Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 06.09.2018  
Istungi number: 14  
Istungi aeg: 16:00 - 19:50  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-06.09.2018.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
15:59 Istungi algus
Juhataja saabus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Austatud linnavolikogu, head kolleegid! Alustame 6. septembri istungiga!
Nii! Aga enne, kui asume istungi tavapärase protseduuri juurde, soovin õnnitleda sünnipäevalapsi! Ilona Uzlova! Maksim Volkov! Anto Liivat! Aleksander Bessedin! Olle Koop! Jüri Ennet!
Head kolleegid! Eelmisel nädalal tekkis terve rida küsimusi protseduuri osas ehk siis uue volikogu töökorra kohta. Tegelikult kõiki muudatusi me olime kokku leppinud eelnevalt fraktsioonide esindajatega ja juhtidega, aga igaks juhuks loen veel üks kord ette, kuidas see uus töökord reguleerib meie elu.
Et 1. juulist on jõustunud linnavolikogu töökorra muudatuste järgi uued reeglid ja seda oli võimalik ka juba näha esimesel rahanduskomisjoni istungil. Ja ma tuletan meelde, et nii põhieelarve kui ka lisaeelarve esimesel lugemisel rahanduskomisjonis saavad osaleda kõik volikogu liikmed. Ehk siis mitte ainult komisjoni liikmed. Saavad osaleda ja esitada küsimusi. Ja eelarve teisele lugemisele kutsutakse lisaks komisjoni liikmetele need volinikud, kes tegid eelarve eelnõule muudatusettepanekuid. Ja neil on õigus neid komisjonis ka selgitada, mitte esindajate kaudu, vaid isiklikult.
Lisaks sellele jõustus linnavolikogu töökorra muudatus, millega antakse igale linnavolikogu fraktsioonile, ühele linnavalitsuse esindajale ja istungi juhatajale võimalus esineda kuni 2-minutilise sõnavõtuga enne istungi päevakorra arutamist. Kehtima jääb ka võimalus võtta sõna peale päevakorra ammendumist kestvusega kuni 5 minutit.
Nii! Ja mõned siis uudised, mis kindlasti jõudsid teieni meili kaudu. Aga igaks juhuks kordan veel üks kord. Et, 28. septembril toimub üks minu arvates huvitav üritus Alexela Kontserdimajas. Nimelt heategevuskontsert, mida me korraldame koos saatkondadega, kaheksa saatkonda. Ja ma loodan, et kõik volikogu liikmed tulevad kohale. Aga ka ostavad pileteid, kuna selle kontserdi tulu läheb Tallinna Lastehaiglale.
Nii! Nüüd oli saadetud info ka selle kohta, et meie kolleegid Riias ootavad meid külla. Ja kõik, kes soovivad delegatsioonis osaleda, palun andke märku 10. septembrini.
Ja veel üks info. Et 1. oktoobril on meil nüüd uus tähtis päev, omavalitsuste päev ja volikogus seoses sellega esmakordselt toimub avatud uste päev, mida me korraldame kõik koos ehk siis kõik fraktsioonid koos.
Nii! Nüüd info on edastatud. Jätkame istungiga! Palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda kuni 5-minutilise avaldusega peale päevakorra ammendumist. Selleks vajutage puldil klahvi "Kõne". Ja registreerunud on Rainer Vakra ... Ei ole. Merilin Anijärv, Kersti Kracht. Ja viimasena saab sõna Kersti Kracht.
Nüüd asume tänase päevakorra juurde. Tänases päevakorraprojektis on meil 17 päevakorrapunkti. Kas kellegil on ettepanekuid päevakorra osas? Mul on üks ettepanek. Täna peale lõunat jõudis selline info, et lugupeetud abilinnapea Züleyxa Izmailova on jäänud haigeks, on mingi terviseprobleem, ja ta ei saa osaleda istungil. Ehk siis mul on ettepanek tema arupärimised välja võtta, aga see ei tähenda, et ta nüüd ei pea vastama seoses töökorra muudatustega. Antud juhul see tuleb päevakorda tagasi. Kas keegi soovib seda hääletada? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen hääletusele 6. septembri istungi päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 66 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on päevakord kinnitatud!
Nüüd mul on küsimus sõnavõtuks registreerunutele. Kas keegi soovib esitada umbusaldusavaldust? Ei soovi.
Nii! Ja samuti enne päevakorra juurde asumist kõigil fraktsioonide esindajatel on siis võimalus esineda ühe kuni 2-minutilise sõnavõtuga. Kas fraktsioonid soovivad seda õigust kasutada? Palun! Kersti Kracht, palun! Ja käega märku anname, käega. Palun! 2 minutit.
Kõne - Kersti Kracht Kersti Kracht
Tere, lugupeetud linnavolinikud! Mul on teile üks pöördumine. Juba kevadel ma panin tähele ühte sellist huvitavat asja, et meil on mõned volinikud, kes ei ole tutvunud nende materjalidega, mis meil on istungi materjalid. Esitavad selliseid küsimusi, mis on kõikides nendes eelnõudes ja seletuskirjades kirjas. Eriti paistavad silma sellega need inimesed, kes on harjunud minevikus, oma eelmises elus, töötanud kas nõunike või assistentidega, kes neile kõik nagu ette valmistavad.
Mul on teile palve. Palun ärge raisake meie kõikide aega! Et me istume siin, nüüd tuleb veel sügis ja n-ö pimedad õhtud novembris. Et ärge palun kulutage meie aega sellega, et te ei viitsi läbi lugeda materjale! Ma väga palun teid - austage minu ja kõikide teiste kolleegide aega! Ma tänan teid!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Riina Solman, palun! Anname käega märku! Palun!
Kõne - Riina Solman Riina Solman
Jah, suur tänu, härra volikogu esimees! Lugupeetud kolleegid! Täna me arutame lisaeelarvet ja kuivõrd Isamaa erakond on aastaid juba juhtinud tähelepanu linnas leidnud korruptsioonijuhtumitele ja soovinud näha sisulisi samme, et seda vähendada, siis me tunnustame linnavalitsust selle eest, et mais, pärast Sõle Spordikeskuse altkäemaksujuhtumit, andsite teada, et Tallinn moodustab koostöös Soraineni Advokaadibürooga korruptsioonivastase strateegia väljatöötamise töörühma. Aga me arvame, et ainult sellest töörühmast ja selle strateegiast ei piisa, seetõttu me anname üle arupärimise, et saada täpsemalt teada selle strateegia sisust ning ühtlasi kutsume kõiki kolleege toetama meie lisaeelarve ettepanekuid, kuhu me siis pakume välja kaks uut väga kulutõhusat meedet korruptsioonivastaseks võitluseks.
Ja täpsemalt. Esimene muudatusettepanek on see, kui me taotleme eelarvelisi vahendeid, et luua ametnikele veebipõhine korruptsioonitest. Ja see on ka siis kohustus ühtlasi Tallinna linna sisekontrollile, et seal siis linnaametnikud perioodiliselt teatud intervalli järel täidavad selle korruptsioonitesti, vastavad korruptsiooni seadust puudutavatele küsimustele ja kaasustele. Ja see on selline lihtne meede, mis hoiab neid kogu aeg värskena ja hoidumast siis kuritarvitamist oma ametipositsiooni.
Teine meede oleks, mida me palume kolleegidel toetada, a‘ la kinnisvaraportaali eeskujul loodav otsinguportaal, kus siis alla riigihanke piirmäära jäävad lepingupartnerid leitakse otsinguportaalist ülesse. Nii me saame teada, saame suurema läbipaistvuse, mida hangitakse, kui suurte summade eest alla riigihanke piirmäära.
Palume neid muudatusettepanekuid toetada! Ja anname üle arupärimise. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Jah, Rainer Vakra, palun!
Kõne - Rainer Vakra Rainer Vakra
Aitäh! Austatud volikogu esimees, head volinikud! Austatud linnapea! No siin saalis on tegelikult tehtud poliitiline otsus, poliitiline otsus see, et Tallinnas on tasuta ühistransport. Jah, siin saab kiirelt öelda, et tasuta asju pole olemas. Aga on olemas poliitilised otsused, mida me maksumaksja raha eest teeme, milliseid teenuseid me pakume.
Samasugune otsus on täna tehtud ka riigis. Aga on üks väga suur erinevus. Riigis on see tõepoolest kõigile. Näiteks ka tallinlastel on võimalik Kagu-Eestis istuda bussi, sõita tasuta. Tallinnas kahjuks ei ole seda võimalust ei tudengitel, ei välismaalastel. On vaid ainult tallinlastel. Minu meelest oleks aeg siin saalis seda otsust täiendada, seda laiendada, et ka Viljandist või Hiiumaalt tulev tudeng tõepoolest saaks nautida tasuta ühistransporti. Et Tallinn oleks tõepoolest roheline ja keskkonnasõbralik.
Muuseas, see on programmiliselt sees ka erakonnas Isamaa, kes on selle valimisprogrammi kirjutanud. Seda mõtet tegelikult toetas ka tänane linnapea Taavi Aas ühes valimiseelses debatis, mainides, et kui riik selle ära teeb, siis miks mitte, võiks mõelda selle üle ka pealinnas. No loomulikult endine majandusminister Kristen Michal kortsutab seal kulmu, aga ma mäletan, ka tema ütles linnapea kandidaadina, et asjad on hästi nii nagu on, et igatahes lõhkuma te seda ei hakka. Nii et nüüd on põhjust võib-olla konsensuslikult pead kokku panna ja tõepoolest vaadata seda, et kuidas Tallinn jätkuvalt saaks olla selles valdkonnas pioneer. Jah, nüüd saab keegi öelda, et see on ju piletitulu, 4 miljonit eurot. Ma usun, et väga suure kokkuhoiu saab juba siis, kui ühelt poolt kogu see piletimüügisüsteem ja kontrollipool üle vaadata ja lõpetada. Ja teiselt poolt lihtne näide enda elust. Kui trammiga sõita lennujaamast kesklinna ja kui seal on olemas välisturistid, kes soovivad piletit osta, siis pursivad trammijuhid väga selgelt inglise keelt ja ütlevad "Free, free, free!". Ehk põhimõtteliselt tähendab see seda, et tegelikult juba päriselus välisturistid neid pileteid ei osta.
Kokkuvõttes. Mis oleks ilusam kui ka sadamas, lennujaamas oleks suur silt väljas - minugi poolest kas või roheline -, mis ütleb "Tere tulemast keskkonnasõbralikku pealinna! Tere tulemas linna, kus on tasuta ühistransport kõigile!". Aitäh!
Ja sellega seoses ma annan üle ka väikese arupärimise, et saada viiele küsimusele vastused, et kas linnapea mäletab seda, mida ta rääkis ennem valimisi! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kas keegi veel fraktsioonis soovib? Keskfraktsioon Deniss Presnetsov, palun!
Kõne - Deniss Presnetsov Deniss Presnetsov
Austatud Tallinna volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Soovin teile kõigile head uut õppeaastat! Jagan teiega rõõmu Tallinna haridusvaldkonna edusammudest ja arengust.
Õpilaste arv nii põhikoolis kui gümnaasiumiastmes kasvab. Tänavu läks õppima I klassi prognoosi kohaselt 4300 õpilast. Viimastel aastatel on Eesti haridusliku erivajadustega laste arv üha kasvanud ning seetõttu ka vajadus haridusliku tugiteenuse järgi. Möödunud aasta sügisel avati Tallinna Õppenõustamiskeskus. Kuna HEV-lapsed vajavad toetamist ka koolis, tuleb koolidel palgata senisest enam tugispetsialiste. Käesoleva aasta eelarvesse kavandati vahendid 88 täiendava tugispetsialisti koha loomiseks alates 1. augustist. Selleks planeeriti 677 000 eurot.
Koolide renoveerimiseks investeeris linn kokku 15,7 miljonit eurot. Renoveeritud või üles ehitatud on järgmised hooned: Tallinna Prantsuse Lütseumi võimla, Tallinna Pae Gümnaasiumi juurdeehitus, Tallinna Pääsküla Kool ja Tallinna Nõmme Huvikool, Vanalinna Hariduskolleegium Pühavaimu 8, Pirita-Kose Lasteaed. Järgmistena planeeritakse renoveerida või üles ehitada Tallinna Arte Gümnaasiumi, Tallinna Tondi Põhikooli, Tallinna Saksa Gümnaasiumi, Lasnamäe Põhikooli, Järveotsa tee 33 uue lasteaia ehituse, Huvikeskuse Kullo saali, Sitsi Lasteaia, Tallinna Männikäbi Lasteaia. Teised investeeringud sel õppeaastal on 100 mänguväljakut Tallinna lasteaedadele, jalgrattaparklad koolide juurde, täiendavad ruumid Tallinna Õppenõustamiskeskusele.
Tallinnas on juba aastaid olnud traditsiooniks, et kui jaanuaris tõusevad riigieelarvest palka saavate pedagooigide töötasud, siis septembris tõusevad need ka linna eelarvest palka saavatel haridustöötajatel.
Kallid kolleegid! Lubage veel kord õnnitleda meid uue õppeaasta puhul ja soovida kõigile tervist, kannatust, loovust ja unistuste täitumist. Töötame meie laste tuleviku nimel! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Nii! Hea volikogu esimees, head volinikud! Peatun kahel teemal. Esimene on. Vaatan saalis ringi ja arvan, et siia mahuks üks Eesti lipp. Ma arvan, et volikogu esimees on võtnud konstruktiivsema hoiaku. Ta alguses ütles, et vaatas temagi ringi, ei näe kohta, kuhu panna Eesti lippu. Peale erinevaid uudiseid lugesin mina uudistest, et ta teeb juba ettepaneku opositsioonile ja koalitsioonil ühiselt asuda otsima kohta lipule. Ma arvan, et koostöövaimus me võiksime selle koha leida, muidu ma tulen jälle järgmine kord pulti ja lõpuks toome selle lipu ise siia kohale. See on esimene teema.
Nüüd teine teema on täpselt sama põhimõtteline ja see puudutab Eesti haridussüsteemi. 2017. aasta kohalikel valimistel me küsisime ja saime väga tugeva mandaadi sellele, et Eesti haridussüsteem oleks ühtne. Lasteaiast alates eestikeelne. Me anname sisse ülesande Tallinna Linnavalitsusele, et alustada eestikeelse õppega üleminekuajaga 5 aastat. Siin on ka teine põhimõte, mis puudutab kogu haridussüsteemi ühtsust. Põhikoolis ja gümnaasiumihariduses meil osalustasu ei ole. Meil ei ole ka isegi kõrghariduses osalustasu, ehkki see ei ole kuidagi kohustuslik. Ja samas ometi Tallinnas 97% lastest käib lasteaias ja küsime kõrget kohatasu, mis on juba 61 eurot ehk aastas 671 eurot ühe lapse pealt. Tallinn on rikas linn, kui seda raha õigesti kasutada. Selle asemel, et seda kasutada munitsipaalpropagandaks, eesti ja venekeelseks, selle asemel, et seda kasutada muudeks toredusteks, võiks seda kasutada lastega perede heaks ja laste jaoks.
Nii et me anname sisse eelnõu, millel on kaks eesmärki: eestikeelne õpe alates lasteaiast 5-aastase üleminekuga ja lasteaia kohatasu kaotamine. Aitäh! Palun!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kas linnavalitsuse esindajad soovivad ka sõna? Ei soovi. Siis võime alustada päevakorra arutamisega.
16:22 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE140 Innovatsioonikomisjoni koosseisu muutmine 1. OE140 Innovatsioonikomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 1 "Innovatsioonikomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab innovatsioonikomisjoni esimees Andres Kollist. Palun!
Ettekanne - Andres Kollist Andres Kollist
Lugupeetud volikogu, lugupeetud volikogu esimees! Juhtus nii, et lugupeetud volinikud Keit Pentus-Rosimannus ja Kadi Pärnits peatasid oma volitused ja nende asemel tulid volikokku Eeve Kivi ja Mart Meri ja nad arvati ka innovatsioonikomisjoni koosseisu ja nüüd on need nimetatud linnavolinikud oma volitused taastanud linnavolinikena ja Reformierakonna fraktsioon on teinud sellega seoses ettepaneku, et Keit Pentus-Rosimannus arvata ka innovatsioonikomisjoni koosseisu, ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon teinud avalduse, et Kadi Pärnits arvata innovatsioonikomisjoni koosseisu.
Ja neid ettepanekuid arvestades teengi ettepaneku nad innovatsioonikomisjoni koosseisu arvata. Aitäh teile!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Et kolleeg Kersti Krachti üleskutset järgides ma siis küsin. Kuna tuhanded tallinlased ... ja võib-olla ka väljamaal vaadatakse praegu Eesti poole sellise ootusäreva pilguga. Et innovatsioonikomisjoni koosseis muutub. Et äkki Te paari lausega ütlete, mida innovaatilist te siis vahepeal olete ka välja töötanud selles komisjonis. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andres Kollist Andres Kollist
Ma hea meelega räägiks ühest vanast asjast, mis on innovaatiliste lahenduste teekaart ja kus on ... kaks suurt punkti on selle teekaardi lõpus. Üks on see, et Tallinn võiks osaleda sellel määral, kui Tallinn n-ö saab osaleda, Rail Balticu ehituses. Ja teine on see, et Tallinn peaks kaasa lööma Tallinn-Helsingi tunneli ehituses selles osas, milles ta kaasa lüüa saab. Me ise kumbki neid ei ehita, aga kaasa töötama oleme valmis. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Innovatsioonikomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 64 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
16:26 Päevakorra punkti alustamine - 2. OE152 Linnavarakomisjoni koosseisu muutmine 2. OE152 Linnavarakomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 2 "Linnavarakomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab linnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov. Palun!
Ettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Seoses asjaoluga, et Tallinna Linnavalimiskomisjon 8. augustil k.a otsustas taastada Remo Holsmeri volitused linnavolikogu liikmena, langes linnavarakomisjoni koosseisust automaatselt välja Liina Hermaküla, kes oli siis sellel ajal ... asendas linnavarakomisjonis Remo Holsmerit. Nüüd Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon esitas 16. augustil avalduse, millega tehti ettepanek kinnitada komisjoni liikmeteks Taavi Rõivas ja Remo Holsmer. Lähtuvalt sellest ettepanekust ongi ette valmistatud käesolev eelnõu. Palun toetada! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised, Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Linnavarakomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 61 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
16:28 Päevakorra punkti alustamine - 3. ME144 Tallinna linna 2018. aasta lisaeelarve (I lugemine) 3. ME144 Tallinna linna 2018. aasta lisaeelarve (I lugemine)
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 3.
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Protseduuriline!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma taandan ennast järgmise päevakorrapunkti arutelult, et mitte sattuda - ja hääletamisest ka muidugi -, et mitte sattuda huvidekonflikti.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Austatud kolleegid, mulle tundub, et ma peaks kommenteerima. Loomulikult selline õigus teil on olemas, aga kohustust minu arvates ei ole, kuna lisaeelarve on ülddokument. Kui Te soovite, meie jurist veel üks kord seletab neid põhimõtteid.
Samas tegelikult, kuna meil on siin vahepeal tekkinud huvitavaid juhtumeid ühes omavalitsuses, siis ma saan aru, et võib tekkida selline tunne, et peakski ennast igalt poolt taandama, aga tegelikult seaduse järgi sellist kohustust ei ole. Hele, palun Teile sõna!
Tallinna Linnavolikogu Kantselei juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik - Hele Põld Hele Põld
Korruptsiooniastane seadus reguleerib siis toimingupiiranguid, mis tähendab seda, et ametiisik, antud juhul siis linnavolikogu liige, ei tohi osaleda otsuse või toimingu tegemisel, mis on seotud tema enda või temaga seotud isikuga. Seda reguleerib siis korruptsioonivastase seaduse § 11 lõige 1.
Ja sama paragrahvi lõige 3 ütleb siis need juhud, mil toimingupiirangut ei rakendata. Ja siin esimene punkt on kohe praeguses asjas nagu väga seotud on see, et õiguse üldakti vastuvõtmisel ja selle vastuvõtmises osalemisel. Ja teine lause ütleb, et riigi- ja kohaliku omavalitsuse eelarvet loetakse käesoleva seaduse tähenduses üldaktiks. See tähendab seda, et linnaeelarve vastuvõtmisel ei ole seda toimingupiirangut ja sellel põhjusel ei peaks keegi ennast taandama.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ma küsin, kas Te jätkuvalt soovite ennast taandada? See õigus on olemas. Kui Te jätkuvalt soovite, siis ma võtan selle vastu.
Tallinna Linnavolikogu liige - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ei! Ma jään oma seisukoha juurde!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! See õigus on alati olemas.
Aga "Tallinna linna 2018. aasta lisaeelarve". Ja alustame selle eelnõu esimese lugemisega. Sõna ettekandeks saab Tallinna linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Head kolleegid ja külalised! Tallinnas on saanud tavaks sügise hakul enne järgmise aasta eelarve arutelusid heita pilk jooksva aasta tegemistele ja toimetamistele, hinnata seniseid tulemusi ja vaagida aasta keskel täpsustunud võimalusi ning vajadusi. Seda kõike selleks, et kõik see hea, mis on kavandatud, ka parimal moel saaks teoks. Sellekohased ettepanekud on linnavalitsus koondanud lisaeelarve eelnõusse, mille käesolevaga volikogule kaalumiseks ja otsustamiseks esitame.
Põgusalt kõige olulisemast. Eelarve sissetulekute ja väljamineku mahust. Lisaeelarve vastuvõtmisel suureneb eelarve 44,2 miljoni euro võrra, mille tulemusena kujuneb linna 2018. aasta eelarve sissetulekute ja väljaminekute täpsustatud mahuks üle 727 miljoni euro. Nii et seega saab esmakordselt siis ületatud 700 miljoni piir.
Siinkohal tahaks kohe selgitada, et kuigi eelnimetatud kasv tundub esmapilgul üsna muljetavaldav, on käesolevaga tegemist siiski Tallinna linna vaatenurgast üsna tavapärase, tasakaaluka ja mõõduka lisaeelarvega, kus n-ö uute algatuste rahaline maht piirdub ligikaudu 7,7 miljoni euroga. Ehk teisisõnu, enamus lisaeelarve mahust seondub juba kas realiseeritud või eelnevalt kindlaks määratud kulutustega. Nii näiteks tegevuskulud riigi ja muude institutsioonide toetuste arvel moodustavad käesoleva lisaeelarve mahust 18,5 miljonit eurot; kulude hüvitamisega Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile seondub 8,1 miljonit eurot ning Ida-Tallinna Keskhaiglaga seotud finantseerimistehing moodustab sellest 10 miljonit eurot.
Tuludest. Lisaeelarvega suurenevad linna tulud kokku ligi 32,9 miljonit eurot, sh linnakassa tulud 8,4 miljonit eurot, millest 7,1 miljonit eurot on tulumaksukasv. Ja see omakorda tuleneb linlastest maksumaksjate arvu ja nende poolt deklareeritud tulu kasvust. Tallinlastel läheb hästi. Maksu- ja Tolliameti andmetel kasvas 2018. aasta 7 kuuga deklareeritud brutotulu maksumaksja kohta eelmise aasta sama perioodiga võrreldes keskmiselt 10,5%. Maamaksutulu suureneb 600 000 euro võrra ning reklaamimaksutulu planeerime 500 000 eurot enam. Linna asutuste omatulud kasvavad ligi 4 miljoni euro võrra ja toetusi saab linn prognoositust 20,5 miljonit eurot enam, millest omakorda toetused riigilt moodustavad 19,5 miljonit eurot ja välisrahastus 751 000 eurot.
Nüüd kuludest. Valdkonnad, mille kulutused linnaeelarvega enim suurenevad, on teed ja tänavad, sotsiaalhoolekanne, haridus ja linnatransport. Teerajatiste korrashoiuks nähakse ette ligi 2,4 miljonit eurot. Enamus sellest ehk 1,9 miljonit eurot kasutatakse linnaosade kvartalisiseste sõidu- ja kõnniteede hooldusremonttöödeks. Saabuvat pimedat aega arvestades panustame linna valgustusse ehk sinna kulub täiendavalt 535 miljonit eurot, millest suurem osa on ette nähtud valgusfestivali korraldamiseks ja jõuludeks ka uute täiendavate valguskaunistuste paigaldamiseks. Tallinna esimese valgusfestivali näol on tegemist uue põneva ettevõtmisega. See seob linnaruumi erinevaid valgusinstallatsioone, mis paigaldatakse Kadrioru pargist kuni Weitzenbergi tänava alguseni ja Viru tänavalt Raekoja platsini, luues sellega teekonna käesoleval aastal 300. sünnipäeva tähistanud Kadrioru pargist linnasüdameni. Lisaks rajatakse tuleskulptuurid Kadrioru pargis ja erilised valguslahendused Raekoja platsil ning kasutusele tuleb eri kunstnike loodud video projitseerimine Kadrioru lossi ja raekoja seinale.
Sotsiaalhoolekande valdkonnas nähakse eakatele mõeldud pensionilisa katteks täiendavalt ette pool miljonit eurot tulenevalt toetuse maksmisest kuu enne sünnikuud. Puuetega isikute hoolekande kulusid suurendatakse lisaeelarvega 463 000 euro võrra. Oluline projekt on sotsiaalhoolekande valdkonnas ka Tallinna linna ja Päästeameti koostöös läbiviidav tuleohutuse suurendamisele suunatud projekt "500 kodu korda", mille kuludeks eraldatakse ligi 228 000 eurot.
Haridusvaldkonnas suurenevad lastehoiu ja alushariduse kulud eeskätt seoses lasteaedade toidukulude katmise kulude täpsustumisega. Kui algselt planeeriti toidukuludeks veidi üle 5 miljoni euro, siis lisaeelarvega suureneb see summa ligi 900 000 euro võrra. Ehk aastas kulub toidukulude katmiseks linna eelarvest pea 6 miljonit eurot.
Alates 1. septembrist tõuseb ka lasteaiaõpetajate ja huvikooli õpetajate palga alammäär 1150 eurole. Lasteaiaõpetajate palgatõusuks kulub 1,62 miljonit eurot, mis kaetakse kohalike omavalitsuste üksuste tasandus- ja toetusfondi koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks ettenähtud vahendite arvelt.
Linnatranspordile eraldatakse täiendavalt 8,5 miljonit eurot, millest lõviosa ehk 8,1 miljonit on ette nähtud aastatel 2016–2017 teostatud Kopli trammitee rekonstrueerimiskulude hüvitamiseks Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile. Põhjus on selles, et esialgse kava kohaselt oli Kopli trammitee rekonstrueerimise kulud kavas katta riigi vahendatava välisrahastuse arvelt. Kuna aga Vabariigi Valitsus jättis Kopli trammitee rekonstrueerimise taristu investeeringutega programmist välja ja Tallinna Linnatranspordi AS oli need kulutused juba kandnud, tuleb linnaeelarvest tagada ka puuduolev rahastus. Samuti on Tallinna Linnatranspordi AS-i ühissõiduki juhtidele vastavalt uuele kollektiivlepingule kavandatud alates 1. oktoobrist 3%-line palgatõus. Lisaks näeb lisaeelarve ette 260 000 eurot Viru bussiterminali remondi katteks ning samuti lisavahendid ühistranspordipeatustesse täiendavate reaalajainfotabloode paigaldamiseks.
Tallinn on merelinn. 7. juunil avalikustas rahvusvaheline purjeorganisatsioon otsuse, et Tallinn on valitud 2021. aasta rahvusvahelise suurte purjelaevade ja avamereregati The Tall Ships Races ametlikuks võistlussadamaks. Ametliku võistlussaadamana peab Tallinn olema valmis üle 100 purjelaeva võõrustamiseks ning lisaeelarves on selle aasta ettevalmistustöödeks ette nähtud 80 000 eurot. Teenitud omatulude arvelt suurenevad ka Tallinna Merepäevade ja Birgitta Festivali kulud. Lisarahastusena nähakse ette ka Tallinnas novembrikuus toimuvale filmifestivalile PÖFF summas 35 000 eurot, millega linna toetus sellele sündmusele 2018. aastal on kokku 90 000 eurot.
Täiendavat toetust saab ka spordiüritus Tallinna Maraton summas 20 000 eurot. Toetada on kavas Gert Kanterile pühendatud ketteheite legendide paraadi summaga 15 000 eurot, lisaks elektriautode maatoni 20 000 eurot. Robotexi korraldamist 10,5 tuhat eurot, Filmitootmise Ekspordi Liitu 20 000 eurot ja Turismifirmade Liitu 10 000 euroga.
Suurenevad ka piirkondlike sündmuste ja mittetulundustegevustele antavad toetused pea kõikides linnaosades. Tallinna Loomaaia remonttöödeks ja soetusteks kavandame lisaks 133 000 eurot. Tallinna Botaanikaaia palmimaja rekonstrueerimiseks ja uue majandushoone projekteerimise alustamiseks nähakse ette 125 000 eurot.
Vene Kultuurikeskuse remonttöödeks ja soetusteks on ette nähtud vahendeid ... suurendatakse lisaeelarvega 30 000 euro võrra. Muuhulgas rajatakse liikumispuudega inimeste ligipääs tualettidele. Salme Kultuurikeskuse rekonstrueerimisprojektile nähakse täiendavalt ette 700 000 eurot, et valmistada see ette Linnateatri ajutise mängupaigana.
Tulenevalt ehitushindade kallinemisest nähakse spordiparkide rajamiseks linnaosadesse täiendavalt ette 620 000 eurot.
Sporditegevuse toetus suureneb lisaeelarvega 41 000 euro võrra tulenevalt harrastajate ja treenerite arvu suurenemisest. Lisaks nähakse ette vähemkindlustatud ja riskioludes olevatele noortele spordil põhineva ennetusprogrammi elluviimiseks 18,5 tuhat eurot.
Panustatakse täiendavalt ka linna heakorda. Kadrioru pargi kulud suurenevad 133 000 euro võrra seoses täiendavate haljastustööde osutamisega ning lisaks nähakse 200 000 eurot ette Kadrioru pargi sadevee ülevoolutorustiku rajamiseks. Suurendatakse ka Tallinna Kesklinna, Mustamäe linnaosa ja Põhja-Tallinna Valitsuse haljastute hoolduse ja muid heakorrakulusid.
Teavitustööks rahvastikuregistri seaduse muudatustes nähakse ette 100 000 eurot. Järgmise aasta alguses jõustuva seaduse tulemusena kaotavad kehtivuse circa 18 000 inimese elukoha andmed, mis on täna seotud Tallinna linnaga. Selleks et seaduse mõjusid vähendada, tuleb elukoha andmete korrastamise vajadusest ja olulisusest teavitada ka elanikke.
Tallinna Kiirabi kulud suurenevad vastavalt riigiga sõlmitud halduslepingule 670 000 euro võrra. Lisaks suurenevad kiirabi tööjõukulud seoses tervishoiutöötajate tunnitasu tõusuga alates 1. aprillist 2018. Selleks, et pakkuda linnakodanikele paremaid teenuseid täienevad ka linnatöötajate read. Olulisem on ehk täiendava kaheksa lastekaitsetöötaja koha moodustamine linnaosades alates 1. novembrist 2018. Täiendust saavad ka Linnavaraameti, Linnaplaneerimisameti, Perekonnaseisuameti ja Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisud.
Need olid suuremad ja olulisemad muudatused, mida oleme lisaeelarve eelnõuga planeerinud. Soovin lugupeetud linnavolinikel asjalikke eelarve arutelusid ja loodan, et saan sellesse oma osa anda teie küsimustele vastates. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh! Hea esineja, austatud linnapea! Et ma vaatasin, et sademevee ülevoolutorustiku ehitamiseks Kadrioru parki me eraldame linnalt 200 000 eurot. Appikarje on olnud Pirita linnaosa elanike poolt juba päris mitmeid-mitmeid kordi ja me oleme palunud 60 000 selle uuringu läbiviimiseks. Seda raha te ei ole nagu leidnud, aga palun öelge, miks?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Linna eelarve on alati valikute küsimus ja sellel korral siis arvestades kõigepealt Kadrioru pargi olulisust, arvestades seda, et tõesti Kadrioru park peab sellel aastal oma juubelit ja Kadrioru park on Tallinna linnas üks suuremaid vaatamisväärsusi, siis see, mis puudutab sadevett, siis seekord sai otsustatud Kadrioru pargi kasuks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helve Särgava, palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Kahtlemata nii ongi, et eelarve on alati valikute küsimus. Aga minu meelest kindlasti üheks väga oluliseks valikuks peaks meil olema, ütleme, siis lapsed seal 9–17.
Ja minu küsimus puudutab seda. Et kust ma nagu loeksin välja, võib-olla ma ei oska seda lugeda välja, eelarves, et kas on ka kasvanud siis materiaalsed võimalused huvitegevuseks? Sest et lastevanemate osa on seal väga suur, aga kõigil lastevanematel ei ole puhtalt võimalust n-ö lisada oma lapse huvitegevusse raha.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Jaa, aitäh! Ma arvan, et finantsteenistus saab täpsemalt aidata, kust seda siit eelarvest välja lugeda. Aga meil oli möödunud õppeaastal 48 tasuta huviringi. Sellel aastal on tasuta huviringe vähemalt sada. On laekunud taotlusi kokku 120. Pealt saja taotluse on rahuldatud. Seal oli paarkümmend taotlust, mille kohta olid lisaküsimused. Nende rahuldamine-mitterahuldamine veel selgineb. Aga praktiliselt topeltmahus võrreldes eelmise õppeaastaga on võimalik sellel aastal tasuta huviringe kasutada. Ja selleks on ka riik vahendid ette näinud. Nii et need on selle eelarves olemas. Kus täpselt, finantsteenistus oskab ehk täpsemalt mind aidata, millise rea peal. Aga kindlasti pealt saja tasuta huviringi saab olema sellel õppeaastal.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud linnapea! Tänavu kevadel, nagu me teame, Tallinna Linnavalitsus õnneks loobus lõplikult Ühistupanga tegemisest ja selle asemel omandas piiratud osaluse Coop Pangas, mis teadupärast sai omandatud oluliselt väiksema summa eest, et ühistukapitali, n-ö omakapitali oli seal noh suurusjärk 7 miljonit eks.
Et minu küsimus on, kui palju ... mis selle ülejäänud rahaga tehti? Kui ta on siiamaani ikkagi tulundusühistu arvel, siis miks seda Tallinna linnakassasse tagasi ei kanta? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kui Te nüüd loete täpsemalt lisaeelarve seletuskirja, siis siin on ka kirjas, et "lisaeelarves kajastatakse väljamaksed tulundusühistu Eesti Ühistupank osakapitalist 1 580 000 eurot tulenevalt ühistute tegevuse eesmärkide muutmisest ja osaluse omandamisest Coop Pangast, millest järelejäänud raha kantakse linnale tagasi". Nii et selle kohta on siin lisaeelarves täiesti punkt olemas. See raha, mis seal üle jäi, kantakse tagasi. .... Viimane raha, mis sinna jäi, oli 1 580 000, mis on tagasi kantud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Vabandan, kui ma olin saalist väljas, ajakirjanik kutsus, kui te rääkisite lasteasutustele rahaeraldistest, aga kiiduväärt on see, et lasteaedade kuludeks eraldatakse uusi summasid toitlustamiseks. Väga hea! Sest siiamaani ka vangide toiduraha oli suurem kui lastel.
Aga minu küsimus puudutabki. Et kas vene keelt kõnelevate lastele mõeldud lasteaedades on ka keelekümbluse vahendeid suurendatud? Ja eesti keele õpetamiseks me teame ju, et see tagab neile elus parema karjääri ja paremad võimalused.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Jah, aitäh! No kõigepealt, meil on olemas keelekümblusrühmad ja meil tegelikult on eestikeele õpe kõikides venekeelsetes lasteaedades.
Nüüd see, mis mahus sellel aastal, kui palju see suureneb, see selgineb tegelikult lähipäevade jooksul. Ja ma arvan, et kui ma olen siin puldis lisaeelarve teisel lugemisel, siis ma oskan juba Teile täpsemalt vastata, kui palju see maht konkreetselt sellel aastal suurenes, sest see paljuski sõltub lasteaedade esitatud jällegi avaldustest. Täpselt samamoodi, nagu need numbrid täpsustuvad tasuta huviringide osas. Aga kindlasti see suureneb. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austatud linnapea! Et Teie juhitud linnavalitsus rõõmustas sügisel lapsevanemaid kahe toreda uudisega, et munitsipaalhuvikoolides tõusevad kohatasud ja ka no lasteaia kohatasu teeb taas hüppe.
Ma küsin seekord lasteaia kohatasu kohta. Et miks Te ei tee ettepanekut lõpetada see suhteliselt rumal olukord, kus on seotud kohatasu alampalga tõusuga? Palun siduge see lahti! Seadus ei käsi seda siduda otseselt.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No kõigepealt, kui Te mäletate möödunud sügist, siis oli meil siin päris pikk diskussioon volikogus, et kumb siis peaks olema tasuta, kas kohatasu või toitlustamine. No meie leidsime, et see võiks olla toitlustamine. Ehk et me jäime selle juurde, et lapsed saavad tasuta süüa.
Ja kui te vaatate seda lisaeelarvet, siis tõesti siin toidukuludeks eraldatav raha tõuseb peaaegu 900 000 eurot täiendavalt.
Nii et see on olnud meie prioriteet ja ma arvan, et selle juurde me ka jääme. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh! Härra linnapea! Mul on väga kahju, et Pirita elanike karjed ei ole nüüd Teie kõrvu jõudnud, kuigi Te ise elate ka Pirita linnaosas, vähemalt siis kui Te linnapeana praegu olete.
Aga minu küsimus on pigem see, et eelarvevahendite ümberpaigutamise arvelt me näeme ette siis halvas seisukorras olevate sõidu- ja kõnniteede hooldus-remonditöödeks ligi 2 miljonit. Linnaosade kaupa ma ei näe neid summasid. Kas on kuskil olemas, sest ma ei tea, kui palju Pirita linnaosas hooldustöid ja remonti tehakse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Kõigepealt ma ütleks seda, et loomulikult on olemas plaanid, mis on tehtud Kommunaalameti poolt. Ja need plaanid tehakse koostöös linnaosavalitsustega. Lõplik teede ja tänavate nimekiri, mis siis selle raha eest ära tehakse, see selgub siis, kui on tehtud hanked. Ehk et võib olla kohti, mis lähevad odavamaks, võib olla kohti, mis lähevad kallimaks ja kõiki neid teid, mida Kommunaalamet on plaaninud teha võib-olla ei ole võimalik teha. Nii et see lõplik nimekiri selgub hiljem. Küll aga loomulikult Kommunaalametil on olemas teede nimekiri ja sealt on võimalik seda saada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Annela Ojaste, palun!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Aitäh! Hea linnapea, et see on suurepärane, et lasteaiaõpetajate palgad tõusevad, kahjuks küll mitte sentigi linna raha sinna ei lähe, vaid see on riigi raha eest. Aga mul on küsimus, et - lasteaiaõpetaja abid -, et kas Teie meelest on see normaalne, et inimesed, kes teelevad igapäevaselt väikeste laste kasvatamisega, saavad kuus palka 500 eurot? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No kõigepealt on nii, et loomulikult lasteaia õpetajate palkadeks kas riigi või linna kaudu läheb tegelikult meie kõigi raha ehk meie maksuraha. Meie kõik ... meie kõik ... Rainer Vakral ei olnud nüüd küll ametlikku küsimust, aga siin on täpselt seesama, et kelle taskust see raha tuleb? Tegelikult on nii, et tasuta ühistransporti terves riigis maksavad kinni ka tallinlased. Tasuta ühistranspordi Tallinnas maksavad kinni ainult tallinlased, siia riigi raha ei tule, siin on vahe.
Aga mis puudutab abiõpetajate palkasid. Jah, me oleme kõikide eelarvetega tegelikult suurendanud, ka sellel aastal, põhieelarvega suurendasime just nimelt nende töötajate palkasid, kes olid kõige väiksema palga peal. Nii et ma arvan, et me seda poliitikat kindlasti jätkame. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun!
Küsimus - Viktoria Ladõnskaja-Kubits Viktoria Ladõnskaja-Kubits
Austatud linnapea! Mis toimub Tallinna noortevolikoguga? Noortevolikogu aastaeelarve oli 5000 eurot, see tundub väikese summana, aga lisaeelarvega tehakse ettepanek see kõik ära võtta. Kas noortevolikogu lõpetab siis oma tegevuse?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ei, noortevolikogu kindlasti ei lõpeta oma tegevust. Miks täpselt on tehtud selline ettepanek, kas finantsteenistus oskab mind aidata? Nnoortevolikogus 5000 eurot vähemaks?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Ei olnud mikrofoni sees vist, keegi ei kuulnud midagi.
Sõnavõtt - Silver Tamm Silver Tamm
Jah, head volinikud ....
Sõnavõtt - Silver Tamm Silver Tamm
Et sellele Noortevolikogu MTÜ-le on esitatud kustutamishoiatus, mistõttu ametil ei ole võimalik neile enam toetust maksta.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Eero Merilind, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Aitäh, volikogu esimees! Hea linnapea! Mul on väga hea meel, et Tallinna Kiirabi saab raha juurde. Minu küsimus on, et mida tallinlased saavad selle võrra rohkem? Et kas kiirabi ostab uued autod, suurendatakse brigaadide arvu või suureneb personali hulk?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Tallinna Kiirabi. Nii nagu ma oma sissejuhatavas kõnes ütlesin suureneb siis haldusleping 670 000 euro võrra, mis tõepoolest tähendab seda, et kiirabil on olnud sellel perioodil rohkem tööd ja seetõttu ka tema kulusid suurendatakse ja ka suurenevad tervishoiutöötajate palgad, kuna 1. aprillist 2018 on tervishoiutöötajate palgad juba kasvanud. Sinna läheb täiendav rahastus, et oleks võimalik palgad aasta lõpuni välja maksta. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh, austatud volikogu esimees! Aitäh, lugupeetud linnapea! Lasteaialaste tasuta toitlustamisest on siin täna juba palju räägitud ja on nii tore kuulda, et laste täiskõht on linnale oluline. Ja isegi nii oluline, et lisaeelarves on raha juurde leitud. Kevadel abilinnapea andis oma sõnavõtus lootust, et ka eralasteaedades lõpuks ometi linn hakkab seda toiduraha maksma.
Ja siis ma küsikski. Et kas on siis lootust, et linn lõpuks ka need lapsed oma leivale võtab? Või karistate nende maksumaksjatest vanemaid ikka endiselt edasi sellega, et nad peavad oma laste toidu eest maksma? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ei, esialgu ei ole sellist plaani, et hakkaks linn tasuma ka eralasteaedade lastele toiduraha. Meil on täna lasteaedu, kus on vabasid kohtasid. Ja kui need lapsed läheksid sinna lasteaeda, siis oleks neile ka tasuta toit tagatud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anto Liivat, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, hea juhataja! Austatud linnapea! Käesoleva lisaeelarvega paneb linnavalitsus ette eraldada Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile töötajate 4%-liseks palgatõusuks 367 000 eurot alates siis 2018. aasta oktoobrist. Me teame, et Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts teenis 2017. aastal tulu peaaegu 106 miljonit eurot. Sealhulgas kujunes aruandeaasta kasumiks 28,4 miljonit eurot.
Kas vaatamata nendele kenadele numbritele majandusaasta aruandes on Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis asjad tõesti nii käest ära, et sisemiste vahendite arvelt ei ole isegi võimalik leida mõnda sadat tuhandet eurot, kui see peaks vajalik olema töötajate palgatõusuks?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No ma usun, et majandusinimesena teate, et see kasum tegelikult peegeldab tehtud investeeringuid ja saadud välisrahastust. Ma arvan, see ei ole Teie jaoks uudis.
Nüüd, mis puudutab palgatõusu, siis palgatõus Linnatranspordi Aktsiaseltsis tõesti on juhtidele ja see tuleneb siis kollektiivlepingust. Vastavalt kollektiivlepingule me ka neid täiendavaid vahendeid sinna eraldame. Ja Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts on täielikult Tallinna linna rahastamisel olev ettevõte. Tõsi, teenivad ka mõningast omatulu. Aga palkadeks paraku siiski tuleb Tallinna linnal see raha eraldada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Wesse Allik, palun!
Küsimus - Wesse Allik Wesse Allik
Austatud linnapea! Et küsimus oleks. Et kaugel on Nõmme ristmiku siis ehitus ja arendamine? Et see on siin juba aastaid veninud projekt.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Nõmme ristmik on lähiaastate tegevuskavas ja minu teada peaksid ehitustööd Nõmme ristmikul algama järgmisel aastal. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Rainer Vakra, palun!
Küsimus - Rainer Vakra Rainer Vakra
Aitäh! Austatud linnapea! No Te olete ju numbrites väga tugev ja hariduselt ka ökonomist. Siis ma meenutan jälle ühte head valimislubadust, kus ma mäletan, et linnapea ikka ütles, et igale noorele peab olema üks huviring tasuta. Ja oma avakõnes Te ütlesite, et vot eelmisel aastal oli 40 huviringi tasuta, nüüd on sadakond. No lapsi koolis käib 44 000.
Ehk siis see küsimus on lihtne. Kas ühes huviringis käib 4400 last? Või siis, kui neid on sada, siis 440? Et millal me siis jõuame sinna, et igal lapsel oleks üks tasuta huviring, nii nagu te lubasite? Kaua selleks aega läheb? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Meie lubadus oli möödunud aastal ja juba möödunud aastast oli meil peaaegu 50 tasuta huviringi. See aasta on topelt tasuta huviringe. Nii et ma arvan, et küll ka järgmine õppeaasta saab neid rohkem olema. Ja ega kõik lapsed ei tahagi käia tasuta huviringis. Tasuta huviringid loomulikult on ikkagi ette nähtud nendele lastele, kellel ei ole vanematel võimalust, et lapsed saaksid käia tasulises huviringis. Nii et vaevalt et saab Tallinnas kunagi olema 44 000 tasuta huviringikohta. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Et teadupärast on nihukene hea tava olnud ikka, et lisaeelarvetega palku üldiselt linnas ei korrigeerita. Nüüd on see nii Tallinna Linnatranspordi AS-i kui ka Mupo puhul on mõlemal juhul palgatõusud ette nähtud lisaeelarvega. Et miks te seda kena tava rikute ja ette panete palku tõsta aasta sees? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No tegelikult on nii, et Tallinna linnas on lisaeelarvega alati palku tõstetud. Eelkõige puudutab see lasteaiatöötajaid. Nii et sellist traditsiooni, et me lisaeelarvega palku ei muudaks, ei ole meil kunagi olnud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, austatud linnapea! Ma siiski jätkaks samast kohast, kus Mart Luik lõpetas. Nimelt me vaatame, et lisaeelarve käigus on võetud avalike suhete osakonda tööle üks inimene, kelle siis kogukuluks tuleb juurde 22 000 eurot. Ja kui palju tehakse siis veel ühekordse tuluga pidevaid kulusid juurde, sest tööle palkamine on ju pidev kulu?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kui ma eksi, avalike suhete osakonda linnakantseleisse võeti tööle infoturbe spetsialist, ja see tulenes otseselt muutunud seadusandlusest, kus andmekaitse läks oluliselt karmimaks, ja sellest ka selle inimese töölevõtmine. Nii et me oleme püüdnud ikkagi lähtuda sellest, et, kõigepealt, iga töötegemise jaoks ei ole tarvis võtta eraldi inimest tööle. Teiseks, püüda seda lahendada ... kui on tarvis, siis püüda seda lahendada kõigepealt nii, et võetakse inimene tööle töövõtulepinguga, et ei looda täiendavat töökohta. Ja alles siis, kui selle järgi tõesti on näha, et on vajadus ja tuleb luua täiendav töökoht, alles siis see töökoht luua. Aga infoturbega on niimoodi, et tõesti see on valdkond, mis läheb aina keerulisemaks ja raskemaks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Olle Koop, palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh, härra esimees! Lugupeetud linnapea! Mis on saanud 2014. aastal asutatud Tallinna Spordikoolist? Et täna on need ... lisaeelarvega on tema rahastust oluliselt vähendatud. Kas ta suudab tegevust jätkata? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Tallinna Spordikool tegi hiljuti linnavalitsusele presentatsiooni oma tegemistest, oma ettevõtmistest. Ja sellel presentatsioonil ma tegelikult tegin ka spordikooli töötajatele, kes seal olid, ettepaneku, et nad võiksid teha sarnase asja siin Tallinna Linnavolikogu liikmetele, et saaks rohkem volinikud pildi ette, millega spordikoolis tegeletakse.
Tallinna Spordikool toetab saavutussporti ehk et neid sportlasi, kes on juba jõudnud teatud tasemele, käivad esindamas siis linna Eesti meistrivõistlustel või siis väljapool. Nii et selles mõttes on nende tegevus ääretult vajalik ja see toetus vajalik. Ja Tallinna Spordikool kindlasti oma tegevust jätkab.
Ma väga loodan, et spordikoolil oleks võimalus tulla ka tegema presentatsiooni volinikele. Et ma arvan, see võiks teile olla huvitav ja te saate siis pildi ette, millega ta konkreetselt tegeleb. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Annela Ojaste, teine küsimus, palun!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Aitäh! Hea linnapea! Peale Teie suurejoonelist lubadust, et igale lapsele tasuta huviring, minu käest päris mitmed pered on küsinud, et kuidas siis, kust infot saab ja kuidas saab lapse tasuta huviringi. Ma kahjuks ei ole osanud neile vastata. Et äkki Te räägite, et kuidas saab lapse Tallinnas tasuta huviringi?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Jah, aitäh! Tasuta huviringid luuakse eelkõige koolide juures. Nii et tuleks pöörduda oma kooli huvijuhi poole ja sealt kindlasti saab ka vastuse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Ma vabandan, kui seda küsimust on küsitud või Te olete juba selle numbri, mis ma küsin, öelnud, sest ma pidin korra ära käima.
Aga mu küsimus puudutab lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide palgatõusu. See, et neil palgad tõusevad, on ääretult positiivne. Aga mul on küsimus või arusaamatus, tähendab, nüüd selle kohta, et kui palju see kulu täpsemalt linnaeelarves on? Sest kui ma küsisin aasta esimeses pooles kevadel abilinnapea Belobrovtsevi käest, et mis see linna eelarves planeeritud kulu on, siis temalt saadud vastuse järgi on see ligi 1,5 miljonit. Aga rahanduskomisjonis selgus pärast mõningast numbri otsimist, et see on 1,6 miljonit eurot. Et mis see täpne number on? Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! See rahasumma, mis me lisaeelarvega eraldame täiendavalt õpetajate palgatõusuks on 1,62 miljonit.
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Aitäh! Minul on küsimus Vene Kultuurikeskuse kohta. Et ma näen, et 30 000 läheb sinna lisaraha. See on väga kena, et seda maja korda tehakse. Ma olen seal ise 3 aastat töötanud ja see on kohati tõesti väga õnnetus olukorras. Aga kuidas on Vene Kultuurikeskuses lood nõukogudeaegse sümboolikaga ja kas renoveerimise käigus on kavas seda eemaldada või tehakse seda hoopis kaunimaks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Nii nagu ma ütlesin, lisaeelarvega eraldatakse remonttöödeks raha ja eelkõige selleks, et teha Vene Kultuurikeskuse tualettruumid ligipääsetavaks puuetega inimestele. Nii et nende ruumidega, mis ... fuajeed, saalid - nende ruumidega ei ole hetkel plaanis midagi ette võtta. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helve Särgava, teine küsimus, palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Hea linnapea! Mul ikka küsimus puudutab just nimelt neid n-ö 9 kuni 17 või 16 lapsi. Kas linnaosadel Teie arvates on olemas piisavalt vahendeid, et teha üks analüüs, et selgitada välja, millega üldse need, nendest ... n-ö erinevatel andmetel on siin pakutud välja ajakirjanduses 15 000, 20 000 last, kas see on vale või õige; et millega nad tegelevad. Sellepärast, et me teame et tänavalapsed on hea saak kõikidele võimalikele kurjategijatele ka. Et mulle tundub, et Tallinna linnas meil ei ole praegu küll ülevaadet.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kõigepealt ma alustaks sellest, et kui me mõtleme tagasi nendele sündmustele, mis olid nüüd Kanuti aias. Siis, Tallinna linn tegutses resoluutselt ja me palkasime sinna turvamehe, et alguses päris suure numbri ühte väiksesse parki ja ma väidan ka seda, et see suur number turvamehi mõjus seal väga hästi. Sellepärast, et need grupid, kes seal kogunema hakkasid esimesel päeval, nad läksid üsna kiiresti laiali, või läksid sealt ära, sellepärast et nad said aru, et see, mis seal toimub, et neil pole seal kohta sellel hetkel.
Nüüd teiselt poolt riik otsustas kokku kutsuda ühe ümarlaua. Ja, noh ... Aga kokkuvõttes tuleb öelda, et sellest ümarlauast oli kasu. Sellepärast, et seal just nimelt mõeldi nende tegevuste peale, mis tuleks veel teha, et need lapsed ... et saaks üldse ülevaate kui palju neid lapsi on ja millised võiksid olla n-ö pehmed meetmed, millega edasi minna. Ja tegelikult lepiti kokku ka järgmised kohtumised.
Nii et ma usun, et sellest ümarlauast tõuseb meile selles mõttes kasu, et me koos riigiga ja mitte ainult jõustruktuuridega, vaid ka teiste osapooltega saame kokku leppida edasised tegevused, kuidas lapsi tänavalt ära saada.
Ja selle lisaeelarvega on ka ette nähtud kaheksa täiendava lastekaitsespetsialisti koha loomine linnaosades. Ja see annab kindlasti parema võimaluse ka linnaosadel omada ülevaadet, et mis nende linnaosades siis sisuliselt ja tegelikult lastega toimub.
Et ma arvan, kui vaadata seda, et sellised grupid kogunevad ja kogunevad avalikult avalikus ruumis, siis see näitab seda, et ilmselt meil on vaja ikkagi midagi veel täiendavalt teha. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Viktoria Ladõnskaja-Kubits, teine küsimus, palun!
Küsimus - Viktoria Ladõnskaja-Kubits Viktoria Ladõnskaja-Kubits
Lugupeetud linnapea! Võib-olla see ei ole lisaeelarve küsimus, aga kindlasti ta on prioriteetide küsimus ja sellepärast ma seda küsin.
Et Keskerakond on lubanud Lasnamäe inimestele ujulat, valimiste ajal ja suure plakatiga. Saite võimule ja nüüd siis minu küsimus. Et millal hakkate oma lubadust täitma? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Me oleme hakanud oma lubadust täitma. Ma tean, et abilinnapeadel oli tänagi koosolek, mis oli seotud Lasnamäele ujula rajamisega. Nii et töö käib. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Rainer Vakra, teine küsimus, palun!
Küsimus - Rainer Vakra Rainer Vakra
Aitäh! Ma täpsustaks uuesti seda tasuta huvialaringide küsimust. Et kui Te vastasite kolleeg Annela Ojastele, et las lapsevanemad pöörduvad siis kooli huvialaringi poole. Jah, Te ütlesite, et see tasuta kõigile üks ring, et see tähendabki tegelikult vajadusepõhist lähenemist. Et see matemaatika näitab, et tänaseks, kui on ka 100 huviringi tasuta pealinnas, siis see on üks ring 500 lapse kohta.
Et kui nüüd ikkagi need lapsevanemad tõepoolest avastavad ja pöörduvad sinna huvialajuhi poole ja vastuseks on ei, et mis siis edasi saab? Et kuidas see asi tegelikult siis laheneb? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Nii nagu ma ütlesin, meile on laekunud taotlusi 120 uue huvialaringi tegemiseks. Need taotlused on läbi vaadatud. Osade taotluste kohta on esitatud täiendavad küsimused. Ja pealt 100 taotluse on tänaseks juba rahuldatud. Ehk et huvialaringide arv kasvab kaks korda.
Ja siit minu poolt ongi üleskutse lastevanematele. Et kui on huvi huvialaringi kohta, siis tulebki pöörduda oma kooli poole, oma huvijuhi poole koolis, selleks et kool teaks seda vajadust ja järgmine kord saaks esitada ka taotluse. Nende huviringide tegemine on ikkagi taotluspõhine ehk et me eeldame, et koolid meie poole pöörduvad ja me omalt poolt siis ka tagame nende ringide tegevuse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Härra linnapea! Et Mustamäe Saksa Gümnaasiumis pidi algama kapitaalremont 1. septembril. Linnaosa vanem teatas aga lastevanemate koosolekul, et remont viibib, kuna ehitus läheb kolm korda kallimaks, 5 miljoni asemel 15 miljonit. Kust need 10 miljonit tulevad? Lisaeelarves neid ei ole. Ja mis tingis sellise drastilise hinnatõusu? Oskate kommenteerida? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kõigepealt vastab tõele, et koolide rekonstrueerimise hinnad on märgatavalt kasvanud. Ja tõepoolest nii Arte Gümnaasiumi kui Tallinna Saksa Gümnaasiumi hinnangulised rekonstrueerimised-maksumused on 13–14 miljonit eurot. Ühelt poolt on see tingitud ruutmeetri ... ehitusturul toimunud muutustest. Teisalt on ka koolid omalt poolt esitanud täiendavaid soove. Ehk tegelikult n-ö rekonstrueerimisprojekti mahus on ehituspind kasvanud 20–25% ja ka see on tinginud ehituse maksumuse kallinemise.
Tänaseks me oleme olukorras, kus me püüame lahendust leida, lahendust leida selliselt, et saada alla ka ehitushinda. Sest mõned aastad tagasi me rekonstrueerisime koole tõesti 4-5 miljoni euroga. Täna on hinnad praktiliselt ... või kui minna seda teed, mida on küsitud, siis hinnad on praktiliselt kolm korda kasvanud. Ja ma arvan, et see tegelikult ei ole laias plaanis aktsepteeritav.
Tõenäoliselt, kuigi meie hanked on rahvusvahelised, siis osalejaid väljapool Eestit väga palju ei ole. Ja Linnavaraamet on saanud ka ülesande tutvustada meie hankeid väljapool Eestit, et tuua siia täiendavat konkurentsi, selleks et saada ehitushinda alla. Ja loomulikult üle tuleb vaadata ka projektid selles mõttes, et kas kõik see, mida on sinna sisse unistatud, on ikka ilmtingimata vajalik. Aitäh!
Küsimus jätkub - Mart Kallas Mart Kallas
....
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Ei! Sellepärast et isegi kui need tööd täna pihta hakkaksid, siis ega nii palju raha ... 14 miljonit selle aastaga niikuinii keegi ei suudaks ära kulutada. Nii et see ei ole selle lisaeelarve teema. Küll aga see rekonstrueerimiste hindade kasv on probleem. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Eero Merilind, teine küsimus, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
.... volikogu esimees! Aitäh, härra linnapea! Ma arstina vaatan, et Eestis tervena elatud eluiga ei ole tõusnud ja vaatan, lisaeelarvest on ligi pool miljonit eurot kokku hoitud mitmesuguste tervishoiuprogrammide ja -projektide alt. Et missugused tervishoiuprogrammid ja -projektid peatatakse 500 000 eest?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No alati kõik projektid ei realiseeru täies mahus, mis on eelarvega ette nähtud. Ja lisaks sellele on valitsus ka täiendavalt eraldanud raha ravijärjekordade vähenemiseks. Ja ka seetõttu oleme me leidnud võimalust, et osaliselt siis seda ravijärjekordadeks eraldatud raha ümber paigutada teistele valdkondadele.
Ma arvan, et käesolev valitsus on selles osas, mis puudutab ravijärjekordasid, teinud väga head tööd. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Aitäh! Hea linnapea! Selline küsimus. Et näen siit seletuskirjast sellist asja, et on planeeritud eraldada circa 100 000 eurot mööbli soetamiseks. Oskate öelda seda, et mitu ühikut mööblit selle raha eest ostetakse? Ehk, küsimuse mõte on see, et kas sisustatakse ära üks kabinet selle 100 000 euro eest. Või siis on see ikka midagi enamat? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kas finantsteenistus teab täpsemalt? Küsimus oli 100 000 euroga, mis on ette nähtud mööbli soetamiseks. Et mis mööbliga on meil tegemist?
Sõnavõtt - Silver Tamm Silver Tamm
Head volikogu liikmed! Esiteks ei ole see summa kõik finantsteenistuse mööbel, vaid seal on ka Vabaduse 10 mööbel aadressil. Ja ma tean, et seal on ... kindlasti on sealhulgas töötoolid ja seal oli ka akustika projekt.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Vabandust! Mis aadress?
Sõnavõtt - Silver Tamm Silver Tamm
Vabaduse 10 oli ka sealhulgas.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Vabaduse 10 läheb.
Sõnavõtt - Silver Tamm Silver Tamm
Vabaduse 10 on need Pilvebüroo ruumid, mis saadakse linna kasutusse tagasi. Sinna lähevad need. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Jah, aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anto Liivat, teine küsimus, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh! Aitäh, hea juhataja! Austatud linnapea! Ma jätkan Linnatranspordi AS-iga. Eelmise aasta majandusaasta aruandest nähtub, et trolli- ja trammijuhtide keskmine palk jääb enam kui 100 euroga alla bussijuhtidele. Samas ma julgen eeldada, et trolli- ja trammijuhtide hulgas on rohkem naisterahvaid kui bussijuhtide hulgas. Kas linnavalitsus palgatõusuks vahendeid eraldades on andnud Linnatranspordi AS-i uuele juhile ka ülesande pöörata tähelepanu võimaliku soolise palgalõhe vähendamisele Linnatranspordi AS-is?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Tegelikult ma pean ütlema, et ka bussijuhtide hulgas on väga suur protsent naisbussijuhte. Mis puudutab nüüd seda, millise kategooria juhtidele, millist töötasu makstakse, see on ikkagi ettevõtte enda otsustada. Ja ma küll julgen arvata, et palgadiskrimineerimist selles ettevõttes ei ole. Ma arvan, et need naisbussijuhid, kes sõidavad bussidega, saavad meesbussijuhtidega, ma usun, samaväärset palka. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, teine küsimus, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Teatavasti sellel aastal esimest korda riik eraldas riigi eelarvest lasteaiaõpetajate ja õpetajate abide palkade tõstmiseks tasandusfondist vastavat toetust. Tallinna linn sai sealt 1,89 miljonit eurot.
Kui me räägime lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide palgatõusust, siis Te just ütlesite mulle, et selleks kulub 1,62 miljonit eurot. Ma rõhutan veel, et Teie enda erakonna minister, haridusminister Mailis Reps ütles eelmise aasta novembris, et need vahendid on ette nähtud just palgatõusuks, mitte jooksvate kulude katmiseks.
Ehk siis minu küsimus on, et kuhu või millele Tallinna linn on kasutanud see 270 000 eurot? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kas abilinnapea oskab mind aidata?
Sõnavõtt - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev


Palun korrata küsimust!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
.... Abilinnapea muidugi võiks tähele panna, sest see puudutab tema valdkonda. Aga riik eraldas lasteaiaõpetajate palgatõusuks selleks aastaks 1,89 miljonit eurot. Linn kasutab sellest 1,62 miljonit eurot. Kuhu läheb 270 000 eurot? Aitäh!
Tallinna abilinnapea - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev


Lasteaedade õpetajad pluss lasteaedade õpetajate abid. Aitäh!
Küsimus jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
Jaa. See ongi seesama ....
Tallinna abilinnapea - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Koos abidega?
Küsimus jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
Jah.
Tallinna abilinnapea - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
No siis ma jään praegu vastuse võlgu. Ma teen kontrolli.
Küsimus jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Et kas see jääb selle aasta viimaseks lisaeelarveks? Mis plaanid on?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Jah, aitäh! Jääb küll.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, teine küsimus, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austet linnapea! Me kuulsime Teie vastustest, et Keskerakonna lubadus "Igale lapsele üks tasuta huviring" on täitmata. Et me oleme sellest valgusaastate kaugusel. Ja see, noh, 100 tänast tasuta huviringi on tegelikult ju rahastatud riigi eelarvest sotsiaaldemokraatide ja kultuuriministri ettepanekul. Sealt on see raha sinna tulnud.
Et teatavasti on meil probleemiks see, et noored jõlguvad tänavatel. Tahtsin küsida, et kuidas aitab seda probleemi lahendada teie linnavalitsuse otsus, survestada linna huvikoole tõstma huviringide osalustasu? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma ei ole küll midagi kuulnud, et me oleks huvikoole survestanud, moel või teisel tõstma osalustasu. Huvikoolide osalustasu tõuseb reeglina 1 euro, v.a ringides, kus on tegemist individuaalõppega, kus see tõuseb 5 eurot. Nii et see ei ole kindlasti mitte märkimisväärne tõus. Ja veel kord kaks korda tõuseb võimalus käia tasuta huviringides. Ma arvan, me jõuame seal ka suuremate numbriteni. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kadri Kõusaar, palun!
Küsimus - Kadri Kõusaar Kadri Kõusaar
Lugupeetud linnapea! Mis asi on Filmitootmise Ekspordi Liit SA, mis saab lisaeelarvega 20 000 eurot?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Selle sihtasutuse projekt "North Star Film Alliance". Selle projekti eesmärgiks on filmiregiooni tutvustamine ja turundamine väljaspool Euroopat ja Tallinnat - Tallinn-Helsingi-Riia piirkonda - välisproduktsioonide ehk siis investeeringute toomise eesmärgil. Ehk põhimõtteliselt on tegemist reklaami- ja müügitööga, et võimalikult palju filmitootjaid tuleks Eestisse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, teine küsimus, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Lugupeetud linnapea! Käesoleva eelarvega on plaanis anda Ida-Tallinna Haiglale 10 miljonit eurot laenu, samas on haigla ise laenuturul nagu selles mõttes väga kõlbulik, et pangad on valmis sinna laenu andma ja väga headel tingimustel. Et täna oleme siin nagu arutanud ka päris pikalt, et on palju ideid, mida kõike võiks teha ja rahapuudus on. Et kas ei oleks mõistlikum siiski see, et haigla võtab ise laenu ja see 10 miljonit, mis praegu linna eelarvest nagu haiglasse läheb, jääks vabaks ja selle arvel saaks võib-olla mõnegi vajaliku projekti ellu viia? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Uskuge mind, ega haigla projektid on ka vajalikud. Jah, ja tegelikult on nii, et Tallinna linn lihtsalt saab soodsat, tõesti, tänu heale krediidireitingule soodsalt laenu. Ja kui te mäletate, siis selle aasta põhieelarvet vastu võttes andis ka volikogu tegelikult sellise loa, et Tallinna linna suuremad ettevõtted saavad kasutada võimalust laenata läbi Tallinna linna. See 10 miljonit ei muuda tegelikult Tallinna laenuvõimekust väga oluliselt, või praktiliselt üldse ei muuda, sest meie laenukoormus, mis siis seaduse järgi võis olla 60%, on täna märgatavalt alla 40%. Nii et meil on see võimekus endiselt alles.
Aga kahtlemata, kui laenu võtta, siis tuleb võtta laenu väga selgelt ainult investeerimistegevuseks, mitte muude huvitavate mõtete katmiseks, mis on seotud kuludega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Olle Koop, teine küsimus, palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Linna eelarvesse on lisandunud suurusjärgus üle 30 miljoni lisatulu, millega poldud arvestatud. Et miks peab linn vajalikuks uute maksude kehtestamist. Näiteks viimasel on juttu olnud turismimaksu võimalusest, kui linna tegelikud tulud kasvavad? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Miks üldse linnades turismimaksu rakendatakse? See on põhjus, et turistid kasutavad samuti linna infrastruktuuri ja linnad peavad tegelema selle parendamisega. Tallinna puhul tulevad turistid siia reeglina vaatama meie vanalinna ja me arvame, et läbi selle turistidelt täiendavalt laekuva tulu me saaks veel enam vanalinna paremaks muuta.
Turismimaksus ei ole iseenesest mitte midagi erilist. Turismimaks, või õieti see õige nimetus oleks linnamaks, kehtib alates sellest suvest Vilniuses. Järgmine aasta rakendatakse seda Riias. Nii et ma ei näe ühtegi põhjust, et ühe- või pooleteise eurost maksu ei saaks rakendada Tallinnas. Ja täiendav võimalus panustada circa 3 miljonit eurot vanalinna oleks, ma arvan, ainult tervitatav. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anastassia Kovalenko, palun!
Küsimus - Anastassia Kovalenko Anastassia Kovalenko
Jaa, austatud linnapea! Te ütlesite, et huviringide tasu on tõusnud 1 euro. Aga mina tean, et Nõmme Muusikakoolis, mille ma olen ise lõpetanud, kus mul õed-vennad käivad, et seal on tegelikult tõusnud 10 eurot. Et palju siis need ... palju neid erandeid on ikkagi?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Nii, nagu ma ütlesin, reeglina tõusis see euro. Rohkem tõusis ta tõesti muusikakoolides, eelkõige just nendes ... individuaalõppes. Ehk et kui on tegemist olukorraga, kus on õpetaja-õpilase vaheline ... ei ole tegemist mitte suure hulga õpilastega, vaid on tegemist üks ühele õpetamisega, seal tõusis tõesti rohkem. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov. Palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas antud eelnõud. Siin juba räägiti, et kutsuti kõiki volikogu liikmeid esmakordselt komisjoni koosolekule. Kasutasid seda võimalust täiendavalt siis rahanduskomisjoni liikmetele kümme linnavolikogu liiget. Aga arutelu väga pikaks ei kujunenud, kuskil alla tunni.
Ja 8 poolthäälega, vastu ei oldud, 1 erapooletu, otsustati lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu esimesele lugemisele linnavolikogu istungil.
Muudatusettepanekuid eelnõu teiseks lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada kuni 7. septembrini 2018 kella 12-ni ehk homme kella 12-ks.
Palun toetada eelnõu! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Anto Liivat, palun!
Kõne - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, hea juhataja! Austatud kolleegid! Mul on heameel, et Eesti majandusel läheb hästi ja tallinlasena on mul heameel näha, et siinsetel ettevõtetel läheb kenasti, inimeste sissetulekud kasvavad ja seekaudu kasvavad ka linna eelarve vahendid, mille abil me saame langetada olulisi otsusi linlaste heaolu parandamiseks.
Nii nagu ka linnapea nimetas, on selles lisaeelarves kahtlemata palju häid asju. Ka minule valmistab rõõmu, et täiendavaid vahendeid on käesoleva aasta põhieelarvega eelkõige leitud linnaosadesse spordiväljakute rajamiseks ning nende renoveerimiseks. Loomulikult viimaste kurblooliste uudiste valguses on oluline lastekaitsetöötajate ametikohtade moodustamine linnaosavalitsuste juurde. Tõsi, ka see on mõte, millest on juba väga palju aastaid räägitud. Täiendavad sotsiaalkaitsevaldkonna vahendid ning kultuurivaldkonna investeeringud on kahtlemata asjad, millele me sotsiaaldemokraatidena vastu ei vaidle.
Samas, kui käesoleva aasta põhieelarves on seletuskirjas selgesõnaliselt öeldud, et meie prioriteediks on haridusasutuste hoonete renoveerimine ja kaasajastamine, siis nüüd on asunud linnavalitsus rääkima sellest, et ehitushinnad on liiga kiiresti kasvanud. Praegu ei ole mõtekas ehitustegevusega tegeleda ning koolide renoveerimistööde projekteerimine ja seega ka ehitamine, samuti spordisaalide, staadionide arendamise plaanid lükatakse ettenägematusse tulevikku.
Ma olen kuulnud ka mõtteid selle kohta, et me peaksime hoiduma liigsest avaliku raha kulutamisest olukorras, kus erasektoril läheb niigi hästi, samas ei ole ma kuulnud ühtegi linnavalitsusepoolset ettepanekut selle kohta, kuidas linn peaks või saaks koguda reserve nendeks aegadeks, kui majandusel nii hästi ei lähe ja me soovime näiteks rohkem või ennaktempos pakkuda tööd ka ehitussektorile.
Samuti, tõesti haridusameti haldusalas suureneb tulu koolieelse lasteasutuse kohatasust pea poole miljoni euro võrra. Ma jagan hea kolleegi Jaak Juske seisukohta, et ükskord ometi võiks kohatasu tõusu alampalga tõusust lahti siduda.
Ja mõistagi huvihariduse temaatika, millest küllap kolleegid räägivad pikemalt, aga olukorras, kus hinnanguliselt on Tallinnas umbes 20 000 last ja noort, kes ei osale regulaarses huvi- või sporditegevuses, tundub mulle huvitegevuse osalustasude tõstmine üksjagu küüniline. Me teame ka seda, et lapsevanemate omaosalus sporditegevuse rahastamises on pikas perspektiivis kasvanud, ulatudes täna 2/3 tihti ka 3/4-ni lapse trennitasust. Mitmetel noortel võib jääda huvi- või sporditegevuses osalemine ka vanemate majanduslike võimaluste taha.
Seetõttu me teeme eelarvesse ka ettepaneku kaardistada olukord Tallinna huvitegevuses ja esitada tõesti ka plaanid selle kohta, kuidas tuua senisest suurem hulk noori huvitegevuse ning ka sporditegevuse juurde.
Mis puudutab Linnatranspordi AS-i, mille kohta ma ka küsimusi esitasin, siis selline palgatõus tundub mulle pehmelt öeldes ootamatu, kuigi ka minul on hea meel, kui meie bussi-, trolli- ja trammijuhtide sissetulekud kasvavad. Kas Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis on olukord tõesti niivõrd halb, et selles organisatsioonis, mis teenis möödunud aastal tulu üle 100 miljoni euro, ei ole võimalik leida mõnisada tuhat eurot palgatõusuks, kui see peaks tõesti vajalik olema. Või kas tõesti ei ole võimalik sisemisi protsesse niimoodi ümber korraldada, et see tõenäoliselt varem mitte kõige paremini juhitud organisatsioon suudaks tõhusamalt ja tulemuslikumalt toimetada ning seega ka oma töötajaid paremini meeles pidada. Ma tänan tähelepanu eest!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kas linnapea soovib esineda lõppsõnaga? Jaa, palun!
Kõne - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma tahtsin ainult pärast eelkõnelejat täpsustada kahte asja. Vabandust - kolme.
Kõigepealt väide, et me lükkame kõik ehitused teadmatusse tulevikku - see kindlasti ei vasta tõele. Ma ei tea, kuidas selle peale üldse keegi sai tulla, aga ju see siis on lihtsalt opositsiooni retoorika selline. Kindlasti ei lükata neid objekte kuskile kaugesse tulevikku. Küll aga projektid tuleb üle vaadata ja tuleb leida võimalused, et hangetel osaleks rohkem ettevõtteid ja kindlasti jõuda ka selleni, et hangetel osalejad omavahel kokkuleppeid ei sõlmiks.
Nüüd, mis puutub reservidesse, siis tegelikult meie reservide kogumise plaan on paika pandud linna eelarvestrateegiaga. Ja see number, mis seal on ette nähtud, mis meil peaks olema, see kindlasti saab ka täidetud. Ehk et eelarveaasta lõpuks selle strateegiaperioodi jooksul vähemalt 50 miljonit eurot.
Ja kolmandaks, mis puudutab olukorra kaardistamist, siis me kindlasti vaatame selle koha üle, et milline seis on meil täna huvikoolides, või nende teadmistega, mis meil huvikoolide kohta on ja palju siis huvikoolides käiakse ja palju seal ei käida. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Vastavalt linnavolikogu töökorra § 15 lõikele 2 tuleb linnaeelarve eelnõu arutada üldjuhul kahel lugemisel. Sellest tulenevalt panen teie ette hääletusele määruse eelnõu "Tallinna linna 2018. aasta lisaeelarve" esimese lugemise lõpetamine ja eelnõu saatmine teisele lugemisele. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Suunata II lugemisele Suunata II lugemisele
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 53 poolt, 9 vastu, 1 erapooletu, on määruse eelnõu esimene lugemine lõpetatud ja eelnõu on saadetud teisele lugemisele!
Nii! Tuletan meelde, et vastavalt rahanduskomisjoni 3. septembri koosoleku otsusele on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg 7. september kell 12.00. Muudatusettepanekuid saavad esitada linnavolikogu liikmed, fraktsioonid, alatised komisjonid ja linnavalitsus.
Nii! Me oleme töötanud enam kui poolteist tundi. Vaheaeg 15 minutit!
Vaheaja algus
Vaheaja lõpp
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud kolleegid! Jätkame istungiga!
17:55 Päevakorra punkti alustamine - 4. OE130 Välistoetuse kasutamine "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 "Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 "Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuses 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega 4. OE130 Välistoetuse kasutamine "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 "Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 "Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuses 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 4 "Välistoetuse kasutamine "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 "Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 "Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuses 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder. Palun!
Ettekanne - Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Esitan Tallinna Linnavolikogule ühe pika ja keeruka pealkirjaga eelnõu, mille sisu lühidalt kokkuvõttes on siis puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine.
Tallinna Linnavolikogu 31. mail vastuvõetud otsusega "Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise korra" ning seekord on see uuesti päevakorras seetõttu, et saaksime välistoetust kasutada ja me võtame linnana endale välisprojektis osalemisega 5 aastaks kohustused.
Eelmisel aastal osales Tallinna linn katseprojektis koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Astangu kutserehabilitatsiooni keskusega. Siis kohandasime eluruume ja hoonete sisse- ja väljapääse ning käiguteid 45-l Tallinna elanikul. Selle Euroopa Regionaalarengufondi toetava meetme tegevuse raames saame kohandada 376 puudega inimese eluruumi vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele, parandada puuetega inimeste iseseisvat toimetulekut ning vähendada nende hooldajate hoolduskoormust. Sel aastal planeerib Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kohandada 50 eluruumi ning seejärel igal järgneval neljal aastal 75 eluruumi. Aastal 2023, kui projekt lõpeb, 26 kohandust.
Eluruumide kohandamise toetust saavad taotleda need isikud, kellel on Sotsiaalkindlustusameti tuvastatud puue. Puudest tulenevalt erivajadus liikumisega seotud toimingutes, köögi- või hügieenitoimingutes ning kelle rahvastikujärgne ja tegelik elukoht on aastaringselt elamiseks ettenähtud eluruum Tallinnas. Seega on eluruumide kohandamise eesmärk liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine. Projekti kogueelarve on 2,5 miljonit, millest Tallinna linna omafinantseering on 600 000. projekti hoidjaks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Palun teil antud eelnõu toetada! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! ... Mart Kallas, palun! Aga palun ka ...
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
.... selline küsimus. Et taotluse esitamisest kuni reaalsete toiminguteni. Et kaua menetlus aega võtab?
Ettekanne jätkub - Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Menetlus võtab aega täpselt ... menetlust ... Kõigepealt, taotlust on võimalik esitada 30 päeva ja menetlus kestab ka 30 päeva ja siis kohandamine ehk siis lõpptulemuseni on aega seda ruumi kohandada 24 kuud. Aitäh!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esindaja Vladimir Afanasjev. Palun!
Kaasettekanne - Vladimir Afanasjev Vladimir Afanasjev
Lugupeetud kolleegid! Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon arutas antud küsimus oma istungil ja tulemusega 14 poolt, vastu, erapooletuid ei olnud, toetas eelnõu esitatud kujul. Palun teie toetust saalis! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Vladimir Afanasjev Vladimir Afanasjev
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Ivi Eenmaa, palun!
Sõnavõtt - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Ma väga lühidalt teen ja ütlen, et tegemist on väga hea projektiga. Ja see on hea, et on ka küüs taha saadud välisrahadele, sest tegelikult selle saab ... paljud inimesed saavad reaalselt abi. See on üks.
Aga teine pool on muidugi selles, et see menetlustähtaeg 24 kuud. Ma ei tea, kas see sõltub Tallinna linnast kuivõrd. Et järsku saaks seda nagu lühendada? See jääb küsimärgina.
Aga iseenesest on tegemist väga hea projektiga, mida tasub igal juhul toetada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna? Palun!
Kõne - Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Et lihtsalt täpsustan üle. Et võib-olla jäi valesti kõlama. Mitte menetlusaeg ei ole 24 kuud, vaid 24 kuud on aega seda eluruumi kohandada. Ehk ehitusperiood, hanked, ehitaja leidmine, lõppviimistlemine - see periood on 24 kuud, mille aja jooksul on võimalik seda rahasummat siis oma eluruumi kohandamiseks kulutada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Välistoetuse kasutamine "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 "Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 "Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuses 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 53 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
18:02 Päevakorra punkti alustamine - 5. OE113 Andmekogu "Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteem" asutamine 5. OE113 Andmekogu "Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteem" asutamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 5 "Andmekogu "Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteem" asutamine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder, palun!
Ettekanne - abilinnapea Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Esitan eelnõu "Andmekogu "Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteem" asutamine".
Selle eelnõuga asutatakse Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteem ning antakse Tallinna Linnavalitsusele ülesanne kehtestada andmekogu põhimäärus. Sotsiaalhoolekande seadus kohustab kohalikke omavalitsusi korraldama sotsiaaltransporditeenust. Selle korraldamiseks on Tallinna Linnavolikogu 7. septembril 2017 vastu võtnud määruse number 16 "Sotsiaaltransporditeenuse kord".
Asutatavas andmekogus hakatakse töötlema just selle määruse rakendamisel tekitavaid andmeid. Sellest saab sotsiaaltransporditeenuse korraldamise ühtne keskkond, mis võimaldaks teha kõiki toiminguid alates teenuse saava õigustatud isiku taotlustest kuni sotsiaaltransporditeenuse kasutamise üle arvestuse pidamiseni. Nimetatud andmekogu aitab tõhustada teenuse kasutamise õiguse taotlemist, teenuse korraldamist ja teenuse kasutamise üle arvestuse pidamist. Andmekogu kasutamine lihtsustab osaliselt linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakondade tööd ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tööd, ning seda kõike selleks, et tagada eeskujulik sotsiaaltransporditeenus Tallinna linnas.
Andmekogu arendustööd saavad eelnevalt läbi 1. detsembril käesoleval aastal ning andmekogu peaks tööle rakenduma 1. jaanuarist 2019. Infosüsteemi loomist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest summas 361 000 eurot. Tallinna linna omafinantseering on 117 000 eurot.
Palun teil eelnõud esitatud kujul toetada! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan, härra esimees! Minul on küsimus. Et miks teil seni ... kuidas te olete hakkama saanud ja miks teil seni pole sellist süsteemi olnud? Kuidas te üldse olete saanud töötada, kui te ei tea üldse ja juhuslikult tulevad?
Ettekanne jätkub - Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Absoluutselt. Tänagi on olemas süsteem ja keskkond, kus saab taotleda, ja enamus tegemisi käib paberkujul. Lihtsalt tulevane internetipõhine keskkond on võimalik see, kus siis puudega isik saab hõlpsamini taotleda, seda taotlust on kiiremini võimalik menetleda ja ka teenuse osutaja saab sellest võimalikult kiiresti teada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Lugupeetud ettekandja! Et kuidas on tagatud, et meil, opositsioonil, ei jääks muljet, et seda andmekogu kasutatakse valimiskampaanias näiteks?
Ettekanne jätkub - Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Ma ei oska nagu midagi kommenteerida sellise küsimuse peale. Et eks Teil võib igasuguseid muljeid jääda. Aga mina siit kõnepuldist saan küll öelda, et Tallinna linn käitub igati eeskujulikult kogutud andmetega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Ma ei saanud Teilt vastust. Kuidas Te, ütleme ... Kuidas on see võimalik, et tänases olukorras infotehnoloogia arengu juures on Tallinna linn ilma sellise elektroonilise lahenduseta hakkama saanud? Käsitsi, nagu Te ütlete. Kuidas on see võimalik olnud?
Ettekanne jätkub - Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh küsimuse eest! Et tegelikult meil on olemas täna andmekogu PIT 1, nii nagu ma ütlesin. Nüüd me jõuame andmekoguni PIT 2, mis on oluliselt suuremini edasi arendatud, mis pakub paremaid võimalusi ja kuhu taha on ühendatud just nimelt see, et isikutel on võimalik seda taodelda internetikeskkonnas, saada hõlpsalt vastuseid, toimub kiiremini menetlus, ja lisaks sellele on teisel pool otsas veel kord teenuse osutaja ehk Termak või Tulika Takso. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Liis Klaar, palun!
Küsimus - Liis Klaar Liis Klaar
Aga see eeldab siis, et need, kes taotlevad, nendel on see võimalus internetisüsteemi kaudu seda teha. Ja vanemad inimesed, nendel tihtipeale ei ole seda võimalust. Kuidas Te seda siis ette kujutate?
Ettekanne jätkub - Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Et absoluutselt jääb alles võimalus taotleda kõiki teenuseid linnaosavalitsustes kohapeal ja ka Sotsiaal- ja Tervishoiuametis.
Lihtsalt e-keskkond, arvestades et tegemist on eelkõige suunatud puuetega inimestele, on, ma arvan, hõlpsam viis pääseda teenusele ligi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esindaja Julia Timerbulatova. Palun!
Kaasettekanne - Julia Timerbulatova Julia Timerbulatova
Austatud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid! Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon arutas antud eelnõud oma koosolekul 29. augustil ja häältetulemusega 12 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on küsimus. Kadi Pärnits, palun!
Küsimus - Kadi Pärnits Kadi Pärnits
Jaa, aitäh! Et see on kindlasti oluline ja vajalik teema - arendus. Et küsimus mul oli küll eelmisele rääkijale, aga ma küsin nüüd. Et Te kulutate kindlasti oluliselt aega ja ressursse selle arenduse jaoks. Aga küsin ka seda, et kui palju on ressursse juures nüüd teenuse enda jaoks?
Kaasettekanne jätkub - Julia Timerbulatova Julia Timerbulatova
Kas Te mõtlete selle andmekogu teenuse või?
Küsimus jätkub - Kadi Pärnits Kadi Pärnits
Jaa! Transporditeenuse enda jaoks.
Kaasettekanne jätkub - Julia Timerbulatova Julia Timerbulatova
Transporditeenuse kohta hetkel ma küll ei oska Teile öelda, kuna see küsimus ei olnud meil arutlusel koosolekul. Aga ma saan Teile öelda, et näiteks selle andmekogu arenduskulud, eeldatavad, on 14 000 eurot aastas.
Küsimus - Kadi Pärnits Kadi Pärnits
See on väga suur raha! Et selles mõttes ma oleks küsinud seda, et palju proportsionaalselt teenuse sisu paraneb. Aga ju siis saate vastata järgmine kord.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Küsimusi rohkem ei ole.
Kaasettekanne jätkub - Julia Timerbulatova Julia Timerbulatova
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna?
Ei soovi. Kas abilinnapea soovib kommenteerida? Palun!
Kõne - Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Et kui on küsimusi mulle, siis ikka küsige minu käest.
Aga vastuseks sellele, et sotsiaaltranspordile on linna eelarves, põhieelarves, raha olemas ja tavaliselt igal aastal seda mahtu ja suurust ka suurendatakse, vastavalt sellele siis, kui palju mahtu ja taotlusi juurde tuleb. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Andmekogu "Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteem" asutamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 55 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletu, on otsus vastu võetud!
18:09 Päevakorra punkti alustamine - 6. OE123 Imanta tn 8 kinnisasja müük 6. OE123 Imanta tn 8 kinnisasja müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 6 "Imanta tn 8 kinnisasja müük". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk, palun!
Ettekanne - Eha Võrk Eha Võrk
Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on maa, kinnistu enampakkumisega aadressil Imanta tn 8. Nagu näha, on see Kesklinnas, Juhkentali piirkonna juures ning staadionist, Kalevi staadionist, millest muuseas ka täna päevakorra viimastes punktides tuleb juttu, läheduses.
Ning nagu ma mainisin, on tegemist siis enampakkumisega. Ja enampakkumise aluseks on loomulikult eksperthinnang ja hindamise aluseks on võetud kehtestatud detailplaneering ehk siis teisisõnu ehitusõigus. Ning alghinnaks on siis 1 510 600 eurot. Ja detailplaneeringu kohaselt on võimalik sinna ehitada üks 5-korruseline elu- ja ärihoone.
Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimus. Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Kuna tegemist on enampakkumisega, palju Te loodate, et see hind ikkagi tõuseb selle enampakkumise raames?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Jah. Et palju ma loodan? Vastus võiks olla ju lihtne, et loodan, et tõuseb palju. Aga kuna hetkel tundub, et kinnisvara valdkonnas on väga märgatav elavnemine, siis me loodame siin ikkagi kusagil võib-olla mõneprotsendilist tõusu, kuna see alghind on küllaltki krõps. Ja aluseks on võetud, nagu ma mainisin, kehtestatud detailplaneering, mitte mingisugune muu. Et siis väga suurt muudatust siin hinnas ilmselt ei tule. Aga kuna on tegemist enampakkumisega, see tähendab, et pakkuja, kes tuleb, tavapäraselt ikkagi teevad pisut kõrgema pakkumise, kui see alguses on, kui tullakse. Nii et ma loodan, et kuna tegemist on põneva alaga, et ikkagi pakkumisi tuleb. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh, härra esimees! Austatud ettekandja! Ma saan aru, et detailplaneering on sellele alale ammu koostatud. Aga siit küsimus, et teadupärast Olümpia hotelli vastu tuleb tohutu suur ärihoone ja sinna ehitatakse massiivselt igale poole. Et kas linn ka nanosekundi võrra näiteks planeeriks või kaalutles, et on ikka otstarbekas kõik maju täis ehitada. Et näiteks sinna rajada mingi laste mänguväljak, park, mis iganes, ei oleks ka mõistlik alternatiiv, sest seal Liivalaia tänava kandis ju midagi taolist eriti näha ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Kahtlemata on see küsimus planeerijatele ja paneerimisametile. Aga julgen küll arvata, et iga planeerimisotsus võetakse vastu ikkagi piirkonda ja kogu Tallinna arengut arvestades. See planeering ei puuduta mitte kunagi ju üksinda antud kohta, vaid nagu te teate, kui algatatakse detailplaneering, siis seal on alati ka sõna "lähiala". Nii et antud olukorras on siis see parim kasutusele võtta. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Hea abilinnapea! Seal pildil taamal need puud, sealt kulges omal ajal Härjapea jõgi, see on Härjapea ürgorg. Kas see kinnistu hõlmab ka seda ürgorgu ja kas detailplaneering ka näeb ette hoonestust sinna ürgoru alale, või jääb ikka see puutumatuks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Vat praegu need skeemid on härra Pärtelpoja valduses, aga nüüd ma võtan aluseks samamoodi hetkel selle foto ja eeldan ja ma loodan, et härra Pärtelpoeg kinnitab mu sõnu, et see kinnistupiir on enam-vähem just nimelt mööda seda aeda.
Ning nagu fotol on näha, siis need puud ei jää aia sisse. Ma loodan, et sellest vastusest on ... Ja ma näen, tugi juba kinnitab mu arvamust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Hea ettekandja! Et silma järgi vaatan, et kuskil 50 autot pargib seal. Et kuhu need lähevad?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Tähendab, minu arust on üldse patuasi, et Kesklinnas sellisel alal autod pargivad! Autojuhid võiksid tulla siiski bussi ja muude transpordivahenditega, mitte üksinda oma autoga seal parkida. Aga see on muidugi minu enda isiklik arvamus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Olle Koop, palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Nagu teised kolleegid ka kõrvalt ütlesid, siis kõrvale on tulemas suured, ja ma ei mäletagi, mitmekümneid korruseid hooneid. Siin on märgitud detailplaneeringus 5-korruselise hoone luba.
Et kas antud asjaga ei või juhtuda niimoodi, et müüakse seda detailplaneeringuga 5-korruseline ja peale müüki avastatakse järsku, et äkki ikkagi saab 25 korrust ehitada? Võib-olla sellisel juhul on mõistlikum seda lubada kohe ja saab kõrgemat hinda küsida. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Kas ma saan õigesti aru, et Te arvate, et müügiotsusega saab detailplaneeringuid kehtestada? Muidugi see on minu poolt naiivne küsimus Teile vastu.
Aga õige vastus on kindlasti see, et igasugune ehitusõigus tuleb läbi detailplaneeringu ja detailplaneeringut ei kehtestata lihtsalt niisama. Nii et tänasel hetkel on detailplaneering siin täpselt sellises ulatuses, nagu ta on. Kui omanik ... kinnistu omanikul on alati õigus algatada, aga see ei tähenda, et nii kaugele jõutakse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Selline küsimus. Et kuidas selle alghinnani jõuti? Et kas analüüsiti ka piirkonna teiste kinnistute hindu? Et mis hinnaga seal piirkonnas praegu suuremaid arenduskrunte müüakse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Ma palun, et härra Pärtelpoeg toob mulle see hindamisakti. Aga nii kaua, kui ta mulle siin toob ja mind abistab, siis tavapäraselt meie hindamisaktid koostatakse võrdlusmeetodil, vahetevahel ka loomulikult tulumeetodil. Aga mis meil siin on aluseks võetud?
Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja - Priit Pärtelpoeg Priit Pärtelpoeg
Võrdlusmeetodiga ....
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Siiski võrdlusmeetod.
Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja - Priit Pärtelpoeg Priit Pärtelpoeg
... võrdled, eks ole, seda ehitusõiguse ....
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk abilinnapea Eha Võrk
Ja ehitusõiguste järgselt. Nii et ei ole ... mingit parklat seal ei võrrelda.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Olle Koop, teine küsimus, palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh! Ma saan väga hästi aru, et me selle otsusega detailplaneeringut ei kehtesta. Aga küsimus on selles, et täna on ju omanikuks linn. Et linn saab ju antud juhul kõigepealt muuta detailplaneeringut ja siis selle müüki panna. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Siiski, kui on detailplaneering siin arutusel olnud, ja kui ma nüüd vaatan, jah, aasta 2003 on see detailplaneering. Aga nüüd ma võin mälus jälle eksida ja püüan siin sobrada ja vaatan jälle kolleegile otsa. Aga minu arvates seal ümbruskonnas need väga paljud detailplaneeringud on ka suhteliselt sarnasel ajal kehtestatud. Et ei ole ka liiga viimasel ajal. Mul tuleb meelde see Olümpia vastas olev maatükk, kuhu nüüd lõpuks hakatakse ehitama; on suhteliselt samast ajast.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Aitan siin kolleegil võib-olla sedasama küsimust täpsustada. Et põhimõtteliselt tema küsimus, ma kujutan ette, oli see, et kas sinna ei võiks lubada ehitada natukene kõrgemat hoonet veel. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Täna kindlasti mitte. Nüüd ma jään kogu aeg nokk kinni, saba lahti. Et kui detailplaneering on niimoodi kehtestatud, on nii. Aga härra Pärtelpoeg, on Sul täpsemaid teadmisi? Selles mõttes täpsemaid, et detailplaneeringu järgi on ehitusõigus. Siin ei ole mitte kaheldagi. Aga ole hea, Priit!
Sõnavõtt - Priit Pärtelpoeg Priit Pärtelpoeg
Aitäh! Ega siin muuta ....ei ole. Kehtiv linnaehituslik visioon on selline, et sinna saab panna 5 korrust. On seal kaugemal kõrgemaid korruseid, aga kui sealt kõrvalt vaadata, on uus maja, mis on ka. Siin pildil küll ei ole, aga kui seal kandis keegi käinud on, ei ole seal äärealadel just pilvelõhkujaid. Et noh, loomulikult, nagu proua Võrk selgitas, kui on uus algav detailplaneerimismenetlus kõikide oma avalikustamiste ja muude asjadega, siis on see võimalik, ka tänane, see, mida me garanteerida saame investorile ja noh piisavalt normaalsetel tingimustel, on see 5 korrust.
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aga ma veel täiendan ka oma kogemusbaasil taas kord. Et kui te arvate, et linn ei taha oma kruntidelt maksimaalseid tulemusi, siis on see pinnapealne arvamus, sest et linn kindlasti oma krunte on planeerinud alati väga peremehetundega, uskuge mind selle koha pealt. Ma arvan, nii mõnigi ostja on teadnud seda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, teine küsimus, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Hea abilinnapea! Et mulle tegelikult meeldib, kui linnaruumis sellised augud, mis on olnud kunagi hoonestatud, saavad uuesti hoonestatud. Et see, n-ö Keldrimäe kant on üks õnnetu saatusega olnud. Aga kuna see piirneb selle Härjapea jõe ürgoruga, siis on kohalik Juhkentali Selts juba ammu teinud ettepaneku linnale, et võiks sealt mööda ürgorgu teha sellise kultuuriloolise, ütleme siis kergliiklustee matkaraja. Et kas Te olete linnavalitsuses seda ettepanekut edasi menetlenud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
No nüüd ma vist kogu selle vastamise ajal pean olema kimpus ja ütlema, et see on nüüd tõesti teise valdkonna abilinnapea teema. Et mul on kahju, ma jään sellele vastusele praegu võlgu. Aga mida ma oskan vastata, et me väga hoolega vaatame kõikvõimalikke kergliiklusteid, sest see on meil täiesti selge suund praegu, et linnas oleks võimalikult palju kergliiklusteid. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Aitäh! Hea ettekandja! Siit vastustest kõlas läbi, et ... Või kas võib siis nagu seda ametliku seisukohana võtta, et parkimiskohtade olemasolu Kesklinnas ei ole linnavalitsuse jaoks nagu oluline? Et põhimõtteliselt siis tuleks edaspidi nagu ainult ühistranspordiga liikuda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Ei, Te haarasite valesti mu väljendit. Ma ju kõigepealt ütlesin, minu enda isiklik seisukoht on see, et tuleks kasutada rohkem ühistransporti. Ja ma pean ... Nüüd Te kindlasti ütlete ja küsite, et "kas Te ise näitate eeskuju". Vastus on: absoluutselt jah. Mina kasutan rongi ja trammi ja võimalusel bussi. Nii et järgige eeskuju.
Aga parkimiskohad on kahtlemata teema. Ja nagu Te teate, iga jumala planeering näeb ette alati normikohast parkimiskohti. Nii et nii ta on. Ja ka siia alale ehitusõigus anti ju välja arvestades parkimisnormatiivi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, teine küsimus!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Hea ettekandja! Et vaatan siin Google Mapsist, et ümberringi on 9- ja 8-korruselised majad. Et kuidas see 5-korruseline sinna sattus nüüd?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Google Maps ... Nüüd ma samal ajal ei saa vaadata. Küllap mul kolleeg vaatab. Aga nii palju, kui ma tean, et 5-kordsed majad on seal juba üsna pikast ajast.
Küsimus jätkub - Mart Kallas Mart Kallas
....
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Ja loomulikult on Olümpia hotell hoopistükis kõrgem. Aga siiski, mina usaldan spetsialiste ja soovitan Teilgi usaldada spetsialiste. Kui detailplaneerijad on leidnud sinna õigeks sellise korruselisuse, siis ma igal juhul usaldan spetsialiste. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Rostislav Troškov!
Kaasettekanne - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas koosolekul 3. septembril nimetatud eelnõu ja hääletamistulemustega 12 poolt, vastu ega erapooletu ei olnud, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Härra Troškov, et abilinnapea pani meid uskuma, et me peaksime teda uskuma, et linnavalitsus siin käitub heaperemehelikult. Et linnavolikogu ja komisjon ka peab ju linnavalitsuse tegevust kontrollima. Et kas teil ei tekkinud arutelu, et võib-olla oleks mõistlikum planeeringut muuta, lubada sinna suuremat ehitusõigust, kuna tegemist on väga vana planeeringuga. Ümberringi on suuremad majad ja selle kinnistu alghind oleks näiteks 3 miljonit eurot?
Kaasettekanne jätkub - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Koosolekul sellist arutelu nagu ei olnud meil,. Aga kui Te olete seal käinud ja vaadanud seda parklat. See on nii inetu parkla ja ta on ammusest ajast vist, minu meelest juba 25 aastat või rohkem see kehtib seal. Ja on muidugi mõistlikum seda korda teha ja ehitada sinna normaalne hoone. Ja seal kõrval on tõesti 8-korruselised hooned, aga nad on natuke eemal, nad ei ole päris seal kõrval. Ja detailplaneering näeb ette, et sinna sobiks 5-korruseline hoone ikka.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Jah, palun!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised, kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Imanta tn 8 kinnisasja müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 53 poolt, 3 vastu, 1 erapooletu, on otsus vastu võetud!
18:25 Päevakorra punkti alustamine - 7. OE138 Sihi tn 26 kinnisasja 1/2 mõttelise osa müük 7. OE138 Sihi tn 26 kinnisasja 1/2 mõttelise osa müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 7 "Sihi tn 26 kinnisasja 1/2 mõttelise osa müük". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Sihi tn 26, see on Nõmmel. Tallinna linnale kuulub pool mõttelist osa kinnisasjast. Ja kinnisasjal paikneb siis hoone. Mõned ajad tagasi me palusime teilt nõusolekut vara müüa ning tookord oli alghinnaks 200 000 eurot, mis oli eksperthinnangu kohaselt. Seitse korda tegime enampakkumist ning need nurjusid. Ning nüüdse eelnõu kohaselt me palume teie toetust alghinda alandada ning oleks siis alghinnaks 150 000 eurot. Nii, nagu mõistate, see ei ole enam eksperthinnangu alusel, vaid aluseks võttes teooriat ja praktikat, et nõudmine ja pakkumine peab olema tasakaalus, ja see võiks olla turuhind. Meil siin nõudmist ei olnud. Küll aga oli pakkumine, seitsmel korral pakkusime. Ning ettepanek on siis järgida tava. Me oleme ka varasemalt seda korduvalt ju teinud teiste objektidega, et alandame hinda. Ja uus hind oleks 150 000 eurot. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov. Palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas antud eelnõu ja ühehäälselt, 12 poolthäälega, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Sihi tn 26 kinnisasja 1/2 mõttelise osa müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 57 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
18:27 Päevakorra punkti alustamine - 8. OE136 Tallinna Linnavolikogu 24. augusti 2017 otsuse nr 104 "Puhangu tn 4a-20 korteriomandi müük" kehtetuks tunnistamine 8. OE136 Tallinna Linnavolikogu 24. augusti 2017 otsuse nr 104 "Puhangu tn 4a-20 korteriomandi müük" kehtetuks tunnistamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 8 "Tallinna Linnavolikogu 24. augusti 2017 otsuse nr 104 "Puhangu tn 4a-20 korteriomandi müük" kehtetuks tunnistamine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu liikmed! Tegemist on mõneti sarnase eelnõua nagu eelmine ning siin on siis korteriomand aadressil Puhangu tn 4a korter 20 ja ka siin on seitsmel korral toimunud enampakkumine. Need on nurjunud. Ja kuna siin on siis järgmine alghind juba madalam kui 25%, teeme järgmise hinna madalamaks. Aga kuna see juba jääb siis linnavalitsuse pädevusse, siis on teie ees eelnõu, kus me palume lihtsalt kehtetuks seda varasemat eelnõud ja otsust tunnistada, aga lihtsalt ette ruttavalt, see ei jää mitte kuhugi riiulisse, vaid tuleb siis linnavalitsuse korraldusega enampakkumisele, nii nagu me kõik teeme. Linnavalitsuse pädevuses on ainult enampakkumised. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Austatud abilinnapea! Aga mis on see põhjus, et nii või teisiti nii väikese hinnaga ei leidu sellisele pinnale, noh, küllalt kobedas majas, siis tahtjaid või ostjaid? Mis Te ise arvate?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Ma arvan nii, et need korterid ... Kõigepealt see maja võib ju väljast kena välja näha, aga tegelikult ikkagi see naabruskond ja ilmselt need naabrid - see on üks asi. Ja teiseks, need korterid, need on väga halvas olukorras. Et sellise hinnaga, kus on ikkagi turul müüakse ... väga palju on ju praegu uuskortereid ja selge on see, et nooremad inimesed vaatavad uute arenduste järgi. Nii nagu mõned aastad siin tagasi, samamoodi. Et küllap see on see üks põhjus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Mul on küsimus. Te ütlesite, et seitsmel korral, et me oleme siin ennegi diskuteerinud. Et meil jäi eelnõust silma, et siin on kuuel korral, et olete kindlad, et seitsmel korral ikka õnnestus seekord teha? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Jah. Siis ma järelikult vaatasin paraku valet rida. Et ma tänan, et Te juhtisite tähelepanu! Aga kuus või seitse ... Siiski me oleme väga palju teinud neid. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Et tegelikult ma isegi ei tahtnud täpselt teada, kas see on kuus või seitse. Ma üritan endiselt juhtida tähelepanu küsimusele. Et äkki võiks kolme korra järel vaadata selle hinna üle. Et muidu me käime siin selliseid seitsme korra ringe pidevalt üle. See on ju ressursi kinnihoidmine kogu aeg. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Jah. Lihtsalt, praegu oli meil vahepeal ka siin suveaeg ja me kindlasti ei tahtnud niisama jõude olla. Aga me oleme siin ametiga juba seda teemat arutanud ja arvestanud tulevikus, loomulikult. Ja eks neid pakkumisi, kui on näha, et on võimaliku väiksegi potentsiaaliga, teeme rohkem. Kui potentsiaali ei ole, ei ole tõesti mõtet üle kolme korra teha. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Maksim Volkov. Palun!
Kaasettekanne - Maksim Volkov Maksim Volkov
Austatud volikogu esimees, austatud kolleegid! Rahanduskomisjon 3. septembril arutas nimetatud eelnõu ja hääletamistulemustega 12 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 24. augusti 2017. aasta otsuse nr 104 "Puhangu tn 4a-20 korteriomandi müük" kehtetuks tunnistamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 52 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
18:32 Päevakorra punkti alustamine - 9. OE137 Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2017 otsuse nr 90 "Ädala tn 5-49 korteriomandi 1/2 mõttelise osa müük" kehtetuks tunnistamine 9. OE137 Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2017 otsuse nr 90 "Ädala tn 5-49 korteriomandi 1/2 mõttelise osa müük" kehtetuks tunnistamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 9 "Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2017 otsuse nr 90 "Ädala tn 5-49 korteriomandi 1/2 mõttelise osa müük" kehtetuks tunnistamine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Siin on sarnane eelmistele. Et Tallinna linnale kuulub pool mõttelist osa kinnistust aadressil Ädala tn 5-49 ja kontrollisin - seitsmel korral on olnud enampakkumine. Et ma palun siis volikogul toetada selle otsuse kehtetuks tunnistamist ja nii nagu ka eelmisel puhul, tuleb siis enampakkumine kõne alla linnavalitsuse otsusena. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Aitäh! Eha, ütle, täpsusta! Mis tähendab Ädala tn 5-4- korteriomandi poole osa, mõttelise osa müük. Kellele selles korteriomandis teine pool kuulub siis?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
No vot jah! Need on nüüd need juhtumid, kui me oleme läbi pärimiste omanikuks saanud. Ja ka siin on, ma jälle loodan, et härra Pärtelpoeg hakkab kohe mulle siin abiks olema, aga ma räägin jälle oma kogemusest, sest siin seletuskirjas seda ei ole kirjas. Aga Tallinna linn ... tähendab siin on olnud abielupaar omanikuks. Üks suri, järgi jäi teine inimene, aga läbi testamendi see kaasomanik ei saanud omanikuks ja nii sai Tallinna linn teise poole omanikuks. Ja seetõttu. Ja tavaliselt veel juhtub see asi, et vahepeal ollakse ühisvaras ja siis tuleb jagada ära mõtteliseks osaks ja siis tuleb pärimisõigus Tallinna linnale üle ja meie siis paneme selle poole mõttelise osa sellest õnnetust korteriomandist müüki. Ja vat loomulikult sellisel kombel ta müüki ei läinud ja alandame hinda. Nii on see meie praktika ja ka täna ... või eile oli meil linnavalitsuse istungil, kus me taas võtame selliseid pärandeid vastu. See on mitte nüüd igapäevane, aga üsnagi sage praktika. Nii ta on - elu on selline. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Hea ettekandja! Et elu on selline, aga kas elu ei ole näidanud, et sihukeste problemaatiliste korterite müük on praktiliselt võimatu ja mul nihukene tunne, et me tuleme siia 8., 9. ja 10. ja 11. kord veel, kui me samas tempos jätkame? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Jah! Aga vaadake, meie kohustus on esimene kord, esimesed korrad tulla ... tähendab esimene kord tulla ikkagi hindamisaktipõhisena. Me ei saa omavoliliselt hakata välja mõtlema mingisugust hinda, mis meie arvates on õige. Esimene otsus alati ikkagi hindamisaktipõhine.
Ja tõsi ta on, peame siis sealt juurde hindama esimesel läbikukkumisel ja teisel läbikukkumisel, et enam me ei tee seitset korda, vaid tulemegi kolmandal korral juba selle alandamise ettepanekuga. Aga nii on meil tavapärane praktika ja ei ole õige linnavalitsusel tulla siia ühe sellise hinnaga, mis meie arvates on õige, see ei pruugi õige olla. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Jaa, aitäh! Hea ettekandja! Ma tegelikult jätkakski sealt, kust Te just pooleli jäite,. Et kas tegelikult ei võiks seda praktikat siis muuta ja bürokraatiat vähendada selles mõttes, et edaspidi olekski nii, et kolm enampakkumist. Kui sellega ära ei lähe, siis kuskil oksjonikeskkonnas .... 10 eurose alghinnaga ja tegelikult probleem lahendatud, sest vahepealsel ajal ju on nendel korteritel mingisugused kulud peal ja ma kujutan ette, et see läheb nagu linnale ju üksjagu maksma, et neid mingeid kommunaale tasuda seal jne. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Ma olen sõnatu. 10 euroga Tallinna linnas. Mul tulevad siin mõned etteheited, mõnede aastate taguselt ette. Et seda praktikat pidi me ei lähe. Aga mis puudutab elektroonset keskkonda, siis me oleme sellel teel, et me just oma kinnisvararegistri juurde sellise liidese teeme ja loodame aasta-kahe pärast kõik ka üürile andmised selles keskkonnas teha. Nii et pooleldi õigel teel oleme Teie hinnangul, aga teist poolt - 10 eurot - ei.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh! Teie kirjelduse järgi oli selle korteri asunikeks abielupaar, kellest üks lahkus ja teine tõenäoliselt elab seal edasi. Et kas Tallinn on nii südametu koletis, et üritab siis kahest toast ühe kellelegi maha müüa? Ja ma tuletaksin meelde, et pärandi vastuvõtmine ei ole kohustuslik. Alati võib selliste probleemsete korterite puhul pärandist loobuda. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Ma arvan, siin rivis on ka härra Priidu Pärna. Et kas Tallinna linn tohib keelduda? Minu teada omavalitsus siiski peab, v.a juhul kui me teeme inventuuri, et pole midagi vastu võtta, siis me ei võta, aga Tallinna linn minu teada küll peab vastu võtma, et siin loobuda ei saa. Nüüd, kui nüüd see kaasomanik teinuks ettepaneku, et ta soovib seda turuhinnaga või antud hinnaga osta, siis ei ole välistatud, et seesugune otsus siia oleks tulnud ka teile vastu võtmisele. Aga seesugust ettepanekut kaasomanikult pole tulnud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Tegelikult minu küsimus juba esitati ära, et kas Tallinna linn peab iga kord vastu võtma, kui talle midagi sülle kukub kellegi surma läbi, aga ma sain nagu juba enam-vähem. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Minu küsimus on selline, et kas linn kaalub ka, näiteks, ütleme selle teise osapoole välja ostmist?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Ei, see ei kergenda sugugi linna olukorda, kui me nüüd teise poole ka koos veel üürnikuga saame. Kindlasti mitte!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Olle Koop, palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh! Mul selline küsimus, et kolleeg küsis siin ja pakkus lihtsalt suvaliselt välja 10 eurose alghinna. Et mul oleks küsimus, et abilinnapea vastusest jäi mulje, nagu ta poleks nihukestest oksjonitest kunagi kuulnud, kus alghinnad on hästi väiksed. Ma ütleks, et 10-sendised oksjonid võivad kõige edukamad oksjonid olla. Et mu küsimus on, et kas Teil see oksjonite süsteem on nagu selge, et alghind ei ole tegelikult ju oluline?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Mul on oksjonitesüsteem väga selge, aa ei saa unustada ära, et me oleme avalik võim ja me ei hakka 10 sendist peale. 10 senti saab olla sellises piirkonnas, kus tõepoolest vara väärtus eksperthinnangu järgi ongi 10 senti ja kindlasti selliseid kohti on ka. Loomulikult.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Olle Koop, teine küsimus!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Ma siis küsin niimoodi, et kas Te olete näiteks osta.ee keskkonnas oksjoneid vaadand? Seal müüakse ka väga kalleid varasid ja riik müüb väga kalleid varasid ja alghinnaks võib olla ka 10 senti? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Ma olen seda keskkonda vaadanud, aga seesugust, et on väga kallis kinnistu ja riik paneb selle 10 sendiga müüki - ma olen päris huvitatud, pärast näidake mulle seda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Irina Antonjuk, palun!
Kaasettekanne - Irina Antonjuk Irina Antonjuk
Austatud linnavolikogu esimees, lugupeetud volikogu! Otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2017 otsuse nr 90 "Ädala tn 5-49 korteriomandi 1/2 mõttelise osa müük" kehtetuks tunnistamine" oli arutatud 3. septembril rahanduskomisjoni koosolekul. Ädala tn 5 korteri 49 korteriomand asub Põhja-Tallinnas ja selle 1/2 mõttelise osa müügiks korraldatud avalikud enampakkumised nurjusid seitsmel korral, nagu ettekandja juba ütles, mistõttu tehakse volikogu otsuse eelnõuga ettepanek tunnistada kehtetuks eelmine otsus.
Koosoleku hääletamistulemused olid 12 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud. Sellega otsustati toetada eelnõu esitatud kujul. Palun ka teil seda toetada! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi?
Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Aitäh! Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2017 otsuse nr 90 "Ädala tn 5-49 korteriomandi 1/2 mõttelise osa müük" kehtetuks tunnistamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada.
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 52 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
18:43 Päevakorra punkti alustamine - 10. OE132 Staadioni tn 3 kinnisasjale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmine ja nõusoleku andmine hoonestusõiguse isikliku kasutusõigusega koormamiseks 10. OE132 Staadioni tn 3 kinnisasjale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmine ja nõusoleku andmine hoonestusõiguse isikliku kasutusõigusega koormamiseks
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt nr 10 "Staadioni tn 3 kinnisasjale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmine ja nõusoleku andmine hoonestusõiguse isikliku kasutusõigusega koormamiseks". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Eelnõu ja ettekanne on siin seina peal, aga võib-olla väga lihtsalt ja kokkuvõtvalt on siis see, et hoonestusõiguse muudatus on seotud järgmise aasta tantsupeoga. Ja sisu lühidalt on niimoodi, et hoonestusõiguse lepingu muutmine on vajalik selleks, et sätestada järgnev. Hoonestaja kohustus rekonstrueerida staadion enne järgmist tantsupidu 2019. Teiseks, linn ei maksa hüvitist staadioni ja seda teenindava hoone eest lepingu lõppemisel. Kolmandaks muudatus. Staadion ja seda teenindav hoone jääb linna omandisse ka lepingu lõppemisel ning linn annab nõusoleku isikliku kasutuse eesõigusega koormamiseks - kellele? loomulikult sellele, kes korraldab tantsu- ja laulupidu - Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse kasuks. Nüüd lepingupooled on hoonestusõiguse ... hoonestaja on Spordiühing Kalev, aga nagu teate, siis on sõlmitud 3-poolne leping, kus on osaliseks riik, linn ja spordiühing ja eesmärk ongi seesamane staadion korrastada ja see korrastamine toimub siis kahes etapis. Esimene on siis seotud selle tantsupeoga. Nii et ma palun seda eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimus. Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Aitäh! Austatud abilinnapea! Ma tean vanadest aegadest mäletan neid juhtumeid, mis on kui 99 aastaks sõlmitakse hoonestusõiguse lepinguid ja eks meil ole tänagi küsimusi, kus on 60 aastaks ja nüüd linn ei ole iseendgaa rahul ja pigistab omanikke. Kuulge, aga miks ikka maja nii pikaks ajaks - 99 aastaks - seda hoonestust ja kas Te tõesti kujutate, et 100 aasta pärast on seal jälle ikka see tantsu-laulupidu ja staadion jne, jne? Kas ei võiks siis vähemalt poole lühemaks see hoonestusõiguse leping olla, või kuidas? 99 aastaks Te teete hoonestusõiguse lepingu?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
jaa. No ma hakkan nüüd laulupidude traditsioonist. No kes seda oleks uskunud, et nii kaua me laulupidu peame! Ma usun, et tantsupidu peame ka nii kaua ja kauemgi veel. Aga see on retooriline.
Nüüd, nagu siin on näha, see tegemist on muutmisega ehk see otsus 99 on ammu enne meid,. Ja ma arvan, proua Eenmaa, vist enne Teid ka sõlmiti see oonestusõigus. Et see on meil praegu ainult muutmine. Ja selle lepingu muudatuse eesmärk on just, et järgmisel aastal, aasta 2019 oleks meil see tantsupidu seal olemas.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Olle Koop, palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh! Nagu Te näete, siis selle kinnistu juures nüüd ehitatakse 6-korruseline ärihoone. Et mäletatavasti teise punkti juures oli meil lubatud aint 5-korruseline. Et kas Te jääte endiselt kindlaks, et sellest 5-korruselisest kõrgemat ei saa detaiplaneeringu järgi ehitada? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Nüüd on väga piinlik, me lähme jälle tagasi sinna esimese punkti juurde päevakorras, mida ma ette kandsin. Never say never, eks ole. Et kui on uus detailplaneering ja ta kehtestatakse, siis on ehitusõigus läbi detailplaneeringu. Täna on see detailplaneering selline, nagu ta on. Ja veel kord. Mina usaldan spetsialiste ja sel hetkel olid need piirangud. Nii on. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austet abilinnapea! Et lähtuvalt eelnevast arutelust, et ma hakkasin mõtlema, et no 100 aastat tagasi selle koha peal voolas Härjapea jõgi ja keegi ei osanud arvata, et tulevad tantsupeod kunagi sinna. Isegi sellist asja polnud olemas nagu need tantsupeod veel.
Ma arvan, et niivõrd pika ja väärika traditsiooniga asi nagu on tantsupeod, väärivad ka väga pikka hoonestusõiguslepingut, ja nagu me näeme, saab seda ajas ka muuta. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov. Palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Linnavarakomisjon arutas antud eelnõu ja ühehäälselt, 8 poolthäälega, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Staadioni tn 3 kinnisasjale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmine ja nõusoleku andmine hoonestusõiguse isikliku kasutusõigusega koormamiseks". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 51 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu, on otsus vastu võetud.
18:49 Päevakorra punkti alustamine - 11. Spordi rahastamisest Tallinnas 11. Spordi rahastamisest Tallinnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 11 "Arupärimisele vastamine", Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske "Spordi rahastamisest Tallinnas". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas.
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, austatud arupärija! Arupärimine on saanud kirjaliku vastuse. Kui on täiendavaid küsimusi, siis hea meelega vastan.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Hea linnapea! Et Te olete lubanud nii sõnades kui tegudes võidelda korruptsiooni vastu Tallinnas ja see on väga kiiduväärt algatus.
Oma arupärimises ma lugesin üles rida spordiseltse ja -klubisid, mille juhtorganitesse kuulub abilinnapea Klandorf. Ja need spordiseltsid on saanud tihti n-ö toetust, rahalist toetust otse siis eelarve reana linna eelarvest, mitte aga n-ö üldistel alustel nagu ülejäänud spordiseltsid ja -klubid. Et siin on minu arust väga selge korruptsioonirisk, kui mitte öelda otsene korruptsioon. Mida Te teete, et see olukord lõpetada, härra linnapea!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No kõigepealt nii, nagu arupärimisesse sai kirja pandud, siis seega on saanud ka teised spordiklubid-spordiseltsid-spordialad täiendavat toetust. Just äsja laekus järjekordne toetuse palve Võrkpalli Liidult, mida me hakkame lähiajal linnavalitsuses arutama. Nii et ma kindlasti ei tooks siin välja ühte spordiseltsi. Aga tõsi on ka see, et Kalev spordiseltsina on Tallinnas väga tegus ja suur spordiselts, kus on väga palju erinevaid alasid. Nii et tõesti, arvestades seda, et seal tõesti, kui palju seal alasid on, siis on ka normaalne see, et me sinna raha eraldame. Veelgi enam, eks ole, et sealt saab ka võrkpall ja saab ka teised sportmängud, jalgpall jne. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Jaa, aitäh! Austatud linnapea! Ma eeldan, et Te ise ei kirjuta neid vastuseid. Et keegi arupärimistele ikkagi korjab andmeid ja vastab Teie eest. Ma tahaks sellest vormist veidi rääkida. Sellised tsitaadid "pikaajalise volikogu liikmena olete kindlasti tuttav kohaliku omavalitsuse seadusega ja sealhulgas" et cetera, et cetera. Või siis teine lõik, "Teie küsimus põhineb kontrollimata infol ega pea paika". Selle vastuse toon on dotseeriv, et mitte öelda ülbe. Vastaja asi, ehk siis ükskõik, kas Teie või mõni abilinnapea, ükskõik, kes selles puldis seisab, ei ole mitte midagi eeldada, ei ole vaja anda hinnanguid ei küsijale ega küsimustele, vaid anda vastuseid, sisulisi vastuseid oma tööandjale ehk siis volikogule. Ma ei oota Teilt vastust, aga kutsuge oma vastuste kirjutaja või koostaja vähekene lugupidavamalt suhtuma volikogusse. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud kolleeg! Ma tänan Teid selle küsimuse eest, aga ma paluks ikkagi lähtuda protseduurist ja tegelikult võib-olla Teie tähelepanek on oluline, aga selleks on võimalus volikogu saalis Teil veel enne volikogu päevakorra ... jah. Jaak Juske, teine küsimus, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Jah, et ma olen eelküsija märkusega väga nõus, aga minu küsimus järgmine, et abilinnapea Klandorfi puhul on antud kontekstis selgelt tegemist huvide konfliktiga. Ja ma tooksin selle heaks eeskujuks Põhja-Tallinna vanema, Raimond Kaljulaiu, kes oli jalgpalliklubi Volta president. Kui seal ümber tekkis korruptsiooni kahtlus, ta kiiremas korras sealt sellest ametist lahkus. Minu arust võiks härra Klandorf võtta oma erakonna kaaslasest eeskuju. Te olete minuga ju nõus? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma olen selles mõttes kindlasti Teiega nõus, et Raimond Kaljulaid käitus ainuõigesti selles olukorras ja lahkus selle klubi juhatusest.
Mis puutub Kalle Klandorfi, siis me oleme püüdnud väga täpselt jälgida protseduurireegleid, et Kalle Klandorf ei osaleks hääletustel, mis puudutavad Spordiseltsi Kalev. Nii et ma küll loodan, et korruptsiooni ohtu antud küsimuses ei ole. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud linnapea! Kas Te ei ole Kalle Klandorfilt küsinud kahte lihtsat asja? Et kuidas ta kõigi nende suurepäraste spordiseltsidega jõuab tegeleda lisaks sellele tööle, et ta juhib Tallinna Linnatranspordi nõukogu ja abilinnapeana on tal väga suured vastutusvaldkonnad?
Ja teist küsimust ... Et kas ta mitte ... mitte teda ei kutsutagi n-ö spordiseltsi juhatusse, selleks et Tallinna linnalt saada täiendavat rahastust? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No minu teada on Kalle Klandorf olnud Spordiklubiga Kalev seotud väga pikalt, pikemalt, kui ta on olnud Tallinna Linnavalitsuses. Nii et see seos on küll palju pikaajalisem.
Esimene küsimus oli .... Jah, vat seda peaks tema käest küsima, aga tegelikult ta varasemalt oli ka ühe võistkonna treener. Sellest tegevusest on ta taandunud. Nii et ilmselt ta sai aru, et ta kõike ei jõua. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea linnapea! Et kui me spordist ja rahastamisest juba räägime, siis siin vahepeal suvel oli Postimehes paar lugu, mis tekitasid ka avalikkuses põhjendatud küsimusi. Et nimelt selgub, et Tallinna Tööstuspargid on hakanud tegelema spordihallide omandamisega. Et oskate põhjendada, et kas järgmisena on plaanis näiteks Tallinna Linnatranspordil ka midagi uut osta, mõni klaverivabrik või midagi sellist, et kursis olla lihtsalt. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Ei, meil ei ole plaanis hetkel klaverivabrikut osta. Aga kui meil see oleks, siis tõenäoliselt ei teeks seda mitte Tallinna Linnatranspordi AS, vaid võib-olla Tööstuspargid, mis on Tallinna linnale kuuluv äriühing ja kui see äriühing näeb võimalust täiendavat tulu linnale teenida, siis ma arvan, et tema tegevus on õige. Et Tallinna Tööstuspargid on äriühing, mis on väga hästi töötav äriühing ja kui ta oma tegevust laiendab, siis on see suurepärane. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Austatud linnapea! Et kas ma sain Teist õigesti aru, et juriidiliselt peab näima kõik korrektne ja härra Klandorf hääletustel ei osale, et ta ei läheks vastuollu korruptsioonivastase seadusega, aga sisuliselt ta siis linnavalitsuse liikmena neid otsuseid ikkagi suunab, et see raha Kalevisse jõuaks? Et sain ma Teist õigesti aru?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Ei, Te ei saanud õigesti aru, sellepärast et ta ei suuna neid rahasid linnavalitsuse liikmena. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea linnapea! Et spordi rahastamisest veel. Et kui me vaatame linna eelarvet, siis sealt tõesti läheb raha paljudele spordialadele, muuhulgas palju korvpallile ja Spordiseltsile Kalev jne, võitluskunstidele ja erinevatele aladele. Et kas, kui Te linnavalitsuses ei aruta, kas Te Keskerakonnas, näiteks Tallinna nõukogus või kuskil mujal arutate, et mis ala, millisel tingimusel ja kui palju rahastatud peaks saama? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ei Keskerakonnas ega Tallinna nõukogus ei ole me küll kunagi arutanud ühegi spordiseltsi või spordiala rahastamise küsimusi.
Aga kui Te vaatate meie spordipoliitikat ja kuhu me oleme investeerinud viimastel aastatel, siis väga selgelt tulevad ju esile pallimängud, mis on väga suure kandepinnaga. Edasi jalgpall, võistluskunstid. Tõsi. Aga ma pean ütlema, et täna me kõiki sportlasi, kes on kas Euroopa või maailma tasemel saavutanud tulemust või saavutanud mingisuguse auhinnalise koha ... Ja tuleb tunnistada, et kõige rohkem on saavutanud auhinnalisi kohti ja kõige rohkem oleme me tunnustanud võistluskunstid ja vehklemine viimasel ajal. Need on sellised spordialad, mis toovad Eestile medaleid ja ma arvan, et neid on õige ka toetada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Seega on arupärimine vastatud!
19:00 Päevakorra punkti alustamine - 12. Tallinna munitsipaalkorteritest 12. Tallinna munitsipaalkorteritest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 12 "Arupärimisele vastamine", Isamaa fraktsiooni liige Priidu Pärna "Tallinna munitsipaalkorteritest". Arupärimisele vastab abilinnapea Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - Eha Võrk Eha Võrk
Austatud volikogu esimees, lugupeetud küsija, lugupeetud volikogu liikmed! Esitatud küsimusele oleme me pika ja põhjaliku kirjaliku vastuse andnud. Meelsasti annan lisaküsimustele suuliselt vastused.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Austatud abilinnapea Eha Võrk! Et ma tänan selle väga põhjaliku vastuse eest. Et see vastus oli nii põhjalik, et sellele on pandud lausa tempel peale "Asutusesiseseks kasutamiseks".
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Üks osa sellest kindlasti.
Küsimus jätkub - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aaa, üks osa sellest. Seda ei ole siit märkest näha. Et ma saan ülejäänud osa siis ajakirjanikele kättesaadavaks teha. Aga küsimus on selles, et ma loodan, et sellest n-ö skandaalsest näitest, mis siin härra Mangiga oli, et te olete oma õppetunnid ja järeldused teinud ja midagi selles süsteemis muutnud. Et mitu inimest praegu Tallinnas on üürikorterite järjekorras ja kas linnal on plaanis sellega seoses ehitada ka veel uusi üürimaju?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Ma kõigepealt veel pean vabandama. Minule antud eksemplaril lihtsalt seda templit ei olnud. Tõepoolest, Teil on see kirjutatud "Asutusesiseseks kasutamiseks" ja see tuleneb sellest, et siin on isikuandmed juures, et see tuleneb sellest.
Aga ma nüüd lähen vastuse juurde, kui tohib. Mitu inimest on täna järjekorras? Kõigepealt ma hakkan sellest peale, et niisugust asja nagu järjekorda Tallinna linnas ei ole ja pole ka kunagi olnud. Inimesed võetakse arvele. Ja väga lihtne põhjus. Kui me võtaksime inimesed järjekorda, st nad on üks, kaks, kolm, neli jne, kuni 3000 või 2000, siis oleks asi päris hull. Sellepärast et, kui järjekorras viimane, kellel juhtus üks katastroof, siis me peaksime ta ju panema sinna lõppu. Aga meil on vajadusepõhine.
Aga nüüd arvele võetakse ... Arvel tänasel hetkel, mis just praegu on, jään vastuse võlgu, sest viimaste nädalate aruanne mul praegu, hetkel puudub. Aga laias laastus on arvel circa 2500 inimest ja pooled neist on siis noored pered ja vajalikud töötajad ja teine pool on siis munitsipaaleluruumide ja sotsiaaleluruumide vajaduse järgi. Et umbes laias laastus on see jaotus niimoodi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Ehk siis Teie küsimusele arvuline vastus on – circa 2500 ootab korterit.
Küsimus jätkub - Priidu Pärna Priidu Pärna
....plaanis uusi üürimaju ehitada.
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Kuidas?
Küsimus jätkub - Priidu Pärna Priidu Pärna
Kas oli plaanis uusi üürimaju ehitada?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Üürimaju? Ikka on plaanis, loomulikult, sellepärast et meil on ju taotlejaid palju ja ongi normaalne ... iga normaalne arenenud ühiskond ... Praegu ma vaatan lääne poole või näiteks Soome näitel, et Soomes on 40 000 ja iga aasta tehakse neid juurde, neid kortereid. Et ongi normaalne. Ja tänapäeva noored, ma usun, et olete sellega ka kursis, pigem alguses on üürikorterites. Ja mitte ainult noored, vanemad ka, sest me oleme väga mobiilseks muutunud. See on nagu üks pool. Aga teine pool on sotsiaalne vajadus. Ja oleme ju rääkinud seeniorite majast Maleva 18. Ka need on üürikorterid. Nii et jaa, ikka.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, härra volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Et seoses nüüd üüripindadega on palju räägitud getostumisest ja minu isikliku kogemuse põhjal munitsipaalkortereid on kõige rohkem Koplis. Ei ole ... No varem kunagi ma olin kursis, et oli. Aga igal juhul nüüd on Raadikul suuremalt kogunenud.
Aga küsimus puudutab seda, et kui neid niimoodi koondada ühte, kahte kohta kokku, et kas see mitte Teie arvates ka ei tekita seda getostumise muljet ja kas Te midagi selle vastu ette võtate?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! No kõigepealt me saame linnale kuuluvaid maju, hooneid, eluruume ehitada sinna, kus meil on maad. Et see on nagu üks asi.
Teine asi on see, et nüüd, kuidas see jaotub tänasel hetkel. Kui võtta linnakaart, siis võib öelda, et igas linnaosas on linnale kuuluvaid kortereid. Hästi oluline on veel pöörata sellele tähelepanu, et on munitsipaalkorterid ja sotsiaalkorterid. Hästi suur vahe.
Nüüd see Raadiku elamispiirkond ei ole üldse sotsiaalkorterid. Siin on ajakirjanikud korduvalt eksinud. Need on kõige ehtsamad munitsipaalkorterid. Ja need problemaatilised noored ... Aga need ei ole muuseas ainult seal ... Kui lugeda hoolega neid ajakirjanike lauseid, siis seal millegipärast rõhutatakse Raadikut. Tegelikult lihtsalt Lasnamäel ongi kõige rohkem inimesi, järelikult kõige rohkem noori ja nad paistavadki kõige rohkem silma kuritegevuse poole pealt. Meil on ju kombeks siin, et politseiprefekt käib ettekannet tegemas ja me teame, et hoopistükkis on Kesklinn see kriitiline koht.
Aga nüüd Raadikust. Et meil on seal munitsipaalmajad ja meie pilootprojekt, tegelt väga vajalik projekt noortele peredele, need korterid antigi Raadikule. Jah!
Mida me oleme õppinud? Me oleme loomulikult õppinud seda, et võimalusel tuleks neid anda hajusamalt, neid kortereid. Aga tegelikult on seal poole peal ka üks hea pool ja alati tuleb vaadata ka seda positiivset poolt. Vaadake, kuna nüüd on sellest nii palju räägitud, ja tegelt need probleemid ei ole mitte mingid uued, need on üsna vajad. Lihtsalt, praegu on need mingil põhjusel uuesti nagu päevakorda võetud.
Noortega on probleemid olnud alati. Ma usun, et kui Teie olite noor, mina olin ka noor, olid ka noored, ikka probleemid, Propelleri lood ja kõik muud, eks ole. Et see ongi alati probleem ja nende noortega tuleb tegeleda. Ja tänu praegu sellele päevakorrale tõusmisele võib-olla on tähelepanu sellele jälle rohkem pööratud. Aga Raadiku noortele ma just nüüd ette valmistades nii ettekannet kui tegelikult otsides uuesti sellele probleemile lahendust ... Aga lahenduse otsisime juba aasta 2009, kui need majad tegime, ennetades probleeme, seal on mobiilne noorte ... noorsootöö väga hästi. Te ju teate seda Lasna... kuidas see MTÜ on, kes nende Lasnamäe noortega tegelevad. Seal on see aiandus. Et väga palju seal tegeletakse ja ka seal on vanematele pakutud ju noortele ka tasuta huviharidust. Lihtsalt häda on selles, vot see on see suletud ring, kuidas neid lapsi sinna saada. Emad-isad ei vii, lapsed ise ei lähe ja väevõimuga ei vii. Et tulebki leida kolmandaid ja neljandaid teid ja sellega tegeletakse ju mitte ainult Raadikul, vaid üle Tallinna. Me noorsootöö töötajad tegelevad sellega väga hoolsalt ja jõudsalt. Nii et nii ta on.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Härra esimees, lugupeetud abilinnapea! Et ma vaatan neid inimesi, kellele põhimõtteliselt määratakse neid kortereid või kes saavad need korterid. Kinnipidamiskohast vabanenud isikud. Et kas nende paigutamine korteritesse on mingisuguse plaani alusel või lähevad nad kõik jutti seal niimoodi? Et üksikema ja kinnipeetav võivad kõrvuti korteris asuda seal või?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
No vot. See on nüüd jälle seadusest tulenev kohustus. Kui lugeda, kellele me peame andma kortereid, ongi lastekodulapsed ja vanglast vabanenud. Need on seadusest tulenev kohustus. Ja kui meil on juhtumisi need korterid kõrvuti, ju me peaksime andma. Aga me püüame seda vältida, me püüame tõesti seda vältida. Aga seadusest tulenev kohustus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Te kirjutate vastuses, et vaid 1-2 juhtumit aastas jõuavad Teieni, kus neid kortereid on siis n-ö allüürile kas üritatud anda või on antud. Et see tundub kuidagi väga väike number ja n-ö rahvajutud on, et see järelturg on palju elavam.
Et kuidas nende 1-2-ni Te jõuate ja kuidas see kontroll toimub ja palju neid tegelikkuses võib olla? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Ma nüüd jälle pean natukene meie kõigi aega kasutama ja natuke rääkima ajaloost. Aasta 2007 hakkasin ma seda tööd tegema. Ja tookord me viisime sisse sellise korra, et me ei anna enam stabiilselt kõigile 5 aastaks korterit üürile, vaid 5 aastaks saab kindlalt kontrollitud ja juba n-ö selle kadalipu läbinud inimene, keda me usaldame - nemad saavad 5 aastaks. Kõik ülejäänud - kes ei maksa üüri, kes on kaaselanikke häirinud või mingid muud probleemid - nendel on lühemad. On ka 6-kuulisi.
Nüüd, kuidas me kontrollime? No kõigepealt Te ju teate seda, et ega me ei saa eluruumi tungida. Me ei tohi tungida. Ja kui me läheme, me teeme pistelisi kontrolle. Ma just eile pressikal ka ütlesin jälle profülaktika mõttes, et teate, me käime. Ja me tõesti käime, see ei ole niisama sõnakõlks. Ja eks see ka pisut distsiplineerib.
Teine on see, et nüüd on täiesti suletud ring jälle. Me läheme, külastame, teeb lahti üks teine inimene. "Aga ma tulin lilli kastma." No tõesta vastupidist. Järgmine läheme - jälle "lilli kastma". Ehk tegelikult selle tuvastamine, õieti tõestamine on rohkem, kui keeruline ja siin on vajalik naabrite koostöö. Aga kas meie naabrid teevad seda? Ei tee. Ehk, see 2-3, mida me suudame, minu arvates see on suur saavutus. Ja kui me need kätte saame, siis me ei jäta seda omateada. Ja nüüd ongi, et kui tegelikult meie üürnikud teavad, et me kontrollime, siis see on vähem. Ja tõesti see on kindla peale väiksem, sest omal ajal, kui me hakkasime peale, me leidsime ju neid kuulutusi City24-st või kust iganes. Tehke praegu, vaadake, pange sisse Meeliku, Raadiku või meie mõni muu aadress. Te ei leia mitte ühtegi, sest me oleme andnud ka Notarite Kojale või seal Maaklerite Kojale selle palve edasi, ja mitte vahendada.
Nii et me oleme endast andnud kõik. Aga meie käed jäävad lihtsalt lühikeseks.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jah, aitäh! Need vastused erinevad tavalistest linnavalitsuse vastustest sisukuse ja südame poolest. Nii et selle eest ma juba tänan ette.
Et ma tegelikult küsiks, et mulle tundub, et natukene on ka kõik seesama sotsiaal- ja munitsipaalvaldkonna korterite probleemistik selle nägu, mida inimarengu aruanne kirjeldas, et kehvem haridus linnaosas, seesama segregratsiooniring. Kas te näete sedasama probleemi ja kas Te näete mingisuguseid lähiajasamme, mida linn planeerimises ette võtab, et võib-olla inimesed murraks sellest tsüklist välja, saaks paremasse kooli, parema eestikeelse hariduse ühel hetkel ja tegelikult Eestis liiguks edasi. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Segregatsioon on loomulikult tõsine probleem, aga suur Lasnamägi ei ole üksnes ... ma ei ole üldse nõus, et Lasnamägi on geto, et kui te vaatate praegu kinnisvara hindasid ja arendamist ja kas või Pae pargi lugu. Mäletate, hakkasime ehitama Pae parki, oli hirmus koht, nüüd on niimoodi, et ühed linna väärtuslikumad korterid. Et see on nagu üks asi.
Teine asi. Vaadates tulevikku. Me oleme juba samme astunud. Kas see oli vast 2013 ja pisut enne, kui me hakkasime neid laste kodusid perede kaupa ehitama. Ma arvan, et see on üks algus, et on ju perekodud 6 lapsele, laste kodud, nad ei ole enam nendes suurtes kolhoosides. Et ma arvan, et see on üks algus.
Teine on see, et nagu ma mainisin, et munitsipaalmajad ei ole sugugi kõik ühes linnaoss. Neid on Pirital Hooldekodu teel, neid on Männikul, tegelikult ju Nõmmel. Nii et öeldakse, et oled Nõmmel. Nõmmele Remmelga tänavale ju ka ehitatakse eks ole üsna sinna lähedale tuttuued majad. Nii et ... Eerika tänaval. Minge vaadake neid ilusaid maju Eerika tänaval, Eerika 13. Minu arvates meie linna majad, linna üürimajad, nii nagu täna öeldakse, on igati väärikad ja sinna korteri saanud inimene juba peaks olema innustunud paremaks inimeseks saama.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh! Austatud ettekandja! Minu küsimus õieti koosneb kahest osast, aga puudutab lapsi.
Vabanenud vangid. Siis teoreetiliselt on ju võimalik, et linna pinnale kolib naabriks lastega perele vangiks vabanenud pedofiil. Kas linn suudab seda kontrollida?
Ja teine küsimus on. Et lastekodulaps, kes saab linnalt korteri, kui kaua ta on laps? Kas ta on lastekodulaps näiteks varase keskeani? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Ma hakkan sealt teiselt poolt peale. No lastekodulaps on kahtlemata siis, kui ta on veel lapseohtu ja saab sealt ... lastekodust saadetakse teele. Teda ei saa ju saata tänavale, vaid tuleb anda kodu. Ja ta saab olla linna üürnik senikaua, kuni ta on väärikas linna üürnik. Ehk pärast seda, kui ta on juba täisealine, kahtlemata ta ei ole enam laps. Aga kui ta käitub seal linna pinnal väärikalt ja ta ei ole suuteline ise elamispinda muretsema, siis ta on jätkuvalt meie üürnik, aga juba muudel alustel. Aga see on nagu see tõuge.
Nüüd kontroll. Hullude asjade kokkulangemistel võib ju teoorias selline asi juhtuda. Aga praktikas ma arvan, et see võiks ja peaks olema välistatud. Ja selle eest kannavad hoolt päris mitu ametkonda, et alates linnaosast, kus on ju komisjonid ja lastekaitse töötajad. Ma arvan, selline info peab lihtsalt liikuma. Ja Priit, kuule? Vabandust! Meie ju kontrollime, et meil seesuguseid juhtumeid ei juhtuks, sest et kui me anname lapserikkale perele ja vanglast vabanenud ... Isegi see ei ole teoorias võimalik ja praktikas see ei ole muuseas ... Priit püüab seal vastust otsida. Aga praktikas ei ole see võimalik hästi lihtsal põhjusel. Vanglast vabanenu, temale me anname kõige väiksema pinna. Lasterikkal korterid on meil tavaliselt seal Raadikul. Nii et seal nii väikseid pindasid ... ja Raadikule me väga naljalt vanglast vabanenutele ei anna. Ma arvan, ma vastasin praegu ära.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Mina küsin veel munitsipaalkorterite lepingute kohta. Ja selle nurga alt, mis puudutas seda hiljuti lahvatanud skandaali, siis jälle läbi meedia vahenduse ilmnes, et Igor Mang oli selle lepingu siiski saanud suheldes endise linnapea Edgar Savisaarega.
Et kas Teil on ülevaade või Te plaanite seda teha, et kes veel on taolisi omavahelisi lepinguid Edgar Savisaarega saanud sõlmida? Ja kui palju neid võib olla?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Ma nüüd vastan sellele selliselt, et viimanegi kui üks korter on antud linnavalitsuse korraldusega ja korralduse aluseks olevaid dokumente kontrollitakse. Ja nii kaua, kui oli linnapeaks Edgar Savisaar, siis ta sageli linnapeana kirjutas sinna alla.
Nüüd kontrollimine. No ma ei kujuta ette, mil kombel saab üldse sellist asja kontrollida, kes kellega on rääkinud. Meil selliseid volitusi ja võimalusi pole, et me hakkame kontrollima, kes kellega on rääkinud. Ja kas selleks üldse ongi vajadust?
Aga kui on teada, et keegi on saanud valesti või ebaõiglaselt, andke teada, kontrollime. Aga lihtsalt, see ei ole ju võimalik üldse sellist asja kontrollida, kes kellega on rääkinud. Ma küll ei kujuta ette, kuidas on võimalik kontrollida.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Nii, aitäh! Siitsamast jätkates. Et ma ka näiteks vaatasin praegu veebist uudiseid erinevaid ja siin leiab ikkagi ühe, teise, kolmanda skandaali nende munitsipaalkorterite andmisega. Et siin on viidatud endisele keskerakondlasele, Põhja-Tallinna linnaosa vanemale, kes on andnud oma alluvale soodsa hinnaga munitsipaalkorteri jne. Et tegelikult see küsimus on aktuaalne. Et kuidas tänasel päeval on tagatud, et need ei liigu sellisel viisil, mida hiljem ei saa pidada heaks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Mul on väga kurb, et Te selle Põhja-Tallinna asja üles võtsite. Mitte sellepärast, et oleks skandaal, vaid see sisu oli väga kurb. Ja ajakirjanikud tookord tegelikult ei uurinud ikka kõike välja, vaatasid ühte tahku, mingit seost Tammemäe ja alluvaga. Tegelikult oli seal perevägivallaga seotud. Ja selle ajakirjanduse jama tulemusena, ma arvan, et see laps, kellel oli seal probleeme, ei tundnud ennast sugugi paremini. Et see oli väga kahetsusväärne juhtum, see konkreetne, kui ma nüüd õigesti mäletan.
Aga nüüd veel kord. Kortereid ei jaotata niimoodi, et lihtsalt nipsust anname sellele, sellele, sellele. Vähemalt tänapäeval ei ole see võimalik, lihtsalt ei ole võimalik. Nagu ma mainisin, on linnavalitsuse korraldus. Korraldusi valmistavad ette vastavad linnaosad, vastavad ametid. Pikendamisi teeb Linnavaraamet. Vahepeal on mitmed komisjonid. On võimalik, et inimene, kes on rääkinud kellegagi, ta ongi hädas, ta vastabki nendele tingimustele. Ega see ei keela siis inimest kellegagi rääkida. Et see rääkimine ei loo eeldusi mingisuguste korterite saamiseks, seda ma tahaks öelda. Aga see Lasnamäe juhtum oli tõesti sisult väga kurb.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Olle Koop, palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Juttu oli ennem nendest korteritest, mis on alla turuhinna saadud ja et mõnesid on siis antud turuhinnaga üürile edasi. Mitu inimest sellise üürilepingute järelevalvega tegeleb? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Ma vististi ei saanud nüüd ... Järelevalve kohapealt, Priit Pärtelpoeg, kas meil on kaks inimest? Aa, kogunisti on neli, neli inimest on meil järelevalve, kes käivad nii korterites kui tegelevad kohapeal vastuvõtmisega. Ja muuseas, enne kui üürilepinguid pikendatakse, tuleb inimene ise kohale ja tõendab ja tõestab, et ta jätkuvalt vastab nendele tingimustele.
Aga nüüd turuhinnaga üürimisest oma arvates ma nüüd küll ei rääkinud enne midagi. Ma rääkisin müügist.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Lugupeetud esimees! Lugupeetud ettekandja! Mul selline küsimus. Et kas Tallinnal on ka kohustus pagulasi, näiteks kvoodipagulasi paigutada munitsipaalkorteritesse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Vot pagulasteteemaga tegelevad mul kolleegid. Aga linna munitsipaalpindadele ei ole paigutatud ühtegi pagulast. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helve Särgava, palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Hea abilinnapea! Minu küsimus selline. Et Te ütlesite, et need korterid on ette antud ka vajalikele inimestele. Kas Te oleksite nii kena ja ütleksite, mis või kes on see kontingent "vajalikud inimesed"?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
No vot jah. Vajalikud töötajad. Inimesed on kõik vajalikud, eranditult kõik inimesed on vajalikud.
Aga vajalikud töötajad oli nn "Teine elamuehitusprogramm". "Esimene elamuehitusprogramm" oli sundüürnikud ja teine oli siis vajalikud töötajad ja noored inimesed. Ja eeskuju tegelikult põhjanaabritelt. Ja mis seal salata, ma ikka armastan tuua näidet seal "Kevade" päevilt, et õpetaja Laur oli ka ametipinnal, eks ole, selleks et ikkagi hoida inimesi Eestimaal ja toimetamas. Ja nüüd sellest tulenevalt ongi need vajalikud töötajad, loetelu seal volikogu otsuses. Aga nüüd ma räägin peast nii palju, kui ma jälle mäletan: politseinikud, õpetajad, lasteaiakasvatajad, meditsiinitöötajad, bussijuhid jne. Algselt, vahepeal, alguses oli mõte ka sinna võib-olla lülitada linnas töötavaid ametnikke, aga see jäi ära. Nii et see oli seal eelnõus kunagi arutusel küll. Aga just, et mitte tekitada valesti arusaamasid ja siis jäi ära. Kuigi, kui Te teate ju linna töötajaid, et sotsiaaltöötajatel on väga väike palk, mitte sugugi suurem kui lasteaia töötajal. Aga tookord oli selline otsus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, teine küsimus, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Et seda üürile andmist reguleeris määruses tõesti alused, kes selle üüripinna saab. Et on siis tagastatud elamu üürnik, orb, vanglast vabanenu, vähekindlustatud pere. Et tõesti, Mangi puhul oli ju väide, et Savisaar andis talle selle korteri. Et me ei taha, et Tallinna linnas valitseks selline läbipaistmatu onupojapoliitika. Et võib-olla Te siis täpsustate, et millisel alusel Mang siis ikkagi selle korteri, sai kui nüüd võtta õigusaktist see alus? Et sellele järelepärimisele ei olnud vastatud. Ja korterid antakse ju välja alla turuhinna. Et millise ruutmeetrihinnaga ta sai siis üürida neid kortereid?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Sealt. Kas oli 1.85, 1.85 on seal piirkonnas. Ja nüüd millisel alusel? Nagu Te teate, eakad saavad ka taotleda ja seda juhul kui puudub kinnisvara ja täpselt oligi eakas, kellel puudub kinnisvara. Kahetsusväärselt ta ei olnud väärikas ja me oleme selle koha pealt nagu rahul, et ta andis selle avalduse vabastamiseks ise, et me ei pidanud hakkama kuskil mingisuguseid instantse läbima, et hakata tõestama, et ta ei saa seda kasutada. Sest nagu Te teate, kohtus otsused on väga kummalised aeg-ajalt ja meil on heameel et me ei jõudnud mingisugusele kummalisele kohtuotsusele, mis võib-olla oleks tulevikus sarnaste juhtumite lahendamist raskendanud. Et selles suhtes läks hästi, et ta kirjutas avalduse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Jätkan enamvähem sama koha pealt. Et kui nüüd avalduse esitab eakas, kellel ei ole kinnisvara, aga kes tegelikult, võtame näiteks avalikest allikatest, on teada, et ta on ettevõttes osanik ja sealt tuleb tal korralik dividend, ühesõnaga, on heal finantsilisel järjel, aga millegipärast tema eneseväärikus on piisavalt madal, et lubab endale munitsipaalkorterit tulla küsima. Et kas ta kvalifitseerub või mitte?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
No täna oleme me targemad. Vaatame kõikvõimalikke registreid ja tänasel hetkel jälle vigadest õpitakse, eks ole! Täna kindlasti mitte.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Olle Koop, teine küsimus, palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh! Ma võib-olla siis täpsustan oma seda eelmist küsimust. Et ma tahtsin teada, et need korterid, mida saadakse, et kuidas Te tagate selle järelevalve, et neid siis edasi ei üüritaks, et noh, ma ütlesin sin turuhinnaga. Turuhind on see, millega õnnestub üürida. Et vastasite, et neli inimest tegeleb sellega. Aga kuidas seda järelevalvet siis teostatakse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Ma siin vististi enne kirjeldasin, et ... Ja käimegi ukselt uksele ja kuulame vihjeid. Aga loomulikult neli inimest ei jõua kõiki läbi käia. Ja üheks meetodiks või üheks tagatiseks ongi see, et ... Ma ei tea, mis seal nüüd nii naljakas oli. Pärast kuulan ka hea meelega. Aga üheks tagatiseks või võimaluseks ongi see, et meil on ju see taustauuring enamasti, mida siis linnaosade töötajad teevad. Ja kui on vähegi kahtlust, siis on see üürileping esiotsa lühikene.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anto Liivat, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh! Mainisite, et praeguse seisuga ei ole linnal plaanis linna töötajatele siis munitsipaalkortereid pakkuda. Mis on saanud plaanist Ühistupanga kaudu linna töötajatele pakkuda täiendavaid eluasemelaenu garantiisid või aidata neile eluaset leida-soetada?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
No vot. Ei ole mina nüüd Ühistupanga eest kõneleja. Et jään siin nüüd küll selgelt vastuse võlgu. Aga iseenesest mõttel oli ju jume.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, arupärimine on vastatud!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh!
19:28 Päevakorra punkti alustamine - 13. Lasnamäe parkimisprobleemidest 13. Lasnamäe parkimisprobleemidest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Päevakorrapunkt number 13 "Arupärimisele vastamine", Isamaa fraktsiooni liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits "Lasnamäe parkimisprobleemidest". Arupärimisele vastab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Aitäh, austatud arupärija! Lugupeetud volikogu! Et olen vastanud arupärimisele kirjalikult. Kui Teil on täiendavaid küsimusi, siis olen hea meelega nõus ka neile vastama.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun!
Küsimus - Viktoria Ladõnskaja-Kubits Viktoria Ladõnskaja-Kubits
Mul on ka küsimusi jah, sellepärast et Teie vastusega ma absoluutselt ei jäänud rahule! Tuleb välja, et sisuliselt ei ole selget strateegiat, kuidas lahendada seda probleemi. Esiteks.
Ja teiseks. No lähtuda sellest, et millal oli ehitatud antud linnaosa ja et lähtuda sellest, et milline tookord oli autode statistika ja kui palju siis autosid oli pere kohta, siis nagu praegusel hetkel, vabandust väga, nii palju aega on möödunud, et võiks olla uuem strateegia. Võiks olla mingisugune vaade, et kuidas seda probleemi ikkagi lahendada.
Ja seoses sellega mul on esimene küsimus. Et millal saame me linnaosade jaoks eraldi strateegiad, mis aitavad pikemas plaanis parkimisprobleeme vähendada? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh küsimuse eest! Tegelikult see strateegia on olemas. See strateegia kannab nime "Tallinna parkimise arengukava". Tõsi, ta on formaalselt olemas ja formaalselt ta vist kehtib kuni aastani 2017, pealkirja mõttes. Aga sisu poolest kehtib ta ka edasi. Ja seal on selged parkimisnormatiivid üle linna erinevatel maa sihtotstarvetel ja ma usun, et see ongi see strateegia, millega tasub edasi liikuda.
Küll aga, tõsi, parkimise probleem on asja üks külg. Teine külg on see, et me võime ju tõesti näiteks Kesklinna puhul korraldada niimoodi, et seal oleks lõputult parkimiskohti. Ja paraku me täna oleme sellises olukorras, kus tänavate läbilaskevõime, Kesklinna puhul näiteks, ei võimalda sinna rohkem parkimist teha ja kohati me arendajatele ütleme pigem seda, et ärge tehke nii palju parkimiskohti, nagu teil on võimalus, sest jah, teoreetiliselt ma saame kõik autod parkima, aga sel hetkel, kui nad hakkavad tänavale sõitma, see tekitab suuri ummikuid. Küll aga magalate, nii Eesti kui ka teise riikide, kogemus on paraku ajalooliselt toonud sellised tõesti olukorrad, kus kahjuks me maju kuidagi teineteisest eemale nihutada ei saa ja see parkimisprobleem on seal täna halb ja ma kahjuks ei näe sellele erilist leevendust.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud vastaja! Te tegelikult vastasite ära sellele küsimusele, et ei näe leevendust. Aga ma siiski küsin, et kui teatatud piirkonna inimesed on pöördunud arupärija poole ja nad kannatavad ja neil on tegelikult tungiv vajadus parkimismaja järgi. Et kas siis linn saab neile kuidagi vastu tulla või olete kellegi näitel juba seda teinud?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Kui konkreetselt Anni 16 ja sellest arupärimisest rääkida, 14 jah, siis kui need korteriomanikud ostaksid selle maatüki ja muutuksid selle omanikuks ning teeksid vastavasaisulise detaili algatuse, ettepaneku, siis kindlasti linn toetaks, et sinna tekiks parkimismaja. Kui rääkida aga linna poliitikast üldiselt, siis nii nagu oli ka arupärimises märgitud, pigem linn näeb täna seda võimalust, et ta konsessiooniga või ütleme siis hoonestusõiguse alusel sisuliselt võimaldab ehitada parkimismaju nendesse kohtadesse, kus on linnamaad.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Kui parkimisstrateegiat nüüd Te kriitilise pilguga vaatate, kas ta väljendub nagu, peegeldub nagu selles detailplaneeringute võimaldamises ka? Et me räägime ju nendes magalarajoonides tegelikult sellest, et sinna neid tihendatakse. Et praegu juba ei mahu autod ära, eks, nagu me enne nentisime, et Nõukogude ajal on nad nii ehitatud, et autosid ei pidanud olema ju inimestel nii palju. Aga nüüd ehitatakse veel sinna vahele, lubab linn maju vahele tihendavalt ehitada, mis ainult süvendab seda probleemi. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Kui me räägime parkimisnormatiivist, see pigem reguleerib seda, eeskätt seda, palju peab olema kohti selle hoone enda krundil,... või, vabandust, parkimiskohti sellelsamal krundil. Ja seal kindlasti on selle normatiivi eesmärk see, et kõik need elanike autod, kes sinna tulevad elama, mahuksid selle hoone enda krundile ära. Kindlasti on mingi ressurss linna tänavad, mis on n-ö kas külalistele või siis tõesti sel juhul, kui on rohkem sõidukeid.
Samas ma siiski usun ka turumajandusse ja usun seda, et kui konkreetse elamuarenduse puhul on nõudlus suuremate parkimiskohtade järgi ja see turg nõuab seda, lihtsalt ilma selleta ei ole näiteks võimalik maha müüa, siis arendaja ka läheb selle peale.
Mul on hea meel, et alates uuest aastast on muutunud õigusaktid nii, et tegelikult sellist olukorda, kus parkimiskohta müüakse korterist eraldi, olla ei saa ja nad on tegelikult seotud, jah. Võib-olla nad hinnastatakse eraldi, aga see on juba müügistrateegia küsimus. Siit puht teoreetiliselt me võime ka hoone välisuksele panna eraldi müügihinna. Aga sisuliselt iga korteriga on kaasas ka parkimiskoht.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun!
Küsimus - Viktoria Ladõnskaja-Kubits Viktoria Ladõnskaja-Kubits
Teine küsimus, jah. Et ma jätkan sealt, kus härra Luik lõpetas. Ehk siis tegelikult ka mina tajun, et probleem on mitte ainult selles, et parkimiskohti on vähe, vaid ka selles, et kuidas proovitakse lahendada seda probleemi. Et sisuliselt siis, kui remonditakse töid või ehitatakse midagi uut, siis seda tehakse ka teede arvelt ja parkimiskohtade arvelt. Ehk siis tõepoolest seda territooriumit veelgi kitsendatakse.
Ja siis, kui majaelanikud annavad teada kas või selle abil, et nad esitavad allkirju Teile, massiliselt allkirju, et nad on mingisuguste asjade vastu ja tahavad parkimiskohti juurde, siis kus kohas ma võin välja lugeda seda tahet, üleüldist tahet, et Te tahate lahendada seda probleemi? Ja kiis, kas siis, kui Te ütlete, et Teil on olemas agenda või Teil on olemas pikem plaan, kuidas lahendada neid probleeme, kas Te ise usute? Ja kuivõrd pikemas perspektiivis siis tõepoolest saab seda probleemi lahendada? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma usun, et see probleem laheneb nii palju, kui see võimalik on. Ma võiksin Teile väga pikka perspektiivi rääkida isesõitvatest autodest või auto jagamisest, mis 50 aasta pärast võib-olla tõesti seab olukorda, kus parkimiskohad on selline rudiment, mida ei olegi vaja.
Faktiliselt aga linn kindlasti toetab ka eraomanikke selles, kui nad tahavad oma, näiteks, hoone juures olevat muruplatsi teha parkimise eesmärgil, anda talle teist funktsiooni. Näiteks kui me võtame "Hoovid korda" programme, siis eeskätt ongi nad tegelikult praktikas kujunenud kas siis parkimiskohtade laiendamiseks või siis prügimajade ümberehitus. See on kõige populaarsem teema. See on üks võimalus, kuidas omanik ise ütleb, et tema võtab selle suuna.
Samas ma usun, et meie kõigi ühine väärtus on eraomandi kaitse Ja sellist olukorda ma ei kujuta küll ette, et me kõikidele magalatele teeme sellise ... maaomanikele teeme sellise ettekirjutuse või sellise planeeringu, kus me ütleme "Teate, et Teil on edaspidi võimalik aint parkimismaju siia ehitada". Kusjuures majanduslikult see ei ole kuidagimoodi põhjendatud. Selleks et lahendada juba olemasolevate inimeste probleemi, kes on endale suutnud muretseda auto, kuid kes on jätnud selle autoparkimise millegipärast linna hoolde, mitte ei ole mõelnud selle peale ise. Et ma usun, et see seisukoht ühtib nii minu kui Teie maailmavaatega.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Teie eelmise vastuse ... ma natuke laiendaks seda, kuna ma ei saanud vist päris seda vastust kätte. Et ma saan aru, et Te rääkisite ju n-ö lahendusest nende uute majade puhul, mida sinna lubatakse ehitada. Jah, seal on parkimismaja olemas. Aga põhimõtteliselt see plats, kuhu maju ehitatakse või plaanitakse maja ehitada, see plats ongi praegu kasutusel sihukese nagu poolpiraatliku ... Ja inimesed pargivad oma autosid, kuidas jumal juhatab Lasnamäel või Õismäel, eks, kuna ei ole ruumi reaalselt, nihukseid korrektseid parkimiskohti ei ole.
Et kuidas Te selle probleemi kavatsete lahendada? Sest nüüd ehitatakse see plats täis seal ja sinna tuleb veel üks maja. Okei, selle maja elanikel on parkla olemas, aga kõigi ümbritsevate, paremal ja vasakul oleva 9-kordse maja inimeste jaoks tegelikult probleem aint süveneb.
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Hetkel on nimetatud platsi näol tegu eraomandiga. See kuulub eraisikule, ma ei tea, kas juriidilisele või füüsilisele. Aga see antud kontekst ei omagi tähtsust. Me ei saa talle öelda, et tema peab oma maal oma raha eest lahendama kellegi küsimust. See on tema õigus ja otsustusvabadus millal ja kuidas tema oma omandit kasutab ja käsutab.
Ja antud juhul, kahjuks ... Kindlasti ma oleksin huvitatud sellest, et kõikidel lasnamäelastel oleks võimalik parkida näiteks oma naabri kinnistul. Aga see ei ole kuidagi, ütleme, demokraatlikus ühiskonnas võimalik sunniviisiliselt niimoodi kellelegi peale määrata sellist kohustust.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh! Kas ma sain õigesti aru, et linn on teoreetiliselt nõus Lasnamäel sellise kindlushoove meenutavaid siseõuesid muutma parkimisplatsiks, kui seal on see võimalus? Kui see on nii, kas nende ümbritsevate majade elanikel on teoreetiline õigus muuta see parkla tõkkepuuga suletud parklaks, et igasugused hulgused sinna enam parkida ei saa? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Kui maaomanik teeb vastavasisulise taotluse, kui planeerimisnäitajad, ütleme üldplaneeringu või detailplaneeringu või ütleme krundi tihedus ja haljastusprotsent annab selle võimaluse, siis kindlasti linn ei sea mingisuguseid takistusi selleks, et haljasala arvelt teha mingisuguseid parkimisvõimalusi.
Linnal on olemas ka praktika, kus antakse rendile mingisugune linnale kuuluv maatükk koos selle tulevase hooldus- ja ka, ütleme, jooksva remondi kohustusega. Kui see maatükk ehitatakse siis rentniku kulul välja niimoodi, et seal on parkimiskohad, siis on võimalik, et need parkimiskohad on ka n-ö nimelised või siis on kasutusel konkreetse korteriühistu poolt. Üldjuhul aga kindlasti linna üldine filosoofia on see, et tänavaruumi peal olevat parkimiskohta ei anta kellegile konkreetselt ja need on meie ühine vara. Et ma loodan, et ma vastasin, ma võin täpsustada, kui on vaja täpsemat vastust.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Hea volikogu esimees! Lugupeetud vastaja! Mul on küsimus, mis puudutab Tallinna ühistransporti. Jääb mulje, et Tallinna ühistransport, mis on Keskerakonna valimislubadus ja see soov ka laiendada üle-eestiliselt tegelikult on justkui sõidukiomanike vastane loosung, või hakanud kujunema selleks. Sest me näeme, et teede ehitusel tegelikult nii mõnedki mitmerealised sõiduread keskelt valatakse betooni täis ja sõiduteid kitsendatakse. Et kuivõrd siis see tasuta ühistransport tegelikult seda parkimisprobleemi mõjutab?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma arvan, et tasuta ühistransport mõjutab kindlasti autode ja ühissõidukite kasutamise proportsiooni. See on alternatiiv üksteisele. Meie praktika Tallinna puhul näitab seda, et vähenevad muidugi eeskätt need sõidud, mis on lühema vahemaa peal, need ühekordsed sõidud, mida varem tehti võib-olla seal poole kilomeetri taha sõidukiga - need vähenevad. Ja kasutatakse kas ühistransporti ehk siis selliseid juhusõite on päris palju juurde tulnud.
Kui aga rääkida üle-eestilisest ühistranspordist, siis mul on heameel, et ka teie erakond on olnud paadis selle ideega, me ühes koalitsioonis oleme selle ära teinud nii paljudes maakondades, kus on see on võimalik. Ja ma usun, et see praktika on end õigustanud vähemalt senise kogemuse põhjal ja minu nägemuse kohaselt võiks see tulla ka Harjumaale. Nimelt Harjumaal paraku seda ei ole, kuna Harjumaa omavalitsused ei olnud sellega nõus esialgu. Mis toob kaasa muidugi selle olukorra, kus tegelikult näiteks, no võtame Tabasalust või kuskilt Keilast tulevad maakonnaliinid tegelikult dubleerivad linnaliine ja tulevad jällegi linna keskele. Seetõttu on sõidukeid tegelikult linnas rohkem, ühissõidukeid.
Ma usun, et tegelikult täna me näeme esimesi vilju ja me tulevikus jõuame ühistranspordiga ka Harjumaale. Et arvestades Eesti elanikkonna suurust ja selle kontsentratsiooni Harju maakonnas, siis ma usun, et see saab olema väga märgatav ja oluline muudatus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Maksim Volkov, palun!
Küsimus - Maksim Volkov Maksim Volkov
Austatud abilinnapea! Mul on selline küsimus. Vot me teame, et Lasnamäel on üks parkimismaja ja raske öelda, et see on väga edukas projekt. Miks, no Teie arvamus, miks see parkimismaja ei ole eriti populaarne Lasnamäe elanikel?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Lasnamäe parkimismaja. Mul tõtt-öelda praegu ei tule ette, kuskohas see täpselt on. Küll aga Lasnamäel on päris palju erinevaid parklaid, eeskätt ühetasandilisi, ja erinevaid juba ajalooliselt välja ehitatud parkimishooneid või parkimismaju. Miks nad ei ole edukad? Ma arvan, et tõesti mõnedes piirkondades, kus on näiteks parkimisplatsid, nad on olnud ... nad on suhteliselt tühjad.
Ja kui meenutada seda aega, kui ma Lasnamäega olin rohkem oma tööalaselt seotud, siis tõesti juhtus ka selliseid olukordi, kus ma kuulutasin välja konkursi, et leida parkimiseks mõeldud alale operaator ja tegelikult sinna kedagi ei tulnud. Kindlasti see on ajalooliselt olnud ... need muutused on tingitud ka ajaloolisest olukorrast, kus kunagi oli tõesti võib-olla mõnevõrra hirmus jätta tänavale oma autot. Ja täna sisuliselt keegi enam ei karda, et ta autosse murtakse sisse. Nii et ma usun, et siin on erinevaid põhjuseid.
Aga üleüldiselt ma usun, et nendel parkimishoonetel, mida linn on koostöös erasektoriga kavandamas, näiteks Mustamäe linnaosa puhul küll, seal on selle järele nõudlus ja see põhineb tugevasti ka analüüsil.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, arupärimine on vastatud.
19:44 Päevakorra punkti alustamine - 14. F.R. Kreutzwaldi tn 23 ehitustöö järelvalvest 14. F.R. Kreutzwaldi tn 23 ehitustöö järelvalvest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 14 "Arupärimisele vastamine", Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Helve Särgava "F.R. Kreutzwaldi tn 23 ehitustöö järelvalvest". Arupärimisele vastab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud linnavolikogu liikmed, lugupeetud arupärija! olen vastanud teie küsimustele kirjalikult ja olen heameelega nõus ka vajadusel täiendama oma vastuseid.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle Särgava, palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Hea abilinnapea! Kõigepealt aitäh selle vastuse eest ja just selle tõttu, et ilmselt ehitusfirmad on muutunud nüüd juba selliseks, et nad vilistavad meie linnaelanike huvide osas ja tõepoolest sellest ajendatuna ma ka selle järelepärimise, tegelikult arupärimise, tegelikult Teile tegin.
Aga nüüd on mul seoses sellega teile ka paar küsimust. Kuna suvi oli siin vahepeal, Te vastasite 6. juunil juba ja selles vastuses Te märkisite, et lõplikult selle järelevalvemenetluse saab lõpetada peale seda, kui saabub eksperthinnang. Ja kui juhul seda tähtajaks ei saabu, et siis juba te kohaldate sanktsioone. Minu küsimus ongi, mis olukord tänapäeval siis on?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh, austatud küsija! Tõepoolest arupärimise esitamisest ja vastuse saamisest on möödas päris palju aega ja seetõttu ma täna ka tegelikult saatsin täiendavalt selle, mis on vahepeal juhtunud.
Aga kui rääkida sanktsioonidest, siis tõesti Linnaplaneerimise Amet on kohaldanud juba kahel korral antud juhul sunniraha - 15. juunil ja 15. augustil. Nüüdseks on need mõõtmised ja need tulemused ka Linnaplaneerimise Ametile edastatud. Need mõõtmised tõesti näitavad, et seal on normväärtuste ületamist sõltumata sellest, et ehitaja, õigemini hoone valdaja siis on teinud teatud reguleerimistöid, mis on vähendanud müra antud hoone suurusjärgus ühe detsibelli võrra, on need väärtused siiski ületatud sõltuvalt siis mõõtekohast - 2-st kuni 4 detsibellini. Ja praegu on viimane ettekirjutus tehtud ameti poolt nõndaviisi, et hoone ehitaja peab tegema vajalikud muudatused ja viima olukorra normidega vastavusse ja tähtajaks on pandud 15. detsember 2018. Ehk siis selleks ajaks peavad olema esitatud juba uued ja korrektsed mõõtmistulemused. Ehk siis selleks ajaks peavad olema lõpetatud ehitustööd, peavad olema teostatud mõõtmistulemused. Peavad olema teostatud mõõtmised. Ja ma usun, et kui selleks ajaks taas kord ei ole need normid täidetud, siis kindlasti amet jätkab sunniraha nõudmisega ja rakendab võimalusel ka teisi sanktsioone.
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Teine küsimus oleks selline, et kas te ... Jaa, vabandust!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Minu teine küsimus oleks selline, hea abilinnapea, et kas need sunnirahad on ka selle ehitusorganisatsiooni poolt, firma poolt, kas need on ka tõepoolest tasutud ja milliseid sanktsioone te kavatsete siis veel kohaldada, kui ikka ehitusfirma ignoreerib meie linna elanike huvisid?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Hetkel on nende poolt tasutud 6400 pluss 6400. Ehk siis, ma usun, et kui see jätkub, siis need summad on ka suurtele ettevõtetele, kes on ka antud ehituse taga, täiesti mõjusa toimega.
Kindlasti, kui on võimalik ka teisi sanktsioone rakendada, siis me seda teeme. Paraku ega neid teisi sanktsioone eriti seadusest tulenevalt kahjuks meil ei ole, kui nüüd päris ausalt öelda.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Seega arupärimine on vastatud.
19:49 Päevakorra punkti alustamine - Avalduste ärakuulamine Avalduste ärakuulamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nüüd on päevakorrapunktid läbi arutatud ja võime asuda avalduste ärakuulamise juurde. Esimesena saab sõna Merilin Anijärv! Ei viibi saalis. Kersti Kracht, palun! Ei ole. Vabandust!
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Ta tahtis maha võtta ennast, aga ei osanud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Arusaadav!
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Palun tühistada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aga siis mul on jäänud anda teile teada, et järgmine linnavolikogu istung toimub korraliselt 20. septembril. Kuulutan istungi lõppenuks.
19:50 Istungi lõpp