Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 01.11.2018  
Istungi number: 18  
Istungi aeg: 16:00 - 18:33  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-01.11.2018.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
16:00 Istungi algus
Juhataja saabus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnavolikogu! Alustame 1. novembri istungiga!
Palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda kuni 5-minutilise avaldusega peale päevakorra ammendumist. Selleks vajutage puldil klahvi "Kõne". See on siis peale päevakorrapunkte, jah. Ja registreerunud on Ants Leemets.
Asume tänase päevakorra juurde! Tänases päevakorra projektis on meil 14 päevakorrapunkti. Kas kellelgil on ettepanekuid päevakorra osas? Jah, palun!
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Teen ettepaneku päevakorrapunkt nr 13 maha võtta päevakorrast! ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Päevakorrapunkt number 13 välja. Kus on meie jurist? Päevakorrapunkt number 13 välja. Kas on veel ettepanekuid? Ei ole. Lugupeetud linnavolikogu! Panen hääletusele 1. novembri istungi päevakorraprojekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 56 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on päevakord kinnitatud.
Nüüd mul on traditsiooniline küsimus sõnavõtuks registreerunutele. Kas keegi soovib esitada umbusaldusavaldust? Ei soovi tõenäoliselt.
Nii, aga kui me hakkame kõnedest pihta, siis meil on veel üks hea traditsioon. Täna meil on ka üks sünnipäevalaps, kellel ongi täna sünnipäev. Deniss Boroditš, palun! Palju õnne!
Nii! Enne päevakorra juurde asumist on meil võimalus kõikide fraktsioonide esindajatel esineda sõnavõtuga. Kas fraktsioonid soovivad seda võimalust kasutada? Reformierakond Kristen Michal. Vabandust, üks hetk. Ma vaatan, et veel Maris Sild ja Urmas Reitelmann. Palun! Kristen Michal, palun! Ja Kaido Kukk ka.
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Nii! Head volikogu liikmed! Ma annan täna üle Reformierakonna fraktsiooni poolt ühe eelnõu. Eelnõu puudutab valveperearsti teenuse lahendamist Tallinnas.
Kui ma meenutan 2017. aasta valimisi, siis üks peatükk või üks teema, millele me mandaati küsisime ja mis inimeste poolt oli väga positiivselt vastu võetud, oli lahendus probleemile, et tihtipeale ei saa perearsti juurde minna töö ajal alati ja tahaks peale tööpäeva minna, igal pool see ei ole kättesaadav, ja tihti ka nädalavahetustel. Meie rääkisime sellest 2017. aasta sügisel. Täna tegelikult ... või siin mõned päevad tagasi tuli ka Riigikontrolli audit, mis kirjeldab sama probleemi, et väga tihti EMO-d on ülekoormatud, sest inimesed võiksid saada abi perearsti juures, kas või valveperearstiteenusest, kas või natukenegi kauem lahtiolevast, kuid lähevad EMO-sse ja koormavad sellega EMO üle.
Nii et meie plaan peaks andma vastuse sellele, et igas linnaosas oleks õhtuti natuke kauem valveperearstiteenus lahti. Nädalavahetusel oleks ka Tallinnas olemas. Nii vabanevad ka EMO ressursid neile, kes siis vajavad tõsisemat abi ja kiiremini. Nii et ma loodan, et see eelnõu saab toetuse. Me teeme linnavalitsusele selle ülesandeks.
Ja teine asi, millest ma räägin, on liputeema, nagu te juba aimate. See sall on meil kaelas, kuni me siin puldis käime, kuni siin saalis lippu ei ole. Volikogu esimees moodustas omal suval komisjoni, mis sünnitas suure komisjonina hiire, jõudis järeldusele, et laualippe, või laualipukesi tuleks nihutada paremale ja saalis tuleks teha remont, et siia mahuks sinimustvalge ja nüüd on ainukene remont, mis siin teha tuleks, tuleks välja viia need inimesed, kellele ei sobi saalis olev sinimustvalge. Nii et ma loodan, et see remont juhtub võimalikult varsti. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Maris Sild, palun!
Kõne - Maris Sild Maris Sild
Aitäh! Austatud linnavolikogu liikmed, linnajuhid! Mind ärgitasid täna sõna võtma tegelikult kaks teemat või kaks muret seoses linnajuhtimisega Tallinnas. Esimene neist puudutab arupärimisele saadud vastust, mille septembris tegime koos Silver Meikariga ja millele alguses oli märgitud peale väide, et see on asutusesiseseks kasutamiseks. Ja seetõttu tahangi teada linnapea käest. Et kuigi see ei sisaldanud ühtegi isikuandmeid, et miks sinna selline märge oli peale pandud ja miks ta sellisele arupärimisevastusele alla kirjutas?
Ja teine teema on seoses siis Enno Tamme valimisega Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi ... Vabandust! Tallinna Tööstusparkide Aktsiaseltsi juhiks. Ja meie arvates on see ohtlik pretsedent, et Enno Tamm on taas kord linnasüsteemis juhtivale kohale määratud. Ja me arvame, et kahtlemata ei ole mõeldav Tallinna Linnavalitsuse juhtimisstiil, kus linna ettevõtete tippjuhid võetakse tööle ilma avaliku konkursita. Ja seetõttu esitame ka selle kohta arupärimise.
Kui juba linna hallatavate asutuste juhid valitakse avaliku konkursiga, siis on ainuõige, et sama põhimõte laieneb ka linna ettevõtetele. Nii et on aeg lõpetada sellised korruptsiooniohtlikud praktikad Tallinnas ja viia läbi ausaid ja läbipaistvaid juhtide valimisi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kaido Kukk, palun!
Kõne - Kaido Kukk Kaido Kukk
Tere! Austatud eesistuja, austatud kolleegid! Mina tahaks rääkida sellisest olulisest teemast nagu Talsinki tunnel. Et nagu te kõik ilmselt teate, siis Riigikogus on moodustatud Tallinna-Helsingi püsiühenduse rajamise toetuseks rühm, kuhu kuuluvad siis liikmed praktiliselt igast Riigikogus esindatud erakonnast. See näitab eelkõige seda, et poliitiline toetus sellele algatusele on olemas. Toetust tunnelile on väljendanud ka erinevad Tallinna Linnavolikogu liikmed, mida viimati nägime umbes kuu aega tagasi, kui vastavat Reformierakonna eelnõu siin arutati. Ja siis oma sõnavõttudes ma nägin pigem positiivset meelestatust teema osas.
Sellest lähtuvalt teen mina ja mõned minu kolleegid ettepaneku moodustada Tallinna Linnavolikogus Tallinna-Helsingi püsiühenduse rajamise toetusrühm. Toetusrühm on siis hea võimalus, et erakondade üleselt kaasa aidata tunneli projektile ja arutada neid teemasid Tallinna linna poolt. Samuti annab toetusrühm võimaluse kaasata ka meie Helsingi kolleege arutelusse, et juba eos oleks ka meie naaberlinna esindajad projekti ja teemaga seotud. Ja ühtlasi loomulikult ootame ühendusega liituma kõiki teisi linnavolikogu liikmeid ka, kes seda teemat oluliseks peavad! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Urmas Reitelmann, palun!
Kõne - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Austatud volikogu esimees, hääd kolleegid! Mind ajendas, või konservatiivide fraktsiooni ajendas tegema ühte ettepanekut linnapealt saadud vastus meie arupärimisele. Ja see puudutas nn kvoodipagulaste paigutamist Tallinna.
Ja tsiteerin, et riigi poolt on ... see inimeste hulk on 80. Ja linnapea vastus ütleb, et kuna need inimesed kõik, just nimelt allajoonitult kõik need inimesed, ei tule elama Tallinnasse, siis Tallinna volikogul puudub põhjus ja ka linnavalitsusel puudub põhjus pagulastega seonduvat teemat ülepea arutada.
Nüüd ma juhiksin teie tähelepanu ühele paberile, millele Eesti valitsus, Jüri Ratase valitsus, kirjutab alla detsembrikuus Marrakechis, see on ÜRO dokument, mis kannab inglisekeelset pealkirja Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. See on üks paber, mis on suhteliselt ilusate sõnadega, aga selles peitub saatanlik tõde. Elik siis korrastatud ja regulatsioon ... ja regulaarne migratsioon.
Mida see tähendab? See tähendab seda, et meile avatakse n-ö toru, kust hakkab tulema aafriklasi nii et paha hakkab. Ja selge on see, erinevad prognoosid ütlevad muide seda, et ka ilma selle korrastatud migratsioonita on järgmise 30 aasta jooksul aafriklaste arv kasvamas Euroopas. Praegu on neid umbes 9 miljonit, aga neid saab järgmise 30 aasta jooksul olema 150 kuni 200 miljonit inimest. Ja see on probleem!
Ja ma arvan, et siin on oluline, et Tallinna linn oleks mõistlik, unustaks ära kõiksugused erakondlikud vastuolud ja kemplemised ja me peame sellele hakkama otsa vaatama. See probleem terendab meie ees varem või hiljem - siin ei ole pääsu. Küsimus on ainult, millal see juhtub. Ja kõik maailma ja Euroopa linnade kohalikud omavalitsused tegelevad sellega. Mõistlik on sellega tegeleda ennetavalt. Ja selletõttu on konservatiivide fraktsioonil ettepanek kutsuda kokku ümarlaud, et neid probleeme arutada ja soovitavalt ennetada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Head kolleegid! Soovin teid tänada! Täna peaaegu kõik said ilusti kahe minutiga hakkama. Et püüame jälgida täna päeva jooksul ka edaspidi protseduuri.
Nii! Aga nüüd on kõik soovijad sõna saanud ja võime alustada päevakorra arutamisega!
16:14 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE186 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine 1. OE186 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 1 "Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Eduard Toman. Palun!
Ettekanne - Eduard Toman Eduard Toman
Austatud esimees, head kolleegid! Arvestades Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanekut, teen ettepaneku arvata haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisust välja Ester Öpik ja kinnitada komisjoni liikmeks Margit Hiiet. Palun teie toetust!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eduard Toman Eduard Toman
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekannet selles küsimuses ei ole. Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 60 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
16:16 Päevakorra punkti alustamine - 2. OE189 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine 2. OE189 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 2 "Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esimees Kalev Kallo. Palun!
Ettekanne - Kalev Kallo Kalev Kallo
Austatud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid! Võttes arvesse Helle Kalda ja Deniss Boroditši isiklike avalduste ning Tallinna Linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni ettepanekut ja Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni avaldust, teen ettepaneku arvata linnamajanduskomisjoni koosseisust välja Helle Kalda ning kinnitada komisjoni liikmeteks Deniss Boroditš, Vladimir Isakov ja Ants Leemets. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Et palun täpsustada. Et meil komisjoni koosseis on isik ... no, tähendab arvult on kinnitatud. Et praegu ma loen ja saan aru, et Ants Leemets läheb Yoko Alendri asemele vist. Aga kaks ülejäänud kodanikku lähevad ühe väljamineva isiku asemele. Et kas meil komisjon suureneb arvuliselt siis?
Ettekanne jätkub - Kalev Kallo Kalev Kallo
Komisjon ei suurene, kuna Deniss Boroditš peale selle, kui ta lahkus volikogust ja ka komisjonist välja langes, siis vahepeal tema asemel kedagi ei olnud võetudki.
Küsimus jätkub - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Tuleb tagasi?
Ettekanne jätkub - Kalev Kallo Kalev Kallo
Tuleb tagasi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 53 poolt, vastu kedagi ei ole, 2 erapooletu, on otsus vastu võetud!
16:18 Päevakorra punkti alustamine - 3. OE181 Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis "Eriilmelised lasteaiakohad Tallinna linna lasteasutustes", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale 3. OE181 Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis "Eriilmelised lasteaiakohad Tallinna linna lasteasutustes", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 3 "Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis "Eriilmelised lasteaiakohad Tallinna linna lasteasutustes", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Palun!
Ettekanne - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Head volinikud! Selle eelnõuga me siis palume teilt anda volitused Haridusameti juhile Andres Pajulale, et me saaksime osaleda Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis "Eriilmelised lasteaiakohad Tallinna linna lasteasutustes", kus meie omafinantseering oleks siis natuke rohkem kui 126 000 eurot ja siis sotsiaalfondilt me saaksime peaaegu 380 000 eurot. Ja selle rahaga me saaksime avada siis Tallinnas seitse uut rühma lasteaedades, mis tähendab seda, et tuleb 86 eriilmelise lasteaia kohta kuni aasta 2020, kuna projekti kestvus ongi juulikuuni 2020.

Nii et palume sellele toetust! Ja ongi kõik.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimus. Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Kas selle projekti puhul on tegemist sama projektiga, mida on riigi poolt ajamas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva Isamaast, kus üle Eesti jagatakse ligi 2,4 miljonit toetusraha?
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ei, see on eraldi projekt, mida Tallinn tegelikult juba teist korda taotleb.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja Maris Sild. Palun!
Kaasettekanne - Maris Sild Maris Sild
Austatud volikogu! Haridus- ja kultuurikomisjon arutas seda oma 24. oktoobri koosolekul ja otsustati hääletamistulemusega 9 poolt ja vastu ei olnud ega ka erapooletuid, toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ülle Rajasalu, palun!
Kõne - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Austatud eesistuja! Austatud volinikud! Põhimõtteliselt on see eelnõu, mis tegelikult väärib toetust.
Ainult et mul on lugupeetud abilinnapeale ja Haridusameti juhile pöördumine. Selles suhtes, et kui avati Kose Lasteaed, siis teatavasti oli ... Kose Lasteaias vabanes kaks individuaaltüüpi maja. Meie Pirita perearsti andmetel on Pirital erivajadustega laste arv perearsti andmetel üle 200. Pirita Linnaosakogu tegi ettepaneku Tallinna Haridusametile kasutada neid hooneid, need korda teha ja kasutada neid hooneid hariduslike erivajadustega laste rühmade moodustamiseks Pirita-Kose Lasteaia koosseisus. Saime vastuseks mille? "Ei, meil ei ole nihukest asja, me ei tee selliseid asju."
Ja nüüd meie ettepanek, volinike ettepanek ei lähe kuidagi nagu korda. Härra abilinnapea sellel alal, Te olete sellele alla kirjutanud. Aga mujalt raha Te tahate saada küll. Tegelikult on neid lapsi ... Ja ma vaatan, et kuhu te tahate need panna, millise lasteaeda neid teha. Pirital ju lapsed siin täiesti puuduvad. Kas Te ikka saate aru, kui palju on praegu Aspergeri tõvega lapsi, mis on avastatud juba alla 3 aastat?! On kerge autismi tunnustega, on käitumishäiretega, on keskendumisraskustega lapsed. Neid kõiki on võimalik 3-aastaselt olemasolevate spetsialistide kaasabil neid arendada selliselt, et nad kooli läheksid, oleksid nad teistega võrdväärsed.
See, mida Teie siin praegu teete, on minu jaoks täiesti tsirkus! Te ei hooli tegelikult meie lastest! Kust võtab Haridusamet, kui palju neid lapsi on? Te toote siia numbrid. Rääkige arstidega. Nad ütlevad Teile, kui palju neid tegelikult vaja oleks.
Aga aitäh teile! Ma loodan, et seda eelnõud tuleb toetada. Aga mõelge selle peale ka, kui palju meil neid lapsi tegelikult on!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis "Eriilmelised lasteaiakohad Tallinna linna lasteasutustes", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 61 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
16:25 Päevakorra punkti alustamine - 4. OE180 Tallinna linna liitumine Euroopa pestitsiidivabade linnade võrgustikuga 4. OE180 Tallinna linna liitumine Euroopa pestitsiidivabade linnade võrgustikuga
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 4 "Tallinna linna liitumine Euroopa pestitsiidivabade linnade võrgustikuga". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova. Palun!
Ettekanne - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh! Austatud volikogu esimees, head volinikud! Täna palun teie luba ja nõusolekut Tallinna liitumiseks pestitsiidivabade linnade võrgustikuga. Nimelt selle võrgustikuga liitumine annab Tallinnale juurde väga palju võimalusi, kuidas paremini kaitsta meie linnas elavate inimeste tervist ja meie looduskeskkonda ja meie liigirikkust.
Selle liitumisega kaasneb kohustus kaardistada ja välja töötada siis plaan, kuidas liikuda pestitsiidide vähendamise suunas. Kui rääkida siis täpsemalt pestitsiidide kasutusest nagu laiemalt ka, et siis statistika näitab, et Eestis on pestitsiidide kasutamine aasta aastalt tõusnud. Viimased andmed näitavad, et erinevaid pestitsiide kasutati Eestis 690 tonni, millest siis 300 tonni on glüfosaati sisaldavad pestitsiidid.
Nagu te võib-olla ka teate, siis Euroopa Komisjon keelas alates siis sellest suvest pestitsiidide, just glüfosaati sisaldavate pestitsiidide kasutamise avalikel laste poolt kasutatavatel aladel ja terviseasutuste läheduses. Teadusuuringutest on selgunud, et Euroopas on tervisekahjustustega seotud kulud, mida siis põhjustavad erinevad endokriinsüsteemi häirivad kemikaalid, mille hulka kuuluvad ka pestitsiidid, on Euroopas juba ligi 200 miljardit. Milline osa sellest on siis Eesti osa - selle kohta mul statistikat paraku ei ole. Et seda ei ole meil selliselt kaardistatud. Aga kui me vaatame statistikat selle kohta, kuidas inimeste tervis halveneb, siis me võime luua sealt seoseid. Ja kui rääkida nendest tervislikest seisunditest, mida siis erinevate pestitsiidide kasutamine inimestele võib põhjustada, siis sinna hulka kuuluvad näiteks alates siis diabeedist, ülekaalulisusest, kuni siis vähi ja Alzheimerini välja. Kõige tundlikumad on endokriinsüsteemi häirivate kemikaalide suhtes väikesed lapsed, arenevad organismid ja lapseootel emad.
Ja seetõttu palun ma teil toetada seda eelnõud, et Tallinn liituks pestitsiidivabade linnade võrgustikuga. See oleks Tallinnale ühtlasi ka kvaliteedimärk, sellepärast et sellesse võrgustikku kuuluvad väga uhked linnad. Siin võib välja tuua näiteks Luxemburgi, Strasbourgi, Kenti, Kopenhageni, Århus, Münsteri, Versailles ja veel teisedki linnad. Liitudes selle võrgustikuga, oleksime meie Ida-Euroopa esimene linn, kes sellel kaardil oma jala maha paneks.
Ma palun teil veel kord seda eelnõud toetada! Ja kui on lisaküsimusi, siis vastan. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, lugupeetud volikogu esimees! Austatud abilinnapea! Tundub olevat põnev ja vajalik projekt. Et küsiks lihtsalt täpsustavaid küsimusi. Et mõned näited selle kohta, kus Tallinna linnas pestitsiide kasutatakse. Ja mis võiks olla siis tegevuskava, vähendamise tegevuskavas need kolm põhilist esimest tegevust näiteks?
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
No meil on Tallinnas mitmeid kohti, kus kasutatakse veel pestitsiide. Kahjuks.

Kui rääkida linna enda asutustest, siis on üheks suurimaks kasutajaks praegu Kommunaalamet, kes kasutab seda siis teehoolduses. Aga see kogus ei ole kaugeltki nii suur, kui näiteks Eesti Raudteel. Ja selle liitumise üheks eesmärgiks ongi selle tegevuskava välja töötamine, aga millele eelneks siis see olukorra kaardistamine. Sellepärast, et kui me esitasime siis erinevatele asutustele küsimusi seoses pestitsiidide kasutamisega, siis me saime ... see pilt, mis avanes, tegelikult oli see, et inimestel on üsna vähene teadlikkus, et mis asjad need üldse on. Et selle teadlikkuse tõstmine on ka suur osa sellest projektist. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Jaa, aitäh! Selline küsimus, et kui suur see kogus on, mida siin Tallinnas umbes kasutatakse neid pestitsiide siis?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
No kui te vaatate seda eelnõu juures olevat küsitlust, siis Eesti Raudtee andis meile välja sellise numbri, et nemad kasutavad glüfosaati sisaldavat umbrohutõrjevahendid umbes siis 300 liitrit. Ja teiste kogused on väiksemad. Väheses koguses erinevaid pestitsiide kasutavad ka Tallinna Loomaaed ja Tallinna Botaanikaaed.
Küsimus - Wesse Allik Wesse Allik
Austatud eeskõneleja! Et palju ... mis oleksid alternatiivid nendele pestitsiitidele ja palju läheks maksma, kasutades mingeid muid, kas kemikaale või muid vahendeid?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova abilinnapea Züleyxa Izmailova
Aitäh selle küsimuse eest! Et selle liitumise üks eelistest ongi see, et liitumisel meil avaneb kõikide nende teadlaste, kes selles ühingus on - see on siis see Pesticide Action Network Europe -, kõikide nende inimeste siis töövili. Et sealt me saame siis infot selle kohta ja saame kasutada erinevaid siis võimalusi, mis just meile paremini võiksid sobida. Et praegu on väga raske nagu öelda seda, et millised meetodid kus kohas täpselt kasutusse läheksid, sellepärast et see ,need on väga erinevad siis olenevalt asutustest ja nende vajadustest. Et kui me mõnes kohas saame näiteks kasutada mingit bioloogilist, täiesti ohutut vahendit, siis võib-olla mõnes kohas me peame hoopiski kitkuma selle umbrohu lihtsalt välja, et see ... või mõnes kohas näiteks asendama haljastust mõningate meile rohkem omaste liikide vastu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Jaa, aitäh, lugupeetud abilinnapea! Mul on selline küsimus. Et mitmed linna ettevõtted, näiteks, või linna organisatsioonid, näiteks ka Tallinna Loomaaed, tegelikult ei näe võimalust, et oleks päris ilma pestitsiidideta võimalik hakkama saada. Et kuidas see olukord lahendada? Ma saan aru, et mitmed ettevõtted ei ole sellise radikaalse lahenduse poolt. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et no eks see on nagu ka plastiknõudest, ühekordsetest plastiknõudest loobumisega. Et alguses see tundub võib-olla mõeldamatu. Aga kindlasti saab ka kasvuraskusi ületades ja uusi lahendusi kasutusele võttes muuta nende ainete kasutamine siis ohutumaks.
Et kui me selle võrgustikuga liitume ja teeme selle kaardistuse, siis me tegelikult saame, ma usun, palju parema ettekujutluse, mis meil tegelikult toimub. Sest see algne, mul on tunne, ei ole piisav. Ja siit kumab läbi tegelikult see, et ei olda väga teadlikud nendes tegevustes. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Jaa, aitäh! Austatud abilinnapea! Ma saan aru – pestitsiidid on kõik kahjulikud. Seal nagu häid variante ei ole. Aga ometigi on siin lahvatanud ... näiteks sel suvel oli suur skandaal, kus seostati otsene vähki tekitav seos sellise populaarse asjaga nagu , mida näiteks Bauhof müüs alles kaks nädalat tagasi, ma nägin, nende letis.
Et kas meil on linnas mingisugune ülevaade ka, mida need pestitsiide kasutavad ettevõtted kasutavad? Ja kas nagu tõestatult juba eriti ohtlikud ained on nende kasutuses? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Jah, aitäh küsimuse eest! Et tõepoolest seesama Eesti Raudtee kasutabki ... Roundup on sellepärast ohtlik, et seal on erinevad ained segamini. Ja see sisaldab glüfosaati ja seda kemikaali kasutatakse Eestis väga palju. Kokku on 30 ... või, vabandust, 43 selle toimeainega toodet Eesti turul. Ja praegu meil sisuliselt puudub nende üle kontroll. Aga Euroopa Komisjoni vastuvõetud otsusega me saame vähemalt nüüd välistada nende kasutamise piiramist siis eriti tundlikel aladel nagu on tervishoiuasutused ja laste mänguväljakud ja laste õppeasutused. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, teine küsimus, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Jaa, aitäh! Selline küsimus. Et ma sain aru, et Eesti Raudtee on see, kes tegelt kõige rohkem kasutab seda. Aga ma mäletan vanast ajast, et raudtee, see on nagu riik riigis. Et sa võid küll teha igasuguseid asju, aga noh, nemad elavad mingi teise loogika järgi ja ... et näiteks kui Tallinn liitub nüüd selle asjaga ja Eesti Raudtee ütleb, et noh aga, et "teie võite liituda, aga mina oma raudteed hooldan". Et kas tähendab linnal, kui linn liitub sellega, siis see automaatselt tähendab, et Eesti Raudtee enam ei saa seda kasutada? See on nagu mu küsimuse nagu mõte.
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Ei, see ei tähenda seda. See tegelikult tähendab eelkõige seda, et linna enda aladel, seal, kus tal on kontroll, et seal vähendatakse pestitsiidide kasutamist.
Ma ei taha olla nii pessimistlik ja ma ikkagi usun, et positiivsed muutused on võimalikud ka Eesti Raudtee ettevõttes. Et tänapäeval on väga palju erinevaid tehnoloogilisi lahendusi juba ka, mida kasutatakse näiteks mahepõllumajanduses, et ei pea enam käsitsi kitkuma, seda võib teha ka robotitega. Ja võib-olla tahab Eesti Raudtee olla eesrindlik ja roheline ettevõte ja tuleb sellega väga kergesti kaasa. Ma ei ennustaks midagi halba. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Vesse Allik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Wesse Allik Wesse Allik
Jaa, et jätkuks eelmisele küsimusele. Et kas sellega liitumine maksab linnale midagi? Kui ei maksa ja siis, kui tuleb välja, et erinevad uuemad lahendused on oluliselt kallimad, siis kas ka Tallinn on nõus lisaks, noh, ütleme siis otse välja "plekkima"?
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh selle küsimuse eest! Liitumine ja liikmeks olemine ei maksa midagi. Sealt me saame just vastupidi teadmisi, saame kogemusi vahetada. Mida näitavad nagu teiste linnade kogemused, siis need kulud ei suurene oluliselt ja ma arvan, et linn on nõus, juhul kui peaksid need veidike suurenema kohati, siis inimeste tervis on ikkagi esikohal ja inimeste tervise pealt ei saa kokku hoida. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh, lugupeetud ettekandja! Kolleeg Argo Luude juba küsis ühe küsimuse ära, mis ma tahtsin küsida Eesti Raudtee kohta.
Aga ma küsiksin siis, siin on kirjas ka, et Vabaõhumuuseum ja Tallinna Loomaaed, kus on teatavasti probleem närilistega ... Ja noh, seal Te tahate ka siis, ütleme, need rotimürgid ja need keemilised mürgid siis välja viia. Ja siin on ka kirjas, et tegelikult bioloogiline tõrje ei ole osutunud efektiivseks ehk siis n-ö kahjurite kokkukorjamine.
Kuidas Te väldite siis Tallinna linnas näriliste vohamist tulevikus? Kuidas Te ette kujutate?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova abilinnapea Züleyxa Izmailova
Selle vastuse annabki meile selle tegevuskava välja töötamine ja sellele eelnev kaardistus. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Ma vaatan, siin selles päevakorras on öeldud ka seda, et tegevuskava läheb siis 2019 aasta linna eelarvest maksma 30 000 eurot. Ja see on siis alles tegevuskava. Aga kas tegevused, mis sellele järgnevad, siis Te tulete uut taotlust esitama, et lisaraha küsima?
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh selle küsimuse eest! See 30 000 siis sisaldab mitte ainult tegevuskava, vaid ka sellele eelnevat põhjalikku kaardistust olukorrast meie linnas. Ja ka kampaaniaid, mis siis on suunatud just avalikkusele. Et paraku on tänapäeval meil Eestis veel sellised seadused, kus eraisikutel on võimalus osta poest sedasama Roundupi ja kasutada seda oma aias. Väga paljud seda ka teevad ja ei ole üldse teadlikud, et see on ohtlik lastele või koduloomadele jne. Et me tahame eelkõige inimesi harida ka selles osas, et nad oskaksid ennast kaitsta. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Keit Pentus-Rosimannus, palun!
Küsimus - Keit Pentus-Rosimannus Keit Pentus-Rosimannus
Aitäh! No muidugi tuleb pestitsiidide kasutamist vähendada. Ma arvan, et siin ei ole isegi mingit väga suurt küsimust. Aga kui seda teeb ainult Tallinn, siis mulle tundub, et see tegelikult ei ole piisav. Lihtsalt ei ole võimalik lahendada seda kuidagi nagu väikeste tükkide kaupa mosaiigina Eesti-siseselt. Et kas teil on olnud mingisuguseid läbirääkimisi või kontakte Tallinnat ümbritsevate valdadega? Et see ring ja liitujate hulk oleks suurem. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh selle küsimuse eest! Absoluutselt nõus sellega, et tegelikult võiks kogu meie riik olla mahe ja öko. Sellise suuna on näiteks võtnud Šveits. Nemad on asunud siis koostama sellist üleminekuplaani, et kuidas muuta kogu põllumajandus ja üldse riigis mitte kasutada ohtlikke pestitsiide. Et lähivaldadega ei ole veel läbirääkimistesse asunud sellel teemal, aga kindlasti teeme seda, sellepärast et loodan, et selline Tallinna initsiatiiv tõmbab endale järgi ka teised ja ma arvan, et see eeskuju on väga oluline. Et kuna Tallinn on Eesti kõige rahvarohkem koht, on väga oluline, et me selle algusega just nagu ise hakkama saaksime minu arust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Lugupeetud abilinnapea! Et seletuskirjas on ka toodud ja nüüd korduvalt olete väitnud, et Eesti Raudtee on kõige suurem siis Tallinnas pestitsiidide kasutaja või umbrohutõrje kasutaja, aga samas nad toimetavad mitte Tallinna haldusalas ehk siis raudteerööbastel. Ja kindlasti teate, et selle kasutamine on seotud just nimelt inimeste ohutusega, et seda umbrohutõrjet kasutatakse seal, et inimeste ohutus oleks tagatud, et seal ei kasvaks rohtu, ei kasvaks võssa jne jne. Ja see on ala, kus ka inimesed ei liigu, ei tallinlased ega ka külalised, et seal on tegelikult keelatud liikumine. Kas Teil isiklikult on teada mõni meetod, kuidas vältida siis ilma umbrohutõrjeta raudteede rohtu ja võssa kasvamist? On see mõni meetod maailmas kuskil veel olemas olnud või on teil midagi teada sellest? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh selle küsimuse eest! Et kuigi võib-olla kuskil tara on ees ja inimesed päris hästi liikuma ei pääse, siis nagu me teame juhtumeid, siis pestitsiidid levivad keskkonnas väga kiiresti ja eriti seda siis veel, kui on näiteks tuul. Need on ohtlikud ka meie tolmeldajatele jne. Et ma olen seda asja uurinud; ma ei ole praegu veel enda tarkusest leidnud piisavalt head alternatiivi, mis ei kahjustaks neid erinevaid ohutusseadmeid raudteel. Aga ma ise loodan, et koostöös näiteks Tallinna Tehnikaülikooliga, kui Eesti Raudteel peaks olema see huvi, siis võiks välja töötada mingisuguse, kas või mingi niidukroboti, kes seda võiks seal teha. Miks mitte?! Mahepõllumajanduses on sellised asjad täiesti kasutusel.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, teine küsimus, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh! Tegelikult see ... kuna Te ei vastanud mu eelmisele küsimusele ja ütlesite, et ma saan vastuse siis, kui see projekt on ükskord teoks saanud, siis ma siiski küsin, et kui siis tõesti lõpuks see projekt, projekti käigus on siis probleem ära kaardistatud ja alternatiivsed meetodid on siis välja selgitatud. Kas sinnamaani tohib siis siiamaani kasutusel olevaid mürke rottide ja teiste näriliste tõrjeks kasutada? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh selle küsimuse eest! Jah, et kui Te loete seda eelnõud, siis seal on kirjas, et me peame 3 aasta jooksul siis töötama välja selle tegevuskava, kuidas vähendada. Et see ei ütle meile, et me ei tohi selle aja jooksul mitte kasutada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab keskkonnakomisjoni esimees Enno Tamm. Palun!
Kaasettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Keskkonnakomisjon arutas nimetatud küsimust oma 22. oktoobri koosolekul ja otsustas hääletamistulemusega 12 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun seda toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Mis eelnõu Sa toetad praegu?
Kaasettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Kuidas?
Küsimus jätkub - Ants Leemets Ants Leemets
Mis eelnõu Sa toetad praegu? Vaata järgi jah.
Kaasettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
See on pestitsiidide ... "Tallinna linna liitumine Euroopa pestitsiidivabade linnade võrgustikuga", otsuse eelnõu number 180.
Küsimus jätkub - Ants Leemets Ants Leemets
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna linna liitumine Euroopa pestitsiidivabade linnade võrgustikuga". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 58 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu, on otsus vastu võetud.
16:46 Päevakorra punkti alustamine - 5. Lindude toitmisest linnas 5. Lindude toitmisest linnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 5 "Arupärimisele vastamine", Isamaa fraktsiooni aseesimees Mart Luik "Lindude toitmisest linnas". Arupärimisele vastab abilinnapea Züleyxa Izmailova.
Lugupeetud kolleegid! Palun teie tähelepanu! Nagu te näete siin päevakorras meil on terve rida arupärimisi ja nagu me teame arupärimisele vastamise käigus sõna ei saa ehk siis meil arutelu ei toimu. Ja on ka arusaadav et headel kolleegidel tekkib soov küsimuse käigus enda arvamust meile pakkuda, mis on täitsa aktsepteeritav, kuna me leppisime kokku, et iga volikogu liige sõnastab küsimusi nii, nagu ta seda õigeks arvab. Aga mina palun jälgida protseduuri. Et mina rohkem seekord, kui on ette nähtud aega küsimuse esitamiseks, ei anna. Palun!
Ettekanne - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh! Austatud Mart Luik, olete mulle esitanud arupärimise, millele vastasin kirjalikult. Ja et kui soovite, võib-olla on Teil nagu lisaküsimusi, siis palun!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Aitäh vastuste eest kirjalikus vormis! Mõne asja ikka küsiks juurde, nii palju, kui reglement ette näeb. Ja üks põhiline küsimus, mida ma sealt välja ei lugenud, et milline oleks nagu linna hinnang, et kui suur see probleem tegelikult on. Noh me võib-olla siin sageli volinikena hindame neid sihukeste ajaleheartiklite pinnal, aga kas te olete seda kuidagi terviklikult kaardistanud, kus need kohad on, kus lindude toitmine või linnaloomade ja -lindude n-ö kohanemine linnaga on probleemne? Et kui suur see probleem üldse on? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et siin ei ole probleem mitte lindudes, vaid probleem on inimestes ja nende väheses teadlikkuses. Et kui vaadata, mis nagu riigis toimub, siis see tegelikult ei ole suur probleem. Et noh, näiteks kas või siin välja tuua seda, et igal aastal käib siis Eestis väga palju jahituriste, kes tapavad tuhandeid veelinde. Ja kui võrrelda nüüd neid numbreid, siis need ei ole ...Tallinnas ei ole see suur probleem. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh! Austatud abilinnapea! Mul on küsimus, mis puudutab samuti inimesi. Ja võib-olla natukene läheb teemast mööda, aga olles kunagi elanud kortermajas põrkusin ma kokku selle probleemiga, et kaaselanikud armastavad toita linde, millega tekib tohutult probleeme. Tuvid, kajakad et cētera et cētera ja see on teinekord päris talumatu olukord. Kas linnakodanikul on ka mingisuguseid hoobasid, kas tal on mingit võimalust kellegi poole pöörduda? Mina ei tea, linnaosa valitsuse poole, munitsipaalpolitsei poole, mis iganes. Et teinekord on asjad nagu väga antisanitaarsed. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et kui nüüd võtta aluseks see, et keegi inimene toidab mingit looma või lindu, siis see tegevus Eesti Vabariigis ei ole keelatud ja õiguskantsler on sellele ka andnud oma hinnangu, et väidetavalt oleks see siis inimeste põhiõiguste riive ja paraku me ei saa kellelegi selle peale politseid kutsuda. Me peamegi lihtsalt tegema rohkem ja rohkem teavitustööd. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Aga siiski, natukene arutleks selle üle Teie abiga, et milliseid meetmeid me veel saame rakendada lisaks teavitustööle? Ma saan aru, et ikkagi mõnes kohas, kas kasutatakse sellist n-ö hoiatuse ... või ütleme, seda noomimise süsteemi? Et on mingid inimesed valvel, minu pärast on need siis mupolased või mingid muud linnaosa tegelased, kes kutsuvad inimesi korrale, kui seal käib selline ... Sildid on väljas, aga ikkagi kõik tulevad oma saiapätsiga. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh selle küsimuse eest! Et paraku jah, nagu ma juba eelnevale küsimusele vastates viitasin, et seadus meil ei võimalda sellist noomimist teha, aga võttes arvesse, et lähenevad valimised, siis Te võiksite ju proovida ise kampaaniat teha, et "Ära toida luike!" või midagi sellist. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Et tõesti, see on kurvastav probleem. Aga kuidas Te hindade, kui palju neid hukkuvaid loomi ja linde on, kes siis inimtegevuse tagajärjel, ületoitmise tagajärjel Tallinna linnas otsa saavad?
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et meile on teada tõesti need üksikud juhtumid. Sellist ülevaatlikku statistikat meil ei ole, seda kaardistust ei ole tehtud. Sellepärast, et tihtipeale need loomad ei sure selles kohas, kus nad on selle mürgistuse saanud ja seetõttu on võimatu meil seda niimoodi statistikat selle üle pidada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Hea lugupeetud ettekandja! Aitäh! Kui me siiski puutume nende linnalindude puhul ka teinekord kokku sellise, no ütleme, populatsiooni kontrollimatu suurenemisega ja sellest tingitud ka müra ja väljaheitelise reostusega. Kuidas siis linn neid probleeme lahendab ja kas siis selle lahendamise juures kumb on Teie arvates primaarne, kas inimene või lind? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh selle küsimuse eest! Et ma tean, et meil Tallinnas ei ole selliseid probleeme. Meil kunagi oli hästi suured tuvide parved Tallinnas, aga praegu me ei näe ju neid enam. Et mina leian, et on väga oluline, et inimene suudaks elada loodusega kooskõlas ja inimene ei ole loodusekroon ja meil on endal loodust vaja, et ellu jääda. Ja seega peame proovima kuidagi tasakaalus olla. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jah, aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Eelmise koosseisu ajal olid Keskkonnaameti haldusala puudutavad küsimused abilinnapea Arvo Sarapuu all. Nüüd on see Teie kureerida. Ja tol ajal oli probleeme linnas hulkuvate loomadega, nimelt kassidega. Ja oli selline teenusepakkuja nagu Larissa Kozõreva, kes siis Tallinna linnalt sai 400 000 eurot. Ja ta tegelikult tegi sellest sellise huvitava iseloomuga majandusharu, mis siis tähendas seda, et ta kasseeris linnalt ravimite raha ja hukkamise raha. Pärast seda ehitati, kui me sellele tähelepanu juhtisime volikogus, Paljassaarde loomade varjupaik.
Kas Te teate, kas Teie haldusala töötajad teevad veel eelpool nimetatud Larissa Kozõrevaga koostööd? Ja kas nüüd on selle loomade ja nende varjupaika viimisega, ütleme, lood eetilised, mis siis pehmelt öelda mõned aastad tagasi veel ei olnud?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Hea kolleeg! Palun jälgida protseduuri!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Et jah, et no ma vastan kiiruga, kuigi see ei ole päevakorraga seotud küsimus. Siis ma tean, et Larissa Kozõrevaga ei tehta koostööd. Mina isiklikult temaga ka koostööd ei tee, kuigi ta on püüdnud mulle läheneda. Minul on temaga isiklikult olnud probleeme sellega, et nad võtsid omale sinna varjupaika ühe kodusea ja jätsidki ta sinna elama. Kuigi talle oleks saanud pakkuda nagu päris kodu, siis nemad otsustasid, et nad teevad selle oma mingiks, ma ei tea, vapiloomaks. Ja nüüd see notsu peabki elama seal kogu aeg, selles asutuses. Aga meie ei tee temaga koostööd.
Ja kui Te soovite näha, kuidas need loomad on Paljassaares hoitud, siis Te võite iga kell sealt läbi astuda, jalutada nende koertega, tuua kassidele kassitoitu ja veenduda selles ise. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud.
16:56 Päevakorra punkti alustamine - 6. Tualettide puudus Tallinna kalmistutel 6. Tualettide puudus Tallinna kalmistutel
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 6 "Arupärimisele vastamine", Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liige Mart Kallas "Tualettide puudus Tallinna kalmistutel". Arupärimisele vastab abilinnapea Züleyxa Izmailova. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Lugupeetud volikogu liige, ma vastasin Teie küsimustele kirjalikult, et kui Teil on lisaküsimusi, siis vastan neile suurima rõõmuga.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh! Lugupeetud aselinnapea! Et küsimus on selline, et linnakodanik, kes korraldab pikka aega juba surnuaias seal igasuguseid ekskursioone ja temast ongi ajendatud minu arupärimine. Et ta väitis, et seal kõik need tualetid on vene ajast ja neid absoluutselt ei hooldata ega koristata, nad on jubedas olukorras. Et kes koristab neid ja kui tihedalt ja mida saaks paremini teha? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh selle küsimuse eest! Et hiljuti tegi linn ka uuringu kalmistute kohta, et saada tagasisidet rahulolu kohta. Selle uuringu tulemusena ei olnud ühtegi kaebust selle küsimuse osas. Et Te andsite mulle selle kirjavahetuse selle konkreetse kodanikuga, et ma töötan selle läbi, ma lähen tutvun olukorraga ise kohapeal ja ma võtan temaga ühendust. Et võib-olla me saame leida mingi lahenduse. Ma tean, et Tallinnas on üldse tualettidega probleem, mitte ainult kalmistutel. Aga see on sihuke komplekssem küsimus, mida peaks lahendama. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Ma küsiksin seda, et kui Te nüüd lähete, siin on nagu kirjas, et kalmistute eripära seisneb selles, et tõesti kanalisatsiooni ja veevarustust ei saa seal igale poole rajada, et neid tualette siis rohkem ka sinna teha kalmistutele, aga me ju teame kõik, kuidas iga viimane kui ehitusobjekt on täis neid ajutisi tualette, mida saab ka rentida. Et äkki te kasutate siis, kui te inspekteerite neid kalmistuid ja näete seal mingeid kitsaskohti, et äkki te siis rendite kusagile kas või neid ajutisi tualette? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh küsimuse eest! Et oleme seda arutanud ka omavahel, aga ka nende ajutiste käimlatega on nagu see probleem, et neile peab olema tagatud ligipääs, sest neid peab väga tihti hooldama. Ja meie kalmistud on sellised metsatüüpi kalmistud, et ka neile on nii esteetilises kui ka füüsilises mõttes üsna keeruline kohta leida. Et ma arvan, et pigem leida mingi püsivam lahendus, mis oleks ka silmale esteetiline ja ei vajaks nii palju hooldust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra volikogu esimees! Lugupeetud aselinnapea! Et ma küsin nüüd selle bussisõidu kohta ka, et proua oli tõsiselt mures, et näiteks laupäeviti ja pühapäeviti, kui bussid käivad õudselt harva seal, et pikk ootamisaeg ja kõik nihukesed, et kas seal annab äkki mingil perioodil näiteks tihendada seda või ... näiteks hommikul ja mingil lõunast tagasi, või midagi, kuidagi nihukest varianti?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh selle küsimuse eest! Et ma tahaks lihtsalt täpsustada, et transpordiküsimusi Tallinnas ei korralda mina, et võib-olla siis pöördute näiteks Tallinna Transpordiameti poole selle küsimusega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Züleyxa Izmailova Züleyxa Izmailova
Aitäh!
17:00 Päevakorra punkti alustamine - 7. Seksuaalvähemuste propaganda Tallinna lasteaedades ja koolides 7. Seksuaalvähemuste propaganda Tallinna lasteaedades ja koolides
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 7 "Arupärimisele vastamine" Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Urmas Reitelmann "Seksuaalvähemuste propaganda Tallinna lasteaedades ja koolides". Arupärimisele vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah, aitäh! Aga kuna arupärimisele on vastatud, siis, kui on lisaküsimused, ma võin proovida nendele vastata. Ja ongi kõik. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Jaa, aitäh, selle kirjaliku vastuse eest! Ja lisaküsimus on ka täitsa olemas. Ma väikese märkusena võiksin öelda, et meil oli viis küsimust. Ja vastus on praktiliselt kahel A4 lehel, millest 2/3 võtab enda alla sissejuhatus, mis sisaldab viiteid väärtustele, eetikale, põhimõtetele etc etc. Ma tean, et Te ise muidugi neid vastuseid ei koosta. Et olge hea, öelge oma nendele kirjameestele seal edasi, et sellised preambulid ei huvita mitte kedagi; sellist üldsõnalist juttu ei viitsi mitte keegi lugeda. Ja tulevikus oleks lihtne, kui on küsimus, siis on ka lihtne vastus.
Aga vastused on arusaadavad, välja arvatud vastused kahele küsimusele, kus on viidatud, et Haridusamet ei kogu ega koonda vastavasisulist informatsiooni. Ja siit on minul küsimus. Ja see ei puuduta mitte ainult seda järelepärimist, vaid küsimus on üldine.
Mul on jäänud ettekujutus, et Tallinna Linnavolikogu on linnavalitsusele tööandja. Ja kui volikogu liige või fraktsioon, ükskõik, kes esitab linnavalitsusele ükskõik millise küsimuse, siis see ei kuulu mitte arrogantsele ülbitsemisele, vaid see küsimus saab ka vastatud.
Ja minu küsimus on nüüd sellest. Et kui Haridusamet ei kogu ega koonda ja siis küsimuse peale, kas ei peaks ta siis hakkama koguma ja koondama, et see küsimus saaks vastatud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Üks hetk palun! Hea kolleeg! Te just ütlesite, et abilinnapeal läks 2/3 tekstist sissejuhatuseks. Teil läks 90% Teie küsimusest sissejuhatuseks. Palun jälgida protseduuri! Järgmine kord ma katkestan. Aitäh! Palun!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma omalt poolt tahaksin ka lisada nagu, et vaadates Teie arupärimise teksti, me näeme siin, et siin on täpselt nagu suur preambula, kaks suurt lõiku ja siis tulevadki küsimused. Aga no erinevalt Teist ma ütleks, et ma arvan, et preambul ei ole iseenesest selline mõttetu asi, mida keegi ei loe. Eriti, kui seal kirjutatakse väärtustest ja demokraatiast jne. Et ikkagi need ei ole sellised tühised asjad nagu, mida keegi ei loeks.
Mis puudutab seda vastust, siis mina siin midagi arrogantset nagu ei näinud. Kuna Te küsisite konkreetsete asjade kohta, siis tuli ka konkreetne vastus, et Tallinna Haridusamet ei kogu sellist informatsiooni. Järelikult vastus on see, et meil ei ole selliseid andmeid, kuna me seda ei kogu.
Ja küsimus ise - vastus. Kuna meil ei ole Haridusametile ega mulle konkreetselt ega minu teada ühelegi koolijuhile laekunud informatsiooni, et selle teemaga meil oleks kuskil probleeme olnud, siis ma hästi ei usu nagu, et me peaksime hakkama vastavasisulist informatsiooni koguma. Juhul kui sellised kaebused või sellised kirjad meile hakkavad tulema, siis mina seda ei välista, et võib-olla hakkamegi ühel päeval koguma, aga siiamaani pole laekunud. Seega mõtet ei näe. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud abilinnapea! Ma ei tea, millest Te Reitelmanniga kirjutate seal, aga minu küsimus on see, et mida Teil on öelda seksuaalvähemuste propagandast Tallinna lasteaedades ja koolides? Mis olukord on siis?
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Olukord on selline, et meie andmete järgi sellist propagandat meie lasteaedades ja koolides ei tehta. Aitäh! Üks omaette küsimus, mis on propaganda? Ma arvan, et siin igaüks nagu, noh, omab oma arvamust selle kohta.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Aitäh! Küsimus on Teie vastuse kohta. See on siin kolmas küsimus, kolmas vastus ja kus on siis küsitud, et millised on olnud meetmed, et tõkestada jne, jne lõpeb ajupesu lastele? Ja vastus on see, et õppe- ja kasvatustöö eest vastutavad haridusasutuste juhid. Et kas ma saan siis õigesti aru, et põhimõtteliselt, kui mingisugune lobist nagu läheb lobistab haridusasutuse juhi ära, siis põhimõtteliselt võib seal koolis teha mida tahes, sellepärast et kõik sõltubki ainult haridusasutuse juhist või kuidas see asi nagu korraldatud on? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Noh, ütleme, esiteks on olemas laste vanemad, hoolekogud jne. Kui mõni lobist tuleb ja siis nagu tekib mingi selline olukord, millest Te räägite, siis ma arvan, et see informatsioon ühel või teisel moel jõuab ka Haridusameti ja minuni. Teiseks, loomulikult Haridusamet jälgib seda, mida teevad koolijuhid. Et ei ole nii, et koolis toimub ainult see, mida koolijuht ise arvab nagu õigeks. Ja lisaks, mis on kõige tähtsam, ma arvan, on olemas õppekavad, ja neid järgitakse koolitöö koostamisel ja korraldamisel. Nii et, mul on väga raske nagu ette kujutada olukorda, mille Te kirjeldasite. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh, lugupeetud ettekandja! Tulles tagasi selle juurde, et siin oli enne pikalt, laialt juttu preambulist ja selle tähtsusest ja Te ütlesite, et preambula on väga tähtis. Ja siit ma loen siis välja ... Ma loodan, et Te olete ise selle oma vastuse preambuli läbi lugenud. Et siin on kirjas, et põhikooli I kooliastmes õpitakse inimeseõpetuses teemal "Minu ja minu pere", et pered on erinevad. On loetletud ema ja isaga pere, üksikvanema pere ja kasupere.
On Teile ikkagi teada, et II klassi inimeseõpetuses on sees ka kahe emaga pere? See on täiesti konkreetselt olemas. Ja selles mõttes, miks ei ole siis siia preambulisse sisse pandud? Ja kuidas Te sellesse suhtute?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma täpsustaks. Kus see konkreetselt on?
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
....
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Kus koolis?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev abilinnapea Vadim Belobrovtsev
Ei no, mitte isegi kus koolis nagu. Millest me räägime? Kas see on mingi õpik? Kas see on mingi lisamaterjal? Kas see on ... Mis asi see on? Kas õppekavas on olemas selline asi?
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, see on õppekavas olemas. Ja mine näita talle. Mine näita. Kadri näitab Teile kohe seda.
Tallinna Linnavolikogu liige - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
....
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
On. Ja kasutatakse küll.
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Nii?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah.
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nõunik-abi - Kadri Vilba Kadri Vilba
II klassi õpik.
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Okei. Aga ma ei tea, mis õpik see on. Marika, oskad Sa kommenteerida seda? Sest see ei pea olema konkreetne õpik.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Üks hetk palun! Meil siin tekib selline olukord, et head volinikud suhtlevad omavahel ja linnavalitsuse esindajaga ja siis ka ametnikuga, ja ka inimesed käivad ringi. Et kui teil on küsimus, mida te soovite täpsustada, siis täpsustage seda küsimust. Selleks on teine küsimus või uus arupärimine. Sellist arutelu meil ei hakka toimuma! Urmas Reitelmann, teine küsimus, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Jah. Ma tahtsin täpsustada, härra abilinnapea. Et kuidas ikkagi Haridusamet neid haridusasutuste juhte jälgib ja kontrollib? Te mainisite, et nad teevad seda. Aga mil moel? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Küsime konkreetselt Haridusametilt.
Sõnavõtt - Marika Pettai Marika Pettai
Haridusamet, Marika Pettai, hariduskorraldusosakonna juhataja. Et ma võib-olla siis alustan sealt, et meie juhid on konkursi korras värvatud, arukad, spetsiaalse haridusega. Ja nende ülesanne on siis koolis rakendada riiklikut õppekava, mis on riiklikul tasemel välja töötatud spetsialistide poolt, millele on ka tehtud õpikud teemade kohta, kuidas neid käsitleda. Ja ma usun, et meie juhid ei vaja selleks ekstra kontrolli. Kui Te viitate, et seda kontrolli on vaja, me teeme seda. Aga tegelikult ma siinkohal võib-olla siis inimesena ütlen, et ma ei saa Teie teemapüstitusest päris hästi aru. Et kui on õpikus ema ja isaga pere ja ühe lapsevanemaga pere ja kahe siis vanemaga pere, kellest mõlemad on näidatud n-ö naissoost, need võivad ju olla ema ja vanaema - me ei saa ju pead liiva alla peita. Need peremudelid on ju olemas. Aga me ei pea seda ju propageerima või võtma seda kui homopropagandat. Või ma saan millestki valesti aru, et mis see probleem on?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Et lugupeetud kolleeg linnasüsteemist! Volinikud esitavad Teile küsimused, mitte vastupidi!
Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja - Marika Pettai Marika Pettai
Vabandust!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh! Kuulan põnevusega arutelu ja olen oma ... kolleege varemgi tähelepanelikult kuulanud. Nad on rääkinud kiusamisvabast lasteaiast ja tõepoolest, ka minu lasteaias on kiusamisvaba lasteaed ja lastel on lillad karud. Kas haridusalal olev abilinnapea teab, miks need karud on lillad, miks nad ei võiks olla pruunid näiteks, mis on karu värv üldiselt looduses? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev abilinnapea Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Mina sellist informatsiooni ei oma. Ja ma hästi ei usu nagu, et see on kuidagi seotud selle teemaga, mida me praegu arutame. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Tere! Hea eesistuja, lugupeetud ettekandja! Öelge palun, Te ütlesite, et me saime vastuse, et kõik õpikud on tehtud n-ö riikliku õppekava alusel. Kas linn mingit moodi tunneb huvi siis Haridusameti näol, missugused õpikud ja mis seal õpikutes on, missugused kasutusel on. Kas te teate, kas te kontrollite?
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev abilinnapea Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Jah, teame, jah, kontrollime, aga me usaldame Haridus- ja Teadusministeeriumi ka. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, teine küsimus, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jah, lugupeetud ettekandja! Et ma tulen ikka sinna preambuli juurde tagasi, kus on ka kirjas, et mida siin kõike siis austatakse. Ja seal on termin "sooline võrdõiguslikkus".
Siis mina küsin Teie käest nüüd täiesti .... Ja pange hästi tähele, mida Te nüüd vastate. Millised on Teie isiklik ... mis on Teie isiklik arvamus siis sugude kohta? Kas meil on mees- ja naissugu või tunnistate Teie ka isiklikult mingisuguseid teistsuguseid sugusid ja identiteete? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev abilinnapea Vadim Belobrovtsev
Aitäh! See küll ei puutu asjasse. Aga mina olen harjunud sellega, et meil on tõepoolest meessoost inimesed ja naissoost inimesed. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, teine küsimus, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Aitäh! Ma küsiks veel selle vastuse, 5. vastuse kohta. Et küsimus oli, et mida siis Tallinna linn võiks teha selleks, et väärtustada traditsioonilist perekonda ja seksuaalsust. Ja vastus oli, et Tallinn juhindub sellest, mis põhimõtteliselt riik ette kirjutab. Samas Tallinn on ise ju mingi, ma ei tea, pool Eesti riigist.
Et küsimus siis selline. Et kas Tallinn tegelikult toetab traditsioonilist peret? Ja kui toetab, siis kas Tallinn võiks teha riigile ettepaneku, et ka see traditsioonilise pere toetamine võiks nagu tugevamalt kooliprogrammides sees olla? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma ütleks esiteks, et Tallinn ei ole pool Eestit. Ma ei tea, õnneks või kahjuks. Aga mitte mingil moel ei ole Tallinn pool Eestit.
Teiseks, ma võin öelda, et Tallinn loomulikult väärtustab traditsioonilist perekonda. Aga samas me ei näe, et see oleks meil ohustatud. Seega nagu me avaldusi riigile tegema praegu ei hakkaks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Seega arupärimine on vastatud!
17:13 Päevakorra punkti alustamine - 8. Vene Föderatsiooni kodakondsusega õpetajad ja õpilased Tallinna koolides 8. Vene Föderatsiooni kodakondsusega õpetajad ja õpilased Tallinna koolides
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Päevakorrapunkt number 8 "Arupärimisele vastamine", Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liige Mart Kallas "Vene Föderatsiooni kodakondsusega õpetajad ja õpilased Tallinna koolides". Arupärimisele vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Palun!
Ettekanne - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Arupärimine sai minu meelest väga konkreetselt vastatud ilma preambulita. Nii et kui järsku peaksid küsimused tekkima, siis võin neile ka vastata. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Lugupeetud aselinnapea! Et minu arupärimise mõte oli teada saada olukorrast vene õppekeelega koolidest, sellest vaatevinklist just. Et kuidas Te näete vene koolide tulevikku? Meie fraktsioon loomulikult pooldab nagu ühist kooli, eestikeelset kooli. Aga ma saan aru, et Te olete siin hulga loosungeid välja käinud, et inimesed peavad oma emakeeles saama õppima. Et sellest johtuvalt ka ...
Et õpetajaid on palju puudu, kõik on pensionieelikud ... Ja nagu Teie erakonnakaaslane Yana Toom telesaates ütles, et noorim õpetaja vene koolis on temavanune ja Nõukogude ajast. Kuidas edasi? Kas hakkate Venemaalt õpetajaid tooma? Mis on Teie suurim plaan vene koolidega ja millisena näete neid 5–10 aasta pärast? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma hästi ei näe, kuidas see läheb kokku selle arupärimise teemaga, ja see on, ma arvan, palju pikem ja suurem diskussioon. Nii et mina, kui on selline soov olemas, võin Teiega nagu kokku saada ja sellest eraldi rääkida, sellepärast, muidu me siin räägime tund aega. Ja ma arvan, et me võiksime nagu säästa natuke meie kolleegide aega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh! Te vastasite sellele arupärimisele, tuues ära õpilaste hulga, kellel on Vene Föderatsiooni kodakondsus ja kellel on määratlemata kodakondsus, mis on väga tubli. Ja tulemused on ju täitsa toredad. Me saime teada, et Eestis on ... või Tallinnas õpib siis ainult 80 halli passiga õpilast, mis on üllatavalt väike arv. Aga samas Te keeldute vastamast õpetajate kodakondsuse kohta. Ma tuletaksin Teile meelde, et arv ei puuduta kuidagi isikuandmete kaitse seadust. Ja kui isikuandmete kaitse seadusele tuginedes keeldutakse vastamast, tuleb ära tuua seaduse paragrahv või lõik, millele see ei vasta. Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Vadim Belobrovtsev abilinnapea Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Seda me võime täpsustada. Aga see vastus on koostatud koostöös linna õigusteenusega ja ... -teenistusega, kes konkreetselt ütles, et me võime tuua needsamad arvud, mis puudutavad õpilasi ja me ei või tuua neid arve, mis puudutavad õpetajaid. Nii et siinkohal ma toetun meie õigusteenistuse arvamusele. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea abilinnapea! Et Tallinnas on üks legendaarne koolidirektor. Kui see koolidirektor oli sellessamas ametis vist kohusetäitjana, siis tollal oli hariduse abilinnapea Mihhail Kõlvart, kes on meil täna siin volikogu esimees ja tema oli erakordselt optimistlik ja ütles, et Haridusameti tööandja on kümnendi vähemalt püüdnud teda õppima keelt motiveerida. Et ma igaks juhuks küsin üle, et ega Te ei tea, kuidas tal keeleõppega läheb, et on ta selle keelde nüüd selgeks saanud, eesti keele, ja mis riigi poole kodakondsusega vaatab? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Minu teada õpib ja valmistub eksamiteks.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. ... Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, ma natuke aeglaselt vajutasin! Kas Te teate, millisel kümnendil on tal plaanis see eksam ära teha? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Minu teada on tal plaanis seda eksamit teha nii pea kui võimalik. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Millal tal see võimalik on?
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
See on hea küsimus. Nagu ma ütlesin, ta praegu valmistub. Ja ma loodan, et varsti saab sellega hakkama. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
17:18 Päevakorra punkti alustamine - 9. Tasuta ühistranspordist Tallinna linnas 9. Tasuta ühistranspordist Tallinna linnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 9 "Arupärimisele vastamine" ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Anto Liivat ja fraktsiooni liige Helve Särgava "Tasuta ühistranspordist Tallinna linnas". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - linnapea Taavi Aas linnapea Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Austatud arupärijad! Arupärimine on saanud kirjaliku vastuse. Kui on täiendavaid küsimusi, siis hea meelega vastan nendele. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helve Särgava, palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Hea linnapea! Kõigepealt tänud selle vastuse eest! Ja üle hulga aja ma kohtasin sellist vastust, mis oli konkreetne, selge, nagu ... Kas küsimustele vastused kõik olid meeltmööda, see on üks asi. Aga vastus oli äärmiselt konkreetne ja mulle väga meeldis.
Aga ma küsiksin ühe sellise küsimuse. Kas Tallinn on küsinud või plaanib küsida riigilt vajalikku lisaraha, et ühistransport oleks kõigile kasutajatele tasuta?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Jah, varasemalt on Tallinn pöördunud riigi poole, et saada siis tegelikult rahastust nendes ulatustes, kus varasemalt oli tagatud tasuta sõit riigipoolse seadusandluse ulatuses. Paraku me seda rahastust saanud ei ole ja seetõttu tõesti on Tallinnas olukord, kus ainult Tallinna linna maksumaksja maksab kinni kogu Tallinna linna ühistranspordi toimimise. Järgmise aasta riigi eelarves seda võimalust ette nähtud ei ole, aga ma väga loodan, et pärast järgmisi valimisi on Eesti Vabariigis selline valitsus, kes ehk arvestab ka Tallinna linna sooviga saada tõepoolest osa ühistranspordi rahastamisest vabariigis tervikuna. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anto Liivat, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh! Austatud juhataja, lugupeetud linnapea! Te oma vastuses ütlete, et samm-sammult linn siiski liigub selles suunas, et teha ühistransport tasuta kõigile kasutajatele Tallinna linnas kättesaadavaks. Kas lisaks täiendavale rahavajadusele on veel miskisuguseid asjaolusid, mis takistab meil pakkuda tasuta ühistransporti kõigile ühistranspordi kasutajatele?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Eks see rahaküsimus ongi selle asja juures määrav, et nii, nagu ma ütlesin, et Tallinnas maksavad ainult Tallinna maksumaksjad, ja samas eks ole, Tallinna maksumaksjad läbi oma maksude toetavad tasuta ühistransporti terves riigis. Ja oleks ju võrdne ja õiglane, kui see oleks kõikjal ühtemoodi. Nii et mina näen siinkohal eelkõige ikkagi rahastamise küsimust. Ja kui see saaks lahendatud, siis kindlasti Tallinna linn omalt poolt on valmis kohe vastavad sammud astuma. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea linnapea! Et Te olete nüüd vahepeal hästi puhanud. Et mul on küsimus. Ühistranspordiga Tallinnas siin seondus üks suur vargusekahtlus Linnatranspordi Aktsiaseltsis, mille nõukogu esimees Te aastaid olite ja ütlesite, et Te ei märganud seal midagi kahtlast.
Kas Teie või erinevad linnavalitsuse liikmed-töötajad on vahepeal ka ütlusi selles asjas andnud ja kas on mingeid arenguid? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Oskan kinnitada enda kohapealt, et ei, me ei ole mingisuguseid ütlusi andnud. Ja kaugel on politseiuurimine, seda tuleks küsida politsei käest. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud linnapea! Te olete siin nüüd selle tasuta ühistranspordi teemal ka väljapool volikogu saali hiljuti päris hoogsalt sõna võtnud ja väidate jätkuvalt, et Tallinnas ühistransporti n-ö inimesed eelistavad rohkem tänu sellele tasuta ühistranspordi sisseviimise korrale. Mis ometi ju ei ole nõnda. Et numbrid näitavad, et Tallinna elanikkond on kasvanud kindlasti kiiremini, kui on ühistranspordi kasutus. Mis tähendab seda, et tegelikult ei ole autost bussi ümber istutud. Et kas Te jääte oma arvamuse juurde? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Mina jään arvamuse juurde, sellepärast et mina kasutan neid andmeid, mis tuleneb valideerimiste arvust. Ja toon sellise näite veel kord, et tõepoolest aastast 2013 pidevalt trammiliiklus on olnud mingil moel häiritud, on olnud pidevalt rekonstrueerimistööd. Aga kui võtta trammides toimunud valideerimised, siis ... ja periood sügis 2016 kuni sügis 2017 ja võrrelda seda perioodiga sügis 2017 kuni sügis 2018 ehk perioodiga, kui tramm täies ulatuses sõitis, siis trammis on nende kahe perioodi võrdluses valideerimiste hulk kasvanud 43%. Ehk kui ma peast mäletan, siis sügis 2016 kuni sügis 2017 oli 9 miljonit valideerimist ja sügis 2017 kuni sügis 2018 oli 14 miljonit valideerimist.
Ehk et, tegelikult see näitab, kui oluline on see vahe, kui tramm kogu aeg sõidab ja tramm ei sõida. Nii et ma arvan, et tõesed andmed ühistranspordi kasutamise kohta me saame selle aasta lõpus, kui me saame võrrelda tervet aastat töös olnud ühistransporti. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Maris Sild, palun!
Küsimus - Maris Sild Maris Sild
Austatud linnapea! Oma vastuses Te märgite, et tudengid ei ole kõige hinnatundlikum kiht. Et küsin, et millest selline järeldus. Ja kes siis on kõige hinnatundlikum kiht, kellele peaks tasuta transport laienema? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No kõige hinnatundlikum kiht on kindlasti need inimesed, kellel on sissetulekuga probleemid. Nii et ma arvan, et eelkõige nemad: pensionärid, eakad inimesed. Alates aastast näiteks 65 on Tallinnas ühistransport kõigile tasuta. Kuni 19. eluaastani on Tallinnas ühistransport kõigile tasuta, sõltumata elukohast. Nii et ma arvan, et nende kõige hinnatundlikumatega on Tallinn tegelenud ja pakub neile ka tasuta ühistranspordi võimalust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Austatud linnapea! Siin nüüd aasta-aastalt tehakse Tallinna linnas sõidukiomanike elu järjest kibedamaks. Ehitatakse teid kitsamaks, valatakse betooni, näiteks Mere puiesteele, kus oli varem mitu sõidurada, nüüd vaid üks. Et kas seda tehakse sellepärast, et õigustada tasuta ühistransporti?
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Vot see on nüüd üks igipõline vaidlus, et kas Tallinnas muudetakse autojuhtide elu kibedamaks või ehitatakse Tallinnas liiga palju uusi teid ja remonditakse teid liiga palju. On need ühed, kes arvavad ühtepidi, on ühed, kes arvavad teistpidi. Ma arvan, et see õige tasakaal on seal vahel. Ja millega me peame tegelema, on kindlasti see, et Tallinna kesklinnas ei oleks transiitliiklust, et tõesti autoga tuleksid kesklinna ainult need, kellel ongi põhjust tulla kesklinna. Ja mitte rohkem.
Ja need projektid, mis on Tallinnas ette võetud, kaasa arvatud Reidi tee, kaasa arvatud see, et me oleme ... ma olen mitmeid kordi siit puldist rääkinud, et väga oluline on meie jaoks väikese ringtee väljaehitamine. Täna on kokku lepitud väikese ringtee eskiisprojekti tegemine koostöös naaberomavalitsustega, koostöös riigiga, kus siis kolmandik on Tallinn, kolmandik riik, kolmandik naaberomavalitsused. Ja ma arvan, et see on see, mis aitab täiendavalt autosid kesklinnast välja viia.
Aga see on trend kõikides maailma riikides, et autode liiklust kesklinnas piiratakse. Selles ei ole Tallinnas midagi harukordset, midagi erilist. See toimub igal pool. Ja ma olen ka siit puldist toonud näiteid, et on linnu, kes on oma kesklinna täiesti sulgenud autodele. Et nii radikaalsed me Tallinnas ei ole. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Ma tegin valideerimiste kohta Teile arupärimise. Sellele veel vastust ei ole. Seega ma küsin siis ... Kasutan võimalust ja küsin selle kohta, et Te teete iga aasta avalike teenuste rahulolu-uuringut. Ja sealt selgub küll nii, et alates 2013 aastast on iga aasta Tallinna ühistranspordi kasutajate hulk vähenenud. Ja see ei ole kindlasti statistiline viga, sest see vähenemine on olnud umbes 20%, kui ma õigesti mäletan. Et millega Te selgitate seda, kui Te samas väidate, et ühistransport ei ole oma populaarsust kaotanud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas linnapea Taavi Aas
Aitäh! Ka mind huvitab väga, kust pärinevad need statistika andmed. Sellepärast et mina tuginen konkreetsetele loendusnumbritele ja igal juhul usun neid loendusnumbreid rohkem kui seda statistikat. Sest see on konkreetselt fikseeritud sõidukord. Siin ei ole tegemist mingisuguse arvamise või arusaamisega. Ja jään enda juurde kindlaks, et see on õigem loendusmeetod. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Jaa, aitäh! Ma tahtsin täpsustada seda valideerimist ja neid tohutut suurt numbrit ja töövõitu. Tõenäoliselt no vähemalt pooled inimesed on sunnitud punktist A punkti B liikudes sinna ümber istuma. Et kõik need valideerimised, eks ole, ma saan aru, loetakse nagu omaette sõiduna ja neid sundümberistumisi see valideerimise loendur ei erista. Et see ei lähe nagu ühe sõiduna kirja, eks ole, mida ta sisuliselt ju on. Inimeste ümberistumine on sundkäik. Et kas seetõttu ei ole need numbrid mittetõesed, mida Te siin välja käite rõõmsalt? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kõigepealt aitäh Teile, et Te seda töövõiduks nimetate! Et suur tänu tunnustuse eest!
Aga Tallinnas ei ole kaugeltki pooled sõidud sellised, mis vajavad ümberistumisi. Ühe otsaga saab sihtpunkti enam kui 70% sõidujuhtudest, mis on ühistranspordis väga hea tulemus. Nii et kindlasti ei ole see põhjus, miks on valideerimiste arvu juurde tulnud. Sest ka varasemalt, ka eelmistel aastatel on tulnud ju sõitjatel samamoodi käituda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud linnapea! Kuivõrd esimesele küsimusele Te sisuliselt ei vastanud, tõite näiteks, et trammis on rohkem sõitjaid siis, kui trammid sõidavad võrreldes sellega, et sõitjaid on vähe, kui trammi ei ole liinil. Et see ei olnud päris vastus.
Et minu küsimus oli see, et kas Te olete nõus nagu selle väitega, et tegelikult potentsiaalsete ühistranspordi kasutajate hulk on Tallinnas kasvanud seoses Tallinna elanike kasvuga rohkem, kui on tegelikult ühistranspordi kasutamise hulk .....
Et ma küsin seda kõige põhilisemat küsimust. Kas tasuta ühistransport kui kontseptsioon üldse motiveerib inimesi auto pealt ümber istuma? Sest ma toon Teile ühe elulise näite. Avati pasunakoori saatel nüüd Haabersti ringristmik. Ummik hommikul tööpäeval on Haabersti ristmikult kuni Tiskre ringini, mis on neljakilomeetrine lõik. Just kui Kalle Klandorf rääkis, et kõik probleemid lahenevad selle ristmiku avanemisega. Ei lahenenud mitte midagi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Hea kolleeg! Palun jälgida protseduuri!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No ma olen päris kindel selles, et see ristmik lahendas probleeme. Mina olen saanud sealt väga positiivset tagasisidet.
Mis puutub sellesse, kas potentsiaalselt on samavõrd kasvanud ühistranspordi kasutamine, kui on kasvanud tallinlaste hulk, siis veel kord, me saame sellele vastuse siis, kui on meil käes tervenisti selle aasta statistika ehk siis see valideerimiste arv ja sealt me saame teha järeldused selle potentsiaalse tõusu või mittetõusu kohta. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Kui teid ehitatakse kitsamaks, siis tegelikult läheb ikkagi sõidukite omanikel elu kibedamaks. Niipidi ta on. Ainuke tee, mis on nüüd mõeldud sõidukite omanike olukorda parandama on Reidi tee. Gonsiori tee, mis varsti avatakse, see läheb muutsuunaliseks, st läheb olukord jälle kitsamaks. Millised on järgmised teed, mida Tallinna linn hakkab kitsamaks ehitama? Kas vastab tõele, et need on Pärnu maantee, Süda tänav ja Roosikrantsi?
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas linnapea Taavi Aas
Aitäh! Kõigepealt, ei vasta tõele, et kui tee läheb kitsamaks, siis ilmtingimata sõidukiomanike elu läheb kibedamaks. Kui me mõtleme näiteks Soo tänava peale, siis Soo tänav muudeti kitsamaks, anti rohkem ruumi jalakäijatele ja jalgratturitele. Vähendati isegi sõidukiirust, aga tee läbilaskevõime kokkuvõttes kasvas. Nii et siin kindlasti ei ole omavahel üksühest seost. Mis puudutab nüüd Teie küsimust, et mis me veel kitsamaks teeme. Kui me tahame Tallinnas anda ruumi kergliiklejatele, eriti kesklinnas, siis ega seal ei ole ühtegi teist lahendust, kui see tuleb olemasoleva teeruumi arvelt. Majasid ei ole võimalik ümber tõsta. Ja täna on Tallinnas vastu võetud jalgrattastrateegia, mille alusel välja ehitatakse ka kergliiklusteid. Nii et sellest johtuvalt kesklinnas tõepoolest muutub teeruum kitsamaks ja lisaks sellele loomulikult kesklinnas tuleb arvestada sellega, et pidevalt on vähenenud parkimiskohtade arv. Jällegi seetõttu, et kas teeäär antakse kasutuseks kergliiklejatele või siis teine variant on see, et tõesti ehitatakse täis need nn hambaaugud, mida tehakse päris hoogsalt. Tõsi, nendesse kohtadesse tuleb ka parkimiskohtasid, aga need parkimiskohad ei pruugi olla kõik avalikus kasutuses. Nii et paraku autojuhid sellega kesklinnas peavad arvestama. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Aitäh! Hea linnapea! Mul selline küsimus, et kui nüüd linnapeana nagu mõtleks selle peale, et mida siis ikkagi peaks selle ühistranspordiga ette võtma, et tuua autojuhid ühistranspordiga sõitma, sest tänane reaalsus ilma igasuguse statistikata, vaid noh, olles igapäevane liikleja linnas, on näha, et liiklus on muutunud aeglasemaks ja bussid venivad täpselt sama aeglaselt nagu need autod. Et mida ikkagi linn peaks, võiks ja saaks teha, et autojuhid reaalselt tuleks bussi peale. Et see tasuta transport on küll hea, aga see ei ole nagu terviklahendus, eks ju, me oleme sellest aru saanud. Aitäh
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas linnapea Taavi Aas
Aitäh! Ma võin Teile öelda seda, et mida võiks, peaks või saaks, et ma võin öelda seda, mida linn teeb. Ja siin oli juba juttu konkreetselt Gonsiori tänavast, kus tehakse eraldi ühistranspordirajad ühistranspordile. Eraldi ühistranspordiraja ehitamine on praegu käsil ka Paldiski maanteel. Ehk, tuleb suurendada ühistranspordi liikumiskiirust ja see oli ka põhiline järeldus ühistranspordi liinivõrgu uuringust, mille siis teostas Tallinna linna tellimusel Tehnikaülikool. Ja mis tõi välja selle, et meie liinivõrk on täiesti korralik. Kõik need jutud, et meie liinivõrk on ajast ja arust ja ei kõlba kuskile, ei vasta tõele. Küll aga tõi see uuring välja selle, et märgatavalt on vaja suurendada ühistranspordi liikumise kiirust ja ainuke viis ühistranspordi liikumise kiiruse suurendamiseks on rohkem ühistranspordiradasid spetsiaalselt ühistranspordile. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Jaa! Hea eesistuja, lugupeetud linnapea! Ma loen siit sellest arupärimise vastuse viimasest punktist, et Tallinna linn siis liigub samm-sammult selle poole, et ühistransport tasuta kõigile. Ma saan aru, et see tähendab seda, et eestimaalastele. Et ilmselt turistid ikkagi peaksid hakkama nagu transpordi eest maksma. On see nii või? Ja palju meil on üldse turiste. Kas selline statistika on olemas, et kui palju turistid jätavad igal aastal n-ö Tallinna ühistranspordikassasse?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ei, päris täpselt sellist statistikat ei ole. Aga mis puudutab turiste, siis mina näen siin ühe võimalusena, kui peaks ja läheks hästi ja riigikogu muudaks seadust niimoodi, et oleks võimalik kehtestada turismimaks, siis selle maksu vastu võiks pakkuda ka turistidele mingisuguseid hüvesid. Ja näiteks tasuta ühistransporti. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anto Liivat, teine küsimus, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh! Mulle teadaolevalt ei plaani linn 2019. aasta eelarve projektis käesoleva aasta eelarvega võrreldes suuremat parkimistasude laekumist. Ehk see number peaks jääma sinna 6,3 miljoni euro peale oodatavalt. Kas sellest võiks järeldada, et Te pigem siiski ei eelda, et autojuhid vahetavad isikliku sõiduvahendi ühistranspordi vastu? Või kui nad peaksid seda tegema, siis kas on plaanis tõsta parkimistasusid?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Jah, tähendab, me hetkel ei plaani parkimistasude muutmist. See on õige. Nüüd, kas seda tulevikus teha, see on mõttekoht. Peab tunnistama, et Tallinnas on tegelikult niigi päris kõrged parkimistasud. Kuigi sellele vaatamata on kesklinna osas parkimiskohta suhteliselt keeruline leida. Nii et ilmselt seda valupunkti ei ole need parkimistasud ületanud. Kas seda tulevikus muuta - ei oska praegu küll vastata. Esialgu me seda küll ette ei näe.
Mis puudutab seda, et see parkimistulu on jäänud praktiliselt samale tasemele juba pikka aega, siis pigem on siin küsimus selles, et inimesed on muutunud kuulekamaks, kuna see parkimis ... See parkimis ... see tasu koosneb kahest osast: üks on see, mis tuleb parkimise eest; teine on see, mis tuleb väljastatud trahvide eest. Ja kuna inimesed on muutunud kuulekamaks, siis trahvide osakaal järjest väheneb, makstakse parkimistasu. Samas loomulikult trahv on suurem, kui tasu parkimise eest. Nii et pigem tulevikus võib näha, et kui me hinda ei muuda, siis järk-järgult tänu kuulekusele see summa hakkab vähenema. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Millised trolliliinid ja millal kavatseb linn järgmisena sulgeda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Need trollid, mis täna Tallinnas sõidavad, on kõik rekonstrueeritud, uuendatud ja nende trollide sõiduressurss, ma ei ole küll täpselt asjatundja, aga ma arvan, et 10 aastaks on seda sõiduressurssi veel. Nii et enne seda ei ole meil küll põhjust mõelda sellele, et mis nende trollidega edasi teha või millega neid asendada.
Aga arvestades seda, kui kiiresti areneb elektritransport, siis mina usun, et järgmised trollid, mis tulevad, on sellised trollid, mis vahepeatustes ennast, akusid laevad. Nii et ma arvan, et uue põlvkonna lahendused asendavad neid täna sõitvaid trolle. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud.
17:41 Päevakorra punkti alustamine - 10. Tallinnas tegutsevatest noortekampadest 10. Tallinnas tegutsevatest noortekampadest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 10 "Arupärimisele vastamine", Isamaa fraktsiooni esimees Riina Solman, fraktsiooni aseesimees Mart Luik ja fraktsiooni liige Priidu Pärna "Tallinnas tegutsevatest noortekampadest". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud esimees, austatud volikogu liikmed, austatud arupärijad! Arupärimine on saanud kirjaliku vastuse. Kui on täiendavaid küsimusi, siis heameelega vastan teile.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Sügisel, kui skandaal lahvatas ja meedia võttis väga kiirelt tuld ja võimendas probleemi, siis tundus, et olukord on tänavatel meil noortekampade osas pöörane. Milline olukord on meil täna?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No tegelikult ega ta pöörane ei olnud ka siis. Nii nagu politsei kinnitas, tegelikult noored on kogunenud läbi aastate. Aga tõsi, need juhtumid, kus tarvitati vägivalda ja need ka siis sotsiaalmeediasse ülesse laeti, eks need mõnevõrra seda olukorda võimendasid.
Pärast seda, kui Tallinn palkas eraturvafirma, saatis turvafirma töötajad Kanuti aeda, see probleem suuresti muutus - lahenes. See näitab seda, et tegelikult paljuski piisab vormis inimeste nägemisest, et inimesed käituksid seaduskuulekalt, eriti noored. Täna, no seoses nende külmade ilmadega tõenäoliselt, parkides enam selliseid kogunemisi ei ole. Ja ma usun ka, et seda probleemi hetkel nii teravalt linnas ei ole.
Omalt poolt oleme järgmise aasta eelarvesse ette näinud vahendid täiendavate lastekaitsetöötajate töölevõtmiseks, mobiilsete lastekaitsetöötajate töölevõtmiseks, kes peaksid just nimelt tegelema siis noortega tänaval. Ja oleksime muidugi ... oleks meil hea meel selle üle, kui Munitsipaalpolitsei saaks ka täiendavaid volitusi ehk saaks vähemalt nii palju volitusi, kui on eraturvafirmadel. Sest paraku täna on olukord, kus eraturvafirmal on suuremad volitused kui Munitsipaalpolitseil. Ja kindlasti aitaks see ka kaasa siis järgmisel suvel selliste probleemide ennetamiseks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud linnapea! Ma vaatasin seda vastust arupärimisele ja siin on mõlemale küsimusele lihtsalt vastatud, et "meil ei ole võimalik Teie küsimusele ammendavat vastust anda, sest et ... ". Aga meil oli täpselt sama küsimus arutusel korra- ja tarbijakaitsekomisjonis siis 5. septembril 2018, kus Urmet Tambre, Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo juht, andis meile väga detailse ülevaate noortega seotud probleemidest ja kuritegevusest Tallinna linnas. Et kui Te nüüd ise ei osanud nendele küsimustele vastata ja ma ei tea, kui ka protseduur ei näe võib-olla ette, et oleks võinud tulla siia ja Teie asemel vastata, siis äkki Te oleksite saanud kasutada meie komisjoni materjale, mis on täiesti hea informatsioon kõik selle kohta olemas. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Me oleme hiljem saanud ka informatsiooni nende numbrite kohta, mis siis noorte kuritegevusega on toimunud ja noorte kuritegevus on langenud aastast 2012 kuni aastani 2016 praktiliselt, noh, isikuvastaste kuritegude osas praktiliselt poole võrra või kaks korda. Tõsi, aastal 2017 on näha mõningane tõus. Aasta 2018 kohta veel andmed puuduvad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Tänan! Härra linnapea, et minu küsimus on see, et Te rääkisite, et munder hirmutas need kambad ära sealt, et aga kas nendega on midagi ... On nad teada, kes nad on, ja on nendega ka muud organid tegelenud äkki? Lastekaitse või kes iganes seal? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Jah, aitäh! No nende juhtumitega, kus oli siis tegemist kuritegudega, nende juhtumeid menetleb politsei. Loomulikult Tallinna lastekaitse nende noorukitega tegeleb ... ja see on ka tegelikult põhjus, miks me näeme ette järgmiseks aastaks n-ö mobiilsed lastekaitsetöötajad, kes just nimelt tegutsevad mitte linnaosa piirides, vaid tegutsevadki väljas tänavatel, et olla rohkem nendes kohtades, kus noored kogunevad ja seal nendega kontakti saada. Et siiamaani lastekaitsetöö on olnud natukene teistel põhimõtetel. Püüame seda muuta. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Märkisite ennem, et Teil on järgmise aasta eelarvesse plaanitud turvafirmade palkamiseks summasid. Küsiks siis niipidi, et kas linnal on ka noortele suunatud projekte plaanis ja milliseid?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Ma ei öelnud küll oma arust, et me oleme plaaninud raha turvafirmade palkamiseks järgmise aasta eelarves. Tõsi, sellist raha on meil kogu aeg olemas olnud. Ka see aasta me kasutasime raha, mis on siis "Turvalisuse projektide" nime all. Nii et vajadusel me saame loomulikult seda raha kasutada. Parema meelega kasutaks linna enda ressursse, näiteks Munitsipaalpolitseid.
Aga veel kord. See eeldab seda, et nendel on mõnevõrra suuremad õigused sekkumiseks. Kasutame lastekaitsetöötajaid, kes siis, nii nagu ma ütlesin, peaksid seal sündmuskohal saama kontakti noortega. Ja loomulikult järgmise aasta eelarve näeb ette täiendavad vahendid või võimalused huvihariduseks, sealhulgas ka erahuviharidusele. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud linnapea! Möödunud aastal registreeriti siis, ma loen, Tallinnas 621 teadet politseisse, mis on seotud lastega või nende võimalike süütegudega, neist pooled Lasnamäel. Et kas oskate kommenteerida, kas Lasnamäe kohta on mingi eraldi tegevuskava? See tundub ikka päris hirmuäratav number tegelikult ühe linnaosa kohta? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas linnapea Taavi Aas
Aitäh! Tegelikult tõesti on ka teatud Lasnamäe piirkondade kohta eraldi tegevuskava. Eriti puudutab see siis Raadiku elurajooni, et paljud need kutsed on seotud selle piirkonnaga ja et selles piirkonnas paremini korda tagada. Pärast seda, kui need sündmused seal Kanuti aias toimusid, siis linnavalitsus võttis vastu tegevuskava ja üks osa sellest tegevuskavast on just nimelt suunatud Raadiku elurajoonile. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Et kuidas need avalikud pargid ja muud avalikud kohad on ... need probleemsed kohad on kaetud turvakaameratega? Ja kas on plaanis neid lähiajal juurde paigaldada? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Enamasti kesklinna osas on kaameratega päris hästi. Ma toon näitena siin just valmis saanud Tammsaare pargi, kus linn omalt poolt tagas kaamerate paigaldamiseks kõik vajalikud kaabelduskohad, kuhu paigaldada. Ja vastavalt siis kokkuleppele politseiga oli politsei see, kes pidi paigaldama sinna turvakaamerad. Kas nad tänaseks on need kaamerad sinna ära paigaldanud, ma hetkel ei tea. Ma tean seda, et pargi avamise hetkel neid kaameraid veel ei olnud.
Aga loomulikult, politseiga oleme läbi rääkinud ka need kohad parkides, mis vajavad kas siis paremat valgustust, mis vajavad haljastuse ümbertegemist selleks, et ei tekiks pimedaid nurgataguseid ja ka need kohad, kuhu siis täiendavalt politsei arvates oleks otstarbekas paigutada turvakaameraid. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa! Ma mäletan seda sündmust ja, ma arvan, avalikkus mäletab. Ja ka ajakirjandusel tekkis palju küsimusi, et millise probleemi Kanuti aias lahendasid sinna kohale sõitnud Vabariigi Valitsuse liikmed, keda seal mingil hetkel vist oli rohkem kui neid noori, ja peaminister otselülitus "Aktuaalsesse kaamerasse". Et Te ütlete, et olukord ei olnud hull. Läks mõni päev mööda, Mustamäel juhtus sarnane asi.
Et äkki Te ikkagi kommenteeriksite, et millise probleemi Vabariigi Valitsuse ühispatrull seal pargis lahendas. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No peab kõigepealt ütlema seda, et enne seda, kui sinna jõudsid Vabariigi Valitsuse liikmed, olid seal kella neljast päeval linna poolt palgatud turvapatrullid. Ja tegelikult nende patrullide kohalolek seal tagas selle, et suur osa noori sealt kas lahkus, või need, kes seal olid, ei seganud ka avalikku korda. Nii et selleks hetkeks tegelikult oli pargis kord tagatud.
Pärast seda ... pärast esimest või teist õhtut turvapatrullid liikusid ka teistesse piirkondadesse, sest et korraga kõige rohkem oli seal, kui ma ei eksi, kaheksa turvatöötajat. Et oli selge, et seal tühjas pargis kaheksal turvatöötajal ei ole nagu suurt midagi teha. Ehk et nad liikusid sealt siis ka teistesse parkidesse vaatama, millega seal tegeletakse. Nii et sellel hetkel, kui need turvatöötajad olid, oli olukord kesklinna osas väga hea.
Ma arvan, et ju Vabariigi Valitsuse liikmed tundsid muret, mis toimub, ja läksid vaatama, et mis siis toimub. Jah, paraku sellel hetkel ei toimunud küll enam midagi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Enne renoveerimist oli üpris problemaatiline koht Tammsaare park. Mainisite seda ka enda üle-eelmises vastuses. Et kas siis nüüd, kui on renovatsioonitööd seal tehtud, parem valgustus pandud, kaameratega tegeletud, kas Tammsaare pargiga enam peale seda probleeme ei ole olnud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Tunnistan, et ei ole viimasel ajal selle pargi kohta politsei käest küsinud. Tõsi, pärast avamist kohe oli seal probleeme. Siis me ka politseiga rääkisime, et nad kiiremas korras need turvakaamerad sinna ära paigaldaks, et saaks selle pargi seal kontrolli alla. Viimasel ajal ei ole kuulnud Tammsaare pargis enam probleemidest. Nii et eeldan, et olukord on kontrolli all. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh, austatud linnapea! See, nüüd hiljuti sündmuste keskpunktis olnud park, seal vist ei ole kaameraid üldse paigaldatud.
Aga ma küsiks nõnda hoopis. Et kui neid kaameraid kasutada, mis tundub tõesti otstarbekam, kui igale poole patrullid panna, siis kui kiiresti suudab linn üldse reageerida, kui me seal kaamerast reaalselt näeme, et midagi toimub? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No tegelikult see kaamerate pilt läheb politseile. Nii et avaliku korra rikkumisele ikkagi peaks reageerima politsei. Arvestades politsei ressurssi, siis veel kord pean õigeks seda, et Munitsipaalpolitseil oleksid suuremad õigused ehk et vajadusel saaks reageerida ka Munitsipaalpolitsei. Aga siin veel kord ... Siin on vaja, et Munitsipaalpolitseil oleksid vastavad õigused kedagi kinni pidada, vähemalt niikaua, kuni saabub kohale politseipatrull. Täna Munitsipaalpolitsei ei oma õigust kasutada ei erivahendeid ega kedagi ka füüsiliselt kinni pidada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud!
17:54 Päevakorra punkti alustamine - 11. Tallinna korruptsioonivastasest strateegiast 11. Tallinna korruptsioonivastasest strateegiast
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 11 "Arupärimisele vastamine" Isamaa fraktsiooni esimees Riina Solman, fraktsiooni aseesimees Mart Luik ning fraktsiooni liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits "Tallinna korruptsioonivastasest strateegiast". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud esimees, austatud volikogu liikmed, austatud arupärijad! Teie arupärimine on saanud kirjaliku vastuse. Kui on täiendavaid küsimusi, siis hea meelega vastan neile.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Lisaeelarve menetlemisel, 2018 lisaeelarve menetlemisel esitles meie fraktsioon kahte korruptsiooni vastu võitlemise meedet, mis on hästi kulutõhusad. Üks nendest oli siis korruptsioonitest veebipõhine linnasüsteemi ametnikele ja eriti juhtidele mõeldud. Ja teine oli veebipõhine portaal, kus siis alla riigihanke piiri jäävad lepingud saaksid olla avalikud. Kas Te võtaksite palun kaaluda nende meetmete lisamist Tallinna linna korruptsioonivastasesse strateegiasse?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Võtame kaaluda kõiki meetmete lisamist korruptsioonivastasesse strateegiasse. Aga veel kord. Korruptsioonivastase strateegia väljatöötamise töörühm peaks oma töö lõpetama detsembris. Ja sealt edasi saame siis ka ettepanekud, kuidas ja mida Tallinnas veel täiendavalt korruptsiooni vastu teha. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud linnapea! Et ma hiljaaegu lugesin, kuidas piirikaubandusele eraldati 100 000 eurot, et hakata uurima piirikaubanduse põhjuseid ja see tekitab muidugi omakorda probleeme. Kui palju see strateegia nagu linnale maksma läheb? Ja ütleme, et kas see number on täna teada ja mis siis selle tagajärjel valmib?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Leping advokaadibürooga Sorainen, selle kogumaksumus on 57 000 eurot ja selle töö tulemusena, nii nagu öeldud, valmib korruptsioonivastane strateegia. Ehk et nende ülesanne on üle vaadata olemasolevad korruptsiooni tõkestamise meetmed linnas, hinnata nende sobilikkust ja vajadusel anda oma soovitused siis, mida muuta, teha paremaks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Et kas Te kordaksite palun, mis põhjusel te valisite oma partneriks just Soraineni advokaadibüroo ja kas võis olla seal teatav mõju ka laitmatu mainega endisel peaprokuröril Norman Aasal, et just tema sai selle koostajaks valitud? Et tahate nagu tema kaudu natuke mainet parandada?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No see, miks valiti, on tegelikult vastuses välja toodud. Eelkõige see, et advokaadibüroos on majandus ja korruptsioonikuritegude ennetamise meeskond ehk et nad on spetsialiseerunud sellele. Loomulikult arvestasime seda, et neil on varasem kogemus, nad on töötanud Tallinna Sadamas, täpselt sama tööd teinud Tallinna Sadamas ja loomulikult, kui rääkida kogemusest, siis Norman Aas on suurte kogemustega hea prokurör olnud, nii et, miks mitte. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Mind hämmastas seal üks vastus, kust võis välja lugeda, et töörühmale ei ole üldse antud ülesannet, tegelikult mingit kokkuvõtvat, analüüsivat n-ö ülevaadet, kui palju on Tallinnas korruptsioonijuhtumeid aset leidnud viimastel aastatel. Et sellist ülesannet ei ole üldse neile antud. Et miks nii? Miks Te ei taha tegelikult teada, milline ... saada täispilti ette, milline see olukord linnas on olnud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Need korruptsioonijuhtumid, mis on välja tulnud ja jõudnud ka õiguskaitseorganiteni, neid juhtumeid me teame isegi. Ma võin Teile kinnitada, et võrreldes muude ettevõtete või organisatsioonidega, võrreldes riigiga, võrreldes riigiasutustega ei ole Tallinnas küll suhtarvuliselt korruptsioonijuhtumeid rohkem kui kusagil mujal. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea linnapea! Et Norman Aas on ka avalikult öelnud endise peaprokurörina ja tänase Soraise töötajana, et üldiselt hakkab ikkagi kala mädanema peast. Ja see, mida ta selle all mõelnud on, on Tallinna süsteemi juhtimisprobleem. See, millele ma ka enne viitasin, et Tallinna Linnatranspordis, kus oli mitmemiljoniline varguskahtlus, olite Teie nõukogus, vahetasite selle Klandorfiga. Hiljuti lugesime, kuidas Enno Tamm kolis ühest kohast teise, sai veel boonuse ka preemiaks. Et mis Te arvate, kas juhtkonnas on ka äkki mõni probleem? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Mis puudutab nüüd Enno Tamme. Enno Tamm on teinud väga palju tööd Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis. Alates sellest, et Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts sündis tema juhtimisel, kaks ettevõtet liideti tema juhtimisel.
Edasi. Selle aja jooksul, kui tema seal töötas, muutus kogu Tallinna ühistransport. Alustame siin uute trammide tulekust, kogu liinivõrgu renoveerimisest, kõikide depoode renoveerimisest, kõikide trollide renoveerimisest. Lisaks uutele trammidele kõikide olemasolevate trammide renoveerimisest viidi ellu väga vahva projekt retrotrammidega. Soetatud on väga palju uut veeremit bussiparki, sh ka hübriidbusse. Nii et ma arvan, et Enno Tamm on teinud väga head tööd Tallinna Linnatranspordi AS-is. See on ka vastus Teile, mis puudutab Enno Tamme. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, millal see tark dokument jõuab siis volikokku.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kindlasti volikogu saab selle dokumendiga tutvuda, kui nii nagu ma ütlesin, detsembrikuus peaks olema see dokument valmis ja pärast seda on dokument loomulikult avalik. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud linnapea! Et tahaks Teilt küsida ühe sellise ei-jah vastuse. Et kui see töögrupi dokument jõuab nüüd volikokku ja saab heaks kiidetud ja arvata võib, et sealt tulevad päris konkreetsed ja struktuursed ettepanekud midagi muuta, et kas linnavalitsus võtab endale kohustuse volikogu ees viia ellu korruptsioonivastase võitluse n-ö töörühma ette pandud dokument täies mahus? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kõik strateegiad koostatakse selleks, et nad ellu viia. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa, aitäh! Hea linnapea, jätkame seda diskussiooni. Et meil siin tekkis täiesti õigustatud küsimus, et kuna Enno Tamm tundub olevat
Teie meelest kuldsete kätega mees, siis miks ta ometi vabastati Linnatranspordi Aktsiaseltsist, kui ta niivõrd hea mees on?
Aga küsimuse juurde, mida ma Teilt enne küsisin, ma ei saanud vastust. Norman Aas, kordan veel kord, on öelnud, et kala hakkab mädanema peast. See tähendab tegelikult seda, et linnavalitsuse liikmed erinevates nõukogudes ei kontrolli seda, mis seal toimub. Ja vargused juhtuvad. Mida kavatsete ette võtta selleks?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kõigepealt jällegi, mis puudutab Enno Tamme, siis Enno Tamm lahkus ametist isikliku sooviavalduse alusel. Keegi ei vabastanud teda.
Küsimus jätkub - Kristel Michal Kristen Michal
....
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Kahju. Nüüd, mis puudutab ... "kala peast", jah. Et no tuletaks Teile meelde Tallinna Sadamat. Millist vastutust Te tundsite sellel hetkel? Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Kuna Te siin ees juba olete ja korruptsioonist räägite, siis ma mõtlesin uurida ka, mis seis on täna korruptsioonivastasel telefonil. Et ma saan aru, et mõni kuu tagasi, kui Te sellest siin ees rääkisite, ütlesite, et pigem tulevad sinna mittetõsiselt võetavad kõned. Kas nüüd on olukord muutunud? Ja kui ei ole muutunud, siis kuidas saaks seda tõsisemalt võetavamaks ehk teha? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Peab Teile tõesti tunnistama, et olukord on märgatavalt muutunud. Viimase 2 kuu jooksul on tulnud ainult üks kõne. Ja ka see ei teatanud ühestki korruptsioonijuhtumist. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud!
18:04 Päevakorra punkti alustamine - 12. Suhtumisest korruptsioonisüüdistustesse 12. Suhtumisest korruptsioonisüüdistustesse
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 12 "Arupärimisele vastamine" Isamaa fraktsiooni aseesimees Mart Luik "Suhtumisest korruptsioonisüüdistustesse". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, austatud arupärija! Teie küsimus on saanud kirjaliku vastuse, kui on täiendavaid küsimusi, siis heameelega vastan.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud linnapea! Te räägite siin vastuses ... nagu vastate ja nagu ei vasta ka küsimustele. Et kui me räägime Kalev Kallo küsimusest, mis ma olen mitmes punktis esile tõstnud, et Kalev Kallo jätkab mitmetes linna ametites, ometi on ta koos Edgar Savisaarega olnud kohtu all ja tegelikult ju meil täna sellel kohtulahendit ei ole, siis Te hakkate vastama seal süütuse presumptsioonist ja samal ajal Keskerakond Narvas iseennast vabatahtlikult sisuliselt likvideeris Narva volikogus ilma igasuguse süütuse presumptsioonita sellepärast, et peaminister saab aru, et see peab ka paistma puhas, mitte ainult n-ö olema ainult juriidiliselt kõik korrektne. Et miks Te nii erinevalt, erinevaid standardeid rakendate Tallinnas? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Erakonna esimees ehk peaminister ei sundinud Narvas kedagi mitte mingisugustele tegudele. See oli Narva volikogu liikmete enda otsus, et nad Keskerakonnast lahkuvad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa, jätkame seda diskussiooni. Et eelmises küsimuses ma jälle vastust ei saanud, et Tallinna Sadama kohta võin öelda, et mina olin majandusminister, kes teadis uurimisest, tegi Kaitsepolitseiga koostööd ja ootas esimest võimalust, et sellised inimesed saaks vahi alla võetud. Teie puhul olid suured silmad vuntside kohal, kui Tallinna Linnatranspordist inimesi ära viidi varguskahtlusega. Nüüd ma küsin uuesti. Milline on linnavalitsuse liikmete vastutus selliste juhtumite puhul? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! ja ma vastan Teile veelkord, nii nagu ma olen Teile vastanud, et see töötaja, kes selle vargusega tegeles, see töötaja oli juba Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse otsusega töölt vabastatud, kui see ära viidi. Nii et Tallinna Linnatranspordi AS, nii nagu ma olen teile korduvalt rääkinud, sisekontrolliteenistus oli selle selgeks teinud ja vastavaid meetmeid Linnatranspordi AS juba rakendas. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Aitäh! Hea linnapea! Minul sihuke küsimus sellest süütuse presumptsioonist. Et mina ei saa ka nagu väga hästi aru, et osade inimeste puhul see kehtib, osade puhul ei kehti. Et teatud, näiteks, kui inimene ka juhtub töötama kuskil linna ettevõttes ja midagi temaga on sellist kriminaalse taustaga, siis ta suure käraga lüüakse minema, öeldakse, et paha. Aga kui tegemist on mõne poliitikuga, siis on süütuse presumptsioon. Et ma küsingi nagu protokolli mõttes, et kuidas siis, kas on mingi nimekiri või mingi sihukene nagu dokument, kust saab teada, et kelle puhul siis see presumptsioon kehtib ja kelle puhul ei kehti? Et kui minust saaks näiteks juhuslikult abilinnapea ja teie linnavalitsuses ja ma saaks kriminaalsüüdistuse, kas minu puhul see kehtib siis või mitte? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Vastan otse - sellist nimekirja ei ole. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh! Ma natuke täpsustan Argo Luude küsimust. Et mindki huvitab, et mõnel põhjusel linnaasutuse juht võtab korruptsiooni eest vastutuse, läheb minema, nagu Enno Tamm, kuigi ilmnes et sai uue ja parema koha veel võib-olla, kus ei ole nii raske. Aga näiteks Tondiraba Jäähallis Elena Glebova ei pidanud päris ulatuslike korruptsioonitegude eest üldse mitte mingit vastutust võtma, mis tema alluvuses toimusid. Et miks selline vahetegemine?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh küsimuse eest! Kui Te teate korruptsioonijuhtumist Tondiraba Jäähallis, siis palun pöörduge politseisse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! No see Enno Tamme küsimus on siin juba hea kolleegi Michali poolt korduvalt üle küsitud. Aga küsime siis nõnda. Et kas see, et Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis isegi mitte uurimine ei ole lõppenud - et me saaksime aru, milline oli senise juhi vastutus - ja selles olukorras palgata, maksta suur preemia ja palgata teisele kohale Enno Tamm linnasüsteemis, kas see Teie arvates paistab normaalne ja hea välja? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Nii, nagu Te teate, Enno Tammele ei ole esitatud kahtlustust. Ja Enno Tamm vabatahtlikult lahkus sellest ametist, võttes moraalse vastutuse toimunu eest. Ja ma arvan, et Enno Tamm on käitunud väga tublisti. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea linnapea! Et no selle arupärimise pealkiri on suhtumisest korruptsiooni või korruptsiooniküsimustesse, -süüdistustesse. Et mulle meenub kohe, Teil on olnud nõunik Ivo Parbus, kes on vist omastamises süüdi mõistetud ja sai tööd Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis, tegi lasteraamatuid seal ja ma ei teagi, mis tööd ta praegu teeb. Siis oli abilinnapea Arvo Sarapuu, kellega Te vestlesite, arutasite, kas prügis võiks midagi korrast ära olla, ja leidsite, et ei ole. Kuni politsei tuli talle järgi.
Et kas Teile tundub, et Te ei taju seda, et korruptsioon on Tallinnas reaalsus ja see on osa sellest juhtimiskultuurist, mida Te rakendate? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ei tundu. Sellepärast, et me oleme, ma arvan, teinud väga hea valiku, võtnud tööle väga head eksperdid, kes peaksid andma väljastpoolt hinnangu sellesse, kuidas Tallinn on võidelnud korruptsiooni vastu ja kuidas seda saaks teha paremini. Nii et ma arvan, et me suhtume korruptsiooni tõsiselt.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Väga hea, et Te ütlesite, et suhtute korruptsiooni tõsiselt. Nüüd ma ei räägi küll korruptsiooni küsimusest, kuid ma palun Teid, et kas Te oleksite nii kena ja uuriksite ilma, et mina peaksin politseisse pöörduma, kas Elena Glebova annab töö ajast treenerina Tondiraba jäähallis treeninguid oma tööajast. Rõhutan! Ja kas see on eetiline?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Teeme kindlaks.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, teine küsimus, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Aitäh! Ma ikka jätkan sealt, kus pooleli jäin, sellesama presumptsiooniga, et üritan siis hästi täpselt küsimuse formuleerida. Et kas Tallinna Linnavalitsuses on nii, et kui kellegi vastu esitatakse kahtlustus, siis ta võib rahumeeli jätkata oma töökohal nii kaua, kuni ta on kohtu poolt süüdi mõistetud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma vastan sellele nii, et ma olen päris kindel, et enamikel juhtudel langetab see inimene otsuse ise, sõltuvalt siis kahtlustuse raskusastmest. Raskete kahtlustuse puhul kindlasti on ka tööandja osa selles, et see töösuhe lõpetada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Jaa, aitäh! Te mainisite siin Enno Tamme käitumist ja kiitsite teda, et ta võttis moraalse vastutuse ja käitus tublilt. Ja astus vabatahtlikult tagasi. Talle mingit süüdistust ei esitatud. Meie kolleeg Kalev Kallo on saanud kriminaalsüüdistuse ja on praegu kohtu all ning istub edasi volikogus ning juhib ka ühte komisjoni. Kas me võime Teie vastusest teha järelduse, et kohtualune Kallo on käitunud amoraalselt ja vääritult? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kalev Kallo on käitunud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja mul puudub küll igasugune põhjus hinnata tema käitumist kuidagi amoraalseks või väärituks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Seega arupärimine on vastatud.
18:13 Päevakorra punkti alustamine - 13. Rait Kuuse kiri Tallinna Linnapeale 80 pagulase paigutamiseks 13. Rait Kuuse kiri Tallinna Linnapeale 80 pagulase paigutamiseks
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 13 "Arupärimisele vastamine", Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liige Mart Kallas ... vabandust jah, see läks välja.
Aga siis sama päevakorrapunkt, aga teine sisu. "Arupärimisele vastamine", Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Urmas Reitelmann ja fraktsiooni liige Mart kallas "Rait Kuuse kiri Tallinna linnapeale 80 pagulase paigutamiseks". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud esimees, austatud volikogu liikmed, austatud arupärijad! Teie küsimus on saanud kirjaliku vastuse. Kui on täiendavaid küsimusi, vastan hea meelega. Samas pean ütlema, et eelmine arupärimine, millele mul kahjuks ei õnnestunud suuliselt vastata, on üks huvitavamaid, mis ma olen saanud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra volikogu esimees! Härra linnapea! Et mul on selline küsimus. Et miks just härra Kuuse Teie poole pöördus ja missugust koostööd ta nagu Tallinna linnalt ja Tallinna linnapealt ootab? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ilmselt härra Kuuse pöördus minu poole seoses sellega, et mul on au täita Tallinna linnapea kohuseid.
Nüüd koostöö osas me suhtleme riigiga erinevates koostööpunktides pidevalt ja ka kindlasti pagulaste teema osas. Me sellele ka kirjale vastates viitasime sellele, et Eesti Vabariigis on pagulaste, kvoodipagulaste vastu võtmiseks vastu võetud tegevuskava ja Tallinna linn soovib jätkata oma tegevust vastavalt sellele Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud tegevuskavale. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh! Lugupeetud härra linnapea! Et Te kirjutate ise ka siin kolmandas vastuses, et kulud kaetakse riigi poolt pagulasabi vahenditest. Et siit oligi nagu minu esimene küsimus. Et missugust koostööd Te ootaks? Kas Te peate neile kortereid pakkuma, elamispinda? Või ... Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Tulenevalt sellest tegevuskavast siis majutab need pagulased riik ehk et korterid otsib neile riik. Elamispinna võimaldab riik. Need täiendavad vahendid on siis mõeldud selleks, et kui pagulane pöördub Tallinna linna poole mingisuguste täiendavate teenuste-toetuste saamiseks, siis neid vahendeid saab kasutada nende teenuste eest ... või teenuste ja toetuste osutamiseks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Jaa, aitäh! Nüüd on ju ilmselt ka kõige naiivsemale inimesele selge, kui riik enam ei suuna nn pagulasi kusagile Kapa-Kohilasse või Munalaskmele, siis ilmselgelt nad tulevad kõik Tallinna. No võib-olla kaks tükki lähevad Tartusse, aga on seal ajutiselt ja tulevad ikkagi lõpuks Tallinna. Ja nendele kaasneb ka sada sugulast kodumaalt.
Et, Kolmanda Maailma riikide kodanikega kaasnevad ka Kolmanda Maailma probleemid. Kas Tallinn on valmis neid probleeme lahendama? Ja kuivõrd Te olete üldse arutanud neid asju, mis kogu selle probleemiga kaasnevad? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kahtlemata oleme arutanud. Aga tegelikult on nii, et ei kipu nad päris kõik üldsegi mitte Tallinnasse. Sellepärast et paraku on nii, et sotsiaaltoetuste kord, ilm ja palju muudki on Tallinnas samasugune nagu nii mujalgi Eestis. On neid pagulasi, kes jäävad mujale Eestisse elama. Aga on ka neid pagulasi, kes liiguvad Eestist välja, ei püüa mitte Tallinnasse jääda. Ja me oleme arutanud ja me leiame, et see kvoodipagulaste vastuvõtmise tegevuskava on selles mõttes mõistlik, et ta hajutab need pagulased ja ma väga loodan, et sellest tegevuskavast ka peetakse kinni. Et tõesti ei tekiks mitte ühessegi Eestimaa punkti kontsentratsiooni. Ja kui pagulased liiguvad ka näiteks Tallinnasse ja tulevad siia tööle, siis ma arvan, et selliste pagulaste puhul on juba tegemist inimestega, kes püüavad ühiskonda integreeruda ja see on, ma arvan, pigem tervitatav. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud linnapea! Tallinn on küllalt rahvusvaheline linn. Et mis Teie isiklik arvamus on, et kas Tallinnal on suurem võimekus siin integreerida pagulasi kui mõnel väikelinnal või maakonnakeskusel? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Noh, Tallinnal on kahtlemata ... Tallinn on kahtlemata Eestimaa üks võimekamaid omavalitsusi, aga me ei tohi ära võtta võimalust ka teistelt omavalitsustelt. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, teine küsimus, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Jaa, aitäh! Tõenäoliselt pole vist Euroopas ühtegi omavalitsust, kuhu sissetungijad on maabunud, kus oleks arutatud neid teemasid volikogudes. Et mida Te arvate ja kuidas te võtate vastu meie ettepanekut volikogu tasandil neid asju arutada? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Volikogu on oma otsustes ise pädev. Linnavalitsuse liikmena ei ole minul küll õigust ette kirjutada volikogule, mida arutada või mida mitte arutada. Aga puht inimlikult pinnalt kindlasti need arutelud peaksid jääma eetiliseks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh, lugupeetud ettekandja! Mulle kuidagi nagu tundub, et Te olete nii rõõmus ja nii õnnelik, et need pagulased meile muudkui tulevad ja tulevad. Et Teil nagu muret ei ole selle koha pealt üldse. Et mina linnakodanikuna ikkagi muretseks, sest et kogu maailma kogemus ikkagi näitab, et need inimesed ei tule omavalitsustesse mitte tulupoole peale, vaid kulupoole peale.
Aga minu küsimus on. Et Teie vastuses Te ütlete, et on mingi kokkulepe riigi ja Tallinna linna vahel ja toimuvad läbirääkimised võimaluste leidmiseks siis Tallinnas elamaasumiseks, sest käesoleva aasta algusest riik kvoodipagulastele kortereid enam ei hangi. Et missugused ... kuidas need läbirääkimised toimuvad? Ja kas meie linnavolinikena saame ka kuidagi teada nendest tulemustest? Ja kas meie kõikvõimalikest komisjonidest ka need asjad hakkavad läbi käima? Sest et teatavasti need on seotud materiaalsete ja asjadega ja kuludega nagu ma juba mainisin. Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kõigepealt, ma ei ole sugugi õnnelik selle üle, et on olemas pagulased, kes oma kodudest lahkuvad. Uskuge mind, see on suur inimlik tragöödia ja palju parem oleks, kui sellist asja ei oleks.
Mis puudutab seda, et kas peaks arutama küsimust, et kui palju pagulasi hakkab Tallinnasse tulema, siis nii nagu ma ka vastuses kirjutan, et riik ei ole teinud Tallinna linnale ettepanekut majutada Tallinna linna kõik 2018 või '19 perioodil Eestisse ümberasustatavad kvoodipagulased. Seetõttu ei näe ma ka mingit põhjust seda teemat hetkel volikogus arutada.
Aga veel kord. Volikogu on oma aruteludes vaba. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Küsimus lihtne. Milline on linnapea enda isiklik suhtumine pagulastesse ja nende vastu võtmisse Tallinnas? Et küsin nii sõjapagulaste kohta kui ka eraldi majanduspagulaste kohta.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No nii, nagu ma ütlesin. See, et on olemas sõjapagulased, see on tragöödia. Ja kindlasti mina olen seisukohal, oleks palju parem, kui me suudaks neid konflikte ennetada ja ennetada üldse pagulaste liikumist väljapoole oma riiki. Nii et ma kindlasti ei ole rõõmus selle üle, et pagulased on olemas.
Majanduspagulus on nüüd natukene teine teema ja siin ühest vastust anda on vähe keerulisem. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, teine küsimus, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh, austatud linnapea! Ma ikkagi tuleksin selle majutamise ja korteriprobleemi juurde tagasi. Mina isiklikult olen ka ühes linnaosa n-ö korterikomisjonis ja ma näen, missugused hädalised seal ootavad järjekorras. Ja nii palju, kui mina tean, vist on üle 300 inimese järjekorras, ametlikus järjekorras meil üle linna, võib-olla isegi rohkem. Ja ma tean ka ühte juhtumit, kus linna korterist tõsteti välja üksikema puudega lapsega, sest laps sai 16-aastaseks. Ja kõigil jooksis süda verd, aga ei saadud midagi teha, sest veel suurem hädaline ootas järjekorras. See otsus pidi tehtama. Et kuidas te nüüd kujutate ette, et kui kas või üks või kaks, ärme räägi sellest 80-st, armastate rõhutada seda 80-t, et seda ei ole ega tule. Me ei tea seda, .... aga piisab ühest või kahest, kuidas me nad ära majutame nende inimeste kõrvale, kes meil on praegu endalgi väga-väga hädas? Aitäh!
Ettekanne jätkub - linnapea Taavi Aas linnapea Taavi Aas
Tõepoolest. Tallinnal on enda korterijärjekord ja me peaksime tegema kõik, et tagada tallinlased korteritega. Samas Tallinn on üks osa Eesti Vabariigist ja Tallinn täidab neid seadusi-määrusi, mis Eesti Vabariigi valitsuse poolt on kehtestatud, sh ka kõiki neid määrusi, mis puudutavad kvoodipagulasi. Aitäh!
Küsimus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnapea! Kas ma mäletan õigesti, et tegelikult riik üürib kortereid pagulastele ainult erasektoris? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Jah. Nii, nagu ma ka eelnevalt ütlesin, siis riik varustab need pagulased korteritega ja need korterid tõesti üüritakse erasektorist.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! See otseselt ei puutu asjasse, aga kuivõrd Te selle mainisite ära, lugupeetud linnapea! Et kui pikk meil see korterijärjekord siis n-ö linnas mittepagulaste puhul on? Oskate öelda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma ei oska seda küll peast öelda, kui pikk on meil korterijärjekord, aga see kindlasti sõltub ka nendest probleemidest, miks sinna korterijärjekorra poole pöördutakse ja millised on need ... ühesõnaga jah, millised on need probleemid, miks korterijärjekorda on pöördutud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Hea eesistuja! Lugupeetud linnapea! Et selles arupärimise vastuses, punktis 4, on nagu mustvalgel kirjas, et kokkuleppel on toimunud riigi ja Tallinna linna vahel läbirääkimised võimaluste leidmiseks kvoodipagulaste Tallinnasse elama asustamiseks, sest käesoleva aasta algusest riik kvoodipagulastele kortereid enam ei hangi .... ja Te ütlesite, et hangib. Kuidas selle asjaga siis tegelikult on?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Riik hangib kortereid, et Tallinna linn ei ole eraldanud küll kvoodipagulastele mitte ühtegi korterit. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud.
18:27 Päevakorra punkti alustamine - Avalduste ärakuulamine Avalduste ärakuulamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nüüd on päevakorrapunktid läbi arutatud ja võime asuda avalduste ärakuulamise juurde. Ja sõna saab Ants Leemets. Palun!
Kõne - Ants Leemets Ants Leemets
Hea lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud volinikud, linnapea! Taavi Aas on mulle vastanud küsimustele "Mis saab Linnahallist?" alates 2009. aastast ja varsti siis võime tähistada 10 aastat lubadusi ja välja anda mingi teos sel puhul, kus siis nagu Taavi Aasa seletused Linnahalli kohta. Kõigepealt sellest, kuis sinna tuleb kasiino ja kõik on nagu kokku lepitud jne jne. Tegelikult on nii, et Linnahall laguneb, nagu ta ikka laguneb. Kui ma saaksin seda pilti, võiksite vaadata, kuidas neli vägilast tulid olukorda lahendama. Ronisid katusele ja lubasid "Nüüd on asi kindel, nüüd on asi selge". Üks vägilane on juba välja langenud rivist. Ma loodan, et langevad teised ka rivist välja ja tulevad siis need, kes siis nagu hakkavad midagi tegema.
Paraku on asi nagu väga halb. Kui te natukenegi mõtlete selle peale, milline näeb välja Kopenhagen, Stockholm või Helsingi või kõik mereäärsed Euroopa linnad, seal ei ole varemeid mere ääres. Seal ei ole! See kuradi linnavalitsus istub siin ja muneb selle probleemi otsas 10 aastat! 10 aastat ei tee mitte midagi! Ainult lubab! Lubadused on kõik kirjalikult olemas, linti võetud ja kõikide nende lubaduste taga on meie lugupeetud linnapea Taavi Aas. 10 aastat valetamist ja tulemuseks on ikkagi varemed - mitte midagi rohkemat. Muidugi te võite öelda, et nii ei ole ilus öelda. Aga kas nii on ilus teha, et kesklinna mereäär jäetakse korrastamata? Ja veel kord. Minge mõnda Euroopa linna ja vaadake, millised on mereääred. Kui see teile meeldib - palun väga! Lugupeetud Taavi Aas! Lubadused jätkuvad, see on nagunii selge. Ja see on hea, et Te ise nendesse usute. Kõik 10 aastat muudkui usute. See on nagu kindel värk. Et võite endale juba mingisuguse lubadustekiriku ehitada.
Minu küsimused on sellised. Varemetes kesklinn ei saa olla mingi eesmärk. Ja kui linnavalitsus ei suuda olukorda lahendada, siis ta peab midagi ikkagi tunnistama. Ja näiteks hakkama tööle siis hoopis Estonia teatri projektiga, kus on võimekamad juhid ja kes kindlasti on nõus realiseerima näiteks Estonia ehitamise sinna.
Minu küsimused on. Millises mahus ja milliste tööde jaoks taotletakse Euroopa Komisjonilt riigiabi? Et ei ole võimalik, et Linnahalli jaoks antakse riigiabi. Jutt käib konverentsikeskusest, aga selle kohta ei ole teavet. Nii et loodame, see tekib, see teave. Kui luba saadakse, kaua võtab aega Linnahalli ja konverentsikeskuse projekteerimine? Kõik tähtajad lükkuvad edasi. Et see jutt, mis tänavu veebruarikuus lubati, need enam ei kehti. Kõik need tähtajad jooksevad edasi. Vabariigi Valitsus ei ole eraldanud Linnahalli jaoks 2019 eelarves raha. Järelikult kõik tähtajad jooksevad veel edasi.
Ja minu küsimused on ka selle kohta. Kui jäähalli asemel jäähall lammutatakse mingite plaanide järgi ja taastatakse samas mahus, ja öeldakse, et see on muinsuskaitsetöö ja selle jaoks küsitakse abi ... No kuulge! Teha konverents sinna jäähalli, kõigepealt maha lammutada, siis samas mahus tagasi ehitada, kas see on ikkagi efektiivne raha kulutamine, mida valitsus nagu plaanib? Olukord on nagu suhteliselt halb ja loodan, et saan nagu vastused. Ja annan üle esimese arupärimise.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh!
Kõne jätkub - Ants Leemets Ants Leemets
Aitäh! Teine arupärimine, millega linnavalitsus on ratsutanud 2,5 aastat, ja räägib seda, et tuleb Tallinnasse peatänav. 2016 kuulutati välja ideekonkurss, 2017 algas projekteerimine, 2019 pidi projekt olema valmis ja ehitus pidi valmima 2020–2021. Loomulikult "Ringvaate" saates, vaadates, kuidas see linnapea esines, ja ütles, et "ei-ei, et vaadake, et praegu ei saa seda projekti käiku lasta, kuna meil on ühiskondliku transpordi peatustega probleeme, meil on liiklus modelleerimata". Kuulge, sõbrad! Selle komisjoni esimees, kes tunnistas, et võitjaks oli linnapea Taavi Aas, ta on kaks ja pool aastat olnud kursis selle peatänava projektiga ja nüüd tuleb välja selle jutuga, et on vaja hakata liiklust modelleerima. Kuulge, kuidas saab seda asja niimoodi ajada?
Mulle tundub, et kui praegu mitmed eksperdid nimetavad linnavalitsuse tegemist peatänava osas torpedeerimiseks, selleks on näiteks Pärtel-Peeter Pere, kes esines samuti "Ringvaate" saates ja ka meie fraktsiooni liige Yoko Alender, kes on sellel teemal nagu võtnud sõna. Ja see olukord hakkab nagu korduma. Et selle Linnahali puhul või peatänava puhul aetakse ikkagi üpris segast juttu. Ja kes saab uskuda, et projekteerimine käib. Võitja projektid on välja kuulutatud ja meil on siis olemas selline olukord, kus selgub, et kõik liiklus on modelleerimata ja ühiskondlikul transpordil ei jätku peatusi. Ma annan üle ka need küsimused ja loodan, et linnavalitsus selgitab. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh!
Nüüd on ka avaldus ära kuulatud. Annan teada, et järgmine istung toimub korraliselt 15. novembril ja sellega kuulutan istungi lõppenuks.
18:33 Istungi lõpp