Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 15.11.2018  
Istungi number: 19  
Istungi aeg: 16:00 - 21:38  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-15.11.2018.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

1. Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine (OE 195)
2. Tallinna linna 2019. aasta eelarve (I lugemine) (ME 193)
3. Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2019 (OE 196)
4. Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2010 määruse nr 27 "Tallinna linna poolt vara pärimise kord" muutmine (ME 179)
5. Tööstuse tn 64a ja 66b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja‑Tallinnas (OE 187)
6. Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 otsusega nr 103 kehtestatud "Süda tn, Liivalaia tn ja Tatari tn vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Tatari tn 32, Tatari tn 34 kinnistute ja Allika tänav // Lätte tänav // Sakala tänav T2 // Tatari tänav T1 kinnistu osa osas (OE 182)
7. Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2010 otsusega nr 170 kehtestatud Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Pirita tee 120 kinnistu osas (OE 188)
8. Tallinna Linnavolikogu 2. mai 2013 otsusega nr 72 kehtestatud Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Staapli tn 10 kinnistu osas (OE 190)
9. Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 otsusega nr 97 osaliselt kehtestatud Maarjamäe klinti ümbritseva ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Maarjamäe tn 14 kinnistu osas (OE 191)
10. Aida tn 9 // Kooli tn 10 kinnisasja müük (OE 192)
11. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele Tondiraba Spordikeskuse juhataja ametist vabastamiseks (OE 161)
12. Kaasava eelarve rakendamine Tallinnas (OE 185)
13. Külaliskorterid Tallinnas
14. Tallinna liikluskorraldusest
15. Viru tänava taksopeatusest
16. Tallinna kergliiklusteedest
17. Narva mnt 96 hoone olukorrast
18. Huvitegevuse kättesaadavusest Tallinna linnas
19. Korruptsiooniohust Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis
20. Abilinnapea Tõnis Möldri ebakompetentsusest
21. Tallinna puude olukorrast
22. Rahuliku kooselamise programmi ülevaade
 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
16:00 Istungi algus
Juhataja saabus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnavolikogu! Alustame 15. novembri istungiga! Head kolleegid! Palun teie tähelepanu!
Ja kõigepealt soovin õnnitleda sünnipäevalapsi! Ja täna me õnnitleme Jevgenija Kukk! Ja lugupeetud kolleeg Mart Luik.
Lugupeetud linnavolikogu! Teavitan teid linna valimiskomisjoni otsusest. 7. novembri otsusega nr 16 pikendati Eerik-Niiles Krossi volituse peatumist linnavolikogu liikmena kuni 3. märtsini 2019. Linnavolikogus jätkab Eero Merilind.
Nüüd palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda kuni 5-minutilise avaldusega peale päevakorra ammendumist. Ja selleks traditsiooniliselt palun vajutada klahvi "Kõne". Peale päevakorda! Soovijaid ei ole.
Asume tänase päevakorra juurde. Tänases päevakorra projektis on meil 22 päevakorrapunkti. Kas kellelgil on ettepanekuid päevakorra osas? Ei ole.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen hääletusele 15. novembri istungi päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 65 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on päevakord kinnitatud!
Nii! Ja enne päevakorra juurde asumist on kõikide fraktsioonide esindajatel, aga ka linnavalitsuse esindajal ja ka istungi juhatajal õigus esineda ühe kuni 2-minutilise sõnavõtuga. Palun fraktsioonide esindajail ennast registreerida. Nii! Palume, Ülle Rajasalu!
Kõne - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Austatud esimees, lugupeetud liikmed! Täna me menetleme eelarvet, mis on tegelikult linnavalitsus siia esitatud. Üsna tsentraalne ja mitte linnaosadekeskne.
Me sooviksime, et Tallinna Linnavolikogu otsustaks teha ülesandeks Tallinna Linnavalitsusele asutada Tallinna Asumifond, millega antakse miljon eurot igasse Tallinna linnaossa igal aastal kohalike elanike otsustada. Selleks tuleb Tallinna Linnavalitsusel reserveerida iga-aastaselt linnaeelarvest miljon eurot igas linnaosas elanike asumiseltside kodanikeühenduste toetuse saanud piirkondlikele plaanidele. Täna on kogu otsustamine koondunud tsentrisse ehk linnavalitsusse ja linnaosade rolli kohaliku arengu kavandamisel oleme me järjest ju kärpinud. Näiteks Tallinna linna 2018. aasta eelarves moodustasid linnaosade valitsustele eraldatud summad vaid 1% kogu eelarvest. Pirital oli see veel 0,3%.
Linnaosade valitsuse roll täna piirdub pigem esindusfunktsioonide kui linnaosa arengu sisulise kavandamise ja kohapealsete probleemide lahendamisele. Ning samuti selline trend ei ole minu meelest Tallinna linnas jätkusuutlik ega kohalike inimestele ka on natukene ka vastuvõetamatu.
Me kutsume ülesse toetama seda, et kohalikud elanikud, on ta siis Pirital, on ta Nõmmel, Lasnamäel, Mustamäel, ükskõik kus kohas, et nendele elanikele antakse võimalus otsustada selle üle, mida nemad oma linnaosas prioriteediks peavad. Olgu see siis mänguväljak, on see siis mingid sportimisvõimalused või midagi taolist. Kaasame inimesed oma eelarve projektidesse!
Nii et annaks üle siis eelnõu selliselt, et teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks asutada Tallinas Asumifond, millega antakse miljon eurot igas Tallinna linnaosas igal aastal kohalike elanike otsustada, selleks Tallinna linnavalitsusel reserveerida iga-aastaselt linna eelarvest miljon eurot igas linnaosas elanike asumiseltside ja kodanikuühenduste toetuste saanud piirkondlikele plaanidele. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele jne jne.
Meil on eelarve täna menetlusel. Me võime ka selle eelarve käigus seda ka otsustada, seda enam, et raha reservi on ju jäetud. Aga aitäh teile! Ma loodan, et te olete seda meelt, et me kaasame linnaelanikud oma eelarve kujundamisse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Anto Liivat, palun!
Kõne - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh! Kas ma tohin ühe lisaminuti ka paluda? Aitäh! Head kolleegid! Me menetleme täna volikogus linna eelarvet. Tegemist on tõenäoliselt kõige olulisema linna juhtimist puudutava dokumendiga, mis määrab ära selle, mida Tallinna linnas linlaste heaks uuel aastal on võimalik ning plaanis teha ja ka selle, millised asjad jäävad tegemata.
Meenutuseks niipalju, et kui 2014. aastal oli linna põhieelarve 500 miljoni eurot, siis koos lisaeelarvega tuleval aastal saab olema eelarvemaht 800 miljonieurot suurusjärgus. Loomulikult on see suur rahasumma ning selles valguses on kahtlemata kiusatus lubada kõigile järjest paremaid asju ning järjest rohkem. Ja siin eelarves on palju häid ning toetamist väärivaid asju. Aga linna eelarvet tuleb alati lugeda ka arvestades selle koostamise poliitilist konteksti. Ja minu arvates väljendub tänase linnajuhtimise kõige suurem probleem tõsiasjas, et linnavalitsus ei ole enam volikogule võrdväärne arutelupartner, kes saaks esitada poliitikasoovitusi ning viia neid ellu avalikes huvides. Selle asemel on saanud meie linnavalitsusest Keskerakonna fraktsiooni volinike pantvang.
Olukorras, kus Keskerakonnal on 40 liiget 79-liikmelises volikogus, teab iga keskfraktsiooni liige, et just temast sõltub erakonna ainuvõimu püsimine Tallinnas, just temast sõltub erakonna hea valimistulemus Riigikogu valimistel linnavahendite toel ning sajad ja sajad poliitilised töökohad linnasüsteemis. Ja ma võin vaid püüda ette kujutada, kui palju kordi on tulnud linnapeal pidada vestlusi, kus üks või teine erakonnakaaslane on öelnud, et "jah, loomulikult ma olen valmis eelarvet toetama, aga mul on üks projekt, mis vajab linna tuge, või sõber, kes soovib parema palgaga töökohta". Ja tänases poliitilises olukorras ei ole sisuliselt võimalik ühtegi nendest ettepanekutest linnavalitsusel arvestamata jätta.
Niisiis ongi meie ette jõudnud kahetsusväärsel kombel eelarve projekt, kus Keskerakonna ainuvõimu säilitamine läheb linlastele propagandakulude ja lojaalsustasudena maksma üle 15 miljoni euro aastas. Seda on enam kui Paide või Haapsalu linna eelarve ja seda on rohkem, kui on eelarveprojektis planeeritud kulusid lasteaedade renoveerimiseks.
Niisiis ei saa me tänasel kujul kuidagi eelarvet toetada. Aga me kindlasti esitame küsimusi ja menetluse käigus oma parandusettepanekud ning loodame nende üle pidada sisulist ja argumenteeritud arutelu.
Ja ma tahan väljendada ka tunnustust linna finantsteenistusele, kes on eelarvetehniliselt, korrektselt ja õigeaegselt esitanud meile dokumendid, mis võimaldavad eelarvet paremini lugeda, mõista ning muudavad selle läbipaistvamaks! Aitäh teile!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Kõne - Riina Solman Riina Solman
Lugupeetud volikogu esimees, austatud linnavolikogu kolleegid! Aitäh!
Isamaa fraktsioon on aeg-ajalt juhtinud tähelepanu korruptsioonile linnavalitsuses või linnasüsteemis või siis toonud esile kahtlasevõitu või meie hinnangul linnakodanikele kahjulikke lepinguid. Ja me esitame arupärimise Tallinna koolide halduslepingu kohta ja toome esile, et Tallinn on firmadele, sealhulgas Riigi Kinnisvarale, teinud väljamakseid 20 kooli renoveerimiseks ja hooldamiseks aastatel 2007–2016, ja üürimakseteks koos remondi- ja hoolduskuludega linnakassast 100 miljoni euro ulatuses. Urmas Sõõrumaale kuuluv koolide haldusfirma Vivatex Holding on teinud selle ajaga sama lepingu alusel ja teeninud 15 miljonit eurot puhaskasumit.
Linnapea ütles viimaste valimiste eel, et ta soovib õiguslikku analüüsi, et uurida, kas see konkreetne leping Urmas Sõõrumaaga, kas seda on võimalik lõpetada. Kui me vaatame 2019. aasta linnaeelarvet, siis selle seletuskiri ütleb, et renoveeritud koolide üürimakseteks on võrreldes 2018. aastaga eelarve suurenenud ja üürimaksed suurenevad 156 269 euro võrra. Nii et valimiseelsest lubadusest ei ole, paistab, midagi järele jäänud nüüd valitsemise ajal ning sellest lähtuvalt me uurimegi, milliste ettevõtetega on linn veel koostööd teinud jne ja kas kaalutakse veel kord võimalusi Urmas Sõõrumaaga linnakodanikele kahjulikud tehingud lõpetada. Teine teema, mille kohta me aru pärime, puudutab muidu meie armsa Tallinna, mis on puhas, korras ja hästi arenenud, südalinnas asuvat Keskturgu, mis on kui häbiplekk ja mida ei ole 20 aasta jooksul suudetud korda tegema hakatagi. Suur tänu tähelepanu eest! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud kolleeg, Mart Luik! Mart! Võib Teid paluda?
Kõne - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud kolleegid! Ka minul on teile üks sõnum, mis minu arvates on isegi suurema tähendusega, kui linna aastaeelarve.
Täna Paides toimus Eesti Spordi Kongress, kus mitu korda oli rõhutatud, et meil on üks, minu arvates eksistentsiaalne probleem - meie lapsed ei liigu. Jah, rahvusvahelise terviseorganisatsiooni uuringute järgi iga laps peaks vähemalt 7 tundi nädalas aktiivselt liikuma. Meie riigis seda normi täidavad ainult 16%. Võib-olla keegi arvab, et see ei ole nii suur ja tähtis probleem, et "vaadake, kui palju on meil spordivõimalusi, kuidas areneb infrastruktuur ja kui palju medaleid toovad meie sportlased", aga tegelikult probleem omab laiemat tähendust ja tagajärjed näha on juba praegu. Eestis tänaseks on enam kui 30% lastest ülekaaluprobleemiga. Meil kasvab laste seas antidepressantide tarbimine ja iga aastaga kirjutatakse rohkem retsepte välja. Me teame, et Kaitsevägi kurdab, et meie noored poisid ei ole teenistuseks valmis. Ja rääkimata sellest, et südamehaigustesse suremuse näitajate osas me oleme Euroopas esirinnas. See on tegelikult olukord, mis praegu valitseb, ja see on ka suur oht meie tulevikule.
Ma arvan, et see probleem omab lahendust. Süsteemseid suuri probleeme tuleb lahendada süsteemselt. Ja selleks süsteemseks lahenduseks on integreerimine spordivaldkonna ja haridusesüsteemi vahel. Lihtsate sõnadega – koolisüsteemis peab olema rohkem sporti; ainekavas, õppekavas peab olema kohustuslik sporditegemine. Ja see tähendab, et koolitegevuses peab olema nii kehalise kasvatuse tund vähemalt kaks korda nädalas, aga ka 2–3 korda treeningut igas nädalas. Ja ainult sellel juhul me suudame täita vajaliku normi ja ainult sellel juhul meie lapsed kasvavad terved ja ainult sellel juhul nad suudavad üles ehitada võimsat ühiskonda ja riiki.
Ma arvan, et me kõik võiksime mõelda selle peale, aga ka seda mõtet toetada. Rohkem sporti! Kohustuslik sport koolihariduse süsteemis! Ja kindlasti see kontseptsioon peab olema ette valmistatud riigi tasandil. Aitäh!
16:19 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE195 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine 1. OE195 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nüüd alustame päevakorra arutamisega! Päevakorrapunkt number 1 "Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Eduard Toman. Palun!
Ettekanne - Eduard Toman Eduard Toman
Austatud esimees, austatud kolleegid! Lähtudes omavalitsuse korralduse seadusest ja Tallinna põhimäärusest ja arvestades Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni ettepanekut, teen ettepaneku kinnitada haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeks Toomas Kruusimägi. Palun toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eduard Toman Eduard Toman
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekannet selles küsimuses ei ole. Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 65 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
16:21 Päevakorra punkti alustamine - 2. ME193 Tallinna linna 2019. aasta eelarve (I lugemine) 2. ME193 Tallinna linna 2019. aasta eelarve (I lugemine)
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 2 "Tallinna linna 2019. aasta eelarve" esimene lugemine. Sõna ettekandeks saab Tallinna linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Head kolleegid ja külalised! Jõulueelne aeg on Tallinnas alati toimekas, reibas ja töine. Ja üks põhjus selleks on täna teie ees. Nimelt taas kord on käes aeg linna eeloleva aasta kavatsuste ja plaanide arutamiseks ning linlaste jaoks ühe olulisema otsuse tegemiseks. See on otsus, missugune saab olema Tallinna linna järgmise aasta eelarve. Seetõttu on volikogu saal täna taas linna eelarve arutelude päralt.
Tänaseks on Tallinna linna 2019. aasta eelarve eelnõu läbinud pea kõik volikogu komisjonid ning oma arvamuse on esitanud ka linnaosakogud. Mõistetavalt on linna eelarve kombinatsioon otsustest ja vajadustest ning tegelikest võimalustest. Viimaste aastate areng on olnud soodne linnale nii tulude kui arusaadavalt ka toonud endaga kaasa vajaduse täiendavateks investeeringuteks linnakeskkonda ning kulutuste kasvu tulenevalt suuremast nõudlusest nii paremate avalike teenuste kui ka erinevate toetusmeetmete järele. Tallinna linnal läheb hästi. Linna järgmise aasta eelarve kogumaht on 761,3 miljonit eurot, see on pea 34 miljonit eurot ehk 4,7% rohkem kui tänavune eelarve. Viimase 5 aastaga on linna eelarvemaht kasvanud enam kui kolmandiku ning järgmise aasta eelarve näol on tegemist läbi aegade suurimaga. Iseenesestmõistetavalt on eelarve eelnõu menetlemisel olnud oluline tähelepanu osutada ka asjaolule, et eelnõu koostamisel on järgitud ka linna eelarvestrateegias määratletud eelarvepoliitilisi eesmärke. Kas järgmise aasta eelarve eelnõu lähtub sellest, et linna finantshaldus peab olema usaldusväärne, õigusaktidest tulenevatele nõuetele vastav, jätkusuutlik ja tõhus. Ja julgen kinnitada, et Tallinna linna järgmise aasta eelarve eelnõu on koostatud kõiki nimetatud tingimusi silmas pidades.
2019. aasta eelarve tegevustulemiks kujuneb kavandatu kohaselt 87,7 milj eurot. Likviidsuspuhvriks on kavandatud 29 milj eurot, mis on piisav varu linna 2 nädala kulutuste katmiseks. Põhitegevuse tulud kasvavad 6,6% ja põhitegevuse kulud circa 5,2%. Investeeringute finantseerimiseks on kavas kaasata võõrkapitali kuni 35 miljonit eurot. Samas on laenude teenindamise kuludeks kavandatud 22,5 miljonit eurot. Selle tulemusena kujuneb linna arvestuslikuks netovõlakoormuseks 2019 aasta lõpuks 39%, mis on samal tasemel käesoleva aastaga ja oluliselt madalam, kui seadusega lubatud piirmäär.
Tallinn kasvab. Käesoleva aasta 1. oktoobri seisuga elas Tallinnas rahvastikuregistrite andmetel 453 000 inimest. Aasta algusest on linna elanikkond kasvanud kolme ja poole tuhande inimese võrra, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes aga 6,6 tuhande inimese võrra. Selle aasta algusega võrreldes on ka linna maksumaksjate arv kasvanud 2,9 tuhande inimese võrra. Eeldame, et ka järgmisel aastal lisandub linnale enam kui 2000 uut maksumaksjat ja keskmine tulu ühe tulusaaja kohta kasvab 5–7%. Seda arvestades loodame järgmisel aastal koguda üksikisiku tulumaksu 7,8% enam ehk kokku 439 miljonit eurot.
Tulude üldmahuks oleme eelarve eelnõus kavandanud 723,8 miljonit eurot. Tuludest moodustavadki suurima osa ehk 66% maksutulu, sealhulgas riiklikud maksud 64%, kohalikud maksud paraku vaid 1,7%. Maamaks toob linna eelarvesse 26 miljonit eurot, linnaasutuste kaupade ja teenuste müügist saadav tulu on 82,4 miljonit eurot ning riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavad toetused kokku 128,9 miljonit eurot.
Oleme alati toonitanud, et eelarve peab toetama linna kõikide tegevusvaldkondade tasakaalustatud arengut, suutma pakkuda linlastele nõutavas mahus ja määratud kvaliteediga avalikke teenuseid ühtegi eluvaldkonda teisele eelistamata. Samas on igal aastal eelarvesse kätketud ka teatud sõnum linlastele ja avalikkusele laiemalt. Seda sõnumit tõstavad esile need tegevusvaldkonnad, millesse linn vastaval eelarveaastal enim panustab ja mida eriliselt tähtsustab.
Järgmise aasta eelarvekulud kokku moodustavad ligi 607 miljonit eurot, millest 61% on ette nähtud hariduse, transpordi ja sotsiaalhoolekande ning tervishoiu valdkondadele. Sealhulgas on olulisel kohal just teenused ja toetused erivajadustega inimestele.
Investeeringutest. Traditsiooniliselt panustame järgmise aasta eelarves ka linnakeskkonna parendamisse üldisemalt. Investeeringutegevuseks on eelarve eelnõus ette nähtud vahendeid kokku enam kui 135 miljonit eurot. Mahukam osa investeeringutest, see on kokku ligi 83%, moodustavad teede-tänavate, hariduse ja kultuurivaldkonna investeeringud. Suurim osa ehk ligi pool investeeringutest kaetakse linna enda vahenditest. Osaliselt kaetakse investeeringuid kaasatava võõrkapitali arvelt ning veerand vajalikest finantseeringutest moodustavad kokku toetused välisrahastusest ja riigi eelarvest ning kaasfinantseerijate panus projektidesse.
Nii nagu igal aastal, nii on ka igal uuel eelarvel oma nägu. Seetõttu soovin omalt poolt eelarve edasiste arutelude saateks ja sissejuhatuseks lisada ka mõned selgitused, mida linnavalitsus järgmise aasta eelarvet kokku seades erinevates valdkondades oluliseks pidasime ning missugune on meie nägemus linna eeloleva aasta arengute ja ettevõtmiste kohta.
Sotsiaalhoolekande valdkonnas on eesmärgiks leevendada erivajadustega laste lähedaste olukorda, tõstes märgatavalt nendele makstavat hooldajatoetust. Nii tõuseb sügava puudega inimeste hooldajatoetus 150% ehk 40 eurolt 100 eurole. Raske puudega inimeste hooldajatoetus tõuseb 67% ehk 30 eurolt 50 eurole ning raske ja sügava puudega laste tugiisikute tunnitasu kasvab 20% ehk siis 5 eurolt 6-le. Jätkuvad ka mitmed puuetega inimeste toimetulekut toetavad projektid.
Rõõmustavaks sõnumiks on ka see, et alates järgmisest aastast suureneb Tallinna linnas kaksikute sünnitoetus üle 50% ja nii saab kaksikute sünni korral pere sünnitoetust 500 eurot lapse kohta ehk 1000 eurot perele. Samuti tõuseb laste esmavisiiditasu vabastamine seniselt 1,6 eurolt 2-le. Jätkub ka lastekaitsetöötajate töökorralduse tõhustamine ja nii luuakse alates 1. aprillist Sotsiaal- ja Tervishoiuametisse viis uut lastekaitsetöötaja ja üks vastava valdkonna juristi ametikoht.
Järgmisse aastasse kavandatud sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna investeeringuobjektidest väärivad kindlasti mainimist Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Pelguranna tn 31 hoone renoveerimise lõpetamine; Peterburi mnt 11 asuvate ruumide renoveerimine ning Käo Tugikeskuse malevakeskuse hoone renoveerimine. Lisaks renoveeritakse Tallinna Lastekodu imikute ja puudega laste maja, Pähkli Peremaja ja Mustamäe Päevakeskus; projekteeritakse Iru Hooldekodu õenduskodu, Lasnamäe Sotsiaalkeskuse juurdeehitus ning linna haiglahoone meditsiinilise tehnoloogia osa ja Lasnamäe Tervisekeskus.
Haridusvaldkonnas on prioriteediks hoonete renoveerimise ja kaasajastamise jätkamine ning mitmekesise huvitegevuse võimaldamine. Jätkame projekti "Sport kooli" ning viime kuues lasteaias ellu ka mahetoidu pilootprojektid. Kavas on laiendada huvihariduse võimalusi koolides läbi erahuvikoolide kaasamise.
Hariduse valdkonnas on kavas ka mitmed suured investeeringud, sh Tallinna Saksa Gümnaasiumi tervikrenoveerimine ja laiendamine, Tallinna Tondi Põhikooli uue hoone ehitus, Tallinna Arte Gümnaasiumi projekteerimine, ehituse alustamine; samuti Lasnamäe Põhikooli ja Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone projekteerimine; Tallinna Huvikeskuse Kullo renoveerimine, Põhja-Tallinna Linnaosa Põlvkondade Maja projekteerimine ja ehitus; Tallinna Männikäbi Lasteaia ja Sitsi Lasteaia tervikrenoeerimine. Lisaks on mitmed väiksemamahulised investeeringud linna teistes haridusasutustes. Kokku on haridusvaldkonna investeeringuteks kavandatud 45 miljonit eurot, millest 13 miljonit lasteaedade investeeringuteks.
Kultuurivaldkonnas on 2019 aasta tähtis aasta mitme kultuurisündmuse poolest. Tähistatakse 150 aasta möödumist esimesest laulupeost ja järjekorras juba XX tantsupeo korraldamisest; Birgitta festival saab 15. aastaseks ja festivali algatajal maestro Eri Klasil täitub 80 aastat sünnist; Tallinna tunnusfestival Jazzkaar tähistab oma 30. sünnipäeva; 15. korda toimub teatrifestival "Kuldne Mask Eestis"; Tallinna Loomaaed tähistab 80. juubelit; 2019. aastal alustatakse ettevalmistusi Tallinna kui rahvusvahelise purjeõppeassotsiatsiooni Sail Training International korraldatava purjelaevade avamereregati The Tall Ships Races 2021 vastuvõtusadama programmi ja tegevuse käivitamiseks; lisaks toetatakse festivali Tallinn Music Week, Pimedate Ööde Filmifestivali ja paljude teiste kultuurisündmuste korraldamist; jätkatakse kirikurenessanssi programmi ning linna kultuuriasutuste arendamist. Kultuurivaldkonna investeeringutes on olulisemaks objektiks linnateatri arendusprojekt koostöös riigiga; Salme Kultuurikeskuse renoveerimine ja Mustamäe Kultuurikeskus Kaja ehituse ja sisustamise lõpule viimine; alustatakse mahukaid investeeringuid Tallinna Botaanikaaias ning jätkuvad investeeringud Tallinna Loomaaia arendamisse; 2019. aastal jätkub ka Vene Kultuurikeskuse renoveerimine; samuti alustatakse Georg Otsa, Konstantin Pätsi ja Jaan Krossi mälestusmärkide projekteerimist ning püstitatud saab Nõmme jaamaülema pronkskuju.
Spordi- ja noorsootöö valdkonnas keskendutakse linlaste liikumisharrastustega tegelemiseks tänapäevaste võimaluste loomisel. Noortele pakutakse mitmekesiseid teenuseid ja programme. Traditsiooniliselt toetatakse noortelaagrite ja õpilasmaleva tegevust. 2019. aastal alustavad Spordi- ja Noorsooametis tegevust neli täiendavat mobiilset noorsootöötajat, et luua kontakt noortega, kes veedavad oma vaba aega avalikes kohtades kogunedes. Spordivaldkonnas peame oluliseks toetada erinevaid projekte ja ühendusi, eraspordibaase ning spordikalendris kindla koha leidnud rahvusvahelisi spordivõistlusi, mis tutvustavad ja rikastavad Tallinna spordielu, sealhulgas näiteks Tallinna maratoni ja IRONMAN Tallinn triatloni korraldamist.
Järgmisse aastasse kavandatud investeeringuobjektidest spordivaldkonnas väärivad kindlasti mainimist Kalevi keskstaadioni korrastamine koostöös riigiga, Nõmme Spordikeskuse välibasseinide ning Lasnamäe spordikompleksi peahoone välisfassaadi renoveerimine; jätkatakse ka spordiparkide ja spordiväljakute rajamist linnaosadesse.
Linnamajanduse valdkonnas jätkub linna ehitustegevuse ja asutuste hoonete haldamise koondamine Tallinna Linnavaraametisse, mis võimaldab suurendada linna kui tellija ehitusalast kompetentsi ning tõsta linna ehitusprojektide kvaliteeti. 2019. aastal tsentraliseeritakse Linnavaraametisse viimase etapina linna haridusvaldkonna hoonete ehitustegevus kui ka korteriühistute toetuste taotlemine ja eraldamise alane tegevus. Lisanduvate funktsioonide täitmiseks luuakse Linnavaraameti koosseisu 2019. aastal viis uut töökohta. 2019. aastal laiendatakse ülelinnaliselt 2018. aastal Lasnamäe linnaosas alustatud ja edukaks osutunud projekti korteriühistute lepituskomisjon, mille eesmärk on parandada korteriomanike omavahelisi suhteid ning suhteid oma korteriühistuga. Ja võimaldada korteriühistute liikmete ja juhatuse liikmete juriidilist nõustamist. Linnamajanduse valdkonna investeeringutena on kavandatud ühiselamutüüpi elamute paagi 10 ja Sõpruse pst 5 renoveerimise lõpuleviimine; alustatakse Maleva 18 sotsiaalelamu ehitusega ning kavas on ka Uus-Maleva 6, Hooldekodu tee 15 ja 21 asuvate hoonete fassaadide remont; jätkuvalt panustatakse ka linnaasutuste ligipääsetavusse varandamisse.
Linnatranspordi valdkonnas keskendutakse liinivõrgu arendamisele ja nüüdisajastamisele ning ühistranspordi kasutamise edendamisele. Jätkatakse Tallinna elanikele, kõigile Eesti õpilastele ning 65-aastastele ja vanematele isikutele tasuta ühistranspordi kasutamise võimaldamist, sh tallinlastele tasuta sõidu võimaldamist elektrirongide Tallinna sõidutsoonis ja Tallinna-Aegna laevaliinil. Jätkatakse enimkasutatavatesse ühistranspordi peatustesse reaalaja infotabloode paigaldamist. Nii näiteks Estonia, Taksopargi, Kaja ja Kadrioru peatusesse. Jätkatakse koostööprojekti Tallinna Tehnikaülikooliga - liinivõrgu optimeerimine, mis võimaldab välja töötada Tallinna ühistranspordisüsteemi liini muudatused muutmaks ühistransport veelgi kättesaadavamaks ning parandada inimeste töö- ja elukohtadevahelist ühendust. Palun 5 minutit lisaaega!
Teede ja tänavate valdkonnas on fookuses tänavavalgustuse nüüdisajastamine, tänavate puhastus ja hooldus. Jätkuvalt tagatakse linna kõigi 59 000 valgusti normaalrežiimil töötamine. Liiklejate ohutuse tagamiseks vahetatakse välja circa 200 amortiseerunud tänavavalgustusmasti.
Traditsioonilist Kadrioru pargi valgusfestivali laiendatakse 3-päevaseks ülelinnaliseks festivaliks "Valgus kõnnib", mille käigus paigaldatakse linnaruumi erinevaid installatsioone Kadrioru pargist kuni Raekoja platsini, luues sellega piduliku, emotsionaalse ja valgusküllase teekonna.
Teede ja tänavate valdkonna investeeringuteks kavandatakse üle 46 miljoni euro. Kavas on oluliste liiklussõlmede ehitamine, rekonstrueerimine ning tänavate, sildade ja viaduktide kapitaal- ja taastusremont, samuti kergliiklusteede arendamine ja fooriobjektide rajamine. Välisrahastuse toel teostatavate investeeringutena on planeeritud Reidi tee ehitus ning Vana-Sadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna parandamine. Linna enda vahenditest ja riigi eelarvest kohalike teede hoiuks eraldatavate toetuste arvelt teostatakse järgmisel aastal teede ja tänavate kapitaalremonti- rekonstrueerimist kokku üle 21 miljoni euro. Suuremaid töid teostatakse Tulika tänaval, Poska tänaval, Koidu tänaval, Suur-Sõjamäe tänaval, Raja tänaval, Valdeku tänaval ja Tedre tänaval. Jätkatakse kvartalisiseste teede remonttöödega linnaosades, mille kulud on kavandatud, tuginedes teedeseisundi ülevaatuse tulemustele ning võttes arvesse linnaosade ettepanekuid. Rajatakse Ehitajate tee suusatunnel ja Pae asumi jalakäijate promenaad. Rekonstrueeritakse ristmikke, ühistranspordipeatusi ja -radasid ning remonditakse sildu ja viadukte.
Kergliiklusteede rajamiseks nähakse ... Vabandust! Kergliiklusteede rajamiseks nähakse ette 5,4 miljonit eurot. 2019 aastal valmib Viljandi maantee kergliiklustee, Kloostrimetsa tee kergliiklustee, Vabaõhukooli tee kergliiklustee ning Õismäe raba terviserada. Kavas on alustada välisrahastusega projekti "Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt", mille käigus luuakse ja rakendatakse tee infrastruktuuri elemente ja päikeseelektri tootmist ühendav tehnoloogiline lahendus, mis kataks vähemalt osaliselt tee infrastruktuuri energianõudlust ning oleks vastupidav ilmastikutingimustele, vandalismile ja liikluskoormusele. Lisaks alustatakse välisrahastuse toel põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise esimest etappi. Jalakäijate ja teiste liiklejate turvalisuse suurendamiseks rajatakse foorisüsteemid Metalli-Endla ristmike ülekäigurajale ning Smuuli tee - Liikuri tänava ja Narva maantee - Turba tänava ristmikele.
Heakorra valdkonnas keskendutakse linlaste kvaliteetse avaliku linnaruumi rajamisele. Senisest enam tähelepanu pööratakse ka linna lastemänguväljakute hooldusele. Tallinna Jäätmekeskus jätkab korraldatud jäätmeveoteenuse pakkumist Haaberstis, Kristiines, Lasnamäel, Mustamäel, Põhja-Tallinnas ning kavandab teenuse pakkumise laienemist ka Piritale. Heakorra keskkonnakaitse investeeringuteks kavandatakse pea 6 miljonit eurot. Mahuliselt on suurimaks tööks Priisle pargi arendamine; rajatakse Kakumäe asumi külaplats; Haabersti metsa puhkeala; Nõmme Vabaduse parki rajatakse peremänguväljak ning rekonstrueeritakse Männi pargi ja Stroomi rannaala peremänguväljakud; lisaks rajatakse mänguväljak Haaberstis Tanuma 74 haljasalale ning rekonstrueeritakse neli mänguväljakut Mustamäe linnaosas; rajatakse koerte jalutusväljak Lasnamäele Punane tn 17 haljasalale ning rekonstrueeritakse Lasnamäe Vormsi 5 ja Põhja-Tallinnas Ehte 14 koerte jalutusväljakud; rajatakse Katariina kai paadislipp ja toetatakse täiendavalt linnamööblit; kavandatud on Mustjõe jäätmejaama ehitamine ja jäätmejaamade inventari soetamine ning Kadrioru pargi majandushoone projekteerimine.
Lisaks eelnimetatule jätkuvad ka paljud teised linna senised head algatused, projektid, tegevused ning teenused erinevatele sihtgruppidele. Samuti tehakse väiksemamahulisi ehitus-, parendus- ja remonttöid järgmisel aastal kõikides linna tegevusvaldkondades ning usun, et eelarve toel on võimalik Tallinna linna arendada tasakaalustatult. Linn väärtustab jätkuvalt linlaste avalikke teenuseid osutavaid linnaasutuste töötajaid. Seega on järgmise aasta oluliseks märksõnaks linna üldhariduskoolide õpetajate ja tugispetsialistide töötasu alammäära tõus 1250 eurole, samuti kõrgharidust nõudval töökohal kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumtasu tõus 1250 eurole ning linna noorsootöötajate palgaalammäär 1000 eurole. Linna sotsiaalhoolekandeasutuste hooldustöötajate ja psühholoogide palk tõuseb 10% ning linna ühistranspordi veeremijuhte ootab 6%-line palgatõus. Palkade korrigeerimiseks oleme vahendeid planeerinud ka teiste valdkondade ja linnaasutuste töötajatele.
Head volikogu liikmed, palun teil käesolevat eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimusi. Arto Aas, palun!
Küsimus - Arto Aas Arto Aas
Aitäh! Hea linnapea! Kindlasti leidub eelarves palju positiivset, parsaku on ka asju, mida siit ei leia. Nagu Pirita velotreki renoveerimine või Pirita Majandusgümnaasiumi investeeringud. Aga väga üllatav on see, et vähenevad ka teedeinvesteeringud. Eelmise aastaga võrreldes 12% on see eelarve väiksem ja me teame, et sama tendents on ka riigi tasandil, et teedesse minev raha väheneb. Ja ma küsin, et miks te vähendate nii olulist valdkonda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ei, meie ei vähenda. Tegelikult Euroopa Liit vähendab, sest et eelarveperiood hakkab läbi saama. Aga tuleb uus ja parem. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea volikogu esimees! Hea linnapea! Et selles eelarves on, nagu Te ette vuristasite peaaegu nagu nende uudistelugejate kombel, mis nüüd täna on Postimehes, Ekspressis, igal pool olemas. Vajutad nuppu - loe uudis ette. Et siin on ka palju sellist küsitava väärtusega tegevust nagu munitsipaalpropaganda kasv, mis kasvab üle 6 miljoni kokku. Lasteaia eestikeelsele õppele ei tule lisaraha. Lasteaia osalustasu ei kao.
Mul on pigem nagu küsimus. Et valimiste ajal Teiegi lubasite, nagu meie, et Tallinna koolide halduslepingud, mis on Tallinnale üsna ebasoodsad, vaadatakse üle. Aasta on nüüd ametis oldud. Et kuidas sellega läinud on?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Selle protsessiga läheb normaalselt. Ma usun, et ei lähe kaua aega, kui me saame mingite uudistega ka teie ette tulla. Võtab aega natuke. Läbirääkimised ei ole lihtsad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Silver Meikar, palun!
Küsimus - Silver Meikar Silver Meikar
Aitäh, lugupeetud volikogu esimees ka lugupeetud linnapea! Istungi alguses tõstatas volikogu esimees härra Kõlvart väga olulise teema. Ma usun, et neid, kes jälgisid veebi vahendusel Paides toimuvat spordikonverentsi, on siin saalis veel, ja ka neid, kes usuvad, et noorte liikumisharrastuse parandamine on tõesti üks väga oluline teema.
Ja sellega seoses soovin Teilt küsida, et millised on uued ja täiendavad meetmed, mis on ette nähtud järgmise aasta eelarves, et aidata kaasa sellele, et iga Tallinnas koolis õppiv noor vähemalt 60 minutit iga päev liiguks? Et Teil on küll slaid spordi ja noorte toetamise kohta, aga ma küsin just, et mis on uued ja täiendavad. Või siis veelgi täpsemalt. Et kui teeksin ühe väga konkreetse ettepaneku parandusettepanekuna eelarvesse, et kas Te oleksite valmis toetama Kõlvarti poolt samuti toetatud eesmärki?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kui Te kuulasite ettekannet, siis Te kindlasti panite tähele, et meil on seoses noortega päris palju tegevusi ette nähtud, seda nii lastekaitsespetsialistide töölevõtmise näol kui mobiilsete noorsootöötajate töölevõtmise näol.
Võin kinnitada, et oleme panustanud tasuta huviringidesse. Sellel aastal on võimalik osaleda 216-s tasuta huviringis. Kokku praeguse seisuga on ennast registreerinud selleks aastaks 5633 õpilast nendesse huviringidesse. Ja võin öelda ka seda, et õppeaastal 2017–2018 võttis e-kooli andmetel tasuta huviringidest osa üle 20 000 õpilase. Nii et Tallinnas on õpilastele loodud kõik võimalused huviringiga tegelemiseks.
Nüüd, mis puudutab sporti, siis oleme jätkuvalt panustamas staadionitesse, spordiväljakutesse just nimelt selle mõttega, et Tallinna noortel oleks võimalus tegeleda spordiga mitte ainult kooli ajal, vaid ka vabal ajal. Ja kahtlemata see tegevus jätkub. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Aitäh selle ülevaate eest! Ma küsiksin, et palju on järgmisel aastal planeeritud linna eelarvest eraldada vahendeid Tallinna peatänava projektile ja Tallinna vanalinna teede ühele tasapinnale viimisele?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma vabandan! Natuke läheb aega, sest selle aasta seletuskiri on niivõrd mahukas, et siit leidmisega, summade leidmisega läheb natuke aega. Et kui finantsteenistus juhtub olema kiirem kui mina, siis ... Jah!
Sõnavõtt - Katrin Kendra Katrin Kendra
Peatänava projektile on ligi 730 000 eurot.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh!
Küsimus jätkub - Priidu Pärna Aivar Pärna
Aga vanalinna kohta oli jutt.
Sõnavõtt - Katrin Kendra Katrin Kendra
Sellist eraldi rida, et vanalinna tänavate ühte tasapinda viimine, eelarves välja toodud ei ole. Ja Kommunaalamet tegeleb nende projektidega teede-tänavate üleüldise eelarverea arvelt. Nii et paraku seda summat sellise eraldi reana välja tuua ei saa.
Tallinna Linnavolikogu liige - Ants Leemets Ants Leemets
Vaadake seal välisprojektide rea pealt. Seal on olemas. Kui Te ei leia lehekülge, ma võin Teid aidata.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas on soovi midagi täiendada?

....
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Ei.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, palun Teie küsimus!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Okei. Et lugupeetud linnapea! Mind huvitab küsimus, mis otseselt tundub, et ei ole eelarvega seotud, aga siiski on. Et linnapea Savisaar ja abilinnapea Aas ja abilinnapea Riisalu ja kõik ... Linnapea Aas nüüd jälle on ajanud seda Ühistupanga asja. Kuidas me seda raha käsitleme? Et sinna on vist 6 miljonit sisse pandud. Kas tegemist on mingi pikaajalise investeeringuga, kus me loodame midagi tagasi saada? Või me loeme selle lihtsalt ... teeme talle matused ja anname teada, et on läinud? Kuidas see suhtumine sellesse rahasse oleks?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Tegelikult seda raha on märgatavalt vähem sinna sisse pandud kui see 6 miljonit eurot, mida Teie nimetasite. Aga kindlasti on see käsitletav ka pikaajalise investeeringuna. Aitäh!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Jaa, tänan! Lugupeetud volikogu esimees ja hea linnapea! Selle aasta eelarves on Tallinna linnal avalikeks suheteks ette nähtud veidi üle 2 miljoni raha ja Raepressile on ette nähtud 830 000. Kas Te oskate öelda, kui palju selles Raepressi summa sees on seda raha, mis läheb Pervõi Baltiiski Kanalile?
Sõnavõtt - Katrin Kendra Katrin Kendra
See summa on suurusjärgus 400 000.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh, finantsteenistus!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Aitäh! Hea linnapea! Kõigepealt tänusõnad selle eelarve protsessi eest! Et minu arust eelarve on väga hästi koostatud ja hästi peaaegu jälgitav ka. Tõepoolest, see seletuskiri on natukene nagu suur. Ja kui seal võib-olla seda asja disainida, siis leiab paremini asju üles. Aga töö on põhjalik ja finantsteenistusele tänud!
Nüüd küsimus on ühistranspordi kohta. Et kui ma vaatan ühistranspordile kulutatavat summat, siis see kasv on seal umbes inflatsioonisuurune. Samas, tegelikult nagu siin täna tuleb ka arupärimine, ja me räägime, et kesklinn on autodest umbes ja ühistransporti tuleks tegelikult palju rohkem arendada. Nüüd seda on tehtud, et autode liiklust piiratud, aga ühistranspordi arendamist väga näha ei ole. Et kuna siis nüüd ikkagi võiks see tulla, et see rööbastranspordi laiendamine ja millest ka Tallinna Tehnikaülikool oma uuringus rääkis, et mis võiks siis seda ühistranspordi kvaliteeti oluliselt parandada? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Üks hetk, palun! Head kolleegid! Meil on väga palju küsimusi. Ma arvan, et ma pean jälgima protseduuri, et pool minutit ja siis ma katkestan.
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Pool minutit?!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No mis puudutab ühistranspordi kvaliteeti, siis tegelikult uusi busse on meie linnatranspordiettevõte soetanud pidevalt ja busside keskmine vanus on kuskil 8 aastat, mis tegelikult on ühe bussipargi kohta väga hea keskmine vanus. Meil on uued trammid liinil ja vanadest trammidest on kõik trammid, mis liinil sõidavad, renoveeritud ja trollidest on samuti need trollid, kõik, mis sõidavad, uuendatud. Nii et ma arvan, et meie ühistranspordi kvaliteeditase on väga hea. Lisaks sellele on välja kuulutatud siis transpordiettevõtte poolt hange uue saja gaasibussi soetamiseks. Mis puudutab nüüd uusi trammiteid, siis järgmine trammitee, mis Tallinnas tuleb, see on plaanitud ehitada sadama suunas ja selle trammitee ehitamine tegelikult sõltub otseselt sellest, kuidas avaneb rahastus Rail Baltica projektile, sest seda me teeme koostöös Rail Baltica projektiga. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Lugupeetud linnapea! Ma ei jäta oma jonni ja küsin siis uuesti, et kuidas sattus eelarvesse püstitada Tammsaare parki ausammas Konstantin Pätsile? Eile Te väitsite, et see on koostöös riigiga. Millise riigiga? Ei Riigikogu ega valitsus pole sellise ausamba püstitamist arutanud. President on väljendanud, et tema seda ausammast Pätsile ei toeta. Päts oli vastuoluline poliitik, kes kehtestas diktatuuri ja kõrvaldas oma poliitilised vastased. Seda ausamba asja ajab MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum. Miks linn eraldab sinna raha? Mis kasu sellest ausambast Tallinn saab? Palju linn planeerib sinna raha eraldada?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
.... Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Teil on kahtlemata õigus selles, et Konstantin Päts võis olla vastuoluline poliitik. Aga me kindlasti ei saa vähendada tema osa Eesti riigi sünnil. Ja selle ausamba asukoha valikul just nimelt lähtuti sellest, et see oleks enam seotud selle Konstantin Pätsi tegevusega, mis oli seotud Eesti riigi rajamisega. Seetõttu on ka valitud selline asupaik sellele ausambale.
Veel kord kinnitan, et me teeme seda koostöös riigiga. Kusjuures enamuse selle samba maksumusest panustab just nimelt riik. Kui ma ei eksi, ma ei nimeta nüüd seda summast peast, aga Tallinna linna osa on suurusjärgus 50 000 eurot. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun! Mart Luik!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Jaa, aitäh! Lugupeetud linnapea! Kohe vaatan. Kuna siin on mitmeid küsimusi juba küsitud, et ma ei kordaks üle sisus, on ju. Ei tahaks nagu Teie aega raisata.
Ahhaa, sisuline küsimus! Teadupärast Tallinna linn rakendab põhimõtet, et linnale kuuluvates lasteaedades on toitlustamine linnarahva raha eest ehk tasuta. Aga see ei laiene eralasteaedadele. Kas Te oskate öelda, millest on tingitud selline ebavõrdne kohtlemine? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma ei ütleks, et tegemist on ebavõrdse kohtlemisega. Tallinna linn hoolitseb oma munitsipaallasteaedade laste eest. Ma pean seda täiesti loomulikuks. Ja selle eelarve käigus me tõepoolest seda praktikat ka jätkame. Küll aga võin öelda, et selles eelarves on ette nähtud täiendavad ... või vahendid ka selleks, et huvialaringide toetusest saaks osa ka erahuvialakoolid, nii nagu ma oma ettekandes juba mainisin. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anto Liivat, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, hea juhataja! Auväärt linnapea! Kui palju on Teie hinnangul käesolevas eelarve projektis planeeritud kulusid, mis ei ole seotud otseselt linna kui kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisega? Ning kuivõrd Te peate mõistlikuks mõtet linna eelarvet n-ö nulleelarvestada. Ehk vaadata üle, kas kõik ametiasutused, ametikohad, linna poolt toetatavad organisatsioonid ning eelarves olevad kulud on ikkagi põhjendatud linna pikaajaliste arenguplaanide kontekstis?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kindlasti on aeg-ajalt vajalik üle vaadata kogu tegevus, mis linnas tehakse. Sest ajad muutuvad, ka vajadused muutuvad ja loomulikult tuleb sellest lähtuda.
Mis nüüd puudutab ülesannete täitmist, siis see on suhteliselt laialivalguv mõiste. Kui oli kriisiaeg, siis püüdis riik väga palju ülesandeid kohalikule omavalitsusele üle anda, sõltumata sellest, kas nad olid seaduses kirjas või neid ei olnud seaduses kirjas. Loomulikult vastavalt võimalustele pakuvad kõik omavalitsused täiendavaid teenuseid, mitte ainult neid, mis on seaduses ülesse loetletud. Nii ka Tallinna linn. Ja ma ei usu, et Tallinna linn pakuks tänasel päeval selliseid teenuseid, mida linlased ei vaja.
Kui te vaatate tänast eelarvet, siis tegelikult siin on ka muutus selles, et enam ei ole eraldatud vahendeid sotsiaalsetele töökohtadele, sest see on tõesti üks meede, mida tänases majandusolukorras ei ole vaja ja sinna ka raha ei eraldata. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Maris Sild, palun!
Küsimus - Maris Sild Maris Sild
Aitäh! Austatud linnapea! Minu küsimus puudutab Mustjõe tänavale rajatavat jäätmejaama, mis tuli üsna ebameeldiva üllatusena ka Kristiine linnaosakogule ja kohalikud elanikud on väga selle vastu olnud. Et kas Teie arvates ei peaks enne arutama seda kohalike elanike ja ka linnaosa koguga, kui see linna eelarvesse lihtsalt sisse tuleb? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Seda jäätmejaama rajamist sinna ju arutatakse ... või on juba arutatud ka kohalike elanikega ja need arutelud jätkuvad. Ja ma usun, et kohalike elanikega saadakse ka kokkuleppele. Nii palju kui mina tean, on seal tegelikult küsimus mõnedes tehnilistes probleemides ja kui me nendele lahenduse leiame, siis ka seda jäätmejaama rajama saab asuda.
Aga enne eelkõige jah, mina näen ka niimoodi, et seal tuleb kohalike elanikega kokku leppida. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Arto Aas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Arto Aas Arto Aas
Aitäh! No kindlasti see vastus ei olnud rahuldav, et teede rahad vähenevad eurorahade vähenemise tõttu. See ei saanud Teile tulla kuidagi üllatusena ja linn peaks olema selleks ammu valmistunud ja vajadusel suunama sinna oma maksutulusid juurde.
Ja teine üllatav koht on veel see, et te olete lubanud heakorrasummasid kahekordistada oma valitsemisaja jooksul, aga eelarvest vaatab vastu ainult heakorrasummade tõus 2%. Et kuidas kommenteerite?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Seda küsimust on küll hea, lihtne kommenteerida. Kui Te vaatate linnaosadele eraldatavaid heakorra rahasid, siis need suurenevad 25% iga aasta. Nii nagu eelmine aasta suurenesid 25%, suurenevad sellel aastal 25%. Ja ma usun, et suurenevad ka kaks järgmist aastat 25%. Mis tähendab, et ongi kahekordne suurenemine. Sellest me ei ole taganenud.
Siin on ainukese erandina Kesklinna linnaosa. Aga see erand on tingitud sellest, et rajatud Tammsaare park, mida varem hooldas Kesklinna linnaosa, on üle antud hooldamiseks Kadrioru Pargile.
Nüüd, mis puudutab teede raha, siis teede raha tegelikult ongi linna eelarvest suurendatud. Kokku koos jooksva remondiga on 154 miljonit eurot. Nii et kui Te vaatate ja võrdlete nüüd seda raha kogusummas siis selle aasta põhieelarvega, siis ma arvan, et me oleme praktiliselt samal tasemel. Et ma arvan teederahaga on kõik hästi.
Ma ei usu ka, et oleks mõistlik teederaha veel märgatavalt suurendada, sest ühelt poolt tuleb arvestada sellega, kui palju meie tee-ehitusettevõtted suudavad üldse tööd teha. Ja loomulikult, ega me ei saa ka kõiki linnatänavaid remondiks kinni panna. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Siin kuu aega või pisut rohkem ... või vähem tagasi sai lugeda, kuidas Keskerakond lubab kaotada lasteaia kohatasu. Aga samas Tallinnas, kui me vaatame seda eelarvet, siis näib, et Tallinna juhid ei pea seda vajalikuks ja loodavad järgmine aasta saada 16 miljonit eurot kohatasu. Seejuures lapsevanematele kohatasu veel tõuseb ka jaanuarist. Et miks selline otsus ja miks Te ei toeta lasteaia kohatasu kaotamist? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kui seda teha, siis ma arvan, et see oleks mõistlik teha üleriigiliselt. Ja see 16 miljonit järelikult siis ka kompenseeritakse Tallinna linnale riigi eelarvest. Kui see nii juhtub, siis ma arvan, et see on väga mõistlik. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Silver Meikar, teine küsimus, palun!
Küsimus - Silver Meikar Silver Meikar
Aitäh, lugupeetud linnapea! Eesti kultuuri hoidmiseks ja arendamiseks tuleb tagada väärikas palk kõigile neile, kelle igapäevane töö on just seotud kultuuriga. Soovin Teid tunnustada! Eelmisel aastal Tallinna linn tõstis kultuuritöötaja alamtasu sama kõrgele kui riik ehk 1150 euroni.
Aga kui vaadata selle aasta linna eelarvet ja teades, et riigi eesmärk on tõsta see 1300 euroni, et siis kas Teil ... Praegu on kirjas seal 1250. Kas Te kavatsete eelarve menetluse käigus see viga parandada ja tagada ka Tallinna kultuuritöötajatele sama väärikas, vähemalt sama väärikas palk kui riik? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No kultuuritöötajate palga alammäära tõusu kohal tuleb muidugi öelda seda, et seda on riigi kõnepuldist väga vahva välja öelda. Paraku suure osa sellest ülesandest peavad täitma kohalikud omavalitsused. Sest suur, väga suur osa, pigem suurem osa neid kultuuritöötajaid töötavad kohalikes omavalitsustes.
Nüüd, kas see summa saab olema 1300, seda mina täna öelda ei oska. Me teame seda, mis on selgelt välja lubatud. 1250, ja vastavalt sellest me oleme ka lähtunud, et see summa on 1250.
Nüüd, mis siis saab, kui riik peaks tõesti tõstma selle 1300-le? Siis tõenäoliselt tuleb meil seda küsimust menetleda lisaeelarve menetlemise protsessis. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helve Särgava, palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Hea linnapea! Minu küsimus selline, et minu poole on pöördunud paljude korteriühistute juhatuse liikmed, aga eelkõige just vene keelt kõnelevate juhatuste liikmed ja korteriühistute mitmesuguste seadusest tulenevate probleemidega. Ja minu küsimus. Kas see loodav lepituskomisjon, kas see ongi mõeldud 1-aastane projekt ja kas on ka selleks siis juba läbi mõeldud, et kuis ja mis ja mis on tema volitused ja pädevus?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No tegelikult oli nii, et sellel aastal me lõime selle lepituskomisjoni Lasnamäe linnaosas. See oli pilootprojekt, et teha selgeks, kas sellisest komisjonist on ka kasu. Lasnamäel see projekt osutus väga edukaks ja seetõttu nüüd plaanime seda tegevust laiendada, nii et ma arvan, et see kindlasti ei jää 1-aastaseks projektiks, sest et komisjonide poole pöördutakse. Tõsi, see lepituskomisjon on pigem suunatud sellele, et tuua selgust nendesse probleemidesse, mis tekivad siis korteriühistute liikmete ja korteriühistute juhatuste vahel.
Ma saan aru, et Te mõtlesite küsimust "juhul kui korteriühistuid petetakse". Meil on olemas teenus korteriühistute juriidiliseks nõustamiseks. Kui Te mõtlete nüüd olukorda, mis toimus Liivalaia tänaval ja ma tean, et ka sellest johtuvalt on mitmetel korteriühistutel mure, et kas sedasama ei saa nendega juhtuda, siis antud juhtumil tegelikult oli siis tegemist notari väga selge veaga. Nii et ma loodan, et läbi selle juhtumi on ka notarite tähelepanu kõrgem selliste olukordade tekkimiseks. Aga ka Tallinna linn pakub juriidilist nõustamist korteriühistutele. Korteriühistutele pakub juriidilist nõustamist ka korteriühistute ühendus. Nii et, ma leian küll, et korteriühistutel on neid kohti, kuhu poole pöörduda, et saada juriidilist teenust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Heidy Purga, palun!
Küsimus - Heidy Purga Heidy Purga
Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud linnapea! On väga rõõmustav, et 2019. aastal on huvikoolide hulka linna silmis arvatud ka erahuvikoolid. Palun öelge, palju nad toetust saavad ja milliste kriteeriumite alusel seda jagatakse. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kriteeriumid on samad, mis ka siis linna huvikoolidele. Ehk et tuleb esitada projektid, tuleb esitada aruanded. Põhiliseks kriteeriumiks on see, et huvikoolis peab olema rohkem kui 50 õpilast. Ja me oleme arvestanud, et suurusjärgus 200 000 on see raha, millega täna on arvestatud nende erahuvialakoolide toetuseks siis kokku.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Rõivas, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! Vastates Ants Leemetsale Te ütlesite, et need summad, mis on läinud Tallinna Ühistupanka, on oluliselt väiksemad, kui tema nimetatud 6 miljonit eurot. Ja ütlesite ka, et seda on võimalik käsitleda investeeringuna. Et kas Te võiksite seda nüüd selgitada, et kui suured need summad siis on? Ja mis ime läbi peaks need investeeringud siis tootlust tooma? Et teadupärast seda panka, kuhu see raha läks, ei ole ega tule. Ja kulud on seal päris nagu muljetavaldavad. Et kas väike tulu ei võiks ka olla selleks, et saaks seda investeeringuna käsitleda? Või see on täiesti irrelevant? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Täna on need rahad edasi investeeritud Coop Panka. Nii et ma ei näe mingit põhjust, miks seda mitte lugeda investeeringuks ja miks mitte loota sealt tulevikus tulusid. Ühistupangast on Tallinna linnale raha tagasi kantud. Täpset summat, mis sai nüüd edasi investeeritud Coop Panka ma praegu küll peast ... 3,5? Selge! Siis on see 3 ja pool miljonit, mis on edasi investeeritud Ühistupanka. Ülejäänud on tagasi kantud Tallinna.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh! Austatud esineja! Et enne seda, kui eelarve tuleb volikokku saadetakse eelarve arutamiseks ka linnaosa kogudesse. 5. novembril oli Pirita linnaosakogu, me arutasime eelarvet, vaatasime Pirita linnaosa eelarvet ja tegime sinna omad ettepanekud. Linna poolt sinna investeeringuid ette nähtud ei olnud. Meie tegime omad ettepanekud. Ja minu küsimus nüüd ongi. Kas te olete saanud need ettepanekud kätte ja kas nendega on arvestatud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Me oleme need ettepanekud kätte saanud. Kõigepealt Kose Vabaajakeskuse juures asuva tenniseväljaku rekonstrueerimine. Rääkisin linnaosa vanemaga. Sain informatsiooni, et tenniseväljakud ei ole halvas seisukorras ja kui seal on mõni auk, siis need tehakse korda jooksvalt. Mis puudutab Nurmiku tee kõnnitee rajamist kuni Helmiku teeni, siis ei, sellega ei ole arvestatud, sellepärast et Pirita linnaosas, ma lugesin ette, millised kergliiklusteed või milline kergliiklustee on tulemas sellel aastal. Mis puudutab Kose tee ja Narva maantee ristmiku väljaehitamist või õieti siis sinna, ma saan aru fooriristmiku tekitamist, siis ma usun, et selle ristmiku probleem laheneb pärast seda, kui on valmis tehtud Mustakivi tee pikendus. Selle ehitamine, projekteerimine on järgmisel aastal. Ehitamine peaks hakkama aastal 2020. Nii et ma arvan, et sellega saab selle ristmiku probleem lahendatud.
Ja siis neljas ettepanek oli Padriku Põhikooli detailplaneeringu koostamine ja kooli projekteerimine. Kõigepealt, mina arvan, et tuleks selgeks teha see, et kas tõepoolest Padrikule on põhikooli vaja või ei ole. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, teine küsimus, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Härra linnapea, kõigepealt ma protesteerin, sest Liivalaia tänava kortermaja puhul ei olnud tegemist notari veaga. Et justiitsminister seda alles uurib. Et pigem olid probleemiks Tallinna Linnavalitsuse poolt kinnitatud valed plaanid, mis seda niimoodi lubas teha.
Aga ma ei saanud päris oma esimesele küsimusele täpset vastust. Et ma küsin uuesti. Et milliseid tegevusi on linnal siis plaanis käesoleval aastal Tallinna peatänava osas? Ja kas on plaanis vanalinnas viia veel mõni tänav ühetasapinnaliseks?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Mis puudutab Liivalaia korteriühistut, siis paraku ma pean Teie protesti tagasi lükkama, sellepärast et notarile esitati erinevaid dokumente. Need plaanid, mis linna poolt tulid, need olid koostatud täiesti seaduspäraselt. Tegemist oli projektlahendusega.
See, et sinna juurde tekib ka korteriomanditeks muutmine, see tuli selle arendaja poolt. Ja paraku on nii, et notar jättis tähelepanuta asjaolu, et selleks, et pääseda igasse eraldi korteriomandisse, omanikuga korteriomandisse, peab olema ühisomandis koridor, mida mööda sinna pääseb. Paraku seda koridori, ühisomandis olevat koridori seal ei olnud. See oli väga tähtis asi, mille notar kahjuks jättis tähelepanuta.
Nüüd, mis puudutab peatänava projekti, siis praegu on tellimisel peatänava ekspertiis, liiklusekspertiis, et olla kindlad, et ühistranspordi liiklus sellisel kujul, nagu seda projektis soovitakse lahendada, et see liiklus sellisel kujul on sujuv. Eelkõige on siin küsimus peatuse läbilaske võimetes. Ja siit edasi johtuvalt siis vastavalt ekspertiisile. Kui ekspertiis ütleb, et kõik on hästi, siis saab selle projektiga edasi minna. Kui ekspertiis ütleb, et siin on probleemid, siis tuleb koos arhitektidega leida lahendus, kuidas peatused lahendada selliselt, et ühistranspordi läbilaskevõime oleks tagatud. Ja siis saab edasi minna juba põhiprojektiga. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, teine küsimus, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Jaa, aitäh! Küsimus puudutab parkimistasusid. Et eelarves on näha, et planeeritud tulu on samal tasemel, mis eelmine aasta. Nüüd, samas tegelikult autostumine linnas on kasvanud, elanike sissetulekud on ka kasvanud ja kui kesklinnas nagu ringi sõita, siis parkimiskohta on väga raske leida. Et kas on viidud läbi mingi uuring selles osas ja võib-olla tuleks seoses elukalliduse tõusuga ka parkimistasusid korrigeerida? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No kõigepealt ma pean ütlema, et Tallinnas on niigi kõrged parkimistasud. Ja arvestada tuleb siinkohal sellega, et avalikel tänavatel asuvaid parkimiskohti jääb aasta aastalt vähemaks läbi tänavate rekonstrueerimise; läbi selle jääb parkimiskohti vähemaks, et nn tühje kohti või hambaauke ehitatakse täis. Samas on ehitatud ka kesklinna täiendavalt parkimismaju. Näiteks Pärnu maanteele hiljuti lisandus üks parkimismaja ja seal parkimismajas on pidevalt tühje kohti. Kuigi parkimine on odavam kui tänaval.
Nii et ma leian, et parkimistasu tõusuks - seda ei ole planeeritud. Me ei ole sellega arvestanud. Ja samas kindlasti peame arvestama sellega, et järk-järgult linna parkimistulu väheneb läbi selle, et vähenevad parkimiskohad. Ja ka läbi selle ... Kuna see rida koosneb kahest poolest - üks on parkimistasu, teine trahvid - siis ka trahvide osa pidevalt väheneb, sest et õnneks on inimesed seaduskuulekamad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, teine küsimus!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Lugupeetud linnapea! Et aus linnajuhtimine eeldab ka ausaid vastuseid. Mistõttu küsin, et palju on eelarves nn katuseraha ja kuidas see jaguneb linnaosa vanemate, volinike, abilinnapeade vahel?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kui Tallinn kellelegi katust pakub, siis ta pakub Tallinna elanikele katust. Nii et, eraldi kellelegi ei ole siin välja toodud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, härra volikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Lähiajal peaks valmima Tallinna korruptsioonivastane strateegia. Kas strateegia ettepanekute rakendamise kuludega on 2019 aasta eelarves arvestatud?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kõigepealt saame strateegia kätte ja siis vaatame, millest ta koosneb. Ma ei usu, et strateegia peaks endale Tallinna linnale mingisuguseid suuremaid kulutusi kaasa tooma. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Isamaa tegi ettepaneku rakendada kaasava eelarve põhimõtet juba 2019. aasta Tallinna eelarves. Tallinna Linnavalitsus ei toetanud seda plaani. Ja samal ajal, ma saan aru, Teie oma erakonna kaaslane peaminister Jüri Ratas on ka Keskerakonna volikogule öelnud, et ... pannud ette, et võiks rakendada kaasava eelarve põhimõtet ka riigi tasandil. Sest see on ju, tsiteerin: "Tuleb lasta inimestel ise otsustada teatud summade üle. Tegemist ongi ju maksumaksja endi tööga teenitud rahaga." Seesama põhimõte kehtib ka tallinlaste puhul. See on tallinlaste raha. Miks Te ei ole nõus seda toetama, et nad saaksid ise osaleda selle otsustamises? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma ütlen niimoodi, et Tallinna linna eelarve ongi praktiliselt kaasav eelarve. Sest Tallinna linna eelarve põhineb elanike küsitlusel, elanike arvamusel. Me oleme need arvamused saanud läbi Positiivse Tallinna programmi ja nendel arvamustel põhineb ka see eelarve.
Ehk kui Te vaatate, selles eelarves on tegelikult väga palju asju. Ma pakuks nii, et läbi selle kaasava eelarve on tulnud sellesse ... või läbi Positiivse Tallinna on tulnud siia eelarvesse, ma pakun, kuskil 50 objekti.
Nüüd kaasav eelarve tähendab seda, et inimestel lubatakse valida ainult üks objekt. Mina küll ei tahaks niimoodi tallinlasi karistada, et sellest 50-st jääb ainult 1 järgi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Liis Klaar, palun!
Küsimus - Liis Klaar Liis Klaar
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Ma ei leia ühtegi rida, mis aitaks kaasa meie sellele projektile, mille eest mina olen seisnud tükk aega. Ja see on teenusmaja. Ja kuna meie erakond hoolib meie eakatest ja eakate kohta on väga-väga vähe seal ... tegutsevate eakate.
Nii et minu küsimus on. Kas me ei võiks lisada ühe väikse rea teenusmaja heaks?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Teenusmajad Tallinnasse tulevad. Meil on plaanis teenusmajad Tallinnasse luua läbi hoonestusõiguse. Kui ma ei eksi, üks see aadress oli Paagi ... või, vabandust, Nafta, Nafta tänaval. Nii et kindlasti saab Teie mure lahendatud ja Tallinnasse teenusmaja tuleb. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Maris Sild, teine küsimus, palun!
Küsimus - Maris Sild Maris Sild
Aitäh, austatud linnapea! See on kindlasti väga tänuväärne, et sees on ka Kullo Huvikeskuse renoveerimine eelarves. Aga minu küsimus puudutab kontsertsaali, mis oli ka eelarvestrateegias sinna ette nähtud. Et seda kahjuks järgmise aasta eelarves sees ei ole. Et mis ajal on linnavalitsus mõelnud selle ehitamiseni jõuda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Me alustame olemasoleva hoone renoveerimisest. Sest tõepoolest, alguses oli projekt, et me alustaks kontsertsaalist. Aga arvestades selle hoone olukorda, siis tegelikult mõistlikum on kõigepealt korda teha see, mis meil on olemas. Ja kui see on korda tehtud, siis minna edasi juba järgmiste projektidega ehk siis selle kontsertsaaliga. Nii et kõigepealt teeme korda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Eero Merilind, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Hea linnapea! Linna eelarve seletuskirjas leheküljel 242 on kirjeldatud Lasnamäe Tervisekeskust, mille projekteerimiseks kulub 200 000. Et mis asutus see on ja mis teenuseid seal hakatakse pakkuma?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Tegemist on samasuguse tervisekeskusega, nagu on tehtud juba Mustamäele, nii nagu on plaanis teha Põhja-Tallinnasse Sõle tänavale, renoveerida. Ja täpselt samasugune oleks siis ka Lasnamäe Tervisekeskus. Ja asuks ta siis sellelsamal ... või samas piirkonnas, kuhu on tulevikus plaanitud rajada siis Tallinna uus haigla. Et ta oleks nagu selle haigla esimene etapp või esimene järjekoht. Et samasugune tervisekeskus, nii nagu on Mustamäel, tuleb Sõlesse ja tuleks ka Lasnamäele. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa! Ma vaatasin, palju meil on eakaid inimesi pandud sinna institutsionaalsetesse asutustesse, ja kuskil alla 800 inimese veidi. Nendest siis 334 Irus. Et kas Te olete linnavalitsuses arutanud ja milliste tagajärgedeni Te olete jõudnud, kuidas lahendada ära selliste vanurite hooldus nagu dementsed, lamavad haiged? Ja kas nende kohtade arv on 2019 suurenemas või see jääb sellele tasemele, mis täna on? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Iru Hooldekodule on ju planeeritud juurdeehitus. Nii et selle projektiga me lähme kindlasti edasi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kadri Kõusaar, palun!
Küsimus - Kadri Kõusaar Kadri Kõusaar
Austatud linnapea! Kui linna eesmärk on vähendada autoliiklust kesklinnas, siis miks ei ole eelarves Tallinna kesklinna rattateede rajamist? Või on see mingi kaugem eesmärk?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Tallinna kesklinnas rattateed tulevad koos muude ... või teede rekonstrueerimise projektidega. Ma arvan, ratturite olukord paranes märgatavalt juba tänasest, kui avati Gonsiori tänav. Sealt edasi selle tänava teine etapp on Kunderi tänava rekonstrueerimine, kuhu peaks ka tulema täiendav jalgrattatee. Kindlasti paraneb olukord märgatavalt, kui saab valmis Reidi tee, mis tegelikult siis ühendab Pirita kergliiklusteed kuni kesklinnani. Ja järgmisena siis sellelt suunalt, võiks öelda, on peatänav, mis ongi põhiliselt suunatud kergliiklejatele, jalakäijatele ja ühistranspordile. Nii et ma arvan, idasuunaliste kergliiklusteedega saab meil mõne aasta pärast olema suhteliselt hästi.
Nüüd, mis puudutab kergliiklusteid Mustamäe ja Pärnu maantee suunal. Pärnu maanteel on kergliiklusteed küll maha joonitud. See kindlasti ei ole parim lahendus. Aga seal ka leida hetkel mingisugust sellist suurt revolutsioonilist lahendust on suhteliselt keeruline. Aga millest me peame kindlasti lähtuma, on Tallinna rattastrateegia. Seal on tegevused kirjas. See on päris pikk maa, kuidas me jõuaksime sinnamaani, et see strateegia saaks ellu viidud, et kõik need kergliiklusteed saaks rajatud. Aga strateegia on olemas ja sellest tuleb lähtuda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Lugupeetud linnapea! Teie vastusest Ülle Rajasalule sain aru, et Pirita Linnaosakogu ettepanekuid linnavalitsus ei pidanud vajalikuks arvestada. Ja siis eks sealt tekib küsimus, milleks neid üldse linnaosakogus eelarvet arutada, kui neid ettepanekuid niikuinii ei arvestata. Ja ega tegelikult linnaosa vanem ei osanud ka eelarve kohta midagi tarka vastata meie küsimustele.
Aga Te väitsite, et Kose tee ja Narva maantee ristmiku olukord laheneb Mustakivi tee läbimurde väljaehitamisega, mille projekteerimiseks just kui on järgmise aasta eelarves midagi ette nähtud. Aidake mind palun. Mina ei ole leidnud eelarvest sõnagi, et Mustakivi tee projekteerimiseks midagi oleks näha. Ei investeeringute tabelis ega mitte kuskil. Et palun, palju ja kuidas selle asjaga on? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Eks paljudki asjad, mida siit eelarvest ei ole võimalik välja lugeda, tehakse just nimelt sellest Kommunaalametile eraldatud rahade üldmahust.
Aga ma ei oleks Teiega nõus selles osas, et Pirita Linnaosakogu ettepanekutega ei ole arvestatud või et nendele pole tähelepanu pööratud. Kinnitan Teile, et helistasin Mustamäe ... vabandust, Pirita linnaosa vanemale ja küsisin kõikide nende ettepanekute kohta, miks need tehti, mis on põhjused, nii, ja mis on olukord, juhul kui ma seda olukorda ei teadnud. Ma tõesti ei teadnud, mis on Kose tenniseväljakute olukord, et kas nad on halvas seisus, mis seisus nad on. Sain kinnituse, et neid on võimalik kasutada. Tõesti, on vajalik teha mõningane remont. Aga seda on võimalik teha jooksvalt, seda ei pea kirjutama spetsiaalselt eelarvesse. Kose tee kohta Teile juba ütlesin.
Padriku kohapealt see on olnud pikem diskussioon. Ja siin kindlasti esimene asi on siis selgeks teha see, et kas ja kui palju seda põhikooli sinna vaja on. Ja see kõnnitee rajamise projekt või kõnnitee rajamine Nurmiku teest kuni Helmiku teeni, kõigepealt vajab see loomulikult projekteerimist, siis saab alles ehitama hakata. Aga kuna Pirita linnaosas on teisi projekte järgmiseks aastaks ette nähtud, siis paraku jah, sellel aastal see eelarvesse ei mahtunud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, teine küsimus!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Jaa, tänan! Lugupeetud linnapea! Meil on sellel kalendriaastal olnud mitmeid probleeme. Üks oli Kanuti aia noortega ja konfliktiga, mis päris palju n-ö kuulsust kogus. Ja viimasel ajal on olnud ka meedias seda, et meil tuleb järjest juurde n-ö käitumishäiretega lapsi ka lasteaedades.
Nüüd, vaadates linna eelarvest lastehoolekannet, on näiteks käitumis- ja sõltuvushäiretega lastele ja noortele ette nähtud eelarves, kus on kindlasti öeldud, et ühes kohas 48 lapsele ja teises kohas 12-le ... Kuidas need arvud saadud on ja kas see on piisav? Ja kui aasta jooksul tuleb juurde selliseid lapsi, kellele on vaja n-ö seda käitumishäirete ravi või hoolekannet, kust linn leiab vahendeid juurde?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No tegelikult meil eelarves on ju noortele ja just nimelt probleemsetele noortele väga palju tähelepanu pööratud. Ehk et veel kord. Mobiilsed lastekaitsespetsialistid, kes võetakse just nimelt selleks tööle, et tegeledagi nende noortega, kes on väljas juba kuskil kogunemas.
Lastekaitsetöötajad, täiendavad, sellel aastal tuli neid kaheksa, järgmisel aastal tuleb kuus lastekaitsetöötajat, kes asuvad tööle mitte linnaosadesse, vaid tsentraalselt Sotsiaal- ja Tervishoiuametisse. Ja see eesmärk ongi just nimelt see, et tsentraalselt nad saaksid tegutseda just nimelt nendes kohtades, kus on probleemid noortega.
Lisaks sellele munitsipaalpolitsei töötajad, keda me täiendavalt tööle võtame, kes saavad endale mitmed ülesanded. Ühelt poolt nii liikluse reguleerimine. Aga kuna seda pidevalt ei ole vaja teha, siis nad saavad ka olla väljas probleemsetes kohtades, kus on tegemist noorte kogunemistega. Ja nagu näitas see aasta Kanutis, piisas paljuski sellest, et sinna Kanuti aeda läksid vormis turvatöötajad ja see probleem seal peaaegu iseenesest lahenes, sest noored said aru, et nad on kellegi valve all ja mingite pahategudega nad seal enam tegeleda ei tahtnud.
Nii et … aga loomulikult, kui on vajadus tulevikus täiendavalt panustada sellesse, siis me oleme selleks valmis, sellepärast et noorte, probleemsete noortega eriti tegeleda tuleb sellepärast, et lihtsam on nendega tegeleda kohe, kui pärast võidelda tagajärgedega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Austatud linnapea! Eelarve seletuskirjas 3.11.1.1 toode liinivedu, 71 750 000 eurot, on märgitud toote üldeesmärk: tagada sõitjate ühistranspordiga teenindamisel konkurentsivõimeline alternatiiv sõiduauto liiklusele, säilitada ühistranspordireiside 30% osakaal kõikidest reisidest. Reisijate arvu, hulga kasvamist ei prognoosita. Kas tasuta ühistransport on seega saavutanud Tallinnas klaaslae?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Oh, kindlasti mitte, kindlasti mitte! Nii, nagu ma ütlesin, liinivõrku tuleb parendada; tuleb avada uusi liine vastavalt sellele, kuidas ... või mida näitas meile liinivõrgu uuring. Ja seeläbi kindlasti on võimalik saada ka uusi sõitjaid ühistransporti. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Liis Klaar, teine küsimus, palun!
Küsimus - Liis Klaar Liis Klaar
Lugupeetud linnapea! Kuna ma esindan eakaid ja olen ise eakas, siis olen ka huvitatud sellest arstiabi kättesaadavusest. Ja eriti, kas meie kunagi oleme mõelnud või kas linn mõtleb selle peale, et meil oleks ka tarvis spetsialiseerunud arste, kes oskaks eakatega läbi käia?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma arvan, et see, mis meditsiini arendamiseks linn teha saab, seda linn ka teeb. Linnale kuuluvad haiglad on loonud tervisekeskusi, linn ise kavatseb panustada tervisekeskustesse läbi linna eelarve. Nii et, ma arvan, see ongi vastus Teie küsimusele. Meie saame tagada infrastruktuuri, selleks et erialaarstid saaksid oma tööd teha. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Karl-Martin Sinijärv, palun!
Küsimus - Karl-Martin Sinijärv Karl-Martin Sinijärv
Austet linnapea! Siin ilusas linna eelarves on palju vahvaid asju. Aga mõned lüngakesed siiski on, mille kohta tahaks küsida.
Et nagu Te küllap teate kindlasti, aga isand Kõlvart mäletab veel oma abilinnapea aegadest, on päris mitu aastat põhjalikult tegeldud Tallinna Reaalkooli juurde koolidevahelise teaduskeskuse, kompetentsikeskuse kavandamisega. Asi on detailplaneeringu saanud ja muinsuskaitse eritingimused on ka olemas. Et tegelikult on asi nii kaugel, et peaks, arvesse võttes asukohta linnas, kuulutama välja arhitektuurikonkursi, et saaks edasi minna. Ja selle jaoks ma praegu nüüd siin eelarves mingit raha ei näe. Et mida head saaksime selles suhtes ette võtta?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma arvan, et Kesklinna koolide juurde me jõuame ringiga tagasi sellel hetkel, kui me oleme saanud need koolid, mis vajavad tervikrenoveerimist, tehtud. Siis me tuleme nende objektide juurde jälle, mis on Kesklinnas. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Wesse Allik, palun!
Küsimus - Wesse Allik Wesse Allik
Austatud eeskõneleja! Et võime välja lugeda eelarvest, et 40 000 eurot Tallinn kulutab supergraafiliste seinapiltide peale kortermajadel. Et mis need supergraafilised pildid endast kujutavad ja mis erinevus on tavaliste graafiliste piltidega?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Ma usun, et Te Tallinnas ikkagi liigute ja olete näinud neid tühje seinu, mis on kaetud suurepäraste piltidega. Supergraafika lihtsalt on mõnevõrra suurem kui tavaline graafika. Ja ma arvan, et need tulemused on head. Nende piltide saamiseks tehakse konkurss ja parimad konkursitööd siis saavad ... või konkursil osalejad saavad võimaluse oma kavandit ka siis seintel ellu viia. Kõige suuremat supergraafikat Tallinnas, ma usun, Te saate näha Ülemiste Citys, kui Te liigute mööda Suur-Sõjamäe tänavat linnast välja. Seal on üks suur sein, mis on kaetud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Rõivas, teine küsimus, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Jah. Ma ei soovi jätkata Linnahalli supergraafikast, küll aga Linnahallist küsimust. Nimelt, valimistel Te küllap kogusite üsna suure hulga hääli sellepärast, et Te lubasite selgesõnaliselt, et Linnahallist saab siin järgmise 4 aasta jooksul lausa Põhjamaade parim konverentsikeskus. Teil olid ikka konkreetsed lubadused, mis kõik sinna veel tuleb ja kui palju raha sinna saab eraldatud. Ja seda võis paljude jaoks käsitleda Teie lausa pealubadusena.
Küsimus on lihtne. Et kui mitu eurot järgmisel aastal ja mis on see lõpptulemus järgmise aasta lõpuks Linnahallis? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Järgmise aasta lõpptulemus saab olla see, et toimub Linnahalli projekteerimine. Kohe, kui Euroopa Liidust saame riigiabi loa, saame sellega edasi minna. Paraku tõesti me oleme jõudnud nii kaugele, et siseriiklikud projektid takerduvad Brüsseli asjaajamisse. Sellest on väga kahju ja ma arvan, et Euroopa Liit oma konkurentsivõimet seeläbi kaotab päris palju. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Eero Merilind, teine küsimus, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Hea linnapea! Mul on väga hea meel. Meil on siin, Nõmmel Tõnu Meijel on aastaid rääkinud, et on vaja renoveerida Nõmme välibasseinid. Ja nüüd ma näen, et eelarves on raha olemas. Minu küsimus on see. Et kas tulevad eelsoojendusega basseinid ehk basseinivesi on soe ka?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No selle ... Kinnitan seda, et basseinid saavad renoveeritud. Et kas sinna tuleb ka eelsoojendus, seda ma küll praegu siit puldist Teile ütelda ei suuda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kadri Kõusaar, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kadri Kõusaar Kadri Kõusaar
Austatud linnapea! Lasteaedade renoveerimiseks on ette nähtud 12 miljonit, kuigi vastutav abilinnapea Belobrovtsev on öelnud, et tervikrenoveerimine ühele lasteaiale maksab circa 10 miljonit. Seega selle raha eest siis saab nipet-näpet teha lisaks siis ühe lasteaia renoveerimisele. Et kas see on piisav?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kui te loete seletuskirja, siis tegelikult lasteaedu, mida järgmisel aastal tervikrenoveeritakse, on minu mälu järgi, praegu peast ütlen 3. Ehk et see 10 nüüd ei ole küll päris õige summa. Aga tõsi on see, et haridusobjektide renoveerimine on läinud märgatavalt kallimaks ja seetõttu järgmisel aastal alustab Haridusamet ... või, vabandust, järgmisel aastal tegeleb sellega juba linnavaraamet, tüüpprojektide koostamist. Meil on Tallinnas kolme tüüpi lasteaedasid. Kaks tüüpi on n-ö tüüpprojektide järgi kunagi ehitatud, ühte tüüpi võib lugeda, et nad on siis unikaalse projekti järgi tehtud. Ja nendele kahele, mis on tehtud tüüpprojekti järgi, tehakse ka tüüpprojektijärgsed rekonstrueerimislahendused, mis ma loodan, toovad ka seda rekonstrueerimishinda mõnevõrra allapoole. 10 nüüd üks lasteaed küll ei ole, aga tõepoolest, hinnad on kasvanud päris pööraselt. Kui siin varasemalt rekonstrueerisime koole 4,5 miljonit eurot - Pääsküla Gümnaasium oli 9 miljonit eurot ja tundus juba väga kallis - siis nüüd Arte ja Saksa Gümnaasium on juba hinnas kuskil seal 13–14 miljonit eurot. Nii et me peame leidma ka lahendusi, kuidas me saame odavamaks neid rekonstrueerimisi. Vastasel korral me lihtsalt kaotame tempos, me saame vähem korraga teha. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, teine küsimus. Ja 30 sekundit, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Tänan! Ma küll ei saanud esimesele küsimusele vastust, et palju projekteerimiseks Mustakivi ... see järgmiseks aastaks on planeeritud. Aga pole hullu.
Mu küsimus on teise eelarverea kohta, kus on kirjutatud, et Pirita kloostri varemete korrastamine ... Ja linnaosakogus ei osanud Pirita kloostri esindaja ... ja kinnitas, et mitte keegi kloostris ei tea, millist osa Pirita kloostri varemetest või millist kivi hakkab linn korrastama või renoveerima. Küsimus on. Mis on see summa ja mida seal selle raha eest siis tehakse Pirita kloostris? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ega mina ka siit puldist ei suuda Teile täpselt vastata, mida on muinsuskaitsjad plaaninud Pirita kloostris teha. Aga ju ta siis on vajalik tegevus, et nad on seda eraldi välja toonud ja selle eest ka eelarve koostamise protsessi käigus võidelnud, et see sinna saaks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Aitäh, lugupeetud volikogu esimees! Aitäh, austatud linnapea! Ma tahaks küsida Tondiraba Jäähalli kohta. Et siin eelarves on, see tulude rida on Tondiraba kohta välja kirjutatud, aga kulude kohta on löödud kokku kolm spordirajatist ja ka seletuskirjas ei ole seda, eraldi kirjet selle kohta. Äkki Te oskate öelda, kui suur on Tondiraba kulurida?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kas finantsteenistus oskab siin mind aidata, kui suur on Tondiraba kulurida? .... Tondiraba Spordikeskuse kogukulud on 2,2 miljonit eurot. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anastassia Kovalenko, palun!
Küsimus - Anastassia Kovalenko Anastassia Kovalenko
Jah. Austatud linnapea! Kas Te oskate öelda, kui palju on järgmisesse aastasse planeeritud renoveerida kooli juures olevaid spordiasutusi? Või rajatisi?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
No kõigepealt renoveeritakse need spordiasutused, mis on renoveeritavate koolide juures. Ehk siis need koolid, mis on välja toodud: Saksa Gümnaasium, algab Tallinna Arte Gümnaasiumi renoveerimine, Lasnamäe Põhikool, algab Nõmme Gümnaasiumi spordihoone projekteerimine ja lisaks on ette nähtud eraldi 2 miljonit eurot spordisaalide ja staadionite arendamiseks koolide juures, millest üks on siis ka spordiväljak Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi juures. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austet linnapea! Et ma arvan, Te olete nõus, et linnahüüd ei tohi rahvale valetada. Teie erakonnakaaslane Raimond Kaljulaid, kui ta sai Põhja-Tallinna vanemaks, ta lubas, et ta lõpetab linnaraha kulutamise piirkondlikeks üritusteks, suunab selle linnaosa heakorraks. Väga õige ettepanek! Nüüd sel ja järgmisel aastal aga Põhja-Tallinn saab ürituste korraldamiseks 50 000 eurot. Kuidas Te kommenteerite, et Teie erakonna üks esinumbreid Tallinnas valetab rahvale? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ei, ma kindlasti ei ütleks, et Raimond Kaljulaid on rahvale valetanud. Seal on terve rida üritusi, mis on rahvale korda läinud ja millega tema soovib jätkata. Nii et ma arvan, et ta teeb õiget asja. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kadi Pärnits, palun!
Küsimus - Kadi Pärnits Kadi Pärnits
Jaa, aitäh! Austatud linnapea! Et küsimus puudutab lasteaia kohatasusid. Et millal on plaan teil need lasteaiatasud n-ö lahti haakida alampalgatõusust ja sellest põhimõttest, et kui tõuseb palk, peavad tõusma ka kohatasud? Eeskätt just alampalk?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No ma olen aru saanud niimoodi, et nendel valimistel väga paljud erakonnad, või peaaegu kõik erakonnad on välja tulnud ideega, et lasteaia kohatasud tuleks ära kaotada. Ehk see eeldab siis seda ... tähendab seda, et riik kompenseerib kohalikele omavalitsustele nende kohatasude puudumise. Nii et kohe, kui sellega järgmine valitsus algust teeb, siis me võime öelda, et nad on nii lahti haagitud, kui kaotatud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helve Särgava, teine küsimus, palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Hea linnapea! Minu küsimus. Kas ma saan ikka õigesti aru, et need korteriühistute lepituskomisjonid, mis nüüd moodustatakse veel juurde, et kas nad on oma sisult heas mõttes sellised vestlustoad ja mingit konkreetset pädevust kui sellist neil ei ole?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No põhimõtteliselt nendel lepitajatel loomulikult on juriidiline pädevus. Sest vastasel korral nad ei saaks oma tööd teha. Aga eelkõige jah on nad mõeldud korteriühistu ja korteriühistute liikmete vaheliste probleemide lahendamiseks. Küll aga niivõrd-kuivõrd see inimene, kes selle vahendamisega tegeleb, on ka juriidiliselt pädev, siis loomulikult saab ta anda ka nõu muus osas. Aga eelkõige on nad mõeldud siiski nende omavaheliste probleemide lahendamiseks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Olete varasematele arupärimistele vastates siin volikogus öelnud, et Te ei välista, et linna trükimeedia levitamine või n-ö linna trükimeedia saamine muutub tellijatele mingil määral tasuliseks. Et siin eelarves ma vaatan, et linna trükimeedia kulud vähenenud ei ole. Et kas siis järgmine aasta seda muudatust meil oodata ei ole veel?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Jah, Te olete asjadest õigesti aru saanud ja eelarvet täiesti õigesti lugenud. Et järgmine aasta seda muudatust veel oodata ei ole. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, teine küsimus, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh! Kiire küsimus. Et linn võtab või kavatseb võtta siis 35 miljonit eurot laenu. Et lihtsalt selline küsimus. Et äkki laias laastus selgitakse ära, kuhu see raha läheb? Ja mida linn teha kavatseb? Et kui palju läheb investeeringuteks, kui palju toetusteks? Jne. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! See läheb kõik investeeringuteks. Tegevuskuludeks linn laenu ei võta. Laenu võtmine on ette nähtud võimalusena. Ka sellel aastal oli linnal ette nähtud, kui ma ei eksi, 20 miljonit eelarvelaenu. Seda eelarvelaenu siiamaani välja võetud ei ole sellepärast, et me oleme omade vahenditega hakkama saanud, aga võimalusena nähakse ette. Kui seda võimalust ei ole vaja kasutada, siis loomulikult linn ka täiendavat laenu ei võta.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anto Liivat, teine küsimus, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, hea juhataja! Austatud linnapea! Arvestades poliitiliste jõudude vahekorda siin saalis, siis milliseid protseduurireegleid - formaalseid või mitteformaalseid - olete Te kavandanud eelarve menetlusele selleks, et vähendada iga üksiku keskfraktsiooni liikme survet eelarve koostamise käigus, suruda sinna sisse ettepanekud, mis ei pruugi olla linlaste paremates huvides, vaid pigem teenivad ühe inimese või mõne väiksema kildkonna erahuve?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma pean ütlema, et Teie küsimus on mulle arusaamatu. Ma ei tea, millest Te räägite. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh! Austatud linnapea! Me kõik teame tegelikult seda ja ka perearstikeskused räägivad sellest päris kõva häälega juba, et meie erivajadustega, hariduslike erivajadustega laste arv on kasvutendentsis. Et milliselt eelarverealt ma võiksin saada ülevaadet nende spetsialistide nagu psühholoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid- nende kooliinvesteeringud nende koolituseks. Sest tegelikult nendel lastel on neid ju hästi palju vaja. On see haridusvaldkond, on see sotsiaalvaldkond. Ma ei loe kuskilt välja seda.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Nii nagu tõuseb sellel aastal pedagoogide töötasu, nii täpselt samamoodi me tõstame ka tugispetsialistide töötasu samale tasemele, mis on Tallinna linnas pedagoogidel. Pedagoogidega ei ole Tallinna linnas selles mõttes halvasti - nad on meil olemas. Need võimalused kõikide koolide juures neid kaasata, on olemas. Ja nii nagu kõikidele pedagoogidele, täpselt samamoodi on olemas eelarves ka hariduse valdkonnas raha selleks, et nad saaksid täiendkoolitust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Wesse Allik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Wesse Allik Wesse Allik
Austatud linnapea! Eelarvest loeb välja, et järgmine aasta kavatseb Tallinn peale maksta peaaegu miljon euri Tondirabale. Et, kas linnal on mingi plaan, et teha Tondiraba Jäähall kasumit teenivaks ettevõtteks või siis vähemalt kaua linn kavatseb peale maksta? Et kas on mingit finantsanalüüsi selle koha pealt tehtud, et see asi ei lõppeks nagu lipod ja muud sellised huvitavad asjad?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
See on muidugi ... Mul on heameel selle üle, et Te Lipot huvitavaks asjaks nimetate. Et ma arvan, et Te olete juba teel, et asjast õigesti aru saada.
Nüüd mis puudutab spordiobjektidele pealemaksmist, siis paraku midagi teha ei ole - sporti tuleb toetada ja sporti me jääme toetama. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, teine küsimus, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austet linnapea! Et kui Te saite linnapeaks, siis Te lubasite uut, teistmoodi poliitikat. See kõlas väga paljulubavalt. Teie eelkäijat süüdistati opositsiooni poolt peamiselt selles, et linn siis kulutab miljoneid eurosid maksumaksja raha propagandaks, avalikeks suheteks. Nüüd Te olete olnud aasta aega ametlik linnapea, linna avalike suhete propagandakulud on taas tõusmas, kõvasti üle 10 miljoni euro. Kus siin see uus poliitika on, härra Aas?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Jah, siit saalist juba kõlas väga hästi, et uus kvaliteet. Ma arvan, et iga erakond, kes on Tallinna linnas või mis tahes omavalitsuses võimul, teeb kõik selleks, et oma elanikke teavitada. Me ei ole selles mõttes mingi erand, me kindlasti jätkame seda. Ma arvan, Tallinn on 1/3 Eestist. Siin toimub enam kui 1/3 sündmustest Eestis ja sellest kõigest teavitamine, et linnakodanikud sellest osa saaksid, ma arvan, et on ääretult oluline. Mul on hea meel selle üle, et näiteks Tallinna TV-s on hakanud tööle ühiskondlik nõukoda. Kõigil volikogu fraktsioonidel on võimalus osa võtta selle programmi kujundamisest ja ma väga loodan, et te seda ka teete. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kadi Pärnits, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kadi Pärnits Kadi Pärnits
Jaa, aitäh! Austatud linnapea! Et see, et Tallinn tegeleb nutikate lahenduste ja arendustega, see on väga oluline. See on tulevikus kõikidel nendel linnadel, kes soovivad olla head elupaigad oma kodanikele ja talentidele, et see on väga oluline.
Mõned projektid leiavad kajastust ka eelarves. Kas oskate öelda, et millised tulevikku suunatud nutikad projektid on veel Tallinnal plaanis koostöös kõrgkoolidega? Olulisemad.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No ma arvan, et üheks huvitavamaks projektiks võib isesõitvat bussi nimetada, mis peaks juba mitte väga kauges tulevikus Tallinnas liikuma hakkama.
Meil on väga hea koostöö Tehnopoliga ... või õieti, kus me oleme ka osanikud, kus me tõesti teeme Tallinna Ülikooliga koostööd. Me oleme Tallinna Ülikooliga rääkinud võimalikest jätkuprojektidest või ühistest projektidest, mida tõesti koos Tehnikaülikooliga ette võtta. Aga võib-olla nendest on veel natukene vara rääkida, sellepärast et äkki lähevad asjad lendu enne seda, kui nad valmis on. Et räägiks nendest siis. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea linnapea! Et kui Te poleks nii rõõmsa näoga siin rääkinud sellest, kui hea asi on munitsipaalpropaganda, võib-olla ma oleks küsimata jätnud. Aga ma ei saa.
Et kui ma kuulen, need 400 000 läheb PBK-le, mis on kremlisõbralik kanal; 2,3 miljonit on avalike suhete talitus; 3,8 miljonit kasvavalt on Tallinna Televisioon. Ja Te endiselt olete rõõmsa näoga ja ütlete, et seda on hädasti vaja, selle asemel, et näiteks lasteaia kohatasu kaotada või midagi muud! Kas Teil endiselt pole häbi sellepärast? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Mina soovitaksin Teil lugeda Tallinna linna ajalehti, vaadata Tallinna Televisiooni ja Te oleksite ka rõõmsama näoga. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov. Palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Rahanduskomisjon oli eile koos ja oli mingil määral ebatavaline komisjon, sest teda korraldati veel ühe teise komisjoniga koos. Tulid kohale ka linnavolikogu liikmed, kes ei olnud rahanduskomisjoni liikmed. Ja lõpptulemusena 13 poolthäälega komisjon otsustas lõpetada eelnõu esimese lugemise komisjonis ja suunata eelnõu esimesele lugemisele linnavolikogu istungil. Muudatusettepanekuid eelnõu teiseks lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada kuni 29. novembrini kella 12-ni. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Merike Martinson, palun!
Kõne - Merike Martinson Merike Martinson
Austatud volikogu esimees, head volikogu liikmed! Lubage, et ma ütleksin mõned head sõnad sotsiaalvaldkonna eelarve kohta 2019. aastal.
Viimastel aastatel on olnud orbiidis erivajadustega inimeste hoolekanne.
Ja mul on väga hea meel, et käesoleval aastal on mitmete toetuste ja teenuste osas märkimisväärne kasv. Kõigepealt puuetega inimeste hooldaja toetus. See oli tõesti meil kunagi aastaid tagasi riigi poolt kohalikule omavalitsusele antud, kus raske puude hooldaja puhul oli see 19 eurot ja sügava puude puhul oli see 24 eurot. Eelmisel aastal sai seda tõstetud, aga käesolevaks aastaks on see tõus märkimisväärne. Nimelt sügava puudega hooldaja toetus on 100 eurot ja raske puudega on 50 eurot. Ma usun, et see rõõmustab väga palju inimesi, kes hooldavad puuetega inimesi.
Siis väga oluline on ka puudega lapsetoetus, mis kasvas 76 eurolt 100 euroni. Ja kui nüüd lugeda veel, millest on tõesti hea meel, on nimelt just see, et elukoha kohandamine 75-le puuetega inimesele, siis ligipääsetavuse programmi edasiviimine, infosüsteemi loomine ligipääsetavuse kohta Tallinna linnas.
Tugiisiku teenuse hind on tõusnud 5 eurolt 6 euroni ja kindlasti väga oluline on see, et Tallinna linn toetab 2019. aastal üldanesteesias hambaravi puuetega inimestele. See summa ei ole küll väga suur, aga sellega saavad raviasutused alustada seda teenust, mis on olnud väga pikkade aastate jooksul probleemiks.
Siiralt tunnustust avaldan sellele teenusele, nimelt omastehooldajate asendusteenus, mis 2016. aastal sai võetud projektina. See oli ainult ... 20 000 eurot oli see eelarves. Ja eelmisel aastal oli see 55 000 ... käesoleval aastal oli 55 000 ja järgmiseks aastaks on see planeeritud kahekordselt - 110 000. See teenus on väga nõutud ja kindlasti väga palju aitab kaasa omastehooldajaid. Siin mainiti, et ei ole eakatele eriti palju midagi mõeldud. Aga ma arvan, et omastehooldajate asendusteenus on üks, mis aitab meie eakate hoolduses kaasa.
Nüüd investeeringutest tahaks rõhutada, et väga oluline on Pelguranna tn 31 tugikeskuse rajamine, mis saab ilmselt järgmisel aastal valmis. Ja samuti ka Tallinna Vaimse Tervise Keskuse hoone renoveerimine. Samuti Iru Hooldekodu õenduskodu eskiis ja tehniline projekt. Ja siin oli küsimus, et kas ei ole üldse mõeldud dementsete hoolduskohtadele. Siis õenduskodus on planeeritud 40 kohta vaimupuudega inimeste ... või dementsetele inimestele.
Ja siiras hea meel on nimelt selles, et Maleva tn 18 nn seeniorimaja eskiis ja projekt on planeeritud järgmisel aastal. Ja ma loodan, et see unikaalne maja, mis on esmakordne, Tallinnasse luuakse, seenioride maja koos kõikide teenustega, ma usun, et me rõõmustame selle valmissaamisega 2020. aastal.
Ma arvan, et väga palju positiivset on. Ja nagu kuuldes kõiki teie küsimusi, siis ma pean ütlema, et minu rõõmuks oli kõige vähem küsimusi sotsiaalhoolekandele, mis näitas, et volikogu on rahul sotsiaalhoolekande eelarvega 2019. aastaks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kristen Michal, palun!
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Head volikogu liikmed! Nagu meie varasematest sõnavõttudest ja küsimustest siin aru võis saada, et meie seda eelarvet ei toeta. Sellel on ka omad põhjused. Jah, eelarves kindlasti on kuluridasid, mis on mõistlikud. Keegi seda ei eita, kuidagi ei vaidle vastu. Igas eelarves neid on. Aga üldiselt on samamoodi ka rikkis oleva kellaga, et vähemalt kaks korda päevas ta kuuldavasti ikkagi õiget aega näitab. Et ei ole isegi küsimust.
Et mitte liiga dramaatiline olla, siis seesama, mida ma ka küsisin linnapealt ja linnapea ju soovitas mul munitsipaalmeediat lugeda, et mu nägu oleks siis rõõmsam. Võib-olla tõesti on nii, et on kaks maailma. Et üks on pärismaailm, teine on seesama maailm, mis munitsipaalmeedias on. Ja sealt paistab, et sinna munitsipaalmeediasse ja avalike suhete kuludesse on pidevalt lisaraha vaja ja inimestel on vaja rääkida kõigest sellest heast, mida linnavalitsus teeb. Pärismaailmas, võin öelda, inimesed selle järgi väga ei igatse. Selle paberi, kõik sellesama teavituse võiks linnapea kinga sisse panna. Paistaks pikem välja - üldiselt on soovitus.
Aga kui vaadata Tallinna põhilisi probleeme, siis Tallinna tänane hea olukord on ju põhjustatud sellest, et iga ... no iga aasta umbes me saame 5000 inimest juurde, mis on mõne väiksema valla jagu inimesi. Ja see tähendab seda, et Tallinna maksumaksjate baas suureneb. Demograafial on teatud piirid ees. Ühel hetkel see enam võimalik ei ole. Mis tähendab seda, et ka Tallinnas tuleks täna hakata mõtlema tulevikulahendustele. Tulevikulahenduste all ei pea ma silmas ainult Tallinn-Helsingi tunnelit, uusi transpordiühendusi. Aga mul on kahju, et näiteks Tallinna keskerakondlased on need seni tõrjunud. Äkki tulevikus ei tõrju. Aga samamoodi ka küsimus, kuidas läheb lastega peredel ja mis juhtub, kui elanikkond vananeb. Merike Martinson pisut seda teemat puudutas. Ma arvan, et siin me oleme võib-olla üksteisele lähemal. Aga ma väidan, et tänased kulutused ja panustamised ka sellesse valdkonda ei ole piisavad.
Nii et lühidalt kokku võttes. Eelarve on tehniliselt äärmiselt kõrgel tasemel, Exceli tabelis ja muude vahenditega koostatud dokument. Müts maha! Väga kena! Aga sisus on üsna visioonitu ja vaatab olevikku, mitte tulevikku. Aga tuleviku Tallinn on see linn tegelikult, mida inimesed tahavad. Nii et sellisel kujul seda eelarvet me toetada ei saa. Me teeme oma ettepanekud. Eks siis sellest sõltub, kuidas edasi läheb. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Mart Luik, palun!
Kõne - Mart Luik Mart Luik
Head kolleegid! Meile esitatud 2019. aasta eelarve on pealtnäha päris kena. Et seal on tõesti, kogu see info on esitatud väga ülevaatlikul ja korrektsel moel. Kui süveneda, saab aru, milleks, kuhu ja mida paigutatakse. Selles eelarves on väga palju õigeid prioriteete sees, väga palju õigeid otsuseid. Tõenäoliselt on ka õige see, mida Merike Martinson juba rõhutas - võtta prioriteediks sotsiaalvaldkond.
Et see osa on seal kõik päris kena ja olgem ausad ega Tallinna finantspositsiooni arvestades täna Tallinna eelarve tegemine ei ole ka kõige keerulisem töö.
Meie linnal lihtsalt läheb praegu tänu Eesti majandusele, läheb väga hästi. Maksumaksjate arv kasvab päris jõudsalt, maksu laekumine kasvab päris jõudsalt, linnavalitsuse põhitöö piltlikult öeldes oli see kasvav rahasumma laiali jagada. Kõik on kena. Aga ometi Isamaa fraktsioon ei saa seda eelarvet praegusel kujul veel toetada ja selle peamine põhjus on see puudus, et seal ei ole nagu mingit uut mõtet sees. Et see on tegelikult olemasoleva raha laiali jagamine. Kui me vaatame kas või investeeringute poolt, siis, kui nüüd Reidi tee kõrvale jätta, siis sisuliselt me paneme kõik selle raha olemasolevate majade renoveerimiseks. Ja tahaks väga loota, et opositsioon teeb siin lähima kahe nädala jooksul väga sisulisi ettepanekuid. Kindlasti Isamaa plaanib neid teha. Ja seal on mul ainult üks palve täna Tallinnat valitsevale Keskerakonnale. Palun suhtuge opositsiooni sisulistesse eelarve muudatusettepanekutesse lugupidamisega ja võtke neid tõsiselt kaaluda! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Andres Kollist, palun!
Kõne - Andres Kollist Andres Kollist
Lugupeetud volikogu, lugupeetud volikogu esimees! Innovatsioonikomisjon arutas ka seda eelarvet ja Silver Tamm oli võtnud vaevaks välja võtta eelarvest need punktid, mis kajastavad Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaardi ideid. Jalgrataste kasutamisvõimalustest on siin juttu olnud juba. See on 5,4 miljonit. Aga näiteks kogukondlikust põllumajandusest mitte. Selle peale on ette nähtud 140 000 eurot. Paljassaares mägiveised juba on, aga järgmisel aastal tehakse ettevalmistusi, et neid tuua ka Pääsküla prügila ja Merimetsa kaitsealale. Ja samuti pannakse 50 lasteasutusse istutuskastid, et n-ö kogukondlikku põllumajandust lapsed saaksid edendada. Ja siia hulka kuulub ka pestitsiidide järk-järguline lõpetamine.
Nutilahendused. Eesti ja Soome elektrooniliste piletisüsteemide ristkasutus ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Üks hetk palun! Head kolleegid! Mul on selline ettepanek. Kui Teil on soov juttu ajada, eriti seistes puldi vastas, siis seda tegelikult saab teha ka väljaspool saali! Pöördun praegu teie poole, head kolleegid! Jah, palun!
Kõne jätkub - Andres Kollist Andres Kollist
Jah, aitäh! Ma jäin pooleli sinna, et ma tahtsin rääkida Eesti ja Soome elektrooniliste piletisüsteemide ristkasutamise edendamisest. 230 000 eurot on selleks. Ma arvan, see on eriliselt kõva sõna, kui meil n-ö piletid õnnestuks ristkasutusse viia. Siis kuulub siia hulka ka Helsingi Läänesadama ja Tallinna Vanasadama vahelise ühenduse parandamine nutikate lahendustega. Alustatakse päikeseenergiat tootvate teekatendite, teekatete arendamist ja tänavate valgustuse rekonstrueerimine ja uue tänavavalgustuse lepingu tellimine, mis innovatsioonikomisjonis oli päris põhjalikult arutusel. Samuti isesõitvate autode pilootprojekt, kus siis tegeletakse n-ö viimase miili transpordi tagamisega. Ja ka see, mis puudutab Tallinna kesklinna sidumist merega. Vanasadamale kergliiklustee projekteerimine on siin kavas sees.
Ja viimasena Rail Baltic ja Ülemiste ühistranspordisõlm ja Tallinna-Helsingi tunnel. Ja ma oleks sellest rääkinud paar sõna rohkem. See on siin sees planeeringute ja arhitektuurikonkursside real. Seal on kokku 429 000 eurot. Ja siin on oluline probleem. Minu arust, millega Tallinn võiks tegeleda, on see ... Siin väga hästi ei ole näha, aga Muuga sadam on siin. Rail Balticu trass jookseb vot siit ja keerab, siit läheb Ülemiste jaama. Lennujaam on siin. Rail Balticu projekti puhul ma rääkisin ekstra Kristjan Kaunissaarega. Tal ei ole ühtegi probleemi Tallinnaga. Aga kui me kujutame nüüd ette, et Viimsi ja Harju maakond, kes on pannud oma strateegilistesse arenguplaanidesse sisse, see on Miiduranna ja Muuga sadama vaheline raudtee siin. Et see Rail Baltic tuleks välja kuskile siia ja võiks siis ühineda siin … või Tallinna see tunnel, ta võiks siit siis minna edasi, Rail Balticaga ühineda. Siin tekib üks probleem - kuidas saab tagada selle ühenduse Ülemiste jaama. Ja vot selle probleemi lahendamine, pluss on teine asi, mida Soome poolt on kuulda, et soomlased tahaksid kaaluda, et see tunnel tuua otse mitte Viimsisse välja, aga Tallinna vanalinnas võiks olla üks peatus n-ö ja ühendada see siis nii, et Vantaa lennuväli ja Tallinna lennuväli oleks otse ühendatud. Ja need on minu arust planeerimisküsimused, millega Tallinna linn võiks järgmisel aastal, ülejärgmisel ja edaspidi tegeleda. Kõik see on mõistagi väga pikk asi. Ja mis puudutab ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Soovite lisaaega?
Kõne jätkub - Andres Kollist Andres Kollist
Jah, kohe … Mis puudutab Rail Balticu toetusgruppi, siis ma arvan tegelikult, et üks tunneli toetusgrupp tähendab tegelikult ühtlasi ka Rail Balticu toetusgruppi. Me kõik saame aru, et üks ei ole ilma teiseta ja Rail Baltic on tunneli eeldus.
Aga see, et selline toetusgrupp on teil tehtud, väga tore. Ma tuleks ka hea meelega selle toetusgrupi liikmeks. Ma rääkisin sellest Keskerakonna fraktsioonis täna ka, see tekitas päris suurt kaasamõtlemist ja elevust. Ma loodan, et teised ühinevad sellega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Ants Leemets, palun!
Kõne - Ants Leemets Ants Leemets
Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid! Kõigepealt, ka mina tahaks kiita linna finantsteenistust selle eelarve dokumendi tehnilise ettevalmistamise eest! See on väga põhjalik ja hästi koostatud ja selle kohta ei ole nagu midagi halba öelda. Ja saadi küll kätte natuke liiga hilja, aga tavaliselt on see saadud veel hiljem kätte. Nii et selles mõttes on kõik nagu, tehniliselt nagu hästi.
Samamoodi võib öelda, et linnavalitsus on ajanud oma asja selles mõttes korralikult, et eelarve on tasakaalus ja aastatulem on positiivne plaanitud. Aga kõik see, mis nüüd siis sellele sisule järgneb, siin on ju, täiesti loomulik on see, et opositsioon vaatab alati teistmoodi asjadele, kui praegune istuv linnavalitsus. Ja mina tuletan siis meelde, et meie fraktsiooni nimel sõna võtnud Kristen Michal tõi välja meie põhilised probleemid. Ja toon nüüd välja ka mõned oma asjad, millega ma olen sõdinud siin linnavalitsusega alates aastast 2009.
Nimelt, iga aasta siis Taavi Aas kaks korda aastas kandis ette, kui hästi Linnahalli ehitamine edeneb ja kõik plaanid on paigas. Ja see kestab kindlasti ka 10. juubeliaasta ... Selles ma olen nagu veendunud. Ja see, et Linnahallile eraldati 480 000, selleks et see karp seisab püsti, ja 100 000 veel mingi ettevalmistuse jaoks, ja see, et Brüssel on süüdi, siis ma võin kinnitada, et kogu aeg on keegi süüdi. Linnavalitsuse ees on kogu aeg keegi süüdi! Peale nende endi, kes ei suuda 10 aasta jooksul lahendada olukorda ära.
Ja nüüd tuli muidugi, ma arvan, linnavalitsus veel parema idee peale. Nimelt otsustati 60 000 eraldada siis nüüd uue kontorihoone ehitamiseks. Mis iseenesest võib ju õige olla. Saabki äkki kokkuhoidu. Kuulge, me ehitame 76 miljonit uue linnavalitsuse maja. Te teate seda, me hakkame ehitama. Me hakkame ehitama, samas kui me ei suuda üles püstitada Linnahalli, mis seisab keset Tallinna linna mere ääres ja me ei suuda teha. Me hakkame samal ajal juba raha sisse panema uude projekti. Ja seda, ma usun, teevad nad innukalt, sest see on ju suletud sissepääsuga maja. Selleks on paberit vaja või luba vaja, et sinna majja siseneda, aga Linnahall peaks olema nagu natuke teistmoodi.
Nii et ma arvan, et linnavalitsus võiks mõistuse pähe võtta ja saada aru. Teeks ühe solgiaugu enne korda, kui hakkaks nüüd ehitama uut uhket lossi. Kahte lossi korraga ehitada, mille ühe maksumus on seal … noh ütleme nad enam-vähem lähevad ühepalju maksma. Sellest ma ei ole üldse aru saanud, kust äkki see prioriteet kerkis. Veel kord ütlen. Iseenesest kontori loomine on ju õige asi ja tore ja kindlasti efektiivne, aga mis siis nüüd tähtsam linlastele. Kas teie mugavused seda kontorit pidada või siis, et me saame korda endal ühe mereäärse ala, mis koos Kalasadamaga moodustab täna ühe väga koleda kesklinna osa.
Teise teemana tahtsin ma natukene puudutada seda, mida Merike Martinson rääkis, et sotsiaalhooldus on olnud seekord prioriteet eelarves ja selle eest tuleks nagu kiita. Ja tulebki kiita. Aga siin ei tasu muidugi arvata seda, et nüüd sellega on nagu jää murtud. Kui see trend jätkub ja sellised sotsiaalhoolduse summad juurde tulevad, on see väga hea. Olles Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu president võin ma kinnitada, et kindlasti need paljud puuetega inimestele tehtud muudatused on positiivsed, mis ei tähenda seda, et kui te hakkate näiteks võtma seda, kui palju saab ratastooliinimene sõita näiteks taksoga soodushindadega odavalt, siis see tänapäeva tase ei ole. Aga ma tahan tunnustada seda, et see liikumine on positiivses suunas. Ja palju probleeme on veel paraku ees.
Arvestades minule järgijäänud aega, siis ma saan puudutada veel ühte teemat. Ja see on haridus. Te teate seda, et nii nagu perearstidega, nii nagu õpetajatega - õpetajate koosseis vananeb. Tänases eelarves ei ole näha, et hakatakse tõstma õpetajate palku sel määral, et tagada koolides õpetajate normaalne vahetus. Vanemad inimesed lähevad ära ja nooremaid tuleb peale. Tänapäeval on nii, et noored ei tule peale, kui seda trendi ei muuda. Meie kindlasti tahame pöörata sellele asjale suuremat tähelepanu. Ja väidame, et 3, 4, 5 aasta perspektiivis on asi väga kriitiline. Aga mõned arvavad, et see on juba 1-2 aasta perspektiivis juba kriitiline. Nii et seega siis paluks ka vaadata seda.
Ma arvan, et me leiame eraldi aega ... Kui saaks veel 5 sekundit lause lõpetada? Jah. Et eraldi aega Tallinna Linnatranspordile. Sest ega see on nagu veidi kummaline, kus Tallinna linn omab aktsiaid ja ostab siis pesumasinaid Linnatranspordile. Mis on naeruväärne!
Nii et siin on nüüd küsimusi eelarves küll ja küll. Ja me tuleme välja oma ettepanekutega. Tänan tähelepanu eest!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, palun!
Kõne - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Austatud esimees, lugupeetud volinikud! Härra Kollist kui innovatsioonikomisjoni esimees, ma ei saanud küll aru tema sõnast ja kõnest. Aga minu meelest innovatsioonikomisjonis tegi Reformierakond ettepaneku võtta Tallinna linna arengukavasse just tunneli teema. Nagu ma pildist nägin ja tema ettevõtte ... või tema näitamisest siin pildil, et ta ei ole asjaga kursis. Mina olen selle asjaga kursis. Mina olen planeerinud nii Rail Balticumi, olen planeerinud ka tunnelit. Nii et kui Te millestki aru ei saa, siis palun küsige minu käest.
Täpselt samamoodi on olnud kaasatud Tallinna linnapea Taavi Aas sellest. Ta peaks olema ka kursis. Aga kindlasti mitte Teie, härra Kollist. See vist käib Teile üle jõu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kas linnapea soovib lõppsõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu liikmed! Vastavalt linnavolikogu töökorra § 15 lõikele 2 tuleb eelarve eelnõu lugeda kahel lugemisel.
Sellest tulenevalt panen teie ette hääletusele määruse eelnõu "Tallinna linna 2019. aasta eelarve" esimese lugemise lõpetamise ja eelnõu saatmise teisele lugemisele. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Suunata II lugemisele Suunata II lugemisele
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 42 poolt, 24 vastu, 2 erapooletut, on eelarve eelnõu esimene lugemine lõpetatud ja eelnõu on saadetud teisele lugemisele!
Ja ma veel üks kord tuletan meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 29. november kell 12.00 ja muudatusettepanekuid saavad esitada linnavolikogu liikmed, fraktsioonid, alatised komisjonid ja linnavalitsus.
Vaheaeg 15 minutit.

Vaheaja algus
Vaheaja lõpp
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid, jätkame istungiga.
18:32 Päevakorra punkti alustamine - 3. OE196 Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2019 3. OE196 Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2019
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 3 "Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2019". Sõna ettekandeks saab Tallinna linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Puudutan siis ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu alates 1. jaanuarist 2019. Kõigepealt olgu öeldud, et käesoleva aasta lõpuks või hetkeks on siis teenistuskohtade arv 1480,2. Ja ettepanek on siis suurendada järgmisel aastal koosseisu 30,5 teenistuskoha võrra ehk siis järkjärgult alates 1. jaanuarist kuni 1. aprillini. Ja uued töökohad luuakse siis järgmiselt: kõigepealt Kommunaalametis 6 töökohta teede seisundi järelevalveks. Täna seda teede seisundi järelevalve teenust ostetakse sisse. Aga Kommunaalamet on leidnud, et oma töötajatega oleks teenus märksa odavam.
Teiseks kavandatakse Linnavaraameti töökohtade suurendamist viie töökoha võrra. Ja seotud on see siis linna ehitustegevuse tsentraliseerimisega Linnavaraametisse.
Edasi. Kaheksa ametikohta on plaanis luua Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisu. Ja nende tööks oleks siis ühelt poolt liikluse reguleerimine, aga samuti ka avaliku korra tagamine, eelkõige linna parkides.
Edasi. Sotsiaal- ja Tervishoiuametis luuakse juurde kaheksa ametikohta. Üks ametikoht, mis tegeleb eluruumide kohandamisega. Ja seitse ametikohta on siis lastekaitse sektor. Tegelevad need inimesed siis lastekaitsega, tsentraliseeritult.
Edasi. Noorsooametisse on kavandatud neli töökohta, Tallinna Spordi- ja Noorsooametisse. Ja nende töökohtade sisuks on siis mobiilse noorsootöö korraldamine.
Luuakse juurde üks töökoht linnakantseleisse sisekontrolliteenistusse ja kaks ajutist töökohta, mis on seotud 2021. aastal toimuva Tall Ships Races'i korraldamisega.
Vähendatakse 4,5 töökohta: linnakantseleist 2 ja Mustamäe Linnaosa Valitsusest 2,5 töökohta seoses töö ümberkorraldamisega.
Palun teil eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimusi. Anto Liivat, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, hea juhataja! Austatud linnapea! Milline on olnud ametikohtade suurenemise või vähenemise trend ehk siis võrreldes näiteks 10 aasta taguse ajaga, kui palju neid ametikohti täna rohkem või vähem on?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
10 aasta taguse ajaga on ametikohti vähem. Nagu ma ütlesin, järgmisel aastal on siis plaanis töökohtade arvuks 1510. 2013. aastal, kui oli siis töökohtade ülevaatamine ja vähendati töökohti 10%, siis enne seda oli 1540 töökohta, nii et võrreldes selle ajaga on töökohti vähem. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Aitäh! Küsimus selline, et kui neid uusi töökohti nagu hakati juurde looma, et kas kaaluti siis ka sellist varianti, et äkki saaks töö niimoodi ära teha, et leiaks need sisemised ressursid ja ei võtaks inimesi juurde, sest iga lisainimene on ju tegelikult kulu linna eelarvele? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Selleks tööks on linnas loodud spetsiaalne komisjon, kuhu kuuluvad linna finantsdirektor, linna õigusdirektor ja abilinnapea Aivar Riisalu, kes vaatavad kõik taotlused kõigepealt üle ja kahtlemata see komisjon tegeleb edasi ka sellega, et kui töökohti juurde luuakse, et kus on siis ka võimalik ametikohti vähendada. Nii et nende töö on kahesuunaline. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud linnapea! Et kui ma võrdlen kahte numbrit - üks number on 30 miljonit ja teine on 19,6 miljonit - siis kui ma küsiks seda nüüd tallinlaste käest, et mis Te arvate, kumb on linnakantselei kulunumber ja kumb on kultuurile kulutatav number, mille sees on kõik raamatukogud, kontserditegevused, muuseumid, teatrid, siis vastus on, linnaelanikelt tuleks vastus, et "muidugi, et 30 ikka kultuurile ja 19,6 linnakantseleile". Aga on vastupidi! 30 miljonit me kulutame sellele aparaadile. Ja kas Teile ei tundu, et see proportsioon on kuidagi käest ära?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Paraku on nii, et see aparaat tagab terve linnavalitsuse töö, sealhulgas ka kultuuriasutuste töö ja kõikide muude ametite töö. Nii et ma arvan, et linnakantselei aparaat on ääretult oluline. Siinjuures tuleb arvestada, et väga suur osa sellest on tsentraliseeritud raamatupidamisteenus, mis on toodud ära kõikidest teistest ametitest. Suuresti on tsentraliseeritud õigusteenistus. Nii et ma arvan, et linnakantselei pakub teenust kõikidele ametitele ja ma arvan, et see on õige ja ökonoomne. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anto Liivat, teine küsimus, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh! Hea linnapea! Kui palju on Tallinna linna ametiasutustes täitmata teenistuskohti?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kas personalijuht, direktor oskab vastata?
Tallinna Linnakantselei personaliteenistuse osakonna personalidirektor - Vilve Raik Vilve Raik
Praeguse seisuga circa 60.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Ma ei näinud siin struktuuris korruptsioonivalvurite ametikohta. Aga küsida tahtsin linnavalitsuse enda kohta. Et kas järgmisel aastal linnavalitsuse palgad tõusevad? Ja kui palju?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kõigepealt mis puudutab korruptsioonivalvureid, siis nii nagu ma ütlesin, üks ametikoht luuakse juurde linna sisekontrolli teenistusse. Nii et see sisuliselt nende töö ongi. Nii et nad on täiesti olemas. Nüüd ma saan aru, et Te küsisite linnavalitsuse liikmete kohta või? Linnavalitsuse palkade kohta? Linnavalitsuse palkade üle saab otsustada ainult Tallinna Linnavolikogu. Et meil ei ole selle üle õigust otsustada. Nii et see on teie kätes. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, teine küsimus, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Aitäh! Küsimus selline, et kas seda on kuidagi mõõdetud ka ja kui on, siis kui suur keskmiselt selle linnaaparaadi töötaja töökoormus on? Kas ületunde ka peab tegema ja kui peab, siis kui palju? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kindlasti tehakse ka ületunde. Ma tean, et väga palju tehakse ületunde Linnaplaneerimise Ametis. Kui te vaatate selle uue juurdeehituse aknaid, mis on linnavalitsuse hoovi poole, aga neid on näha ka Roosikrantsi tänavalt, siis need aknad on päris pikalt valged ja nende inimeste töökoormus on tõesti suur ja nad teevad tööd ka peale tööaega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees, austatud linnapea! Et see on kena, et sisekontroll saab värsket jõudu juurde ja me loodame, et see koht ei jää ainult Keskerakonna linnavalitsuse toiduahelalüliks, et me näeme ka sisulisi edusamme ja avastusi. Aga küsimus, mida ma tahan küsida, puudutab väikese Martini juhtumit ja nendest tehtud järeldusi. Panustate senisest rohkem lastekaitsesse. Kui palju neid lastekaitsjaid juurde tuleb ja kas iga linnaosa saab endale tööjõudu juurde?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Lastekaitsjatega on nii, et lastekaitsjaid said juurde linnaosad sellel aastal kaheksa ametikohta. Antud juhul need lastekaitsjad lähevad tööle siis Sotsiaal- ja Tervishoiuametisse ehk tsentraliseeritult. Ja kokku on neid seitse, kellest siis kuus on otseselt lastekaitsjad ja üks on siis neid teenindav jurist. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud linnapea! Millega tegelevad Teie seitse nõunikku? Ma saan aru, jõulude ajal saavad päkapikke mängida. Aga ülejäänud ajal?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Aitavad mind oma ametikohustuste täitmisel. Ja ma olen nende tegevusega rahul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Tänan! Loen, et Tallinna Linnavolikogu Kantselei koosseisust kustutatakse üks juristi ametikoht. Et millega see on seoses? Ja kas tubli Hele Põld võtab nüüd suurema koormuse ja kas ta saab palka juurde?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No tegelikult on niimoodi, et Tallinna Linnavalitsus Tallinna volikogu kantselei tööd ei korralda. Seda korraldab kantselei ise. Ja selgituseks oskan öelda ainult nii ja oskan öelda seda, et see muutus on seotud tööde ümberkorraldamisega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Hea volikogu esimees, lugupeetud linnapea! Et on näha paberitest, et teenistuskohtade suurenemine on tingitud eelkõige Tallinna Kommunaalametist, kuhu tuleb +6 kohta juurde, aga ka Linnavaraametist, Munitsipaalpolitseist, Sotsiaal- ja Tervishoiuametist. Mind huvitab kõige rohkem Kommunaalameti kuus kohta. Et me lugesime hiljuti ja pool aastat tagasi, et härra Valdmann peab ka eraviisiliselt kommunaalteemalist koolitusfirmat. Et kuidas Te tagate selle, et need kuus uut ametikohta ei hakka ka härra Valdmanni koolitusfirmas tööd tegema ja ta hakka neile selle eest päevarahasid maksma nagu lugeda võis?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Need kuus ametikohta, nii nagu ma ütlesin, luuakse teedeseisundi järelevalveks. Täna ostetakse seda teenust sisse. Kommunaalamet on hinnanud, et seda tööd saab teha efektiivsemalt ja odavamalt, kui need inimesed töötavad ametis. Ja seetõttu ka need töökohad luuakse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa, hea linnapea! Et ma ei teagi kas ta on nüüd täpselt sedasama struktuuri teenistuskohtade loetelu või koosseisu puudutab, aga oluline küsimus siiski, mida me oleme ju mitu korda arutanud ja ... et kas te olete vahepeal kaalunud seda, et linnavalitsuse liikmed analoogina Vabariigi Valitsuse ministritele ei saaks nõukogudest tasu ja muudetakse ära need palgad konkurentsile vastavaks, et linnavalitsuse liikmed ei peaks käima kulpima nõukogudes lisatasu. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Me oleme linnavalitsuse liikmete funktsioone läbi vaatamas ja ma sugugi ei välista sellist ettepanekut tulevikus volikogule. Aga see otsus, mis puudutab linnavalitsuse tasusid, saab tulla ikkagi ainult läbi Linnavolikogu ja samuti need muudatused, mis puudutavad siis juba neid reegleid, kuidas linnavalitsuse liikmed osalevad nõukogude töödes. Nii et see saab olla volikogu otsus. Aga tulevikus selliste ettepanekutega Linnavolikokku tulekut ma ei välista. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, teine küsimus, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! See küsimus oleks tegelikult suunatud härra Kõlvartile, aga ma pean seda Teie käest küsima. Et kuidas see Linnavolikogu Kantselei töö ümberkorraldamine välja näeb? Ega see ometi ei ole seotud kuidagi meie väga agaraks ja töiseks muutunud revisjonikomisjoni töö ümberkorraldamisega?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Veel kord ma pean Teile ütlema, et Tallinna Linnavalitsus ei korralda volikogu kantselei tööd. Selles osas on volikogu kantselei iseseisev. Nii et tõepoolest, kui Te tahate täpselt teada, mis ja kuidas volikogu kantseleis muutub, siis see küsimus peaks olema esitatud volikogu esimehele. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Märt Sults. Palun!
Kaasettekanne - Märt Sults Märt Sults
Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Rahanduskomisjon oma eilsel koosoleku istungil, mis kestis kella neljast kuni poole seitsmeni, arutas sellist teemat, mida kandis ette härra linnapea. Ja otsustati hääletamistulemustega 10 poolt, 2 vastuhäält, 1 erapooletuhääl, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun kujundage oma arvamus, palun toetust, hääletage! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on küsimus. Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea kaasettekandja! Et mida arvate Teie volinikuna sellest mõttest, et linnavalitsuse liikmed nagu ministrid, ei peaks istuma nõukogudes täiendava lisatasu eest ja pigem võiksid küsida endale konkurentsivõimelist palka selle asemel, et kaubelda lisatasusid? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Suur tänu! Selle kohta on alati hea vastus - väga hea küsimus. Väga hea vastus - tuleb tsiteerida klassikuid. Ja nagu härra linnapea ütles - ta ei välista seda võimalust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Jaa! Hea ettekandja! Mul Teile ka küsimus nagu volinikule. Et seoses sellega, et Eesti hoolega digitaliseerib ja me peame ennast väga n-ö kõrgeks digitaliseerituks ja samamoodi ka Tallinna linn digitaliseerib. Ja samas võetakse nagu ametnikke juurde. Et kuidas Teie isiklikult sellesse suhtute?
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh! Väga täpne ja hea küsimus. Tähendab, mina isiklikult suhtun sellesse inimlikult, sest mina tegelikult ei ole arvutimaan ja reeglina, kui tuleb mingisugune programm või mingisugune uus arvutitehnoloogiline võte, tuleb sinna juurde võtta tööle koolitajad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud kolleeg, saab esitada ainult kaks küsimust. Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh teile!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised. Priidu Pärna, palun!
Sõnavõtt - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Isamaa fraktsiooni nimel ma tahaksin selle eelnõu suhtes väljendada fraktsiooni seisukohta. Et nii nagu me ei toetanud linna eelarvet eelmises punktis, me ei toeta ka loetavat käesolevat punkti, mis puudutab linna ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu.
Nii nagu me nägime linna eelarve arutelul, siis paljudes valdkondades, eriti haridusvaldkonnas, mis on ju linna põhiülesanne, on suur vahendite puudujääk. Et linnapea näiteks koolide investeeringute puhul, ja see puudutab ka spordirajatiste investeeringuid, tõi välja selle, et kesklinna koolideni näiteks jõutakse alles siis, kui muud koolid kuskil kaugemal on remonditud. Ehk et meid ei rahulda see linnavalitsuse n-ö heade aegade priiskav suhtumine linna ametkonna suurendamisse. Ja selles osas Tallinna linn astub täiesti vastuvoolu samme keskvalitsuse poliitikaga, mida ju teadupärast juhib Keskerakond Jüri Ratase isikus. Riigihalduse minister on olnud hea volinik Jaak Aab, praegult keskerakondlane Janek Mäggi. Keskvalitsuse tasandil vastupidi on võetud eesmärgiks väikeses riigis haldusaparaadi vähendamine ja ametkonna hajutamine ka regionaalselt üle Eesti. Et me ei näe Tallinna linna puhul, mida juhib ka Keskerakond, absoluutselt mitte mingisugust liikumist või tegevuskava selles suunas, et ka linn, linnaaparaat võiks olla väiksem, et jääks rohkem vahendeid kohaliku omavalitsuse põhiülesannete täitmiseks.
Ja sellest on kahju, et selles suunas absoluutselt ei mõelda ja mingit tegevuskava ei omata. Et me ei toeta seda eelnõud!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kas linnapea soovib lõppsõna? Palun!
Kõne - Taavi Aas Taavi Aas
Jah, aitäh! Mul on ääretult kurb kuulda, et opositsiooni liikmed teatavad, et nad ei kavatse toetada siis puuetega inimestele panustamist, lastekaitsesse ja noorsootöösse panustamist. See on tegelikult kohaliku omavalitsuse otsene ülesanne. Kurb, et te seda ei toeta!
Ja mis puudutab digitaliseerimist, siis tegelikult ega digitaalset lastekaitset ei ole ilmselt veel välja mõeldud. Nii et paraku sellega peavad tegelema elusad inimesed. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2019". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 40 poolt, 13 vastu, 4 erapooletu, on otsus vastu võetud!
18:52 Päevakorra punkti alustamine - 4. ME179 Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2010 määruse nr 27 "Tallinna linna poolt vara pärimise kord" muutmine 4. ME179 Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2010 määruse nr 27 "Tallinna linna poolt vara pärimise kord" muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 4 "Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2010 määruse nr 27 "Tallinna linna poolt vara pärimise kord" muutmine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on siis linna korra muutmine vähem bürokraatiarohkeks. Ning muudetakse selliselt, et pärandvara pankrotiavalduse esitab kohtule Linnavaraamet, ilma et linnavalitsuse vastav otsus oleks aluseks. Et see ongi põhiline muudatus.
Ja kui ma räägin võib-olla natuke statistikast, siis keskeltläbi aastas on kusagil kuus pärandvara, mitte rohkem. Nii et ma palun seda eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Ma toetan seda eelnõud, et eesmärki, et haldusmenetlus oleks linnas lihtsam ja kiirem. Et notarina ma näen sageli selliseid olukordi, kus linnavalitsuse tasandil, mis koosneb ju arukatest ja tarkadest inimestest, arutate minu arust veelgi n-ö teemasid, mis ei peaks olema poliitilise arutelu objektiks: igasugused nõusolekud, hoonestusõigusega võõrandatud maadel korterite müügiks. Et kas neid asju ei võiks ka alla delegeerida ameti tasandile? Olete mõelnud, et seda võiks tervikuna lihtsamaks teha?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
No minu arvates ei ole mitte kõik otsused poliitilised, vaid valdavalt on ju need otsused tegelikult sisulised. Lihtsalt, antud olukorras ei ole mõtet tuua ülesse. Aga nüüd maade võõrandamine - hoonestusõiguse arutelu koht ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab õiguskomisjoni esindaja Jüri Ennet. Palun!
Kaasettekanne - Jüri Ennet Jüri Ennet
Lugupeetud esimees, kolleegid! Surmast ei pääse me keegi. Aga kas siis on vaja pärandada midagi või ei ole vaja pärandada ja mismoodi neid asju siis edasi ajada, selle kohta siis õiguskomisjon vaataski oma koosolekul 29 oktoober nimetatud küsimust. Kvoorum oli kohal. Hääletamine oli positiivne: 9 poolt, vastuhääli ei olnud. Komisjon soovitab toetada. Mina ka.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on küsimus. Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh! Austatud ettekandja! Et millal siis linn algatab pärandvarale pankrotimenetluse?
Kaasettekanne jätkub - Jüri Ennet Jüri Ennet
Mina ei ole jurist. Aga kõigepealt peab hakkama inimene ära surema. Siis peavad olema .... Siis kas pärandit on või ei ole. Nüüd, kui pärandi saajaid ei ole ja see asi kuulub nagu linna poole, siis nagu ettekandja ütles, et see ei käi läbi mitte kohtu, et kui seal on pankrotti vaja kuulutada ... mitte läbi linnavalitsuse, vaid ka läbi selle Linnavaraameti. Kõik.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Jüri Ennet Jüri Ennet
Vot nii. Aga surmast pääsu pole.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Vastavalt ... Meil on tehniline probleem. Kui palju teil aega on vaja? Jah. Vaheaeg 2 minutit!
Vaheaeg Vaheaeg
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jätkame istungiga! Lugupeetud linnavolikogu! Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lõikele 5 on antud määruse vastu võtmiseks vajalik linnavolikogu koosseisu häälteenamus. Sellest tulenevalt viin läbi kohaliku kontrolli! Vajutame nuppu "Poolt".
Kohaloleku kontrolli algus
Kohaloleku kontrolli lõpp - Kohalolekukontroll Kohalolekukontroll
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kohal on 59 liiget.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2010. aasta määruse nr 27 "Tallinna linna poolt vara pärimise kord" muutmine. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 58 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on määrus vastu võetud!
19:00 Päevakorra punkti alustamine - 5. OE187 Tööstuse tn 64a ja 66b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja?Tallinnas 5. OE187 Tööstuse tn 64a ja 66b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja?Tallinnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 5 "Tööstuse tn 64a ja 66b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja‑Tallinnas". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - abilinnapea Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volinikud! Eraomandis oleva Tööstuse 64a kinnistul paikneb amortiseerunud eramu. Riigi omandis Tööstuse 66 on täna hoonestamata. Planeeringu eesmärk on Tööstuse 64a ja 66b kruntidele määrata ehitusõigus kolme kuni 3-korruselise hoone ehitamiseks. Parkimine lahendatakse keldrikorrusel ning kavandatakse kokku kuni 48 korterit. Detailplaneering on kooskõlastamisel oleva ... on kooskõlas koostamisel oleva Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringuga. Palun teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andres Koldre. Palun!
Kaasettekanne - Andres Koldre Andres Koldre
Aitäh! Lugupeetud linnavolikogu esimees, kallid kolleegid! Linnamajanduses antud punkt on käinud läbi 6. novembril ja hääletatud selle poolt 10, vastu, erapooletuid ei ole. Põhimõtteliselt ühehäälselt on otsustatud antud eelnõu toetada. Palun sama! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on küsimus. Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa, aitäh! Hea kaasettekandja! Et ei jõudnud põhiettekandjalt küsida, aga äkki Teie teate, et mis puhul me nüüd selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätame ja kas abilinnapea Zuzu Izmailova on ka sellega päri? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Aitäh küsimuse eest! Et Izmailova, abilinnapea Izmailova, eest ma ei ole pädev vastama, kuid nii palju kui ma olen vaadanud seda eelnõu, sest see ehitamine ei ole ... ehitamise jaoks ei ole vajalik seda keskkonnamõju strateegia … keskkonnamõju mõõtmine, vabandust, jah. Et see ehitamine ei ole keskkonnale mõju avaldav tegevus. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jah. Austatud esineja! Et iga planeeringu juurde ei käigi tegelikult keskkonnamõjude hindamine. Ma saan aru, et siin küsimus oli, et kas nüüd teha keskkonnamõjude hindamine või mitte teha. Miks ikkagi loobuti sellest, et keskkonnamõjude hindamist ei tehta, sest nagu ma aru saan, seal on palju haljasala? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Aitäh küsimuse eest! Nagu ma olen maininud, et ma ei saa võtta seisukohta abilinnapea eest, et kahjuks ma ei ole pädev vastama nagu selle eest.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tööstuse tn 64a ja 66b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinnas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 55 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
19:04 Päevakorra punkti alustamine - 6. OE182 Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 otsusega nr 103 kehtestatud "Süda tn, Liivalaia tn ja Tatari tn vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Tatari tn 32, Tatari tn 34 kinnistute ja Allika tänav // Lätte tänav // Sakala tänav T2 // Tatari tänav T1 kinnistu osa osas 6. OE182 Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 otsusega nr 103 kehtestatud "Süda tn, Liivalaia tn ja Tatari tn vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Tatari tn 32, Tatari tn 34 kinnistute ja Allika tänav // Lätte tänav // Sakala tänav T2 // Tatari tänav T1 kinnistu osa osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 6 "Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 otsusega nr 103 kehtestatud "Süda tn, Liivalaia tn ja Tatari tn vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Tatari tn 32, Tatari tn 34 kinnistute ja Allika tänav // Lätte tänav // Sakala tänav T2 // Tatari tänav T1 kinnistu osa osas". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Siin on siis tegu vana detailplaneeringuga, kus oli eelnevalt ette nähtud Tatari 32 ja 34 kruntidele 4–6-korruselise elamu rajamine. Vahepeal aga kultuuriminister võttis need elamud muinsuskaitse alla ning seega ei ole võimalik neid elamuid, mis on seal detailplaneeringuga ette nähtud, rajada.
Nüüd aga selleks, et - Muinsuskaitseamet on väljastanud eritingimused -ja selleks, et Tatari 32 kinnistul asunud ajalooline hoone taastada samas mahus uue hoonega, siis selleks ongi vaja vana detailplaneering kehtetuks tunnistada, osaliselt.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimus. Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan, härra esimees! Jumal tänatud, et te inimkeeles selgitasite, millega on üldse tegemist. Sellepärast, et siin seletuskirjas on ainult üks rägastik numbreid ja välja ei loe mitte midagi. Aga mul siiski tekkis küsimus, et mis see Tatari 32, mis maja see on niisugune, mis muinsuskaitse alla võeti ja seda on vaja siis ...
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Siin on see Google Mapsi pilt, et … ja selle taga.
Küsimus jätkub - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Asi selge, aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma loodan, et see pilt vastas Teie küsimusele.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Natalia Malleus. Palun!
Kaasettekanne - Natalia Malleus Natalia Malleus
Austatud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid! Linnamajanduskomisjon oma koosolekul 6. novembril arutas antud päevakorrapunkti ja komisjoni koosolek otsustas häältetulemusega 10 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud, toetada eelnõu esitatud kujul.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 otsusega nr 103 kehtestatud "Süda tn, Liivalaia tn ja Tatari tn vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Tatari tn 32, Tatari tn 34 kinnistute ja Allika tänav // Lätte tänav // Sakala tänav T2 // Tatari tänav T1 kinnistu osa osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 55 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
19:08 Päevakorra punkti alustamine - 7. OE188 Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2010 otsusega nr 170 kehtestatud Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Pirita tee 120 kinnistu osas 7. OE188 Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2010 otsusega nr 170 kehtestatud Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Pirita tee 120 kinnistu osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 7 "Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2010 otsusega nr 170 kehtestatud Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Pirita tee 120 kinnistu osas". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan Teid, lugupeetud volikogu esimees! Austatud volikogu liikmed! Tegu on siis sisuliselt krundi poolitamisega. Ja selleks, et RMK saaks edaspidi suurusjärgus 35 000 m² suuruse osa Tallinnale tasuta võõrandada - sellel osal on täna linna poolt ehitatud terviserajad, liuväli, paadisadam, palliplatsid -, et selle osa saaks RMK linnale anda, selleks on vaja siis nimetatud detailplaneering osaliselt kehtetuks tunnistada. Palun teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Kaupo Nõlvak. Palun!
Kaasettekanne - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Tänan! Lugupeetud esimees, head kolleegid! Linnamajanduskomisjon 6. novembril arutas antud eelnõu ja otsustas hääletamistulemustega 10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, toetada eelnõu esitatud kujul.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2010. aasta otsusega nr 170 kehtestatud Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Pirita tee 120 kinnistu osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 53 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletu, on otsus vastu võetud!
19:11 Päevakorra punkti alustamine - 8. OE190 Tallinna Linnavolikogu 2. mai 2013 otsusega nr 72 kehtestatud Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Staapli tn 10 kinnistu osas 8. OE190 Tallinna Linnavolikogu 2. mai 2013 otsusega nr 72 kehtestatud Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Staapli tn 10 kinnistu osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 8 "Tallinna Linnavolikogu 2. mai 2013 otsusega nr 72 kehtestatud Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Staapli tn 10 kinnistu osas". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan! Lugupeetud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Nimetatud aadressil oli siis kehtestatud vana detailplaneering ehitusaluse pinnaga 300 m². Detailplaneeringu teostamise käigus ehk siis pärast selle detailplaneeringu vastuvõtmist, kui hakati hoonet ehitama, siis avastati, et seal all on ajalooliselt väärtuslik hoonestus, mida paratamatult tuleb nüüd ka säilitada. Selleks, et võimaldada n-ö seda hoonestust säilitada, on paratamatu, et selle ehitusalune pind suureneb selle hoonestuse võrra ning olemasoleva 300 asemel tuleb siis hoonestuspindala 420 m². Ja selleks ongi tarvis detailplaneering osaliselt kehtetuks tunnistada.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Enno Tamm. Palun!
Kaasettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Linnamajanduskomisjon arutas nimetatud küsimust, üks hetk … Vabandust! Linnamajanduskomisjon arutas nimetatud küsimust 6. novembril ja otsustas hääletamistulemustega 10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun seda toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 2. mai 2013. aasta otsusega nr 72 kehtestatud Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Staapli tn 10 kinnistu osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
19:15 Päevakorra punkti alustamine - 9. OE191 Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 otsusega nr 97 osaliselt kehtestatud Maarjamäe klinti ümbritseva ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Maarjamäe tn 14 kinnistu osas 9. OE191 Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 otsusega nr 97 osaliselt kehtestatud Maarjamäe klinti ümbritseva ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Maarjamäe tn 14 kinnistu osas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 9 "Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 otsusega nr 97 osaliselt kehtestatud Maarjamäe klinti ümbritseva ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Maarjamäe tn 14 kinnistu osas". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan Teid, lugupeetud linnavolikogu esimees! Austatud volikogu liikmed! Antud juhul on siis tegu sellise olukorraga, kus omanik soovib olemasoleva 2-korruselise hoone lammutada ning selle asemel ehitada 1-korruselise hoone. Kuna ehitusaluse pinna mõttes see tulevane hoone on suurem, kui olemasolev detailplaneering seda võimaldab, siis ongi vaja detailplaneering osaliselt selle krundi osas kehtetuks tunnistada.
Ühtegi puud maha ei lähe. Sisuliselt on tegu vaid ehitusaluse pinna suurendamisega eramaja puhul.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andres Koldre. Palun!
Kaasettekanne - Andres Koldre Andres Koldre
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, kallid kolleegid! Sama punkt käinud 6. novembril linnamajanduskomisjonis ja 10 poolt, vastu, erapooletuid ei olnud, otsustati toetada eelnõu esitatud kujul. Palun sama! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on küsimusi. Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Tekkis siin küsimus, et kui see planeering tunnistatakse kehtetuks, kuna inimene tahab uut elamut rajada, et miks me siis uut planeeringut ei kehtesta, vaid hakkame seda olukorda reguleerima projekteerimistingimustega? Et siin tundub nagu selline vastuolu. Et kas komisjon ka seda arutas?
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Aitäh küsimuse eest! Seda küsimust komisjon ei ole arutanud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jah, aitäh! Tavaliselt käib ikka nii, et uus planeering tühistab vana. Et ma saan aru, et praegu me tühistame vana, aga uut pole veel alustatud. Või mismoodi? Kas komisjon seda küsimust, seda poolt arutas? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Aitäh küsimuse eest! Seda punkti ei olnud ka päevakorras. Et mina konstateerin ainult tulemused, et me oleme toetanud. See on kõik. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea ettekandja! Et ega ma ei küsi seda kiusu pärast, et me üritame lihtsalt aru saada, et mida see komisjon siis arutas? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Aitäh! Ma ei oska vastata sellele küsimusele. Vabandust!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
No ma juba ütlesin, et ... Nii! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004. aasta otsusega nr 97 osaliselt kehtestatud Maarjamäe klinti ümbritseva ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Maarjamäe tn 14 kinnistu osas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 51 poolt, vastu ei ole, 3 erapooletu, on otsus vastu võetud!
19:19 Päevakorra punkti alustamine - 10. OE192 Aida tn 9 // Kooli tn 10 kinnisasja müük 10. OE192 Aida tn 9 // Kooli tn 10 kinnisasja müük
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 10 "Aida tn 9 // Kooli tn 10 kinnisasja müük". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on enampakkumisega Aida tn 9 // Kooli 10. Kui siia tekiks see pilt ka juurde, saaks näidata illustratiivselt hoone olukorda. Hoone on väga halvas seisukorras ent sellele vaatamata on alghinnaks 309 000 eurot.
Nii et ma palun seda eelnõud toetada! Aga võib-olla veel nii palju informatsiooni, et maa sihtotstarve on tänasel hetkel ühiskondlike ehitiste maa ja kinnistu pindala on 258 m². Nii et ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Et ma ei tea, kes kaasettekandja on, aga et ei tekiks nii, et inimene ei tea, mida komisjonis üldse arutatakse, siis ma küsin parem, Eha, Sinu käest. Kas ... tähendab, ma ei saa sellest loogikast aru selles mõttes, et taotlesite, riik andis maa ja nüüd müüakse maha. Miks?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Kui nüüd. Me ei müü üksnes ju maad, vaid tegelikult maa peal on üks hoone ja see hoone on siin näha. Tegemist on ... kahjuks sinnapoole lihtsalt ei ole näha, et hoone on väga-väga ... jälle, mingi kratt käib seal. Et hoone on väga-väga halvas olukorras ja selle hoone müük on õigustatud just seetõttu. Aga me ei müü mitte maad, vaid noh, maa on selle hoone juures - kinnistu.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma saan väga hästi aru, et õigem on müüa ju mitte vallasvara, vaid ikka kinnistuga. Selleks, tähendab, järelikult teil oli selle hoone müük juba ammu aega ette planeeritud, kui te taotlesite riigi käest selle maa omale. Aga mis seal sees on praegu?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Jaa. See hoone müük ei ole sugugi kaua aega planeeritud. Aga tänasel hetkel sisuliselt seal ei olegi mitte midagi, aga see hoone on olnud Linnateatri kasutuses. Tänasel hetkel, nagu saate aru, see hoone on väga halvas seisukorras. Ja samas üle tänava on ju see Linnateatri suur kompleks, kuhu me teadupärast ka Lavaauku selle uue teatrimaja ehitame. Nii et lihtsalt selle maja ülalpidamine ei ole lihtsalt otstarbekas.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jaa. Ei, ma tahan oma küsimuse maha võtta, sest ma sain vastuse.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Kas see ehitis on ka ehitismälestis? Ja küsin seda sellepärast, et teadupärast linn ju teeb ehitusjärelevalve asutusena kogu aeg vanalinna hoonete omanikele, mis on sellises seisukorras, ettekirjutusi ja sunniraha hoiatusi, et "tehke oma hooned korda, need on ohtlikud linnaelanikele". Et miks linn ei ole siis oma hoonet korda teinud? Et kas natuke häbi ei ole selles olukorras?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Et mulle on siia juurde kirjutatud, et tegemist on vanalinna muinsuskaitsealal paikneva ... No see on loomulik, eks ole. Kas ta nüüd ka mälestis ... Spikerdan seal kolleegi pealt, et - ei ole. Vastus on, et ei ole.
Küsimus jätkub - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aga miks te korda ....
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Me oleme pidanud vajalikumaks investeerida Linnateatri uue hoone ehitusse.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Kui linn ei taha isegi nii kehvas seisus olevat maja korda teha, miks Te eeldate, et keegi muinsuskaitse piirangutega tahaks seda maja hakata korda tegema? Sest seda ju vahetada välja ei tohi. See tuleb ära restaureerida. Saan ma õigesti aru?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Vaadake, kinnisvara hindaja päris kindlasti on ju hindamisel ka selle aluseks võtnud. Nii et kui ta oleks säravalt ja kordatehtud hoone, siis ilmselt ei oleks see alghind 300 000.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jah, aitäh! Kas Te juba teate, kas, kes on selle vastu huvi tundnud? Või on isegi see ostja juba teada? Aitäh!
Ettekanne jätkub - abilinnapea Eha Võrk abilinnapea Eha Võrk
Kahjuks ei ole mul teada, et keegi oleks huvi tundnud, ja veel vähem oleks ostjad teada. Et kui teaks, oleks täna optimistlikum selle müügi osas ja oskaks ka Teile vastata.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Urmo Saareoja. Palun!
Kaasettekanne - Urmo Saareoja Urmo Saareoja
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Rahanduskomisjon oma eilsel koosolekul arutas antud eelnõud ja otsustati häältetulemusega 12 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud, toetada antud eelnõud esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Aida tn 9 // Kooli tn 10 kinnisasja müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 57 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
19:25 Päevakorra punkti alustamine - 11. OE161 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele Tondiraba Spordikeskuse juhataja ametist vabastamiseks 11. OE161 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele Tondiraba Spordikeskuse juhataja ametist vabastamiseks
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 11 "Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele Tondiraba Spordikeskuse juhataja ametist vabastamiseks". Sõna ettekandeks saab Isamaa fraktsiooni esimees Riina Solman. Palun!
Ettekanne - Riina Solman Riina Solman
Proovin seda innovaatilist seadet.
Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Ma olen selle teemaga teie ees juba mitmendat korda ja ka komisjonis. Ja üldiselt ma tean, kuidas suhtub Keskerakond küsimusse, kuidas suhtub linnavalitsus küsimusse, aga ma teen veel ühe katse seletada ära, miks Isamaa fraktsioon tegi Tallinna Linnavalitsusele otsuse eelnõuga ülesande vabastada Tondiraba spordikeskuse juhataja Elena Glebova ametist seoses oma tööülesannete mittekohase täitmisega. Ja see ei ole Isamaa fraktsiooni kius noore kena iluuisutaja vastu, vaid see on puhtalt tema ametioskuste hindamise tulemusel sündinud otsus.
Kuna kõrgema võimu kandja Tallinna linnas on siiski linnaelanike mandaadiga linnavolikogu, siis on ka linnavolikogul õigus sellele alluva spordikeskuse juhi töösuhete ennetähtaegset lõpetamist nõuda. Elena Glebova juhib linna hallatavat asutust, spordikeskust Tondirabas, alates 30. juunist 2014. aastast. Ta nimetati ametisse linnapea Edgar Savisaare ettepanekul ilma avaliku konkursita. Elena Gleboval puudus varasem juhtimiskogemus, kuid sellest hoolimata sai ta ametisse vastutusrikkale ja avalikke rahalisi vahendeid käsutavale ametikohale. Tallinna linna sisekontrolöri teenus viis 2016. aastal läbi auditi ja selle käigus avastati tõsiseid rikkumisi, mille kohta tehti keskusele 24 ettekirjutust. Audit tuvastas, et Elena Glebova sisuliselt ei juhtinud spordikeskust, tal puudus adekvaatne äriplaan ja tasuvusanalüüs, eelarve oli miinuses, dokumentide ja lepingute sõlmimine ja registreerimine on puudulik. Hinnakirjad ja ametijuhendid olid puudulikud.
Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjon on ka hiljem auditeerinud ja Elena Glebova tegevust hinnanud. Ja kuigi tuleb tunnistada, et osa puudustest on likvideeritud, suuresti ka revisjonikomisjoni osunduste najal, siis tegelik olukord paranenud ei ole. Ja kuigi on olukord veidi paranenud, tuleb asuda meil seisukohale, et linna hallatava asutuse juhtimine on tõsine materiaalse vastutusega väljakutse, mis eeldab kogemust, oskusi ja teadmisi. Ja see ei ole noorte talentide leidmise katselabor ega idufirma, kus võib õnnestuda või võib läbi kukkuda, või võib kaitset pakkuda.
Ja linnavalitsusel on aeg juhtida eksimust, kui ta määras isiku enda haldusalasse juhiks ilma avaliku konkursita. Ja kui linnavalitsus soovib vabaneda linna ettevõtete ja allasutuste kohal hõljuvast korruptsiooni- ja onupojapoliitika vaimust ning kuvandist, siis tuleb alustada sobimatute ja saamatute juhtide vabastamisest ning leida uued juhid avaliku konkursi ja kehtestatud pädevusnõuete kaudu. N
üüd minu järel tuleb siia pulti inimene rahanduskomisjonist, kes teeb ettepaneku mitte toetada eelnõu. Ja põhjuseks on see, et see justkui ei ole volikogu pädevuses see ülesanne. Tegelikult volikogu ei ole kummitempel. Volikogu on nimetanud ametisse Tallinna linnapea Taavi Aasa. Seega saab volikogu tegelikult nõuda ka tagasikutsumist oma spordikeskuse juhilt. Seega ma palun siiski eelnõud toetada! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Hea ettekandja! Kas Sa oskad öelda, miks linnavalitsus nii kirglikult just seda Elena Glebovat kaitseb? Et mitmel juhul ju inimesed, kes on rikkumise toime pannud, on tagasi astunud. Või, ütleme, Enno Tamm astus tagasi TLT juhi koha pealt, sellepärast et mitte ta ise tõenäoliselt ei teinud neid kuritegusid, aga ta ei suutnud seda tagasi, n-ö kuidagi ära hoida, ettevõtte juhina kandis vastutust. Miks Elena Glebova ei pea vastutama? Oskad Sa seda kuidagi kommenteerida?
Ettekanne jätkub - Riina Solman Riina Solman
Ta mitte ainult ei pea vastutama, vaid ta saab ka linna maksumaksja raha kulul pidevat koolitust, et oma ametiga toime tulla. Ja ma ei oska öelda. See tundub ka mulle kummaline. Ma olen seda küsimust varem esitanud linnapeale ja mulle jääb mulje, et tegemist on ringkaitsega, parteilise ringkaitsega siis.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anto Liivat, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, hea juhataja! Auväärt ettekandja! Tegemist on mõnevõrra ebatavalise eelnõuga, mida siin saalis arutada. Kui nüüd seda praktikat niimoodi tulevikku projitseerida, siis kuivõrd asjakohaseks Te peate seda, et me hakkame arutama erinevate linnaametnike teenistujate personaalküsimusi ja nende ametist vabastamist või siis ametisse jätmist? Ja kui tundub, et me seda tegema ei peaks, kas siis poleks asjakohasem olukorras, kus linnavalitsus või linnapea on jätnud Teie soovidele vastu tulemata, avaldada hoopistükkis umbusaldust linnapeale, sest see on just kui eelkõige volikogu pädevuses?
Ettekanne jätkub - Riina Solman Riina Solman
See, mis volikogu pädevuses on, ma arvan on ennekõike üldfilosoofiline küsimus. Et antud juhtumil me näeme, et tegelikult ka Teie kõrval istuv austatud revisjonikomisjoni esinaine on juhtinud sellele probleemile tähelepanu. Ja kui lihtsalt kuulda ei võeta, siis järelikult peab linnavolikogu olema suuteline linnavõimu korrale kutsuma. Et ma tegelikult arvan, et need pretsedendid, kus me arutame siin juhiküsimusi, on ebatavalised. Ja nad on erakorralised ja tõesti siis keskmisest erinevad oma … siis ma ütleks selle juhtumi kohta, nagu nahaalsuse poolest.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Jutt, mida Te, proua Solman, seal puldist räägite, on jumala õige. Aga ma toon teise näite, mis on tegelikkuses, võib leida analoogiat. Juba meil on näiteks väga suur, väga hästi varustatud Vene Lütseum olemas, mille eesotsas on juba 6 või 8 aastat ei keegi muu kui kohusetäitja. Mitte direktor. Ma vaatan siin praegu ka silma härra Kõlvartile, sellepärast et see on olnud nagu püha loom, suure kaitse all.
Kas Te peate ... Mis see siis tähendab selles ... Missugune on siis Teie arvates Tallinna Linnavalitsuse personalipoliitika, kui peetakse aastaid kohusetäitjat, ei leita võimalikuks direktorit? Aga temal on puudu ju see, et ta ei oska riigikeelt, eks ole. No Glebovaga ... ma ei tea, kuidas Glebovaga on. Aga kokkuvõttes, kuidas Te iseloomustaksite neid kahte juhtumit ja sinna juurde teisi analoogilisi? On see korruptsioon või mis see on?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud kolleeg! Ma ei julgenud Teid peatada. Aga tegelikult meil tuleb ka ...
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Jaa, ma tean!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
... sõnavõtuvoor. Et praegu on küsimus ja järgmine kord palun 30 sekundit! Palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Jaa, ma teen seda!
Ettekanne jätkub - Riina Solman Riina Solman
Aitäh! Aitäh, proua Ivi Eenmaa! See oli väga oluline tähelepanek. Et need kaks juhtumit on võrreldavad ja need kaks juhtumit tõestavad meile, et osa inimesi linnajuhtimise juures või linnasüsteemis on priviligeeritud seisundis. Mis on tegelik põhjus, ma öelda ei oska, aga tõepoolest on härra Garanža kohta minu arust mitmes koosseisus ühed ja samad küsimused üleval ning siin ma tegelikult siis viitan härra Anto Liivatile, kes ennem küsis, kui palju me peame volikogus selliseid isikkoosseisu küsimusi lahendama - siis need kaks näidet on sellised, mida me ei saa tähelepanuta jätta. Ja me näeme varsti tulemust - Keskerakond ühtselt hääletab selle maha ja isegi ei võta kaaluda.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Aitäh! Lugupeetud esineja! Mina leian ka, et on väga õige selline püstitus, sest meil on ju minu teada kaks linnaosa vanemat keskharidusega, meil on üks abilinnapea keskharidusega, aga linnavalitsus, nagu ma loen siis selgitusest, on toonud põhjenduseks, et volikogu revisjonikomisjoni poolt läbiviidud kontrollis Tondiraba spordikeskuse tegevuse kohta ei tehtud ettepanekut spordikeskuse juhataja ametist vabastamiseks. Mul on küsimus, et kas Sul on teada, et kas üldse kunagi mõni revisjon on peale ühe või teise ameti tegevuse kontrolli pannud ülesandeks siis ühe või teise ameti juhataja sobivust ametisse?
Ettekanne jätkub - Riina Solman Riina Solman
Aitäh! Taas kord väga tähelepaneliku küsimuse eest! Mul ei ole ühtegi juhtumit teada ja selle olukorra põhjustab revisjonikomisjoni koosseis, mis on ülekaalukalt kaldu Keskerakonna poole. Isegi kui ... jah, Helve Särgava tegi ettepaneku, siis see hääletatakse maha lihtsalt. Isikkoosseis on nii palju üle opositsioonierakondade liikmetest.
Ja me oleme tegelikult teinud ju ühiselt ka ettepaneku, et tagada võrdne arv liikmeid kõikidest volikogu erakondadest. Aga ka see hääletati maha, sest volikogus omab kontrollpakki Keskerakond ja teeb seda sellisel kombel üsna silmnähtavalt ja küllaltki nahaalselt.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Ajendatuna Anto Liivati jutust, ma tahaks küll olla pigem seda meelt, et kui me siin 1-toalisi kortereid ühekaupa müüme volikogu otsusega, et siis linnale olulise ettevõtte väga tõsised juhtimisprobleemid peaksid kindlasti olema ka volikogus oluline teema.
Aga ma küsin nõnda. Et kas õiguskomisjonis, kus see nüüd ettepanek maha hääletati, kas põhjendati seda ka nagu sellega ... Kas on otseselt mingi juriidiline takistus, et volikogu ei või anda Tallinna Linnavalitsusele sellist ülesannet? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea küsija! See komisjon oli nüüd õige mitu nädalat tagasi. Aga kui ma meenutan, siis see põhjendus oli ... puudutas määrust, linna määrust, et selle järgi on volikogu delegeerinud linna personali värbamise ja juhtimisküsimused linnavalitsusele. Et just kui see ei ole meie pädevus.
Aga ma tuletan meelde, et küsimus on jällegi üldfilosoofiline: kas me oleme kummitempel ja linnavalitsus lihtsalt kasutab meid templina või me ikkagi anname ülesandeid linnale ja kutsume inimesi tagasi ja paneme ka linnapäid paika ja võtame maha?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma teen kiiresti. Kas Te olete püüdnud sellel teemal rääkida ühe mõttetu ametipostiga, st linna ombudsmaniga?
Ettekanne jätkub - Riina Solman Riina Solman
Suurepärane ettepanek! Vot linna ombudsmaniga ma veel ei ole rääkinud, kuigi sellel teemal me oleme rääkinud aastaid. Et teeme selle teoks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea ettekandja, et ma vaatan, siin on öeldud, et audit tuvastas, et Glebova ei juhi spordikeskust. Puudub adekvaatne äriplaan, tasuvusanalüüs, eelarve on miinuses, dokumentide ja lepingute sõlmimine ja registreerimine puudulik, hinnakirjad ja ametijuhendid samuti puudulikud. Mul on lihtsalt küsimus, et kas te arutasite seda - võib-olla te olete liiga karmid tema suhtes, et võib-olla kõike ei peaks inimeselt nõudma. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Riina Solman Riina Solman
Suur tänu! Ma tõepoolest tunnistan, et siin ei toimu Elena Glebova kiusamine kui isiksuse kiusamine. Tegemist on väga meeldiva inimesega, väga tubli sportlasega ja ma olen Elena Glebovaga tema esimestel ametiaastatel isiklikult volinikuna juhtinud tähelepanu heatahtlikult, et "vaata, mis Sul seal toimub, tulevad sellised kaebused." Et kuna see kõik sai jätkuda, siis ma arvan, et me oleme küll karmid, aga õiglased.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Aitäh, lugupeetud volikogu esimees! Ja Riinale, või ettekandjale küsimus. Et ma saan aru, et Te olete nüüd nagu põhjalikult tegelenud selle Tondirabaga. Et mu küsimus on selline, et mis Te arvate, me lugesime tänasest eelarvest jälle välja, et Tondirabale makstakse 1 miljon peale. Et kui seal ei oleks Elena Glebova, et kas Tondiraba võiks toime tulla näiteks 0-kahjumiga?
Ettekanne jätkub - Riina Solman Riina Solman
Suur tänu, proua Kracht! Väga hea küsimus. Ma arvan, et oleks küll võimalik, jah.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Austatud ettekandja! Et me siin arutasime pinginaabriga teatava murega, et noh, nüüd vist võib-olla enam ei pruugi olla ju mõtet minna Glebovat vabastama, sest ta on sisse elanud. Mõelge, mis see uus inimene teha võib. Kas Te kaalusite seda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Riina Solman Riina Solman
Tegelikult ma tunnistan, et ma ei ole seda varianti kaalunud, kuna just proua revisjonikomisjoni esimees üsna hiljuti selle küsimuse tõi volikogu saali. Ja kuigi me mööname, et revisjoni tehtud ettepanekute järgi puudusid kõrvaldati, siis seal on küll veel tegemata tööd. Et me isegi ei kaalu, et peaks teistmoodi käituma.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Õhtu on juba saabumas ja hakkab nagu igavaks minema. Et tahtsin tuletada meelde, vanemad olijad kindlasti mäletavad, miks just Glebova sinna sattus, selle ametikoha peale. See on meil hästi meeles. Aga kui nüüd uuel korral võetaksegi nüüd maha ja samamoodi jälle tehakse nagu eelmine kord, siis lõpeb jälle halvasti. Kas sellist ohtu ei ole?
Tallinna Linnavolikogu liige - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ants! Linnapea ei uisuta.
Ettekanne jätkub - Riina Solman Riina Solman
Aitäh! Jah. Ma ütleks selle peale, et lootus sureb viimasena.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Riina Solman Riina Solman
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab õiguskomisjoni esindaja Rostislav Troškov. Palun!
Kaasettekanne - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tahaks natuke lihtsustada seda olukorda. Nagu Anto Liivat siin õigesti ütles, et volikogu pädevuses on valida volikogu esimeest, volikogu esimehe asetäitjat, määrata linnavalitsust või kinnitada linnavalitsust. Aga volikogu ei tegele linnaametnikega.
Ja ma tahaks siis öelda, et õiguskomisjoni koosolek toimus 29. oktoobril ja õiguskomisjon ei toetanud seda eelnõud. Ja üks nendest põhjustest oli see KOKS, mida Te ei osanud nimetada. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lõige 1 punkt 7 ütleb, et vastavalt seadusele on linnapea pädevuses esitada linnavalitsusele kinnitamiseks hallatava asutuse juhi kandidaat ja linnapea pädevuses on teha ka ettepanek juhi ametist vabastamiseks. Ja siis hääletamistulemused olid meil sellised: 8 oli vastu, 1 poolt ja 1 erapooletu.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on ka küsimusi. Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Härra Troškov, kas ma tohin ühe isikliku küsimuse esitada? Et kujutame ette, et Teil on üks ettevõte Osaühing Troškov ja Pojad ja Te olete selle saanud, olete selle ainuomanik. Ja selle eelmine omanik on määranud selle ettevõtte juhatusse oma naistuttava. See ettevõtte juht selle asemel, et ettevõtet juhtida, käib MyFitnessis, juhtimise on delegeerinud raamatupidajale, ei allkirjasta töölepinguid, ei lähe kohtusse esindama ettevõtet. Mida Te selle ettevõtte juhiga teeksite, kui see on Teie ettevõte?
Kaasettekanne jätkub - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
No kõigepealt ma kaaluks ja vaataks, kuidas see juht töötab ja võib-olla hakkaks temaga ka käima seal fitnessis.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa! Ma väga tänan, volikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Tänan, et leidsite selle väikese veakese üles, mis puudutas KOKS-i, mitte määrust siis. Igal juhul ma tuletan ka meelde, et seadusi ei tehta seaduste pärast, vaid inimeste ja korra tagamise pärast.
Ja ma küsin Teilt kui inimeselt. Kas see, et Elena Glebova alluvuses võeti musta raha kassasse sisse, et seal toimusid kahtlased tehingud, kas see on õige või vale?
Kaasettekanne jätkub - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Sellest mina ei tea. Aga mina tean, et revisjonikomisjon siin revideeris sellel aastal. See oli veebruarist kuni aprillini. Kaks kuud revideerinud olid, Helve Särgava eesotsas. Ja siis nagu revideerimise ajal olid suured, no paljud need, kuidas ... vead kõrvaldatud. Ja vot siin mul on revideerimise komisjoni akt, et nemad küll ei teinud niisuguse ettepaneku, et vabastada kohalt Elena Glebova.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Ei, minu küsimus on see, et ega ei olegi ju tegemist eelnõuga, et kedagi vabastada, vaid ikkagi eelnõuga selleks, et anda linnavalitsusele ülesanne. Linnavalitsus võikski tegeleda. Ja kui ta leiab, et ta vallandamiseks alust ei ole, siis ka volikogule teatada. Et see eelnõu võiks ikkagi minna käiku, sest see on linnavalitsuse asi tõepoolest, mitte volikogu asi.
Aga volikogu võib tõstatada linnavalitsuse ees igasuguseid probleeme ja pakkuda välja lahendusi. Ja linnavalitsus peab otsustama, mis ta teeb. Aitäh! Et kas see on hoopis niimoodi, mitte ei ole nii, nagu Te räägite, et volikogu peab tegema otsuseid? Volikogu antud juhul otsust ei teegi ju.
Kaasettekanne jätkub - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Aitäh! No meie ei hakka muutma siin kohaliku omavalitsuse seaduse korraldust.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Lugupeetud ettekandja! Me eelmisel aastal rääkisime väga pikalt siin volikogus Tondirabast ja lappasime ka n-ö siin edasi ja tagasi seda siseauditit, milles olid välja toodud väga tõsised puudused ja mis olid siis n-ö valimiste ajaks pandud sahtlisse. Kas Teie selle siseauditiga olete tutvunud? Ja kas Te olete näiteks ka tutvunud selle revisjonikomisjonis vastu võetud selle aktiga, mis seal konkreetselt kirjutatud on?
Kaasettekanne jätkub - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Aktiga ma olen tutvnud, nagu ma mainisin siin eelnevalt. Ja aktis ei olnud midagi öeldud ... juttu ei olnud üldse sellest, et vabastada Elena Glebovat. Seal aktis oli ... Nemad pakkusid ka tegelikult, revisjonikomisjon pakkus, et muuta kehtivat korda ja kõikide hallatavate asutuste juhtide kandidaadi leidmiseks korraldada avalik konkurss. Seda nad küll pakkusid.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Hea volikogu esimees, aitäh! Lugupeetud ettekandja! Mul on Teile üks väike etteheide. Te tegite tegelikult hetk tagasi revisjonikomisjoni esimehele liiga. Ta on seisnud meie ees siin puldis – ma ei tea, kus Teie olite – ja rääkinud Tondiraba probleemidest avalikult ja ka Elena Glebova ametis hoidmisest avalikult. Seda, et seda aktis kirjas ei ole, see on natuke teine probleem.
Aga mul on küsimus. Kas see, kui ametioskusteta inimene juhib päris suurt maksumaksja raha kasutavat ettevõtet ja jätkab teie erakonna toel selle tegemist, kas see on õige või vale?
Kaasettekanne jätkub - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Seda otsustab linnavalitsus. Aga kui ma Helve Särgavale tegin midagi liiga, siis palun, las ta ütleb mulle ise!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Hea kolleeg! Et kui rääkida üldiselt, siis Te olete ju minuga nõus, et linnavalitsus peaks vallandama ametniku, kes on oma ametis saamatu ja rikub seadust! Eks ole?
Kaasettekanne jätkub - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Linnavalitsus otsustab, mida ta teeb.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helve Särgava, palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Hea kaasettekandja ja head kolleegid! Mul ei olegi otseselt küsimust, kuid ma tahan öelda seda, et revisjonikomisjonis, nagu Te teate täpselt nii nagu Teie praegu oma komisjonis hääletasite, eks ole, täpselt samamoodi hääletasime ka meie revisjonikomisjonis. Ja täiesti loomulik, et juhul kui revisjonikomisjonis oli rohkem hääli selle poolt, et Glebovat ... et mitte esitada ettepanekut Glebova vabastamiseks, siis nii see ka loomulikult sinna kirja sai. Sellepärast, et demokraatlikus õigusriigis tehakse otsuseid sedapsi.
Kaasettekanne jätkub - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Aitäh Teile! Noh mina arvan, kuna Teie revisjonikomisjoni aktis oli kirjutatud, et edaspidi kandidaadi leidmiseks korraldada avalik konkurss, ma arvan, et linnavalitsus sellega arvestab edaspidi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jah. Austatud ettekandja! Et mul päris piinlik kuulata tegelikult, mis siin toimub. Et Riina Solman andis sisse eelnõu, et linnapea võiks hinnata Glebova tegevust, kas siis ametisse jätta või mitte ametisse jätta. Mida Teie praegu kaitsete? Te tahate, et see ei läheks sealt läbi või? Et selline eelnõu ei läheks läbi? Miks ta ei peaks minema? Las linnapea siis annab oma hinnangu tema tegevusele. Ta seda siiamaani ju teinud ei ole. Miks Te kaitsete vale asja?
Kaasettekanne jätkub - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Linnavalitsus ei nõustunud sellega, et vabastada Elena Glebova.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh! Lugupeetud ettekandja! Et ma ka siin kuulan ja ei imesta ega minesta enam mitte millegi üle. Ma lihtsalt küsiks ka. Et kui vaadata ka neid hääletustulemusi, siis tõenäoliselt ikkagi need, kes seda kaitsevad, on keskerakondlased. Et me teame, kes on linnavalitsus, ja me teame, kui suur enamus on siin. Et ma lihtsalt küsiks. Et mida Te punnite, mida Te temast kaitsete?
Kaasettekanne jätkub - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Teile tundub, et mina punnin. Mina kannan ette, kuidas olukord oli.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, teine küsimus, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Hea ettekandja! Kas Te vähemalt sellega olete nõus, et linnavalitsuse tööandja on linnavolikogu ja volikogu võib teha linnavalitsusele igasuguseid ettepanekuid? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Selleks tuleb seadust muuta kõigepealt.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi ... Silver Meikar, palun!
Küsimus - Silver Meikar Silver Meikar
Aitäh! Kas Te oskate täpsustada palun, et millist seadust tuleb muuta?
Kaasettekanne jätkub - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Ametnike töölevõtmiseks ja vabastamiseks selle KOKS-i seadust.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Head kolleegid! Me oleme siin volikogu saalis, kui te ei pannud tähele! Kolleegid, palun teie tähelepanu! Me oleme siin volikogu saalis ja volikogu töökorraldus näeb ette protseduuri. Ja see protseduur näeb ette ka sõnavõtu võimalust. Kui teil on küsimusi, palun esitage ettekandjale küsimusi. Kui te soovite sõna võtta, siis igaühel on see võimalus olemas. Kui te soovite omavahel asju arutada, vaielda ja emotsionaalselt midagi üksteisele tõestada, palun seda ... selline võimalus on ka olemas, aga väljaspool saali. Kõik võimalused on olemas! Demokraatlikus riigis elame! Aga siin saalis palun käituda vastavalt korrale!
Avan läbirääkimised! Jaa, Riina Solman soovib sõna. Teil on see võimalus olemas, aga lõppsõna vormis. Priidu Pärna, palun!
Sõnavõtt - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Ma teen lühidalt. Et minu arust see diskussioon siin volikogu saalis on väga tervendav. Et see näitab just seda, et me peamegi siin arutama tõsiseid küsimusi, mitte tõesti üksikküsimusi, millist linnale näiteks pärandvarana tulnud üksikobjekti võõrandada. Ja sellest arutelust koorub välja veelgi arusaam ja veelahe, kuidas üks või teine erakond suhtub ja saab aru kohalikust demokraatiast ja selle teostamise mehhanismidest.
Et Edgar Savisaare ajast, kui tema juhtis linnavalitsust, on juurdunud siin selline kummitempli mentaliteet. Et me vastupidi tahame kaasa aidata, et Tallinna linnas saaks see uus poliitika ellu viidud. Ja tegelikult, mis puudutab näiteks linnavolikogu esimehe samme, me näeme neid, kus ta üritab Tallinna Linnavolikogu autoriteeti tõsta ja saab väga õigesti aru, et kus Tallinna linnas võim alguse saab. See saab alguse Tallinna kodanikelt, kes on andnud oma mandaadi Tallinna linna volinikele. Ja Tallinna Linnavalitsus saab oma ülesande Tallinna Linnavolikogult nende aktide raames, mida meie oleme linnavalitsusele delegeerinud. Need on kõik Tallinna linna põhimäärus, mis on meie vastu võetud, ja muud õigusaktid. Ja kui Tallinna rahva kõrgem võimuorgan Tallinna Linnavalitsusele mingisuguse ülesande delegeerib, siis ta võib selle ülesande ka põhimõtteliselt tagasi võtta või anda uusi ülesandeid. Et me ei ole teinud otsuse eelnõud "Vabastada Elena Glebova ametist", et sellega me tõenäoliselt rikuks tõesti praegusi kehtivaid õigusakte. Me oleme teinud ju ettepaneku, et linnavalitsus seda ise otsustaks ja me ootame, et Taavi Aas selle ettepaneku linnavalitsusele teeb. Nii et elagu demokraatia Tallinna linnas ja rahva võim!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kersti Kracht, palun!
Sõnavõtt - Kersti Kracht Kersti Kracht
Aitäh! Ma tuleksin tagasi selle revisjonikomisjoni koosoleku juurde, kus me arutasime Tondiraba küsimust. Ja see, mis täna siin saalis toimub, on väga piinlik ja väga piinlik oli ka see koosolek ja n-ö selle koosoleku lõpp, millega see lõppes.
Helve Särgava kontrollgrupi esinaisena läks n-ö preili Glebovale appi. Selles mõttes, et ta läks talle näpuga näitama, mis tuleks nagu teistmoodi teha. Ja kui ta tahtis hiljem need puudused akti kirjutada, siis need ei läinud enam hääletamisel läbi, sest lugupeetud keskerakondlased teatasid komisjonis "aga nüüd on ju kõik hästi, sest preili Glebova on kõik asjad nagu ära parandanud". Tegelikult oli seal väga palju puuduseid ja väga palju puuduseid oli ka sellessamas, selles sisekontrollis, mis oli tehtud nagu eelnevalt, tänu millele me üldse hakkasime tegelema revisjonikomisjonis selle kontrolliga. Ja ma tahan öelda seda, et see, kuidas suruti välja see puuduste kirjeldamine sinna ja jälle pandi sisse see nagu alati, et tegevus oli seaduslik ja otstarbekas, mis iga kord kirjutatakse, vaatamata sellele, kui palju seal neid vigu ei oleks või vähemalt tehti seda siiani, siis ma arvan, et niisugune jõuga läbisurumine, et mitte midagi viga ei olnud, on selles mõttes, oli inetu selle kontrollgrupi suhtes nende Keskerakonna inimeste poolt, volinike poolt, kes revisjonikomisjonis on.
Ja tahan selles mõttes tunnustada Helve Särgavat, kes tegi ära suure töö ja tegelikult läks asja nagu parandama. Ja see pöördus tegelikult meie kõikide või n-ö opositsiooni vastu, kes me seal revisjonikomisjonis olime. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Enno Tamm, palun!
Sõnavõtt - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Nagu eeskõnelejad tabavalt ütlesid, on tõesti tegemist esindusdemokraatiaga. Ja esindusdemokraatia peamine tööinstrument on koosolek. Ja kui on konkureerivad seisukohad, siis hääletamine. Sama põhimõtte järgi tegelikult toimivad ka volikogu komisjonid ja ka linnaosakogud.
Revisjonikomisjonis oleme me arutanud palju erinevaid küsimusi. Ja tõesti, on ka erinevaid seisukohti olnud mõningate redaktsiooniliste momentide juures. Sellisel juhul on toimunud hääletamine, nii nagu demokraatia peamine printsiip ette näeb. Ja niimoodi on sündinud ka otsused.
Nüüd kui me räägime Elena Glebovast ja Tondiraba Jäähallist, siis ... vähemalt ma ise küll ei olnud kontrollijate hulgas. Aga nii palju, kui mina nende materjalidega tutvunud olen kontrolli ja järelkontrolli raames, olukord oli tunduvalt paranenud. Ja just nimelt sellele faktile tuginedes sündis ka kogu revisjonikomisjoni otsus, mis ei nõudnud tema ametikohalt vabastamist. Üks puuduste punkte oli lepingute vormistamine.
Nüüd ma natuke libisen teisele kontrollküsimusele. Mõni aeg tagasi, vastavalt revisjonikomisjoni plaanile me kontrollisime Tallinna Keskraamatukogu. Tallinna Keskraamatukogu juhib juba aastakümneid meeldiv daam, proua Holm. Ta kuulub volikogu saalis esindatud erakonna liikmete hulka. Ma rõhutan, ta on aastakümneid seda tööd teinud. Kahjuks tuvastas revisjonikomisjon ka selliseid puudusi lepingute vormistamisel Keskraamatukogus, millised revisjonikomisjon tuvastas ka Tondiraba Jäähallis. Revisjonikomisjon juhtis tähelepanu nendele puudustele, Keskraamatukogu juhtkond kõrvaldas need puudused ning kontrollaktis seisab, et edaspidi tugevdada kontrolli lepingute vormistamise üle. Ma arvan, et see on mõistlik lähenemine. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Margarita Tšernogorova, palun!
Sõnavõtt - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Head kolleegid! Täna me arutame küsimust, mis on, koheselt oli näha, et linnavolikogu ei saa seda toetada. Ta on formuleeritud nii - ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele Tondiraba Spordikeskuse juhataja ametist vabastamine. Igaüks, kes vaatab meie kodukorda ja KOKS-i teab, et see ei ole meie pädevuses. Aga sellest aru ja teistmoodi otsustada või arutada see küsimus, ei saa. See ei ole meie pädevuses.
Probleem on selles, et selle arutamisel tuli ainult puht lihtne personali küsimus. Kui me räägime inimestest, et ta ei teinud seda ja ei teinud seda. Probleem on selles - need sõnad, sõnad on lihtsalt sõnad. Me võime üldse läbi vaadata või arutada või üldse uskuda sellesse, mis on kirjutatud, ja arutada komisjonis, mis oli tehtud õigel ajal, õiges kohas ja õigest inimestest.
See peab komisjon ... ka see meie komisjon, revisjonikomisjon või teine komisjon … Me arutame täna teda, meie ... Mõned tahavad öelda, et seal halvasti oli tehtud. Kas see oli tehtud või ei ole, keegi meist ei tea. Probleem on sellest, et ma absoluutselt olen sellel kindel, et me ei saa lubada endale niisugune arutamine. Me võtsime ... Meie linnavalitsuses, meie linnas töötavad sajad inimesed. Ja kui keegi tahab, leiab kedagi teist, ükskõik keda, kas koolidirektorit või kultuurimaja direktorit ja kõik teised, ja me arutame siin, hakkame arutama siin saalis ... Probleem on selles. Ja ma leian, et see oli tehtud ... no milleks tehtud. Aga mul on ... absoluutselt ma ei saa aru, milleks see oli tehtud. Miks see Glebova on nii halb, et temast vaja rääkida terve, ma ei tea, tund aega meie seal volikogu saalis?! Aitäh!
Sõnavõtt - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Soovin enda poolt remargina lisada ainult nii palju, et Tallinna Linnavolikogu pädevus ei ole ikkagi üldfilosoofiline küsimus. Seda pädevust reguleerib kehtiv seadusandlus ja meie, seadusandlik võim, peaksime sellest ka lähtuma. Ja see on väga oluline printsiip. Me ei saa rääkida ja lähtuda sellest, et meie pädevus on üldfilosoofiline. Meie pädevus on väga konkreetne.
Samamoodi on ka seadusandluse sõnum antud juhul väga konkreetne. Mis puudutab selle eelnõu menetlust, siis tegelikult Keskerakonna häältega õiguskomisjonis oli võimalik seda menetlusest välja võtta just sellel põhjusel, et see ei vasta linnavolikogu pädevusele. Aga seda pole tehtud! Me võtsime seda siia suurde saali arutamiseks ja igal ühel on võimalus enda arvamust välja öelda ja selle eelnõu poolt või vastu hääletada, mis on ka demokraatlik. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Leonid Mihhailov, palun!
Sõnavõtt - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Aitäh! Ma püüan teisi esinejaid mitte korrata ja rääkida mõnest asjast, mida nagu pole kuulnud veel siin selles sõnavõttude käigus.
Nimelt, tegelikult, kui nüüd oleks see otsuse eelnõu formuleeritud selliselt, et kaaluda, et linnavalitsusel kaaluda Glebova ametis jätkamise otstarbekust, siis sellist ettepanekut tõesti võiks teha. Või oleks võinud teha. Aga kui me ütleme, et ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele. Sorry, see üheselt ... tähendab kohustuslikuks linnavalitsusele tegemine, et tuleb vabastada. Need on kaks erinevat asja, nad on absoluutselt mittesobilik üks variant. Tähendab, see ei ole juriidiliselt absoluutselt õige.
Teine asi, kui nüüd revisjonikomisjoni akti lugeda ja akti koostas seltskond, kus opositsioon oli enamuses. Millegipärast akti ei läinud see ettepanek üldse, et kaaluda Glebova personaalküsimusi. Kes siis maha hääletas seda, kui akti koostas kontrollgrupp, kes praktiliselt opositsiooni esindajatest koosnes. Ja kes neil keelas siis akti seda kirjutada? Mitte keegi.
Kui me võtsime vastu revisjonikomisjoni otsuse selle akti peale, siis me isegi selles otsuse redaktsioonis panime kirja, et linnavalitsusel kaaluda võimalust Glebova sobivusest ameti täitmisel. Ja linnavalitsus võttis selle meie revisjonikomisjoni otsuse teadmiseks. Nii et revisjonikomisjoni sõnum on linnavalitsuseni jõudnud.
Ja see, et see asi ei läinud juba revisjonikomisjoni menetlemisel, kui me eelnõud siis vaatasime, volikogu eelnõud, see põhjus oligi see, et aktis tuvastatud asjaolu ei andnud seda mõõtu välja, et Glebovat vabastada. Et see ei olnud mingisugune füüsiline mahahääletamine, vaid seal ei olnud sisu.
Et lähtuvalt sellest tõesti seda eelnõud ei saa toetada, sest see on otseselt linnavalitsusele kohustuslikuks tema vabastamise tegemine selles sõnastuses. See ei ole kaaluda! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Sõnavõtu soovijaid rohkem ei ole. Kas soovite lõppsõna? Jaa, palun!
Kõne - Riina Solman Riina Solman
Suur tänu, härra volikogu esimees! Lugupeetud volikogu liikmed! Tänan, et te olete võtnud nii põhjalikult seda arutada ja vähemalt minule tundub, et nii mõnedki ka Keskerakonna liikmed tunnevad piinlikkust selle teema pärast.
Mõned kommentaarid sellest mis on ja mis ei ole volikogu pädevuses. Kas see on üldfilosoofiline küsimus või on see seadusega ette pandud ja ettekirjutatud raamistik, millest me üldse tõlgendusi ega mingisuguseid enda järeldusi teha ei tohi? Mina arvan, et seadused ei ole seaduste täitmise pärast pelgalt seaduse pärast, vaid ikkagi meile raamistikuks. Me oleme rahvamandaadiga valitud volinikud ja viime ellu ikkagi seda, mida rahvas soovib, mitte mingisugust raamistikku. T
eine asi, mis puudutab seadusandluse … Vabandust, vabandust härra, ma Teiega räägin seal, härra Keskerakonnast! Et seadusandluse kasutamisel ja rakendamisel lähtutakse hea tava printsiipidest ja see tähendab seaduse mõistuspärast tõlgendamist. See on natukene sarnane, mis selle Eesti lipuga siin toimub.
Hea kolleeg Margarita Tšernogorova! Ma väga austan Teie kõrget vanust ja seda, et Te olete osanud nii pika eluea linnasüsteemis vastu pidada ja hakkama saada, aga see lähenemine on bürokraatlik. Mis on õigus, mis ei ole õigus - see kõik on jokk. See kõik on keskerakondlik jokk ja mina kutsun praegu üles Tallinna linnapead Taavi Aasa, kui ta võib-olla kuuleb või järelkuulab, et ta aitaks lõpetada selle jokk-süsteemi. Ja linnavalitsusel tuleks praegu tunnistada oma eksimust, et ametis on juhtimiskogemuseta isik. See ei ole koht, kus õnnestuda või läbi kukkuda, sest tegelikult on tegemist avaliku rahaga. See ei ole ühegi siinviibija erafirma. See on avalik raha.
Lühidalt on see kõik. Ma väga tänan tähelepanu eest! Ja ettepaneku eest, et teha muudatusettepanek. Võib-olla härra Leonid Mihhailov teinekord ... Keskerakond teeb ise selle muudatusettepaneku. Miks Te siis ei teinud? Oli ju võimalus. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele Tondiraba Spordikeskuse juhataja ametist vabastamiseks". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 20 poolt, 38 vastu, erapooletuid ei ole, ei leidnud otsus toetust.
20:09 Päevakorra punkti alustamine - 12. OE185 Kaasava eelarve rakendamine Tallinnas 12. OE185 Kaasava eelarve rakendamine Tallinnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 12 "Kaasava eelarve rakendamine Tallinnas". Sõna ettekandeks saab Isamaa fraktsiooni aseesimees Mart Luik. Palun!
Ettekanne - Mart Luik Mart Luik
Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! See otsus on kindlasti Tallinna Linnavolikogu pädevuses, mida me praegu arutama hakkame. Nimelt siis Isamaa fraktsioon on teinud ettepaneku rakendada juba järgmise aasta linna eelarve puhul kaasava eelarve põhimõtet.
Lühidalt on see põhimõte järgmine, et teatud summa linna eelarvest eraldatakse kaasava eelarve n-ö reale. Siis korraldatakse väga läbinähtav, läbipaistev ja linnakodanikele aus ja arusaadav protsess, kus kogutakse ideid, kuidas seda raha võiks kasutada linnarahva hüvanguks. Ja lõpptulemusena toimub siis hääletamine, võistlev hääletamine. See võib lõppeda ühe projekti toetamisega, võib ka mitme projekti toetamisega lõppeda.
Meie ettepanek on eraldada kaasava eelarve reale 1% Tallinna eelarvest. Nii et see on päris märkimisväärne summa. Meie nägemuses oleks seda võimalik ellu viia juba 2019. aasta eelarve lõplikul vormistamisel. Teadupärast me täna alles esimese lugemisega tegelesime. See on võimalik läbi viia ... Seda n-ö protsessi tervikuna haldaks väga selgetel alustel kokku pandud komisjon, kus oleks siis ... kaasava linnajuhtimise komisjon, kus oleksid esindatud kõikide erakondade esindajad, volikogu erakondade esindajad, linnavalitsuse esindaja ja vähemalt kaheksa Tallinna asumiseltside esindajat. Selle komisjoni ülesanne on tegelikult seda protsessi hallata. Tegelikult ju n-ö ideede genereerimine, nende kogumine, kontrollimine ja siis hilisem hääletamine on kõik avalik. Ja põhimõte on siin üks ja selge, et kõik Tallinna linna elanikud omavad tegelikult võimalust neid ettepanekuid teha. Kas nad nüüd teevad ettepaneku, mis n-ö on korrektselt vormistatud, et see on iseküsimus. Aga selline võimalus peab kõigil olema.
Hääletamine loomulikult oleks ka avalik, kas siis elektrooniliselt või paberkandjal ja selle tulemusena siis valitakse välja realiseerimisele, siis rahastamisele minevad kas üks või mitu ideed. See sõltub ... nad n-ö järjestuvad häältearvu järgi, need konkreetsed rahastamisettepanekud. Ja kui sellest 1%-st jätkub mitme projekti jaoks, mis on leidnud linnakodanike toetuse, siis saab rahastada ka mitut projekti.
Tegelikult see idee ei ole nüüd meie välja mõeldud, selline edumeelne linna eelarve haldamise idee, on … või see põhimõte, on leidnud rakendust väga paljudes linnades maailmas ja tegelikult ka mitmes omavalitsuses. Nimeliselt oskan tuua Tartu linna ja Viljandi, kus kaasavat linna eelarvet juba põhimõtteliselt kasutatakse. Sellele ideele on ka tegelikult avaldanud toetust Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas, kes viimasel Keskerakonna volikogu koosolekul tegi ettepaneku, et kaasava eelarve põhimõtteid võiks rakendada ka riigi eelarve puhul, sest tema põhjendus oli seesama, mis on ka Isamaa fraktsiooni põhjendus Tallinna puhul, et see ongi maksumaksjate raha, järelikult tuleb kaasata maksumaksjat oma raha üle otsustamise protsessi.
Tallinna linnapea ütles siin veidi varem ja me teame ka, et linnavalitsuse otsus meie ettepanekule on eitav ja Tallinna linnapea seletus asjale oli, et "me juba rakendame kaasavat eelarvet". Minu meelest linnapea eksitab linnakodanikke. Ma ei näe kuskilt ausat läbipaistavat kaasava eelarve protsessi, millest linnakodanikud võiksid aru saada.
Tõsi. Need, kes teavad, kuidas linnas n-ö rahad liiguvad, siis need tõesti võib-olla Keskerakonna mõttes on juba kaasatud. Aga sugugi mitte seda ei pea Isamaa fraktsioon silmas.
Nii et lühidalt. Meie ettepanek on ... Me oleme koostanud Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu. Paluks kõikidel fraktsioonidel seda toetada. Ja kui see leiaks toetust, siis paluks aktiivselt selle protsessi käivitamises kaasa lüüa!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimus. Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Mart, ma tean, et Sa oled siin palju viimasel ajal valijatega kohtunud, linnarahvaga suhelnud. Kas Sa oled ka seda teemat tõstatanud? Ja oskad Sa öelda, mis linnarahva arvamus Sinu hinnangul on selle idee osas? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mart Luik Mart Luik
Aitäh küsimuse eest! Linnarahva arvamus on väga positiivne. Tegelikult väga paljud aktiivsed linnakodanikud tahavad oma linna tegevuses kaasa lüüa täiesti vabatahtlikul alusel. Ja nende arvamus on oluline. Nii et see on väga tervitatav nende kohtumiste pinnal, mis mul on toimunud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea ettekandja! Et me oleme juba viimaste punktide juures. Eelmiste juures on komisjonide aruteluga saanud palju nalja. Et räägi, mis komisjonis see käis ja kuidas seal see arutelu läks. Kas komisjon ehk toetas seda suurepärast eelnõud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mart Luik Mart Luik
See ettepanek oli rahanduskomisjonis. Mis on ka loogiline, kuna ta puudutab otseselt linna eelarvet. Nalja sai seal vähe, Keskerakond hääletas selle maha. Ja nende jutt oli umbes sama, et "me kaasame linnakodanikke juba niigi; et kui nad teavad, kuhu helistada ja kuhu kirjutada, siis nad võivad oma projektile rahastust saada".
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Et oma kõnes Keskerakonna viimasel volikogul ütles peaminister Jüri Ratas: "Samuti võiksime järgmisel valitsusperioodil rakendada kaasava eelarve printsiipi ehk lasta inimestel ise otsustada teatud summade üle riigi eelarves. Tegemist ongi ju maksumaksjate endi tööga teenitud rahaga." Mis Te arvate, miks linnapea Taavi Aas oma erakonnakaaslasega teist jalga astub ja Tallinna linnas nüüd sellest keeldus?
Ettekanne jätkub - Mart Luik Mart Luik
Mina seda tõesti ei tea. Ma olen üritanud seda ka Taavi Aasalt küsida, ta ei vasta sõnaselgelt sellele otsusele. Et nende jutt jõuab ikkagi umbes sinna, et "me juba kaasame inimesi erineval moel; korraldame linnakodanike hulgas arusaamatul alusel küsitlusi ja koostame igasuguseid arengukavu jne". Aga miks see printsiip iseenesest Keskerakonnale Tallinna linnas ei sobi, on mulle arusaamatu.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Helle Kalda. Palun!
Kaasettekanne - Helle Kalda Helle Kalda
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Rahanduskomisjon oma erakorralisel istungil 14. novembril arutas Tallinna Linnavolikogu Isamaaliidu fraktsiooni esitatud menetluseelnõud "Kaasava eelarve rakendamine Tallinnas". Komisjonis oli kohal 13 liiget. 2 hääletas poolt, 10 oli vastu, 1 oli erapooletu, seega komisjon ei toetanud nimetatud eelnõud.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on küsimus. Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Lugupeetud kaasettekandja! Minu teada on Keskerakond võimul Tartus. Tartu Linnavolikogu esimees on lugupeetud professor Aadu Must. Alati, kui Tartus kaasav eelarve vastu võetakse ja ettepanekud tulevad, siis on ka Tartu keskerakondlased väga rõõmsad. Miks Tartus on võimalik kaasavat eelarvet teha Keskerakonnal ja Tallinnas mitte?
Kaasettekanne jätkub - Helle Kalda Helle Kalda
Aitäh! Ma pean ütlema, et ma ei ole Tartu Linnavolikogu liige ja ma ei oska vastata nende eest. Aga ma võin öelda ... Kuna see küsimus oli tõsiselt ka arutamisel, Mihhail Kõlvart tõstatas küsimuse, et kuidas see Tartus siis toimub, ja ka ettekandja rääkis Tartust, siis ma huvi pärast võtsin välja.
Mul on hea meel muidugi, minu hea tuttav Urmas Klaas, kes on väga tugev Tartu linnapea, ja ka volikogu, et nad on võtnud ja teinud väga analoogse, kuigi tunduvalt nõrgema, kui Tallinn teeb oma küsitlust. Kui Tartus on võimalik ainult inimestel teha ettepanekuid kuni 100 000, see tähendab, et investeeringutest me eriti rääkida ei saa. Ja kui on võimalik ainult 12 ettepanekut, inimesed ja suuremalt jaolt nendel on võimalik teha seda ainult interneti teel, siis ma pean ütlema, et loomulikult Tartu on arenenud, Tartu on minu kodulinn, sünnilinn, ja mul on väga hea meel, et on hakatud küsima inimeste käest arvamust.
Tallinn on teinud seda juba neli aastat. Ja oli kutsutud ka ülesse ... Muide, siis olid küll halduskogud. Linnaosas Mustamäel, mille ma võin vastutada, kutsusime ülesse ka halduskogu liikmeid, et tulge ja küsitlege. Oli esitatud inimeste poolt kõigepealt, milliseid nad üldse ettepanekuid teha. Mustamäel oli neid ettepanekuid üle 100. Inimesed ise selekteerisid välja. Toimusid nõupidamised ja toimusid ka inimeste küsitlused. Küsimused olid Mustamäe lehes, mitte üks kord. Tartus on ainult 10 päeva. Meil oli küsimustel 3 kuud. Järgmine küsitluste voor toimus meil internetis, Facebookis - olid erinevad. Ja selle tulemusena võib öelda, kui Tartus on maksimaalne summa kokku - kuigi nende eelarve on kuskil 400 000 vist -, maksimaalne summa on neil kokku 200 000, mis üldse läheb kaasavaks eelarveks, siis Tallinnas, üksinda Mustamäel ... Toome nihukese näite, ma toon teile, et Kultuurikeskus Kaja. Kui täna on, eelnõu autorid tahavad üldse eelarves 7 miljonit, siis Kultuurikeskus Kaja üksinda on 7 miljonit. Kui me võtame järgmise objekti ujula, see oli hoonestusõigusega, siis on tervisekeskus, see on küll linnaosa allasutus, aga see oli inimeste soov, mis oli. Siis kokku üksinda Mustamäe linnaosas eelarvesse ... ma ei räägi, et koolid tegid oma ettepanekud, koolid saatsid ettepanekud kirjalikult ja seal komisjonis olid kõikide koolide poolt esindajad - asumeid kahjuks Mustamäel ei ole -, korteriühistute poole esindajad - nii et ma arvan, et kaasav eelarve.
Jah, Tallinnal on teine nimetus. Aga kes käis kohalike omavalitsuste foorumil, siis oli minu arust väga põhjalikult ... XVII foorum, kus kohalikud omavalitsused ütlesid nemad tahavad ise otsustada. Tartul on kaasav eelnõu - palun väga, see on nende õigus, väga ilus. Tallinn on positiivne Tallinn ja tema nimetus on Positiivne Tallinn.
Nii et ma arvan, et hea Priidu Pärna, ma andsin ammendava vastuse.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Ütlesite, et komisjoni istungil 10 inimest oli sellele eelnõule vastu. Et mind paneb imestama, et nii palju kolleege nii heale asjale vastu oli. Et äkki natukene saate avada komisjoni istungit, et mis argumendid jäid kõlama, miks sellele vastu oldi. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Helle Kalda Helle Kalda
Esiteks peab ütlema, et ma ei ole hiromant. Ja me oleme ... Võib öelda, et rahanduskomisjon, mille liige ma olen, peab ütlema, on juhitud demokraatlikult. Ja meil ei küsita inimeste käest, miks keegi otsustab nii või otsustab naa.
Põhimine diskussioon oligi, just nagu ma enne vastasin, oligi sellel teemal, et Tallinna linn on kaasaval eelarvel arvestatud oma strateegias juba. Nii et eelarvestrateegia on tegelikult üles ehitatud suuremalt jaolt 2/3,ja ülejäänud on vastavalt õigusaktidele, on strateegia üles ehitatud kaasava eelarve põhimõtetel. Kuigi nimetus on Positiivne Tallinn". See oli põhiline. Ja ju siis see oligi, miks inimesed … Ja ma arvan, et need kõik, kes seal komisjonis on, on küllalt tugevad poliitikud. Et mul on kurb, mul on väga kurb, et kui oli Positiivne Tallinn, mida oli mitu konverentsi, kus inimesed isegi premeeriti, kes oli ... paremaid ettepanekuid tehti, et Te ei tulnud kohale. Tulge mitte enne valimisi kohale! Tulge ka muul ajal kohale! Pakuti isegi välja, et tulge, tehke ka küsitlusi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud kaasettekandja! Mul on tunne, et üks räägib aiast ja teine räägib aiaaugust. Et kas see Positiivne Tallinn, see ei ole ju ... Kas Te saate mulle väita, et see on n-ö läbinähtav, aus, kõikides etappides n-ö kõigile linnakodanikele selgelt arusaadav valikuprotsess, kus otsustatakse mingi osa, väga selgelt fikseeritud rahasumma üle, mis on Tallinna kodanike enda valik, kuhu see raha kulutatakse.
Kaasettekanne jätkub - Helle Kalda Helle Kalda
Jah, ma arvan, et see on väga läbipaistev ja on kaasatud linnaelanikke väga pikal perioodil. Ja võin öelda, et kui teie leiate näiteks, et kultuurikeskust Kaja ei olnud vaja, Mustamäe Tervisekeskust polnud vaja, ujula-spaad ei olnud vaja, ekstreemspordiväljakut ei olnud vaja, Arte Gümnaasiumit ei ole vaja, päevakeskuse renoveerimist pole vaja, Saksa Gümnaasiumit ei ole vaja - siis kui Teie nii arvate, et see ei ole inimesi kaasatud, seda pole vaja, siis on see Teie arvamus. Minu arvamus on teine - koos linnakodanikega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, teine küsimus, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Proua Kalda! Ma sain aru, et Tallinna linna elanikel on läbi Positiivse Tallinna programmi oma ettepanekuid eelarvesse viia, et ... Ma toon ühe näite, et 2017. aastal Tallinna kesklinna elanikud korjasid sellesama positiivse programmi raames üle 700 allkirja, mis sai esitatud ka linnaosa vanemale härra Pukile ja abilinnapea härra Kõlvartile, et lõpuks rajada Tallinna Westholmi Gümnaasiumile juurdeehitus, mida on planeeritud 15 aastat. Kas Te oskate öelda, millises linnaeelarves see 700 inimese ettepanek kajastub?
Kaasettekanne jätkub - Helle Kalda Helle Kalda
Kui oleks olnud arutamisel rahanduskomisjoni istungil, siis ma kindlasti oskaks vastata. Kuna ma ei ole kuulnud, et rahanduskomisjonis oleks arutatud. Samamoodi peab ütlema, et ka samal päeval oli 2019. aasta eelarve ja möödunud aastal oli 2018. aasta eelarve ja ma ei mäleta, et kordagi oleksid tõstnud keegi küsimust ülesse, miks seda ei ehitata. Ma tõesti ei oska öelda, Teile vastata. Kui oleks kuulnud neid, ma oleks Teile osanud vastata. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! No, lugupeetud kaasettekandja! Ma ei saa aru, kust Te võtate seda, et ma olen Saksa Gümnaasiumi renoveerimise vastu? Mille alusel Te seda väidate? Ma ei ole sõnagi Saksa Gümnaasiumi vastu, kuigi ma ei ole ise selle vilistlane. Aga sõnagi pole selle vastu kostnud ja see on kindlasti õige tegu.
Aga minu küsimus on, et kui Te nüüd läheksite tänavale ja küsiksite 10 tallinlaselt "Kas te teate mis asi on positiivne Tallinna programm ja kas te teate, et teil on võimalus osaleda n-ö linnaeelarve paigutuste üle otsustamisel", mis Te arvate, mitu inimest vastab jaatavalt sellele küsimusele? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub Helle Kalda Helle Kalda
Oleneb statistiliselt, kelle peale on. Sest statistikat tehakse, kui võetakse näiteks 300 inimest, siis statistiliselt võetakse teatud protsent sealt. Ma võin öelda, olen veendunud Mustamäel, et kui minna küsima Mustamäe elanikelt, et kas neid oli kaasatud linna arengusse ja ettepanekute tegemisel, siis ma võin öelda, et kindlasti seal osales, kas oli 5200. Need kindlasti vastavad, et neid on kaasatud. Ja kui me võtame ja tahate kontrollida seda, siis palun, Teil on võimalus minna Mustamäe linnaosa lehele ja vaadata lehtedes. Kõik, arhiivis on lehed olemas, et on ametlikult olemas kaasatud inimesi ja on küsimusi ja on ka vastuseid.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Te toote väga uhkeid näiteid siin, kuidas kõik Mustamäel olete küsinud, arutanud. Aga proua Kalda, kas Te seda teate, et küsimuse esituses sa võid juba kätte saada vastuse. Ja kui te tahate saada "jah, on kaasatud", siis on teil alati võimalus esitada küsimus nii, et te saate selle vastuse. Sellepärast ärge tooge neid näiteid - need on lihtsalt häirivad. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Helle Kalda Helle Kalda
Peab ütlema, et väga austan Teid ja ma olen kasvatatud, et natukene minust vanemat ja austada kolleege. Et ma ei taha Teid solvata, nagu Teie mind praegu. Ma võin öelda Teile, et enne tuleks kontrollida. Minu isa, õpetaja, ütles niimoodi, et inimene võtab oma rikutusastmel. Mina tean seda, et inimestel küsimused olid algselt, koolid saatsid ise küsimused, mitte ei esitanud Keskerakonna kontor neid küsimusi, vaid nemad tegid. Et enne võiks natukene vaadata ja uurida ja mitte tekitada seda küsimust. Aga ma andestan Teile.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Silver Meikar, palun!
Kõne - Silver Meikar Silver Meikar
Lugupeetud kolleegid! Et saan aru, et sellesisuline eelnõu on ka kunagi varem siin saalis olnud, seda on esitanud ka teised erakonnad, aga sellest hoolimata ma tahaksin tänada Isamaaliidu fraktsiooni, et see teema on taas tõstatatud, sest ma tõesti ei saa aru, miks seda siiamaani Tallinnas tehtud ei ole.
Tartu linn on usaldanud oma elanikke aastast 2013 ning ma ei saa aru, miks Tallinna linna võim ei taha oma elanikke sellisel viisil usaldada. Ka Tartus saavad linnakodanikud osaleda komisjonide töös ja teha ettepanekuid. Kõik eelnõud on avalikud, neid saab kommenteerida. On olemas sellised positiivsed Tallinna-laadsed projektid. Ehk kõik see, mille taha linnavalitsus, aga ka hea kolleeg Helle Kalda, oma eitavat vastust põhjendades puges, on ka Tartus olemas. Ja see, et need asjad on olemas, ei ole takistanud Tartul ka kaasava eelarve võimalusi oma elanikele pakkumast.
Vastavalt kehtivale korrale võib Tartu kaasava eelarve objektiks olla linnaga seotud investeerimisobjekt maksumusega kuni 100 000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusumma on 200 000 eurot, siis saab kuni kaks projekti või vähemalt kaks projekti ellu viidud. Ideed käidi välja kevadel. Arutelu ei olnud kümme päeva, vaid kestis oluliselt pikemalt. Ja siin täpselt kuu aega tagasi toimus hääletus, osales üle 10 000 tartlase. Ja kui võrrelda aastat 2013, kus osales 2500 inimest, siis neli korda rohkem inimesi täna osaleb kaasava eelarve protsessi aruteludel.
Ja muuseas, võitjaks osutus algatus Tartu Kesklinna Kooli liikuma kutsuv õueala. Ja tänu linnaelanike otsusele rajatakse kaasava eelarve vahenditest järgmisel aastal kooliõuele väga põnevad atraktsioonid: ronimis- ja rippumis- .... , jõu- ja tasakaaluharjutused ja kõik need muud asjad. Ehk luuakse Supilinna, Tähtvere ja kesklinna lastele veel üks võimalus ühe mõnusa vaba aja veetmise kohaga.
Muuseas, see projekt kannab nii nime kui ka sisu poolest just sedasama eesmärki, lugupeetud volikogu esimees, millest Te rääkisite siin istungi alguses siinsamas puldis. Nimetasite seda eesmärki tähtsamaks kui 2019. aasta linna eelarve. Ehk eesmärk suurendada laste ja noorte liikumisharjumusi. Selle projekti hüüdlause, millega nad lõpetasid, on see, et "Kui hoolid laste tervisest, hääleta selle idee poolt".
Ja ma tahaksin siin lõpetuseks parafraseerida, lugupeetud esimees. Et kui Teie hoolite ja Teie fraktsioon hoolib laste tervisest, siis hääletage IRL-i eelnõu poolt! Ja jätkame selle arutelu ja loome need võimalused ka Tallinna kodanikele. Aitäh!
Sõnavõtt - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Jaa, lugupeetud kolleeg eelmise eelnõu menetlemise käigus andis mõista, et tihti ei ole tähtis vorm, kuna see võib olla liiga bürokraatlik, vaid sisu. Et tuleb ju eelkõige inimeste peale mõelda . Ja antud olukorras ma isegi ei saa aru, mille üle me vaidleme. Ka siin oli välja toodud väga ilus ja tõepoolest positiivne näide, kuidas Tartus tänu sellele kaasavale eelarvele oli tehtud spordiplats. Väga positiivne, väga tore! Aga meil siin Tallinnas tänu Positiivse Tallinna programmile selliseid spordiväljakuid, mille hind ei ole 100 000 eurot, vaid palju rohkem, tuleb vähemalt viis ja palju suuremaid. Ja needsamad inimesed ja needsamad lapsed saavad neid võimalusi.
Ehk siis öelda, et kuna me ei toeta seda eelnõud, me ei toeta laste tervise arengut, no on liiga küüniline. Ma arvan, et kui tõepoolest on tähtis sisu, siis see sisu on saavutatav ja seda ka tänu sellele projektile, mille nimetus on Positiivne Tallinn. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Sõnavõtt - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh! Kui hea volikogu esimees kirjeldas, kuidas Tallinn teeb positiivset kaasamist ja mis kõik veel, siis ma olen käinud nendel teie toredatel Positiivse Tallinna koosolekutel. Näiteks Salme Kultuurikeskuses, kus keset tööpäeva aeti Keskerakonda kuuluvad ametnikud kokku, et oleks saalis ikka rahvast ja jätta nagu mulje, et on meil positiivne kaasamine.
Et kui me teeme kaasavat eelarvet, mis on ju väga äge asi, siis teeks seda päriselt! Et ärme nagu seda mängime, nagu te siin Tallinnas täna teete! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Ants Leemets, palun!
Sõnavõtt - Ants Leemets Ants Leemets
Ma tahan Jaak Juske sõnavõttu toetada. Et ma tean seda, milliseid korraldusi on antud päris mitmetes linnaosades nendes koosolekutes osaleda. Ja enamasti istusidki seal linnaametnikud ja keskerakondlased. Ma käisin ühel ja ma tulin sealt ära, sest ma arvasin, et mul ei ole seal midagi teha.
Et see tõepoolest ei ole ... Küsimus ei ole spordiväljakus. Küsimus on demokraatias. Et kas sa toetad demokraatia laienemist või sa arvad, et asi on spordiväljakus. Ei ole. Spordiväljak oli juhuslikult valitud seal. Et rohkem inimesi kaasata ongi tuleviku selline joon. Ja ausalt kaasata on veel parem asi. Nii et seetõttu kaasav eelarve ei ole sõnakõlks ja see võiks muidugi tulevikus tulla. Täna ta ilmselgelt läbi ei lähe. Aga küll ta ükskord ikka juhtub. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Mart Luik soovib lõppsõna tõenäoliselt. Jah. Helle Kalda, palun!
Kõne - Helle Kalda Helle Kalda
Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Ma põhimõtteliselt vastasin enne nendele küsimustele, kuigi mul oli plaanis seda lõppsõnas öelda.
Aga meil oli saalis juttu ka seoses Keskerakonna volikoguga ja mul on tohutult hea meel, et te jälgite Keskerakonna volikogus toimuvat. Aitäh teile! Järelikult on, mida õppida seal. Ja mul on ka hea meel selles osas, et te sellest tulenevalt leidsite, et teil on väga hea idee täna siia tuua, ja tuua selle näite. Ühele meeldib Jüri, teisele Maali, aga üks on ühtepidi, teine teistpidi.
Jah. Tänane valitsuse juht ja tänane valitsus - mul on väga hea meel, et on jälgind kohalikke omavalitsusi ja on hakanud kuulama rahva häält. Et ees on Riigikogu valimised, mitte kohalike omavalitsuste valimised, vaid Riigikogu valimised. Täna meie arutame kohaliku omavalitsuse küsimusi. Täna mul on hea meel, et kas see oli nüüd üksinda Jüri Ratta ettepanek või oli kogu valitsuse ettepanek, ma tõesti ei oska öelda, ma loodan, et valitsus on ühtne, et see oli ka valitsuse ettepanek, et Riigikogu valimistel tulevikus riik hakkaks samamoodi oma funktsioonide pädevuses küsima rahva arvamust. See on ainult teretulnud, see on väga tore. Et, see on edasiminek ja see oleks pidanud ammu tulema. Mul oleks hea meel olnud, kui eelmised valitsused oleks seda juba algatanud varem. Oleks seda juba alustanud, mitte otsustanud ainult kuskil kabinetis, vaid oleks püsinud nii nagu küsis Tallinn, nii nagu Tartu kohalikud omavalitsused. See on tore.
Olin kohalike omavalitsuste foorumil ja mulle väga meeldis ja tükk aega pole nii head foorumit kuulnud, kus kohalikud omavalitsused ütlesid väga selgelt "me ei taha, et sekkutakse kohalikku ellu; täna me tahame seda teha". Täna me solvame neid inimesi. Võib-olla tõesti kõik ei tule, kõik ei tule ka valimisele. Kõik ei taha ka osaleda demokraatias, kahjuks. Me peame selleks tegema tööd. Me peame inimestele rohkem rääkima ja tegelema ja olema. Täna oleks väga õige – on riigis tulemas valimised –, et te tekitaksite täna juba oma tasandil, oma erakondade tasandil, et hakataks kaasavat eelarvet tegema. See on väga tore! Aga täna ütlen, et mina küll oma Mustamäe rahva ees ei tahaks hakata ... Kõik see töö, mida nemad tegid, me panime aint kokku. Te võite uskuda või mitte. Panime kokku ainult selle, mida nemad tahtsid. Ja me hakkame ütlema "see pole õige, nad on valesti teinud, nad ei ole otsustajad". Kes on, oleme meie, et meil on õigus öelda neile neid sõnu?! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Eelnõu esitaja soovib lõppsõna, ma saan aru?
Tallinna Linnavolikogu liige - Mart Luik Mart Luik
Jah!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Palun!
Kõne - Mart Luik Mart Luik
Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Hea Helle Kalda, minu meelest Te ei ole kaasava eelarve põhimõttest aru saanud. Kui ma kuulan Teie juttu, siis see kõik on väga kena. Aga Te ei ole sellest printsiibist otseselt aru saanud. Ja Te saite minust ka valesti aru. Ma ei ole kutsunud üles lõpetama ära paljude objektide n-ö renoveerimist. Ja see nagunii toimub, see nagunii toimub ja see on väga õige. Aga sellist selgetel reeglitel põhinevat, kõiki linna poliitilisi jõude kaasavaid, kõiki asumeid, n-ö ka mittepoliitilisi jõude kaasavat läbipaistvat protsessi täna ei ole. Võib-olla see on ... Helle Kalda, võib-olla Te tahate hoida n-ö Keskerakonna käes lihtsalt rahakotiraudu. Tõenäoliselt nii ongi. Ja meie olemegi selle printsiibi vastu. Meie räägime ju sellest, et me panime ette siin, et see oleks 1%. Nüüd Keskerakond ütleb, et oi! seda on vähe. No jumala eest, kui Tallinn on nii rikas, lepime siis mingis suuremas protsendis kokku. Et detaile ja kõike saab arutada. Aga jõuame selle põhimõtte osas vähemalt kokkuleppele - see on meie ettepaneku sisu.
Nüüd veel ühte asja tahan siin rõhutada ja see jookseb tegelikult mitmest otsusest läbi, et Jüri Ratas läheb Keskerakonna juhatusse, laseb vastu võtta otsuse, mille tulemusena Narva linnavolikogus likvideerub Keskerakonna fraktsioon, kuigi mitte ühtegi inimest ei ole kohtus süüdi mõistetud seal ja saab näha kas ... aga erakond andis juba hinnangu, oma hinnangu sellele, mis on Narva Linnavolikogus toimunud. Meil istuvad ... meil on inimesed isegi kohtu all, aga nad samal ajal on veel tähtsates ametites linna juures. Kuidas te saate sellist kahepalgelist poliitikat ajada?! Ja täpselt sama põhimõte on siin. Jüri Ratas tuleb, paneb ette, et võiks riigis kasutada kaasavat eelarvet ja Taavi Aas laseb selle põmmdi maha hääletada Tallinna linnas. Lugupeetud Keskerakond, võtke see kahepalgelise Jaanuse mask eest ära. Need on ju ühed ja samad inimesed. Rohkem ei olegi midagi lisada. Palun toetada eelnõud!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Kaasava eelarve rakendamine Tallinnas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 20 poolt, 32 vastu, erapooletuid ei ole, ei leidnud otsust toetust!
Head kolleegid! Meil on jälle tehnilise vaheaja vajadus 5 minutit. 5 minutit vaheaeg!
Vaheaja algus
Vaheaja lõpp
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
.... Jätkame istungiga!
20:50 Päevakorra punkti alustamine - 13. Külaliskorterid Tallinnas 13. Külaliskorterid Tallinnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 13 "Arupärimisele vastamine" Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Urmas Reitelmann "Külaliskorterid Tallinnas". Arupärimisele vastab abilinnapea Andrei Novikov! Ja kuna lugupeetud kolleeg Urmas Reitelmann saalis ei viibi, seega arupärimine on vastatud!
20:51 Päevakorra punkti alustamine - 14. Tallinna liikluskorraldusest 14. Tallinna liikluskorraldusest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 14 "Arupärimisele vastamine" Isamaa fraktsiooni esimees Riina Solman "Tallinna liikluskorraldusest". Arupärimisele vastab abilinnapea Kalle Klandorf!
Tallinna abilinnapea - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Solmanit ei ole.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kuna lugupeetud kolleeg Riina Solman ...
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige

Jah. Aga kohe tuleb!
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Me ei tea, millal ta tuleb!
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Ei ole Riina Solmani!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Saalis ei viibi. Seega arupärimine on vastatud!
20:51 Päevakorra punkti alustamine - 15. Viru tänava taksopeatusest 15. Viru tänava taksopeatusest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 15 "Arupärimisele vastamine Isamaa fraktsiooni liige Kaido Kukk "Viru tänava taksopeatusest". Arupärimisele vastab abilinnapea Kalle Klandorf, Palun!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed! Vastasin härra Kaido Kukele juunis juba 2018. Nüüd on olukord tänaseks hetkeks muutunud. Nii et ega mul vastusele iseenesest rohkem midagi lisada ei ole. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Kuna olukord on muutunud, siis on mul tekkinud küsimusi küll juurde. Et palju Teie hinnangul üldse Tallinnas on elektri- või hübriidtaksosid? Minu teada neid on umbes 20 ringis, et selletõttu vähemalt nüüd kui ma vaatan seda Viru tänava taksopeatust - ma olen seal mitu korda meelega mööda kõndinud ja näinud põhimõtteliselt kahte olukorda. Variant A on siis see, et taksopeatus on tühi, st seal ei seisa taksosid või variant B, seisavad seal vanad diiseltaksod, mis kuidagi hübriidimõõtu või elektrimõõtu välja ei anna, ehk siis ma tahan öelda seda, et minu hinnangul on teenus peale seda muudatust häiritud ja inimesed ei saa enam taksoteenust sealt, kus nad on seda aastakümneid harjunud saama. Et mida siis linnavalitsus kavatseb teha, et ikkagi teenus seal taastada nüüd jälle? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Tallinnas on kusagil 40 elektritaksot ja umbes 80–100 hübriidtaksot, nii et see arv on täiesti piisav. Kui Te käite seal jalutamas ja otsite midagi muud sealt, siis Te kindlasti võite igasuguseid asju leida. Nii et kui Teil on vaja taksot, siis minge sinna peatusesse ja sõitke seal hübriid- või elektritaksoga. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa, aitäh! Hea abilinnapea! Et mis seis meil taksonduses nüüd nende n-ö piraat- või varrukataksodega on? Kelle all siis tegelikult mõistetakse mingeid teenuseosutajaid, kes ei osuta seda viisil, et nende autod vastaks teenuse standardile, kes tasuks makse ja oleks kuidagi ühes registris kirjas. Et kuidas nendega on Tallinnas? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Vale jutt. Nendega on halvasti selles mõttes, et neid ei ole. Kui on, siis on hästi vähe. Aitäh! Selles mõttes on halvasti, et neid ei ole.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Miks te seda eksperimenti, mis te Viru tänaval alustasite, ei alustanud Hollywoodi Korstnapühkija juures, kus 10 aastat tagasi enampakkumise konkurss nihu läks ja kus peale seda tegelikult on taksonduses probleemid kogu aeg ilmsed olnud. Et võib-olla oleks sealt olnud mõistlikum alustada ja oleks need asjad seal saanud ära lahendada ja näha, kas see meede, mis te siin nüüd kasutusele võtsite, reaalselt ka toimib? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Küsimus on selles, et selle taksopeatusel lõppes leping Tallinna linnaga. Pealegi korraldust nr 872-k ja korraldust 1426 vaidlustati, nii et. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jah, aitäh! Hea abilinnapea, et Te ütlesite, et halvasti on. Minu vaatest on see hästi, et neid selliseid taksojuhte ei ole. Et äkki Te jagate oma arvamust sellest, et kuidas me sinnani nüüd jõudnud oleme, sest ma mäletan, et Tallinnas oli ka igasuguseid abilinnapäid, kes täitsid erinevaid ametikohti, kes on töötanud ka varem erinevates jõustruktuurides, kes lubasid seda kõike likvideerida. Ja ometigi tundub mulle, et see likvideerimine on toimunud tänu elektroonika arengule. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Sugugi mitte. Ja see likvideerimine on toimunud tänu sellele, et nende küsimustega hakkas tegelema üks jõustruktuuri moodi Tallinna asutus, mille vastu Teie erakond on väga kaua aastaid olnud, ja see suutis korra majja lüüa. Üsna lühikese ajaga, kõik taksod käivad kontrollis, kõik käivad tehnilisel ülevaatusel. Kõik autojuhid, isegi viimastel aegadel on mitmed taksojuhid keeleoskamatuse tõttu väljad praagitud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Kas linn kavatseb taksonduse kontrolli kuidagi efektiivsemaks muuta, et vältida mitte elektri- ja hübriidtaksode peatumist Viru tänava peatuses, kus neil ei ole peatumine ette nähtud. Täna me kahjuks näeme, et nii Viru tänaval kui mujal vanalinna piires peatuvad ja ootavad pahaaimamatuid turiste taksod, mis seal peatuma ei peaks.
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Vot Te vist eksisite sõnaga. Just on lubatud hübriidelektritaksodel Viru tänaval peatuda. Seal on selline märk ka. Aitäh!
Küsimus jätkub - Riina Solman Riina Solman
Mina ütlesin õigesti, et hübriid ....
Ettekanne jätkub - abilinnapea Kalle Klandorf abilinnapea Kalle Klandorf
"Mitte" Te ütlesite. Jah, kahjuks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! No taksod, eriti need piraattaksod ... Ja Te küll väidate, et nendega õieti probleemi ei olegi. Aga see on kahtlemata üks asi, mis määrib Tallinna mainet meie külaliste hulgas. Et kas praegu laekub ja kuhu laekub näiteks Tallinna külaliste kaebusi, kui nad on saanud taksodega petta? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
No kuidas kuhugi: kas Transpordiametisse või Munitsipaalpolitseisse. Üldiselt tegeleb Munitsipaalpolitsei sellega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Ma sain aru Teie vastusest, et just kui siis, et nüüd on ... viimasel nüüd siis ajal on mupo likvideerinud selle tohutu probleemi, mis taksonduses oli nende … Aga ma ei saa aru. See Mupo on ju meil, ma ei tea, 10 aastat ja varem on nad näidanud erakordset saamatust sellega hakkamasaamisel. Et mis siis nüüd juhtus, et kui Te väidate, et mupo sellega hakkama sai, mitte need elektroonilised lahendid? Et mis siis seal ... Kas mupos on toimunud mingi jõuline muudatus? Või kuidas see ....
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Siin on ... Jaa, aitäh, küsimuse eest! Sain aru. Siin on mitu asja. Esiteks on see, et mupos on juhtkond vahetunud. Ja teiseks on asi selles, et nüüd koordineeritakse ühest kohast seda tegevust. Ennem oli nii, et lubasi andis välja Transpordiamet ja kontrollis Munitsipaalpolitsei. Nüüd on ühes kohas kõik. Aitäh! Nii lihtne see ongi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Härra volikogu esimees, kuna ma tõesti lidusin ülesse, et jõuda oma punktiks kohale, aga see süsteem on nii paindumatu, et ei jõudnud mind ära oodata, siis ma arvan, et taksondus ja liikluskorraldus on üsnagi lähedalseisvad valdkonnad. Ma küsin Gonsiori tänava kohta. Miks te rikkusite ära korralikult läbilaskva tänava, et teha inimestega katsetusi, kuidas nad sellega toime tulevad? Praegu on pildid Delfis väljas, kuidas on totaalne kaos, inimesed kasutavad ikkagi bussiradasid. Mis sellel Gonsiori tänaval ennem viga oli?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Need pildid, mis Delfis üleval on, on eksitavad, need ei vasta liikluseeskirjade nõuetele. Aitäh! Vabandust veel kord. Ei tasu naerda, tehke lahti Delfi, ma kohe tulen, hakkan järjest seletama, sest ilmselt te ei ole väga kursis liikluseeskirjadega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun! Mart Luik, palun, aeg algusest peale.
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Küsimus selline, et ma mäletan, et Teie kolleeg, erakonnakaaslane Jüri Pihl vahepeal oli n-ö eraldi kohe palgatud selleks, et tegeleda taksomaffia likvideerimisega. Et kuivõrd see on nüüd likvideeritud, nagu ma teie jutust aru saan, et kas Jüri Pihl on siis ka sellest projektist vaba? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ütleme nii, kui Te võtate taksomaffiat - neid varrukamehi, siis enamuses on nad kahtlemata - neid enam ei ole. Kõik on lubadega ja kontrollitud taksod. See, et mõni ei täida liiklusseadust või mõnda muud eeskirja, see on teine küsimus. Mis puudutab härra Pihli, siis ma ütlen niimoodi, et kõik inimesed, kes on tegelenud sellega, on oma panuse andnud, et see olukord on selline kui ta on täna Tallinnas ja see on tunduvalt paranenud aastatetagusest asjast. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Seega arupärimine on vastatud!
21:01 Päevakorra punkti alustamine - 16. Tallinna kergliiklusteedest 16. Tallinna kergliiklusteedest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 16 "Arupärimisele vastamine". Isamaa fraktsiooni liige Kaido Kukk "Tallinna kergliiklusteedest". Arupärimisele vastab abilinnapea Kalle Klandorf!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed! Vastasin novembri alguses härra Kukele. On esitatud kirjalik vastus ja rohkem esialgu mul lisada ei ole. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Kasutan siis võimalust, et lisa küsida. Et kui Tallinnas renoveeritakse teid, siis tihti just kui tehakse sinna ka kergliiklusteed juurde. Aga minu hinnangul, mis ma ise näinud olen, on probleem selles, et need pannakse, kergliiklusteed ja kõnniteed pannakse just kui ühte patta. Ehk siis tegelikult kergliiklusteid märgistusega jalakäijatest ei eraldata. Tegelikult ju me kõik teame, et jalgrattur ja jalakäija kõnnivad väga erineva tempoga, mistõttu ma ei saa sellest praktikast aru. Äkki saaksite seda kommenteerida palun? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Tuletan Teile meelde, et vastavalt liiklusseadusele ... Aitäh küsimuse eest! Vastavalt liiklusseadusele jagunevad jalgratturitele mõeldud teeosad jalgrattateedeks ja jalgratta- ja jalgteedeks. Seda ma vastasin ka Teile. Tallinnas on kokku jalgrattateid 281 km, millest segaliiklust võimaldavaid jalg- ja jalgrattateid on 238 km ja autoteedele joonitud rattateid 43 km.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaido Kukk, teine küsimus, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Ma ei saanud Teie vastusest praegu aru ja ma ei saanud sellest ka kirjalikult aru, ja ma ei saanud ka ühest teisest vastusest aru, mis puudutas jalgratta kaardi teemat. Nimelt, kui Tallinna jalgrattakaart välja võtta, mida minu teada iga aasta Tallinn uuesti ja uuesti trükib, siis selle peale vaadates just kui oleks Tallinna linn jalgratturite paradiis. Igale poole viivad rattateed! Ma olen selle kaardi ise ette võtnud, üritanud sellega mööda seda sõita punktist A punkti B. Ma ei ole seda rattateed leidnud. Miks Te ei võiks siis lihtsalt seda kaarti aktualiseerida selliselt, et inimene, kes selle kaardi järgi üritab sõita Tallinnas jalgrattaga, ei peaks pettumuse osaliseks jääma? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ma usun, et jalgrattateed ja kõik on nagu arusaadavad. Ja mul on väga kahju, et Te aru ei saa, kui Te jalgrattaga sõidate, kuhu Te sõidate ja kus Te soovite sõita. Aga jah, kindlasti me igal aastal laseme uue jalgrattateede kaardi välja ja inimesed selle järgi sõidavad. Ja eriti pole pretensioone kuulnud, et nad ära eksivad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Mul selline küsimus. Et isiklikust kogemusest rohkem jooksen ja sõidan rulluiskudega kui jalgrattaga. Aga need teed lihtsalt nagu äkki lõppevad ära. Et miks me niimoodi ehitame? Miks me loogiliselt ei ehita ühte kergliiklusteed punktist A punkti B, n-ö lõpuni välja? Kuskil poole peal saab otsa tee. Ja siis ma saan sealt muidugi edasi joosta, aga see jalgrattur võib-olla jääbki sinna paika. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Jaa, aitäh! Eks lahendusi on erinevaid. Kui Te mõtlete seda Harku järve äärest, mis tuleb, mis sai ... või selle Ülemiste teega koos ehitatud ja mis ta lõpeb Harjumaal, näiteks kui minna Lennujaamast mööda, lõpeb järsult ära Harjumaal, seal küll meie süüdi ei ole. Aga ta lõpeb järsult ära. Samamoodi ta lõpeb ka ... lõppes, lõpeb Mercedes Keskuse juures hoobilt ära, aga seal me teeme seda teed edasi, nii et ega ei ole võimalik kohe ehitada nagu öeldakse kõike korraga. Ma arvan, et Tallinn on isegi selle 15 aasta jooksul päris palju ehitanud ja sinna peale on kulutused hästi suured. Järgmisel aastal on üle 3,5 miljoni nende jalgrattateede edasiarendamiseks. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa, aitäh, hea abilinnapea! Et viimasel paaril päeval on vist Teile alluv Talvo Rüütelmaa tekitanud korraliku furoori Tallinna ratturite hulgas, kus teda õnnitleti maailma kõige keerulisema Gonsiori tänava puhul. Ja tema vastas küsimusega selle kohta, et kas ratturid võiks ka seal sõita saada, et miks te arvate et ratturitel on mingit eelisõigust vaja, et nad saaksid täiskiirusel sõita või ...? Et mis Teie arvate, kas linnas peaksid ametnikud rattureid kuidagi tõsisemalt võtma või ongi see niimoodi, et ega siis Põhjamaades polegi mõistlik rattaga sõita. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Minu meelest võtavad ametnikud asja väga tõsiselt. See sama Gonsiori teegi, on näha, kus on eraldatud jalgratturid jalakäijatest, õigemini nad ei ole eraldatud. Maailmas on kahte sorti nagu arvamust. Täna meil on eraldatud selle joonega, te panite tähele, seal on katkendlik selline joon, mitte joon, aga sisselõige. Täna on meil puudu seal veel need joonised, kus jalgratas on peal, sest et ilmad ei luba kõike värvi veel maha panna, rohkem teatud värve, aga küll me selle ka kevadeks ära parandame. Nüüd teiseks, lihtsalt meie võimalused kesklinnas on üsna ahtakesed, et ega seda jalgrattateed väga palju laiemaks ei saagi teha. Ja siin ongi teine arvamus, mis on inimestel ja ka osadel jalgrattaspetsialistidel ja miks ka liiklusseaduses on jalgratta ja jalakäija tee kokku pandud, on selles, et need jalgratturid võikski nagu, et võidusõitu nagu linnatänavatel ei ole päris südalinnas hea teha jalgratastega ja ka ohutuse eesmärgil võib olla jalgratturid hoolikamad inimesed on hoolikamad, kui on segaliiklustänaval. Aga seal Gonsioris, mis puudutab Gonsiori ja mis puudutab näiteks Pärnu maanteed, Pärnu maanteele me jõudsime suvel panna maha need jalgratturite märgid, värviga joonistada. Nii et seal on nagu OK. Aga seda me veel kaalume nüüd, kuidas me seda lahendame, sest on täpselt nagu ikka eestlane - pooled on ühte arvamusmeelt ja teine pool on teist meelt. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Kasutan jälle võimalust, et täpsustada, sest Te eelmine kord ei vastanud mu küsimusele, kuna ma olevat öelnud valesti. Ma loen sellesama uuesti ette, sest ma lugesin maha ja ma lugesin sõna sõnalt. Nii et ma kordan. Ma ütlesin õieti. Aga ehk kuulate nüüd tähelepanekulikult ...
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ei! Mina kuulasin tähelepanelikult. Teie lugege õieti!
Küsimus jätkub - Riina Solman Riina Solman
Ma siiski ei kummarda Teie enesekindluse ees, sest see ei ole viisakas Teie poolt!
Küsin. Kas linna kavatseb taksonduse kontrolli kuidagi efektiivsemaks muuta, et vältida mitteelektri- ja hübriidtaksode peatumist Viru tänava peatuses, kus neile ei ole peatumine ette nähtud?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Nüüd Te lugesite õigesti. Enne ütlesite vältida, mitte väita. Teie sõbrad ka nagu noogutasid mulle, et natuke väike eksitus oli. Aga jumal temaga. Taksondus läheb Tallinnas paremaks ja hübriid- ja rohelisele kütusele üleminekul me kindlasti teeme suurt tööd. Ja üks näide sellest on siis seesama taksopeatus seal Viru tänaval. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Mina küsiks ikka nende kergliiklusteede kohta. Jalgrattastrateegias ja tervikuna see linnaplaneerimine on asja mõte. See jalgrattatee oleks n-ö katkematu, eks. Ja mul on küsimus see, et millal linnakodanikud võivad saada päris niimoodi ühest linnaotsast teise mööda jalgrattateed. No võtame näiteks Kakumäelt Piritale. Mis ajaks selline tee võiks olla, katkematu, ma rõhutan jah, võiks olla valmis? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Siin on kaks asja, millest Te räägite. Üks on katkematult sõita, mida põhimõtteliselt täna juba peaaegu saab sõita. Mõned kohad on veel uusarendustega seoses Põhja-Tallinnas ja ütleme ka praegu, ütleme, Reidi tee ehitusega nagu ei ole võimalik sõita lihtsalt hetkel.
Teine asi on, millal läbi linna otse saab niimoodi sõita, et kedagi rohkem ei ole, et aint jalgrattur sõidab. Seda ma ei oska vastata. Me teeme selleks kõik. Meil on, eks ole ... projekteerimisel on peatänav, kus on kergliiklus ja ühistranspordile nagu rohkem rõhku pandud. Et see võib-olla annab võimaluse edaspidi päriselt sõita.
Aga kui liita kokku see 241 km või mis ma siin ütlesin, ja liita ka see 40 km neid teid, mis on autoteede kõrval, mis on eraldi joonitud, siis ma arvan, et täna on võimalik päris edukalt ümber linna sõita.
Kui me alustasime seda programmi, siis siin saalis, ma mäletan, see oli palju aastaid tagasi, öeldi, et saaks vähemalt ümber linnagi kuidagi sõita. No ümber linna meil hakkab see asi looma enam-vähem. Jaa. Aga keset linna praegu ma ei saa seda lubada. Sest et meil lähevad kindlasti näiteks Liivalaia tänav järgmisest aastast renoveerimisse, mis kestab ka oma poolteist aastat. Ja seal ka kindlasti tekivad jalgrattateed. Siis Kunderi tänav, eks ole, mis on paralleelne Gonsioriga. Nii et meil on neid tänavaid piisavalt. Et ma usun, et mingi aja pärast kindlasti on see võimalus olemas. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Vabandust, et ma arvamust avaldan. Aga ma arvan, et Teie amet ei ole linnavolinike paikapanemine seal puldis, vaid küsimustele vastamine!
Ja ma küsingi küsimuse. Et kas Teie ameti alluv härra Rüütelmaa peab linlasi katsejänesteks, kui ta kommenteerib talle esitatud meediaküsimust järgmiselt? Küsimus oli: "Kas Gonsiori tänava ummikutega ja muutsuunalise liiklusega seoses läheb umbe ka nüüd Kunderi tänav?" Mille peale härra Rüütelmaa vastas, et "vaatame, mis juhtuma hakkab, kuidas inimesed käituma hakkavad".
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ma ei tea, kuidas küsimus täpselt oli esitatud ja kuidas härra Rüütelmaa vastas. Ma ei olnud seal kõrval. Aga ma võin Teile öelda, nagu ma ennist ütlesin, et Kunderi tänav läheb rekonstrueerimisse tuleval aastal. Loomulikult me loeme, me ei ole päris ... kui linnavolinikud arvavad, et linna ... abilinnapead ja linnapead nagu kuskil mugavad elavad, siis nad eksivad muidugi. Aga me kindlasti loendame, vaatame liiklus sellelsamal Gonsiori tänaval ja siis ka teeme lõplikud otsused Kunderi tänava suhtes. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, aitäh! Et mina sain küll aru, kui Te rääkisite jalgrattateedest: 280-st umbes kilomeetrist Tallinnas on umbes 230 millegagi joonistatud maha kõnniteedele ja mingi 40 millegagi on joonistatud maha sõiduteedele. Ja siis seal kuskil alla 10 kilomeetri on siis Tallinnas neid teid, mis on puhtad jalgrattateed. Niimoodi ma nendest arvudest aru sain ja küllap ta nii on ka on. Ja siis ma saan ka aru, miks mu kolleeg ei leia Tallinnast üles jalgrattateid. Et seda ongi ilmselt väga vähe, mis on puhtad jalgrattateed. Ja nüüd te viitasite, et on ... Teil on tublid plaanid veel Tallinnas neid jalgrattateid juurde teha, siin-seal ja kolmandas kohas. Ja küsimus on, et nüüd puhtaid jalgrattateid tõesti ilmselt kesklinna ei õnnestu rajada ja ehitada, aga neid puhtaid jalgrattateid, kuhu on plaanis rajada nendes lähitulevikuplaanides? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Võtame kas või seesama Reidi tee. Seal on paralleelselt nii promenaad kui jalgratta- ehk kergliiklustee. Näiteks.
Aitäh! ... Pealegi ma väga ei arva, võib-olla see ei meeldi kellegile, aga ma väga ei arva, et me peaksime tohutu suure eelise andma jalgratastele. Meil on linnaruumi niivõrd vähe, et me peame ikka noh kristlikult ära mahtuma, nii jalgrattad, jalakäijad kui ühistransport ja ka sealhulgas autod. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Sain kinni veel viimase sõna sabast. Kas Te Tallinna peatänava projekti toetate, või olete ka selles suhtes skeptiline?
Kõne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ei, ma ei ole skeptiline. Tähendab, me toetame, terve Tallinna Linnavalitsus toetab seda. Lihtsalt täna on küsimus projekteerijas. Et nad ei ole esitanud. Me oleme ikkagi eelkõige tellijad eks ole ja kui tellijal on mingisugune soov ja projekteerija seda soovi ei taha täita, siis me peame ise oma vahendeid kasutades hakkama mitte projekteerima, vaid siis need loendused ja kõik selle stimulatsiooni ise valmis tegema. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud.
21:14 Päevakorra punkti alustamine - 17. Narva mnt 96 hoone olukorrast 17. Narva mnt 96 hoone olukorrast
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 17 "Arupärimisele vastamine". Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske "Narva mnt 96 hoone olukorrast". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, hea arupärija! Arupärimine on saanud kirjaliku vastuse, kui on täiendavaid küsimusi, heameelega vastan.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Oi, hea linnapea, on küll küsida. Et tegelikult see, mis selle majaga, ajaloolise majaga, on toimunud seal Narva maantee ääres, see on ikka täiesti kuritegelik, kuidas omanik on lasknud
sellel majal laguneda teadlikult. Ja linn on sellele mõnuga kaasa aidanud. Ja täna me oleme seis, kus see maja on sisuliselt kokkuvarisenud ja nüüd siis on leitud lõpuks kompromiss, mis siis võimaldab tegelikult omanikul odavamat lahendust ehk siis maja koopiana üles ehitada. Miks on linn sellele kuritööle kaasa aidanud?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! No selles Te kahtlemata eksite, et linn on sellele kaasa aidanud. Paraku osad omanikud on sellised, kes ei hooli vanadest hoonetest ja ei soovi neid rekonstrueerida selliselt, et see ajalooline muistis säiliks. Või ajalooline hoone säiliks. Paraku ... jah, hoone iseenesest ju muinsuskaitse all ei olnud ja vastavalt sellele ei saanud ka reageerida sellele. Me peame ikkagi käituma nende seaduste järgi, mis Eesti riigis kehtivad. Ja tihtipeale tõepoolest võiksid olla seadused ka mõnevõrra rangemad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, teine küsimus, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Et nüüd lähtuvalt sellest kurvast näitest. Et kuidas nüüd siis linn n-ö edaspidi sarnaste lugude puhul käitub? Et kas lastaksegi majadel laguneda ja siis, kui majad on lagunenud, siis omanikel lubatakse koopiad ehitada? Või linn ikkagi ka kaitseb ajaloolisi hooneid? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Kahtlemata linn kaitseb ajaloolisi hooneid. Aga veel kord! Me saame seda kõike nende seaduste raames, mis Eesti Vabariigis kehtivad ja paraku, tõesti, suuresti ongi nii, et kui on kinnistul ohutus tagatud, siis sealt edasi on juba linnal väga raske mingisuguseid täiendavaid samme võtta. Samme saab kasutusele võtta koostöös ka riigi muinsuskaitsega, juhul kui hoone on arvatud muinsuskaitseliste objektide hulka. Paraku veel kord. See hoone selliste objektide hulka arvatud ei olnud. Nii et muinsuskaitselisi sunnimeetmeid antud juhul rakendada võimalik ei olnud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Seega arupärimine on vastatud!
21:17 Päevakorra punkti alustamine - 18. Huvitegevuse kättesaadavusest Tallinna linnas 18. Huvitegevuse kättesaadavusest Tallinna linnas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 18 "Arupärimisele vastamine". Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske "Huvitegevuse kättesaadavusest Tallinna linnas". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees! Austatud volikogu liikmed! Hea arupärija! Arupärimine on saanud kirjaliku vastuse. Kui on täiendavaid küsimusi, siis hea meelega vastan.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh! Hea linnapea! Ikka tahaks küsida. Ma loodan, et ega nüüd ei väita, et Teie valimislubaduse täitmist segavad seadused. Et olete lubanud eelmiste valimiste eel, et kõik lapsed saavad Tallinnas ühe tasuta huviringi. Siis selle valimisperioodi jooksul, millest juba aasta on möödas, selle aastaga meil 1500 last saavad siis tasuta osaleda huvitegevuses, olukorras, kus meil on Tallinna linnas mitukümmend tuhat last. Kui kaua siis, või millal Teie valimislubadus saab täidetud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Teil on paraku vananenud andmed. Sellel õppeaastal on lisaks eelmise õppeaastal 48 ringile avatud veel huviringe. Kokku on neid huviringe 216, mida saab kasutada. Ja registreerunud on sinna 5633 last. Nii et, neid lapse on märksa rohkem. ja nende ringide avamine jätkub. Loomulikult ei tähenda see seda, et kõik Tallinna 40 000 koolilast hakkavad käima tasuta huviringis. .... Me ei saa kedagi vägisi viia tasuta huviringi. Et seda me ei ole kunagi lubanud ega väitnud, et me hakkame lapsi tasuta huviringidesse panema. Aga tõepoolest, 4 aasta jooksul me anname võimaluse, et need, kes soovivad, need saavad käia. Vägisi ei hakata kedagi tasuta huviringi viima. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Maris Sild, palun!
Küsimus - Maris Sild Maris Sild
Aitäh! Hea linnapea! Ma tahtsin küsida selle kohta, et kuidas on kaasatud otsustesse uute huviringide avamise osas lapsed ja noored; et oleksid need huviringid just sellised, mis tegelikult neile huvi pakuvad ja nende vajadustele vastavad? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Ega linn ei tee ka vägisi ühtegi huviringi. Nende huviringide tegemine toimub ikkagi koolis. Kooli hoolekogud saavad siin kaasa rääkida, milliseid taotlusi koolid esitavad ja vastavalt sellele siis ka nende huviringide tegevust toetatakse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaak Juske, teine küsimus, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Hea linnapea! Et jõudu Teile valimislubaduse täitmisel. Aga tahtsin küsida, kas see tasuta huviringi võimalus ka puudutab erahuviharidust? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Erahuvihariduse puhul linn toetab huvihariduse andmist. Järgmise aasta eelarves on selleks vahendid ette nähtud. Need erahuvialakoolid, kus on rohkem kui 50 õpilast, kes täidavad tingimused, sarnased tingimused, mis on siis munitsipaal-huvialaringidele, saavad toetust taodelda ja linn ka siis toetab. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Seega arupärimine on vastatud.
21:20 Päevakorra punkti alustamine - 19. Korruptsiooniohust Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis 19. Korruptsiooniohust Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 119 "Arupärimisele vastamine". Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni Silver Meikar ja Maris Sild "Korruptsiooniohust Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas.
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, head arupärijad! Teie arupärimine on saanud kirjaliku vastuse. Kui on täiendavaid küsimusi, siis heameelega vastan neile.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Maris Sild, palun!
Küsimus - Maris Sild Maris Sild
Aitäh! Oma vastuses te kirjutate, et juhtorganite liikmete valimine peaks toimuma viisil, et oleks tagatud töökohtade täitmine võimalikult kompetentsete töötajatega. Aga kas peate oluliseks ka, et toimuksid avalikud konkursid ja need konkursid oleksid võimalikult läbipaistvad? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Nende kohtade täitmisel lähtume me linna õigusaktidest ja juhatuse esimehe kohale on konkurss toimunud. Aktsiaseltsides kõiki kohti ei pea täitma konkursiga. See on täiesti loomulik, et juhatuse esimees saab moodustada oma meeskonna. Tõsi, sellele peab andma heakskiidu ettevõtte nõukogu, antud juhul on ka ettevõtte nõukogu sellele juhatuse esimehe ettepanekule oma nõusoleku andnud, nii et kõik on toimunud vastavalt linna kordadele. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud linnapea! See Teie vastus oli pikk, aga nihukene kena JOK jutt kõik, et sisulisi vastuseid me väga ei saanud. Et ma küsiks nihukese lihtsa küsimuse, et kas nõukogu teadis, et Otto Poppel ja Lennart Viikmaa on Denis Boroditši väga head semud-sõbrad ja kas nõukogu teadis, et üks neist kodanikest oli ka seotud ühe Edgar Savisaarega seotud n-ö laenulepinguga? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Seda, mida nõukogu teadis, mida nõukogu ei teadnud ja mida nõukogu arutas antud küsimuse juures, peaks küsima ettevõtte nõukogult. Minult paraku seda ei ole mõtet küsida. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Silver Meikar, palun!
Küsimus - Silver Meikar Silver Meikar
Aitäh! Aitäh ka kirjalike vastuste eest! Et Te ütlesite, et Te lähtute sellest, mis on kirjas seadustes ja kõiki kohti ei pea täitma avaliku konkursiga.
Aga küsin Teie isiklikku arvamust. Et lugedes seda Postimehe artiklit ja vaadates, mis küsimusi on Teile esitatud ka meedia poolt, kas Te nüüd tagantjärgi tunnistate, et oleks pidanud tegema avaliku konkursi ja mitte laskma Deniss Boroditšil võtta tööle oma isiklikke sõpru?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Veel kord. Deniss Boroditš sai paika läbi avaliku konkursi. Ma olen seda meelt, et juhatuse esimehel peab olema võimalus oma meeskond moodustada. Veel kord. Sellele peab loomulikult andma oma heakskiidu ettevõtte nõukogu. Nii et ma olen hetkel rahul selle lahendusega, mis välja pakuti. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Hea linnapea! Ma ikkagi olen natuke üllatunud, et Te nõnda vastate, et Te ei tea, mis seal nõukogus tegelikult toimub. Te ju pika vastuse ju kirjutasite, mõnda asja ikka teadsite. Aga millegipärast seda konkreetset nüanssi, kas Otto Poppel ja Lennart Viikmaa on Boroditši sõbrad või mitte, Te väitsite end mitteteadvat. Et ma küsiks nõnda. Et kas Te mitte ei ole ... Tallinna linnavalitsus on ju n-ö üldkoosolek Tallinna Linnatranspordi AS mõttes. Kas Te ei ole mitte üldkoosoleku esindaja, kes peaks selliseid olulisi nüansse siiski teadma? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Te küsisite, kas nõukogu teadis või ei teadnud. Mina vastasin selle peale, et minu käest ei ole mõtet küsida, mida nõukogu teadis, mida nõukogu ei teadnud. Nõukogu langetas oma otsuse. Ja üldkoosolekuna hetkel ei ole ühtegi põhjust mitte rahul olla selle otsusega. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Silver Meikar, teine küsimus, palun!
Küsimus - Silver Meikar Silver Meikar
Aitäh! Te ütlesite, et Te olete rahul selle valikuga ja samas ütlete, et tegelikult kõiki asju ei tea. Kas saab siis sellest järeldada, et Te olete rahul, teadmata tegelikult taustu?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Ma olen rahul sellega, mis otsuse tegi nõukogu. Ma olen päris kindel, et nõukogu tegi selle otsuse oma parimas teadmises. Ja mul ei ole nõukogule seetõttu midagi ette heita. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud.
21:26 Päevakorra punkti alustamine - 20. Abilinnapea Tõnis Möldri ebakompetentsusest 20. Abilinnapea Tõnis Möldri ebakompetentsusest
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 20 "Arupärimisele vastamine". Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmed Maris Sild ja Silver Meikar "Abilinnapea Tõnis Möldri ebakompetentsusest". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees! Austatud volikogu liikmed! Austatud arupärijad! Teie arupärimine on saanud kirjaliku vastuse. Kui on täiendavaid küsimusi, siis hea meelega vastan. Aga arupärimine on suhteliselt sarnane eelmise arupärimisega, kus te jällegi kedagi alusetult kahtlustate. Kinnitan teile, et teie kahtlustused, mida te antud arupärimises jällegi väljendate, on küll täiesti alusetud! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Maris Sild, palun!
Küsimus - Maris Sild Maris Sild
Aitäh! Austatud linnapea! Ja suured tänud kirjaliku vastuse eest! Kahtlemata on kiiduväärne, et 1. novembrist üheksa uut lastekaitsetöötaja ametikohta lisandus. Et see on kindlasti vajalik.
Aga tahtsin küsida. Te mainite siin ka seda laialipõhjalist auditit, mis on valmimas. Et vastasite oktoobri alguses. Kas see audit on nüüdseks valminud? Kui jah, siis mis olid need põhilised järeldused? Ja kui ei ole, siis mis ajaks see laiapõhjaline audit valmib? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Minu lauale ei ole seda auditit hetkel jõudnud. Nii et mis on need järeldused, hetkel ma ei oska kommenteerida. Mis ajaks täpselt audit valmis saab, ma ka hetkel ei oska kommenteerida. Aga küll ta valmis saab ja küll sellest tulevad ka omad järeldused. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Silver Meikar, palun!
Küsimus - Silver Meikar Silver Meikar
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Teie vastuses on kirjas, esmalt pean mainima, et linn on Teie kirjeldatud juhtumi valguses võtnud vastutuse. Hetk tagasi ütlesite, et meie väited on alusetud. Kui meie kahtlustused ja väited on alusetud, siis mille eest võttis linnavalitsus vastutuse?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Te täiesti alusetult süüdistate abilinnapea Tõnis Mölderit ebakompetentsuses! Ma arvan, et ... või ma ei arva, ma olen kindel, et abilinnapea Tõnis Mölder on väga kompetentne omal alal. Sellest juhtumist on tehtud väga põhjalikud järeldused. Kuni sinnamaani välja, et on tehtud ettepanekud ka seadusemuudatusteks. Ja ma arvan, et kui uskuda ajakirjandust, siis on need seadusemuudatused ka valmimas. Nii et, ja ka need ettepanekud on tehtud Tõnis Mölderi juhtimisel. Nii et veel kord. Vastuseks Teile. Tõnis Mölder, erinevalt Teie arvamusest, on kompetentne. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Et aga paneb natuke imestama. Et Tõnis Mölder on keskharidusega ja kureerib tervisevaldkonda, kus tuleb suhelda inimestega, kes õpivad oma valdkonna tundmiseks 10 aastat - arstid. Vähemalt 10 aastat! Milles seisneb see kompetents siis hariduseta inimesel valdkonnas, mis nõuab erakordselt laiapõhjalisi teadmisi ja väga tihti ka kitsas, või spetsiifilises valdkonnas. Ja ma küsin ka kohe teise küsimuse ära. Et miks Te soosite harimatust? Et teil on mitu alluvat - kaks linnaosa vanemat on keskharidusega, kaks abilinnapead on keskharidusega. Et miks sedasi on? Laske inimesed õppima. Uskuge, sellest oleks väga palju linnale ka kasu. Vabandan, et kaks küsimust korraga.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Mina ei tea, et Tallinna Linnavalitsuses oleks kedagi takistatud õppimast. Pigem vastupidi! Meil on väga palju neid tublisid inimesi, kes töö kõrvalt õpivad ja oma haridusteed jätkavad. Pean aga siinkohal siiski ütlema seda, et haridus ja haritus ei ole ühed samad asjad. Ja inimene võib saada oma harituse ka tihtipeale teistmoodi kui haridusasutusest. Tõnis Mölder on olnud väga pikalt linnaosa vanem ja linnaosa vanem oma töös kõige sagedamini puutubki kokku sotsiaalküsimustega. Nii et, tal on, ma arvan, praktilisest elust väga tugev kogemus, mis puudutab sotsiaaltööd. Ja ma arvan, et selline praktilise elu kogemus tihtipeale on palju rohkem isegi väärt, kui pikalt koolipingi nühkimine. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Silver Meikar, teine küsimus, palun!
Küsimus - Silver Meikar Silver Meikar
Aitäh! Austatud linnapea! Ma siiralt usun Teie arvamust, et järelikult on härra Mölder pädev ja tema otsused on õiged. Aga küsin ikkagi! Kuidas Te defineerite vastutuse võtmist. Ehk siis konkreetselt, mille eest linnavalitsus võttis vastutuse ja milline see vastutus on? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! See vastutusele võtmine seisnes selles, et need inimesed, kes linnas selle juhtumiga tegelesid, need inimesed enam lastekaitsetööga ei tegele. Ehk seda olukorda oleks saanud lahendada algusest peale teistmoodi. Paraku lastekaitsetöötajad seda ei teinud ja sealt tegi ka linn omad järeldused, mida peaks tulevikus tegema teistmoodi, et olukorrad ei korduks. Aga siin on üksi linna heast tahtest vähe. Nii nagu ma ütlesin, on pöördutud ka siis seadusandja poole, et seaduseid muuta, et vältida selliseid olukordi tulevikus. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Maris Sild, teine küsimus, palun!
Küsimus - Maris Sild Maris Sild
Aitäh! Hea linnapea! Ma tulen korra tagasi selle auditi juurde. Et kuna Te ei osanud mulle täpset infot anda, et kas ma võiksin paluda, et Te vastate mulle kirjalikult selle osas, et millal see valmimas on? Või kui on juba valminud, siis mis need järeldused olid?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Jah, aitäh! Loomulikult!
Küsimus jätkub - Maris Sild Maris Sild
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud!
21:33 Päevakorra punkti alustamine - 21. Tallinna puude olukorrast 21. Tallinna puude olukorrast
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 21 "Arupärimisele vastamine". Isamaa fraktsiooni esimees Riina Solman "Tallinna puude olukorrast". Arupärimisele vastab linnapea Taavi Aas. Palun!
Ettekanne - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Austatud arupärija! Teie arupärimine on saanud kirjaliku vastuse. Kui on täiendavaid küsimusi, siis hea meelega vastan Teile.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Austatud linnapea! Ma väga tänan Teid väga hoolivate ja põhjalike vastuste eest! Aga ma pean märkima, et pigem oli seal ikkagi öeldud, et linna Keskkonnaameti ametnikud käivad mööda linna ringi ja pidevalt monitoorivad ja jälgivad mädanenud puid ja võtavad need kohe maha. Siis minule laekunud tagasiside kohaselt on siiski tegemist vastupidise olukorraga. Ja Teie Keskkonnaametis töötab siis kaks metsandusspetsialisti ja üks arborist.
Et küsimus siis puudutabki seda arboristi. Et kas ... Ilmselt on selle inimese nimi Sulev Järve. Temast anti mitu korda mulle märku. Tema ongi see, kes neid raielubasid ei anna ja nalja teeb. Et kas Te olete kursis, et tema, samal ajal, kui tal on tööaeg, on ta ka FIE, kes siis oma tööajast käib sageli erahuvides inimesi teenindamas? Ja et tal on ka maksuvõlg, ta on maksuvõlgadega ametnik?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Kui Teil on selline informatsioon, siis kahtlemata on see märkimisväärne. Seda fakti tuleb kontrollida ja kindlasti me seda ka teeme.
Mis puudutab üldse raielubade väljastamist, siis tegelikult olukord on tõesti nii, et aeg-ajalt süüdistatakse linnavalitsust selles, et miks nii palju puid maha võetakse. Ja järgmine kord süüdistatakse kohe selles, miks üldse ei lubata midagi maha võtta. Nii et, siin on alati n-ö ilu vaataja silmades. Kes kudapidi asja näeb. Keskkonnaameti inimesed on kindlasti hästi hoolivad. Ja tihtipeale ei ole vaja puud maha võtta, vaid piisab hoolduslõikusest. Aga kui sarnane soovitus on antud ja see tegemata jääb, siis tõesti, võivad tagajärjed olla väga kurvad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud linnapea! Mul selline küsimus, kas Tallinna linnal on kõrghaljastusel on ka mingi oma eelarverida? Või kuidas nad majandavad ennast siin? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
See on Keskkonnaameti eelarves. Lisaks sellele on ka linnaosadel heakorraeelarve, millest siis tehakse ka töid linnaosades. Aga siis jällegi Keskkonnaameti järelevalve all. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Suur tänu, härra volikogu esimees! Austatud linnapea! Te vastasite mulle ka muuhulgas Liivaoja puu kohta, millega mul oli isiklik kogemus. See oli nimelt minu kodumaja ees minu perele peaaegu, et otsa langenud suur hõberemmelgas, mis oli seest mädanikuga. Ja vastusest ilmnes, et kas siis Teie, või siis inimesed, kes vastasid Teie eest, pidasid süüdlaseks siiski ühistut, kes ei olnud siis toestanud seda mädanikuga puud, mis on seal lastepargi kõrval. Et kas Te palun saaksite edasi öelda oma Keskkonnaameti inimestele, et mädanikuga puid ei toestata. Sest et neid on ka Tallinnas mitu tükki alla varisenud peale tugivööde oskamatut soovitamist ja nende paigaldamist. Et, kas Teil on võimalik nendega dialoogi astuda ja anda edasi, et metsandus ja linnapuud on erinevad asjad.
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Jah, aitäh! Kahtlemata ma annan selle märkuse edasi. Aga nii palju, kui mina tean, siis oli soovitus ka teha hoolduslõikust, et koormus oleks väiksem, et minu teada ka see hoolduslõikus oli sellel puul tegemata.
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Ei! See tehti ära. Aga arboristid ütlesid, et see tuleks maha võtta, see on mäda. Need, kes teostasid tööd, need .... midagi juhtunud muidugi?
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Kas see hinnang anti edasi ka Keskkonnaametile.
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Peab üle kontrollima, kas anti. Aga linnaga koostöös, linna soovitusel raie asemel tehti hoolduslõikus. Linna soovitusel! Meie läksime küsima luba. Ja .... vähemalt 3–4 korral .... Palun kontrollige kompetentsi!
Ettekanne jätkub - Taavi Aas Taavi Aas
Kontrollime.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole, seega arupärimine on vastatud.
21:37 Päevakorra punkti alustamine - 22. Rahuliku kooselamise programmi ülevaade 22. Rahuliku kooselamise programmi ülevaade
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 22 "Arupärimisele vastamine". Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Urmas Reitelmann "Rahuliku kooselamise programmi ülevaade". Kuna hea kolleeg Urmas Reitelmann saalis ei viibi, seega arupärimine on vastatud. Ja tänane päevakord on sellega ammendatud.
Annan teada, et järgmine linnavolikogu istung toimub korraliselt 29. novembril. Istung on lõppenud.
21:38 Istungi lõpp