Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 18.04.2019  
Istungi number: 8  
Istungi aeg: 16:00 - 18:50  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-18.04.2019.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
15:59 Istungi algus
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Lugupeetud linnavolikogu! Alustame 18. aprilli 2019. a istungiga.
Kõigepealt teavitan teid muudatustest linnavolikogu koosseisus. Linna valimiskomisjoni 15. aprilli 2019 otsusega number 12 peatati Mihhail Kõlvarti volitused linnavolikogu liikmena alates 12. aprillist 2019 seoses tema valimisega linnapeaks ning linnavolikogu liikmeks nimetati Vjatšeslav Prussakov; peatati Andres Koldre volitused linnavolikogu liikmena 15. augustini 2019 ja linnavolikogu liikmeks nimetati Izabella Riitsaar; pikendati Yoko Alenderi volituste peatamist 17. oktoobrini 2019 ja linnavolikogus jätkab kolleeg Ants Leemets.
Keskerakonna fraktsiooni 18. aprilli käesoleva aasta otsusega võeti Vjatšeslav Prussakov ja Izabella Riitsaar fraktsiooni liikmeteks. Ja samal koosolekul valiti fraktsiooni uueks esimeheks Tiit Terik.
Nii! Ja nüüd on meil see kena moment, kus me saame õnnitleda sünnipäevalast. Merilin Anijärv! Palju-palju õnne ja jõudu! ....
Ja head kolleegid! Nüüd palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda kuni 5-minutilise avaldusega peale päevakorra ammendumist. Selleks vajutage klahvi "Kõne", palun. Nii! Kõnesoove ei ole. Suur aitäh teile!
Ja siis asume tänase päevakorra juurde! Tänases päevakorra projektis on meil kaheksa päevakorrapunkti. Kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra osas? Ei ole.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen hääletusele 18. aprilli 2019 istungi päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Poolt 66, vastu, erapooletuid ei olnud, on päevakord kinnitatud.
Ja nüüd on meie tavalise kombe järgi, et kas fraktsioonide esindajad soovivad võtta sõna või pidada kõnet 2 minuti ulatuses. Vajutage palun klahvile "Kõne". On! Palun, kolleeg Õnne Pillak!
Kõne - Õnne Pillak Õnne Pillak
Lugupeetud istungi juhataja, linnavalitsuse liikmed, volikogu liikmed, külalised! Reformierakonna fraktsiooni poolt annan üle arupärimise, mis puudutab koolitoitu. Nimelt 2014 Tallinna linn kinnitas koolilõuna siis selleks hinnaks 1,34 eurot. Ja ausalt öeldes ma pean tunnistama, et mind pisut üllatab see, et tasuta koolilõuna on olnud Keskerakonna lipulaev. Noh, kes enam jõuab mäletada või neid aastaid lugeda - kogu aeg on selle eest seistud. Ja nüüd siis, kui riik tõstis omapoolset panust 1 euroni ehk siis 22 senti, siis linn teiselt poolt võttis sellesama summa ära. Ehk siis, ka täna see raha, mis koolidele eraldatakse ja on 1,34 eurot.
Endine linnapea Taavi Aas on öelnud, et "pole probleemi, sellepärast et mõned koolid suudavad selle raha eest anda ka kahte alternatiivset lõunat". Aga samas mõelge nüüd ise, et mis 1.34 eest saab korralikku pakkuda lastele. Ja kindlasti koolitoit peab olema kvaliteetne, tervislik, kasulik, maitsev, mis on väga laste puhul oluline, et nad üldse sööks seda.
Ja mõned numbrid veel. Just enne, kui ma siia tulin, siis Statistikaametist ma vaatasin, et kui me räägime toidust, siis näiteks aastaga on toidukaubad ... hinnad tõusnud 2,2%. Ma ei hakka rääkima kütusest, elektrist, mis hüppe need hinnad on teinud. Aga samas ei ole tõstetud seda koolitoiduhinda või siis raha, mis linn eraldab.
Ja sellepärast küsimegi abilinnapea käest. Et kas tema arvates on kõik hästi? Kas see summa peaks senisel kujul säilima? Ja mida ta siis plaanib ette võtta, et lapsed saaksid ikkagi kvaliteetset ja korralikku koolitoitu? Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Nii! Ja kolleeg Mart Luik, palun kõne puldist!
Kõne - Mart Luik Mart Luik
Nii! Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid! Täna, nagu me teame, on päevakorras meil punkt, kus uus linnapea Mihhail Kõlvart ootab siis toetust ka oma uuele linnavalitsuse koosseisule. Linnapea on teinud selles koosseisus olulisi muutusi, toonud juurde n-ö värsket verd ja uusi mõtteid ja kaotanud ka ühe abilinnapea koha, mis iseenesest ju võib-olla polegi nii paha mõte, arvestades seda, et me oleme varasemalt ette heitnud, et abilinnapeade n-ö arv on liiga suur. Aga sellega enam-vähem head uudised tunduvad ka piirduvat. Et tahaks mõne asja välja tuua, mis sugugi mitte nii hea ei ole.
No üks asi on see, et roheliste abilinnapea välja arvamine linnavalitsuse koosseisust on selles mõttes arusaamatu samm, et nagu me praegu teame, jaotatakse keskkonnateema lihtsalt erinevate abilinnapeade vahel ära. No me kõik saame aru, et see tähendab seda, et reaalselt see valdkond ei saa piisavalt tähelepanu sealt edasi. Ometi Tallinna linna jaoks on keskkonnateemad väga olulised.
Ja võiks ju ... teine pool on see, et võiks ju tunnustada seda, et tõesti linnavalitsuse koosseisus on üks inimene vähem, aga reaalselt, andkem endale aru, et Tallinna linna otseselt linna juhtimise struktuuris töötab peaaegu poolteist tuhat inimest. Et see on täiesti ebaadekvaatselt suur number. Et kui Mihhail Kõlvart lubab, et ta hakkab n-ö bürokraatiaga võitlema Tallinna Linnavalitsuses, siis tuleb seda teha oluliselt rohkemas ulatuses, kui seda on üks abilinnapea koht.
Ja kõige põhilisem, et volikogult oodatakse tegelikult jälle sellist kummitempliks olemist. Me saime teada uue linnavalitsuse koosseisu pool tundi enne istungi algust. Seal hulgas tutvustati meile pool tundi enne istungi algust või isegi 15 minutit enne istungi algust uut abilinnapead, täiesti uut inimest n-ö tipp-poliitikas, kes peab vastutama sedavõrd olulise valdkonna eest nagu see on sotsiaalvaldkond. Nii et meile tundub, et sellega linnavalitsus küll täna näitab suhteliselt suurt lugupidamatust opositsiooni suhtes ja tegelikult ka teiste volikogu liikmete suhtes. Et koosseisu tuleb ikkagi tutvustada palju põhjalikumalt ja palju varem, enne hääletust.
Seetõttu Isamaa fraktsioon ei saa täna ilmselt seda uut koosseisu toetada. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Paistab, et rohkem fraktsioonide esindajad kõnelda ei soovi. Nii et võime minna üle päevakorra juurde.
16:10 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE69 Tallinna Linnavolikogu esimehe valimine 1. OE69 Tallinna Linnavolikogu esimehe valimine
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Päevakorra 1. punkt "Tallinna Linnavolikogu esimehe valimine".
Ettekanne - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Tutvustan teile kõigepealt linnavolikogu esimehe valimise korda. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lõikele 3 ja Tallinna põhimääruse §-le 30 valitakse linnavolikogu esimees salajasel hääletusel. Igal volikogu liikmel on hääletamisel üks hääl. Valituks osutub kandidaat, kes saab linnavolikogu koosseisu häälteenamuse ehk vähemalt 40 poolthäält. Täpsemad hääletamisprotseduurid volikogu esimehe valimiseks on kehtestatud Tallinna põhimääruse §-s 28¹. Selle järgi viiakse valimised läbi kasutades hääletussedeleid. Kandidaatide ülesseadmise õigus on linnavolikogu liikmel ja fraktsioonil.
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Seega ootan teie ettepanekuid linnavolikogu esimehe kandidaatide osas. See tuleb esitada kirjalikult. Ja minu käes on juba keskfraktsiooni ettepanek nimetada Tallinna Linnavolikogu esimehe kandidaadiks Tiit Terik.
Kas on veel ettepanekuid? Kui rohkem ettepanekuid ei ole, siis teen ettepaneku panna avalikule hääletusele Tallinna Linnavolikogu esimehe kandidaatide nimekirja sulgemine. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Kandidaatide nimekirja sulgemine Kandidaatide nimekirja sulgemine
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Häältega poolt 60, vastu 1, erapooletuid 2, on volikogu esimehe kandidaatide nimekiri valimisteks suletud!
Nüüd tuleb meil kinnitada vähemalt 3-liikmeline hääletamiskomisjon, kelle ülesandeks on ette valmistada hääletamissedelid, viia läbi hääletamine ja kindlaks teha hääletamistulemused. Teen ettepaneku kinnitada 5-liikmeline hääletuskomisjon. See oli nii nagu ka linnapea valimistel, et iga fraktsioon saaks esitada kenasti ühe liikme nime. Palun teie kandidaate! Kas on veel võimalik, et saate ühe kandidaadi esitada ... Aa, ei! ongi viis. Vabandust! Nii!
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Need ei ole kandidaadid.
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Ei, need on hääletamiskomisjoni liikmekandidaadid praegu. Selge!
Tallinna Linnavolikogu Kantselei juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik - Hele Põld Hele Põld
Nad paluvad sõna, et öelda seda. Et Jaak Juske ütleb.
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Vabandust! Palun, Jaak Juske, teie kandidaat!
Sõnavõtt - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh! Sotsiaaldemokraatidel on üks väga hea kandidaat - Helve Särgava.
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Väga hea, paneme kirja. Kristen Michal, teie kandidaat!
Sõnavõtt - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Reformierakonna poolt oleks Ülle Rajasalu. Aga mul lihtsalt üks küsimus vahepeal, et kas volikogu esimees on tuvastanud, kas Tiit Terik soovib sinna kandideerida? Et on tema nõusolek olemas? Igaks juhuks küsin.
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
On olemas.
Sõnavõtt - Kristen Michal Kristen Michal
Kindel, jah?
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Jah.
Sõnavõtt - Kristen Michal Kristen Michal
Väga hea!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Mart Kallas!
Sõnavõtt - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! EKRE poolt hääletamiskomisjoniks pakume Wesse Allikut.
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Wesse Allik. Palun, Enno Tamm!
Sõnavõtt - Enno Tamm Enno Tamm
Esitan Keskerakonna fraktsiooni nimel hääletamiskomisjoni kandidaadiks Leonid Mihhailovi.
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Leonid Mihhailov. Ja kolleeg Riina Solman, teie kandidaat!
Sõnavõtt - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh! Isamaa fraktsioon esitab hääletuskomisjoni kandidaadiks Mart Luige.
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Mart Luik. Ja nüüd panen teie ette hääletamisele valimiskomisjoni koosseisu kinnitamise koosseisus: Helve Särgava, Ülle Rajasalu, Wesse Allik, Leonid Mihhailov, Mart Luik. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Hääletamiskomisjoni kinnitamine Hääletamiskomisjoni kinnitamine
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Häältega 67 poolt, vastu, erapooletuid ei ole, on hääletamiskomisjon kinnitatud!
Ja enne hääletamise algust tutvustab teile hääletamisprotseduuri ja hääletustulemuste kindlakstegemise korda vastavalt Tallinna põhimääruse §-le 28¹ linnavolikogu kantselei vastutav ametnik. Annan sõna Hele Põllule! Palun!
Sõnavõtt - Tallinna Linnavolikogu Kantselei juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik - Hele Põld Hele Põld
Lugupeetud linnavolikogu liikmed! Iga linnavolikogu liige saab hääletamiskomisjoni esimehe allkirjaga hääletussedeli. Sedel täidetakse hääletuskabiinis. Peale selle täitmist murrate te selle kokku ja ennem hääletuskasti panemist lööb hääletuskomisjoni liige sellele volikogu pitsati jäljendi. Kuna linnavolikogu esimehe kohale on üks kandidaat, siis on kandidaadi nimi kantud hääletussedelile ja nime taga on kaks lahtrit märkustega "Poolt" ja "Vastu". Volikogu liige teeb siis oma poolt- või vastuhääle vastavas kastis ristiga.
Ja loen ette ka siis juhud, kui see hääletussedel ... antud hääl on kehtetu. Kehtetu ta on siis, kui kummaski kastis pole risti või on see mõlemas kastis, ja ka siis, kui hääletussedelil pole hääletamiskomisjoni esimehe allkirja või puudub volikogu pitsati jäljend.
Hääletustulemused kinnitatakse volikogu otsusega. Ja isiku valimiste tulemust te ei pea uuesti üle hääletama. Siin eelmine kord tekkis küsimusi selle kohta, kas otsuse poolt peab ka veel hääletama. Ja hääletatuks osutub siis kandidaat, kes saab volikogu koosseisu häälteenamuse ehk siis vähemalt 40 poolthäält. Minu poolt kõik.
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Kas on küsimusi? Protseduuri osas küsimusi ei ole.
Enne hääletamisele asumist peame kokku leppima hääletamise läbiviimise aja, mis kulub nendele protseduuridele. Ja teen ettepaneku anda siis hääletussedelite ettevalmistamiseks 10 minutit, hääletamiseks 20 minutit ja hääletustulemuste kindlakstegemiseks 15 minutit, seega kokku 45 minutit. Ja hääletamine algab kell 16.20 ja ...
Külalise kõne - Tallinna Linnavolikogu Kantselei juriidilise osakonna juhataja - õigusnõunik - Hele Põld Hele Põld
... Pool hakkab hääletus. Ennem seda on 10 minutit ...
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
No tähendab, protseduurid hakkavad jah. Hääletamine hakkab kell 16.30 ja siis lõpeb 35 minuti pärast ehk kell 17.05. Sobib?
Tallinna Linnavolikogu Kantselei juriidilise osakonna juhataja - õigusnõunik - Hele Põld Hele Põld
20 minutit on hääletus.
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Jah. Ettevalmistamise aeg on 10 minutit, hääletamise aeg on 20 minutit ja lugemine 15 minutit. Kõik selge.
Nüüd ma palun hääletamiskomisjoni liikmetel koguneda siia minu laua juurde! Ja teistel on siis 45 minutit praegu vaheaega!
Vaheaja algus
Vaheaja lõpp
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Austatud kolleegid! Palun teil kõigil koguneda saali ja jätkame istungiga. Annan sõna hääletamiskomisjoni esinaisele, kes loeb ette hääletamistulemuste protokolli. Palun!
Kõne - Helve Särgava Helve Särgava
Head volikogu liikmed! Täna meil jälle järjekordne hääletamine ja hääletamiskomisjoni te valisite siis Ülle Rajasalu, Wesse Alliku, Leonid Mihhailovi, Mart Luige ja Helve Särgava ja komisjoni esimeheks siis see komisjon valis Helve Särgava ja mul ongi nüüd au kanda siis meie töö tulemused teile ette.
Nimelt, hääletamiskomisjon koosseisus Ülle Rajasalu, Helve Särgava, Vesse Allik, Leonid Mihhailov ja Mart Luik, kes valisid komisjoni esimeheks Helve Särgava, tegi kindlaks järgmised andmed. Esiteks, hääletamissedeli saanud linnavolikogu liikmete arv 71; valimiskastis olevate hääletamissedelite arv 70; kehtetute hääletamissedelite arv 3; rikutud hääletamissedeleid ei olnud.
Linnavolikogu esimehe kandidaadile Tiit Terikule antud poolthäälte arv on 41 ja vastuhäälte arv 26. Tallinna Linnavolikogu esimeheks osutus valituks Tiit Terik, kes sai linnavolikogu koosseisu häälteenamuse!
Ja alla kirjutanud sellele protokollile komisjoni esimees, liikmed Ülle Rajasalu, Wesse Allik, Leonid Mihhailov ja Mart Luik.
Ning komisjon soovib uuele volikogu esimehele kannatlikku meelt, et ta oleks konsensuse ja kompromissialdis ja loomulikult vastupidavust ning kõike-kõike head! Palju õnne!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh, proua esimees! Vastavalt Tallinna põhimääruse § 28¹ lõikele 13 on linnavolikogu liikmel õigus esitada kirjalik motiveeritud protest hääletamise korraldamise ja hääletamistulemuste kindlakstegemise korra rikkumise kohta koheselt istungil. Ja nüüd ma küsingi. Kas kellelgi on proteste? Proteste ei ole. Aitäh!
Seega osutus vastavalt hääletamistulemusele Tallinna Linnavolikogu esimeheks valituks Tiit Terik! Valimistulemus vormistatakse Tallinna Linnavolikogu otsusena.
Ja nüüd järgneb pidulik osa. Ma palun härra Kõlvarti ja härra Tiit Teriku siia ette ja paneme Tiidule kaela austatava ametiketi.
Ja vastsel volikogu esimehel on au pidada teile oma esimene kõne volikogu esimehena.
Kõne - Tiit Terik Tiit Terik
Austatud linnavolikogu, head kolleegid! Tänan teid toetuse ja usalduse eest! Samuti tänan nende kohtumiste ja vestluste eest, mis on eelnenud tänasele päevale ja tänasele volikogu esimehe valimisele! Olen kindel, et hoolimata oma erakondlikust kuuluvusest või poliitilisest maailmavaatest on meie kõikide siiras soov seda linna arendada, et see oleks parim kodukoht, atraktiivne turismisihtkoht ja kindlasti ka hea majanduskeskkond. Teed nende heade lahendusteni jõudmiseks on meil kindlasti erinevad, hoolimata üllastest, ühistest eesmärkidest. Selleks soovin meile kõigile jaksu ja viisakat töömeelt nende vaidluste ja tihtipeale ka tuliseks kiskuvate vaidluste jaoks siin Tallinna Linnavolikogus.
Volikogu pädevusse kuulub küsimuste otsustamisel kindlasti mitmeid teemasid, kus me peame lähtuma eeskätt ja ainult linnaelanike huvidest ja tegutsema nende nimel. Aga ma lisaksin siia veel juurde ka, et otsuseid tuleks teha mitte ainuüksi linnakodanike huvides ja nende nimel, vaid ka nendega koos. Meie ühiskond liigub bürokraatliku valitsemise ajastust uude võrgustikule toetavate koosvalitsemise ajastusse ja see seab kindlasti ka poliitikutele suuri väljakutseid.
Rääkides kodanike ja võimu suhetest, on Mikko Lagerspetz öelnud, et "igasugune dialoog võib ametniku ja poliitiku jaoks olla tüütu, tulutu, kallis ja isegi ka kahjulik. Aga iga riigimehelikult ja riiginaiselikult mõtlev valitseja peaks teadlikult seisma selle eest hea, et iga poliitilise otsuse puhul oleks keegi, kes talle vastu vaidleks". Usun, et selline suhtumine tuleb meile kõigile kasuks ka siin volikogus. Koosvalitsemise sidemed tugevdavad ühtekuuluvust soodustavat koostööd ja võimaldavad kindlasti paremat otsust linnajuhtimises.
Olles teie kolleegiks valitud siin kolmel korral, tean, et siin saalis on olnud läbi aegade tuliseid vaidlusi ja tööstiil on olnud ka erinev. Ma loodan väga, et nende debattide juures jääme üksteist austavaks. Loodan, et saan olla vääriline teiega koos siin töötamaks ning loodan teie kõikidega head koostööd. Aitäh!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Ja nüüd 5 minutit vaheaega ja siis hakkab juba juhatama meie tänast istungit uus esimees. Aitäh!
Vaheaja algus
Vaheaja lõpp
17:17 Päevakorra punkti alustamine - 2. OE70 Rahanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 2. OE70 Rahanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Austatud linnavolikogu, liigume oma päevakorra teise punkti juurde, milleks on "Rahanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine". Teie ees on eelnõu, millega valitakse rahanduskomisjonile uus esimees ja aseesimees. Kõigepealt tutvustan teile valimiste korda. Vastavalt Tallinna põhimääruse § 31 lõikele 3 valib linnavolikogu komisjoni esimehe ja aseesimehe linnavolikogu liikmete hulgast salajasel hääletusel. Igal linnavolikogu liikmel on hääletamisel üks hääl. Hääletamiseks kasutame elektroonilist hääletussüsteemi. Kuna valime komisjoni esimeest ja aseesimeest üheaegselt, saab komisjoni esimeheks enim hääli saanud kandidaat ning aseesimeheks saab häältearvult teiseks jäänud kandidaat. Hääletustulemused vormistatakse ühe linnavolikogu otsusega. Nüüd ootan teie ettepanekuid rahanduskomisjoni esimehe kandidaadi kohta. Kandidaatide ülesseadmise õigus on linnavolikogu liikmel ja fraktsioonil. Toivo Tootsen, palun!
Sõnavõtt - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Keskfraktsiooni nimel teen ettepaneku rahanduskomisjoni esimehe kandidaadiks nimetada Tiit Terik!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Mart Kallas ... aa, vabandust, jah!
Sõnavõtt - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh! Tallinna Linnavolikogu Eesti Konservatiivne Rahvaerakond soovib esitada rahanduskomisjoni aseesimeheks Argo Luude.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Palun ka kirjalikult!
Kui rohkem kandidaatide esitamise soovi ei ole, panen hääletusele kandidaatide nimekirja sulgemise. Lugupeetud linnavolikogu! Palun võtta teie seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Kandidaatide nimekirja sulgemine Kandidaatide nimekirja sulgemine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Häältega 57 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on kandidaatide nimekiri rahanduskomisjoni esimehe valimisteks suletud!
Kuna hääletus toimub puldist, me hääletuskomisjoni valima ei pea ja saame asuda kohe hääletamise juurde. Hääletamiseks on ühe kandidaadi puhul aega 20 sekundit. Iga järgmise puhul lisatakse 5 sekundit. Seega on meil kokku aega 25 sekundit. Kandidaatide nimed on kuvatud hääletuspuldi ekraanil ja linnavolikogu liige teeb oma valiku vastava märkega kandidaadi nime taga, vajutades klahvile "Poolt".
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Aga vastu?
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Saab ainult poolt valida. Kas teil on valimisprotseduuri osas veel küsimusi?
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Aga miks ainult ...
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Jaa, palun, proua Eenmaa!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Protseduuriline! Aga miks ainult poolt? Kui ma tahan vastu hääletada?
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Protseduur on ...
Tallinna Linnavolikogu liige - Kalev Kallo Kalev Kallo
.... kaks kandidaati.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Jah. Kuna siin on kaks kandidaati, on konkureeriv hääletus.
Rohkem protseduurilisi küsimusi ei näe. Saame alustada rahanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimisega. Kuulutan välja hääletuse alguse!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Kandidaatide nimekiri Kandidaatide nimekiri
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Nii! Tänan! Seega osutus vastavalt hääletustulemusele rahanduskomisjoni esimeheks valitud Tiit Terik, kes sai 43 häält, ja aseesimeheks sai valitud Argo Luude, kes sai valimistel 7 häält!
17:22 Päevakorra punkti alustamine - 3. OE65 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides“, nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale 3. OE65 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides“, nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Liigume oma päevakorraga edasi! 3. päevakorrapunkt "Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides“, nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Vadim Belobrovtsev! Palun!
Ettekanne - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Just. Lugupeetud volikogu liikmed ja uus volikogu esimees! Palun toetada siis seda punkti, mis annab siis nõusoleku Tallinna Haridusametile osalemiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides".
Projekti eesmärk on suurendada Tallinna linna üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid ning panustada koolide hoonetesse haridusliku erivajadusega õpilaste integreerimiseks vajalike ehitustööde tegemise, sisustuse, õppe- ja õuealavahendite ostu ning paigalduse kaudu. See on igati väärt projekt ja sellest võtab osa siis 32 Tallinna kooli. Ja tänu sellele saame me sildfinantseerimise raames siis rohkem kui 2,5 miljonit eurot nendeks eesmärkideks. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Kaas- ... vabandust, jah! Et ettekandjale on ka küsimusi. Annela Ojaste, palun!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Aitäh! Hea abilinnapea, selline küsimus! Et mille alusel või kuidas need 32 kooli just välja valiti?
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Nende sooviavaldamise alusel. Ehk 32 kooli avaldasid soovi osaleda selles projektis.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem küsimusi ei näe. Aitäh, härra abilinnapea!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Sõna kaasettekandeks saab haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja Märt Sults! Palun!
Kaasettekanne - Märt Sults Märt Sults
Auväärt esimees, linnapea, linnavalitsus! Haridus- ja kultuurikomisjon oma korralisel istungil 10. aprillil arutas seda teemat ja seda punkti. Ja otsustati 13 poolthäälega toetada antud eelnõu. Mõelge, üldistage, prognoosige ja palun toetage! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Teile on ka vähemalt üks küsimus.
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud vana koolijuht! Et mis asi see kaasav haridus õieti on?
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Vaata, selle koha pealt ... Aitäh küsimuse eest! Väga hea küsimus! Tähendab, sellele küsimusele võib nii ja naa vastata. Ja tähendab, et kui Sa tahad isiklikku arvamust teada, siis kaasav haridus on see, et mitte kedagi ei jäeta maha. Aitäh!
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
.... See oli nii. Aga kuidas naa on?
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Tähendab, naa on niimoodi, et mina paneks hindeid. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ants Leemets, teine küsimus palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Ma ei saanud hästi aru. Et kedagi ei jäeta maha hoolimata sellest õpitulemustest, ja kedagi ei jäeta maha. Või mis seal toimub selle kaasava haridusega?
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Ants, Sul on väga laialivalguv küsimus, ma ei saa Sulle täpselt, konkreetselt vastata. Kas Sa tohiks ... pane ta natukene kitsamaks, see küsimus.
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Tähendab, need, kes õpivad halvasti, õpitulemused on halvad, kas need jäetakse maha või võetakse kaasa? Kas kaasav haridus .... Sa ise ütlesid, et võtab kaasa kõik.
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Tähendab, ma vastan sportliku terminiga. Tähendab, kui võistkond võidab, on hea võistkond; kui võistkond kaotab, on kehv treener. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Rohkem küsimusi ei näe. Aitäh kaasettekandjale!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Suur tänu!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Kui keegi sõna ei soovi. Kas eelnõu esitaja soovib esineda lõppsõnaga? Tõenäoliselt ei soovi. Muudatusettepanekuid laekunud ei ole.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides“, nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituste andmine Tallinna Haridusameti juhatajale". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Poolt hääletas 54, vastu ja erapooletuid ei olnud, on otsus vastu võetud.
17:27 Päevakorra punkti alustamine - 4. OE52 Tallinna Linnavolikogu 2. oktoobri 1997 otsusega nr 171 kehtestatud Vikerkaare tn 40 ja Rännaku pst 31 vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 4. OE52 Tallinna Linnavolikogu 2. oktoobri 1997 otsusega nr 171 kehtestatud Vikerkaare tn 40 ja Rännaku pst 31 vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
4. päevakorrapunkt "Tallinna Linnavolikogu 2. oktoobri 1997 otsusega nr 171 kehtestatud Vikerkaare tn 40 ja Rännaku pst 31 vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh, lugupeetud linnavolikogu esimees! Lugupeetud linnavolikogu liikmed! Tegu on siis ühele omanikule kuuluvate kinnistutega. Rännaku pst 37 kinnistul asub elamu, ülejäänud kinnistud on hoonestamata. Omaniku soov on liitmise tulemusel moodustada üks krunt, kusjuures täiendavat ehitusõigust selleks ei soovita. Selle otsuse tulemusena tegelikult mitme erineva krundiga tehakse liitmise protseduur ja ma usun, et see ettepanek väärib toetust. Palun ka teil ettepanekut toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas ettekandjale on küsimusi? Jaa, Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jaa, aitäh! Austatud abilinnapea! Et krundid nüüd liidetakse, et kui suure krundi siis me saame selle liitmise tulemusena?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
1525 m². See on tavaline krunt Nõmme jaoks.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Korb. Palun!
Kaasettekanne - Nikolai Korb Nikolai Korb
Tere päevast, austatud kolleegid! Et 9. aprillil oli arutletud antud eelnõud ja tulemustega 8 poolt, vastu ja erapooletu ei olnud, otsustati toetada eelnõud esitatud kujul. Palun teie toetust ka! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaasettekandjale ma küsimusi ei näe. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Sõnavõtu ... Kas eelnõu esitaja soovib esineda lõppsõnaga?
Tallinna abilinnapea - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ei.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ei soovi. Muudatusettepanekuid ei ole. Nüüd võimegi asuda eelnõu lõpphääletuse juurde.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 2. oktoobri 1997. aasta otsusega nr 171 kehtestatud Vikerkaare tn 40 ja Rännaku pst 31 vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine". Otsuse eelnõu 52. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Häältega 51 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud, on otsus vastu võetud!
17:31 Päevakorra punkti alustamine - 5. OE56 Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsusega nr 215 kehtestatud „Kinnistute Rannamõisa tee 16 ning Vana-Rannamõisa tee 19 ja 21 detailplaneeringu“ osaline kehtetuks tunnistamine 5. OE56 Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsusega nr 215 kehtestatud „Kinnistute Rannamõisa tee 16 ning Vana-Rannamõisa tee 19 ja 21 detailplaneeringu“ osaline kehtetuks tunnistamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
5. päevakorrapunkt "Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsusega nr 215 kehtestatud „Kinnistute Rannamõisa tee 16 ning Vana-Rannamõisa tee 19 ja 21 detailplaneeringu“ osaline kehtetuks tunnistamine". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov! Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan Teid, lugupeetud linnavolikogu esimees,! Austatud linnavolikogu liikmed! Tegu on analoogse eelnõuga nagu eelminegi, kus Kurmu 21a ja Kurmu 23 kinnistute omanik, kes on üks ja sama isik, soovib detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist sel eesmärgil, et need kinnistud liita omavahel üheks krundiks. Samuti on selle eelnõu koostamise käigus küsitud arvamust Kurmu tänava elanikelt, kõigilt, kes seal ümberkaudu on. Ja vastuväiteid ei esitatud. Liitumise tagajärjel moodustub 1509 m² suurune krunt, mis on piirkonnale väga omane. Palun teil eelnõud toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ettekandjale on ka küsimusi. Härra Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, mul on küsimus selle kohta, et mis nende kõnniteede saatus on ja kellele kuulub see tee? Kas on see linna omanduses, eraomanduses? Ütleme, et sellistes rajoonides on väga palju ... see probleem, et on segane selle teede omamine: kelle oma on ja kelle kohustus on midagi teha. Et kuidas nüüd selle ... arvestades seda Pikaliiva ja kõike muud, kuidas seal olukord on praegu?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
See on õigustatud küsimus. Eriti sellises piirkonnas on tõesti kõnniteede olukord selline nagu ta on, et ka siin osa sellest maatükist oli justnimelt transpordimaa ja ettenähtud kõnniteeks. Seetõttu ka küsiti arvamust kõigilt tänava elanikelt. Faktiliselt need liikumisvood, mis on täna seal piirkonnas kujunenud, on sellised, et selle kõnnitee järele ei ole vajadust. See sai ka otsustavaks, et see eelnõu siia üldse jõudis ja seda kinnitasid ka tegelikult kõik piirkonna elanikud. Mis puudutab konkreetse tee omandit, ma jään kahjuks siin vastuse võlgu, et mis on see põhitee. Aga arvestades, et ... ma arvan, et kuna ta on läbiv tee, siis ma pakun, et see on linna oma, sest ta viib bussipeatuse juurde.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Mul on enam-vähem samas võtmes, jätkame samal teemal. Et see eelnev detailplaneering nägi ette, et nüüd teede väljaehitamise viib ellu tegelikult ehitusloa taotleja omavahendite arvelt. Et miks selline nõue sinna siis kehtestati, kui Te praegu väidate, et sinna ei ole üldse kõnniteed vaja või?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Selles konkreetses kohas puudub kõnnitee järele vajadus, selles konkreetses.
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Miks see vajadus ära kadus, ära langes?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Sellepärast, et inimesed kasutavad bussipeatusesse jõudmiseks vastassuunas ... ühesõnaga, ühistranspordipeatused, mis asuvad seal vastassuunas, siis faktiline inimeste liikumine on teiselt poolt kõnniteel, teiselt poolt seda praegust kavandatavat kõnniteed ning seetõttu selles piirkonnas puudubki, just nimelt selles lõigus kõnnitee rajamise vajadus. Uskuge mind, kui see oleks olemas olnud, siis inimesed, kes elavad sama tee ääres, nad oleks öelnud, et "ei, vastupidi, tahame kõnniteed". Et siin faktilist probleemi ei ole, et ...

Tallinna Linnavolikogu liige - Ants Leemets Ants Leemets
Lugupeetud volikogu esimees! Saab ühe protseduurilise teha?
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Jaa, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
.... pildi panna ette, mis on tegelikul ....?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Kahjuks see Google Maps, ma arvan, ei anna seda välja, sest see on n-ö piirkonna keskel. Et, ta on seal sees.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh! Austatud esindaja! Et ma viimastel istungitel on järjest ja järjest tulnud meie ette detailplaneeringute osaliselt kehtetuks tunnistamine. Minu teada detailplaneering on lähitulevik, umbes 5 aasta jooksul peaks olema ta ellu viidud. Nüüd ma loen, et see on juba 10 aastat vana. Kas on ka linnal järelevalve kohustus planeeringute elluviimiseks? Mis me neid siis kehtestame ja 10 aasta pärast tuleme siia ja hakkame neid uuesti tagurpidi tühistama?! Et kas Te vastate seda? Kas see järelevalve toimib või ta ei toimi?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Detailplaneering on oma loomult n-ö kokkulepe avalikus ruumis realiseeritavate objektide osas. See, kas neid objekte realiseeritakse ... 99%, ma arvan, nendest kuulub mitte linnale, vaid eraomanikule. Me ei saa ka tulenevalt meie nii majanduslikud kui ka ühiskonna loogikast sundida eraomanikku ehitama midagi valmis. Selles suhtes, kui eraomanik tahab ehitada hoonet näiteks, detailplaneeringuga on tal see võimalus, siis tal on see võimalus antud. Kui ta ei saa pangast näiteks raha, et seda ehitada, siis me ei saa teda sundida. Või kui tal plaanid muutuvad, elamu asemel soovib ehitada näiteks äripinda, siis ka see on võimalus.
Tõepoolest, need kõik detailplaneeringud on oma loomult väga vanast ajast. Enamus neid kehtestati, mis täna tulevad siia, ma olen nõus, et tegelikult need oma loomult, need küsimused on niivõrd väiksed, et neid ei peaks üldse linnavolikogu arutama. Sisuliselt 90% on nendest tehnilised küsimused, mis oleks täiesti loogiline viia linnavalitsuse pädevusse. Paraku seadus eeldab seda, et nende asjade üle otsustab volikogu.
Nüüd, mis puudutab nõuet, siin ka ma arvan, et liberaalne maailmavaade ütleb seda, et me ei saa eraomanikku sundida midagi rajama. Aga kui tõepoolest ... kui me vaatame neid planeeringuid üle 10 aasta taguseid jne, siis enamus neist olid omal ajal kehtestatud maakorralduslikel eesmärkidel.
Ehk siis selleks, et lihtsalt üks suurem krunt jagada kuidagi erastamise käigus loomulikku teed pidi. Ja kindlasti ei suudetud tol hetkel välja mõelda seda funktsiooni, mida maatükil oleks vaja 10 või 20 aasta pärast.
Ja seetõttu, kui omanikel nüüd plaanid kas selguvad või muutuvad või muutub linnaehituslik olukord, mis nõuab juba uut lähenemist, siis nende planeeringutega siia ette ka tullakse.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, teine küsimus palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Tiskre, Pikaliiva ja Vismeistri - seal kandis väga sageli inimesed peavad n-ö võsa vahelt hiilima, sellepärast et lihtsalt ei ole välja arendatud seda struktuuri. Et kas abilinnapea on nagu kursis nende asjaoludega, et Te saate kinnitada, et nad ei käi seal võsa vahelt läbi, sellepärast et paremat varianti ei ole, või mööda sõiduteed? Et ma tean seal näidet, kus üle Tiskre oja ehitasid elanikud ise silla või purde, eks ole. See lõhuti ära. Linnaosavalitsus ei ole suutnud mitte mingit lahendust 5 või 6 aasta jooksul pakkuda. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma kinnitan Teile, et kui inimesed käivad läbi võsa, siis kindlasti seetõttu, et neil paremat teed lihtsalt ei ole. See sõltub nüüd konkreetsest kohast, kas seda paremat teed üleüldse on võimalik tekitada, kui näiteks tegu on eramaaga. Või kui linnale kuuluva teega on tegu, siis seal, kus on võimalik. Me võime siin tuua näiteks kas Kristiine või Pirita linnaosa või Nõmme linnaosa, kus on näiteks sarnane olukord, kus teede laius ja see ajalooliselt kujunenud teede struktuur ei võimaldagi kõnnitee rajamist, sest muidu sisuliselt kaoks sõidutee ära. Ja seal ei olegi midagi muud, kui käia koos autodega ühte teed pidi, sest lihtsalt ühelt poolt on aed vastas ja teiselt poolt on aed vastas. See on kohati probleem. Ja seal, kus on seda võimalik, seal kindlasti linn ka läheb seda teed, et kõnnitee kas ... seal, kus on võimalik rajada ... Seal, kus ei ole võimalik – mina tunnen kõige paremini oma eelmise tööposti põhjal Kristiinet –, siis seal tehakse kas või eraldusjoon, mis annab kas või mingisugusegi leevenduse.
Nii et ma tunnistan, et see probleem on. Milline see retsept on? Kas me hakkame nüüd kõikidelt eraomanikelt teed kokku ostma, ma arvan, et Tallinna eelarve seda lihtsalt ei võimalda, või hakkame sundkorras kelleltki aia ribast paar meetrit eraldama, et rajada kõnniteed - need on need faktilised variandid. Aga no me kõik anname aru, et nad väga realistlikud ei ole.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea juhataja! Et hea abilinnapea! Üldiselt on Teil punktid üsnagi korrektselt ette valmistatud ja sisulised vastused ka tulevad. Et mul oleks selline praktiline töökorralduslik ettepanek tulevikuks. Et sellisel juhul, kui Google Maps tasuta versioon ei aita välja, siis äkki keegi kasutab kas või telefoni või mingid muud vahendid ja teeb sellest paar klõpsu, et ka rahva esindajatel on lihtsam olukorraga kurssi saada ja mitte arutada seda, et kas inimesed on sunnitud läbi võsa minema või lähevad nad läbi võsa vabast tahtest, sest neile meeldib võsas käia. Et olete Te päri selle mõttega? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma katsun seda edaspidi arvestada.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Härra Leemetsale kolmandat küsimust ma kahjuks anda ...
Tallinna Linnavolikogu liige - Ants Leemets Ants Leemets
.... Ma olen esitanud ainult ühe küsimuse. Ja vahepeal läks mul üks vajutamine kaotsi ja sellepärast vajutasin uuesti.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Jah. Hea küll! Palun siis Teie küsimus!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Minu küsimus on linnavalitsuse üldises poliitikas nende arendusrajoonide kohta. Mida Te eelistate, kas erateid või siis, ütleme, erateede ostmine linnale või kohe linnale tegemine? Ütleme, et see tekitab teatud segadusi ja kõikides uusrajoonides on need segadused nagu olemas. Mis see poliitika õieti on? Et mida te uusrajoonides tahate? Et teed tuleksid linnale või teed jääksid erakätesse?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Seda ei ole võimalik niimoodi poliitikana sõnastada. Reeglina, kui on kaalukoht, kas jätta eratee linna omandisse või eraomandisse, siis on just nimelt uusrajoonide puhul see lähtekoht, et kas ... kui ta on linna omanduses, siis ta on oma loomult n-ö avalikult juurdepääsetav ja kasutatav avalikkuse jaoks ja selleks, et liikuda punktist A punkti B läbivalt. Uusrajoonide puhul sageli on see olukord, kus n-ö kuskil tekib n-ö uus rajoon koos oma tupiktänavaga. Sellel puhul ma pean täiesti loomulikuks, et tulla vastu sageli enamusel juhtudel inimeste enda soovidele ja panna sinna vajadusel, kui nad tahavad tõkkepuu kui ka jätta kogu tee ja võimalusel kogu infrastruktuur, mis selle teega kaasneb, jätta eraomandusse koos kõikide kaasnevate kohustustega hoolduse osas. Sest tegu on tegelikult n-ö oma maja kõnnitee pikendusega. Sellistel juhtudel on see eratee põhjendatud.
Kui aga tegu on sellise, näiteks elamurajooniga, kus on täiesti uus elurajoon, kus on läbiv tänav, mida saavad kasutada nii need elanikud, kes sinna värskelt on kolinud elama, kui ka elanikud, kes elavad tagapool või eespool, selleks et liikuda kuskil punktist A punkti B seda uut rajooni läbivalt, siis seal ma pean õigeks, et see kuuluks linnale, seepärast et see tagab n-ö avaliku juurdepääsu ja avaliku läbikäigu.
See ma arvan, on see põhi n-ö kaalukeel, kas on eratee või avalik tee. Ja ka ühtlasi on see kaalukeeleks linnale, et kas on mõttekas n-ö kanda jooksvaid kulusid ja vajadusel ka remondikulusid selle tee puhul, mis on sisuliselt n-ö oma maja kõnnitee pikendus, kus nii mina kui teie, Tallinna maksumaksjad, maksame selle eest, et keegi saaks n-ö oma kõnniteed remontida. Või siis, et see võiks olla selle n-ö omaniku kohustus.
Teisel juhul, kus see on n-ö läbiv, seal ma pean täiesti õigeks, et seda kohustust jagaksid kõik linlased nagu ka teistel avalikel tänavatel. Ma loodan, et ma andsin selle n-ö poliitilise ammendava vastuse.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kadi Pärnits, palun!
Küsimus - Kadi Pärnits Kadi Pärnits
Jaa, aitäh! Austatud ettekandja, et selle eelmise teema juurde tagasi tulles. Et kas Te olete esitanud oma ettepanekud seaduse muutmiseks, et seda bürokraatiat vähendada ja 2/3 meil siin ajast läheb teinekord detailplaneeringute osalise kehtestamise teemadel ... või kehtetuks tunnistamise teemadel.
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma olen neid ettepanekuid esitanud ja esitanud korduvalt ja ma arvan, et nii Teie kui ka võib-olla mina, olen sellest kõige rohkem huvitatud, sest mina saan ... noh, ütleme, ma vaatan eelnõud, ma saan aru, kuivõrd tähtis otsus see on linnavolikogu mõistes. Noh, sisuliselt on tegu üksikaktidega ühel konkreetsel juhul, kas ma saan 2 meetrit maad endal ühendada oma ... ütleme, et mul oleks mitte kaks kinnistut, vaid üks kinnistu ja ma ei peaks kaks korda maamaksu maksma. Või midagi sellist, mis on täiesti 10-järguline küsimus ja neid asju ei peaks arutama linnavolikogu. Paraku need ettepanekud ... ütleme nii, et kahjuks ei ole läbi läinud.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Küsimusi rohkem ettekandjale ei ole. Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Kalev Kallo. Palun!
Kaasettekanne - Kalev Kallo Kalev Kallo
Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu! Volikogu linnamajanduskomisjon arutas seda eelnõud oma korralisel istungil 9. aprillil ja komisjonis küll pikemat diskussiooni ei tekkinud ja eelnõu poolt oli 8 komisjoni liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Nüüd võib-olla lisamärkusena. Ka komisjon on korduvalt selle küsimuse juures olnud, et miks peab volikogu selliseid tühistamisi arutama, aga noh, vastus on üldiselt seadusloome seisukohalt võrdlemisi lihtne, sest osa detailplaneeringuid on kehtestanud volikogu. Ja linnavalitsus kui madalamalseisev organisatsioon ei saa kuidagi tühistada kõrgema organisatsiooni detailplaneeringuid. Ja kui ka linnavalitsus on nad kehtestanud, siis kui linnavalitsus ise tühistaks, siis ei ole jälle väga õige ehk volikogu kui kõrgemalolev organ siis nagu tühistab selle. Taolisi vastuseid on andnud n-ö juristid ja seetõttu on see asi jäänud nii. Ja ma tean, et linnavalitsus on esitanud selliseid ettepanekuid nii ministeeriumile kui ka otse Riigikogu majanduskomisjonile, aga selline on see lahendus senini olnud.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Sõnavõtt kohapealt, härra Ants Leemets palun!
Sõnavõtt - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud volikogu esimees ja lugupeetud abilinnapea! Et iseenesest see vastus härra Novikovilt oli nagu vale, et linn ei oma seda poliitikat. Linn peab omama poliitikat, kuhu me teeme avalikud teed, kuhu mitte. Me ei saa eeldada, et kõikides uusrajoonides mitte kunagi ühiskondlikku transporti ei teki. Kõik peavadki ainult autoga sõitma.
Et ma ikkagi soovitan seda, et kui tehakse detailplaneeringuid või üldplaneeringuid, et siis ikkagi nähakse ette, et see või teine on vajalik avalikes huvides või et see või teine tänav ei ole vaja. Ma ise elan eratänaval n-ö ja meil, kogu Tiskrevälja tänav on jagatud umbes nelja ossa, kus eri omanikud siis tegutsevad ja avalikku teed seal sellest enam teha nagu ei õnnestu. Aga palve on veel see, et ikkagi, kui te tegelete nende arendustega, et siis te vaataksite linna huvisid suuremas plaanis ja natukene kõrgemalt. Et mitte arutada seda iga sellise väikese asja juures. Aga muidugi oleks hea, kui see kompetents selliste asjade puhul läheks üle linnaosakogudesse. Et ma ei tea, kas seda on võimalik kuidagi tekitada, aga linnaosakogud tunnevad oma piirkonda väga hästi ja seal oleks sekkumine palju asjakohasem, kui ta on täna volikogus. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Kõne puldist. Ülle Rajasalu palun!
Kõne - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Austatud eesistuja ja volikogu liikmed! Et mind on päris pikka aega juba häirinud tegelikult see, et me ainult tühistame detailplaneeringuid. Tegelikult, miks tullakse volikokku sellepärast - et nad ei ühildu linnaosa üldplaneeringutega. Aga ma, ma näen, mis meil Pirital toimub. Maad saadi tagasi. Me kehtestasime suured planeeringualad: kus olid eramud, kus võisid korteri ehitada, kus olid siis teed, tänavad ja kõnniteed ja ka haljasalad. Nüüd ehitusalad on ellu viidud, kuid sotsiaalmaad, mis olid ka eraomandis tol aeg, linn ju välja ei osta neid. Need on nüüd uuesti müüdud ja nüüd uued omanikud tulevad uuesti hoonestamistaotlusega. See tegelikult on see, mis tegelikult ei tohi olla - me pidevalt kaotame avalikku ruumi Tallinnas. Ega siis see, et kui sa oled kuskil, on see Nõmme või on see Pirita, ega avalikku ruumi on tegelikult seal ka vaja. Nii nagu ma ütlesin, et kui nad ei ole vastuolus üldplaneeringuga, siis tegelikult ei peaks nad siia volikokku ju tulema. Aga kergekäeliselt ei tohiks neid üleüldse, neid planeeringuid muuta, sellepärast et selle planeeringu kaudu me ju loome tegelikult linnaruumi. Aga see on siis minu poolt kõik.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas eelnõu esitaja soovib esineda lõppsõnaga?
Sõnavõtt - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma tänan nende ettepanekute eest ja tähelepanekute eest! Ma arvan, et põhimõtteliselt võib teiega nõustuda, et neid planeeringuid heameelega me siia ei tooks ja kui on võimalus, siis me kindlasti küsime ka halduskogult, küll linnaosa valitsuste kaudu,. Nii et tegelikult me üritame selliste pisikeste ühelt poolt asjade puhul võimalusel kaasata täna ja kaasame kindlasti ka homme nii palju, kui seda võimalust on linnaosa valitsust ja kaudselt ka halduskogu. Kahjuks halduskogule otse, ma arvan, et ei ole võimalik seda asja delegeerida, sest halduskogu on oma loomult nõuandev kogu ja sellele tegevfunktsioonide andmine ei ole ka juriidilises mõttes vist võimalik, andmine ei ole ka juriidilises mõttes vist võimalik,. Aga igal juhul me peame halduskogudest lugu ja kuulame nende ettepanekuid nii täna kui edaspidi. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Austatud linnavolikogu, panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsusega nr 215 kehtestatud "Kinnistute Rannamõisa tee 16 ning Vana-Rannamõisa tee 19 ja 21 detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Häältega 54 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud, on otsus vastu võetud.
17:52 Päevakorra punkti alustamine - 6. OE64 Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 korraldusega nr 1875-k kehtestatud Narva mnt 156 krundi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 6. OE64 Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 korraldusega nr 1875-k kehtestatud Narva mnt 156 krundi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
6. päevakorrapunkt. "Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti 2003 korraldusega nr 1875-k kehtestatud Narva mnt 156 krundi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud linnavolikogu esimees, lugupeetud linnavolikogu liikmed! Antud juhul soovivad kinnistu omanikud hoonet laiendada pööningukorruse väljaehitamise teel ja seetõttu mõningasel määral tõsta katuseharja. Paraku muutub tehniliste näitajate poolest selle tulemusena hoone 2-korruseliseks, mis on vastuolus selle ajaloolise detailplaneeringuga, mis on seal kehtestatud juba 16 aastat tagasi. Seetõttu esitasidki omanikud taotluse tunnistada Hooldekodu tee 11 kinnistu osas see detailplaneering kehtetuks ja seetõttu saaks ka nad oma katuseharja nii palju, kui nad soovivad tõsta, ja see oleks edaspidi üldplaneeringuga kooskõlas. Palun teil eelnõud toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas ettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Sõna kaasettekandeks saab .... Vabandust, Ülle Rajasalu, siiski palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Kuna ... Mina tahtsin küsida, aga Kaupo oli ennem või?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
See on seal tagapool tegelikult. Selle hoone taga on see faktiline koht.
Küsimus jätkub - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Mul on üks selline küsimus, et kuna ma enam eelmise punkti juures ei saanud Teie käest küsida. Siis mul jäi kõrvu see, et saadetakse linnaosa valitsustele küsimiseks. Ma tahan juhtida Teie tähelepanu sellele, et linnaosa valitsuse töötajad ei ela oma linnaosades. Ma saan aru, kui Te linnaosa kogule saadate need arutamiseks - see oleks tegelikult asjakohane. Aitäh!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Kui ma tohin vastata!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Jaa, palun!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Linnaosa kogu päevakorra paneb paika linnaosa koostöös linnaosakogu esimees. Ja ma usun tegelikult, et kui linnaosa vanem peab väga vajalikuks linnaosakogu arvamust antud küsimuses, siis kindlasti ta selle punkti ka sinna lisab. Kui ma ei eksi, uue Tallinna põhimääruse kohaselt kadus ka see paiksustsensus ära linnaosakogudest. Ma võin küll eksida, aga minu arust selline muudatus oli seal nüüd sees. ....
Aga üleüldiselt ma arvan, et oluline on mitte see, kus sa elad konkreetses linnaosas, vaid see, kuidas sa suhtud oma linna. Ja selles osas, kas inimene elab linnaosas või mitte, ei oma faktilist tähtust.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Andrei Birov. Palun!
Kaasettekanne - Andrei Birov Andrei Birov
Lugupeetud esimees, lugupeetud kolleegid, meie kallid ja armsad daamid ja neiud! Kõigepealt ma tahaks teile kõigile soovida ilusaid lihavõttepühi ja teie peredele kõike kõige parimat! Nüüd, mis puudutab seda küsimust, mida kandis ette Andrei Novikov, siis mina pean siin tunnistama, et ma olen täiesti nõus nende kolleegidega, kes arvavad, et neid kehtetuks tunnistamisi meie ei peaks siin volikogus arutama ja vastu võtma. Et meil on küll selline seadus - kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõige 1 punkt 33 ja planeerimisseadus siis § 140 lõige 6 -, mille kohaselt on siis detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine volikogu ainupädevuses. Siin ühest küljest ma olen Kalev Kalloga nõus, kes siin ütles, et kui on Tallinna Linnavolikogu detailplaneeringuga kehtestanud, siis ta peab ka osaliselt seda kehtetuks tunnistama või siis üldse tühistama. Aga samal ajal on hästi palju selliseid küsimusi ja tüüpiline näide on just nimelt see eelnõu, kus meie linnavalitsus saaks seda vabalt oma otsusega kehtetuks tunnistada ja mitte koormata Tallinna Linnavolikogu tööd. Ja me oleme linnamajanduskomisjonis kordades seda küsimust üles tõstatanud. Ma olen nii Arvo Rikkineniga sellest rääkinud ja abilinnapeadega ja ma arvan, et meie tublid saadikud, kes on ka meie Riigikogu saadikud, peaksid selle küsimuse meie Riigikogus uuesti üles tõstatama ja vaatama üle just need kaks seadust ja teha sellise otsuse, et kõik need kehtetuks tunnistamised saaks lahendada meie Tallinna Linnavalitsus. Sellepärast et, vot see on tüüpiline näide, kus on 1-korruseline hoone, kolm omanikku tahavad pööningukorrusel ehitada peale teist korrust ja meie peame siis seetõttu siin tunnistama kehtetuks seda planeeringut selle asemel, et seda küsimust võiks otsustada meie Tallinna Linnavalitsus oma istungil.
Nii et ühest küljest ma toetan seda eelnõu, aga teisest küljest ma tahaks soovitada ikkagi meie tublidel Riigikogu liikmetel üritada Riigikogu tasemel seda, neid kahte seadust muuta, et me tulevikus ei raiskaks selle peale aega.
Aga siis meie linnamajanduskomisjoni istungil me seda küsimust arutasime, kohal oli 8 meie Tallinna Linnavolikogu saadikut ja linnamajanduskomisjoni liiget. Vastu ei olnud kedagi, erapooletuid samuti ja kõik 8 olid poolt. Nii et siis palun ka teid seda eelnõud toetada vaatamata sellele, et ma jään oma arvamuse juurde - seda võiks vabalt teha meie linnavalitsus. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaasettekandjale on ka küsimus. Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jah. Austatud majanduskomisjoni liige! Kas Te ikka teate, millisest linnaosast praegu jutt käib ja kus see planeering üleüldse asub?
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
See on Narva maantee lõpus, Narva maantee täpne aadress on 156 ja minu teada on see Lasnamäe linnaosa.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem küsimusi kaasettekandjale ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Andrei Birov Andrei Birov
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Sõnavõtu soove ei näe. Kas eelnõu esitaja soovib esineda lõppsõnaga? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 korraldusega nr 1875-k kehtestatud Narva mnt 156 krundi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Häältega 53 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.

18:01 Päevakorra punkti alustamine - 7. OE71 Tallinna Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine 7. OE71 Tallinna Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Meie 7. päevakorrapunkt. "Tallinna Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine". Sõna ettekandeks saab linnapea Mihhail Kõlvart. Palun!
Ettekanne - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Austatud linnavolikogu, austatud linnavolikogu esimees! Käesolevaga esitan Tallinna Linnavolikogule eelnõu "Tallinna Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine".
Tallinna Linnavolikogu otsustas 11. aprillil anda minule volitused Tallinna linnapea ülesannete täitmiseks. Ja linnapea üheks esimeseks ülesandeks on linnavalitsuse moodustamine. Linnavalitsus peab olema sellise suurusega, mis on ühelt poolt vajalik selleks, et tagada seadusega pandud kõigi ülesannete täitmine, aga teisalt võimaldaks samavõrd pühenduda linnaelanike jaoks oluliste kohaliku elu küsimuste korraldamisele. Lähtudes eeltoodust teen linnavolikogule ettepaneku kinnitada linnavalitsus 7-liikmelisena. Linnapea ja 6 abilinnapead.
Räägiks võib-olla natuke detailsemalt plaanidest. Tegelikult see, kuidas me jagame valdkonnad ja ametid, on linnapea otsus ja seda tulevikus loodetavasti, kui te annate selleks volitusi, tehakse linnapea käskkirjaga. Aga ma arvan, et oleks õige teile tutvustada mõned minu plaanid.
Ja ma arvan, meedia kaudu juba on teada, et lugupeetud Züleyxa Izmailova ei jätka linnavalitsuse koosseisus, aga ka ei tule uut abilinnapead, kes hakkaks kureerima sama valdkonda. See tähendab seda, et koosseis väheneb ja see valdkond, mida kureeris Züleyxa Izmailova, läheb teistele abilinnapeadele. Konkreetsemalt ma saan praegu teile rääkida sellest plaanist, et prügimajandus läheb ettevõtluse alla ja keskkonnavaldkond läheb kokku kommunaalvaldkonnaga ja tekib uus amet, mille nimetuseks on keskkonna- ja kommunaalamet. Ja see tähendab, et ühe ameti võrra linnastruktuur väheneb.
Järgmise päevakorrapunkti raames ma saan rääkida ka täpsemalt sellest, kuidas veel toimuvad muutused, kuidas me jagame ülesanded ja valdkonnad abilinnapeade seas, aga praegu ma siis paluks teid eelnõud toetada! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ettekandjale on ka küsimusi. Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jaa, aitäh! Austatud linnapea! Kui õigeks Te peate seda, et Te tulete meie käest küsima häält kinnitamiseks, struktuurimuudatusteks jne ja siinsamas enne istungit, enne hääletamisi me näeme, et Te olete selle juba pressikonverentsil välja käinud. Kui õigeks Te seda peate? Kas see ei peaks vastupidi olema? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Tõepoolest, ma olen rääkinud enda plaanidest ja ma arvan, et see oli ka aus seda öelda või vastata küsimustele, kuna sellised küsimused tekkisid. Aga ma olen öelnud ka seda, et see on selline protseduur. Et kõigepealt Keskerakonna Tallinna nõukogu kinnitab või annab enda nõusoleku, pärast siis ka Keskerakonna fraktsioon ja siis loomulikult me tuleme ka siia, linnavolikogu saali selleks, et juba teiega arutada seda struktuuri.
Ja ma pean tunnistama, et siin vahepeal ei olnudki väga palju aega - ainult nädal aega kahe istungi vahel. Ja kuna just siin saalis võetakse vastu kõige tähtsamaid otsuseid, sellepärast ma olengi siin selle eelnõuga. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Meediast võis ka lugeda juba seda, et kuigi Roheliste juht Züleyxa Izmailova ei jätka, et justkui nagu koalitsioonileping säilub. Et kas Te oskaksite kirjeldada, mis see tähendab? Milles see koalitsioonis olek rohelistega siis jätkub? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Tõepoolest, me oleme otsustanud, et me jätkame koostööd rohelistega ja see tähendab eelkõige sisulist koostööd. Alustame sellest, et kõik roheliste poolt algatatud projektid lähevad ka edasi. Loomulikult ka nende projektide finantseerimine. Roheliste esindajad linnavolikogu komisjonides jäävad samaks ja me loomulikult ka edaspidi hakkame arutama, sh ka selle erakonna esinaisega, kõik küsimused, mis on seotud nn rohelise teemaga. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Minu küsimus on prügi kohta. Et nüüd ta läheb ettevõtluse alla ja ühest küljest ta nagu ongi äri, aga teisest küljest on see ikkagi väga keskkonnaalane küsimus ja et peale selle on ju Euroopa normid, mis Eestis on suur mahajäämus just taaskasutada seda prügi, ja nüüd ta läheb siis Riisalu alla. Et kas siis Riisalu puhul jääb siis nagu rohkem nagu äri või rohkem nagu keskkonnakaitset?
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! See otsus, et prügimajandus läheb ettevõtluse alla, ei tähenda, et nüüd linna peamine eesmärk on raha teenida. Eelkõige on vaja valdkonnas korraldada stabiilne töö ja see ongi abilinnapea peamine eesmärk.
Me teame, et on selles valdkonnas terve rida probleeme, mis on seotud ka praeguse seadusandlusega. Me teame ka seda, et linnal oli teine nägemus, võrreldes praeguse seadusandlusega, aga nüüd see on tõepoolest abilinnapeal Aivar Riisalul lahendamiseks. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Ma eile - repliigi korras ütlen -, et ma eile väga suure huviga kuulasin peaministri kandidaadi "troonikõnet" ja ka suurest saalist Toompeal rõhutati seda, et keskkonda nagu loodava "troika" jaoks nagu polegi olemas. Ja kas nüüd Tallinnas hakkab see sama asi korduma. Sest keskkonnamõiste on palju laiem kui kommunaalteenindus. Ja millest siis on tingitud see arusaam, et nüüd ühendatakse ... mis on tinginud selle keskkonnaproblemaatika ühendamise kommunaaliga?
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Kui vastata Teie küsimusele üldfilosoofiliselt, siis mulle tundub, et ongi nii, et kaks valdkonda sobivad omavahel. Aga see ei ole ainult üldfilosoofiline, vaid ka sisuline vastus, sest Kommunaalameti all on ka praegu väga palju küsimusi, mis on seotud just keskkonnaga alates koristusest ja lõpetades parkide hooldamisega. Et kas see ei ole keskkond?! Loomulikult see on linnakeskkond. Aga me teame, et mõnikord on ühe abilinnapea all ka sellised valdkonnad, mis võib-olla otse ei ole omavahel seotud esmapilgul, aga samas mulle tundub, et ei ole ühtegi valdkonda Tallinna linnas, mis ei oleks seotud teise Tallinna linna valdkonnaga. Ja muide, see on ka minu ühine arusaam, et linnasüsteem peab olema ühtne ja kui ühes valdkonnas võetakse vastu otsus, siis tuleb arvestada iga valdkonnaga. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, teine küsimus. Palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Olete nendes esimestes intervjuudes ka rõhutanud seda, et ... või andnud nagu veksli välja, et muudate linna juhtimise tõhusamaks ja läbipaistvamaks. Et paluks Teilt hinnangut, et kas see tänane linnavalitsuse otsestruktuur, otsealusega struktuur seal poolteist tuhat inimest, on ju, kas seda on palju, vähe, parasjagu? Et mis Teie plaanid on? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Tõepoolest, see vastab tõele, ma ütlesin, et üheks minu eesmärgiks on ka linnajuhtimise süsteemi optimeerimine, aga see ei tähenda ilmtingimata, et Exceli tabeli järgi me hakkame ametnike arvu vähendama. Võib-olla tekib vajadus ka mõnes valdkonnas seda arvu suurendada. Kas see on sotsiaaltöötajad, võib-olla lastekaitsespetsialistid või tugiteenuste spetsialistid. Noh näiteks, kui me räägime tugiteenuste spetsialistidest, siis tegelikult ma juba praegu näen vajadust, et nende arv kasvaks Tallinna haridussüsteemis. Pigem probleem on selles, et ei ole nagu kusagilt võtta eriti spetsialiste. Aga kui me räägime tõepoolest üldises plaanis sellest küsimusest, siis jah, on tõepoolest selline plaan üle vaadata iga valdkonna efektiivsus, aga ka ametnike koosseis ja lähtuvalt sellest ka otsustada, kus oleks võimalik ametnike arvu vähendada. Aga kindlasti see ei ole selline ilus eesmärk, millega ma tahaksin siia tulla ja siis raporteerida "aga nüüd on koondatud 100, 200 või 50 ametnikku". Ei ole eesmärk iseenesest! Eesmärk on eelkõige efektiivsus. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Proua Eenmaa, teine küsimus palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan, härra juhataja! Lugupeetud linnapea! Ikkagi ma jauran oma küsimust edasi. Kas Te siis nüüd tunnistate siin meie ees, et abilinnapea koht keskkonnaküsimustes oli loodud puht poliitilistel eesmärkidel ja oli mäng. Sest sellest välja tuleb, et kui proua Zuzu, noh, läheb ära väga õilsale emapuhkusele, et nii, kui ta on lahkunud - pole inimest, pole probleemi. See kõlab göbelslikult. Mis oleks eriti hirmus ju.
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Kui Te lubate, siis ma jätan kommenteerimata ühe ajaloolise isiku väljaütlemise. Aga kui rääkida asja sisust, siis tegelikult ei ole ju juhtunud midagi originaalset või uut. Linnasüsteem muutub kogu aeg ja iga kord, kui tuleb uus linnavalitsuse koosseis, siis vaadatakse ümber ka valdkondade jaotus. See on normaalne protsess ja iga linnapea lähtub muidugi ka enda nägemusest, aga ma loomulikult pidasin nõu ka kolleegidega. Ja noh me oleme vist küllaltki palju ka selles saalis rääkinud nii optimeerimisest kui ka, muidu ka linnavalitsuse nii optimeerimisest kui ka muidu ka linnavalitsuse koosseisu vähendamisest. Ja see ei ole tingitud sellest jällegi, et oli selline plaan, et ma soovin siia tulla ja kohe raporteerida "aga nüüd on ühe ameti võrra ja ühe abilinnapea võrra linnasüsteemis siis vähem". Ei olnud see eesmärk! Eesmärk oli tõepoolest tulla välja enda ettepanekuga, et kuidas praegu võiks olla jaotatud süsteem abilinnapeade vahel. See, et varem oli vastav abilinnapea, see oli eelmise linnavalitsuse koosseisu osa, struktuuri osa. Ja siis oli üks struktuur, praegu ma tulen välja teise struktuuriga. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ants Leemets, teine küsimus, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Aga lugupeetud linnapea! Et mul ei ole selle vastu midagi, et üks linnavalitsuse liige on vähem, aga see ei puutu isegi minu jaoks nagu tähtsaks küsitluseks. Et ega ma ei arvanud, et see Izmailova ametisolemine muutis midagi Tallinna poliitikas. Aga mind häirib hoopis see, et kas Te ikka olete korralikult läbi mõelnud selle, et keskkonnaamet sisuliselt jaotatakse kaheks, samas kui linna ilma oluliste keskkonnanõueteta ei ole võimalik juhtida. Et keskkonna loomine ja kõik muu on ülimalt tähtis. Kas see on ikka õige otsustada jagada ja tema tähtsust vähendada?
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah! Aitäh! No esiteks ma ei ole sellega nõus, et Züleyxa Izmailovast ei olnud kasu. Oli küll! Rohelised tulid välja terve rea projektidega, mis on praegu ka käivitatud: kas see on mahetoit lasteaedades, kas see on päikesepaneelide kasutamine ja veel terve rida asju. Ehk siis see ei ole nii. Kõik need asjad, mis olid käivitatud, lähevad ka edasi.
Ja teiseks. Mullu tundub, et just vastupidi. Keskkonnale me praegu tegelikult anname sellele valdkonnale ja sellele teemale rohkem ressursse ja rohkem tähelepanu. Et see ei ole nii, et me oleme jaganud keskkonnatemaatika laiali. Vastupidi! Mulle tundub, et just keskkonnateema on veel kontsentreeritum ja ka keskkonnaga seotud teemad pälvivad veel rohkem mitte ainult, ütleme nii sellist meedia tähelepanu, vaid ka struktuurset tähelepanu. Keskkonna all on nüüd ka munitsipaalteenused. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Rohkem küsimusi ei näe. Kaasettekannet selles küsimuses ei ole. avan läbirääkimised. Sõnavõtt kohapealt, härra Ants Leemets, palun!
Sõnavõtt - Ants Leemets Ants Leemets
Jah. Ütleme, et tahaksin tuletada linnvalitsusele meelde, et maailmas valitsevad trendid on täna linnaarenduses ikkagi sellised, kus rohelusel on tohutu suur tähtsus ja kõikides haljastusprogrammides on tohutu tähtis, et me nagu peame valima endale selle suuna, et me läheme kaasaegse linna suunas, mitte ei püüa ehitada linna, mis on ebamugav elamiseks. Et see on niivõrd oluline ja ma võin ju uskuda, et Kommunaalamet hakkab täitma seda ja teisest küljest hakkab täitma ettevõtlusosakond seda või -amet. Aga ikkagi mul ei ole sellist veendumust, et tahetakse linna näha tulevikulinnana.
Ja selline nägemus võiks ikkagi olla ja keskkonna loomine, linnakeskkonna loomine on nagu tänapäeval nagu ülivajalik. Ja kõik need uued trendid on ammu avatud ja Tallinn võiks võtta mingi suuna, mismoodi ta linna arendab. Et nagu nende uusehituste puhul sai öeldud, et no lahendatakse ära üksikuid probleeme, aga ei vaadata nagu linna arengut kui tervikuna, mida me loome. Ega me 3 aastaks linna ei ehita - linn jääb ikka püsima palju pikemaks ajaks.
Nii et kõik on võimalik ja võimalik on ka niimoodi juhtida. Ma arvan, et see Keskkonnaameti kaotamine kõige parem idee ei ole, aga eks siis elu näitab, kuidas asi tegelikult läheb. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem sõnavõtusoove ma ei näe. Kas härra linnapea soovib esineda lõppsõnaga? ... Jaa, proua Eenmaa, palun!
Sõnavõtt - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma ei tee pikka sõnavõttu, aga ütlen lühikese repliigiga lugupeetud linnajuhtidele lihtsalt ... Ma ei tea ju, võib-olla on Tallinn unustanud oma idee rohelise pealinna staatusest. Võib-olla?! Võib-olla see ei ole enam aktuaalne. Aga kui seda ikkagi soovitakse, et Tallinn võiks saada Euroopa rohelise pealinna staatuse, siis peaks, ütleme, ikkagi vägagi läbi mõtlema kõik, mis puudutab võimalikke keskkonnateenuseid Tallinna linnas. Aitäh teile!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Nüüd tõesti rohkem sõnavõtu soove ei näe. Kas linnapea soovib esineda lõppsõnaga? Jaa, palun!
Sõnavõtt - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Tegelikult mulle tundub, et ma saan teha järelduse, et lugupeetud Züleyxa Izmailova töö oli väga õiges suunas ja väga palju sellest, mida ta on rääkinud, seda jagavad ka opositsioonierakonnad, sest kui ma mäletan poolteist aastat tagasi oli sama diskussioon, aga rõhud ja ka väljaütlemised olid kuidagi natuke teistmoodi.
Ma isegi ütleks nüüd, et päris teistmoodi. Et ma näen, et tegelikult Züleyxa Izmailova oli väga mõjukas poliitik, et ta muutis ka opositsiooni meeleolu. Ta pani toetama ennast ja tema mõtlemisviisi, et ma kindlasti ... järgmine kord kohtume temaga esmaspäeval ja ma kindlasti ütlen seda talle edasi ja ka tervitan teie poolt.
Aga ma soovin ka sisuliselt vastata ühele küsimusele. Et ei! me pole loobunud rohelise pealinna projektist. Me läheme sellega edasi ja kuna Tallinna linna nõrkusteks pidas žürii eelkõige energiamajanduse ja transpordisektoriga seonduvat, siis me juba selles suunas töötame nii Energiaagentuuri abil kui ka Transpordiameti abil. On vastu võetud konkreetsed käigud ja tehtud konkreetsed sammud. Ehk siis, meil on plaan jälle esitada meie taotlus järgmisel aastal selleks, et pretendeerida 2022 jälle sellele tiitlile. Ja mitte lihtsalt pretendeerida, aga teha kõik selleks, et võita. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Muudatusettepanekuid selles küsimuses esitatud ei ole. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Häältega 51 poolt, 2 vastu, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
18:24 Päevakorra punkti alustamine - 8. OE72 Tallinna Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine 8. OE72 Tallinna Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
8. päevakorrapunkt "Tallinna Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine". Sõna ettekandeks saab Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Palun!
Ettekanne - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Austatud linnavolikogu, austatud linnavolikogu esimees! Esitan Tallinna Linnavolikogule eelnõu "Tallinna Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine". Teie ees oleva eelnõuga teen ettepaneku kinnitada linnavalitsuse liikmeteks ja nimetada ametisse abilinnapead Kalle Klandorf, Andrei Novikov, Eha Võrk, Betina Beškina, Vadim Belobrovtsev ja Aivar Riisalu.
Kõik linnavalitsuse koosseisu moodustavad inimesed, kes on pühendunud pealinna elu arendamisele juba varasemalt. Ja suurem osa linnavalitsuse liikmetest omavad ka pikaajalist kogemust linna juhtimisel ning tunnevad oma valdkondi hästi. Ja ma loodan, et te olete nendega teinud ka varem koostööd.
Uue tulijana teen ettepaneku asuda linnavalitsuse liikmena tööle proua Betina Beškinal. Ta ei ole küll töötanud linnavalitsuse liikmena, kuid tal on arvestatav kogemus avalikus teenistuses Tallinna linna organisatsioonis, mistõttu ta tunneb kohaliku omavalitsuse korraldust ja ülesandeid hästi. Betina Beškina on töötanud Tallinna linna teenistuses 7 aastat.
Ja teiseks, teen ettepaneku vabastada abilinnapea Züleyxa Izmailova, kuna ta ei jätka uue linnavalitsuse koosseisus ning senise linnavalitsuse liikme volitused lõpevad alates 18. aprillist. Ma tänan siinkohal proua Izmailovat senise koostöö ja linnaelu paremaks muutmise eest. Palun eelnõud toetada! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Linnapeale on ka küsimusi. Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea linnapea! Et üldiselt püritakse selle poole, et kui on olulised personaliotsused või -muudatused tulemas, samamoodi nagu Teie tulite meie fraktsiooni ja volikogu esimees Tiit Terik tegelikult helistas meie fraktsiooni liikmed läbi, kohtus inimestega, siis praegu on küll selline olukord, kus isegi head tahtes me ei ole kohtunud uue linnavalitsuse liikmega ja võime vaid oletada, kes ta on. Nii et seetõttu meil on praktiliselt võimatu seda toetada. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Alustame sellest, et kui ma mõtlesin linnavalitsuse koosseisu peale, siis mul oli klassikaline lähenemine. Et heas meeskonnas peaksid olema inimesed, kes tagavad traditsioone ja stabiilsust ehk siis sellised vanad tegijad, aga ka kindlasti uus veri. Ja mul selles mõttes vedas, et seda meeskonda pani kokku juba poolteist aastat tagasi minu eelkäija Taavi Aas. Ja ma olen nende inimestega ka varem töötanud.
Kahjuks üks abilinnapea otsustas, et - minu jaoks kahjuks - otsustas, et ta jätkab enda poliitilist karjääri Riigikogus. Ja sellest tekkiski vajadus leida inimene, kes oleks meeskonnaliige, kes oleks linnasüsteemiga tuttav ja kellel oleks ka kogemus. Jah, tõepoolest selle valdkonna kogemusi praegusel abilinnapea kandidaadil ei ole. Me teame, et see ei ole ütleme nii unikaalne olukord, ka varasemalt abilinnapea kohtadele, aga ka ministrite kohtadele on tulnud inimesi, kes ei olnud selle valdkonnaga otse seotud. Tunnistan, et ma ei jõudnud fraktsioonidega kohtuda ja tõepoolest tutvustada teile ka uut abilinnapea kandidaati. Aga kindlasti selline võimalus tekib tulevikus ja ma arvan, et uus praegune kandidaat on alati valmis ka fraktsioonidega suhtlema. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud linnapea! Peaaegu vist juba tunnistasite, aga ma ei tea, kas Te seda ka tunnistate, et Te panite praegu tegelikult linnavolikogu olukorda, et me oleme lihtsalt "kummitemplid" siin. Et 20 minutit enne linnavolikogu istungit, kus tuleb arutusele uus linnavalitsuse koosseis, nii isikute näol kui struktuurina, Te kogute kokku juba pressikonverentsi ja räägite, et nihukesed asjad juhtusid eks. Ja meie tuleme siis siia volikogu istungile lugedes juba lehest, et meil on uus linnavalitsus sellises struktuuris. Et kas Teile endale ei tundu, et linnavolikogu täna on lihtsalt "kummitempel"? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa! Ma olen seda definitsiooni kuulnud korduvalt siin saalis. Mina niimoodi ei arva. Tõsiselt! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Tiit Terik, ma ei ole kunagi aru saanud, et kui Tiit Terik istub siin, siis tema poole pöördutakse Tiit Terik, ja istub seal, siis ma ütlen lugupeetud eesistuja. Ja kui ta tuleb tagasi või istub seal, pöördub siiapoole ikka Kaupo Nõlvak, mitte lugupeetud Kaupo Nõlvak. Et see on kuidagi nagu seisuste vahe tekkimine siin.
Aga nüüd, lugupeetud linnapea! Et mina mäletan ka kui 2 aastat tagasi Izmailova toodi abilinnapeaks ja siin olid väga teravad arutelud. Me esitasime ... olid nihukesed märksõnad nagu "roheline viigileht" keskerakondliku siis linnavalitsuse häbitegude eest. Ja öelge nüüd palun, et 2 aastat toodi Roheline erakond linnavalitsusse. Kogu erakonna juhatus sai siia palgale, tegid 2 aastat linnapalgal mingisugust tööd, millest me väga hästi aru ei saa. Kas Te palun loetleksite, et mis on siis need väga tähtsad teod, mida siis Rohelise erakonna juhatus tegi 2 aastat; mida enam vaja ei ole, millega saab suurepäraselt hakkama keskerakondlik kommunaalvalitsus või siis annate teada, et tegelikult see oli viga? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Et mulle tundub, et tähtis on ikkagi sisuline koostöö ja tähtis on seada eesmärke ja muidugi ka saavutada. Ja tähtis on konkreetseid projekte ellu viia. Ja seda on pooleteise aasta jooksul tehtud. Ja nagu ma ütlesin ka varem, et on plaanis ka sellega jätkata. Veel üks kord siis räägin kahest konkreetsest asjast. See on mahetoiduprojekt Tallinna lasteaedades. Läheme selle projektiga edasi ja tegelikult selleks on täiendavalt leitud ka välisrahastus ja on ka inimene, kes vastutab selle projekti eest ja see inimene jätkab enda tööd. Meil oli laiendatud Energiaagentuuri koosseis, seal tegeletakse päikesepaneelide temaatikaga ja me jätkame samas suunas ja inimesed jätkavad samas suunas. Ehk siis ka Tallinna Linnavolikogus olid vastu võetud erinevad otsused, mis puudutavad Tallinna keskkonda - just hiljuti pestitsiidide vaba linn. Ja me siis rääkisime ka nendest plasttopsikutest ka siin saalis. Et kas see ei ole see näide, mida mina võib-olla ei peaks siin ka tuletama meelde, kuna see oli linnavolikogu saalis läbi arutatud.
Ja veel üks kord ütlen, et me oleme tänulikud nende projektide eest ja tegelikult me mitte ainult läheme nende projektidega edasi, aga koos ka rohelistega edasi. See on asja sisu. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Proua Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Mina ei ole üldse kuri selle peale, et linnavalitsuses võivad ja vahetuvad inimesed - see on üsna loomulik nähtus. Ja proua või preili, ma ei tea, Betina Beškina, ma usun võib osutuda suurepäraseks valikuks. Me ei tea seda! Aga võib olla ka nii, et - vabandust, kui ma niimoodi ütlen -, et kui annab jumal ameti, annab ka ehk mõistuse. Võib ka see juhtuda. Nagu oli võib-olla just selle roheliste abilinnapeaga.
Aga ma tahan küsida seda, et milline hariduslik ettevalmistus on Betina Beškinal. Mispärast ma seda küsin? Sest tegelikult sotsiaalvaldkond on üks kõige-kõige raskemaid valdkondi. Ja ma usun, et Merike, kes mul istub siin, Martinson istub kõrval, teab seda rohkem kui hästi. Tähendab, mis ettevalmistus on Betina Beškinal saamaks abilinnapeaks sotsiaalvaldkonna küsimustes?
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Ma jätkuvalt ei saanud aru, kas see roheline teema oli tähtis või ei olnud tähtis koos abilinnapea Züleyxa Izmailovaga. Aga ma veel üks kord kordan seda, et tänu temale oli väga palju tehtud ja algatatud Tallinna linnas.
Aga kui rääkida Betina Beškinast, siis tal on kõrgharidus, andragoogika kõrgharidus. Kas see on otse seotud sotsiaalvaldkonnaga? No päris otse ei ole seotud. Kas meil on Eestis poliitilises kultuuris selline komme või reegel, et inimene, kes tuleb poliitilisele ametikohale on alati vastava haridusega - ma kardan, et ei ole. Kas peaks olema? No seda võiks arutada. Kas rahandusminister või endine rahandusminister sobib haridusministri ametikohale; kas endine haridusminister sobib kaitseministri kohale? No see on, ma arvan, et pigem selline üldfilosoofiline küsimus, kui sisuline küsimus. Ja ma ei oska sellele vastata.
Aga kui ma püüan vastata sisuliselt ka, et mina lähtun sellest, et kõige suurem vastutus iga valdkonna eest on ikkagi linnapeal. Linnapea vastutab iga valdkonna eest, loomulikult koos abilinnapeaga ja koos linnavalitsuse koosseisuga. Linnavalitsus on üks tervik ja seda vastutust ma olen valmis ka kandma. Kas on selline risk, et inimene ei saa hakkama? Loomulikult on selline risk. Kas on selline risk, et linnapea Mihhail Kõlvart ei saa hakkama? Jaa, selline risk on olemas. .... Aga me kõik teeme selleks, et see vastutus, mis on meie õlgade peal, et me oleksime piisavalt väärikad ja töökad. Seda ma tean ja saan ka kinnitada, et Betina Beškina oskab töötada ja oskab ka õppida, see on väga tähtis. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Urmas Espenberg, palun!
Küsimus - Urmas Espenberg Urmas Espenberg
Aitäh, juhataja! Härra linnapea! Eelmine küsija juba küsis haridusliku tausta kohta Betina Beškina puhul ja saime teada, et tal on andragoogikaalane haridus, mis isegi ei ole väga paha, aga täpsustav küsimus, et kas tal on bakalaureus või magister? Ja teine küsimus on tema keelte oskuse kohta. Milliseid keeli ta valdab?
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Haridustase on bakalaureusetase, nii palju kui mina mäletan. Keeled. Ta vist valdab vene keelt. Kui rääkida tõsiselt - see on tema emakeel, jah. Ta valdab eesti keelt muidugi ja ta valdab ka inglise keelt. Ma võib-olla ... mitte võib-olla, aga nii palju kui mina tean, natuke ka juudi keelt. Jah, aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, teine küsimus palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Teie meeskonnas tuleb ju veel muudatusi, et linnaosavanemad mitmed vahetuvad ka. Et kas Te tutvustaksite volinikele uusi linnaosa vanemaid ka, kes sellesse ametisse asuvad. Või peame seda lehest lugema taas kord? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ma praegu kahjuks ei ole selleks valmis. Aga nüüd ma hakkasin mõtlema, et kuidas tõepoolest teha nii ... Noh, sellist traditsiooni ju ei ole nagu me teame, et käime linnaosavanematega fraktsioonides ja tutvustame. Ei ole sellist traditsiooni. Aga ma luban, et ma mõtlen selle peale. Õppetund on antud. Jah, tõepoolest abilinnapea ei olnud tutvustatud fraktsioonidele. Ma luban, et ma mõtlen selle peale, kuidas me teeme linnaosa vanematega. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Riina Solman, palun!
Küsimus - Riina Solman Riina Solman
Jaa, aitäh, austatud volikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Mina, ma ei tea, kas ma olen ainuke erand, aga mina ka tunnustan Züleyxa Izmailovat. Mina arvan, et roheline pealinn, roheline Tallinn on oluline, roheline Isamaa on oluline. Aga me ei ole saanud proua Izmailova käest kuulda, kuidas tema ise suhtub sellesse elumuudatusse, sest ma mäletan, et lapseootele jäädes ta lubas avalikkusele, et ta jätkab selles ametis ka, kui laps juba sünnib.
Et nüüd siit ka tuleneb mu küsimus. Ma tean, et poliitilisel ametikohal ei pea tagama lapseootel emale töökohta, kui ta naaseb. Aga moraalne õigus lapseootel emal, proua Izmailoval, tegelikult on. Et kuidas me, või kuidas Te selle küsimuse lahendate?
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Alustame ikkagi sellest, et lugupeetud Züleyxa Izmailova tegi meedia kaudu ka avalduse, et miks ta otsustas mitte jätkata. Ja mulle tundub, et see, et tema esialgne arvamus või avaldus oli tehtud enne valimisi ja peale valimisi - nüüd ma lähtun tema seisukohast ja tema kommentaarist - on olukord muutunud ja tema otsustas, et oleks õige, et ta tegeleks erakonna asjadega rohkem. Ja see oli ka selle otsuse temapoolne kommentaar.
See, mida Te küsite. Te ju loomulikult teate, mis on see vastus ja õiguslik alus, et tema volitused lõppevad igal juhul koos eelmise linnavalitsuse koosseisu volitusega ja siis see sõltub juba nii linnapea kui ka linnavolikogu otsusest, kes jätkab. Ja see, millest Te räägite, no selleks kahjuks ei ole mingit juriidilist ... alust võib-olla ei ole õige öelda, aga juriidilist võimalust. Samas võimalus on olemas ja sellega ma tahan ka teie ette tulla. Et ma arvan, et meie abilinnapead väärivad premeerimist ja selle ettepaneku ma teile teen. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kristen Michal, teine küsimus palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Ma arvan, et jätkavad abilinnapead ei peaks tulema volikogu ette preemiat küsima, aga võib-olla me jääme selles eriarvamusele. See on teine lugu.
Miks me küsime selle abilinnapea Betina Beškina kohta, siis tema kohta ju leidub ka informatsiooni interneti avarustes ja muuhulgas ka see, et ta on Keskerakonna-poolne sideisik olnud PBK-lt saadeti tellimisel, et ... Kas see on ka roll, mida Te talle linnavalitsuses näete, et kureerida vene meediat ja näidata võib-olla ka Keskerakonna vene valijatele, et kõik läheb hästi? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Mulle tundub, et see väga palju Keskerakonnast ei sõltu. Et iga inimene otsustab ise, kas tal läheb hästi või mitte. Rääkimata sellest, et see ei sõltu tema emakeelest ja rahvusest. Eriti Eesti Vabariigis. Ma väga loodan, et see ei sõltu sellest, kas inimesel läheb hästi või mitte.
Nüüd kui rääkida Betinast, siis jah, tõepoolest tema üheks ülesandeks oligi koordineerida meediatööd linnavalitsuses. Ja see ei olnud Keskerakonna koordineerimine. See oli linnavalitsuse koordineerimine. Seda esiteks.
Ja teiseks. Nii kaua, kui ta töötas selles süsteemis, siis ta ei olnud ka Keskerakonna liige. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem küsimusi ma ei näe. Kaasettekannet selles küsimuses ei ole. Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Jaa. Kõne puldist. Tõnis Mölder, palun! Vabandust, Kristen Michal, jah!
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea esimees! Head volikogu liikmed! Et no see mure, mida me mainisime, et siin see ei tulnud ainult meie poolt, ka Isamaa poolt tuli sama küsimus. Et natuke on selline tunne, et me oleme sunnitud põrsast kotis ostma ja ma saan aru, et ka linnapea tegelikult seda probleemi tunnistab. Et halb on, kui enne volikogu istungit, võib-olla koalitsioonifraktsioon, täpsemalt Keskerakond ise teadis oma kandidaate ette ja oli need läbi arutanud, aga meie jaoks on siiski uute inimeste nimetamine ... või nimetamisel kohane, et need inimesed tutvustaks ennast, tutvustaks oma plaane ja platvormi. See kindlasti oleks kohane.
Ja kui nüüd märkida just sellel viimasele küsimusele vastust, siis noh, tegelikult ju abilinnapea Beškina ongi olnud üks nendest inimestest, kes on linna poolt seda sidet pidanud, PBK-lt saadete ostmisega tegelenud. Ja nagu te teate, meie ei pea seda heaks tooniks linnale sellise meedia ostmist, samamoodi enesereklaami. Nii et üldiselt jah, sellises delikaatses olukorras ja isegi võimalikus tulevikus huvidekonfliktis ma väga kahtlen või pigem ma arvan, et praeguses olukorras infopuuduses me ei saa seda koosseisu toetada. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tõnis Mölder, palun!
Kõne - Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Nii! Austatud uus volikogu esimees, head volikogu liikmed! Oli mul tõesti au poolteist aastat töötada enamike nende inimestega, keda te täna kinnitate ametisse. Ja ma pean tunnistama, et tegemist on väga võimeka ja väga tööka meeskonnaga, kus on väga head ja tugevad liikmed. Ka need liikmed, kes selles linnavalitsuse koosseisus enam ei jätka, ka nende panust ma hindan Tallinna linna tegevusse väga kõrgelt ja tänan neid. Minu enda kohta ma hinnangut ei anna. Aga ka uutele inimestele, kellega mul on olnud au selle 9 aasta jooksul, mis ma Tallinna linna süsteemis olen töötanud, koostööd teha, tean, et tegemist on tarkade ja tublide inimestega. Nii nagu ma teile ka eelnevalt olen öelnud - hoidke külma pead, kindlat meelt ja teenige Tallinna linna elanikke. Ja kindlasti suhtuge siinsetesse volikogu saadikutesse lugupidamisega, aga tehke kindlasti väga suurt koostööd eelkõige keskfraktsiooniga! Aitäh teile ja jõudu!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Sõnavõtt kohapealt, Taavi Aas, palun!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas eelnõu esitaja soovib esineda lõppsõnaga?
Sõnavõtt - Taavi Aas Taavi Aas
Aitäh! Ma siis hindan ka kõnelejat tööd. Et tegemist on ka väga tubli ja tööka endise linnavalitsuse liikmega. Aitäh, Tõnis!
Sõnavõtt - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Ma olen seda teinud juba varem ja võib-olla isegi päris mitu korda. Aga ma arvan, et see on praegu õige hetk, et teha seda veel üks kord. Ma soovin tänada Taavi Aasa nende aastate eest! Me oleme koos töötanud kõik need aastad, kui ma olin linnasüsteemis. Ma arvan, et tema panus on väga suur ja ma hindan seda väga kõrgelt. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Muudatusettepanekuid esitatud ei ole. Seega, lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Poolt 43, vastu 12, erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud. Kuna istungi lõpus keegi sõnavõttudega esineda ei soovinud, siis annan teile teada, et järgmine linnavolikogu istung toimub korraliselt 2. mail. Kuulutan tänase istungi lõppenuks. Head koduteed!
18:49 Istungi lõpp