Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 23.08.2018  
Istungi number: 13  
Istungi aeg: 16:00 - 19:12  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-23.08.2018.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

1. Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine (OE 133)
2. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine (OE 134)
3. Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine (OE 135)
4. Õiguskomisjoni koosseisu muutmine (OE 139)
5. Osalemine Euroopa Komisjoni LIFE Kliimamuutustega kohanemise programmi välisprojektis "Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine (LIFE UrbanStorm)", omafinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale (OE 127)
6. Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale (OE 129)
7. Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2018 otsuse nr 49 "Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Viljandi mnt kergliiklustee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale" muutmine (OE 131)
8. Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 2010 otsusega nr 203 "Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneeringu osaline kehtestamine Lesta tänav 9, 10, 11, 14 ja 16/18 kruntide ning Lesta tänava ja Nooda tee osas Haabersti linnaosas" kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine kruntide positsioonide 12, 13 ja 15 osas (OE 122)
9. Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2015 otsusega nr 176 osaliselt kehtestatud "Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Kalasadama tn 8 kinnistu osas (OE 124)
10. Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsusega nr 216 kehtestatud "Kinnistute Rannamõisa tee 11a, 11b ja 13a detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Rõugu tn 10, 10a, 12, 12a, 14, 14a, 16, 16a, 18, 18a, 20 ja Vihu tn 19e kinnistute osas (OE 125)
11. Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 198 kehtestatud Põllu tn 38 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (OE 126)
12. Tallinna Linnahalli fassaadi grafitist puhastamisest
13. Pistise võtmise eest süüdimõistetud Ivo Parbuse palkamisest Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi ning temalt teenuste tellimisest
14. Nõukogude Liidu sümboolikaga ürituste korraldamisest Tallinnas
15. Tallinna avalike suhete kuludest
16. Tallinna linna rollist Aktsiaseltsis Tallinna Vesi
17. Ühistranspordikorraldusest Haaberstis
 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
16:00 Istungi algus
Juhataja saabus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Austatud volikogu, head kolleegid! Alustame 23. augusti istungiga! Mul on väga hea meel teid näha peale suvepuhkust! On näha, et te puhkasite hästi, tõenäoliselt kodus, Eestis. Ja ma loodan, et meil on kogutud suveaja jooksul palju energiat ja koostöötahet, sest tööd on palju.
Aga enne seda, kui me alustame meie ametliku päevakorraga, siis nagu te mäletate, meil on tekkinud uus traditsioon õnnitleda sünnipäevalapsi. Ja tuleb märkida, et selle koosseisu eripära on see, et on meil väga palju inimesi, kes on otse seotud päikesega ja on sündinud just suvel. Ehk siis meil on täna praegu 19 sünnipäevalast, keda me tahame õnnitleda.
Hea kolleeg Tiit Terik! Kaido Kukk! Riina Solman! Kadi Pärnits! Helve Särgava! Helle-Moonika Helme! Kristen Michal!
Tallinna Linnavolikogu liige - Kristen Michal Kristen Michal


Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jürgen Ligi! Viktoria Ladõnskaja-Kubits! Heli Teder! Wesse Allik! Julia Timerbulatova! Vilja Toomast! Leonid Mihhailov! Andres Koldre! Aleksandr Zdankevitš! Aga meil olid ka tähtsad juubilarid siin vahepeal. Toivo Tootsen! Urmas Reitelmann! Ja Deniss Presnetsov! Ja kõige noorem meil tõenäoliselt ja me oleme juba õnnitlenud. Aga õnnnitleme veel üks kord. Kaido Kukk!
No nii! Head kolleegid! Alustame nüüd istungi ametliku osaga! Kõigepealt teavitan teid muudatustest linnavolikogu koosseisus. Tallinna linna valimiskomisjoni 15. juuni otsusega number 11 peatati Edgar Savisaare volitused linnavolikogu liikmena ja linnavolikogu liikmeks nimetati Olle Koop, kes võeti ka Isamaa ja Res Publica Liidu, nüüd juba Isamaa, fraktsiooni liikmeks. Alates 13. augustist kannab IRL-i fraktsioon nime Isamaa fraktsioon.
Tallinna linna valimiskomisjoni 26. juuni otsusega number 12 taastati Aleksander Bessedini volitused linnavolikogu liikmena ja lõppesid Vjatšeslav Prussakovi volitused.
Tallinna linna valimiskomisjoni 8. augusti otsusega number 13 taastati Kadi Pärnitsa, Deniss Boroditši, Taavi Rõivase, Keit Pentus-Rosimannuse, Remo Holsmeri ja Heli Tederi volitused linnavolikogu liikmena ning lõppesid Mart Meri, Ants Leemetsa, Toomas Kruusimägi, Eve Kivi, Liina Hermaküla ja Toomas Kärki volitused. Sama otsusega pikendasid oma volituste peatumist Raivo Aeg ja Eerik-Niiles Kross ning linnavolikogus jätkavad Kaido Kukk ja Eero Merilind.
Loen ette ka fraktsioonide otsused. Keskerakonna fraktsioon võttis oma 23. augusti otsusega fraktsiooni liikmeks Aleksander Bessedini; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon võttis tänase päeva otsusega fraktsiooni liikmeks Kadi Pärnitsa ning Reformierakonna fraktsiooni 23. augusti otsusega võeti fraktsiooni liikmeteks Taavi Rõivas, Keit Pentus-Rosimannus, Remo Holsmer ja Heli Teder.
Ja lugupeetud kolleegid! Tuletan teile meelde, et 1. juulist jõustus linnavolikogu töökorra muudatus, millega antakse igale linnavolikogu fraktsioonile ja ühele linnavalitsuse esindajale võimalus esineda kuni 2-minutilise sõnavõtuga enne istungi päevakorra arutamist. Nii! Kehtima muidugi jääb ka võimalus võtta sõna peale päevakorra ammendumist kestvusega kuni 5 minutit.
Ja kõigepealt palungi registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda kuni 5-minutilise avaldusega peale päevakorra ammendumist. Selleks vajutage puldil klahvi "Kõne".
Tallinna Linnavolikogu liige - Riina Solman Riina Solman


....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ei, see on pärast. Siia pärast. Kes soovib enne, fraktsiooni esindaja annab käega märku ja seda ma ütlen pärast, pakun seda võimalust. Praegu, kes on ennast registreerunud, saavad sõna peale päevakorra istungi ... ehk siis, siis kui me jah ammendame kõik päevakorrapunktid.
Ja registreerunud on Õnne Pillak ja Riina Solman ja viimasena saab kõnega esineda Riina Solman.
Nüüd asume tänase päevakorra juurde! Tänases päevakorra projektis on meil 17 päevakorrapunkti. Kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra osas? Jaa, palun!
Tallinna Linnavolikogu liige - Riina Solman Riina Solman


Ma juba ennatlikult tahtsin kõnet. Vabandust!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Kas on kellelgi ettepanekuid? Ei ole.
Kui ettepanekuid ei ole, siis lugupeetud linnavolikogu, panen hääletusele 23. augusti istungi päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus - Avalik: Päevakorra kinnitamine
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 64 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on päevakord kinnitatud!
Nüüd mul on küsimus sõnavõtuks registreerunutele. Kas keegi soovib esitada umbusaldusavaldust? Kui jah, siis saab ta enne päevakorra arutamist sõna. Palun käega märku anda. Ei, see ei ole vist see hetk. Kui on ... Jah, kui on umbusaldusavaldus, siis jah, palun käega märku anda. Ei ole.
Aga siis oleme jõudnudki nii kaugele, et enne päevakorra juurde asumist kõikide fraktsioonide esindajatel ja linnavalitsuse esindajal on õigus esineda ühe kuni 2-minutilise sõnavõtuga. Palun siis, fraktsioonid, anda märku, kes seda võimalust soovivad kasutada. Reformierakonna fraktsioon ja Isamaa fraktsioon, EKRE fraktsioon, Keskerakonna fraktsioon. Ma arvan, et daam võiks alustada. Palun! Ja 2 minutit, palun!
Kõne - Riina Solman Riina Solman
Head volikogukaaslased! Kõigepealt rõõmustagem koos, et me oleme Isamaa algatusel ja teie kõigi tahtel volikogu kodukorda muutnud ning astunud sammukese demokraatia poole. Meil on nüüd kõigil istungi alguses võimalik 2-minutiline sõnavõtt ja ajaline piirang, mis peaks tagama selle, et arupärimised jõuavad senisest kiiremini volikogu saali.
Aga ma kasutan täna võimalust kõneleda hoopis päeva olulisusest - 23. augustist MRP pakti aastapäevast, kõigi totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäevast. Isamaa oli täna oma fraktsiooniga kell 12 kommunismiohvrite memoriaali avamisel ja mitmed meist on sellele ka nii vaimselt kui füüsiliselt kaasa aidanud. Eesti Vabariik tähistab sel aastal oma 100. juubelit ja me peame pidama meeles kõike helget ja head, mis meid on saatnud. Aga me peame meeles ka ülekohut ja katsumusi, mis on saatnud meie rahvast ja tema lapsi. See on meie kohustus ohvrite ees, rahva, riigi ja ma arvan ka, et Tallinna volikogu liikmete kohustus, aga ennekõike inimeseks olemise kohustus. Tänasest on memoriaal, meie austusavaldus nendele meestele, naistele ja lastele, kes oma elu jätsid ja keda karistati mitte millegi eest ja kes surid kaugel või teadmata kohtades Nõukogude kommunistliku režiimi ohvritena, avatud Maarjamäel. Ja ma kutsun kõiki üles, et täna õhtul kell 18–22.00 on avatud heliruum kõigile vaadata ja oma lähedaste nimesid otsida soovivatele volikogu liikmetele. Mina oma vanaisa Karl Varese nime sealt täna leidsin ja see oli väga südantliigutav. Aga seal on veel 22 000 nime. Ja ma palun, et me tõuseksime ka, mälestamaks kommunismiohvreid, kes on teadmata kaduma jäänud!
...
Ma tänan!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kristen Michal, palun!
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Nii! Hea volikogu esimees, head volikogu liikmed! Suvi on hea, energiat on palju. Mul on 2 minuti jooksul kahest teemast juttu.
Esimene teema on ... Kuna volikogu esimees rõhus siin sügishooaja alguses koostöötahtele, siis ma püüan seda pehmelt väljendada. Me tegime ettepaneku muuta Tallinna linna põhimäärust, mida tegelikult võib-olla saaks ka muutmata, et Tallinna pealinna volikogu saalis oleks suur Eesti Vabariigi sinimustvalge lipp. Me andsime selle sisse kevadel ja mõned päevad hiljem saatis volikogu esimees mulle kirja, fraktsioonile kirja. Ütles, et erinevatel kaalutlustel ta ei pea otstarbekaks ja ei leia ruumi või ei leitavat ruumi Eesti sinimustvalge lipu panemiseks pealinna volikogu ruumidesse. Mina vaatan siin ringi. Ma leiaks umbes kümme kohta, kuhu seda panna. Kui paremat kohta ei leia, siis me võime Yoko Alendriga selle võtta kahe vahele ja istuda selle ümber. Aga koostöövaim, millele volikogu esimees siin viisakalt rõhus, ja suvesoojust on ka meil südames, ma teen ettepaneku see mõte siiski üle vaadata, see läbi kaaluda. Ja enne, kui me asume võib-olla natukene intensiivsemalt selle üle vaidlusesse, ma usun, et me leiaks koha, kuhu panna sinimustvalge pealinna volikogu saalis. See on Eesti lipp ja eriti tänasel päeval ... Laualipp ei ole kohane. Ma väidan, et pealinna volikogus võiks olla suur Eesti lipp. See oli meie sõnum.
See on esimene.
Ja teine on ülesanne linnavalitsusele. Me oleme koostanud ühe eelnõu. Me anname Tallinna Linnavalitsusele ülesande töötada välja konkreetne ajakava, konkreetne plaan Tallinn-Helsingi tunneli rajamise ettevalmistamiseks. See on üks projekt, mis teeb Eesti suuremaks, nii julgeoleku-majanduslikus mõttes kui rahalises mõttes. Ja aeg on selle projektiga konkreetselt tegelema hakata. Ma julgeks öelda, et tänane linnavalitsus on sellesse soojalt suhtunud. Lähme nüüd edasi! Aitäh! Nii! Eelnõu ma annan üle. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Keskerakonna fraktsioon, Andrei Birov on ka andnud märku, et soovib sõna. Urmas Reitelmann, palun!
Kõne - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Tervist, austet kolleegid ja austatud volikogu esimees! Ma tahaksingi härra esimehe tervituse juurde tulla, kus ta kutsus koostööle. Ma tahaksin kutsuda ühes teises võtmes koostööle.
Me terve eelmise hooaja jaurasime siin huvide konfliktidest; me rääkisime kahel toolil istumisest; me avaldasime umbusaldust istuvale linnapeale. Ja täna me oleme täpselt samas situatsioonis.
On ütlemata õnn ja rõõm, et ühe meie hea kolleegi tähelend viis ta linna ettevõtet juhtima. Aga millegipärast me näeme teda endiselt volikogu saalis ja see tähendab istumist kahel toolil. Volikogu liikmetele maksab maksumaksja. Siis tähendab ... pidage meeles, maksumaksja! mitte linn. Linnal ei ole raha, on ainult maksumaksja raha. Maksab hüvitist selle eest, et ta hoiaks silmad peal sellel, mis siin volikogus toimub, kuidas linna ettevõtteid majandatakse. Kui inimene ... Ma ei räägi siin, täna siin istuvast kolleegist, ma räägin üldiselt. Kui linna ettevõtte tippjuht istub kahel toolil, siis sellel on sisse kirjutatud korruptsioonioht, olenemata sellest, kes seda linna parajasti juhib.
Ja minu ettepanek on, et leiame üksmeele ja teeme need asjad korda. Siis jääb meil palju rohkem aega ja jõudu palju tähtsamate asjade lahendamiseks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Andrei Birov, palun!
Kõne - Andrei Birov Andrei Birov
Lugupeetud esimees, lugupeetud kolleegid, me kallid ja armsad neiud ja daamid! Ma ka väga loodan, et kõik puhkasid väga hästi suvel. Oli imeilus suvi. Mina alati puhkan kodumaal, Eestis erinevates kohtades ja peaks tõdema, et paremat kohta puhkamiseks kui Eestimaa ei ole olemas!
Aga samal ajal, kui me kõik puhkasime, siis mõned meie kolleegid, eriti opositsiooni erakondades, nad püüdsid kasutada oma puhkuseaega selleks, et kohtuda meie erakonna kolleegidega ja mängida n-ö kommionu ehk siis, noh, üle meelitada või veenda meie erakonna kolleege selles, et võib-olla tuleks teha mitte ametlikku koostööd, aga mitteametlikku. Nii nagu kunagi oli 2004. aastal, kes mäletab, kui muutus Tallinnas linnavõim paari häälega.
Aga ma arvan, et meie erakond ja meie Tallinna Linnavolikogu esimees on alati olnud avatud koostööle. Ja kui me võitsime valimised eelmise aasta novembris, siis te mäletate väga hästi, et meie olime valmis koostööks kõikide erakondadega. Paraku Isamaa, tollane IRL, ja Reform kohe nagu keeldusid.
Minul oleks näiteks väga hea meel olla ühes fraktsioonis või olla ühes koalitsioonis näiteks IRL või Isamaa fraktsiooniga, teha koostööd nii Riinaga kui Mardiga, kui teiste kolleegidega. Sama hea meel oleks mul olla koalitsioonis Reformierakonnaga, kus on kõige, ma arvan, rohkem kogenud ministreid ja poliitikuid, kuna nemad olid võimul tervelt 17 aastat. Sama on ka EKRE fraktsiooni ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. .... Jah. Lugupeetud kolleeg!
Kõne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Jah, kohe ma lõpetan.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Veel ühe minuti ... Kas soovite veel ühe minuti?
Kõne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Jah. Nii et ma kutsun ülesse ametlikule, avatud koostööle ja headele suhetele meie armsas kollektiivis! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Mina kasutan võimalust ja võtan sõna samamoodi ehk siis volikogu esimehena, nagu kord näeb ette.
Kõne - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Mul on hea meel, et kõik sõnavõtud algasid ettepanekust teha koostööd. Loodetavasti selleks on siiras soov ja vastav meeleolu.
Ja tõepoolest, see Reformierakonna fraktsiooni ettepanek oli igati väärikas. Aga Eesti lipule peaks olema ka väärikas koht. Jah, kahe volikogu liikme vahel võib-olla see on väärikas koht, aga mitte selleks, et sinna paigaldada Eesti lipp.
Me oleme tõepoolest väga tõsiselt vaadanud, kus see koht võiks olla ja me ei leidnud seda. Ma arvan, et see nurk kindlasti ei ole sobiv koht selleks, et seal oleks Eesti lipp. Kuid see peaks olema siin ees, aga ees seda kohta ei ole. Aga me täname selle tähelepaneku eest, sest just tänu sellele me otsustasime, et jah, tõepoolest peab olema Eesti lipp, peab olema Tallinna lipp ja peab olema ka Euroopa Liidu lipp ja see on siin olemas.
Head kolleegid! Mul on teile üks ka koostööettepanek. Seda teemat me oleme arutanud igatpidi palju aastaid, aga kuskile pole jõudnud. Peale suvepuhkust on hea võimalus selle teemaga tõsiselt välja tulla - ja see teema on turistimaks. Ma arvan ja ma teen teile ettepaneku, et tõepoolest on see teema, kus me võiksime koos seda arutada ja välja pakkuda, kuidas linn saaks teenida rohkem raha, samas et me ei häiriks loomulikult ettevõtlust; et turiste tuleks jätkuvalt palju, aga ka Tallinna linn saaks täiendavalt vahendeid, selleks et arendada taristu, selleks et rohkem korraldada rahvusvahelisi üritusi, selleks et renoveerida vanalinna väärikaid hooneid, sealhulgas ka kirikuid. Teeme koos, arutame seda! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Protseduuriline? Protseduuriline!
Tallinna Linnavolikogu liige - Taavi Rõivas Taavi Rõivas


.... Kas praegu volikogu liige saab seda arutada?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ei-ei, ei.
16:26 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE133 Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine 1. OE133 Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Austatud kolleegid! Nüüd me alustame ka päevakorrapunktidega! Päevakorrapunkt number 1 "Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab keskkonnakomisjoni esimees Enno Tamm. Palun!
Ettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Lähtuvalt siis asjaolust, et 9. mail otsustas Tallinna linna valimiskomisjon lõpetada Elmar-Johannes Truu volitused linnavolikogu liikmena ning taastada Jaak Aabi linnavolikogu liikme volitused, lõppesid ka Elmar-Johannes Truu volitused Tallinna Linnavolikogu keskkonnakomisjonis. Seega keskkonnakomisjonis vabanes üks koht.
Ja lähtuvalt sellest teeb siis keskkonnakomisjon ettepaneku muuta Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2017 otsusega number 156 kinnitatud keskkonnakomisjoni koosseisu ja kinnitada uueks komisjoni liikmeks Toivo Tootsen. Palun seda toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Kaasettekannet selles küsimuses ei ole. Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Nii! Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 61 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
16:28 Päevakorra punkti alustamine - 2. OE134 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine 2. OE134 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 2 "Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Merike Martinson, palun!
Ettekanne - Merike Martinson Merike Martinson
Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Käesolev linnavolikogu eelnõu näeb ette siis sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmist. Ja nimelt. Muuta Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2017 otsusega number 162 kinnitatud sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu ja kinnitada komisjoni liikmeks Anna Krõlova. Palun toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Tänan! Austatud ettekandja! Et, Anna Krõlova on vist üsna uus inimene siin saalis. Et kes ta on ja miks ta sinna komisjoni peaks olema õige inimene?
Ettekanne jätkub - Merike Martinson Merike Martinson
Ma võin Teile öelda, et Anna Krõlova on koolidirektor, Karjamaa kooli direktor, kus üks neljandik lapsi on erivajadustega. Ja ta on juba pikka aega oodanud, et tal on võimalus osaleda sotsiaalkomisjonis. Ja nüüd, kui vabanes üks koht, nimelt Elmar Truu lahkus volikogust, siis on hea võimalus nüüd teda esitada uueks liikmeks. Aitäh!

Aga kui Te soovite ... Ma ei tea, kas keegi soovib tutvuda, näha teda ...?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Merike Martinson Merike Martinson
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ma ikka igaks juhuks küsin juristi käest. Et kuna antud eelnõu on otse seotud volikogu liikmega ja nüüd volikogu liige soovib sõna selles küsimuses, siis kas ...
Tallinna Linnavolikogu Kantselei juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik - Hele Põld Hele Põld
Absoluutselt võib ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Anna Krõlova, palun!
Sõnavõtt - Anna Krõlova Anna Krõlova
Ei. Lihtsalt, keegi küsis, kes ma olen.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa, palun!
Sõnavõtt - Anna Krõlova Anna Krõlova
Karjamaa Põhikooli direktor. Kas on mingi küsimusi? ... Meil on väike kool ja üks neljandik õpilasi on erivajadusega. Siis ma olen kindel, et see toob kindlasti kasu meie õpilastele ja nende vanematele.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh!
Sõnavõtt - Anna Krõlova Anna Krõlova
Kas on veel küsimusi?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ei, me ei saa siin avada arutelu. Aitäh!

Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 59 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
16:32 Päevakorra punkti alustamine - 3. OE135 Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine 3. OE135 Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 3 "Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab korra- ja tarbijakaitsekomisjoni esimees Rostislav Troškov. Palun!
Ettekanne - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Kuna Vjatšeslav Prussakovi volitused linnavolikogus on lõppenud 20. juulist ja arvestades Tallinna Linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni avaldust, teen ettepaneku kinnitada komisjoni liikmeks Igor Jermakovi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 63 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
16:33 Päevakorra punkti alustamine - 4. OE139 Õiguskomisjoni koosseisu muutmine 4. OE139 Õiguskomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 4 "Õiguskomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab õiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova, palun!
Ettekanne - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Head kolleegid! Ma pakun kinnitada Tallinna Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu linnavolikogu liige Heli Teder. See oli meie Reformierakonna ettepanek seoses sellega, et eelmine volikogu liige lõppes ... tema volitused lõppesid ja proua Heli Teder võib tulla meie komisjoni koosseisu.
Ja peale selle mul on üks muudatusettepanek. Seoses sellega, et õiguskomisjoni liige proua Larissa Škurat andis oma poolt avalduse, et ta lahkub komisjonist, palun toetada minu ettepanek ja kinnitada komisjoni liikmeks Aavo Vään. Aavo Vään on kauaaegne töötaja, ta on jurist-ökonomist ja väga hästi tunneb üldse kõik need tööd, mis seoses selle seadusega. Kõik, minu poolt kõik.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Võtan siis muudatusettepaneku. Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Nüüd vaatame läbi muudatusettepaneku, mille on esitanud eelnõu esitaja. Ja see kõlab järgmiselt: "Teen ettepaneku täiendada otsuse eelnõu järgmiselt: "Arvata komisjoni koosseisust välja Larissa Škurat ja kinnitada komisjoni liikmeks Aavo Vään". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Tallinna Linnavolikogu liige - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
.... Muudatusettepanek, jah?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Muudatusettepanek.
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Muudatusettepanek Muudatusettepanek
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 58 poolt, vastu ei ole, 1 üks erapooletu, leidis ettepanek toetust.
Lugupeetud linnavolikogu! Nüüd panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Õiguskomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 58 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
16:37 Päevakorra punkti alustamine - 5. OE127 Osalemine Euroopa Komisjoni LIFE Kliimamuutustega kohanemise programmi välisprojektis "Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine (LIFE UrbanStorm)", omafinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale 5. OE127 Osalemine Euroopa Komisjoni LIFE Kliimamuutustega kohanemise programmi välisprojektis "Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine (LIFE UrbanStorm)", omafinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 5 "Osalemine Euroopa Komisjoni LIFE Kliimamuutustega kohanemise programmi välisprojektis "Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine (LIFE UrbanStorm)", omafinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, palun!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed! Tallinna Kommunaalamet osaleb lihtpartnerina Euroopa Komisjoni kliimamuutustega kohanemise programmi välisprojektis ajavahemikul 1. september 2018 kuni 28 veebruar 2023. Projekti juhtpartner on Viimsi Vallavalitsus ja lihtpartnerid lisaks Kommunaalametile on Eesti Maaülikool ja Balti Keskkonnafoorum.
Projekti vajalikkust põhjendab asjaolu, et Euroopa Liidu kliimamuutustega kohanemise strateegias käsitletakse linnu eriti tundlike aladena, kuna sinna on koondunud suurem osa rahvastikust ning seal asuvad väga mitmekesised ... füüsiliselt läbitungimatud asfalteeritud või betoneeritud keskkond, mis ei suuda kliimamuutustest tulenevaid mõjusid piisavalt kiiresti puhverdada.
Meile, Eesti jaoks on koostatud kliimastsenaariumid erinevad. Võin öelda näiteks seda, et üks stsenaarium on selline, kus aastaks 2031–2050 kasvab sademete hulk, võib kasvada sademete hulk kuni 231%.
Projekti tegevused on siis kliimamuutustega kohanemise strateegiate ja tegevuskavade koostamine Tallinna linnale ja Viimsi vallale; kehtivate poliitikate standardite seadusandluse analüüs ja kui vaja, siis ka seda muuta; parimate säästlike sadeveesüsteemide rakendamise praktikate kaardistamine; säästva sadeveesüsteemi projekteerimine Tallinna linnas ja pilootala väljaehitamine Viimsis; tervikliku innovaatilise sademevee juhtimissüsteemi väljatöötamine Viimsi vallas kui mudelala baasil ja valdkondlike ekspertide teadlikkuse suurendamine läbi õppereiside ja koolituste.
Projekti omafinantseeringu kaasfinantseerimiseks esitas Tallinna Kommunaalamet KIK-ile projekti taotluse, mis rahuldati ja projekti juhtpartner Viimsi Vallavalitsus on sõlminud Euroopa Komisjoniga projekti rahastamise lepingu 8. mail sellel aastal.
Projekti kogueelarve on siis 1,957 miljonit. Tallinna projekti eelarve on 279 752 eurot, millest toetuse määraga 60% ehk 167 850 euro ulatuses kaetakse välistoetusena Euroopa Komisjoni programmivahenditest. Ja Tallinna linna omafinantseering on siis 107 508 eurot.
Palun toetada seda projektis osalemist!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimus. Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jah. Austatud ettekandja! Et ma olen nüüd Teie ettekandest aru saanud, et Viimsi nagu hoolib oma inimestest, sest tegelikult on seal täpselt samasugused sadevee probleemid, nagu on Pirita linnaosas. Kusjuures Sa ise elad Pirital. Et miks on võetud siis ainult see Mustjõe piirkond või miks ei ole vaadatud suuremat pilti selles projektis? Sest see, mis on 107 000 või mis teil seal, see on ikka häbiväärselt väike summa.
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! See Mustjõe piirkond on nüüd välja tulnud siit seletuskirjast, aga veel ei ole otsustanud Tallinna linn, kuskohas seda projekti hakkab läbi viima. Kommunaalamet seda otsustab. Esialgsed vaatamised on küll Mustjõe oja kandis, sest sealt on suhteliselt kõige suurem üleujutusoht ja sadevete äravool Tallinna linnas. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Lugupeetud abilinnapea! Projekt näeb ette ka ekspertide teadlikkuse suurendamist läbi õppereiside. Küsimus on - kaugele reisitakse?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Seda veel ennem ei tea, kui see projekt on vastu võetud. Ja nagu ma ütlesin, see projekti algus on alles 1. september 2018. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Nii! Sõna kaasettekandeks saab keskkonnakomisjoni esimees Enno Tamm, palun!
Kaasettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Keskkonnakomisjon arutas nimetatud küsimust oma 13. augusti istungil ja otsustas hääletamistulemustega 11 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun seda toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Osalemine Euroopa Komisjoni LIFE Kliimamuutustega kohanemise programmi välisprojektis "Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine (LIFE UrbanStorm)", omafinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 59 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
16:43 Päevakorra punkti alustamine - 6. OE129 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale 6. OE129 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 6 "Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. Palun!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! EAS rahuldas siis sellesamase pealkirjaga, samasuguse pealkirjaga toetuse taotluse juunis 2018 ja määras projekti kestvuseks 24 kuud. Käesoleva projekti raames viiakse läbi rakendusuuring, mille käigus luuakse tee infrastruktuuri elemente ja päikeseelektri tootmist ühendab tehnoloogiline lahendus, mis toetab liikleja-teetaristu vahelist suhtlust; toodab aasta kokkuvõttes enam elektrienergiat kui tarbib; on vastupidav põhjamaistele ilmastikutingimustele, liikluskoormusele, suutes vajadusel sulatada pealesadavat lund ja moodustutavat jääd; on vastuvõetava hinnaga ja on vastupidav võimalikule vandalismile. Projekti tulemusena saavad Eesti ettevõtted võimaluse pakkuda kergliiklusteede, rattaparklate, eramute omanikele kaasaegset teeinfrastruktuuri lahendust.
Et tegemist on Põhjamaade tingimustes unikaalse projektiga, omab vastav tehnoloogia tugevat ekspordipotentsiaali. Projekti rakendusuuringusse kaasatakse tudengeid, kes saavad projekti käigus hindamatuid insenerikogemusi. Projekti tulemusena sünnib siis eelduslikult uusi ekspordile suunatud idufirmasid. Projekti tulemusena installeeritakse vähemalt kolm päikeseelektrit tootvat ja kasutatavat tee infrastruktuuri lahendust eeldatava kogupindalaga vähemalt 200 m². Teised siis kergliiklusteede haldajad saavad kogemusi, kuidas analoogseid lahendusi hankida.
Projekti eelarve on siis 775 200 eurot ja Tallinna omafinantseering on 50% – 387 600 eurot. Palun seda eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Taavi Rõivas, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! Austatud ettekandja! Minu küsimus koosneb kahest poolest. Et esiteks, kas selline tehnoloogia, millest juttu on, kas see on maailmas täiesti ainulaadne või on midagi sarnast kuskil mujal juba leiutatud?
Ja teiseks, põhimõtteliselt uudishimu küsimus. Et kas selliseid projekte on veel, kus linn osaleb sisuliselt nagu tootearenduse või ka ütleme siis toote väljatöötamise faasis? Et minu jaoks see kõlab esmakordselt, aga kindlasti Te teate, kas selliseid kaasuseid on veel. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Hakkame siis esimesest poolest. On olemas ... Tallinna Tehnikaülikoolis on välja töötatud sellised paneelid, mis pannakse siis teekatendi ehk asfaldi sisse. Aga need ei ole ühtlaselt, vaid need on paneel mingisuguse teatud vahemaa tagant. Seda on katsetatud.
Aga nüüd selle töö eesmärk on siis, et kogu teekatend toodab seda elektrienergiat, mida siis saab kasutada teede juures, on siis liiklusmärgid, jää sulatamine, valgustuse juures. Et see on selle projekti eripära, et terve see 200 m² on siis ... toodab elektrienergiat.
Teine pool sellest, et tootearenduses tõepoolest väga palju selliseid näiteid meil ei ole. Me oleme osalenud erinevates eksperimentides. Näiteks meil on olnud ... Kui LED-valgustid alles tulid, oli paigutatud LED-valgustite tänav. Noh, siin võib ka nimetada, et me osalesime mingisuguse toote väljatoomisel. Et me võrdlesime erinevaid LED-valgusteid, vaatasime, millised omadused nendel on ja kuidas nad siis töötavad reaalselt. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Arto Aas, palun!
Küsimus - Arto Aas Arto Aas
Aitäh! Tundub huvitav projekt, mida tasub toetada. Küsin täpsustavalt. Kas on juba teada, et kuhu ja millal need esimesed lõigud võiks valmis saada?
Ja teiseks. Te ütlesite, et see teelõik peaks tarbima rohkem elektrit või, tähendab, tootma rohkem elektrit, kui ta tarbib. Et mida see täpselt tähendab? Tähendab see tänavavalgustust või mida? Sest ega asfalt ka väga elektrit ei tarbi. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Just. Ma siin alguses ka ütlesin eelmise küsimuse puhul, et need on tänavavalgustid, on liiklusmärgid, on sulatusjää ja niisugune lumesulatus, kergliiklusteelt ma mõtlen. Ja see projekti kestvus on siis, alguskuupäev on siis juba varsti, 1. oktoober sellel aastal, ja lõppkuupäev on siis 30 september aastal 2020. Et 2 aastat. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Wesse Allik, palun!
Küsimus - Wesse Allik Wesse Allik
Austatud ettekandja! Et nii sarnaseid projekte on olnud varem ka Kanadas ning Taanis, kus näiteks Kanada projekti puhul oli ... kulutati umbes 1,6 miljonit Kanada dollarit ja see teekate tootis tagasi elektrit natuke üle 3 dollari eest. Ja umbes samasuguse tulemuseni jõuti ka Taanis. Et mismoodi meie projekt erineb nendest?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ma Kanada praktika kohta väga palju ei oska öelda, aga ma võin öelda seda, et sellisel juhul, kui me viime selle asja katsestaadiumist välja, siis Tallinn saab esimese Euroopa Liidu pealinnana võimaluse installeerida nutikas teekatend. Ja siis juba rääkisime sellest elektrienergiast. Peale selle ma arvan, et Taanis ilmastikuolud on hoopis teised kui meil. Meie eesmärk on, et ...
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
....
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Seal on soodsamad, jah. Et me püüamegi ... Seal nagu lund ja jääd väga palju vist ei ole. Et me püüamegi siis lume ja jää sulatamist kasutada, kasutame libedusandureid, paneme sellega tööle liikumisandurid. Ja infrastruktuuri juhtimise toetavad andurid näiteks on ka võimalus panna tööle, mitte ainult nüüd hakata lund ja jääd sulatama, vaid mitmesuguseid andmeid saada teekattest. Ja selle energia, mida me sellelt tänavalt saame, nagu öeldakse, kasutame nende töölepanekuks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jürgen Ligi, palun!
Küsimus - Jürgen Ligi Jürgen Ligi
Aitäh! Härra abilinnapea, ma tunnistan, et Teie ettekannet kuuldes ma ei saanud mitte midagi aru. Et mis asi see on, mida Teie nimetate unikaalseks tee infrastruktuuri lahenduseks? Et ma vastustest midagi sain aru, et see on nähtavasti siis, nagu karta võis, midagi teekattest. Aga mida veel? Ja mida peale selle pinna soojendamise veel tehakse selle asjaga?
Et kas Te suudaksite eesti keeles öelda mõne sõnaga lihtsurelikule, mis asi see on, kuidas ta välja näeb ja mida veel peale siis selle paneeli seal sisaldub või ehitada on vaja? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Räägin veel kord. Seal ei ole paneelid. Paneelid on juba meil paigaldatud Mektorys. Te võite vaatama minna.
Lihtinimesele veel kord siis. Aga ma pean ju kordama kolmas kord, et ka näiteks liiklusmärkide ja teevalgustuse kasutamisel on võimalik kasutada seda teed, kui seal sõidetakse peal või liigutakse peal või ta koguneb, päikseenergia koguneb sinna. Nagu ma ütlesin, andurid sulatamise, lume sulatamise puhul.
See toode on meil ainulaadne ja sellepärast ongi see n-ö pilootprojekt. Et ka negatiivne tulemus on tulemus. Nii et me ei tea veel, kuhu me sellega jõuame. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Yoko Alender, palun!
Küsimus - Yoko Alender Yoko Alender
Aitäh! Väga rõõm kuulda, et on selline innovatiivne projekt. Aga võib-olla jääb tõesti natuke selgusetuks, et mida õieti Tallinna linn hankima hakkab. Et sellele võib-olla siis sooviks vastust.
Ja teiseks. Kuna tegemist on ... Siin on mainitud, et tuleb hange, et ilmselt on siis ka mingi ülevaade. Et on hulgaliselt neid ettevõtteid, kes neid nutikive või mis see siis täpselt on, mida hangitakse, toodavad tänase seisuga. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Mis siis viiakse? Aitäh! Projekti raames viiakse läbi rakendusuuring, kõigepealt uuring. Esialgu me väga palju tootma midagi ei hakka. Teatud teelõik on siis ... uuritakse seda teelõiku, mille käigus luuakse siis tee infrastruktuuri elemente ja päikeseelektri tootmist ühendav tehnoloogiline lahendus, mida täna veel meil ei ole.
Nüüd, iga asi nõuab katsetamist ja iga asi nõuab partnereid ja selleks siis korraldatakse vastavalt riigihangete seadusele ... kohaldatakse tingimused, et me saaksime innovatsioonipartnereid sellele küsimusele. Selle innovatsioonipartnerluse hankemenetluse korraldab TPJ Inseneribüroo OÜ, kellega on sõlmitud tänaseks riigihanke tulemusel käsundusleping. Ja eksperthinnangut on meil vaja, et tehniline lahendus usaldusväärne oleks ja et ta sobiks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann!
Tallinna linnavolikogu liige - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Protseduuriline. Üks hetk, üks hetk. Jah?
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Kas saaks peale ettekande lõppu panna selle hääletuse tabloo ette, et näeks, palju küsimusi on veel ja oskaks paremini ....
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Jaa, aitäh! Kas selle projektiga kaasnevad ka lisakulud? Seda paneeli tuleb tõenäoliselt puhastada ja hooldada aastaringselt. Ja kas on arvestatud lisakuludega ja kui suured need on? Ning kes seda hooldustööd hakkab tegema? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Veel kord asja juurde tulen tagasi. Et me proovime teha mingisugusel suhteliselt väiksel pinnal seda. Me oleme samamoodi eelnevalt ka teisi lahendusi teinud Tallinnas. Kui näiteks rääkida betoonteest, siis loomulikult me puhastame seda ise, Tallinna linn puhastab. Ja kui me kasutame mingisugust kergliiklusteed, siis teatavasti kergliiklusteed puhastab ka Tallinna linn ise. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Kui seal on nii palju lahtisi otsi, siis kuulates Teid mul jäi paratamatult küsimus. Et kuidas Te jõudsite üldse selle ettepanekus nimetatud summani või eelarveni - 775 000? Ja teine pool küsimusest on see, et miks seal Tallinna linna omafinantseering on nii suur nagu 50%? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Selline ... Nii! Kuna projekt on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2018. aasta määrusega ja selle eesmärgiga ja Tallinna linna arengukavaga 2018–2023 eesmärgiga 1, milleks on "Ettevõtlik tööturul nõutud ja hästitasustatud tallinlane, suure tootlikkusega ja efektiivse majandusega". Et sealt me võtsime nagu selle mõtte, et teha midagi hästi nii tallinlase jaoks kui ka Tallinnas olevate äride jaoks. Võimalik ehk keegi saab kunagi edaspidi hakata tootma seda teekatendit.
See lihtsalt on ... Euroopa rahastusest tulenevalt oli ... abikõlbuliku projekti kogumaksumus oli 775 200 eurot ja periood oli siis 2000 ... Tähendab, ja need kulud on siis meile antud ... Pool on Tallinna kanda ja pool on EAS-i kanda. Nii et me tegelikult ... Euroopa fondi kanda, regionaalse Euroopa fondi kanda. Et tegelikult see on niimoodi jagatud.
Tallinnas teinekord on ju meil erinevaid teeprojekte kõiki, kus projekt on 85% on Euroopa rahadest, 15% on Tallinnast; 30% on Tallinna rahadest, 70% on Euroopa rahadest. See määratakse ära siis, kui vastavat lepingut kirjutatakse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Wesse Allik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Wesse Allik Wesse Allik
Arvestades selle siis hinda 700 000 ja 200 m², et siis ilmselgelt ei saa me tulevikus eriti palju seda teed n-ö osta. Et mis on selle ... Et kuidas Te näeksite seda positiivset nägemust? Et isegi, kui see projekt õnnestub ja ta isegi toodab rohkem kui 1 euro eest energiat, et palju võiks Tallinn olla sellega kaetud?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Vaadake, kuna see on katseprojekt, siis iga katsetamine on tunduvalt kallim, kui asja tootmine juba. Ja siit me selle katse tulemusena me vaatamegi välja, kas see on mõistlik või ei ole. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Rõivas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! No ühelt poolt on tegemist sümpaatse ja küllap ka keskkonnasõbraliku asjaga. Ma ei oska öelda, kui innovaatiline see on, sest päikesepaneel iseenesest ei ole ju midagi enam nagu raketiteaduse laadset. Aga sellele vaatamata projekt ise tundub igati sümpaatne.
Aga minul jääb arusaamatuks see, et kui 50% paneb EAS raha, mis on siis maksumaksja raha, ja teise 50% paneb Tallinna linn, mis on samuti maksumaksja raha ja tegelikult ma saan aru, et selle projekti n-ö autor või kogu selle tegevusega tegeleb hoopis üks eraettevõte.
Et kuidas sellega ikkagi on? Et mis alustel on võimalik siis eraettevõtjatel tulla Tallinna linna juurde ja öelda, et "pange palun 50% teie ja 50% EAS ja siis ma teen sellega ühe projekti"? Et kas see on tavapärane praktika Tallinna linnas? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Et ma ütleks niimoodi, et EAS-i 50% on EAS-i 50%. Ja teine pool on ju Tallinna linn, Kommunaalamet. See, et me kaasame teisi sinna, üliõpilasi ja kõike muud, see on hoopis kolmas asja küsimus. Et Tallinna Kommunaalamet on see, kes vastutab Tallinna-poolse projekti eest. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Yoko Alender, teine küsimus, palun!
Küsimus - Yoko Alender Yoko Alender
Minu meelest jäi see eelmine küll vastamata. Aga ma prooviks siis niipidi. Et minu teada Eestis eksisteerib ettevõte, kes nende lahenduste väljatöötamisega tegeleb. Et kust selle projekti initsiatiiv tuli ja kas Te olete kursis, palju siis neid ettevõtteid meil on, kes siin siis saavad võimaluse hankes osaleda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Sellist lahendust ei tee ükski ettevõte Eestis. Ma ütlesin, et esimene lahendus on täna Mektorys. Te võite seda vaatama minna, mida Tehnikaülikool on maha pannud. Paneele võib teha igasugune. Aga ma ei räägi praegu paneelidest, ma räägin teekatendist. Need on erinevad asjad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Arto Aas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Arto Aas Arto Aas
Aitäh! Ma tahaksin hetkeks vahetada teemat ja küsida, et kuidas on ennast õigustanud eksperiment betoonist teelõiguga, mis mõned aastad tagasi valmis sai? Et kas need tulemused on juba teada ja millised on esialgsed hinnangud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Esialgsed hinnangud on positiivsed. Selgelt on betoonteekatend tugevam kui, ütleme, lihtsalt asfalt. Meil oli seal mitmest osast koosnev see betoontee. Üks oli siis pealt betoon ja teine oli all betoon, peal oli asfaltkate kuni 5-entimeetrine.
Et mõõtmised käivad. Täna on eeldatavate normide piiris mingisugused rööpad, äravajumised. Aga ma võin öelda, et tavaliselt on ikkagi, betoonkatend on tugevam kui asfalt meie oludes täna. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Lugupeetud ettekandja! Selline küsimus. Et kas ei oleks mõistlikum äkki kojameestega jätkata? Ma arvestasin umbes, see teeb kuskil 120 000 kojamehe töötundi. Et ....
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Palun, jah. Kojamehed on nagu erateema. See on majade ühistute küsimus. Nii et siin võib maja ühistute poole pöörduda. Ma ei arva, et me peaksime ... No me peame alati ka edasi vaatama, eks ole. Ega me ei pea tagasi minema. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Miroslav Berezovski. Palun!
Kaasettekanne - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Tere! Volikogu esimees, kallid kolleegid! 14 august oli meil see eelnõu komisjonis. Meile esines Kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik, kes ka tutvustas meile seda, sellist toredat ja innovaatilist lahendust. Kuulasime, oli päris pikk arutelu ja kogu selle arutelu tulemusena olid komisjoni liikmetest 10 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ka ei olnud. Nii et samuti palun seda toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.

Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 50 poolt, 1 vastu, 3 erapooletut, on otsus vastu võetud!
17:03 Päevakorra punkti alustamine - 7. OE131 Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2018 otsuse nr 49 "Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Viljandi mnt kergliiklustee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale" muutmine 7. OE131 Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2018 otsuse nr 49 "Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Viljandi mnt kergliiklustee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale" muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 7 "Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2018 otsuse nr 49 "Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Viljandi mnt kergliiklustee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale" muutmine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. Palun!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed! 10. veebruaril 2016 kiideti Tallinna linna piirkonna jätkusuutliku arengustrateegia tegevuskava heaks ja see sisaldas punkti number 16 "Viljandi maantee kergliiklustee". Tol ajal meil oli hinnanguline kogumaksumus sellel teel 783 827 eurot.
Ehitustööde korraldamiseks korraldas Tallinna Kommunaalamet riigihanke ja pakkumised laekusid 11. juulil sellel aastal ja hanke hindamise tulemuste kooskõlastamiselt selgus, et projekti kogumaksumus on 1,75 miljonit ehk mis on 969 843 euro võrra suurem, kui oli planeeritud.
Nüüd me palume siis kõiki neid summasid suurendada. Et EAS-i projekt ... EAS-i poolt on 20% võrra juba seda tema osalust suurendatud. Ja siis projekti kogumaksumus koos mitteabikõlbulike kuludega oli siis, nagu ma ütlesin, 1 753 670 eurot, millest linna vahendid kokku, ehk siis kokku on siis omafinantseering ja projektiga seotud lisafinantseeringud, on 958 070 eurot ja välistoetus 795 600 eurot. Nii et Tallinna linna osalus suurenes siis 132 600 võrra. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimus. Taavi Rõivas, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Suur aitäh! Hea ettekandja! Selle punktiga on meil selline deja vu tunne. Et seda on juba korra nähtud.
Aga ma lihtsalt selguse huvides, kuna seletuskirjast see ei tulnud päris üheselt välja. Kas ma saan õigesti aru, et projekti kallinemine on üheselt seotud sellega, et hange läks plaanitust kallimaks? Et siin ei ole mingeid hankeväliseid lisatöid või midagi säärast. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Hankeväliseid lisatöid siin ei ole. Hange läks kallimaks. Ja see on tõepoolest volikogus olnud juba. Lihtsalt, et kui võtame uusi, suuremaid kohustusi, siis tuleb see punkt tuua volikogusse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Wesse Allik, palun!
Küsimus - Wesse Allik Wesse Allik
Austatud ettekandja! Et ma saaks aru, et hange läheb 20–30% kallimaks. Aga kuidas juhtub, et see läheb 100% kallimaks?
Tallinna Linnavolikogu liige
....
Küsimus - Wesse Allik Wesse Allik
Ei, 1,7 miljonit ja .... Et kuidas on võimalik nii valesti arvestada sellist asja?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Te olete viimasel ajal riigihangetega tegelenud? Ei ole?
Küsimus jätkub - Wesse Allik Wesse Allik
Ei.
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Siis Te võiksite teada, et kõik riigihanked on läinud 30–50–70% kallimaks. Aga seda palun mitte minult küsida. Seda võiks nagu ehitajatelt küsida, mis asja kallimaks teeb. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andrei Birov. Palun!
Kaasettekanne - Andrei Birov Andrei Birov
Nii! Lugupeetud kolleegid! Tõepoolest me seda küsimust arutasime linnamajanduskomisjonis kaks korda. Esimest korda see oli siis ennem meie suvevaheaega. Siis see sai vastu võetud. Aga siis, nagu praegu ettekandja Kalle Klandorf ütles, et selgus, et kulud selle projekti elluviimisel suurenesid, siis me arutasime selle eelarve muutmist ja 10 häälega kiitsime selle heaks. 11 liiget oli kohal, 1 liige ei hääletanud. Ja palume ka teid seda eelarvet ... seda eelnõud toetada! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on küsimus. Kaupo Nõlvak. Palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Linnamajanduskomisjonis ma küsisin ka seoses sellega, et projekt läks kallimaks ja linna osa läks ... tuleb lisaraha. Osaliselt kaetakse ühe teise selle kergliiklustee odavnemisega, aga ikkagi tuleb raha juurde panna. Ma küsisin ettekandjalt, et kust ikkagi siis nagu tuleb see, kui linna eelarve seda ei kajasta ja ettekandja ütles, et tema täpselt ei tea. Et Klandorf lubas selle raha leida. Et kas Sina saad aru, et kust nüüd see lisa, mõtlen, see summa summarum lisaraha siis, milliselt realt eelarvest ta siis tuleb?
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Jaa, ma väga hästi mäletan seda Sinu küsimust. Ja pärast ma läksin spetsiaalselt, peale istungit täpsustasin siis, et kust see raha tuleb ja mulle seletati niimoodi, et see tuleb sellesama rea pealt, mis on siis seadusega lubatud. Ja võetakse ... see lisaraha tuleb sellest projektist, mis on ka samuti seotud kergliiklusteega, mis läheb ümber Ülemiste ja tuleb kuni Tartu maanteeni välja. Nii et võeti sama rea pealt. Ühe projekti pealt tõsteti see selle projekti peale.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jaa, aitäh! Austatud ettekandja! Rahanduskomisjonil oli natukene teistsugune arutelu seal. Jutt oli 20%-st, kuid öeldi, et see raha võetakse järgmise aasta eelarvest. Nii et Te ei tea ise ka, kustkohast see raha tuleb. Meile öeldi selgelt välja. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Mina vastasin täpselt nii, nagu mulle Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja seletas.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2018 otsuse nr 49 "Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Viljandi mnt kergliiklustee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 61 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu, on otsus vastu võetud!
17:11 Päevakorra punkti alustamine - 8. OE122 Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 2010 otsusega nr 203 "Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneeringu osaline kehtestamine Lesta tänav 9, 10, 11, 14 ja 16/18 kruntide ning Lesta tänava ja Nooda tee osas Haabersti linnaosas" kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine kruntide positsioonide 12, 13 ja 15 osas 8. OE122 Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 2010 otsusega nr 203 "Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneeringu osaline kehtestamine Lesta tänav 9, 10, 11, 14 ja 16/18 kruntide ning Lesta tänava ja Nooda tee osas Haabersti linnaosas" kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine kruntide positsioonide 12, 13 ja 15 osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 8 " Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 2010 otsusega nr 203 "Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneeringu osaline kehtestamine Lesta tänav 9, 10, 11, 14 ja 16/18 kruntide ning Lesta tänava ja Nooda tee osas Haabersti linnaosas" kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine kruntide positsioonide 12, 13 ja 15 osas". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov, palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud linnavolikogu esimees, lugupeetud linnavolikogu liikmed! Tegu on siis Tallinna Linnavaraameti poolt taotletava osalise kehtetuks tunnistamisega.
Nimelt on ehitatud välja Nooda tee ja selle lahendus erineb kehtivast detailplaneeringust. Ning selleks, et nüüd see Nooda tee võtta Tallinna linnale üle, ongi tarvis detailplaneering osaliselt kehtetuks tunnistada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Nii! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esimees Kalev Kallo. Palun!
Kaasettekanne - Kalev Kallo Kalev Kallo
Austatud linnavolikogu esimees, lugupeetud linnavolikogu! Linnavolikogu majanduskomisjon arutas seda eelnõu oma istungil ja arutluse käigus esitati ka rida küsimusi, mis kõik leidsid ettekandja poolt ammendavad vastused.
Ja komisjon lõpptulemusena otsustas nimetatud eelnõu toetada häältega 9 poolt ja vastu ja erapooletuid ei olnud. Palun ka täiskogul seda eelnõu toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu " Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 2010 otsusega nr 203 "Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneeringu osaline kehtestamine Lesta tänav 9, 10, 11, 14 ja 16/18 kruntide ning Lesta tänava ja Nooda tee osas Haabersti linnaosas" kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine kruntide positsioonide 12, 13 ja 15 osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 57 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:15 Päevakorra punkti alustamine - 9. OE124 Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2015 otsusega nr 176 osaliselt kehtestatud "Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Kalasadama tn 8 kinnistu osas 9. OE124 Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2015 otsusega nr 176 osaliselt kehtestatud "Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Kalasadama tn 8 kinnistu osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 9 " Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2015 otsusega nr 176 osaliselt kehtestatud "Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Kalasadama tn 8 kinnistu osas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud linnavolikogu esimees, lugupeetud linnavolikogu liikmed! Tegu on siis Kalasadama tn 8 kinnistuga ja selle ehitusõigus on määratud olemasoleva detailplaneeringuga olemasoleva paekivihoone järgi. Rahvakeeles on see pigem tuntud kui Klausi Kohvik. Ja uus omanik, Eesti Üliõpilaste Seltsi vilistlaskogu, soovib võtta kasutusele hoone pööningu. Ning selleks, et seda teha, olekski vaja planeering tühistada. Tegu on siis sellega, et katus tõstetakse 1 meetri võrra kõrgemaks ja sellega võetakse kasutusele siis pööningukorrus. Aga paraku õigusaktid näevad ette, et sellise pisiasjaga peab teid tülitama.
Et palun teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh, austatud abilinnapea! Kas see on ka muinsuskaitsealune objekt ja sellisel juhul, kuidas see võimalik on üldse katust tõsta? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Muinsuskaitse osakond on iseenesest selle lahenduse kooskõlastanud. Et visuaalselt seda ei ole tunda ega näha.
Küsimus jätkub - Mart Luik Mart Luik
....
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Jah, meetri võrra tõstmine. Vähemalt niimoodi on nad kinnitanud, et tegelikult looduses tavasilm ei erista ja hoone iseenesest ei muutu.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andrei Birov. Palun!
Kaasettekanne - Andrei Birov Andrei Birov
Nii! Lugupeetud kolleegid! No kõigepealt ma tahaks teha selle 7. päevakorrapunkti kohta väikse täpsustuse, mida Ülle Rajasalu küsis mu käest, et kas on vastuolu sellega, mis öeldi rahanduskomisjoni istungil ja linnamajanduskomisjoni istungil. Ja ma vaatasin, et rahanduskomisjoni istungil öeldi väga õigesti, et see läheb järgmise aasta, 2019. aasta eelarvest. Lihtsalt, see ümber siis paigutamine toimub eelarves 2019.
Nii! Nüüd, mis puudutab seda praegust päevakorrapunkti ... foto koristati ära ... See hoone, mille kohta käib arutelu ehk siis Kalasadama tn 8, te vist kõik seda hoonet hästi tunnete. Kes käib Kalaturul Kalaranna tänaval, siis kui te pöörate vasakule linnast tulles Kalaranna tänavale, siis see jääb paremat kätt. Ja see on hästi populaarne koht. Seal on nihuke kohvik-restoran ja välikohvik, kus on siis ... hästi palju turiste käib suvel. Ja tõepoolest, nihuke see pööningukorrus, ta nagu torkab silma. Et ta on nihuke inetu. Et kohe nõuab, et on vaja seda korda teha ja sinna ehitada üks korrus lisaks ja teha see hoone täielikult korda. Ma tean, seal Jaak Juske tihtipeale teeb linnarahvale ekskursioone.
Ja me siis arutasime seda küsimust ja 11 liikmest 11 siis hääletasid poolt. Nii et palun ka teid toetada seda eelnõud!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2015 otsusega nr 176 osaliselt kehtestatud "Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Kalasadama tn 8 kinnistu osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 57 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:21 Päevakorra punkti alustamine - 10. OE125 Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsusega nr 216 kehtestatud "Kinnistute Rannamõisa tee 11a, 11b ja 13a detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Rõugu tn 10, 10a, 12, 12a, 14, 14a, 16, 16a, 18, 18a, 20 ja Vihu tn 19e kinnistute osas 10. OE125 Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsusega nr 216 kehtestatud "Kinnistute Rannamõisa tee 11a, 11b ja 13a detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Rõugu tn 10, 10a, 12, 12a, 14, 14a, 16, 16a, 18, 18a, 20 ja Vihu tn 19e kinnistute osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 10 "Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsusega nr 216 kehtestatud "Kinnistute Rannamõisa tee 11a, 11b ja 13a detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Rõugu tn 10, 10a, 12, 12a, 14, 14a, 16, 16a, 18, 18a, 20 ja Vihu tn 19e kinnistute osas". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud linnavolikogu esimees, lugupeetud linnavolinikud! Detailplaneeringulahenduse kohaselt on Rõugu tänava äärsete kruntidele lubatud kuni 2-korruselised väikeelamud ehitusaluse pinnaga kuni 200 ruutu. Vihu 19 kinnistu sihtotstarbeks on määratud tootmismaa ning krundile on planeeritud ehitada alajaam.
Haabersti üldplaneering lubab Rõugu tänava ja Rannamõisa tee vahelise alale rajada 4-korruselised korterelamud. Tänaseks, kui võrrelda seda aega, millal see detailplaneering oli vastu võetud ehk siis 1999. aastaga, on olemasolev olukord naaberkinnistutel juba muutunud ning rajatud on kuni 4-korruselised korterelamud. Ning omaniku soov on ka pärast seda detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist taotleda projekteerimistingimused, mis võimaldaks tal sarnaste hoonete rajamist.
Kinnistu Vihu tn 19e omanik soovib kinnistu anda tasuta linnale, kuna alajaama rajamise vajadus ei ole enam täna aktuaalne. Selleks tuleb kinnistu sihtotstarvet muuta sotsiaalmaaks ja sedagi on võimalik samuti vaid pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist. Seetõttu palun teil ka nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Taavi Rõivas, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! Kunagi 2004. ja 2005. aastal arutati väga põhjalikult selle ala detailplaneeringut ja sinna lubati rajada see elurajoon, mis seal ka praegu kenasti kerkib. Seal on siis 2- kuni 4-kordsed elamud Rannamõisa tee ja Vana-Rannamõisa tee vahelises sellises peaaegu 3-nurkses alas.
Aga mu küsimus on. Et äkki Te selgitate ka kaardil, näitate, et kuhu täpselt nüüd nagu need uued ehitusõigused tulevad või kuhu need täiendavad kortermajad seal siis tekivad. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
See on see osa, n-ö viirutatud diagonaalis. No ütleme, kui võtta kaardilt, siis on tegu selle osaga. Ja vahepeal kehtestatud üldplaneering siis tõesti võimaldab sinna selliste hoonete rajamist ning omanikul on selles suhtes õigus seda ka taotleda.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Yoko Alender, palun!
Küsimus - Yoko Alender Yoko Alender
Aitäh! Mulle tundub, et Tallinna linn võiks vaatamata sellele, mida nad ise on afišeerinud, et nemad enne vaatavad, mis linnas juhtub ja siis hakkavad planeerima. Võiks teha vastupidi.
Sellest tulenevalt ka selle planeeringu muutuse puhul küsimus. Et kuidas on lood ümbritseva infrastruktuuriga, kui juurde antakse, planeeritakse anda ehitusmahtusid korterelamute rajamiseks sinna teeäärde? Kas on olemas ka lasteaiakohad, koolikohad? Kuidas on ühistranspordi ühendused? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma arvan, et selles piirkonnas üleüldiselt on tekkinud nii lasteaed, viimane lasteaed, Veerise Lasteaed on ... tegelikult teenindab seda piirkonna ... Ka ühistransporti jooksvalt korrastataks lähtuvalt uutest vajadustest.

Juhiksin veel kord tähelepanu, et kehtestatud on üldplaneering, mis tegelikult kaalus neid kõiki argumente läbi just nimelt piirkonniti ja antud piirkonda ongi üldplaneeringu kohaselt selline võimalus antud. Nii et üldplaneeringu käigus on tegelikult juba sellega arvestatud. Ja siin me midagi ... konkreetse otsusega ei anta midagi juurde, vaid lihtsalt võimaldatakse inimesel realiseerida seda õigust, mida tal on üldplaneeringuga varasemalt antud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esimees Kalev Kallo. Palun!
Kaasettekanne - Kalev Kallo Kalev Kallo
Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu! Ka seda küsimust arutas linnamajanduskomisjon 14. augusti istungil. Arutluse käigus julgen väita, et ettekandjale olid praktiliselt täpselt samasugused küsimused, nagu esitati äsja siin volikogu istungi ettekandjale.
Et põhiliselt muudatus oleks vajalik lähtuvalt sellest, et hilisemalt kehtestatud üldplaneering seda lubab. Ja tegelikult nii liiklusrohke magistraali äärde üldjuhul väikeeramuid ei soovita ka väga ehitada.
Ja saanud küsimustele vastused, komisjon tegi otsuse, toetas eelnõu. 10 komisjoni liiget oli poolt ja vastu ei olnud, 1 oli erapooletu. Ja minu ettepanek on, et ka volikogu seda eelnõu toetaks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimus? Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Et mul võib-olla lipsas kõrvust mööda põhiettekandel. Et kas on teada, mis linnaosakogu sellest planeeringust arvas?
Kaasettekanne jätkub - Kalev Kallo Kalev Kallo
Minu mäletamist mööda on see linnaosakogust läbi käinud ja saanud positiivse toetuse möödunud aastal.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsusega nr 216 kehtestatud "Kinnistute Rannamõisa tee 11a, 11b ja 13a detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Rõugu tn 10, 10a, 12, 12a, 14, 14a, 16, 16a, 18, 18a, 20 ja Vihu tn 19e kinnistute osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletuid, on otsus vastu võetud!
17:28 Päevakorra punkti alustamine - 11. OE126 Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 198 kehtestatud Põllu tn 38 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 11. OE126 Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 198 kehtestatud Põllu tn 38 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 11 "Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 198 kehtestatud Põllu tn 38 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Suur tänu, austatud linnavolikogu esimees! Linnavolinikud! Tegu on siis 2009. aastal kehtestatud detailplaneeringuga ning toonane detailplaneering nägi ette vaid ühe elamu püstitamist. Nüüd aga on elamu püstitatud ja omanik sooviks ehitada ka abihoonet. Selleks et ta saaks abihoonet ehitada, selleks ongi tarvis detailplaneering kehtetuks tunnistada, sest üldplaneering võimaldaks tal abihoonet ehitada.
Palun teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andres Koldre. Palun!
Kaasettekanne - Andres Koldre Andres Koldre
Aitäh! Lugupeetud esimees, kallid kolleegid! Käesoleva aasta 14. augustil linnamajanduskomisjoni koosolek hääletas selle poolt tulemustega 11 poolt, vastu, erapooletuid ei olnud. Seega palume toetada antud eelnõu, abihoone ehitamist!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 198 kehtestatud Põllu tn 38 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 57 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
Nii! Head kolleegid! Enne seda, kui me alustame arupärimisi läbi vaatama, siis mul on selline ettepanek, et teeme väikse pausi. Aga mitte 15, vaid 10 minutit. Vaheaeg 10 minutit!
Vaheaja algus
Vaheaja lõpp
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Jätkame volikogu istungiga!
17:43 Päevakorra punkti alustamine - 12. Tallinna Linnahalli fassaadi grafitist puhastamisest 12. Tallinna Linnahalli fassaadi grafitist puhastamisest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 12 "Arupärimisele vastamine" Reformierakonna fraktsiooni aseesimehed Yoko Alender ja Õnne Pillak, fraktsiooni liikmed Merilin Anijärv, Liis Klaar, Kaupo Nõlvak, Arto Aas ja Heidy Purga "Tallinna Linnahalli fassaadi grafitist puhastamisest". Arupärimisele vastab Tallinna linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, austatud arupärijad! Teie arupärimine on saanud kirjaliku vastuse. Kui on täiendavaid küsimusi, olen meeleldi valmis vastama.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Yoko Alender, palun!
Küsimus - Yoko Alender Yoko Alender
Hea linnapea! See Linnahalli nn kaunistamine Keskerakonna kampaaniana läks maksumaksjale kokku maksma 40 000 eurot. Kas leiate, et need kulutused olid õigustatud? Alustades siis selle mitteseadusliku, ebaseadusliku projekti toetamisest kuni siis selleni, et lõpuks need kahjud hüvitada. Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kõigepealt ma peaksin Teid parandama, sest tegemist ei olnud Keskerakonna valimise kampaaniaga. Ja teiseks ei olnud ka selle kunstikooli poolt tehtud grafiti kogumaksumus kindlasti 40 000 eurot, sellepärast et 24 000 eurot, mis läks maksma kogu Linnahalli puhastamine, ei sisaldanud mitte ainult seda projekti, vaid tervet Linnahalli puhastamist. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Yoko Alender, teine küsimus, palun!
Küsimus - Yoko Alender Yoko Alender
Lihtsalt täpsustuseks. Et minu teada toetas linn seda projekti, teades, et sellel ei ole muinsuskaitse kooskõlastust, alguses ka 15 000 euroga. Ehk siis kokku läks see siiski, ma ütleks, et vägagi kampaaniahõnguline projekt maksma 40 000 eurot maksumaksjale. Ja seda reklaamides esines eelkõige Keskerakonna Riigikogu valimiste ... või kohalike valimiste kandidaat, mitte kunstikooli lapsed. Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Teil on selles mõttes õigus, et seda aktsiooni tõepoolest initsieeris Märt Sults, kuid seda ei teostanud otseselt tema.
Teiseks. Nagu ma ütlesin, 24 840 eurot, mis oli kogu Linnahalli puhastamise maksumus ... Linnahalli pind teatavasti on märgatavalt suurem kui see, mis selle aktsiooni käigus siis supergraafikaga kaeti. Nii et selle supergraafika puhastamise osa sellest 24 840 eurost on oluliselt väiksem. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Ma paluks juristi enda juurde korraks. Taavi Rõivas, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! No kui ei oleks seda, nagu Te ütlesite kenasti, supergraafikat sinna tekkinud, siis poleks ka ilmselt seda Linnahalli millestki puhastada vaja olnud. Nii et küllap ikkagi need summad on omavahel otseselt seotud. Et sellepärast puhastatigi, et mingid inimesed siis omavoliliselt võtsid ette n-ö jutumärkides kaunistada.
Aga mu küsimus on hoopis lihtsam. Et miks see kõik linna kulu on? Et miks see initsiaator, kes selle projekti tuules säras, kes sellest rääkides rind kummis vastu rinda lõi, miks tema seda kinni ei maksa? Et miks me peame selle arve esitama Tallinna maksumaksjatele? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kõigepealt, tegemist oli siis kunstikooli poolt tehtava projektiga. Seetõttu ka linn seda projekti toetas. Tõsi, linna tingimus oli see, et kõik kooskõlastused saavad projektile võetud.
Nüüd veel kord. Linnahall oli kaetud üleni grafitiga ja see pind, mis siis selle aktsiooni käigus kaeti, see oli osa sellest, Linnahalli üks sein. Linnahallil tegelikult ühtegi puhast seina sellel hetkel, kui muinsuskaitse tegi ettekirjutuse, et Linnahall tuleb tervenisti puhtaks teha, siis ka selle summa sisaldab tervenisti puhastamist, mitte ainult selle ühe seina osa puhastamist. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Heidy Purga, palun!
Küsimus - Heidy Purga Heidy Purga
Aitäh! Lugupeetud Taavi Aas! Mul on küsimus, mis lähtub Teie eelmisele küsimusele antud vastusest. Et kui Te ütlesite, et luba anti kunstikoolile tingimusel, et nad täidavad kõik kooskõlastused, siis kas Te ei kontrollinud neid kõiki kooskõlastusi, kui muinsuskaitselt seda kooskõlastust ei tulnud? Või kuidas see täpsemalt oli?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Linnahalli Aktsiaselts seadis tingimuseks, et kõik kooskõlastused peavad olema selle teo teostamiseks. Tuleb öelda seda, et kunstikool mõnevõrra jooksis sündmustest ette ehk kattis osa seina ilma selleta, et oleks olnud olemas kõik kooskõlastused. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Rõivas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
No nii, nagu mina sellest asjast aru saan, siis Tallinna maksumaksja Teie teadmisel ja heakskiidul osales selles suurepärases avantüüris mitu korda. Kõigepealt Tallinna maksumaksja sai arve selle eest, et saaks selle maja täis sodida ja siis sai Tallinna maksumaksja arve selle eest, et saaks selle maja jälle puhtaks teha.
Öelge palun, mis on selle olukorra ja avantüüri õppetund Tallinna linna jaoks. Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No kõigepealt ma täpsustaks, et Linnahalli puhastamine grafitist, ükskõik, kas siis ühe seina ulatuses või terves ulatuses, oleks nagunii olnud Linnahalli Aktsiaseltsi ülesanne. Nii et selle eest oleks pidanud tasuma nii ehk naa Linnahall ja selle kaudu ka Tallinna maksumaksja, kuna hoone kui selline kuulub Tallinna linnale. Et siin ei saagi kedagi teist sundida selle puhastamise eest maksma.
Õppetund, ma arvan, et on kõigile. Kõigepealt tekitas see aktsioon päris korraliku diskussiooni selle üle, et kas see illegaalne grafiti, mis seal peal oli, et kas selle asendamine supergraafikaga oleks mõistlik või oleks mõistlik. Ma arvan, kõik saime sellest diskussioonist osa. Siin oli päris elav arutelu ja ma arvan, et mõlemal suunal oli päris suur toetajaskond: olid need, kes leidsid, et tõepoolest see supergraafik oleks võinud sinna jääda; oli neid, kes leidsid, et põhimõtteliselt muinsuskaitsehoonetele ükskõik mis kujul sellise supergraafika kandmine ei ole kohane.
Kui Te küsite minu isiklikku seisukohta, siis tegelikult arvestades Linnahalli olukorda, mis ta seal oli, et ta oli tõesti üleni siis illegaalse grafitiga kaetud, siis ma arvan, et selle asendamine supergraafikaga ei oleks tegelikult seda olukorda halvemaks teinud, sest me teame kõik, et Linnahall nii ehk naa läheb remonti, see fassaad tuleb vahetada. Nii et selles osas ei oleks see olukorda palju muutnud. Aga nii, nagu me kõik teame, lõplik sõna selles küsimuses on Muinsuskaitseametil. Muinsuskaitseamet võttis seisukoha, et see ei ole kohane ja siis tegi ka ettekirjutuse terve Linnahalli puhastamiseks supergraafikast.
Õppetund kõigile, ma arvan, on see, et ükskõik kui heade kavatsustega mingit projekti ette võetakse, kooskõlastused on kõigile kohustuslikud. Ja tulevikus, ma usun, et selliseid probleeme, et ilma kooskõlastuseta hakatakse mõnda projekti ellu viima, on kindlasti vähem. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Kas peale kõnealust puhastusaktsiooni on veel Linnahalli grafitist puhastatud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Suures mahus ei ole. Tuleb tunnistada, et Linnahall on päris hästi püsinud grafitist puhas. Tõesti, seal on kohti, kuhu on grafitit ka hilisemalt peale kantud.
Aga siin on jällegi, ma usun, oma teene selles, et see supergraafika, mis sinna peale kanti, tuli maha pesta. Ei ole suur saladus, et grafititegijad, no mitte päris kõik, need tavasodijad ilmselt mitte, aga suur osa grafiti tegijatest on üks selge kogukond ja see kogukond tõenäoliselt hoiab ise praegu sellel silma peal, et sinna midagi suurt ei tekiks. Nii et selles osas päeva lõpuks oli kogu sellest aktsioonist kasu. Aga jah, üksikuid sodimisi sinna peale ikkagi veel tuleb. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Heidy Purga, teine küsimus, palun!
Küsimus - Heidy Purga Heidy Purga
Aitäh! Lugupeetud Taavi Aas! Mul on küsimus üldisemalt sellest kunstivaldkonnast. Et kui Tallinna näiteks võrrelda Tartu linnaga, siis Tallinn hoiab väga konservatiivset joont selles kunstivaldkonnas ja sestap oligi see Linnahalli aktsioon ka kuidagi üllatav.
Aga mu küsimus on see, et kas Tallinnas on Teie nägemusel mõni selline paik, koht, linnaosa, ala, mis võiks sellisele kunstile sobida? Kas linnavalitsus sellist nagu vaba vormi ja vaba voli annab sellele kunstile kusagil?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Jaa, loomulikult! Meil on ju iga aasta supergraafika projektid. Päris palju hooneid Tallinna linnas on supergraafikaga kaetud. Ja me oleme omalt välja pakkunud, et selline vabam pind võiks olla Telliskivi Loomelinnak, kus teha vabamalt supergraafikat. Aga need, mis on nüüd suurtel eluhoonetel või tööstushoonetel, seal on supergraafikaalased konkursid ja ka Tallinna linna eelarves on isegi vahendid ette nähtud selleks, et nende konkursi tulemustena siis need tühjad pinnad saaksid kaetud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Tere! Sihuke küsimus. Et ma vaatan, Te suhteliselt muhedalt ja selliselt rõõmsameelselt suhtute, nimetate supergraafikaks. Võib-olla ta seda ongi. Et kas Teil on aimdust, et linnas on veel plaanis, siin lähiaegadel valimised ka tulemused, erinevate supergraafikate objektidele kandmiseks? Et äkki nimetate mõne. Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Nii, nagu ma ütlesin, meil on ka eelarves vahendid ette nähtud selleks, et supergraafika konkursse korraldada ja hoonete selliseid tühjasid pindasid nendega katta. Nii et kindlasti see, et supergraafika tegemised Tallinnas jätkuvad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Keit Pentus-Rosimannus, palun!
Küsimus - Keit Pentus-Rosimannus Keit Pentus-Rosimannus
Aitäh! Hea linnapea! Ma üldse kuidagi ei prooviks naeruvääristada selle kunstiliigi harrastajaid ja isegi mitte seda süüd praegu nende kaela kuidagi veeretada.
Aga mu küsimus on, et kas enne seda, kui Te otsustasite Linnahalli katta supergraafikaga, kaalusite Te ka varianti kohe alguses sellest olemasolevast kaunis jubedast soperdisest, mis sinna seintele kantud oli, kohe ära puhastada? Et selle vahepealse etapi oleks ju võinud vahele jätta. Oleks ka need tõenäoliselt tundnud palju paremini ennast, kes täna on sisuliselt nagu süüposti pandud ilmaasjata.
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Tegelikult Linnahalli on puhastatud tervenisti minu teada kaks korda, osaliselt isegi rohkem ja see ei ole paraku andnud seda tulemust, mis on oodatud. Et ta on päris kiiresti uuesti pärast neid puhastamisi kaetud grafitiga. Nii et, see oli ka põhjus, miks üldse mõelda sellele, et asendada täissodimine supergraafikaga.
Jällegi, need inimesed, kes sellega tegelevad, ka illegaalselt tegelevad, nad on suhteliselt selline kokkuhoidev kogukond ja nende selline kirjutamata koodeks ütleb seda, et kui kuskile keegi on midagi teinud, siis keegi teine seda üle tegema enam ei lähe. Ehk et eesmärk oli see, et seal oleks midagi korralikku. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Härra linnapea, tegusat sügishooaega Teile ja mitte ainult supergraafika valdkonnas! Et pärast suvepausi on paslik küsida. Et mis Linnahallis uut?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh kõigepealt! Linnahallis uut on nii palju, et riigiabi taotlus on siis sellesse taotlusekeskkonda ülesse laetud, selle menetlemine käib. Oleme saanud siis Euroopa suunalt täiendavad küsimused nii äriplaani kohta kui edasiste tegevuste kohta ja praegu, hetkel käib siis nendele küsimustele vastuste koostamise ettevalmistus. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Et kuna me siin juba räägime grafiti tegijate kirjutamata reeglitest, siis mulle väga meeldib, et linnavalitsus on võtnud sellise avatud hoiaku. Et minule tänavakunst väga meeldib, näiteks von Lõnguse pildid. Küll mulle on jäänud segaseks, et miks kesklinnas, näiteks Lühikeses jalas linnavalitsus tegeles selle seinalt mahanühkimisega, mille lõpuks sinna tuli pilt "Kas nüüd on kunst?". Et kas see suhtumine on tervikuna muutunud, et Te toetate ilusat grafitit, tänavakunsti?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Jah, tuleb tunnistada, et pikka aega oli tegelikult Tallinnas 0-tolerants supergraafika või grafiti osas üldse. Tänaseks on see seisukoht muutunud. Nii, nagu ma ütlesin, me oleme ka ise näinud eelarves ette vahendeid supergraafika tegemiseks. Küll aga me tahame, et see supergraafika tegemine oleks kontrollitud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh! Mina soovin samuti jõudu härra linnapeale uueks sügishooajaks ja talve- ja kevadehooajaks ka!
Aga küsimus puudutab siis Märt Sultsi. Ja mind huvitab, et kas Te isiklikult või Teie ametnikud vähemalt noomisid Märt Sultsi selle tembu-vembutamise eest KOV-valimiste ajal? Ja kas Te olete teda ka palunud uute valimiste ajal seda tegu mitte korrata?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Mis puudutab mind isiklikult, siis jah, ma olen Märt Sultsiga sellel teemal vestelnud. Ma usun, et nii, nagu oli üks küsimus, et kas sellest oli õppetunde, ma usun, et sellest oli õppetunde kõigile, et ilma kõikide kooskõlastusteta ei ole mõistlik sellist aktsiooni ette võtta. Ja ma tean ka, et on ka teisi, kes on Märt Sultsiga sellel teemal vestelnud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Keit Pentus-Rosimannus, teine küsimus, palun!
Küsimus - Keit Pentus-Rosimannus Keit Pentus-Rosimannus
Aitäh! Ma ikka mõtlen, austatud linnapea, kas siis linnavalitsuses ja ametites, kes sellise mõtte peale tuli, et ärme pigem esialgu puhasta, sest nagunii taastatakse grafiti, et teeme parem kohe sinna peale uue supergraafika, et kas siis sel hetkel Teil endal ei olnud seda mõtet, et peaks nõu pidama või küsima Muinsukaitseameti käest, kas selline asi üldse on mõeldav? Sest see, et millise hoonega tegu on, see on ju linnavalitsusele eeldatavasti ikkagi teada. Et minu arust see etapp oleks pidanud toimuma juba linnavalitsuses endas kohapeal. Kas Te ei arva, et see nii oleks võinud olla?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Sellepärast oligi esitatud nõue, et tuleb saada kõik, kõikide instantside kooskõlastused, et see kõik oleks toimunud seaduslikult. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh, austatud linnapea! Käisin hiljuti seal Linnahalli ... seal jalutamas mingi rahvaürituse raames ja ausalt öeldes on sellele, Sultsi sigadusele on päris palju järgijaid. Et ega seal on igasugu grafitit iga nurga peal. Et kuidas praegu Linnahalli n-ö valvatakse ja kuidas seda ära hoitakse, et ta päris maatasa huligaanide poolt ei tehta? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No nii, nagu ma ütlesin, nii hull see olukord, kui seal varasemalt oli, õnneks ei ole. Aga nagu ma ütlesin ka, et tõepoolest sinna seda grafitit aeg-ajalt juurde tuleb, sest sodijaid ikkagi on.
Mis puudutab valvesse, siis ega seal, kui tahaks hoida Linnahalli täitsa puhta, siis tegelikult tähendaks see seda - 24/7 ilmselt kõigist neljast nurgast Linnahalli hakata valvama. Ja ma arvan, et see ei ole küll otstarbekohane. Et isegi ma olen päris kindel, et kui üks täielik puhastus maksab 24 000 eurot, siis mõistlikum on aeg-ajalt teda täielikult puhastada, kui hakata tegelema seal mehitatud valvega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega on arupärimine vastatud!
18:02 Päevakorra punkti alustamine - 13. Pistise võtmise eest süüdimõistetud Ivo Parbuse palkamisest Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi ning temalt teenuste tellimisest 13. Pistise võtmise eest süüdimõistetud Ivo Parbuse palkamisest Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi ning temalt teenuste tellimisest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 13 "Arupärimisele vastamine" Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal ning fraktsiooni liikmed Eero Merilind, Ivi Eenmaa, Liis Klaar ja Merilin Anijärv "Pistise võtmise eest süüdimõistetud Ivo Parbuse palkamisest Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi ning temalt teenuste tellimisest". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu liikmed, austatud volikogu esimees, austatud arupärijad! See arupärimine on saanud kirjaliku vastuse. Kui on täiendavaid küsimusi, hea meelega vastan.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Et ma loen, need arupärimise vastused on muidugi nüüd kaunis napid, tunnistame. Et Te möönate, et Te olete saanud Tallinna Linnatranspordi, see, mis on siis nüüd suures varguskahtluses, aktsiaseltsi nõukogu esimehe ametitasu kalendrikuus üle 700 euro ja samal ajal on võetud pistise eest süüdimõistetud Ivo Parbus sinna tööle, kellele on makstud töötasu peaaegu 40 000 eurot, ja tellitud raamatuid, mõlema tiraažiks 1500 eksemplari.
Et kuidas see raamatute tellimine, töölevõtmine käib? Et kas Te arutasite läbi, et Ivo Parbus peaks sinna tööle tulema ja neid transporditeemalisi raamatuid kirjutama? Või kuidas see käis? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ei nõukogu esimees ega Tallinna linnapea ei tegele sellega, et tal ettevõtetes või allasutustes inimesi tööle võtta või neid sealt töölt vabastada. See on ikkagi ettevõtte enda korraldada. Nii et Ivo Parbuse töölevõtmise küsimuses ei ole mina ühtegi ... ühelgi arutelul osalenud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Teine küsimus on hoopis lihtsam. Et kas Te olite teadlik, et sinna on tööle võetud süüdimõistetud Ivo Parbus? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No siinkohal ma kindlasti tahaks ära täpsustada selle, et Ivo Parbuse töölevõtmisel tema karistus oli kantud.
Ja seda, mis hetkest mina teada sain, et Ivo Parbus töötab Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis ... Veel kord ma kinnitan, et tema töölevõtmise küsimust mina ei ole arutanud ja ei ole ka otsustanud tema töölevõtmise üle. Nii et sain sellest kindlasti teada pärast seda, kui Ivo Parbus juba töötas selles ettevõttes. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh! Austatud linnapea! Et siiski TLT-ga seonduvalt. Aga küsin Deniss Boroditši kohta, kes minu hinnangul vähemalt on nüüd linnavalitsuse poolt Reformierakonnalt "ära ostetud" selle juhikohaga. Mulle jääb selline mulje ja näivus loeb ju ka. Ja nüüd ta jätkab siis Reformierakonna valijate mandaadiga Keskerakonna ridades, ka see näib mulle.
Aga ma küsin. Miks nii suure koormusega ettevõtte juht peab oma väikest aega veel volikogu tööga koormama? Et kas Te siin huvide konflikti ei näe?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
No tegelikult huvide konflikti siin ei ole, sellepärast et volikogus töötab väga palju inimesi või volikogu töös osaleb väga palju inimesi, kes töötavad väga erinevate ettevõtete või allasutuste juhtidena. On ka opositsiooni liikmete hulgas neid, kes töötavad Tallinna linna süsteemis ettevõtete või allasutuste juhtidena. Nii et kindlasti ei ole siin tegemist mingisuguse vastuoluga. Kõik vastuolud on seaduses täpselt kirjeldatud ja neid loomulikult tuleb järgida.
Nüüd, mina küll ei tea, et Deniss Boroditš oleks Keskerakonna liige. Et olen ka ise juhatuse liige ja kinnitan, et sellist küsimust Keskerakonna juhatuses arutatud ei ole. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Rõivas, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Jah. Olukord, kus Teie juhitavas ettevõttes võetakse tööle Teie erakonna kaaslane ja Teie endine nõunik ja Te ei tea sellest midagi, tundub mulle pisut kummaline. Et kas Te siis ei omanud üldse ülevaadet sellest, mis Linnatranspordi Aktsiaseltsis toimus või Te ei tahtnud sellest midagi teada? Või siis on ikkagi tõde kuskil mujal?
Küsimus hästi lihtne. Et kui Ivo Parbus on kõik karistused kandnud ja nüüd aus ja tubli inimene, miks siis üldse seda teadmist või seost häbeneda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma kinnitan veel kord, et nõukogu tasemel ei arutata küsimusi inimeste töölevõtmise kohta Linnatranspordi Aktsiaseltsi. Nende tuhandete inimeste küsimuste arutamine nõukogus oleks täiesti selge liialdus ja ma ei pea mistahes nõukogus sellise küsimuse arutelu kohaseks. Ma arvan, et ka Teie olete nõukogude tööga kokku puutunud ja vaevalt et ka Teie nendes nõukogudes olete arutanud ühe või teise inimese töölepingu algatamist või lõpetamist. Ma pean silmas siin eelkõige tavatöötajate töölepinguid. Nii et selles, et ma selles protsessis ei osalenud, ei näe ma küll midagi erilist. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud linnapea! Et nüüd ka uue juhiga ei paista TLT ümber skandaalid vaibuvat. Hiljuti oli teade, et Põhja Ringkonnaprokuratuur alustas kriminaalmenetlust Toivo Moorasti tegevusega seoses. Millal me võime oodata, et TLT AS-ist saab ükskord korruptsioonivaba asutus? Kas Te oskate prognoosida?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! TLT teeb kõik selleks, et selles asutuses korruptsiooni ei ole.
Mis puudutab Teie poolt nimetatud Toivo Moorastit, siis TLT oli see, kes pöördus õiguskaitseorganite poole, et kaaluda vajadusel uurimise alustamist ja politsei ka otsustas seda alustada.
Veel kord. Ma pean väga tervitatavaks seda, et see ettevõte ise sellega tegeleb. Ja muide, ka selle päris esimese juhtumi puhul tegelikult juba Aktsiaselts TLT oli selle inimese töölepingut lõpetamas, kes hiljem osutus kurjategijaks. Nii et tegelikult TLT ise selles suunas tööd teeb ja ma soovin talle selleks ainult jõudu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Siin kevadel erinevate korruptsioonikahtluste ja -juhtumite väljatulemisel Te ise kohtumistel ja ka ajakirjanduses olete öelnud, et Tallinnas korruptsioon on probleem, millega tuleb võidelda. Ivo Parbus, kellest me praegu siin räägime, on korruptsioonis süüdi mõistetud.
Ma küsin nüüd Teie arvamust kui kogu Tallinna juhina, inimesele, kes vastutab ka Tallinna maine eest. Et kas korruptsioonis süüdi mõistetud inimene antud olukorras, kus me korruptsiooniga Tallinnas oleme suures hädas, kas on kõige mõistlikum selline inimene võtta linnasüsteemi tööle? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No kindlasti sellele küsimusele ei ole täiesti ühest vastust. See sõltub väga palju sellest töökohast, kus see inimene töötab. Kindlasti on töökohti, kus ei saaks tööd teha. Aga ma olen nõus sellega, et teatud lihttöödel võib inimene töötada, juhul kui karistus on kantud.
Kas ma ise võtaks kedagi, kes on korruptsioonikuritöös süüdi mõistetud, karistatud ja karistus on ka kantud, veel Tallinna linnasüsteemi tööle, selles ma julgen kahelda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud linnapea! Natukene samas võtmes jätkaks. Et teadupärast on ka õiguskantsler juhtinud sellele tähelepanu, et siin on ka seaduses võib-olla väike auk. Et meil ei peaks olema ehk üldse võimalik ... või on püstitanud küsimuse, et kas peaks olema üldse võimalik korruptsioonis süüdi mõistetud inimeste palkamine uuesti avalikus sektoris, nagu see Parbuse juhtum oli.
Aga ma nüüd näitlikustan, et see ei ole lihtne koht. Et praegu TLT otsib taas suhtekorraldajat, uus juht otsib. Et oletame, et sinna tuleb kandideerima spetsialist, kes on samamoodi pistise võtmises süüdi mõistetud, aga oma karistuse ära kandnud, kas Teie arvates väärib ta seda kohta? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Veel kord. Inimeste tööle võtmine on selle ettevõtte juhatuse otsustada. Loomulikult selles küsimuses sõltub, kes on tema kaaskandidaadid, kellega koos ta konkureerib. Ma arvan, et TLT uus juht on täiesti pädev tegema ise neid otsuseid. Mina oma isikliku seisukoha ütlesin. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Rõivas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! Ma tooks selle teema hetkeks pisut laiemaks kui Ivo Parbuse teema ja küsiks. Et kas Teie linnapeana saate olla täiesti kindel, et Tallinnas ei ole võimalik või ei toimu midagi sarnast, mis leidis hiljuti aset Narvas? Ehk siis toimingupiirangu rikkumise kahtlus on seal üles tõstatatud. Mulle teadaolevalt on ka meil nii volinike seas kui küllap ka linnaametis laiemalt inimesi, kes on samamoodi potentsiaalses huvidekonfliktis. Et kuidas Te seda välistate, et midagi sellist ei juhtuks, nagu Narvas juhtus?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Me jälgime väga selgelt toimingupiirangu protseduuri. Minu isiklik seisukoht on see, et tegelikult siin on ka seaduses mitte päris selgeid aspekte.
Mis puudutab Narva kaasust, siis ootan väga suure huviga, et see jõuaks kohtusse; milline on kohtulahend. On olemas päris lähiperioodist kohtulahendeid, mis ütlevad, et sellisel kujul ei ole tegemist toimingupiirangu rikkumisega, kuivõrd oli tegemist linna enda asutustega.
Tallinna puhul veel kord. Me püüame seda väga täpselt jälgida. Me oleme küsinud seisukohti ... Õieti meil tegeleb selle jälgimisega sisekontrolöri teenistus, kes osaleb nii linnavalitsuse kabinetiistungitel kui linnavalitsuse istungitel. Ja ma tean, et meie sisekontrolöri teenistus on juba varasemalt enne Narva juhtumit väga pikalt teinud koostööd Justiitsministeeriumiga, just nimelt nende inimestega, kes on selle ala seaduseloome juures olnud, et küsida, milline on olnud seaduse mõte, mida on siis kirja pandud. Ja nii palju, kui mina tean, siis ei ole Tallinna linnas sellega probleemi.
Ka muide Justiitsministeeriumi töötaja, vastava osakonna töötaja oma Facebooki lehel tegelikult andis selle Narvas toimunu kohta selgituse.

Nii et veel kord. Ma ei oska siinkohal muud öelda, kui et ootan väga suure huviga, kuidas see asi laheneb kohtus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Olle Koop, palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Ütlesite oma selgituses, et Teie isiklikult ei võtaks tõenäoliselt korruptsioonisüüdistusega inimest enda alluvana tööle. Teie kui selle ettevõtte üldkoosolek ... Kas Te plaanite ka vastavaid suuniseid ette võtta ja nõukogule ka edaspidi anda, et samasuguseid põhimõtteid rakendataks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Nii, nagu ma ütlesin, ma arvan, et uus ettevõttejuht on piisavalt pädev neid küsimusi otsustama. Ja ma usun ka sellesse, et tema poolt kokkupandav uus ettevõttejuhatus saab nende küsimuste lahendamisega iseseisvalt hakkama. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi linnapeale rohkem ei ole. Seega on arupärimine vastatud!
18:15 Päevakorra punkti alustamine - 14. Nõukogude Liidu sümboolikaga ürituste korraldamisest Tallinnas 14. Nõukogude Liidu sümboolikaga ürituste korraldamisest Tallinnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 14 "Arupärimisele vastamine" Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal, fraktsiooni aseesimees Yoko Alender ning fraktsiooni liikmed Ülle Rajasalu, Ivi Eenmaa, Liis Klaar, Eero Merilind ja Merilin Anijärv "Nõukogude Liidu sümboolikaga ürituste korraldamisest Tallinnas". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas!
Ettekanne - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, austatud arupärijad! Teie arupärimine on saanud kirjaliku vastuse ja kui on täiendavaid küsimusi, olen lahkesti nendele vastamas.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea linnapea! Et võib-olla Te olite alguses ka kohal, kuulsite meie sellist veel sõbralikus toonis debatti selle üle, kas volikogu saalis peaks olema suur sinimustvalge. Et minu meelest see on suhtumise küsimus.
Samamoodi on suhtumise küsimus, nagu semiootik Mihhail Lotman on öelnud, et kui tegemist pole propagandaga, siis vähemalt oli see Nõukogude mineviku imetlemine ja pigem viitab see ikkagi Ühtse Venemaa koostöövaimule, pehme mõju kasutamisele Tallinnas, selle perioodi heroiseerimisele.
Kas Te näete seda samamoodi või leiate vajaliku olevat seda õigustada? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ei, ma päris kindlasti ei näe seda sedamoodi, nagu Teie seda kirjeldasite. Me oleme siin kindlasti täiesti erinevatel seisukohtadel. Ma ei tea, kas Te olete seda etendust näinud. Ma arvan, et ei ole. Kui Te oleksite näinud, siis Te teaksite, kuidas see etendus lõppes ja siis Te kindlasti ei väljendaks selliseid seisukohti! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Rõivas, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
No vähe sellest, et me nägime seda etendust, me nägime ka seda okupatsiooni ja me teame väga täpselt, kuidas ta väga paljude Eesti inimeste jaoks lõppes. Ja täna avati ka nende inimeste, kelle jaoks see lõppes väga kurvasti, mälestuseks ja austuseks memoriaal.
Aga minu küsimus on väga lihtne. Kas Te tõesti ei mõista, et okupatsiooni sümbolite lehvitamine Tallinna linna ühel peaväljakul, üritusel, mida linn ise korraldab, on kohatu ja et paljud Eesti inimesed võivad ennast sellest solvatuna tunda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma vastaksin Teile lavastaja Vahur Kelleri sõnadega: "See ...," millest Te räägite, "oli üks väike lõik, mida on väga vägivaldne kiskuda kontekstist välja. See on meie ajalugu, midagi ei ole teha. Niimoodi juhtus selle 100 aasta jooksul. Kahjuks see okupatsioon kestis 50 aastat. /---/ See oli selle ajastu jõhkruse ja absurdi näitamine. Etenduse kulminatsioon oli see, kus Eesti lipp viidi Raekoja torni, mis oli väga hingeliigutav, kus Eesti sai taas vabaks. See oli teekond vabadusest vabaduseni, mille vahel käis tõesti ka see tanksaabastega ja punalippudega ülemarssimine Eestimaast." See! oli selle etenduse sisu. Ma arvan, et mina neid lavastaja sõnu ei vaidlusta ja olen tema seisukohtadega täiesti nõus. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! No ma tunnistan, et ega ma Teilt teist seisukohta, kui seda punalippudega paraadi seal kaitsmas, ei olekski oodanud.
Ma siis ütlen veel kord vastu selle hinnangu. Et Mihhail Lotman, semiootik, kes hindas, hindas seda ka selliselt, et erinevate episoodide tasakaal, ütleme, pigem oli selle kasuks, et väga värvikalt ja mõnusalt oli kujutatud just Nõukogude aega. Samamoodi me näeme Tallinna tuge erinevatele üritustele: Krasnaja Strela kontserditele; isegi koolidirektoritele, kes lubavad lapsed Krimmi saata.
Kas Te ei arva, et see tegelikult ikkagi ei ole kohane Eesti Vabariigi pealinnale ja äkki võtate midagi ette? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma pean tunnistama, et mul on Teile väga raske muud soovitada, kui tulla välja sellest orjameelsusest! Saage vabaks ja siis ei ole Teil probleeme! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Keit Pentus-Rosimannus, palun!
Küsimus - Keit Pentus-Rosimannus Keit Pentus-Rosimannus
Aitäh! No sellest viimasest vastusest on tegelt päris raske isegi edasi minna. Aga ma siiski proovin.
Et nagu siin ühes eelnevas küsimuses viidati, siis täna avati Tallinna linnas kommunismiohvrite memoriaal. See on minu hinnangul üks kõige võimsam ja mõjusam mälestuskompleks terves Eestis, kus on tõesti kümnete ja kümnete meetrite pikkusesse kiviseina raiutud nende inimeste nimed, kes selle Eestit okupeerinud punalippudega režiimi käest eluga ei pääsenud. Arvestades seda ürituse kaalukust, siis oli kaunis kummaline, et sellel üritusel ei olnud kohal Eesti peaministrit. Aga selle kohta me küsime temalt eraldi. Kas Teie olite kommunismiohvrite memoriaali avamisel täna?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Tallinna linna esindas sellel avatseremoonial abilinnapea Aivar Riisalu, kes selleks ise väga selgelt ja tugevat soovi avaldas. Nii et Tallinna linna esindaja oli tema. Aitäh!
Küsimus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa, austatud linnapea! Kas Teile ei tundu, et sellised küsimused ja selline õhkkond, kus püütakse leida vaenlasi, sildistada inimesi, tuletabki meelde sedasama perioodi, millest siin nii palju räägitakse? Et "kus on need vaenlased; et kus see on õige ideoloogia, kuhu tuleb või saab minna, kuhu ei saa; mida saab näidata ja kui sa näitad seda, siis sa oled vaenlane ja seotud vaenlastega". Et kas Teile ei tundu, et see kuidagi meenutabki just seda perioodi, millest on siin juttu?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Jah, aitäh! Nõus! Ja sellepärast ma soovitasingi ükskord ometigi vabaks saada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Keit Pentus-Rosimannus, teine küsimus, palun!
Küsimus - Keit Pentus-Rosimannus Keit Pentus-Rosimannus
Aitäh! Hea linnapea! Mina soovitan Teil ükskord hakata küsimustele vastama!
Ma küsin oma eelmise küsimuse jätkuks siis selliselt. Et tõepoolest, arvestades selle ürituse kaalu, arvestades seda, kuidas väga pikalt nii Eesti riigis kui Tallinna linnas on kommunismiohvrite memoriaali rajamist vajalikuks peetud, kas Te ei leia, et see on üritus, kus peaks osalema kindlasti ka Tallinna linnapea, selle linna pea, kuhu see memoriaal lõpuks rajatud sai?

Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma kinnitan Teile, et ma väga toetan selle kommunismiohvrite mälestuse meelespidamist, jäädvustamist.
Aga veel kord. Sellel üritusel esindas Tallinna linna abilinnapea Aivar Riisalu oma väga suurel soovil. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Rõivas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Eestis ei ole ilmselt ühtegi peret, keda ei oleks otseselt puudutanud kommunistliku režiimi kõige jõhkramad kuriteod. Eestis ei ole mitte ühtegi inimest, kes kas ise või kelle vanemad või vanavanemad ei oleksid pidanud kannatama selle okupatsioonirežiimi ikke all. Ja sellegipoolest demokraatlikult valitud linnavolikogu on ametisse pannud linnapea, kes ütleb, et "on täiesti okei, kui lehvitatakse Tallinna ühel peaväljakul linna korraldatud üritusel okupatsiooni võimusümboleid". Et ma ei tea, kas mina ei saa millestki aru või on midagi pildil ikkagi väga-väga valesti.
Ma kordan veel kord. See ei olnud mingi teatrietendus kuskil teatris. Tegemist oli Tallinna linna väga olulise sündmuse avatseremooniaga, kus Raekoja platsil lehvitati punalippudega. Kas Te tõesti ütlete, et see on kõik okei ja nii peabki olema? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Mul on palve lähtuda protseduurist! Palun!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ometigi ma saan Teiega nõus olla, et Te tõepoolest ei saa aru. Tegemist oli etendusega, lavastusega.
Hiljuti valmis üks mängufilm, "Seltsimees laps" oli selle mängufilmi nimi. Väga hea film. Ta räägib samast ajast. Kas see film oleks pidanud tegemata jääma?! Ma arvan, et ei oleks pidanud. Ma arvan, et väga hea, et ta tehti. Ja ma arvan, et ka tulevikus, mitte ainult Tallinna linna korraldatavatel üritustel, vaid väga paljudel üritustel räägitakse meie ajaloost. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Ma pisut vahetan selles mõttes teemat. Et rääkides siin lippudest. Te kaitsete seda sümboolikat, mida ühel etendusel näidati Raekoja platsis. Kas Teie arvates võiks olla Eesti Vabariigi lipp volikogu saalis, sümboliseerimaks siis seda vabadust, kuhu me oleme jõudnud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kahtlemata võiks olla, kui sellele lipule leitakse siin saalis väärikas asukoht. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kadri Kõusaar, palun!
Küsimus - Kadri Kõusaar Kadri Kõusaar
Mul ei ole tegelikult isegi küsimus, vaid tegelikult seisukoht.

Et Reformierakonnale küsimus. Et kas Teie arust peaks Eesti kultuuriloost kustutama ära kõik kirjandusteosed, teatrietendused, raamatud, mis käsitlevad Nõukogude aega? Et lõpetame nagu selle jaburuse praegu! Et linnapea juba mainis "Seltsimees last", väga head raamatut ja väga head filmi. Et, ma ei saa nagu Reformierakonna suhtumisest hetkel aru. Ja ka see, kui keegi loomeinimene käsitleb neid teemasid oma loomingus, kas see võrdsustab või tähendab seda, et ta justkui poolustaks või fännaks antud ajalooperioodi? Ma ei leia, et see oleks nii. See on väga primitiivne läheneda sellele teemale nõnda. Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Aitäh repliigi eest või toetuse eest! Ma lisaks siia juurde veel, et Eesti Sõjaajaloo Selts, mis on üks ütlemata patriootlik organisatsioon, juba aastaid korraldab näidislahinguid, kus osalevad nii ühes kui teises vormis võitlejad. Ja seal mängitakse ka Nõukogude sõdureid, seal mängitakse Eesti Vabadussõjas võidelnud siis Nõukogude sõdureid. Ja kas see tuleks ära keelata? Kas nendes näidislahingutes peaks siis võitlema omavahel aint ühes vormis inimesed nagu? Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Lugupeetud kolleeg! Ma juhin Teie tähelepanu, et arupärimise vastamise käigus tuleb esitada küsimusi. Läbirääkimisi ei avata. Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Täna avatud memoriaali kõrval on üks Nõukogude Liidu sümbol n-ö Maarjamäe kompleks. Et kui ma ei eksi, see asub linna maal ja peaks kuuluma Tallinna linnale. Et kas linnavalitsusel on mingeid plaane selle kompleksi osas?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No tegelikult on nii, et linnale kuulub osa sellest sammastest seal. Maa ise on reformimata riigimaa. Ehk need objektid on meie, aga maa ei ole meie. Maa on reformimata riigimaa. Ja praegu käib siis diskussioon selle üle, et riik sooviks siis selle maa üle anda Tallinna linnale.
Teiselt poolt on hinnatud seda kompleksi tervikuna väärtuslikuks maastikuarhitektuuriks. Ja kui Te vaatate ka seda kommunismiohvrite memoriaali, siis ta tegelikult on ka nüüd üks osa sellest maastikuarhitektuurist. Ehk, see memoriaal on tehtud niimoodi, et ta just nimelt sobituks sellesse maastikuarhitektuurilisse kompleksi.
Ja muinsuskaitsele on esitatud küsimus selle kohta, et kas seda soovitakse võtta kaitse alla või seda ei soovita võtta kaitse alla just nimelt maastikuarhitektuurilise kompleksina. Ja kui Tallinna linnale on see maa üle antud, siis loomulikult me oleme teinud ka riigile ettepaneku ühiselt see kompleks seal siis korda teha. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi linnapeale rohkem ei ole, seega on arupärimine vastatud!
18:29 Päevakorra punkti alustamine - 15. Tallinna avalike suhete kuludest 15. Tallinna avalike suhete kuludest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 15 "Arupärimisele vastamine" Isamaa fraktsiooni liige Kaido Kukk "Tallinna avalike suhete kuludest". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas!
Ettekanne - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Austatud arupärija! Teie küsimus on saanud kirjaliku vastuse. Kui on täiendavaid küsimusi, rõõmuga vastan.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Jaa, aitäh! Kõigepealt ma tahaks öelda, tunnustust avaldada! Et mul oli väga hea meel lugeda, et Tallinna linna teavitus- ja reklaamikulud seekord kohalike valimiste aastal ei teinud mitmekordset hüpet, nagu nad Teie eelkäija ajal tavatsesid kogu aeg teha, vaid tõusid vaid 10 miljon eurot. Et ma arvan, et see on suur edasiminek, ja ma mõtlen seda väga tõsiselt.
Aga mul on küsimus ka. Vastuses Te ütlete, et Pealinna ja Stolitsa levitamine peaks jätkuma Tallinna linnast väljapoole, kuna Te ei taha petta lugejate ootust. Tuletan meelde, et antud revisjonikomisjoni akt, millele ma viitasin arupärimises, et seal viidati siiski sellele, et tuleks lõpetada tasuta levitamine, mitte levitamine.
Ehk siis miks lihtsalt linn ei võiks kehtestada tellijatele õiglase tasu selle eest? Ja siis n-ö Te ei peaks lugejaid petma või lugejad ei peaks pettuma ja ühtteist pidi ei peaks Tallinna maksumaksja seda ise kinni maksma, et see levik ... et need lehed leviksid väljapoole Tallinna linna raha eest.
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No nii, nagu Te vastusest lugesite, meil on juba sisse viidud mõningad muutused käesoleval aastal, mis puudutab siis neid linna poolt väljaantavaid lehti. Ehk et suletud on siis Roheline Pealinn ja Zeljonaja Stolitsa ja antakse välja siis Pealinna ja Stolitsat. Ja selle sulgemise arvelt on sellel aastal tegelikult veel saavutatud kokkuhoidu.
Tõsi, Pealinna ja Stolitsa maht on mõnevõrra kasvanud. Aga ma usun, et nad on ka muutunud mõnevõrra sisukamaks, sellepärast et toimetusel on rohkem aega pühenduda kahe lehe ... siis ühe lehe tegemisele nädalas varasema kahe lehe asemel mõlemas keeles.
Ja kinnitan, et meil oli päris pikalt kaalumisel see teema, et kuidas me maksustame lehtede tellimist ja kas me maksustame. Aga saavutasime kokkuhoiu sellega, et me kaks lehte siis lõpetasime. Nüüd, mis puudutab tulevikku ja lehtede tellimist, siis ma ei välista, et tulevikus muutub see tellimise süsteem veelgi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud linnapea! Ma lihtsalt olen uudishimulik. Et kuidas roheline abilinnapea Züleyxa Izmailova vaatas selle peale, et Roheline Pealinn lõpetas ilmumise? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No tegelikult on niimoodi, et rohelisi teemasid saab väga edukalt käsitleda ka pealinnas. Ja nii, nagu ma ütlesin, toimetusel on kahe lehe ... ühe lehe tegemisel kahe lehe asemel palju rohkem aega minna teemadega süvitsi ja ma usun, seeläbi ka rohelisi teemasid palju paremini käsitleda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Hea linnapea! Et aastaid on avalikkusele jäänud silma, et Tallinn maksab ka venekeelse propaganda eest, ütleme, pigem Kremlile meelepäraseid sõnumeid edastava PBK-le, ligi pool miljonit aastas. Et mis sellega siis plaanid on? Et kas eestimeelsel linnavalitsusel, nagu Te ennast aeg-ajalt nimetate huumoriga pooleks, on plaanis see lõpetada või mitte? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Vaadake, eestimeelne linnavalitsus peab väga oluliseks, et meie ka venekeelne elanikkond oleks linnas toimuvatest sündmustest õigesti teavitatud. See on üks osa sellest, kuidas neid inimesi integreerida meie ühiskonda. Ja ma arvan, et selleks integratsiooniks ainuvõimalik tee on nende inimeste teavitamine läbi kanali, mida need inimesed vaatavad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Arupärimise vastuses Te ütlete, et Te ei pea enam arvestust, mis on linna trükimeedia levikulu väljapoole Tallinna. Minu küsimus. Et mis põhjustel seda enam ei peeta, kui siiani on kogu aeg peetud? Et oleks ju mõistlik aru saada, palju need kulud kasvavad iga aasta, et linna trükimeediat linnast välja viia.
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Tegemist on tervikhankega. Nii et hankenumber on ... hanketulemus on üks. Et siin ei eristata, millisesse Eestimaa punkti seda lehte on siis kantud ja seetõttu ei saa ka välja tuua eraldi maksumust Tallinna linnas sees ja väljaspool Tallinna linna. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Rõivas, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! No minu seisukoht on see, et nii Stolitsa, Pealinn kui Tallinna TV on paraku väga kaugel ajakirjandusest ja pigem on tegemist täiesti ühemõttelise Keskerakonna propagandaga maksumaksja raha eest. No küllap Te väidate risti vastupidist ja igal linnakodanikul on võimalik siis ise veenduda, millega tegemist on ja kas tegemist on mõistliku kulutusega.
Aga mu küsimus on selline. Et mis oleks, kui Tallinna linna ametnikud ja muud funktsionärid, kes kandideerivad parlamendivalimistel märtsis või miks mitte ka europarlamendi valimistel, näiteks jõuludest alates kuni valimisteni lehepinda ei saa oma propaks või üldse nagu neid sinna lehte või saadetesse ei kutsutaks?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No Teie küsimusest paistab välja see, et Te neid lehti tegelikult ja televisiooni ei ole vaadanud, lehti ei ole lugenud. Tegelikult need piirangud on täna juba olemas ja need piirangud on ka varasematel valimistel kehtinud. Ja täpselt samamoodi saab see olema ka nendel valimistel, mis on tulemas. Reeglina loetakse selleks ajaks, kui tulevad piirangud, hetke, kui on kinnitatud valimisnimekirjad.
Aga ma kinnitan Teile, et me oleme arutanud tõepoolest hetke ... võiks olla alates enne jõule. Aga need piirangud on olemas. Kui Te vaataksite televisiooni, loeksite lehte, siis Te näeksite, et need on olemas. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Austatud linnapea! Mul on ka küsimus Stolitsa kohta. Ja me mäletame, et KOV-valimiste eel ilmus 11 lugu härra volikogu esimehe MTÜ-ga seonduvalt, kuidas aidatakse Teise maailmasõja veterane, ja ka mina leian, et vanu, väeteid inimesi ja haigeid inimesi tuleb meeles pidada ja aidata. Ka Stolitsa veergudel võib sellest rääkida.
Aga nüüd ma küsin. Täna avati kommunismiohvrite memoriaal. Kas Stolitsa, ja eriti venekeelne Stolitsa, oli seal kohal ja kas ta kajastab seda? Ja kui Te ei tea, siis kas Te saate midagi teha selleks, et nad kajastaksid ka siis, ütleme, kommunismiohvrite kannatusi?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Nüüd Te tahate mind väga osavalt lõksu meelitada, et ma kinnitaksin Teile, et ma korraldan neid lugusid, mida Stolitsas avaldatakse või ei avaldata. Ma kinnitan Teile, ma ei tee seda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Rõivas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
No ma ei ole tõesti regulaarne Tallinna Televisiooni vaataja. Aga ma arvan, et igaüks siin saalis mäletab näiteks seda episoodi, kus Teie eelkäija Tallinna Televisioonis rääkis just valimiste eel, kui ägedasti kõik linnas toimuvad, ja siis tema poliitiline konkurent Eerik-Niiles Kross lennutas drooniga sõnumi akna taha ja see oli just nimelt Tallinna Televisiooni saade. Või näiteks ka Oleg Samorodni poolt väga tänuväärselt tehtud kokkuvõte PBK saadetest, kus linna poolt ostetud saadetes väga tihti ka Teie vasakul käel istuv härrasmees sai pinda ja n-ö maksumaksja kulul esineda.
Et kas Te põhimõtteliselt peate õigeks seda, et enne valimisi üks partei ostab endale maksumaksja raha eest eetriruumi kas siis PBK-s, Stolitsas või kuskil mujal? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No kõik, mis puudutab ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mul kuidagi oli ebamugav tuletada Teile meelde protseduuri, kuna Te rääkisite minust. Aga ikkagi palun.
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kõigepealt ma ütleks seda, et mis puudutab ükskõik kelle eelkäijaid, siis need küsimused peaksid olema suunatud ikkagi eelkäijale. Et minul on tema eest väga raske vastata.
Veel kord piirangutest. Need piirangud kindlasti tulevad. Niimoodi, nagu nad olid eelmistel kordadel, tulevad ka sellel korral. Kindlasti kajastus peab olema proportsionaalne ja seetõttu ma kutsun ka kõiki ülesse selles kajastuses osalema. Ehk et kui teile tehakse ettepanek osaleda artikliga või osaleda diskussioonis Tallinna Televisioonis, siis kasutage seda võimalust. Täna on mõned erakonnad, kes seda väga aktiivselt kasutavad. See, et Reformierakond on sealt kõrvale jäänud ... No mina ei saa minna Tallinna Televisiooni teie seisukohti kaitsma. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Olle Koop, palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh! Hea linnapea! Ütlesite oma vastuses Kaido Kuke küsimusele, et Tallinna linn ei pea arvestust postikulude või üldse kulude kohta Tallinna linnast nende lehtede väljasaatmise kohta. Teatavasti postifirmadel on linna ja maakonna tariifid täiesti erinevad ja postifirmad peavad selle kohta väga täpset arvestust, et millised on saatmise kulud.
Miks Te selle arupidamise raames ei küsinud seda ... vastavaid andmeid nende käest? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma veel kord selgitan. Et tegemist on hankega. See levi on hanketulemus ja meie saame andmed või meil on olemas arved selle hanke tulemusel kujunenud hinna kohta kogu levile. Meil ei ole täpsemaid andmeid. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Mul on natukene musta huumoriga küsimus. Et kas Te äkki ei ole arutanud Keskerakonnas, et prooviks niimoodi, et võtaks lihtsalt osa raha Keskerakonna propagandaks ja lõpetaks selle ajakirjanduse n-ö näitlemise ära? Et hoiaks lihtsalt maksumaksjale ka pool raha kokku. Aitäh! ....
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Ei ole. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Olle Koop, teine küsimus, palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh! Saan aru, et tõesti allhankija Teile arvete peal seda kulu võib-olla välja ei too. Aga küsida võib seda ju allhankija käest ikkagi. Et miks mitte seda küsida? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Küsime. Aga ei saa välistada, et neid kulusid üks eraettevõte meile lihtsalt ei avalikusta. Aga küsida me võime, jah. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega on arupärimine vastatud!
18:42 Päevakorra punkti alustamine - 16. Tallinna linna rollist Aktsiaseltsis Tallinna Vesi 16. Tallinna linna rollist Aktsiaseltsis Tallinna Vesi
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 16 "Arupärimisele vastamine" Isamaa fraktsiooni liige Priidu Pärna "Tallinna linna rollist Aktsiaseltsis Tallinna Vesi". Arupärimisele vastab abilinnapea Aivar Riisalu. Palun!
Ettekanne - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Aitäh, hea esimees! Head volikogu liikmed! Tõepoolest on Isamaa fraktsiooni liige Priidu Pärna sellise arupärimise esitanud. Arupärimisele on küllaltki põhjalikult, kirjalikult vastatud. Aga ma mõned seisukohad markeeriksin siit puldist siiski üle.
Tallinna linna roll Tallinna Vees on kahjuks hetkel väga tagasihoidlik, sellepärast et Tallinna linn on ühe börsiettevõtte umbes ühe kolmandiku aktsionär. Ja see, kuidas Tallinna Veest sai erastatud börsiettevõte, on kahjuks sellise erakonna nagu Isamaa teene.
Mis puudutab vaidlusi Tallinna Vee erinevate tariifide ja asjade ümber, siis need on kahetsusväärsed vaidlused, sellepärast et Tallinna Vesi on Tallinna Linnavalitsuse jaoks olulise strateegilise tähtsusega ettevõte, mis peab tagama linnakodanikele normaalse vee- ja kanalisatsioonivarustuse. Miks aastal 2001 selline erastamisleping toime pandi, seda peaks väga tõsiselt Isamaa fraktsioon peeglisse vaadates endalt küsima. Miks kirjutati sellesse lepingusse sisse röövellikud tingimused, kus Tallinna Linnavalitsusel ei ole õigust osaleda erastaja partneri äriplaani ohjeldamisel?! Ja neid küsimusi jääb õhku väga-väga-väga palju.
Ja selle tõttu on tegemist kahetsusväärse juhtumiga, kus tundub, et noorpoliitikute põlvkond, kes kasvab peale selles meie lugupeetud opositsiooni erakonnas, ei anna endale aru, et peeglisse vaatamise aeg tuleb sellel hetkel, kui tõepoolest esitatakse mingisuguseidki nõudeid. Isegi Eesti Vabariigi Riigikohus ei ole täna mitte mingisuguseid nõudeid kinnitanud, et mitte mingisugust kompensatsiooni ohtu linnakodanikele just kui liiga kõrgete veetariifide eest ei ole esitatud. Selle tõttu ei ole kohased küsimused, kuidas me kavatseme tagada õigusabi kompenseerimist. Ehk, hetkel ei ole mitte ühtegi õiguslikku vaidlust lõppenud Tallinna Vee jaoks negatiivses võtmes.
Konkurentsiamet on menetlenud uut veetariifi taotlust selgelt seadusest väljapoole ja ebamõistliku aja jooksul ehk nad ei ole siiamaani vastanud. Neile ... üle 90 päeva on läinud sellest mööda, kui me küsisime veetariifi, mis on muuseas madalam ka täna kehtivast tariifist. Tallinna vee hind on kõikide Tallinna lähiümbruses asuvate küllaltki rohkearvuliste omavalitsustega võrreldes täpselt poole odavam.
Ehk selle tõttu ma kutsun lugupeetud arupärijaid nagu tõsiselt üles, et mõelge enne, kui te külvate paanikat! Sest ma loodan, et te olete nii lugupeetud poliitikud, kelle tegemisi ja arupärimisi ka volikogus jälgitakse ja et läbi interneti on ka meie tänane istung kümnete tuhandete tallinlaste meelel ja keelel.
Tallinna Veel ei ole häda mitte midagi. Aga Tallinna Veel oleks võinud minna palju paremini, kui me ei oleks teinud neid röövellikke vigu aastal 2001. Ja ärge sundige Tallinna tänast linnavalitsust võtma neid asju uuesti lauda ja näiteks kutsuma kokku erikomisjoni Tallinna Vee erastamise asjaolude uurimiseks! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Te olite natuke, veidike turris selle minu arupärimise peale. Et ma arvan, et see osalus seal Tallinna Vees on Tallinna linnal ikka palju suurem protsentuaalselt kui näiteks Coop Pangas.
Et siin vastuses on tõesti kirjas, et justkui linnavalitsus tegeleb tallinlaste jaoks ebameeldivate tagajärgede lahendamisega ja kestva rahulolematuse põhjuseks on erastamisleping. Et ma saan aru, et Tallinna Linnavalitsus on siis praeguse olukorraga kestvalt rahulolematu ja te plaanite mingeid muudatusi Tallinna Vees.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Jah, me oleme selle olukorraga ... Me ei ole selle ... Meid ei tee see olukord õnnelikuks, sellepärast et valitseb siiski oht, kus erinevate negatiivse emotsioonide puhul börsiettevõte on teatavasti hästi haavatav. Kui isegi mingi grupp väikeaktsionäre asub börsil oma positsioonidest loobuma, siis isegi võib-olla mõne tuhande eurose tehingute mahu juures on võimalik ettevõtte aktsia viia vabalangemisse. Mis tähendab seda, et ühel imekenal jaanuarikuu päeval kaotas Tallinna Linnavalitsus tänu börsi turbulentsile 14 miljonit eurot oma vara väärtust. See oli Tallinna linna osa. Ka ülejäänud aktsionärid kaotasid sel hetkel väga palju. Ja mina leian, et vee-ettevõte, mis on ühe linna jaoks nii olulise ... Ehk see ongi elukeskkonna võti. Võtame vee ära - ja see on kõrb.
Ehk mina leian, et see on linna jaoks oluline ja me ei ole sellega rahul. Me oleme täna sellepärast mures. Ja Tallinna linn loomulikult peab ju valmistuma kahetsusega ka selleks, et juhul kui eraettevõtjast partner, kellele ebastabiilse turusituatsiooni tekkimisel tekib tahtmine turult väljuda, meil ei ole ju valikuid. Meie jääme siia maha ja meie peame oma inimestele juua andma. Ka teie vastutate selle eest, et me peame oma inimestele juua andma, kes te ka ise tallinlastena tahate juua. Ja see kahjuks on probleem, ma möönan seda.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Te mainisite, et tegelikult Tallinna vee hinnad on paljude n-ö võrreldavate omavalitsustega kaks korda väiksemad peaaegu ...
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Poole väiksemad.
Küsimus jätkub - Mart Luik Mart Luik
Poole väiksemad jah.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Jah.
Küsimus jätkub - Mart Luik Mart Luik
Et millega see põhjendatud on? Et kas teate seda Tallinna Vett natuke seestpoolt? Et kuidas see võimalik saab olla? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Tallinna Vees on see võimalik tänu sellele, et Tallinna Vee puhul on tegemist siiski ettevõttega, mis teenindab suhteliselt väikesel kontsentreeritud territooriumil üle 400 000 inimest ja see ongi, ütleme, tema turueelis, et ta saab selliseid hindu endale lubada. Sest me kõik täna teame, et naabervallas Viimsis oli vallavalitsusel tõsiseid valikuid manitseda "Inimesed, palun ärge kastke, meil on vesi otsas". Tallinnas seda muret ei ole. Ja tänu sellele me tegelikult ei pea häbenema seda veehinda tõepoolest.
Ja mina arvan, et kui nii on läinud, siis meil oleks mõistlik otsida lahendusi, et tulevik oleks stabiilne ja et inimesed oleks normaalselt varustatud puhta vee ... Kusjuures Tallinna vee kvaliteet on leidnud rahvusvahelist tunnustust. Ja maailmas ei ole ülearu palju, kui üldse on neid pealinnu, mille kraanist välja lastud vett võid rahulikult klaasist juua ja oled tegelikult õnnelik, sest sellist luksust jääb maailmas järjest vähemaks.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anastassia Kovalenko, palun!
Küsimus - Anastassia Kovalenko Anastassia Kovalenko
Ja austatud abilinnapea! Ma tegelt tahtsin uurida seda. Ega Te pole kursis, kui kaugel see investor ... arbitraaž praegu jõudnud on? Et tegelikult 2018 algus pidi olema see otsus, eks ole, et nõue Eesti riigi vastu. Umbes ... ma ei tea, kas see oli lõpuks 70 miljonit või 80 miljonit.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Jah, aitäh küsimuse eest! Ehk ka loomulikult selle nõudega ei ole kohtuorganid mitte kuhugi jõudnud. Sellel lihtsal põhjusel, et ... Mina ei ole kohtuniketöö hindaja, kuid mulle tundub, et väga keeruliste ja sensitiivsete küsimuste puhul ei kipugi otsuseid tulema, sest seda otsust ei paista mitte kusagilt. Ja tundub, et ... Ma ei taha seda öelda, ma parem ei ütle. Minu asi ei ole kohust arutada. Kohtuotsust ei ole. Me ootame seda pikisilmi. See pidi tulema märtsis, siis see pidi tulema mais, siis see pidi tulema eile ja nüüd võib-olla tuleb ülehomme. Ja millal ta tuleb, ei tea mitte keegi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Ma nõustun Teiega. Tallinna vee kvaliteet on hea. Mina tulin 1990. aastal Tallinnasse õppima ja siis seda ... ma tulin Viljandist, puhta veega kohast ja siis pidin jooma kloorivett. See oli õudne, see oli tõesti kloorimaitsega vesi.
Aga küsimus. Kuulates Teid ja veidi ka nördimust, siis kas ehk linnavalitsus soovib Tallinna Vett tagasi osta?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Jah, Tallinna Linnavalitsus soovib Tallinna Vett tagasi osta.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Tänan! Ja lugupeetud abilinnapea! Tahtsin esitada täpselt sellesama küsimuse, mille Riina Solman ära esitas.
Aga ma küsiksin siis niimoodi. Et kui kaugel Te selle mõttega olete täna, et Tallinna Vett tagasi osta?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Siin puldis. Sellepärast et, ma kohtusin hiljuti Tallinna Vee nõukogu esimehega ehk siis sisuliselt strateegilise partneri esindajaga. Nad on oma investeeringuga väga rahul. Nad väga tänavad neid inimesi tagantjärgi, kes 2001. aastal neile selle võimaluse andsid. Ja selle tõttu ma rõhutan veel kord, et erainvestori käitumine, mida ei ole võimalik ette prognoosida, on väga pragmaatiline ja väga lihtne. Temal ei ole strateegilist vastutust mitte millegi ees. Tema võib ennast ... börsiettevõte võib ennast turult välja tõmmata nagu ülilihtsalt. Ja selle tõttu, kui Te küsite, et kas Tallinna linn tahaks ja on valmis Tallinna Vett tagasi ostma, siis me loomulikult ... me ei saagi teisiti mõelda, sest meil ei ole valikuid. Ja meil ei ole valikuid teie pärast. Ja me peame vastutama selle linnakodaniku õiguse eest juua puhast vett ja lasta vetsus potist alla seda, mida on vaja lasta. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, teine küsimus, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Te natuke dramatiseerite üle. Et kui Tallinna Vee strateegiline investor oma osaluse müüb, et Tallinna Vesi ju jääb ikkagi alles Tallinna linnas veeteenust osutama.
Aga Teie vastusest ma loen, et Tallinna Linnavalitsus on tariifi küsimuses siis valmis linnaelanikke selles protsessis igakülgselt toetama. Et tõesti, kui nüüd pärast Riigikohtu otsust Konkurentsiameti peadirektor oli see, kes tõlgendas otsust nii, et linnaelanikel oleks õigus ülemäärase vee hind tagasi nõuda. Et kui see uus hind saab kehtestatud ja on selge, et vana hind oli liiga kõrge, et kas Te siis toetate, et tallinlastel oleks õigus seda ülemäärast veehinda tagasi nõuda?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ma kohtusin täna Konkurentsiameti peadirektoriga ja me arutasime seda teemat, ja me kohtume veel ka järgmisel nädalal. Ja ma küsisin tema käest lihtsalt väga inimliku küsimuse, et "miks sa ei ole vastanud siis meie palvele see veetariif kas kinnitada või põrmu lükata". Ta vaatas maha, ta oli väga kurb. Ta tahtis minuga veel kokku saada. Ja ta ütles, et ega keeruline küsimus on, keeruline küsimus on. Konkurentsiamet peab arvestama ka võrdlevaid hindu ilmselt. Ma ei tea nende protseduure nii ülitäpselt. Aga nagu ma rõhutan, Tallinna vee kvaliteet ja tema tegelik hind on tegelikult ülihead. Ja ilmselt ka Konkurentsiametis töötavad vastutustundlikud inimesed ja tänu sellele on neil läinud rohkem kui 90 päeva meie tagasihoidliku, juba alandatud tariifi taotluse kas kinnitamiseks või tagasilükkamiseks.
Ehk, ma veel kord kinnitan Teile, härra Priidu Pärna, kui juristile. Et Riigikohtu otsust lugedes ... mina ei ole jurist, mina olen raamatupidaja. Aga ka mina lugesin Riigikohtu otsust, kus ei ole pooltki sõna juttu, et kellelegi Riigikohus toetaks nõude esitamise võimalust ja midagi sellesarnast. Ehk ma rõhutan veel kord. Riigikohus ei ole teinud mitte mingisuguseid ettepanekuid nõuete esitamise võimaluse kaalumisekski. See, et kui keegi midagi kusagil tõlgendab ... Mulle ka tohutult meeldib tegelikult unistada suurelt. Aga ma kinnitan Teile, et suured unistused tihti ei realiseeru, sellepärast et nad jäävad millegi taha pidama. Siin on ilmselt tegemist nii rahvusvahelise kohtu kontekstis kui kohaliku Konkurentisameti kontekstis olukorraga, kus kõik on kehvade valikute ees ja miskipärast otsustada ei taha. Aga Teie saate vett juua ka homme. Ma luban!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Jätkaks natuke selle esimese küsimuse küsitu mõtet. Et kui see Tallinna vee hind on tegelt nii hea, et millel siis baseerub üldse nagu Konkurentsiameti konstruktsioon ja väide, et need hinnad on liiga kõrged? Et kas see ainult lähtub sellest ettevõtte väga kõrgest kasumlikkusest?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Seda küsimust peaks esitama kahjuks neile. Aga mulle pigem tundub küll, et ettevõtte majandusnäitajad võiksid olla selleks aluseks. Ütleme nii, et tahtmata taas minna detailidesse, siis tegelikult selle protsessi sees tõepoolest ... No ütleme nii, et kui me võtame ettevõtte numbrid aluseks, ma küsin, miks mindi börsile. Et raha polnud ju vaja. Jne, jne. Aga las ta siin olla. Mina ei saa nende eest vastata.
Ja ma väidan endiselt, et meil on hea veehind ja meil on hea kvaliteet. Meil on hea ettevõte ja tarvidusel Tallinna Linnavalitsus on endiselt valmis oma linlasi sellest ettevõttest mitte ilma jätma isegi siis, kui midagi väga saatuslikku või fataalset peaks sekkuma. Ja kui mingi erastruktuurid loobuksid sellest kõigest, siis linlaste jaoks ei tohi muutuda mitte midagi. Ja kui see oleks linna oma lõpuni, siis meil oleks hoopis teine olukord. Siis me ei oleks kinni selles äriplaanis, mis 2001. aastal lepingusse kirjutati. Me saaksime sekkuda ettevõtte hinnapoliitikasse, mida me täna teha ei tohi kahjuks. Ehk tegelikult on tegemist väga traagilise aktsionäride lepinguga. Ja ütleme nii, et kui mina oleksin olnud 2001 Tallinna linnapea, ma sellist lepingut ei oleks teinud. Ma ei oleks ajanud segamini seda, et ma olen linnapea, mitte aktsiaseltsi juht. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Olle Koop, palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh! Hea aselinnapea! Mainisite, et on plaanis Tallinna Vesi börsilt tagasi osta või Tallinna linnale. Et kust Te plaanite selle 150 miljonit suurusjärgus leida selle jaoks, et see tagasi osta? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ma juhin Teie tähelepanu, härra Koop, sellele, et ma ütlesin väga selgelt, et Tallinna linn oleks nõus ta tagasi ostma. Loomulikult me ei saa seda teha nendel tingimustel, kus ta maksab 150 miljonit. Börsilt tagasiostmise võimalust meil täna isegi ei ole, sellel lihtsal põhjusel, et börsile mineku hetkel kirjutati aktsionäride lepingusse sisse see, et kumbki strateegilistest partneritest ei oma õigust üksinda asuda turult ettevõtet kokku ostma. Tõsi, mina tegin ettepaneku partnerile, et võib-olla meil tasuks seda lepingumuutmist kaaluda. Nemad sellega nõus ei olnud.
Ma juhin veel kord tähelepanu. Tallinna linn peab Tallinna Vee tagasi ostma selles olukorras, kus ohtu satub linna vee- ja kanalisatsiooniteenusega varustamine. Ja selleks peame me valmis olema, maksku see siis ükskõik, mis ta ei maksa. Meil ei ole valikuid. Eraettevõttel on alati valikud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega on arupärimine vastatud!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Aitäh!
18:58 Päevakorra punkti alustamine - 17. Ühistranspordikorraldusest Haaberstis 17. Ühistranspordikorraldusest Haaberstis
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Viimane päevakorrapunkt "Arupärimisele vastamine" Isamaa fraktsiooni aseesimees Mart Luik "Ühistranspordikorraldusest Haaberstis". Arupärimisele vastab abilinnapea Kalle Klandorf. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Austatud volikogu esimees, austatud arupärija! Vastasin Teile 21. juulil Teie esitatud hulgalistele küsimustele ja pean seda enda arvates piisavaks. Aga olen nõus vastama küsimustele siit puldist. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Aitäh põhjaliku vastuse eest! Kahjuks ma sealt ikkagi ei lugenud välja seda kõige põhilisemat vastust, et miks on jäetud mitu asumit ... et kas Te peate mõistlikuks Tallinna linna seisukohast, et mitu Tallinna asumit on ilma bussiliikluseta, otsebussiliikluseta Tallinna kesklinnaga. Ja ma räägin siis Tiskre, Vismeistri ja Pikaliiva asumitest. Seal sõidab üks buss. Et kirjeldada seda olukorda: seal sõidab üks buss, see on number 4, see sõidab Õismäele ja kõik inimesed tulevad bussist maha ja lähevad üle tee järgmise bussi peale, mis viib nad tegelikult sinna, kuhu nad sõita tahavad ehk kesklinna.
Ja ma ikkagi kordaks selle küsimuse üle. Et kas Te peate nagu mõistlikuks, et nii jääbki? Et see on piirkonnale väga suur tagasilöök. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Loomulikult me tahaksime, et iga inimese kodu juurest läheb buss otse kuhugi sinna, kuhu ta sõita tahab. Aga antud kontekstis ma ka ei pea seda väga loogiliseks. Sest kui siin ka Teie vastuses ma näitasin, vastasin sellele, mikspärast see ei ole loogiline, sest teatud bussiliinidel on sõitjate arv tohutult väike.
Siin oli ka küsimus näiteks, et palju siis linnaelanikud kesklinna pääsemiseks kasutavad tasulist Harju maakonnas liikuvat ühistransporti, siis tööpäeva jooksul kasutab 114 tallinlast. Ja ümberistumine ... Ma ilmselt eelmine kord kunagi rääkisin TTÜ uuringust, kus ka TTÜ võttis osa sellest Tallinna liikuvusest ja busside liikuvusest. Siis kõige rohkem kasutasid inimesed ... olid otseliinidel ja ühe ümberistumisega oli juba tunduvalt vähem. Nii et üks ümberistumine suhteliselt suures linnas on väga normaalne nähtus. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud vastaja! Siis kui Tallinnasse loodi tasuta ühistransport, siis üheks põhjuseks oli see, et inimesed kasutaks rohkem ühistransporti ja vähem autosid. See piirkond, millest juttu on, see on üks sihuke hommikuti ummikute tekitaja. Et ehk, kui sealt liiguks buss, mis sõidab otse linna, siis inimesed kasutaksid ka seda ühistransporti rohkem kui tänases olukorras, kus kas peab ümber istuma ... või Te siin vastustes toote välja ka mõned teised bussinumbrid, mida tegelikult näiteks hommiku tipptunnil ja ka õhtusel sõidab vähe. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ma ei tea. Vist see ummikuprobleem on lahenenud ja ma kutsun Teid siis 28-ndal avama seda Haabersti ristmikku. Et seal enam probleeme küll ei ole, vähemalt nii palju, kui ma sõitnud olen ja nii palju, kui ma ka kuulnud olen inimestelt. Seda esiteks.
Teiseks. No mis mul jääb siin üle korrata? Et sõitjate arv on väike nendest asumitest, kes sõidavad otse linna ja kes üldse neid liine kasutavad. Kõik teed, mis on Tiskre asumis, mis on üldse seal kandis, ei ole bussiga sõidetavad. Sellepärast bussid liiguvad teatud tänavatel. Ja ega siin rohkem muud ei olegi vastata.
Viimased uuringud, mis näitavad rahulolu bussiliikluse osas, on väga kõrge protsendiga. Üle 80% tallinlastest, oli see 82% vist, on rahul ühistranspordiga. Nii et ma väga ei põhjendaks seda või ei pööraks sellele tähelepanu. Peale selle käib veel tasuta koolibuss otse sealt Balti jaama. Nii et üldiselt on ikkagi väga hästi tagatud suund, mis on.
Ja neid bussinumbreid, nagu Te siit ka ütlesite mulle, neid on siin ikkagi märgitud, et ikkagi viis–kuus bussi lähevad otse Mustamäe suunale. Sama palju lähevad ... Haaberstist lähevad kesklinna suunale. Ma tõepoolest ei näe selles väga suurt probleemi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea vist ei ela seal piirkonnas, sellepärast ta ei näe seda probleemi. Et ma kirjeldan Teile olukorda. Et Kakumäe teel tõesti satub nii, et Kakumäelt tuleb kaks bussi üksteise sabas, mõlemad on tühjad, sest sinna läheb mitu liini. Aga Tiskresse ja Pikaliivasse läheb seesama üks õnnetu buss. Ja nüüd, kui me vaatame 21A, mis sõidab Kakumäe poolsaarelt Õismäele, siis Teie enda poolt viidatud uuringus on näha, et seal on ka neid n-ö valideerimisi kolm korda vähem kui 21B, mis sõidab Kakumäelt kesklinna.
Et kas see Teile ei näita mitte väga selgelt, et inimesed ei taha nii lühikest vahemaad sellest piirkonnast, ükskõik kas Pikaliiva, Tiskre või ka Kakumäe, nad ei soovi sealt Õismäele sõita? Neil ei ole midagi Õismäel teha. Nad tahaksid kesklinna saada. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Jah. Kui Te seda ka nägite, siis see võimalus ... Te ise just ütlesite, et see võimalus on sealt sõita. Üks buss ei sõida, üks buss sõidab. Ja järelikult see buss ka meie andmete järgi ei ole nii täis, et seda peaks veel kuskile otse viima.
Nii et minu arvates ... Veel kord ütlen. See ei ole probleem, vähemalt meie andmete järgi, mida meie näeme. Visuaalselt jah, võib olla ju igasuguseid probleeme mõnedel päevadel. Aga ma ei arva, et see oleks nüüd katastroof. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Jaa, tänan! Lugupeetud abilinnapea! See on väga tore, et see Haabersti ristmik valmis on ja väga tore on sealt n-ö üle selle viadukti sõita. Ainult et see ummik, mis enne seisis seal Rocca al Mare keskuse ees või parkimisplatsi kõrval, on liikunud nüüd nende järgmiste valgusfooride taha, mis seal Harku järve kõrval on. Et need viimased kolm valgusfoori, mis sealt Keila poole jäävad, seal taga tuleb üsna tüki maad seista, kui tipptunnil Tallinnast välja sõita. Et kuidas Te seda kavatsete lahendada?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Oleme teadlikud sellest probleemist. See ei hakka, viimased kolm valgusfoori, Tallinna piirist, vaid see probleem hakkab juba sealt, kus riik ehitab teed, sealt mäe pealt ülevalt poolt. Nii et me oleme selle probleemiga ... probleemist teadlikud ja me püüame neid valgusfoore nagu parandada, et see läbilaskevõime sealt suureneks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Hea abilinnapea! Et kui siin transpordist juba jutuks läks. Et valimiste ajal oli palju jutuks just uute ühenduste ja trammiliinide loomine Haabersti poole, Mustamäele, Piritale, Lasnamäele. Et kaugel me sellega oleme? Ja linnavalitsus on ehk mingeid samme ka juba astunud, ma loodan. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Teatavasti trammiliin ei ole bussiliin ja trammiliini on üsna raske rajada ja trammiliini rajamine on üsna kulukas. See on kindlasti tulevikumuusika ja needsamad suunad, mida Te ütlesite, need on meil ka vaatluse all. Veel rääkimata Viimsist ja Pirita kandist, mis iganes. Esmajärjekorras me püüame tihendada ja parandada liiklust lennujaama, lähemal ajal. Püüame teha liikuvust, trammi liikumist sadamasse, sadama ja lennujaama vahelist ühendust. Eile meil oli Lennujaamaga kohtumine. Kusjuures, me võib-olla plaanime vajadusel teist rööpapaari sinna lõpp-peatusse ja lennujaama juurde paralleelselt panna, nagu Tondi jaamas on, et saaks rohkem ja kiiremini tramme liikuma. See on nagu üks teema.
Kui Te tahate teada ... Eelkõige me lubasime kiiremini parandada bussikliiklust, oleme lubanud ja oleme lubanud tihendada või siis uusi liine avada. See on täiesti õigus, see on meil päevakorras.
Ainuke asi on selles, et natuke, kui Te lugesite tänast, vist oli Äripäev, natuke selle meie plaani rikkus ära üks eraettevõte, kes on meiega koostööpartner. Me peame hoidma teatud reservi eriolukordadeks, sest siiamaani meil ei ole kindlust, millal see eratranspordiettevõte kas lõpetab või ei lõpeta oma tegevust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Ei ole lugenud Äripäeva. Vabandust! Aga lennujaama tegelikult trammiühendus ju on ja ma mõistan, võib-olla on huvi seda nagu paremaks muuta. Sadama trammiühendus kesklinnaga ja kuhu iganes suunas on tegelikult ka suhteliselt vana projekt. Minu meelest nüüd vist Tallinnas tegutsev Toomas Aidak rääkis sellest juba 7 või 8 aastat tagasi. Ja isegi minu Majandusministeeriumis olles oli see juba arutelu all, et seda eurorahadest teha. Ega siis lennujaama ühendus tehti ka Rail Balticu rahade eest tegelikult.
Aga minu küsimus oligi võib-olla mitte transpordi tihendamisest üksi, vaid just see, et äkki kvalitatiivselt uued ühendused linnaosade suundades. Et sellepärast küsisin.
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Jaa, aitäh! Loomulikult me oleme arutanud ja eks needsamad probleemid, mis Te siin olete küsinud, me oleme vaadanud. Lihtsalt, täna meil on sellised vastused, nagu on.
Aga bussihange on tulemas, me saame uusi busse täiendavaid. Mitte küll sellel aastal. Sellel aastal me kuulutame uue trammihanke välja, võib-olla tuleval aastal. Nii et me loodame neid asju parandada järgneval aastal.
Tihendatakse niikuinii sügisel bussiliini, aga pikendatakse ka. Me siiski mõned bussiliinid suudame pikendada, aga uusi bussiliine ma kahtlen, kas me suudame avada sellel aastal veel. Loodame, et järgmisel aastal. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega on arupärimine vastatud!
19:09 Päevakorra punkti alustamine - Avalduste ärakuulamine Avalduste ärakuulamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nüüd on päevakorrapunktid läbi arutatud ja võime asuda avalduste ärakuulamise juurde! Esimesena saab sõna Õnne Pillak. Palun!
Kõne - Õnne Pillak Õnne Pillak
Lugupeetud istungi juhataja, abilinnapea ja veel saalis olevad kolleegid! Ma esitan arupärimise koos oma fraktsiooni kaaslase Taavi Rõivasega, mis puudutab Tallinna eluasemepoliitikat. Üldse mitte kuidagi pahandades või kritiseerides, aga lihtsalt, et püüda aru saada, milline siis see Tallinna poliitika on.
See arupärimine on ajendatud sellest, et sellel suvel nüüd siis lõppes – ma saan aru, et see on siis pilootprojekt – sotsiaalmajutusüksuste resotsialiseerimise plaan, eesmärgiga siis inimestele anda eluruumid vaba turu tingimustes. Et turult siis üüriti neile eluruumid.
Samas me teame seda, et linn on miljonite eest ehitanud munitsipaalmajutusüksuseid. Teisalt jälle linnal endal on elupindasid, mis me siin volikogus oleme otsustanud ka müüki panna.
Et puhtalt täpsustavad küsimused, et saada pilt ette, mis siis täpsemalt Tallinna linnas eluasemete teemal toimub. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Riina Solman, palun!
Kõne - Riina Solman Riina Solman
Suur tänu, härra volikogu esimees! Tänan kõiki, kes on veel kohale jäänud ja jaksavad! Ka minul on üks arupärimine ja see puudutab aktiivseid linnakodanikke.
Meil kõigil on ilmselt hea meel, kui linnakodanikud küsivad infot, paluvad abi. Ja minu poole pöördusid konkreetselt elanikud, kes tunnevad huvi superhaigla ehitamise vastu. Et nemad on siis kuulnud või teavad, et plaanitakse nende kodukoha lähedusse seda. Aga infot ei ole. Ometi ma nägin ajalehes Kesknädal, mis mulle juhuslikult näppu sattus, et oli superhaigla kohta küll juba infot olemas. Et ma loodan, et see ei jää siiski Keskerakonna ehitamise kavaks, vaid on mõeldud ikkagi erakondadeülesena ja inimeste aitamiseks.
Seega ma küsingi arupärimises healt abilinnapea Tõnis Möldrilt, kaugel asjade seis on. Ja küsin ka siis nende Paevälja elanikega suhtlemise kohta. Et kas neid on kaasatud ja kas on plaanis seda teha? Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Nüüd on avaldused ära kuulatud! Annan teada, et järgmine linnavolikogu istung toimub korraliselt 6. septembril! Kuulutan istungi lõppenuks!
19:12 Istungi lõpp