Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 16.05.2019  
Istungi number: 10  
Istungi aeg: 16:00 - 18:00  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-16.05.2019.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
16:00 Istungi algus
Juhataja saabus - Tiit Terik Tiit Terik
Lugupeetud linnavolikogu! Tere õhtust! Alustame 16. mai 2019. aasta istungiga! Ja kui te mind natukene vaiksemalt kuulaksite, siis te saaksite ka teada, et Tallinna linna valimiskomisjon oma 2. mai käesoleva aasta otsusega number 15 peatas Urmas Espenbergi volitused linnavolikogu liikmena ning linnavolikogu liikmeks nimetati Kairet Remmak-Grassmann. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon võttis ta 8. mail ka fraktsiooni liikmeks.
Eile oli meil suurepärane Tallinna päev. Suur tänu kõikidele linnaametnikele, kes selle toimumisse panustasid ja väga ilusasti selle läbi viisid! Palun vaikust ka! Ja meile saabus ka kirjalikke tervitusi, näiteks Peterburi Linnaduumalt. Ja näiteks täna peale selle lühikese istungi lõppu, mis päevakorrapunktidelt ei ole ju väga pikk, siis tähistamaks eilset Tallinna päeva kõikide linnavolinikega, ärge koju tõtake, teie jaoks on II korrusel väikene laud kaetud.
Ja nüüd siis saame õnnitleda meie volikogu liikmetest sünnipäevalapsi. Ja kõigepealt palun Ülle Rajasalu! Palju õnne Sulle! Juunikuusse jääb ka Maarika Tuus-Lauli sünnipäev. Maikuusse, vabandust! Igor Jermakov!
Nüüd palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja ka linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda kuni 5-minutilise avaldusega peale päevakorra ammendumist ja vajutage palun klahvi "Sõna" või "Kõne". Registreerunuid ei ole selles küsimuses, siis asume tänase päevakorra juurde.
Meie päevakorras on 10 päevakorrapunkti. Ja kas keegi soovib siia teha ettepanekuid muudatuste osas? Kui ei, siis teeksin vähemalt ühe ise. Nimelt 10. päevakorrapunkt on "Arupärimisele vastamine" ja siin on ekslikult märgitud vastajaks abilinnapea Kalle Klandorf. Kirjalikult on sellele küsimusele vastanud linnapea Kõlvart ja et linnapea saaks ka suuliselt sellele vastata, siis teen ettepaneku see tänasest päevakorrast välja võtta, kuna linnapea meie tänasel istungil ei osale. Kas keegi soovib seda muudatust hääletada? Kui ei, siis panen teie ette hääletusele 16. mai istungi päevakorra projekti selle muudatusega, et 10. päevakorrapunkt on välja võetud. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!

....
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kui pult ei tööta, siis saame sellest kohe selgusele. Mis me teeme? Kas me tühistame ja teeme uue? Kuna osaliselt pult ei töötanud, siis tühistan eelmise hääletuse ja palun päevakorra osas uuesti hääletada!

.

....
Hääletamise algus - Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ei ole veel? Vabandust! Peatame selle hääletuse. Juba läks õigesti. Kas nüüd on korras? Ja nüüd kui tehnika väidetavalt on korras, saame minna kolmandale katsele. Palun teil päevakorra osas langetada otsus ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Päevakorra poolt oli 60 linnavolikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud, päevakord on kinnitatud.
Esimese punktina on meie ees "Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine". Ja sõna ettekandeks on komisjoni esimehel härra Eduard Toman. Palun!
Tallinna Linnavolikogu liige - Kristen Michal Kristen Michal
Härra volikogu esimees!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Jaa, palun!
Tallinna Linnavolikogu liige - Kristen Michal Kristen Michal
....
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Jaa! Vabandan! Minu süü. Eelnõude osas ... Just! Enne päevakorra juurde asumist kõikide fraktsioonide esindajatel kuni 2-minutiline sõnavõtt. Ja selleks on vähemalt Kristen Michal ka soovi avaldanud ja seda ta ka saab. Palun!
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Selge, aitäh! Selle ma annan ka tagasi. Siin on sünnipäevad kirjas.
Nii! Head volikogu liikmed, miljonid ülekandevaatajad! Annan Reformierakonna poolt üle ühe eelnõu, mis on suunatud Tallinna linna inimeste paremale meditsiinilisele teenindamisele. Me oleme sellest rääkinud ka varem ja saanud sellele eelnõule juba vähemalt osaliselt ka linnavalitsuse toetuse.
Nimelt on meil ettepanek- ja see on kirjas ka uue valitsusliidu põhimõtetes, olen lugenud -, et inimesed saaksid õhtuti peale tööaega valveperearstiteenust ja ülelinnalisena saaksid seda ka nädalavahetustel. Ja samamoodi liidetaks Tallinna kõik asutused, raviasutused ühtsesse digiregistratuuri, kui see on valmis.
Sellest võib-olla kaks sõna. Et ka siin varasema debati käigus oli küsimus, et digiregistratuur just kui pressiteadete järgi on valmis. Siis vastan. Proovinuna erakliendina ja Eero Merilind proovis seda ka perearstina, ei saa sinna ei saatekirjata ega saatekirjaga väga lihtsat ühendust.
Nii et tegemist on minu hinnangul ja ütleme, meie hinnangul, kahtlemata vajaliku eelnõuga. Ma loodan sellele toetust ja ma loodan, et see printsiip ja see mõte ühendab üle poliitiliste piiride. Nii et loodan edukat menetlust. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem sõnavõtu soove ma hetkel ei näe. Ja ma palun saalis ka natukene rohkem tähelepanu ja austust ettekandja osas ja oma jutuajamisi teha saalist väljaspool, sest see tõesti segab.
16:09 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE101 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine 1. OE101 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja nüüd uuesti palun härra Toman!
Ettekanne - Eduard Toman Eduard Toman
Austatud volikogu esimees, austatud kolleegid! Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja Tallinna põhimäärusest ja arvestades Tallinna Linnavolikogu Eesti Konservatiivse Erakonna fraktsiooni ettepanekut, teen ettepaneku arvata haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisust välja Mart Kallas ja nimetada komisjoni liikmeks Kairet Remmak-Grassmann ning arvestades Tallinna Linnavolikogu Isamaa fraktsiooni avaldust, teen ettepaneku kinnitada komisjoni liikmeks Madis Päts. Palun toetada minu ettepanekut!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Teile on ka paar küsimust. Härra Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Lugupeetud ettekandja! Mul on sihuke murelik küsimus, et olete Te nagu kindel, et Madis Päts soovib osaleda. Et nimelt Pirita linnaosakogus me tegime ettepaneku talle rahandus- ... või see, vabandust, hariduskomisjoni juhtimine ja siis saime teate, et tal ei ole aega ja ta ei soovinud, et ajapuuduse tõttu justkui nagu ei soovinud. Et kas tal nüüd on nagu rohkem aega tekkinud? Olete Te sellega kursis? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eduard Toman Eduard Toman
Ütlen ausalt, just temaga isiklikult ma seda ei arutanud. Ma sain fraktsiooni ettepanekud seoses sellega, et Riina Solman, kes ei saa praegu osaleda komisjoni töös, kuna ta ei ole volikogu liige, ja sellest ettepanekust ma lähtun. Härra Pätsist nii palju tean, et ta on Tallinna Reaalkooli hoolekogus ja need küsimused, mis me arutame ka tema jaoks ... no peale tema vandeadvokaadi ametit, et ta on nendes küsimustes pädev. Aga rohkem ma Teile vastata ei oska.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Proua Margarita Tšernogorova, palun!
Küsimus - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Väga hea kolleeg Toman! Ma olen sellessamas olukorras nagu Teie, kui ma teen ettepanekuid muuta koosseisu komisjonis. Ja mul on selles küsimus Teile. Ega Te ei leia vajadus, et me kuskil meie kodukorras kirjutame vähemalt, mida peab kirjutama selles kirjas, mida saadab meile fraktsioon, miks nad vahetavad inimesi ja kes see on, keda nad pakuvad?
Ettekanne jätkub - Eduard Toman Eduard Toman
Punkt 1. Fraktsioonid just seletavad oma seisukohta. Ja me teame, miks nad vahetavad. Sest et mõni läks sinna Toompeale, on veel teised põhjused, miks inimene ei saa osaleda komisjoni töös - selle kohta me saame seletust. Kuigi teise Teie ...
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
....
Ettekanne jätkub - Eduard Toman Eduard Toman
Kuidas? Ei ole kuulda.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Härra Nõlvak on seal jah, hoos pisut koos teistega. Nii et palun austame oma ettekandjat!
Ettekanne jätkub - Eduard Toman Eduard Toman
Võib-olla ma kuidagi ... Ma ei tea. Üldjuhul mind on väga hästi kuulda. See on fakt.
Niimoodi. Ühesõnaga, selle teise punktiga ma olen küll nõus, sest et kui edaspidiseks mingi fraktsioon esitab oma kandidatuuri, vähemalt väike seletuskiri, kes on, mis on ... Praegu on Facebooki aeg, ma küll oskan seda kasutada. Aga mõni ennast sinna ei pane ja sa ei saa piisavalt informatsiooni. Selles mõttes see on väga hea märkus, et võiks olla fraktsiooni poolt ikkagi väike seletuskiri, mis inimesega on tegu. Ja seda enam, et kui saadakse võimalus selle inimesega varem ja põhjalikumalt kohtuda, siis mis mul võib vastu olla.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Mul küsimust ei olegi. Mul pigem on nagu vastus eelmisele küsimusele. Et võin kinnitada Isamaa poolt, et Madis Päts täie pühendumusega plaanib osaleda selles komisjonis, kui ta sinna valitakse. Haridusteema on talle väga lähedane. Ja tegemist on lugupeetud vandeadvokaadiga, kes tapatipuks on veel president Konstantin Pätsi lapselapselapselaps.
Ettekanne jätkub - Eduard Toman Eduard Toman
Ma tänan selle abi eest! Kas on ...
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem küsimusi ma ettekandjale ei näe. Aitäh! Kaasettekannet selles küsimuses ei ole. Muudatusettepanekuid ka ei ole.
Ja lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele "Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmise". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Selle otsuse poolt oli 61, vastu ja erapooletuid ei olnud. ... Pult näitab, et kaks ei osalenud. Kas see on tehniline probleem teil? Kui on tehniline probleem, siis tühistame selle hääletuse ja lahendame tehnilised probleemid. .... Ei, ei, tal lihtsalt tehniliselt ei töötanud. Ja ta näitas. Jah! .... Nüüd siis töötab.
Vabandan ja panen teie ette uuesti hääletusele "Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine". Palun hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Häältega 63 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.
16:15 Päevakorra punkti alustamine - 2. OE100 Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine 2. OE100 Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Teine päevakorrapunkt on "Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine". Ja sõna ettekandeks saab komisjoni esimees Enno Tamm. Palun!
Ettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Teie ees on siis Tallinna Linnavolikogu otsuse projekt, millega siis keskkonnakomisjoni koosseisu muudetakse. Tähendab see siis seda, et eelnõu sätestab, et muuta Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2017 otsusega nr 156 kinnitatud keskkonnakomisjoni koosseisu ning arvata komisjoni koosseisust välja Züleyxa Izmailova, Relo Ligi ja Irina Antonjuk ning kinnitada komisjoni liikmeteks Kalle Klandorf, Ain Valdmann ja Erki Savisaar. Palun seda eelnõud toetada! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas ettekandjale on küsimusi? Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jaa, aitäh! Austatud komisjoni esimees! Et kas kõik rohelised on nüüd lahkunud keskkonnakomisjonist?
Ettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Ma usun, et keskkonnakomisjonis on roheline mõtteviis revalveeriv ehk siis peamine ja ma usun, et seda kannavad kõik keskkonnakomisjoni liikmed. Tõsi küll, keskkonnakomisjoni koosseisust arvame me praegu välja endise aselinnapea Züleyxa Izmailova selle otsuse eelnõuga. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem küsimusi ma Teile ei näe. ... Aga siiski, proua Eenmaa palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma lihtsalt sekundeeriks härra komisjoni esimehega ja ütleks, et ka mina komisjoni liikmena olen hingelt roheline.
Ettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Jah, kindlasti. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Täname ka selle märkuse eest. Rohkem küsimusi ei ole. Antud küsimuses kaasettekannet ei ole. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele "Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Eelnõu poolt oli 63 linnavolikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud, on otsus vastu võetud!
16:18 Päevakorra punkti alustamine - 3. OE95 Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine 3. OE95 Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
3. päevakorrapunkt "Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Kalle Klandorf! Palun!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Teie ees on Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine". Pean ütlema seda, et see eelnõu on linnavalitsuse väga põhjaliku tähelepanu saanud, enne kui ta teie ette tuli.
Aprillis moodustati linnapea käskkirjaga töörühm Tallinna Keskkonnaameti tegevuse lõpetamiseks ning Tallinna Ettevõtlusameti ja Tallinna Keskkonnaameti ... Keskkonna- ja Kommunaalameti töö ümberkorraldamiseks. Ja nüüd selle tulemusena on siis need ... selle töö tulemusena on dokumendid teie ette jõudnud. On veel toimunud muuhulgas ka liidetavate ametiasutuste töötajatega ühisnõupidamine, kus oli kohal üle 100 inimese. Töötajatele on selgitatud, kõik on asjast aru saanud. Samuti olen olnud ka keskkonnakomisjonis, kus vastasin küsimustele.
Aga nüüd lühidalt eelnõust. Selle eelnõuga lõpetatakse siis Tallinna Keskkonnaameti tegevus. Ameti jäätmehooldusega seotud ülesanded antakse üle Tallinna Ettevõtlusametile ja muud ülesanded Tallinna Kommunaalametile. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ning Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärused muudetakse. Tallinna Keskkonnaameti hallatavad asutused - Tallinna Botaanikaaed ja Tallinna Kalmistud - antakse Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti haldusalasse ning Tallinna Energiaagentuur ja Tallinna Jäätmekeskus antakse Tallinna Ettevõtlusameti haldusalasse. Lisaks antakse Tallinna Kultuuriameti haldusalast Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti haldusalasse Tallinna Loomaaed.
Välisprojektid, millistes Tallinna Linnavolikogu on projektihoidjaks määranud Tallinna Keskkonnaameti, lähevad õigusjärgluse korras üle Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile. Ma hetkel nagu siia rohkem praegu midagi ei lisakski, sest tegelikult järgnevad punktid, v.a nüüd see, mis puudutab munitsipaalpolitseid, on seotud kõik selle päevakorrapunktiga, mida ma praegu ette kandsin. Aitäh! Palun toetada eelnõu!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Teile on ka täpsustavaid küsimusi. Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan, härra esimees! Lugupeetud abilinnapea! Nii palju, kui mina mäletan ennast Tallinna linnas, on näiteks see Loomaaed ju alati olnud Kultuuriameti alluvuses. Ja ma arvan, et sellel loomaaial kui elaval muuseumil kunagi nii moodi, noh nagu loodusloomuuseumil - elaval - on alati olnud ka veidi suurem osakaal kui lihtsalt koht, mida peaks koristama, kasima, söötma/jootma. Sama ütleme mingil määral ka Botaanikaaia kohta, sest ta on kah omamoodi ikkagi täiesti nähtus omaette.
Kui me nüüd viime need asjad kommunaalkeskkonna ja kommunaalameti alla, ega ometi ei käsitleta seda üleviimist kui huku algust selles mõttes, et tõesti, et on tegemist siis mingite kohtadega, kus on vaja midagi kasida/koristada, aga kõik see hariv pool, mis on saatnud neid asutusi, jääb nagu noh, lonkama. Kuidas te nüüd seda küsimust lahendama hakkate? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Tõepoolest, need probleemid, mis on Loomaaias ja Botaanikaaias, on väga erinevad. Üks asi on, nagu Te ütlesite, koristamine ja kõik muu. Teine asi on ka suures osas ehitamine. Samas kui Te muretsete väga õigesti hariduse pärast, mida seal nii Loomaaias kui ka Botaanikaaias antakse, siis ma pärast panen seina peale viimase punkti juures, kui ma tutvustan koosseise, siis ma panen ka struktuuri seina peale, sest muidu vahepeal tuleb munitsipaalpolitsei, siis see struktuur jälle ei sobi seal seina peal. Aga ma tahan öelda, et me väärtustame väga keskkonda, sellepärast ongi Keskkonna- ja Kommunaalamet. Kommunaalameti juhataja alluvusse tuleb veel üks kommunaalameti juhataja, keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja, kes tegeleb siis keskkonnahoiu ja -korralduse ning keskkonnahariduse osakond tuleb eraldi. Nii et hariduse poolt vastupidi. Võib-olla meil on vaja vaadata, kuidas seda haridust ühitada, et kuidas rohkem see koostöö on keskkonna ehk botaanikaaia vahel ja loomaaia vahel. Et praegu nad käivad eraldi sammu. Ma olen kohtunud mõlemi asutuse juhatajaga. Botaanikaaed oli veidi aega, aasta jagu minu haldusalas, kui olid eelmised ümberkorraldused. Et ma saan hakkama. Loomaaed on uus. Me vestlesime direktoriga. Seal on mõningaid probleeme, mida meil võib-olla Kommunaalametina on lihtsam lahendada kui Kultuuriväärtuste Ameti all olles. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Järgmise 30 sekundi jooksul esitab oma küsimuse härra Ants Leemets. Palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud abilinnapea! Minu küsimus on selles, et ma saan aru, et Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametisse koonduvad keskkonnaspetsialistid ja Ettevõtlusamet hakkab tegelema siis kogu jäätmemajandusega. Teatavasti Eesti on jäätmete taaskasutamise osas kõvasti maha jäänud ja Tallinn on üks suuremaid prügitootjaid Eestis. Ehk siis, ütleme, kust see kompetents võetakse ja kuidas sellega tegelema hakatakse? See ei ole ju ainult ettevõtluse küsimus. See on palju rohkem.
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Prügitootmine ei näita veel mahajäämust prügi teemadel. Kompetents ju jääb. Ega inimesed ju lähevad, sellesse ametisse tulevad ... lähevad inimestega koos. Ega me inimesi lahti ei lase ja ei hakka midagi uut moodustama. Lihtsalt töö paremaks korraldamiseks me teeme selle käigu ära, sest et ... Ja ma ei oleks nii kriitiline Tallinna prügimajanduse suhtes. Väga palju ja väga tihti käivad välismaa inimesed, kes tegelevad samade asjadega, käivad Tallinnaga tutvumas, käivad alati prügilas. Ise olen mitme välisdelegatsiooniga seal kohtunud. Nii et kogemuste vahetus. Ma ei ütleks, et me nii maha jäänud oleme. Võib-olla tõesti me oleme maha jäänud mingisugustes pakendiküsimustes, pakendikäitluses, aga kindlasti need asjad saab parandada ja sellega ongi tegelenud eelmine amet ja tegeleb ka järgmine amet. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Jaak Juske, palun!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Austet abilinnapea! Et selle uue ühendameti loomine on umbes sama, kui panna ühte puuri kokku siga ja kägu.
Et ma tahtsin küsida, et kuidas see hakkab nüüd tulevikus välja nägema? Oletame, et on vaja võtta maha järjekordne hõberemmelgas, on vaja selle superameti kooskõlastust. Kas lähtutakse keskkonnakaitsest või teedeehitusvajadusest? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Kas Te tõesti arvate, et selle hõberemmelga mahavõtmine oli midagi keskkonnaga seotud või? Ma küll ei arva niimoodi. Seda esiteks.
Teiseks ei panda siga ja kägu kokku. Vastupidi! lahutatakse ära siga ja kägu. Sest miks Te arvate, et Keskkonnaamet peaks projekteerima ja ehitama lastemänguväljakuid näiteks? Oma põhiülesannetes oli seal nendel üks ülesanne. Või koerte mänguväljakuid? Mis on laste mänguväljakute ehitamisel ühist keskkonnaga? Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Kõik need täna arutusel olevad struktuuri ümberkorraldused toovad kindlasti muudatusi ka töötajate hulgas. Et kas Te palun kirjeldaksite, kes ja kui palju kuhu liigub, kas mingid töökohad kaotatakse ära? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Täna ma võin öelda seda, sest kui meie selle dokumendi linnavolikogu vastu võtab, siis järgmine samm on struktuuri ja koosseisude kinnitamine. Me ennem ei saa. Praegu me veel natuke tegeleme nende struktuuri- ja koosseisudega, aga mida ma täna võin öelda, kuna amet kui struktuur läheb muutmisele, siis ka ametijuhataja koht näiteks kaob ära. Siis on meil palju dubleerivaid küsimusi nii raamatupidamis-, juristid - need lähevad kas raamatupidamisteenistusse või juriidilisse teenistusse. Hakkavad teenindama sealt seda ametit ja ka ettevõtlusametit. Nii et selline liikumine tuleb. Lõppkokkuvõttes meil läheb umbes koondamisele kaheksa kohta. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Et Te niimoodi matemaatikaõpetaja kombel liitsite ja lahutasite neid ameteid. Aga me oleksime tahtnud kõigepealt kuulda, et miks linnavalitsus seda teeb. Et mis see põhjus on? Mis paremaks muutub?
Ja tegelt ma tahtsin küsida selle eelarve poole pealt. Osaliselt see ... Mardi küsimusele sai vastatud. Et milline on see eelarve number, mis kas siis läheb suuremaks või väiksemaks selle reformi tulemusena?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ma ootasin seda küsimust. Sellepärast ma ei rääkinud. Ma arvasin, et kedagi huvitab ka, mis siis nagu linnakodanik võidab sellest, kui need ametid liituvad. Ma nüüd vastan.
"Tallinna Keskkonnaameti ühendamine olemasolevate ametitega ehk siis Kommunaalameti ja Ettevõtlusametiga ja sarnaste tegevuste ühendamine muudab asutuse töö tõhusamaks, kiirendab ja hõlbustab teabevahetust ja võimaldab optimeerida kulusid". See oli see, mida ma ütlesin. "Ameti ühendamisest on otsene kasu ka linnaelanikule, sest ühendatavate valdkondade ühtne lähenemisviis vähendab bürokraatiat ning kiirendab linnaelanike avalduste, taotluste, pöördumiste või muu säärase lahendamist".
Toon kohe näite. Kui mingisuguse projekti puhul, ehitusprojekti puhul või millegi puhul vaatas läbi näiteks Kommunaalamet, linnaplaneerimine ja Keskkonnaamet, igaühel oli teatud ajavaru, mida nad võivad seda vaadata projekti - a' la 30 päeva üks, 30 päeva teine -, siis nüüd läheb ta ühte ametisse ja see maksimumpäev 30 päeva päevade arv. Ehk poole kiiremini saame asju lahendada. Kui spetsialistid ju ka veel lähevad sinna ühte kohta, ühe tööga inimesed hakkavad ühes kohas töötama, ma arvan, et suhelda otse on palju lihtsam, kui dokumente saata või kuskil kaugteel suhelda arvuti tee. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ants Leemets, teine küsimus palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud abilinnapea! Ma arvan, et Sa oled kommunaalasjades väga kursis, aga selle keskkonnaasjadega Sa vist ikka väga kursis ei ole. Et ütleme, prügi taastootmine on Eestis ja Tallinnas kõvasti maha jäänud ja prügi põletamine näiteks ei ole taaskasutamine. Et ja prügi kogumine iseenesest ei ole ka lahendunud mingil ideaalsel viisil.
Mind ikka huvitab see, et kas siis ütleme tekivad mingid jõud, kes hakkavad neid küsimusi lahendama sisuliselt seal ametis, sest enamus keskkonnainimesi koonduvad ju Keskkonna- ja Kommunaalametisse. Et kas sellega ikkagi hakatakse tõsiselt tegelema või arvatakse, et asi laheneb iseenesest?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh küsimuse eest! Keegi ei arva, et iseenesest midagi laheneb. Juhin tähelepanu, et ma poolteist aastat umbes töötasin ka prügivaldkonnas, aga ma lihtsalt ei hakanud seda rääkima, sest see ei ole, minu ametisse ei tule täna. Ma ei taha teiste eest rääkida. Kui me jõuame sinna, siis ma räägin ka.
Aga struktuuriliselt, kui teid huvitab, siis ma võin öelda, kuidas näeb välja struktuur Ettevõtlusametis. Jah! Ettevõtlusametisse tekib jäätmehooldusosakond ehk jäätmehooldusosakond, mis oli ka Keskkonnaametis, läheb täies mahus sinna alla. Kõik viis töökohta. Siis lähevad veel hallatavad asutused nagu Tallinna Jäätmekeskus, kus on oma kompetents, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ehk Tallinna Prügila. Nii et vastupidi, neid ei aeta segamini, need jäävad ühte komplekti ja ma arvan, et see töö läheb paremaks. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Arvestataval osal on need ümberkorraldused seotud ka sellega, et roheliste abilinnapea koht kaotati ja ilmselt temaga seotud inimesed on ka tööd lõpetanud Tallinna Linnavalitsuses. Kui palju neid inimesi oli? Oskate öelda?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ma usun, et abilinnapeal oli üks referent ja üks nõunik. Ma arvan, et see ei ole väga suur kaotus. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Keit Pentus-Rosimannus, palun!
Küsimus - Keit Pentus-Rosimannus Keit Pentus-Rosimannus
Aitäh! Hea abilinnapea! Mulle tundus, et Te täiesti nagu põhjendamatult, upsakalt vastasite kolleeg Jaak Juske küsimusele, mis puudutas keskkonna valdkonna nagu edasist tulevikku selles ühend- ... ma ei tea, monstrumis või ühend-, suurametis. Et kuidas ... Ma kordan seda küsimust osaliselt. Et kuidas sellisel juhul, kui Kommunaalamet saab üheks Keskkonnaametiga ja Keskkonnaamet iseseisvalt lõpetab tegevuse, kuidas Te tagate selle, et keskkonna valdkonnas ei tehta edaspidi järeleandmisi puhtalt ainult kommunaalhuvides?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh küsimuse eest! Ma usun, et hakkab kõik sellest juba peale, et ameti nimetus muutus Keskkonna- ja Kommunaalametiks. See on väga oluline asi. Ja sellega me näitame, et Tallinna Linnavalitsust huvitab endiselt keskkonnateemad, juba pealkirjast on näha.
Kui nüüd sisusse minna ja kui Te tahate küsida näiteks kas või seda, et kas Tallinn kandideerib edasi roheliseks pealinnaks, siis ma usun, et kandideerib. Lihtsalt see kandideerimise voor on selle aasta sügisel. Selleks on Tallinnas juba eelnevalt moodustatud töörühm, kes sellega tegeleb ja on tegelikult meil olemas ka organ, kes sellega tegeleb, täiesti olemas. Nii et need ei kao kuhugi. Samamoodi ...
Ja mis puudutab reaalset nagu tööd, mis puudutab õhukontrolle, tolmuseiret ja ma ei tea mida kõike veel, mis keskkond vajab, sh ka metsavahid ja metsaraie või mis iganes, siis see jääb sinna, kus ta on, et spetsialistid jäävad ju meile tööle. Ma ei lähe lihtsalt, ma näen, et kiiremini on võimalik lahendada asju. Näiteks, et kui imelik küll - imelik, imelik! - aga Teie kolleeg, proua Ivi Eenmaa pöördus minu poole Kommunaalametisse, siis me suutsime need oksad ära raiuda, mis olid vaja ära raiuda, aga Keskkonnaamet seda ei suutnud. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Keit Pentus-Rosimannus, teine küsimus palun!
Küsimus - Keit Pentus-Rosimannus Keit Pentus-Rosimannus
Suur aitäh! Et ega siis keskkonnavaldkond ka linna mõistes ei hõlma ainult prügikorraldust või ei hõlma ainult ma ei tea tolmuprobleeme, eks ole. Et ma ikkagi küsin. Et kuidas selles asutuses, kus edaspidi on läbisegamini, ei ole enam keskkonnaametit eraldiseisvana, kuidas on tagatud, et keskkonnavallale ... või keskkonnaprobleemide muredele ei tehta järeleandmisi? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Tagatud on see osakonna juhtimisega või ameti juhtimisega. Nagu ma ütlesin, selleks tuleb spetsiaalne eriline ametijuhataja asetäitja, kes tuleb samuti keskkonnaametist koos oma teadmistega. Ja nagu ma ütlesin, jääb tervelt mitu osakonda siia tegelema nende küsimustega. Tõepoolest, ei hõlma ainult tolm ja lehed ja puude lõikamine ja mis iganes veel keskkonda. Kindlasti on oluline ka see, et meie ühistransport läheb järjest paremaks. Nii või teisiti ma olen ka selle ühistranspordiga seotud. Kui te panite tähele, kui teil oli aega televiisorit eile vaadata, siis Tallinn katsetab elektribusse praegu. Hange on tehtud biogaasil või gaasil sõitvatele bussidele. Aasta lõpuks peaks neid 100 olema. Nii et Tallinn jätkab seda tööd igas asutuses. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Abilinnapeale ma rohkem küsimusi ei näe. Aitäh! Kaasettekandeks saab sõna õiguskomisjoni esindaja Andres Kollist! Palun!
Kaasettekanne - Andres Kollist Andres Kollist
Lugupeetud volikogu, lugupeetud volikogu esimees! 16. mail õiguskomisjon arutas seda eelnõud. Meil tekkisid põhimõtteliselt samasugused küsimused nagu siin saaliski: miks seda tehakse, milline on selle otsuse märgiline tähendus ja mis on eesmärk, kas raha kokkuhoid. Ja need vastused, milled me saime, olid siis sellised, et rohelise Tallinna kui suure vaate mõttes märgiliselt ongi selle uue ühendameti nimi siis kõige esimesena Keskkonna- ja Kommunaalamet. Nii et keskkonna tähtsust rõhutatakse. Ja kogu selle reformi eesmärk ei ole mitte raha kokku hoida, vaid elu paremini ja otstarbekamalt korraldada. Kuid sellega kaasneb ka raha kokkuhoid, nagu me just äsja abilinnapea käest kuulsime.

Õiguskomisjon toetas seda ühehäälselt. Palun teid ka seda eelnõud toetada! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Kui neid ei ole, siis aitäh! Avan läbirääkimised! Sõna puldist saab Jaak Juske! Palun!
Kõne - Jaak Juske Jaak Juske
Austet volikogu esimees, head kolleegid! Et see kõnealune eelnõu läheb ikkagi musta päevana Tallinna, meie pealinna keskkonnakaitse ajalukku ja teeb kindlasti häbi Tallinnale kui rohelisele pealinnale.
Me kuulsime siit ka täna puldist, et selle eelnõu eesmärk on muuta seda valdkonda efektiivsemaks ja hoida raha kokku. Efektiivsus ja kokkuhoid tuleb antud juhul keskkonnakaitse arvelt. Ja seda Tallinn ei tohiks lubada. Ja sellepärast peab selle eelnõu vastu igal juhul hääletama.
Jah, jumal tänatud, et keskkonna nime päris selle uue ameti nimest ära ei kaotata. Aga kõige suurem risk ongi see, et tekib selles superametis või ühendametis ilmselge huvide konflikt, kus võib-olla teedeehitajad tahavad läbi pargi rajada uut tänavat. Keskkonnapool ütleb, et see on väga halb mõte. Siis kumb pool jääb peale? Ja antud juhul ikkagi teedeehitus on jõulisem ja tihti ka võib-olla olulisem tundub linnajuhtidele ja sel juhul see õrnem pool nõrgem pool ehk keskkonnakaitse huvid võivad saada kannatada. Et me võime öelda, et seda huvidekonflikti ei teki, aga kui ta tekib, siis kes selle olukorra lahendab ja kumba poolt siis linnavalitsus täna eelistab.
Kui oli meil tänaseni või siiamaani eraldi Keskkonnaamet, siis selgelt, eks ole, selle ameti ülesanne oli kaitsta linna looduskeskkonda, ta seisis selle eest - see oli tema peamine funktsioon. Täna ta, eks ole, lahustub selle suurema Kommunaalametiga. Ja kui selles, et rohelised võeti omal ajal kampa Tallinna linnajuhtimises, kui sellest muud head ei olnud, siis nagu me näeme, oli vähemalt see hea, et Keskkonnaamet oli eraldi struktuuriüksus. Täna, kui enam rohelisi pole vaja Keskerakonnal, siis ka tundub, et ka need keskkonnateemad ei ole nii olulised, et seda siis eraldi ametina hoida.
Kui härra abilinnapea ütles, et kas Keskkonnaamet peab ehitama laste mänguväljakuid. Võib-olla tõesti ei pea. Võib-olla tuleb nende ametite funktsioone ümber tõsta - see võib tõesti mõistlik olla. Aga kindlasti ei ole mõistlik eraldi Keskkonnaameti kaotamine.
Austatud keskerakondlased! Teie endine linnapea juhib täna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi. Kas te kujutate ette, et riigi tasandil pandaks Majandusministeerium kokku Keskkonnaministeeriumiga? Ei kujuta! Miks te teete seda Tallinnas?! Andke sellele eelnõule punast tuld! Kaitseme keskkonda! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Sõna saab Ants Leemets! Palun!
Sõnavõtt - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud juhataja ja lugupeetud abilinnapea, kes siin esines! Et ega põhimure ... osa inimesi arvavad, et asi see nüüd, tehakse struktuur ümber, et midagi ei muutu. Teised arvavad, et struktuurimuutmine kätkeb endas sisulisi muudatusi.
Aga kogu mõte on nagu see, et kui tehakse muudatusi, siis täna me ei ole väga veendunud selles, et olukord läheb paremaks. Et ütleme, hea oleks ju, kui meil oleks täna veendumus see, et "jaa, et me teeme selle reformi ära ja meil on mingid plaanid sellega seoses". Praegu tundub, see on lihtsalt nihuke struktuuritegemine, mis iseenesest pole kuidagi keelatud ringi seda teha. Aga selline kahtlus jääb kogu aeg ülesse, et kas see keskkonnateema muutub nüüd halvemini käsitletavaks. Või veel hullem küsimus on see, et mis läheb paremaks tänu sellele. Et kui me täna veenduksime, et miski läheb paremaks, no siis on hea.
Keskkonna küsimus ei ole viimaste hulgas, vaid ta on kahtlemata esimeste hulgas linna arendamisel. Kindla peale! Mis moodi täna hääletatakse, ma ei tea. Aga ütleme, et see ei ole sõnakõlks, et keskkonda peab rohkem vaatama ja rohkem jälgima. Ja Tallinnal on neid reserve küll veel, kus võiks keskkonda oluliselt parandada.
Nii et linnavalitsus võiks kaaluda, et kui see on ainult pro forma, kuidas tõsta kellegi ülemuse alla mingisugune üksus, või siis tegemist on hoopis sellega, et midagi läheb sisult paremaks. Sellest me täna aru ei saanud, mis paremaks läheb. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kui rohkem sõnavõtu soove volinikel ei ole, siis ma küsin, kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna. Palun!
Kõne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, head volikogu liikmed! Teie märkused on kahtlemata kohased. Ma olen täiesti nõus mõnes mõttes härra Leemetsaga, et ega ennem ikkagi ei tea, kui ära ei tee. Muidu me jutustame niisama siin. Ühed arvavad üht, ühed arvavad teist. Mina isiklikult arvan, et asi muutub paremaks.
Nüüd härra Juskele ma kaks nagu ... Parandan kahte asja. Keskkonnaameti arvelt ei toimu ainult koondamised. Mõlemad ametid kaotavad siin mõned oma töötajad. Nii et see on väljamõeldis. Kui Te ei tea, siis ärge rääkige!
Ja teine asi, teine täpsustus on veel see, et Te ütlesite, et "rohelised võeti kampa, nüüd rohelisi pole vaja, kaotame Keskkonnaameti ära". Keskkonnaamet oli palju-palju ennem rohelisi, kui meil rohelisi kampa polnud võetud. Nii et see ka päris ei vasta tõele. Aga palun teid toetada seda eelnõu!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Austatud linnavolikogu! Me oleme jõudnud eelnõu lõpphääletuse juurde "Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Häältega 45 poolt, 13 vastu ja 3 erapooletut, on otsus vastu võetud.
16:44 Päevakorra punkti alustamine - 4. ME96 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine 4. ME96 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
4. päevakorrapunkt "Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Kalle Klandorf. Palun!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees ja volikogu liikmed! Teie ees on Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine". Nüüd, seoses sellega, et ka läks Kommunaalameti põhimäärus muutmisele, siis me vaatasime ka Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärust ja leidsime, et teatud funktsioonid me peaksime üle andma munitsipaalpolitseile, millega ennem tegeles Kommunaalamet. Alustaks siis sellest, et kõigepealt linna abitelefoni 1345 haldamine, siis see koostöö antakse üle siis Munitsipaalpolitsei Ametile. Siis põhimääruse § 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 16, mille kohaselt siis koordineeribki seda tööd. Nüüd ameti põhimääruse § 6 lõige 1 punktiga 17, mille kohaselt amet hakkab siis korraldama elanikkonna kaitset kriisi reguleerimisega seotud ülesandeid, mis tulenevad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi lõikest 2² ja hädaolukorraseadusest. Siin on terve rida siis ülesandeid, millega hakkab tegelema munitsipaalpolitsei. Esiteks riigiasutustega koostöö; juhendab elanikkonda häda- ja kriisiolukordades; valmistab ette elanikkonna häda- ja kriisiolukorras toimetulekuks, ette koostööd lepingupartnerid; koostab elanikkonna kaitseplaane jne jne.
Ja viimane, mis muutub, on siis ameti põhimäärus. Paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 18, mille kohaselt amet hakkab korraldama Tallinna linna haldusterritooriumil asuvates supluskohtades rannavalve teenust ning tagab selle toimimise koos lepingupartneriga.

Aitäh! Palun eelnõud toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Teile on ka paar küsimust. Esimesena esitab selle Mart Luik! Palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Rääkige paari sõnaga palun sellest abitelefonist 1345. Et mis laadi küsimused sinna seni laekusid? Ja kas, kui see nüüd mupo alla liigub, kas see n-ö olemus muutub telefonil? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Määruses ei ole öeldud, et see mupo alla liigub. Me jätkame koostööd. Lihtsalt, seal on finantseerimisküsimus, kelle eelarvest seda finantseeritakse. See finantseerimine läheb Munitsipaalpolitsei Ametisse. Kuna me leidsime, et väga ... mingisugune osa, suur osa on ka munitsipaalpolitsei küsimusi, mis sinna laekub, siis munitsipaalpolitsei kui selline organ, kes valvab linnas nii heakorra järgi kui veel mitmete küsimuste järgi, on pädev seal nendega koostööd tegema. Samuti nagu Kommunaalametki oli.
Millega 1345 tegeleb? Seal on kõikvõimalikud küsimused, mis puudutavad linna, alates lukuabist lõpetades koerte-kassi haukumistega. Sama on veel ka munitsipaalpolitsei korrapidaja, kes siis tegelikult tegeleb ainult munitsipaalpolitsei küsimustega. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Ma saan aru, et 1345 tahate mupo alla anda, aga kas Te ei ole mõelnud, et selle korruptsioonitelefoni ka võiks mupo alla liigutada, mis linnavalitsus hiljuti avas? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Veel kord ütlen 1345 ei lähe linna alla, ei tule. See jääb endiselt seal, kus ta on ehk ta on ruumides, kus asub juhtimiskeskus, Politsei- ja Piirivalveameti juhtimiskeskus. Ja sealsed töötajad on ka ametnikud. Nad ei ole Tallinna, ei munitsipaalpolitsei ametnikud, vaid nad on sealsed ametnikud. Tallinna linn maksab kulutused selle telefoni üleval hoidmisega. Nii on juba aastaid olnud see asi. Lihtsalt munitsipaalpolitsei ... noh nagu ma eelnevale küsimusele vastasin.
Nüüd Te räägite sellest korruptsioonitelefonist või? Vat kahjuks seda kontrollib sisekontroll. Sest vaadake sisekontroll kontrollib ka mupot, meil on nihuke süsteem. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, teine küsimus palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Tõukub natukene eelmisest abilinnapea vastusest. Et kui sinna laekuvad kõikvõimalikud kõned, kas linn ei ole pidanud otstarbekaks natukene linnakodanikele seletada, et milleks see telefon olemas on, on ju, ja mis laadi küsimusi sinna oodatakse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Need on kõik ära seletatud meie kodulehekülgedel ja tegelikult on see telefon, millega võib ükskõik, millise küsimuse ... Kui Teil, härra Luik tekib mingi küsimus Tallinna osas, siis palun.
Nad võtavad ka vastu üleriigilisi küsimusi. Näiteks nad võtavad ka vastu teiste koostööpartneritega, nendel on väga paljudes Eesti valdades teised koostööpartnerid. Nii et kõik laekub sinna. Nad jagavad selle küsimuse lihtsalt laiali vastavalt kohale. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Kas Te tooksite välja, kui palju muutub Munitsipaalpolitsei Ameti koosseis selle muudatuse käigus? Ja kas Teile ei tundu, et kui see amet juba tegeleb ausalt öelda lukuabiga, et kas selle ameti nimetus siis ikkagi on jäänud kitsaks ja elule jalgu? Et äkki mõtleks siia parema nime ka?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Amet ei tegele lukuabiga, vaid sealt 1345 juhatatakse inimene telefonile, kus on lukuabi, mitte Munitsipaalpolitseisse. Nii lihtne see ongi tegelikult, kui hästi mõelda rahulikult järele. Aga mis see teine pool küsimusest oli?
Tallinna Linnavolikogu liige - Priidu Pärna Priidu Pärna
Koosseis ....
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Koosseisu ei muudeta, sellepärast koosseisu me muutsime juba eelmisel aastal ära. Me saime kaheksa munitsipaalpolitseinikku juurde, mis ei tegele 1345-ga. Aga kui sealt 1345-st tuleb signaal, siis nad ka tegelevad sellega. Ehk me saime juurde Tallinnasse kaheksa inimest, kellel on õigus tänavatel munitsipaalpolitsei vormis liiklust reguleerida, juhul kui tekivad mingisugused teatud olukorrad. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
See küsimus tekitab ka Kristen Michalis arupärimise soovi. Palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Mitte tingimata see küsimus. Aga ma vaatan, et edaspidi on ka supluskohtades rannavalveteenuse korraldamine. Et kas seal mupos on nüüd siis ... saavad olema sellise trapetsikujulise ülakehaga noored mehed ja naised, kes hakkavad järelevalvet tegema? Teidki ehk näeb selle punase ballooniga jooksmas. Või kuidas see plaan on? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! See Teie küsimus on vähe ... Hea küsimus muidugi oli jah. See küsimus on vähe sarnane nende abitelefoni küsimustega. Kui Te siit loete seda eelnõud, siis koostööpartneritega. Koostööpartneriks on riigihankega valitud G4S, kes teostab Tallinnas rannavalvet juba palju aastaid. Ja juhin tähelepanu, et ka nendel aastatel pole Tallinna randades ühtegi uppumissurmaga lõppenud juhust olnud. Eelmisel aastal küll üks inimene uppus, aga temal oli terviserike. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaido Kukk, teine küsimus palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Ma saan aru, et ametnikke tuleb juurde ja mupo töömahud ja tööpõld suureneb. Aga mu küsimus on see. Et kuhu see põhi mupo fookus täna läheb? Millega mupo kõige rohkem tegeleb? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Küsimus on hea. Veel kord tuletan meelde, ütlen üks kord üle - koosseis ei suurene. See juba suurenes eelmisel aastal.
Ja mis ma tahan öelda, et mis ülesandeid mupo täidab, siis mupo täidab kõiki neid ülesandeid, mille linnavolikogu on vastu võtnud, ja jälgib linna poolt vastu võetud seaduste täitmist. Kui nüüd peaks juhtuma selline õnn meie õuele, et riik ka hakkab nagu väärtustama seda, et sada vormis inimest on iga päev tänavatel ja aitaks nagu politseid hea meelega, siis meil oleks väga hea meel selle üle. Ja võib-olla siis ma tulen ka teie juurde ja räägime uuesti koosseisudest, kui ka riigi poolt tulevad ülesandeid juurde. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Lugupeetud abilinnapea! Et kui mupo loodi, siis mul on meeles nihukene asi, et mupo pidi võitlema nagu kinniehitatud rõdude ja igasuguste väär korrusmajade nagu fassaadide ilu eest või mis iganes. Kas see punkt on täielikult ära kadunud nüüd mupo kohustuste hulgast? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Jah, eks seadused ju ja linna ka seadused muutuvad ajas. Need ülesanded põhiliselt on läinud Linnaplaneerimise Ametile, kus on ehitusjärelevalve. Aga see ei tähenda seda ... Ja ka kahjuks võeti mupolt teatud õigused kultuuriväärtuste rikkumise puhul teha väärteo protokolle. See võeti riigi poolt ära, kahjuks, ja öeldi, et seda teeb riigiamet. Aga ma tahaks näha, kuidas riigiamet, kes seal käib väljas ja teeb neid protokolle nendele, kes rikuvad ajaloolisi mälestusmärke või mälestisi meil Tallinnas! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Lugupeetud abilinnapea! Kuidas aidata neid elanikke asumites, kus on eramud ja eramutevahelised teed on transpordimaad ning nad, elanikud on oma aiatagused maad osaliselt katnud kas kõvendatud rohu või muruga ning saavad pidevalt, õieti nende külalised saavad pidevalt trahvi mupolt, kes on parkinud siis sinna nende elanike loodud muruplatsidele, nimetades seda siis juba haljasalaks, kuigi tegu on transpordimaaga? Ja mitte mingisugust muud ala sellel, nendel elamutevahelisel teedel ei ole peale transpordimaa, aga trahvid muudkui tulevad. Et kuidas aidata neid elanikke sellise mupo terrori eest? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Mupo ei ole terroriorganisatsioon, vastupidiselt Teie arvamusele. Vastupidi, mupo aitab inimesi väga paljudes küsimustes.
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige

....
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Kui ka trahvimisega tuleb inimesi korrale kutsuda. Või Te arvate, et meie inimesed on nii õiguskuulekad, et täidavad kõiki asju või? Siis me kaugele ei jõuaks, kui mupot ei oleks. Politsei tänabki mupot, nagu te olete kuulnud, kui politseijuht siin käib.
Mis puudutab seda Teie küsimust konkreetselt, jah, me oleme seda arutanud. Täna need maatükid on tõesti transpordimaa, mida hooldavad inimesed tihtipeale. Ma isegi hooldan oma aiatagust, päris suurt platsi, eks ole. Aga ma kunagi ei pargi ka muru peale seda autot. Et inimestel on põhimõtteliselt hoovid olemas. Ja kui nüüd hoovi ei mahu, siis me oleme nagu leidnud seda, et miks mitte ka eramajade juures pöörduda linnaosavalitsuse poole ja hakata arutama teemat, kas need murulapid, mis on n-ö teemaad ja kuhu iialgi ... või transpordimaad ja kuhu iialgi ei tule suurt, laia tänavat, äkki need anda inimestele. Minu meelest täna linnavalitsuses - Eha Võrk võib-olla mind täpsustab pärast - oligi selline moment täna, kus me andsime teatud hulga maid, mida inimesed hooldavad, aga mis on nagu linna maad ja teemaad, andsime inimestele, et nad võivad oma krunti laiendada. Sellega tuleb tegeleda lihtsalt. See ei ole mupo küsimus. Mupo täidab olemasolevaid seadusi. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh! Et austatud abilinnapea! Et see sõna "ehitusjärelevalve". Teatavasti ma elan Pirital ja kas Te oskate öelda - no ma näen iga päev, et kogu linnaosa on muutuses -, kas Te oskate öelda, kui palju see järelevalve siis tegutseb, sest järsku on kerkinud eramajade vahele mingid 3-kordsed hooned ja mõni on veel neljanda peale ehitanud. Et minu andmetel neil ei ole projekte. Aga siis ma küsin, et kus on ehitusjärelevalve? Kui palju nad on ettekirjutusi teinud ja kui palju nad käivad tegelikult üldse kontrollimas? Kas Te võite numbriliselt natukene öelda?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Kahjuks ma numbriliselt ei saa öelda sellepärast, see on linnaplaneerimise teema, tegelikult. Jaa, linna planeerimine on, kui ehitatakse valesti. Seal ma tean, Teie või meie Pirita elurajoonis praegu nii mitmedki inimesed käivad linnaplaneerimises ja püüavad oma varem väärehitatud objekte korda saada. Ma seda ei tea, kas nad saavad või ei saa. Aga see on linna planeerimise küsimus. Nemad peavad seda järelevalvet tegema, kui on maja valesti ehitatud.
No Te olete ju siin eelmistel aastatel, oleme ju palju arutanud, kuidas nn Keskerakonna Savisaare skandaali ajal keegi tahtis midagi ehitada. Ehitaski! Ja lõpuks ikkagi ei lastud tal seda ehitada. Nii et noh, nende asjadega tegeletakse.
Aga loomulikult on väga normaalne, kui kas linnaosa või inimesed pöörduvad selles küsimuses otse Linnaplaneerimise Ameti poole, sest ega ma räägin, et kui mupo ei tegele, siis ametnikke on vähe. Paar ametnikku - nad ei jõua käia tervet linna, seal kus ehitatakse.
Aga, mis puudutab ehitustesse ja ehituse korrashoidu, siis sellega tegeleb meil Kommunaalamet, kes jälgib, kas ehituselt, kuidas autod sõidavad välja, kas nende kummid on puhtad, et nad liiva ei viiks. Me alati, igal aastal, anname ka parimale ehitusplatsile auhinna linnas. Nii et selles küsimuses, kui mõni ehitusobjekt on must, räpane, viib välja liiva, tolmu, paberid lendavad, siis tuleb pöörduda härra Valdmanni poole. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Siim Valmar Kiisler, palun!
Küsimus - Siim Valmar Kiisler Siim Valmar Kiisler
Aitäh! Austatud abilinnapea! Kui suur osa mupo tööst läheb taksonduse järelevalvele ja kui suur osa töötajatest ja kui tihti Te jõuate reaalselt nüüd tänavatel järelevalvet teha?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Taksondus on suur osa mupo tööst, sellepärast et mingisugused asjad ikkagi vajavad veel reguleerimist ja mupo käed igale poole ei ulatu tänu meie seadustele. Küsimus on selles, et üks asi, millega nad viimasel ajal, kui Te ka olete ajakirjandusest lugenud, on keeleseadus, mida nad vaatavad. Kui ikkagi täiesti umbkeelne inimene tuleb nendel taotlema taksoveoluba, siis nad seda ei saada. Täna on seal üle 200 inimese saanud keelu selles osas. Ei ole antud nendele lubasid. Ükski nendest inimestest ei ole kohtu poole pöördunud. Koostööd tehakse Keeleinspektsiooniga.
Nüüd, mis puudutab neid jagamissüsteeme, siis taksonduses on nii, et need taksod, kes sõidavad taksot - ütleme taksot siis klassikalises mõttes, on plafoonid peal -, politsei saab neid kontrollida tunnuste järgi. Uberitel ja nendel teistel või nendes ... äpitaksodel n-ö ei ole mitte mingisuguseid eraldusmärke ja see teeb mupo töö väga raskeks ja seda on väga raske kontrollida.
Samuti on meil probleem selles, et kui meie ei anna mingil põhjusel, on see auto siis tehniliselt mittekorras, juht ei oska riigikeelt, ta sõidab näiteks - Tallinn ja Tartu ainult tegelevad sellega, et ei anna siis välja taksoveoluba -, läheb Maardusse, saab selle loa kätte. See tähendab seda, et puudub üleriiklik regulatsioon selles küsimuses. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaupo Nõlvak, teine küsimus palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Hea meel kuulda, et linnavalitsuses on sellega tegelema hakatud, mis puudutab mu eelmist küsimust ja on siis ilmselt arusaadav, et tegelikult on probleem tõsine. Et elanikel ei ole väga palju variante, kui siis on omakäeliselt hakatud nagu likvideerima nende poolt rajatud haljasalasid.
Aga mu küsimus oleks selline siis, et kas oleks võimalik mupot instrueerida selliselt, et kuni linnavalitsus on leidnud lahenduse selliste küsitavate muruplatside, nagu Te ütlesite, kas siis üleandmiseks elanikele. Mida ma hästi ei kujuta ette. Instrueerida selliselt, et seal ei oleks nagu vaja neid siiski kogu aeg trahvida? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Me peame linna vaatama ühtse tervikuna, siis meil järgmisena ei ole vaja trahvida Mustamäel, siis meil ei ole vaja trahvida Lasnamäel, kui muruplatsid sõidetakse poriseks. Tähendab - see mitte ei lähe!
Ma veel kord ütlen. Las need elanikud, kellel on probleeme pöörduvad linnaosa valitsuse poole ja linnaosa valitsus juba tuleb meie juurde. Nagu ma täna ütlesin ja võib-olla, noh Eha Võrk ... Tallinna linn võttis täna vastu sellise, mõned niisugused kohad, kus antakse inimestele teemaa kasutada. Ma rääkisin sellest. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Kallas, teine küsimus palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Härra abilinnapea! Et ma jätkan kolleeg Valmar Kiisleri, kus tema peatus. Et küsimus on velotaksodest. Taas on neid tänavad täis ja ei ole mingit tähistust ega midagi - piraadid. Et ega need ometigi Maardust ei tule? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Nende velotaksodega on kogu aeg pahandust ja sellega me tegeleme päevast päeva. Me saime suure surmaga eelmisel aastal ... vaadake, riik kehtestab ühistranspordiseaduse kaudu nõuded nendele velotaksodele. Mingisugused nõuded kehtestati. Me oleme neid suutnud kontrollida. Tõepoolest need taksod vastavad sellele, millised nõuded on ühistranspordiseaduses antud. Aga! Näiteks puudu on selline asi, kui nüüd see velotakso ... põhiline probleem on vanalinnas nendega. Üks asi on hind ja teine asi on, kus nad sõidavad ja kuidas nad sõidavad. Nüüd, kui takso sõidab vanalinna, meil on ümber vanalinna keelumärgid, see velotakso sõidab, ja kui ta seda märki rikub, siis mupol ei ole õigust teda märgirikkumise eest trahvida. Seda ma räägingi! Tähendab, juba 10 kümme aastat selgitan siit puldist, nii kui mupost või politseist juttu on, mida meil vaja on tegelikult, Tallinna linnal. Võib-olla seal Paides ei ole seda vaja, aga Tallinnas on seda vaja. Kui tuleb 600 000 turisti aastas, turistid ummistavad vanalinna ja seal vahel sõidavad taksod, me ei saa neid trahvida märgi pärast. Ja kui me hakkame neid seal kontrollima, siis masin vastab sellele, mis nõuded on esitatud. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Rohkem küsimusi abilinnapeale ei ole. Kaasettekandeks palun õiguskomisjoni esindaja Rostislav Troškov!
Kaasettekanne - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Õiguskomisjon arutas nimetatud eelnõu 13. mail. Ja hääletamistulemustega 9 poolt, vastu ega erapooletu ei olnud, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Rostislav Troškov Rostislav Troškov
Jaa, aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ka sõnavõtu soove ei ole.
Nüüd võime asuda eelnõu lõpphääletuse juurde. Austatud linnavolikogu liikmed! Panen teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Häältega 52 poolt, vastu ei ole, erapooletuks jäi 5 linnavolikogu liiget, on määrus vastu võetud.
17:04 Päevakorra punkti alustamine - 5. ME98 Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus 5. ME98 Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
5. päevakorrapunkt "Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Kalle Klandorf. Palun!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Lugupeetud esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Eks ma siin eelnevates juttudes olen seda ka puudutanud, seda Ettevõtlusametit, tema põhimäärust ka veidike. Ehk ma olen struktuurist paar sõna rääkinud. Ja siis võib öelda seda, et Ettevõtlusameti põhimäärusesse lisanduvad siis need tööd, mis siis puudutavad nagu öeldakse prügimajandust. Samas tuleb neile üks osakond juurde, mõned ettevõtted, mida ma ka ennem nimetasin.
Aga ma tahaks öelda veel võib-olla seda, et siin oli poleemika, et väga erinevad asjad pannakse kokku. Et siga ja kägu ja mis nii edasi. Aga näiteks siinsamas selles Ettevõtlusametis on ju siiamaani on Ettevõtlusamet tegelenud ettevõtjate ja tarbijatega. Ja tihtipeale nende vaated, nende asjad lähevad ju lahku, aga kuidagi on see amet ju hakkama saanud. Et kontrollitakse nii ettevõtjaid; neid, kes tahavad viina müüa hästi palju; kontrollitakse tarbijaid, et nad väga purjus ei oleks, kui nad viina ostavad jne jne. Nii et ma arvan, et need asjad saab ilusti kokku pandud. Nii et palun seda eelnõud toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas abilinnapeale on küsimusi? Priidu Pärnal on.
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ma võtan paberi. ....
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Ahah, õige. Neid läheb kohe vaja. Mul ongi küsimus Teile, härra abilinnapea. Et Te olete tõesti täna mees nagu orkester. Et me siin Ettevõtlusameti põhimäärust muudame, et ma küsiksin Teie seisukohta. Et kuidas Teie suhtute sellisesse ettevõtlusse nagu kartuli kasvatamine Harju tänaval? Et kas linn peaks seda toetama?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Sellega oli naljakas lugu. Kui Te panite tähele, siis oli ju niimoodi, et Tallinna Muinsuskaitseamet härra Duboviku näol siis läks ja oli väga tige ja tahtis politseid kutsuda kohale. Vist isegi politsei käis. Tema arvates, tähendab selle koha peale nagu sugugi põllumaad ei saa teha, sest seal kusagil on ka ajaloolised mingid väärtused all, millest mina täpselt ei oska rääkida. Aga riigi keskkonnaamet ... või riigi muinsuskaitseamet arvas, et seda võib teha küll.
Kui ma nüüd lähtun sellest seisukohast, et Keskkonna- ja Kommunaalamet, siis ega meil keskkonna poole pealt nagu väga vastu ei olegi. Eks me oleme ennegi linnaaedu teinud siin erinevates kohtades. Me oleme pannud kasvama Laagna tee vahele põõsaid ja lilli, Lasnamäel on mitmed hoovid, on tehtud niimoodi, et inimesed tulevad ja teevad. Kui see on seadusega lubatud, siis on ta nii. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Muidu on ju keskkonna jäätmekorraldusel palju tugevaid külgi ka. Et neid punkte on päris palju. Aga kevadeti on ikkagi ülipikad järjekorrad, selleks et töödeldud n-ö jäätmeid Tallinna jäätmepunktides ära anda. Et kas linnavalitsus on teadlik sellest probleemist ja kas ta otsib siin mingit lahendust? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Ma nüüd räägin küll proua Teniste eest ... või, vabandust, Kairi eest, kes on ka siin valmis mulle appi tulema. Aga kui ma mäletan, siis sellel aastal alles hiljuti me avasime jäätmekeskuse, mis kindlasti vähendab järjekordi kui olid. Siis oli meil ... probleeme oli mõnes jäätmekeskuses, et nad olid vabadel päeval, ühel vabal päeval kahest olid nad kinni. Täna see töö on korraldatud niimoodi, et nad on ka lahti, võtavad jäätmeid vastu. Vist puhkepäev on noh esmaspäev seal, aga teised päevad 12-st, äkki oli 8-ni, on nad lahti. Nii et see probleem ma arvan hakkab tasapisi lahenema.
Muidugi keskkonnal selles mõttes on alati kaks poolt. Et sinna, kuhu me tahame teinekord vaatame, et sobiv koht on jäätmetekeskused, kus vastu võetakse jäätmeid, mitte prügi, siis inimesed tihtipeale ei taha. Ja meil on sellega probleeme, sellepärast et paraku meie elu on läinud niimoodi, et sigalat maale ei tohi ehitada, kanalat ei tohi ehitada, jäätmeid kuskile vastu võtta ei tohi. Aga kuhu me siis nad paneme?! Me oleme ka püüdnud lahendada neid ja pikkamööda laheneb see asi. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud abilinnapea! Siin on kirjutatud: "Targa linna lahenduste välja töötamine ja arendusega seotud projektide algatamine ja elluviimine ning linna esindamine targa linna võrgustikes vastavalt vajadusele.". Et kas Ettevõtlusamet hakkab tõesti viima ellu nüüd selle Smart City ideed? Kas nad töötavad välja mingi üldise plaani või ...? Teatavasti ei ole olemas sellist asja nagu Smart City ühe tükina. Ta algab, ma ei tea, valgusfooridest ja võib lõpetada sellega, kuidas lapsed kooli lähevad. Et nad ei saa ju hakata ise teostama - see pole nende ampluaa. Kuidas te tegelikult mõtlete see Smart City ideed nagu ellu viia? Täna ei ole neid märke väga palju näha. Mis siis muutub nüüd?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Kui neid täna ei ole näha, siis loodame, et edaspidi on neid näha, neid märke, kui see hakkab tööle. Nüüd on teine asi see, et kes ... Ma veel kord ütlen, et inimesed, kes üle tulevad, need tulevad need inimesed. Kas Smart City ... Kairi vastab, ma palun. Kairi aitab mind.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Jaa, palun!
Sõnavõtt - Kairi Vaher Kairi Vaher
Et seoses põhimääruse muudatusega me ühtlasi muutsime ka Ettevõtlusameti enda tegevusi ja kaasajastasime oma põhimäärust. Targa linna küsimused on küsimused, millega Ettevõtlusamet on ka varasemalt tegelenud kui koordineerija. Ehk siis tõepoolest härra Ants Leemetsal on õigus. Tark linn hakkab, läbib kõiksuguseid linna valdkondi ning Ettevõtlusameti roll on neid koordineerida, tuua uusi teadmisi, teha koostööd ülikoolidega ja ettevõtjatega. See on lihtsalt praegu põhikirja sisse kirjutatud kui ühe tegevusvaldkonnaga. Viimane tegevus, mida siis Ettevõtlusamet koordineeris, on Tehnika Ülikooli ehk siis TalTechi loodud professuur, targa linna professuur, kus siis järgmise 5 aasta jooksul on toodud välisprofessor, kes siis kogu seda targa linna temaatikat veab ja rakendusi pakub välja, mida siis on võimalik Tallinna linnas edukalt toimetada.
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ja ma võib-olla lisan siia veel, et mitte ainult nüüd see amet, vaid ka näiteks Transpordiamet tegeleb Smart City küsimustega. Tema näiteks TalTechiga koostöös praegu püüab panna käima Kadriorus bussi ilma juhita. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ants Leemets, teine küsimus palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Et ma küsin igaks juhuks ikkagi üle. Et kas on plaan välja töötada Smart City või siis targa linna selline programm mingiteks aastateks? Kui seda ei tehta, siis ei ole mõtet sellest nii palju rääkida. Ettevõtlusamet ei tulegi sellega toime. Kas on plaanis teha mingisugune plaan, mida siis hakatakse implementeerima või ellu viima?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Anname Kairile sõna, Kairi tahab vastata.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Jaa, proua Vaher!
Sõnavõtt - Kairi Vaher Kairi Vaher
Käesoleval ajal Tallinna linnas koostatakse linna arengukava strateegiat, kus Smart City temaatika on kaetud. Kui on vajadus veel täpsustada seda eraldi arengukavaga, siis seda saab teha, aga praegune suund on see, et kõik Targa linna lahendused saavad olema kajastatud linna arengustrateegias, mida hetkel koostatakse ja järgmisel aastal tuleb ta tõenäoliselt volikokku.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Kas abilinnapeale on veel küsimusi? Kui ei, siis tänan ning annan sõna kaasettekandeks õiguskomisjoni esindajale Jüri Ennetile. Palun!
Kaasettekanne - Jüri Ennet Jüri Ennet
Lugupeetud esimees, kolleegid! 13. mai komisjon oli koos, kvoorum oli olemas. Arutati nimetatud küsimust, oli ka muid küsimusi. Lõppresultaat oli selline, et otsustati, et nimetatud asja poolt hääletada tänasel istungil. See on asja üks mõte.
Asja teine mõte, mis siin eelnevate küsimustega päevakorda tuli, on see, et kas on poolt või vastu, kas on kodutüli või üks osakond läheb teise osakonnaga tülli. Ma arvan, me oleme kõik sellisel tasemel, et saame aru, et tänasel päeval nähakse tervikpilti ehk nagu peenelt öeldakse asjale lähenetakse holistiliselt ja selle tõttu ka näete, kui üks asi läheb teise osakonna alla ja inimesi liigutatakse, et ega need tööd sellepärast tegemata ei jää. See on üks mõte.
Teine mõte on siis see, et mida siin pakuti välja, et kui me liiga kaua ühte, teist või kolmandat asja arutame, et siis võivad pinged tekkida ja stressid tulevad päevakorda ja on vaja siis nagu ööpäevast meditsiinilist valvet, on ta siis meditsiini telefoni kaudu või muul variandil. Sellel teemal, ma ütleksin, on kaks varianti. Esimene variant on, kui meil on need komisjonid, iga erakonna poolt on seal esindajad olemas. Ja komisjon ongi selleks mõeldud, et seal asjad läbi arutada, et siin ei peaks tegema nagu tühja vahtu.
Ja teine asi. Mis puutub nüüd nendesse telefonidesse ja e-ajastusse, siis praegult on olemas Ida-Tallinn, on olemas Lääne-Tallinn, on olemas PERH. Igaühel on oma e-süsteem ja nüüd seda ühe asja peale viia, ma arvan, see võtab natukene aega. Et enne seda peaks nagu närve hoidma.
Resümee on selline, et komisjon otsustas toetada seda ettepanekut. Kõik.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaasettekandjale on ka vähemalt üks küsimus. Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa, aitäh, härra Ennet! Et Te rääkisite ka digiregistratuurist. Ka mina loodan, et see jõuab ühtsesse süsteemi ühel päeval. Aga ma tegelikult tahtsin küsida ja üldse mitte kiusu pärast. Me lihtsalt siin kolleegiga arutasime, et millega täpselt see Tallinna Energiaagentuur tegeleb. Kas Te teate ka? Arutasite seda, kui Te seal komisjonis olite? Või kui ei tea, eks ma küsin mujalt.
Kaasettekanne jätkub - Jüri Ennet Jüri Ennet
Seda mina ei tea. Mina tean psüühilist energiat. Seda ei arutatud.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Kui kaasettekandjale rohkem küsimusi ei ole, avan läbirääkimised. Ja sõna saab Ants Leemets! Palun!
Sõnavõtt - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud juhataja! Lugupeetud linnavalitsus! Et ma olen kohanud seda Smart City idee käsitlust väga palju. Aga tavaliselt enamus inimesi, kes sellest räägivad, ei kujuta endale täpselt ette, mis see tähendab. Arvataksegi, et on olemas mingisugune saladuslik asi. Kui see ära tehakse, siis ongi Tark linn. Kahjuks see niimoodi ei ole.
Nüüd, et kui lahendatakse asju arengukavaga, siis see arengukava on ju tavaliselt üks vahtu täis dokument ja see ei lahenda mitte midagi. Et kui me tahame, et meil tekib Tallinnas targa linna programm, mida võiks ka innovatsioonikomisjon muidugi arutada ja linnavalitsus peaks selle välja töötama. Programm peaks olema ikkagi konkreetne: mis me hakkame tegema; mis valdkonnas me tahame midagi saavutada. Aga selline arengukava jutt, et liidetakse linna arengukavaga ... noh, ütleme nii, et kui seda kõvasti väänata, siis sealt ei jää midagi järgi. Ja keegi ei saagi teada, mida Tallinna linn tegelikult plaanib. Et seal peaks olema nii need suunad välja töötatud kui ka siis impleteerimise plaan olemas. Aga seda, et kas täna muuta põhimäärust? Ikka võib muuta. Aga kogu jutt on mõeldud sellele, et nad võiksid hakata tööle rohkem selles suunas ja vähem tegema sõnu sel teemal. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas abilinnapea soovib lõppsõna? Jaa, palun!
Sõnavõtt - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Smart City on juba ammu, kui härra Riisalu tuli Tallinna Linnavalitsusse tööle, ta sai selle ülesande. See on tal ametiülesannetes - juhtida ja koordineerida selle tegevust -, on tema vastutusalas. Ja tahaks veel lisada, et Tallinnasse on moodustatud strateegiaüksus härra Haidaku juhtimisel, kes tuli meile majandusministeeriumist tööle, kes tegelebki nii Smart City kui paljude teiste selliste tänapäevasemate uuringute tööga; valmistab ette kavasid ja valmistab ette kindlasti ka kunagi volikogu komisjoni jaoks Smart Cityst rääkivad dokumendid. Kui te seda soovite, te võite oma komisjoni päevakorda panna ja ma usun härra Haidak tuleb ja räägib nendest kõigist asjadest täpsemalt. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Hea linnavolikogu, me oleme jõudnud eelnõu lõpphääletuseni. Panen teie ette määruse eelnõu "Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
49 poolthääle, 4 vastu- ja ühe erapooletu häälega on otsus vastu võetud.
17:19 Päevakorra punkti alustamine - 6. ME99 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti põhimäärus 6. ME99 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti põhimäärus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
"Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti põhimäärus". Sõna ettekandeks saab taas abilinnapea Kalle Klandorf. Palun!
Ettekanne - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed! Ma õiendaks ühe väikese küsimuse ära siin minu eelkõnelejatele. Eelkõnelejale esitati küsimus, et mida siis teeb see Energiaagentuur.
Energiaagentuuri ülesanded on siis sellised, et kõigepealt ta jälgib linnapea paktist tulenevate kohustuste täitmist, korraldab ja koordineerib ning valmistab ette rakendusaruanded; Tallinna säästva energia ja majanduse kliimamuutustega kohanemise tegevuskava lähteülesande väljatöötamine; Euroopa Komisjonile tegevuskava esitamise korraldamine; Tallinna säästva energiamajanduse kliimamuutustega kohandamise tegevuskava täitmise seire; uuringute korraldamine ning tegevuskava muutmine ja täiendamine; Tallinna linna energia- ja kliimapoliitika kujundamiseks ettepanekute esitamine ning linnapeade pakti täitmiseks vajalike alusandmete küsimine Tallinna linna ametiasutustelt; elanikkonna teadlikkuse suurendamine säästva energia ja kliimamuutuste valdkonnas, sealhulgas ürituste korraldamine; energia- ja kliimapoliitika rakendamise meetmed ja põhimõtteid käsitleva Tallinna õigusaktide väljatöötamine; säästva energia ja kliimamuutusega kohandamise valdkonda kuuluvate projektide, sealhulgas välisrahastusega projektide algatamine, elluviimine; koostöö asjaomaste Tallinna ametiasutustega ja riigi, omavalitsuste, vabaühenduste, juriidiliste, eraisikutega säästva energia kliimamuutustega kohanemise valdkonna koostöö korraldamine. See on siis väike õiendus.
Aga nüüd ma läheksin oma päevakorrapunkti juurde ja selleks on siis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti põhimäärus. Jällegi oleme sellest rääkinud. Vohh, väga hea! Nüüd tuligi siis see struktuur. Et nagu ma ütlesin, struktuuri me kavatseme võtta järgneval linnavalitsuse istungil vastu, hakata selle järgi töötama pärast seda, kui teie olete kõik need punktid vastu võtnud, juhul kui te muidugi võtate. Ja siin näete struktuuri. Nagu on, näete, ameti juhataja on. Ameti juhatajale alluvuses on üldosakond, arengu- ja finantsjuhtimise osakond, teeregistri osakond. Pärast seda tulevad siis kaks–kolm ameti juhataja asetäitjat kaks, kolm ja neli. Ja nagu näete, neljas on siis keskkonnaalane ametijuhataja asetäitja koos kahe osakonnaga ja kahe ettevõttega - botaanikaaed ja Tallinna Loomaaed.
Kui te nüüd soovite teada täpsemalt, siis teisele ameti juhataja asetäitjale alluvad siis Kadrioru park ja Tallinna kalmistud. Kui te nüüd soovite küsida, millega need osakonnad tegelevad, siis kolme lausega ma olen valmis teile seda vastama. Te peate ainult küsima.
Kui me nüüd räägime ameti põhimäärusest, siis ega jällegi, ma ütlen, et õiguskomisjonil oli täiesti õigus teha märkus, millega ma väga rahul olen, et meie põhimäärus ... siia on kirjutatud ta vanamoodsalt sisse, aga nagu elu areneb, st vanamoodsalt on kirjutatud mingi ligi 70 punkti ja iga punkt, mida siis amet teeb, et seda ei ole vaja. Ma arvan, et need punktid tuleb grupeerida edaspidi ja edaspidised ... need tuleb teha edaspidi, need määrused, põhimäärused, tuleb teha nii, kuidas tegelikult tänapäeval võib kirjutada.
Ja oleme siis lisanud sinna põhimäärustesse, nendesse osakondadesse ülesanded, mis puudutavad keskkonda. Ja samuti pärast nendel osakondadel võetakse ka vastu põhimäärused, aga need juba linnavalitsuse istungil. Aitäh! Ega mul rohkem suurt lisada siia ei olegi.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Teile on vähemalt ka üks küsimus. Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Suur tänu! Lugupeetud abilinnapea! Juhuslikult jäi praegult näppu Delfi uudis 13. novembrist 2018 "Politsei uurib Tallinna Kommunaalameti juhi Ain Valdmanni korruptsiooniasja". Et kuidas on plaanis selle ameti juhi koht täita? Et kas te võtate aluseks selle Soraneni Advokaadibüroo poolt välja pakutud korruptsioonistrateegia ettepaneku, et Tallinna linnaametite juhtide kohad võiksid roteeruda?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! Me ei välista seda kunagi, et linna ametite juhtide kohad võiks roteeruda. Me oleme seda ka arutanud. Ma ei oska öelda, mis hetkel see on võimalik vastu võtta, see asi. Eks siin tuleb kaaluda erinevaid olukordi.
Aga mis puutub Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja kohta, siis mul ei ole siin ühtegi kahtlust. See on härra Ain Valdmann. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Jätkaks enam-vähem sama koha pealt. Et kas siis võib aru saada, et ikkagi Teie ei toeta sellist roteerumise põhimõtet?
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Kindlasti toetan. Aga selleks tuleb meil võtta ka samamoodi hulk ...
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
....
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ei-ei, mitte sama koha pealt. Terve hulk ... Tähendab, see süsteem tuleb vastu võtta, kuidas seda teha. Kas see on aastate järel või on see kaks ametiaega, üks ametiaeg. Ega sama puudutab ka palju muidki. Ega seesama puudutab ka kohtunikke riigis, eks ole.
Tallinna Linnavolikogu liige - Priidu Pärna Priidu Pärna
....
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Kuidas?
Tallinna Linnavolikogu liige - Priidu Pärna Priidu Pärna
Taavi Aas roteerus ära.
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ei saanud aru.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Taavi Aas roteerus.
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Taavi Aas roteerus ära.
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Roteerus ära jah. Näete, valiti ära, määrati ära. Et me võime nalja heita nende asjade üle, aga tegelikult on asjad väga tõsised. Ja kindlasti mingil hetkel Tallinna Linnavalitsus tuleb mingite ettepanekutega välja ja küllap te siis juba kuulete. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Härra esimees! Härra abilinnapea! Et mul on hoopis teist laadi küsimus. Et Lennart Meri teatavasti tegi oma pressikonverentsi Tallinna Lennujaama peldikus, mis hiljem muutus tualetiks. Ja siinkohal tahangi küsida. Et ma vaatan siin ülesandeid - "linna avalike tualettide haldamine". Ma sügisel küsisin abilinnapea Züleyxa Izmailovalt kalmistute tualettide kohta. Tähendab, õigemini mitte tualettide kohta, need on õigemini peldikud, mis peldikud. Et millal neid on võimalik ka tualettideks muuta? Kas ....
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ma arvan kindlasti see amet hakkab tegelema, sest ka eelnevalt on Kommunaalamet paigaldanud turistide jaoks, laulupidude-suurürituste jaoks. Ja täna, kes veel ei ole käinud Kadrioru pargis, on just pandud uus peldik nagu Te nimetate. Et on pandud täiesti uus veega väga korralik ... Ma ei tea, kas ta veel töötab, Ain, juba või ei tööta see uus Kadriorus? .... Peaks töötama juba. Aga seal on veel ümber nagu vähe korrastamist vaja.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Palun, Kaupo Nõlvak!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Ma kutsun teid linti lõikama, jah, kes soovib!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Palun, Kaupo Nõlvak!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Tänan! Kommunaalameti struktuuris on ka ehitus- ja järelevalveosakond. Kuidas selle osakonnaga läheb, et palju seal inimesi töötab ja millised on põhiprobleemid? Ja kas ei ole ka kaalutud taastada olukorda, kus ka linnaosades olid ehitusjärelevalvetöötajad, mis mõned aastad tagasi kaotati? Aga ühtelugu need probleemid jõuavad ka siia volikogu saali, kus kas loata ehitised püütakse tagantjärgi seadustada ja muud just sellest ehitusjärelevalvest tulenevad probleemid? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Aitäh! ma loen Teile ette, millega ehitusjärelevalveosakond ... Te olete natukene valel teel. Ehitusjärelevalveosakond Keskkonna- ja Kommunaalameti mõistes tegeleb Tallinna teede ja tänavate ehituse, kapitaalremondi ning kommunaalehituse korraldamisega, sealhulgas avalike teede, sildade, tunnelite, viaduktide, jalgrattavõrgustike, haljasalade, purskkaevude, monumentaalobjektide, hüdrotehniliste rajatiste, ehitus- ja kapitaalremondi korraldamisega. Nii et see ei puuduta mitte mingil määral jällegi maju. Ma räägin veel kord, see on teise ameti pärusmaa. Tee, jah, tee on olemas, aga nad ei vaata ju maju. ....
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kui rohkem küsimusi ...
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
Kui palju töötab, härra Valdmann, palju seal töötab, oskate öelda? Tee ehituse järelevalveosakonnas inimesi?
Tallinna Kommunaalameti juhataja - Ain Valdmann Ain Valdmann
5 inimest.
Ettekanne jätkub - Kalle Klandorf Kalle Klandorf
5 inimest.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kui rohkem küsimusi abilinnapeale ei ole, siis ma tänan abilinnapead. Ja palun kaasettekandeks õiguskomisjoni poolt Vjatšeslav Prussakov!
Kaasettekanne - Vjatšeslav Prussakov Vjatšeslav Prussakov
Austatud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid! Õiguskomisjon arutas antud eelnõud oma koosolekul 13. mail ja hääletamistulemustega otsustati ... hääletamistulemustega 9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, otsustati toetada eelnõu esitatud kujul.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ka sõnasoove ei ole ning me saame liikuda lõpphääletuse juurde.
Hea linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti põhimäärus". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Hääletamistulemusega poolt 50, vastu 2 ja erapooletuid 2, on määrus vastu võetud!
17:29 Päevakorra punkti alustamine - 7. OE74 Sõpruse pst 5 munitsipaaleluruumide sotsiaalkorteriteks tunnistamine 7. OE74 Sõpruse pst 5 munitsipaaleluruumide sotsiaalkorteriteks tunnistamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Järgmine päevakorrapunkt number 7 "Sõpruse pst 5 munitsipaaleluruumide sotsiaalkorteriteks tunnistamine". Ja sõna ettekandeks saab abilinnapea Eha Võrk! Palun!
Ettekanne - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Sõpruse pst 5 esimene majaremont hakkab kohe-kohe valmis saama. Suvel loodame uksed lahti teha. Ning seeläbi oleks siis vaja ära näidata, kes meil seal kortereid saavad, mis sorti; missugune on selle hoone nimetus. Ning ettepanek ongi siis nimetada antud majas olevad eluruumid sotsiaalkorteriteks. Nii et ma palun seda eelnõud toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja küsimuste vooru avab Ants Leemets! Palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud abilinnapea! Et minu küsimus on see. Et mis kriteeriumite alusel sotsiaalkortereid välja jagatakse? On need ühtsed reeglid, on nad kuskil kirjas ja milles nad seisnevad?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! No kõigepealt selgituseks nii palju, et munitsipaalkortereid jaotab ja kaitseb ... linnavalitsuses kaitsen mina eelnõusid ning valmistab ette eelnõud Linnavaraamet või linnaosa valitsus. Siis sotsiaalkorterite jaotamine, nii nagu juba nimetuski ütleb, on sotsiaalvaldkonna abilinnapea. Nii et see jaotamine toimub nende reeglite järgi, mida esindab siis abilinnapea Betina Beškina.
Aga nüüd, missugused on need reeglid? Siis põhimõtteliselt on need reeglid, vahe selles, et kui munitsipaalkorterid valdavalt on inimestele, kellel puudub piisaval hulgal sissetulekut, et turult korterit üürida, valdavalt niimoodi ... Või siis nii nagu meil on ka "Teine elamuehitusprogramm", kus õpetajad või muud linnale vajalikud töötajad saavad korterid, siis sotsiaalkorteritega jaotatakse valdavalt inimestele, kes vajavad kas tugiteenust või on eakamad inimesed. Et põhimõtteline vahe on seesugune. Aga nii nagu selgitusest saate aru, et see vahe on suhteliselt õhuke.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Härra Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Lugupeetud abilinnapea! Et minu küsimus on selline, et kas need korterid on iseenesest juba ärakomplekteeritud? Et on meie inimesed seal või on muud rahvast seal? Neegrid, jah? Jürgen Ligi täpsustab - neegrid.
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Ma nüüd püüan sellest mõistatuslikust küsimusest aru saada. Aga seal on Tallinna elanikud, kes vajavad sotsiaalkorterit. Nii on vastus.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Järgmine küsimus Kaido Kukk. Palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Mul on ka natuke laiem küsimus. Ma sooviks küsida nimelt seda, et oskate mulle öelda, palju munitsipaalkortereid täna linnal on kokku? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Munitsipaalkortereid väga jämedalt, et ükshaaval ma praegu ei saa vist ette loetud, aga umbes 4,5 tuhat korterit. Me oleme võtnud ju sihi, et võõrandame üksikkortereid ja ehitame tervikmaju, sest nii on ka kõige ökonoomsem lähenemine. Et kuskil circa 4,5 tuhat korterit on kokku, sh ka need korterid, mis meil on erasektoriga koostöös kasutusele võetud. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Jaa, aitäh! Hea ettekandja! Ma küsiks ka natukene silmaringi laiendamiseks, et kuidasmoodi see sotsiaalkorterite jagamine siis täpselt käib? Et mis ikkagi need valikukriteeriumid on ja kas see korter antakse mingiks tähtajaks või põhimõtteliselt noh n-ö kuni isiku siis lahkumiseni? Et natukene palun sellel teemal selgitust. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Jah, aitäh! Nii nagu ma juba eelmisele küsijale selgitusena ütlesin, et sotsiaalkorterite jaotamine ei ole minu igapäevane tegevus, et seda jaotab sotsiaalvaldkonna abilinnapea - või õieti vastutab, mitte ei jaota -, siis saan ma oma tähelepanekute põhjal asjale selgitust anda.
Ja tähelepanekud on siis see, nii nagu ma ütlesin, et kõigepealt üheks kriteeriumiks on kindlasti see, et inimene kas vajab kõrvalteenust sotsiaalabina või on ta sedavõrd eakas, et vajab korterit. Aga mõlemal puhul kindlasti on kriteeriumiks ka see, et ta erasektoris ei suuda seda korterit või seesugust vajadustele vastavat korterit endale üürile võtta. Ja kui ma nüüd toon näited, siis sotsiaalkorterites on tihtilugu ka need häirenupud juures. Et ta peab igal juhul olema inimene, kes vajab kas otse sotsiaalabi või siis ta on sedavõrd eakas, et otse sotsiaalabi veel ei vaja, aga me peame arvestama, et homme juba vajab. Ma loodan, et ma enam-vähem õigesti nüüd selgitasin.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Lugupeetud abilinnapea! Ma arvan ka, et ega Te täpselt ei peagi seda teadma. Eks me esitame sellele uuele abilinnapeale need küsimused.
Aga seda võiks ikka teada, et kui palju sotsiaalkortereid, ma rõhutan, sotsiaalkortereid Tallinna linnas on. Lisandub juurde tubli arv, eks ole. Aga millele lisandub juurde? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Küllap ma leian siit paberitest ülesse. Aga ma näen, et härra Priit Pärtelpoeg on valmis mulle kohe appi tulema. Nii et ilma, et siin tuhniks. Ole hea, aita palun!
Sõnavõtt - Priit Pärtelpoeg Priit Pärtelpoeg
Austatud volikogu! Tallinna linnas on siis nüüd nende korteritega, millest me täna räägime, kokku 1043 sotsiaalkorterit. Ja et siis veel laiemalt vastata, sellest 1043-st on ratastooliga liikuva isiku tarbeks kohandatud 109 ja veel täiendavalt 66 on lihtsalt liikumispuudega inimesele. Ja sellised on numbrid.
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh, härra Priit!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaido Kukk, teine küsimus palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Minul on jätkuküsimus minu eelmisele küsimusele. Ja küsimus tuleneb siis Teie vastusest, kus Te ütlesite, et Te eelistate üksikkorteritele ehitada munitsipaalmaju. Minu küsimus on see, et palju neid munitsipaalmaju täna on ja palju neid lähiaastatel tulemas juurde on. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Ma hakkan sealt lõpu poole peale. Et kõigepealt, meil ka eelarvestrateegias on kirjeldatud meie soovid ja täna on juba ehitushange olemas Maleva tn 18, mis nüüd, kui jälle tuua need erinevused, erisused, et munitsipaalmaja – sotsiaalmaja, siis see on pigem sotsiaalmaja. Aga me oleme talle kena nimetuse ka pannud. Et ta on Seenioride maja, sest seal on ... kindlasti saavad meie eakad, kenad, head eakad tallinlased korteri.
Nüüd palju meil neid maju kokku on? Ma loodan nüüd, et härra Pärtelpoeg mu mälu värskendab, juhul kui ma nüüd eksin. Kas meil oli 32 maja? Jah, näed. Mõni number on mul kenasti, eeskujulikult peas. Nii et 32 maja on täna.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Küsiks, kui suur see vajadus on? Kui palju meil tegelikult inimesi n-ö seal ukse taga järjekorras on? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Jah. Vajadus on meil üsna stabiilne. Huvitav ongi see, et sõltumata sellest, kui palju me maju juurde oleme ehitanud, siis meil selline ligemale 3000 inimest on arvele võetud üsna pidevalt. Et vahetevahel on natukene vähem, vahetevahel natukene rohkem, aga selline 3000 on selline pidev number. Aga hästi oluline on siin veel mainida ka seda, et need, kes on arvele võetud. Ma arvan, et vajadus on oluliselt suurem! Et kui me võtame sõsarlinna Helsingi, no kui seal on 40 000 munitsipaalkorterit ja iga aasta ehitatakse juurde, et see 40 000 on ka juba ligemale 5–6 aastat tagasi minu teadmine. Et sellist avaliku sektori korterifondi igal juhul tuleb ... peab olema suurem. Aga noh, me oleme andnud endast maksimumi nagu te teate.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, teine küsimus palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Tõukub see küsimus Teie eelmisest vastusest. Et ma saan aru, et Teie toetaks väga palju suuremahulisemat munitsipaaleluruumide ehitust Tallinnas? On see nii?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Mitte ainult mina, aga ma arvan, meil on vajadus seesugune. Et see on vajalik riigiga koostöös kindlasti seda programmi ellu viia, sest et kui ma siin tõin Helsingi linna eeskujuks, siis Helsingile kuulub - te ju teate, ma usun, et te teate -, et 70% maafondist on Helsingi linna oma. Et kui võtate Tallinna maafondi, noh siis sellest numbrist ma ei taha rääkida. Kusjuures 10% sellest Tallinna linna maafondist moodustab Ülemiste järv - seda ma mitte ei jäta mainimata. Nii et eks me siin riigiga koostöös peame seda poliitikat ajama. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Argo Luude, teine küsimus palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Jaa, aitäh! Ma jätkuvalt laiendaks silmaringi. Et ma sain aru, et 3000 on n-ö see vajadus ja siis oli, et mingisugune 1000 peale neid kortereid on. Et esimene küsimus on see, et kus need 2000 siis nagu praegu on, kui neid kortereid veel ei ole? Ja teine küsimus on see, et kes nende korterite ülalpidamiskulud ... Et kas see on siis täielikult nagu linna kanda või küsitakse siis sealt nende elanike käest ka midagi? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! No kõigepealt ma väga palun. Kui teisi see teema ei huvita, äkki te natukene olete vaiksemalt! Ma peaaegu, et ei kuule küsijat. Aitäh!
Need inimesed, kes on ennast arvele võtnud või õieti, keda Tallinna linn on siis ootele pannud, elavad kas oma sugulaste juures või oma senises eluasemes. Et eks neid lahendusi ole ju erinevaid.
Et jälle, kui ma toon head Helsingi näidet ... mulle väga meeldib ju tuua näiteid, seal kus on olukord parem, millest me võiksime eeskuju võtta. Siis ma usun, et proua Martinson mäletab, kui me käisime Helsingis külas, saime teada, et sisult Helsingis on niimoodi, et pea iga inimene, kes on 18 aastat, aga elab oma vanematega koos, loetakse vaata et kodutuks. Et tal on siis õigus taotleda linnalt korterit. Et eks see vajadus ole meil oluliselt suurem siin Eesti riigis, mitte aint Tallinnas.
Aga nüüd panustamine. Me oleme püüdnud munitsipaal- ... nüüd on jälle oluline vaadata munitsipaal- ja sotsiaalkorter erinevalt. Et munitsipaalkorterite puhul, nüüd kui ma toon selle kõige viimase Õpetajate Kodu, siis seal on natukene üle 5-eurone üür. Ehk me peame püüame kulupõhiliselt panna seda üüri tänapäeval. Ehk et ehituskulu on n-ö linna kanda, aga nüüd see, mis halduskulu on, oleme püüdnud munitsipaalmajas, nüüd viimases majas, n-ö nulliga hakkama saada enam-vähem. Aga vanades majades loomulikult ei ole võimalik nulliga hakkama saada, sellepärast et need majad on vanad ja meie üks eesmärk ongi vanad majad ka korda teha. Ja seda me ju kogu aeg teemegi siin. Akadeemia 48 näiteks. Ehk kokkuvõtvalt. Küsimusele, kas linn doteerib? Siis jah, vastus on, et linn doteerib.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Kallas, teine küsimus palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Ma ei soovi küsida.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kena, siis mulle tundub, et volinike küsimisesoov ettekandjale on ammendunud ja palun kaasettekandeks Leonid Mihhailovi!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Linnavarakomisjon arutas antud eelnõud ja ühehäälselt, 10 poolthäälega, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Sõnavõtusoove ei ole. Me saame liikuda lõpphääletuse juurde.
Head volikogu liikmed, panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Sõpruse pst 5 munitsipaaleluruumide sotsiaalkorteriteks tunnistamine". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
55 poolthäälega, vastu ei olnud keegi ja erapooletuks ei jäänud ka keegi, on otsus vastu võetud.
Me oleme töötanud pisut üle pooleteise tunni. Ma küsin teie käest, kas me menetleme ära ka kaks viimast punkti või soovite vaheaega? .... Teeme siis need kaks ära, kui te vähegi jaksate. Aitäh!
17:44 Päevakorra punkti alustamine - 8. OE94 Juhkentali tn 40a-19 korteriomandi müük 8. OE94 Juhkentali tn 40a-19 korteriomandi müük
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
8. päevakorrapunkt "Juhkentali 40a-19 korteriomandi müük". Palun ettekandeks abilinnapea Eha Võrk!
Ettekanne - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh, volikogu esimees! Lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on siis enampakkumisega müügiga ja alghinnaks on 40 100 eurot ja tegemist on siis 1-toalise korteriga, üldpind 24,2 m². Ma palun eelnõud toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas teil on abilinnapeale küsimusi? Küsimusi ei näe. Aitäh! Palun kaasettekandeks Leonid Mihhailov!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Rahanduskomisjon menetles antud eelnõu ja hääletustulemusega 14 poolt, vastu ei oldud, 1 erapooletu, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ka seda soovi ei ole ning me saame liikuda lõpphääletuse juurde. Head linnavolikogu liikmed! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Juhkentali tn 40a-19 korteriomandi müük". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Otsuse eelnõu poolt oli 50 linnavolikogu liiget, vastu ei olnud keegi ja ka erapooletuks ei jäänud keegi. Otsus on vastu võetud!
17:46 Päevakorra punkti alustamine - 9. ME7 Tallinna ühistranspordis sõiduõiguse tõendamise kord 9. ME7 Tallinna ühistranspordis sõiduõiguse tõendamise kord
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja me oleme jõudnud oma päevakorra viimase punkti juurde, milleks on "Tallinna ühistranspordis sõiduõiguse tõendamise kord". Ning sõna ettekandeks saab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske! Palun!
Ettekanne - Jaak Juske Jaak Juske
Austet volikogu esimees, head kolleegid! Sotsidel on üks väga hea eelnõu teile ette panna. Ja me oleme absoluutselt kindlad, et lisaks sotsiaaldemokraatidele vähemalt kõik keskerakondlased, kui mitte kogu volikogu seda eelnõu ka väga palavalt toetab.
2005. aastal - ma räägiks natuke ajaloost - tegid sotsid ettepaneku, et võiks Tallinnas minna üle tasuta, sõitjate jaoks siis tasuta ühistranspordile. Keskerakond aitas hiljem selle idee ellu viia. Nüüd viimastel aastatel on Keskerakond seisnud selle eest, et kogu Eesti rahvas võiks saada ühistranspordis tasuta sõita. Nüüd tulevad sotsid appi keskerakondlastele ja on esitanud väga hea eelnõu, mille siis sisu on lühidalt see, et Tallinnas minna siis nii pea, kui võimalik üle täieliselt tasuta ühistranspordile. Ehk kõik ühistranspordi kasutajad, - ka need, kes peavad täna pileti ostma ehk siis linna külalised, teistest Eesti piirkondadest pärit inimesed - ei peaks enam piletit ostma, vaid saaksid siis seda tasuta kasutada.
Kahtlemata oluline on volinike jaoks kulupool. See tähendaks lisadotatsiooni umbes meie arvutuste järgi 4 miljonit eurot. Aga tuleb arvestada, et kui kõik saavad sõita ilma rahata, pole vaja pidada enam üleval kallist piletisüsteemi ehk umbes 2 miljonit eurot me hoiaksime raha kokku. Nii et lisainvesteeringu, või -dotatsiooni vajadus täpsemini, on umbes 2 miljonit eurot.
Ja oluline on ka ju see, et see eelnõu juba olnud päris mitu kuud menetluses. Vahepeal on saanud meie eelmisest tublist linnapeast Taavi Aasast majandus- ja kommunikatsiooniminister ja ma olen absoluutselt kindel, et ka uus minister aitab ka siis riigipoolse vajaliku dotatsiooni linnale eraldada.
Nii et ma palun seda eelnõud kõigil palavalt toetada! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
See eelnõu tekitab ka küsimusi, esimesena Mart Luiges. Palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh, lugupeetud ettekandja! Ma saan õigesti aru, et sotsid tahaks 4 miljonit Tallinna maksumaksjate raha ...
Ettekanne jätkub - Jaak Juske Jaak Juske
Kaks, kaks!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
... kinkida siis nagu n-ö üle riigi. Et kas Teil on ka konkreetne nägemus, kust see auk kaetakse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Jaak Juske Jaak Juske
Ega ja ... Väga hea küsimus! Nagu ma ütlesin, eks ole, on lisadotatsioon mitte 4, vaid 2 miljonit umbes. Ja oluline on ka see ju, et inimesed, kes tulevad siia väljaspoolt Tallinna, on meie linna külalised, kes jätavad ju siia maha ka raha. Et kui neil on ka siin võimalik siis n-ö kergem liikuda, tulevad nad siia veel suurema rõõmuga ja toovad siia, jätavad maha siia siis erinevaid teenuseid tarbides palju suurema summa. Nii et õhtu lõpus võib linn hoopis jääda plussi. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Härra esimees! Hea ettekandja! Et kas Te ... Te näete kuidagi asju roosade prillide läbi, et nihukesed ilusad, puhtad inimesed tulevad, sõidavad tasuta bussis ja kõik. Aga meil on teistsugust kontingenti ka ja võib-olla talveks valgub siia kogu Eesti asotsiaalne kontingent. Et kuidas sihukse asjale siis ... Aitäh!
Ettekanne jätkub - Jaak Juske Jaak Juske
Mul on olemas väga korralikud päikeseprillid, jätsin laua peale - need ei ole roosad. Et sotsid näevad väga õigetes värvides Eestit ja ma olen veendunud, et nagu ka täna, siis ühistranspordi heakorra eest seisab näiteks meil noh munitsipaalpolitsei ja eks see ülesanne jääb tal ka tulevikus. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa, hea ettekandja! Et ma jagan Teile ühe mõtte ja siis küsin küsimuse. Et mõte on tegelikult see, et Te võite alati vastata, kui Mart Luik küsib, kust raha tuleb. Tsiteerides Juhan Partsi telereklaamist, kes ütles, et "raha ei ole kuskilt vaja võtta - see on eelarves olemas".
Aga küsimus, et kas Te olete mõelnud, et tasutud ühistranspordi asemel, sest minu meelest tasuta asja ei ole, võiks mõelda ühistranspordi paremale kvaliteedile ja erinevatele liikumisviisidele, mis puudutavad ka rattateid jne. Et see võib-olla oleks isegi inimestele olulisem? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Jaak Juske Jaak Juske
Jaa. Ma tänan kõigepealt väga hea n-ö nõuande eest. Aga mis puudutab nagu laiemalt meie nägemust antud teemasse või siis ka tallinlaste liikumisvõimalustesse, siis ma ühelt poolt tunnustan linnavalitsust selles osas, et tõesti linnavalitsus on ühistransporti eelisarendanud ja see, ma arvan, suund või poliitika, on väga õige ja selle üks pool on ka see, et tõepoolest siis sõitja jaoks on eks see sõit ilma rahata. Loomulikult, me maksumaksjana maksame selle lõpuks kinni, aga koos ühistranspordi eelisarendamisega tuleb otse loomulikult ka arendada teisi liikumisviise. Jah, absoluutselt nõus Teiega.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Helle-Moonika Helme, palun!
Küsimus - Helle-Moonika Helme Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh, lugupeetud volikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Teatavasti on tasuta ühistransport üks meede Tallinna linnas, ka noh üks motivatsioon kodanikuks, Tallinna linnakodanikuks olemisel. Et kui nüüd see laiendada tervele Eestile, siis inimesed võib-olla et kolivad linnast minema. Ja teatavasti linnakodanikuks olemine toob ka linnale mingeid tulusid. Et kas Te olete arvutanud ka, et kui nüüd selline asi juhtub, et inimesed kolivad linnast minema, et kui suur eelarveauk siis sellega võiks tekkida ja kustkohast siis seda nagu kaetakse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Jaak Juske Jaak Juske
Jah, ma tänan väga hea küsimuse eest! Ma arvan, et Tallinnal kui pealinnal on veel terve rida teisi voorusi peale tasuta ühistranspordi, millepärast inimesed siia elama ja tööle või lihtsalt aega veetma tulevad. Nii et ma arvan, et seda muret ei tohiks olla, et nüüd Tallinn hakkab massiliselt maksumaksjaid kasutama. Sest Tallinna elanike arv on stabiilselt tõusnud. Eks see muidugi on kurb, kui kuskilt mujalt jääb inimesi vähemaks. Jah, aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea ettekandja! Et me siin kolleegidega arutasime. Et kas siis Teie plaani järgi oleks see vanalinnas sõitev, see Väike-Toomas oleks ka tasuta?
Ettekanne jätkub - Jaak Juske Jaak Juske
Väike Toomas?
Küsimus jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
See väike rong on seal, sõidab. Te olete kindlasti näinud.
Ettekanne jätkub - Jaak Juske Jaak Juske
Aa, rong jah?! Et see on kahtlemata eraettevõtlus. Et me räägime ikkagi praegu linna poolt pakutavat ühistransporti. Aga kui see eraettevõtja n-ö konkreetse taotluse linnale teeb ja kui volikogu seda antud eelnõu toetab, eks siis linn seda taotlust menetleb. Aga kindlasti eelkõige puudutab see siis linna poolt pakutavat ühistransporti, see eelnõu. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud ettekandja! Kristen Michali Väikese-Toomase küsimus tuletas mulle meelde, et sotsid tahtsid vist köisraudtee panna käima Tallinnas Toompealt kuhugi sinna Põhja-Tallinnasse, eks. Et kas see ei oleks nagu, Teie kontseptsioonis oleks nagu ühistransport?
Ettekanne jätkub - Jaak Juske Jaak Juske
Väga hea küsimus jällegi! Et ma arvan, et erinevaid atraktsioone võiks linnas kahtlemata rohkem olla. Kas see on köisraudtee või mingisugune muu raudtee vorm, eks selle üle võib arutleda. Juba alates Keskajast on teada, kuidas köietantsijad Oleviste tornist üle linnamüüri kõndisid, jah. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kui need head küsimused ettekandjale on lõppenud, siis tänan teda ja palun siia kaasettekandeks komisjoni poolt Helle Kalda.
Kaasettekanne - Helle Kalda Helle Kalda
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas nimetatud eelnõud 1. aprillil ja arutuse käigus tekkisid umbes samad küsimused, aga kui arvamuste juurde jõuti, siis seda eelnõud ei saanud lugeda väga heaks eelnõuks. Ja mis põhjustel.
Igal eelnõul, mis toob linnale kohustust, peaks olema majanduslik analüüs. Eelnõul puudub täielikult majanduslik analüüs, kui palju see läheb maksma. Täna me kuulsime küll eelnõu autorilt, et tulud on 4 miljonit, tegelikult tulud on alla 4 miljoni 3,5 miljonit, aga kulude osas ta ütles, et see on 2 miljonit. Esiteks 2 miljonit ei ole ja puuduv analüüs, millega väidab eelnõu autor, et see eelnõu, väidetavalt linnatranspordi 2 miljonit. See ei vasta kahjuks mitte mingitele andmetele ja ka kui eelnõu autor oleks seda, suudaks tõestada või oleks eelnõusse toonud, saaks me sellel teemal väidelda.
Täna, kui me arutasime ühistransporti, ma vaatasin huvi pärast lihtsalt eelnevalt, et kui palju siis ühistransport täna kulusid on, siis peab ütlema, et on küll munitsipaalpolitsei, kes kontrollib, aga see süsteem, mis täna piletil on, see tegelikult on toodud hoopis muul põhimõttel. See on sellest toodud suuremalt jaolt, et arutada, kus bussid liiguvad, kui palju on tihedus, selleks et optimeerida bussitransporti või trollide liikumist või ühistransporti. Nii et selles.
Järgmine, mis võib öelda, et me oleme põhimõtte võtnud - ja mulle väga meeldib, et ka opositsioon on sellega nagu alati leidnud -, et me jälgiksime eelarvestrateegiat, mida me võtame Tallinna volikogus vastu. Meie ise võtame selle vastu! Ja me peaksime omaenda eelnõusid, mis me vastu võtame, ka selle eelnõu piires olema. Täna linna eelarve strateegias puudub täielikult vahendeid selleks osaks, et seda teha. Samuti ei ole ka täna, käesoleva aasta eelarves olemas sellised vahendid, et katta 3,5 miljonit. Ma olen nõus Kristen Michaliga, et meil on väga palju muid asju, kuhu kohta tegelikult neid rahasid peaks olema.
Kui me võtame seletuskirja, mida toob välja eelnõu autor, siis ta toob väga populistlikult küll, et üks inimene ütleb ja teine inimene ütleb. Aga väga selgelt on riigi eelarves, või riigi eelnõudes välja toodud seletus, et iga kohalik omavalitsus otsustab ise. Me ei saa teistel otsustada. Me peaks hakkama siis küsima nendelt raha, kas nad on oma inimeste eest nõus maksma. Sest ega meie ei saa öelda, et Tallinna linna elanikud peaks maksma kinni Tartu näiteks elanike transpordi siin. Kuigi Tartu näiteks Tallinnas elanikke sõidutab raha eest. Et ma arvan, et see ei ole õige lähenemine. Et kui jõutakse riigi tasandil, selleks et ühtne tuleb kogu süsteem ja riik maksab kinni selle ja tulu saab ka, siis .... võiks sellel teemal arutada. Aga täna oli küll komisjon seisukohal, et Tallinna maksumaksja ei peaks maksma kinni 3,5 miljonit. Seega tulemusena hääletus oligi, et eelnõud ei toetanud 9 ja 1 inimene jäi erapooletuks.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Kas kaasettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Sa seda soovi ei ole. Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna? Jaa, palun!
Sõnavõtt - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh! Et kui proua Kalda ütles, et me ei saa seda eelnõud toetada sel põhjusel, et kuna vastavad summad pole ette nähtud eelarvestrateegias, siis tuletan austatud keskerakondlastele meelde, et tasuta ühistranspordile siin mõne aasta eest mindi üle olukorras, kus selleks eelarvestrateegias polnud mitte ühtegi senti ette nähtud. Ja siis oli tegemist võrreldes tänase eelnõuga kordades-kordades suurema summaga. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Tallinna ühistranspordis sõiduõiguse tõendamise kord". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Eelnõu poolt oli 6 linnavolikogu liiget, vastu 50, erapooletuid ei olnud, eelnõu ei leidnud toetust.
Austatud volinikud, tänane päevakord on ammendunud. Annan teada, et järgmine linnavolikogu korraline istung toimub 30. mail. Tänan teid kõiki teie töö eest ja palun teid Tallinna päeva tähistamiseks II korrusele klaasile limonaadile! Aitäh!
18:00 Istungi lõpp