Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 02.05.2019  
Istungi number: 9  
Istungi aeg: 16:00 - 18:47  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-02.05.2019.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

1. Innovatsioonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE 76)
2. Rahanduskomisjoni koosseisu muutmine (OE 87)
3. Linnavarakomisjoni koosseisu muutmine (OE 86)
4. Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine (OE 85)
5. Innovatsioonikomisjoni koosseisu muutmine (OE 84)
6. Õiguskomisjoni koosseisu muutmine (OE 83)
7. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine (OE 79)
8. Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine (OE 78)
9. Revisjonikomisjoni liikme valimine (OE 77)
10. Tallinna vapimärgi andmine (OE 88)
11. Tallinna teenetemärgi andmine (OE 89)
12. Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2017 otsuse nr 176 „Esindajate ja nende asendajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse“ ja 25. jaanuari 2018 otsuse nr 1 „ Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule, volikogusse ja juhatusse" muutmine (OE 90)
13. Preemia maksmine (OE 92)
14. Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine (OE 81)
15. Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Ligipääsetavuse infosüsteemi loomine“ ja volituste andmine Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti juhatajale (OE 67)
16. Volituse andmine vee erikasutusloa taotlemiseks (OE 68)
17. Mirta ja Loigu tänavatel asuvate kinnisasjade otsustuskorras müük (OE 60)
18. Abara, Lemle, Nõeliku ja Sumba tänavatel asuvate kinnisasjade otsustuskorras müük (OE 61)
19. Olevimägi 10-M6 korteriomandi 4181/5440 mõttelise osa müük (OE 62)
20. Harju tn 30 kinnisasja osale Tallinna linna kasuks sundvalduse seadmine ja valitseja määramine (OE 63)
21. Sütiste tee 5 juurdepääsust
22. MRP bussijuhtide saamata jäänud tasud
23. Tallinna Spordiselts Kalevi rahastusest
24. Tallinna linna panus eesti keele maja tegevusse
25. Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonnast
26. Nõmme turust
 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
16:00 Istungi algus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tervist, hea linnavolikogu! Alustame 2. mai 2019. a istungiga.
Kõigepealt teavitan teid mõningatest muudatustest linnavolikogu koosseisus. Linna valimiskomisjoni 22. aprilli 2019. a otsusega nr 13 lõpetati Arto Aasa volitused linnavolikogu liikmena ning linnavolikogu liikmeks nimetati Taavi Toppi. Linna valimiskomisjoni 29. aprilli k.a otsusega nr 14 tehti järgmised muudatused: peatati Sven Mikseri volitused linnavolikogu liikmena 1. oktoobrini k.a ja linnavolikogus jätkab Anto Liivat; peatati Indrek Saare volitused linnavolikogu liikmena 1. oktoobrini k.a ning linnavolikogus jätkab Kadi Pärnits; peatati Taavi Aasa volitused linnavolikogu liikmena Vabariigi Valitsuse liikme ametikohustuste täitmise ajaks ja nimetati linnavolikogu liikmeks Igor Kravtšenko; peatati Jaak Aabi volitused linnavolikogu liikmena Vabariigi Valitsuse ametikohustuste täitmise ajaks ja nimetati linnavolikogu liikmeks Erki Savisaar; taastati Siim Valmar Kiisleri volitused linnavolikogu liikmena ja lõpetati Riina Solmani volitused; teatati Raivo Aegi volitused linnavolikogu liikmena Vabariigi Valitsuse liikme ametikohustuste täitmise ajaks ja esimese asendusliikme Riina Solmani volituste peatumisel Vabariigi Valitsuse liikme ametikohustuste täitmise ajaks ning nimetati linnavolikogu liikmeks Kaido Kukk.
Keskerakonna fraktsiooni 2. mai käesoleva aasta otsusega võeti Igor Kravtšenko ja Erki Savisaar keskfraktsiooni liikmeks.
Nüüd on mul hea meel tervitada sünnipäevalapsi. Ja oma esimest istungit siin volikogus alustab sünnipäevakingituse vastuvõtmisega loodetavasti Taavi Toppi. Palun! Tere tulemast ja palju õnne!
Tallinna Linnavolikogu liige - Taavi Toppi Taavi Toppi
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Nüüd, hea linnavolinikud, palun registreeruda nendel volikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda kuni 5-minutilise avaldusega peale päevakorra ammendumist. Selleks palun vajutage puldil klahvile "Kõne". Kui hoolimata Kadri Kõusaare korraks avaldunud soovist siiski ühtegi kõne soovijat ei ole, siis asume tänase päevakorra juurde.
Tänase päevakorra projektis on meil 26 päevakorrapunkti. Kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra osas? Ja oma soovist teha ettepanekuid päevakorda saate teada anda vajutades klahvile "Sõna" või muul moel minu tähelepanu köites. Minuni on juba laekunud Jaak Juske ettepanek loobuda suulisest vastusest arupärimisele punktis 25 ja proua Särgava ettepanek loobuda suulisest vastusest punktis 21. Seega on ettepanek need punktid päevakorrast välja arvata. Kas ma saan aru, et see vastab tõele? .... Ja kas kellelgi on veel ettepanekuid päevakorra osas? Tõenäoliselt teisi ei ole.
Nüüd on päevakorraprojekti muudatusettepanekud ka läbi vaadatud ja võime asuda päevakorra kinnitamise juurde. Lugupeetud linnavolikogu! Panen hääletusele 2. mai 2019. a istungi päevakorraprojekti, palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Häältega 62 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on tänane päevakord kinnitatud. Samuti on enne päevakorra juurde asumist kõikidel fraktsioonidel ja linnavalitsuse esindajal ja istungi juhatajal esineda kuni 2-minutilise sõnavõtuga. Ja kas fraktsioonide esindajad soovivad seda õigust kasutada? Otse loomulikult! Kristen Michal, palun! Muidugi.
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Nii! Austatud volikogu esimees, head linnavolikogu liikmed! Et ma peatun kahel teemal. Et kõigepealt ma tunnustan ametist lahkuvat Tallinna sotsiaalvaldkonna abilinnapead Tõnis Mölderit, kes linnavalitsuses ... ja linnavalitsus toetas meie ideed valveperearstiteenusest, küll osaliselt seda eelnõud, ja digiregistratuuriga liitumist, mis on väga positiivne. Ma loodan, et uus linnavalitsuse koosseis läheb selle toetusega edasi, hoolimata sellest, et siin saalis seesama asi hääletati maha. Näen ka, et uus valitsus seda toetab. Nii et ilmselt saab sellel ideel olema tulevik helge. Ja me kindlasti esitame selle eelnõu uuesti menetlusse, et seda saaks jätkata sellisel kujul, nagu linnavalitsus seda ka toetas ja palus parandada.
Ja teine oluline teema, mida me oleme 2017. aastast Liis Klaari eestvedamisel ajanud, on eakate teenusmajade rajamine Tallinnas. Ka seda ideed on linnavalitsuse poolt toetatud. Linnavolikogu esimees, eelmised keskfraktsiooni esimehed jne, kõik on käinud erinevatel nõupidamistel, sõnades toetanud ja öelnud, et see saab valmis. Nii et seetõttu ma annangi fraktsiooni poolt üle ühe arupärimise uuele abilinnapeale, kes siis selgitab meile, kuidas selle eakate teenusmajaga läheb ja kuidas me elu paremaks läheb. Aitäh! Nii! Palju õnne!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Järgmiseks palun Mart Luik!
Kõne - Mart Luik Mart Luik
Nii! Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Võtan täna jutuks teema, mis kahjuks on krooniline olnud meil mitut puhku. Ja see on nimelt siis otsus, mida me täna hakkame hääletama, kus tehakse ettepanek Tallinna volikogus maksta endisele linnapeale Taavi Aasale preemiat linnapea ülesannete eduka täitmise eest summas ligikaudu 16 000 eurot.
Me kõik teame, et Taavi Aas on teinud küll head tööd. Aga seda on juba tunnustatud, seda on tunnustatud ministri ametiga. Nii et mingeid kuldseid käeraudu ta ei vaja ja ammugi mitte kompensatsiooni töölt eemale jäämise eest. Ja see ongi üks põhimõte, et me saame aru, kui tõesti inimesed lahkuvad siit ametist pikaajalise staaži ja tubli töö tulemusena ja selle eest neid tänatakse ja ühtlasi maandatakse nende n-ö tulevikuriske. Aga me kuidagi ei saa nõustuda sellega, et me lihtsalt linna maksumaksja raha eest jagame selliseid jõulukingitusi jaanuaris, veebruaris, juunis ja kõikidel teistel kuudel, 12 kuud aastas. Nii et seetõttu meie võime juba ette lubada, et Isamaa seda tänast ettepanekut pakkuda edasiliikuvatele, n-ö uutele karjääriastmetele liikuvatele linnaametnikele väga kopsakaid preemiaid, seda me ei toeta. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Kallas, palun!
Kõne - Mart Kallas Mart Kallas
Härra volikogu esimees, lugupeetud kolleegid! Ma jätkan siit, kus nimekaim ja opositsioonikaaslane lõpetas. Et EKRE fraktsioon samuti ei kiida heaks lahkuvate linnaametnike hiigelhüvituste maksmist. Maksumaksja raha kulutamisel peaks alati enne küsima, mis kasu sellest tõuseb Tallinna maksumaksjale. Ehk siis, mida saab tallinlane, kui linnaametnike kontole laekub hüvitisena tuhandeid eurosid, mis ei ole meie teada isegi töölepingus fikseeritud? Läks ju linnapea ministriks ja abilinnapea Riigikokku mitte Töötukassa järjekorda. Omal soovil lahkumise puhul ei maksa üksi ettevõte hüvitist. Miks see peaks käima maksumaksja raha eest? Käitugem riigimehelikult! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Anto Liivat, palun!
Kõne - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh! Hea juhataja, austatud kolleegid! Minu eelkõnelejad on juba jõudnud avaldada oma pahameelt OE92 preemia maksmise eelnõu kohta. Mina olen alati olnud, nii siin saalis kui mujal, seda meelt, et hea töö eest tulebki inimestele hästi palka maksta. Hea töö eest peab saama väärikat tasu, aga samal ajal ma pean tõesti ka oluliseks seda, et linnajuhtide töö tasustamine oleks läbipaistev. Paraku paistab, et antud juhul on taas tegemist keskerakondliku jokk-skeemiga, kus lihtsalt tänutäheks linnavalitsuses koha vabastamise eest makstakse lahkumishüvitist preemia nime all.
Ja häda muidugi selles, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei luba maksta hüvitist juhul, kui volikogu poolt ametikohale määratud töötaja lahkub ametist omal soovil. Miks ometigi soovib aga keskfraktsioon hiilida mööda seaduse mõttest ja maksta preemia nime alla koha vabastustasu omal soovil ametist lahkuvatele endistele linnajuhtidele, tekitab minus üksjagu imestust.
Ja samuti jääb mulle arusamatuks, miks näiliselt üksmeelne keskfraktsioon tunnustab vaid ametist lahkuvaid linnavalitsuse liikmeid preemiaga, aga ei pea preemiat väärivaks Vadim Belobrovtsevit, Kalle Klandorfi, Andrei Novikovi, Aivar Riisalu ega Eha Võrgu tööd. Ja kui see tõesti nii on, et näiliselt üksmeelne keskfraktsioon ütleb, et "linnavalitsuses on vaid kolm suurepärast tööd teinud inimest või oli", siis oleks võinud ju vähemalt lugupidamisest nende inimeste vastu, kes preemiat ei saa, tuua selles eelnõus välja põhjused, mille eest ikkagi täpselt Taavi Aasale, Züleyxa Izmailovale ning Tõnis Mölderile preemiat makstakse.
Ja on üks kummastav areng veel, mis ei ole huvitaval kombel palju tähelepanu pälvinud. See on tõsiasi, et käesoleva eelnõuga leiab oma lõpu kuulsusetu ja näiline Eestimaa Roheliste ja Keskerakonna n-ö koalitsioonivalitsus pealinnas. Ja mulle väga meeldiks kuulda tegelikult tagasivaadet selle koalitsioonivalitsuse töövõitudele ja ka sellele, mille eest siis ikkagi preemiat makstakse ja kas selle koalitsioonivalitsuse hind oli, või lõpetamise hind oli tõepoolest ainult 8400 eurot. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Nüüd on kõik sõna soovida saanud oma kõned pidanud ja me saame minna tänase päevakorrapunktide arutelu juurde.
16:13 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE76 Innovatsioonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 1. OE76 Innovatsioonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Esimese punktina on teie ees eelnõu innovatsioonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimise kohta.
Ettekanne - Tiit Terik Tiit Terik
Kõigepealt tutvustan teile valimise korda. Vastavalt linna põhimääruse §-le 31 valib linnavolikogu komisjoni esimehe ja aseesimehe linnavolikogu liikmete hulgast salajasel hääletusel. Igal linnavolikogu liikmel on üks hääl. Hääletamiseks kasutame elektroonilist hääletussüsteemi. Kuna valime komisjoni esimeest ja aseesimeest üheaegselt, saab komisjoni esimeheks enim hääli saanud kandidaat ning aseesimeheks saab enim hääli saanud kandidaat ning aseesimeheks saab häälte arvult teiseks jäänud kandidaat. Hääletustulemused vormistatakse ühe linnavolikogu otsusega.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et ootan teie ettepanekuid innovatsioonikomisjoni esimehe kandidaatide kohta. Ja kandidaatide ülesseadmise õigus on linnavolikogu liikmel ja ka fraktsioonil. Nii! Toivo Tootsen, palun!
Sõnavõtt - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Jah, aitäh! Keskerakonna fraktsiooni nimel teen ettepaneku nimetada innovatsioonikomisjoni esimehe kandidaadiks Andres Kollisti.
Ettekanne jätkub - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Ja Kristen Michal, palun!
Sõnavõtt - Kristen Michal Kristen Michal
Jah. Et meie esitame, kuna Arto Aas lahkus ja seetõttu on vaja komisjonis juhatus ringi valida, siis esitame Ülle Rajasalu.
Ettekanne jätkub - Tiit Terik Tiit Terik
Kui rohkem ettepanekuid ei ole, panen hääletusele kandidaatide nimekirja sulgemise. Lugupeetud linnavolikogu! Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Kandidaatide nimekirja sulgemine Kandidaatide nimekirja sulgemine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Üksmeelse 62 poolthääle ja ilma vastu ja erapooletuteta on kandidaatide nimekiri innovatsioonikomisjoni esimehe valimiseks suletud.
Kuna hääletus toimub puldist, siis me hääletuskomisjoni valima ei pea ja saame kohe asuda hääletusprotseduuri juurde. Hääletamiseks on ühe kandidaadi puhul aega 20 sekundit, iga järgneva puhul lisame 20 sekundile veel 5. Nii et kokku 25 sekundit. Kandidaatide nimed kuvatakse hääletuspuldi ekraanil ja linnavolikogu liige teeb oma valiku vastava märkega kandidaadi nime taga ning vajutab klahvile "Poolt". Kas teil on valimisprotseduuri osas küsimusi? Tundub, et ei ole.
Kui küsimusi ei ole, saame alustada innovatsioonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimisega. Kuulutan välja hääletamise alguse!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Kandidaatide nimekiri Kandidaatide nimekiri
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Vastavalt häälte jagunemisele - 43 Andres Kollistile, Ülle Rajasalule 20 -, osutus esimeheks valitud Andres Kollist ning aseesimeheks Ülle Rajasalu!
16:18 Päevakorra punkti alustamine - 2. OE87 Rahanduskomisjoni koosseisu muutmine 2. OE87 Rahanduskomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Me saame liikuda oma 2. päevakorrapunkti juurde, milleks on "Rahanduskomisjoni koosseisu muutmine". Selleks et ma saaksin eelnõu ette kanda, palun istungit juhatama linnavolikogu aseesimehe Toivo Tootseni. Palun!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Ja palun, härra esimees!
Ettekanne - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Head volikogu liikmed! Tulenevalt liikmete vahetusest nii Tallinna Linnavolikogus kui Tallinna Linnavalitsuses ning tuginedes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-dele 22 ja ka 47 ning Tallinna põhimääruse § 26 lõige 1 ja punkt 20 ning §-le 31 on mul ettepanek muuta rahanduskomisjoni koosseisu ning kinnitada komisjoni liikmeteks Deniss Presnetsov ning Mihhail Kõlvart. Palun teil seda eelnõu toetada!
Juhataja - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Kas on küsimusi volinikel? Paistab, et küsimusi ei ole. Ja Tiit Terik saab hakata juhatama koosolekut edasi. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Antud küsimuses meil kaasettekannet ei ole. Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna?
Kui sõnavõtusoovijaid ei ole, panen, lugupeetud linnavolikogu, teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Rahanduskomisjoni koosseisu muutmine". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Tekstilõigule pole sisestatud teksti
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Häältega 44 poolt, vastu ei ole, erapooletuid 3, on otsus vastu võetud.
16:20 Päevakorra punkti alustamine - 3. OE86 Linnavarakomisjoni koosseisu muutmine 3. OE86 Linnavarakomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
3. päevakorrapunktis on meie ees "Linnavarakomisjoni koosseisu muutmine". Ja sõna saab linnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov. Palun!
Ettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja Tallinna põhimäärusest ning arvestades Tallinna Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Tallinna Linnavolikogu Isamaa fraktsiooni avaldusi ning Tallinna Linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni ettepanekut, teen ettepaneku arvata komisjoni koosseisust välja Meelis Krautmann ning kinnitada komisjoni liikmeteks Rainer Vakra, Siim Valmar Kiisler, Andres Koldre ja Virgo Press. Tänan!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas ettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh! Antud küsimuses meil kaasettekannet ei ole. Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lõppsõnaga esineda komisjonipoolselt ei soovita.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele eelnõu "Linnavarakomisjoni koosseisu muutmine". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Poolthäältega 56, vastu ei ole, 2 volinikku jäid erapooletuks, on otsus vastu võetud!
16:22 Päevakorra punkti alustamine - 4. OE85 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine 4. OE85 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ka 4. päevakorrapunktis seisab meil ees komisjoni koosseisu muutmine linnamajanduskomisjoni osas. Ja sõna saab komisjoni esimees Kalev Kallo. Palun!
Ettekanne - Kalev Kallo Kalev Kallo
Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu! Muudatused linnavolikogu koosseisus ei ole mööda läinud ka linnamajanduse komisjonist. Ja seoses sellega on ettepanek muuta linnavolikogu 16. novembri 2017 otsusega number 158 kinnitatud linnamajanduskomisjoni koosseisu ning arvata komisjoni koosseisust välja Endrik Mänd ning kinnitada komisjoni liikmeteks Mart Kallas, Tõnis Mölder, Vjatšeslav Prussakov ja Ignar Fjuk. Väljaarvatud Endrik Männi asemel siis Ignar Fjuk. Aga teised komisjoni liikmed: Mart Kallas tuleb siis Urmas Reitelmanni asemele, Andres Koldre asemele tuleb Vjatšeslav Prussakov ja Miroslav Berezovski asemel Tõnis Mölder. Nii et komisjoni koosseis arvuliselt jääb nii, nagu ta olnud on. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ettekandjale on ka küsimusi. Härra Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Tänan! Lugupeetud komisjoni esimees! Et millega seoses see linnaarhitekt Mänd komisjonist välja arvatakse?
Ettekanne jätkub - Kalev Kallo Kalev Kallo
Vastavalt linnavalitsuse poolt tehtud esildisele. Linnavalitsus kutsus tagasi, palus tagasi kutsuda Endrik Männi ja pakkus asemele Ignar Fjuki. See on linnavalitsuse esindaja ja me teeme seda vastavalt linnavalitsusele esildisele.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem küsimusi ei ole, aitäh! Antud küsimuses ka kaasettekannet ei ole. Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Sõnavõtusoove ei ole. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!".
Hääletamise algus - Avalik: Eelnõu lõpphääletus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Eelnõu poolt oli 58 linnavolikogu liiget, vastu ei olnud, 1 jäi erapooletuks. Otsus on vastu võetud.
16:25 Päevakorra punkti alustamine - 5. OE84 Innovatsioonikomisjoni koosseisu muutmine 5. OE84 Innovatsioonikomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ka 5. päevakorrapunktis komisjoni koosseisu muutmine innovatsioonikomisjoni puhul. Sõna saab komisjoni esimees Andres Kollist. Palun!
Ettekanne - Andres Kollist Andres Kollist
Lugupeetud volikogu, lugupeetud volikogu esimees! Tänan teid usalduse eest ja eks Riigikogu valimised on palju muutusi toonud otsesemalt või kaudsemalt kaasa ka innovatsioonikomisjonis.
Isamaa fraktsioon palub välja arvata Kaspar Kariku ja nimetada komisjoni liikmeks Madis Kübara; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon palub välja arvata Mihkel Kanguri ja nimetada komisjoni liikmeks Madli Lippuse; Keskerakonna fraktsioon palub nimetada komisjoni liikmeteks Marek Jürgensoni, Erki Savisaare ja Andres Koldre; Linnavalitsus palub Toomas Sepa välja arvata ja liikmeks nimetada Toomas Türgi ja EKRE fraktsioon palub nimetada komisjoni liikmeks Mart Kallase. Lisaks sellele on komisjoni esimees teinud ettepaneku välja arvata komisjoni koosseisust Indrek Neiveldi ja Maria Alajõe ja nimetada komisjoni liikmeks ... või õieti jätta komisjoni liikmeks edasi Mihkel Kanguri. Palun teid seda eelnõu toetada! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas ettekandjale on küsimusi? Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh! Austatud ettekandja, et tahtsin küsida. Et millepärast Teie komisjoni esimehena neid ... just kaks kõnealust eksperti tahate välja arvata? Et kas nad ei saa oma nagu tööga hakkama või on mingi muu põhjus?
Ettekanne jätkub - Andres Kollist Andres Kollist
Indrek Neivelt ajapuudusel ja Maria Alajõe seoses sellega, et ta läks tööle Saksamaale.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Aitäh! Selles päevakorrapunktis meil kaasettekannet ei ole. Kas keegi soovib läbi rääkida? Seda soovi ma ei näe.
Hea linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Innovatsioonikomisjoni koosseisu muutmine". Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Otsuse poolt oli 55 linnavolikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud, on otsus vastu võetud!
16:28 Päevakorra punkti alustamine - 6. OE83 Õiguskomisjoni koosseisu muutmine 6. OE83 Õiguskomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Oleme jõudnud 6. päevakorrapunktini ja "Õiguskomisjoni koosseisu muutmise" juurde. Palun komisjoni esimees Margarita Tšernogorova!
Ettekanne - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Jah. Hea volikogu! Õiguskomisjoni koosseis oli kinnitatud 2017. aastal otsusega number 161. Ja täna pakun muuta seda volikogu otsust ja kinnitada komisjoni liikmeteks linnavolikogu liige Vjatšeslav Prussakov, see on keskfraktsiooni ettepanek, ja Erika Scholler nagu referent, see on sotsiaaldemokraatide ettepanek. Ja kõik. Ja vabastada komisjoni liikme kohustusest Merle Reidolf. See on ka sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ettepanek.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas ettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh Teile!
Ettekanne jätkub - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaasettekannet selles päevakorrapunktis samuti ei ole. Kas on läbirääkimiste alustamise soovi? Samuti ei näe. Seega saame minna lõpphääletuse juurde.
Panen teie ette otsuse eelnõu "Õiguskomisjoni koosseisu muutmine". Palun võtke seisukoht ja hääletage!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Eelnõu poolt oli 50 linnavolikogu liiget, vastu ei olnud, erapooletuks jäid 4, otsus on vastu võetud!
16:30 Päevakorra punkti alustamine - 7. OE79 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine 7. OE79 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
7. päevakorrapunktis seisab meil ees "Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine". Palun ettekandeks Merike Martinson!
Ettekanne - Merike Martinson Merike Martinson
Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Käesolev eelnõu näeb ette muuta Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2017 otsusega nr 162 kinnitatud sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu ja kinnitada komisjoni uuteks liikmeteks volikogu liige Vladimir Velman ja abilinnapea Betina Beškina. Palun toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas ettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh! Ka selles päevakorrapunktis kaasettekannet ei ole, küll aga on võimalik läbi rääkida. Ka seda soovi ei ole. Hea linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele "Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine". Palun võtke seisukoht ja hääletage!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Poolt 48, vastu ei ole, erapooletuks jäi 3 linnavolikogu liiget, on otsus vastu võetud.
16:31 Päevakorra punkti alustamine - 8. OE78 Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine 8. OE78 Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
8. päevakorrapunktis seisab meil ees "Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine". Palun komisjoni esimees Rostislav Troškov!
Ettekanne - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja Tallinna põhimäärusele teen ettepaneku valida korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu Vjatšeslav Prussakov. Palun toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Küsimusi on Teile ka. Proua Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Härra Troškov! Tähendab, mis põhjusel või ... nüüd me peame valima sinna uue liikme? Ja teiseks. Kui ta on volikogu liige, las ta tõuseb korraks püsti, et siis teaks, kes see on.
Ettekanne jätkub - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Tänan Teid küsimuse eest! Meil oli ... Püsti tõusta paluti, jah. .... Meil varem oli Anna Krõlova, aga tema lahkus nagu volikogust. Nüüd me valime teist volikogu liiget, et Vjatšeslav Prussakovi.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja proua Eenmaal on ka teine küsimus!
Ettekanne jätkub - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Vabandan! Võtan ....
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kui rohkem küsimusi ei ole, siis aitäh ettekandjale! Kaasettekannet selles päevakorrapunktis ei ole. Küll aga on võimalik läbi rääkida. Ka seda ei soovi keegi kasutada. Seega saame minna lõpphääletuse juurde. Ja palun teil võtta seisukoht korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmise osas ning hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Poolt 50, vastu ei ole ja erapooletuks jäid 2, on otsus vastu võetud!
16:34 Päevakorra punkti alustamine - 9. OE77 Revisjonikomisjoni liikme valimine 9. OE77 Revisjonikomisjoni liikme valimine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Oleme jõudnud 9. päevakorrapunktini, milleks on "Revisjonikomisjoni liikme valimine".
Ettekanne - Tiit Terik Tiit Terik
Ja teie ees on eelnõu, millega valitakse uus liige sellel põhjusel, et Jaak Juske astus komisjoni liikme kohalt 4. aprillil tagasi. Vahepealsel perioodil on komisjoni koosseisus veel mõningad muudatused toimunud ja et komisjoni liikme Jaak Aabi volitused lõppesid seoses tema nimetamisega Vabariigi Valitsuse liikmeks. Seega valime täna kahte uut revisjonikomisjoni liiget.
Kõigepealt tutvustan teile valimiste korda. Vastavalt linna põhimääruse §-le 32 valib linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme volikogu liikmete hulgast taas kord salajasel hääletusel. Igal volikogu liikmel on hääletamisel üks hääl. Hääletuseks kasutame elektroonilist süsteemi. Hääletustulemused vormistatakse ühe volikogu otsusega. Valimised kahe liikme osas tehakse eraldi.
Kõigepealt valime Jaak Juske asemele uue revisjonikomisjoni liikme. Ootan teie ettepanekuid revisjonikomisjoni liikme kandidaadi kohale. Ja tuletan meelde, et kandidaadi ülesseadmise õigus on linnavolikogu liikmel ja ka fraktsioonil.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja proua Helve Särgava, palun!
Sõnavõtt - Helve Särgava Helve Särgava
Hea volikogu esimees ja head kolleegid! Esitan revisjonikomisjoni liikmeks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikme Rainer Vakra. Ja ühtlasi on ka olemas Rainer Vakra nõusolek: "Olen nõus kandideerima revisjonikomisjoni liikmeks." Ja annaksin volikogu esimehele üle.
Ettekanne jätkub - Tiit Terik Tiit Terik
Tänan! Nii! Selles punktis rohkem ettepanekuid ei ole. Kui neid tõesti ei ole, siis panen hääletusele kandidaatide nimekirja sulgemise Jaak Juske asemel valitava revisjonikomisjoni liikme osas. Lugupeetud linnavolinikud! Palun võtke seisukoht ja hääletage!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Kandidaatide nimekirja sulgemine Kandidaatide nimekirja sulgemine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Poolt 56, vastu ei olnud, erapooletuks jäid 2, on nimekiri suletud.
Kuna hääletus toimub puldist, hääletuskomisjoni me valima ei pea ja saame asuda protseduuri juurde. Hääletamiseks on meil aega 20 sekundit. Kandidaatide nimed on kuvatud hääletuspuldi ekraanil ja oma valiku saate teha vajutades klahvile "Poolt" või "Vastu". Kui on mitu kandidaati, mida meil ei ole, siis oleks meil ka teine protseduur. Aga kuna on üks kandidaat, siis küsin veel üle, kas on valimisprotseduuri osas küsimusi. Kui küsimusi ei ole, alustame revisjonikomisjoni liikme valimisega. Ja kuulutan välja hääletamise alguse!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Valimised Valimised
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Selle otsuse eelnõu poolt oli 48 linnavolikogu liiget, 2 olid vastu, erapooletuks ei jäänud keegi, on revisjonikomisjoni liikmeks valitud Rainer Vakra!
Nüüd ootan uue revisjonikomisjoni liikme osas ettepanekuid Jaak Aabi asemel. Ja teie ettepanekud palun siis nii suuliselt kui kirjalikult. Ja Toivo Tootsen, palun!
Sõnavõtt - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Jah. Keskerakonna fraktsioon esitab oma kandidaadiks revisjonikomisjoni liikme kohale Marek Jürgensoni.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem ettepaneku soove ma ei näe. Kui ei ole, siis panen teie ette hääletusele nimekirja sulgemise otsuse. Palun võtke seisukoht ja hääletage!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Kandidaatide nimekirja sulgemine Kandidaatide nimekirja sulgemine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tulenevalt teie otsusest 49 poolt, 2 vastu ja erapooletuid ei ole, on nimekiri suletud.
Nüüd on meil aega 20 sekundit, et teha oma valik. Kandidaadi nimi on kuvatud hääletuspuldi ekraanil ja teie saate siis vastavalt hääletada kas poolt, vastu või jääda erapooletuks. Kui teil on valimisprotseduuri osas küsimusi, siis saame neile vastata. Kui ei ole, saame liikuda valimise juurde. Ja kuulutan välja hääletamise alguse!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Valimised Valimised
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
49 poolt, 2 vastu ja mitte ühegi erapooletu häälega osutus revisjonikomisjoni liikmeks valitud Marek Jürgenson! Tulemused vormistatakse ühe linnavolikogu otsusega.
16:40 Päevakorra punkti alustamine - 10. OE88 Tallinna vapimärgi andmine 10. OE88 Tallinna vapimärgi andmine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
10. päevakorrapunkt on "Tallinna vapimärgi andmine". Ja sõna saab ettekandeks linnapea Mihhail Kõlvart. Palun!
Ettekanne - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Austatud linnavolikogu, austatud linnavolikogu esimees! Tallinna vapimärk on Tallinna linna autasu, mis antakse füüsilistele isikutele linnapoolse erilise austusavaldusena. Tallinna vapimärke on antud alates 1997. aastast kokku 30 inimesele. Sel aastal laekus linnavalitsusele viis nõuetekohaselt vormistatud taotlust Tallinna vapimärgi andmiseks neljale inimesele.
Ja Tallinna Linnavalitsus teeb linnavolikogule ettepaneku anda 2019. aastal Tallinna vapimärk Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhatajale Boriss Dubovikule pikaajalise ja pühendatud muinsuskaitselise töö eest Tallinna vanalinna unikaalse, ajaloolise keskkonna säilitamisel ning Tallinna Loomaaia vanem-metoodikule ja tunnustatud zooloogile Aleksei Turovskile pikaajalise inspireeriva tegevuse eest loodusteaduste populariseerimisel. Palun teie toetust! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas linnavolikogu liikmetel on linnapeale küsimusi? Küsimusi ma ei näe. Aitäh! Kaasettekannet selles päevakorrapunktis ei ole. Kas keegi soovib läbi rääkida? Ka läbirääkimiste soove ei ole ja ka muudatusettepanekuid selles küsimuses ei ole, siis lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette lõpphääletusele eelnõu "Tallinna vapimärgi andmine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
58 poolt, erapooletuid ja vastuhääli ei ole, on otsus vastu võetud.
16:43 Päevakorra punkti alustamine - 11. OE89 Tallinna teenetemärgi andmine 11. OE89 Tallinna teenetemärgi andmine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ka järgmine päevakorrapunkt on linnapoolse tunnustuse teemadel ja "Tallinna teenetemärkide andmise" otsuse eelnõu kannab ette samuti linnapea Mihhail Kõlvart. Palun!
Ettekanne - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Austatud linnavolikogu, austatud linnavolikogu esimees! Tallinna teenetemärk on Tallinna linna autasu, mis antakse füüsilistele isikutele Tallinnale osutatud eriliste teenete eest. Tallinna teenetemärke on antud alates 1995. aastast ja kokku 368 inimesele.
Sel aastal laekus linnavalitsusele 52 nõudekohaselt vormistatud taotlust Tallinna teenetemärgi andmiseks 51 inimesele. Tallinna Linnavalitsus vaatas läbi esitatud taotlused ning teeb linnavolikogule ettepaneku anda 2019. aastal Tallinna teenetemärgid 29 inimesele. Palun teie toetust!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Linnapeale on ka küsimusi. Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Ma tahaks küsida seda. Et kas Teil ... No kahtlemata need teenetemärgid laureaadid on kõik väga väärikad inimesed ja kindlasti selle ära teeninud. Aga mis on Teie arvamus? Et kas me ei anna natuke liiga palju neid märke välja? Et ikkagi 29 märki iga aasta. Või no mitte iga aasta, see kord. Eelmine kord minu mälu järgi oli äkki isegi paar tükki rohkem. Et kas me ei devalveeri seda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Tõepoolest õigustatud küsimus. Keskmine statistika tegelikult on 24, 25, 26. Sel aastal on natuke rohkem. Aga jätkuvalt kuni 30. Ma arvan, et see traditsioon - seda kuskil pole määratud sellisel viisil, nagu me teame -, aga see traditsioon võikski olla kuni 30. Ja sel aastal me püüdsime arvestada ka iga linnavolikogu fraktsiooni ettepanekuga ja mulle tundub, et see on ka õige. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Teenetemärkide osas on küsimus ka Kristen Michalil. Palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea volikogu esimees! Hea linnapea! Et mina jälle vastupidi arvan, et inimesi tulekski tunnustada. Nii et mida rohkem väärikaid inimesi tunnustuse saavad, seda parem. Et ma arvan, et seda ei ole kunagi liiga palju.
Aga minu küsimus on pigem protseduurilist laadi, et äkki Te kirjeldate ka, kus nende üleandmine toimub ja kuhu inimesed saavad õnnitlema tulla. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Teadaolevalt selleks on välja kujunenud traditsioon. Tallinna päeval ehk siis kahe nädala pärast,15. mai on see pidulik päev Tallinna Raekojas. Austatud linnavolikogu esimees ja ka linnapea annavad teenetemärgid väga teenekatele ja lugupeetud inimestele üle. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Oma küsimuse saab nüüd esitada Priidu Pärna. Palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Lugupeetud linnapeaga loomulikult nõustun, et need on kõik väärikad isikud, aga kas Te kirjeldaksite seda teenetemärkida nüüd jagamise poolt, et kuidas arvestati erinevate fraktsioonide kandidaate. Et kas siin olid mingid kvoodid või kui opositsioon ja koalitsioon on n-ö peaaegu võrdselt volikogus esindatud, et kas siis ka need teenetemärgid jagunevad kuidagi enam-vähem pooleks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Ei ole kvoote, et ei ole valemit. Ja ma isegi praegu ei oska anda hinnangut, kas valem või mingi kvoot peaks olema. See on tegelikult väga tundlik teema. Me räägime väga konkreetsetest inimestest. Kõik inimesed on rohkem kui väärikad ja iga kord loomulikult see tekitab ka emotsioone. Et natuke tekib selline tunne, et keegi on natuke väärikam kui teine ja miks üks sai ja teine ei ole saanud.
Et ma arvan, et peaks olema ikkagi selline printsiip, et ei ole üks inimene väärikam kui teine. Aga sel aastal on tehtud selline valik ja järgmine aasta on jälle võimalus teha valik. Ja tihti ongi nii, et paljude inimeste puhul mõni aasta tuleb oodata.
Jällegi vastates Teie küsimusele, ma pigem arvan, et valem või kvoot antud juhul vist ei ole eriti korrektne. Ja kui linnavalitsus pani kokku enda ettepaneku, siis me lähtusime sellest, et kindlasti igal fraktsioonil on enda nägemus ja iga fraktsioon väärib seda, et linnavalitsus tähelepanelikult vaataks läbi kõiki ettepanekuid ja ka arvestaks nende ettepanekutega. Mulle tundub, et me lähtusime just sellest printsiibist. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Ka minu seisukoht on, et pigem ... tähendab, tunnustada rohkem inimesi, kui jätta ilmaasjata ilma.
Aga ma lihtsalt küsin Teie käest kahtlemata inimese väärikuses. Andres Vään, Tallinna ... ja põhjendus on "Tallinna trammiliikluse edendamise eest". Mis see tähendab?
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh!
Küsimus jätkub - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Kes on Andres Vään? Ja vabandan, kui ma ei tea, aga põhjendus on "Tallinna trammiliikluse edendamise eest".
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ma tänan Teid küsimuse eest! Nagu ma ütlesin, natuke keeruline see on, igast inimesest eraldi rääkides välja tuua mingit võrdlusmomenti. Et noh, siin alati tekib küsimus, kus on see piir, et see meie arutelu oleks korrektne. Nagu te teate, meil on kord, mille alusel iga volikogu liige, iga linnavalitsuse liige, iga amet saab teha vastava ettepaneku ja loomulikult kõige rohkem saab konkreetsest inimesest rääkida just see asutus või see inimene, kes tegi selle ettepaneku. Tegemist on pikaajalise töötajaga, kes on töötas Tallinna transpordisüsteemis palju aastaid ja lähtuvalt tema kolleegide nägemusest, tema panus oligi ja ongi suur. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Kaasettekannet selles päevakorrapunktis ei ole. Nüüd avan läbirääkimised ja sõnavõtt. Palun, Deniss Boroditš!
Sõnavõtt - Deniss Boroditš Deniss Boroditš
Jah, mitte võib-olla nii palju sõnavõtt, võib-olla väike kommentaar. Et Andres Vään on Tallinna Linnatranspordi AS töötaja, ta on trammiteenistuse direktor. Ja põhimõtteliselt kogu see edu ja trammi populaarsus, mis on viimastel aastatel saavutatud, on just tänu tema tublile tööle. Nii et tegu on kindlasti väga väärika inimesega. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Sõnavõtt, proua Eenmaa!
Sõnavõtt - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan selle selgituse eest kindlasti. Ja küsimus, veel kord toonitan seda, et minul ei olnud kahtlust, et tegemist ei ole väärika inimesega, aga põhjendus ei ole kõige targemalt pandud siia. See on üks asi.
Aga teiseks, ma arvan, et võiks linnavalitsusele teha sellise ettepaneku. Ma ei tea, kindlasti on teil ka olemas stenogrammid või protokollid, mida tasuks iga aasta üle vaadata. Ja ka selle pilguga, et järsku keegi väga väärikatest jäi eelmine aasta välja, aga ta on juba esitatud. Ja tulla siis uuesti nagu ise. Et mitte iga aasta ei pea, kui me tahame näiteks kellegile anda, et me iga aasta sama inimese esitame. Aitäh Teile!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Muudatusettepanekuid minuni jõudnud ei ole. Seega hea linnavolikogu, panen teie ette lõpphääletusele volikogu otsuse eelnõu "Tallinna teenetemärgi ... ". Vabandust ja lõppsõnaga siis saab esineda linnapea!
Sõnavõtt - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Tegelikult sisuliselt me lähtusime ka nendest aruteludest, mis siin volikogu saalis toimusid. Ja ma mäletan, et eelmistel aastatel see oli päris emotsionaalne teema tihti. Täna mulle tundub, et meil on päris positiivne õhkkond saalis. Ehk siis me sisuliselt tegelikult arvestasime nende ettepanekutega, mis kõlasid ka varem. Aga formaalselt, igal juhul tuleb iga aasta teha uue esituse. Ilma selleta läbi vaadata ei ole võimalik. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem läbirääkimiste soove ma ei näe ja ka muudatusettepanekuid ei laekunud, seega proovime uuesti. Panen lõpphääletusele linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna teenetemärgi andmine". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Üksmeelse 62 poolthäälega ilma vastu- ja erapooletuteta on otsus vastu võetud. 11. päevakorrapunkt on seega läbitud.
16:55 Päevakorra punkti alustamine - 12. OE90 Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2017 otsuse nr 176 „Esindajate ja nende asendajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse“ ja 25. jaanuari 2018 otsuse nr 1 „ Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule, volikogusse ja juhatusse muutmine 12. Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2017 otsuse nr 176 „Esindajate ja nende asendajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse“ ja 25. jaanuari 2018 otsuse nr 1 „ Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule, volikogusse ja juhatusse" muutmine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja 12. päevakorrapunkt "Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2017 otsuse nr 176 "Esindajate ja nende asendajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse" ja 25. jaanuari 2018 otsuse nr 1 "Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule, volikogusse ja juhatusse" muutmine".
Ettekanne - Tiit Terik Tiit Terik
Lugupeetud linnavolikogu! Teie ees on eelnõu, millega me nimetame uued Tallinna linna esindajad Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhtimisorganitesse.
Muudatused tulenevad asjaolust, et vahepeal on muutunud nii linnavalitsuse kui ka linnavolikogu koosseis. Eelnõus on arvestatud kõikide fraktsioonide poolt esitatud ettepanekutega. Ja kas kellelgi on täiendavaid küsimusi selle päevakorrapunkti juures? Saan täpsustuseks öelda nii palju, et volikogust lahkunud linnavolikogu liikmete asemele on nende koduerakonnad saanud esitada uue fraktsiooni liikme ja kõikide ettepanekutega on ka arvestatud.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Käesolevas punktis ma küsimusi ei näe. Kaasettekannet samuti meil protseduur ette ei näe. Kas keegi soovib läbi rääkida? Ka seda soovi ei ole. Ja kuna muudatusettepanekuid ei ole laekunud, saame minna lõpphääletuse juurde. Aga kuna tegu on linnavolikogu koosseisu häälteenamust nõudva otsusega, viin läbi kohaloleku kontrolli. Palun! Kohaloleku kontroll!
Kohaloleku kontrolli algus
Kohaloleku kontrolli lõpp - Kohalolekukontroll Kohalolekukontroll
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kohal on 60 volikogu liiget, puudub 19 ja me saame minna lõpphääletuse juurde.
Panen teie ette, lugupeetud linnavolikogu liikmed, otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2017. aasta otsuse nr 176 „Esindajate ja nende asendajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse“ ja 25. jaanuari 2018. aasta otsuse nr 1 „Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule, volikogusse ja juhatusse muutmine". Otsuse eelnõu nr 90. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Häältega 59 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on ka see otsus vastu võetud!
16:59 Päevakorra punkti alustamine - 13. OE92 Preemia maksmine 13. OE92 Preemia maksmine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Päevakorrapunkt number 13 "Preemiate maksmine", otsuse eelnõu 92. Enne antud küsimuse arutamist annan teile teada, et linnavolikogu liige Tõnis Mölder on esitanud avalduse ja ta taandab ennast selle küsimuse arutelust. Ja nüüd saab sõna ettekandeks Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Toivo Tootsen! Palun!
Ettekanne - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud kolleegid! Juba eelmisel istungil tõusis siin küsimus, et kas lahkunud linnavalitsuse liikmeid, kes enam linnajuhtimise töös ei osale, et kas neid ka premeeritakse. Ja härra Michal tegi ettepaneku, et juhul kui neid premeeritakse, et siis mitte premeerida neid, kes jätkavad linnavalitsuse töös. Meie fraktsioon ka kaalus seda tükkis samamoodi. Küsimus, et kas hea töö eest mitte premeerida kõiki linnavalitsuse liikmeid. Sest vaadake, lugu on niimoodi, et hüvitist on võimalik maksta nendele, kes lahkuvad, ja hüvitis ongi kompensatsioon, kahjutasu. See eelnõu ei käsita hüvitist. See just ongi preemia ja seda makstakse hea töö eest. Nüüd tulemustasu saavad linna tippspetsialistid igal aastal. Aga kui te mäletate siis, kes on siin vanad olijad, mitte kordagi ei ole meil olnud seda, et linnavalitsuse liikmed oleksid saanud preemiat. Nii et tavaliselt on ikkagi niimoodi, et kui nad lahkuvad linna teenistusest, no siis nad saavad: a) kas hüvitist või nüüd siis preemiat.
Nagu ma ütlesin - preemiat makstakse hea töö eest. Ja meie fraktsioon teebki ettepaneku maksta preemiat Tallinna linna teenistusest lahkunud ja Riigikogu liikmeks asunud endisele linnavalitsuse liikmele Taavi Aasale Tallinna linnapea ülesannete eduka täitmise eest 3 kuu ametipalga ulatuses, endisele abilinnapeale Tõnis Mölderile Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna eduka korraldamise eest 2 kuu ametipalga ulatuses ja endisele abilinnapeale Züleyxa Izmailovale eduka keskkonnaalase töö korraldamise eest tema 2 kuu ametipalga ulatuses.
Kõik need kolm inimest on teile ju tegelikult väga hästi tuttavad. Nad on korduvalt siin teie ees seisnud, kaitsnud oma valdkonna eelnõusid, vastanud teie arupärimistele. Nii et ma ei hakka ette lugema nende teeneid, mis on tõepoolest ka siin kirjas mul õige mitmel leheküljel. Aga ma võtan väga kokkuhoidlikult ja kokkuvõtlikult.
Abilinnapea Züleyxa Izmailova eestvedamisel sai lühikese aja jooksul tehtud ära väga palju. Näiteks: ilutulestiku kasutamise reguleerimine; looduslike kaitsealade moodustamine linnas; päikesepaneelid koolidele, et linn toodaks ise taastuvenergiat; taimemürgivabade linnade võrgustikuga liitumine; otsus keelata avalikel üritustel plastnõud. Ja pooleteise aasta kohta on seda üsna palju. Nii et ma arvan, et ta vääriks 2 kuupalga suuruse preemia ära küll.
Abilinnapea Tõnis Mölderi olulisemad saavutused on, et tervishoiu valdkonnas liiguti jõudsalt edasi Tallinna Haigla projektiga. Tallinna Haigla I ja II etapp - need arengukavad said ministeeriumi poolt kooskõlastuse ning Tallinn moodustas koostöös ministeeriumiga töörühma, kes alustab Tallinna Haigla ühisettevõtte loomisega. Lisaks on valminud Mustamäe Tervisekeskus ja alustatud uute tervisekeskuste projekteerimist Lasnamäele, Põhja-Tallinna ja Kesklinna. Tunnustada tuleb, et erivajadustega inimeste hoolduskoormust vähendati seeläbi, et linn tõstis käesoleval aastal asendushoolduse teenuse mahte ligemale kaks korda. Lisaks tõsteti erivajadustega inimeste hooldaja toetust nii raske kui ka sügava puude puhul jne.
Ja muidugi meie endine linnapea Taavi Aas. Ta on linnavalitsuse tööd väga hästi ja edukalt juhtinud. Tema tegevusega on rahul nii linnakodanikud kui ka ausalt öeldes suur enamik meie volikogust, kaasa arvatud ka opositsioon. Ja rahulolu-uuringud näitavad, et Tallinna linna elanikest 93% on rahul linna juhtimisega ja linna keskkonnaga.
Nii et veel kord, ma arvan, et need kolm endist linnavalitsuse liiget on oma tööd teinud eeskujulikult ja hästi ja et nad väärivad meie tunnustust preemia näol. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Eelnõu osas on ka mõned küsimused ettekandjale. Ja esimesena palun Anto Liivat!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Oma otsuse eelnõus viitate Te kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, täpsemalt § 22 lõige 1 punktile 19. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus teadupärast ei tunne preemia mõistet, küll aga tunneb töötasu, lisatasu, hüvitise, toetuse ja soodustuse mõistet. Millise kategooriaga on käesolevas otsuses viidatud preemia puhul tegemist kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kontekstis?
Ettekanne jätkub - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Ma ütleks, et lisatasu. Sest ÕS-i järgi ongi hüvitis kahjutasu ja kompensatsioon, aga preemia on rahaline auhind, lisatasu, ergutusraha. See on nüüd niimoodi täisdefinitsioon.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Oma küsimuse saab esitada Mart Luik. Palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Ikkagi ei saa aru. Kui see nüüd on preemia, siis preemiat ei saa ju üldse ... nad täna ei ole linna töötajad eks ole. Kuidas me saame premeerida mingi teise asutuse töötajaid?!
Ettekanne jätkub - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Me saame neid premeerida selle töö eest, mis nad linnavalitsuses tegid. Tehtud töö eest on alati võimalik määrata preemiat ka siis, kui see töö on tehtud.
Küsimus jätkub - Mart Luik Mart Luik
Aga minu küsimus tegelikult oli selline. Et Teie seletuses eriti ma ei saanud sellest osast aru, et need teised abilinnapead, kes ametisse jäid, need on teinud nagu kehvemat tööd, sest nemad ei saanud mingit preemiat .... Aga ministriks läinud härrad on saanud korraliku preemia ja seejuures meenutame ka seda, et linnapeal tegelikult oli peaministri palk eelmises vahetuses ja praegu on sama kõva palk ministrina.
Ettekanne jätkub - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Ma hakkasin nüüd vahele segama selle tõttu, et küsimuse aega on 30 sekundit ja küsimust ma ei kuulnud. Aga nüüd ma saan vastata niimoodi. Jaa, need teised linnavalitsuse liikmed on teinud ka väga head tööd ja ma arvan, et nende tunnustus tuleb siis, kui nad lahkuvad linnavalitsusest. Aga praegu nad töötavad tõepoolest edasi, ma arvan, et sama hästi. Ja olgu see, et siit sellelt töölt lahkunud inimesi tunnustatakse ka nendele innustuseks, kui nad sama hästi töötavad edasi, tuleb nendele ka sama suur või veel suurem preemia või siis hüvitis. Vastavalt sellele, mille järgi me talitame.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Lugupeetud ettekandja! Et selline küsimus, et head tööd tegevad inimesed said ka head palka, eks ole ju? Ja mu küsimus on ikkagi see, mis ma ka puldist ennem rääkisin, küsisin, et millist kasu tõuseb Tallinna maksumaksjale sihukene Tallinna maksumaksja raha välja maksmine? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Ma arvan, et ega tänapäeva tingimustes on motivatsioon siiski üsna märkimisväärne faktor. Et sellest ei saa üle ega ümber, see on väga oluline ja oluline on nii korralik palk kui ka korralikud lisatasud. Sest, olgem ausad, Tallinn oma linnavalitsuse liikmete ja oma tippametnike saamisel konkureerib väga suurte ettevõtetega ja me peame olema konkurentsivõimelised. Ja kui meie tippspetsialistid, linna tippspetsialistid saavad iga aasta tulemustasu - te olete ju lehtedes näinud seda ka, vist viimaseski lehes olid kõik need välja toodud - ja saavad õigustatult, sest meil on vaja oma spetsialiste hoida. Aga linnavalitsuse liikmed, jah, paraku ei ole mitte kunagi seda preemiat saanud, sest me ei ole lihtsalt seda ettepanekut teinud ja oleme neid premeerinud tavaliselt siis, kui nad lõpetavad oma töö linnavalitsuses või kui see linnavalitsuse koosseis lõpetab töö. Siis nad on saanud jah, kas hüvitist või antud juhul preemiat. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Mul on selline küsimus, et mille järgi sai valitud summa suurus, mis siis preemia näol välja maksta ja miks on ta Taavi Aasal suurem kui kahel teisel isikul, kuigi nad olid ju ametis ühekaua? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Jah. Seda me arutasime fraktsioonis ka tükk aega, et kas maksta kõigile ühtemoodi või jne jne. No siiski me leidsime, et Taavi Aasal linnapeana oli vastutus tunduvalt suurem ja muidugi ka tema saavutused selle võrra suuremad, et kõigi valdkondade saavutused läksid piltlikult öeldes ka Taavi Aasa kontosse. Ta on väga pingelisel ajal olnud küll linnapea asendaja, küll ka nüüd juba poolteist aastat ja natukene rohkem linnapea ja arvasime jah, et ta vääriks natukene rohkem kui teised ehk 3 kuu palga ulatuses preemiat ja teised siis vastavalt 2 kuupalga ulatuses. Nii oli see meie lõplik otsus. Aga meil ka, tunnistan, oli niimoodi mitmesuguseid arvamusi. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kersti Kracht, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Jaa. Lugupeetud volikogu esimees ja lugupeetud ettekandja! Ma ausalt öelda ei saanud hästi aru. Et kõigepealt Te maksate lisatasu, kuigi eelnõus on öeldud preemiat. Ehk selle otsuse eelnõu peaks ringi tegema, sellepärast et preemiat teatavasti ei saa maksta, on lisatasu seaduse järgi.
Aga teine küsimus ... või küsimuse teine pool on mul see, et Te ütlesite, et Te motiveerite neid. Miks on vaja nüüd motiveerida neid, kes nagu lahkuvad? Ja nad lähevad ju kõrgepalgalistele kohtadele. Ja kas siis ... Mis siis juhtus tegelikult nagu? Kas nad oma töö eest nagu palka ei saanud, et neid tuleb nüüd suurte summadega motiveerida?
Ettekanne jätkub - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Ei, ma ütlesin, et see on motivatsiooniks ka teistele, kes linnavalitsuses veel töötavad. Aga mis puutub preemiasse ja lisatasusse, siis preemiat me maksame vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele, kus on sõnaselgelt öeldud § 4 "Preemiate ja toetuste maksmine". Nii et selle alusel maksame me seda preemiat. Ja see volikogu määrus toetub omakorda KOKS-ile, kus on see sees, mida Te lugesite. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Nüüd, kui saal on ka natukene vaiksemaks jäänud, saab oma küsimuse esitada Priidu Pärna. Palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Härra Tootsen, Te tõite välja siin erinevate preemiasaajate kordaminekud ja teod. Et kas ma saan õigesti aru, et linnapea Taavi Aas saaks preemiat ka selle eest, et 10 aasta jooksul ei ole õnnestunud absoluutselt ühtegi sammu astuda Tallinna Linnahalli korda tegemisel?
Ettekanne jätkub - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Preemiat ta sai nende asjade eest, mis ta on teinud. Ja ma arvan, et Taavi Aas on tegelikult ka selles suunas üsna palju teinud, et lõppude lõpuks sellest Linnahallist hakkaks ka saama see, mida me tahaksime seal näha. Nii et ma arvan, et samm-sammult liigutakse ka selles osas sinnapoole. Kõik võtab aega. Ega Patarei vanglaga, mäletate, kui kaua on? Sellega on rohkem jamatud, kui ütleme Linnahalliga ja no ma loodan, et ka seal asjad edenevad. Nii et ühiste pingutustega, kallid kaaslased riigi valitsemisel, me arvame, et saame kõik need asjad korda. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea ettekandja! Et ma ühe asja vist parandaks ära. Te ütlesite enne faktiväitena justkui selle, et ametis olevad inimesed ei ole saanud preemiat. Et 2017 oktoobris me olime siinsamas saalis ju, kus Taavi Aas edutati abilinnapeast linnapeaks. Siis ta sai samasuguse preemia, umbes 13 000 kaasa ja see tundub selline sümboolne raha olevat. Ja siis ta liikus ka paremale ametikohale.
Et ma pigem küsiks niimoodi, et andke hinnang - minul on oma arvamus olemas -, et kas linnavalitsuse liikmed peaksid saama pigem enam palka ja mitte käima nõukogudes ja ootama selliseid preemiaid, või üldiselt jätkame nii nagu on, et linnavalitsuse liikmed istuvad nõukogudes lisatasu teenides ja saavad ka hiljem preemiaid. Et kumb oleks parem süsteem Teie arvates?
Ettekanne jätkub - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Tähendab, see, mis puudutas '17. aastat, see oli eelmise koosseisu töö eest ja seal oli tegemist minu meelest hüvitisega. Preemia maksmine on nüüd ainukordne.
Aga ma olen Sinuga nõus, et kõiki neid asju peab vaatama. No me oleme tõepoolest ettevaatlikud olnud ka palkade tõstmisega ja nüüd me ju ka, kui see koosseis alustas, ei tõstnud märgatavalt ei linnavalitsuse ega linnapea ega volikogu esimehe töötasusid, kuigi mitmed omavalitsused seda tegid. Sest noh need on, nagu öeldakse, sensitiivsed küsimused. Ma arvan, et seda asja peaks kaaluma, jah. Lühike vastus on see.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Teine küsimus Anto Liivat. Palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Kui käesoleva otsuse eelnõu kontekstis on preemia puhul tegemist lisatasuga, nagu Te ütlete, siis avaliku teenistuse seadus ütleb meile ikkagi, et lisatasu makstakse täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või siis preemiana tõesti erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.
Kas Te palun tooksite välja, millised on käesoleva otsuse eelnõuga preemia pälvivate inimeste erakordsed teenistusalased saavutused, et me tõesti väärime täna sellise pretsedendi arutamist, mida ei ole kunagi varem linnavolikogus tavaks olnud?
Ettekanne jätkub - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Ma tõin välja selle, et õigekeelsussõnaraamat annab sõna "preemia" definitsiooniks "rahaline auhind, lisatasu, ergutusraha". Ja "preemia" sõna ka on sees meie linnavolikogu määruses.
Aga mis puudutab seda, siis jah, Sul on õigus, see on erakordsete saavutuste eest. Ja me peamegi ... Nagu meie fraktsioon arutas, et nad on tõepoolest erakordselt head tööd teinud. Sest 93%, kes toetavad ja ütlevad, et Tallinna linn on omadega hästi toime tulnud ja ta on hästi juhitud ... Minu meelest on see piisav argument, et ütelda, et need saavutused ongi erakordselt head. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Teine küsimus Mart Luik. Palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud kolleeg! Et selline küsimus. Et paluks väikest hinnangut. Et linnapea Taavi Aas, nagu me mäletame, lisaks väga kõrgele palgale sai ka lisatasusid erinevates nõukogudes n-ö osalemise eest. Kuigi aru ei saanud, kas ta seal osales või mitte, sest et Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis midagi paremaks sellest ei läinud. Aga mu küsimus on selles, et tänu nendele tasudele oli Taavi Aas ka üks enim ... kõrgemat sissetulekut saavaid avaliku sektori inimesi Eesti Vabariigis üldse. Kõrgemal kui president või peaminister või kes tahes tippametnikest. Kas see Teie arvates on õige sellisele inimesele veel preemiat juurde maksta? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Tähendab, mis puudutab seda, kas on õige talle preemiat maksta, siis jah, see on meie ühine arvamus - see on õige.
Mis puudutab seda, et linnavalitsuse liikmed on ka nõukogudes ja saavad oma sealse töö eest tasu, siis no see praeguse seaduse järgi on kõik õige.
Aga ma ütlen, et ega see Michali ettepanek, et tõsta pigem linnavalitsuse liikmete palka ja mitte maksta nendele nõukogudes olemise eest, see väärib arutamist. Nii et need arutelud meil ju võivad kõik veel ees seista. Aga ükski ettepanek ei ole paha ettepanek, mis siit saalist tuleb. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Nii, nagu ei ole halvad ka küsimused. Kersti Kracht, Teie teine küsimus, palun!
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Jaa. Aitäh, lugupeetud eesistuja! Ja lugupeetud ettekandja! Mul on niisugune küsimus. Et Te lugesite ette seal nende suurte saavutuste seas Tallinna Haiglat ja märkisite veel Linnahalli. Tähendab, Tallinna Haiglat, nii palju, kui ma tean, koalitsioonilepingu järgi, ei tule. See on peatatud. Ja ka Linnahall ei ole täna n-ö riigi eelarves. Et ka see on täna küsimuse all. Et kas võiks siis neilt nagu need vähemalt pooled preemiad maha võtta?
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaido Kukk, teine küsimus. Palun!
Ettekanne jätkub - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Ei, Linnahalli ma seal ei maininud. Aga Tallinna Haiglat mainisin küll, sest selles suunas on tööd tehtud. Ja juhul, kui see koalitsioon peatas mingiks ajaks ... ma ei ole selles kindel, sest valitsus ju alles täna istus esimest päeva koos. Ja koalitsioonilepingus kas on seda või ei ole, no see on aegade küsimus niimoodi. Aga Tallinnas on ta siiski, see töö ja ettevalmistustöö on tehtud. Ja seda tööd on härra Mölder teinud väga hästi. Aitäh!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Tõite enda selgitustes mitu korda välja 93% ehk siis viitasite teatud uuringule, kus 93% linnaelanikest olid väga rahul Tallinna valitsemisega. Et kas Te oskate palun viidata, mis uuringuga on tegu? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Uuringuga ... see on see, mille linn on tellinud ja mis teostati eelmise aasta detsembris. Nii et need andmed on kättesaadavad. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh, austatud ettekandja! Austatud volikogu esimees! Mul on selline võib-olla isegi retooriline küsimus. Et me kogu aeg räägime siin preemiate maksmisest ja ühesõnaga tunnustamisest. Siis nende inimeste puhul, kes on koalitsiooniga seotud ... Aga kui näiteks võtame juhtumi, kus opositsiooni, mingi fraktsiooni näiteks nõunik lahkub - ütleme, sama fraktsiooni nõunikuks Riigikogus parema palga peale -, kas linnakantselei või siis linnavolikogu kantselei juhataja siis nõustuks ja kas volikogu esimees kirjutaks alla ettepanekule, et ka sellele inimesele makstaks näiteks 3 kuu töötasu ulatuses preemiat?
Ettekanne jätkub - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Minu teada ka fraktsioonide nõunikud saavad tulemustasu ... või vähemalt on nendel võimalik saada iga aasta. Et nii ta ongi. Kaasa arvatud ka opositsioonifraktsiooni nõunikud. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Siim Valmar Kiisler, palun!
Küsimus - Siim Valmar Kiisler Siim Valmar Kiisler
Aitäh, auväärt esimees! Austatud ettekandja Te viitate siin eelnõus õigusaktile, mis on Tallinna Linnavolikogu määrus linnavalitsuse liikmetele makstava tasu kohta, ja kasutate seda põhjendusena. Aga see määrus ju ühemõtteliselt räägib Tallinna Linnavalitsuse liikmetest ja volikogu esimehest ja aseesimehest, et see ei räägi riigiasutustes töötavatest inimestest. Näiteks kui inimene töötab täna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, siis see määrus ei saa kuidagi olla juriidiliseks aluseks talle preemia maksmiseks. Et ergutus, nagu Te ütlete. Et kuidas me saame ergutada selle määruse alusel hoopis majandusministeeriumi töötajat? Et see ei ole ju piisav õiguslik alus? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Jah. Aitäh! Me premeerime teda selle töö eest, mida ta tegi linnavalitsuse liikmena. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Teine küsimus, Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, ma ikkagi jätkaksin selle oma küsimusega seoses tõukuvalt Teie vastusest, et Te rääkisite tulemustasust ja Te mainisite ka seal oma eelmistes sõnavõttudes, et tõepoolest tulemustasu on makstud ja makstakse ka nendele abilinnapeadele, kõigile, keda Te seal nimetasite. Aga ma räägin praegu opositsioonifraktsiooni, noh näiteks nõunikest, eks ole. Et kas nende puhul ka see - ma räägin preemiast, lahkumispreemiast, mitte tulemustasudest, mis on ette nähtud.
Ettekanne jätkub - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Minu meelest see läheb nüüd küll väga kaugele juba sellest eelnõust, mis siin on. Aga ma olen päris kindel, et volikogu esimees võib neid asju hakata koos Teiega arutama, et kuidas ergutada ja kuidas siis tunnustada fraktsiooni nõunikke. Aitäh! Nad teevad tõesti tublit tööd.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Siim Valmar Kiisler, teine küsimus. Palun!
Küsimus - Siim Valmar Kiisler Siim Valmar Kiisler
Aitäh! Auväärt ettekandja! Te ütlesite, et Te maksate preemiat selle töö eest, mida on varem tehtud. Aga see määrus, millele Te viitate, räägib ühemõtteliselt tänastest töötajatest, nendest inimestest, kes on linnavalitsuses tööl, mitte nendest, kes ... nagu Jüri Mõis või Tõnis Palts või Edgar Savisaar või keegi muu, kes kunagi on linnas töötanud. Et see määrus ei saa ju kuidagi olla juriidiliseks aluseks sellele väljamaksele.
Ettekanne jätkub - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Ma ütlen veel kord, et see saab aluseks olla küll, sest ministriks said nad õige hilisel ajal. Eelnõu oli valmistatud juba natukene varem.
Ja kolmandaks. See on tõepoolest preemia selle töö eest, mida nad on linna heaks teinud. Ja kui tõepoolest Teil on ettepanek premeerida mõnd kunagist linnapead tema hea töö eest - tehke ettepanek. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Kas see tähendaks siis seda, et me võiks ka täna veel Edgar Savisaarele preemiat maksta?
Ettekanne jätkub - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Minu teada Edgar Savisaar sai omal ajal hüvitist. Aitäh!
Küsimus jätkub - Priidu Pärna Priidu Pärna
Kui palju ta sai?
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja Kristen Michalil on ka teine küsimus.
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa, aitäh! Et kolleegide küsimused siin natukene teevad murelikuks. Et võib-olla jurist peaks ikkagi selgitama, et kui me seda otsust täna langetame. Sest ma tunnistan, ka minul on hinges natukene küsimus, et milliseid Vabariigi Valitsuse liikmeid omavalitsus võiks ergutada, nagu Te ütlesite, rahalise preemiaga. Et näiteks, kui omavalitsus kuskilt teisest Eesti otsast tahaks kedagi teist ergutada enne otsuse vastuvõtmist, siis ka see oleks rahaliselt võimalik. Et äkki Te selgitate natuke seda ergutamist? Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Jaa, palun!
Sõnavõtt - Tallinna Linnavolikogu Kantselei juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik - Hele Põld Tallinna Linnavolikogu Kantselei juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik - Hele Põld
Nagu eelnõust võib lugeda, siis makstakse preemiat nendele isikutele selle eest, mida nad on teinud Tallinna Linnavalitsuses kas siis linnapeana või abilinnapeadena. Et siin pole ühtegi sõna sellest, mis tööd nad praegu teevad.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh selle selgituse eest! Rohkem küsimusi ma ei näe. Aitäh ettekandjale!
Ettekanne jätkub - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaasettekannet meil selles päevakorrapunktis ei ole. Küll aga avan läbirääkimised, kuna selleks on soovi avaldanud Kristen Michal vähemalt.
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Jah. Austatud esimees, head volikogu liikmed! Et no minu meelest see viimane küsimus siin lõpus oli ka üsna selline kahe vahel olev või sihuke kummaline küsimus, et kas mõni omavalitsus võiks välja valida, kelle tahes Vabariigi Valitsuse liikmetest ja asuda neid võidu ergutama. Et see üldiselt tooks kaasa päris huvitava konkurentsi, et Tartu valib, keda ergutada mingite investeeringute tegemisel ja Tallinn samamoodi. Aga no see selleks. Et loodame, et see asi nii mustaks ei lähe.
Kõigepealt Toivo Tootseni ettekandes siin oli märgitud, ja siin ma tunnustan küll nii Tootsenit kui tänast linnapead, et hea, et ametis olevatele inimestele ei makstud. Ma arvan, et see on hea tava algus. Ma arvan, et see on mõistlik viis asju ajada ja see kindlasti väärib nagu positiivset sõna.
Nüüd, mis puudutab seda preemiat tervikuna, siis me ka arutasime seda ja see hoiak on ikkagi pigem selline, et üldiselt kogu see tasudesüsteem nagu omal ajal ka avaliku teenistuse reformi ajal, igal pool mujal peaks olema ikkagi nii, et preemiaid ja täiendavaid lisatasusid makstakse selle põhjal, kui inimene teeb midagi ametis olevat, mis ületab kokkulepitut. Hiljem lahkumine, isiklik lahkumine teisele ametikohale jätab ... avalikkusele jätab natukene arusaamatu mulje. Et kui tuua tänaseid paralleele, ma arvan, et selle eelnõu esitajad ei plaaninud seda sellesse konteksti panna. Aga üks Vabariigi Valitsuse liige, kelle ametisolek jäi üsna lühidaks, lahkub ilma sellist hüvitist saamata, mille üle oli debatt. Jaak Aab, kes on ka siin meie kolleeg olnud, ütles, et tema isegi ei kavatse selles debatis osaleda ja maksab oma hüvitise tagasi. Ma julgeks öelda, et võib-olla Taavi Aas peaks tegelikult sama kaaluma. Sest tänases olukorras, kus ta läheb paremale ametikohale, tagantjärgi maksta sellist hüvitist minu meelest ei ole kohane. Seda eriti olukorras, kui ma meenutan aastat 2017 ja volikogus alati selline äärmiselt sõnakas Andrei Birov siin ütles meile kõigile, et Taavi Aas, Mihhail Kõlvart, teised saavad preemiat - või tollal see vist võis olla hüvitis, kui Tootsen nii ütleb - hea valimistulemuse eest. Juba tollal see paistis imelik. Mööname. Inimesed jätkasid ametis, kõrgepalgalistel ametikohtadel ja nad said hüvitise hea valimistulemuse eest. See ei olnud kohane.
Nii et, lühidalt kokku võttes ma ütleks, et linnakodanikel on ilmselt raske aru saada, mille eest seda preemiat makstakse. Ja pigem oleks linnakodanikele arusaadav, kui linnavalitsuse liikmetel, kellel iganes linnas on korralik palk, kui nad ei peaks lisatasu käima kulpimas nõukogudes, nad ei peaks käima seda kuskil nurga taga otsimas. Seda ettepanekut me oleme teinud mitte ainult täna. Me oleme teinud seda mitu aastat. Sama ettepanek on linnavalitsuse laual ka Sorainenilt olemas. Nii et see ei ole ainult Michali ettepanek, kui Tootsen seda tahab nii ristida. Ja ma soovitaks tegelikult seda hästi tõsiselt kaaluda ja selliste preemiate maksmist minimaalselt hoida, sest inimesed ei mõista ma arvan seda õigesti. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Helle Kalda, palun!
Kõne - Helle Kalda Helle Kalda
Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Kuulasin seda debatti väga põhjalikult. Ja paneb imestama üks asi, et me just arutasime teenetemärgi andmist ja tunnustasime, et inimesi peaks rohkem tunnustama. Täna on linn arenenud, inimesed on teinud tööd ja mille eest saadakse palka. See ongi õige, palk tuleb saada, inimene on teeninud selle välja. Samamoodi iga inimene, on tema linnapea, on tema koristaja, on keegi, vajab tunnustust, kui tema on teinud seda tööd väga-väga hästi. Täna me toome ühtepidi, hiljuti alles, kui oli volikogus arutamine eelarve, tunnustasime linnapead. Et me jälgime väga strateegiat, me jälgime strateegias eelarve arvestamist ja peaks tunnustama.
Me oleme palju rääkinud Tallinna Haiglast. Ma ei tahaks ... koalitsioonilepe on riigi tasand. Kas riik annab raha või ei anna raha - see on riigi küsimus. Mul on kurb, kui täna koalitsioonipartner ütleb, et "tervishoid pole tähtis". Aga see selleks.
Täna on teinud linnavalitsuse liikmed väga suure töö. Minul on täna kurb hoopis teine asi. Minu silmis on teinud täna linnavalitsus väga head tööd. Jah, saan aru, et linnavalitsuse seisukoht, kes on jäänud tööle, on seisukoht, et nendele mitte maksta. Mina tunnustaksin täna ja tahan öelda kogu linnavalitsuse liikmetele tubli töö eest, eelmise aasta eest. Ja ütlen, et ärme ajame kahte asja segamini. Me tahame head tööd, me tahame tunnustamist ja preemia on tunnustus väga hea töö eest. Ma tänan kõiki neid, kes täna saavad preemiat. See, et ta saab, võtab vastutuse järgmise töö eest, ei ole see, et tema tegi tööd - me premeerime. Ja nüüd otsustatakse, et tema võtab ministri koha. See on järgmine etapp ja ma loodan, et ta teeb seal samamoodi ... teeb väga hea tööd. Täna me maksame preemiat. Aga kellele ei maksta, suur aitäh tubli töö eest teile!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem läbi rääkida soovijaid ma registreerunud ei näe. Kas eelnõu esitaja soovib esineda lõppsõnaga?
Tallinna Linnavolikogu liige - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Ei, aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Seda soovi ka ei ole. Kuna ka muudatusettepanekuid ei ole laekunud, saame liikuda eelnõu lõpphääletuse juurde.
Head linnavolikogu liikmed! Panen teie ette lõpphääletusele eelnõu "Preemia maksmine", otsuse eelnõu nr 92. Palun võtke seisukoht ja hääletage!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Otsuse eelnõu poolt oli 37 linnavolikogu liiget, vastu olid 21 ja erapooletuks ei jäänud keegi, on otsus vastu võetud!

Päevakorrapunkt 14.
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Vaheaeg!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kui teile sobib, teeksime peale seda päevakorrapunkti vaheaja. Või soovite vaheaega kohe?
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Kohe.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kui soovite kohe, siis on vaheaeg kohe. Vaheaeg 15 minutit!
Vaheaja algus
Vaheaja lõpp
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Head linnavolikogu liikmed, meie väikene paus on möödas ja me saame jätkata oma päevakorraga.
17:47 Päevakorra punkti alustamine - 14. OE81 Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine 14. OE81 Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kuna lähenevad Euroopa Parlamendi valimised, siis see mõjutab ka meie linnavolikogu päevakorda. Nimelt meil on Tallinna linnas vaja moodustada jaoskonnakomisjonid ning leida sinna ka väärikad liikmed. Sellekohase otsuse eelnõu nr 81 kannab ette linnasekretär Toomas Sepp. Palun!
Ettekanne - Toomas Sepp Toomas Sepp
Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Teie ees on eelnõu, millega Euroopa parlamendi valimisteks moodustatakse Tallinnas 85 jaoskonnakomisjoni. Just nii palju on jaoskondi Tallinnas. Ja kokku sisaldab eelnõu 797 nime, sh 618 põhiliiget ja 179 asendusliiget. See eelnõu on teie juurde toodud niimoodi, et koostatud on ta ühelt poolt erakondade esindajatest, kes oma kandidaadid välja on pannud. Nii et erakondade ettepanekuid tuli viielt erakonnalt: Keskerakond esitas 83 kandidaati, Isamaa 42, Reformierakond 42, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 32 ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 34 kandidaati. Kokku siis erakondade esindajaid sellest 797-st on 233. Võrreldes Riigikogu valimistega on siis neid erakondade poolt esitatud liikmeid mõnevõrra vähem.
Komisjonid on moodustatud sellel põhimõttel, et mõned komisjonid on suuremad. Meil on vabariigi valimisteenistus oma 11. aprilli s.a korraldusega nr 12 kinnitanud siis need jaoskonnad, mis jäävad maakonnakeskuse jaoskondadeks ehk nendeks jaoskondadeks, kus saab väljaspool elukohta hääletada ja need on täpselt samad jaoskonnad, kus olid meil need ka Riigikogu valimistel. Ka teised jaoskonnad asetsevad samades kohtades. Nii et kuna valimised, need kahed valimised, on nii lähestikku, ei olnud mingit loogilist põhjendust, et muuta valimisjaoskondade asukohti või nende staatusega seonduvaid küsimusi. Nii et, need kõik, ka erakondade esitatud kandidaadid, on saanud endale koha komisjonis. Ja siinkohal tahan ka tänada teid, et võrreldes Riigikogu valimistega läks protsess meil libedamalt, sellepärast et keegi erakondadest ei soovinud ühte komisjoni kahte või kolme kandidaati. Nii et olete ilusti, teie kontorid ilusti selle töö ära teinud ja ilusti igasse jaoskonda siis mitte üle ühe kandidaadi pakkunud. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas ettekandjale on linnavolikogul küsimusi? Küsimusi ma ei näe. Aitäh ettekandjale! Kaasettekannet selles küsimuses meil ei ole. Avan läbirääkimised. Ka seda soovi ei ole. Tõenäoliselt lõppsõnasoovi ei ole samuti. Ja muudatusettepanekuid ei ole. Nii et me saamegi minna teiega lõpphääletuse juurde. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Otsuse eelnõu poolt oli 45 linnavolikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud, on otsus vastu võetud.
17:52 Päevakorra punkti alustamine - 15. OE67 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Ligipääsetavuse infosüsteemi loomine“ ja volituste andmine Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti juhatajale 15. OE67 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Ligipääsetavuse infosüsteemi loomine“ ja volituste andmine Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti juhatajale
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Järgmine päevakorrapunkt "Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Ligipääsetavuse infosüsteemi loomine" ja volituste andmine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajale" ning sõna saab ettekandeks ... ja ühtlasi ka debüüt linnavolikogus. Palun, abilinnapea Betina Beškina!
Ettekanne - Betina Beškina Betina Beškina
Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Esitan Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu "Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Ligipääsetavuse infosüsteemi loomine" ja volituste andmine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajale".
Projekti eesmärk on koondada kogu ligipääsetavusega seotud informatsiooni ühte internetikeskkonda, kus oleks kasutajale kiirelt leitav ja kättesaadav. Enne projekti käivitamist oli läbi viidud eeluuring, kus osalesid erinevate sihtgruppide esindajad, teiste hulgas Eesti Vaegkuuljate Liit, Eesti Pimedate Liit, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing, Tallinna Vaimse Tervise Keskus jt. Ning selgus, et projektiga loodav infosüsteem on tõesti vajalik ehk see on vajaduspõhine projekt, kus ühes keskkonnas võimalik erivajadustega inimesel leida endale vajalik informatsioon. Näiteks, kas asutusse on võimalik saada ratastooli/muu abivahendiga, kas on kaldtee olemas, lift jne. Infosüsteem saab olema interaktiivne. See kindlasti lihtsustab erinevate sihtgruppide liikuvust ning sihtgrupiks on meil linnas 45 000 inimest, sh puuetega inimesed ja nende abistajad, vanurid, lastega pered, lapsevankriga liikumiseks. Aga kindlasti ka sise- ja välisturistid, kellel oleks võõras linnas raske liikuda ilma sellise infokeskkonnata.
Projekti kogu eelarve on 333 600 eurot, millest on välistoetus 85% ning Tallinna linna omafinantseering on 50 000 eurot ning see kaetakse linna IT-vahendite eelarvest. Projekti rakendusasutus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning rakendusüksus on RIA ehk Riigi Infosüsteemide Amet. Palun eelnõud toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas linnavolikogu liikmetel on abilinnapeale küsimusi? Kuna ettekanne oli nii sisukas, siis küsimusi ei ole. Aitäh Teile! Kaasettekanne selles küsimuses on doktor Merike Martinsonil. Palun!
Kaasettekanne - Merike Martinson Merike Martinson
Austatud volikogu esimees, head volikogu liikmed! Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolekul 24. aprillil kuulati ära väga põhjalik ettekanne Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna teenuste toetuste sektori vanemspetsialisti Jüri Järve poolt, kes on tegelikult ligipääsetavuse teemaga linnas tegelenud juba 15 aastat ja on ka selles projektis aktiivne osaleja. Ja kuulates ära tema ettekande otsustati - hääletamistulemusega 9 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud - toetada eelnõud esitatud kujul. Palun toetada! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Ligipääsetavuse infosüsteemi loomine" ja volituste andmine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajale". Palun teil selles osas võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Poolt 45, vastu ei olnud, 2 linnavolikogu liiget jäid erapooletuks, otsus on vastu võetud.
17:57 Päevakorra punkti alustamine - 16. OE68 Volituse andmine vee erikasutusloa taotlemiseks 16. OE68 Volituse andmine vee erikasutusloa taotlemiseks
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Järgmine päevakorrapunkt "Volituste andmine vee erikasutusloa taotlemiseks". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Palun!
Ettekanne - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Lugupeetud esimees, lugupeetud volinikud! Palun siis anda volitused Tallinna Loomaaia direktorile, kes saaks siis esitada Keskkonnaametile taotlus Tallinna Loomaaia sihtotstarbeliseks kasutamiseks vee erikasutusloa saamiseks. Seda otsust on vaja selleks, et siis pikendada olemasolevat luba 5 aasta võrra. Palun siis toetada! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas ettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaasettekande teeb keskkonnakomisjoni esimees Enno Tamm. Palun!
Kaasettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Keskkonnakomisjon arutas siis nimetatud küsimust oma 22. aprilli koosolekul, s.o siis "Volituste andmine vee erikasutusloa taotlemiseks", ja otsustas hääletamistulemusega 10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun seda toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Neid ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Sõnavõtt kohapealt. Proua Ivi Eenmaa palun!
Sõnavõtt - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan, härra juhataja! Ma ütleksin seda, et tegemist on väga ülla eelnõuga, kuigi kuiv ametnike keel kõlab seal rohkem läbi. Värk puudutab ju ikkagi loomaaedasid, loomaaeda. Ja et meie kõik paksunahalised ja muud asukad oleksid joonud, söönud, pestud jne, siis selleks seda eriveekasutusluba oligi vaja.
Aga ma tahan ütelda seda, et see protsess nii keeruline on, nagu komisjoni istungil välja tuli, siis see on minu arvates absurd. Miks 5 aastaks jne? Nii et selle peale peab mõtlema, kuidas seda nagu võib-olla riigi tasandilgi saaks, annaks nagu lihtsamaks teha. Aga igal juhul palun toetage seda eelnõud!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem sõnavõtu soove ma ei näe. Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna? Ei soovi.
Hea linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu nr 68 "Volituste andmine vee erikasutusloa taotlemiseks". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
45 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud, on otsus vastu võetud.
18:01 Päevakorra punkti alustamine - 17. OE60 Mirta ja Loigu tänavatel asuvate kinnisasjade otsustuskorras müük 17. OE60 Mirta ja Loigu tänavatel asuvate kinnisasjade otsustuskorras müük
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
17. päevakorrapunkt. "Mirta ja Loigu tänavatel asuvate kinnisasjade otsustuskorras müük". Sõna saab abilinnapea Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on n-ö jätkueelnõuga sellepärast, et juba aastal 2009 on otsustatud seal piirkonnas elamuomanikele otsustuskorras ka maa müüa. Ent mitte kõik ei saanud seda õigust kasutada ning arvestades siis võrdse kohtlemise printsiipi, on uuesti eelnõu teie ees ja tehtud teile ettepanek ülejäänutele 14-le elamumaa sihtotstarbele ka kinnisasjale otsustuskorras müük elamuomanikele üldsummas kokku on 184 220 eurot. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas ettekandjale on küsimusi? Jaa! Proua Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Lugupeetud abilinnapea proua Eha Võrk! Aga miks nendel inimestel siis 25. juuni 2009 otsusega ei olnud võimalik kasutada seda antud ostuõigust?
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Härra Kaupo Nõlvak, küsimus palun!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Jah. Ma saan ainult oletada. Nimelt kõigil oli õigus ja võimalus, aga vaadates aastanumbrile otsa - 2009 - ja nagu Te teate, siis seal need elamud toona omandamisel ei olnud ilmselt kõige odavamad ehk inimestel aastal 2009 kandes laenukoormust ilmselt ei olnud majanduslikult mitte kõigil võimalust ka maa välja osta. Aga see on minu oletus. Igal juhul see võimalus jäi tookord sellel 14 omanikul kasutamata ja kuna nad on tänaseks pöördunud palvega ikkagi võimalust saada, omandada see kinnistu, need kinnistud, siis ikkagi inimlikult ja arvestades võrdset kohtlemist ja muuhulgas ka linna halduskoormuse vähenemist, sest iga hoonestusõiguse üle kontrolli pidamine on ju halduskoormus. Nii et kõike seda arvestades on see ettepanek tehtud.
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Mina tänan! Lugupeetud abilinnapea! Et kas need 14 kinnistuomanikku on täpselt needsamad omanikud, kes 2009 ei ostnud välja või on seal ka mõni võõrandanud vahepeal?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Ma lihtsalt täpsustan juriidilise nüansi, et elamuomanikud. Aga saan aru küsimusest küll. Minu teada seal on ka vahetunud, aga kui palju täpselt neid vahetunud on, aitab härra Pärtelpoeg. Aga see vast tänasel hetkel ei muuda olukorda, sellepärast et ikkagi eeldus saada kinnistu omanikuks - ilmselt see volikogu otsus tookord -, juhul kui on paar tükki seal vahetunud, on olemas. Aga nii nagu proua Eenmaalegi vastates rõhutasin, et muuhulgas kõigele sellele võrdsele kohtlemisele on oluline ka halduskoormus.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Kaupo Nõlvak, teine küsimus. Palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Kuna siis on seal neid, kes on omandanud vahepeal 2009, siis ei peaks olema õigustatud ootust nii odavalt otsustuskorras linnalt maad osta. Miks seda ikkagi tehakse, nii odavalt ja otsustuskorras, inimestel, kes ei ole selle ebaõiglusega just kui seotud, mis 2009 oli?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Kas ma saan aru, et Teil on kahtlus, et kas tuleks ... juhul kui keegi on uus omanik, mitte müüa sellise hinnaga? Kas ma saan õigesti aru?
Küsimus jätkub - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
....
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Avalikul pakkumisel antud olukorras oleks tõeline ebaõiglus sellepärast: hoone, mille juurde maad müüakse, on ju nende isikute omandis. Kui Te peate aga silmas siin hindamise kriteeriumeid, siis me oleme sarnast printsiipi ikkagi senimaani elamuomanike puhul, kui on hoonestusõigus, rakendanud nagu praegu. Et siis see tõesti tekib mitte võrdne kohtlemine.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Rahanduskomisjonipoolse kaasettekande teeb proua Helle Kalda. Palun!
Kaasettekanne - Helle Kalda Helle Kalda
Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Rahanduskomisjon 1. aprillil arutas nimetatud eelnõud "Mirta ja Loigu tänavatel asuvate kinnisasjade otsustuskorras müük", OE60. Samasugused küsimused olid ka komisjonis ja ma arvan, et tänane linnavalitsuse otsus müüa, et võrdselt kohelda kõiki neid inimesi, on väga õige. Ma olen nende inimestega kohtunud aastatega. Seal on ka osa sundüürnikke. Ja peab ütlema, et nad ei jõudnud osta, sellepärast et maksukoormus on neil juba selles pankade ees, et neid maju kinni maksta, oli väga suur. Ja ma arvan, et kui mõnigi on müünud selle maja ära just sellepärast, et ta ei suutnud maksta, ei peaks olema nüüd see alus, et me ei lubaks erastada.
Tunduvalt kallim on ta erastamine. Kui väga paljud inimesed, kes maad erastasid linnalt, siis ma pean ütlema, et on ebavõrdne kohtlemine, peaks veel odavamalt müüma.
Aga täna on linnavalitsus nimetatud eelnõu esitanud, ma arvan, et see on väga õige ja ka rahanduskomisjon hääletas kõik 11 poolt, vastu ja erapooletult ei olnud. Palun eelnõud toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Neid ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna? Tõenäoliselt ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Mirta ja Loigu tänavatel asuvate kinnisasjade otsustuskorras müük". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Otsuse eelnõu poolt oli 40 linnavolikogu liiget, vastu ei olnud keegi, 3 jäid erapooletuks, otsus on vastu võetud.
18:08 Päevakorra punkti alustamine - 18. OE61 Abara, Lemle, Nõeliku ja Sumba tänavatel asuvate kinnisasjade otsustuskorras müük 18. OE61 Abara, Lemle, Nõeliku ja Sumba tänavatel asuvate kinnisasjade otsustuskorras müük
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
18. päevakorrapunkt "Abara, Lemle, Nõeliku ja Sumba tänavatel asuvate kinnisasjade otsustuskorras müük". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh, austatud volikogu esimees! Lugupeetud volikogu liikmed! Üsna sarnane olukord võrreldes eelmise punktiga. Kogusumma on kokku 82 670 ja tegemist on siis kümne elamumaaga. Ja 2008 on olnud siis volikogu otsus 67 hoonestusõigusega koormatud kinnisasja hoonestusõiguse omanikele müügi kohta. Kümme jäi siis kasutamata. Ja nüüd siis täiesti analoogne ettepanek ka siin võimaldada otsustuskorras omandada maa maksustamishinna alusel nendel isikutel, kes hooneid omavad. Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas ettekandjale on küsimusi? Neid ei ole. Aitäh! Rahanduskomisjonipoolse kaasettekande teeb Leonid Mihhailov. Palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas antud eelnõu ja ühehäälselt, 11 poolthäälega, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Neid ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Sõnasoovi ei ole. Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna? Ei soovi. Hea volikogu, panen teie ette lõpphääletusele eelnõu "Abara, Lemle, Nõeliku ja Sumba tänavatel asuvate kinnisasjade otsustuskorras müük". Palun võtke seisukoht ja hääletage!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Häältega poolt 40, vastu ei ole, erapooletuid 3, on otsus vastu võetud.
18:11 Päevakorra punkti alustamine - 19. OE62 Olevimägi 10-M6 korteriomandi 4181/5440 mõttelise osa müük 19. OE62 Olevimägi 10-M6 korteriomandi 4181/5440 mõttelise osa müük
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
19. päevakorrapunkt. "Olevimägi 10-M6 korteriomandi 4181/5440 mõttelise osa müük". Sõna ettekandeks saab taas abilinnapea proua Eha Võrk. Palun!
Ettekanne - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on siis enampakkumise müügiga alghinnaga 46 000 eurot. Aga vara ise siis asub hoones, kus on 10 mitteeluruumi, tähendab, 10 korteriomandit ja nendest vaid üks on eraomanikule kuuluv, ülejäänud on linna omad ja üks on siis mõttelises osas linna oma ning mõttelises osas eraomaniku oma. Ja kõne all olev mitteeluruum, millest ma siis räägin, mis mõttelises osas kuulub nii linnale kui eraisikule, on garaaž, M6. Ning selle mõttelise osa suurus on siis 1259/5440 on eraisikule kuuluv ja suurem osa on siis Tallinna linnale ning nagu ma ütlesin, et alghinnaks on 46 000 eurot, mis on siis hindamisakti alusel alghind ja oluline on siis see, et vastavalt jälle seadusandlusele on ... me teeme küll enampakkumisele, aga kuna tegemist on mitte korteriomandiga täies ulatuses müügiga, vaid mõttelise osaga, et siis kaasomanik saab asuda võitja asemele. Aga kokkuvõtvalt, tegemist on enampakkumisega ning aluseks on eksperthinnang. Nii et ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas teil on abilinnapeale küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh! Rahanduskomisjonipoolse ettekande teeb Leonid Mihhailov. Palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas antud eelnõud ja 11 poolthäältega, vastu, erapooletuid ei olnud, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaasettekandjale on ka küsimus. Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Härra Mihhailov, kas Te oskate öelda, miks sellega tegeleb rahanduskomisjon. Kas see ei peaks linnavarakomisjoni juhtfunktsioon olema?
Kaasettekanne jätkub - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Jah, seda küsimust arutati kahes komisjonis. Rahanduskomisjon oli siiski juhtivkomisjon ja linnavarakomisjon ka arutas, kujundas oma arvamuse. Aga antud juhul ettekanne tuleb rahanduskomisjonilt. Aitäh!
Küsimus jätkub - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Seda ma näen.
Kaasettekanne jätkub - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Sellepärast ... kui nüüd tehnoloogiast rääkida, siis volikogu esimees, kui ta saab eelnõu linnavalitsuselt, siis ta viseerib ja määrab, mis komisjon on juhtiv ja mis komisjonid peavad veel arutama. See tuleneb nagu volikogu esimehe resolutsioonist.

Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem küsimusi ei ole, aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Sõnavõtu soove ei ole. Eelnõu esitaja lõppsõna soovi samuti ei ole, mistõttu panen, head linnavolikogu liikmed, teie ette lõpphääletusele "Olevimägi 10-M6 korteriomandi 4181/5440 mõttelise osa müük". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Poolt 41, vastu ei ole, erapooletuid 3, on otsus vastu võetud.
18:16 Päevakorra punkti alustamine - 20. OE63 Harju tn 30 kinnisasja osale Tallinna linna kasuks sundvalduse seadmine ja valitseja määramine 20. OE63 Harju tn 30 kinnisasja osale Tallinna linna kasuks sundvalduse seadmine ja valitseja määramine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ka järgmises päevakorrapunktis palun ettekandjaks proua Eha Võrgu. Teile esitletav punkt "Harju tn 30 kinnisasja osale Tallinna linna kasuks sundvalduse seadmine ja valitseja määramine". Palun!
Ettekanne - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu liikmed, austatud volikogu esimees. Ma alustan seda ettekannet võib-olla sellise toreda ajaloolise pildiga, kus on Nõelasilma tänav ja Trepi tänav enne sõda ja siis see taastatud. Ja ma arvan, et iga tallinlane on uhke selle üle, et me saime selle tänava taastatud vaatamata asjaolude keerukusele.
Ja nüüd, kui ma räägin sundvaldusest, siis sundvaldus Harju tn 30 ... Nüüd, härra Mäger, vaatame järgmist pilti, skeemi. Et sundvalduse ala on siis siin näha. Me püüdsime joonistada nii täpselt, kui saime. Et ta tegelikult ulatub selle müüri peale ehk selle pommitatud maja üks sein on tegelikult see sundvalduse ala. Ja sundvalduseni jõudsime seeläbi, et läbirääkimised normaalse hinnaga omandamisel ei kandnud vilja. Ja tõtt-öelda Tallinna linnal selle avalikes huvides polegi rohkem vaja, kui et see müür oleks olemas, et kinnistu Harju tn 30 ei langeks meil siia Nõelasilma tänavale.
Aga kuidas üldse sinna sundvalduseni jõuti? Ma arvan, et kõik on kuulnud ja kursis selle kohtulahinguga, kus heidetigi ette, et võõrale maale ehitati see müüritis. Ja te mäletate ka kohtuotsust, kus üheks mõtteks käis läbi, et taastada endine olukord. Loomulikult see endise olukorra taastamine oleks olnud utoopia. Aga samas, ega seda ka kaaluti, aga leiti, et see ei ole lihtsalt õige ja asjakohane. Ja jõudsimegi siis sundvalduse seadmiseni. Ja sundvalduse seadmise aluseks ei ole mitte maahind, mis oleks sotsiaalmaa, vaid siis sihtotstarbeks elamu ja äri. Ning selle tulemuse, arvutuste tulemusena ja eksperthinnangu tulemusena oleks siis sundvalduse hinnaks - nüüd ma siin rääkisin nii palju peast ja nüüd ma vaatan vahepeal spikrit ka -, et 35 m² ja see sundvalduse aastatasu oleks siis 1013 eurot. Ja lisaks veel oli meil ettepanek, et tasuks ka selle maamaksu meie. Ja ma palun seda eelnõud toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ettekandjale on vähemalt üks küsimus. Proua Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan, härra esimees! Austatud proua abilinnapea! Ütle, Eha, kas see Harju 1 vastas kogu see suur krunt - lihtsalt enda harimise mõttes juba -, kas seal on veel jäänud järgi eravaldust?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Jaa.
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Kellegi käes on midagi?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Jaa. Seesamane krunt, kus me praegu sundvaldusse seame, põhiosas ongi ... no see ongi eraomandis, see URANOS-ele kuuluv krunt. Ja nii, nagu ajakirjandusestki käis läbi, et ega kaugemas tulevikus, kui on pead selged ja selged linna plaanid, ei saa täiesti välistada sinna hooneid. Aga mitte täna. Ei ole lihtsalt veel, ma arvan, ühiskond selleks valmis. Et me peame selgelt teadma, mida me sinna lubame. Ja seetõttu ei olegi ka mõistlik ju linnal lõppude lõpuks seda omandada.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Küsimus on ka härra Nõlvakul. Palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Lugupeetud abilinnapea! Kas maaomanik on selle sundvalduse tasuga nõus või on oodata linnal siit jälle mingit pikemat kohtulahingut?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Noh, mul otsest teadmistekindlust küll ei ole, et ta on nõus. Ehk meie oleme valmis kohtus käima, aga ma arvan, et sellised kohtuskäimised on õiged.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Kaasettekande selles küsimuses teeb Leonid Mihhailov. Palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees! Seekord siis linnavarakomisjon arutas antud eelnõu ja hääletustulemusega 6 poolt, vastu, erapooletuid ei olnud, otsustas toetada eelnõud esitatud kujul.
Aga samas on mul kohustus ette kanda ka üks parandusettepanek, mida Keskerakonna fraktsiooni poolt ma ette loen. "Muuta Tallinna Linnavolikogu otsuse "Harju tn 30 kinnisasja osale Tallinna linna kasuks sundvalduse seadmine ja valitseja määramine" eelnõu number 63, registreerimise kuupäev 27.03.2019, punkti 1. 4 ja sõnastada see järgmiselt: "Sundvalduse tasu makstakse kinnisasja omanikule 1. juuliks sama aasta eest."". Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Milline on eelnõu esitaja seisukoht paranduse osas?
Tallinna abilinnapea - Eha Võrk Eha Võrk
Jah, toetan, aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Linnavalitsus toetab. Kas keegi soovib hääletada seda muudatusettepanekut? Seda soovi ei ole. Aitäh kaasettekandjale! Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna? Tõenäoliselt ei soovi. Head linnavolikogu liikmed, selle muudatusega panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Harju tn 30 kinnisasja osale Tallinna linna kasuks sundvalduse seadmine ja valitseja määramine". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Häältega 37 poolt, 1 vastu, 4 erapooletut, on otsus vastu võetud!
18:23 Päevakorra punkti alustamine - 22. MRP bussijuhtide saamata jäänud tasud 22. MRP bussijuhtide saamata jäänud tasud
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Saame liikuda arupärimiste juurde. Esimesele arupärimisele vastab abilinnapea Andrei Novikov ja see on esitatud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikmete Argo Luude ja Mart Kallase poolt ning käsitleb MRP bussijuhtide saamata jäänud tasu. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan, austatud linnavolikogu esimees! Lugupeetud linnavolikogu liikmed! Arupärimisele on esitatud kirjalikud vastused. Olen hea meelega nõus täiendama neid vajadusel.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Jah. Kas on täiendavaid küsimusi? Nii see on. Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Lugupeetud abilinnapea! Et Tallinna linna koostööpartneril MRP-l oli liiga vähe bussijuhte ja olemasolevad tegid 14–16-tunniseid tööpäevi ja bussid ei püsinud graafikus ka ummikute tõttu ja bussijuhid olid väsinud. Ja mul on selline küsimus, et kas linn teeb ja tegi oma koostööpartnerite osas mingisugust järelevalvet ka või? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Kindlasti linn teeb ja tegi seda järelevalvet. Linna olulisim komponent on see, et kas nad püsivad graafikus. Ja küsimus on jah, kas bussid püsivad vastavalt lepingule graafikus. Nii palju kui seda lõpetamise seisuga oli, oli selles osas kindlasti järelevalve ka tehtud ja vajadusel ka juhitud lepingupartneri tähelepanu sellele, et kui on kuskil olnud vajakajäämisi.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Urmas Espenberg, palun!
Küsimus - Urmas Espenberg Urmas Espenberg
Austatud juhataja, austatud ettekandja! Jätkan, kus Mart Kallas lõpetas, et millised peaksid olema koostööpartneri rikkumised, et tekiks alus lepingust taganemiseks?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Mul ei ole praegu konkreetset lepingut ees. Ma ei ole kindel, kas see leping on konfidentsiaalne või mitte, kuid üldjuhul puudutavad nad eeskätt lepingumahu kvaliteetset täitmist ehk siis lihtsamalt öeldes, kui buss teatud hetkel liinile jõuab ja kui ta ei hiline, siis on leping täidetud. Kui mitte, siis järelikult teenust ei ole osutatud ja selle eest ei tuleks ka maksta. Ja kui selliseid rikkumisi on palju, siis see on kindlasti aluseks ka lepingu lõpetamisel. See on üldpõhimõte. Kindlasti on seal ka teisi punkte, mis on spetsiifilisemad, kuid üldjuhul ja linnaelanikku kõige enam puudutavad tingimused seonduvad just nimelt selle asjaoluga.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Kallas, teine küsimus palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Et ma küsin juurde veel, et kas linn märkas nagu probleeme ja kuidas on nagu nende probleemidega? Oli mingeid ettekirjutusi või niisuguseid probleeme nii suureks kasvada, et oli mingeid märke sellest? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Linn tegeles tegelikult selle olukorraga enne, kui ta faktiliselt jõudis kätte. Nimelt võimaluse piires me tegime ettevalmistustöid. Kuid et me tegelikult aimasime, et see võib nii minna. Ja ma siinkohal väga tänan Linnatranspordi Aktsiaseltsi, kes tegelikult tagas selle, et linnaelanikele see teenus võeti võimalikult ladusalt üle ja tegelikult nendel liinidel erilisi probleeme ei tekkinud. Et see on suuresti ka tänu sellele, et me eelnevalt aimasime probleemi ja tegelesime sellega nii palju preventiivselt, kui oli võimalik.
Samas me kõik saame aru, et kui on leping, siis me ei saa enne sekkuda, kui see leping on lõppenud või meil on piisavalt alust selle lepingu lõppemiseks. Küll aga, kuna indikatsioonid olid enne, siis me tegutsesime võimalikult etteruttavalt.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Urmas Espenberg, teine küsimus palun!
Küsimus - Urmas Espenberg Urmas Espenberg
Jaa. Kui pikalt oli Teil informatsiooni, et toimuvad rikkumised MRP-s, et firma ei suutnud korralikult liine mehitada ja käigus hoida?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tegelikult meil oli indikatsioone, et suurema tõenäosusega see võib, MRP leping, võib lõppeda enne tähtaega. Küll aga senikaua, kuni need lepingulised kohustused olid ette nähtud MRP-ga, nad täitsid neid piisava hoolsusega ja siinkohal puudus tegelikult alus.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Wesse Allik, palun!
Küsimus - Wesse Allik Wesse Allik
Nii! Küsiks ka. Et kas linn tegi midagi, et sundida MRP-d graafikus püsima?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Jah, linn perioodiliselt, kui oli graafikus mitte püsimist - see puudutab nii MRP-d kui ka tegelikult Linnatranspordi Aktsiaseltsi -, kui me näeme, et kuskil on probleeme, mis perioodiliselt tekivad, siis me kindlasti uurime neid põhjuseid. See võib olla, ma ei tea, liikluskorralduslikest tingitud, see võib olla ka inimlikust faktorist tingitud. Ja kindlasti, kui on selliseid juhtumeid, siis me oma lepingupartnerile anname sellest märku. Kui need on korduvad ja piisavalt tõsised, siis see on aluseks lepingu lõpetamiseks.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Läbirääkimisi selles küsimuses ei ole. Arupärimine on vastatud!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh!
18:29 Päevakorra punkti alustamine - 23. Tallinna Spordiselts Kalevi rahastusest 23. Tallinna Spordiselts Kalevi rahastusest
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Järgmine arupärimine on esitatud proua Helve Särgava poolt. Kuna teda saalis ei ole, siis me seda küsimust ei aruta.
18:29 Päevakorra punkti alustamine - 26. Nõmme turust 26. Nõmme turust
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Järgmine arupärimine on esitatud Anto Liivati poolt. Kuna ka härra Liivat on saalist lahkunud, ka seda küsimust me ei aruta ja loeme selle lõpetatuks.
18:30 Päevakorra punkti alustamine - 24. Tallinna linna panus eesti keele maja tegevusse 24. Tallinna linna panus eesti keele maja tegevusse
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Järgmine arupärimine on esitatud Isamaa fraktsiooni poolt - Riina Solman, Viktoria Ladõnskaja-Kubits - ning teema on Tallinna linna panusest eesti keele maja tegevusse. Palun vastama abilinnapea Vadim Belobrovtsev!
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige


Sa viimase magasid maha praegu.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Vabandust! Jah, Kubits, jah, palun!
Tallinna abilinnapea - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Liivat on siin.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Liivat jäi hiljaks. Polnud oma punkti ajal.
Ettekanne - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
See oli meelega tehtud. Nii! Jah. Et küsimustele vastasime kirjalikult. Kui on midagi suuliselt veel küsida nagu, siis hea meelega vastan siit puldist.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja hea meelega küsitakse. Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun!
Küsimus - Viktoria Ladõnskaja-Kubits Viktoria Ladõnskaja-Kubits
Hea Vadim Belobrovtsev! Kas Te võiks palun kirjeldada, kuidas Te mõistate, mis asi on siis eesti keele maja idee ja mis on selle projekti eesmärgid Teie arvates?
Ettekanne - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma arvan, et eesti keele maja idee seisneb selles, et ... kuidas ma ütlen ... propageerida eesti keelt, eesti keele õppimist Eesti territooriumil ja aidata inimesi, kes tahavad oma eesti keele teadmisi parandada. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh!
Viktoria Ladõnskaja-Kubits, teine küsimus palun!
Küsimus - Viktoria Ladõnskaja-Kubits Viktoria Ladõnskaja-Kubits
Kahjuks Teie vastus annab mulle teada, et Te ei ole põhjalikult tutvunud ikkagi sellega, mis on eesti keele maja idee ja mille pärast riik on toetanud seda projekti. Lugesin teiepoolse vastuse ja ikkagi tahtsin täpsustada, kas linn peab seda projekti oluliseks ja kui palju omalt poolt hakkab seda projekti toetama? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Riik ... linn kindlasti peab seda projekti vajalikuks ja oluliseks ja kohe, kui eesti keele maja pöördub meie poole mingisuguse ettepanekuga, kuidas linn saaks omalt poolt midagi koos eesti majaga teha ja kuidagi eesti maja toetada, siis me kindlasti arutame seda ja kaalume seda võimalust, et me toetaksime seda. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Lugupeetud abilinnapea! Minu küsimus on selline, et siin ajutiselt viibivad Valgevenest, Venemaalt ja Moldaaviast vene koolide õpetajad, et kas nemad saavad ka seal eesti majas eesti keelt õppida? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Sellele küsimusele on raske vastata, kuna eesti maja ei ole Tallinna linna asutus. Nii et seda tuleks küsida siis riigilt, kellele eesti maja asutusena kuulub. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Arupärimisele vastamise osas rohkem küsimusi abilinnapeale ei ole. Aitäh. Arupärimine on vastatud.
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!

18:32 Päevakorra punkti alustamine - 26. Nõmme turust 26. Nõmme turust
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ettekanne - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Aitäh, hea volikogu esimees! Head volikogu liikmed! Tõepoolest, härra Anto Liivat tunneb siirast muret, mis saab Nõmme turust olukorras, kus Nõmme ristmikul mõne aasta pärast alustatakse kapitaalseid ümberehitustöid. Tal olid ka mõned küsimused turu tänase tehnilise seisundi kohta. Nendele ta on saanud väga selged ja konkreetsed vastused. Ehk vaatamata sellele, et Nõmme turuhoone ei olegi väga vana, ilmselt kannab tema ehitus teatud kiirustamise märke ja selle tõttu need probleemid, millele härra Liivat tähelepanu juhtis, olid täiesti olemas. Nendega tegeldakse jooksvalt. Ehk tegelikult on küsimustele minu arusaamist mööda ammendavalt vastatud ja olen valmis vastama lisaküsimustele, kui neid peaks olema. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja neid on. Neid esimesena esitab Anto Liivat. Palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, hea juhataja! Austatud abilinnapea! Ma tänan põhjaliku ja sisuka vastuse eest, mis on pälvinud täna ka Rahvusringhäälingu tähelepanu. Olete Te kaardistanud linnavalitsuses ka Nõmme ristmiku rekonstrueerimisega seonduvad riskid? Sest tegemist on ikkagi väga mastaapse ettevõtmisega, mis loomulikult on Tallinna linna ja ennekõike nõmmekate jaoks oluline asi ära teha.
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Tõsi ta on, et Nõmme ristmiku rekonstrueerimise juures on ju tegelikult asja ... Ütleme nii, et seda on üritatud korda teha viimased 40 aastat, nii kaua kui mina ennast pealinlasena mäletan. Ja ma tean, et meil oli seal tee ääres isegi üks tagastatud kinnisvara ... või tähendab oleks võinud olla tagastatud, aga see natsionaliseeriti. Öeldi, et see jääb teele ette. Nüüd me oleme jõudnud olukorda, kus me võtame selle asja ette. See on keeruline objekt, aga see on liikuvuse ja ütleme XXI sajandi normaalse linna seisukohalt möödapääsmatu ja ma loodan, et sellel korral me .... praegu on projektdokumentatsioon valmimas ja ma loodan, et selle juures kasutatakse kõiki kaasaegseid analüüsimeetodeid, et me saame sinna, ma arvan, siiski tulemuse, mis peaks muutma olukorra paremaks. Sest et teatavasti ta on keeruliselt majade vahel ajalooline transportkoridor ja probleeme on seal, aga noh - teeme ta korda! On kõigil parem!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Järgmise küsimuse esitab Wesse Allik. Palun!
Küsimus - Wesse Allik Wesse Allik
Lugupeetud ettekandja! Et kas ... me ei ole ju veel näinud seda uut Nõmme ristmiku projekti, minu teada.
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Meie ka eriti ei ole, sest see on töös.
Küsimus jätkub - Wesse Allik Wesse Allik
Jaa. Et kas on lootust, et sinna saab ka tunnel? Kas seda on kaalutud, kas on arutatud?
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Arupärija esitas minule küsimusi tegelikult Nõmme turu eelkõige ligipääsetavuse kohta ja tundis muret äri pärast Nõmme turul. Ehk ma arvan, et Nõmme ristmiku rekonstrueerimise ehituslikud küsimused ei ole mulle täna piisavalt selged, sest natukene läheb minu valdkonnast välja. Aga ma arvan, et senine kogemus Tallinnas suurobjektide lahendamise juures on alati arvestanud väga inimlikult nii jalakäijate, jalgratturite kui ka rohelise keskkonna säilimisega, mis on ka tänase linnavalitsuse sügav prioriteet. Ka Nõmme ristmikule istutatakse rohelust ja kindlasti arvestatakse sellega, et Nõmme on selline ajalooline elurajoon, kus inimesed armastavad liikuda jalgrattaga, käia jala, nautida loodust, sest seal kõrval on loodust palju. Ja ma arvan, et miks nende asjadega lähebki aega, sest me peame tegema ühe korra, aga mõõtma üheksa korda.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Härra abilinnapea! Et minu küsimus selline. Et ma vaatan siin, et jälle, taas kord istutame suurelehise pärna read sinna. Et Nõmme sümbol on teatavasti mänd, eks ole, mis on igihaljas. Ja suured lehed teatavasti reostavad ka linna ja seal on vaja pühkida neid ja kõik ja nad on talvel raagus ja nad on koledad ja kõik nii edasi. Et kas seda kuidagi, okaspuudele rohkem rõhku ei saaks panna uusobjektide haljastuse puhul? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Kindlasti me arvestame volikogu liikmete ettepanekutega puude valikul 3–4 aasta pärast, kui nende istutamiseks peaks minema. Aastal 2023 minu meelest oli haljastuse lõplik valmimine. Ja ka mina toetan okaspuid. Aga miskipärast linnaruumis, jah, armastatakse lehtpuid rohkem. Mulle sihukene igipõline kuusk, see on ikka kogu aeg roheline ja varjab palju paremini. Sellega mina olen - see on mu isiklik seisukoht - täiesti päri.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Oma küsimus on ka Rainer Vakral. Palun!
Küsimus - Rainer Vakra Rainer Vakra
Aitäh, austatud abilinnapea! Ma küsin siis puhtalt Teie valdkonnast, Teie kui ettevõtja ja selle valdkonna eest vastutav abilinnapea. Et Teil ju visioonikust on ja häid ideid. Et pole ka mingi saladus, et kui 10 aastat tagasi Nõmme turg taastati, oli ta selline mitmetele järgnevatele turgudele eeskujuks. Ja täna, kui vaadata ka statistikat, siis midagi pole öelda, külastajate arv tegelikult väheneb ja tihti seda ka tänu konkurentsile, mida on pakkunud teised turud Tallinnas.
Et mis Te näete, mis võiks teha teisiti või kuidas võiks seda uut hingamist sinna turule tuua, et inimesed taas tee ka Nõmme turule leiaksid? Mis Teie selline visioon on või head ideed või head mõtted siin ka headele volikogu liikmetele vähemalt öelda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Arutasime seda küsimust ka, võib-olla kuu aega tagasi või natuke rohkem, Nõmme Halduskoguga. Ehk tuleb ju möönda, et turgude kui väiketootja müügivõimaluse konkurentsivõime täna võistluses kaubanduskettide ... Ja tegelikult eelkõige turukaup on ju selline kodus kasvatatud või kodus toodetud asi. Ehk üldiselt turud kipuvad täna oma hinnakujunduses jääma suurtele kettidele alla ja see ongi põhipõhjus, miks turu kui ärimudeli kasutamine inimeste hulgas mõnevõrra on vähenenud. Tõsi ta on, et turul käija ju alati on siis kahtepidi - kas ta ongi nagu patrioot ja teistpidi pigem nagu hinnatundlik inimene. Ja kui nad seda hinnatundlikkuse tuge turukaubanduses täna enam ei saa, siis see on see põhjus.
Jah, me oleme mõelnud ja seal halduskogus ka tegelikult käisid erinevad mõtted läbi. Aga ma arvan, et üks suur asi, millega me sellele turule saame uuesti elu sisse, on pärast mõningasi piinu. Kui see Nõmme liiklusolukord normaalselt ära laheneb, nagu selles projektis seda lahendada tahetakse, tuleb juurde bussipeatusi, tuleb juurde parkimisvõimalusi, muutub Nõmme turg taas populaarsemaks. Tõsi, nad peavad üle elama ehitusaegse ebamugavuse, kus turule ligipääsu me proovime tagada maksimaalselt. Aga kindlasti ta ehituse tõttu on mõnevõrra halvem kui võib-olla tänastes tavaoludes. Aga ma arvan, et Nõmme turg ei kao kuhugi ja siinkohal ma muidugi ka heale volikogu liikmele, kes on ka Nõmme elanik minu teada, ettepanek, et ka nõmmekad võiksid ise kaasa mõelda ja teha meile ettepanekuid, mida me seal peaksime tegema. Me oleme seal teatud mõttes ju proovinud teha lisaks kaubandustegevusele veel ka kultuuriprogramme ja selliseid üritusi, mis ei ole olnud eriti armastatud või populaarsed. Võib-olla meil on olnud vale esinejatevalik või mis iganes seal. Et igal juhul on AS Tallinna Turud valmis - parandan, Sihtasutus Tallinna Turud - valmis igal juhul nõmmekatega koos mõtlema ja parendama olukorda seal. Nõmme turg ei kao kuhugi, seda ma võin lubada.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Anto Liivat, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh! Hea juhataja, austatud abilinnapea! Teie vastustest nähtub, et lisaks visioonikusele on küllap ka ettevõtmised hästi poliitiliselt planeeritud. Nimelt ma saan aru, et uus ristmik on liiklusele plaanis avada vahetult enne 2021. aasta kohalikke valimisi ja küllap ka Teie erakonna jaoks seetõttu kriitilise tähtsusega ettevõtmine. Samas möönsite, et Nõmme ristmiku rekonstrueerimine on olnud varasemalt üsna kontimurdev ettevõtmine. Mida Teie abilinnapeana plaanite teha teistmoodi, kui on tehtud varem, et see linlaste jaoks oluline, aga küllap ka poliitiliselt tundlik ettevõtmine eduka lõpuni viia?
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
No nagu ma ütlesin, et valdkondlikult ja kabineti liikmena ma kindlasti ... või ütleme, valdkondlikult ma otseselt ju ehitusküsimustes sellist vahetut protsessivastutust võtta ei saa. See oleks ebaviisakas, kui ma sekkuksin oma kolleegide tööprotsessi. Aga kindlasti kavatsen ma jälgida ja olen seda ka siiamaani teinud. Ehk minu natukene teisest maailmast tulev kogemus ... Ja vahel panebki kulme tõstma, et linn oleks tark tellija. Ja ma loodan, et me siin Nõmme turul samamoodi suudame olla targad tellijad ja ei lase endale nagu ülearu liiga teha.
See, mis puudutab seda ajastust, siis nagu ma ütlesin, et minust sai tallinlane aastal 1979. Aastast 1980 kujutasin ma endale ette, kuidas ma saan kohe-kohe hakata elama Nõmmel selles ajaloolises majas, mis minu perele kuulus. Kahjuks juba Nõukogude ajal öeldi, et "seda maja Te kasutada ei saa, siia sisse kolida Te ei tohi, kuna siia tuleb Nõmme ristmik". Ja siis, kui tuli tagastamise aeg juba Eesti aja alguses, siis seda maja meile ka tagasi ei antud. Lõpuks ta lagunes ära, lammutati maha ja täna on selle tühja krundi peal ilus, uus maja. Ehk selline siis ajalooline taust.
Aga ma luban, et sotsiaaldemokraadid võiksid Keskerakonnaga ühineda selleks ajaks, et 2021, kui me seda koos avame enne kohalikke valimisi, oleksime me kindlalt Tallinnas väga tublid poliitikud, kes ainult linnarahva asja ajavadki. Ja see on puhas juhus, et ta satub enne valimisi ajal.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Maksim Volkov, palun!
Küsimus - Maksim Volkov Maksim Volkov
Aitäh! Austatud abilinnapea! Lähtudes sellest, mis Te ütlesite, mul tekkis selline küsimus. Te ütlesite, et Te arutasite seda küsimust Nõmme halduskogus. Kas ma õigesti saan aru jah?
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Just. Absoluutselt jah.
Küsimus jätkub - Maksim Volkov Maksim Volkov
Aga kuidas see võiks olla? Kuna halduskogusid juba ammu ei ole, aga on linnaosakogud. Kus Te tegelikult arutasite seda küsimust? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Selle kohta on ilus ütlemine, et "omade käest ei küsita". Ehk ju ma arutasin seda siis linnaosakogus. Aga vaadake, härra Volkov, minu jaoks ei ole vahet, kas kass on kollane või must. Peaasi, et ta hiiri püüab. Seal oli koos väga palju tublisid inimesi ja seda - mis see oli siis linnaosakogu, jah? - juhib tubli Isamaa liige. Ja meil oli tuline debatt ehk selles mõttes väga sisuline arutelu, mille üle mul oli hea meel. Ja kas ma arutasin seda koos kollase või musta kassiga - pole vahet.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rainer Vakra, teine küsimus palun!
Küsimus - Rainer Vakra Rainer Vakra
Aitäh! Austatud abilinnapea! No mulle meeldib Teie selline seisukoht, et sisu loeb ja sõnu vähem. Et läheme siit samamoodi edasi, et jää detailidesse kinni.
Noh väike detailiparandus, et kui ennem valimisi me siis - aitäh muidugi üleskutse eest erakonnad kokku panna - seda avamist, st seda, et me ristmikku ehitame talvel ehk ta ilmastiku puhul vähe keeruline on, aga küll me hakkama saame, kui me koos seda vankrit veame. Mis puudutab nüüd neid mõtteid ja asju, siis tegelikult me oleme korduvalt ka eelarvesse teinud häid ettepanekuid, aga millegipärast ei ole märganud, et austatud abilinnapea oma tagasihoidlikus isiksuses, rääkimata kogu n-ö valitsuskabinetist kui ka keskfraktsioonis oleks neid ideid toetanud. Kas võib ennustada, et sellel talvel tuleb jõuluvana teistmoodi siia volikokku?
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ma arvan, et ei tule, sest opositsiooni ja koalitsiooni omavaheline võitlus riigi tasandil on minu kogemustes - 8 aastat Eesti Vabariigi parlamendis - andnud mulle selge templi mällu igaveseks, kus opositsiooni ettepanekutega absoluutselt ei arvestata. See ongi Eestis selline poliitilise kultuuri osa. Ja selle tõttu see on jätnud minusse niivõrd sügava jälje, et seda armi ravida ilmselt ei ole enam võimalik mitte kunagi, sest et ma sain selle trauma küpses eas. Ja kui küpses eas saadud traumad tekitasid minus keerulisi tundeid, siis ma arvan, et täna on mul õigustus läbi selle olemas, et nii on õige.
Aga härra Vakra, ma juhin Teie tähelepanu ühele olulisele asjale. 0-tsükli töid ehk mullatöid ehituses on eluaeg tehtud talvisel ajal, sest see on kõige mõistlikum ilusat ehitusaega selle jaoks mitte ära raisata ja kopad külmunud maad kaevavad väga edukalt. See ongi mõistlik, alustada sügisel, sest sellel ajal muid kvaliteetseid töid teha võimalik ei ole: värvida ei saa, joonida ei saa ja linti lõigata on ka paha.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Kallas, palun teine küsimus!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh! Härra abilinnapea! Kuna see valmimine jääb enne valimiste aega, et siis telkimisplatsid jäävad ikka alles või?
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Mul puudub selles küsimuses teadmisvajadus.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Kui Te juba meil siin meelt lahutate, siis on mul küsimus. Mis on saanud kuulsusrikkast Linnapoest, mille Te lubasite kunagi erastada?
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Hääbub vaikselt.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Ja sellise vastusega tundub mulle, et rohkem küsimusi ei ole. Läbirääkimisi selles protsessis meil ka ei ole. Arupärimine on vastatud!
Ja kuna me oleme oma päevakorra tänaseks ammendanud, annan teile teada, et järgmine linnavolikogu istung toimub kohe peale Tallinna päeva, s.o 16. mail. Kuulutan tänase istungi lõppenuks! Head koduteed!
18:47 Istungi lõpp