Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 21.02.2019  
Istungi number: 3  
Istungi aeg: 16:00 - 17:44  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-21.02.2019.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

1. Innovatsioonikomisjoni koosseisu muutmine (OE 30)
2. Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine (OE 38)
3. Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine (OE 37)
4. Rahvakohtunikukandidaatide valimine (OE 36)
5. Osalemine Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmi URBACT III välisprojektis „Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine - On Board“, nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale (OE 21)
6. Osalemine Interreg 2014-2020 Läänemere piirkonna programmi välisprojektis „LUCIA - Valgustades Läänemere regiooni - linnad edendavad säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamist“ ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale (OE 20)
7. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, korrakaitseseaduse, ühistranspordiseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmiseks (OE 26)
8. Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine (ME 35)
9. Pärnu mnt 328 ja 328a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas (OE 9)
10. Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 otsusega nr 96 kehtestatud Tartu mnt 63 ning Laulupeo tn 6 ja 8 kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (OE 10)
11. Kesklinna linnaosa üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (OE 16)
12. Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 1998 otsusega nr 29 kehtestatud Kose tee 15-19 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (OE 17)
13. Männiku tee 96g kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Nõmme linnaosas (OE 22)
14. Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 1997 otsuse nr 187 punktiga 1 kehtestatud Loigu 36 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (OE 23)
15. Tallinna Linnavolikogu 20. mai 1999 otsusega nr 116 kehtestatud Pärnamäe tee ja Kupra tee vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (OE 24)
16. Tallinna Linnavolikogu 3. oktoobri 2002 otsusega nr 387 kehtestatud Lepiku tee 25, 25a ja sellega külgneva ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (OE 25)
 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
15:59 Istungi algus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnavolikogu! Alustame 21. veebruari istungiga. Aga tegelikult selleks, et ma saaksin alustada, ma ootaks, et head kolleegid oleksid kohal. Head kolleegid! Paluks teid natukene kiiremini!
Head kolleegid, ma sooviks teid kõigepealt õnnitleda läheneva Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul ja mulle tundub, et meil on tekkimas uus traditsioon alates eelmisest aastast, et Vabariigi aastapäevale eelnev istung on natukene pidulikum. Ja täna meid on tulnud tervitama Mustamäe Laste Loomingumaja noortekoor "Hellas". Palun!


Mustamäe Laste Loomingumaja noortekoor "Hellas" esitas kaks laulu Eesti hümni ja "Ta lendab mesipuu poole".
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Aga meil on täna ka sünnipäevalapsi. Larissa Novožilova! Silver Meikar! Olga Barabaner! Helle Kalda!
Alustame siis ka tänase istungi töise osaga. Kõigepealt palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel, kes soovivad esineda kuni 5-minutilise avaldusega peale päevakorra ammendumist. Ei näe soovijaid.
Asume tänase päevakorra juurde! Tänases päevakorra projektis on meil 16 päevakorrapunkti. Kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra osas? Ei ole.
Nii! Lugupeetud linnavolikogu! Panen hääletusele 21. veebruari istungi päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 58 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on päevakord kinnitatud!
Nii! Ja enne päevakorra juurde asumist on fraktsioonide esindajatel võimalus esineda ühe kuni 2-minutilise sõnavõtuga. Palun, kes soovib? Ja alustab siis Õnne Pillak. Palun!
Kõne - Õnne Pillak Õnne Pillak
Lugupeetud istungi juhataja! Head volikogu liikmed! Ma olen siin, et rääkida täna peredest, lastest ja eelkõige laste tulevikust; haridusest, mis on väga oluline vundament laste tulevikule.
2019. aasta linna eelarvesse tegi Reformierakond ettepaneku, et tõsta lasteaia õpetajate ja õpetajate abide palkasid alates 1. jaanuarist 2019. Ühisel meelel ja jõul keskfraktsioon hääletas selle ettepaneku maha ja põhjenduseks, mida ka alles hiljuti on abilinnapea öelnud, et lasteaia õpetajate palgad alles tõusid, ei ole rohkem vaja praegu. Ma ei tea, kuidas teil, aga minu meelest on 1150 eurot ja 610 eurot selline palk, mis väärib tõstmist. Ja aasta alguses, mitte aasta teises pooles, nii nagu jaanuaris Tallinna linn õpetajate palga läbirääkimistel kokku leppis. Olen suhelnud siin viimastel päevadel päris palju erinevate lasteaedade juhtidega ja nimelt on tänaseks selgunud, et see kokkulepe, sellest Tallinna linn ei ole pidanud. Nimelt seal lepiti kokku see, et lasteaiajuhtide palgad tõusevad 1. jaanuarist 2019 nii, nagu lõpuks need tõsteti ka magistrikraadiga võrdsustatud lasteaiaõpetajate palgad - 1250 eurole. Aga sellest kokkuleppest ei ole linn kokku pidanud. Ja ma väga loodan, et linnapea Taavi Aas, kõigepealt vähemalt vabandab nende inimeste ees, kes on südamest nördinud ja seejärel see palgatõus tehakse nüüd ära.
Teiseks. Ma kordan veel kord üle - ma palun minut lisaaega - ma kordan veel kord üle selle meie ettepaneku: palun tõstame lasteaia õpetajate ja õpetajate abide palku aasta alguses nii, nagu tõusevad linnaametnike palgad. Nad väärivad seda, sellepärast et haridus on oluline osa laste tulevikust. Haridussüsteem, sealhulgas alusharidus, peaks olema täpselt samamoodi lasteaia kohatasuta ja see peaks olema alates lasteaiast juba eestikeelne. Kui me teeme Tallinna eelarveid, palun arvestame sellega. Ja palun arvestame sellega, et põhieelarvesse arvestatakse sisse lasteaia töötajate palgatõus aasta alguses.
Ja kui ma juba siin olen, andes üle selle pöördumise, siis ma tervitan linnapead ja linnavalitsuse liikmeid ka Nõmme inimeste poolt. Ma loen ühe postituse nimelt ette. Proua Helle saatis kirja. "Saatsin Nõmme Linnaosa Valitsusse teate, et mul on võimatu kodust välja saada liuväljade pärast. Sain vastuseks, et mu ettepanekule ja murele vastatakse kuu aja pärast." Vaadake, see võib tunduda pisut humoorikas, aga tegelt see ei ole naljakas. Mina väänasin nädal aega tagasi enda hüppeliigese liuväljal jala käies Tallinna tänaval väga pahasti ära. Siiamaani on valus. Mina olen noor inimene. Mida teevad vanad inimesed veel?! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Riina Solman, palun!
Kõne - Riina Solman Riina Solman
Tere, head kolleegid! Lugupeetud volikogu esimees! Ma võin vajada võib-olla lisaminutit, aga võib-olla ma suudan ette vuristada kõik oma kolm olulist asja, mis Isamaa fraktsioonil täna öelda on.
Nimelt, nüüd aastapäevad tagasi neilsamul päevil toimus Solarise keskuses Nõukogude estraadikontsert. Ja juhtumisi sattus see esimesena korraldatama päeval, kui oli siis Tallinna märtsipommitamise aastapäev. Ja need kaks üritust ei sobi juba sellepärast omavahel kokku, et märtsipommitamine tabas ka muuhulgas teater Estoniat ja seda vana Kauba tänava otsa, kuhu on ehitatud täna Solarise keskus. Nii et sisuliselt see kontsert korraldati seal pommiaugus.
Ma usun, meie saalis viibib väga palju inimesi, kellel kõigil on lein püha olenemata rahvusest. Ja nii on ka Isamaa ettepanek, et 9. märts kuulutada välja mälestuspäevana. Mitte leinapäevana, nagu on meil küüditamise aastapäev, vaid mälestuspäevana, et enam ei juhtuks selliseid teadmatusest tulenevaid apse, et pommiaugus, kust laipu välja tassiti, korraldatakse Nõukogude estraadikontserti.
Ja seetõttu annab Isamaa fraktsioon üle eelnõu linnavalitsusele korraldada märtsipommitamise mälestuspäeval 9. märtsil linna ametiasutustel, ohvrite mälestuseks heisata riigilipud. Teha üleskutse Tallinna linna elanikele heisata sel päeval riigilipp, kasutades selleks kõiki linnavalitsuse teavitusvõimalusi: internet, Pealinn, Stolitsa, linnaosalehed, Tallinna TV. Ja palume ka ühtlasi teha linnavolikogu kantseleil see otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.
Ma nimetan, et meil oli eelmine aasta vaidlus selle üle, et kas seaduse järgi tohib mälestuspäeval lippe või leinalippe heisata. Ja ka volikogu kantselei küsis nõu Riigikantseleilt. Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed on öelnud, et lipuseaduse järgi ei ole piiratud riigilipu leina- ja mälestuslipuna kasutamine. See õigus on kõigil. Seega on igal Tallinna linna ametiasutusel õigus riigilippu igal ajal heisata, seda ka Tallinna Linnavolikogu määratud aegadel.
Ja ma tuletan meelde tausta. 1944. aastal, 9. märtsi õhtul ja sellele järgnenud ööl rünnakute käigus heitsid Tallinna kohale lennanud punalendurid Tallinnale umbes 1725 lõhke- ja 1300 süütepommi. Rünnaku alla langesid tsiviilelanike elamurajoonid. Pommitamise tagajärjel põles maha eestluse sümboliks olnud Estonia teater; süttis Niguliste kirik, linnaarhiivi hoone Rüütli tänaval ja Vaekoda Raekoja platsil; rängalt sai kannatada Tallinna vanalinn Harju tänava ümbruses: kahes rünnakulaines hävis 1547 ja kokku sai purustusi 5073 hoonet, umbes 20 000 inimest jäi peavarjuta ja hukkus 554 Eesti kodanikku, 50 Saksa sõdurit ja 121 sõjavangi. Aitäh tähelepanu eest ja nüüd ma kiiresti markeerin ära ka teised teemad.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Palun, 30 sekundit.
Kõne jätkub - Riina Solman Riina Solman
Jaa. Meile on ulatunud ka selline teave, et Pirita asumiseltsid avaldav suurt vastuseisu jahisadama rajamisele, mida plaanitakse siis rajada vaatamata kohalike elanike vastuseisule. Pirita elanikud soovivad, et senine miljöökaunis looduslik keskkond ja vaated säiliksid, ja seetõttu on pöördutud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poole, et detailplaneeringu kava selle praegusel kujul lõpetataks. Sealt ei ole aga saadud vastuseid ning seetõttu me anname arupärimise üle ka Andrei Novikovile. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Kõne - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Riina jutu lõpetuseks võiks öelda, et me peame tänama oma relvavendi Soomest, kes nendele Vene pommitajatele ennast pimeduse katte all sappa haakisid. Ja kui terroristid maandusid, siis nad ka hävitati.
Aga tänasest. On tervitatav, et kriminaalkorras süüdi mõistetud Keskerakond on alustanud ebaseaduslikult omastatud raha tagastamist ja seekord siis summas 220 000. Küll on aga üsna ropp ja roojane, et sellest rahast on tuvastatult 20 000 saadud väljapressimise eest, teene eest Tallinnas. 21. detsembril maksis Sossi kvartali üks omanikest Keskerakonnale 20 000 eurot katuseraha maskeerituna siis annetuseks. Uue aasta alguses hakkas aga Tallinna Linnaplaneerimise Ametis jää liikuma, ja ime-ime, siis 15. jaanuaril oli arendajale oli oluline planeeringu muudatus linnamajanduskomisjonis ja sealt siis kohe ka volikogus.
Me seisame, head sõbrad, silmitsi uuenenud Keskerakonna tülgastavalt tuttava moodusoperandiga, millega konservatiivid leppida ei kavatse. Oleme läbipaistvuse huvides nüüdseks sunnitud linnamajanduskomisjonis ja volikogu saalis nõudma maa sihtotstarbe muutmiste, detailplaneeringute kehtestamiste ja muutmiste juures asjast huvitatud ettevõtete ja nende omanike nimesid ja taotluste esitamise daatumeid. Samuti selgitusi, kas nende puhul on tegemist ka erakonna rahastajatega. Andmeid nende detailplaneeringute kohta ootame Linnaplaneerimise Ametilt, katuseraha kohta aga komisjoni esimehelt, kes vastutab üksiti ka andmete õigsuse eest. Täna kehtivate reeglite jätkudes ei saa volikogu langetada linnakodanike huve parimal moel teenivaid otsuseid, kui see ei ole just Keskerakonna eesmärk omaette. Segastes tehingutes varjatud asjaoludel konservatiivid osaleda ei kavatse.
Ja nüüd esimehest. Keskerakonna puhul on üsna harjumuspärane, et mõned liikmed kannavad parajasti karistust, teisi uuritakse, keegi on kohtu all ja kellelegi koostatakse süüdistust, mistõttu ei ole kohtualuse Kallo positsioon volikogu liikme ja koguni komisjoni esimehena mingi anomaalia. Küll aga peaks olema!
Ehk siis veel kord. Täna on linnamajanduskomisjoni esimees, tuntud Volvo-Kallo nime all, roolijoodik ja autopurustaja, kohtu all kriminaalasjas korruptsioonisüüdistusega. Keskerakonda tabas hiljuti ootamatu aususe löök, kui protseduuri reegleid rikkunud Narva volikogu liikmed paluti volikogust lahkuda üsna väikese rikkumise eest.
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Aeg! Aeg on täis!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aega jälgin mina!
Kõne jätkub - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Ja kui keegi hakkab rääkima süütuse presumptsioonist ja sellest, et kõik oleks just kui okei, siis see ei ole okei.
Ja me loodame, et Keskerakond leiab nii palju põhimõttekindlust ja oma venestamispoliitika kõrvalt isegi aega ja palub uurimis- ja kohtualusel volikogust lahkuda, isegi selle ähvardusel, et tema mälu võib taastuda. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh!
Kõne jätkub - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Silver Meikar, palun!
Kõne - Silver Meikar Silver Meikar
Aitäh, lugupeetud esimees! Lugupeetud volikogu! Et tänasest on kõigil võimalik valida Riigikogu valimistel. Ja see on just selline aeg, kus kohapeal tahaks kõik poliitikute ja selle poliitikule näpuga vibutada ja midagi halvasti öelda. Eriti veel siis, kui tegemist on kandidaadiga, kes kandideerib sinuga samas ringkonnas. Mina aga soovin hoopis tänada, täiesti siiralt tänada Tallinna linnapead Taavi Aasa.
Võib-olla mäletate, et kui toimusid käesoleva aasta eelarve läbirääkimised, tegin muudatusettepaneku, mille eesmärgiks oli tagada kõrgharidusega kultuuritöötajatele 1300 euro suurune alampalk ehk samasugune nagu riigis. Kõikidel varasematel aastatel on ju linn kaasa tulnud kultuuritöötajate palgakokkuleppega, aga käesoleva aasta eelarves oli arvestatud tõusuga vaid 1250 euroni. Siinsamas saalis toimus meil linnapeaga debatt ning siinsamas saalis leppisime kokku, et leiame aja kohtumiseks ja püüame leida lahenduse. Taavi Aas on mees, kes peab sõna! Kohtusime 8. jaanuaril ning edastasin talle kõik vajalikud numbrid, põhjendused jne, mis on Kultuuriministeeriumis olemas. Ja kui jaanuari lõpus küsisin ta käest, et mis seis siis on, siis sain talt kinnituse, et kultuuritöötaja palk on tõstetud 1300 euroni. Teda küll kahjuks siin saalis ei ole, aga äkki Kalle Klandorf edastab minu siira tänu edasi Taavi Aasale. Ja ka see sai märgitud kultuuriminister Indrek Saare kõnes Riigikogus, kus ta ütles, et see on üks hea näide, mismoodi üks omavalitsus järgib sama põhimõtet mida riik ja väärtustab neid inimesi, kelle igapäevane töö on hoida ja arendada Eesti kultuuri.
Ja ma loodan, et sama hea koostöö tuleb meil ka. Et kui mäletad, oli meil teemaks liikumakutsuva kooli programm. Olen ka Sulle edastanud need dokumendid. Meil on mõlemal ühine eesmärk panna noored rohkem liikuma, tagada neile tervislik eluviis. Ja püüame siis sellele probleemile leida ka koos lahenduse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Ma saan aru, et enne valimisi on soov edastada valijatele rohkem sõnumeid ja ma saan seda isegi aktsepteerida viimasel istungil enne valimisi, aga lepime kokku ikkagi nii, et peale valimisi me lähtume protseduurist. Ja kui tekib vajadus lisaminutiks, siis vähemalt ettekandja palub seda minutit, nagu seda tegi lugupeetud kolleeg Reformierakonna fraktsioonist Õnne Pillak.
Kõne - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aga ka mul on üks lühike kõne. Mul tekkis selline mõte, et viimasel istungil enne valimisi võiks sõnum olla maksimaalselt positiivne, kuna teadaolevalt siin saalis viibivad lugupeetud kolleegid, kes on ka täna Riigikogu koosseisus, aga kindlasti nende hulk suureneb ja tõenäoliselt suurem osa nendest jäävad ka siia saali. Ja on mõned asjad, mida me võiksime teha koos, ilma selleta, et midagi oleks vaja kellegi käest ära võtta, midagi keelata või lõpetada. Sellel nädalal on meie riigi, no võib öelda, kõige suurem püha - Vabariigi aastapäev - ja see toimub pühapäeval. Loomulikult riigipüha mõte ja sisu ei ole vaba päev, aga võiks ju olla sellel päeval ka vaba päev. Ja kui see langeb kokku pühapäevaga, siis järgmine päev võiks olla puhkepäev. Sellest on räägitud ka varem ja täna, ma arvan, see teema on jätkuvalt aktuaalne. Me võiksime koos toetada seda ideed. Ja tegelikult see nn kompenseerimine ei tähenda väga suurt ressursikulutamist, sest sel aastal see tähendaks ainult kaks päeva, järgmisel aastal see oleks ainult üks päev ja kahe aasta pärast see oleks võib-olla kolm päeva.
Aga kui vaadata statistikat, siis ma huviga leidsin, et Eesti inimene töötas 2017. aastal keskmiselt 1813 tundi aastas. Samas Taanis 1408, Soomes 1531, Rootsis 1453. Ja nagu me näeme, et meie inimene on päris töökas. Ja kui oleks 8 tundi vähem või isegi 24 tundi vähem, siis me jätkuvalt oleksime mitte isegi ainult keskel, vaid üle keskmiselt töökas rahvas.
Loomulikult seda teemat võiks arendada ja rääkida nendest pühadest, mida täiendavalt võiks kehtestada. Aga see on eraldi teema. Ehk siis, see võiks olla üks asi, mida erakonnad võiksid peale valimisi omavahel kokku leppida, aga ka ellu viia.
Veel üks kord. Ilusat vabariigi aastapäeva teile!
16:31 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE30 Innovatsioonikomisjoni koosseisu muutmine 1. OE30 Innovatsioonikomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aga alustame päevakorra arutamisega. Esimene päevakorrapunkt "Innovatsioonikomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab innovatsioonikomisjoni esimees Andres Kollist. Palun!
Ettekanne - Andres Kollist Andres Kollist
Aitäh! Lugupeetud volikogu, lugupeetud volikogu esimees! Vabariigi aastapäeva eel, ma arvan, on isamaalisus, patriotism, soliidsus, vastastikune lugupidamine ja tolerantsus siin saalis eriti kohased. Aga minu eelnõu on seotud kurva sündmusega - Jüri Pihli lahkumisega. Ja sellega seoses ma teen ettepaneku arvata innovatsioonikomisjoni koosseisu Erki Savisaare. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Selles küsimuses meil kaasettekannet ei ole. Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu. Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Innovatsioonikomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 56 poolt, vastu ei ole, 3 erapooletut, on otsus vastu võetud.
16:33 Päevakorra punkti alustamine - 2. OE38 Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine 2. OE38 Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 2 "Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab korra- ja tarbijakaitsekomisjoni esimees Rostislav Troškov. Palun!
Ettekanne - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 47 lõige 1 ja Tallinna põhimääruse § 31 lõige 9, teen ettepaneku kinnitada komisjoni liikmeks Aleksander Bessedin.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut, on otsus vastu võetud.
16:35 Päevakorra punkti alustamine - 3. OE37 Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine 3. OE37 Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 3 "Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine". Sõna ettekandeks saab keskkonnakomisjoni esimees Enno Tamm. Palun!
Ettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 47 lõige 1 ja Tallinna põhimääruse § 31 lõige 9 teen ettepaneku nimetada keskkonnakomisjoni liikmeks Elmar-Johannes Truu. Palun seda toetada! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, vastu, erapooletuid ei ole ... Vabandust! Häältega 54 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletu, on otsus vastu võetud!
16:36 Päevakorra punkti alustamine - 4. OE36 Rahvakohtunikukandidaatide valimine 4. OE36 Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Päevakorrapunkt number 4 "Rahvakohtunikukandidaatide valimine".
Ettekanne - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Head kolleegid, lugupeetud linnavolikogu! Teie ees on eelnõu, millega linnavolikogu valib Harju Maakohtule rahvakohtunikukandidaadid. Ja võib-olla seletan lähemalt selle otsuse eelnõu saamislugu ja valimise korda.
Vastavalt kohtute seaduse § 106 valib rahvakohtuniku kandidaadid linnavolikogu. Seadus sätestab tingimused, millistele peab kandidaat vastama. Selleks, et leida kandideerimiseks soovijaid, kuulutas linnavolikogu 24. jaanuaril Eesti Päevalehes, 4. veebruaril Pealinnas ja 28. jaanuaril Stolitsas välja rahvakohtuniku kandidaatide otsingu. Vastav kuulutus oli üleval ka Tallinna kodulehel ja linnavolikogu veebilehel. Soovija täitis vastava ankeedi ja kinnitas oma allkirjaga, et ta vastab kohtute seaduses kandidaadile esitatud nõuetele. Kokku laekus esitatud tähtajaks ehk siis 8. veebruariks 135 avaldust, millest tingimustele vastas 132. 3 avaldajat ei olnud Tallinna linna elanikud. Kantselei kontrollis kandidaatide vastavust seadusele: kas kandidaat on vanuses 25-st kuni 70 aastat vana; kas ta elukoht on olnud vähemalt aasta Tallinna linn; kas ta on süüdi mõistetud kuriteo eest ning kas ei esine teisi välistavaid asjaolusid. Kandidaatide nimed on kuvatud, nagu te näete, saali seinal. On üleval ka infosüsteemis ja seda saab seal näha. Ja valitud kandidaatide nimekiri esitatakse Harju Maakohtule. Rahvakohtuniku kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv rahvakohtunike nimetamise komisjon, mille koosseisu kinnitab kohtu esimees.
Tegemist on valimisprotseduuriga, seega tuleb kõigepealt kinnitada kandidaatide nimekiri. Ja enne kui ma panen hääletusele rahvakohtuniku kandidaatide nimekirja sulgemise, küsin igaks juhuks, et võib-olla tekkis valimisprotseduuri osas küsimusi? Ei ole tekkinud küsimusi. Nüüd panen hääletusele kandidaatide nimekirja sulgemise. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Kandidaatide nimekirja sulgemine Kandidaatide nimekirja sulgemine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on rahvakohtuniku kandidaatide nimekiri suletud.
Ja vastavalt seadusele on isiku valimised salajased. Tallinna põhimäärus annab meile võimaluse salajane hääletus läbi viia ka elektrooniliselt ja mul on ettepanek hääletada kogu nimekiri korraga. Loodan, et te toetate seda. Loodan, et keegi seda ettepanekut ei soovi ka hääletada! Nii! Aga siis asume lõpphääletuse juurde! Hääletamiseks on aega 20 sekundit. Hääletuspuldil saate kasutada "Poolt" ja "Vastu" klahve. Kas on tekkinud küsimusi? Ei ole. Aga kuulutan siis välja hääletuse! Palun!
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Salajane hääletus. Et te ei näe esialgu tulemust.
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Valimised Valimised
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ja häältega 52 poolt, vastu, era- ... jah, vastu ei ole, on rahvakohtunikukandidaadid valitud ja otsus vastu võetud!
16:42 Päevakorra punkti alustamine - 5. OE21 Osalemine Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmi URBACT III välisprojektis „Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine - On Board“, nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale 5. OE21 Osalemine Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmi URBACT III välisprojektis „Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine - On Board“, nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Päevakorrapunkt number 5 "Osalemine Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmi URBACT III välisprojektis „Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine - On Board“, nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Palun!
Ettekanne - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Lugupeetud volinikud! Palume siis teie nõusolekut anda Haridusameti juhile volitused allkirjastada leping, mis lubab Tallinnal osaleda URBACT III programmi välisprojektis "Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine - On Board“, mille eesmärk on toetada lapsi ja noori nende aktiivseks ja kaasatud ühiskonna liikmeks saamisel, suurendada nende ettevõtlikkust, pädevust ning luua selleks koos lahendusi kohalike omavalitsuste ametite, haridusasutuste, huvigruppide ja partnerite koostöövõrgustiku arendamise kaudu. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ma tänan!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja Irina Antonjuk. Palun!
Kaasettekanne - Irina Antonjuk Irina Antonjuk
Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid, linnavalitsuse liikmed! Haridus- ja kultuurikomisjon arutas antud päevakorrapunkti oma koosolekul 13. veebruaril ja komisjoni kõik liikmed, kes olid koosolekul, toetasid antud eelnõu esitatud kujul üksmeelselt - 6 poolt, ei olnud vastu- ega erapooletuid hääli. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu. Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Osalemine "Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmi URBACT III välisprojektis "Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine - On Board", nõustamine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 49 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletu, on otsus vastu võetud!
16:45 Päevakorra punkti alustamine - 6. OE20 Osalemine Interreg 2014-2020 Läänemere piirkonna programmi välisprojektis „LUCIA - Valgustades Läänemere regiooni - linnad edendavad säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamist“ ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale 6. OE20 Osalemine Interreg 2014-2020 Läänemere piirkonna programmi välisprojektis „LUCIA - Valgustades Läänemere regiooni - linnad edendavad säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamist“ ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 6 "Osalemine Interreg 2014-2020 Läänemere piirkonna programmi välisprojektis „LUCIA - Valgustades Läänemere regiooni - linnad edendavad säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamist“ ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. Palun!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees ja volikogu liikmed! Seda pikka ja lohisevat pealkirja ma kordama ei hakka. Volikogu esimees kandis selle ette. Ma pigem räägiksin veidi selle projekti sisust ja eesmärkidest.
Läänemere piirkonna linnavalgustuse projektide keskmes peab olema jätkusuutlik turvaliste ja meeldivate linnaruumide tagamine pimedal talveajal. Mõistagi linnavalgustust tähistatakse, nii tänavavalgustust kui ka kaunistusvalgustust ja sellega seotud infrastruktuuri. Linnavalgustus moodustab olulise osa linna energia tarbimisest. 70% energia tarbimisest on koondatud linna piirkondadesse. 60% sellest seostub linnavalgustusega. Viimased aastad on võetud siis kasutusele palju LED-valgusteid ja see on oluliselt vähendanud - eriti need LED-valgustid, mida saab teatud hämaral ajal juurde keerata või maha keerata -, energiasääst kuni 50%.
Nüüd, Tallinna linn osaleb projekti erinevates tööpakettides. Projekti raames kavandatavad tegevused on järgmised.
Tallinna vanalinna bastionivööndi parkide valgustuse teemaplaneeringu koostamine, mis käsitleb järgnevaid parke: Kanuti aed, Hirvepark, Lindamäe park, Toompark, Tornide väljak, Margareeta aed. Kanutipargi valgustuse projekti koostamine, pilootala Kanuti aed valgustuse rekonstrueerimine asendades 48 valgustit LED-valgustitega. Pilootala dekoratiivvalgustuse paigaldus ja pilootala investeeringute ehitusjärelevalve.
Need bastionivööndi pargid, neid hakati rajama juba XIX sajandil. Jaak Juske ei paranda mind, järelikult on õige. Ja tänapäeval kuulub sinna 11 parki, millest suurim on Toompark 9,2 ha-ga. Meie eesmärk on siis need pargid hästi valgustada, kutsuda inimesi sinna aega veetma. Me võiksime küsida nüüd siis Kanuti aiast, mikspärast Kanuti aed? Ilmselt me oleme sidunud selle projekti ka eelnevate sündmustega, mis seal juhtunud on. See on üks Kesklinna olulisemaid parke, kus noored armastavad aega veeta. Me tegime juba aasta alguses, eelmise aasta lõpus väikese installatsiooni erinevatest valgustustest - kes seal viibis või käis seda parki vaatamas, nägi seda - ja sellel projektil on ka partnereid. Partnerid on siis Hamburgi linn, Tallinna Tehnikaülikool, Soome Porvoo Linnavalitsus, Jurmalast kolleegid ja Riiast ja Taanist. Projekti kogumaksumus on 193 694, välistoetus on 164 640 ja omafinantseering on 29 054. See omafinantseering jaguneb siis 3 aasta peale ja projekti kestus on 2,5 aastat - 1. jaanuarist 2019 kuni 30. juunini 2021. Palun toetada seda! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Jaa, aitäh! Mul sihuke küsimus. Et kui ma vaatan seda projekti eelarvet, siis siin on 193 000, sellest töötasu 37 500. Et mille peale siis see ülejäänud raha kulub? Et kui palju selle raha eest saab siis n-ö reaalset asja, neid tulesid ja igasuguseid muid asju, ja kui palju siis kulub n-ö pehmete asjade, projektide ja kõige selle ... ?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Nagu ma ütlesin, Tallinna omafinantseering on siin 29 054 ja sellest töötasu ... mitte sellest, vaid kogusummast on siis töötasu nii suur.
Nüüd mida me saame selle asja eest? Ma nimetasin ka siin ... Me koostame teemaplaneeringu bastionivööndi parkidele ja reaalselt teeme siis niisuguse valgustusega, nagu me arvame, Kanutiaia. Ehk, ma ütlesin ka seda, et 48 LED-valgustit, ja siis päevane valgustus, mis sinna tuleb juurde, ja õhtune valgustus, no iluvalgustus, ütleme seal põõsastele, puudele jne. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab keskkonnakomisjoni esindaja Miroslav Berezovski. Palun!
Kaasettekanne - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Austatud volikogu esimees, kallid kolleegid! Härra abilinnapea esines väga põhjaliku, informatiivse ülevaatega. Analoogse info me saime ka komisjonis. Koosolekul osales 10 komisjoni liiget. Volikogu 11 liikmest 7 olid kohal. Seega komisjon oli otsustusvõimeline.
Ja me otsustasime seda eelnõud toetada 10 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud. Ja palun ka teie nõusolekut sellele! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on küsimus. Andres Kollist, palun! ... Sõnavõtt? Vabandust! Kas on küsimusi? Ei ole.
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised. Andres Kollist, palun!
Sõnavõtt - Andres Kollist Andres Kollist
Ma tahtsin öelda, et innovatsioonikomisjon on Tallinna valgustuse küsimust korduvalt arutanud ja uus hange on tulemas 2020. aastal ja on tegelikult, kui rääkida valgustusest üldisemalt, siis on väga oluline, et see tõesti linnale väga kallis ja väga oluline ala oleks edendatud nii, et me saaksime samal ajal uute, moodsate vahendite abil kokkuhoidu saavutada ja selle kokkuhoiu arvelt kvaliteeti tõsta ja innovaatilisi lahendusi juurde teha. Ja ma õhutaks siin mõtlema nii, et võiks olla julgust mõõdukaltki katsetada võib-olla julgema sõnaga öeldes, mõistlikul tasemel riskida ja neid innovaatilisi lahendusi tõesti ellu viia ja sealjuures seada sihiks, mitte esimeseks sihiks odavust, vaid seda, et meil oleks n-ö linnas mõnus ja ilus ja turvaline elada. Ja selles mõttes seda projekti, ma arvan, tasuks vägagi toetada. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Osalemine Interreg 2014-2020 Läänemere piirkonna välisprojektis „LUCIA - Valgustades Läänemere regiooni - linnad edendavad säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamist“ ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 52 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
16:54 Päevakorra punkti alustamine - 7. OE26 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, korrakaitseseaduse, ühistranspordiseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmiseks 7. OE26 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, korrakaitseseaduse, ühistranspordiseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmiseks
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 7 "Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, korrakaitseseaduse, ühistranspordiseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmiseks". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. Palun!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! See eelmine punkt tegelikult mõnes mõttes haakub selle punktiga, millest ma praegu rääkida tahan. Ma veel kordan härra Luudele täpsustuse, mõned täpsustused üle. Et investeeringuteks selles eelmises projektis oli 83 000. Pool läheb selle valgustuse asendamiseks selles pargis ja ülejäänud pool on iluvalgustus. Ja projekteerimine on 22 000 sellest. Aga see selleks.
Teie ees on siis eelnõu "Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, korrakaitseseaduse, ühistranspordiseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmiseks". Tegelikult on nimetatud eelnõu tegemisel võetud aluseks Siseministeeriumi poolt 2017. aastal koostatud samasisuline eelnõu. Paraku ei saanud varasem eelnõu Justiitsministeeriumi poolset kooskõlastust ning samuti kritiseeris samades asjades seda õiguskantsler Ülle Madise, kes tõi välja olulised puudused väljaõppe ja et puudub oma sisekontrollisüsteem. Nüüd 2 aastaga on need asjad oluliselt paranenud ja meil on julgus tulla välja uue seaduseelnõuga. Ja käesoleva eelnõu puhul ongi rõhuasetus teine. Ehk korrakaitseametnike väljaõppel ning eelnõus on toodud välja, millistel tingimustel on korrakaitseametnikul üldse õigus saada vahetu sunnierimeetmete kasutamisõigus. Munitsipaalpolitsei korrakaitseametnik peab läbima 170 akadeemilist tundi teooriat ja omama korrakaitseametniku kutsetunnistuse. Esimesed kutsetunnistused on juba välja antud - eelmise aasta lõpus vist oli see - munitsipaalpolitsei ametnikele. Võrdluseks võib tuua, et turvamehel on nõue, et vahetu sunni erimeetmete kasutamise õiguse saamiseks tuleb tal läbida 66 tundi ning abipolitseinikul 80 tundi teooriat. Ka päästetöötajatel on õigus kasutada vahetut sundi isikute osas, kes ei allu korraldustele. Näiteks põlevast majast lahkuda. Hetkel kehtiva õiguse kohaselt ei tohiks Mupo ametnik ka joobes inimest lumehangest püsti tõsta, kui viimane seda ei soovi, sest juba see oleks vahetu sunni kasutamine. Samuti ei ole õigust inimest välja viia või ära ajada varisemisohtlikust majast, samuti siis, kui näiteks kaubanduskeskusele on tehtud pommiähvardus ja kõige lähem patrull sellele on munitsipaalpolitsei, siis inimesed ei pea keskusest lahkuma, õigemini, nad ei pea alluma munitsipaalpolitsei korraldustele.
Tallinna linna korrakaitseüksusel, ametnikel on kohustused ka füüsiliste nõuete osas, millele nad peavad vastama. Neid töötatakse välja, kaardistatakse pidevalt, millised võimed on töötajatel. Ja seda kõike selleks, et ametnikud oleksid terved ning suudaks täita neile pandud ametiülesandeid.
Lisan veel, et eelnõus on vähendatud nõutavate õiguste hulka võrreldes eelmise eelnõuga. Ning näiteks ei taotle eelnõu ka ... munitsipaalpolitsei narkootiliste ainete tarvitamise või sellest põhjustatud joobeseisundi tuvastamiseks, valdusse sisenemise ja läbivaatuse, eluruumi läbivaatuse õigust.
Üks suuremaid probleemikohti oli siis tol ajal ka puudu sisekontrolli süsteem. Hetkel on Munitsipaalpolitsei Ametis olemas sisekontrolli peaspetsialist, kes on pikaajalise staaži ja menetluspädevusega politseiametnik ning oskab kaardistada ja jälgida kõiki ametnikud ... et kõik ametnikud käituksid nõuetekohaselt. Siinjuures tahan vahemärkusena öelda, et 58% ametnikest on julgeolekualase haridusega. Nendel on siis kas politseiline-, korrektsiooni- või päästeharidus.
Eelmisel volikogul esines siin politseiprefekt. Ja ma sain tema jutust aru, et ta toetab kahel käel seda, et Munitsipaalpolitsei Amet saaks täiendavaid õigusi juurde, siis saaks politsei kasutada oma ressurssi efektiivsemalt; neid on kaasata võimalik siis erinevatele rahvusvahelistele suurüritustele, mis toimuvad Tallinnas. Ja politsei ei pea iga pisirikkumise puhul ennast ajaressurssi ... enda ajaressurssi kulutama.
Nii et kutsun üles teid toetama seda eelnõu! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Selline ettepanek. Kui see läbi läheb ju puudutab kõiki kohalikke omavalitsusi, et kes siis omale sellised korrakaitseüksused loovad, et kas nii olulist eelnõud või ettepanekut on ka ühiselt arutatud teiste kohalike omavalitsustega? Eelkõige siis vastavates alaliitudes. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Kui Te lubate, kui volikogu esimees lubab, ma annaksin siin sõna Munitsipaalpolitsei Ameti juhatajale, kes igapäevaselt suhtleb teiste piirkondade, teiste valdadega, nii et ta võib-olla täpsustab seda vastust. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa, palun!
Sõnavõtt - Aivar Toompere Aivar Toompere
Aitäh! Austatud volikogu liikmed! Jah, see eelmine eelnõu, mis praegult on kuhugi seisma jäänud, oli kooskõlastatud ka Omavalitsuste Liidus ja täna on paljudes omavalitsustes juba sellised korrakaitseüksused olemas. On küll erinevate nimede all. Munitsipaalpolitsei nime all on ta ainult Tallinnas. Tartus on ta pea 30-inimeseline ja on menetlusteenistus. Ida-Virumaal on, Pärnumaal on ja nad on tegelikult kõik huvitatud sellest, et neil seda pädevust ja õigusi laiendatakse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Mul sihuke küsimus, et eelkõige selles osas, et kuidas siis nagu järelevalve on tagatud, et noh, näiteks siis liigselt ei kasutata mingit jõudu või mingeid vahendeid või kedagi kuskil käerauaga radika külge ei panda või midagi sellist? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ma tänan! Härra Luude, ma saan aru, et Te olete nagu kriminaalromaane lugenud, kuidas käeraudades inimesed seisid radiaatorite küljes. Aga see oli omal ajal. Aga täna on ju see kõik seaduse järgi tagatud - järelevalve. Ma alustan kas või sellest sisekontrollist, eks ole, mis on kõige madalam järelevalveorgan sisuliselt. Ja see juba edasi läheb riiklikuks järelevalveorganiks. Nii et selles osas ma küll nüüd väga ei muretseks. Eks nii ühes kui teises kohas on seadustest üleastumisi ja kõik need asjad on lahendatud olgu see siis mingi karistusega või siis isegi kriminaalkorras vastutusele võetud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Hea abilinnapea! Et mul kolleeg võttis siin pool küsimust ära, aga ma küsiks siiski. Et ütleme, kui toimubki näiteks volituste, või ülereageerimine või midagi niisugust, et kes seda rikkumist hakkab menetlema, kas Mupo ise või on see, et läheb suuremale ringile? Aitäh Teile!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Kõik oleneb rikkumise suurusest ja astmest. Nagu ma ütlesin, esimene aste kindlasti, mis on, noh, väiksemad üleastumised, võib-olla käitumishäired munitsipaalpolitsei või selle korrakaitseametniku poolt, seda käsitleb sisekontroll ja pärast juba see läheb uurimisorganite pädevusse. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Aitäh, hea volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Meenutan aega, kui härra Savisaar oli veel linnapea, siis kasutati seda korrakaitseüksust ka tema turvamiseks. Kas see ei ole mitte võimuliialdus Teie meelest?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ma väga vabandan, aga ma ei mäleta seda, et tema turvamiseks oleks kasutatud seda. Võib-olla see oli nii, aga ma ei oska sellele küsimusele küll vastata. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh, härra esimees! Hea abilinnapea! Te rääkisite erivahendite kasutamise väljaõppest ja koolitusest. Et kes teoreetiliselt hakkaks neid teie võitlejaid koolitama ja kas nad ise ka hindavad seda koolitust? Või kelle kehtestatud standardid on teil kasutusel? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ma ei kasutaks Munitsipaalpolitsei töötajate suhtes "võitlejad". Et nad on pigem ikkagi nagu avaliku korra tagajad mitte võitlejad. Võib-olla muus organisatsioonis on võitlejad, ma ei tea.
Kes tagab väljaõppe? Väljaõpe täna, esimesed nagu ma ütlesin, munitsipaalpolitseinikud said juba kutsetunnistuse. Need andis välja Sisekaitseakadeemia. Nii et õppeprotsessiga on kõik korras. ... Ja mis see teine pool oli küsimusest? ... Saite aru? Jah? Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Anto Liivat, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud abilinnapea! Kui suur võiks olla täiendav munitsipaalpolitsei rahastamise vajadus selleks, et inimestel oleksid oma töö tegemiseks tarvilikud vahendid, teadmised ja oskused?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Mis puutub teadmistesse ja oskustesse, siis kahtlemata meil selleks on ressurss eraldatud, sest tänagi saavad täiendõpet munitsipaalpolitseinikud, saavad, nagu ma ütlesin, kutsetunnistused koostöös Sisekaitseakadeemia ehk Eesti riigiga. Mis puudutab muid ressursse, kui me võtame siia, noh, ma ei oskagi öelda, need on ... see ressurss on suhteliselt väike, kui me räägime mingitest kinnipidamisvahenditest või nendest. See ressurss ei ole suur. Ma vist unustasin tegelikult ütlemata, et munitsipaalpolitsei endale relvi ei nõua. Munitsipaalpolitsei relvi ei nõua, seda vajadust ei ole, aga kindlasti sellised vahendid, millega ennast kaitsta või linnakodanikke kaitsta, peavad olema. Ehk võivad olla käeraud, võib olla gaasivahendid jne. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Riina Solman, teine küsimus. Palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Hea volikogu esimees, lugupeetud abilinnapea! Veel möödunud aastal me näeme, et poole aasta jooksul on menetletud vähemalt ühte suuremat korruptsioonijuhtumit, Tallinna linnasüsteemi juhtidepoolset. Miks me peaksime usaldama nüüd seda korrakaitseüksust, kes tahab saada sunniõigust endale juurde?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! See on hea küsimus, aga ma ei näe siin probleemi. Tähendab selles mõttes ma ei näe probleemi, et mis ... Te mõtlete ... Kui Te mõtlete TLT-d ja mõtlete Munitsipaalpolitseid, siis need on täiesti erinevad ettevõtted. Üks on linna aktsiaselts ja teine on hoopis linna amet. Nii et need on täiesti erinevad asjad. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, teine küsimus. Palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Võib-olla ma ei märganud, aga võib-olla selgitaksite üle, et kuidas siis selles valdkonnas nende korrakaitseametnike väljaõpe reaalselt välja näeb? Et kas see toimub asutusesiseselt? On see koostöös Sisekaitseakadeemiaga, politseikooliga. Et kus siis see oskusteave tuleb? Või hakkate põlve otsas siin linnavalitsuse majas neid võtteid õpetama?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Et ega siin on mehi saalis, kes võivad ka võtteid õpetada. Ma ei kahtlegi selles. Aga tegelikult see väljaõpe ... Nagu ma ütlesin, väga laias laastus turvatöötaja ... või munitsipaaltöötaja selle kõrgema kvalifikatsiooni annab Sisekaitseakadeemia ehk riiklik asutus.
Nüüd ma palun härra Toomperel täpselt siis selgitada, kuidas see õppe-level'id käivad. Igal juhul kordan veel, härra Pärna, üle, et see on 170 akadeemilist tundi. Võrdluseks turvamehega, kellel on suuremad õigused, on 66 tundi. Nii! Aga härra Toompere valgustab täpsemalt seda haridust.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, palun!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Kui tohib.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa, palun, härra Toompere!
Sõnavõtt - Aivar Toompere Aivar Toompere
Aitäh! Head volinikud! Õpe on hästi põhjalik ja seda õpet annab tõesti Sisekaitseakadeemia, kes võitis hanke. Õppeprogramm on Kutsekoja poolt kinnitatud. Ja kes selle õppe läbivad ja eksamid edukalt sooritavad, saavad ka kutsetunnistuse ... ja V korrakaitseametniku kutsetunnistuse. On V ja VI tase. Täna meie ametnikest 18 tükki on omandanud V taseme ja VI taset saavad ainult need omandada, kellel on eelnevalt olemas kõrgharidus.
Aga nagu abilinnapea eelnevalt märkis, siis meie ametnikest üle poole omavad juba politseilist või sisejulgeolekualast ettevalmist. Nii et nad on tegelikult täna juba pädevad seda tööd kõik tegema. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea volikogu esimees! Hea ettekandja! Et ma saan aru, et see tung on liikuda politseiliste volituste poole. Minu isiklik arvamus on, et Eesti riigis on üks politsei ja politsei peakski politsei ülesandeid täitma. Et kõik muu on natuke kõrvaline tegevus. Aga see selleks, see on ettepanek järgmisele valitsusele.
Et mul on küsimus. Kuidas on selle Mupo erakondliku kuuluvusega? Et kui päris politseis erapooletuse tagamiseks politseiametnikud ei kuulu kuhugi erakonda, siis Mupos oli omal ajal päris palju keskerakondlasi, ilmselt ka muid. Kuidas täna on see seis?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ma kõigi Mupo töötajate kohta, keda on üle 100, ei oska öelda, aga ma võin öelda, näiteks härra Toompere on erakonnata. Kui see rahuldab Teid.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Urmas Reitelmann, teine küsimus. Palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Aitäh! Hea abilinnapea! Tavaline turvamees ei ole just eriti, noh ütleme nii, et turvatunnet sisaldav, ja tõsisemate konfliktide korral on alati abi päris politseist. Ma saan aru, et on tore, kui on igasuguseid akadeemilisi tunde võetud, aga kas teil on sätestatud ka mingisugused füüsilised parameetrid, mingid iga-aastased testid ja katsed, mida inimesed peavad läbima? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ma alustan sellest, et 58% ametnikest ehk 110 töötajast üle 60 on juba julgeolekualase haridusega. Et siin ei ole nagu eriti vaja nagu pingutada nende õpetamisega. Jah, täiendõpe loomulikult tuleb, eks ole, aga esmast õpet nendele vaja anda ei ole.
Tahan juhtida tähelepanu sellele veel, teile teadmiseks, et turvamees võib ainult oma territooriumil kasutada füüsilist jõudu ja füüsilisi vahendeid, et kinni pidada kedagi. Abipolitseiniku 80 tunniga on hoopis tunduvalt suuremad volitused, peaaegu samad nagu politseinikul, ainuke asi, ta peab politseiga koos töötama. Ta võib isegi relva kasutada.
Et mis puudutab nüüd füüsiliselt, nagu ma siin ka nimetasin, on füüsilised nõuded esitatud nendele politseiametnikele. Peale seda, kui nad saavad ka, nagu härra Toompere ütles, 18 on saanud V kategooria ja teised on siin, enamus võivad ka juba VI-ndale kandideerida, siis seal on ka kõik arvestused, koolitused, vastavalt programmile on nad läbinud. Nii et siin nagu ei saa üldse mingisugust tagasiasja öelda. Veel tahan öelda seda, et Tallinnas on iga päev tööl üle 100 munitsipaalpolitseiniku.
Nagu te teate, abipolitseinikud on väga vahvad, ainult nad on abipolitseinikud ja teevad tööd vabal tahtel, vabal ajal, kui nad tahavad seda teha. Neid sundida keegi ei saa. Aga arvestage sellega, et kui 110 inimest on ikkagi tänavatel rohkem, siis politseil on tunduvalt kergem igasuguseid üritusi turvata, igasuguseid üritusi kaitsta ja mis iganes veel. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Kui meie ees siin esines Tallinna prefekt, siis ta tegelikult natukene võttis ta mõtlema küsimus, et kas ta eelistaks koostööd Mupoga või abipolitseinikega. Ma küsin Teilt ka võib-olla samas kontekstis, et kui meil on päris hästi juba välja arendamisel abipolitseinike struktuur, kes saabki need n-ö puudujäävad osad politseisüsteemis täita, et milleks meile veel Mupo? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Tänan küsimuse eest! Ma just nagu seda ka praegu ütlesin, et abipolitseinik on ainult politseinik vabal ajal. Siis, kui ta soovib seda teha, siis ta tuleb. Aga Munitsipaalpolitsei on kogu aeg meil olemas linnas ja teda saab alati kasutada, kui tal on vastavad volitused. Mitte et ta ei pea joodiku kõrval seisma lumehanges ja ootama politseid. See võtab ju topeltressursi. Ma saan aru, te olete kõik ju targad inimesed. 1+1 on 2, eks ole. 1+1 ei ole 1. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Kallas, teine küsimus. Palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Härra esimees! Lugupeetud abilinnapea! Et mul selline küsimus. Et ütleme, kui Mupo ametnik nüüd paneb kellelgi käed raudu, kes seda nagu menetlema hakkab? Või oodatakse ikkagi politsei saabumist ja politsei menetleb asja edasi? Või on ta nagu vahelüli Mupol, tuleb siis, kui ta nüüd nii palju õigusi on saanud juurde? Aitäh teile!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Küsige nüüd see küsimus ära, mida kogu aeg küsitakse, et kas hakkame nüüd "jänestel" panema käsi raudu. Küsige julgelt! Ma vastan teile. Tähendab, "jänes" ... Mina ütlen niimoodi. Jänes las jookseb. Jooksku nii kiiresti kui tahab! Aga vot kui jänes muutub lõviks, vot siis on vaja tal käed raudu panna.
Küsimus jätkub - Mart Kallas Mart Kallas
Tekstilõigule pole sisestatud teksti
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Kuidas?
Küsimus jätkub - Mart Kallas Mart Kallas
Kas siis tuleb politsei või Mupo ....
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ja kui te annate Mupole õiguse ta toimetada see politseiosakonda, kui vaja, kui ta on sooritanud sellise teo, mida on vaja politseil uurida, siis loomulikult Mupo viib ta ka politseisse. Ta ei pea enam ootama seal seda politseiautot, millal ta tuleb kuskil tunni pärast. On ju?
Küsimus jätkub - Mart Kallas Mart Kallas
....
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Oleneb teost. Mupol on ju ees nimekiri, mida ta menetleb. Mis see tähendab, käed raudu ei ole omaette menetlus. Ennem peab eelnema tegu ja siis alles on tagajärg.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kuulge! Aga tegelikult Teil on ka teiseks küsimuseks õigus.
Küsimus jätkub - Mart Kallas Mart Kallas
....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsitud? Kas on veel küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab korra- ja tarbijakaitsekomisjoni esindaja Toivo Tootsen. Palun!
Kaasettekanne - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh, lugupeetud esimees! Austatud kolleegid! Korra- ja tarbijakaitsekomisjon arutas antud eelnõu oma 20. veebruari koosolekul. Ettekande tegi Tallinna korrakaitseüksuse jurist Veronika Ehrenbusch ja see ettekanne oli väga põhjalik. Aga komisjoni liikmetel oli ka üsna palju küsimusi. Paljud nendest kattusid nendega, mida siin saalis esitati. Mõned küsimused, mida siin ei kuulnud, aga saalis ... või komisjonis esitati, oli näiteks üks selline, et kui palju Mupo menetluses on väärteomenetlusi. Ja selgus, et aastas umbes 24 000. See on üsna suur arv.
Taheti teada, kuidas on õiguslikult reguleeritud meie Mupoga analoogse Riia korrakaitseüksuse tegevus. Saime teada, et seal on korrakaitseüksuse liikmetel samad õigused nagu politseinikel. Välja arvatud see, et nad ei menetle kriminaalasju. Küsiti ka koolituse kohta, aga siin saite sellele hea vastuse juba. Ja küsiti ka, et kui kaua on tulnud vahel oodata politsei tulekut. Ja saime teada, et kord tuli politsei alles 2 ja poole tunni pärast. Alles siis sai joobnud isiku toimetada kainestusmajja.
Komisjon kiitis eelnõu heaks esitatud kujul konsensuslikult: 15 liiget oli poolt, vastu, erapooletuid ei olnud. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, korrakaitseseaduse, ühistranspordiseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmiseks". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 44 poolt, 6 vastu, 1 erapooletu, on otsus vastu võetud.
Head kolleegid! Mul on selline info teile, et kell 6 II korrusel toimub Vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtt. Ehk siis on kaetud ka laud. ja ma arvan, et me võiksime kella 6-ni töötada nii palju kui jõuame ja siis kell 6 palun teid kõiki II korrusele vastuvõtule.
17:16 Päevakorra punkti alustamine - 8. ME35 Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine 8. ME35 Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Järgmine päevakorrapunkt number 8 "Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud linnavolikogu esimees, austatud linnavolikogu liikmed! Antud strateegia käsitleb siis perioodi kuni aastani 2035. Selle strateegiaga Tallinna linn ei võta endale uusi kohustusi. Strateegia mõte on siis tugevdada omavalitsuste koostööd ning väljendada ühiseid ootusi riigile. Selle strateegia üks tähtis osa on kindlasti ka see, et sellest strateegiast tulenevalt saavad teised omavalitsused ja Tallinna linn ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Üks hetk, palun! Kolleegid, kui teil on midagi arutada omavahel, palun seda teha väljaspool saali! Palun!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Üks väga oluline selle strateegia juures on kindlasti ka see, et sellest lähtuvalt saavad tulevikus nii Tallinna linn kui ka teised Harjumaa omavalitsused teha erinevaid projekte, kasutades selleks mitte ainult oma maksumaksjate raha, vaid kaasates selleks ka erinevaid Euroopa Liidu vahendeid. Nii et, see strateegia ei puuduta ainult Tallinna linna, vaid on suunatud Harjumaa teistele omavalitsustele samuti. Ja palun teid nimetatud eelnõud toetada! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov. Palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Rahanduskomisjon menetles antud eelnõu ja hääletustulemusega 9 poolt, vastu ei oldud, 1 erapooletu, otsustati toetada eelnõu esitatud kujul. Tänan!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 46 poolt, vastu ei ole, 3 erapooletu, on otsus vastu võetud!
17:19 Päevakorra punkti alustamine - 9. OE9 Pärnu mnt 328 ja 328a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas 9. OE9 Pärnu mnt 328 ja 328a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 9 "Pärnu mnt 328 ja 328a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan Teid, austatud volikogu esimees! Lugupeetud volinikud! See planeering on teie ees seepärast, et ta on üldplaneeringut muutev. Nimelt soovib praegune arendaja Merko Ehitus rajada sinna aadressile 31 korteriga elamu. Samas on üldplaneeringu kohaselt tegu segahoonestusalaga. Kõik normatiivid on täidetud nii parkimise kui haljastuse osas. Ja palun teil eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andres Koldre. Palun!
Kaasettekanne - Andres Koldre Andres Koldre
Jah, aitäh! Austatud esimees, lugupeetud kolleegid! 12. veebruaril toimunud istungil linnamajanduskomisjonil oli see viimane punkt. Ja tulemustega 7 poolt, 1 vastu, otsustati toetada antud eelnõu.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Jaa, aitäh! Hea kaasettekandja! Kas Te oskate mulle öelda, millal selle detailplaneeringu kehtestamise avaldus sisse anti, taotlus? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Jaa, aitäh küsimuse eest! Avaldus oli antud Merko poolt, ja kohe ma vaatan eelnõust, 9. veebruaril 2016. Kui ma ei eksi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kaasettekandja juba läks ära. Avan läbirääkimised! Kas keegi .... Kaasettekandja juba läks ära. Avan läbirääkimised, kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Pärnu mnt 328 ja 328a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 45 poolt, 5 vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:22 Päevakorra punkti alustamine - 10. OE10 Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 otsusega nr 96 kehtestatud Tartu mnt 63 ning Laulupeo tn 6 ja 8 kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 10. OE10 Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 otsusega nr 96 kehtestatud Tartu mnt 63 ning Laulupeo tn 6 ja 8 kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 10 "Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 otsusega nr 96 kehtestatud Tartu mnt 63 ning Laulupeo tn 6 ja 8 kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud linnavolikogu esimees, lugupeetud linnavolinikud! Tegu on siis olukorraga, kus omanik soovib kehtestada detailplaneeringut ... soovib osaliselt kehtetuks tunnistada detailplaneeringut seoses oma sooviga krunti jagada. Nii et see on maakorralduslik oma loomult. Ja kuna tema plaanidega seoses antud detailplaneering ei võimalda seda krundijaotamist teha, siis antud eelnõu ongi teie ees. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Urmas Reitelmann, palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Jaa, aitäh! Härra abilinnapea! Taas kord küsimus. Et kui pikalt seda taotlust on menetletud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
See taotlus on sisse antud 20 märts 2018.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Enno Tamm. Palun!
Kaasettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Linnamajanduskomisjon arutas siis nimetatud küsimust oma 12. veebruari koosolekul ja otsustas hääletamistulemustega 7 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun seda toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Urmas Reitelmann, teine küsimus. Palun!
Küsimus - Urmas Reitelmann Urmas Reitelmann
Jaa, aitäh! Hea kaasettekandja! Kas nimetatud detailplaneeringust huvitatud isik on teinud ka mingisuguseid annetusi Mittetulundusühingule Eesti Keskerakond? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Minule teadaolevalt ei ole huvitatud isik teinud ühelegi erakonnale annetusi. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu. Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 otsusega nr 96 kehtestatud Tartu mnt 63 ning Laulupeo tn 6 ja 8 kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 47 poolt, vastu ei ole, 4 erapooletu, on otsus vastu võetud.
17:26 Päevakorra punkti alustamine - 11. OE16 Kesklinna linnaosa üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine 11. OE16 Kesklinna linnaosa üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 11 "Kesklinna linnaosa üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan Teid, lugupeetud linnavolikogu esimees! Austatud linnavolinikud! Tegu on siis Kesklinna üldplaneeringu algatamisega ja sellega muudetakse kehtetuks tasapisi ka Tallinna üldplaneering. Nimelt enamusel linnaosadest on juba täna üldplaneeringud kinnitatud. Samas on menetluses nii Nõmme kui Põhja-Tallinna üldplaneeringud ning nendele nüüdsest lisandub ka Kesklinna puudutav osa. Sellega tegelikult Tallinna linn läheb oma üldplaneeringutelt, Tallinna üldplaneeringult üle linnaosade üldplaneeringutele, mis on kindlasti oluline nii ühelt poolt selles osas, et toimub n-ö planeerimisprotsessi kaasajastamine, teiselt poolt oluline selles osas, et linnaosapõhine planeering on kindlasti täpsem ja tegelikult päeva lõpuks menetlust kiirendavam. Palun teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Enno Tamm. Palun!
Kaasettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Linnamajanduskomisjon arutas siis Kesklinna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilisi hindamise algatamist oma 12. veebruari koosolekul. Ja otsustas hääletamistulemustega 8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun seda toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Kesklinna linnaosa üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 51 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:29 Päevakorra punkti alustamine - 12. OE17 Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 1998 otsusega nr 29 kehtestatud Kose tee 15-19 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 12. OE17 Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 1998 otsusega nr 29 kehtestatud Kose tee 15-19 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 12 "Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 1998 otsusega nr 29 kehtestatud Kose tee 15-19 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud linnavolikogu esimees, lugupeetud linnavolinikud! Tegu on siis olukorraga, kus suuremalt jaolt on see detailplaneering teostatud, samas ühe krundi osas on kinnistu omanikul tekkinud soov maja mõnevõrra nihutada ja suurendada ka täisehituse protsenti kuni üldplaneeringus lubatuni. Nimelt tegu on üksikelamuga ja vahepeal on sellel krundil kõrghaljastus tugevalt kasvanud ja selleks tegelikult, et säilitada seda kõrghaljastust, on omanik ise teinud avalduse, et võimaldataks temal seda maja pisut nihutada. Palun teil eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Miroslav Berezovski. Palun!
Kaasettekanne - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Austatud volikogu esimees, kallid kolleegid! 12. veebruar linnamajanduskomisjonis oli see detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine menetluses. Kohal 8 komisjoni liiget, volikogu liikmetest 13-st 6 ja häälteenamusega 7 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei olnud. Palume toetada seda eelnõud!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 1998 otsusega nr 29 kehtestatud Kose tee 15-19 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 48 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!
17:31 Päevakorra punkti alustamine - 13. OE22 Männiku tee 96g kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Nõmme linnaosas 13. OE22 Männiku tee 96g kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Nõmme linnaosas
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 13 "Männiku tee 96g kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Nõmme linnaosas". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan, austatud linnavolikogu esimees! Lugupeetud linnavolinikud! Tegu on siis Tallinna üldplaneeringu kohase ettevõtluse ja segahoonestuse alaga, mida soovitatakse muuta ala piires korruselamute alaks. Nõmme koostatavale üldplaneeringule lahendus vastab. Ja kokku tuleks alale 36 korterit ja parkimine vastavalt keldrikorrusele. Arendajaks on Osaühing Raunopol Kinnisvara. Ja taotlus on esitatud 18. aprillil 2018.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimus. Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Jaa, aitäh! Hea ettekandja! Mul on selline küsimus. Et kas Teile teadaolevalt on selle detailplaneeringuga seotud n-ö mingi lõplik kasusaaja toetanud mõnda poliitilist organisatsiooni või mingil muul viisil mõjutanud selle detailplaneeringu läbiviijaid, selleks et saada endale positiivset otsust? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Kuna antud juhul algatamine on volikogu pädevuses, siis tegelikult see küsimus on adresseeritud Teile endale. Kui Te otsustate, et see tuleks algatada, siis Te võite endale küsimuse esitada, kas Te olete saanud oma erakonnale selle poolt mingit annetust või mitte.
Aga kui nüüd tõsiselt rääkida, siis meie jaoks on tegu juriidilise isikuga ja juriidilise isiku puhul on annetused erakondadele esiteks keelatud.
Teiseks, see seos, millel põhinevad tegelikult Teie küsimused ja mis tulenes eelmisel volikogul vastu võetud otsusest, kus üks ajakirjandusväljaanne kirjutas, et see olevat kuidagimoodi seotud, siis see otsus ei ole mitte kuidagi olnud seotud mitte ühegi erakonnaga. Nimelt, toonane otsus oli nelja eraldi krundi sisuliselt kokkuliitmine ühe arendaja poolt. Ja sellised küsimused üleüldiselt, ma arvan, et ei siin saalis, ei linnavalitsuses ei ole põhjendatud ei täna ega homme.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andres Koldre. Palun!
Kaasettekanne - Andres Koldre Andres Koldre
Ma tänan! Linnamajanduskomisjoni istung samal kuupäeval 12 veebruar. Tulemused 7 poolt, 1 vastu, otsustatud antud eelnõu toetada antud kujul. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andres Koldre Andres Koldre
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Männiku tee 96g kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Nõmme linnaosas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 45 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletu, on otsus vastu võetud.
17:35 Päevakorra punkti alustamine - 14. OE23 Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 1997 otsuse nr 187 punktiga 1 kehtestatud Loigu 36 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 14. OE23 Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 1997 otsuse nr 187 punktiga 1 kehtestatud Loigu 36 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 14 "Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 1997 otsuse nr 187 punktiga 1 kehtestatud Loigu 36 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh, austatud volikogu esimees! Lugupeetud volinikud! Tegu on siis olukorraga, kus Parve 11 kinnistu omanik soovib seaduslikul alusel püstitada oma hoone juurde abihoone. Selleks, et seda teha, tuleks see detailplaneering tühistada ning olemasolev kehtiv üldplaneering võimaldab kinnistule nii põhihoone kui abihoone rajamise. Palun teil eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Miroslav Berezovski. Palun!
Kaasettekanne - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Aitäh! Austatud volikogu esimees, kallid kolleegid! Nagu härra abilinnapea ütles, puht detailne teema ainult. 12 veebruar komisjon arutas seda, 13-st volikogu liikmest 6 olid kohal ja hääletustulemustega 7 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei olnud. Palun sellele toetust! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised.
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 1997. aasta otsuse nr 187 punktiga 1 kehtestatud Loigu 36 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 46 poolt, vastu ei ole, 3 erapooletu, on otsus vastu võetud!
17:38 Päevakorra punkti alustamine - 15. OE24 Tallinna Linnavolikogu 20. mai 1999 otsusega nr 116 kehtestatud Pärnamäe tee ja Kupra tee vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 15. OE24 Tallinna Linnavolikogu 20. mai 1999 otsusega nr 116 kehtestatud Pärnamäe tee ja Kupra tee vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 15 "Tallinna Linnavolikogu 20. mai 1999 otsusega nr 116 kehtestatud Pärnamäe tee ja Kupra tee vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan Teid, lugupeetud linnavolikogu esimees! Austatud volinikud! Tegu on siis analoogne eelmise eelnõuga, mis on analoogne eelmisega. Nimelt, samuti kinnistu omanik soovib detailplaneeringut osaliselt kehtetuks tunnistada, sest detailplaneering ei võimalda abihoone rajamist. Samas üldplaneering, juhul kui detailplaneering on tühistatud, võimaldaks seda teha. Palun teil eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Miroslav Berezovski. Palun!
Kaasettekanne - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Jah, aitäh! Volikogu esimees, kallid kolleegid! 12 veebruar komisjon arutas seda küsimust. Volikogu liikmetest 6 olid kohal; otsustusvõimeline. Ja hääletustulemustega 7 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei olnud, toetasime seda eelnõud. Palun ka teie toetust! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Ma loen siit materjalist, et ... või selle muudatuse aluseks või põhjuseks on siis ebaseaduslikult püstitatud abihoone. Et kas komisjoni istungil oli ka juttu sellest, et võib-olla see abihoone tuleks siis hoopis kõrvaldada, mitte teda seadustada?
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Jah, aitäh küsimuse eest! Kehtiv detailplaneering oma ehitusaluse pinnaga krundi kohta on palju väiksema lubatud ruutmeetritega, kui seda lubab üldplaneering. Ja kui osaliselt nüüd detailplaneering kehtetuks tunnistada, siis sellele laieneb üldplaneeringu ehitusõigus. Läbi uute projekteerimise tehniliste tingimuste on võimalik seda abihoonet seadustada.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 20. mai 1999. aasta otsusega nr 116 kehtestatud Pärnamäe tee ja Kupra tee vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 46 poolt, 1 vastu, 4 erapooletu, on otsus vastu võetud.
17:41 Päevakorra punkti alustamine - 16. OE25 Tallinna Linnavolikogu 3. oktoobri 2002 otsusega nr 387 kehtestatud Lepiku tee 25, 25a ja sellega külgneva ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 16. OE25 Tallinna Linnavolikogu 3. oktoobri 2002 otsusega nr 387 kehtestatud Lepiku tee 25, 25a ja sellega külgneva ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 16 Viimane päevakorrapunkt. "Tallinna Linnavolikogu 3. oktoobri 2002 otsusega nr 387 kehtestatud Lepiku tee 25, 25a ja sellega külgneva ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan, austatud volikogu esimees! Lugupeetud volikogu liikmed! Tegu on siis kahe kinnistu omaniku kokkuleppel avaldusega, millega soovitakse viia vastavusse tegeliku olukorraga kinnistu piire. Nimelt pärast detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist on võimalik nihutada krundi piire vastavalt tegelikkuses kasutatavale krundipiirile, mida ka omanikud soovivad. Palun teil nimetatud eelnõud toetada!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Miroslav Berezovski. Palun!
Kaasettekanne - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Aitäh! Volikogu esimees, kallid kolleegid! 12 veebruar oli see küsimus arutelul linnamajanduskomisjonis. Volikogu liikmete 13-st olid kohal 6, otsustusvõimeline, ja siis hääletustulemustega 7 poolt, 1 vastu ja erapooletuid ei olnud, toetasime seda eelnõud. Palun ka teie toetust! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Miroslav Berezovski Miroslav Berezovski
Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 3. oktoobri 2002. aasta otsusega nr 387 kehtestatud Lepiku tee 25, 25a ja sellega külgneva ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus - Avalik: Eelnõu lõpphääletus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 48 poolt, vastu ei ole, 3 erapooletu, on otsus vastu võetud!
Nii! Nüüd on päevakorrapunktid läbi arutatud! Annan teada, et järgmine linnavolikogu istung toimub 7. märtsil. Ja kuulutan istungi lõppenuks! Soovin edu valimistel!
17:45 Istungi lõpp