Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 11.04.2019  
Istungi number: 7  
Istungi aeg: 16:00 - 17:25  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-11.04.2019.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
15:58 Istungi algus
Juhataja saabus - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud linnavolikogu! Alustame tänase istungiga!
Kõigepealt teavitan teid muudatustest linnavolikogu koosseisus. Linna valimiskomisjoni 8. aprilli otsusega number 11 taastati Taavi Aasa volitused linnavolikogu liikmena alates 8. aprillist ja lõppesid Igor Kravtšenko volitused; taastati Tõnis Mölderi volitused linnavolikogu liikmena alates 8. aprillist ja lõppesid Miroslav Berezovski volitused; taastati Raimond Kaljulaidi volitused linnavolikogu liikmena alates 8. aprillist ning lõpetati Anna Krõlova volitused; taastati Marek Jürgensoni volitused linnavolikogu liikmena alates 8. aprillist ja lõppesid Inga Rumjantseva volitused; pikendati Viktor Vassiljevi volituste peatumist Riigikogu liikme volituste ajaks ning Maria Jufereva-Skuratovski volituste peatumist kuni 31. augustini.
Keskerakonna fraktsiooni 11. aprilli otsusega võeti Taavi Aas, Tõnis Mölder ja Marek Jürgenson fraktsiooni liikmeks.
Nüüd palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda kuni 5-minutilise avaldusega peale päevakorra ammendumist. Ei ole.
Asume siis tänase päevakorra juurde! Tänases päevakorra projektis on meil üks päevakorrapunkt. Kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra osas? Ei ole.
Tallinna Linnavolikogu liige - Kristen Michal Kristen Michal
Protseduuriline!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa. Protseduuriline, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jah, aitäh, hea volikogu esimees! Et meil oli küsimus, mida me siin enne volikogu teenistujatelt ka küsisime. Et kas linnapea kandidaadilt saab ka küsimusi küsida, et me teaksime, keda me valime ja millist programmi? Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Teadaolevalt see protseduur seda ei näe ette. Kas lugupeetud linnavolikogu jurist soovib täiendavalt midagi öelda sel teemal?
Sõnavõtt - Hele Põld Hele Põld
Töökord seda ette ei näe.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aga mulle tundub ... Jah, mulle tundub, et seda teemat me regulaarselt arutame selles saalis. Ja tegelikult võiks ju kunagi seda arutada juba teises vormis, et kui me räägime juba töökorrast. Aga praegu see ei ole aktuaalne. Jah. Et palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Mul on ka protseduuriline. .... Kas ...? .... Siin ei ole midagi! .... Et palun öelge, kas saaks ette lugeda selle punkti, mis keelab küsimuste esitamise. Tallinna põhimääruses.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Mul on selline tunne, et tõepoolest on natuke selline deja vu. Kõik neid küsimusi me regulaarselt arutame siin saalis. Sellist punkti ei ole. Aga töökord ei näe ka ette sellist võimalust. Aitäh! Kas on veel küsimusi?
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Jaa, aitäh, lugupeetud volikogu esimees! Protseduuriline küsimus ka selle koha pealt. Kas meil tänasel istungil ei kehti siis kord, et enne n-ö päevakorda iga fraktsioon saab samamoodi sõna? ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Me sinna jõuame veel.
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Ahah, selge. Kena, aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa, palun! Ja palun protseduurilised küsimused! Palun veel! Jaa, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jaa, aga ma tahan maha võtta selle, aga mul ei tule maha see kuidagi.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Palun, Jürgen Ligi, protseduuriline küsimus!
Küsimus - Jürgen Ligi Jürgen Ligi
Aitäh, härra Kõlvart! Ma kuulsin trepi peal lauset, et linnapea valimine ei ole praegu aktuaalne, et me tegelt ei vali linnapead. Palun täpsustage, mis protseduur ütleb, et see on mingisugune ... linnapea ametisse määramine on mingisugune selline tehniline asi, kus arutelu ei saa olla, küsimisi-vastamisi ei ole ja me lihtsalt fikseerime ühe inimese ametisse. Et kuidas see kirjas on protseduurides?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Ma ei ole kindel, et ma päris õigesti küsimuse sisust sain aru. Kui me kinnitame päevakorra projekti, siis meil on üks päevakorrapunkt ja see ongi linnapea valimine tegelikult. Ma ei tea, millest oli trepil juttu. Mina seda kahjuks kommenteerida ei saa. Ülejäänutele küsimustele mulle tundub, et ma vastasin. Et töökord ei näe ette küsimuste esitamist linnapea kandidaadile. Kui Te soovite küsida, keda me valime, siis kui me alustame päevakorrapunkti menetlemist, siis iga fraktsioon ja iga volikogu liige saab esitada linnapea kandidaadi. Protseduuriline, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jah, aitäh! Et kuna ma selle algatasin, siis ma siiski võiks pakkuda Teile võib-olla natukene paremat lahendust. Et ma eeldan, et Te tegelikult tahate nendele küsimustele vastata, mis on oma fraktsioonil ja teistel fraktsioonidel, samamoodi linnakodanikel. Et töökorras otsest keeldu ei ole ja reguleerimata küsimused saab kohapeal lahendada. Nii et äkki Te siiski otsite võimaluse nendele küsimustele vastata? Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Tõepoolest mul oli ja on soov küsimustele vastata ja just sellepärast ma olen korraldanud ka või palunud mind kutsuda fraktsioonidel. Ja ma tänan selle võimaluse eest, et fraktsioonid on mind kutsunud ja küsimusi esitanud! Ja loomulikult ka tulevikus ma olen selleks alati valmis. Aitäh! Jaa, palun!
Küsimus - Jürgen Ligi Jürgen Ligi
Ma täpsustan. Et seal trepi peal ei olnud kedagi. Oli Teie hääl, mis kostus. Ja ma kahtlustan, et see tuli mikrofoni kaudu sinna treppi. Ma olen ka kuulnud, et Teie tahate, et Teie üle otsustatakse linnapea ametisse asumisel. Et kas Te oleksite nõus sel teemal siiski küsimustele vastama ja lasta endal ...
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Ma saan aru .... Head kolleegid! Ma saan aru, et täna on selline väga emotsionaalne istung. .... Aga püüame säilitada austust üksteise vastu. Nii palju, kui ma oskan vastata teie küsimustele, ma loomulikult vastan. Palun! Jah, palun mikrofoni! Jah, Teie küsimus, palun!
Küsimus - Jürgen Ligi Jürgen Ligi
Ma tahtsingi seda küsida, et kas Te siiski oleksite nõus vastama küsimustele, kui Te tahate, et Teie üle hääletatakse. Te saaksite tõestada, et Te asja tunnete, Teil on oma programm ja et Teist paremat meest ei ole mõtet üles seada.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Tegelikult see menetluskord näeb välja natuke teistmoodi. Et kõigepealt seatakse linnapea kandidaadid, siis toimuvad valimised ja siis valitud linnapea saab ... ei pea, aga saab esineda ka kõnega. Aitäh! Kas on protseduuriline küsimus? Jah, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jaa, aitäh! Austatud esimees, eesistuja! Et kuna me kõik teame, et internetis toimub ju otseülekanne, siis tallinlased kindlasti soovivad kuulata, mida on me tulevasel linnapeal nagu öelda just nimelt enne valimisi, et nad saavad ka oma otsuse nagu langetada selle põhjal. Ja sellepärast ma väga palun, kas on võimalik, et Te ikkagi esinete?
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Teadaolevalt meil ei ole otsevalimisi. Aga mina isegi võib-olla seda ideed toetaksin. Samamoodi, kui ma toetaksin ka presidendi otsevalimisi, kui selline otsus kunagi peaks tulema. See muidugi tähendab põhiseaduse muutust. Aga praegu me peame lähtuma sellest õigusruumist, kus me oleme. Ja praegune õigusruum näeb ette, et linnapea valimised toimuvad linnavolikogu saalis ja sõltuvad linnavolikogu liikmete tahtest ja soovist. Aitäh! Arto Aas, palun!
Küsimus - Arto Aas Arto Aas
Aitäh! Kas äkki siis ikkagi saaks keegi jurist üle täpsustada, et mis paragrahvist või mis õigusaktidest me lähtume? Sest kui mina vaatan Tallinna põhimäärust, siis siin § 43 räägib linnapea valimiste korrast. Ja siin küll ei ole öeldud kusagil või nii detailselt, et me ei tohiks neid küsimusi esitada või et linnapea kandidaadil ei võiks olla programmilist sõnavõttu enne valimisi. Et siin on väga palju sihukest otsustusvabadust linnavolikogul. Ja näiteks ka see kõne pidamine peale valimisi ei ole samuti siin §-s 43 kuidagi sätestatud, vaid ka eelmine kord ja ilmselt ka seekord, eks ju, on just kui olnud linnavõimu ja koalitsiooni enda otsus, mida saabki siin volikogu saalis teha. Et tegelikult need vihjed, et just kui kord ei lubaks, ei ole ju päris korrektsed. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Mina muidugi pole öelnud, et kord ei luba. Mina ütlesin, et kord ei näe ette. Aga meil siin saalis viibib ka meie lugupeetud jurist. Ja palun, annan siis sõna Teile!
Sõnavõtt - Hele Põld Hele Põld
Linnapea valimise kord on sätestatud Tallinna põhimääruses §-s 43. Ja siin on siis öeldud, kuidas see valimine toimub, kes saab esitada kandidaadid, et valimine on salajane, et kõigil volikogu liikmetel on üks hääl ja et valimistulemused vormistatakse volikogu otsusega. Ja et kui on soovi kunagi hiljem, mingitel järgmistel valimistel hakata ka ennem valimisi tutvustama kandidaate, siis tuleb need reeglid panna paika Tallinna põhimääruses, sellessamas paragrahvis, milles räägitakse linnapea valimise korrast.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Kas on protseduuriline küsimus?
Tallinna Linnavolikogu liige - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa, palun!
Küsimus - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Mul on ettepanek seoses sellega, et nii palju küsimusi, et võib-olla meie juriidiline nõunik loeb seda § 30 meie Tallinna linna põhimäärust ja kõik.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa, ma tänan Teid ettepaneku eest! Mulle tundub, et just praegu lugupeetud Hele Põld andis meile ka ülevaate sellest paragrahvist. Jaa, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea volikogu esimees! Et ma naasen selle mõtte juurde, mida ma ka enne Teile pakkusin abiks. Et kui Te ütlete, Te tahate ise küsimustele vastata, kinnitate, et tahate, ja volikogus ega üheski muus õigusaktis ei ole kirjas selle kohta keeldu, siis selle küsimuse me võime siin kohapeal ju lahendada. Ja ma arvan, et saalis enamus on ju päri, et Te võiksite saada võimaluse enne ametisse nimetamist ka mõnele küsimusele vastata. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa, aitäh! Jaa, ma saan seda veel üks kord öelda. Loomulikult ma alati soovin küsimustele vastata. Teen seda nii otse kui ka meedia kaudu. Ma arvan, et ükski, ma loodan vähemalt, et ükski volikogu liige, hea kolleeg siin saalis ei saa öelda, et ma pole küsimustele vastanud või pole volikogu liikmetega kohtunud või fraktsioonidega kohtunud. Samamoodi ka meedia kaudu ma püüdsin alati küsimustele vastata ja teen seda ka edaspidi. Aga praegu siin saalis me lähtume kehtivast töökorrast. Aitäh!
Aitäh! Küsimusi rohkem ei ole. Nüüd läheme siis meie protseduuriga edasi. Päevakorra osas ettepanekuid ei ole, ei olnud.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen hääletusele 11. aprilli istungi päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 69 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole, on päevakord kinnitatud!

Nii! Samuti on enne päevakorra juurde asumist kõikide fraktsioonide esindajatel, ka linnavalitsuse esindajal ja istungi juhatajal õigus esineda ühe kuni 2-minutilise sõnavõtuga. Ja ma näen, et fraktsioonid soovivad seda võimalust kasutada. Anto Liivat, palun!
Kõne - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, austatud esimees! Head kolleegid! Meie tänases päevakorras on ainult üks punkt, sestap me peame rääkima Tallinna linnapea valimisest.
Ma tänan linnapea Taavi Aasa pikaajalise pühendunud panuse eest Tallinna linna arengusse!
Praeguse seisuga paistab, et meil on ainult üks kandidaat, kellel on tõepoolest lootust valituks osutuda – tänane linnavolikogu esimees härra Mihhail Kõlvart. Sarnaselt meedias kõlanud paljude inimeste seisukohtadele pean ka mina Mihhail Kõlvartist poliitikuna lugu. Ja tõtt-öelda on see ka üksjagu elementaarne, et Tallinna linnapeaks valitav inimene suhtub oma mõttekaaslastesse, aga ka oponentidesse lugupidamisega, ja enne, kui midagi ütleb, siis ka mõtleb.
Samas puudub mul praeguse seisuga kindlustunne, et Mihhail Kõlvart Tallinna linnapeana seisab nende küsimuste eest, mis on sotsiaaldemokraatide jaoks olulised. Samuti selles osas, milliseks kujuneb härra Kõlvarti lähem meeskond linnavalitsuses. Sotsiaaldemokraatide jaoks on tähtis, et täna ehitushindade languse ootuses vähikäiku tegevat lasteaedade ja koolide investeeringud kasvaksid. Meie jaoks on oluline, et Tallinna linnas lõppeks käsi-peseb-kätt stiilis onupojapoliitiline valitsemine, et väheneksid ühe erakonna huvides linnaeelarvest tehtavad propagandakulud ja et Tallinn muutuks kaasaegseks, roheliseks, euroopalikuks, inimsõbralikuks pealinnaks. Seetõttu ei saa me sotsiaaldemokraatidega toetada härra Kõlvarti kandidatuuri linnapea kohale.
Küll aga jääb meile mõneti arusaamatuks, et olukorras, kus Keskerakond vaatab tänast linnapea valimist osana tervikust ja koalitsioonileppest riigis, ei ole Isamaa ja EKRE küsinud endale vastutasuks tänaste toetushäälte eest kohti linnavalitsuse laua taga. Ma tänan!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Mart Luik, palun!
Kõne - Mart Luik Mart Luik
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Ei osanudki ... kohe alustasime seda istungit üllatusega. Ei osanudki kohe aimata, et sotsid on esimesed, kes lähevad Tallinna Linnavolikogu opositsiooni siin oma mürgiste märkustega murdma. Aga noh, saame üle.
Mina tahaks Isamaa poolt kõigepealt rõhutada seda, et täna, nagu me näeme, ei ole need päris valimised. Meil on palju kaameraid, palju rahvast. Aga päris valimised ei ole nad sel lihtsal põhjusel, et meil ei ole kellegi vahel tegelikult valida. Meile esitatakse ühte kandidaati ja palutakse ta heaks kiita.
Isamaa seisukohast on kõige olulisem uue linnapea jaoks kõige olulisemaks ülesandeks tegelikult sisulise korruptsioonivastase võitluse alustamine, selle vedamine ja edukas elluviimine. Meie arvates tuleks rakendada kõiki korruptsioonivastase strateegia töörühma ettepanekuid. Ja meie eesmärk peaks olema Tallinnas aint üks - et see on reaalselt korruptsioonivaba pealinn.
Me ei ole täna väga veendunud, et seda väga ambitsioonikat plaani, mis on tegelikult linnale väga oluline, suudab ellu viia inimene, kes on iseenesest igati sümpaatne inimene, aga Mihhail Kõlvart, meeldib see meile või mitte, on reaalselt sellesama süsteemi üks võtmeisikuid, kes on aastate jooksul sellise struktuuri korraldanud, millega me nüüd üritame kuidagi tulevikku vaatavalt hakkama saada.
Tegelikult oleks vaja nii värsket verd kui värsket vaadet sellele. Ja seetõttu Isamaa fraktsioon ei saa kahjuks Mihhail Kõlvartit uue linnapea ametikohal toetada! Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kristen Michal, palun!
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Hea volikogu esimees, head volikogu liikmed, miljonid televaatajad ja teised huvilised!
Et kõigepealt, alguseks ma ütlen ära, mis see meie seisukoht on, ja võib-olla kirjeldan ka, mis on meie ootused. Et me oleme mitu korda öelnud, et meie täna hääletame selle otsuse üle, kus Mihhail Kõlvart ja nii mõnedki teised tema mõttekaaslased otsustasid ilma võitluseta alla anda ja võib-olla spordikeeles "visata rätiku ringi" ja loobuda üleval võitlusest, tulla alla linna ja lasta sündida sellel valitsusel, mida Eesti ei vaja ja minu hinnangul ka ei vääri. Ja see on äärmiselt kahetsusväärne. See on ka põhjus, miks me täna anname oma vastuhääle.
Kui nüüd rääkida ootustest, siis ilmselt ei ole kellelegi suur üllatus, et meie arvamused Keskerakonnaga, kes hetkel on linnas ainuvõimul, oluliselt erinevad. Tulevasele linnapeale, eeldades, et ta saab omade hääled, ja ma arvan, et miks ta ei peaks saama, panen ma kindlasti südamele, et ta võtaks tõsiselt eestikeelse hariduse küsimusi, võtaks tõsiselt ühistranspordi küsimusi, uute trammide küsimusi, kindlasti võiksid tulla ära valveperearstikeskused, kõik need muud asjad, mida me oleme tuleviku Tallinnale tahtnud. Ja erinevalt innovatsioonikomisjonist, kes Tallinnas ütleb, et Tallinn-Helsingi tunnel ei puuduta üldse Tallinna linna, ma loodan, et tulevane linnapea siiski on arvamusel, et see puudutab kuidagi Tallinna linna. Et me ka sellega saame tegeleda.
Et see oli võib-olla selline lühike sissejuhatus ja sellesse positsiooni, mis meil on. Et eks see ilmselt ei tule üllatusena.
Ja et lõpetada natuke positiivsema noodiga, siis kui volikogu esimees lubab, siis ma annan täna lahkuvale või juba lahkunud minu järel pulti tuleva Taavi Aasale ka meie poolt ühe kingituse üle. Et me hankisime talle ühe labida. See labidas on sümboolne nii heas kui halvas. Et Tallinnas üldiselt ... Siin on kollane äär, mis peaks meid ka natuke talle meenutama. Et Tallinnas üldiselt juhtus nii, et lumekoristusega sai soe ilm paremini hakkama kui linnavalitsus, eriti viimastel aastatel. Aga samas, olles positiivne, lubas Taavi Aas lennuradade alla tunneli kaevata ja ka Tallinn-Helsingi tunneliga tegelema hakata. Nii et Taavi, see labidas on Sulle. Kui Sa siia pulti tuled, ma annan selle sõbralikult Sulle üle. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Taavi Aas, palun!
Kõne - Taavi Aas Taavi Aas
Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, nüüdsest head kolleegid! Mina tahaks teid tänada! Tahaks tänada fraktsiooni, Keskerakonna fraktsiooni pika koostöö eest, pika toetuse eest! Tahaks kindlasti tänada opositsiooni. Võib-olla opositsiooniga koostööd oli meil mõnevõrra vähem. Aga kindlasti oli selle pika aja jooksul palju opositsioonilt õppida. Siin on liikmeid, kes on olnud nii koalitsiooni poole peal kui opositsiooni poole peal aastast 2005, kui minul oli esimest korda võimalus selle puldi taga seista ja küsimustele vastata. Suur tänu teile kõigile! See kindlasti on olnud hästi õpetlik aeg ja kindlasti aitab mind ka tulevikus. Nii et, veel kord suur aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Kersti Kracht, palun!
Kõne - Kersti Kracht Kersti Kracht
Lugupeetud eesistuja, lugupeetud volikogu! Tahan ka meie, EKRE fraktsiooni poolt öelda mõned sõnad. Ma tänan lahkuvat linnapead Taavi Aasa! Ta on väga konstruktiivselt alati vastanud meie küsimustele, kui me eelarve puhul oleme suurt tööd teinud ja otsinud ridade vahelt n-ö peidetud rahasummasid. Ja ma väga loodan, et tulevane linnapea Mihhail Kõlvart, keda täna me valime või mitte valime, viib ikkagi ellu selle korraliku auditi, mis tegelikult Tallinna linna töö kohta tehti. Meil on selles osas väga suured ootused. Ja kui meil oli ka EKRE fraktsioonis härra Kõlvartiga vestlus, siis ta kinnitas, et see on sellepärast tehtud, et seda hakatakse ellu viima.
Ja mina aktiivse revisjonikomisjoni liikmena tahan öelda seda, et ma väga loodan, et tulevane linnapea suhtub väga tõsiselt nendesse aktidesse, mis me seal revisjonikomisjonis teeme. Ja et meile lihtsalt, sisuliselt ei vastata, et kõik on niigi väga hästi, vaid tõesti võetakse meie n-ö ettepanekuid kuulda. Et alati ei ole kõikide linna ettevõtete tegevus seaduslik ja otstarbekas, kuigi me seda alati trafaretsena sinna aktidesse kirjutame. Et ma väga loodan, et seal tulevad muutused.
Aga meie EKRE fraktsioon, me oleme täna Tallinnas opositsioonis. Ja ma arvan muidugi, et Keskerakonnal on alati kõik hääled pidanud, seega ma arvan, et need peavad ka täna. Nii et ilmselt on see asi kõik väga hästi n-ö korraldatud. Meie oleme opositsioonis nagu me oleme. Aga ma soovin, ma arvan juba tulevikus, Mihhail Kõlvartile head tööd linnapeana! Ja veel kord Taavi Aasale suur tänu!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Lugupeetud kolleeg Kersti! Võib Teid paluda korraks, et Te ei peaks kaks korda käima, et õnnitleda Teid möödunud sünnipäeva puhul! Palju õnne! Ja veel üks sünnipäevalaps. Jaak Aab! Loodan, et see traditsioon leiab aset ka edaspidi.

Nii! Alustame siis päevakorraga!
16:26 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE66 Tallinna linnapea valimine 1. OE66 Tallinna linnapea valimine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ja esimene ja ainuke päevakorrapunkt "Tallinna linnapea valimine".
Ettekanne - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Nii! Meie tänase istungi ainukeseks päevakorrapunktiks on Tallinna linnapea valimine.
Tutvustan teile kõigepealt linnapea valimise korda. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lõikele 3 ja Tallinna põhimääruse §-le 43 valitakse linnapea salajasel hääletusel. Igal linnavolikogu liikmel on hääletamisel üks hääl. Valituks osutub kandidaat, kes saab linnavolikogu koosseisu häälteenamuse ehk vähemalt 40 poolthäält. Täpsemad hääletamise protseduurid linnapea valimiseks on kehtestatud Tallinna põhimääruse §-s 28¹. Selle järgi viiakse linnapea valimised läbi kasutades hääletussedeleid. Kandidaatide ülesseadmise õigus on linnavolikogu liikmel ja fraktsioonil.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Seega ootan teie ettepanekuid linnapea kandidaatide kohta. Ja need tuleb esitada kirjalikult istungi juhatajale. Palun! Toivo Tootsen, palun!
Kõne - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Head kolleegid! Mul on õnn ja rõõm Tallinna volikogu Keskerakonna fraktsiooni nimel esitada Tallinna linnapea kandidaadiks Mihhail Kõlvarti.
Me tunneme kõik Mihhail Kõlvartit üsna hästi, nii meie koalitsioonis kui ka teie opositsioonis. Ja ka teie võite ilmselt kinnitada, et Mihhail on väga tasakaalukas, kõikidest inimestest lugu pidav, tark inimene. Ja ta on olnud linnavalitsuses, ta on kursis linnavalitsuse tööga ja ta on olnud volikogus ja väga kursis volikogu tööga. Ja kuna volikogu on vundamendiks linnavalitsusele, siis ma usun, et ta on selle vundamendi siin hästi korras hoidnud ja ehitab sellele korraliku ja tegusa linnavalitsuse. Nii et meie kandidaat on Mihhail Kõlvart!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kui rohkem ettepanekuid ei ole, panen avalikule hääletusele Tallinna linnapea kandidaatide nimekirja sulgemise. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus - Avalik: Kandidaatide nimekirja sulgemine
Hääletamise lõpp - Kandidaatide nimekirja sulgemine Kandidaatide nimekirja sulgemine
Tallinna Linnavolikogu liige - Kalev Kallo Kalev Kallo
Esimees! Tehniline! Puldis ei tööta ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Tühistame hääletustulemused. Tuleb kontrollida, kas kõik puldid töötavad!
Tallinna Linnavolikogu liige - Kalev Kallo Kalev Kallo


Läks tööle. Põleb.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Head kolleegid! Kordame protseduuri. Et panen avalikule hääletusele Tallinna linnapea kandidaatide nimekirja sulgemise. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Kandidaatide nimekirja sulgemine Kandidaatide nimekirja sulgemine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 66 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu, on siis nimekiri, kandidaatide nimekiri Tallinna linnapea valimiseks suletud!
Nüüd tuleb meil kinnitada vähemalt 3-liikmeline hääletamiskomisjon, kelle ülesandeks on ette valmistada hääletamissedelid ning viia läbi hääletamine ja kindlaks teha hääletamistulemused. Ja ma teeks ettepaneku, et hääletamiskomisjon võiks olla 5-liikmeline, et igast fraktsioonist saaks üks esindaja olla pakutud siis fraktsiooni poolt. Et kui see sobib, et palun siis teie ettepanekud. Anto Liivat, palun!
Sõnavõtt - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, austatud juhataja! Esitan häältelugemiskomisjoni liikmeks proua Helve Särgava.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Helve Särgava. Kristen Michal, palun!
Sõnavõtt - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa, aitäh! See 5-liikmeline sobib hästi ja meie teeme ettepaneku Ülle Rajasalu sinna komisjoni nimetada.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu. Priidu Pärna, palun!
Sõnavõtt - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Isamaa fraktsioon esitab komisjoni Mart Luige.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Mart Luik. Leonid Mihhailov, palun!
Sõnavõtt - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Keskerakonna fraktsioon teeb ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni liikmeks Tiit Teriku.
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Tiit Terik. Aitäh! Mart Kallas, palun!
Sõnavõtt - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Eesti Konservatiivne Rahvaerakond soovib liikmeks Argo Luude. Aitäh!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Argo Luude. Nii! Ettepanekud hääletamiskomisjoni koosseisu kohta on tehtud.
Nüüd panen hääletusele hääletamiskomisjoni koosseisu kinnitamise. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Hääletamiskomisjoni kinnitamine Hääletamiskomisjoni kinnitamine
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Häältega 67 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on häältekomisjoni koosseis kinnitatud!
Ja enne hääletamise algust tutvustab teile hääletamisprotseduuri ja hääletustulemuste kindlakstegemise korda vastavalt Tallinna põhimääruse §-le 28¹ linnavolikogu jurist. Annan sõna õigusosakonna juhatajale Hele Põllule. Palun!
Sõnavõtt - Hele Põld Hele Põld
Lugupeetud linnavolikogu liikmed! Tuletan siis meelde, kuidas täidetakse hääletussedelid ja kuidas hääletamine toimub.
Iga linnavolikogu liige saab hääletussedeli, millel on hääletamiskomisjoni esimehe allkiri. Sedel täidetakse hääletuskabiinis. Peale täitmist murrate selle kokku ja enne selle valimiskasti panemist paneb hääletuskomisjoni liige sinna linnavolikogu pitsati jäljendi. Kuna on üks kandidaat linnapea ametikohale, siis on sedelil selle kandidaadi nimi. Nime taga on kaks lahtrit märkustega "Poolt" ja "Vastu". Ja volikogu liige paneb siis oma poolt- või vastuhääle, tehes sinna sedelile risti vastavasse kasti.
Ja loen ette ka need juhud, kui sedel on kehtetu. Sedel on siis kehtetu juhul, kui risti pole üheski kastis või on ta mõlemas või kui siis ei ole sedelil hääletuskomisjoni esimehe allkirja või linnavolikogu pitsati jäljendit.
Ja valimistulemused vormistatakse volikogu otsusega ja valituks osutub siis kandidaat, kes saab vähemalt 40 poolthäält. Minu poolt kõik!
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kas Hele Põllule on küsimusi? Ei ole.
Nii! Ja siis enne hääletusele asumist peame kokku leppima hääletamise läbiviimiseks kuluva aja. Et teen ettepaneku anda hääletussedelite ettevalmistamiseks 10 minutit, hääletuseks 20 minutit ja hääletustulemuste kindlakstegemiseks 15 minutit. Seega algab hääletus ... Kas me jõuame kolmveerand või ... ?
Tallinna Linnavolikogu Kantselei juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik - Hele Põld Hele Põld
Jõuab. ....
Juhataja - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Ja kolmveerand siis alustame. Ja lõpeb siis 20 minuti pärast ehk siis 17.05. Ja 17.20 siis me ootame ka tulemusi. On see nii? On õige?
Nii! Aga praegu siis vaheaeg! Ja komisjoni liikmed, palun tulge siia ette! Te saate siis omavahel leppida kokku, kes on komisjoni esimees.
Vaheaja algus
Vaheaja lõpp
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
No nii, head kolleegid! Hääletamiskomisjon sai mõni minut varem ettenähtust oma tööga hakkama. Ja ma annangi nüüd sõna hääletamiskomisjoni esinaisele. Palun!
Kõne - Helve Särgava Helve Särgava
Head volikogu liikmed! Nagu te just äsja valisite siin 5-liikmelise valimiskomisjoni, siis komisjon oma koosolekul otsustas ühehäälselt siis mind valida komisjoni esimeheks. Ma pean kõigepealt ütlema, et te valisite komisjoni äärmiselt tublid inimesed, kuivõrd, nagu te näete, me nii kiiresti suutsime valimised korraldada ja ka andmed kannan ma teile praegu kohe ette.
Hääletamiskomisjon 11. aprillil 2019 koosseisus Helve Särgava, Ülle Rajasalu, Mart Luik, Tiit Terik ja Argo Luude, kes valis komisjoni esimeheks Helve Särgava, tegi kindlaks järgmised andmed: hääletamissedeli saanud volikogu liikmete arv 70; valimiskastis olevate vormikohaste hääletamissedelite alusel hääletamisest osa võtnud volikogu liikmete arv 70; kehtetute hääletamissedelite arv 0; rikutud hääletamissedelite arv 0. Linnapea kandidaadile Mihhail Kõlvartile antud poolthäälte arv oli 45 ja vastuhäälte arv 25.
Tallinna linnapeaks osutus valituks härra Mihhail Kõlvart, kes sai linnavolikogu koosseisu häälteenamuse! Komisjoni esimees Helve Särgava; liikmed Ülle Rajasalu, Mart Luik, Tiit Terik ja Argo Luude. Ja valimiskomisjon õnnitleb meie uut linnapead härra Mihhail Kõlvartit ja soovib talle tegusat linnapea ametit!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Ja mina tänan valimiskomisjoni! Head kolleegid! Vastavalt Tallinna põhimääruse § 28¹ lõikele 13 on linnavolikogu liikmel õigus esitada kirjalik motiveeritud protest hääletamise korraldamise ja hääletamistulemuste kindlakstegemise korra rikkumise kohta koheselt istungil. Protesti rahuldamise otsustab linnavolikogu avalikul hääletamisel. Ja nüüd ma küsin. Kas kellelgi on proteste? Ei ole proteste. Seega osutus vastavalt hääletustulemustele Tallinna linnapeaks valitud Mihhail Kõlvart! Valimistulemus vormistatakse Tallinna Linnavolikogu otsusena.
Nii! Ja nüüd lähme üle protseduuride juurde! Linnapeale on tarvis üle anda linnapea ametikett. Ja ma palun siia mulle appi eelmise linnapea Taavi Aasa! Palun!
Ja nüüd volikogu juhataja poolt 5 minutit vaheaega härra Kõlvarti õnnitlemiseks, kõigil!
Tallinna linnapea - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Kui Te lubate, siis ma arvan, ma võtaks sõna.
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Otse loomulikult!
Tallinna linnapea - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah.
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Nii et palun, härra linnapea! Kõnetool on Teie päralt!
Kõne - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Head tallinlased! Kõigepealt ma soovin Teid tänada usalduse eest! Ma ju saan aru, kui suur au ja suur vastutus see on. Mind on valitud ametipostile, kus olid sellised ajaloolised isikud nagu Voldemar Lender ja Jaan Poska. Ma tunnen seda vastutust.
Ja minu jaoks on tähtis ka see, et mind valiti just sel aastal. Jah, eelmine aasta oli meie jaoks eriti tähtis ja sümboolne. Me oleme tähistanud meie vabariigi 100. juubelit. Aga see aasta on eesti keele aasta. Me tähistame 100 aastat sellest päevast, kui eesti keel oli riigistatud riigikeelena, seadustatud riigikeelena.
Sel aastal me tähistame ka 150 aastat esimesest üldlaulupeost. Miks see tähtis on? Eesti keel on Eesti riigi sümbol. Eesti keel on Eesti inimese identiteedi selgroog ja Eesti kultuuri alus. Iga inimene, kes elab Eestis, peab mõistma eesti keele tähtsust ning tajuma selle kultuurilist konteksti. Head kolleegid! Ma arvan, see ei ole esimene kord, kui te kuulate neid sõnu minu suust. Aga ma arvan, et täna on see päev, millal ma pidin veel üks kord sellest rääkima.
Ja samamoodi ma tahan veel üks kord rõhutada ka seda, et me peame teadvustama, et ka venelastele ja teistele rahvustele, kes elavad meie kõrval, on nende enda keel ja kultuur oluline. Kultuurid rikastavad üksteist siis, kui nende vahel ei ole vastuseisu; kui kultuurikandjad tunnevad ennast vabalt ja toetavad teineteist. Koostöö soodustab arengut, sealhulgas ka poliitilist arengut. 115 aastat tagasi eestlased esmakordselt said avaliku võimu enda kätte ja just siin Tallinnas. Ja just tänu sellele, et tekkis mitte ainult poliitiline, vaid ka kultuuriline koostöö kahe fraktsiooni vahel, eestlaste ja venelaste vahel. Kaks fraktsiooni panid seljad kokku, et sakslaste käest võim üle võtta ja olulisteks küsimusteks vajalik häälteenamus saada.
Tallinnal on alati olnud eriline roll Eesti ajaloos, loomulikult ka iseseisvuse loomisel ja kujundamisel. Ja täna Tallinna juhina on minu siht olla linnapea kõigile tallinlastele ning töötada kõigi linnaelanike heaks, sõltumata sellest, mis on minu või nende emakeel.
Linnajuhtimise juures on oluline visioon ja seda toetav struktuur. Peame nägema linnapilti ja tuleviku perspektiivi tervikuna. See tähendab, et õige teekaardi joonistamiseks peame olema võimelised ette kujutama Tallinna linna 10, 20, 50 aasta pärast. Selles visioonis tahame näha, kuidas on kõik linnaelu valdkonnad omavahel seotud, linnaplaneerimine koos linnateenuste süsteemiga. Minu südamelähedane haridusvaldkond on selleks hea näide. Sest just haridusvaldkond on seotud absoluutselt kõikide valdkondadega linnaplaneerimisest ja sotsiaalhoolekandest hommikuste ummikuteni välja.
Visioon tähendab oskust näha linnasüsteemi seoseid. Aga mitte ainult näha, vaid ka osata programmeerida igapäevast tegevust selliseks, et linn areneks harmooniliselt, et linna pakutavad teenused oleks kättesaadavad võimalikult paljudele inimestele, tallinlastele ja sujuvalt korraldatud.
Struktuur peab aga visiooni toetama. Jah, linnasüsteemi struktuur. Ning kuna visioon vajab alati täiendamist, siis vajab ka struktuur muutmist. Kui te küsite minult, kas on vaja muutusi linnastruktuuris, siis ma vastan teile jah. Kas ma näen, et muutused tulevad? Jah, ma arvan, et muutused tulevad. Aga need kindlasti ei ole ja ei tule Exceli tabeli järgi. Me ei hakka lihtsalt vähendama asutuste ja ametnike arvu numbrite pärast. Me ei hakka neid vähendama ainult numbrite pärast. Me vajame sisulisi muutusi lähtuvalt linnaelanikele osutavate teenuste kvaliteedist.
Tallinna arendamine on väärikas missioon, kuna nüüdisaegset euroopalikku linnasüsteemi arendades tuleb säilitada nii ajaloolisi kui ka keskkondlikke väärtusi. Luban teile, et annan endast parima! Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Edu ja jõudu härra linnapeale!
Head kolleegid! Tänase istungi päevakord on ammendunud. Sõnavõtu soove pärast istungit kellelgi ei olnud. Jääb üle ainult teatada teile, et järgmine istung on nädala pärast 18. aprillil kell 16. Aga eestseisus selle istungi päevakorra jaoks hakkab II korruse saalis 10 minuti pärast. Nii et eestseisuse liikmed, koguneme seal!
Aga tänane istung on lõppenud!
17:28 Istungi lõpp