruptsioonijuhtumid. Et hulka raha on läinud sinna. Millised on linna plaanid siis nendest kuritegudest või kahtlustest tuleneva kahju sissenõudmisel? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Loomulikult tekkinud kahju nende kohtumenetluste käigus siis nõutakse kurjategijatelt sisse ja loomulikult selle protsessi käigus me need avaldused esitame ja nii palju kui võimalik on, püüame linna vahendeid saada tagasi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh, austatud volikogu esimees! Austatud linnapea! Et teadaolevalt on Tallinnas plaanis ehitada suur megahaigla, Tallinna Haigla, ja selle kogumaht on teatavasti 300 miljonit eurot. Milliseid finantsvahendeid on linnal plaanis sel perioodil eraldada ja millistele etappidele? Sest teatavasti pole siiani peaministrilt ega asjaomastelt ministritelt mingeid siduvaid lubadusi riikliku kaasrahastamise ega välisrahastuse osas saadud. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Selles mõttes Teil on õigus, et kuna riigi eelarvestrateegias seda objekti ei kajastu, siis ei ole ka meie oma strateegiasse suuremahulised vahendeid planeerinud. Küll aga me oleme planeerinud vahendid ettevalmistustegevuste jätkamiseks. Ja enne seda juba, kui saab alustada selle haigla projekteerimist, on tõesti vaja ära teha väga palju ettevalmistavaid etappe, mis ei ole väga ressursimahukad, aga ikkagi teatud sajad tuhanded sellesse protsessi kuluvad. Need vahendid on meil ette nähtud.
Me saame näha ette vahendid või meil on õige ette näha vahendid projekteerimiseks, juhul kui meil on selge ja kindel kindlus selles, et ka riik sellesse projekti hakkab panustama ehk et ta on näiteks riigi eelarvestrateegias kajastatud. Sest ka projekteerimine ise maksab suurusjärgus 50 miljonit eurot ja seda lihtsalt ei ole mõtet enne teha, kui on selge, et ka riik tuleb projektiga kindlalt kaasa.
Samas, riigi seisukoht ametnike tasandil on olnud igati positiivne. Riik on öelnud, ministeerium on öelnud, et see on vajalik objekt, et see tuleks teha.
Ma arvan tegelikult niimoodi, et järgmisel aastal on Riigikogu valimised ja uus, ma väga loodan, et uus moodustatud valitsus ka riigi eelarvestrateegiasse siis selle objektina sisse kajastab. Ja siis, kui me teeme juba pärast seda linna eelarvestrateegiat, siis on mõistlik ka meil neid vahendeid hakata ette nägema. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Liis Klaar, palun!
Küsimus - Liis Klaar Liis Klaar
Lugupeetud linnapea! Te väga optimistilikult räägite, et meil tulumaksude maksjate arv kasvab. Sellega kasvab ka autode arv. Ja me oleme korduvalt rääkinud sellest, et Kristiine linnaosa, Kristiine keskuse liikluse korraldus ei vasta sellele, mida ta peaks vastama ja eriti vanurite osas. Kas sellega on ka kusagil arvestatud? Nüüd, kui see suur Haabersti sai valmis, kas Kristiine keskuse linnaosa see ristmik saab korda ka kunagi?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma saan aru, mis ristmikust Te räägite. Paraku pean ütlema, et selle ristmiku rekonstrueerimist ei ole selles eelarveperioodis või strateegiaperioodis ette nähtud. Küll on väga palju teisi muid olulisi teeobjekte. Ja tegelikult, kui Te vaatate, siis me oleme aastaks 2021–2022 näinud ette vahendid Tallinna väikse ringtee väljaehitamiseks. Ja selle väikse ringtee eesmärk on see, et just nimelt vähendada autokoormust Tallinna linnas, vähendada autokoormust kesklinnas, vähendada autokoormust ka Järvevana teel. Nii et mina pean seda Tallinna autostumise vähendamise seisukoha pealt ääretult oluliseks objektiks. Mul on hea meel, et riik on tulnud siin kaasa ja ma väga loodan, et leitakse enne 2020. aastat vahendid projekteerimiseks. Ja kui 2021 hakkab uus riigiteede kava, et siis see objekt seal ka kajastub ja me koos riigiga, linn ja naabervaldadega saame selle valmis ehitada. Ja sellest ma tõesti loodan, et see vähendab autode hulka Tallinnas märkimisväärselt. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, teine küsimus, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh! Austatud linnapea! Ma jätkaksin lasteaedade teemal. Et kui vanemad lasteaia hooned lähevad täielikult renoveerimisele, aga kui neis juhtuvad sellised tõsisemad avariiolukorrad, et kas siis nende likvideerimiseks on ka linnal raha olemas või peavad ka nüüd jääma siis seda ... Kas linnal on mingi kava olemas nende renoveerimiseks või nende avariide lahendamiseks ka? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Loomulikult on olemas vahendid ka nende jooksvate remontide teostamiseks ja loomulikult kindlasti on olemas vahendid ka avariiolukordade likvideerimiseks. Need tuleb loomulikult korda teha. Jah, need on olemas.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Härra linnapea! Et märkasin Teie ettekandes nihukest asutust nagu Kristiine Kontserdimaja. Kas oleks võimalik natuke täpsemalt rääkida, et kas meil on kontserdipaikade puudus linnas ja kuidas nende teiste täituvusega on ja kuhu ta tuleb ja palju kohti tuleb? Aitäh Teile!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! See kontserdimaja on mõeldud Huvikeskus Kullo juurdeehitusena ja tegelikult nii Huvikeskus Kullo on juba ammu soovinud, et neil oleks selline saali võimalus. See saal tuleb päris mitme kohaga. Ta ei ole mitte väike saal, aga puht objektiivselt ei ole mõtet ehitadagi pisikest saali. Kui saal ehitada, siis juba ehitada suurema mahtuvusega, et seda saaksid kasutada siis nii Kullo lapsed, kui et oleks võimalus ka seal muid üritusi korraldada. Aga põhimõtteliselt tegemist on Kullo juurdeehitusega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Austatud linnapea! Mul on küsimus kurikuulsate koolide rendilepingute kohta. Kas on ja milline on nende tagasiostmise plaan?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma ei saa praegu rohkem kahjuks vastata, kui et läbirääkimised on nende rendilepingute osas pooleli. Tulenevalt siis nendest läbirääkimistest saame me teha otsuse, kas need rendilepingud tagasi osta, mis kindlasti tähendab endaga väga pikka kohtuvaidlust, või siis jõuda tulemuseni, kus siis pooled lepivad kokku rendilepingute muutmise osas. Aga läbirääkimised käivad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov. Palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas antud eelnõud ja hääletustulemusega 10 poolt, vastu ei oldud, 4 erapooletut, otsustas toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega. Ma ei hakka neid ettepanekuid lugema, aga annan need volikogu esimehele, kuna ta peab neid igal juhul ette kandma. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Jah. Ants Leemets, palun!
Sõnavõtt - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Et võib-olla strateegia on selline dokument, kus kõik usuvadki, et kõik, mis sinna kirjutatud on, see sünnib. Ja ma vaatasin huvi pärast neid tegevuskulusid, mida siis planeeritakse aastani, mis ta on siis, 2022.
Ja mul tekkis seal selline küsimus, et võib-olla on see järgmise arengukava küsimus, võib-olla on see. Aga et arvatakse, et see strateegia ongi üks nihukene investeerimisdokument, et kui palju me ikka ehitame, kui palju me ehitame siis mingeid maju või kui palju me teid ehitame. Näiteks Tallinna linnas on see probleem võib-olla täna veel mitte nii terav. Aga kohe tuleb peale see, et kooliõpetajaid ei jätku. Kui tahetakse lasteaedadesse viia sisse 5. aastast, 5 aasta vanuselt siis ka kohustuslik, tekib veel suurem õpetajate põud. Et tulevikus võiks siis strateegiad ette näha ka mitte nii palju kiviehitisi, vaid ka protsesse, mis on peale tulemas.
Et täna sellest strateegiast nagu jällegi selliseid ... no see nagu eiratakse, tehakse neid kogu aeg ühtemoodi. Ja kui te vaatate neid numbreid, siis seal ei juhtu nagu ka mitte midagi nagu olulist. Aga samas ühiskonnas toimuvad olulised muudatused, mille peale nagu ei reageerita. Et see kunagine uus punt võiks siis vaadata üle ka mõningad trendid, mis nõuavad. See õpetajate küsimus ei ole mingi saladus. Ka meie fraktsiooni liige Toomas Kruusimägi on kirjutanud sellest ajakirjanduses ja see peaks olema kõikidele palju teada. Aga see on ainult üks näide. Aga aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Ülle Rajasalu, palun!
Kõne - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Hea volikogu, austatud esimees! Mul on Tallinna eelarvestrateegiasse kaks muudatusettepanekut, õigemini kahel lehel. Esimene puudutab siis tegevuskulusid. Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon teeb ettepaneku täiendada määruse eelnõu lisa "Tegevuskulud" alapunkti "Antavad toetused" järgmise lausega: "Aastal 2019 eraldatakse vajalikud rahalised vahendid Tallinnas tegutsevate erahuvikoolide tegevuse toetamiseks võrdsetel alustel Tallinna munitsipaalhuvikoolidega". Põhjenduses on toodud loetelu, ma ei hakka seda päris ette lugema siin.
Siis on mul veel järgmine muudatusettepanek Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2019–'22, et "Muuta määruse eelnõu lisa alapunkt "Investeeringu tegevus" alajaotuse "Teede ja tänavate valdkonnas" teist lauset ja sõnastada see järgmiselt: /---/". Ma ei tea, kas ma hakkan neid kergliikluseid kõiki ette lugema, aga lõppu tuleb siis sõna "/---/ kergliiklustee ümber Kloostrimetsa ringraja, mis seob ära Lasnamäe, nii Kloostrimetsa kui Kose asumi merega ja sealt edasi Kesklinna suunas.". Punkt kaks on samamoodi "Investeerimistegevuse" alajaotus "Spordi ja vabaaja" valdkonnas ja uue lausega järgmises sõnastuses: "Pirita velotrekist kujundatakse uus, aastaringelt kasutatav ja mittefunktsionaalne spordirajatis, kus saab lisaks rahvusvahelistele trekivõistlustele korraldada ka teisi spordi- ja kultuuriüritusi, võistlusi ja ka kontserte.". Jälle põhjendus on mul siia taha toodud. Ma loodan, et linnavalitsus sellega arvestab.
Ja kolmandaks on toodud mul: "Täiendada määruse eelnõu lisa alapunkti "Investeerimistegevus" alajaotust "Heakorra valdkonnas" uue lausega järgmises sõnastuses: "Projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Pirita-Kose sadevee kanalisatsioon.". See on nende inimeste elu ja surma küsimus. Sest sa ei ela majas, kus sul kelder upub ja aiad on teatud perioodidel vihmast nii, et üle kummikute ... kummikutega isegi ei ole võimalik seal käia. Et ma palun väga tõsiselt tegelikult seda probleemi võtta! Aga aitäh teile!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna? .... Jaa, vabandust! Andres Kollist, palun!
Kõne - Andres Kollist Andres Kollist
Lugupeetud volikogu, lugupeetud volikogu esimees! Ma tahaks natuke üldisemat juttu rääkida.
Ma käisin eile Arenguseire Keskuse poolt korraldatud seminaril "Teistmoodi tulevik" ja seal pidas 40-minutilise ettekande Mikko Alatalo, kes on Soome Parlamendi tulevikukomisjoni liige. Mõistagi ei suuda ma seda siin teile ümber jutustada, aga ma mõne märksõna ütleks.
See komisjon töötab nii, et ta ei sõltu kellestki, ta loob endale ülesanded ise, esitab need teistele komisjonidele, valitsusele ja juhul kui need ettepanekud valitsuse poolt toetust ei leia, siis tuleb seda põhjendada. Huvitaval kombel ta rääkis pikalt interaktiivsest ruumist ja sellest, kuidas nad n-ö tehnoloogilist tulevikku püüavad arendada oma komisjoniga ja niivõrd seda ruumi kasutades püüavad ise innustust saada ja teistele seda anda.
Siis rääkis ta, et igas Soome ministeeriumis on olemas prognoosiüksus. Igas ülikoolis on olemas prognoosiüksus ja need mingil moel jooksevad sinna kokku. Soome valitsus peab tegema tulevikurapordi igal aastal, mille Eduskunta siis ära kuulab ja kokkuvõttes paljud need asjad, mida nad arutavad ja valitsusele pakuvad, need lähevad ka n-ö loosi. Eriti rõhutas ta seda, et nad ei tegele ennustamisega, vaid nende eesmärk on tuleviku tegemine ja paremate võimaluste leidmine tulevikuks ja nad töötavad nii, et nad töötavad otse peaministrile ja läbi selle suudavad nad saavutada ka olukorra, kus nende ideid siis arvestatakse.
Ma esitasin seal ka ühe küsimuse. Ja see oli, et kust tuleb nende tarvilik intellektuaalne võimekus? Ta vastas pikalt, milliseid tarku inimesi nad ära kuulavad. Ma tegelikult mõtlesin selle küsimusega küll rohkem seda, kui palju on neil abilisi, kui palju saavad nad kaasata tõsiselt arvestavat ekspertiisi, et see, mida nad pakuvad, tõesti kujundaks tulevikku.
Peale seda oli n-ö üks lõunalauavestlus, üks kindlasti väga mõjukas ja tark inimene, me arutasime seda. See küsimus tekitas üsna suure elevuse ja ta ütles umbes sellise lause, et meie Riigikogu liikmed on oma lolluses üksinda. Mille mõte on see, et ekspertiisi kaasamise võimekuse ja tarkuse juurdesaamise ja selle kokku kompileerimise võimekus on meil viletsavõitu. See on Soome kohta. Arusaadavalt Eesti on neljandik Soome ja Tallinn on kolmandik Eestist, aga midagi tasuks siin ka meie tulevikule ja tuleviku kujundamisele n-ö kõrva taha panna.
Ja paar arvu selle paberi kohta ka. Eesti riigi eelarve on 10,58 miljardit, Tallinna eelarve 680 miljonit, see on 6,42%. Me võiksime jälgida seda, kuidas see protsent muutub. Tallinnas on üle 550 000 elaniku, s.o 33% peaaegu täpselt ... või, vabandust, üle 450 000, just. See on 33% ... Ma räägiks pool minutit veel. 33% Eesti elanikest. Ja linnapea käsitles seda juurdetulevate inimeste hulka tööhõive ... või n-ö maksumaksjaid on Eestis 48% elanikkonnast, Tallinnas 52% ja nendest, kes juurde tulevad, minu arvutuste järgi 53%. Aga see 47%, kas need on pensionärid või lapsed eeskätt, on tuleviku mõttes oluline.
Ja lõpuks. Sisemajanduse kogutoodangust annab Tallinn 53% - 33% elanikke. See on ka asi, mida tasub tuleviku kujundamisel silmas pidada. Linnapea ütles, et eelarvestrateegia on tähtis dokument. Ma tahaks öelda, et kõik arengudokumendid on väga olulised. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Merike Martinson, palun!
Kõne - Merike Martinson Merike Martinson
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Lubage, et ma ütlen paar tunnustavat sõna eelarvestrateegia kohta just sotsiaalhoolekande osas. Et hea meel on see, et tegevuskuludeks, mis on viimastel aastatel tõusnud üldkuludest 12%-ni, et seda taset jätkatakse.
Ja teiseks. Investeeringute osas tahaks öelda, et kõik investeeringud on järgnevatel aastatel strateegias eelkõige suunatud eakate heaolule ja toimetulekuks. Ja võib öelda nii, et kui eelnevatel aastatel, viimastel aastatel, oli puuetega inimeste hoolekandes olid prevaleeruvad investeeringud, siis nüüd on see põhiliselt eakatele. Ja eriti tahaks rõhutada ja headmeelt tunda, et mitmete aastate jooksul koos Linnavaraametiga planeeritud kaks objekti, mis on saanud nüüd reaalsuseks ja millega on juba alustatud ja mis ma näen, et isegi üks objekt saab valmis juba planeeritult 2020. See on esiteks seenioride maja, mida mitmete-mitmete aastate jooksul eesotsas abilinnapea Eha Võrguga on planeeritud ja nüüd on ta reaalsus, nüüd juba projekteeritakse ja 2 aasta jooksul ta peab valmis saama. See seeniorimaja on olnud pikka aega unistus ja võiks öelda koos nende erinevate toimetulekuteenustega eakatele ja see saab reaalsuseks. See on siin fikseeritud.
Ja teisest objektist on eriti heameel ... ja ka heameel on õenduskodu Iru Hooldekodu juures. Ma arvan, et see on jälle üks suur areng edasi ja kindlasti on see oluliseks puhvriks hooldusravi kliinikutele, kui me suudame selle ellu viia. Ma soovin jõudu linnavalitsusele nende sotsiaalobjektide ellu viimisel ja eelkõige heale ja tublile abilinnapeale Eha Võrgule. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna? Ei soovi.
Nüüd vaatame läbi muudatusettepanekud. Kõigepealt, mis on laekunud innovatsioonikomisjonilt ja rahanduskomisjonilt. Need muudatusettepanekud on jagatud teile tabeli vormis. Ma ei hakka lugema ette sõnastust, vaid nimetan numbri ja siis palun teie reaktsiooni.
Muudatusettepanek number 1. Linnavalitsus toetab. Rahanduskomisjon toetab. Kas keegi soovib hääletada? Ei soovi.
Muudatusettepanek number 2. Linnavalitsus ei toeta. rahanduskomisjon ei toeta. Kas keegi soovib hääletada?
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Hääletame!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Panen hääletusele. Lugupeetud volikogu, palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - 2. muudatusettepanek 2. muudatusettepanek
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältetulemusega 23 poolt, 38 vastu 1 erapooletu, ei leidnud muudatusettepanek toetust.
Nüüd muudatusettepanek number 3. Linnavalitsus ei toeta. Rahanduskomisjon ei toeta. Kas keegi soovib hääletada? Ei soovi.
Muudatusettepanek number 4. Linnavalitsus toetab, rahanduskomisjon toetab. Kas keegi soovib hääletada? Ei soovi.
Muudatusettepanek number 5. Linnavalitsus ei toeta, rahanduskomisjon ei toeta. Kas keegi soovib hääletada? .... Hääletame. Lugupeetud volikogu! Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - 5. muudatusettepanek 5. muudatusettepanek
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 22 poolt, 39 vastu, 1 erapooletu, ei leidnud muudatusettepanek toetust.
Muudatusettepanek number 6. Linnavalitsus ei toeta. Rahanduskomisjon ei toeta. Kas keegi soovib hääletada? Ei soovi.
Vaatame läbi linnavalitsuse ettepaneku, mis kõlab järgmiselt: "Muuta määruse eelnõu ja täiendada määruse eelnõu § 4 järgmises sõnastuses: "§ 4. Määruse rakendamine. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. Tallinna Linna 2019. aasta eelarve koostamisel lähtutakse käesolevast eelarvestrateegiast."". Kas keegi soovib hääletada? Ei soovi.
Muudatusettepanek, mis on laekunud Ülle Rajasalu, Kaupo Nõlvaku ja Arto Aasa poolt.
Esimene muudatusettepanek, mis kõlab järgmiselt: "Muuta määruse eelnõu lisa alapunkti "Investeerimistegevus" alajaotuse "Teede ja tänavate valdkond" 2 lauset ja sõnastada see järgmiselt: "Strateegia perioodil algab Tallinna rattastrateegia rakendamine ning valmivad Viljandi maantee kergliiklustee, Filtri teed Kadrioruga ja Ülemise ühisterminaliga ühendav kergliiklustee, sadama ala kergliiklustee lõigus Kalaranna tänav, Reidi tee, Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimise käigus valmiv kergliiklustee ja kergliiklustee ümber Kloostrimetsa ringraja.". Mis on linnavalitsuse seisukoht?
Tallinna linnapea - Taavi Aas Taavi Aas
Toetan!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Palun mikrofon!
Sõnavõtt - Taavi Aas Taavi Aas
Linnavalitsus jääb nende investeeringuobjektide juurde, mis on eelarvestrateegias kajastatud. Aitäh! Et ei toeta.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Linnavalitsus ei toeta. Kas keegi soovib hääletada? Panen hääletusele. Lugupeetud linnavolikogu! Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - 1. muudatusettepanek Ref. 1. muudatusettepanek Ref.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 24 poolt, 40 vastu, ei leidnud muudatusettepanek toetust. Järgmine muudatusettepanek. "Täiendada määruse eelnõu lisa alapunkti "Investeerimistegevus" alajaotust "Spordi ja vaba aja valdkonnas" uue lausega järgmises sõnastuses: "Pirita velotrekist kujundatakse uus aastaringselt kasutatav ja mitmefunktsiooniline spordirajatis, kus saab lisaks rahvusvahelistele trekivõistlustele korraldada ka teisi spordi- ja kultuuriüritusi, võistlusi ja kontserte."". Mis on linnavalitsuse seisukoht?
Sõnavõtt - Taavi Aas Taavi Aas
Pirita velodroomiga seonduv on eelarvestrateegias juba kajastatud. Nii et täiendavat ettepanekut ei toeta.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Linnavalitsus ei toeta. Kas keegi soovib hääletada? Panen hääletusele. Lugupeetud linnavolikogu! Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - 2. muudatusettepanek Ref. 2. muudatusettepanek Ref.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 23 poolt, 40 vastu, ei leidnud muudatusettepanek toetust.
Kolmas muudatusettepanek kõlab järgmiselt: "Täiendada määruse eelnõu lisa alapunkti "Investeerimistegevus" alajaotust "Heakorra valdkonnas" uue lausega järgmises sõnastuses: "Projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Pirita-Kose sadevee kanalisatsioon."". Mis on linnavalitsuse seisukoht?
Sõnavõtt - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Nii nagu ma ütlesin, laekusid mitmed arvestatavad ettepanekud halduskogudelt ja neid on mõistlik arvestada 2019. aasta eelarve koostamisel või siis järgnevate aastate eelarvestrateegia uuendamisel. Hetkel ei toeta.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Linnavalitsus ei toeta. Panen hääletusele. Lugupeetud linnavolikogu! Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - 3. muudatusettepanek Ref. 3. muudatusettepanek Ref.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 24 poolt, 40 vastu, ei leidnud muudatusettepanek toetust.
Ja veel üks muudatusettepanek, mis on laekunud Õnne Pillaku ja Ülle Rajasalu poolt. Kõlab järgmiselt: "Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon teeb ettepaneku täiendada määruse eelnõu lisa "Tegevuskulud" alapunkti "Antavad toetused" järgmise lausega: "Aastal 2019 eraldatakse vajalikud rahalised vahendid Tallinnas tegutsevate erahuvikooliude tegevuse toetamiseks võrdsetel alustel Tallinna munitsipaalhuvikoolidega."". Mis on linnavalitsuse seisukoht?
Sõnavõtt - Taavi Aas Taavi Aas
Ei toeta.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Linnavalitsus ei toeta. Panen hääletusele. Lugupeetud linnavolikogu! Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - 4. muudatusettepanek Ref. 4. muudatusettepanek Ref.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 22 poolt, 40 vastu, ei leidnud muudatusettepanek toetust.
Muudatusettepanekud on läbi vaadatud. Lugupeetud linnavolikogu! Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lõikele 5 on linna eelarvestrateegia vastu võtmiseks vaja linnavolikogu koosseisu häälteenamust, sellest tulenevalt viin läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontrolli algus
Kohaloleku kontrolli lõpp - Kohalolekukontroll Kohalolekukontroll
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kohal on 64 liiget. Lugupeetud linnavolikogu! Panen lõpphääletusele määruse eelnõu "Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2019–2022". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 42 poolt, 3 vastu, 20 erapooletuid, on määrus vastu võetud.
Austatud kolleegid! Me oleme töötanud enam kui poolteist tundi. 15 minutit vaheaeg.
Vaheaja algus
Vaheaja lõpp
18:04 Päevakorra punkti alustamine - 4. ME99 Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine) 4. ME99 Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine)
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
4. päevakorrapunkt "Tallinna põhimääruse muutmine". Alustame selle eelnõu teise lugemisega. Sõna ettekandeks saab Tallinna linnasekretär Toomas Sepp. Palun!
Ettekanne - Toomas Sepp Toomas Sepp
Austatud volikogu esimees, lugupeetud saalisviibijad, volikogu liikmed! Sisulise ettekande selles küsimuses ma tegin esimesel lugemisel, vastasin ka teid huvitavatele küsimustele. Vahepeal on ainult nii palju muutunud, et sellele vabatahtlikule reservpäästerühmale, kes seal siis hakkab seda n-ö abiteenust osutama, oleme linnavalitsuse korraldusega andnud suveperioodiks sadamahoone üürile. Nii et neil on kõik nüüd tingimused loodud, nendega on sõlmitud ka vastav leping. Nii et kui eelmisel istungil oli küsimus sellest, kas seal on tagatud inimeste turvalisus ja abiteenus, kui on ohu olukord, siis nüüd on ametlik leping tehtud nii rahastamise osas kui ka antud need ruumid nende kasutusse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei näe. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Toomas Sepp Toomas Sepp
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab õiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova, palun!
Kaasettekanne - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Hea volikogu! Õiguskomisjon vaatas see küsimus 28. mail ja otsustati hääletamistulemusega 9 poolt, vastu ei ole, 3 oli erapooletu, toetati eelnõu esitatud kujul. Nende 2 nädala jooksul meil ei tulnud ühtegi ettepanekut, mida ma võiksin täna teile öelda. Ma palun toetust sellele eelnõule. Ma leian, et see on ... Meil tuleb vähemalt üks linna- ... то есть saarevanem.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Maksim Volkov, palun!
Küsimus - Maksim Volkov Maksim Volkov
Austatud Margarita Tšernogorova! Öelge palun, kui palju küsimusi oli arutelu ajal ja kuidas üldse läks komisjoni arutelu? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Jaa. Meil väga hästi läks komisjonil. Meil läks see ... komisjonis me arutasime, täitsa uus probleem. Me kunagi ei arutanud niisugust asja nagu valimiseks saare territooriumil. Kõik väga huvitasid, kuidas see toimub, miks, milleks seda tehakse. Aga toetati, ikka toetati. 9 häält oli poolt ja 3 oli erapooletu. No see on nende probleem, miks nad olid erapooletud. Aga üldiselt mina isiklikult leian, et see on väga huvitav tegu, mida me teeme. Ja peale selle me oleme nüüd, täidame meie Riigikogu seadust vot saarte territooriumi, väikesaarte kohta. See on päris hea ja demokraatiline samm. See on juba minu isiklik arvamus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Nii! Lugupeetud linnavolikogu! Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lõikele 5 on linna põhimääruse muutmiseks vaja linnavolikogu koosseisu häälteenamust. Sellest tulenevalt viin läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontrolli algus
Kohaloleku kontrolli lõpp - Kohalolekukontroll Kohalolekukontroll
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kohal on 49 liiget. Panen lõpphääletusele määruse eelnõu "Tallinna põhimääruse muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 49 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on määrus vastu võetud.
18:10 Päevakorra punkti alustamine - 5. OE108 "Tallinna arengukava 2021–2030" koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine 5. OE108 "Tallinna arengukava 2021–2030" koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 5 ""Tallinna arengukava 2021–2030" koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine". Sõna ettekandeks saab Tallinna linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Lisaks sellele, et meil on kehtiv arengukava, on eesmärk ka algatada uus pikemaajalise arengukava koostamine. Ja täna meil kehtib eelarve ... vabandust, strateegia aastani 2030 ja arengukava. Ja hetkel me siis, või täna me oleme uuendanud arengukava, aga meil oleks vaja ka pikaajalist vaadet ja kuna strateegia aastani '30 kehtestati 10 aastat tagasi, siis eesmärk on ka üle vaadata see strateegia ja võimalik, et need kaks dokumenti - arengukava ja strateegia - üldse ühildada, et oleks meil üks dokument.
Nüüd arengukava koostamiseks on moodustatud töörühmad. On juhtrühm, strateegiaüksus ja nõukoda. Siinkohal ma loeks ette siis, kui juhtrühm ja töörühm linna töötajatest koosnevad, siis nõukoda koosneb inimestest väljapoolt Tallinna linna ja ma loeks teile ette, siis kes on selle nõukoja liikmed. Andres Sevtšuk Harvardi Ülikoolist; Anu Toots Tallinna Ülikoolist; Kaja Peterson SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusest; Mati Heidmets Tallinna Ülikoolist; Kersti Krišakov Tallinna Tehnikaülikoolist; Tarmo Jüristu SA Poliitikauuringute Keskus Praksis; Linnar Viik E-riigi Akadeemia SA-st; Elo Kiivet MTÜ Linnalabor; Iiris Pettai Tallinna Ülikoolist; Kristjan Lepik TOPIA OÜ-st ja Erkki Karo Tallinna Tehnikaülikoolist. Ehk et see on siis nõukoda, kes peaks linna siis abistama selle uue strateegia loomisel.
Nüüd, kuidas see protsess ise välja näeks, on siis nii, et esimene etapp on ideekorjel: linnavalitsusesisene hetkeolukorra kaardistus, ideekorje, mõttepaberi koostamine. Teine etapp partneritelt ja avalikkuselt ideekorje ja veebipõhise kaasamisplatvormi ja otsekontaktide kaudu. See peaks siis kõik kestma novembrini 2018 ehk sellel aastal. Edasi koostatakse tööversioon ja vahepealsel ajal siis ka viiakse läbi uuringuid, analüüse. Ja märtsis 2019 kuni oktoobrini 2019 toimuksid avalikud arutelud.
Strateegiaüksus valmistab edasi ette eelnõu, kooskõlastab selle linna asutustega, avalikustab. See protsess peaks olema lõppenud veebruariks 2020. Ja uus arengukava peaks siis esialgsete plaanide järgi jõudma volikogusse kevadel 2020.
Palun teil eelnõud toetada ja algatada uue arengukava koostamine!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole.
Tallinna Linnavolikogu liige - Ants Leemets Ants Leemets
Kuidas ei ole! Vahepeal läks kaart .... Tegelikult on, aga vahepeal on kaart välja läinud ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Palun vajutage nuppu. Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Minu küsimus on see, et kas te plaanite ka teha, kui see ... No see on õige tegemine, et see tuleb nagu ära teha. Aga kas te plaanite ka nii, et oleks volikogu liikmetele selle tutvustamine mingisugusel ajal? Et ei juhtuks nii, et ta tuleb saali, et vähemasti selline võimalus, et arutelul osaleda, kui on jõutud teatud staadiumile. Kas midagi taolist on ka selles kavas nagu võimalik?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Jah, siin oli ka üks slaid, kus oli siis ettepanek selline, et eelnõu arutelud ja heakskiitmised linnavalitsuses ja volikogus ja et see protsess oleks pidev, on siis ette nähtud märtsis 2019 kuni maini ehk kuni lõpuni 2020.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Helle Kalda, palun!
Kaasettekanne - Helle Kalda Helle Kalda
Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Linna rahanduskomisjon arutas nimetatud eelnõud 11. juunil oma korralisel istungil. Arengukava toetasid kõik 15, vastu ja erapooletuid ei olnud. Diskussioon oli töine ja väga hea meel oli, et hästi toetas eelnõud just opositsiooni erakonna liikmed. Palun ka teil toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu ""Tallinna arengukava 2021–2030" koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 52 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
18:17 Päevakorra punkti alustamine - 6. ME109 Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2012 määruse nr 28 "Tallinna Linnavolikogu töökord" muutmine 6. ME109 Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2012 määruse nr 28 "Tallinna Linnavolikogu töökord" muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Päevakorrapunkt number 6 "Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2012 määruse nr 28 "Tallinna Linnavolikogu töökord" muutmine". Ja selleks, et ma saaksin selle eelnõu ette kanda, palun istungit juhatama linnavolikogu aseesimehe Mart Luige!
Juhataja - Mart Luik Mart Luik
Palun!
Ettekanne - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Austatud kolleegid, austatud volikogu! Ma ei hakka rääkima igast paragrahvist, kus ma teen ettepaneku muuta. Räägin põhimõtetest. Ja meil on siin kolm põhimõttelist asja, mida me soovime muuta või rakendada. Ja me oleme seda teemat korduvalt arutanud, eelkõige fraktsioonide juhtidega, aga ka linnavalitsusega ja Keskerakonna fraktsiooniga.
Ja esimene muudatus on seotud opositsiooni sooviga esitada enda avaldusi, arupärimisi, eelnõusi istungi alguses. Nagu me mäletame, siin 4 aastat tagasi oli selline kord, et kõik sõnavõtud menetleti istungi alguses. Peale seda oli vastu võetud muudatus, mis siis korraldas neid sõnavõtte juba peale päevakorra ammendamist. Ja me siis teeme ettepaneku, et alguses oleksid fraktsioonide tähtsamad avaldused, arupärimised, eelnõud või siis info jagamine. Aga volinikel jääb samas õigus ja võimalus esineda enda avaldustega peale istungit nii, nagu see praegu ette nähtud on. See on esimene põhimõtteline muudatus.
Teine põhimõtteline muudatus on seotud eelarve menetlemisega. Ma teen ettepaneku, et meil menetlus oleks muudetud sellisel viisil, et me võtaksime vastu eelarvet kahe, mitte kolme lugemisega. Aga samas volinikel tekiks võimalus osaleda rahanduskomisjoni koosolekul, kus esmakordselt eelarvet arutatakse ja igal volinikul oleks ka võimalus küsimusi esitada. Ja järgmine muudatus annaks võimaluse muudatusettepanekute esitajal osaleda ka rahanduskomisjoni koosolekul ja ka küsida linnavalitsuse arvamust ja kommentaare.
Ja kolmas selline põhimõtteline muudatus on seotud uue praktikaga, mis on tekkinud uues linnavolikogu koosseisus. Meil volikogu liikmed on algatanud toetusgruppide rühmade kokkukutsumise ja et selleks anda ka juriidilist alust, meil tekib ka selline mõiste nagu "Linnavolikogu ühendus", nii nagu see on korraldatud ka Riigikogus.
See on siis need muudatused, mis on seotud eelnõu tekstiga.
Aga arutelu käigus siis tekkis ka veel üks muudatusettepanek, mis reguleeriks arupärimiste esitamist või pigem mitte esitamist, vaid menetlemist. Tuleb tõdeda, et praegu mõned arupärimised ripuvad menetluses kuude kaupa. See uus muudatusettepanek annaks võimaluse piirata seda menetlust ja see suuline vastamine toimuks 2 kuu jooksul. Või siis see arupärimine langeb menetlusest välja.
See on siis uus muudatusettepanek, mida ma annan üle, aga olen valmis ka vastama küsimusele.
Juhataja - Mart Luik Mart Luik
Lugupeetud linnavolikogu liikmed, kas on ettekandjale küsimusi? Ei ole küsimusi. Siis kui rohkem küsimusi ei ole, siis võtate istungi juhtimise üle.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Sõna kaasettekandeks saab õiguskomisjoni esindaja Miroslav Berezovski. Palun!
Kaasettekanne - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Tere! Volikogu esimees, kallid kolleegid! 11. juuni oli see eelnõu õiguskomisjonis arutusel. Osales 13 komisjoni liiget. Ei olnud eriti pikk arutelu, suht lühidalt saime selle ära arutatud ja otsustati siis, et 12 komisjoni liiget olid selle poolt, erapooletuid ei olnud, vastu ei olnud ja siis paluks samamoodi seda toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised, kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Nii! Nüüd vaatame läbi muudatusettepaneku. Nii! No, jah. Kuna see muudatusettepanek on siis koostatud eelnõu esitajaga ja tegelikult on see kooskõlastatud ka linnavalitsusega ... Aga ma arvan, et me ei pea seda täiendavalt, seda kooskõlastust küsima ja tegelikult ei pea ka seda hääletama. Aga kui keegi soovib hääletust, me võime seda hääletada ja ma loen seda muudatusettepaneku ka ette.
"Muuta linnavolikogu töökorra § 19 lõige 4 esimest lauset ja lisada uued 2. ja 3. lause järgmiselt: "Kui arupärimises oli ette nähtud ka suuline vastamine, lülitab linnavolikogu esimees suulise vastamise linnavolikogu istungi päevakorda hiljemalt 2 kuu möödudes arupärimisele kirjaliku vastuse saamisest. Arupärimisele vastamist ei saa istungi päevakorrast välja arvata."". Hääletada keegi ei soovi.
Nii! Siis me võime asuda lõpphääletuse juurde. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2012 aasta määruse nr 28 "Tallinna Linnavolikogu töökord" muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 57 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu, on määrus vastu võetud.
18:27 Päevakorra punkti alustamine - 7. OE97 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koolivõrgu korrastamise kokkuleppe lisa 1 projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale 7. OE97 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koolivõrgu korrastamise kokkuleppe lisa 1 projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 7 "Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koolivõrgu korrastamise kokkuleppe lisa 1 projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Palun!
Ettekanne - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Lugupeetud linnavolinikud, lugupeetud linnavolikogu esimees! Palume siis teie heakskiitu sellele eelnõule, millega me anname siis linnapeale Taavi Aasale volituse allkirjastada lisa 1 kokkuleppel Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linnaga, millega me tahame siis korrastada Tallinna koolivõrgu. Nagu te mäletate, 30. novembril 2017 ma juba seisin siin ja siis palusin teie heakskiitu sellele, et Taavi Aas siis nagu saaks koos haridusministriga allkirjastada selle kokkuleppe ja nüüd siis me tahame täita seda kokkulepet kahe punktiga. Et siis esimese punktiga me paneme paika need kohad, kuhu võiksid siis tulla kolm riigigümnaasiumi, millest me oleme ka novembris rääkinud. Ja nendeks kohtadeks on siis Mustamäe linnaosa, Kesklinn ja Põhja-Tallinn.
Ja teine muudatus, et me siis täiendame kokkulepet punktiga, mis kõlab järgmiselt: "Linn esitab ministeeriumi hiljemalt 1. oktoobriks 2019 Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava, mis tagab vastuvõtu vähendamise munitsipaalüldhariduskoolide gümnaasiumiastmetesse lepingus kokku lepitud mahus". See maht, ma tuletan meelde, oli 2000 kohta.
Nii et siis palun ... Palun siis anda meie linnapeale seda volitust ja hääletada siis poolt. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ma tänan!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja Märt Sults, palun!
Kaasettekanne - Märt Sults Märt Sults
Auväärt esimees, linnavalitsuse liikmed, kolleegid! Kultuuri- ja hariduskomisjon oma koosolekul 6. juunil käesoleval aastal protokollis number 8 arutas "Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koolivõrgu korrastamise kokkuleppe lisa 1 projekti heakskiitmise ja volituse andmine Taavi Aasale". Ja otsustati hääletamistulemusega 9 poolt, vastu ei olnud kedagi ja erapooletuid ei olnud, toetada eelnõu esitatud kujul. Kujundage palun oma arvamus ja palun toetada eelnõu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Hea ettekandja! Et tunneksin huvi Mustamäe 37. Kooli tulevikust. Mis sellest hoonest saab? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh küsimuse eest! Väga asjakohane küsimus. Ma ei ole informatsiooniga täielikult kokku viidud ja ma ei oska 37. Kooli kohta midagi muud öelda, kui kus ta asub ja mida ta teeb praegu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jah, mul oleks ... austatud ettekandja, et tegelikult ma tahtsin juba küsida eelmise ettekandja käest, aga kuidagi ta läks nii kiiresti puldist ära. Aga küsimus, et miks nagu viimasel ajal suletakse kogu aeg Eesti koole, pannakse kinni, ühendatakse. Et kas see on märk mingisugusest statistikast, mis nagu ütleb, et Tallinna elanikkonna selline rahvuslik protsent hakkab kalduma eestlaste kahjuks, või?
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh! Väga päevakohane küsimus, aga statistilised andmed ja sündivused ja sisemigratsioon annab alust sellisele tegevusele küll, jah. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh, härra esimees! Austatud ettekandja! Jälle üks küsimus, mis võib-olla tundub kiusuna, aga ma tahaksin teada Sõle 40 asuva koolihoone edasise saatuse kohta. Kas Teil on mingit aimu? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Suur tänu. Väga hea küsimus! Tähendab, sinna pidi kunagi tulema Põhja linnaosa valitsuse hoone, aga praegu on ta planeerimisel-mõtlemisel ja ma arvan, ta leiab tegevust ja kasutamist kindlasti. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Hea ettekandja! Te ütlesite, et ei tea 37. Keskkooli saatuse kohta, selle hoone kohta. Samas see koolivõrgu korrastamise kokkulepe, mida me peaksime just hääletama hakkama, ütleb, et siin täiendatakse punkti alapunktiga 1.1 alljärgnevalt: "Riigigümnaasiumid Mustamäe linnaosas (Tallinna Tehnikaülikooli piirkonnas)". Et mis koht see siis täpsemalt on? Ja ka 37. Keskkool ei ole Tallinna Tehnikaülikoolist sugugi väga kaugel. Et kuhu see riigigümnaasium siis tegelikult nagu tulema peaks?
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh küsimuse eest! Tähendab, riigigümnaasium peaks tulema Tallinna Tehnikaülikooli teaduselinnaku territooriumile.
Küsimus jätkub - Kersti Kracht Kersti Kracht
Uus hoone?
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Jah.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Kas ei võiks mõelda sellele, et mitte teha nagu täiendavaid kulutusi, et renoveerida kas või sedasama 37. Keskkooli hoonet näiteks? Ja Mustamäel on ilmselt ju veel koole, mis oleks võimalik nagu renoveerida, koolihooned, ja kasutusse võtta.
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh küsimuse eest! Kindlasti oleks võimalik renoveerida vana. Aga kuna see peaks tulema täppisteaduste gümnaasium, siis oleks nagu tark sipelga tee jutumärkides nagu ümber orienteerida. Nii et siin nagu rahalist mõõdet nagu ei saa tuua võrdsusmärgina haridusliku mõõtmega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Toomas Kruusimägi, palun!
Küsimus - Toomas Kruusimägi Toomas Kruusimägi
Jaa, aitäh! Hea Märt Sults! Linnal on olnud erinevatel aegadel probleeme tühjaks jäänud koolimajade sisustamisega uue sisuga. Et kas linnal on olemas ka plaan nende hoonete kohta, mis võib-olla jäävad tühjaks? Näiteks, ma ei tea, vanuritekodu spordihooneks ümber teha või midagi muud. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Suur tänu! Hea kolleeg! Sa tead väga hästi, et vana renoveerimine on kallim kui uue ehitamine. Suur tänu!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, teine küsimus, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Aitäh! Austatud ettekandja, et see on muidugi tore, et Tallinn toetab jõuliselt ehitussektorit, aga kas see uus hoone tuleb siis ka 0-energiahoone? Aitäh! Või ligi 0-energia?
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Suur tänu küsimuse eest! Et tähendab praegu on nõuded, euronõuded, mis eeldavad seda. Kas ta just päris 0 on, aga sinna lähedale. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Toomas Kruusimägi, teine küsimus, palun!
Küsimus - Toomas Kruusimägi Toomas Kruusimägi
Aitäh! Paluksin ikkagi vastust, kas on plaan või ei ole plaani? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Suur tänu! Hea Toomas, plaan on kindlasti. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Suur tänu!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised. Helle Kalda, palun!
Sõnavõtt - Helle Kalda Helle Kalda
Aitäh! Kuna jutt läks Mustamäe koolide osas ja arvamust avaldati, et 37, siis linnaosa kõik gümnaasiumi direktorid tulid kokku ja arutasid 2 aastat seda teemat ja kõik leidsid, et kõige parem ja kõige õigem ja analüüs oleks, et ta tuleb Tallinna Tehnikaülikooli territooriumile ja see riigigümnaasium oleks Tallinna Tehnikaülikooli baaskooliks. Nii nagu omal ajal Nõo oli, ehitati, nii et see on kõikide koolide oma tahe, nii et ärme palun hakkame sekkuma koolide siseellu, mis on selle piirkonna kogukonna otsus. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas eelnõu esitaja soovib esineda lõppsõnaga? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koolivõrgu korrastamise kokkuleppe lisa 1 projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 50 poolt, 2 vastu, 4 erapooletut, on otsus vastu võetud.
18:37 Päevakorra punkti alustamine - 8. OE102 Tallinna Nõmme Noortemaja nimetuse muutmine 8. OE102 Tallinna Nõmme Noortemaja nimetuse muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 8 "Tallinna Nõmme Noortemaja nimetuse muutmine". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Palun!
Ettekanne - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Eelnõud on meil siis vaja selleks, et nimetada ümber Tallinna Nõmme Noortemaja Tallinna Nõmme Huvikooliks. Ja kust selline mõte tuli? See mõte tuli koolilt, kuna nende arvates on uus nimi Tallinna Nõmme Huvikool täpsem ja paremini kirjeldab seda tegevust, mis seal Nõmme, praegu siis Noortemajas, toimub.
Ja teiseks, kui tuleb uus nimi, siis ei teki enam segadust, kuna päris paljud arvavad, et Tallinna Nõmme Noortemaja on tegelikult Tallinna Nõmme Noortekeskus, mis ei ole päris nii. Nii et tulles kooli administratsiooni soovile vastu me siis palumegi, et volikogu toetaks seda eelnõud ja siis nimetame sellega Tallinna Nõmme Noortemaja ümber Tallinna Nõmme Huvikooliks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh! Mul on küsimus, et miks volikogu peab sellist suhteliselt, noh, mitte nii olulist küsimust arutama? Millest see tuleneb, või millisest õigusaktist? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Huvikooliseadus § 4 ja loomulikult, kuna me muudame huvikooli põhimäärust, siis on vaja meil ka volikogu otsust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Hea ettekandja! Kas kui veel mingil koolil tuleb nagu pähe mõte, et muudame nime, siis me niimoodi lihtsalt nagu muudamegi? Et midagi selgitada paremini ja siis tuleb jälle volikogusse ja lõpuks meil on 20 päevakorrapunkti koos nimede muutmistega?
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ma arvan, et kui mõni kool tahab oma nime muuta, siis me kindlasti arutame seda ja vajadusel, kui me näeme, et see on siis otstarbeline ja tegelikult õigustatud, siis me kindlasti toome selle volikokku. Aga nagu ma siin tegin selgeks, et põhimõtteliselt see uus nimi on palju parem. See on õigustatud, see lõpetab seda segadust, mis on selle asutuse nime ümber aastatega tekkinud ja ma arvan, et see ongi päris õige asi teha. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ma tänan!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja Ruslana Veber. Palun!
Kaasettekanne - Ruslana Veber Ruslana Veber
Austatud juhatajad, head kolleegid! Haridus- ja kultuurikomisjon 6. juunil arutas antud eelnõu ja häältega 9 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud kedagi, otsustas toetada antud eelnõu. Palun toetada teid!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Ruslana Veber Ruslana Veber
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Nõmme Noortemaja nimetuse muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, 1 vastu, 3 erapooletu, on otsus vastu võetud!
18:42 Päevakorra punkti alustamine - 9. OE77 Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinnas 9. OE77 Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 9 "Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinnas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh, austatud linnavolikogu esimees, linnavolikogu liikmed! Planeeritav ala paikneb Põhja-Tallinnas Paljassaare lahe ääres. Tegelikult Kopli liinide arendust, kui te seda ette kujutate, siis selle taga. Praegu paikneb Sepa 28 kinnistul laohoone vundament. Ja kui vaadata seda maa sihtotstarvet, siis ajalooliselt on seal olnud tootmine ning tootmismaa praegu tuleb muuta elamumaaks, et võimaldada rajada sinna neli korterelamut, mis oleks kuni 5-korruselised ja mis oleks tegelikult n-ö loogiline jätk ka Kopli liinide arendusele.
Detailplaneeringu koostamiseks on määratud tingimused, et esimesel korrusel peavad olema rannapromenaadi teenindavad äriruumid ning hoone korruste arv langeks mere poole siis astmeliselt. Kuna kehtivas Tallinna üldplaneeringus on seal tootmismaa ajalooliselt kujunenud tingimuste tõttu, siis selleks, et seda muuta elamumaaks ongi detailplaneeringu algatamine toodud volikogu ette. Rõhutan veel kord, et tegu on algatamisega. Palun teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Enno Tamm. Palun!
Kaasettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Linnamajanduskomisjon arutas nimetatud küsimust oma 22. mai koosolekul ja otsustas hääletamistulemustega 9 poolt, vastu ei ole. erapooletuid ei ole, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun teil seda toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinnas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 50 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
18:45 Päevakorra punkti alustamine - 10. OE100 Veerenni tn 61, Veerenni tn 63, Veerenni tn 65, Veerenni põik 4 ja Veerenni põik 6 kinnistute ning Viadukti tn 42 kinnistu osa detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Kesklinnas 10. OE100 Veerenni tn 61, Veerenni tn 63, Veerenni tn 65, Veerenni põik 4 ja Veerenni põik 6 kinnistute ning Viadukti tn 42 kinnistu osa detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Kesklinnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 10 "Veerenni tn 61, Veerenni tn 63, Veerenni tn 65, Veerenni põik 4 ja Veerenni põik 6 kinnistute ning Viadukti tn 42 kinnistu osa detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Kesklinnas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan Teid, austatud volikogu esimees! Lugupeetud volikogu liikmed! Planeeritav ala paikneb Kesklinnas Veerenni ja Järvevana tee vahelises kvartalis. Kinnistute omanik on ESPAK, kes soovib oma ehitusmaterjali müügikeskust laiendada. Nii et see tegelikult planeering puudutab sisuliselt ESPAK-i kaupluse laiendamist.
Kuna soovitud laiendus on üle 20 000 m², siis ongi planeeringu koostamisega kaasaskäiv keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Ja kuna strateegilist hindamist algatab volikogu, siis praegu see eelnõu ongi toodud volikogu ette. Kui see maht oleks pisut väiksem, siis oleks see linnavalitsuse tasandi otsus. Igatipidi mõistlik, et ala, mis kuulub ESPAK-ile, ta soovib seda kauplust laiendada. Nii et palun ka teil nimetatud otsuse eelnõud toetada! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Natalia Malleus, palun!
Kaasettekanne - Natalia Malleus Natalia Malleus
Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid! Linnamajanduskomisjon oma koosolekul 4. juunil arutas antud päevakorrapunkti. Otsustati hääletamistulemustega 9 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud, toetada eelnõu.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele "Veerenni tn 61, Veerenni tn 63, Veerenni tn 65, Veerenni põik 4 ja Veerenni põik 6 kinnistute ja Viadukti tn 42 kinnistu osa detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Kesklinnas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
18:48 Päevakorra punkti alustamine - 11. OE106 Mäepealse tn 21 ja 25 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe ja Nõmme linnaosas 11. OE106 Mäepealse tn 21 ja 25 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe ja Nõmme linnaosas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 11 "Mäepealse tn 21 ja 25 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe ja Nõmme linnaosas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan Teid, austatud linnavolikogu esimees! Linnavolikogu liikmed! Plaanitav ala paikneb valdavalt Mustamäel ja osaliselt ka Nõmme linnaosas Mäepealse ja Kadaka puiestee vahelises kvartalis. Kavandatud on kolm 2-korruselist, kaheksa 3-korruselist, kolm 6-korruselist elamut ja kaks 2-korruselist parkimismaja tänavate äärde. Korterid kokku kuni 224 ja parkimiskohti 325. Planeeritava ala keskel säilib ligi 5-hektariline üldkasutatav metsaala. Kokku planeerimisalal on haljastust 4/3, umbes 77%. Avalikul väljapanekul proteste ja vastuväiteid ei esitatud. Kõik asutused ja naabrid on detailplaneeringu kooskõlastanud. Ka Rahandusministeerium on detailplaneeringule andnud oma heakskiidu.
2006. aasal kehtestatud Mustamäe üldplaneeringus oli kogu ala määratud rohealaks. Kuna kinnistu jäi sellel ajal Nõmme Mustamäe maastikuala piiri ettepaneku sisse, kuid kui lõplikult selle maastikukaitseala piire määrata, siis jäi kinnistu sealt välja, kuid samal ajal ta jõudis n-ö Mustamäe üldplaneeringu raames sinna rohealasse, siis hetkel on nimetatud detailplaneering käsitletud kui üldplaneeringut muutev. Ja seetõttu on ka selle kehtestamine toodud Tallinna Linnavolikogu pädevusse. Palun teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimus. Tiit Terik, palun!
Küsimus - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh, härra esimees! Hea abilinnapea! Sinna Nõmme ja Mustamäe piirile on viimasel ajal tegelikult päris palju ehitatud ja liikluskoormus on tugev. Ristmike läbilaskevõime on ka nii, nagu on. Et mida Te võiksite Nõmme ja Mustamäe inimestele rahustuseks öelda, et kas olukord läheb hullemaks või on siin ka mingit rohtu? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Kindlasti, kui elanikke tekib juurde, siis tekib juurde ka liiklust. See on paratamatus. Samas on planeeringu koostamise käigus pandud arendajale hulk kohustusi, nende hulgas ka antud juhul kahe fooriristmiku väljaehitamine. Ja kogu see liikluslahendus saab uue kuue. Ja ütleme, kui võrrelda neid ummikuid, mis on seal tänagi olemas, siis nad pigem jäävad väiksemaks ja nad kaovad ära.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Tänan, ettekandja! Et mitu korterit sinna praegusele metsaalale siis nüüd juurde tuleb?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Kokku on täna seal planeeritud kuni 224 korterit.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Selline hulk, korterite hulk nagu 224 toob kindlasti juurde ka liikluskoormuse kasvu ka Nõmme ristmikul. Et mul on küsimus, et kas Te kavatsete ka kuidagi seal midagi nende teedega ette võtta, selle ristmikuga? Sest et see on ju väga hullus korras, kõik see liiklus seal Nõmme keskuses.
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Nõmme keskus on mõnevõrra eemal sellest arendusest. Aga kui me vaatame Nõmme keskust, siis suurema tõenäosusega läheb seal ehitus lahti järgmisel aastal ja kindlasti see jõuab hulk aega enne looduses valmis, kui nimetatud arendus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Ja lugupeetud abilinnapea! Äkki Te saaksite näidata, milline see näeb täna välja.
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Kui on võimalik, palun Google Mapsi pilti, et ... sisuliselt on see endine BRC Autokeskus või mingi selline ala, et ... seal lähedal olnud ja, noh, ütleme siit edasi pigem. See on suur ala, et seda ütleme, kui ülevalt vaadatuna, siis näeb, aga ... Kui me vaatame seda ümbrust, siis sisuliselt on tegu juba sellise elamupiirkonnaga. Ja see on see pilt, mis avaneb täna.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Hea abilinnapea! Et küsimus puudutab Mäepealse ja Kadaka ristmikku, mis on praegu juba niimoodi ... Ta on reguleerimata, on see ... midagi seal ...
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Jah, arendajal ongi nimetatud kohustus see ristmik ümber ehitada. Et selles suhtes antud planeeringuga sisuliselt me anname ka rohelise tule selle üleautostunud ristmiku uuele lahendusele.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Et me näeme kena, korras parkmetsa, kuhu siis 224 korterit, st 2–3 sada last. Kus nad hakkavad lasteaias käima, koolis käima? On linn selle peale mõelnud? Ja mis linn sellest üldse võidab, et kena parkmets nüüd elanikega täidetakse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Iga linnaelanik on kindlasti, kui rääkida niimoodi merkantiivselt, siis võit Tallinna linna eelarvele. Selles suhtes, et kui me vaatame Tallinna linna eelarve struktuuri, siis kõige suurem tuluallikas ongi üksikisiku tulumaks.
Kui me vaatame seda arendaja pilgu läbi, siis kindlasti tal on võimalus seda realiseerida, seda planeeringut oma maa-alal, milleks on tal tegelikult antud juhul õiguspärane ootus juba praktiliselt olemas. Kindlasti võimaldab seda eelnev arengukava mõnes mõttes leevendada. Nimelt, kui te eelmistes punktides rääkisite riigigümnaasiumite tulekust, siis Mustamäel tuleb selles osas suur leevendus. Lasteaiakohti Mustamäel täna vist ... paraku ma siin ei näe. Ma nüüd ronin pisut sellesse teemasse, mis ei kuulu antud eelnõu sisse ja ei kuulu ka minu valdkonda otseselt. Aga tegelikult Mustamäel ja Nõmmel selles piirkonnas nii suurt lasteaiakohtade defitsiiti ei ole ja ma usun, et selles probleeme ei teki. Aga kindlasti tuleb juurde ... See 300 korterit tähendab suurusjärgus võib-olla 1–2 rühma vajadus, ma mõtlen lasteaiakohtade mõttes.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Lugupeetud abilinnapea! Et kuidas ühistranspordiga seal kandis on?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Seal on tänagi lahendatud hästi toimiv ühistransport, et ...
Küsimus jätkub - Mart Kallas Mart Kallas
Plaanis suurendada?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Hetkel ei ole mõtet seda suurendada, enne kui ei ole seal kedagi, kes seda kasutaks. Et kindlasti neid ühistranspordi graafikuid vaadatakse jooksvalt, vaadatakse ka jooksvalt üle vastavalt sellele, kuidas on liinide täituvus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Maksim Volkov, palun!
Küsimus - Maksim Volkov Maksim Volkov
Austatud abilinnapea! Aga kuidas on lahendatud parkimisküsimus ja kui palju parkimiskohti tuleb per üks korter? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Siit võite koefitsiente arvutada. 224 korterit ja 325 parkimiskohta. Nii et parkimiskohtade puudust seal ei peaks tulema.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh! Härra abilinnapea! Parandage mind, kui ma eksin, aga minu mäletamist mööda on tegemist alaga, kus on radoonioht üsna kõrge, et seal on diktüoneemakilt üsna maapinna lähedal. Kas linn sellistel ohualadel näeb arendajale ette ka kohustusi arvestada näiteks radooniohuga? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Jah. Detailplaneeringu algatamise käigus tehakse kõiksugused keskkonnauuringud ja nende hulgas ka radooniuuringud. Antud juhul tõesti, see piirkond on radooniohtlik piirkond. Siin on ka tehtud radooniuuringuid, kusjuures neid on tehtud isegi kaks korda.
Kuigi iseenesest minu subjektiivne arvamus on, et radooniuuringu tegemine planeeringu algatamisel ... või ütleme koostamise faasis, ei oma erilist tähtsust sellepärast, et tegelikult radooni olemasolu või selle puudumine ei mõjuta mitte kuidagi sinna peale ehitatavate hoonete mahtu, sest paratamatult see radooniohtu on võimalik vähendada või viia minimaalseks sellega, et projekteerimise käigus lihtsalt tehakse vastavad, ma ei tea, kaitsekihid, et seda vältida. Nii et selles suhtes hoolimata sellest, et seda tegelikult otseselt planeeringu koostamise käigus ei oma see nii väga tähtsust, aga siin on radoonioht selles piirkonnas olemas ja radooniuuringuid on tehtud, kusjuures mitmel korral tehtud ja nähaksegi ette planeeringus, et radooni vähendamise meetmed võetakse tarvitusele siis, kui hakatakse hooneid juba konkreetselt projekteerima, et siis saab ka näha, kuhu see hoone tuleb ja mis seal konkreetselt tuleb teha.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Liis Klaar, palun!
Küsimus - Liis Klaar Liis Klaar
Lugupeetud abilinnapea! Ma loen siit, et siin on üks maa-aluse korrusega korterelamu. Misjaoks just maa-aluse korrusega? See peab ju olema pime ja mitte ...
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tavaliselt sinna sõidetakse autoga ja see valgus ei oma nii väga suurt tähtsust seal.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Toomas Kruusimägi!
Küsimus - Toomas Kruusimägi Toomas Kruusimägi
Aitäh! Kuidas toetab parkmetsa kohale või asemele majade ehitamine rohelise pealinna kontseptsiooni? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Kui me vaatame selle ala hoonestust ja haljastuse protsenti, siis 77% on see haljastuse osakaal, mis on seal piirkonnas edaspidigi. Ehk siis sisuliselt me toome linnaelanikud otse loodusesse. Aga kindlasti iga ehitus ... Kui nüüd nagu tõsiselt rääkida, iga ehitus mõjutab seda, et roheala väheneb. Aga antud juhul, võrreldes, vaadates seda proportsiooni ja vaadates seda, et keskele säilib sisuliselt 5-hektariline, ütleme, selline ala, kus ongi roheala, siis sisuliselt ma usun, et see roheala kasutus, mis on täna minimaalne, saab olema lihtsalt aktiivsem ja inimesed tegelikult linna sees saavad rohkemalt nautida roheala.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andres Koldre. Palun!
Kaasettekanne - Andres Koldre Andres Koldre
Jah, aitäh! Austatud eesistuja, kallid kolleegid linnavolikogust, linnavalitsusest! Linnamajanduskomisjonil käis see punkt läbi 4. juunil käesoleval aastal ja 9 poolt 11 inimesest, liikmed on hääletanud selle poolt. Vastu 0, erapooletuid 0. Ja on otsustatud toetada antud eelnõu esitatud kujul. Palun sama! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Mäepealse tn 21 ja 25 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe ja Nõmme linnaosas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 46 poolt, 4 vastu, 3 erapooletu, on otsus vastu võetud!
19:01 Päevakorra punkti alustamine - 12. OE121 Paljassaare tehissaare detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas 12. OE121 Paljassaare tehissaare detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 12 "Paljassaare tehissaare detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas". Kas on protseduuriline?
Tallinna Linnavolikogu liige - Märt Sults Märt Sults
Jah.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Palun!
Küsimus - Märt Sults Märt Sults
Ma taandaksin selle punkti ... ennast selle punkti hääletamisel ja arutelul ja vastavasisulise avalduse ma tooksin .... Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Jah. Loen ette ka avalduse sisu. "Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõigetest 5 ja 6 taandan end päevakorrapunkti number 12 "Paljassaare tehissaare detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas" arutamisest ja otsustamisest. Märt Sults." Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Planeeritav ala paikneb Tallinna lahel Paljassaare sadama akvatooriumis ning osaliselt maismaal Paljassaare tee 40 kinnistul.
Kui me vaatame seda saarestikku, planeeritud saarestikku, siis tegu on tegelikult nelja saarega. Kui me räägime ühest saarest, siis see on puhtalt Linnusaar ja see on siis n-ö ärifunktsiooniga saar. See on kultuurisaar, või selline saar, kus on kultuurifunktsioon, ja siin on siis selline rohkem sportimisvõimaluste, ranna- ja muu funktsiooniga saar, kus on ette nähtud väga madal hoonestus.
Madalamale kohale siis selles kohas meres on kavandatud kolm omavahel ühendatud tehissaart ja eraldi seisev Linnusaar. Lõunasaar, Parkrand - puhke- ja sportimisvõimalused, kohvik-paviljon. Kohvikpaviljon - Põhjasaar - kontserdimaja, kuni neli korrust ja idasaar - ärihoone, hotell, restoranid, kaubandus- ja muu kuni 9 korrust. Samuti on alal planeeritud väike jahisadam. Parkimine on lahendatud selle hoone maa-alusel korrusel ja parkimisvõimalus on ette nähtud 518 sõidukile. Keskkonnamõju hindamine on läbi viidud ning märkimisväärset mõju loodusele ei ole.
Avalikul väljapanekul vaidlusi üles ei jäänud ning kõik kooskõlastused on erinevate institutsioonide ja ametite poolt saadud. Ka Rahandusministeerium on detailplaneeringu heaks kiitnud. Austatud volinikud, palun ka teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimus. Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Et lugupeetud abilinnapea! Et mind huvitab. Kuidas seda detailplaneeringut kavatsetakse ellu viia? Et kas Te olete puutunud kokku nendega, kes siis on ... sinna kavas investeerida? Sest hoolimata kõigest on mul nagu kahtlus, et Märdil küll nii palju raha pole. Et no ütleme, et kuivõrd reaalne selline plaan on, et kehtestada detailplaneering? Aga teades, et vanal heal tuttaval ei ole nii palju raha, eks ole.
Tallinna Linnavolikogu liige - Kristen Michal Kristen Michal


....
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
No Kristen, isegi kui Sina paned, me ei jaksa seda teha. See oligi küsimus.
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh küsimuse eest! Kui ma vastaksin ühelt poolt, siis tegelikult selle elluviimine ei ole antud eelnõu lahendada. See on ühelt poolt.
Teiselt poolt. Kui Te oleks mult sama küsimuse küsinud umbes 5 aastat tagasi või ma arvan, et isegi 2 aastat tagasi küsinud, et kas selline detailplaneering kunagi siia jõuab, siis ma arvan, et ma oleksin kehitanud õlgu ja öelnud, et mul on oma isiklik arvamus, mis ei pruugi tähendada seda siiajõudmist, kuna minu jaoks oli see ka ulmeprojekt.
Aga täna me näeme, et see ulmeprojekt hakkab realiseeruma selle planeeringu mõttes. Kusjuures, sellega on tehtud tõesti väga palju tööd. Ma usun, et ärilises mõttes ma olen kuulnud hinnanguid, et tegelikult see ei olegi ulmeprojekt, vaid see on täiesti reaalne. Ja tegelikult ma täiesti usun, et leidub ka investor, kes iganes selleks ka ei osutu, kes on nõus sellega edasi minema.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Jaa, aitäh! Ma tean jällegi, see ei puuduta nüüd detailplaneeringu kehtestamist, minu küsimus. Aga kas ma olen õigesti aru saanud, et me anname investorile võimaluse rajada need saared ja kõik, mis selle saare peal? Või me kasutame seal ka maksumaksja raha? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Planeeringud on üldiselt avalik kokkulepe. See kõik, ka need eelmised, kes iganes ... No näiteks võtame selle ESPAK-i laienduse. Me anname võimaluse, kui ESPAK homme müüb maha oma hoone firmale X, siis on avalikus ruumis ikka see kokkulepe, mida siin teie tegelikult vormistate, et seda sinna võimalik rajada on.
Täpselt sama on ka saartega. Siin on planeeringu koostamise käigus pandud tuleviku realiseerijale terve rida kohustusi ka näiteks linna ... ka osalemist näiteks Sitsi ristmiku väljaehitamisel või juurdeviivate teede väljaehitamisel, kes iganes see planeeringu realiseerija ka ei ole.
Milline on edasine käik, sellel on pigem see, et linn paneb enampakkumisele selle osa, kuhu juurde need saared siis edaspidi liidetakse. See, kes selle n-ö enampakkumise võidab, see saab kaasa need tingimused, mis on kokku lepitud planeeringu lahenduses ja peab ka need tingimused realiseerima. Linn ise endale selle omandit ette ei näe.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh! Hea ettekandja! Et meil on ka teine huumoriprojekt parasjagu kavas. See on Kangro Kalevipoja rajamine, ka merre. Et kas sinna tehissaartele on kavas rajada ka isand Sultsile nagu mälestuskivi või lausa mälestusmärk nendele saartele?

Mul on ettepanek!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Kui Te sellise ettepaneku teete, siin on perioodiliselt erinevaid ettepanekuid tulnud erinevate monumentide ja mälestuskivide ja muude objektide rajamiseks. Viimasel ajal eriti monumente ja neid on tulnud eeskätt läbi volikogu. Kui Teie, härra Juske, otsustate, et see projekt väärib mälestamist sellisel kujul siis, kui see detailplaneering on realiseeritud, siis Te võite sellise ettepaneku teha. Palun!
Küsimus jätkub - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Palun!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa! Lugupeetud abilinnapea! Et äkki Te näitaksite nüüd, mis seal täna on ja siis näitaksite, millegagi juurde, kuhu need saared seal tulevad selle reaalse pildi peal?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Et kui on võimalik näidata Google Mapsi, seal näeb seda küll Paljassaare ... ma arvan, et see pilt on näitlik, sest see oli Paljassaare teelt Google Mapsi pilt, et sisuliselt need saared on tulemas umbes siia kohta. Nad ei ole väga kaugel rannast.
Küsimus jätkub - Ants Leemets Ants Leemets
Mul on seoses selle pildiga küsimus, kui tohib täiendada, et .... kas linn on võtnud mingisuguseid kohustusi infrastruktuuri arendamisel, mis otseselt ei puuduta detailplaneeringuala, aga kas on mingeid kohustusi võetud .... teede rajamisel või ....
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Linn ei ole siinkohal kohustusi võtnud. Pigem, kui me vaatame Paljassaart, siin see pilt ees on, et kui saab seda pisut ülevale poole nihutada, et ma saaksin näidata kogu seda ala, või vähendada vastupidi. .... Jah. Et kui me vaatame seda ala. Tegelikult, kui me vaatame 2006. aastal koostatud Paljassaare struktuurplaani, siis tulevikus kogu see ala, kus on täna sadamafunktsioon, muutub millekski taoliseks nagu on Noblessneri arendus, täna toimuvas. Ehk siis on tulemas äripindasid, on tulemas elupindasid. Ehk siis, ta on sihuke kaasaegne äri- ja elukeskkond. No kõige parem näide ongi Noblessner, et mis seal oli ja mis on seal täna. Et täpselt samasugune saatus ootab ees ka kogu seda ala. Selleks on tehtud ka 2006 või 2007 Paljassaare struktuurplaan.
Täna kõik need arendajad, välja arvatud üks konkreetne, kes asuvad siin nurga peal, kes remondib seal laevu, on huvitatud selle struktuurplaani elluviimisest. See struktuurplaani elluviimine toob kaasa kindlasti selle, et siin sellel alal tekib vajadus rajada nii uut infrastruktuuri, olgu selleks siis ristmikute rekonstrueerimine. Need arendajad on avaldanud soovi, et nemad näiteks sooviksid ka trammiliini pikendamist siia. Samuti see tähendab siia ka lasteaiakohtade vajadust. Ja hetkel on käimas planeeringud, kus seda kõike kompleksselt ka arutatakse. Antud planeeringuga on pandud arendajale kohustus osaleda ka infrastruktuuri rajamises, kaasa arvatud näiteks selle Sitsi ristmiku rekonstrueerimine.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, aitäh! No mainisite, et projektiga on tehtud ära tohutu suur töö. Muidugi, Märt Sults on oma suud vahutanud tohutu palju aastaid sellega. Aga Märt Sults ei ole teatavasti ei arhitekt, ei arendaja ega ka tema finantsgeeniuse võimetest ei ole midagi teada.
Kas Teil on teada, kes on kõik need uuringud ... selle planeeringu rahastanud, kes just kui ei peaks saama mingit eelist, kui sellele tuleb veel konkurss? Kes ....
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Jah. Minule on see teada ja selleks on planeeringust huvitatud isik, milleks on siis see vastav sihtasutus ehk juriidiline isik.
Küsimus jätkub - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Milline?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Paljassaare, kohe ma ütlen ... juriidilise isiku nimi oli Paljassaare Kultuurisaar Sihtasutus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Kas Te saaksite palun natuke mulle selgitada linnusaare olemust ja öelda, mis linde linnavalitsus sinna ootab? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Kuna tegelt Paljassaar on selline, Paljassaare ala on selline ala, kus on väga palju linde ja ornitoloogide seas on see väga tuntud ja külastatud koht, siis selline kokkulepe sai nende keskkonnamõjude uuringu käigus tehtud, et sinna tekib see saar, kus linnud saavad n-ö pesitseda või puhata või oma hädasid kuidagimoodi realiseerida. Ja selline see kokkulepe oli. Nii et täpselt ... Ega seal selles suhtes linnuliikidel mingit eraldi majutust ei ole.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, teine küsimus, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh! Hea ettekandja! Et mul on Teile üks tõsine küsimus ka. Et sel nädalal, kui ma eksi, just meie Teaduste Akadeemia president hoiatas, et Tallinna tegelikult ähvardab lähitulevikus maailmamere tõus. Kas sarnaste mereäärsete planeeringute puhul, lausa uute saarte rajamisel on ka arvestatud seda maailmamere võimalikku tõusu ja kliima soojenemise mõju Tallinnale, neid riske? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma arvan, et tegelikult ähvardab mitte Tallinnat, vaid laiemalt maailma, õigemini selle eri paiku. Ka Tallinnas on piirkondi. Näiteks, kui me vaatame Kakumäe poolsaart, siis seal meri pidevalt tõuseb ja tuleb juurde. On piirkondi, kus vastupidi meri läheb ära ja see on normaalne, mõnes mõttes normaalne ajalooline protsess.
Siin nähakse ette meetmed, mis tagavad selle, et nii lained kui ka võimalikud merepinna tõusud on selles osas võetud ette ... midagi võetud, selles osas midagi ette, aga kõike seda juba projekteerimistingimuste käigus, mis ei ole detailplaneeringu osa.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! No tegelikult eks Te saite aru küll, et ma ei tahtnud nüüd otseselt mingisugust sihtasutuse nime, vaid tegelikke rahastajaid. Kes, millise riigi isikud või ettevõtted, kes selle on rahastanud nii suurel ja mahukal moel, nagu me just äsja kuulsime. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma arvan, et siinkohal, kui teil on võimalus küsida sellelt sihtasutuselt konto väljavõtet, kust need rahad on tulnud. Uurimisfunktsiooni linnavalitsusel või ka vastavatel menetlejatel tegelikult ei ole ja, ja vaadake, detailplaneering on ju selline asi, mis on sisuliselt ühiskondlik kokkulepe antud piirkonda tulekuks. See, kas selle ühiskondliku kokkuleppe menetlemist rahastab konkreetne arendaja - see on tavaline praktika. Iga arenduse puhul. Seda rahastab arendaja või huvitatud isik. Antud juhul on see juriidiline isik. Võib B-kaardi pealt vaadata järgi, kes on selle omanik jne. Ma arvan, et võib-olla, kui Teid konkreetsed numbrid huvitavad, siis see ei ole detailplaneeringu osa, aga neid võite Te oma kolleegilt n-ö eraviisiliselt küsida. .... Antud juhul see ei ole selle eelnõu koostamise sisulise poole pealt olnud määrav ega isegi huvipakkuv.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andrei Birov. Palun!
Kaasettekanne - Andrei Birov Andrei Birov
Nii! Lugupeetud kolleegid! Mul on suur au kanda teile ette selle arutelu meie linnamajanduskomisjonis.
Aga kõigepealt ma tahaks tunnustada Märt Sultsi, kes ise taandas sellest küsimusest, kuna ta on selle idee üks autoritest ja selle idee ristiisa. Noh, ta pidigi nii käituma, juriidiliselt tegi väga õigesti. Aga kui ta alustas seda projekti, see oli umbes 10 aastat tagasi, ma lugesin seda Eesti Ekspressis ja teistes ajalehtedes, ega mina ise ka seda ei uskunud, et on võimalik sellist üldse projekti ellu viia.
Aga samal ajal ma just sattusin tööle Sillamäe sadamasse, kus siis meie ekspeaminister Tiit Vähi juba edukalt arendas üle 5 aasta siis umbes sama suurt ambitsioonikat projekti nagu Sillamäe sadam. Ja kui Tiit Vähi alustas seda projekti, see oli 2003, siis paljud kolleegid ja spetsialistid ja ka näiteks lahkunud Aadu Luukas, kui kuulis sellest ideest, siis ütles, et "vist on 10 aastat poliitikas Tiit Vähile halvasti mõjunud". Aga läks mööda vähem kui 10 aastat ja oli juba näha, et projekt hakkab arenema ja see on üks suurimaid, ambitsioonikamaid projekte mitte ainult Eestis, vaid ka kogu Läänemerel.
Ja see projekt on siis oma ambitsioonikuse poolest on umbes sarnane, kuigi investeeringud, ma arvan, on poole väiksemad, kuna Sillamäe sadamasse on investeeritud tänase päevani 550 miljonit. Ma küsisin Märdi käest, et "palju siis Sa näed ette, et kogu see projekt nagu lõpuni viia, et palju sinna läheb raha". Ta arvas, et 300 miljonit. Noh, see on ka ülisuur, megasumma sellise eraprojekti jaoks.
Aga ma arvan, et kui nüüd vaadata kõiki teisi suuri nihukesi ambitsioonikaid projekte maailmas, siis nad alustati ka nagu nullist. Ma toon ühe nihukese paralleeli. Näiteks, kui ma töötasin Hiinas, siis ma käisin tihtipeale Macaus. Siin mõningad kolleegid on minuga ka seal käinud Hong Kongis ja Macaus. Ja kõige rikkam tänapäeva Macau ettevõtja, ärimees Stanley Ho, tema tuli ... siis Hong Kongist tuli paadiga Macausse, see on 65 km siis nagu maad, ja oli 10 dollarit taskus, kusjuures kümme Hong Kongi dollarit taskus. Ja alustas ka üliambitsiooniga projektidega, et ehitada kõige suurem kasiinode impeerium ja 10 dollariga, nagu algkapital, tal see õnnestus ja ta on praegu maailmas üks kõige suuremaid kasiino impeeriumite nagu omanikke ja eestvedajaid.
Nii et ma tegelikult, noh ... Miks ma selle eessõna ütlesin? Sest Ants Leemets siin esitas küsimusi ja Jaak Juske selle projekti kohta. Nii et mina küll usun sellesse projekti. Ja esimene samm ongi ... selle projekti elluviimisel ongi nagu detailplaneeringu heakskiitmine. Ja meie seda, kui siis linnamajanduskomisjonis arutasime, siis 12 liikmest, kes olid kohal, 10 toetasid, 1 oli vastu, 1 oli erapooletu. Aga ma loodan, et ka need, kes olid vastu, erapooletu - kaks inimest -, nad täna hääletavad selle projekti poolt. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on küsimus. Toomas Kruusimägi, palun!
Küsimus - Toomas Kruusimägi Toomas Kruusimägi
Jaa, aitäh! Ma väga tänan selle Macau võrdluse eest, kui Macau läks üle Hiina Rahvavabariigile, siis sellest ajast saadik hoitakse teda ikka vabakaubanduspiirkonnana sellepärast, et Hiina soosib vaid oma rikkaid. Oma riigi piirideta läheks Las Vegase mängupõrgutesse. Et keda meie hoiame nende saartega või keda me siia juurde tahame tuua, kes meile rikkust siia juurde tooks? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
No üks võimalik variant on seesama Stanley.... ta on muidugi praegu juba sellises vanuses, et võib-olla ta ise ei ole huvitatud. Äkki tema siis lapsed ja lapselapsed. Või siis võime ka pakkuda näiteks kõige suurema Hong Kongi ärimehele, kes on ka suurim Aasias Li Kai Shingile.Ta on kunagi oma siin emissaarid saatnud, et ehitada siia konteinerterminal, Hutchisoni konteiner-terminal, aga paraku just see langes kokku aprilli sündmustega 2007. aastal ja see delegatsioon eesotsas siis Hong Kongi majandusministriga ... või secretary for economic, nemad, paraku võib-olla see oli üks põhjuseid, kui nad nägid seda olukorda, nad olid just täpselt samal ajal ametlikul visiidil siin, siis jäid oma investeeringutega natukene niimoodi ... lükkasid selle investeeringu edasi. Kuigi just 5 aastat ennem seda investeerisid Amsterdami konteinerterminali.
Nii et ma arvan, et kui projekt, kui äriprojekt on hea, ja on eestvedajad ... Tegelikult, mis on vaja selle jaoks, et mingi ... üldse businessi edendada ja selliseid projekte ellu viia? Kõigepealt on vaja, et oleks meil rahu, et ei oleks sõda; teiseks on vaja, et meil oleks head seadused, eelkõige, mis puudutab makse, et maksud soodustaksid äritegevust - see on meil kõik olemas. Ja meil praeguse koalitsiooni näol on väga tark valitsus, kes saab selliseid projekte riigi ja valitsuse tasandil toetada ja siis peavad olema head ideed ja need ettevõtjad, kes oskavad neid häid ideid ellu viia ja kes suudavad meelitada ja kaasata välisinvesteeringuid meie suurte äriprojektide arengusse. Aitäh, Toomas, küsimuse eest!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Eero Merilind, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Mina küsin niimoodi, et kas selle saare peal on lubatud alkoholi, tubaka ja narkootikumide tarvitamine?
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
No ma arvan niimoodi, et see on juba tulevikudetailid, et see ei puuduta praegust detailplaneeringut. Nii et kui Märt Sults ja investorid viivad selle projekti ellu, eks nad taotlevad igasugusi täiendavaid lube nii alkoholi-, kasiino- kui ka muule tegevusele. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised. Ants Leemets, palun!
Sõnavõtt - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, et ma tegelikult ei tea nendest Hiina asjadest väga midagi ja äkki on tõesti keegi loll, kes arvab, et 10 dollariga pandigi mingi tohutu äri käima. See nagu ei ole nagu teema. Et teema on ikka Tallinn. Ja Tallinna arendamine ja seaduse järgi on igal ühel võimalus algatada detailplaneeringuid ja kui saab vastavad kooskõlastused, tuleb ta ka volikokku otsustamisele. Et see, et meie hulgas on üks volikogu liige, kes on seda ideed rääkinud hästi kaua ja kõik lõid ta peale käega ja noh, ütleme, et ta oligi rumal jutt tundus olema.
Samas jällegi ütleme, et ma ei ole kuidagi seotud selle projektiga, jumala eest, ja mulle ei meeldi, kui keegi ütleb, et sinna tuleb mingi kasiinosaar. Selleks on kõik omaette asjad. Aga hoopis küsimus on selles, et kas see detailplaneering annab Tallinnale ühe võimaluse arenguks juurde? Kas selles piirkonnas juhtub midagi selle tagajärjel paremat või läheb nagu halvemaks? Seaduse järgi ei ole võimalik küsida detailplaneeringu algataja rahalist seisu, omanikke. Me teame, et see kapital on nii, et Eestisse tulla ei saa. See peaks olema nagu enam-vähem selge, et päris sellist raha siin ei liigu, ju ta tuleb kuskilt mujalt. Mul ei ole selle kohta nagu aimugi.
Minu mõte on nagu see - et ma sain esitada ainult kaks küsimust -, et kui meil on keskkonnaprobleemid korras ja lahendatud, Keskkonnaministeerium on nõus olnud, kui Rahandusministeerium on nõus olnud, siis tuleb mõelda, kas Paljassaare vajab arendamist ja kas just sellisel kujul. Et see arutelu olekski, noh ütleme, just selle väärne, et kas seda tasub teha. Sest sinna, mis sinna tegelikult tuleb? Meil on näiteks, toon ühe võrdluse Kakumäe sadamaga, kus olid väga suured vastuolud. Täna tundub, et enamus vastuolud on ületatud. Muidugi, maht on palju-palju väiksem, aga ka koht oli palju väiksem. Nii et ma arvan, et igaüks otsustab ise, mis ta teeb, aga aspekt ei tohiks olla mingi hiina värk või Macau värk ega ka Sults vaid, kas Tallinn vajab sellist arendust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Jaak Juske, palun!
Kõne - Jaak Juske Jaak Juske
Austet esimees, head kolleegid! Et 110 aastat tagasi oli seal kaks potentsiaalset kasiinosaart olemas.
Et võib-olla mõned teavad, et tänane Paljassaare poolsaar oli veel toona kaks omaette saart. Ja siis I maailmasõja ajal hakkas, siis juba ennem sõda, hakkas Vene impeerium sinna rajama suurt sõjalaevasadamat. Inimkäed muutsid need kaks saart siis poolsaareks. Ja kuna see on olnud ka sõjaväe käes Nõukogude ajal, siis on meil see ilus looduskaitseala, linnukaitseala, seal säilinud, sest vastasel korral oleks võib-olla tõesti seal juba ammu kasiinod mere ääres.
Aga laiemalt, see on kahtlemata projekt, mis ... kui ta peaks ellu viidama mingil moel, kujundab kogu Põhja-Tallinna mainet. Et Põhja-Tallinn on ju täna täis suuri alasid, mis on olnud omal ajal kas siis militaar- või tööstuskasutuses, töötusalad, mis on nüüd uuel Eesti ajal oma uut algust otsinud. On mitmeid ettevõtjaid, kes on seal planeeringuid algatanud, menetlenud. Et tegelikult väga suure osa nendest, täna maismaal asuvatest n-ö planeeringutest, on sellises noh poolkülmunud ja külmunud seisus, on ainult üksikud alad, mis nagu vaikselt, vaikselt ja kiiremini arenevad. Et minu arust peaks linn esmajoones tegelema ikkagi nende asjadega, mis meil on täna maismaa kujul olemas, nende alade tuleviku nagu tagantlükkamisega, et need tänased tühermaad tõesti, et seal mingi areng pihta hakkaks. Mitte kulutama oma aega selleks, et hakata merre siis Tallinnat laiemaks ehitama. Et selline ikkagi täna selgelt ikkagi ulmeprojekt, mis küll saab noh planeeringuna nähtavasti vastu võetud, aga mille tulevik, mille siis n-ö planeeringu rahastajad on üks suur küsimärk. Tegelikult oleks ikkagi huvitav teada, et parlamendi liige peaks ikkagi avalikustama, kes tema algatusi rahastavad. Et mina linnavalitsuse asemel suunaks oma energia Põhja-Tallinna n-ö olemasoleva maismaa arendamiseks ja ei oleks selle planeeringuga väga edasi liikunud.
Ja samas mina Põhja-Tallinna elanikuna küll ei taha, et minu kodukant kasiinoparadiisiks muutuks, vaid need positiivsed arengud, mis seal täna kas või loomelinnaku või selle mereääre korrastamise näol olemas on, et need asjad, need head asjad liiguksid edasi, mitte ei tekiks sinna kahtlase taustaga mängupõrgu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõnasoovijaid rohkem ei ole. Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Paljassaare tehissaare detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 43 poolt, 5 vastu, 7 erapooletu, on otsus vastu võetud!
19:30 Päevakorra punkti alustamine - 13. OE107 Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas 13. OE107 Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 13 "Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov, palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Valge tänava kinnistu asub Lasnamäel Valgel tänaval, kus on täna ühiskondlike ehitiste maa ja see jagatakse kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning mõlemale krundile määratakse ehitusõigus kuni nelja maapealse, ühe maa-aluse korrusega korterelamu rajamiseks. Mõlema krundi peale kokku saab olema 72 korterit ja 84 parkimiskohta. Varem kuulus krunt Tallinna Ülikoolile ja seal asus õppehoone ja seetõttu on ka Lasnamäe elamualade üldplaneeringus ala määratud täna ühiskondlike hoonete maaks. Nüüd muudetakse ala korterelamu maaks ja seetõttu on ka planeering üldplaneeringut muutev detailplaneering ja selle kehtestamine on volikogu pädevuses.
Avalikul väljapanekul proteste ja vastuväiteid ei esitatud ning ka maavanem on detailplaneeringu heaks kiitnud. Palun ka teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andres Koldre. Palun!
Kaasettekanne - Andres Koldre Andres Koldre
Aitäh! Austatud eesistuja, kallid kolleegid! 4. juunil käesoleval aastal linnamajanduskomisjoni päevakorrapunkt number 10; 11 liiget; 9 poolt, vastu 0, erapooletuid 0 - toetada eelnõu esitatud kujul. Palun sama. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 49 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud. Head kolleegid, me oleme töötanud poolteist tundi. Kas te soovite vaheaega või ...? Töötame edasi.
19:33 Päevakorra punkti alustamine - 14. OE115 Punane tn 48a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas 14. OE115 Punane tn 48a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 1 "Punane tn 48a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud linnavolikogu esimees, linnavolikogu liikmed! Tegu on siis Lasnamäe turu krundiga Punasel tänaval, mida soovitakse jagada ja vabale osale ehk uuele krundile siis rajada 3-korruseline sotsiaal- ja päevakeskus. Hoones on kavas tulevikus organiseerida ka toitlustus abivajajatele. Teisele krundile jääb endiselt turuhoone ja linnapood. Üldplaneeringus on hetkel see määratud ettevõtlus- ja tootmismaaks, kuna sotsiaalobjektiga kaasneb muu funktsioon, siis tuleb üldplaneeringut ka muuta. Ja seda kehtestatakse üldplaneeringut muutvana. Kui detailplaneeringu vastuvõtmine on läbi, siis järgneb sellele ka avalik väljapanek. Palun teid nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andres Koldre, palun!
Kaasettekanne - Andres Koldre Andres Koldre
Ma tänan! Austatud eesistuja, kallid kolleegid! 4. juuni 2018 päevakorrapunkt nr 12 linnamajanduskomisjonil sama seis: 11 kohal; 9 poolt, vastu 0, erapooletu 0 - toetame eelnõu esitatud kujul. Palume sama!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Punane tn 48a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 44 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
19:35 Päevakorra punkti alustamine - 15. OE92 Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 1998 otsuse nr 112 punktiga 3.2 kehtestatud "Randvere tee 57 ja Nõo 2a kvartali detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine 15. OE92 Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 1998 otsuse nr 112 punktiga 3.2 kehtestatud "Randvere tee 57 ja Nõo 2a kvartali detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 15 "Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 1998 otsuse nr 112 punktiga 3.2 kehtestatud "Randvere tee 57 ja Nõo 2a kvartali detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud linnavolikogu esimees, lugupeetud linnavolikogu liikmed! Edaspidised punktid on siis kõik detailplaneeringu kehtetuks tunnistamised ja sisuliselt väga tehnilised.
Detailplaneering oli kehtestatud 20 aastat tagasi ja valdavalt on ellu viidud. Detailplaneeringus kruntide täisehitusprotsent oli 15, kuid hiljem kehtestati Pirita linnaosa üldplaneering ja seal on täisehituse võimalus 25%. Näiteks Kaiu 10 omanik antud juhul soovib ehitada abihoonet, mis suurendaks 59 m² võrra; Jumika 17 omanik sooviks ka oma hoonet laiendada 26 m² võrra ning kahjuks antud detailplaneering seda ei võimalda. Kui detailplaneering osaliselt kehtetuks tunnistada, siis üldplaneering juba annaks võimaluse väljastada projekteerimistingimused ning rahuldada nimetatud taotlus. Palun teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Et hea ettekandja, et kas need lugupeetud laiendada tahtjad on oma laiendused tänaseks valmis teinud või nad alles kavatsevad seda teha?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma arvan, et siin konkreetsel juhul on nii ühte kui teist. Osaliselt seda on vaja selleks, et need laiendused seadustada. Samas üldplaneering, ma veel kord rõhutan, et üldplaneering tegelikult täna seda võimaldab. Keelab ainult 20 aastat tagasi vastu võetud detailplaneering seda faktilist laiendamist.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Kui need laiendused on valmis tehtud ju seega seadust rikkudes, mida linn on sanktsioonina ette näinud seadusrikkumise puhul? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Siin antud juhul, kui me võtame niimoodi seaduse hierarhiat, kui ütleme, kui põhiseadust veel midagi lubab, siis seadusega on vanasti lubatud mõnevõrra vähem. Puhtinimlikult ja niimoodi õiguslikult lähenedes tegelikult peaks olema see põhiseadusega antud õigustel siiski olema realiseeritav. Selleks, et seda põhiseadusega antud õigust realiseerida antud linn tühistabki teatud ulatuses selle sätte, mis seda keelamist võimaldab. Et selles suhtes seadustamine on igatepidi õiguspärase ootusega, antud juhul kooskõlas.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Miroslav Berezovski. Palun!
Kaasettekanne - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Tere! Austatud volikogu esimees, kallid kolleegid! Oli komisjonis arutlusel ja nii, nagu härra abilinnapea juba ette kandis, tegu pea 20 aastat vana planeeringuga, mis on oma aja ära elanud. Osadele on vaja juurdeehitusi, osad tahavad endale hoovi aiamaja panna. Tänane detailplaneering seda ei luba. Kui see kehtetuks tunnistada ja taotleda uued PT-d, siis selline võimalus tekib. Komisjon selles probleemi ei näinud ja häältega 9 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud. Ja palun toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Aitäh!!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 1998 otsuse nr 112 punktiga 3.2 kehtestatud "Randvere tee 57 ja Nõo 2a kvartali detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 43 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
Head kolleegid! Ma näen saalis, et vaheaja vajadus on ikkagi olemas. 10 minutit vaheaeg!
Vaheaja algus
Vaheaja lõpp
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud kolleegid! Jätkame istungiga!
19:51 Päevakorra punkti alustamine - 16. OE96 Tallinna Linnavolikogu 15. mai 2003 otsusega nr 159 kehtestatud "Kadaka pst 120 ja 120a kinnistute detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Vesioina tn 10, 12, 14 ja 5 kinnistute osas 16. OE96 Tallinna Linnavolikogu 15. mai 2003 otsusega nr 159 kehtestatud "Kadaka pst 120 ja 120a kinnistute detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Vesioina tn 10, 12, 14 ja 5 kinnistute osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 16 "Tallinna Linnavolikogu 15. mai 2003 otsusega nr 159 kehtestatud "Kadaka pst 120 ja 120a kinnistute detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Vesioina tn 10, 12, 14 ja 5 kinnistute osas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh, austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegu on 2003-ndal ehk siis 15 aastat tagasi kehtestatud detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamisega. Planeering on osaliselt ellu viidud. Hoonestamata on korterelamute ja ärielamute krunt. Lubatud on kolme korteriga 2,5-korruselised korterelamud ehitusaluse pinnaga 250 ruutu. Omanik sooviks 20 m² võrra suuremat eluaseme aluspinda. Ehk ühelt poolt soovitakse siis elamut suurendada 270 ruuduni ja teiselt poolt üks ärielamukrunt, seda muuta siis elamukrundiks ja sisuliselt rajada sinna samasugune hoone nagu ülejäänud kolmele.
Palun teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Helle Kalda. Palun!
Kaasettekanne - Helle Kalda Helle Kalda
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Linnamajanduskomisjon oma korralisel istungil 4. juunil arutas nimetatud eelnõud ja toetas ühehäälselt, 10 poolt, vastu, erapooletuid ei olnud. Palun ka toetust!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 15. mai 2003 otsusega nr 159 kehtestatud "Kadaka pst 120 ja 120a kinnistute detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Vesioina tn 10, 12, 14 ja 5 kinnistute osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 40 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
19:54 Päevakorra punkti alustamine - 17. OE101 Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 otsusega nr 27 kehtestatud "Rännaku pst ja Auto tn vahelise maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Kärbi tn 36 kinnistu osas 17. OE101 Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 otsusega nr 27 kehtestatud "Rännaku pst ja Auto tn vahelise maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Kärbi tn 36 kinnistu osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 17 "Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 otsusega nr 27 kehtestatud "Rännaku pst ja Auto tn vahelise maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Kärbi tn 36 kinnistu osas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh, austatud volikogu esimees! Volikogu liikmed! Nimetatud osaline kehtetuks tunnistamine annab samuti siis võimalust hoonet laiendada, ehitada 2-kohalise garaaži ja sisuliselt saada juurde 46 m² ehitusalust pinda võrreldes detailplaneeringuga. Üldplaneering seda võimaldab. Palun teil ka nimetatud otsuse eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Helle Kalda. Palun!
Kaasettekanne - Helle Kalda Helle Kalda
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Linnavarakomisjon oma korralisel istungil 4. juunil arutas nimetatud eelnõud ja toetas ühehäälselt, 10 poolt, vastu, erapooletuid ei olnud. Palun toetust!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Aitäh!
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 otsusega nr 27 kehtestatud "Rännaku pst ja Auto tn vahelise maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Kärbi tn 36 kinnistu osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 40 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletu, on otsus vastu võetud!
19:56 Päevakorra punkti alustamine - 18. OE103 Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2000 otsusega nr 279 kehtestatud "Kakumäe tee 14a ja Kakumäe tee vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Kakumäe tee 18, 18a ja 20 kinnistu osas 18. OE103 Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2000 otsusega nr 279 kehtestatud "Kakumäe tee 14a ja Kakumäe tee vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Kakumäe tee 18, 18a ja 20 kinnistu osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 18 "Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2000 otsusega nr 279 kehtestatud "Kakumäe tee 14a ja Kakumäe tee vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Kakumäe tee 18, 18a ja 20 kinnistu osas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Detailplaneeringu järgi on Kakumäe 20 juurdepääsu ja Kakumäe 18 kinnistu omanikud omavahel kokku leppinud piiride muutmises nii, et juurdepääs jääks samale krundile. Krundipiiride muutmiseks ongi tarvis nimetatud detailplaneering kehtetuks tunnistada. Palun teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Enno Tamm. Palun!
Kaasettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Linnamajanduskomisjon arutas nimetatud küsimust oma 4. juuni koosolekul ja otsustas hääletamistulemustega 9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun seda toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2000 otsusega nr 279 kehtestatud "Kakumäe tee 14a ja Kakumäe tee vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Kakumäe tee 18, 18a ja 20 kinnistu osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 42 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
19:59 Päevakorra punkti alustamine - 19. OE105 Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2011 otsusega nr 135 kehtestatud "Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Vesilennuki tn 3 kinnistu osas 19. OE105 Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2011 otsusega nr 135 kehtestatud "Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Vesilennuki tn 3 kinnistu osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 19 "Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2011 otsusega nr 135 kehtestatud "Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Vesilennuki tn 3 kinnistu osas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegu on siis Vesilennuki tn 3. Omanikuks on Riigi Kinnisvara Aktsiaselts. Sisuliselt soovitakse suurendada kavandatud hoone laiust 6,5 m võrra, mida antud detailplaneering ei võimalda. Muinsuskaitsega on igatepidi kokkulepped saavutatud ning kui see kehtetuks tunnistamine tuleb, siis vastavalt muinsuskaitse eritingimustele on võimalik ka hoonet ehitada. Praegune detailplaneering nimetatud alale ei võimalda ratsionaalselt seda maa-ala kasutada, et sinna mõistlik hoone ehitada. Et sisuliselt on 6,5 meetri võrra hoone laiendamine. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Ma tänan! Sellest hoonest olemasolevat pilti?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Jah, see on selline nurgapealne krunt sissesõidul.
Küsimus jätkub - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jah.
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Kui saaks paluda pilti. Vesilennuki 3. .... Edaspidi ta saaks sinna ehitada siis juba projekteerimistingimuste alusel.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Vabandust! .... Seal on parkla ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andrei Birov. Palun!
Kaasettekanne - Andrei Birov Andrei Birov
Nii! Lugupeetud kolleegid! See on meil Tallinnas üks kõige kiiremini arenev piirkond. Ja mis puudutab seda konkreetset eelnõu, Patarei ja Lennusadama siis piirkonna detailplaneeringut ja siis Vesilennuki tn 3 kinnistu osas kehtetuks tunnistamist, siis arutasime seda linnamajanduskomisjoni istungil ja kõik 9 olid poolt ja vastu ja erapooletuid ei olnud. Palun ka teil eelnõud toetada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.

Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2011 otsusega nr 135 kehtestatud "Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Vesilennuki tn 3 kinnistu osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 46 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
20:03 Päevakorra punkti alustamine - 20. OE110 Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 otsusega nr 272 kehtestatud "Tallinna Vanasadama loodeosa detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine 20. OE110 Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 otsusega nr 272 kehtestatud "Tallinna Vanasadama loodeosa detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 20 "Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 otsusega nr 272 kehtestatud "Tallinna Vanasadama loodeosa detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tallinna Sadam soovib rajada kaasaegse kruiisiterminali siis sellele alale ning ühtlasi ka rannapromenaadi, mida kehtiv detailplaneering ette ei näe. Kehtiva detailplaneeringu kohaselt sellel loodemuulil on täna ette nähtud laohoone, mis ei ole ilmselgelt tänase kasutusotstarbega kohane. Nii et antud planeeringu kehtetuks tunnistamine võimaldab siis rajada nii kruiisiterminali kui rannapromenaadi. Palun teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Eero Merilind, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Protseduuriline küsimus. Et kas Tallinna Sadama aktsionärid võivad sellel küsimusel ... või hääletusel osaleda?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma arvan, et teil ei ole üle 15% või mis iganes ... Et teie osas võiks .... Vabandust.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Protseduurilised küsimused tavaliselt esitatakse istungi juhatajale. .... Aga see vastus oli õige. Kui on keegi siin saalis, kellel on rohkem osalust, siis tuleb ennast taandada loomulikult.

Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andrei Birov. Palun!
Kaasettekanne - Andrei Birov Andrei Birov
Nii! Lugupeetud kolleegid! Kuna tõepoolest sadamapiirkond on üks kõige atraktiivsemaid meie pealinnas ja iga aastaga kasvab nii turistide arv, kes reisivad ja tulevad siia Tallinnasse tavaliste laevadega, nii ka eriti on viimaste aastate jooksul kasvanud siis kruiisilaevade turistide-reisijate arv, mistõttu siis see piirkond on juba jäänud kitsaks. Et ehitada uue muuli ja uued kaid, on vaja siis seda territooriumit laiendada ja selle jaoks on vaja siis meil koos teiega see eelnõu vastu võtta.

Ja samuti me arutasime seda linnamajanduskomisjoni istungil ja 9 olid poolt ja vastu, erapooletuid ei olnud. Palun ka teil toetada! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised!
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Kuna ... Jaa! Ma tahtsin lõpus veel öelda, et kuna mul viimane ettekanne täna, siis ... kaasettekanne, siis ma tahaks kõiki õnnitleda saabuvate pühade puhul, nii võidupüha kui ka jaanipäeva puhul! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 otsusega nr 272 kehtestatud "Tallinna Vanasadama loodeosa detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 48 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
20:07 Päevakorra punkti alustamine - 21. OE111 Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1061-k kehtestatud "Tiskre tee 23, 25, 27 ja 29b kruntide ning lähiala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Räime tn 23 kinnistu (krundi positsioon 29) osas 21. OE111 Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1061-k kehtestatud "Tiskre tee 23, 25, 27 ja 29b kruntide ning lähiala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Räime tn 23 kinnistu (krundi positsioon 29) osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 21 "Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1061-k kehtestatud "Tiskre tee 23, 25, 27 ja 29b kruntide ning lähiala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Räime tn 23 kinnistu (krundi positsioon 29) osas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Räime 23 ja naaberkrunt Vana-Umboja 11 omanikud, on omavahel kokku leppinud, et soovivad muuta kinnistute vahelist piiri. Piiride muutmiseks on vaja detailplaneering kehtetuks tunnistada. Palun teil eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Enno Tamm. Palun!
Kaasettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Linnamajanduskomisjon arutas nimetatud küsimust oma 4. juuni koosolekul ja otsustas hääletamistulemustega 9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun seda toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1061-k kehtestatud "Tiskre tee 23, 25, 27 ja 29b kruntide ning lähiala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Räime tn 23 kinnistu (krundi positsioon 29) osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 50 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
20:10 Päevakorra punkti alustamine - 22. OE114 Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2017 korraldusega nr 943-k kehtestatud "Endla tn 2, Endla 4c, Toompuiestee 3 ja Luise tn 1 // 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Luise tn 1 // 3 hoone säilitamise nõude ja sellega seotud ehituslike tingimuste osas 22. OE114 Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2017 korraldusega nr 943-k kehtestatud "Endla tn 2, Endla 4c, Toompuiestee 3 ja Luise tn 1 // 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Luise tn 1 // 3 hoone säilitamise nõude ja sellega seotud ehituslike tingimuste osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 22 "Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2017 korraldusega nr 943-k kehtestatud "Endla tn 2, Endla 4c, Toompuiestee 3 ja Luise tn 1 // 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Luise tn 1 // 3 hoone säilitamise nõude ja sellega seotud ehituslike tingimuste osas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegu on siis eelmisel aastal kehtestatud detailplaneeringu ühe nõude muutmisega, kehtetuks tunnistamisega. Nimelt oli nõue taastada hoone ning selle detailplaneeringu realiseerimise käigus jõuti veendumusele, et hoone on sellises halvas seisus ja seda taastada ei ole võimalik. Et vundament on läbi ja see hoone tuleb osaliselt lammutada. Selleks, et see hoone osaliselt lammutada, tuleb nimetatud taastamisnõue tühistada ja seetõttu on ka teie ees see detailplaneeringu tingimuse tühistamine. Palun teil ... Ülejäänud osas jääks detailplaneering kehtima. Palun teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi?
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Mul on protseduuriline küsimus! Et tegemist on Kaitsepolitsei maja laiendamisega. Et kas Kaitsepolitseiga koostööd tegijad või siis juurdluse all olevad kas peaks ennast taandama juurdlusest?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Kas Teil on kellegi konkreetse kolleegi kohta mingi arvamus antud osas?
Küsimus jätkub - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ei ole. Kas kolleegidel on seoses selle eelnõuga mingi probleem? Et lugupeetud kolleeg tunneb muret. Et kas te tunnete ka sama muret, et antud eelnõu puhul keegi ei saaks hääletada? .... Ei ole näha. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Nii! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Natalia Malleus. Palun!
Kaasettekanne - Natalia Malleus Natalia Malleus
Austatud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid! Linnamajanduskomisjon oma koosolekul 4. juunil arutas antud päevakorrapunkti. Otsustati hääletamistulemustega 9 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud, toetada eelnõu.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2017 korraldusega nr 943-k kehtestatud "Endla tn 2, Endla 4c, Toompuiestee 3 ja Luise tn 1 // 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Luise tn 1 // 3 hoone säilitamise nõude ja sellega seotud ehituslike tingimuste osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 50 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
20:14 Päevakorra punkti alustamine - 23. OE118 Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 202 kehtestatud "Väike-Patarei, Jahu ja Vana-Kalamaja tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Vana-Kalamaja tn 40 // Väike-Patarei tn 19 kinnistu osas 23. OE118 Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 202 kehtestatud "Väike-Patarei, Jahu ja Vana-Kalamaja tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Vana-Kalamaja tn 40 // Väike-Patarei tn 19 kinnistu osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 23 "Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 202 kehtestatud "Väike-Patarei, Jahu ja Vana-Kalamaja tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Vana-Kalamaja tn 40 // Väike-Patarei tn 19 kinnistu osas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Detailplaneering on kehtestatud 15 aastat tagasi ja selle kohaselt võib kinnistul olla üks 3-korruseline elamu. Kinnistu omanikud aga soovivad ehitada uue abihoone ning rajada parkla, mida kehtiv detailplaneering ei võimalda. Kui see otsus kehtetuks tunnistamise osas teha, siis oleks sellel ühistul võimalik rajada nii parkla kui abihoone ning ühtlasi osaleda ka selleks linnapoolsel toetusel läbi "Hoovid korda" programmis näiteks. Palun teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab .... Jah. Palun kuvada pilti! Üks hetk! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Enno Tamm. Palun!
Kaasettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Linnamajanduskomisjon arutas nimetatud küsimust oma 13. juuni koosolekul ja otsustas hääletamistulemustega 12 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun seda toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 202 kehtestatud "Väike-Patarei, Jahu ja Vana-Kalamaja tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Vana-Kalamaja tn 40 // Väike-Patarei tn 19 kinnistu osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 50 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
20:18 Päevakorra punkti alustamine - 24. OE119 Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1214-k kehtestatud "Punane tn 16 ja 16a kinnistute detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine 24. OE119 Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1214-k kehtestatud "Punane tn 16 ja 16a kinnistute detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 24 "Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1214-k kehtestatud "Punane tn 16 ja 16a kinnistute detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Nimetatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine võimaldab siis nimetatud hoone taha laiendada parklat ja ehitada ka hoonele juurdeehitus. Kahjuks olemasolev detailplaneering seda ei võimalda. Kui te detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist toetate, siis Lasnamäe üldplaneering seda võimaldab.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Maksim Volkov!
Kaasettekanne - Maksim Volkov Maksim Volkov
Austatud volikogu esimees, austatud kolleegid! Linnamajanduskomisjon 13. juunil arutas seda küsimust ja otsustas hääletamistulemustega 12 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud, toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1214-k kehtestatud "Punane tn 16 ja 16a kinnistute detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 50 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
20:20 Päevakorra punkti alustamine - 25. OE120 Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2003 korraldusega nr 2666-k kehtestatud "Forelli tn 4/6, 8 ja 8a kruntide detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Forelli tn 6 kinnistu (krundi positsioon 2) osas 25. OE120 Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2003 korraldusega nr 2666-k kehtestatud "Forelli tn 4/6, 8 ja 8a kruntide detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Forelli tn 6 kinnistu (krundi positsioon 2) osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 25 "Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2003 korraldusega nr 2666-k kehtestatud "Forelli tn 4/6, 8 ja 8a kruntide detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Forelli tn 6 kinnistu (krundi positsioon 2) osas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed. Analoogiline eelmisega eelnõu. Nimetatud eelnõu kehtetuks tunnistamine võimaldaks siis väljastada Forelli tn 6-le projekteerimistingimused, mis võimaldaks kauplusehoone laiendamist. Palun teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Paluks pilti ka.
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Kas saaks palun ka Google Mapsi pilti! Jah, see on siis ... Baltic Bolt on seal.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Helle Kalda. Palun
Kaasettekanne - Helle Kalda Helle Kalda
Aitäh Teile! Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Linnamajanduskomisjon oma erakorralisel istungil 13. juunil arutas nimetatud eelnõud. Häältega 12 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Palun ka teil toetada eelnõud!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2003 korraldusega nr 2666-k kehtestatud "Forelli tn 4/6, 8 ja 8a kruntide detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Forelli tn 6 kinnistu (krundi positsioon 2) osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 53 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
20:23 Päevakorra punkti alustamine - 26. ME95 Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine) 26. ME95 Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine)
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 26 "Tallinna põhimääruse muutmine". Alustame selle eelnõu I lugemisega. Sõna ettekandeks saab Reformierakonna fraktsiooni esimees, Kristen Michal. Palun!
Ettekanne - Kristen Michal Kristen Michal
Nii, hea volikogu! Eelnõu, mida siis kõik on pikalt oodanud kõikide nende muude punktide vahel, mis läksid hästi kiiresti. Et oleme teinud ettepaneku muuta Tallinna põhimäärust. Kõik, kes on eelnõuga tutvunud, on märganud, et see ei ole väga pikk, kuid see-eest sisuline. Ma arvan, et igal erakonnal on oma maailmavaade ja võib-olla oma arvamus, aga see puudutab viisi, kuidas linnas asju kontrollitakse. Kui me oleme vaadanud, siis ... ja see ei ole ainult meie vaatluste tulemus, vaid see pigem on avalikkuse hoiak. Tallinnas on probleeme korruptsiooniga. Seda möönavad erinevad Aasa-nimelised isikud, mõni Taavi, mõni Norman. Probleem on. Ja probleem on väga tihti tingitud sellest, et omad tegelevad omade kontrollimisega. Ehk siis üks keskerakondlane katab teist keskerakondlast ja lõpuks, nagu täna juhtus Sõle Keskuse puhul, tuleb kolmandal keskerakondlasel süüd tunnistada. Seetõttu me oleme ka teinud ettepaneku, mis puudutab ühte Tallinna kontrollorganit ehk Tallinna revisjonikomisjoni.
Tallinna Revisjonikomisjonis on üsnagi absurdne olukord, kus opositsioon küll juhib seda komisjoni, aga kontrollplaanid, kõik olulised otsused tehakse Keskerakonna nõusolekul. Ehk siis taas kord Tallinnas võimul olev erakond tegeleb endale mugavate tulemuste saavutamisega. Ma ei kujuta ette, kui kaua kujutab keegi ette, et see võib endiselt häid tulemusi tuua. Ma arvan, et see võtab lihtsalt aega, kuni jõuab järgmine juhtum kätte, ülejärgmine juhtum ja siis ülejärgmine juhtum jne. Sellest ei pääse, see on möödapääsmatu.
Nii et seetõttu eelnõu, mis ei ole pikk, on lihtne, sisuliselt arusaadav, ma väga loodan, leiab teie toetuse. Ma arvan, et te mõistate, et mingisugune tasakaal peab valitsema. Ja Helve Särgava juhitav revisjonikomisjon võiks olla koht, kus opositsioon saaks küsida küsimusi, millele tegelikult on vaja vastust.
Nii et seetõttu ma loodan teie palavat toetust eelnõule. Ma mõistan, et poliitiliselt võib olla see keeruline. Aga südames, ma arvan, te mõistate, et Tallinna korruptsiooniprobleemiga tuleb midagi ette võtta. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi?
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Ei ole.
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Kõik on selge?
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Absoluutselt.
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Seda on näha. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mina küsin.
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aa. On küsimus?
Küsimus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Mina küsin nagu sellist asja. Et kas Teie eelnõu on kooskõlas kehtiva seadusega? Et kui seadus näeb ette, et komisjoni koosseisu proportsioon peab vastama volikogu koosseisu proportsioonile, et kuidas saab seda eelnõud toetada? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Me oleks eeldanud, et see oleks juba põhimõtteliselt valimise hetkel selge olnud. Tallinnas see kahjuks selge ei ole. Ja mis puudutab komisjoniproportsioone, siis minu meelest Tallinnas on komisjonide proportsioonidega, seadustega nii või teisiti probleeme, sest sinna lisatakse erinevaid inimesi. Me oleme protesteerinud korduvalt, et linnavalitsuse liikmed ei peaks kuuluma komisjonidesse. Ma arvan, et Tallinna Linnavolikogul kogu see praktika tuleks üle vaadata. Aitäh!
Küsimus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mina tegelikult ei saanud vastust enda küsimusele. Kui ma õigesti sain aru, siis Teie vastus kõlab selliselt, et kuna on seadust rikutud, siis rikume seda veel üks kord. Kas ma õigesti sain aru? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Mulle väga meeldib, et Te volikogu esimehena ütlete, et linnavalitsuse liikmete komisjonidesse nimetamine on seaduse rikkumine. Ma jätan selle kindlasti meelde, see on väga tähelepanuväärne avaldus. Seda esiteks ja teiseks, ma arvan, et komisjoni võiks ka nimetada koalitsiooni poolt inimesed, kes on sõltumatud. Sellisel juhul oleks see tasakaal vaidlemata tagatud. Täna me tegelikult peame eelnõuga meelde tuletama häid reegleid ja tavasid - see on probleem.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Toivo Tootsen, palun!
Küsimus - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Kuna see meie süsteem on otseselt võetud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, sellest tulenevalt, kas Sa suudad meelde tuletada, kes olid selle redaktsiooni autorid? Milline koalitsioon siis Riigikogus valitses? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! ma väga loodan, et valitses parem koalitsioon kui praegu. Aga ütleme see, mis Tallinnas toimub ... ma arvan, et Sa Toivo, oled olnud poliitikas nii kaua, et mõista, et see olukord, kus ainuvõimul olev erakond teeb näo, et Tallinna Linnavolikogu kontrollorganis ta kontrollib iseenda omasid saab tuua hea tulemuse. Ma arvan, et Sul on endal ka tegelikult piinlik, Sa saad aru, milliste tagajärgedeni see viib. Ma mäletan Sind veel piipu popsimas siis, kui see nii ei olnud, ja kindlasti oli korruptsiooniga vahele jäämine ühe erakkonna poolt olulisem väiksem probleem. Häbi oli ka suurem. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Kas sa oskad tuua ... ? Mulle tuleb paralleeliks ette, ütleme, Riigikogu korruptsioonikomisjon, kus on ju ka ... komisjoni esimehe roll on opositsiooni käes, eks. Ja no sarnaselt siin on nüüd see kantud. Kas sa oskad öelda, kuidas seal hääled jagunevad, seal korruptsioonikomisjonis Riigikogus?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Riigikogu korruptsioonikomisjon, kui ma õigesti mäletan, on kokku pandud sellel põhimõttel, et igast fraktsioonist on esindaja ehk siis tegelikult on see tasakaalus fraktsioonide vahel. Ja seal on ka põhimõte, et korruptsioonivastase erikomisjoni, see, mis tema ametlik nimetus, esimees on opositsioonist. Nüüd sellel nädalal seal vist juhtuski üks üsna eripärane lugu, kus toimus valimine, teadmata täpselt detaile, valiti ... vist oli see Keskerakonna esindaja, kes valiti selleks korruptsioonikomisjoni esimeheks. Seejärel läks see ümberhääletamisele ja valiti Artur Talvik, meie kõigi suur, ühine sõber valiti opositsiooni esindajana selle korruptsioonikomisjoni esimeheks. Nii et riigis tegelikult selline tava kehtib ja on aru saadud, et korruptsioonivastane erikomisjon peab saama oma tööd teha. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Kas Sa palun aitaks mul aru saada linnavalitsuse vastusest, millega nad ei nõustu eelnõuga, tuues põhjenduseks, et praegune olukord on kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega. Ja samas viitab, et on hea tava olnud, et revisjonikomisjoni esimees on opositsiooni esindaja.
Ühelt poolt nad ei taha midagi teada heast tavast, vaid viitavad mingisugusele selle seadusega ja teiselt poolt viitavad heale tavale. Mina aru ei saa, kus on nende arusaam heast tavast - ühel pool 0 , teisel pool justkui nagu - või kus ma ....
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Ma arvan, et see arusaamine lihtsalt nagu Sa küsid, ongi väga erinev. Et mina eeldaks, et linnas, suures linnas, omavalitsuses, kus on 450 000 inimest, kus on palju vara ja kus peaaegu iganädalased on erinevad korruptsiooniskandaalid. Ma saan aru, et nende meeldetuletamine ei meeldi ja kui ei taheta, et neid meelde tuletatakse, seda teemat käsitletaks, siis on vaja reaalset kontrollimehhanismi. Nende mehhanismide hulka kuulub heade tavade hulgas ka see mõistmine, et kui volikogus on revisjonikomisjon, siis see võiks olla koht, kus opositsioon saaks küsida põhjendatud küsimusi. See tasakaalustaks ja hoiaks hulga erinevaid probleem ära. Ma arvan, et Keskerakonna hoiak täna on rääkida tehnilisest küsimusest, aga mitte mõista sisulist probleemi. Omad ei kontrolli omasid, kallid inimesed - nii ongi!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab õiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova. Palun!
Kaasettekanne - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Hea volikogu! Õiguskomisjon esmaspäeval sellel nädalal vaatas läbi see küsimus. Ja ma pean teile natukene rohkem öelda kui tavaliselt. Ma kohe ütlen, et me ei toetanud seda eelnõud ja ka see ettekandjal, meil oli päris korralik ettekanne, ma pean ütlema seda. Meil oli proua Õnne Pillak. Me kuulasime teda hoolikalt. Ja olid küsimused selle kohta, mida meie arutasime, täna natukene. No ebavõrdne see olukord, mida meile pakuti lahendada. No ma kohe teile ütlen näiteks. Härra Troškov, meil kõik protokollitud on, küsis kas ettekandja ei usu, vabalt valitud revisjonikomisjoni liikmed ja kahtleb nende erapooletus. Ettekandja vastas meile, et on teoreetiline võimalus, et komisjon kontrollakti ei kinnita. Ei ole .... probleemi ei ole, sest revisjonikomisjoni poolt koostatud materjalid on avalikud. Ja hääletamisega 3 poolt, 9 vastu, 0 erapooletut, komisjon ei toetanud seda eelnõud.
Ja selle juurde ma pean ütlema natukene rohkem kui tavaliselt. Peale selle Tallinna põhimääruse § 32 on kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega ja peegeldab linnavolikogu koosseisu. Me võime rääkida väga palju selle kohta, aga ta ikka peegeldab ja peab peegeldama. Hea tava kohaselt on revisjonikomisjoni esimees opositsiooni esindaja. See on väga tähtis asi. See ei ole seadusega ette nähtud, see on meie hea tava, mida Tallinna Linnavolikogus töötab juba mitu aastat.
Ja peale selle peab ütlema seda, mida keegi veel ei öelnud. Lisaks revisjonikomisjoni jaoks loodud Tallinna Linnavolikogu Kantselei struktuur nagu kontrollitalitus. Siis on palju võimalusi kontrollida, läbi vaadata, arutada ja esitada küsimus.
Sellega mul on lõpp. Õiguskomisjon ei toetanud seda eelnõud. Kõik, mul on kõik.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on ka küsimus. Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud kaasettekandja! Üks ilmekas näide, kuidas Keskerakond sellesse suhtub, on asjaolu, et näiteks Enno Tamm, kes on revisjonikomisjoni liige, isegi ei taandanud ennast siis, kui arutati Tallinna Linnatranspordi AS-i asja. Kas Te peate seda normaalseks asjade käiguks?
Kaasettekanne jätkub - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Ma väga vabandan! Ma täna olen esitanud teile eelnõu ja meie arutasime ainult seda eelnõu. Mida ma mõtlen ühte asja kohta - see on hoopis teine küsimus. Ma vabandan, ma võin vastata või mitte. Ma lihtsalt ei kontrollinud, kas ta hääletas selle poolt, osales selles, ma lihtsalt sellest ei tea midagi. Ma väga vabandan.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea ettekandja! Et Mart Luige toodud näide on minu meelest väga nagu sümptomaatiline, et inimesed, kes tegelikult ise on erinevate korruptsioonikahtlustega seotud, ei taanda ennast isegi nende arutelude juurest. Mul on lihtne küsimus Teile, mille üle ei ole vaja pikalt mõelda. Kas Te arvate, et Tallinnas on korruptsiooniga probleeme või ei ole? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Mul on väga raske sellele vastusele vastata Teile. No kõigepealt, ausalt ütlen, nad peavad ennast taandama ja see ei lähe arutusele. Ma ükskord rääkisin siin volikogus kõikidele teistele. Ma olin ka selles olukorras ja ma ikka sain kohtu kaudu tõestada, et mul on õigus. Aga ma kohe ütlen teile, et ma kellegil ei soovita käia see tee, mida ma käisin. Parem olla kõrval ja taandada ennast - see on selge.
Peale selle me räägime palju korruptsioonist. No korruptsioonist me võime rääkida ja ma olen no ikka jurist ja vana kool mul on. Me räägime - vana kool omal ajal - süüdi on see, kes on kohtu poolt karistatud. Kõik teised asjad, kui nad ei ole tunnistused kohtuotsusega otsustada. Me võime rääkida .... võib teha, võib-olla nii. .... kohtuotsused meil on ja sellest räägime. Need inimesed, kellel on karistatud, enam meil ei tööta. See on väga-väga kurb probleem.
Aga ma veel üks kord omalt poolt ütlen, et omal ajal ammu-ammu-ammu ma töötasin Riigikontrollis ja ma tean, kuidas omal ajal me kontrollisime. See oli töö, mis alustas sellest, iga rahaline dokument oli kontrolli all. Kui me hakkame niisugust kontrolli tegema, me leiame ... kas leiame või ei leia, vähemalt me võime öelda, et meil kontrollitud on kõik. Ja võib-olla ükskord vaatame, kuidas töötavad kõik meie linna sees kontrollorganid, mida nad meile esitavad ja kuidas meie reageerime selle peale.
Kui Te küsite mind praegu, see on küsimus - no võib aru saada, et Te küsite mind -, et ei ole ... sõna antakse ... Täna me vaatasime läbi eelnõu ja toetasime seda, mis annab võimalusi esitada ... rääkida probleemidest, enne kui hakkab volikogu istung. See on juba.
Peale selle meil piiramatu võimalus esitada küsimusi, piiramatu võimalus anda hinnanguid - ja keegi ei ütle midagi. Me võime mõelda teistmoodi. No aga kui ei ole kohtuotsust selle kohta? Ei ole kohtuotsust! Me võime rääkida väga palju. Aga kes seda tõestab?!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Eero Merilind, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Hea Margarita Tšernogorova! Et Te olete õiguskomisjoni esinaine. Olge hea, ütelge, missugune peaks olema Teie meelest ideaalne revisjonikomisjoni koosseis?
Kaasettekanne jätkub - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Ma olen ... no ma väga no ma pean täpselt teha nii nagu kord ja kohus. Kui meie Riigikogu poolt esitatud seadus näeb ette, et see peab, arvestatud, nii nagu kirjutatud seaduses, peegeldab linnavolikogu koosseis, siis ta peab olema nii nagu meil on. No, saage valimises võitu ja tulete kõikidesse komisjonidesse. Mida ma võin öelda Teile!? See ongi nii. See ongi nii ja teist või ... See on lihtsalt sõnumiga, peegeldab seda, mis seaduses ette nähtud, ja kõik.
Ja mul on väga hea meel, et Teie mitte nõustuda ja esitate ettepanekuid. Meil on nii suur vabadus, et võib esitada kõiki. Meie arutame teie ettepanekuid, me kuulame teid. Me võime mitte nõustuda. Mina isiklikult Teiega isiklikult, mitte nii nagu komisjoni esimees või kes, ma Teiega ei ole nõus praegu. See ei ole õige. Vot hästi teha kontrolli tööd, leida kohti, kus on vaja kontrollida, avastada neid kõik puudusi või öelda, et hästi tehtud. Vot see öö, mida meil peab olema, aga mitte, et me hakkame valida inimesi, kes hakkab seda läbivad. Ma olen täielikult ... arvan, et kõik meie volikogu liikmed oleme täitsa ausad inimesed ja mitte sellepärast. Me oleme kõik siin valitud. Kui keegi kahtleks selles, siis keegi meist ei olnud siin.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea ettekandja! Et ma vist ei saanud päris vastust küsimusele, et mis Te siis arvate olukorrast, kus on tõsine kahtlus üleval Tallinna Linnatranspordi AS-s. Selle AS-i juhatuse liikmed on siin samas saalis. Enno Tammele lisaks seal esipingis naeratab Leonid Mihhailov, tuntud transpordispetsialist. Et mis Te arvate, kas sellises olukorras, kui inimene on revisjonikomisjoni liige, kas ta võiks ennast taandada otsuste tegemise ja arutelu juurest? On korruptsioon probleem või ei ole? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Ma pean sellest öelda, kui seadus näeb ette, et ta peab taanduma, ta taandab. Et kui ei ole, ei näe, see on tema otsus. Me ei saa kellegit sundida. Ja peale selle ma olen absoluutselt täitsa kindel on, kui ma Teile ausalt ütlen, et sealt tulebki kord, ei ole veel lõppenud see asi ja kui ta lõppeb, siis me võime sellest rääkida. Praegu meil on protsess.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud eeskõneleja! Ma küsiks siis selle kohta. Kui ma sain Teist õieti aru. Te ütlesite, et ei saanud seda eelnõud toetada, sest see oli ebavõrdne. Mille poolest see eelnõu oli Teie jaoks ebavõrdne? Ja kui me nüüd toome analoognäitena Riigikogu korruptsioonikomisjoni, siis kas see on ka ebavõrdne, kui seal on igast fraktsioonist võrdselt inimesi?
Kaasettekanne jätkub - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Ma, ma ... mu kallis kolleeg! Ma ei hakka arutama seda, mis tehakse Riigikogus. Ma võin rääkida ainult sellest, mis meil on. Meil on niisugune seadus, niisugune kord ja ei ole mõtet ... Ausalt öelda, kui pakutakse nii, et võtame seal, paneme meie inimesed sinna. See on .... no vot näe, lihtinimene, mitte praegu räägime õiguskorrast. See on ette ... ei usu nendele inimestele, kes seal on. Kas meil on alust sellest rääkida? Kas keegi tegi midagi halba? Ei ole. Keda me asendame? Kelle peale me ... Mis alusel me seda teeme? Me võtame X, vahetame Y-i pool. Aga mis tegi see X, et me peame teda vahetama?! Meil ei ole alust selles. See ei ole ebavõrdne, ei ole õiguslik.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Lugupeetud ettekandja! Ei ole üldiselt hea tava, kui see, kes on kontrollitav, kontrollib iseennast. Ma toon Teile lihtsa näite. Ma saan aru, et Te praegu viitate seadustele. Te ei saa päris hästi aru. Ma toon Teile seaduse natukene ka kontrollivallast. Vaadake, audiitorbürood ei saa teha raamatupidamist ja nendele klientidele see õigus võeti neilt ära, et nad ei kontrolliks iseenda tehtud teenust.
Täpselt sama puudutab Tallinna linna. Revisjonikomisjon peaks olema vastupidi. Opositsioon peaks kontrollima seda, mida koalitsioon Tallinna linnas teeb. Kui Te kogu aeg viitate seadustele, siis võib-olla oleks vaja Tallinna linna põhimäärus ringi teha ja võib-olla oleks vaja ka esitada Riigikogule KOKS-i muutmiseks ettepanekud. Mis Te arvate sellest, et see valitsemine oleks demokraatlik ja õiglane?
Kaasettekanne jätkub - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Ja ma tänan Teid! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Ma nüüd küll lugupeetud ettekandjalt ootaks vastust eelmisele küsimusele, mitte tõdemust, et ta aru sai küsimusest.
Aga kuna Te ilmselgelt ei saanud aru sellest küsimusest, siis ma esitan Teile ülimalt lihtsa küsimuse. Te tõite mängu sõna "kohtu" ja "kohtuotsuse". Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis on tööl Ivo Parbus, kes on korruptsioonisüüdistusega olnud kohtu all, süüdi mõistetud ja kinni istunud. Kui vanglauks kolksatas tema selja taga, siis avanes talle uuesti Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis kabinetiuks. Kas Te arvate, et selline käitumine on normaalne? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Mul on täna eelnõu, mida ma teile ette kandsin ja ütlesin teile, et Tallinna õigus ... linnavolikogu õiguskomisjon ei toetanud seda eelnõu. Sellega kõik.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Eero Merilind, teine küsimus, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Hea Margarita Tšernogorova! Ma küsin Teie käest isikliku küsimuse. Et kuidas Teie arvate? Et kui volikogu liikmel on huvide konflikt, et kas ta peaks ennast taandama komisjoni tööst või mitte?
Kaasettekanne jätkub - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Kuulge, ma juba nagu vastasin. Ja peale selle ma pean veel üks kord ütlema, et päevakorras meil on ... Mis seal kirjutatud seina peal? Seina peal kirjutatud määruse eelnõu number 95 "Tallinna põhimääruse muutmine". Vot selle peale ma vastasin teile.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Teine? Tänan! Te viitate oma sõnavõtus või selles kaasettekandes seadustele ja et Te olete juristiharidusega. Kuigi ma kahtlustan, et Teie õppejõud on pigem Stalini-aegse juriidikaga pistmist olnud.
Kaasettekanne jätkub - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
No kahjuks see oli nii.
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Aga ma küsin ikkagi sellest seadusega kooskõlast. Et linnavalitsus nimetab ka oma valitsuse korralduse seadust, mis ei ütle, kuidas volikogu peab määrama revisjonikomisjoni. Revisjonikomisjoni valib volikogu. Nüüd Teie juhitav komisjon küll määrab Teie oma erakonna liikmetele, kuidas valida revisjonikomisjoni, mida siis peaks ... mis peaks siis kontrollima linna asju. Et kuidas Te seda ikkagi siis nüüd oma juriidiliste teadmiste ja kogemustega põhjendate? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Ma ütlen veel üks kord. Meie arutame ja mina olen ettekandja küsimuses, mis puudutab ainult selle eelnõu number 95, mida me täna arutame. Ja õiguskomisjon vaatas seda eelnõud ja hääletas nii: 9 vastu, 3 poolt. Ja ma selgitasin miks, kuidas me arutasime ja mida me oleme teinud. Muud kõik.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Nii! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Leonid Mihhailov, palun!
Kõne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Ma arvasin, et ma peaks nagu sõna võtma, kuna oli ka siin revisjonikomisjonist juttu ja teatud protseduuridest. Ja et aega mitte raisata, ma proovin sellest teesist "omad kontrollivad omasid" rääkida, mis oli siis nurgakiviks kolleegi sõnavõtus.
Tegelikult, kui tuletada meelde, kuidas me koostasime revisjonikomisjoni tööplaani, siis me võtsime ettepanekuid kõikidelt fraktsioonidelt. Ja kõik on aktsepteeritud sõltumata volikogu koosseisu enamusest ja revisjonikomisjoni koosseisu enamusest. Punkt kaks. Kui küsimus saadi revisjonikomisjoni tööplaani, siis see, kes selle ettepaneku tegi revisjonikomisjoni tööplaani, see sai ka kontrollgrupi juhiks. See on alati niimoodi olnud ja praegu on see ka niimoodi. Et mitte omad ei kontrolli omasid, vaid vastupidi. Et see, kes tegi kontrollplaani selle ettepaneku, see ongi kontrollgrupi juht. Vähe sellest! Kui ta saab akti valmis, ta kannab siin ka volikogus ise ette. Et selles mõttes, selles osas on revisjonikomisjoni töö väga korrektne.
Nüüd järgmine asi. Kui keegi on revisjonikomisjoni koosseisu liikmena seal ise olnud teab, et meil pole ühtegi otsust jäänud vastu võtmata tänu sellele, et revisjonikomisjonis on ülekaal Keskerakonnal. Ei ole ühtegi komisjoniotsust vastu võtmata jäänud tänu sellele, et Keskerakond on vastu hääletanud mingisugusele küsimusele. See on pseudoprobleem revisjonikomisjonis. Korruptsioon on tõsine probleem ja ta peabki välja tulema just sealt, kus sellega tegeldakse. Et meil vahepeal oli - korrakaitseorganid lihtsalt ütlesid, et meil ei ole probleeme. Praegu ka räägivad narkomaaniaga ei ole probleeme. Tegelikult see on statistika moonutamine. Nii et siin on natuke teine see põhjuse ja tagajärje ahelastik.
Nüüd, me oleme pool aastat töötanud selle revisjonikomisjoni koosseisus ja ma ütlen, et me oleme kõiki otsuseid konsensusega vastu võtnud. Ei ole sellist vastuseisu, et vot need on opositsiooni liikmed ja need on koalitsiooni liikmed. Nii et kui keegi seda räägib, siis ta lihtsalt ei tea tegelikku olukorda revisjonikomisjonis. See on üks asi.
Nüüd teine asi. Siin tõstatati küsimust enda tagasikutsumisest, kui küsimust arutatakse. Konkreetselt, kui te mõtlete seda, mida revisjonikomisjonis arutati, siis esimehe palvel võeti päevakorda küsimus, et kuulata ära ettevõtte (Tallinna Linnatranspordi AS) sisekontrolli. See sisekontroll ei ole aruandekohustuslik revisjonikomisjonile. Ja see, et nad tulid sinna lihtsalt informeerima ettevõttes tekkinud olukorrast, see oli ettevõtte juhtkonna soov. Ja selles mõttes seal mingisugust otsust ei langetatud, vaid nii ettevõtte juhtkond kui ka sisekontroll püüdsid selgitada ja vastata just opositsiooni küsimustele, mis tekkisid seoses tekkinud olukorraga ettevõttes. Et seal ei saa küll süüdistada kedagi, et "nüüd ennast ei taandatud selle küsimuse ajal". Vastupidi, meie andsimegi seal opositsioonile aru ja vastasime kõikidele küsimustele, mis seal tekkisid. Et see ei ole see keiss. Otsuseid ei langetatud. See oli informatiivne küsimus. Et seda ei saa nüüd küll seostada, et nüüd mingisugune huvide konflikt tekib. Ja me oleks võinud ... Kui keegi meist, näiteks Enno Tamm oleks öelnud, et seda küsimust ei tule päevakorda, siis ta ei oleks tulnud mitte sellepärast, et seal on keskerakondlasi rohkem, vaid sellepärast, et sisekontroll ei ole aruandekohustuslik revisjonikomisjonile. Aga me tulime vastu sellele õigustatud huvile ja selles mõttes nüüd tagantjärgi meid selles süüdistada, ma ütleks, et see ei ole küll korrektne. Ma ei tea. Rohkem vist ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas soovite lisaaega?
Kõne jätkub - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Ei, aitäh! Ma vist enam-vähem ütlesin ära kõik, mida ma tahtsin. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Te saate lõppsõna soovi korral. Te ei saa esineda kõnega. Nii! Kõnesoovijaid rohkem ei ole. Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna? Palun!
Tallinna Linnavolikogu liige - Kristen Michal Kristen Michal
Kas kohapealt ei saa?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ükskõik. Nii nagu ... Saab ka siin.
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Nii! Aitäh, esimees! Aitäh ka vahepealsetele sõnavõtjatele, ettekandjatele! Väga meeldiv debatt on.
Et ma ütleks, et seda debatti ja kõike seda sõnavõtte kaunistab täpselt seesama "me tulime vastu". Tegelikult ei pea olema sellist suhtumist "me tulime vastu". Peaks olema tegelikult mõistmine sellestsamast heast tavast, et opositsiooni töö on kontrollida koalitsiooni. See tagab tasakaalu ja tagab ka mingite küsimuste väljatoomine, mille väljatulemine hiljem viib hoopis-hoopis halvemate tagajärgedeni. On mingisugune loomulik tasakaal demokraatias. Demokraatia ei ole kontrollitud nähtus, kus me tuleme vastu teisele poolele.
Nüüd teine pool, mis siin välja tuli sellessamas debatis, mida Mart Luik ka viitas, et Enno Tamm ei taandanud ennast, selliseid juhtumeid on veel kindlasti. See on probleem. Ma väidan, et see on probleem.
Nüüd, Te ütlete, et omad enamuses või mitte. Ma lihtsalt tooks näite, ütleks nii, et ega teoreetiliselt oleks võimalik ka, et volikogu revisjonikomisjon koostataks viisil, kus iga fraktsiooni esindaja, analoogselt riigile, esitaks või iga fraktsioon esitaks oma esindaja. Me täna ei arutaks ju seda, et kas hea tava on tagatud. Me teaksime, et revisjonikomisjon on erapooletu koht. Teie räägite, et ei ole probleeme. Kaupo Nõlvak võib tuua näiteid. Teie, Leonid Mihhailov, kes käis puldis, ütlesite Kübarale, et kui ta veel meediaga arutab neid asju, siis te valite ta maha. Selliseid asju on öeldud, selliseid ähvardusi on kõlanud.
Tallinna Linnavolikogu liige - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Tal ei olnud õigust enne revisjonikomisjoni otsuse vastu võtmist pressis osaleda. .... See on põhimääruse rikkumine. Sellest oli juttu, aga mitte sellest, et keegi ähvardas, aga sellest, et ta rikkus põhimäärust.
Kõne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Ärge ärrituge, kolleegid. Rahu!

....
Tallinna Linnavolikogu liige - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Aga miks me valetame kogu aeg?! Kogu aeg me peame õigustama ennast ja Te kogu aeg valetate. Kui Te oleksite kordagi midagi õieti öelnud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Hea kolleeg, Leonid Mihhailov .... Praegu on lugupeetud eelnõu esitaja sõnavõtt. Palun!
Kõne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! See veelkord kirjeldab seda probleemi. Ja seda probleemi tegelikult ei oleks, kui oleks taju sellest, et enamuses võiks olla opositsioon. Teil ei ole põhjust ärrituda. Korruptsioonijuhtumid on reaalsus. Probleemid on reaalsus see, et revisjonikomisjonis hääletatakse välja ettekandes punktid, mis ei sobi saali - on samamoodi reaalsus. .... Kahjuks ei saa olla nii, et koalitsioon ütleb, et me tulime vastu. See kontroll peab olema reaalne. Vastasel korral see ei toimi. Täna kontrollivad omad omasid ja see ei ole vastu võetav. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Lugupeetud linnavolikogu! Vastavalt linnavolikogu töökorrale tuleb linna põhimäärust muutvat eelnõu lugeda kahel lugemisel. Sellest tulenevalt panen hääletusele määruse eelnõu "Tallinna põhimääruse muutmine" esimese lugemise lõpetamise ja eelnõu saatmise teisele lugemisele. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Suunata II lugemisele Suunata II lugemisele
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 16 poolt, 37 vastu, ei leidnud ettepanek toetust.
Nüüd panen hääletusele määruse eelnõu esimese lugemise katkestamise. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Katkestada lugemine Katkestada lugemine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 5 poolt, 48 vastu, ei leidnud ettepanek toetust.
Nii! Lähtudes töökorra §-st 14 lõikest 2 langes eelnõu menetlusest välja!
Tallinna Linnavolikogu liige - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Kas tohib protseduurilist?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Ma tahaksin võtta välja päevakorrapunkti number 35, mis puudutas minu järelpärimist heakorratööde ja "vandalismi", jutumärkides siis, kohta Pirita kalmistul. Et mul õnnestus abilinnapeaga ja Tallinna Kalmistute direktoriga vahepeal päris pikalt seda asja arutada ja me tõdesime, mis läks valesti ja kuidas tulevikus asju paremini hoida. Nii et number 35 päevakorrapunkt palun seega siis välja võtta. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. No tegelikult seda oli vaja teha istungi alguses. Ja praegu on päevakord kinnitatud ja me peame seda menetlema. Pole midagi teha.
20:59 Päevakorra punkti alustamine - 27. ME94 Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise korra muutmine 27. ME94 Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise korra muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 27 "Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise korra muutmine". Sõna ettekandeks saab Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal. Palun!
Ettekanne - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea esimees! Aitäh, head volikogu liikmed, kes te olete jäänud siia saali! Väga meeldiv, debatt jätkub.
Praegune eelnõu puudutab seda, kuidas linna vara ehk linna aktsiaseltsid, osaühingud, sihtasutused, mittetulundusühingud oleksid valitsetud ja kes kuuluksid nendesse nõukogudesse.
Meil on ettepanekud ja need ettepanekud lähtuvad samast põhimõttest, millest Norman Aas juhtis tähelepanu alguses, kui ta palgati või lubas hakata Tallinna korruptsiooniprogrammi koostama, korruptsioonivastast programmi koostama, et kõik olulised muudatused algavad juhtkonnast. Ja me arvame, et need muutused peakski olema märgilised, need peaks algama juhtkonnast. Seetõttu teeme konkreetse ettepaneku, et linnavalitsuse liikmed ei ole erinevates nõukogudes ja nende tööd ei tasustata analoogselt riigiga. Ja linna äriühingute sihtasutuste nõukogude liikmetest vähemalt kolmandik peaks olema linnast sõltumatud isikud. Ma arvan, et see oleks alguseks täiesti jõukohane ülesanne, kaasa arvatud Tallinna linnale, kus ütleme, et kui räägitakse, et Taavi Aas käib eetris, räägib et "korruptsioon on tõsine probleem, me hakkame selle programmiga tegelema". Linnatranspordist me oleme rääkinud, Sõle on täna uudistes jne. Kõikides sellistes juhtumites peaks jõudma selle juurde, et on sõltumatud isikud, kes küsivad küsimusi. Härra Birovi soovile vastu tulles - reaalsed probleemid, reaalsed lahendused. Palume toetada! Aitäh! On küsimusi äkki?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Minu küsimus on selline, et kas Te arvate, et Transpordiameti jamad, mis nüüd siin hiljuti välja tulid, oleksid olnud olemata, kui antud eelnõu, mida Te hetkel kaitsete, oleks juba näiteks 10 aastat tagasi kehtestatud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Ma pean parandama, et kolleegid hiljem ei solvuks, et need jamad ei ole veel Transpordiametis välja tulnud, et need on Linnatranspordi AS-s. Võib-olla Te ruttasite millestki ette, võib-olla mitte, ma ei tea. Aga see, mis puudutab Linnatranspordi AS-i, ma isiklikult arvan, et kui seal oleks olnud linnast sõltumatuid nõukogu liikmeid, siis vähemalt kontrollmehhanism oleks olnud tõhusam. Oleks olnud keegi, kes oleks küsinud küsimusi, mida tänane nõukogu ei küsinud. Sest kui me vaatame Linnatranspordi AS-i, siis on ju üsnagi sümptomaatiline, me ju kohtusime tänase linnapeaga enne talle nelja fraktsiooni poolt umbusalduse avaldamist. Kohtusime temaga ja küsisime, et nõukogu liikme, nõukogu esimehena, mis seis seal on, mis ta sellest arvab. Siis ta ütles, et ta on olnud seal aastaid ja ei ole tänaseni suurt kahtlast midagi märganud. Ta käis ka siin puldis, põhjendas seda, et linnavalitsuse liikmed peaks seal olema, linnaametnikud peaks olema. Ja noh kui Teie küsimusele konkreetselt vastata, siis Linnatranspordi Aktsiaseltsi nõukogu on minu meelest selline näide, mis teeks igale täpsuslaskjale ikkagi au. Seitse seitsmest on Keskerakonna liikmed. Juhatuse liikmetest üks on siinsamas ees, kellega meil oli enne debatt - Leonid Mihhailov. Enno Tamm on seal juhatuse liige. Siis on sama advokaadibüroo esindaja, kes on teenindanud Keskerakonda erinevates vaidlustes muuhulgas. Nii et ma ütleks, et üsna selline kindel kaader. Mina arvan, et kui nõukogus oleks sõltumatuid liikmeid kas või kolmandik, oleks see olukord juba parem olnud. Oleks olnud kedagi, kes oleks küsinud küsimusi, millele oleks pidanud varem tähelepanu juhtima.

Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Isamaa fraktsioon on pakkunud välja ühe lahendusena nimetamiskomitee mudeli rakendamise ka Tallinna linnas. Et kuidas Sulle tundub? Kas see võiks olla üks sobiv lahendus?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Ma arvan, et igasugune samm oleks samm edasi sellest, mis on täna. Riigis tollase rahandusministri Sven Sesteriga koos me seda nomineerimiskomiteed või nimetamiskomitee põhimõtet ju arutasime ja juurutasime. Suurem au selle eest kuulub kahtlemata talle. See on võib-olla tema ja ütleme Erki Raasukese erinevate ideede edasiarendamine. Aga miks ma selle juures küsimärke näen on see, et Tallinnas, nagu eelmises punktis just arutasime, et isegi revisjonikomisjonil on võime moonduda Keskerakonna enamusega komisjoniks, mis lõpuks hääletab ebameeldivad punktid välja. Siis nimetamiskomitee, mis koosneks enamuses keskerakondlastest ... Noh, keda ta nimetaks, Mart? Et ta tõenäoliselt nimetaks ikkagi neidsamu häid spetsialiste seitsmest seitse, eks ju. Vähemalt see on mu oletus. Aga võib-olla ma eksin. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Andrei Birov, palun!
Küsimus - Andrei Birov Andrei Birov
Hea Michal! Siin on üks ... Ma liitun ühe küsimusega, mida esitas Moonika Helme Facebookis seoses sellega, et Taavi Rõivasele on nüüd antud nooremleitnandi pagunid. Kuidas saab anda sõjaväelist auastet inimesele, kellel on kohustuslik ajateenistus läbimata?
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Kas Te küsisite kogu küsimus ära või tahate veel midagi küsida? ....
Jaa, palun, võin vastata, ehkki see ei puutu eelnõusse. Kui sa oled läbinud reservohvitseri kursused, siis sa saad olla Eesti kaitseväe reservohvitser. See on auasi, härra Birov! Mitte häbi. Võtke teadmiseks.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Leonid Mihhailov, palun!
Küsimus - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Selle Teie teema jätkuks, et omad kontrollivad omasid. Kas Te teate, et viimase 2 aasta jooksul on Tallinna Linnatranspordi AS-i kontrollinud Riigikontroll, Rahandusministeerium, sõltumatud audiitorid ja mingisugust tulemust, Teile meeldivat tulemust, ei ole see andnud.
Et minu meelest Te tegelete pseudoprobleemiga. Korruptsioon on tõesti tõsine probleem ja sellega peab politsei tegelema. Kuritegevusega peabki politsei tegelema. Et ega need kontrollid ei ole sellised, et nüüd Teie lähete sinna kontrollima ja nüüd saavad kõik asjad korda. See on natuke tõsisem probleem. Ei maksa seda liiga labaseks teha.
Ettekanne jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Ma vastaks niimoodi, et tulles Teile natuke poolele teele, või püüdes Teile vastu tulla, siis võin öelda, jah, korruptsioon tihtipeale ongi peitkuritegevus, mida on keeruline avastada. Ja seda võib Teile öelda iga justiitsvaldkonnaga kursis olev inimene, et seda ei saagi niimoodi, et sa jalutad objektilt läbi ja avastad selle. Tõepoolest, sellega me oleme ühel nõul ja me kumbi ei trivialiseeri seda.
Küll aitab selle vastu teatud hulk meetmeid ja see puudutab ka muuhulgas näiteks seda, et sul on nõukogus või erinevas nõukogus on inimesed, kes üksivad küsimusi, mida võib-olla aastaid samal kohal olev inimene ei küsi, või inimesed, kes küsivad ebamugavaid küsimusi. Mööname, et sellel on oma võlu. Ma näen, et te noogutate. Nii et küllap me saame sinna poolele teele kokku.
Ja ma väidakski, et peitkuritegevusega, mida korruptsioon on, on keeruline võidelda. Selles keegi ei kahtle. Aga sellega võitlemisega tuleks kuskilt alustada. Ja nagu Norman Aas, endine peaprokurör ütles, tuleks alustada juhtkonnast ja see on tegelikult märgiline küsimus. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab õiguskomisjoni esindaja Toomas Kärk. Palun!
Kaasettekanne - Toomas Kärk Toomas Kärk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Õiguskomisjon arutas 11. juunil oma korralisel koosolekul Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise korra muutmine". Koosolekul osales 13 komisjoni liiget. Otsustati hääletamisel - 3 poolt, 9 vastu ja 1 erapooletu - mitte toetada eelnõu. Minu isiklik arvamus ei ühtinud antud otsusega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Nikolai Korb, palun!
Küsimus - Nikolai Korb Nikolai Korb
Mul on selline küsimus. Kui õiguskomisjon ei võtnud vastu selline eelnõu, miks me arutleme siin saalis seda? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Toomas Kärk Toomas Kärk
.... Ei noh ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Vastab kaasettekandja.
Kaasettekanne jätkub - Toomas Kärk Toomas Kärk
Aitäh küsimuse eest! Paraku kõik eelnõud tulevad ikkagi siia arutamisele.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Toomas Kärk Toomas Kärk
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Ma tuletaks veel üks kord teile meelde, et me kunagi leppisime kokku, et iga küsija küsib nii nagu ta õigeks peab ja iga vastaja vastab nii nagu ta õigeks peab. Me ei hakka reageerima - ja see ei ole ka väga korrektne - sellele, kuidas sõnastatakse küsimusi ja vastuseid. Muidu me võime siin leppida kokku, et peab olema mingi komitee, kes otsustab, et mis on õige ja mis ei ole õige.
Aga läheme selle eelnõu menetlusega edasi. Tegelikult, kuna meil siin küsimusi eriti ei olnud, aga võib-olla keegi soovib sõna? Ei soovi. Teoreetiliselt võib olla soov ka lõppsõna osas. Et kas soovite lõppsõna? .... Jah, kui ei soovi, jah ... Aga siis panen lõpphääletusele määruse eelnõu "Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise korra muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 17 poolt, 36 vastu, ei leidnud määrus toetust.
21:11 Päevakorra punkti alustamine - 28. Sõle Spordikeskuse korruptsioonijuhtumist 28. Sõle Spordikeskuse korruptsioonijuhtumist
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 28 "Arupärimisele vastamine". Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal, fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak, fraktsiooni liikmed Toomas Kruusimägi, Eero Merilind, Toomas Kärk, Eeve Kivi, Ülle Rajasalu, Ivi Eenmaa, Kaupo Nõlvak, Arto Aas, Liis Klaar ja Merilin Anijärv "Sõle Spordikeskuse korruptsioonijuhtumist". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, austatud arupärijad. Arupärimine on saanud kirjaliku vastuse, kui on täiendavaid küsimusi, hea meelega vastan.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea ettekandja! Et täna tuli selle Sõle juhtumi teemal uudiseid. Et kas Te teeksite lühikese kokkuvõtte, mis seis sellega on, kes on ennast süüdi tunnistanud ja mis edasi saab? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma ei ole selle uurimise juures olnud, nii et ei oska kommenteerida, kes on ennast süüdi tunnistanud või kes on ennast õigeks mõistnud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Sõle, selle nüüd juhi korruptsioonijuhtumile lisaks on Sõle Spordikeskus veel silma torganud ühe asjaga. Et sinna palati teadupärast eelmine aasta kaks inimest, kes olid siis ühe või teise rikkumisega maha saanud. Et kas Teie linnapeana peate seda heaks tavaks, et selliseid inimesi palgatakse, noh kas vahetult peale n-ö nendele süüdimõistva otsuse kinnitamist või ... Kas Te peate seda heaks tavaks, et neid inimesi rakendatakse Tallinna linna ettevõtetes ja asutustes? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Oskan vastata nii, et isiklikult ei oleks palganud, aga ei olnud selle palkamise juures. Need olid juhtide otsused. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Eero Merilind, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Hea linnapea! Kuidas Teile tundub, et kas see on ainukene juhtum Tallinna linnas või on teistes spordikeskustes ka selliseid juhtumeid?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Väga loodan, et teistes spordikeskustes ei ole selliseid juhtumeid.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Ma siis võin öelda, et täna on tulnud uudis, et kohus mõistis Sõle Spordikeskuse eksjuhi tingimisi vangi. Et kas saan ma õigesti aru, et tegemist on inimesega, kes oli veel 25 päeva tagasi Keskerakonna liige ja seda 16 aastat. Et kas Te tundsite teda ka isiklikult? Kuidas iseloomustate? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ei, ma ei tundnud teda isiklikult. Nii et ei oska teda kuidagimoodi iseloomustada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh! Austatud linnapea! Vaadates korruptsiooni ulatuslikkust Tallinna linna, no siis äriühingutes või siis sihtasutustes või siis nagu nüüd me nägime Sõles, ma küsiks sedasi, kas Te peate õigeks, et inimestele, kes on korruptsiooni suhtes kas süüdi mõistetud või kahtlustatavaks, tuleks anda teine võimalus või tuleks Tallinna linna juhtide poolt rakendada 0-tolerantsi?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma arvan, et iga inimene väärib teist võimalust. Iseasi on see, et kas see teine võimalus peab olema avalikus sektoris või ei pea olema. Ma arvan, iga juhtum on erinev.

Mis puudutab ulatuslikkust, siis ma olen korduvalt toonud seda näidet, et Tallinna linna süsteemis töötab 19 000 inimest. See on rohkem kui keskmises Eesti linnas elanikke. Nende elanike hulgas igas linnas on väga erinevaid inimesi ja kindlasti on väga erinevaid inimesi ka Tallinna linna süsteemis tööl. Suurem osa neist meie töötajatest on tublid töötajad, kes teevad oma tööd südamega ja on ausad, aga 19 000 inimese hulgas võib olla ka erinevaid. Ja meie töö on tõepoolest teha seda, et sellised juhtumid, kui inimesed on ebaausad, tuleb välja selgitada ja vastavad meetmed rakendada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh! Lugupeetud linnapea! Peaprokurör Norman Aas, kes on nüüd kirjutamas Tallinna linnale korruptsioonivastase võitluse programmi või andmas nõu, on öelnud, et tegelikult juhtidest algab ja juhtide otsustest 0-tolerantsi rakendamisest algab kõik. Et kas Te võtate tema soovitust nüüd kuulda?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! .... Ma kindlasti soovitan kõikidele alluvatele mitte tegeleda korruptsiooniga.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Tänan! Minu küsimus on ajendatud Teie vastusest, kus Te väitsite, et Te ise ei oleks palganud sellist inimest siis oma linnasüsteemi. Et kas on nüüd loota, et Te vaatate üle kõik linna asutused selle pilguga ja et kes on seal kriminaalselt karistatud või karistust kandvad, et need võib-olla siis ei peaks töötama linna asutustes. Tuleb meelde kõigepealt Teie endine nõunik Ivo Parbus, aga neid on veelgi. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Eesti Vabariigis kehtivad seadused ja seaduste alusel saab inimesi ka töölt vabastada. Kui ei ole selliseid seadusest tulenevaid põhjuseid, et inimest töölt vabastada, siis ei saa neid ka töölt vabastada ja ma ei pea seda õigeks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Arupärimises oli juttu ka sellest, et teadupärast selle Sõle keskuse juhtumis esimest korda ka teie meeskonnas tekkis tõsine lõhe, kus Põhja-Tallinna linnaosa vanem ja abilinnapea n-ö jäid väga selgelt eriarvamusele. Siin küsimusele vastates Te väidate, et Kalle Klandorf ei ole mõjutanud Teie andmetel siis spordikeskuse juhatajat ehk et ... Ja samas möönate, et seda väitis Põhja-Tallinna linnaosa vanem. Minu küsimus on, kas Raimond Kaljulaid siis valetab? Kui jah, siis mis Te plaanite sellega ette võtta? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Jäägu need väited, mis ta on öelnud, tema südametunnistusele. Mul ei ole põhjust seda rohkem kommenteerida. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Austatud linnapea! Kas Sõle Spordihoones korruptiivselt jagatud treeningajad tühistati ja kas nüüd jagatakse neid korrektselt, kuidagi ausalt?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma olen päris kindel, et need treeningaegadega seotud probleemid Sõle Spordikeskuses kas on lahendatud või lahendatakse. Siinkohal muidugi tuleb juhtida ka tähelepanu sellele, et üks osapoolest, kes oli selles intsidendis osaline, tegelikult oli korduvalt ja pikalt võlgu, olid treeningajad ... või siis tasu treeningaegadest tasumata. Nii et treeningaegade jagamisel kindlasti ka tulevikus me arvestame seda, kas on üürnik käitunud korrektselt või mitte. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Kas olete kursis, kas on mõni korruptsioonijuhtum linnas veel lähiajal avalikuks tulemas? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Olen kursis nende juhtumitega, mis on meie poolt politseile edastatud. Kas ja millised on nende juhtumite politseiuurimise tagajärjed täna, mina kommenteerida ei oska. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Toomas Kruusimägi, palun!
Küsimus - Toomas Kruusimägi Toomas Kruusimägi
Aitäh! Kas Tallinna linna ametite ja ametite allasutuste juhtide valimist eetiliste inimeste hulgast soodustab Tallinna linna töötasustamispoliitika? Kuidas Te leiate? Või on see, et töötasust ei piisa ja tulebki nagu kõrvalt hankida elatist? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Üldiselt on Tallinna linna töötasustamise poliitika võrdlemisi konkurentsivõimeline. Loomulikult neid tasusid tuleb aegajalt üle vaadata, võrrelda nendega, kellega me konkureerime. Eeskätt avalik sektor, aga on ka kindlasti töövaldkondi, kus me konkureerime ka erasektoriga, nii et ma ütleks nii, et jah, meie palgapoliitika on konkurentsivõimeline, aga alati tuleb olla kursis eluga ja muutustega, teiste tööandjate poolt tehtud muudatustega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Eero Merilind, teine küsimus, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Hea linnapea! Kuidas Teile tundub Sõle Spordikeskuse juhi karistus - 2 aastat vangistust ja tingimisi 2-aastane katseaeg? Et kas see on piisav või oleks pidanud olema rohkem?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Õnneks on Eesti Vabariigis niimoodi, et karistusi määrab kohus ja nii on kohus otsustanud. Järelikult on see kohtu arvates õiglane karistus? Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh! Hea linnapea! Et kas Tallinna korruptsioonivihje telefon juba töötab ja palju sinna ka juba vihjeid on tulnud ja kui on tulnud, siis kas nendega ka juba tegeletakse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Telefon töötab varsti juba kaks nädalat. Ei ole küsinud nüüd täna, palju on tulnud vihjeid. Mõned päevad tagasi oli telefonikõnede hulk 28. Nendest suurem osa olid n-ö kontrollkõned, kus ei öeldud midagi, lihtsalt prooviti, kas telefon töötab või telefon ei tööta. On selliseid kõnesid, mis räägivad üldistest probleemidest, kas või näiteks tänavaaukudest, ehk et sellised kõned siis või küsimused suunatakse edasi ametitesse. On olnud vihjeid või arvamisi, et ühes või teises kohas on korruptsioon. Nende asjadega on sisekontrolli teenistus tegelenud. Midagi tõsist siiamaani leitud ei ole.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud.
21:23 Päevakorra punkti alustamine - 29. Jüri Ratase MTÜ rahalisest toetamisest linnakassast 29. Jüri Ratase MTÜ rahalisest toetamisest linnakassast
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 29 "Arupärimisele vastamine". Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal, fraktsiooni liikmed Arto Aas, Eeve Kivi, Toomas Kruusimägi, Eero Merilind ja Toomas Kärk "Jüri Ratase MTÜ rahalisest toetamisest linnakassast". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud esimees, austatud volikogu liikmed, austatud arupärijad! Teie arupärimine on saanud kirjaliku vastuse. Kui on täiendavaid küsimusi, siis olen hea meelega valmis vastama.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Mul on küsimus ikkagi selle rahastamise konkursi kohta. Et ma küsisin samal teemal ka Jüri Rataselt Riigikogus küsimuse, et tema on Keskerakonna Tallinna nõukogu esimees. Esitleb linnapäid, värbab abilinnapäid, teeb olulisi otsuseid ja saab samal ajal oma MTÜ-le Tallinnast raha. Et see ikkagi vähemalt näib korruptsiooniohtliku olukorrana Et palun selgitage detailsemalt, milline konkurss selle rahastuse saamisele eelnes ja tulevikus eelneb? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Nii nagu ma teile oma arupärimises vastasin, on selleks projektide välja valimiseks komisjon, kuhu ei kuulu Jüri Ratas ega tema poolt pakutud ei linnapea ega abilinnapead. Komisjoni kuuluvad Kaili Kukumägi, Jüri Dorbek, Peeter Tishler, Tõnu Seil, Kristiina Šmigun-Vähi, Marko Kaljuveer, Õnne Pillak - Te oleks saanud küsimusele vastusele ka oma fraktsioonikaaslaselt - ja Sergei Ptšjolkin. Nemad otsustavad selle üle, millised projektid saavad rahastuse, millised mitte. Ja korruptsiooni, ega ka näilist korruptsiooni, ei ole siin mitte kuskil. Sõltumatu komisjon otsustab, millised projektid saavad raha.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Eero Merilind, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Hea linnapea! Silmaringi laiendamiseks küsin, kas on olemas ka Taavi Aasa MTÜ ja missuguseid spordivõistlusi on plaanis korraldada?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Minu huvide deklaratsioon on avalik, see on esitatud. Te võite sealt järgi vaadata, millised ettevõtted mulle kuuluvad. Avalik dokument - palun vaadake järgi. Ei, mulle ei kuulu ühtegi MTÜ-d. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea ettekandja! Et ma siis küsin, jätkan selle näilise korruptsiooniohu teemal. Et kas Te peaksite võimalikuks, et Jüri Ratas Keskerakonna Tallinna nõukogu esimehena, olulise otsustajana, linnapea ametisse soovitajana, abilinnapeade värbajana esitaks oma MTÜ-le taotluse raha saamiseks ja ta ei saaks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma veel kord kinnitan, et tegemist ei ole ka mitte näilise korruptsiooniohuga, sellepärast et Jüri Ratas, nii nagu Te ütlesite, linnapea nimetaja ja abilinnapeade värbaja, ei ole selle komisjoni liige. Järelikult ta ei saa ka mõjutada selle komisjoni tegevust.

Nüüd, see on komisjoni otsus, kas saab toetuse või ei saa toetust. Mina ei hakka seda komisjoni eest otsustama. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud!
21:26 Päevakorra punkti alustamine - 30. Linnapea Taavi Aasale altkäemaksust Sõle Spordikeskuses 30. Linnapea Taavi Aasale altkäemaksust Sõle Spordikeskuses
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 30 "Arupärimisele vastamine". Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Riina Solman "Linnapea Taavi Aasale altkäemaksust Sõle Spordikeskuses". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, austatud arupärija! Arupärimine on saanud pika ja põhjaliku vastuse. Kui on täiendavaid küsimusi, siis hea meelega vastan.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, hea volikogu esimees! Austatud linnapea! Oma vastuses Te nimetate linnapoolset korruptsioonivastast tegevust ja nimetate ka sisekontrolöri teenistust. Ja ma küsin, kui suur on sisekontrolöri teenistus ehk kui palju sisekontrolöre Teil linnavalitsuses töötab ja kas see on piisav arv, et hoida kontrolli tõhusana?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Teenistuse isikkoosseisu suuruse kohta jään ma nüüd küll hetkel vastuse võlgu. Käesoleval aastal, kui me võtsime vastu selle aasta eelarvet, siis me suurendasime linna sisekontrolöri teenistust, teenistuse ametikohtade arvu. Ja meil on plaanis ka sellel aastal lisaeelarvega veel täiendavalt neid kohti suurendada, et see töö oleks tõhusam. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, hea volikogu esimees! Austatud linnapea! Me oleme juba rääkinud sellest, et linn on palganud tugeva spetsialisti, endise peaprokuröri Norman Aasa. Aga järelduste tegemine ja ka tegevuste kavandamine korruptsioonivastases võitluses algab tegelikult sisulisest analüüsist ja olukorra kaardistamisest.
Küsingi. Kas Te olete lasknud ise ka oma alluvatel kaardistada viimase 10 aasta korruptsioonijuhtumid või siis vähemalt statistika, kes, kus, mis, millal on teinud Teie haldusalas?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Sisekontrolöri teenistus kindlasti vaatab läbi ka need juhtumid, mis on toimunud, ja teeb sellest omad järeldused. Mulle anti praegu informatsioon, et sisekontrolöri teenistuses töötab 11 inimest. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud linnapea! Kas see episood või need sündmused, mis Sõle Spordikeskuses toimusid, kas need viitavad siis sellele, et meil ei jätku nagu sporditegemise aegu, et meelehead peab linnas maksma selle eest, et saada head kohta? Kui see on nõnda, mis on plaanis sellega ette võtta? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ütleme niimoodi, et meil ei jätku häid aegu või neid tippaegu, mida spordiklubid sooviksid sellepärast, et õhtused ajad, need on need, mida kõige rohkem tahetakse ja see tähendab spordiobjektide juurdeehitamist. Näiteks ka siis Nõmme Gümnaasiumi spordisaali. Mustamäel saab valmis spordikeskus-saun koos ujulaga, mis annab täiendavaid sportimisvõimalusi. Aga ma arvan, et päriselt seda n-ö nende top-aegade defitsiiti, et ega seda on väga raske ära kaotada, sest kõik tahaksid tegelikult just nimelt sellel õhtusel ajal omada seda võimalust teha just siis trenni. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Et ma küsikski siin nüüd jätkuks edasi. Suurem korruptsiooniennetus on algamas, et ma mäletan, kunagi Te vestlesite, lubasite vestelda abilinnapea Sarapuuga ja pärast seda vestlust Te ütlesite, et prügiga ei ole mingeid probleeme ja osad probleemid natukese aja pärast lahenema hakkasidki. Et nende spordiaegadega Teie enda Keskerakonna liikmed on öelnud, et transpordi abilinnapea kabinetis arutati neid asju - kommunaaltranspordi abilinnapea -, mis iganes see ametinimetus on, et kas Te olete viinud mingeid vestlusi ka läbi, et tulevikus neid arutataks õiges kabinetis? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma pean nüüd Teie küsimusele väga täpselt vastama, sellepärast et ma olen tähele pannud, et kui on vähegi tõlgendamise ruumi, siis Facebookis Te kindlasti seda kasutate.
See, mida väitis Kaljulaid, et abilinnapea Kalle Klandorf andis mingeid korraldusi, see ei vasta tõele. See, et Kalle Klandorf püüdis osapooli lepitada, vastab tõele. Ja ma arvan ükskõik, kes linnavalitsusest omab autoriteeti, on õigustatud tegema seda, et vaidlevaid osapooli omavahel lepitada. Ei ole mingit vahet, millise vaidlusega on tegemist. Nii et selline vastus. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea linnapea! Et see on küll väga selline huvitav suhtumine. Et mul on küsimus, millistes küsimustes autoriteete on veel linnavalitsuses ja milliseid vaidlusi linnavalitsuse kabinettides Te lahenduseks näete? Erinevaid tsiviilvaidlusi, asjaõigusvaidlusi. Mis vaidlusi veel? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma näen siin eelkõige kõiki konflikte, mis väga erinevate linnas tegutsevate osapoolte vahel võib toimuda. Mis puutub autoriteetidesse, siis meil on üks linnapea ja seitse abilinnapead, kes kõik on selleks valmis. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud.

Päevakorrapunkt number 31 "Arupärimisele vastamine". Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Kaido Kukk "Kesknädala tellimine Tallinna linna linnaasutustesse". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas!
21:32 Päevakorra punkti alustamine - 31. Kesknädala tellimine Tallinna linnaasutustesse 31. Kesknädala tellimine Tallinna linnaasutustesse
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 31 "Arupärimisele vastamine". Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Kaido Kukk "Kesknädala tellimine Tallinna linna linnaasutustesse". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, austatud arupärija! Teie arupärimine on saanud kirjaliku vastuse. Kui on täiendavaid küsimusi, siis hea meelega vastan.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Et vastasite kirjalikult. Siis mul on üks täpsustav küsimus. Küsimuses number 2 väidate, et kuus linnaasutust tellivad Kesknädalat. Millised need kuus linnaasutust on? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Linnakantselei ja mõned linnaosad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Kas Te saate palun täpsustada, millised linnaosad? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Pean seda siis vastama Teile täiendavalt kirjalikult. Et hetkel ei oska täpsustada.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, hea volikogu esimees! Austatud linnapea! Kui võib lugeda nendest vastustest, et TTV tellib Kesknädalat, kas TTV tellib ka teiste erakondade häälekandjaid?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ei oska vastata, aga kindlasti soovitan teil.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud!
21:34 Päevakorra punkti alustamine - 33. Tallinna Televisiooni tulude ja tegevuse kohta 33. Tallinna Televisiooni tulude ja tegevuse kohta
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 33 "Arupärimisele vastamine". Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Kaido Kukk "Tallinna Televisiooni tulude ja tegevuse kohta". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas!
Tallinna Linnavolikogu Kantselei juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik - Hele Põld Hele Põld
32 jäi vahele!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
.... Ma vastan selle ära.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, tõepoolest. Aga menetleme praegu seda päevakorrapunkti.
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Jah, aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, austatud arupärija! Arupärimine on saanud kirjaliku vastuse. Kui on täiendavaid küsimusi, siis hea meelega vastan.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! On küll küsimusi. Küsimus on selline, et vastuses Te väidate, et Keskerakond on ostnud Tallinna TV-lt see aasta reklaami. Kas Te täpsustate, mis oli tolle reklaami sisu ning mis summas reklaami osteti? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ei tegele ise otseselt reklaami ostmisega ega tegele ka Tallinna TV-s sellega, milline on ühe või teise reklaami sisu, nii et jään Teie küsimusele vastuse võlgu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Äkki oskate vastata siis sellele küsimusele, et arupärimisest selgub, et väga suur osa Tallinna TV tulust on tulnud ruumide rendist. Et kas Te teate, millistele ettevõtetele või partneritele on kõige rohkem ruume renditud sellele aastal? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ruumide rendi puhul enamasti on tegemist siis sellega, kui keegi tootja Tallinna TV ruumides toodab ühte või teist saadet, siis ta ka selle eest maksab. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud.
21:36 Päevakorra punkti alustamine - 32. Korruptsiooni ulatusest Tallinna linnasüsteemis 32. Korruptsiooni ulatusest Tallinna linnasüsteemis
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 32 "Arupärimisele vastamine". Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Kaido Kukk "Korruptsiooni ulatusest Tallinna linnasüsteemis". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, austatud arupärija! Arupärimine on saanud kirjaliku vastuse, kui on täiendavaid küsimusi ja kui oskan, siis hea meelega vastan.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Vastuses Te väidate, et Teil ei ole statistikat ja Teil ei ole plaanis statistikat koostada selle kohta, palju viimastel aastatel, või õigemini 10 aastal, on Tallinnas korruptsioonijuhtumeid olnud. Kas Te oskate vastata ehk, kui palju on Teie ameti ajal korruptsiooni juhtumeid Tallinnas olnud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Ei ole ka selle kohta statistikat teinud. Aga ma olen olnud päris pikalt Tallinna linna teenistuses ja nii, nagu ka eelnevalt ütlesin, Tallinna linna organisatsioon on väga suur, peaaegu 19 000 inimest. Nii et paraku tõepoolest tuleb korruptsiooni ka Tallinna linnas ette. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud linnapea! Ma küsiks Norman Aasaga n-ö kokku lepitud selles töös. Et mismoodi täpselt on kirjeldatud seda tööülesannet, mida Norman Aas peab tegema korruptsiooniga seonduvalt Tallinnas ja millega see kõik lõppema peaks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No tegelikult meil ei ole leping mitte Norman Aasaga, vaid meil on leping siis advokaadibürooga Sorainen ja Norman Aas on üks nendest Soraineni-poolsetest töö tegijatest. Nii palju, kui ma tean, siis neid tööteostajaid on 4–5 kuskil, kes hakkavad selle protsessiga tegelema.
Kõigepealt hinnatakse olukord ehk et vaadatakse üle, millised on meie poolt varasemalt rakendatud meetmed, millised on kirjalikud korraldused korruptsiooni ennetamiseks jne. Siis hinnatakse olukorda mõnedes allasutustes ja ettevõtetes, reaalselt, kuidas see toimib. Nende hinnangute pealt tehakse siis järeldused ja antakse soovitused, mida me peaksime teistmoodi tegema või mida tuleks veel täiendavalt lisada.
Ja lõpetuseks sisaldab leping ka seda, et viiakse läbi koolitusi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Kas Te oskate öelda, mis on selle töökulu, mis ... või selle teenusekulu, mis Sorainen linnale pakkuma hakkab? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Suurusjärgus on see töökulu 90 000 eurot.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud
21:40 Päevakorra punkti alustamine - 34. Mahetoidu pilootprojektist Tallinna lasteaedades ja koolides 34. Mahetoidu pilootprojektist Tallinna lasteaedades ja koolides
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 34 "Arupärimisele vastamine". Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Annela Ojaste "Mahetoidu pilootprojektist Tallinna lasteaedades ja koolides". Kuna arupärija saalis ei viibi, arupärimine on vastatud.
21:40 Päevakorra punkti alustamine - 35. Pirita kalmistu korrastustööd 35. Pirita kalmistu korrastustööd
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 35 "Arupärimisele vastamine". Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liige Urmas Reitelmann "Pirita kalmistu korrastustööd". Arupärimisele vastab abilinnapea Züleyxa Izmailova. Kuna arupärija saalis ei viibi, seega arupärimisele on vastatud.
Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 36 "Arupärimisele vastamine". Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Helve Särgava "Liivalaia 5 korteriühistust". See oli välja võetud.
21:41 Päevakorra punkti alustamine - 37. Nõmme tänavate remondist 37. Nõmme tänavate remondist
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ja päevakorrapunkt number 37 "Arupärimisele vastamine". Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni aseesimees Mart Luik "Nõmme tänavate remondist". Arupärimisele vastab abilinnapea Kalle Klandorf.
Ettekanne - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Lugupeetud volikogu esimees ja volikogu liikmed, härra Luik! Ma vastasin kirjalikult. Aga üks väike täpsustus on.
Te siin oma küsimuses alguses pikalt illustreerisite Ida-Kaare tänavat ja saatsite ka mulle fotod. Aga ma pean Teile tunnistama, et see tänav ei ole täies ulatuses linnale kuuluv tänav ja selle pärast Tallinna linn seda remontida ei saa, ennem kui pole üle antud Tallinna linnale.
Siis veel üks täiendus. Et oli küsimus Kastani tänavalt. Mulle tuli meiliga veel juurde täna, et Kastani tänav ... Selle kohta ütlen, et mispärast sealt otsast alustati remonti, ja küsimus oli selles, et miks mitte teisest otsast. Et Tallinna Teede AS teeb mõõdistusi. Vastavalt teede seisundi mõõtmise tulemustele teostatakse siis asfalteerimist järk-järguliselt ja alustatakse sealt otsast, kus see teekate lihtsalt mõõtmiste tulemuste järgi on halvem. Et rohkem mul praegu midagi lisada ei ole. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Aitäh põhjaliku vastuse eest! Küsiks paar täpsustavat küsimust. Ja üks neist on see, et Te ütlete vastuses, et kogusummas kulutatakse siis linnaosas 400 000 eurot nende tööde peale. Et kui Te nüüd võrdleks teiste linnaosadega ... Me teame Nõmmet kõik, ta oma kitsaste tänavatega, nagu ta on. Et kuidas hinnata sedasama summat võrdluses teiste linnaosadega? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ma arvan, et kõige vähem nagu remonti vajavad tänavad näiteks on täna Pirita linnaosas. Et sinna on ... selles mõttes tänavatele hooldusremont on väiksemas mahus. Seda ei saa öelda praegu Kesklinnale ja Haaberstile, kus käivad suured tööd, ja samuti Mustamäele. Põhja-Tallinna ... Ma usun, et Põhja-Tallinnat võib võrrelda Nõmme linnaosaga praegu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Tänan! Härra Klandorf! Kas Te palun hariks mind. Et Nõmme tänav on ikka suur ja oluline tänav. Et milline lõik seal ei kuulu linnale? Ja mis ... on see eraomandis, millisel moel?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
See ei olnud Nõmme tänav. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Selline üldisem küsimus veel. Et kuidas Tallinna Linnavalitsus plaanib mõõta või võib-olla ta teeb seda juba täna, et me tänavate korras ... teede ja tänavate korrashoiuga rahulolu elanike hulgas ... Et kuidas te seda tegelikult mõõdate? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Mul praegu ei ole neid andmeid, aga Tallinna linn korraldab küsitlusi ehk heaolu-uuringuid. Ja minu meelest viimane heaolu-uuring oli kuskil võib-olla kuu või poolteist tagasi. Aga ma väga täpselt ei oska Teile praegu sellele vastata. Aga need andmed on olemas täiesti. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud!
21:44 Päevakorra punkti alustamine - Avalduste ärakuulamine Avalduste ärakuulamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nüüd on päevakorrapunktid läbi arutatud ja võime asuda avalduste ärakuulamise juurde! Ja sõna saab Kristen Michal. Palun!
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Hea esimees, head volikogu liikmed, kõik, kes te olete vastu pidanud! Väljas on veel valge. Tänan teid!
Annan sisse ühe eelnõu meie poolt, mis puudutab Tallinna põhimääruse muutmist. Eelnõu ise on lihtne. Et oleme vaadanud siin saalis ringi ja Tallinn on Eesti pealinn. Eesti pealinna volikogu saalis võiks olla Eesti lipp. Selline eelnõu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Nii! Nüüd on ka avaldused ära kuulatud.
Annan teada, et järgmine linnavolikogu istung toimub korraliselt 23. augustil. Soovin ilusat puhkust ja loodan kolleege näha homsel üritusel Särgava residentsis. Aitäh!
Kuulutan istungi lõppenuks!
21:45 Istungi lõpp