Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 20.09.2018  
Istungi number: 15  
Istungi aeg: 16:00 - 20:42  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-20.09.2018.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
16:00 Istungi algus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnavolikogu! Alustame tänase istungiga! Aga enne veel, kui asume istungi tavapärase protseduuri juurde, soovin õnnitleda sünnipäevalapsi! Kõigepealt Remo Holsmer! Ja Kadri Kõusaar!
Nii! Kõigepealt teavitan teid muudatustest linnavolikogu koosseisus. Tallinna linna valimiskomisjon tegi 11. septembri otsusega number 14 järgmised muudatused: taastati Edgar Savisaare volitused linnavolikogu liikmena ja lõppesid Olle Koopi volitused; Pikendati Martin Helme volituste peatumist kuni 14. detsembrini 2018 ja linnavolikogus jätkab Mart Kallas; peatati Rainer Vakra volitused linnavolikogu liikmena kuni 11. detsembrini 2018 ja Annela Ojaste volitused kuni 10. märtsini 2019 ning linnavolikogu liikmeteks nimetati Silver Meikar ja Maris Sild. Tere tulemast!
Ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 14. septembri otsusega võeti Silver Meikar ja Maris Sild fraktsiooni liikmeteks.
Palun nüüd registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda kuni 5-minutilise avaldusega peale päevakorra ammendumist ja selleks palun vajutada klahvi "Kõne". Ja registreerunud on Riina Solman. Peale istungit.
Nüüd asume tänase päevakorra juurde. Tänases päevakorra projektis on meil 13 päevakorrapunkti. Kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra osas? On laekunud ettepanek Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt ja palutakse tõsta päevakorrapunkt number 6 4. punktiks. Ma arvan, et me saame seda aktsepteerida ja ei vaja hääletamist.
Ja veel on üks muudatusettepanek. Et üks arupärimine, kus arupärija ja abilinnapea Tõnis Mölder leppisid kokku, et arutavad seda teemat järgmisel istungil. Ehk siis päevakorrapunkt 13 läheb projektist välja.
Kas on veel küsimusi, ettepanekuid päevakorra osas? Ei ole.
Nii! Lugupeetud linnavolikogu! Panen hääletusele 20. septembri istungi päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 62 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on päevakord kinnitatud!
Nii! Nüüd mul on traditsiooniline küsimus Riina Solmanile. Kas on soovi esitada umbusaldusavaldust?
Tallinna Linnavolikogu liige - Riina Solman Riina Solman
Ei ole täna.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Huvitav, et ma seda küsin igal istungil ja iga kord see tekitab elavat emotsiooni.
Nii! Aga, nagu te mäletate, ka enne päevakorra juurde asumist on võimalus fraktsioonide esindajatel võtta sõna. Kas fraktsioonid soovivad sõna? Jaa, tegelikult võib ka mitte ainult käega märku anda, vaid ka ... "Kõne", vajutame "Kõne". Ja Kristen Michal, Mart Luik, Urmas Reitelmann, Andres Kollist. Kristen Michal, palun!
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Et, head sõbrad, hea volikogu esimees! Me oleme mitu korda siin rääkinud, et me peaksime siia saali ära mahutama suure Eesti lipu. Alguses arvati, et siin ei ole kohta Eesti lipule. Pärast seda koostöövaimus volikogu esimees arvas, et me võiksime leida ühiselt koha sellele Eesti lipule ja et me veel ei räägiks seda viis korda, kuhu seda Eesti lippu panna, siis me otsustasime soetada Eesti lipu, kinkida selle Tallinna Linnavolikogule ja praegu ma panen selle siia, annan üle linnavolikogu esimehele ja kui vaja, siis otsime sellele veel igati väärikat kohta kas või kõikide istungite lõpuni. Aitäh! Palun! Lipp on olemas!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Kõne - Mart Luik Mart Luik
Nii! Austatud linnavolikogu esimees, head kolleegid! Täna me hääletame Tallinna linna lisaeelarve ja sinna n-ö projekti ... ja sinna tehtud ettepanekute, muudatusettepanekute üle. Tõenäoliselt on see kõige lihtsamini kokku pandav lisaeelarve Tallinna Linnavalitsusel. Elanike arv suureneb, palgad kasvavad, maksulaekumised samuti. Linnavalitsusel on ainult meeldiv kohustus teha täiendavaid kulutusi prognoositust oluliselt suurema laekuva tulu arvel.
Kahjuks Isamaa ei saa seda eelnõud toetada ja ma toon siin välja kaks põhimõttelist probleemi, mida me seal näeme. Meie hinnangul tegeleb Keskerakond Tallinnas kahjuks n-ö topeltmoraali praktiseerimisega ja seda kahes asjas. Tegime fraktsiooni nimel kuus muudatusettepanekut. Kõige olulisem neist oli lisaraha suunamine summana siis 200 000 eurot, selleks et me panustaks täiendavat raha venekeelsete õpetajate eesti keele õppe finantseerimiseks. Linnavalitsus ei pidanud otstarbekaks seda toetada.
Ja teine ettepanek ... või teised ettepanekud olid tegelikult kaks väiksemat, linnaeelarve mahtu arvestades küllalt väikse summa eest, 25 000 eurot, võtta kasutusele kaks korruptsiooni ennetavat meedet. Neid mõlemaid ettepanekuid iseloomustas linnavalitsuse reaktsioon või vastus, et "meil töö käib, et meil on kõik väga kenasti selle asjaga". Meie arvates ei ole, ei korruptsiooni ega keeleõppega Eestis tervikuna kõik korras ja ammugi mitte Tallinna linnas.
Aga kui nüüd vaatame, milles see topeltmoraal seisneb, siis selles, et riigi tasandil peaminister Jüri Ratase juhtimisel võetakse vastu suisa otsused, et kutsutakse tagasi kõik Narva volikogus kahtlustuse saanud inimesed. Seejuures Tallinna linnas nii Kalev Kallo kui Enno Tamm istuvad kenasti meie hulgas edasi. Samavõrd on nad ka mitmetes tähtsates linna ametites ja vähe sellest! Deniss Boroditš, kes tõenäoliselt poliitilistel alustel sai uue töökoha TLT juhina, siis Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi juhina võtab ilma konkursita tööle oma vanad kamraadid Lennart Viikmaa ja Otto Poppeli. Meie arvates selline suhtumine Tallinna linna poolt ei ole ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud kolleeg, ma andsin Teile lisaminuti, teil on 10 sekundit selleks, et lõpetada.
Kõne jätkub - Mart Luik Mart Luik
Selge. Lõpetangi. Ei ole selline topeltmoraal aktsepteeritav ja seetõttu me ei saa ka lisaeelarvet ennast olemasoleval kujul toetada, kuigi seal on väga palju väga positiivseid ettepanekuid sees. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reintelmann, palun!
Kõne - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Üllatuseks, ma palusin uurida, et kas volikogu fraktsioonidele on võimalik teha järelepärimisi. Selgub, et kodukord seda ei võimalda. Aga tegelikult mõnes küsimuses võiks, sest eestimeelsed ja konservatiivsed Tallinna valijad tahaksid saada vastust.
Ja ma esitaksin selle küsimuse teile siin retoorilisel kombel. Sest inimestel on segadus. Keskerakondlaste jutt on segane, signaalid on veidrad ja vastuolulised. Ülepea on arusaamatu, kes seda erakonda juhib ja kus seda tehakse. Kas seda Narvast, Tallinnast või Moskvast? Me ei tea seda. Ja kes on selle erakonna esimees? Kas see esimees on seltsimees Ratas, seltsimees Toom või mõni muu vastutav seltsimees - ka seda me väga ei tea. Ja me ei tea näiteks ka seda, et kas seda erakonda juhivad need seltsimehed korraga või rotatsiooni korras.
Tallinna ajaloos on 22. septembril väga traagiline ja oluline päev. Nimelt ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Palun tähelepanu!
Kõne jätkub - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
... Vene sõjavägi vallutas Eesti Vabariigi pealinna ja langetas Toompealt sinimustvalge rahvuslipu. Ja unustas ennast siia vabastama 50 järgnevaks aastaks.
Tallinna Linnavalitsus on võtnud selge positsiooni ja nad on võtnud omaks okupandi, Lasnamäe valija ja Moskva positsiooni, loobudes siis opositsiooni ettepanekust tähistada Tallinna ühte kõige traagilisemat eelmise sajandi sündmust ehk märtsipommitamist sellega, et langetada linnalipud leinalipuna. See on selge poole valik.
Ja nüüd on mul küsimus volikogu Keskerakonna saadikutele. Öelge valju ja selge häälega, kas teie arvates Vene armee vabastas Tallinna või vallutas Tallinna? Te võite jätta ka vastamata, sest sageli on vaikus palju kõnekam kui sõnad.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud kolleeg! Ma andsin Teile lisaminuti.
Kõne jätkub - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nüüd, lugupeetud Andres Kollist, üks hetk. Et Keskerakonna fraktsioon peab otsustama siis, kas Andres Kollist või Enno Tamm. .... Et ainult üks esindaja. Ehk siis ... Andres Kollist, jah? Ei! See ei ole see koht ja aeg. Siin meil ei ole mingit arutelu ja diskussiooni, on praegu aeg selleks, et esineda kõnega. Andres Kollist, palun!
Kõne - Andres Kollist Andres Kollist
Lugupeetud volikogu, lugupeetud volikogu esimees! Ma kavatsen rääkida hariduse ühest aspektist. Vikipeedia ütleb sidususe kohta, et see mõõdab mooduli osade sarnasust ja kõrges sisuses on tarkvara ülesehituse hea omadus. Ja kõrge sidususega moodulit võib käsitleda eraldi seisvana. Ma arvan, et Eesti suurim julgeolekuoht on meie enda riigi sees ja see ongi seesama sidusus. Viimane inimarengu aruanne toob ühe Eesti suure probleemina välja süveneva paralleelühiskondade tekke ja seda keele ja hariduse baasil.
Keeleoskus, eesti keele oskus ei võrdu Eestimaa armastusega, ei tähenda lojaalsust meie riigile ja ei ole seda laadi kindel garantii. Aga eesti keele oskus loob eeldused paremaks osaluseks, loob avaramad võimalused ja lootused tuleviku mõttes, võimaldab mõista siinset kultuuri, siinseid nalju, komberuumi ja loob paremad võimalused tööturul osalemiseks. See loob eeldused vähendada sedasama paralleelühiskondade jätkuvat arenemist.
Riigikogu valimisteni on jäänud 5 kuud ja europarlamendi valimisteni 8 kuud. On kahjuks põhjust arvata, et Vene kaart tuleb selles kontekstis jälle ja tugevalt kogukondi lõhestavalt lauale. Vaatasin Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa ja Mihhail Kõlvarti diskussiooni "Esimeses stuudios" ja ma sain aru nii, et saatejuhi plaan oli mängida välja terav vaidlus, vastasseis keskerakondliku ja isamaaliku poliitiku vahel. Vestlus oli aga targu vaoshoitud ja mõlemad olid ühte meelt selles, et eesti keel tuleb selgeks saada.
Ma arvan, et see ei ole koht, kus arutada seda, milliseid meetodeid selleks kasutada. Aga oluline on mõista, et õppimine edeneb paremini siis, kui pealekäratavat sundi on vähem, aga võimalusi ja arusaama, et ilma töö ja vaevata ei tule ka midagi välja, selle võrra rohkem.
Ja kokkuvõtteks. Ma arvan, et võiksime üritada teha nii, et valimiste ja sellele järgneva valitsemise käigus tuleksid reaalsed tulemused, mis vähendaksid seda paralleelühiskondade teket ja annaksid arenemisele selles plaanis hoogu juurde. Aitäh!
Kõne - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Ka mina võtaks sõna. Aga ma ei soovi seista seljaga Eesti lipu vastu. Seega võtan seda sõna siin istudes enda kohal.
Üks tehniline asi. Meil on kokku lepitud, et saab 2 minutit. Praegu igaüks võttis iseseisvalt 3 minutit ja mina seda ise aktsepteerin. Aga järgmine kord kindlasti mitte rohkem kui 3 minutit. Ehk siis lisaminuti saab.
Ja teine põhimõtteline asi. Kuulates te, hea kolleegid, ettekandeid, tekib selline tunne, et nagu peaksid valimised varsti tulema. On väga sedamoodi kõik need kõned. Aga võib-olla ma eksin, ei tulegi valimisi, mitte selle pärast.
Ma arvan, et see on väga hea kingitus Kristen Michali poolt. Eesti lipp Tallinna Linnavolikogus on igati teretulnud. Ja ma isegi tänaseks istungiks jätan selle lipu sinna, kus ta on, selleks et kõik näeksid, et mis see koht oli valitud. See koht on valitud nii, et iga volikogu liige, kes tuleb puldi ette, seisab seljaga lipu vastu.
Tallinna Linnavolikogu liige - Kristen Michal Kristen Michal
Lipu kõrval! Seisab lipu kõrval. Oleme täpsed!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ja kui me rääkisime sellest, et seda võiks ju tõepoolest arutada, siis oleks korrektne seda kõigepealt läbi arutada ja vaadata, mis see korrektne koht oleks, pärast seda tuua. Aga me jätkuvalt oleme avatud selleks, et seda kohta koos leida. Et aga teeme seda koos, mitte nii, et toome ja paneme inimestele selja taha. Aitäh! See oli ka minu sõnavõtt.
Nüüd on kõik soovijad sõna saanud ja võime alustada päevakorra arutamisega.
16:21 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE155 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine 1. OE155 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 1 "Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandes saab haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Eduard Toman, palun!
Ettekanne - Eduard Toman Eduard Toman
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Haridus- ja kultuurikomisjoni esimehena teavitan teid, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist peatas 3 kuuks oma volitused Martin Helme ja samas ta oli ka haridus- ja kultuurikomisjoni liige. Ja lähtudes omavalitsuse korralduse seadusest ja Tallinna põhimäärusest ja lähtudes ka EKRE fraktsiooni, Tallinna Linnavolikogu EKRE fraktsiooni, ettepanekust, me otsustame, et tuleb Martin Helme asemel komisjoni liikmeks Mart Kallas, kes asendab teda ka siin saalis EKRE fraktsioonis. Palun ka seda kandidatuuri toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Silver Meikar, palun!
Küsimus - Silver Meikar Silver Meikar
Aitäh, lugupeetud juhataja. Lugupeetud kultuurikomisjoni esimees! Et ma olen siin väga uus, et ma küsin, et kes on Mart Kallas? Mis on tema haridus seoses kultuuriga ja millist lisaväärtust te ootate temalt komisjoni esimehena?
Ettekanne jätkub - Eduard Toman Eduard Toman
Kõigepealt ma rõhutan, et ma toetun siis EKRE fraktsiooni ettepanekule. Olen kindel, et nad teavad, keda nad esitasid sinna komisjoni. Mart Kallas on ettevõtja ja Mart Kallas on inimene, kes kohalikel valimistel 2017 Mustamäe ringkonnas sai oma erakonna osas teise koha, peale Martin Helmet, ja ta on Mustamäe osakonna juht ja Lääne-Tallinna fraktsiooni ... mitte fraktsiooni, ringkonna aseesimees.
See informatsioon, mis minuni jõudis lühidalt vesteldes Mart Kallasega, sain teada, et tal on ka teadmisi tema ema kaudu haridusest ja oskab ta hästi sõna võtta ka spordi küsimustes. Aga rõhutan veel kord. Ma toetun ka usaldusele, mis avaldas talle oma fraktsioon.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Ettekanne jätkub - Eduard Toman Eduard Toman
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 65 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu, on otsus vastu võetud!
16:25 Päevakorra punkti alustamine - 2. ME144 Tallinna linna 2018. aasta lisaeelarve (II lugemine) 2. ME144 Tallinna linna 2018. aasta lisaeelarve (II lugemine)
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 2 "Tallinna linna 2018. aasta lisaeelarve". Alustame ...
Tallinna Linnavolikogu liige - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Protseduuriline!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma panin Teie laua peale ühe avalduse, milles ma teatan, et ma ei saa osaleda hääletamisel. Aitäh! Ja arutelul.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Et Te andsite märku, et panite minu laua peale avalduse. .... Aga siis avalduse sisu: "Käesolevaga taandan end Tallinna linna 2018. aasta lisaeelarve hääletusest." See on Teie õigus.
Nii! Aga alustame siis selle eelnõu teise lugemisega! Ja sõna ettekandeks saab Tallinna linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tallinna linna lisaeelarve eelnõu on läbinud esimese lugemise ja täna arutame seda siis teist korda. Ja annan lühidalt ülevaate siis arengutest eelarve eelnõu menetlemisel.
Lisaeelarve kolmandaks lugemiseks esitati tähtaegselt kokku 23 muudatusettepanekut. Nii linnavalitsuses kui ka rahanduskomisjonis kaaluti neid ettepanekuid. Kaheksa neist pälvisid täieliku ja kolm osalise toetuse nii linnavalitsuselt kui ka siis rahanduskomisjonilt ja ootavad nüüd ka teie, head volikogu liikmed, heakskiitu.
Kõigepealt toetati ettepanekut eraldada 5000 eurot Tallinnas tegutsevale Hilariuse Koolile. Nimetatud kool tegeleb erivajaduslikku õpet vajavate lastega ning seda haldab MTÜ Tallinna Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing. Kool vajab täiendavaid vahendeid õppetööks vajalike vahendite ja seadmete soetuseks. Selleks otstarbeks otsustati vähendada linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservi ja vajalikud vahendid koolile suunata.
Osaliselt toetati ettepanekut MTÜ Tänavatöö ja otsustati lisaeelarvest selleks ette näha 5000 eurot linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservi vähendamise arvelt. Nimetatud MTÜ tegeleb Tallinnas kodutute ja puudust kannatavate inimeste aitamisega ja jagab ka toiduabi. Toetust taotleti vabatahtliku abitegevusega kaasnevate erinevate kulude katmiseks. Põhjus, miks ettepanekut toetati vaid osaliselt, tulenes sellest, et muudatusettepanekus puudusid selged arvestused, millised kulud ja mis perioodil soovitakse katta. See on aga oluline, sest lisaeelarve jõustub alates oktoobrist ja kulude tegemiseks jääb vaid aasta ... jäävad siis aasta viimased kuud.
Osaliselt toetati ettepanekut tõsta Tallinna Õpetajate Maja direktori ja Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori ja tugispetsialistide palgamäärasid. Kuna Tallinna Õppenõustamiskeskuse tegevus on jõudsalt laienenud, peeti asutuse direktori ja tugispetsialistide palgatõusu põhjendatuks ja nõustuti juhi palgatõusuga 9% ja tugispetsialistide palgamäära tõstmisega 1150 euroni alates 1. oktoobrist 2018. Vabandust, septembrist. Lisandatud kulud kaetakse 2018. aasta tööjõukulude arvelt. Teiste asutuste palkade korrigeerimise vajadust kaalutakse Tallinna linna 2019. aasta eelarveprojekti menetlemisel.
Põhjendatuks peeti ettepanekut eraldada Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsile 6500 eurot seltsi 25. sünniaastapäeva konverentsi korraldamiseks. Teadupärast saab Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts veel selle aasta novembris 25 aastaseks.
Samuti toetati eraldist eraldada sihtasutusele Avatud Kool 20 000 eurot õpperuumidega seotud kulude katteks. Sihtasutus Avatud Kool käivitus kodanikualgatuse korras 2017. aasta sügisel Tallinnas mitmekeelse erakoolina, kus õpib hetkel 150 õpilast eesti-, vene- ja muukeelsetest peredest. Kool alustas tallinna linna toel tegevust Karjamaa Põhikooli ruumides, kuid sealsed tingimused jäid kahele koolile kiiresti kitsaks. Käesoleva aasta suvel leidis kool võimaluse kolida Riigi Kinnisvara AS-le kuuluvasse hoonesse Pelgulinnas. Ja sealsed ruumid võimaldavad koolil areneda ja kasvada.
Osaliselt ehk 10 000 euro ulatuses otsustati toetada ettepanekut eraldada Tallinna Haridusametile vahendid loodava hallatava asutuse Ettevõtlusküla ülalpidamiskuludeks. Alates k.a õppeaastast on Tallinna Haridusametil kavas luua oma haldusalasse uus asutus Ettevõtlusküla. Ettevõtlusküla eesmärk on luua õppijate jaoks ettevõtluspädevust arendav keskkond, mis toetab ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist sotsiaalse pädevuse, suhtluspädevuse ja matemaatikapädevuse arengut. Ja peeti siis otstarbekaks näha lisaeelarvega ette vahendid tööjõukuludeks eesmärgiga võtta tööle projekti juht, kes koostab ja esitab linnavalitsuse projekti kava koos eelarvega käesoleva aasta oktoobri lõpuks.
Heakskiidu leidis ettepanek eraldada ART-Fortius MTÜ-le 25 000 eurot festivali "Talveöö unenägu" korraldamisega tekkivate transpordikulude osaliseks katmiseks. Nimetatud kulud kaetakse lisaeelarves linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservi arvelt. Selle ettepaneku saateks ehk nii palju, et festivali "Talveöö unenägu" avab 9. detsembril 2019 etendus "Šukšini jutustused" ning koostöö projekt on pühendatud Eesti ja Läti riigi 100. aastapäevale.
Toetati ettepanekut suurendada Tallinna Kesklinna Valitsuse omatulude arvelt positsiooni "Tulu kaubandustegevusest" eelarvet 14 000 euro võrra seoses kaubanduslepingute mahu suurenemisega. Ja siis täiendavad vahendid suunatakse Tallinna Raua sauna saunaruumides remonttöödeks.
Tehti ettepanek eraldada Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õppeplatsi pleekinud märgistuse taastamiseks 2050 eurot. Ka seda ettepanekut toetati. Kuid leiti, et võttes aluseks Haridusameti haldusala tootegrupi põhi- ja üldkeskhariduskulude senist täitmist, on nimetatud summa võimalik ... kulud katta eelarves ette nähtud vahendite arvelt ja kulude katteallikana, linnavalitsuse reservfondi kasutamine on seetõttu ... ei ole otstarbekas.
Taustaks nii palju, et Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi hoovis on hoolekogu abiga rajatud jalgratturite õppeplats ja seda kasutavad lisaks Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilastele ka teiste Mustamäe koolide õpilased.
Nõustuti ettepanekuga eraldada rahvusvaheliste koorikollektiivide ja vokaalansamblite festival-konkursi "Jõulutäht" korraldamiseks 5000 eurot, mille kulud kaetakse siis samuti Tallinna linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservi arvelt.
Põhjendatuks peeti ka ettepanekut eraldada MTÜ RightWay tegevuse toetamiseks 11 000 eurot. Ka nimetatud otstarbeks otsustati vähenda linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservi. Mittetulundustegevus põhineb Tallinna linna kultuur- ja sotsiaalvaldkonna arendamisel, korraldades selleks otstarbeks seminare, koolitusi, laulu- ja tantsuüritusi. Eelmisel aastal korraldati Tallinnas 18 kultuuriüritust ning ühingu liikmed on osalenud nii Eesti kui ka rahvusvahelistes kultuuriprojektides Lätis, Leedus, Venemaal ja Soomes.
Soovin jõudu ja tarmukust linna käesoleva aasta teise lisaeelarve lugemisel ja ühtlasi palun teil ka toetada nii linnavalitsuse kui rahanduskomisjoni positiivse otsuse saanud ettepanekuid! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Siin üks ettepanek puudutab toetuse andmist sihtasutusele Avatud Kool, nagu Teie ise mainisite. Et kui paljusid erakoole sellise tegevustoetusega Tallinna linn toetab?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Sihtasutuse Avatud Kool puhul on tegemist väga huvitava ettevõtmisega, kus siis tõesti õpivad koos erinevate emakeeltega õpilased. Selle kooli käivitamine on läinud edukalt ja seetõttu oli ka otsus seda erakooli täiendavalt toetada.
On ka teisi erakoole jah, kes saavad kas siis investeeringuteks või muul moel toetust Tallinna linna eelarvest. Et siinkohal näiteks Vanalinna Hariduskolleegium tuleb esimesena meelde, kes sellel aastal sai märkimisväärseid investeeringuid. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Mind kummastab üks selline asi. Et kas Te ... Teadupärast kaks suuremat või kaks suurt opositsiooni erakonda ei teinud ühtegi ettepanekut lisaeelarvesse: Reformierakond ja EKRE. Kas Te olete aru saanud, miks nad ei teinud seda? Kas nad on äkki käega löönud, arvestusega, et linnavalitsus nagunii ei toeta opositsiooni ettepanekuid? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kui Te vaatate ettepanekuid, mida me toetasime, siis siin kindlasti ei ole mitte ainult Keskerakonna ettepanekud. Siin on ka teiste erakondade ettepanekuid, mida on toetatud.
Nüüd, miks ei esitatud. Eks seda peaks küsima võib-olla siis nendelt fraktsioonidelt. Aga ju nad pidasid seda eelarvet siis piisavalt heaks, et seda ei ole vaja parandada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Silver Meikar, palun!
Küsimus - Silver Meikar Silver Meikar
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud härra linnapea! Et eelarvega näitab linnavalitsus, mis on prioriteedid, mis on poliitilised eesmärgid. Ja ma seletuskirjast ei leidnud ühte vastust ja kiiresti selle eelarvega nüüd siin tutvudes mõne päeva jooksul.
Et mul on Teile üks konkreetne küsimus. Et ma vaatan, et avalikes suhetes linnakantseleis suurenevad töötasud 22 000 eurot. Samas Kultuuriametis vähenevad 2000 eurot, Haridusametis haridusalastes huvitegevustes kokku 4700 ja 9700 eurot ja hoolekandeteenuses näiteks 3700 eurot tööpalgad. Ja kokku see on umbes sama suur summa. Et mille pärast on linnavalitsuse prioriteediks suurendada enda avalike suhete eelarvet ja samal ajal vähendada sotsiaal-, haridus- ja kultuuritöötajate eelarvet? Aitäh, Teile!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No ma kõigepealt alustaksin sellest, et lisaeelarvega põhieelarvet korrigeeritakse. Ehk et vaadatakse üle siis tegelikud täitmised eelarvepositsioonide lõikes ja loomulikult, need muutused, mis on tehtud, tulenevad siis sellest, et kuidas on põhieelarvet täidetud, millised on olnud reaalsed kulud ja vastavalt sellele tehakse ka korrektsioonid.
Nüüd, mis puudutab avalike suhete suurenemist, siis kas Katrin, oskad Sa öelda, mis seal avalikes suhetes meil muutus?
Sõnavõtt - Katrin Kendra Katrin Kendra
Avalike suhete teenistuses loodi täiendav töökoht, aga teiste ametite vähendused ei ole mitte selle töökoha kulutuste katteks, vaid tegemist on ette nähtud ... ametiasutustes ettenähtud tervisehüvitistega, mis kuuluvad väljamaksmisele suvekuul. Ja kõik, mis jääb järele, seda ei ole õigust ametiasutustel kasutada oma tööjõukuludeks ja seetõttu tervisehüvitise jäägid korjatakse alati lisaeelarvega ära. Nii et selles mõttes kõikidel nendel asutustel on need jäänud järele. Avalikes suhetes kasvasid kulud seoses ajalehe Pealinn ja Stolitsa toimetuses kasutatavad ... kuna nad kasutavad autoreid väljast, nii paberväljaannetes kui ka portaalides, ja neile tuleb maksta autoritasu.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Maris Sild, palun!
Küsimus - Maris Sild Maris Sild
Aitäh! Austatud linnapea! Minu küsimus on seoses põhikoolide ja gümnaasiumite investeeringutega. Et ma vaatan, et vähenevad nii spordisaalide ja staadionite kui ka koolide renoveerimistööd ja projekteerimise kulud. Et mis on selle poolemiljonilise vähenemise põhjuseks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Jällegi seesama, et kui palju on jõutud mingeid projekte ellu viia. Kui on näha, et aasta lõpuks ei suudeta seda raha ära kasutada, siis mõistlik on see raha linna eelarves ümber paigutada.
Ja mis puudutab nüüd investeeringuid, siis meil on mitmed projektid, mis lähevad täiendavatele konkurssidele või täiendavatele hangetele just nimelt seetõttu, et hanke maksumused on tõusnud mitte protsentides, vaid lausa juba kordades, ja me soovime need konkursid uuesti läbi viia. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud linnapea! Siin Isamaa esitas ühe muudatusettepaneku keeleõppeks venekeelsetele õpetajatele, kes siis keelenõudeid meil täna ei täida, 200 000 eurot. Te olete vastanud muudatusettepanekule eitavalt ja ka selgitanud, et lisaeelarves on selleks juba ette nähtud 40 000 eurot ja õppima on asunud juba 99 koolitöötajat.
Et minu küsimused on sellised. Et kui suur see eelarve aasta kohta on, mis kulub haridustöötajate keeleõppele? Ja kas Te arvate, et see on piisav, kui me teame, et kevadel andis Haridusamet meile info, et 112 õpetajat ja 250 lasteaia pedagoogi tegelikult keelenõudeid ei täida?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Katrin, kas Sa saad korra kiiresti mind aidata? Et palju meil on eelarves kokku vahendeid pedagoogide keeleõppeks?
Sõnavõtt - Tallinna finantsdirektor - Katrin Kendra Katrin Kendra


See oli üle 40 000 euro.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh, härra esimees! Austatud linnapea! Meil ju umbes aasta tagasi oli Tallinna magistraalid täis sellist reklaami, et "Tulge Raua sauna". Et äsja valminud, ilus remont tehtud jne. Nüüd ma loen ettepanekust, et 14 000 eurot küsitakse Raua sauna jaoks ja just nimelt naiste leiliruumi parandamiseks. Meestel ei ole vaja, aga naistel küll.
Aga minul tekib küsimus, et on see üldse saun, milleks siis seda raha küsitakse. Ja miks just ainult naiste puhul seda küsitakse? Mis, meestel on siis ... on segasaun? Et kas Te oskate vastata? Et olete käinud vaatamas seal, miks seda ... või olete kasutanud? Et milleks seda raha siis sinna vaja on?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No nagu Te ise saite veenduda, on seekord tehtud ka parandusettepanekutele nii toetamise puhul - miks seda tehakse, seletused võimalikult põhjalikult - kui ka nendele ettepanekutele, mida ei toetatud põhjendused, miks seda ei ole tehtud. Ja tõepoolest, seal on väga selgesti kirjas, et tegemist on siis Raua sauna naiste leiliruumiga. Ja põhjus, miks Raua saunas on vaja remonti teha, on tõesti see, et tegelikult see saun on väga intensiivses kasutuses, seal käib väga palju inimesi ja seetõttu tahab ta ka uuendamist saada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anto Liivat, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud linnapea! Linnavalitsus on otsustanud osaliselt toetada Mihhail Kõlvarti ettepanekut eraldada Tallinna Haridusametile uue asutuse Ettevõtlusküla ülalpidamiseks täiendavaid vahendeid. Kui ettepaneku esitaja palus eralda 243,5 tuhat eurot, siis linnavalitsus on toetanud ettepanekut ainult summas 10 000 eurot. Küsin, mis on Ettevõtlusküla, kus see asub, kes seda kasutama hakkavad ning mida on selle 10 000 euroga plaanis või võimalik ettevõtlusküla heaks teha?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Nii nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, et eraldatakse raha siis projekti alustamiseks ehk et siis võtta tööle inimene, kes selle projekti ette valmistab. Kui selle projekti ettevalmistamine läheb selle aasta jooksul positiivselt, siis me näeme ülejäänud vahendid ette järgmise aasta põhieelarvega.
Ettevõtlusküla on koht, kus käivad lapsed, kus neile tutvustatakse ettevõtluse aluseid, ja nii nagu ma ütlesin, päris mitmel metoodikal. See projekt on olnud väga edukas Tartus. Ka Tallinna lapsed käivad Tartusse Ettevõtluskülla. Ja seetõttu ka tekkis see ettepanek, et me võiksime Tallinnasse teha oma ettevõtlusküla. Aga me ei näinud põhjust näha vahendeid ette täies ulatuses kohe, vaid et kõigepealt näha ette vahendid siis, et projekt ette valmistada korralikult ja siis juba teha need vajalikud investeeringud ja käivitamiskulud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea esimees! Hea linnapea! Et ka mina olen natuke segaduses ja mures selle Raua tänava naistesauna pärast. Et ma loen, Kesklinna vanem Vladimir Svet on Tallinna veebileheküljel teatanud, et Eestis on suvelgi kombeks kiiresti lõppeda ja värskelt remonditud Raua saun ootab huvilisi. Naiste üldsaun avatakse tema teatel 4. augustil ja ära remonditud on viis tunnisauna ja naiste üldsauna leili- ja pesuruumid.
See oli nüüd kuu aega tagasi. Mis seal vahepeal siis juhtus? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Eks need vahendid eraldatakse tehtud kulutuste katteks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Ka mina küsin veel Raua sauna kohta. Siin omal ajal, kui veel oli meil eelmine linnapea ja läks Raua saun remonti, siis ta väikese tiivakese ehk neli dušši ehitas spetsiaalselt kodututele, kuna kodutud said enne remonti seda Raua tänava sauna kasutada, mis siis pärast nende kasutamist ka desinfitseeriti.
Kas Te teate, mis on saanud sellest kodututele mõeldud duširuumist ja miks seda enam ei anta neile spetsiaalselt nendele mõeldud tiivas?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma tunnistan, et see on minu jaoks uudis, et seal enam ei käida, vähekindlustatud inimesed, et seal ei saa enam käia. Et ma uurin selle kindlasti järgi, et mis selle põhjus võiks olla, et see on muutunud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jah, aitäh! Hea linnapea! Et teine küsimus tuleb keeleõppe valdkonnast. Et Te siin vastasite kollektiivselt Riina Solmani küsimusele, et kui palju selleks keeleõppeks ka on lisaeelarvega raha ette nähtud? Et mul on küsimus, et Tallinnas on üks hästi kuulus koolidirektor, vist Vene Lütseumi juht Sergei Garanža, et kas temale ka midagi keeleõppeks siit läheb? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Neid keeleõppevahendeid loomulikult saavad kasutada need õpetajad, kes selleks ise soovi avaldavad. Mul ei ole teada, kas Teie poolt nimetatud õpetaja või direktor on avaldanud soovi nendel kursustel osaleda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Jätkan ka keeleõppega. Et 99 õpetajat on registreerunud, siis linnavalitsuse vastusest võime välja lugeda. Kui palju soovijaid oleks, kui oleks raha juurde antud? Et teadupärast te ei toetanud täiendavat rahaeraldust. Kui palju soovijaid võiks olla? Et meil on teadupärast 400 inimest, kes eesti keelt piisavalt ei valda. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Sellised otsused tehakse tavaliselt ikka selle järgi, et kui palju soovijaid ongi, et raha eraldada ikkagi vastavalt vajadusele. Kui soovijaid on rohkem, me leiame kindlasti ka raha selleks, et nad saaksid keelt õppida.
Ma võin teile öelda veel niipalju, et meil on sellel aastal ... kõikides Tallinna lasteaedades toimub eesti keele õpe. Lisaks sellele sellel aastal said lasteaiad endale võimaluse palgata täiendavalt eesti keele õpetajaid vene rühmadesse. Paraku täna on olukord selline, et meil on neid võimalusi inimesi tööle võtta rohkem, kui on olnud soovijaid. Ehk et meil on täna tegelikult vabu vahendeid, et palgata täiendavaid eesti keele õpetajaid vene lasteaedadesse. Nii et kõik, kes soovivad ja on kvalifitseeritud, on teretulnud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anto Liivat, teine küsimus, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud linnapea! Olete vastanud proua Helve Särgava ja minu arupärimisele tasuta ühistranspordi kohta, et linnal on plaanis liikuda kõigile soovijatele Tallinnas tasuta ühistranspordi võimaldamise suunas. Küll aga olete selle sidunud tingimusega, et riik peaks linnale hüvitama saamatajäänud piletitulu.
Kas Tallinna Linnavalitsus on nõus ideed tasuta ühistranspordist kõigile soovijatele toetama tulevikus ainult juhul, kui riik eraldab linnale selleks lisavahendeid?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
See oleks kindlasti meie prioriteet. Sest teadupärast on ju nii, et Tallinna ühistranspordi eest tasuvad Tallinna maksumaksjad. Riigis tervikuna töötab ühistransport riigi dotatsiooni näol ja selles riigidotatsioonis osalevad ka Tallinna maksumaksjad. Ehk et Tallinna maksumaksjad toetavad tasuta ühistransporti nii Tallinnas kui ka terves riigis. Samas Tallinna ühistransporti toetavad ainult tallinlased. Seetõttu oleks õige ja õiglane, kui ka riik panustaks nii nagu väljapool Tallinnat, samamoodi ka Tallinnas ühistransporti. Nii et tänase päeva seisuga ma arvan, et see võiks olla eelduseks, et Tallinn läheks üle täielikult tasuta ühistranspordile. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Arto Aas, palun!
Küsimus - Arto Aas Arto Aas
Aitäh! Ma küsiks linnapealt, kuidas on selle aasta eelarvetega lahendatud heakorraküsimused. Kui me meenutame, siis valimistel keskerakond lubas, et 2-kordistatakse linna heakorrale minevad rahad ja see oli üks mõistlik lubadus ka minu jaoks. Aga tänasel päeval on minu arust see heakorra seis ikkagi üsna nukker linnas: et prügi lendab, prügikaste pole, linnamaal muru niitmata. Ja noh, me näeme seda kõike iga päev, et pole mingit olulist hüpet toimunud. Kas lisaeelarvega toimub? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Tõepoolest meie valimislubadus oli see, et me 2-kordistame linna heakorrakulud, kuid meie lubadus oli, et me teeme seda 4 aasta jooksul ehk et siis proportsionaalselt iga aasta circa veerandi või 25%. Selle aasta põhieelarves suurendati heakorrakulusid 25% ja samamoodi on meil plaanis käituda ka järgmise aasta põhieelarvega - suurendada jällegi heakorrakulusid.
Kui Te ütlete, et linnas on prahti palju, siis ma julgeks Teile vastu vaielda. Ma arvan, et heakord on oluliselt paremaks läinud, sest linnaosad on saanud täiendavaid vahendeid. Eraldi reana oli ette nähtud nii prügikastide kui pinkide paigaldamiseks vahendid linnaosadele, kusjuures linnaosad on seda saanud ka veel täiendavalt. Nii et ma usun, et olukord on märgatavalt paremaks läinud. Aga veel kord - panustame jälle järgmise aasta põhieelarvega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Eero Merilind, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Hea linnapea! Mul on väga hea meel, et haridusasutuste tugispetsialistide palgamäär tõuseb. Minu küsimus on, et kas Tallinna kõikides lasteaedades on logopeed ja kõikides koolides psühholoog?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Need ametikohad on kõikidele koolidele võimaldatud. See sõltub nüüd sellest, kas kooli direktor on suutnud inimese palgata või ei ole, aga põhimõtteliselt vahendid selleks, et need oleks olemas, on tagatud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Austatud linnapea! Te siin väitsite seda, et see 14 000, mis läheb Raua saunale, on tööd juba teostatud ja ootab ainult meie nupulevajutamist. Palun loetlege üles need tööd, mis on juba tehtud ja samuti ootavad meie nupulevajutamist. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Rohkem selliseid parandusettepanekuid ma hetkel ei tea. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Maris Sild, teine küsimus, palun!
Küsimus - Maris Sild Maris Sild
Aitäh! Austatud linnapea! Minu küsimus on seoses koolieelse lasteasutuse kohatasuga. Et see on väga positiivne, et linn on taganud lastele toidu, aga teiselt poolt on kohatasu ju seotud alampalga tõusuga. Et kas te ei olete mõelnud selle lahtisidumisele, et iga kord kui madalapalgalised suurema palga kätte saavad ei oleks sealt just lasteaiakulu see, mis esimesena tõuseb? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ei, me ei ole mõelnud selle lahtisidumisele, sest tõepoolest meie prioriteet on see olnud, et oleks tagatud tasuta toit. Nendel vähekindlustatutel, kellel seetõttu, et kohatasu on tõusnud, tekib probleeme, on alati võimalik pöörduda linnaosadesse selleks, et saada täiendavaid sotsiaaltoetusi. Et tegelikult see kompensatsioon on Tallinna linnas tagatud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, teine küsimus, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Võib-olla mul jäi siin märkamata. Aga kas on lisaeelarves ka ette nähtud lisavahendid siis korruptsiooni ennetamiseks linnas? Sest neid juhtumeid siiski on meil pealinnas palju. Ja me toome näite kas või siin hiljuti pikalt Teie endaga seotud olnud Tallinna sihtasutus Linnatransport.
Et ma saan aru, et Kalle Klandorf on võimekas mees ja teda vahetatakse erinevatesse nõukogudesse nimetades. Aga lõpuks ka tema aeg ja jõud saab otsa.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Meil on ette nähtud varasemalt vahendid selleks, et see korruptsioonivastase võitluse komisjon saaks oma tööd teha. Selle aasta lõpuks peab see komisjon oma töötulemustega välja tulema. Ja siis sealt edasi me saame teha otsused, milleks ja kui palju on vaja täiendavaid vahendeid. Selle komisjoni töö, mille Tallinna linn palkas, selle jaoks on vahendid varasemalt juba olemas. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Silver Meikar, teine küsimus, palun!
Küsimus - Silver Meikar Silver Meikar
Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud linnapea! Et arusaadavatel põhjustel seda siin eelarves ei ole, aga küsin. Et kas on Teil kavas leida vahendeid selleks, et midagi teha Linnahalliga? Et loen Delfist, et laguneb ja on muutunud eluohtlikuks. Kas see on üks teema, mida võiksite siin nüüd lähipäevadel arutada, et tagada, et inimeste ohutus oleks tagatud ühes väga monumentaalses ja olulises, ajaloolisel linna objektil? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Jah, ma ka vaatasin ise täna neid pilte. Ja kindlasti, kui me arutame järgmise aasta põhieelarvet, siis me peame vaatama, kas sinna on vaja konserveerimiseks täiendavaid vahendeid eraldada.
Täna on Linnahalli tegevus läbi põhieelarve tagatud. Kui on vaja täiendavaid vahendeid investeeringuteks või konserveerimiseks, siis tuleb selle juurde tagasi tulla põhieelarve juures. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov. Palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas antud eelnõu ja hääletustulemusega 12 poolt, 3 vastu, erapooletuid ei olnud, otsustas lõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja toetada eelnõu koos muudatusettepanekutega ning suunata eelnõu teisele lugemisele linnavolikogu istungil.
Rahanduskomisjoni seisukohad eelnõu teiseks lugemiseks laekunud muudatusettepanekute kohta esitatakse linnavolikogu istungile koondtabeli kujul, mis on teile ka tehtud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Kristen Michal, palun!
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Nii! Hea esimees, head saalisolijad! Mind sinimustvalge minu kõrval ei häiri, ma loodan, et ei häiri ka kedagi teist, aga kohta võime veel endiselt edasi otsida. Ma loodan, et komisjoni ei pea selleks moodustama.
Nüüd eelarve juurde tulles, et me arutasime seda lisaeelarvet korduvalt Reformierakonna poolt ka ja üldiselt Tallinnas on ikkagi meie hinnangul üsna kehv tava see, et asjad, mis võiksid olla põhieelarves, mis on juba mõne kuu pärast, me teeme ära täna lisaeelarvega. On häid asju, on halbu asju. Noh, elav näide tegelikult tuli siin Taavi Aasa muhelemisest välja, et Raua tänava naistesaunas on tööd juba tehtud, volikogu liikmed peavad olema ainult see kummitempliks. Nii et seetõttu kokkuvõttes me ei esitanud siia sihilikult ettepanekuid. Ja meie ettepanek on tegelikult vajalikud asjad põhieelarves ette näha, et oleks ka maksumaksjal parem ülevaade, kuidas seda raha kasutatakse ja et see ei oleks valimiseelne propagandategemine. Nii et seetõttu me seda lisaeelarvet ei toeta. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Nii! Kas linnapea soovib lõppsõna? Ei soovi.
Siis vaatame läbi muudatusettepanekud, mis on teile esitatud ka tabelina.
Nii! Loen ette muudatusettepaneku numbri, esitaja ning linnavalitsuse ja rahanduskomisjoni seisukohad. Muudatusettepanek on leidnud toetust, kuidas seda toetas rahanduskomisjon. Muudatusettepanek pannakse hääletusele, kui seda soovib mõni linnavolikogu liige. Kui muudatusettepanekut on toetatud osaliselt ja linnavolikogu liige soovib seda ettepaneku hääletamist, panen hääletusele ainult selle osa muudatusettepanekust, mida toetas rahanduskomisjon.
Nii! Alustame siis muudatusettepanekutega. Muudatusettepanek number 1, esitaja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Linnavalitsus ei toeta, rahanduskomisjon ei toeta.
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige


Palun hääletust!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Hääletame!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Ettepanek nr 1 Ettepanek nr 1
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 12 poolt, 41 vastu, 2 erapooletut, ei leidnud ettepanek toetust.
Muudatusettepanek number 2, esitaja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon. Linnavalitsus ei toeta. Rahanduskomisjon ei toeta. .... Hääletame.
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Ettepanek nr 2 Ettepanek nr 2
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 15 poolt, 41 vastu, 2 erapooletu, ei leidnud ettepanek toetust.
Muudatusettepanek number 3, esitaja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Linnavalitsus ei toeta. Rahanduskomisjon ei toeta. Kas hääletame? .... Hääletame.
Hääletamise algus - Avalik: Ettepanek nr 3
Hääletamise lõpp - Ettepanek nr 3 Ettepanek nr 3
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 11 poolt, 40 vastu, 4 erapooletut, ei leidnud muudatusettepanek toetust.
Nii! Muudatusettepanek number 4, esitaja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Linnavalitsus ei toeta, rahanduskomisjon ei toeta.
Tallinna Linnavolikogu liige - Jaak Juske Jaak Juske
Paluks kõiki minu ettepanekuid hääletada! ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Hääletame. Muudatusettepanek number 4.
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Ettepanek nr 4 Ettepanek nr 4
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 14 poolt, 40 vastu, 2 erapooletuid, ei leidnud muudatusettepanek toetust.
Muudatusettepanek number 5, esitaja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Linnavalitsus ei toeta, rahanduskomisjon ei toeta. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Ettepanek nr 5 Ettepanek nr 5
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 8 poolt, 40 vastu, 6 erapooletuid, ei leidnud muudatusettepanek toetust.
Muudatusettepanek number 6, esitaja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Linnavalitsus ei toeta, rahanduskomisjon ei toeta. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Ettepanek nr 6 Ettepanek nr 6
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 10 poolt, 39 vastu, 5 erapooletut, ei leidnud muudatusettepanek toetust.
Muudatusettepanek number 7, esitaja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Linnavalitsus ei toeta, rahanduskomisjon ei toeta.
Tallinna Linnavolikogu liige - Maris Sild Maris Sild
Jaa, palun hääletada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Hääletame!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Ettepanek nr 7 Ettepanek nr 7
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 12 poolt, 40 vastu, 4 erapooletut, ei leidnud muudatusettepanek toetust.
Muudatusettepanek number 8, esitaja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Linnavalitsus toetab, aga teeb ettepaneku muuta katteallikat. Ja rahanduskomisjon toetab samamoodi. Kas keegi soovib hääletamist? Ei soovi.
Nii! Muudatusettepanek number 9, esitaja Isamaa fraktsioon. Linnavalitsus ei toeta, rahanduskomisjon ei toeta. .... Hääletame!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Ettepanek nr 9 Ettepanek nr 9
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 16 poolt, 41 vastu, ei leidnud muudatusettepanek toetust.
Muudatusettepanek number 10, esitaja Isamaa fraktsioon. Linnavalitsus ei toeta, rahanduskomisjon toeta. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Ettepanek nr 10 Ettepanek nr 10
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 11 poolt, 41 vastu, 6 erapooletuid, ei leidnud muudatusettepanek toetust.
Muudatusettepanek number 11. Linnavalitsus ei toeta, rahanduskomisjon ei toeta. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Ettepanek nr 11 Ettepanek nr 11
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 13 poolt, 41 vastu, 2 erapooletut, ei leidnud muudatusettepanek toetust.
Muudatusettepanek number 12, esitaja Isamaa fraktsioon. Linnavalitsus ei toeta, rahanduskomisjon ei toeta. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Ettepanek nr 12 Ettepanek nr 12
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 14 poolt, 40 vastu, 3 erapooletut, ei leidnud muudatusettepanek toetust.
Muudatusettepanek number 13, esitaja Isamaa fraktsioon. Linnavalitsus toetab osaliselt, rahanduskomisjon toetab samamoodi. Kas keegi soovib hääletada? Ei soovi.
Muudatusettepanek number 14, esitaja Keskerakonna fraktsioon. Linnavalitsus ei toeta, rahanduskomisjon ei toeta.
Muudatusettepanek number 15, esitaja Keskerakonna fraktsioon. Linnavalitsus toetab osaliselt, rahanduskomisjon toetab osaliselt.
Muudatusettepanek number 16, esitaja Keskerakonna fraktsioon. Linnavalitsus toetab, teeb ettepaneku muuta katteallikat. Ja rahanduskomisjon samamoodi.
Muudatusettepanek number 17, esitaja Keskerakonna fraktsioon. Linnavalitsus toetab, rahanduskomisjon toetab.
Muudatusettepanek number 18, esitaja Keskerakonna fraktsioon. Linnavalitsus toetab osaliselt, rahanduskomisjon toetab osaliselt.
Muudatusettepanek number 19, esitaja Keskerakonna fraktsioon. Linnavalitsus toetab, rahanduskomisjon toetab.
Muudatusettepanek number 20, esitaja Keskerakonna fraktsioon. Linnavalitsus toetab, rahanduskomisjon toetab.
Muudatusettepanek number 21, esitaja Keskerakonna fraktsioon. Linnavalitsus toetab, rahanduskomisjon toetab.
Muudatusettepanek number 22, esitaja Keskerakonna fraktsioon. Linnavalitsus toetab, rahanduskomisjon toetab.
Muudatusettepanek number 23. Linnavalitsus toetab, rahanduskomisjon toetab.
Sellega muudatusettepanekud on läbi vaadatud. Ja nüüd saame asuda lõpphääletuse juurde. Lugupeetud linnavolikogu, panen lõpphääletusele määruse eelnõu "Tallinna linna 2018. aasta lisaeelarve". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 41 poolt, 13 vastu, 5 erapooletuid, on otsus vastu võetud.
17:13 Päevakorra punkti alustamine - 3. OE153 Osalemine CoastNet LIFE välisprojektis "Rannikuelupaikade taastamine", oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale 3. OE153 Osalemine CoastNet LIFE välisprojektis "Rannikuelupaikade taastamine", oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 3 "Osalemine CoastNet LIFE välisprojektis "Rannikuelupaikade taastamine", oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Head volinikud! Palun siis teie heakskiitu projekti CoastNet LIFE omafinantseeringu, sildfinantseeringu ja volituste andmiseks Keskkonnaameti juhatajale. Et ootame mõne hetke, kuni meil ettekanne ilmub seinale. Okei. Aga kuni ta ilmub, et ... Nii! Aitäh!
Projekti kestus on siis tänavu augustist kuni 31. detsembrini aastal 2024. Ja projekti juhtivpartneriks on siis Soome Metsähallitus, mis on siis võrdväärne meie RMK-ga. Ja Tallinn osaleb siis selles projektis või osaleks siis selles projektis lihtpartnerina. Ja lisaks on ... näete siin veel ka teisi partnereid, kes on projektist osa võtmas.
Projekti kogumaksumus on üle 8 miljoni euro ja Tallinna osa siin sellest on siis 252 000 ja omafinantseeringu moodustab siis 40% ehk 101 000 eurot.
Ja projekti eesmärk on siis taastada rannikuelupaigad, siis täpsemalt Paljassaarel ja Aegna saarel. Projekti käigus viiakse läbi erinevaid taastamistöid, sh tegeletakse siis invasiivse liigi, kurdlehiselise kibuvitsa, väljajuurimisega. Et kui võib-olla olete märganud, siis see kibuvits on väga tugevalt katmas meie rannikualasid ja seetõttu peame teda siis välja kaevama, et tekitada ruumi teistele liikidele. Ja lisaks veel projekti käigus puhastatakse Paljassaare järv setetest, liigsetest. Puhastatakse ... purustatakse, täpsemalt öelda, pilliroogu, mida on praegu liiga palju. Ja sinna projekti hulka kuuluvad ka erinevad sellised investeeringud, näiteks nagu linnuvaatlustorni, mis on praegu väga halvas seisus, põhimõtteliselt lammutamine ja uue ehitamine.
Lisaks muidugi sellised teaduslikud tegevused. Projekti käigus kaardistatakse ka linnuliike koostöös siis linnuklubiga ja Tallinna Ülikooliga. Mõõdetakse ka siis projekti sotsiaal-majanduslikku mõju. Täpsemalt siis vaadatakse, et kuidas see projekt on mõjutanud inimeste suhtumist sellesse paika ja külastatavust. Ja nagu ikka nende projektidega käib kaasas ka siis loodushariduslik meede - õppetahvlite ja näiteks statsionaarse foto näitusega.
Projekti tegevusteks Aegna saarel on siis Nõmme niidu taastamine 3,5 hektaril. Ja selle projekti raames paigaldatakse ka 1,1 km pikkune tara siis lammastele, kes hakkavad seda rannikuala hooldama. Ja lisaks ka loodusmaja väli-õppeprogrammi koostamine.
Nii! Et siin te näete siis seda saart. Ja võib edasi ... Ja siin näete siis tehnikat, millega siis neid töid teostatakse. Et need pildid on Paljassaarest.
Ja projekt siis aitab ette valmistada ka seda piirkonda paremini nende loomade hoidmiseks rannikul. Ja kes pole veel Paljassaart külastanud, siis soovitan seda teha, sest linna veised on seal veel kuni külmadeni. Isegi võiks öelda kuni neil toit otsa saab seal, siis nad viiakse minema jälle ja kevadel tulevad jälle tagasi.
Palun teil seda projekti toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Ettekandjale on ka küsimusi. Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Austatud abilinnapea! Et vaatasin, et 15 lammast ja seal on lehmi ja ... kas need tulevad linnabilanssi või? Ja mis neist edasi saab ja ...?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et see on üsna tavapärane küsimus. Et nad ei tule linna bilanssi ja neid ära ka ei sööda. Praegu need linna veised on n-ö renditud, aga tulevasest aastast siis soovime selle piirkonna või selle ala, kus nad praegu asuvad, välja rentida sellele samale ettevõttele, kes seda karja siis peab. Et siis me saame nagu väiksemate kuludega seda teostada, seda rannikuala heas korras hoida. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Silver Meikar, palun!
Küsimus - Silver Meikar Silver Meikar
Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud abilinnapea! Et iseenesest on väga ilus projekt, et küsin täiesti omakasupüüdliku küsimuse, et nädalavahetusel sai seal pikem jooksutiir tehtud ja risti-põiki läbi joostud, ja on nihuke lahedalt metsik. Ega ometi selle korrastamise käigus ei võeta mult sealt võimalust nautida selliseid kõrvalradasid ja ei ehitata mingeid, ma ei tea, aedu igale poole vahele, et peab käima mingeid laudteid pidi. Et jätate te ikka lahedalt metsikuks, et inimesed saaksid rahulikult joosta ja nautida?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Jah. Et inimeste jalgsi ligipääsu me küll ei kavatse piirata seal. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh! Austatud abilinnapea! Te lohutasite, et neid lambaid kohe ära ei sööda. Aga mul on väike mure, et kas neid lambaid ikkagi toidetakse ja kasvatatakse n-ö halal-tingimustes? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et lambad toituvad kohapeal iseseisvalt. Nii et kõik peaks selles mõttes hästi olema. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Kas Paljassaares selle ala, selle krundi n-ö külgnevad krundid on eraomandis? Ja kui eraomandis, siis kas nendel eraomanikel on ka mingi kaasatus sellesse projekti? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Paljassaare puhul on ... tõesti seal on naabreid, kes on eraomanikud. Praegu ei ole neil mingit puutumust sellesse projekti. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Eero Merilind, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Hea abilinnapea! Aitäh ülevaate eest! Mind huvitab see Aegna saare väliõppeprogrammi väljatöötamine. Et kas seal on võimalik ... Ma vaatan, et kaks ... 0,2 koormusega projektijuht tuleb tööle. Et kas seal on võimalik ka lasteaialastele või koolilastele ekskursioone teha?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
On küll. Aitäh küsimuse eest! On küll. Et ekskursioonid juba praegu toimuvad iga suvi. Et lastel on võimalik külastada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austet abilinnapea! Et seal Kopli kandis ja Paljassaare pool asus vanasti keskajal linnarahval karjakoppel ja seal käisid sealseid kariloomi kimbutamas hundid. Et sellest ajast on olemas meil Hundipea neem. Kas ka praegu on seal hundid needuseks?
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Aga kahjuks mitte.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helve Särgava, palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Hea abilinnapea! Teades ühtkomateist loomadest ja nende elust, siis ma küsiksin seda. Et kas see, kes nüüd rendile annab need lambad, kas ka tema siis vastutab selle eest, et lambad oleks niimoodi tarastatud, et nad sealt välja ei saaks ja no näiteks autoga liiklejatele ei juhtuks õnnetusi?
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Jah, praegused kokkulepped loomade omanikega on küll sellised, et nemad hoolitsevad nende eest. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab keskkonnakomisjoni esimees Enno Tamm. Palun!
Kaasettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Keskkonnakomisjon arutas nimetatud küsimust oma 10. septembri koosolekul ja otsustas hääletamistulemustega 13 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun seda toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Aga mul oleks veel üks remark. Lugupeetud siit puldist laus valetav volikogu aseesimees härra Luik võlgneb mulle avaliku vabanduse siitsamast puldist! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Avan läbirääkimised! Ülle Rajasalu, palun!
Kõne - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Austatud volikogu esimees, head volinikud! Mulle sellised projektid meeldivad.
Aga ma tuleksin tagasi 15 aastat peaaegu, kus Tallinna Linnavolikogu otsus oli olemas RiverLinks 4 detailplaneeringu algatamise osas Pirita maastikukaitsealale. Summa oli 1,7 miljonit krooni, mis sellele planeeringule oleks pidanud kuluma. Mina olin linnaosa vanem tol ajal, 2005. Paar kuud oli mul .... ka Reformierakonna liige, aga siis tuli Enno Tamm. Ja tema juhtimise all pidi see planeering ka lõpuni viima. Ma tean seda, et Euroopast on raha saadud, arhitektidele on välja makstud, aga ma ei ole näinud ühtegi volikogu otsust, et see planeering oleks vastu võetud.
Ma väga palun, et Tallinna Linnavolikogu esimees teeb kas keskkonnakomisjonile ettepaneku see planeering üles otsida, et ta jõuaks siia volikogu saali, sest see on välja makstud ja see oleks tegelikult alus alustada uuesti Pirita jõe maastikukaitseala korrastamist. Ja neid lambaid võib sinna tuua küll, sest kus inimese kätt ei ole, seal võsa ja mets kasvab. Tegelikult oli see kunagi 80-ndatel loodud arhitekti käe all. Ta oli korras, ta oli ilus, tulge vaadake, volinikud, mis täna seal toimub.
Nii et, härra volikogu esimees, ma loodan, et Te teete ülesandeks keskkonnakomisjoni esimehele, kes pidi olema selle töö lõpetaja, selle üles otsida, siia volikogu saali suunata, et me saaksime selle ka vastu võtta, mis oleks seaduslik alus alustada seal nende tööde teostamist. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Lugupeetud kolleeg, Jaak Juske, kas Teil on protseduuriline küsimus?
Tallinna Linnavolikogu liige - Jaak Juske Jaak Juske
....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, palun!
Sõnavõtt - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh! Et mul on selline repliik. Et nüüd, kui meil on munitsipaallambad ja -veised, ja kui meil ikkagi hunt on rahvusloom, võiks olla ka munitsipaalhundid. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas, lugupeetud abilinnapea Kalle Klandorf, kas Mupo sümboliks ei ole hunt juhuslikult?
Tallinna abilinnapea - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ei ole Mupol. Mupol on teine, Leopold või leopard, mis ta on. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Nii! Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna?
Sõnavõtt - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Kas võib siit kohapealt?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
No kui on ... Jah, palun!
Sõnavõtt - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Et ma palun teil toetada seda eelnõud. Et tegelikult meil oleks selliseid projekte rohkem vaja. Rohealad on väga olulised. Ja miks mitte selliseid algatusi, keskkonnakaitselisi algatusi võiks ka volikogust rohkem tulla! Et keskkond on selline teema, kus tegelikult inimesed väga palju omavahel ei vaidle. Kõik saavad aru, et see on vajalik. Ja kutsun kõiki koostööle üles! Ja palun hääletage eelnõu poolt! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Osalemine CoastNet LIFE välisprojektis "Rannikuelupaikade taastamine", oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 60 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud. Nüüd mul on küsimus, et oli soov, et üks päevakorrapunkt tuleks varem, et ühe teeme seda siis enne vaheaega?
17:31 Päevakorra punkti alustamine - 6. OE147 Tallinna Haridusameti haldusalas olevate koolide renoveerimiseks sõlmitud lepingute kontroll 2016–2017 6. OE147 Tallinna Haridusameti haldusalas olevate koolide renoveerimiseks sõlmitud lepingute kontroll 2016–2017
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aga siis päevakorrapunkt number 4 "Tallinna Haridusameti haldusalas olevate koolide renoveerimiseks sõlmitud lepingute kontroll 2016–2017". Sõna ettekandeks saab revisjonikomisjoni esindaja Jaak Juske. Palun!
Ettekanne - Jaak Juske Jaak Juske
Austet volikogu esimees, head kolleegid! Et ma kõigepealt ütlen vabariigi kodanikuna ja Eesti Üliõpilasseltsi liikmena, et on muidugi väga auväärne, et meil on saalis olemas rahvus- ja riigilipp, aga ei ole üldse soliidne, kui kõnepulti tulijad riivavad seda lippu, et see lipp on kahtlemata mitte kõige parema koha peal. Aga ma loodan, et need arutelud jätkuvad.
Nüüd tulles käesoleva eelnõu juurde, siis meie selle koosseisu revisjonikomisjon on teinud head tööd ja teie ette toonud siis esimese revisjoniakti ja siis sellest lähtuva otsuse. Ehk me siis kontrollisime Tallinna Haridusameti haldusalas olevate koolide renoveerimiseks sõlmitud lepinguid, siis kahel eelneval aastal. Kokku on sõlmitud sellel perioodil 92 lepingut ja enamik sai neist ka korralikult üle vaadatud. Üldiselt on asjaajamine korras ja lepingud üldjuhul korrektselt sõlmitud. Väiksemaid vigu esines küll.
Ja lähtuvalt sellest on ka siis mõningad ettepanekud. Et nimelt, kui siis hankeplaani koostamise järel teeb linnavolikogu sinna muudatusi, siis tuleks ka need viia hankeplaani sisse. Ja tuleb ikkagi tõhusamalt jälgida, et kõik lepingud oleksid korrektselt, siis nõuetekohaselt vormistatud ja registreeritud.
Aga võib-olla nihukene isegi olulisem ja põhimõttelisem punkt on 2.3, mis siis lähtub sellest eelmise aasta Gustav Adolfi Gümnaasiumi Kotzebue tänava maja saagast, kus iseenesest väga vajalik ja õige algatus ja projekt. Seal läks tempo liialt kiireks. Me teame, milline n-ö avalik skandaal sellega kaasnes, lausa kohtuvaidlused. Et selliste ressursi- ja ajamahukate siis ehitushangete puhul tuleks ikkagi varuda linnal piisavalt aega, et oleks ka siis n-ö kooli kogukonnal, linna kogukonnal aega selle projektiga tutvuda. Ja oleks ka piisavalt aega, et ehitustööd siis korrektselt läbi viia, et ei oleks sellist mõttetut sõnasõda ja mõttetut kiirustamist ka koolide ehitamisel, et siis tõepoolest ka ehituskvaliteet ei satuks küsimärgi alla.
Aga üldjoontes, nagu ma ütlesin, siis suuremaid puudujääke ei avastatud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Mitte Härjapea jõest ei tahtnud rääkida, aga tahtsin küsida Sinu kui katsejänese kohta. Et ise Sa oled Gustav Adolfi kooli õpetaja et tõesti, see ehitus läks seal lõpus üle kivide ja kändude, isegi lipuvarras kukkus aktusel alla. Et kuidas nüüd aasta pärast kooli käivitamist uutes ruumides see ehituskvaliteet on ja tundub, et on seal töö tehtud siiski hästi ja kvaliteetselt, või on probleeme?
Ettekanne jätkub - Jaak Juske Jaak Juske
Ma kõigepealt ütlen seda, et kui ma selle kooli avamisel olin ja seda imet nägin, mis selle kooliga tehtud on, siis mulle meenus, et ma pidin gümnaasiumipäevil Tartus 90-ndatel kirjutama essee oma unistuste koolist. Ja kui ma seda uut Kotzebue maja nägin, siis ma leidsin, et tulevik ongi saabunud. Et iseenesest väga kiiduväärt projekt. Läks tõesti kiireks, seal veel nihukeseid väiksemaid töid tehti ka pärast koolimaja avamist, aga selle lõpptulemusega on rahul nii õpetajad nii koolipere kui ka muideks paljud kriitikud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Selles küsimuses meil kaasettekannet ei ole. Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Haridusameti haldusalas olevate koolide renoveerimiseks sõlmitud lepingute kontroll 2016–2017". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 53 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletuid, on otsus vastu võetud.
Head kolleegid! Oleme töötanud poolteist tundi, isegi natuke enam. Vaheaeg 15 minutit!
Vaheaja algus
Vaheaja lõpp
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Jätkame istungiga!
17:51 Päevakorra punkti alustamine - 4. OE150 Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsuse nr 89 "Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis "Reidi tee ehitus Tallinnas" ning volituste andmine Tallinna Kommunaalameti tegevusvaldkondi koordineerivale abilinnapeale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale" muutmine 4. OE150 Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsuse nr 89 "Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis "Reidi tee ehitus Tallinnas" ning volituste andmine Tallinna Kommunaalameti tegevusvaldkondi koordineerivale abilinnapeale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale" muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 5 "Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsuse nr 89 "Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis "Reidi tee ehitus Tallinnas" ning volituste andmine Tallinna Kommunaalameti tegevusvaldkondi koordineerivale abilinnapeale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale" muutmine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. Palun!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed! Kõigepealt ma teeks mõningased parandused. Et Mupo see sümbol on lumeleopard Lauri. Mina ütlesin Leopold, aga ta on tegelikult lumeleopard, hoopistükkis. See on esimene.
Teine muidugi on natuke kurvem jutt. Et kui selline Eesti lipp saali tuuakse ... Ma ütlen seda, et isegi sportlased ei seisa kunagi seljaga lipu poole. Et sportlased pööravad ka tavaliselt näoga lipu poole. Kui lipp tuuakse saali, siis peavad kõik saalisolijad püsti tõusma. Ma soovitan lipuseadust lugeda nendel, kes nende lippudega soovivad vehkida. Aga kuna asi oli ette valmistamata, siis kõik me istusime rahulikult toolide peal. Eesti lipp tuuakse sisse seistes. Peale seda, Eesti lipp ei ole kunagi niimoodi, Eesti lipp on kangaga siiapoole, minu poole, aga siis ta läks veel rohkem mulle selja taha. Eesti lipp peab olema niimoodi, et kõneleja on eemal sellest. Aga see on nii õpetuseks teistele, et ... teine kord
Nüüd ma lähen oma liistude juurde. Pikk ja lohisev pealkiri, aga asja mõte on siis selles, et Tallinna Linnavolikogu 19. mail 2016 võttis siis vastu otsuse osaleda Reidi tee ehitusel Tallinnas ja selleks eraldas finantsid. 2017. aastal ... ja kuna meil oli vaja kinnitust saada Euroopa rahade osas, siis meil oli oma eelarve n-ö tehtud ja arvutatud, aga nagu te teate, see riigihange läks tunduvalt kallimaks. 2017. aasta oktoobris kinnitati siis see riigihanke võitja, sõlmiti juulis 2018 kokkulepe. Ja ma siis ütlen sellised arvud teile, et Reidi tee ehitusega seotud tegevustest lähtuvalt on projekti ehitusmaksumus kokku 40 857 238 eurot ja 71 senti. Millest üle 1 119 000 euro kopikatega ulatuses jäävad varad kaasfinantseerijatele - Elektrilevi OÜ-le ja AS-le Tallinna Vesi. Ja siis Tallinna linnale jääv Reidi tee varade alusel on projekti kogumaksumus 39 837 909 eurot. Nüüd kulutamine. Ehitamisele kulub 37,094 miljonit, omaniku järelevalve ja projekteerimine 1,191 miljonit, Lootsi tn 1 kinnistu omandamine 1,552 miljonit. Selle Lootsi me omandasime juba aastal 2016 ja see läks ka n-ö abikõlbulikuks.
Nüüd allikate lõikes on maksumus alljärgnev. Ühtekuuluvusfond annab meile siis 24 225 816 eurot, AS Tallinna Sadam 3,3 miljonit ja linnaeelarvest on siis 12 312 093 eurot. Ehk siis välisprojekti abikõlbulikule kogueelarvele lisandub projektiga seotud lisafinantseering summas 8 036 949 ja Tallinna Sadama kaasfinantseering summas 3 300 000. Kokku siis 12 312 093. Ja kui te alguses mäletate, siis oli see summa, mida linn pidi omafinantseeringust andma - 4 275 144 eurot. Nii et praktiliselt see tõusis, no mitte kaks korda, natuke vähem kui kaks korda. Aga seda tänu siis toimunud riigihankele.
Et palun seda eelnõud toetada, et me saaksime siis allkirjastada vastavad lepingud! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andres Koldre. Palun!
Kaasettekanne - Andres Koldre Andres Koldre
Jah, aitäh! Austatud esimees, kallid kolleegid! 11. septembril käesoleval aastal linnamajanduskomisjoni koosolekul käis see eelnõu punkt läbi. Otsustati 9 poolt, vastu, erapooletuid ei olnud, toetada seda eelnõu esitatud kujul. Palun ka sama! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on küsimus. Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh! Ma ei jõudnud lugupeetud aselinnapealt seda küsida. Et kas see summa nüüd sisaldab siis Reidi tee kõiki kulusid algusest lõpuni kuni liiklusmärkide ja selle udupeene valgusfoorisüsteemini? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Austatud kolleeg Urmas Reitelmann! Kahjuks ma ei ole pädev vastama summasid puudutavatele küsimustele. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Et kui põhjalikult te komisjonis nagu kogu seda Reidi tee projekti vaatasite ja mul on küsimus omanikujärelevalve osas. Et siin on toodud eraldi ära nagu omanikujärelevalve summa, et kas Te sellest ka komisjonis rääkisite, et kes nagu seda omanikujärelevalvet teeb ja olete te nagu põhjalikult arutanud komisjonis neid asju?
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Me oleme kuulnud antud ettekannet küll, aga konkreetselt selle summa kohta ma ei oska Teile vastata, kuna .... arusaadav, jaa, aga kahjuks ma ei oska teile midagi vastata just konkreetse summa kohta. Punkt käis küll jaa, et omanikujärelevalve on sees, aga see ei jäänud mulle tähelepanu alla nagu.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ma igaks juhuks täpsustaks, et seda praegu ei ole võimalik teada, sest selleks on vaja välja kuulutada riigihanked. Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud eeskõneleja! Mina ka ei jõudnud nupule vajutada ennem, et oleks ka küsinud muidu härra Klandorfi käest. Aga ma küsin Teilt, et mäletatavasti abilinnapea Züleyxa Izmailova ei toetanud alguses Reidi tee projekti. Kas ta nüüd toetab seda lisaeelarvet ja kõike, mis te praegu plaanite Reidi teega?
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Ma arvan, ma ei ole ka pädev vastata abilinnapea eest, aga no oma subjektiivset ma ei ütle ka enam. Mina toetan isiklikult, aga ma ei ole kahjuks abilinnapea, või õnneks, et ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Kas eelnõu esitaja võib-olla soovib lõppsõna?
Tallinna abilinnapea - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Jah, ma väikse märkuse teeksin selles mõttes, et mis puudutab abilinnapea Izmailovat, siis me oleme ... noh küsimus oli, ma vastan. Et me väga hästi oleme koostööd teinud selle projektiga. Me oleme palju koosolekuid pidanud koos rohelistega ja me oleme leidnud kompromissi selle tee ehitamisel. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsuse nr 89 "Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis "Reidi tee ehitus Tallinnas" ning volituste andmine Tallinna Kommunaalameti tegevusvaldkondi koordineerivale abilinnapeale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale" muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, vastu ei ole, 3 erapooletuid, on otsus vastu võetud!
18:01 Päevakorra punkti alustamine - 5. OE146 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja tema hallatava asutuse Tondiraba Spordikeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll perioodil 01.06.2016–31.12.2017 5. OE146 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja tema hallatava asutuse Tondiraba Spordikeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll perioodil 01.06.2016–31.12.2017
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Päevakorrapunkt number 6 "Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja tema hallatava asutuse Tondiraba Spordikeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll perioodil 01.06.2016–31.12.2017". Sõna ettekandeks saab revisjonikomisjoni esimees Helve Särgava. Palun!
Ettekanne - Helve Särgava Helve Särgava
Austatud esimees ja head linnavolinikud! Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja tema hallatava asutuse Tondiraba Spordikeskuse tegevuse seaduslikkust kontrollis siis revisjonikomisjon. Ja kontrollimise perioodiks oli meil ajavahemik 1. juunist 2016 kuni siis eelmise aasta lõpuni, s.o 31 detsember 2017.
Nagu meile ju kõigile teada, et tegelikkuses selles asutuses viidi juba varem läbi siis Tallinna linna poolt audit ja ka veel järelaudit.
Nagu kindlasti siin väga paljudele volinikele teada, kes on siin ka eelmistes volikogude koosseisus olnud, et 29.05.2014 siis seesama Tallinna Linnavolikogu oma otsusega ju selle spordikeskuse asutas, mis kahtlemata oli väga hea otsus, sest et spordikeskusi vaja on. Ja selle spordikeskuse juhatajaks kinnitati siis juba Tallinna Linnavalitsuse korraldusega juunis, täpsemini 11. 06. 2014 proua Glebova.
Siin ma tahaks nüüd ütelda ühe sellise fraasi, et nagu me kõik siin saalis teame, et on selline ütlus, et "Annab jumal ameti, küll ta annab ka mõistuse seda pidada". Aga vot vahest juhtub nii, et kui selle ameti annab linnapea, siis juhtub sedasi, et teine pool jääb veidikene kesiseks. Nii! Ja paraku siis see teine pool jäigi veidikene kesiseks ja oli ka kesine veel sellel ajal, kui revisjonikomisjon käis seal kohapeal. Jah, ma pean seda tõesti kinnitama, et kahtlemata, kui mina lugesin, kindlasti ka teie lugesite neid auditeid, siis võrreldes nende puudustega, mis seal oli kirjas, kahtlemata oli seal personali muudatused vahepeal olnud ja ka terve rida probleeme oli juba lahenduse leidnud.
Kuid kahjuks ka selleks ajaks veel, kui revisjonikomisjoni liikmetena käisime seal kohapeal, oli terve rida probleeme. Ja võib-olla et mõningaid ma tahaksin siiski teile ka siin praegu ette tuua, sellepärast et need on ka kajastatud meie otsuse projektis. Ja võib-olla siis ka natukene selgitada, et miks just see otsuse projekt on selline, nagu teile on esitatud, ja loomulikult, mida ma palun kindlasti sellise projekti n-ö otsusena teil ka toetada.
Võib-olla mõned sellised märkused. Et kui eelmised auditid, kui seal käisid, siis nende n-ö resümee oli see, et paberimajandus oli hoomamatu. Siis, kui revisjonikomisjoni liikmed nüüd juba tutvusid nende materjalidega, siis tõesti kahjuks sellised elementaarsed, iga asutuse jaoks väga olulised asjad nagu näiteks tööle võtmise käskkirjad, vabastamised, kõikvõimalikud lepingud, olid n-ö ühepoolselt allkirjastatud. Aga, head volinikud, me teame väga hästi, mida see võib kaasa tuua. Kui ei ole teise poole allkirja, see võib tuua kaasa tõsiseid materiaalseid kulutusi. Ja ka seal kohapeal kui me neid kontrollisime, vaatasime, sai nendele tähelepanu juhitud. Täpselt kõneletud, kuidas peaksid nagu olema vormistatud ja kui me teistkordselt läksime, siis jah, kõik need, tõesti need olid parandatud.
No täpselt sama lugu, mis jäi nagu väga kuidagi silma, oli see, et asutus ja veel kõigele lisaks ka nüüd n-ö, noh, nemad on hallatav asutus. Kui on kohtuasjad, siis ei minda kohtusse ja lastakse n-ö tagaselja lahend. Ka selle peale vaikitakse. Aga kas tõesti noh saab siis mõelda nii, et "okei, et maksumaksja raha". Aga võib-olla oleks see olnud päris n-ö võidulugu. Ma arvan, et kuna sellel revisjonikomisjonil on veel ees, no ma ütleksin, et tugev 3 aastat, et kindlasti me jõuame sinna veel pilgu peale heita, sellele asutusele, ja ka ametile, et kas olukord on täielikult likvideerunud. Et ei juhtu nii, et korruptsioon vahib aknast sisse, aga ta võib ka kergelt kohe keset tare karata.
Aga kogumina võib-olla kõige olulisem, millele ma paluksin teil tõesti tähelepanu pöörata ... Ja ma pean ka seda ütlema, et ka linnavalitsusele, kui me oma otsuse saatsime, siis ka linnavalitsus aktsepteeris seda, oli just see, et tuleks muuta siis kehtivat korda ja hallatavate asutuste põhimäärusi sellisel põhimõttel, et kõikide hallatavate asutuste juhtide leidmiseks korraldataks avalik konkurss. Siis ei juhtu enam üldse sellist võimalustki, et konkursile tuleb rida inimesi. Loomulikult 101% ei saa kunagi midagi garanteerida. Aga avalik konkurss annab siiski võimaluse teha valikut.
Nii et seda ma nagu pean selles otsuses, mis teile on esitatud, nagu kõige-kõige olulisemaks. Sest kõik need teised puudused, mis me siin tõime, neid on võimalik kontrollida, parandada nendel endil. Aga ei ole võimalik mitte mingil juhul muuta põhimäärusi.
Nii et ma paluks siis tervikuna seda otsuse projekti juba otsusena teil aktsepteerida ja selle poolt siis hääletada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Ettekandjale on ka küsimusi. Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea revisjonikomisjoni esimees, et kas ma sain Teie soovitusest õigesti aru, et korraldada avalikud konkursid selliste asutuste juhtimiseks. See tähendab seda, et ka praegune juht peaks vabastatama. Ja teiseks, kas Te vaatlesite ka sarnaseid juhtumeid või sarnast tausta nagu avastati kriminaalasjas Sõle Spordihalliga, et erinevad aegade ja ressursside jaotused, et kas seal on kõik hästi? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
No täpselt seesama küsimus tõusetub kõigis hallatavates asutustes, sest sinna on võimalik, nagu öeldakse, määrata juht ja üldse avalikku konkurssi siiani ei pea seaduse kohaselt, nii nagu põhimäärused on, korraldama. Nii et avalikud konkursid on kindlasti vajalikud, sest noh, nagu ma ütlesin, muidu võib kergesti juhtuda selliseid juhtumeid, nagu juhtus tegelikult selles Tondirabas ja Sõle sinna kohe n-ö järgnevalt.
Jah, tõepoolest, minu arvamuse järele, arvestades kõiki tõepoolest neid puudusi ... kuigi ma aktsepteerin seda, et ka meie juhatuse puhul on palju likvideeritud, tuleks kaaluda, sest revisjonikomisjon, nagu me teame, ei saa kedagi vabastada ega ametisse panna. Sellega saab tegeleda ainult linnavalitsus. Sest meie kompetents, nagu lugupeetud linnavolinik ise väga hästi teab, ei ulatu sinnamaani.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Proua Särgava, väga huvitav ja sisukas ettekanne. Tänan! Aga mul on natuke kahju, et see vist jäi hiljaks. Te ütlesite lausa välja siin, et linnaasutused peaks tegelema avalike konkurssidega, on see juhtkonnad, täitmisel.
Kuidas on Teie suhtumine? Kuidas Te suhtute sellesse, mis äsja juhtus TLT uue juhiga, st Deniss Boroditšiga? Võttis lihtsalt sõbrad tööle ja kogu lugu. Kas see on aktsepteeritav, niisugune suhtumine?
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Minu seisukoht on, et juhid võetakse ametisse ... võetaks ametisse avaliku konkursiga. See on minu arvamus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud revisjonikomisjoni esimees! Et kas revisjonikomisjonil õnnestus või tekkis ka mingisugune võimalus kontrollida ajakirjanduses esitatud väiteid, et seal n-ö ka mittedokumentaalseid rikkumisi on tehtud? Näiteks peeti baari musta kassaga ehk tegeleti siis, mis see on, rahapesu või on see maksupettus või mõlemad, eks. Et ajakirjanduses selliseid süüdistusi mitmel puhul esines. Kas Teil õnnestus ka neid kontrollida ja kuhugi jõuda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Tõepoolest oli arveid, kus ei olnud juures dokumentatsiooni. Oli selliseid arveid, kus ei olnud dokumentatsiooni ja kui me käisime, nagu öeldakse, esmakorral. Teisel korral, kui juba läksime, siis oli ka dokumente juures. Nii et seal võib mõelda, et kui arvel ei ole dokumente, kas see on siis ... ilma dokumendita ei saa arve olla, eks ole. Nii et, aga mis puudutab nüüd sealt edasi Teie küsimust rahapesus, no ma siiski nii kaugele ei mõtiskleks mitte mingil juhul, et seal see olukord selline oli.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh! Austatud revisjonikomisjoni esimees! Mul oleks selline küsimus. Et kui Te nüüd esimest korda läksite selle revisjoniga sinna Tondiraba Jäähalli, et selleks ajaks olid ju kõik need auditid ja siis järelauditid tehtud. Ja oli ettekirjutus, et need puudused peavad olema selleks ajaks likvideeritud, kui Teie sinna oma revisjonikomisjoniga lähete, eks ju.
Et kas need puudused olid siis selleks ajaks likvideeritud, kui Te läksite? Või kui palju neid oli likvideeritud ja mis siis edasi sai? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Tõepoolest, vastab ju tõele, me teame kõik, et oli audit, oli järelaudit, ja sisuliselt seal oli terve rida puudusi välja toodud, pehmelt öeldes rida palju. Ja kui meie läksime siis kohale, siis nagu ma ütlesin, et oli puudusi. Siin ma mõningaid tõin siis välja, just nagu ma Teile ütlesin, need vormistamise küljed. Nii et mulle tundub, et see personali ja ütleme ka siis juba edasi juriidiline külg, et see oli küll tõepoolest seal sisuliselt olematu, mulle tundus.
Aga samal ajal nüüd oli vahepeal võetudki üks personalitöötaja, vot, kellele just tõepoolest ka mina ... sellepärast et ma ei läinud sinna selle eesmärgiga. Kuidas öelda, et seal, kui oli võimalik midagi juhendada, siis kahtlemata see oli minu eesmärk, et kui juhendada, kui ma midagi saan kaasa aidata, kas revisjonikomisjoni koosseisus olev inimene, et kas see kõik ... kas ta peab juhendama või mitte, aga mina tundsin igatahes küll, et see, mis ma oskan, seda ma juhendan. Ja kui me läksime tagasi, kui need vead olid parandatud, siis mul oli hea meel, sest personalitöötaja oli sinna võetud uus. Ja ennem tõepoolest ilmselt oli täiesti selline personalitöötaja, kes ei jaganud või ei tahtnud oma tööd teha nii nagu vaja.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Proua Särgava! Kui paar nädalat tagasi revisjonikomisjon arutas neid materjale, siis revisjonigrupil, mida Te juhtisite, oli ka kirjalikult laual ettepanek, teha linnavalitsusele ülesandeks Elena Glebova ametist vabastada, kuna ta ilmselgelt ei ole saanud selle asutuse töö juhtimisega hakkama. Miks me täna seda ettepanekut ei leia volikogu otsuse projektis?
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Nii, nagu hea volinik teab, tõepoolest oli selline ettepanek, et kaaluda linnavalitsusel, sest et nagu me teame, et meie ei saa vabastada ega ametisse võtmist, kuid nagu ise ka Te olite seal arutamisel, et see ettepanek, et üks punkt oleks ka, et kaaluda linnavalitsusel Glebova sobivust jätkata seda ametit, ei leidnud piisavat toetust. Ja selle tõttu loomulikult see ka siin ei olegi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh, härra esimees! Proua ettekandja! Te mainisite avalike konkursside vajalikkust. Ma tahaksin täpsustada. Kas Te peate silmas selle all personaliotsingufirma korraldatud avalikku konkurssi või nn Tallinna Linnavalitsuse korraldatud avalikku konkurssi? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
No avalik konkurss on siiski selline konkurss, kus on, nagu on ju teada, kõigepealt on selle tingimused ja siis kuulutatakse see avalikult välja. See ei ole mitte mingisugune väikeses nurgalehes keegi ei kuuluta välja ja siis on komisjon, mis on erapooletu komisjon, mis siis juba otsustab, milline nendest kandidaatidest on kõige sobivam.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Deniss Boroditš, palun!
Küsimus - Deniss Boroditš Deniss Boroditš
Aitäh! Hea ettekandja! Pean Teist lugu kui juristist ja endisest kohtunikust ja kes kindlasti saab aru, et korruptsiooniohust rääkimine ei ole lihtsalt sõnakõlks, vaid väga tõsine asi. Ja kindlasti, kui Te tegite need väga paljud kohtuotsused, Te ei lähtunud kontrollimata meediaväidetest, vaid ikka konkreetsetest seadustest. Ma tõesti siiralt loodan seda ja ma tean seda. Ja minu teada TLT on äriühing – ma arvan, ka kõik teavad siin, võib-olla keegi ei tea, et võib-olla teile teadmiseks –, kes tegutseb äriseadustiku kohaselt.
Et öelge palun, milline seadus keelab või paneb piirid ette, kuidas tuleb juhatuse liikmeid valida? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Nagu me teame, et väga palju regulatsioone on selliseid, kus see ei ole märgitud, et ei tohi nii teha. Ja kindlasti ma olen sellega nõus ja seda aktsepteerin. Aga kui me ... See on minu isiklik arvamus. Kui me tahame, et tõepoolest oleks see asutuse n-ö juhtorganites ka väga läbipaistvus ... Ja kuna tegemist on minu arusaama, mitte järgi, vaid tegelikult seal on tõstatunud mitmed probleemid, et kui on avalik konkurss, et see peab ka ... Vaadake, see küsimus on nüüd selles, et peab ka näima, peab ka näima kõikidele väga õiglane valik. Ta peab ka näima. Jah, sellega ma olen täiesti nõus, et väga palju regulatsioone, kus ei ole, et ei tohi. 100% nõustun Teiega, et ei tohi ja selle tõttu oli ka niimoodi võimalus, kuna sõnu "ei tohi" oli ka Teil võimalus need juhatuse liikmed ametisse võtta. Oligi nii? Jah?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Hea kolleeg! Mis mulje revisjonikomisjonil üldiselt jäi sellest, kas Elena Glebova lihtsalt ei teinudki seda tööd, et ta oli laua puhtaks delegeerinud ja kõik ülejäänud toimetasid seal? Või ta tegi ise seda tööd lohakalt, vormistas pabereid lohakalt ja hooletult, või ta oli ka sellest korralagedusest kasusaaja? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Mina isiklikult, oma isikliku arvamuse kohaselt - sai juhiks inimene, kellel tollel hetkel vähemalt ei olnud mitte mingeid juhikogemusi ja minu arvates siin tuleb veel arvestada ka seda - mulle tundus ja tundub praeguseni -, et kui inimese, nagu öeldakse, teeb talle ettepaneku hakata juhiks siiski linnapea. Vabandage väga, see on ikkagi väga auväärne juht teeb ettepaneku, siis võib juhtuda, et jääbki selline arvamus, et noh, mina võib-olla et noh, olengi juht ja vastutavad teised. Ja kuna ka minu arvates polnud ka juhikogemust ja arusaamagi tollel hetkel ilmselt, et siiski nii nagu minu arusaam on selles, et juht on see, kes kindlasti vastutab. Kõik teised alluvad vastutavad ka kas kriminaal- või ütleme teises korras, aga juht vastutab alati n-ö moraalses mõttes kindlalt alati.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea revisjonikomisjoni esimees! Et ma arvan, et Te ehk mäletate Reformierakond tegi siin ettepaneku ja mulle tundus, et sellel oli ka tegelikult kogu opositsiooni toetus, et revisjonikomisjonis, mis on linnas, võiks olla sõltumatu kontrolliorgan oleks enamuses opositsioonisaadikud. Et täna me kuuleme jälle, et sellised teravamad ettepanekud on justkui laua alla hääletatud. Et kas Teie arvates tuleks korruptsiooni ennetamiseks see põhimõte ära muuta? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Jah, ma mäletan seda väga selgelt, sellist ettepanekut, toetasin ise ka seda. Kõik see nii on, aga meil on demokraatlik õigusriik nagu hea volinik teab ja samas mul on siiski ka heameel selleski osas, et see on ikkagi samm praegu edasi, kui hallatavate asutuste juhid valitakse avaliku konkursiga. Ja seal oli tõesti meil komisjonis absoluutne konsensus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud Helve Särgava! Minu küsimus puudutab abilinnapea väljaütlemist suvisel perioodil pärast auditit. Et ta on öelnud, et Tondiraba Jäähalli juhi töötulemused on paranenud. Kas Teie leiate, et need on paranenud piisavalt jätkamiseks. Ja teiseks on abilinnapea öelnud, et Elena Gleboval on praegu katseaeg. Et kui pikalt see veel vältab? Olete sellega kursis?
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Ühesõnaga, kui tagant poolt hakata, siis loomulikult mingisugust katseaega ei ole. See ei saa vastata tõele, sellepärast et kui inimene on võetud tööle määramata tähtajaga. Siis määramata tähtajaga nagu me ise teame ju, seaduse kohaselt, kui üldse katseajast saab juttu rääkida, siis on see üldse ainult maksimum 4 kuud. Ühesõnaga. Katseaega ei ole ja juhataja on määramata ajaks tööle võetud, nii et töötab nii kaua, kuni tema ise soovib, või loomulikult kui on, eks ole, ta vabastatakse. Vabastamise aluseid on ju terve rida, nii et päris kindlasti. Nüüd puudusi. Noh puudusi, nagu ma siin juba ka loetlesin, puudusi peale auditit ka oli. Ka peale meie esimest käiku oli neid tunduvalt vähemaks jäänud. Seal on noh personali uuendatud. Nii et asjad korras veel lõplikult ei olnud, seda ma võin küll 100% kinnitada.

Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Jaa, aitäh, lugupeetud volikogu esimees. Ja lugupeetud Helve Särgava! Kui me esimest korda puutusime kokku siin volikogu saalis Tondiraba Jäähalli probleemidega ja vaatasime neid auditeid. Siis seal oli väga suur küsimärk riigihangete osas. Kas siis, kui te tegite seda kontrolli, kas need riigihanked ka kuidagi moodi mahtusid sinna tähtaja sisse, mille osas te kontrolli tegite või sinnani teie ei pidanud nagu seda uurima?
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Ei, uurisime küll hankeid ja tõepoolest ennem olid need hanked kõik väljastpoolt sisse n-ö ostetud, no selles mõttes, et need tegijad. Mis on ju jällegi minu arusaama järgi maksumaksja raha täiesti lubamatu kulutamine. Kuid siis juba kui meie käisime, oli tööle võetud ka seal projekti juht ja olid juba ka esimesed hanked neil endal tehtud. Nii nagu tegelikult noh, korrektses asutuses peab olema, täpselt nii oli tehtud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jah, aitäh! Me tegelikult kõik teame, et tollase linnapea lemmiklaps määrati ametisse, kes oli küll füüsiliselt tugev ja väga ilus, kuid tõenäoliselt jäi tal vajaka oskustest juhina.
Minu meelest oli, juba aasta tagasi oli audit, kus toodi välja väga-väga tugevad eksimused. Ja tolleaegne abilinnapea härra Kõlvart, kes täna meil on volikogu esimees, minu mäletamist mööda hoidis seda oma lauasahtlis ja ei toodud esile avalikkuses.
Et siit minu küsimus. Et kas ei ole see mingite huvide konfliktiga seotud, sellised asjaolud?
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Jah, see meil on praegu teada ju tegelikult, ja seda ka revisjonikomisjon ju järjest vaatas, et tegelikult 22. novembril 2017 linnavalitsus kinnitas selle auditi. Ja loomulikult, nagu me teame, et kui on alles kinnitatud, siis saab see olla alles, olles avalik.
Ja sellest oleme ka selles saalis siin juba päris palju kordi kõnelenud. Ja nagu Te isegi ju teate, et alati ongi olnud ju jutuks see, et vahepeal olid meil mis asjad? Vahepeal olid meil kohalikud valimised. Et kas need valimised takistasid seda või mitte, eks see ole siin saalis igaühe istuja enda isiklik arvamus.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jaa, aitäh! Et austatud revisjonikomisjoni esimees! Et teatavasti heal juhil peavad olema ka juhiomadused ja vastava ala haridus. Kas revisjoni käigus tuli välja ka preili, proua, ma ei tea, kes ta on, tema haridustase, kas ta oli üldse pädev juhtima? Sest tegelikult niisugust asja kohapeal nüüd küll ei õpita.
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
No päris selge, me ei kõneleks nendest auditi tulemustest ja nendest möödalaskmistest ja rikkumistest - kõigist sel juhul, kui oleks olnud piisav pädevus. ....
No haridus on, hariduse järgi ... või kuidas ma Teile ütlen, no haridus on selline väga-väga nagu arutletav, arvestades seda, ütleme, selle konkreetse asutuse juhtimist. Aga pädevus ... Noh, ma ütlen, kui oleks olnud piisav pädevus, siis see ei oleks revisjonikomisjonil ja ka auditite ... esimene audit oleks kiitnud juba kõik heaks ja kõik oleks tipp-topp olnud.
Ja miks veel kindlasti pädevus puudus? Sest nagu me teame, tegelikult kõik need ülesanded enamikus olid antud ju juhataja asetäitjale, n-ö delegeeritud, mis oleks pidanud juhataja tegelikult tegema.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud revisjonikomisjoni esimees! Ennem kõnelesime Enno Tammest, kes astus TLT korruptsioonijuhtumi välja tulles tegelikult oma kohalt tagasi, mis on väga ilus ja õige tegu.
Aga kas Elena Glebova ei võiks sama teha? Sest mäletatavasti tegelikult kõik need juhtumid said ka alguse korruptsioonijuhtumitest. Mis Te arvate?
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Tõepoolest, täiesti nõustun Teiega, et Enno Tamme samm tagasi astuda, täpselt samamoodi nõukogust linnapea, niimoodi selliste kahtluste puhul igate pidi pädev ja tõsine juht peabki käituma. Siin ei saagi teist varianti olla. Aga igal juhul täpselt sama, et ka just nimelt sellel juhil, konkreetselt siis Gleboval, mulle isiklikult jäi küll selline mulje, et tal küll sellist mõtet ei ole. Kuna ma isiklikult palju seal käisin ja vestlesin ja ta ... Ühesõnaga, küsisin ka tema käest, et juht peab tegema eelarve, kuidas asetäitja tegi eelarve. Juht peab vastutama personali eest. Miks on selline ...
Aga igatahes kogumina mulle isiklikult jäi küll mulje, et tema küll tagasi astuda ... Võib-olla ma, jumala eest, eksin, võib-olla ma eksin. Ma ei räägi tema eest, sest et ta on inimene, kes ikka ise teeb otsustuse. See oli lihtsalt minu mulje.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, teine küsimus, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Jaa, aitäh, härra esimees! Proua ettekandja! Kas revisjonikomisjon rehkendas ka kokku, kui palju maksumaksja raha põletati Glebova järeleaitamistunde tehes? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Ma arvan, et see, mida n-ö heast tahtest abistas revisjonikomisjon - no ei sentigi, no ei sentigi sealt. Aga kui on ta käinud nüüd hiljem kuskil kursustel või koolitustel, jään vastuse võlgu Teile.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Keit Pentus-Rosimannus, palun!
Küsimus - Keit Pentus-Rosimannus Keit Pentus-Rosimannus
Aitäh, hea esimees! Ja lugupeetud ettekandja! Kuna siin üks eelnev küsimus puudutas haridust, nõutud haridust ja selle kriteeriumi täitmist või mittetäitmist, siis mu küsimus ei ole isegi mitte nagu konkreetse näite kohta, vaid pisut laiem. Et kas revisjonikomisjon on vaadanud või plaanib vaadata laiemalt siis tipp- ... või ütleme, linnajuhtide ametikohtadele esitatud haridusnõudeid ja nende nõuete täitmisi? Või on Teil selle kohta juba praegu ülevaade olemas?
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Praegu ei ole. Aga me kohe hakkame koguma n-ö mõtteid ja ettepanekuid 2019 plaani kohta. Ja mul on siiralt hea meel, kui selliseid ettepanekuid tuleb. Ja see revisjonikomisjon kindlasti arvestab sellega.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Silver Meikar, palun!
Küsimus - Silver Meikar Silver Meikar
Aitäh! Soovin küsida selles, et kas revisjonikomisjon on kuidagi kaasatud ka linnavalitsuses kokku kutsutud mingi korruptsioonivastase komitee tegevusse - mille eesmärk on välja töötada mingid meetmed selleks, et juurida lõplikult välja korruptsioon -, mis loodi siin 6. juunil? Kas Te olete kuidagi sinna kaasatud?
Ettekanne jätkub - Helve Särgava Helve Särgava
Ei ole.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Ja selles küsimuses meil kaasettekannet ei ole. Avan läbirääkimised! Priidu Pärna, palun!
Kõne - Priidu Pärna Priidu Pärna
Lugupeetud linnavolikogu esimees, lugupeetud linnavolinikud! Et olles ise revisjonikomisjoni liige, ma teeks ka mõned tähelepanekud.
Et kõigepealt tuleb tänada proua Särgavat ja teisi selle auditigrupi liikmeid, kes väga süvenenult selle revisjoniga tegelesid! Ja see audit on tõesti väga põhjalik. Ja oli tunda sellist revidentide suhtumist, kus nad tõesti püüdsid aidata seda asutust ja seda asjaajamist seal jalule saada. Muidugi, ka ettekannetes lõi välja proua Särgava kui ka komisjoni esimehe selline diplomaatilisus ja mitte siin ka võib-olla väga teravaks minna.
Ma arvan, et selle revisjoni üks positiivne tulemus on kindlasti see, et linnavalitsus tõesti on nõustunud selle mõttega, et hallatavate asutuste juhid leitakse avaliku konkursi korras. Et see ei saa olla kellegi isiklik sümpaatia või onupojapoliitika, kes saavad sellistele vastutusrikastele kohtadele. Ja ma loodan, kui valmib linna siis korruptsiooni vastu võitlemise tegevuskava, et siis ka SORAINEN-i Advokaadibüroost tulevad ettepanekud, et sama avaliku konkursi põhimõtet peaks rakendama ka linna ettevõtete juhatuste mehitamisel, et ka siin ei jätkuks Tallinna linnas selline onupojapoliitika ja sõprade eelistamine.
Tulles asutuse juhi proua Glebova juurde, siis tõesti kõigil opositsiooni poole pealt on ilmselge, et proua Glebova ei sobi juhtima seda spordikeskust. Et see oli üks eksperiment, just kui katselabor või praktikabaas või idufirma anda ilma kogemusteta inimesele juhtida suure eelarvega linna asutus. No nii ei tohi need asjad käia! Ja linnavalitsus peaks proua Glebova tagasi kutsuma, kui ta ise tagasi ei astu.
See ettepanek oli meil konkreetselt ka linnavolikogus kirjalikult laua peal teha linnavalitsusele ettepanek, et linnavalitsus ta tagasi kutsuks. Sest tegemist ei ole mingi praktik baasiga, kus teadmisi käiakse omandamas. Et tegemist on suure eelarvega linnaasutusega. Ja tervelt 24 ettekirjutust oli juba ju 2016, mis linna enda siseaudit juhile tegi selle asutuse juhtimise osas.
Loomulikult, korrespondeerudes siin Kristen Michali küsimusele, Keskerakonnal on revisjonikomisjonis selge ülekaal. Vähegi teravamad ettepanekud hääletatakse seal maha. Ja olen olnud kogu aeg ka eelmises koosseisus seisukohal, et revisjonikomisjoni töö tuleb ümber korraldada, kui me tahame seal tõhusat vahendit linna asjaajamise parandamiseks ja korruptsiooni vastu võitlemiseks.
Meil on ka paar head näidet tõesti Keskerakonna liikmete poolt ka siin juba täna läbi läinud. Et võib-olla siin Enno Tamm sai natuke alguses teravalt kriitikat. Aga ta astus, noh, riigimehelikult ei saa öelda, aga linnamehelikult astus tagasi aktsiaseltsi juhi kohalt, kui selgus, et seal on korralagedus majas. Või linnavolinik Jaak Aab, kui ta avastas, et Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi juht on haridusministrit kutsunud peast rasedaks, siis ta kutsus aktsiaseltsi juhi tagasi.
Mõlemad härrasmehed, Enno Tamm ja Jaak Aab, on ka revisjonikomisjoni liikmed, ja mina küll ei tea, kuhu kadus nende julgus ja ausus ja linnamehelikkus, kui nad hääletasid maha selle punkti, mis oli laual, et linnavalitsus peaks proua Glebova ametist tagasi kutsuma. Et minu arvamus Teist küll veidi sellega langes. Nii et nõuame proua Glebova tagasikutsumist. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Jüri Ennet, palun!
Sõnavõtt - Jüri Ennet Jüri Ennet
Audit oli väga ilus, kena ja tore ja sõnavõtud - igaüks on kullaterasid väärt ja sealt annab palju õppida.
Aga see on medali üks pool, medali teine pool on sportlik külg. Meil on Tondiraba spordikeskus ja Gleboval on niisugused sportlikud kogemused, mida meil siin paljudel kokku pannes ka ei anna pooltki seda. Ehk sporditöö ja spordiga tegelemine, noorte hõivamine, nende treeningute seal korraldamine jne - sellist kogemust on vaja. Ja kui me ka seda poolt arvestame, siis võib võtta seda, et seda juhiomadusi ta suunas ja kanaliseeris neid asetäitjatele. Õigesti tegi! Ise paneb põhirõhu siis sporditegemisele. Tänapäeval spordi tegemine on niivõrd tähtis, kui me sellega ei tegele, siis me kidume, ei ole meil tulemas ei terveid emasid-isasid ja töötegijaid. Nii et ma arvan, et seda medalipoolt ei tohi unustada. Kõik!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Leonid Mihhailov, palun!
Sõnavõtt - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Aitäh! Ma revisjonikomisjoni liikmena tahaks ka ühte aspekti valgustada. Et kui me arutasime seda küsimust revisjonikomisjonis, siis üks argument, miks me seda punkti ei toetanud, oli see, et revisjonikomisjoni akt ei ole piisavalt veenev ja kui keegi on seda lugenud, siis positiivseid momente, mida on siis viimasel ajal seal ära tehtud, on välja toodud aktis rohkem kui negatiivseid. Me peame oma otsuste tegemisel lähtuma aktist, revisjonikomisjoni otsusest lähtudes valmistama volikogu eelnõud. Aga ei olnud piisavalt tõsiseid argumente või toodud fakte, mille põhjal võiks otsustada näiteks inimese ametil olemist.
Samas, kui me esimest korda arutasime seda revisjonikomisjonis, siis me võtsime vastu otsuse, et linnavalitsusel kaaluda Tondiraba Spordikeskuse juhataja ametisse sobivust, arvestades spordikeskuses tuvastatud rikkumiste sisu ja ulatust. Ja linnavalitsus võttis teadmiseks selle otsuse. Nii et mingil määral revisjonikomisjoni sõnum on linnavalitsuseni jõudnud.
Ja kolmas asi, millest ma tahaks rääkida, on see, et siiski on linnavalitsusel olemas ka sisekontrolör ja tema teenistus. Ja nende ülesanne on just ametnike üle kontrolli teostamine, sisejuurdlus; anda hinnangut, kas ametnike pädevus on piisav või mitte. Et selles mõttes volikogu revisjonikomisjon peaks tegelema ikkagi otsuste täitmise kontrolliga, eelarve, linnavaraga. Aga persoonide osas on tegelikult just linna sisekontrolöril see põhifunktsioon.
Et selles mõttes me läheme natukene oma siin väitlustest tegelikult revisjonikomisjoni, ütleme, põhifunktsioonidest kõrvale. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kersti Kracht, palun!
Sõnavõtt - Kersti Kracht Kersti Kracht
Aitäh! Me sattusime kõik seal revisjonikomisjoni istungil
n-ö veidikene hämmingusse, kui me arutasime seda kontrollakti. Sest seal kohapeal tuli välja see, et Helve Särgava kõige paremas tahtmises, kui ta nägi, et vigu ei olnud parandatud, tegelikult hakkas seda noort inimest seal nagu õpetama. Ja parandused viidi sisse. Ja kui me siis nagu ütlesime, et need asjad võiks nagu akti panna, siis me täna nagu kuuleme, mida siin saalis räägiti ja mida meile öeldi ka seal komisjonis, öeldi "aga kõik on ju parandatud. Aga see on tore, et Te õpetasite". Et selline suhtumine, ma leian on, ausalt öelda nende kohta, kes tegid suure töö, kes tegelikult suhtusid sellesse, et asi korda saaks nagu positiivselt, mitte ainult ei läinud n-ö kontrollima ja tänitama, siis täna on Keskerakonna poolt on siis nagu tänu on see, et ei, kõik oli korras ja te ei saa sinna akti mitte midagi kirjutada ja Glebova on suurepärane juht.
Vaadake, kõik treenerid ei kõlba juhtideks. See on nüüd täiesti kindel. Ma arvan, et ta on suurepärane uisutaja. See ei ole võimalik, et lihtsalt inimene on suurepärane uisutaja, et ta võib seal kedagi treenida. Ta võibki olla treener. Aga seal oli tohutult palju vigu on olnud siiamaani ja see, et neid seal viimase n-ö revisjonikontrolliga n-ö need kõik nagu likvideeritud on, siis see on tänu Helve Särgavale, mitte kiidulaulu ei tuleks laulda Elena Glebovale. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Sõnasoovijaid rohkem ei ole. Kas eelnõu esitaja soovib sõna? Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja tema hallatava asutuse Tondiraba Spordikeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll perioodil 01.06.2016-31.12.2017". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletu, on otsus vastu võetud!
18:44 Päevakorra punkti alustamine - 7. OE148 Lapsehoiuteenuse kasutamise ja rahastamise korra rakendamise kontroll Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis 2016-2017 7. OE148 Lapsehoiuteenuse kasutamise ja rahastamise korra rakendamise kontroll Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis 2016-2017
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 7 "Lapsehoiuteenuse kasutamise ja rahastamise korra rakendamise kontroll Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis 2016–2017". Sõna ettekandeks saab revisjonikomisjoni esindaja Irina Antonjuk. Palun!
Ettekanne - Irina Antonjuk Irina Antonjuk
Austatud linnavolikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! "Lapsehoiuteenuse kasutamise ja rahastamise korra rakendamise kontroll Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis aastatel 2016–2017" toimus ajavahemikul 13 veebruar kuni 24 aprill 2018. Kontrollimise peamiseks õiguslikuks aluseks oli Tallinna Linnavolikogu määrus number 8 2007. aastast "Lapsehoiuteenuse rahastamise kord".
Lähtudes ülesandest ja käesoleva kontrolli plaanist, koostati kontrollimise küsimustik, vaadati läbi ametite tööülesanded. Tutvuti ja analüüsiti eelarve näitajad, mis olid seotud lapsehooldustasudega. Ameti 2016. aastal täpsustatud eelarve oli 943 764 eurot ja täitmine oli 934 862 eurot ning jääk 8902 eurot. 2017. aastal täpsustatud eelarveks oli 1 114 070 eurot ja täitmine 1 080 660 eurot. Siis jäägiks jäi 33 410 eurot.
Puudusi ei tuvastatud. Väga täpselt lapsehoiuteenuse hüvitise kasutamist prognoosida ei ole võimalik. Lapsed haigestuvad, vanemad muudavad oma valikud. Seetõttu lähtub Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet rahalise kulu planeerimisel tavaliselt eelneva perioodi toetuse väljamaksmise andmetest. Lisan veel, et hüvitise taotlejal on õigus esitada taotlus kolme kuu jooksul pärast lapsehoiuteenuse kasutamise kuud. Mistõttu annabki see võimaluse rahaliste vahendite ülejäägiks, sest lapsevanem võib eelneva aasta kohta käiva taotlust esitada ka uuel aastal. Sellisel juhul kaetakse kulud juba uue eelarveaasta vahendite arvelt.
Samuti olime tutvunud linnaosade sotsiaalosakondades olevate lapsehoiuteenuse rahastamist puudutavate dokumentidega, menetlusprotseduuridega, dokumendi ringlusega. Need olid Kesklinna Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus ja Nõmme Linnaosa Valitsus. Kontrollimisel puudusi ei tuvastatud.
Tutvuti, milliseid uuendusi ja arenguid soovitaks antud teemal ellu viia Tallinna linnas. Haridusametist oli saadud info munitsipaallasteaedade vabade kohtade arvudest aastate ja piirkondade või linnaosade kaupa. Tutvuti Tartu linna, Saue ja Viimsi valla lapsehoiuteenuse rahastamise kordadega. Revisjonikomisjoni ettepanekul külastati koostöös Terviseametiga erinevaid Tallinnas tegutsevaid eralastehoide, kuigi Tallinna linna ametnikel ja volikogu liikmetel puudub seadusjärgne õigus teostada kontrolli. Küsimust oli mitu korda arutatud revisjonikomisjoni koosolekul: üksikasjalikult 4. juuni koosolekul ja lõplikult 27. augusti koosolekul.
Räägin natuke sellest, kuidas hetkel toimib süsteem. Et Tallinna Linnavolikogu määruse number 8 seletuseelnõu täpsustab, et lapsehoiuteenuse ostmisel on lapsevanemal, hooldajal või eestkostjal õigus ise valida lapsehoiuteenuse osutaja. Valiku tegemise aluseks saab lastevanemale, hooldajale, eestkostjale olla teenuse osutamise koha, teenuse osutamise tingimuste ja teenust osutavate konkreetsete isikute sobivus. Määrus oli mõeldud majanduslanguse perioodil võimalusena lapsevanematele minna tööle, ning lapsed saaksid samal ajal eralapsehoiuasutuses olla hoitud ja kaitstud, mille osaliselt hüvitamist võttis Tallinna linn enda kanda. Tallinna linnal sellel ajal ei olnud pakkuda piisavalt sõime- ja lasteaiakohti. Samuti oli laste sündide arv suurenemise tendentsis.
Täna on olukord muutunud. Lasteaiakohti on üle ja laste sündide arv vähenemas. Tallinna linn on munitsipaallasteaedade pidaja ja olukord lapsele koha kättesaamisega paraneb. Tallinna Haridusameti andmetel järjekorda lasteaedadesse ei ole, on vabu kohti. Nii et Haridusamet esitas järgmised vabade kohtade arvud: märts 2016 - kohti oli 436, märts 2017 - vabu kohti oli üle 393 ja märts 2018 - kohti 405 üle. Vabade lasteaiakohtade olemasolu erineb linnaositi. Erinevus on ikka. Lapsevanemal võib esineda probleem näiteks, et soovib panna last lasteaeda, mis on logistiliselt tema töökoha võrval või laps võib vajada eritugiteenust või lapsevanem soovib lapsele väiksema laste arvuga gruppi. Nii et lapsevanemal on õigus panna oma laps eralastehoidu ja taotleda seejärel lapsehoiuteenuse hüvitist. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis ajavahemikul 2016–2017 ei ole lapsehoiuteenusega seonduvalt välis- ega sisekontrolli läbi viidud, sest riigi- ja Tallinna õigusaktides ei ole pandud ametile sellist ülesannet Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjon kontrollis viimati 2012 aastal lapsehoiuteenuse hüvitisega seotud aruandluse ja teenuse osutamiseks eraldatud eelarveliste vahendite kasutamist ning 2015. aastal kontroll toimus teemal riigi rahastava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite kasutamine aastatel 2010-2014. Lapsehoiuteenuse tegevuslubasid väljastas kuni 31. detsember 2017 maavanem ja alates 1. jaanuarist 2018 väljastab tegevuslubasid Sotsiaalkindlustusamet, mis on riigiamet. Tulenevalt sotsiaalhoolekandeseadusest teostas kuni jällegi 31. detsember 2017 lapsehoiuteenuse kvaliteedi osas riiklikku järelevalvet seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides samuti maavanem. Kontrollijad selgitasid, et tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele on kontrollinud ja kontrollib Terviseamet. Tervisekaitsenõuded on sätestatud sotsiaalministri 2007. aasta määruses nr 28. Seega puudub Tallinna linnal pädevus kontrollida lapsehoiuteenuseks vajalike lubade olemasolu ja tervisekaitsenõuetele täitmist teenusepakkuja poolt.
Kuidas siis edasi? Tallinna Linnavolikogu 2013. aasta määruse number 23 "Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programm "Lasteaiakoht igale lapsele"" on koostatud selleks, et kõigile pooleteist– kuni 7-aastastel Tallinna lastel peaks olema tulevikus võimalik kasutada paindlikku lapsehoiuteenust ja saada alusharidust arendavas õpi- ja mängukeskkonnas.
Antud määruses linna visioon koosneb kolmest strateegilisest komponendist. Ja esimene oleks siis lasteaiakohtade loomine pooleteist-seitsmeaastastele Tallinna lastele. Teiseks on siis paindlik alusharidus ja hoiuvõimaluste arendamine. Ja kolmandaks on turvalisuse ning arendava õpi- ja mängukeskkonna loomine.
Ettepanek on lapsehoiuteenuse rahastamise koos korraldamisega viia üle tervikuna Tallinna Haridusameti haldusalasse, mille kaudu on võimalik saavutada volikogu poolt eesmärkide parem täitmine ning tagada linna eelarveliste vahendite sihipärasem kasutamine läbi ühtse korraldusmehhanismi. Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakondade pädevusse tuleks jätta tulevikus vaid riigi rahastatava lapsehoiuteenuse korraldamine kuni 18-aastastele raske ja sügava puudega lastele.
Kontrollijad tänavad kõiki koostööpartnereid ja võttes arvesse kõik kontrollimise käigus väljaselgitatud asjaolud, on koostatud revisjoniakt ja selle alusel on valminud linnavolikogu otsus. "Võtta kontrollimise tulemused teadmiseks. Märkida, et Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet on ajavahemikul 2016–2017 lapsehoiuteenuse rahalisi vahendeid kasutanud seaduslikult ja sihipäraselt. Märkida, et Tallinna Kesklinna Valitsuse, Kristiine ja Nõmme linnaosade valitsuste lapsehoiuteenuse rahastamisega seotud dokumentide kontrollimisel puudusi ei tuvastatud.".
Kontrollijad teevad järgmised ettepanekud: "Kaasajastada lapsehoiuteenuse rahastamise korraldust reguleerivaid õigusakte. Sealhulgas jätkata lapsehoiuteenuse toetuse maksmine lastele vanuses poolteist kuni neli aastat ning sätestada linna õigused teenuse kontrollimisel. Samuti tulevikus minna üle konkreetsete eralastehoidude sihtfinantseerimisele koos kontrolliõigusega. Kaaluda lapsehoiuteenusega seonduva valdkonna üleviimist Tallinna Haridusameti haldusalasse. Jätta Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja linnaosa valitsuste vastutusalasse raske ja sügava puudega vastutusalasse raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse korraldamine ning vastava linnavolikogu määruse ettevalmistamine. Kaaluda ülelinnalise ühtse andmebaasi rajamist, mis hõlmab nii eralastehoidusid, eralasteaedu kui ka munitsipaallasteaedu.
Palun ka teid otsuse eelnõu toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra volikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Et ma vaatan, et siin on kirjutatud, et tänapäeval on nagu lasteaiakohti üle ja rohkemgi veel. Et kui õigustatud sihukese teenuse maksmine üldse linnaeelarvest on kui toetamine? Aitäh Teile!
Ettekanne jätkub - Irina Antonjuk Irina Antonjuk
Nagu ma juba ütlesin – aitäh küsimuse eest! –, et põhjused, miks lapsevanem ei saa panna näiteks last munitsipaallasteaeda, on mitu. Ja üks nendest on, et logistiliselt on temale mugavam panna last tema töökoha kõrvale, või siis laps vajab mingi toetust, eritoetust. Võib siis olla ka nii, et lapsevanem tahab lapse jaoks väiksema grupi. Nii et siis lapsevanemal nagu Tallinna elanikul peab olema vastav valik.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kadi Pärnits!
Küsimus - Kadi Pärnits Kadi Pärnits
Jah, aitäh, lugupeetud ettekandja! Et ühe oma ettepanekuna ütlesite, et soov oleks hakata sihtsuunitlusega või sihtotstarbeliselt siis lapsehoiuteenuse osutajaid rahastama. Kas see tähendab ka seda, et linn hakkab valima partnereid? Või kuidas Te nende lasteasutuste sihtsuunitlusega rahastamist ette näeksite? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Irina Antonjuk Irina Antonjuk
Aitäh! Kontrollimise käigus me vaatasime, kuidas on toetatud lapsehoiuteenust teistes Eesti linnades ja valdades. Ja näiteks Tartu linnas on väga hästi toimiv süsteem, mis on juba 2014. aastast rakendatud, kus nihukesed kohad, olulised momendid, mis Tallinn võiks võtta ka enda määruseks, või määruse punktides, et lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema vahel peab olema sõlmitud kirjalik leping. Tegelikult tulevikus selle järgi saab kontrollida teenuse kvaliteedi. Siis, kui kõik lapsehoiuteenuse kohad, eralasteaed ja munitsipaallasteaed, on siis ühes registris, siis sealt saab vaadata, teha valikud. Et see oleks siis nihuke ülelinnaline andmebaas.
Ja miks rahastatakse just lapsehoiuteenused ka Tartus? Et siis see teenuste osutaja parandada teenuste kvaliteeti või neid parendada. Ja seal veel mitu nihukesi kohti, kus saab ka nagu Tallinna võtta eeskujuks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh, härra esimees! Lugupeetud ettekandja! Teie ettekandest tuli välja ja on absoluutselt mõistetav ja 1000%-liselt toetatav asjaolu, et puuetega laste puhul tuleb teha erandeid. Küll aga on mul küsimus, kas Te tõesti siiralt usute, et maksumaksja peab mugava logistika kinni maksma? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Irina Antonjuk Irina Antonjuk
Me oleme demokraatlik riik ja mina usun, et demokraatlik linn ja kui nihuke võimalus on olemas. Et praeguse määrusega nihukesed võimalused on antud, siis me peame seda tegema. Kui määrust muudetakse ja muudetakse ka valdkondade vastutus, siis võib olla teisiti. Aga praegu me lihtsalt täidame seadusi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kadi Pärnits, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kadi Pärnits Kadi Pärnits
Jah, aitäh! Lugupeetud ettekandja! Et ma arvan küll, et Tallinn on selles mõttes õigel teel, et vanemate erinevaid valikuid toetada. Et selles ei ole kahtlustki. Aga kui aus olla, siis ega ma oma küsimusele väga sellist põhjalikku vastust ei saanud ja seetõttu ma küsin siis lihtsamalt. Et mis ajaks on Teil plaanis nüüd need muudatused formuleerida ja kas lapsehoiuteenuse osutajad on Teil ka ilusasti seal kaasatud? Lapsevanemad niikuinii, lapsevanemate esindajad. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Irina Antonjuk Irina Antonjuk
Aitäh! Hetkel asjaga tegeletakse mitmel tasandil. Ja nii palju, kui mina tean, et aprillis toimus kahe ametite koostöö või ümarlauad ja praegu tehakse ettevalmistustööd. Missugused nad on, nii, nagu mina aru saan? See on muidugi ümberstruktureerimine ja ümberrahastamine. Siin on vaja ju töötajad värvata ja koolitada neid. Siis on vaja luua Tallinna andmebaas, just seal, kus oleksid kõik need teenuste osutajad ka sees. Siis oleks vaja õigusaktide korrastamist. On vaja teha ka suur teavitustöö, kuidas see informatsioon hakkab liikuma. On vaja moodustada komisjonid. Ja siis alles võib rakendada seda uue süsteemi. Aitäh!
Küsimus jätkub - Kadi Pärnits Kadi Pärnits
....
Ettekanne jätkub - Irina Antonjuk Irina Antonjuk
Kuidas? Kas ma vastasin ...
Küsimus jätkub - Kadi Pärnits Kadi Pärnits
....
Ettekanne jätkub - Irina Antonjuk Irina Antonjuk
Kaasata? Jaa, loomulikult! No see ongi teavituspool mingil määral.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Irina Antonjuk Irina Antonjuk
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Ka selles küsimuses meil kaasettekannet ei ole. Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Lapsehoiuteenuse kasutamise ja rahastamise korra rakendamise kontroll Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis 2016-2017". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 45 poolt, 2 vastu, 1 erapooletu, on otsus vastu võetud.
19:06 Päevakorra punkti alustamine - 8. ME151 Tallinna ühistranspordis sõiduõiguse tõendamise kord 8. ME151 Tallinna ühistranspordis sõiduõiguse tõendamise kord
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid, kas keegi soovib vaheaega? Ei soovi.
Päevakorrapunkt number 8 "Tallinna ühistranspordis sõiduõiguse tõendamise kord". Sõna ettekandeks saab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Anto Liivat. Palun!
Ettekanne - Anto Liivat Anto Liivat
Suur tänu, hea juhataja! Austatud kolleegid! Olen teie ees määruse eelnõuga, millega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014. aasta määrus nr 29 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" ning kõik nimetatud määruse redaktsioonid ning kehtestatakse uus "Tallinna ühistranspordis sõiduõiguse tõendamise kord".
Ühistranspordiseaduse kohaselt kehtestab omavalitsusorgan valla- või linnaliinide avaliku liiniveo sõidukilomeetri tariifid või sõidupileti hinnad ning teeb seda siis linna- või vallavolikogu määrusega.
Ühtlasi võib ühistranspordiseaduse kohaselt kehtestada valla- või linnavolikogu ka sõidusoodustusi, kui nende soodustuste kehtestamiseks on olemas mõistlik ja asjakohane põhjus. Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2018. aasta määruse number 24 alusel võib liinivedudel määrata madalaimaks piletihinnaks 0 eurot. Ja just nimelt sellest tulenevalt hakkaski 1. juulist käesolevast aastast kehtima 0-eurone maakonnasisese bussiliini piletihind. Tänaseks on siis seda maakonnasisest tasuta ühistransporti rakendatud juba 11 maakonnas.
Käesoleva eelnõu kõige olulisem muudatus ongi kirjas §-s 4. Ja sellega kehtestatakse ka Tallinna ühistranspordis sõidupileti hinnaks 0 eurot, mis siis võimaldab kõigil soovijatel Tallinna ühistranspordis tasuta sõita, olenemata nende elukohast või registreeritud elukohast.
Need, kelle poliitiline mälu on pikem ja ulatub mitmete valimiste taha, mäletavad kahtlemata seda, et idee tasuta ühistranspordist Tallinnas kuulub tegelikult sotsiaaldemokraatidele.
Keskerakonna juhitav linnavalitsus viis selle idee kenasti ellu. Selle eest tahan ma neid kahtlemata tunnustada. Küll aga tehti taas kord terve rehkenduse asemel pool. Ning et nüüd teha ära terve rehkendus, siis tõesti oleks viimane aeg võimaldada ka linna külalistel saada osa paljukiidetud ja palju tähelepanu pälvinud Tallinna tasuta ühistranspordist.
Seda, et tasuta ühistransport on üks Tallinna firmamärke või visiitkaarte, on välja toonud lisaks Tallinna linnapea Taavi Aasale ka Tallinna linna esindaja Euroopa Liidu juures härra Allan Alaküla, kes on võrrelnud tasuta ühistranspordi tähtsust Eesti Vabariigi maine kujundamisel ka e-riigi saavutustega.
No ja mis siin pattu salata! Ma usun, et kindlasti esimese kümne, võib-olla paljude jaoks ka esimese viie Tallinna linnaga seonduva asja hulgas teavad välisriikide külalised Tallinna tasuta ühistransporti.
Aga nüüd pangem ennast meie külaliste kingadesse, kes saabuvad siia, olgu siis mere- või õhuvärava kaudu, või miks mitte ka isikliku transpordivahendiga lähivaldadest, ja avastavad meie armsasse pealinna jõudes, et paljukiidetud tasuta ühistranspordist nemad osa ei saagi. Kui me täna kaotaksime piletihinna linna külalistele, siis võiks selle hinnanguline maksumus olla kuskil 3-4 miljonit eurot. Kindlasti ei räägi me seepuhul rahasummast, mis käiks üle jõu enam kui 700 miljoni euro suuruse aastaeelarvega pealinnale.
Kui rahandus- ja õiguskomisjon nimetatud eelnõud arutas, siis pälvis eelnõu minu jaoks üllataval kombel just keskerakondlaste teravat kriitikat. Toodi välja kadeduseargument, et miks nemad, kes oma maksuraha Tallinnasse ei maksa peaksid saama siin, meie armsas linnas tasuta sõita. Veelgi enam, nad ju jätavad siia ka oma ökoloogilise jalajälje ja meie peame selle kõik kinni maksma. Räägiti ka sellest, et kui võimaldame linna külalistel pealinnas tasuta ühistransporti kasutada, siis äkki need inimesed, kes registreeriksid ennast tasuta sõiduõiguse pärast Tallinna elanikeks ei registreerigi enam ennast Tallinna elanikeks ja meil jääb saamata nende maksuraha. Ma arvan, et 5 aasta jooksul need inimesed, kes on soovinud tasuta ühistranspordi tõttu Tallinnasse elama asuda, on seda kindlasti juba teinud. Ja arvata, justkui mõni tallinlane lahkuks siit selle pärast, et noh need teised, need külalised, saavad ka tasuta sõita, ei ole minu arvates kuigi tõsiselt võetav.
Ja siis muidugi linnavalitsuse seisukoht, mida väljendas täna minu küsimusele lisaeelarve kohta vastates lugupeetud linnapea, et "niikaua, kuni riik ei suvatse hakata Tallinna ühistransporti toetama, ei kavatse meie ka linna külalistele tasuta ühistransporti võimaldada". Siis selle juures jättis ju auväärt linnapea, kas teadlikult, ma arvan, et siiski teadlikult, nimetamata kõik need kümnetesse ja kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuvad investeeringud, mis on Tallinna ühistranspordi arendamiseks saanud võimalikuks just tänu välisvahenditele ja Vabariigi Valitsuse panusele. Nimetan siin vaid mõnda: meie trammitaristut, sealhulgas Ülemiste trammi; hübriidbusse; uusi tramme. Need asjad on saanud võimalikuks riigi ja linna koostöös.
Ehitades nüüd aga taas kord üles harjumuspärast vastandumist riigi ja linna, hea linna ja halva riigi vahel, kipub vist keskerakondlik linnavalitsus ära unustama, et täna kannate te valitsusvastutust ühtaegu, nii pealinnas kui ka riigis. Ja sellest vastandumisest ei võida ei Tallinna Linnavalitsus ega Jüri Ratase juhitav Vabariigi Valitsus.
Lisaks peaks mõistagi olema idee tasuta ühistranspordist sümpaatne mõlemale Tallinna linna juhtivale koalitsiooni erakonnale. On ju tegemist äärmiselt keskkonnasõbraliku ideega, mille eesmärgiks suurendada ühistranspordi kättesaadavust ja soodustada isikliku auto kasutamisest loobumist.
Kõigi nende arengute valguses on raske ette kujutada, kuidas roheliste erakond linnavalitsuses on asunud seisukohale blokeerida käesoleva eelnõu taotluseks olev ühetaoline tasuta ühistranspordi kasutamise võimalus kõigile inimestele Tallinnas, olenemata nende registreeritud elukohast.
Minu sooviks ja unistuseks on pealinn, mis on külalislahke, külalissõbralik ja ka keskkonnahoidu väärtustav linn. Ka Tallinna arengukava aastateks 2018–2023 oma liiklusvaldkonna eesmärgina toob välja suurema säästlike liikumisviiside osakaalu. Linn peab nimetatud arengukava ja strateegia "Tallinn 2030" valguses oluliseks inimeste väärtuste ning käitumisharjumuste muutmist säästlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks.
Niisiis, head kolleegid! Ma palun teil toetada käesolevat eelnõu, millega kaotatakse Tallinna linnas ühistranspordi piletihinnad, kehtestatakse 0-eurone piletihind kõigile inimestele, olenemata nende registreeritud elukohast.
Ma tänan! Ja olen valmis vastama teie küsimustele.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Rostislav Troškov, palun!
Küsimus - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Austatud ettekandja! Öelge palun, kes ja millal saavad peale Tallinna elanike või registreeritud Tallinnas, kasutada Tallinna ühistransporti tasuta.
Ettekanne jätkub - Anto Liivat Anto Liivat
Jaa, Te viitate tõenäoliselt eakatele ja veel mõningatele gruppidele. Mina siin toon kõrval välja tudengid, kes seda võimalust täna kasutada ei saa. Ma arvan, et ei ole kuidagimoodi õiglane nõuda tudengitelt enda Tallinna elanikuks registreerimist. Samal ajal oleks igati mõistlik pakkuda neile võimalust ühistranspordis tasuta liigelda, muutes sellega Tallinna ülikoolilinnana või õigupoolest ülikoolide linnana ka tudengite jaoks sõbralikumaks ning paremaks õpikeskkonnaks.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh, härra esimees! Austatud ettekandja! Räägime ikkagi õigete terminitega. Me ei räägi ju tasuta, vaid 100% doteeritud ühistranspordist, eks! Et kuskil valdkonnas jääb see raha puudu ja saamata.
Aga Te kindlasti olete oma ettepanekut tehes välja rehkendanud. Te ütlesite, et 3–4 miljonit eurot jääb nagu piletitulu saamata. Aga kõige selle kontrollimismehhanismid, kõik need nn kaardid, validaatorid, kõik see müügisüsteem, need inimesed, kes seal töötavad ja palka saavad, see lõbus sebimine nende roheliste kaartide ümber ... Kui suur summa praegu maksumaksja raha põletatakse selles süsteemis? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh küsimuse eest! Umbes 1 miljon eurot läheb linna jaoks maksma igal aastal piletisüsteemi administreerimine. Kui me kaotaksime valideerimiskohustuse ühistranspordis, siis oleks võimalik tõesti see rahasumma kokku hoida. Ja kuigi käesolev eelnõu valideerimiskohustuse kaotamist ette ei näe, siis kui te küsite minu isiklikku arvamust, siis mina olen küll sügaval veendunud, et see roheliste kaartidega mässamine tuleks ühistranspordis lõpetada.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Kolleeg Liivat, ma saan aru, et sotsiaaldemokraadid turistide pärast tunnevad muret, kuigi nad valimistel ei osale. Ja tõesti, ei ole tegemist tasuta ühistranspordiga, vaid ikkagi linna eelarvest kinnimakstava transpordiga. Milline on sotsiaaldemokraatide seisukoht Tallinnas turismimaksu kehtestamise osas?
Ettekanne jätkub - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh! Kui sotsiaaldemokraadid oleksid sel teemal ühtse seisukoha kujundanud, siis küllap me oleksime sellest ka avalikkusele teada andnud. Nii et Tallinna sotsiaaldemokraadid ühist seisukohta selles küsimuses ei ole kujundanud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Hea kolleeg! Muidugi rahanduskomisjonis Te isiklikku seisukohta väljendasite, et turismimaks võiks olla päris hea mõte, et ma siin niimoodi aitan kolleegi ka. Mis tundus eriti kummastav, et ühelt poolt me turistidele maksma midagi kinni ja teiselt poolt küsime raha juurde. Aga minu küsimus on muus, et kas selle ettepaneku puhul olete teinud ka mingeid arvestusi, kui palju Tallinna maksumaksjaid võiks tegelikkuses vähemaks jääda selle tõttu, et me n-ö kõigile piletiraha kinni maksame? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh! Komisjoni arutelul, kui täpne olla, väljendasin ma seisukohta, et minu arvates on tegemist ettepanekuga, mis väärib arutamist. Sellest ei maksa välja lugeda, justkui oleks ma väljendanud seisukohta, et Tallinnas tuleb kehtestada turismimaks. Vastates Teie küsimusele lisaks siis kommentaarile ma arvan, et Tallinna linnas maksumaksjaid ei jää vähemaks, kui me kehtestame 0-eurose piletihinna Tallinna ühistranspordis. Ja seda ma tegelikult ütlesin ka oma ettekandes.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Andres Koldre, palun!
Küsimus - Andres Koldre Andres Koldre
Jah, aitäh! Kõigepealt üks märkus. Et suur osa turistidest, kes külastavad meie Tallinna, nad tulevad ju tegelikult kruiisilaevadest, ja laevad otse ostavad endale transfeerid, et neid transportida linna ja tagasi. Aga no see selleks.
Et kolleeg Mart Luigele siis täiendusküsimus nagu. Et järsku Te mõtlesite ka selle peale, et millega Te motiveerite need inimesed siis edaspidi registreerima Tallinna linna elanikuks, kes tegelikult de facto on Tallinnas, aga de jure on kuskil mujal? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh! Kui sotsiaaldemokraadid hakkavad linnajuhtimisel osalema ja saavad ellu viia oma viimaste kohalike omavalitsuste valimiste valimisprogrammi, siis on Tallinn nii hea elukeskkond, et inimesed siia elama asuda soovivad nii ehk teisiti. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Tiit Terik, palun!
Küsimus - Tiit Terik Tiit Terik
Jaa, aitäh! Hea kolleeg Anto! Ma oleks juba äärepealt oma küsimusest hakanud loobuma, kuuldes et Sa räägid ka roheliste kaartide kasutamisest ja valideerimisest. Et lootsin, et lause lõpus jõuad sinna, et need on ikkagi head asjad. Aga siis Sa ütlesid, et see on lihtsalt mässamine.
Ma küsin Sult. Kuidas siis võiks me planeerida busside panemist liinile, kus on lühikesed, kus on pikad, kuidas liinivõrku arendada. Tegelikult see roheline kaart annab meile ju täna infomatsiooni sellest, millise koormusega neid liine kasutatakse. See annab meile võimaluse liine planeerida. Kui me rohelise kaardiga Sinu keeles ei mässaks, kust me selle info saaksime? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh! Minu arvates 0-eurose piletihinna korral inimestele valideerimiskohustuse panemine on ebaproportsionaalne meede võrreldes selle informatsiooniga, mida me võiksime koguda ka lihtsamalt, näiteks mobiili positsioneerimise kaudu.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Lugupeetud ettekandja, et kui me nüüd teeme kõik tasuta ja ilma igasuguse kontrollita, kas Te ei karda, et kodutud ja igasugused muud asotsiaalid vallutavad meie bussid ja tavaline inimene ja ka turist seda enam ei lähegi sinna? Aitäh Teile!
Ettekanne jätkub - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh! Piletihinna kehtestamine ühistranspordis Tallinna külalistele ei peaks kindlasti olema adekvaatne meede, millega taotletakse vähekindlustatud inimeste ühistranspordist eemalhoidmist. Vastupidi, ma arvan, et Tallinna linn peaks kõik tegema selleks, et vähekindlustatud inimesi aidata ja toetada ja et meil ei oleks põhjust siin Linnavolikogu saalis selliseid küsimusi ei küsida ega neile tulevikus vastata.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Mind tegelikult inspireeris küsima see Teie soov või idee, et sotsiaaldemokraadid Tallinna juhiksid. Ma arvan, et ühel päeval see juhtubki. Aga enne ma igaks juhuks küsin seda., et kui te juba konkureerite Keskerakonnaga selle idee mõttes, et asjad võiksid olla tasuta, siis mis sellele lisaks veel võiks Teie nägemuses tasuta olla? Igaks juhuks.
Ettekanne jätkub - Anto Liivat Anto Liivat
Meenutades Reformierakonna valimislubadusi, siis ma võiksin välja tuua need asjad, mis Reformierakonna arvates võiks olla tasuta. Nii et me kindlasti õige pea ka Riigikogu valimiste kampaania raames ütleme välja, mis on need asjad, mis võiks olla meie arvates n-ö tasuta. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Vladimir Panov. Palun!
Kaasettekanne - Vladimir Panov Vladimir Panov
Nii! Tere õhtut, lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed! Esmaspäeval arutati seda väga tähtsat küsimust härra Liivati ettekande põhjal ja hääletustulemustega siis 2 oli poolt ja 13 vastu, erapooletuid ei olnud, otsus oli mitte toetada eelnõu.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Maris Sild, palun!
Küsimus - Maris Sild Maris Sild
Hea kaasettekandja! Teie erakonnakaaslane, linnapea Taavi Aas just kiitis tasuta ühistranspordi ideed mõned päevad tagasi. Ja mina Tallinna kodanikuna saan sõita näiteks tasuta Põlvast Tartusse. Et kas Te ei arva, et oleks õiglane, et ka Põlvamaa kodanik saaks siis Tallinnas tasuta ühistranspordiga sõita?
Kaasettekanne jätkub - Vladimir Panov Vladimir Panov
Noh, ega meil absoluutset õiglust ju kusagil ei ole. Nii on olemas alati õiglasemad ja vähemõiglasemad. Antud juhul määrab kõik selle asja kehtiv kord. Ja praegu linn on sellise korra kehtestanud. Piletitulust saadakse ka tulu, mida ütles härra Liivat - 4 miljonit. 1 miljon, vastab ka tõele, on opereerimine ja see on eelarvetesse juba arvestatud sisse, mis me varsti hakkame arutama. Nii et nii lihtsalt see asi ei käi, et me nüüd valimiste eel äkki võtame kõik ja kõigil laseme vabaks.
Samal ajal Liivat vastas ju enamustele küsimustele, mis te tahate teada, on ju meil veel siiamaani see protsess Eestis ka pooleli. Kehtivad veel kommertsliinid ja mitte kõikides maakondades on need ühistranspordikeskused liitunud selle ühise ideega ja Harjumaa on üks nendest, kes pole liitunud ja selle tõttu me ei saa praegust ka selles küsimuses kaasa rääkida.
Arutasime ka koosolekul seda, et ... sinna kunagi me jõuame, vaieldamatult, aga selleks on vaja aega ja linnavalitsusel peaks vastavad uurimised olema tehtud, et siis tulla nende ettepanekutega välja.
Ja arutasime ka seda mõtet, et kui tekitatakse meil turismimaks, siis ka on üks põhjus, et siis tekivad mingid vahendid selleks, et katta ära need kulud, mis meil võivad ära kaduda. Nii et linnavalitsus peab siin uurimistööd tegema ja tuleb oma ettepanekutega ilmselt siis ka välja. Aga momendil, arutades kõik needsamad teemad komisjonis, leiti, et pole aeg.

Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Maris Sild, teine küsimus, palun!
Küsimus - Maris Sild Maris Sild
Ma küsin täpsustuseks. Et Te arvate siis, et järgmise aasta eelarve raames me võiksime seda tasuta kõigile ühistranspordi ideed arutada ja see on tegelikult väärt mõte, mida võiks linna kaaluda, et vastu võtta?
Kaasettekanne jätkub - Vladimir Panov Vladimir Panov
Oli jutt turismimaksust või?
Küsimus jätkub - Maris Sild Maris Sild
Ei. Ikka tasuta ühistransport.
Kaasettekanne jätkub - Vladimir Panov Vladimir Panov
Ei no, ma ütlesin ju Teile, et kui see protsess viiakse Eestis ülenisti lõpule, siis ilmselt see küsimus tekib ka Tallinnas.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Enno Tamm, palun!
Kõne - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Lugupeetud esimees, head kolleegid! Sellel teemal ma võiks, ma arvan, koiduni rääkida. Aga kuna te kõik tahate koju minna, siis ma üritan rutem teha.
Et huvitav on tegelt vaadata sotsiaaldemokraate kui tervikpilti. Nad on väga tähelepanelikult paljude aastate jooksul pooldanud, jälginud ja suunanud seda protsessi, et linna eelarve ja rahaliste vahendite hulk võimalikult kasvaks ja seda võimalikult säästlikult kogutaks ja jagataks. Antud juhul, kui see eelnõu peaks toetust leidma, oleme me ju 4 miljonit eurot linna eelarve rahalisi vahendeid lihtsalt ära kinkinud turistidele ja kõigile teistele Tallinna külalistele. Ma arvan, et see ei ole mõistlik mõte.
Aga kui nüüd tõsiselt rääkida, siis tegelikult, uskuge või mitte, võib-olla tiigrihüppega tasuta ühistransporti ei võrdle, aga kaubamärgiks Euroopas ja ka maailmas laiemalt on tasuta ühistransport kindlasti muutunud. Olen 8 viimase aasta jooksul külastanud tegelikult kümneid Euroopa riike ja uskuge või mitte, aga esimene küsimus "kuidas see toimib, miks te seda tegite, kust kaetakse kulud". Ja siin ei ole vaja tulla selle väitega, et tasuta lõunaid ei ole, et keegi maksab. Muidugi maksab! See on eelarvevahendite ümber jagamine. Nii nagu haridus on meie riigis tasuta, keegi ju ei küsi - tasuta lõunaid ei ole - "Miks minu laps käib tasuta I, VI või XII klassis". Nii lihtne või keeruline see ongi.
Nüüd räägime riigi eelarve rahalistest vahenditest Tallinna ühistransporti. Ma võin teile kinnitada, et viimase 30 aasta jooksul ei ole Eesti Vabariigi riigi eelarvest Tallinna linnale eraldatud punast krossigi. Ma rõhutan! Ei punast krossigi, härra Liivat.
Et siis viimase 5 aasta jooksul on küll Tallinna linn saanud erinevaid kanaleid pidi Euroopa Struktuurifondide ja CO2 müügist saadud rahalisi vahendeid. See on siis ümmarguselt 50 miljonit eurot CO2 müügist, mille eest soetati CAF Urbos trammid. Samamoodi 85% kaeti Euroopa Ühtekuuluvusfondi vahenditest Pärnu maantee trammitee rekonstrueerimine, mille absoluutmaksumus oli 18 miljonit ehk siis tuleb sealt mingi16 miljonit suurusjärk, ja lennujaama läbimurre samamoodi Ühtekuuluvusfond, mille maksumus oli 8 miljonit ja sealt 85%. Eesti riik lubas küll Tallinnale katta 9 miljoni euro maksumusest Kopli trammitee finantseerimist, kirjalikult lubas!, aga ei täitnud oma lubadust. Lihtsalt ei täitnud. Ja see see rahanumber ongi nüüd selle lisaeelarve sees, mille me just äsja vastu võtsime.
Nüüd ma rõhutan veel kord. Ei Eesti riik ega ka mitte Euroopa struktuurifond ei ole ostnud mitte bussi poegagi! Hübriidbussid 100% on Tallinna maksumaksjate raha eest. Eesti riik küll soetas esimesed CO2 tehingu eest 110 Iveco bussi, mille CO2 väljalase on kõige suurem kõikidest Tallinna liikluses olevate liinibusside CO2 väljalaskest, Iveco EURO 5 parameetrile vastavad bussid, mis on tegelikult linna lähibussid. Aga Tallinna jaoks tehti kümme linnaliini kerega ja need anti Tallinna linnale n-ö tasuta rendile. Aga hübriide ja muus mõttes ei ole mitte ühegi kopika eest, ma rõhutan veel üks kord, ei sendi, eurosendi, Eesti sendi ega Vene kopika eest iialgi Tallinna linn saanud!
Ja ma arvan, et on õige, et iga omavalitsus, iga vald aitab eelkõige oma inimesi. Oma inimesi, neid inimesi, kes maksavad makse selle omavalitsuse eelarvesse. Vot siinkohal ma küll julgen arvata, et tasuta lõunaid ei ole. Kes maksab - see saab. Tallinna elanik maksab üksikisiku tulumaksu ja saab selle eest ka hüvesid. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Sõnavõtt - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Ma Enno Tamme jutu peale natuke korrigeerin.
Et ma isiklikult ka seda eelnõud sellisel kujul ei toeta erinevatel põhjustel. Aga see, mis puudutab Eesti riigi välisvahendeid, siis ei ole erilist vahet maksumaksja jaoks, kas tegemist on euroga, mis tuleb välisvahenditest, eurovahenditest või tuleb Eesti riigi eelarvest. See on Eesti riigi kasutatav raha alati olnud.
Täpselt samamoodi on nii tramme, ristmikke Haabersti ristmikust kuni Russalkani tehtud, Gonsiori tee, Ülemiste ristmik, mida siin käidi penoplastmehega avamas jne. Et ma meenutan, et tegelikult on väga suur hulk uutest trammidest, ka hulk bussidest pärit just nendestsamadest keskkonna erinevatest vahenditest. Et siin ei olnud Enno Tamm täpne.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anto Liivat, palun! Ei. Anto Liivat, Teil on jah sõna võimalus.
Sõnavõtt - Anto Liivat Anto Liivat
Jah, just, just, just.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii!
Sõnavõtt - Anto Liivat Anto Liivat
Jah, aitäh! Ma ühe tähelepaneku Enno Tamme mõttearenduste kohta siiski tahan teha. Ja kui Enno Tamm väidab, et Tallinna linn, nagu iga teine omavalitsus Eestis, peaks olema küüned enda poole ja ainult enda eest väljas, siis ma tahaks väga uskuda, et tegemist ei ole Tallinna keskerakondlaste ühise ja ametliku seisukohaga. Tallinna linnal Eesti Vabariigi pealinnana on täita eriline roll ja tal on pealinnana eriline staatus, olles tegelikult meie külaliste jaoks väravaks ülejäänud Eestisse, seda nii õhu- kui ka mereväravana.
Ja sellest tulenevalt on tõesti riik aastate jooksul väga suures ulatuses, nagu ka härra Michal mainis, investeerinud Tallinna linna arengusse. Kui Tallinn nüüd omalt poolt otsustab rakendada ainult küüned-enda-poole poliitikat, siis seda ma kahtlemata õigeks ei pea.
Nii et palun teil kõigele vaatamata siiski eelnõud toetada! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Tallinna ühistranspordis sõiduõiguse tõendamise kord". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 5 poolt, 43 vastu, 2 erapooletuid, ei leidnud määrus toetust!
19:39 Päevakorra punkti alustamine - 9. AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse nõukogu liikme tasu maksmisest 9. AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse nõukogu liikme tasu maksmisest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Päevakorrapunkt number 9 "Arupärimisele vastamine" Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Anto Liivat "AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse nõukogu liikme tasu maksmisest". Arupärimisele vastab Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Jah. Austatud volikogu esimees, hea arupärija! Et olen vastanud Teie küsimustele 19. aprillil kirjalikult. Kui Teil on veel lisaküsimusi, siis vastan neile lahkelt.
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Suur tänu nii suulise kui ka ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Vabandust, hea kolleeg! Kas võib nuppu ka vajutada?
Küsimus jätkub - Anto Liivat Anto Liivat
Jah, vabandust!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Anto Liivat, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh! Suur tänu, austet abilinnapea, nii suulise kui ka kirjaliku vastuse eest!
Kui Te ütlete, et nõukogu liikme ülesandeid täites ei täida Te abilinnapea ülesandeid, siis kas Te täidate nõukogu liikme ülesandeid oma vabast ajast? Ning kui Te siiski vabast ajast neid ei täida, siis kas Te olete palunud ennast linnavalitsuse ametiülesannetest ning sellega kaasnevast kompensatsioonist vabastada selleks ajaks, kui Te täidate Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse nõukogu liikme ülesandeid?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Jah, aitäh, selle küsimuse eest! Et nagu Te võib-olla teate, siis abilinnapea tööaeg ei ole piiritletud ja väga tihti, enamus ajast, tuleb töötada ka hiliste õhtutundideni. Seega, vastus on siin selline, et see aeg ei tule kindlasti linnavalitsuse töö arvelt. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anto Liivat, teine küsimus, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh! Te toote oma vastuses välja ka, et nõukogu liikme tasu ei määrata personaalselt. See ei ole seotud nõukogu liikmeks määratava isiku töö- või ametikohaga. Millistel alustel Teie arvates tuleks valida ja nimetada Tallinna linna osalusega või omandis olevate ettevõtete ja linnaga seotud sihtasutuste nõukogu liikmeid ning kui Teid ei nimetatud Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse nõukogu liikmeks seoses asumisega või abilinnapeana töötamisele, siis millistest teadmistest-oskustest ja kompetentsidest lähtuvalt sündis see otsus või ka valik?
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et seda valikut otseselt mina ei teinud, aga linnavalitsuses on selline komme, et kõikidel abilinnapeadel on osa nende valdkonnaga seotud ettevõtetes. Ja muidugi sinna kuulub ka minu pädevus Keskkonnaametit kureeriva abilinnapeana. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nikolai Korb, palun!
Küsimus - Nikolai Korb Nikolai Korb
Aitäh! Et hea abilinnapea, palun öelge, kui tihti toimuvad nõukogu koosolekud ja kui kaua kestab üks koosolek? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et koosolekud toimuvad iga kuu, üks kord kuus ja nende aeg ei ole piiritletud. Nendel koosolekutel võib minna tunde. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Te olete üks uuemaid linnavalitsuse liikmeid ja ehk seetõttu ma loodan ka vähem rikutum, kui niimoodi tohib väljenduda. Seetõttu ma küsin, et kas Te pigem kalduksite pooldama põhimõtet, mis on riigis, et ministrid erinevates nõukogudes ei osale ja ei saa selle eest ka tasu, et vältida huvidekonflikti või tegelikult seda tänast mehhanismi, mis Tallinnas on, et linnajuhid saavad lisateenistust nõukogudest vastavalt sellele, kuhu nad suudavad ennast suruda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh selle küsimuse eest! Ma küll ei ole nõus selle küsimuse sellise tooniga, aga mina pooldan jah, suuremat demokraatiat ja kui Tallinna linnas peaks tekkima selline olukord, kus tõepoolest, kus siis abilinnapead ei saa kuuluda nõukogudesse, siis see nii saabki olema. Et selline kord on kehtestatud enne mind, mina ei ole selle korra looja. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nikolai Korb, teine küsimus, palun!
Küsimus - Nikolai Korb Nikolai Korb
Suur tänu eelmise vastuse eest, et mul järgmine küsimus selline, et kas võite öelda numbrites, et mis on Teie nõukogu liikme tasu tänase päeva seisuga? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Võin öelda küll jah. Nõukogu liikme tasu ei ole mitte ainult minul, vaid kõikidel nõukogu liikmetel, ka sellel, kes istub Teie kõrval parasjagu, on see poolteist kuutasu alammäära. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud.
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh!
19:45 Päevakorra punkti alustamine - 10. Prügiveo korraldamisest Tallinnas 10. Prügiveo korraldamisest Tallinnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 10 "Arupärimisele vastamine", Isamaa fraktsiooni liige Priidu Pärna "Prügiveo korraldamisest Tallinnas". Arupärimisele vastab abilinnapea Züleyxa Izmailova. Palun!
Ettekanne - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Jah. Austatud volikogu liige, Priidu Pärna, olen vastanud Teie küsimusele kirjalikult 4. aprillil 2018. Kui Teil on lisaküsimusi, siis meeleldi vastan neile.
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea, et tõesti minu küsimused puudutasid siin teatud uute prügipiirkondade ülevõtmist Tallinna linnas, kus siis piirkonnas tegutsevad Keskkonnateenused ei saanud alguses hästi oma teenuse osutamisega hakkama. Et sellest on nüüd küll piisavalt palju aega möödas ja ma loodan, et see olukord on seal normaalne. Et siis ma küsiks pigem sellise üldisema küsimuse, et kuna Te nüüd tõesti olete jäätmekäitluse valdkonda üks aasta aega nüüd juhtinud, et milline pilt Teile avaneb. Et kas nõustute minuga, et Tallinna jäätmekäitlus on killustunud ja kas Teil on plaanis selles jäätmekäitluse korralduses teha mingeid muudatusi selle aastase kogemuse põhjal?
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh selle küsimuse eest! Et tuleb tunnistada, et tõepoolest praegune olukord, kus ühe omavalitsuse piires siis erinevates linnaosades kehtivad siis erinevad reeglid jäätmeveos, siis minu eelistus oleks tõepoolest see, et Tallinn oleks terves ulatuses kaetud korraldatud jäätmeveoga. Sest seal piirkondades on vähem probleeme. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Mind huvitavad need nõmmekad, kes käisid prügi linnavalitsuse ette valamas seoses sellesama lepingu mittetäitmise või halva sundülevõtmisega. Et kas need nõmmekad täna on rahul teenusega?
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh selle küsimuse eest! Et siis, kui need nõmmekad käisid linnavalitsuse ees, siis minu teada ei olnud mina veel ametis. Aga praegu ei ole küll Nõmmelt enam tükk aega kurtmist olnud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nikolai Korb, palun!
Küsimus - Nikolai Korb Nikolai Korb
Aitäh! Et hea abilinnapea! Et mul on järgmine küsimus selline. Et palun öelge, kas on Tallinna Keskkonnaametil olemas prügiveo arenguplaan. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Jah, on küll. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, teine küsimus, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Ma küsin siis veel kahe piirkonna hangete kohta, mis on meil seesama Nõmme ja Lasnamäe. Et teadupärast seal võitis ju veo Baltic Waste Management, kes ei saanud selle teenuse osutamisega hakkama ja n-ö allhanke korras seda prügi veab seal hoopis Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ehk Tallinna linna ettevõte.
Et see olukord on ju tegelikult vaidlustatud kohtus ja nii I astme kohus kui Ringkonnakohus ongi öelnud, et Tallinna tegevus on olnud siin ebaseaduslik. Et selline vedaja asendamine ei ole õiguspärane. Et ma saan aru, et asi on praegult Riigikohtusse minemas. Et oskate öelda, kas Riigikohus on selle asja võtnud menetlusse? Ja kui selgub ka Riigikohtus, et see olukord ei vasta seadusele, et olete valmis siis selleks segaduseks, mis võib Nõmmel ja Lasnamäel tekkida?
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Et kohus on võtnud menetleda küll. Ja kui peaks tulema otsus, siis loomulikult oleme valmis. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nikolai Korb, teine küsimus, palun!
Küsimus - Nikolai Korb Nikolai Korb
Kuna ma päris head vastust ei saanud eelmisele küsimusele, et muudan seda ja siis pööran teistpidi ette. Palun öelge, et mida Te muudaksite ise, või Teie arvamust prügiveosüsteemis. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Et mida ma muudaksin? Ma teeks rohkem teadvustuskampaaniat kohalikele elanikele ja võtaksin, prooviksin läbi rääkida paremini näiteks suurte kaubanduskeskustega, kes viskavad praegu väga suures ulatuses toitu minema. Ja samamoodi ka koolid, kus läheb väga palju toitu raisku. Ja pööraksin rohkem tähelepanu biojäätmete paremale siis taaskasutusele. Ja tegelikult olen sellega ka tegelemas juba praegu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Maksim Volkov, palun!
Küsimus - Maksim Volkov Maksim Volkov
Austatud abilinnapea! Selline küsimus. Teie arvamus. Kas Tallinna elanikud on piisavalt informeeritud Tallinna prügiveost Tallinnas? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Ma arvan, et alati saab olla paremini informeeritud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Mulle väga meeldis see, mis Te ütlesite prügi käitlemise kohta toidukäitlemist puudutavalt. Sest tegelikult prügi hulka satub tonne kvaliteetset toidukraami, mida tegelikult sooviksid koduta inimesed, kellest me siin Raua tänava sauna käigus palju rääkisime, aga ka puudustkannatavad inimesed. Ja nad ei saa tegelikult täna, kuna need reeglid on nii ranged ja toiduasutus ei soovi eksimisehirmus toitu välja anda. Et kas Teil on mingisugused edusammud näiteks selle kohta rääkida või mingid muutused restoranipidajatele, koolide toitlustajatele?
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh selle küsimuse eest, see on väga hea küsimus! Nagu Te teate, siis kõiki selliseid toiduohutusreegleid reguleerivad riigi seadused, aga mida omalt poolt, mis projekti olen praegu vedamas, ongi just täpselt siis see toidujäätmetega seotud projekt, mis on siis koostöös Climate KIK-iga ja oleme sellise rahvusvahelise meeskonnaga välja töötamas Tallinnale sobivat mudelit, kuhu on siis kaasatud nii toidukäitlejad, kui siis erinevad asutused, kus pakutakse toitu. Just nimelt selle mõttega, et nad suudaksid kaardistada oma praegu äravisatava toiduhulga ja arvestaksid seda kui kadu ja kui kasumi vähenemist ja suudaksid paremini optimeerida neid toidukoguseid, mida nad siis n-ö välja annavad, kuid mis paraku lähevad raisku.
Et see on selline pehme meede, mis ei sunni kedagi, aga tahame tõsta siis ka ettevõtjate sellist keskkonnateadlikkust just nimelt selle poole pealt, et nad juba eelnevalt oleksid kaardistanud oma sellised jäätmed, mis paraku tegelikult võiksid olla kellegi teise kõhutäis. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Kas Teie arvates prügiveos peaks linnakodanikel olema õigus valida, kelle teenust nad tegelikult kasutavad? Või peaks selle linn neile täiesti ette kirjutama? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh! Ma saan aru küll selle ... kuhu Te vihjate selle küsimusega. Aga ma tõepoolest leian, et kui linn viib läbi hanke, kuhu on siis kaasatud suur hulk tarbijaid, siis on, läbi selle on võimalus saada paremat teenust. Ja praegune kogemus, minu kogemus linnavalitsuses näitab seda, et see nii ka on. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Maksim Volkov, teine küsimus, palun!
Küsimus - Maksim Volkov Maksim Volkov
Austatud abilinnapea! No kuna Tallinna elanikud on tõesti väga halvasti informeeritud Tallinna prügiveost, ja sellest ütleb ka Tallinna jäätmekava, mul on küsimus. Mis konkreetselt Teil on plaanis teha selleks, et Tallinna elanikud saaks rohkem informatsiooni? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh! Me oleme juba käivitanud näiteks pilootprojekti, kus me käime ukselt uksele ja tutvustame Tallinna elanikele biojäätmete sortimisvõimalusi. Ja see pilootprojekt kestab üsna pikalt ja selle käigus arvutatakse ka välja ja kaardistatakse biojäätmete tekkimise siis maht. Ja selle pealt me saame neidsamu inimesi, keda me oleme ukselt uksele külastades siis koolitanud, saame neid ka edaspidi suunata veelgi paremaks jäätmete sorteerimiseks näiteks. Et see on üks meede.
Aga kindlasti linn korraldab erinevatel avalikel üritustel lastele suunatud selliseid kampaaniaid, kus Prügihunt õpetab, räägib lastele, kust, kuidas tekivad jäätmed, kuhu nad peaksid minema. Ja ma ei tea, erinevad voldikud, õppe- sellised käigud, et seda kõike Tallinna teeb, ja ma usun, et tulevikus aina rohkem. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Jaa, aitäh, lugupeetud volikogu esimees. Ja hea vastaja! Öelge, täna no me kõik teame, et Jäätmekeskus on n-ö niisuguses õiguslikus vaakumis. Et kui palju selle seadusandlusega Te tänaseks nagu linnas tegelenud olete?
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Äkki palun täpsustaksite oma küsimust.
Küsimus jätkub - Kersti Kracht Kersti Kracht
Jäätmekeskus täna nii, nagu ta tegutseb, seal tuleb ... ta ei saa enam mõne aasta pärast hakata samamoodi neid lepinguid sõlmima. Et see õiguslik vaakum on kestnud nagu tükk aega seadusandluse tasandil. Et kas Te olete sellega nagu tegelenud, et mis edasi saab?
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Tallinna Linnavalitsus koos Keskkonnaametiga on tegelenud selle küsimusega selliselt, et me püüame Riigikogus neid seadusi tagasi pöörata sellisteks, nagu nad varem olid, et kohalikul omavalitsusel oleks rohkem võimalusi oma jäätmeid, jäätmevedu korraldada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Jah, aitäh, härra esimees! Hea ettekandja! Mul ei ole Teile otsest küsimust. See puudutab sellist Taani WeFood süsteemi, millest Te ehk olete midagi kuulnud. Täna avati Helsingi kalasadamas esimene selline kauplus, kus müüakse siis realiseerimistähtaja lähedal olevaid tooteid. Et nende hinnad on sõltuvalt seal kuskil 30-50% odavamad kui tavalises poes. Ja see kontseptsioon põhineb siis vabatahtlikel annetustel, poeketid annetavad nendele.
Et kas Tallinnal ei oleks põhjust äkki mõelda selle kontseptsiooni üle võtmisele? See on elujõuline. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Nagu ma ennem ... Aitäh küsimuse eest! Et nagu ma ennem mainisin, siis neid seadusi, mis reguleerivad siis toidu kasutamist, et kui ta on seal realiseerimistähtaja lähedal, kohalik omavalitsus väga hästi ei saa mõjutada. Et selleks on vaja ikkagi riigi tasandil otsuseid. Aga ma saan aru, et meie keskkonnaminister on ka läinud ringmajanduse usku ja toetab korraldatud jäätmevedu.
Kuna toidu raiskamine on maailmas üks suurimaid probleeme, sest üks kolmandik kogu toodetavast toidust tegelikult läheb raisku ja me viskame selle minema, siis ma usun, et need ... et vajalikud seadusemuudatused, mis hõlbustaksid toidu kasutamist sellisel meetodil nagu Te praegu välja tõite, on tulemas üsna pea. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh! Austatud ettekandja! Austatud volikogu esimees! Te rääkisite siin ühest pilootprojektist, kus siis käiakse ukselt uksele ja küsitletakse inimesi ja ka koolitatakse siis neid biojäätmete kasutamise osas.
Et minul on küsimus. Et kes sinna, või kes on kaasatud nagu küsitlejateks? Ja kas see on tasustatud töö ja kas need äkki ei ole Eestimaa Roheliste erakonnast? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Ma täpsustaksin veel, et selle projekti käigus jagatakse kortermajade elanikele veel ka biojäätmete konteinereid ja seda tööd teevad Tallinna Jäätmekeskuse töötajad. Ja peab tunnistama, et kui oli see esimene käik, siis pakkusin ennast appi ja käisin seal vabatahtlikult. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Jaa, aitäh! Lugupeetud ettekandja ja volikogu esimees! Et me oleme mitmel korral siin volikogus käsitlenud seda jäätmejaamade probleemi, mis puudutab nädalavahetustel pikki järjekordi ja kõike seda ja meil oli ka viimane kord juttu teavitusest. Et see teavitus ei ole nagu väga korrektne. Et kui palju Te sellega tegelenud olete ja kas need järjekordade probleemid on tänaseks lahenenud?
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et peab tunnistama, et minul nii ei ole, viimasel ajal jõudnud neid kaebusi ja Keskkonnaamet aktiivselt tegeleb sellega. Meil on teatud piirkondades muresid, kus tegelikult inimesed ei taha, et nende kodu lähedale tekiks mingi lisavõimalus, kuhu saaks siis sorditud jäätmeid tuua. Et praegu peame siis läbirääkimisi sellisel tasandil. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea abilinnapea! Et Te olete sotsiaalmeedia kindlasti aktiivne kasutaja. Varasemal ajal olid sotsiaalmeedias hästi populaarsed erinevad sellised meemid, kus olid "Sopranode" telesarjast võetud tegelased ja olid kirjutatud, et "Meie olemegi Tallinna prügiäri".
Ma tegelikult tahaks küsida. Et mis on saanud sellest prügiäri kriminaalasjast, millega oli seotud ka Teie eelkäija ja mõned selle valdkonna vastutajad? Et kaugel see on ja palju Te igapäevaselt sellega tegelete? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et ma tõesti ei tea. Ma ei tegele härra Arvo Sarapuu isikliku eluga ja ei ole aega ka seda jälgida. Et paraku jään vastuse võlgu. Et peate tema enda käest küsima. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, teine küsimus, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Jaa, aitäh! Ma saan aru, et Te viitasite siin inimeste vastuseisule, osundades Mustjõe tänavale kavandatavat jäätmejaama rajamist. Kas ma saan õigesti aru? Et ma tõin vahemärkusena ... Saate aru, seal on lähim eramu 20 m kaugusel umbes. Ja päris juhuslikult ma eile küsisin ühelt tuntud ja tunnustatud kinnisvara maaklerilt hüpoteetilise küsimuse, et kui palju väheneb kinnisvaraomanike kinnisvara väärtus sellise jäätmejaama juures, ükskõik, kui hästi ta ei töötaks, ükskõik, kui puhas ja tore ta ei oleks. Ja tema vastus oli kuni 50%.
Kas Te olete endiselt seda meelt, et Tallinna linn peab inimeste vastuseisu maha suruma ja Mustjõe tänavale tõesti sinna absoluutselt mittesobiliku jaama rajama? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et Te ütlesite, et "maha suruma". Et kindlasti keegi sellega ei tegele. Vastupidi. Me peame mõistlikke läbirääkimisi ja püüame siis leida sellist ühist pinda, kus saaksid nii kohalikud, kes seal vahetult lähedal elavad, kui ka veidi eemal olevad inimesed, kes tahaksid sellist teenust kasutada, et kuidas see kõige paremini siis kombineerida. Et paraku linnas, kus on tiheasustus, me peame arvestama, et huvide ring on lai ja kompromisse peab tegema. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea abilinnapea! Et jätkame sealt, kus me enne katki jäime. Et see tegelikult, kriminaalasi ja prügivaldkond, ei puuduta Arvo Sarapuu eraäri .... seda. See tegelikult oli suurt hulka linna puudutanud korralagedus, mida Keskerakond üritas ju väiksemaks rääkida. Priit Simson rääkis, et ta jooksis Nõmmelt läbi ja seal ei olnud ühtegi prügiprobleemi.
Ma loodan, et Te mõistate oma tööalast vastutust. Et Te vastutate selle valdkonna eest, samamoodi ka nende probleemide likvideerimise eest. Sellepärast ma küsingi, kas Te olete nendega tegelenud?
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Praegu ... Aitäh küsimuse eest! Et praegusel hetkel on Tallinna jäätmekäitluses kindlasti vähem probleeme kui sellel ajal, millele Te viitate. Ja kõik toimub korrektselt seaduse järgi ja ma arvan, et see ongi eesmärk. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Lugupeetud ettekandja! Et tagasi tulles sinna Mustjõe jäätmejaama juurde. Et kas kompromisse peavad tegema ainult elanikud või linn on ka selleks valmis? Aitäh Teile!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Ei, kompromiss on ikka ühine kokkulepe. Aitäh! .... Kui Teil on selliseid küsimusi, siis Te võite neid mulle esitada, näiteks kirjaliku pöördumise näol või tulla minu juurde ja me võime arutada neid koos erinevate osapooltega. Et see ei ole tänase päevakorra otsene küsimus. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Seega arupärimine on vastatud.
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh!
20:06 Päevakorra punkti alustamine - 11. Parkimisprobleemid Õismäe teel 11. Parkimisprobleemid Õismäe teel
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 11 "Arupärimisele vastamine", Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikmed Helle-Moonika Helme ja Mart Kallas "Parkimisprobleemid Õismäe teel". Arupärimisele vastab abilinnapea Kalle Klandorf. Palun!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh, lugupeetud volikogu esimees! Volikogu liikmed ja head küsijad! Olen teile kirjalikult vastanud 10. septembril 2018 ja kui on lisaküsimusi, siis proovin vastata nendele. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh! Lugupeetud ettekandja! Vastus oli tegelikult kenasti ammendav, aga siiski mõned küsimused küsiks nagu laiemalt juurde. Et noh tõesti see parkimiskord on seal natukene ebamugav ja seoses ... aga noh, see on ka mõistetav, sest seal kõrval on kohe see nn, mida kutsutakse "hiina müüriks", see suur 9-kordsete majade rida. Et tõesti, noh inimestel ei olegi kusagile ehk oma autosid mujale panna, kui sõidutee peale. Ja seoses sellega ma küsin, et kas on mõeldud siis edaspidi sellele, kuidas Õismäel ehk siis neid parkimiskohti juurde tekitada, seda kitsast olukorda leevendada. Et kas ehitada näiteks siis parkimismaju sinna sellesse kvartalisse võib-olla juurde. Et noh, see on selge, et surve just selles piirkonnas selle tee ääres parkimisele on väga suur. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Tõepoolest Teie küsimus on täiesti ajakohane ja eks me teame oma magalaterajoonide probleeme, et kuidas nad kunagi olid projekteeritud, millise hulga autodega oli arvestatud ja täna on neid autosid tunduvalt rohkem. Eks Tallinna linn püüab neid asju lahendada ühistranspordi arendamisega, parkimiskorraldusega jne.
Mis nüüd puudutab parkimist seal läheduses, siis kui Te, noh olete tähele pannud või mäletate, siis mõned aastad tagasi me renoveerisime siseringi, kuhu me joonistasime maha päris palju parkimiskohti. Teine asi on see, et me pakkusime omal ajal inimestele välja, tegime uusi parklaid täitsa sinna siseringi, aga inimesed keeldusid esialgu vähemalt, praegu juba pargitakse, esialgu oma autosid parkima panemast, sest et koduukseni jääb mitte 5 meetrit, vaid ütleme 25 meetrit. Inimesed tahavad ikkagi akna all oma autot millegipärast näha.
Kolmas asi on see, et Tallinna linnal on iga aasta umbes 240-250 tuhat me anname ühistutele. Anname kasutada linnamaad nendele, et nad saaksid parkimist korraldada oma koduhoovides, sisekvartaalsetel tänavatel ja nii me tasapisi püüame seda lahendada. Aga noh, tundub, et autode hulk kasvab endiselt suure kiirusega ja ega varsti meie võimalused ammenduvad maa peal.
Mis puudutab parkimismajasid, täna ei ole ühtegi eraettevõtjat ütleme siis niimoodi, kes sooviks neid parkimismaju väga ehitada.
Parkimismajad. Kaks suurt parkimismaja on Ülemiste Keskuses, Ülemiste City-s. Aga seal on need ... täna ma külastasin seda, need parkimismajad on täis juba, autoga enam sisse ei pääse.
Aga jah, me oleme teinud ettepanekuid parkimismaju ehitada. Aga see ei ole suurt kõlapinda leidnud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Lugupeetud abilinnapea! Minu küsimus on selline. Et Te väitsite, et see on nagu vanade magalate probleem. Aga samas me näeme Kristiines, kus on, ütleme, seal Tihase, Räägu ja sealt edasi riburada pidi edasi, et seal on terved uuselamu ... uusarenduste juures on terved sõiduread praktiliselt kinni pargitud. Et kuidas oskaksite seda kommenteerida? Aitäh Teile!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Tihtipeale uusarendused ehk uued majad ju tulevad, tekivad vanadesse rajoonidesse, nendesse tühjadesse kohtadesse. Erakrunte ostetakse kokku, ehitatakse uusarendusi. Ma ei tea, et linn oleks teinud uusarendusi väga palju seal Räägu või Kristiine kandis. Et aga see infrastruktuur, mis seal ümber on, see on endiselt vana. Ta on välja ehitatud ju omal ajal Nõukogude ajal ja võib-olla ka veel parem.
Mida me oleme teha saanud? Jällegi, me oleme päris palju Kristiines viimasel ajal renoveerinud tänavaid. Selgi aastal avasime päris mitu tänavat renoveeritud, kuhu me oleme siis teinud parkimiskohtasid.
Ja täpselt samamoodi, kui uusarendusel on normid Tallinnas ... Normid on sellised, et 1,4 parkimiskohta peab olema ... 1,3 oli ... 1,3 parkimiskohta peab olema nagu selle normi järgi. Eks neid norme täidetakse. Aga tihtipeale panevad ... piirid selle parkimise korraldamiseks paneb see krundi suurus. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Ma olen ka 30 aastat Õismäel elanud. Et minu meelest need siseringil tehtud laiendused ja võib-olla isegi nende vanade mänguväljakute võtmine parkimiskohtadeks on inimestele meeldinud. Et need on küll tehtud aastakümnete jooksul, aga sellegipoolest see on mingi osa probleemist ära lahendanud. Et kindlasti tasuks kaaluda uute parkimismajade rajamist, kui see on võimalik.
Haaberstist kirjutas mulle ka Lembit Kolk, kes on linnaosa kogu liige. Ütles, et ta on linnaosa vanemaga suhelnud ja öelnud, et Karikakra peatusest edasi on samasugused probleemid. Et ma ei arvagi, et Te peaksite praegu seda täpset probleemi teadma, aga ma saan aru, et tegeletakse kogu selle Õismäe temaatika aruteluga laiemalt.
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Jah, eks tegelikult see linnaosa valitsus peabki olema selle temaatika eestvedaja, selleks meil linnaosavalitsused ongi.
Meil tavaliselt asjad käivad niimoodi, on see projekt siis "Hoovid korda", mille käigus me teemegi parkimiskohti või mis iganes: kõigepealt vaadatakse laekunud sooviavaldused läbi linnaosas, siis saadetakse nad linna vastavasse komisjoni ja komisjon siis otsustab kas ühel või teisel puhul on seda võimalik toetada. Ja toetused on siis vastavalt projektidele jne. Et see on noh paras bürokraatlik tükk ühele korteriühistule, aga paraku meil peavad need asjad olema.
Veel kord parkimismajade juurde tulla, et linn nagu täna seda koormust ei taha võtta, sest Haaberstis on teatavasti tasuta parkimine tänavatel eks ole. Ja see tähendaks seda, et kui me hakkame seal nagu maksustama seda, parkimiskohtasid, siis ma kahtlen väga sügavalt, kui me investeerime sinna, kas on võimalik nagu seda raha tagasi saada? Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Lugupeetud abilinnapea! Ma tulen tagasi selle juurde, mis ma ennem küsisin, et Tihase tänaval remonditi vist aasta või kaks tagasi, midagi niimoodi. Ja peale seda, kui lint sai lõigatud, oli praktiliselt üks rida täis alati seal. Et kas seda nagu ütleme planeeringus kuidagi ei saa siis arendajalt nõuda, et ta ka parkimiskohad tooks? Aitäh, Teile!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ma ütlen, et detailplaneeringutega, uusehituste detailplaneeringutega tegeleb Linnaplaneerimise Amet ja ma võin Teile, ma võin käe südame panna, öelda, et nad väga täpselt jälgivad norme, etteantud norme. Kuigi täna viimasel ajal, mida mina ei toeta, isiklikult ei toeta, on selline jutt, et võiks lasta vabaks selle normi, et üldse ilma normideta ehitada. Mina seda ei toeta isiklikult. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, teine küsimus, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh! Lugupeetud ettekandja! Veel kord. Et see on nüüd selline väga valus koht seal Õismäel selle parkimise koha pealt. Et Õismäel on muidugi ka teisi kohti, kus pargitakse see sõidurada kinni.
Et kas põhimõtteliselt oleks võimalik, et siiski, ütleme, päevasel ajal, kui inimesed on ... kõik nagu peaks olema tegelikult, kusagile ära sõitnud suuremas osas, et vähemalt mingigi osa, kus on nagu kõige sellisem kitsam ja kriitilisem, et paigaldatakse siis vastavad märgid, millega siis keelustatakse see parkimine? Ja kuidas on siis ... Ja kui seda tehtakse, et kuidas siis järelevalvet oleks võimalik teostama hakata? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Et kui nüüd rääkida uuesti sellest parkimisest, siis siin me natuke vastasime ka Teile, selles mõttes, et Transpordiamet vaatab need kohad üle. Ja nagu nad ütlesid, et päevasel ajal ... paigaldatakse ka päevasel ajal parkimiskeelde sinna, kus vaja on. Aga võimalikult, et öösel me lubame nendes kohtades parkida, sest liiklusintensiivsus on väiksem, ühistransport ei sõida, et inimesed saaksid magada. Tihtipeale me teame väga hästi, et ühes korteris on mitte üks auto. Kui üks on tööl, teine auto on kodus. Nii et parkimiskohad on praktiliselt ikkagi täis kogu aeg. Et seda on väga raske nagu vaadata.
Aga me anname endast parima. Ja eks see on meie kõigi ülesanne ja kõigi soov nagu seda parkimist linnas leevendada. Aga võib-olla tõesti, kui Te teete sellise vahva ettepaneku, et paneme ka tasulise parkimise .... Ei taha, jah, selge? Ei, siis ei tee seda ettepanekut. Aitäh! Ma ei räägi sellest! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Te mainisite ühe lahendusena ühistranspordi arendamist. Aga kui nüüd vaadata, meil on siin peaaegu kuu aega vist Haabersti ring on lahti ja tegelikult ummik lihtsalt nihkus 2 kilomeetrit kesklinna suunas, aga mingit väga olemuslikku lahendust ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Eks see lahendus ikkagi on. Te alles hiljuti siin volikogus andsite mulle loa nagu hakata ehitama, n-ö rahaliselt finantseerima täiendavalt ühistranspordi rada, mis tuleb siis linna sealt Haabersti ristmikult. Me seda hakkame ehitama juba sellel aastal. Loodetavasti järgmisel aastal lõpetame. Seal on nagu selles mõttes probleem, et meil on mõningad silla ehitusprobleemid seal, kus see oja alt voolab. Seal on vaja vahetada truubid ja asjad, et see võtab veidi aega ja projekteerimine ja kõik see võtab aega, aga me saame sellega hakkama tuleva aasta lõpuks, ma usun.
Teine asi on see, et me selgelt nagu teadvustame, et järgmised ristmikud tõmbavad umbe, siis kui kusagilt on hea sõit. Ja täna me tegeleme sellega. Viimane maakomisjon, mis meil oli eile, just arutasime, kuidas siis sealt Hipodroomi ristmikult sõita Taksopargi ristmiku poole n-ö tuleb välja, et seal on meil erakrundid ees - neli erakrunti on ees. Me peame siis kas omanikuga kokku leppima mingisugustel tingimustel või siis nad tasuta ... või võõrandama. See kõik jällegi protsess võtab aega, aga kindlasti need plaanid on meil nagu töös. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Tänan! Lugupeetud juhataja, hea ettekandja! Et ma tuleksin selle üle-eelmise Teie vastuse juurde tagasi, kus Te ütlesite, et Te koos Transpordiametiga nagu vaataksite seda Õismäe teed, et mida seal nagu paremini teha. Et on ka selline palve, et vaadata, mida teha nende ülekäigukohtadega. Et täna, kui need autod seal öösel nagu pargivad, siis hommikul, kui inimesed hakkavad nagu liikuma, siis joostakse sealt risti-rästi üle lastega jne. Et see on n-ö ohtlik nendele, kes seal liiklevad. Ja samas jätab ka nendele lastele siis, kes peaksid n-ö, kuidas ma siis ütlen, korralikult õppima liiklema, sellise mulje, et peaasi, et kuskile kiiresti auto juurde nagu saab. Et see on kõik seal nagu niisugune hommikustel aegadel väga niisugune, ütleme, ohtlik ja niisugune segadust tekitav.
Et kas ka seda on võimalik nagu vaadata, et kuidas seda liiklemist seal ohutumaks teha?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ma võib-olla vastaks veidike natuke kaugemalt sellele küsimusele. Et täna me oleme linnakodanike ees võlas nende sebrade mahamaalimisega. Meil on umbes 30–40 kohta, eelkõige koolide lähedale, on meil need asjad märgistamata veel. Me püüame vahendeid leida selle aasta ... no nii palju, kui võimalik need asjad ära teha ja tuleval aastal eelarvetesse, juba tuleva aasta eelarvesse suuremad summad näha teekattemärgistuseks. See on nagu üks asi.
Teine asi on see, et tegelikult seda parkimist peab jälgima, kui rikutakse liikluseeskirju. Ehk kui pargitakse sõidu-, kõnniteedele, kui pargitakse ülekäigukohtadele, selle küsimuse peab lahendama politsei. Siin ei saa kahjuks Mupo midagi teha, selles küsimuses. Ja siin ma teen linnaosale ettepaneku koostöös oma kohaliku politseiga, et nad võtaksid selle asja nagu vaatluse alla; et nad vaataksid, et ei pargitaks kinni neid võimalikke ülekäigukohti. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Jah, aitäh, härra esimees! Austatud abilinnapea! Eile sõites mööda Paldiski maanteed, ma avastasin, et seal haljasalal kahe sõidurea vahel juba midagi kaevati, et mingit teekehandit tehti.
Et minu küsimus on, et kas Te olete planeerinud sinna mingid teekehandid tehti. Et minu küsimus on, et kas te olete planeerinud sinna ühe või tuleb sinna kaks ühissõidukite rada, siis mõnemale poole teed?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ei, aitäh! Praegu me teeme seda linna poolt, tähendab, mis tuleb Haaberstist linna poole eelkõige. Teisel pool hetkel nagu ei ole probleemi linnast väljasõidul, aga linna sissesõidul kindlasti, eriti tipptundidel on see probleem päris tõsine. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea abilinnapea! Et enne siin Enno Tamm esitas ka mingid sihukesed väited, et euroraha justkui pole raha, mis riigi poolt tuleks. Et mul pigem on küsimus - me oleme ka varem omavahel debateerinud teemal -, et kui tramme Tallinna linnas võiks juurde tulla, siis just Haabersti suunal. Et kas sellel teemal on ka mingisuguseid uusi mõtteid. Et 50 aasta jooksul, või on selleks vaja uut valitsust, või mis Te arvate? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Neid mõtteid on ju ajalooliselt üsna palju öeldud. On pakutud Pirita suunal trammi välja, mis siis lõppeks Viimsis. On pakutud välja trammi - me teame seda, pikk saaga Lasnamäe kanaliga. Me teame, on pakutud suunda Maardusse, on pakutud suunda Õismäele, Nõmmele - neid suundi on igale poole nagu selles mõttes pakutud. Teatavasti tramm on üks päris vahva ühistransport, mida inimesed armastavad kasutada ja kindlasti me, ma ei ütle, et lähiaastatel, aga kindlasti me peame hakkama tõsiselt mõtlema selle asjaga. Üleeile, üleeile oli see jah, üleeile käisid minu juures Harku valla volikogu esimees, vallavanem käis ja oli juttu ühistranspordist, et me arutasime võimalust pikendada bussiliini Harku valda, Harku mäe peale sinna, et kas see on võimalik ja millal see oleks võimalik, sest 21. aastal valmib nendel seal gümnaasium, riigigümnaasium ja nendel vist see õpilaste liikumine kasvab seal.
Teine asi. Tuli juttu ka põgusalt trammist. Et kunagi ka nemad arvasid, et sinna on tramm planeeritud. Täna on raske öelda. Meil on vaidlused, ütleme, selle trammikoridoriga, mis siin kesklinnas peaks tulema sadama ja lennujaama vahet. Et me ei suuda seda nagu praegu kokku leppida.
Aga kindlasti, tähendab, kindlasti edaspidi mingil hetkel, kui me saame sadama-lennujaama ühendatud, et siis me peame, ma arvan, mõtlema kuhugipoole, kus on ka sõitjaid loomulikult sellele trammile. Et kuhugi peame minema.
Ma tulin just Odessast lähetusest. Nemad näiteks, nemad saavad, Euroopa rahasid saavad laenuna. Nad peavad maksma, nad ei ole Euroopa Liidu liikmed, peavad selle protsendiga tagasi maksma. Nemad viivad läbi linna 32 või 36 km, teevad ühe sirge trammitee, siis tramm hakkab ühest linnaotsast teise sõitma. Ma ei tea, kas Tallinnas see on võimalik. Ma arvan, et hetkel see niimoodi ei ole võimalik. Aga kindlasti kuhugi väljaspoole linna on võimalik või linnapiirini on võimalik see viia.
Palju suurem mure on meil Pargi ja Reisi parklatega. Siin seesama Harku vallaga ... Tallinnas on maa otsas, ei ole võimalik teha korralikke Pargi ja Reisi parklaid. Ja sellesama Harku vallaga võib-olla me saame kokkuleppele, et nende valla maadele, kus on valla ... saame teha parklad siis. Et need vallaelanikud saavad oma autod sinna jätta ja sealt me saame bussid panna siis linna ja see oleks siis vallaelanikule ka tasuta sõit linnas. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Lugupeetud juhataja, hea ettekandja! Ma liiguks natuke sellest Harkust siia ... Kui sealt Harku poolt n-ö tulla siia linna poole, et nüüd see Harku on kõik korras, ja ma saan aru, et nüüd tehakse see ühissõidukite rada, mida täna juba tehakse. Ja siis nüüd järgmine n-ö kitsaskoht hakkab olema hipodroom vist, eks ole niimoodi. Ja muidugi täna sealt kuidagimoodi läbi saab. Aga seal on ju ... täna on probleem selles, et see teekate ja kõik see Paldiski maantee, see Endla tänava ristmik, ja see on kõik nagu väga hullus olukorras. Et millal see on kavas nagu ette võtta?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
No kui me praegu ... Vot, muidugi, eraldi võib alati ristmiku n-ö rulliga üle käia ja ära asfalteerida. Aga tihtipeale selgub, et on vaja ka kommunikatsioone vahetada, mida iganes, eriti kui tehakse mingi transpordirada juurde. Nagu me nüüd räägime sealt, et tuleme Haabersti ristmikust, seal on vaja truubid vahetada, eks ole, selle Mustaoja peal või mis ta ka ei ole. Et tekib palju probleeme.
Kindlasti, eks me oleme neid lainelisi kohti, kus bussid sõidavad ... See tekib ju sellest, et koormused on suured nendes kohtades, selles ristmikus ka. Eks me oleme neid freesimisega igatepidi püüdnud lahendada, et need ka rajad, mis on nagu sõidetud rulli, me freesime ära, vähemalt need sõidurajad, ja on lihtsam, mõnusam liikuda.
Aga ma ei oska praegu seda lubada, millal see ristmik läheb täiesti rekki. Aga kindlasti, kui me sealt Hipodroomi ristmiku oleme ära lahendanud ja me hakkame tulema linna poole ... Sest seda ühistranspordirada on niikuinii vaja linna poole ehitada ehk sinna Taksopargi ristmiku poole, jah ... Ja ma praegu ütlesin, et paar maja jääb sinna ... mitte maja, me ei hakka lammutama, aga paar krunti jääb ette, eraomanike maa. Me ei saa laiendada seda bussirada. Et kui me nüüd küsimused ära lahendame, siis kindlasti me jõuame ühel päeval sinna. See on üldse Eesti kõige suurem ristmik ja see on suhteliselt keeruline ristmik nii jalakäijale kui ka autojuhile. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Rohkem küsimusi ei ole. Seega on arupärimine vastatud!
20:25 Päevakorra punkti alustamine - 12. Kooli rajamisest Kakumäe asumisse 12. Kooli rajamisest Kakumäe asumisse
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 12 "Arupärimisele vastamine", Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liige Helle-Moonika Helme ning Isamaa fraktsiooni aseesimees Mart Luik "Kooli rajamisest Kakumäe asumisse". Arupärimisele vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Palun!
Ettekanne - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah, aitäh! Arupärimisele sai vastatud kirjalikult, nii et kui on lisaküsimused, siis heameelega olen valmis neile vastama.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, ma tänan selle ammendava ja väga, kuidas ma ütlen, täiesti selge vastuse eest, mille Te andsite, kus oli selgelt kirjas, et Kakumäele kooli ei tule. Ja nüüd siis minu küsimus tõukub sellest, et miks Te siis käisite enne valimisi seal Pikaliivas põllu peal kätega vehkimas, endine abilinnapea, praegu linnapea? Ütlesite, et siia tuleb kool ja ühesõnaga kakumäelased kõik arvavad siiamaani, et sinna tuleb kool. Et miks Te lollitasite kakumäelasi, et kas enne seda arupärimist nüüd tõepoolest nad arvasidki, et nad saavad oma kooli. Et ma nüüd ei teagi, mida ma nüüd pean kakumäelastele ütlema, et kas see, mida Te enne rääkisite, oli vale ja see, mis on praegu, on õige või vastupidi? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma nüüd ei teagi, nagu see on küsimus mulle või Mihhailile või veel kellegile, sellepärast et ma pole seal kandis kunagi käinud enne valimisi. Nii et mul on päris raske nagu sellele küsimusele vastata. Aga ma siis nagu vastan natuke teistmoodi. Et ma ei tea, kes seal käis ja mida ta lubas.
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Et Tallinna Televisioonis on isegi olemas pilt, kus Taavi Aas koos kaaskonnaga on seal. ... Et Tallinna Televisioonis on isegi olemas klipp, sellekohane, kus siis Taavi Aas koos oma kaaskonnaga seisab seal põllu ääres ja näitab laias kaares, käed käivad, et niimoodi "siia tuleb kool".
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Okei. Ma pean vist peeglisse vaatama. Nagu siis veel hommikul nagu seal ei olnud Taavi Aasa nägu nagu mind vaatamas. Aga ...
Küsimus jätkub - Helle-Moonika Helme Martin Helme
....
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah. Nagu ma ütlesin, mul on selles mõttes raske kommenteerida, mida Taavi Aas või keegi teine on kunagi kellelegi lubanud. Nagu mul ausalt öeldes nagu pole õrna aimugi nagu, kas ta rääkis seal sellest või mitte, mis ta rääkis, kus ta käis enne valimisi jne.
Ma lihtsalt räägin sellest, et ma olen tegelikult pärast seda nagu, kui sain juba abilinnapeaks, ma olen kohtunud kohalike seltside esindajatega, ma olen kohtunud linnaosa vanemaga. Ja me pikalt rääkisime sel teemal, et kas oleks võimalik Kakumäele siis kool ehitada. Noh, vaadates neid numbreid, mis on selles vastuses, mille Te saite, põhimõtteliselt tavaline loogika ja selline loogiline lähenemine ütleb seda, et kui praegu võib-olla Kakumäel ja seal ümbritsevates kantides on tõepoolest teatud kohtade puudus, koolis näiteks, siis see statistika näitab seda, et kohe-kohe see olukord hakkab muutuma. Et põhimõtteliselt, kui me näiteks teoorias hakkaksime ehitama sinna kooli järgmisel aastal, no nii kiiresti me ei jõua, siis on vaja projekti koostada, nagu on vaja see kooskõlastada jne, ehk me hakkaksime seda kooli ehitama kuskil aastal 2020, see oleks väga optimistlik stsenaarium, siis põhimõtteliselt see kool saaks valmis just siis, kui see koolilaste arv Haaberstis, kaasa arvatud Kakumäe, hakkab langema selle statistika järgi. Nii et põhimõtteliselt siis on suur küsimus nagu, kas on mõtet seda hakata tegema.
Teisest küljest ma võin öelda nii palju, et me oleme seda teemat arutanud mitte ainult seltside esindajatega, mitte ainult linnaosa vanemaga. Me oleme seda arutanud ka Haridusametiga. Ja meie arusaam on selline, et me jälgime järgmisel aastal ja vajadusel ka ülejärgmistel aastatel, me jälgime seda olukorda. Me monitoorime seda koolilaste arvu, mis on seal Kakumäel ja mis on ümbritsevates piirkondades. Ja siis, kui me näeme, et tõepoolest see statistika, mis siin on toodud, nagu ei vasta tõele, kui me näeme, et näiteks tõepoolest see arv on tegelikult suurem, kui see, mis on prognoositud, siis me hakkame seda teemat uuesti arutama ja siis me võib-olla jõuame nagu teisele, teistsugusele otsusele. Praegu on see otsus selline. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Ja aitäh abilinnapeale selle vastuse eest! Aga vajaksid mõned asjad siiski täpsustamist.
Et ma natukene aitaks ka kolleegi Helle-Moonika Helmet. Et mitte ainuüksi Tallinna TV-s ei ole klipid, vaid linnaosa vanem ka praegu sotsiaalmeedias räägib asumi inimestele, et jah, sinna kooli on vaja. Ja nüüd siin saalis ma kuulen, et seda kooli ei ole vaja. Et püüdke ikkagi nagu selgeks teha, kumb see seisukoht vastab.
Aga mu küsimus oleks selline. Et kuidas Te seda n-ö Kakumäe kooli vajadust determineerite asumipõhiselt? Sest et, kui mina näen seda piirkonda ligi 11 000 elanikuga, siis seda on rohkem kui Pääskülas inimesi, ja seda on sama palju umbes kui Nõmmel ja Kivimäel kokku. Et kas Te kujutaksite ühel või teisel juhul ette, et seal ei oleks üldse piirkonna kooli?
Ja need vahemaad, millest me seal räägime nüüd, on 5–6 km, eks ole, Õismäele. Öeldakse, et viige oma lapsed Õismäe kooli. See kindlasti ei ole kodulähedase kooli mõte.
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
No ühest küljest ma olen sellega nõus, teisest küljest noh, jah, ütleme niimoodi, et kui me hakkame nagu iga asumi puhul vaatama seda statistikat, siis on päris raske nagu seal tervikstrateegiat kuidagi paberi peale panna ja siis nagu lähenevalt sellest nagu edasi liikuda. Nagu ma ütlesin, et kuna Kakumäe tõepoolest on üks selline asum, mis areneb päris kiiresti. Ma võin öelda nagu, et näiteks minu meelest teine samasugune on praegu Kalamaja, Pelgulinn. See on teine üks selline asum. Varsti on mitte ainult Kalamaja, Pelgulinn, on Põhja-Tallinn edasi, nagu need samad Kopli liinid, kus praegu käib väga kiire arendus. Et iseenesest me oleme rääkinud ja suhelnud Haridusametiga, et needsamad kohad, kus noh, ...kui me vaatame seda statistikat, see oli koostatud ikka mitu aastat tagasi eks ju. Et ühesõna siis olid tendentsid ühed. Praegu võib-olla on tendentsid teistsugused. Aga selleks, et sellest aru saada, kas see tõepoolest on niimoodi, kas see statistika ikka ei ole päris see, mis meil on tänapäeval, sellepärast et äkki nagu need arengud läksid teist teed pidi võrreldes sellega, mida siis selle statistika autorid nagu omal ajal endale kujutasid, siis selleks me järgmisel aastal, ma arvan juba nagu esimesel poolel, hakkame siis seda tõepoolest monitoorima. Sest me vaatame nagu kiiresti arenevad need piirkonnad, kui palju rahvast sinna tuleb tõepoolest, kui palju sinna tuleb uusi kooliõpilasi ja siis lähtuvalt sellest, jah nagu ma ütlesin, me oleme igati valmis seda strateegiat korrigeerima sellepärast, et jah, ma siin räägin sellest strateegiast, mis on aastani 2021. Aga noh, kui me vaatame praegu, see oli 13-21. Praegu on juba 18. Ehk selles mõttes nagu see suurem osa nagu on juba läbi. Et kui me praegu siis proovime vaadata neid piirkondi, mis tõepoolest nagu arenevad väga kiiresti, no siis me vaatame. Kui tõepoolest see statistika enam nagu ei vasta ei tõele ja tõepoolest need orientiirid peaksid nagu natuke teistsugused olema, siis me võib-olla hakkame neid korrigeerima. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, teine küsimus, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh! Et ma natuke selle statistika osas võib-olla annaksin Teile vihjeid.
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Nii?
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Et ma olen kohalike elanikega ka seal suhelnud ja rääkinud. Ja nende käest saadav info on tegelikult selline, et Kakumäe lapsed käivad üle linna kümnes erinevas koolis, niimoodi laias plaanis võttes. Ja on ka veel selline asi, et kuna olukord on selline, et kuna meil ei ole oma kooli, siis inimesed on loomulikult läinud, otsinud võimalusi, ja väga paljud Kakumäe lapsed on sisse kirjutatud siis Kesklinna piirkonda, et nad saaksid käia siin koolis.
Ja ikkagi ma küsiksin. Et kas oleks võimalik ... Et see on hästi tore kuulda, et see arupärimine, millele Te vastasite, oli nagu väga selline otsene ja lõplik vastus. Mul on väga hea meel, et ma praegu kuulen, et Te olete avatud edasisteks aruteludeks ja kõikide asjade jälle uuesti avamiseks.
Aga äkki Te praeguses seisus ikkagi sünkroniseerite oma erakonna siseselt ära need seisukohad nii linnaosa vanema kui siis abilinnapea tasemel? Et Marek Jürgenson ei lubaks inimestele seal ühte asja ja tegelik, praegune see arupärimisele vastus oleks täiesti kardinaalselt vastupidine. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Mul on ikkagi palve. Et kui läheb paarkümmend sekundit üle ... Aga kui terve minut läheb üle, seda on juba natuke palju!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma siis proovin omalt poolt vastata nagu lühemalt. Et, ma ei oska kommenteerida, mida linnaosa vanem kirjutab sotsiaalmeedias. Ma ei ole seda postitust näinud. Näiteks seda konkreetset, aga vahetevahel ma näen, mida ta postitab, aga seda postitust ma ei ole näinud. Kui ta ütleb, et tema meelest oleks sinna kooli vaja - no see on tema arvamus. Et selles mõttes äkki nagu tema arvab sedamoodi nagu, et seal kool tõepoolest võiks olla. Kui me vaatame ikkagi statistilisi andmeid, kui me vaatame neid tendentse nagu, mida eksperdid on siis paberile pannud nagu, siis see on natuke rohkem kui puht emotsionaalne lähenemine. Aga ma kindlasti Marekiga võin veel kord suhelda, see ei ole mingi probleem. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Jätkaks enamvähem sama koha pealt. Et see Pikaliiva 69, sellele lisaks käisid üsna hiljuti, minu meelest Marek käis, äkki Eha Võrguga, teise abilinnapeaga, käis vaatamas Tiskre tee 12, kui ma peast seda numbrit ütlen. Jälle võimaliku kooli ja lasteaia kombinatsiooni kate. Et miks nad neid kohti külastavad, kui plaanis midagi ehitada ei ole.
Aga ma küsingi lasteaedade kohta ka, et teadupärast sinna ehitati üks lasteaed, mis oli väga kenasti vastu võetud. Suisa nõnda, et kopp oli maha löödud ja juba oli lasteaed täis. Et millised on plaanid järgmiste lasteaedadega, sest eesti lapsi on palju? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Et tõepoolest 6-rühmaline lasteaed sinna tuli - kokku siis 140 kohta. Ja põhimõtteliselt noh ütleme niimoodi, et see kindlasti leevendas olukorda. Võib-olla see ei lahendanud seda täies mahus, aga see kindlasti seda leevendas. Järgmine samm, mida me teeme, on siis Järveotsa tee 33 lasteaia välja ehitamine. Seal kunagi oli vist koolimaja, kui ma ei eksi, mis on juba ammu siis, põhimõtteliselt seisab niisama, seal ei ole kedagi sees. Et selle tondilossi asemele n-ö me ehitame siis uue, kaasaegse lasteaia, mis põhimõtteliselt peaks kindlasti Haabersti linnaosa olukorda lasteaiakohtadega parandama. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Härra esimees, lugupeetud aselinnapea! Kas ma kuulsin õigesti, et Te ütlesite, et prognoos näitab Kakumäe laste arvu vähenemist?
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ei, mina seda ei öelnud.
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aa, siis vabandust, siis ma kuulsin valesti. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Just. Üks väike märkus nagu. Et Kakumäe kohta ma seda ei öelnud. Aga statistika näitab seda, et Haaberstis tervikuna on lasteaiakohtade arv nagu langemas. Nii et, on langevustrendis nagu. Nii et selles mõttes sealt ei ole võimalik kuidagi seda Kakumäed välja võtta.
Aga nagu ma ütlesin, kuna me eelmisel aastal tahame ... järgmisel aastal tahame seda olukorda monitoorida, siis me proovime seda monitoorida nagu Kakumäe eraldi ja siis teised piirkonnad ka. Et Kakumäe ei ole Haabersti. Haabersti on linnaosa, Kakumäe on üks asum.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! See on igati positiivne, et te olete jõudu täis ja olete valmis esitama küsimusi minuti või 2 minuti käigus ja lugupeetud abilinnapea on valmis vastama küsimustele peale seda, kui juhataja on välja kuulutanud, et arupärimisele on vastatud. Püüaks ikkagi jälgida natuke protseduuri, isegi kui kell on juba pool üheksa!
Aga Mart Kallas, palun teine küsimus!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Ei, ma tahtsin seda küsimust täiendada. Et ma sain lisateavet. Et tähendab, Kakumäe osas ju ehitus käib hoolega ja ma isiklikult arvan küll, et seal mingit nihukest prognoosi, et laste arv väheneks seal lähematel aastatel, siis küll ei näe. Et aitäh Teile!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah, no ma võin sellele jällegi vastata samamoodi, et Haabersti ja Kakumäe on ikkagi kaks erinevat asja.
20:39 Päevakorra punkti alustamine - Avalduste ärakuulamine Avalduste ärakuulamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Nüüd on päevakorrapunktid läbi arutatud ja võime asuda avalduste ärakuulamise juurde. Riina Solman, palun!
Kõne - Riina Solman Riina Solman
Suur tänu! Hea volikogu esimees ja lugupeetud kolleegid, kes on veel saali jäänud, et teile ka suur tänu. Ja võib-olla ma alustaksin siis sellest, et kui Kersti Kracht meid ühel päeval siin noomis kõiki, et me peaksime kõik materjalid ja eelnõud korralikult läbi lugema, siis ma palun, et ta noomiks ka võib-olla oma kaaskolleege, kes ei ole kõiki tööprotseduuri reegleid läbi lugenud. Aga see selleks.
Mul on nüüd üle anda härra volikogu esimehele "Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele Tondiraba Spordikeskuse juhataja ametist vabastamiseks". Ja ma paari mõtet põgusalt puudutaks enne, kui ma selle eelnõu üle annan, sest aega on, aga ma väga palju aega kinni ei hoia.
Miks me nii arvame - seda me kõik kuulsime juba siin saalis. Ja mis mind eraldi ennast võib-olla morjendab on see, et kui üks linnaasutuse juht astus tagasi, võttis vastutuse, siis teist linnaasutuse juhti, kellel on samaväärsed eksimused, justkui hoitakse ja üsna niimoodi kindla järjepidevusega, ametis. Ja kuigi Tondiraba Spordikeskuse haldus- ja majandustegevus on korduvate auditite ja revisjonide käigus paranenud, tuleks meil asuda seisukohale, et linna hallatava asutuse juhtimine on tõsine materiaalse vastutusega väljakutse, mis vajab kogemust, oskusi ja teadmisi ning see ei ole noorte talentide leidmise katselabor või idufirma, kus võib õnnestuda või läbi kukkuda. Ja linnavalitsusel tuleks tunnistada eksimust juhtimiskogemuseta isiku määramisel hallatava asutuse juhiks avaliku konkursita.
Kui linnavalitsus soovib vabaneda linna ettevõtete ja allasutuste kohal hõljuvast korruptsiooni ja onupojapoliitika vaimust ning kuvandist, siis tuleb alustada sobimatute ja saamatute juhtide vabastamisest ning leida uued juhid avaliku konkursi ja kehtestatud pädevusnõuete kaudu. Aitäh tähelepanu eest!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! No nii! Nüüd on ka avaldus ära kuulatud!
Lugupeetud kolleegid! Annan teada, et järgmine linnavolikogu istung toimub korraliselt 4. oktoobril. Kuulutan istungi lõppenuks!
20:42 Istungi lõpp