Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 19.09.2019  
Istungi number: 15  
Istungi aeg: 16:00 - 17:58  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-19.09.2019.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
16:00 Istungi algus
Juhataja saabus - Tiit Terik Tiit Terik
Tere! Ilusat neljapäeva! Lugupeetud linnavolikogu, alustame 19. septembri istungiga.
Kõigepealt annan teada, et linna valimiskomisjon on 18. septembril käesoleval aastal teinud otsuse number 24, millega pikendati Mihhail Korbi volituste peatamist linnavolikogu liikmena kuni 21. detsembrini käesoleval aastal ning linnavolikogus jätkab Natalia Malleus.
Nüüd palun aga registreeruda nendel volikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda kuni 5-minutilise kõnega peale päevakorra ammendumist ja selleks palun vajutage oma puldil klahvile "Kõne". Nii! Kõned on registreeritud ja Anto Liivat saab esineda nii esimesena kui viimasena.
Asume nüüd tänase päevakorra juurde. Päevakorraprojektis on meil kuus punkti. Kas kellelgi on päevakorra osas ettepanekuid? Oma soovist saate märku anda vajutades klahvile "Sõna". Tundub, et päevakorra muutmise või täiendamise osas soove ei ole. Lugupeetud linnavolikogu! Panen hääletusele 19. septembri ...
Tallinna Linnavolikogu liige - Ants Leemets Ants Leemets
....
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Jaa, palun!
Sõnavõtt - Ants Leemets Ants Leemets
Mul on küsimus. .... Et probleem on selles, et abilinnapea Betšina või mis ta nimi oli, ma pole teda ammu näinud siin. Et, kümme korda on jätnud vastamata arupärimisele. Ükskord, kui mina olin haige ... rohkem ikka. Kaua see venib? Et millal abilinnapea ilmub aru andma?
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Härra Leemets! Mul on hea meel Teid näha! Me võtsime ühel korral tõesti päevakorra projektist välja Teie palvel Teie arupärimisele vastamise. Oleme küsinud ka eestseisusest Teie fraktsiooni nõunikelt, millal härra Leemets tuleb, millal me saame selle uuesti päevakorda panna. Ja Teie arupärimisele kindlasti me palume abilinnapea siia vastama. Et kui me saame selle ...
Tallinna Linnavolikogu liige - Ants Leemets Ants Leemets
.... ühe korra, temal kümme korda.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Väga hea. Juhin tema tähelepanu sellele. Aga kindlasti Teie arupärimine vastamata ei jää. Kindlasti see vastamata ei jää.
Aga nüüd, kui protseduurilisi küsimusi ja märkusi ei ole, saame asuda tänase päevakorra hääletamise juurde.
Panen teie ette tänase päevakorra projekti. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
61 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, päevakord on kinnitatud!
Nüüd sõnavõtuks registreerinud Ants Liivat. Kas Teie sõnavõtt sisaldab endas umbusaldusavaldust? Pean küsima protseduuri järgi.
Tallinna Linnavolikogu liige - Anto Liivat Anto Liivat
Ei-ei, lõpus, lõpus!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Väga kena! Samuti oleme jõudnud selle kohani, kus enne päevakorra juurde asumist on kõikidel fraktsiooni esindajatel ja linnavalitsuse esindajatel õigus esineda kuni 2-minutilise sõnavõtuga. Ja fraktsioonidel see soov on ka olemas. Esimesena palun Ülle Rajasalu!
Kõne - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Austatud volikogu esimees, austatud saadikud! Täna ma esinen enda ja Pirita Linnaosakogu nimel. Ja mul on ka üle anda siin üks eelnõu, Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu. Ja sellele järgneb ka arupärimine, mida ma ... arupärimise ma edastan siis päeva jooksul.
Et küsimus on selles, et Pirita Linnaosakogu arutas sellist küsimust. Et me kõik teame, et Tallinna koduomanike maamaksust vabastamine on 1500 m² ulatuses. See kehtestati siis seadusega 2013. aastal. Kuid seadus tegelikult näeb ette ka seda, et täiendavalt on võimalik maamaksust vabastada ka meie eakaid pensionäre, keda me kõik ju väga armastame. Siinsamas tekkis olukord, kus eriti praegu, kus on miljööväärtuslikud alad kehtestatud Tallinna linnas, Pirital ja eriti veel Nõmmel, on peaaegu pool Nõmmet on miljööväärtuslik ala, kus on väga suured krundid. Mis on siis juhtunud? Et meie pensionärid, kes olid eelmisest, enne 2013. aastat vabastatud maamaksust täielikult, aga tekkis neil maamaksukohustus. Ja kui sul on näiteks Nõmmel krunt 3000 m², siis nad peavad maksma nüüd 1500 eest.
Ma tean inimesi, kes on minu poole hästi palju pöördunud ja just rääkinud sellest, et nad maksavad oma maamaksu ära ja juba hakkavad aasta alguses uut maamaksu korjama. Pensionäril on tegelikult see üle jõu käiv. Nad ei saa seda tükeldada ega jagada ja just sellepärast, et on miljööväärtuslik ala. Ja mul oli valus kuulata, kui tihti veel linnaametnikud ütlevad, et "aga müü maha". .... See on minu kodu. Aga ma annan ... OK, aga ma loen ühe lause veel ette. Et selle otsuse eelnõuga me teeme ... Tallinna Linnavolikogu otsusega tehakse Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks vabastada täiendavast maamaksust Tallinnas alaliselt elavad riiklikku pensionikindlustuse seaduse alusel vanaduspensioni saajad nende kasutuses oleva elamu eest, elamumaa eest kuni 0,15 ha ulatuses. Tallinna Linnavalitsusel töötada välja maamaksuvabastuse vajaduspõhised kriteeriumid ja seletuskiri on põhimõtteliselt see, mida ma siis siin rääkisin.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Kõne - Mart Luik Mart Luik
Austatud linnavolikogu esimees, head kolleegid! Nagu me teame, eelmisel aastal tellis Tallinna Linnavalitsus korruptsiooniauditi või korruptsioonivastase võitluse strateegia. Ja me jätkuvalt ootame selle sisukat arutelu Tallinna volikogus.
Aga ma tooks sealt ühe soovituse välja. Ma teame, et see dokument on juba avalik. Ja seal üks kindel soovitus oli see, et Tallinna Linnavalitsuse liikmed ja Tallinna Linnavolikogu liikmed ei peaks saama täiendavat tasu linna ettevõtete ja asutuste nõukogu liikmeks oleku eest. Põhimõtteliselt selle mõttega oli päri, ma saan aru, ka linnavõim. Nad olid juba peaaegu et ettepaneku, eelnõu volikogule esitanud ja siis võtsid selle ka maha. Ja nende nägemuses oli siis ettepaneku sisu see, et jah, nõukogu liikmeks oleku eest tasu ei peaks saama, aga selle arvel peaks siis tõstma palka. Meie selle teise osaga sellestsamast lausest tingimuslikult nõus ei ole.
Ja Isamaa fraktsiooni poolt tahan siis esitada määruse, kus pakutud lahendus on väga lihtne ja konkreetne ja kõlab nõnda. Et soovime siis muuta töötasu määrasid ja § 3 lõige 2 kõlaks nii: "Tallinna linna äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmeks määratud linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning linnavalitsuse liikmele nõukogu liikme tasu ei maksta". Määrus võiks jõustuda 1. novembril, kui me hakkame seda arutama. Palun teil kõigil seda toetada! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Annela Ojaste, palun!
Kõne - Annela Ojaste Annela Ojaste
Tere, head linnavolinikud! Austatud esimees! Mina tahan juhtida teie tähelepanu sellele, et meil on täna päevakorras üks väga oluline punkt, see on 5. punkt. Ja selle punkti sisu on see, et Tallinna linn - üks rikkamaid omavalitsusi, eelarve pea 800 miljonit - ei ole siiamaani suutnud prioriteediks seada väikeseid lapsi. Sest nagu me teame, Tallinna linnas linn küsib lastevanematelt tasu, kohatasu lasteaias osalemise eest, seades sellega Tallinna linna lapsed väga ebavõrdsesse olukorda.
Ja mul on teile palve. Et kuigi täna on tõesti selline kaunis sügisilm, saaks minna oma isikliku lapse või lapselapsega parki jalutama, et mõtleme ikkagi volikogu liikmele kohaselt ja püüame olla ka selle 5. punkti ajal veel siin saalis, eriti opositsiooni liikmed, ja toetada seda eelnõu, et Tallinna linn kaotaks lasteaias kohatasu. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Nüüd on kõik need, kes on sõna soovinud saada, seda ka saanud.
Meil on istungitevahelisel ajal olnud ka kolm sünnipäeva pidavat volikogu liiget ja ma näen nendest vähemalt ühte ka saalis. Mul on hea meel teie ja minu enda poolt, kõigi poolt tervitada ja palju õnne soovida Eerik-Niiles Kross, Kadri Kõusaar ja Marek Jürgenson! Ja Marek ka. Palju, palju õnne!
16:13 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE139 Haabersti Sotsiaalkeskuse nime muutmine 1. OE139 Haabersti Sotsiaalkeskuse nime muutmine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Nüüd saame asuda päevakorra arutamise juurde! Ja 1. päevakorrapunkt on "Haabersti Sotsiaalkeskuse nime muutmine". Ja sõna ettekandeks saab Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi. Palun!
Ettekanne - Andre Hanimägi Andre Hanimägi
Aitäh! Lugupeetud linnavolikogu esimees, head linnavolikogu liikmed! Esitlen teile eelnõud, mille järgi sooviksime Haabersti Sotsiaalkeskuse nime muuta Haabersti Päevakeskuseks. Ja põhjusena toon välja, et ühelt poolt on see sarnaste asutuste nimede ühtlustamine. Nimelt on varasematel aastatel nii Mustamäel, Kristiines kui ka Nõmmel mindud nime Päevakeskuse suunas. Ja teiseks rõhutan, et kuigi sotsiaalteenused kindlasti Haabersti Sotsiaalkeskusesse jäävad, on siiski viimastel aastatel n-ö see huviteravik liikunud sotsiaalteenuste valdkonnalt huvitegevusele ja üleüldise sotsialiseerumise vajadusele.
Ja kui me mõtleme ka sellele, et praegu on 35 huviringi Haabersti Sotsiaalkeskuses, siis meie hinnangul nimi Päevakeskus võtab tänase Sotsiaalkeskuse tegevused ja võimalused rohkem kokku. See on lühidalt kõik. Aitäh teile!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas teil on linnaosavanemale ka küsimusi? Jaa, siiski on. Raimond Kaljulaid, palun!
Küsimus - Raimond Kaljulaid Raimond Kaljulaid
Jaa, ma tänan! Ma olin mures, et sedavõrd olulise põhimõttelise küsimuse arutelul ei saagi Andre vastata täpsustavatele küsimustele.
Mu küsimus on see. Et minu teada olevalt Haabersti Päevakeskuses on ka õhtusi tegevusi ja õhtusi üritusi. Et kas see nimi ei ole eksitav, kui ta on ainult päevakeskus?
Ettekanne jätkub - Andre Hanimägi Andre Hanimägi
Aitäh, lugupeetud linnavolikogu liige! Suur aitäh selle küsimuse eest! Tegelikult on siiski enamus huvitegevusest ja üritustest päevasel ajal. Et Päevakeskus on väga sobilik nimi. Aitäh Teile!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jaa, aitäh! Et Pirital on kolm vaba aja keskust: Pirita, Mähe ja Kose. Aga meil on ka Pirita Sotsiaalkeskus, mis on mõeldud just eriti eakatele. Et mina seda nime küll ei häbeneks. Et kuigi Te räägite, et Teil on palju ringe, ei ole meil mitte vähem. On keeleõpe ja kõik see. Võib-olla igal pool see ei olegi. Et tegelikult see näitaks ikka seda ära, kellele see suunatud on. Et miks Te siis ... Kusjuures ma tahtsin küsida ka ...
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Küsimus palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
... selle õhtuse asja kohta, aga jõuti ette.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Jaa.
Ettekanne jätkub - Andre Hanimägi Andre Hanimägi
Jaa. Aitäh Teile! Küsimus ei ole, ma arvan, tegelikult selle nime häbenemises. Et nimi ei riku kindlasti asutust ja Haabersti Sotsiaalkeskus on väga tubli asutus. Siiski, nagu Te ütlesite, et see näitab just kui, kellele see on suunatud. Ma arvan, et see ongi eksitav. Et tegelikult Haabersti päevakeskuse teenused - 35 huviringi, sh näiteks lauamängud või mehed 65+ ja paljud paljud teised - on avatud kõikidele Haabersti linnaosa elanikele ja ma siiski arvan, et see sõna "Päevakeskus" võtab paremini praegu kokku nende külastajate ühisnimetuse. Ehk siis, et ligikaudu 3000 üksikkülastust on päevas Haabersti Sotsiaalkeskuses, 500 inimest on erinevates ringides. Nii et ma arvan, et siiski see Päevakeskuse nimi võtab hetkel pakutavad teenused ja võimalused paremini kokku. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Aitäh! Hea ettekandja! Esiteks. Natukene naeruväärne on üldse, et me volikogus peame sellise asja - nime muutmist - arutama, et see võiks ja peaks olema kindlasti linnavalitsuse nende asi. Aga kui see teema siin juba päevakorras on, siis küsimus selline, et kas nimevahetus on nüüd nagu siis üleüldine ja linnas siis kõik need sotsiaalkeskused muudetakse selle nimega või tegemist on sellega, et Haaberstis on ta ühe nimega, kuskil teises linnaosas teise nimega. Ja kui teine variant, kas see siis nagu segadust ei tekita rohkem? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andre Hanimägi Andre Hanimägi
Aitäh! Nagu enne välja tõin, siis tõepoolest varasemalt on linnaosad mõningad läinud ka päevakeskuse teed. Näiteks Mustamäe Päevakeskus aastast 2015, Kristiines tegevuskeskuse struktuuriüksus 2016, Kristiine Päevakeskus. Ehk siis Haabersti tegelikult hetkel läheb n-ö seda rada, mida on varasemalt juba ettetallatud. Aga nii nagu eelmine küsija välja tõi, siis tõepoolest linnaosas on ka teisi nimetusi, mis tähendab, et hetkel ei ole tegemist n-ö linna kõikide asutuste ümbernimetamise, vaid ainult Haaberstiga.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Taavi Rõivas, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! No siin kolleegid viskavad millegipärast hirmsasti nalja sel teemal. Aga me siin just arutasime Reformierakonna fraktsiooni esimehega ja me küll leiame, et pigem tuleks neid inimesi ja tegevusi väga tunnustada, kes seal õiget asja ajavad. Ja see on kaugel sellest, et kõik need tegevused seal oleksid sotsiaalse iseloomuga. Ja ma olen ka kaugel sellest, et arvata, et kõik tegevused, mis on seotud vanemate inimestega kui 65, automaatselt on sotsiaalsed tegevused. Vastupidi. Haabersti Sotsiaalkeskus siis tänase nimega tegeleb väga palju just sellega, et inimesed saaksid iseendaga hakkama ja nendel oleks põnev seal koos käia. Nii et mina arvan, et see on igati hea mõte ja toetan. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andre Hanimägi Andre Hanimägi
Suur aitäh Teile!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud ettekandja! Et mul on nagu kaks küsimust ühes. Et kas linnaosakogu on seda asja arutanud? Punkt 1. Ja punkt 2 on see, et kas peale nimevahetuse toob see kaasa veel midagi. Ja kui ta midagi muud kaasa ei too, siis pole mõtet pikalt arutada.
Ettekanne jätkub - Andre Hanimägi Andre Hanimägi
Aitäh, küsija! Eelnõu on läbi käinud küll linnavolikogu sotsiaalkomisjonist, aga minule teadaolevalt mitte linna halduskogust. Küll aga tõepoolest toob see kaasa ainult nimevahetuse ja mõningad siis kulud, mis on seotud nimevahetusega, mille katab Sotsiaalkeskus. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Kipun olema siin kolleegiga volikogust sama meelt, et sellist ainuüksi nimevahetust me ei peaks siin volikogus võib-olla arutama. Et äkki võtame siis ette nagu muudatuse, et selliseid lihtsaid samme ei peaks volikogu päevakavva tulevikus arvama.
Aga kui me juba seda arutame, siis ma küsin nõnda. Et kas selles päevakeskuses, sotsiaalkeskuses, kas seal mahuvad n-ö kõik soovijad ära? Või on reaalselt ka mingid järjekorrad, et nende teenuste osas just, et kui palju on tegelikult ... Sa põgusalt kirjeldasid, palju neid on, palju neid n-ö visiite ja sündmusi on, aga kas piisavalt leitakse ka n-ö kõikidele teenustele katet? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andre Hanimägi Andre Hanimägi
Aitäh! Hea küsija! Tõepoolest me peaksime siinkohal tõmbama väikese joone. Üks on n-ö tõepoolest need klassikalised sotsiaalteenused nagu koduhooldus, kus on ligikaudu 100 klienti keskmiselt. Samas on ka teised sotsiaalteenused, mida jätkuvalt sotsiaalkeskus ka päevakeskuse nime all pakuks, kuid mille n-ö soovijate hulk on tegelikult aasta-aastalt vähenenud. No näiteks pesu pesemise teenus, eks ole. See aasta-aastalt teenuse hulk väheneb.
Küll aga, kui me vaatame teist osa, ehk siis neid huviringe ja erinevaid üritusi, kontserte jne, siis nende külastatavus päeval kasvab. Aga praegu sotsiaalkeskus saab kõigi külastajatega väga kenasti hakkama ja kutsun kõiki sotsiaalkeskust külastama. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ants Leemets, teine küsimus. Palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Lugupeetud ettekandja! Linnaosakogu liikmena ei saa ma aru. Linnaosakogu koguneb harva, päevakorras pole mitte midagi arutada. See oleks just seal nihuke hea lõbus küsimus ja visata nalja ja arutada asja sisuliselt, aga Te isegi täiesti eirate seda. Kas linnaosavanem on nüüd siis täiesti arvamusel ... muuseas istub ka linnaosakogu esimees. Et miks ikkagi arvatakse, et sinna ei ole vaja mingeid küsimusi suunata? Et te töötate ainult otse ja linnaosakogu teisse nagu ei puutu. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andre Hanimägi Andre Hanimägi
Aitäh küsimuse eest! Kindlasti linnaosakogu puutub linnaosa valitsusse ja linnaosavanema töösse. Ma arvan, et kindlasti sel juhul ainult selle ühe eelnõu tõttu linnaosakogu kokkukutsumine oleks võib-olla liiast. Aga ma ei oska hetkel öelda, kas see koostöö oleks pidanud olema selle antud eelnõu puhul suurem. Ma usun, et kui see eelnõu sotsiaalkomisjonis, kuhu kuuluvad erinevate erakondade ja volikogu liikmed, käis läbi ja sai toetuse, siis ma loodan, et see saab toetuse ka siin linnavolikogu saalis. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh teemat avamast! Minu küsimus on see. Et oskate palun avada seda nimevahetusega kaasnevat kulupoolt ehk siis palju kulusid sellega kaasneb ja milleks täpselt need kuluread lähevad? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andre Hanimägi Andre Hanimägi
Aitäh! Kulud katab Haabersti Sotsiaalkeskus oma eelarvelistest vahenditest. Ja esialgu tundub, et see kulu jääb alla 1000 euro, tõenäoliselt 800–900 eurot, mis kulub siltide vahetusele.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea ettekandja! Et ma saan ainult korrata seda, mida ütles Taavi Rõivas, et me kindlasti tunnustame inimesi, kes Haaberstis iga päev seal vaeva näevad ja kes seal keskuses käivad. See on suurepärane koht, nagu igal pool mujal linnas.
Aga minu küsimus ongi nüüd sellest, mis Te viimasena vastasite, et need kulud on umbes 1000 eurot. Et kas Te igaks juhuks vaataksite üle, et seal ükski ettevõtmine sellepärast ettevõtmata ei jääks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andre Hanimägi Andre Hanimägi
Aitäh! Olen küsinud sotsiaalkeskuse juhatajalt, kas nimevahetus võib tekitada eelarvelisi probleeme, on kinnitatud, et kindlasti mitte ja klientidele see mingit negatiivset mõju ei avalda. Aga aitäh muret tundmast! Ja aitäh ka kiituse eest!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Siim Tuisk, palun!
Küsimus - Siim Tuisk Siim Tuisk
Mitte et linnavolikogu liikmete töötasu või hüvitis oleks seotud nende panustamisega volikogu saalis. Aga arvestades, et me varsti arutame seda siin juba pool tundi, siis kollektiivselt selle tasu kokku arvestamine on varsti suurem juba kui see 1000 euri, mis selle nime muutmise peale läheks. Et võib-olla liiguks edasi.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Hoolimata sellest, et tegu on põhimääruse muutmisega, mida tõesti peab volikogu arutama, ei ole midagi. Kui linnavolinikel on küsimusi, siis linnaosavanem vastab.
Aitäh ettekandjale! Need küsimused on vastatud. Küll aga on kaasettekandeks sõna Elmar-Johannes Truul. Palun!
Ettekanne jätkub - Andre Hanimägi Andre Hanimägi
Aitäh!
Kaasettekanne - Elmar-Johannes Truu Elmar-Johannes Truu
Austatud volikogu esimees ja head kolleegid! Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon arutas antud päevakorrapunkti siinsamas saalis 11. septembril. Meile esinesid nagu siingi täna Andre Hanimägi ehk Haabersti linnaosa vanem ja ka Ruth Ojatalu, kes on Haabersti Sotsiaalkeskuse juhataja. Sotsiaalkomisjoni liikmed esitasid hulgaliselt küsimusi ja me saime väga põhjalikud vastused ja saime veenduda selles, et see nimemuutus on täitsa asjakohane. Sest sotsiaalkeskus on head tööd teinud, nagu siin mainivad ka endised Haabersti linnaosavanemad ja teavad. Minagi olen seda keskust külastanud.
Ja siin oli küsimus mitmel korral, et kas seda peaks volikogu arutama. Aga jah, nii nagu mainis ka volikogu esimees, siiski täna ta on siin vastavalt kohaliku omavalitsuse määrusele. Tallinna põhimääruse järgi peame linnavolikogus seda nimemuutust arutama. Ja neid nimemuutusi on ... ma olen väga palju siin Eestimaal käinud ka teistes linnades ja suurelt jaolt on nad tõesti päevakeskused, kus päevakeskuse sees tehakse kõiki neid asju, mis kohalikud inimesed tarvilikuks peavad. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Kas kaasettekandjale on küsimusi? Kõik on niigi selge. Aitäh!
Kõne - Elmar-Johannes Truu Elmar-Johannes Truu
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Avan läbirääkimised!. Kas keegi soovib selles päevakorrapunktis sõna? Tundub, et sõnavõtu soove ....
Kaasettekanne - Elmar-Johannes Truu Elmar-Johannes Truu
Vabandust, vabandust! Hääletamistulemus jäi nimetamata! ... Ehk tahtsin öelda seda, et kõik komisjoni liikmed ehk 13 komisjoni liiget toetasid antud nimemuutuse vajalikkust. Vastu ja erapooletuid ei olnud. Aitäh veel kord!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Kui komisjonis oli suurepärane üksmeel, siis loodan, et jõuame kohe lõpphääletusel seda kinnitada ka volikogu saalis. Austatud volikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Haabersti Sotsiaalkeskuse nime muutmine". Palun teil võtta seisukoht ja häältada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Otsuse eelnõu poolt oli 59 linnavolikogu liiget, vastu ei olnud keegi, 1 jäi erapooletuks. Otsus on vastu võetud.
16:28 Päevakorra punkti alustamine - 2. OE141 Varraku tn 14a ja 14b kinnisasjadele hoonestusõiguste seadmine, isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse korraldamine 2. OE141 Varraku tn 14a ja 14b kinnisasjadele hoonestusõiguste seadmine, isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse korraldamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Meie teine päevakorrapunkt on "Varraku tn 14a ja 14b kinnisasjadele hoonestusõiguse seadmine, isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse korraldamine". Ja selles päevakorrapunktis saab ettekandeks sõna abilinnapea Eha Võrk, palun!
Ettekanne - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Ma selle väga keerulise pealkirja püüan sissejuhatuseks hästi lihtsalt lahti rääkida. Samal ajal režissisöör härra Priit Pärtelpoeg hakkab näitama meile slaide.
Tallinna linnal, üleüldse Eestis puudub täna selline olümpiamõõtmetes ujula. Jah, Kalevi ujula oli kunagi 50-meetrine, aga ega seal ka need nõuded ei olnud täidetud. Ehk siis, eesmärk on, et Tallinna linnas oleks ujula, kus oleks nii 50-meetrine bassein kui 25-meetrine bassein, et korraldada võistlusi. Aga veelgi tähtsam on, et meil oleks koht, kus tulevasi olümpiavõitjaid ette valmistada, sest et mina mäletan küll, et Eestil on ujumisega läinud alati hästi ja loodame, et läheb ka tulevikus hästi.
Nii, ja nüüd siis sellest eelnõust. Korraldame kontsessioonihanke, st et on riigihange sisult ja kontsessioon on seetõttu, et me kirjutamegi need kaks tingimust ette: et kindlasti peab olema 50-meetrine ujula ja kindlasti peab olema 25-meetrine ujula. Need on need kohustuslikud. Ja kindlasti peab olema rajatud ka parkimiskohad kõrvalasuvale, ehk me paneme siis hankesse või lepingusse kaks kinnistut. Ühel saab ehitada detailplaneeringu kohaselt ujula ja teisele siis parkimine. Parkimisega on siis niimoodi, et kohustuslik on kuni kaks korrust maa alla ja parkimine maa peal. Miks selliselt? Selleks, et tulevikus Tallinna linnal endal oleks võimalik ehitada sinna peale parkimismaja, sest seal on detailplaneering, kus nüüd Tondi jäähall ... Tondiraba Jäähall, seal ees on detailplaneeringu kohaselt täna ette nähtud võimalus parkimismaja ja hostel ehitada. Aga linnaruumi tuleb kasutada ratsionaalselt ja seetõttu leidsime, et see parkimismaja oleks mõttekas ehitada Mustakivi tee poole. Ja tulevasel partneril on siis kohustus ehitada need kaks maa-alust, kuni kaks maa-alust korrust ära ja ehitada teda selliselt, et linnal oleks võimalus pärast ehitada maa peale parkimismaja. Ja selleks, et see võimalus on, siis pärast nende ettevalmistustööde tegemist tuleks see pool hoonestusõigust linnale tagasi ja sellele parkimiskohtade omanikule jääks siis servituudiga kasutusõigus.
Nüüd edasi. Kui on ... See hoone peab, ehk ujula, peab olema valmis ehitatud 5 aasta jooksul. Ja nagu ma mainisin, on seal juba kehtestatud detailplaneering.
Nüüd veel oluline. Nii nagu Mustamäelegi sai ehitatud ujula ja seal on spaa ja toredad võimlemissaalid ja keeglisaal, ehk kõik see on ka võimalik detailplaneeringu mahu järgi ehitada. Aga see ei ole enam kohustuslik, vaid vabatahtlik. Ja siis hindamine käib selliselt, et 20% on oluline siis hoonestusõiguse tasu, seadmise tasu, ning 40% on siis äriplaan ja 40% - nüüd ma vaatan, et ma ei eksiks - on visioon ehk siis see plaan kuidasmoodi ehitatakse. Ma vaatan, et ma ei eksiks praegu. Pärtelpoeg, ütle mulle ...aa, näed, siin oli kirjas täpselt. Niimoodi, prill ette. Äriplaan-eskiislahendus. Ega ma ei eksindki. Nii, et ma palun teil eelnõud toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh ettekandjale! Vähemalt kolme küsimust soovivad linnavolikogu liikmed esitada ja Taavi Rõivas esimesena. Palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! Kogu Eestis on tavaks, et erinevad objektid, mis avalikku kasutusse ehitatakse ja tehakse kontsessiooniga, siis kipub ikka hiljem tulema sinna ka teatav dotatsioon või linnapoolne tellimus. Minu küsimus on konkreetne, kuna siin eelnõus mitte ühtegi sellist asja ette nähtud ei ole, siis kas Te saate meile kinnitada, et selle objekti puhul mingit dotatsiooni ette nähtud ei ole ega tule ja siin ei ole mingeid varjatud kulusid sellega seoses linnale? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Dotatsioon. Dotatsiooni ehitamisel päris kindlasti ei ole, aga kui linna spordikoolid soovivad seal kasutada. Kas seda nüüd võtta dotatsioonina või mitte, sellele saab ju mitmeti mõelda. Küll aga arvan ja loodan, et koostööd teevad Eesti Ujumisliit ja seesamane spordihoone omanik.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Miks me seda kontsessioonikorras peaksime ehitama? Miks Tallinna linn ei võiks seda ise ehitada? Meie finantsvõimekus peaks olema piisav selleks.
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Jah, aitäh! Kui ehitada terve maht ja koos spaaga, nii nagu ma ütlesin linnarahvas ei oota mitte ainult sporditegemise võimalust. Teadupärast Lasnamäel ei ole ju seni ühtegi avalikku ja suurt ujulat ja spaad, nii kummaline kui see ka ei ole. Ja kui me nüüd tahaksime ainult ujulat ehitada, tuleb linn loomulikult toime, aga me tahame suuremat. Ja see on juba oluliselt suurem summa. Et maksimaalne maht on siin meil välja arvutatud, et võiks olla maksumus kusagil 55 miljoniga. Et kui rääkida ujula ehitusest, siis saab 9 miljoniga hakkama, aga ma arvan, et mõistlik on ikkagi kasutada kogu seda maa-ala ratsionaalselt.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ants Leemets, palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa! Lugupeetud abilinnapea! Et ma tahaks finantsskeemist nagu aru saada. Et ikkagi kuidas siis seda finantseeritakse ja kas pärast seda jääb see eraomaniku kätte? Ja kuidas see siis toimima hakkab? Kas see on puhas niisugune eraettevõtlus või siis ... no ütleme, et ma tõesti, veel kord seletage äkki üle, kuidas see finantseerimine käib.
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Jaa, aitäh! Ma toon kõigepealt elust näite praegu Mustamäelt, Elamuskeskus. Elamuskeskuses on nii ujula kui spordivõimalused ja see täiesti loomulikult on ta eraomandis ja minu teada ei osteta sealt täna ka linna poolt teenust. Võib-olla ma siin eksin, ega mul ju kõik ka pole täpselt teada, aga minu teada linn ei osta sealt võimalust praegu. Ja täpselt sarnaselt peaks olema ka see Lasnamäe Spordikeskus. Ehk Tallinna linn ei panusta sinna ei ehitusse, ja kui ta nüüd seal parajasti lastele näiteks sporditunde koolidele ei osta, siis ei maksa Tallinna linn mitte midagi. Aga juhul, kui lastele ostetakse võimalust ujulas käia, siis selle eest loomulikult Tallinna linn maksab. Et nii vast oleks õige vastata.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Helve Särgava, palun!
Küsimus - Helve Särgava Helve Särgava
Hea abilinnapea! Minu küsimus selline. Et hoonestusõigus nagu Te ütlesite, seatakse mõlemale kinnisasjale 50 aastaks ja et on olemas ka võimalus, et teisele kinnisasjale, kus tulevad need maa-alused parklad, on võimalik linnal hiljem ehitada parkimismaja.
Minu küsimus on aga, kuidas on siis tagatud, et linn võib ehitada parkimismaja näiteks 20 aasta pärast, kui veel kehtib hoonestusõigus? Kuidas on see tagatud?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Jaa, aitäh küsimuse eest! Järelikult ma ei esitanud küllalt selgelt oma ettekannet. Vabandan! See on niimoodi, et niipea, kui on nüüd täidetud see kohustus, et on rajatud maa alla need parkimise võimalused, siis tuleb see hoonestusõigus linnale tagasi. Ja siis parkimiskohtade omanikule jääb servituut. Et nii on see korraldatud.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Taavi Rõivas, teine küsimus. Palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! No kui lihtarvutus näitab, et kui ujula hind on 9 miljonit ja kogumaht 55, siis 46 miljoni eest vaevalt, et sinna ainult nagu liumägesid ja torusid ehitatakse. Et see 46 miljonit tegelikult paistab olevat see põhiosa ehitusest. Aga kuna Tallinna linnal ... Alati, kui nimetada Tallinna linna ja PPP-d ühes lauses, siis sinna lausesse tuleb paraku lisada ka kas korruptsioon või äpardumine või õnnetus, ja nii on paraku alati läinud. Et kuidas Te seekord välistate selle, et ei juhtuks nii nagu alati? Seda enam, et 80% hinnangust on üsna subjektiivne, mis puudutab siis hinnangut eskiisile ja visioonile. Ja teiseks. Et ei ole teada, kui palju siis linn hakkab hiljem dotatsiooni maksma. Et ka seal on võimalik tõenäoliselt nagu läbipaistmatuteks tehinguteks. Et kuidas Te välistate korruptsiooniriski? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Ma ei ole üldse Teie väidetega nõus. Aga igaühel on õigus oma arvamusele.
Nüüd, nagu ma ütlesin, detailplaneeringu järgi on võimalik ehitada kogumaht ja meie arvutused näitasid seda, et see maksimaalne ehitusmaht võib olla 55 miljonit. See, kes tuleb konkursile, ta võib ju teha oluliselt väiksema. Ega see 55 või kogumahu ehitamine pole see mingi kohustuslik. Ja see, kui Tallinna linn ostab oma koolilastele seal võimalust ujulat kasutada, seal ei ole ka mitte midagi imelikku. Et see pole ju korruptsioon! .... Ma ei saanud üldse aru, kus kohapeal on siin korruptsioonirisk. See on täiesti avalik riigihange, nii nagu kõik teised riigihanked.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Olle Koop, palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh! Teil on eelnõus, et hoonestusõigus on seatud 50 aastaks. Et näiteks hiljuti tehti üks tunduvalt mahukam investeering, superministeerium ja seal pandi hoonestusõigus 20 aastale. Et millega või kust Te nüüd jõudsite järeldusele, et 50 on just see sihukene paras ja näiteks 20-ga ei saaks seda teha? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Ma pigem ütleks nii ... Muidugi mul ei ole põhjust arutleda, miks on ministeeriumihoone 20 aastat. Aga ma arvan nii, et see hoone kestab oluliselt kauem kui 20 aastat. Aga 50 aastat on ... Me oleme arvutanud ikkagi seda, et meil tuleks, et me teeme selle konkursi ja meil ikkagi oleks huviline ka. Sest juhin tähelepanu - ujulate ehitamine ja veelgi rohkem selle ujulate pidamine ei ole väga odav. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Jürgen Ligi, palun!
Küsimus - Jürgen Ligi Jürgen Ligi
Aitäh! Te mainisite koolitunde ja võib-olla võiks mõelda ka mingitele spordiklubidele või noortespordile üldiselt. Kas selle koha pealt mingisuguseid eelkokkuleppeid on? Või on ... ja kui, siis mis see hinnamehhanism seal umbes võib olla?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Jaa, aitäh! Ei, meil ei ole eelkokkuleppeid. Aga üheks tingimuseks oli see, et Eesti Ujumisliit kindlasti on kaasatud sinna. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Siim Tuisk, palun!
Küsimus - Siim Tuisk Siim Tuisk
Jah. Kas saaks kuidagi selle algse, et mis see ... kui suur see oli, see aastas, 15 000 euri või mis see kontsessioonilepingu see algpakkumine ... Et kas Te saate korraks seda nagu täiendada, et mis see hinnanguline suurus on, mida nende aastate jooksul võiks siis saavutada linn sealt? Ja kuidas oleks see võrdelises suhtes sellega, mida koolid peaksid maksma nende ujumistundide osas? Et kui palju seal see erinevus omavahel on?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Ma väga vabandan! Aga ma ei saanud küsimuse sisust üldse aru.
Küsimus jätkub - Siim Tuisk Siim Tuisk
....
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Ehk siis, jah. Kohe ma ütlen Teile selle numbri, aga seal ei ole ... Kogu see koolide jutt on ju oletuslik. Võib-olla ükski kool ei osta sealt võib-olla ühtegi tundi. Et seda ei saa mina siin hakata arvutama. Aga nüüd see number. Priit, kuule, see oli meil siin kuskil. Oli?
Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja - Priit Pärtelpoeg Priit Pärtelpoeg
....
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Jah.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Nii! Mart Luik, teine küsimus. Palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud abilinnapea! Pöörduks ikka see kontsessiooni põhilise põhjuse juurde tagasi. Et nagu me teame, meil on olnud siin kaelas aastaid koolide rendilepingud, väga probleemsed, läksid väga kalliks tegelikult Tallinna linnale. Aga tol ajal, kui need sõlmiti, tõesti võib-olla linnal ei olnud võimalik laenu võtta, praegu me saaksime ju, isegi kui Te ütlete, et see 50, mis tundub väga palju, on ju - 50 miljonit -, ka see oleks nagu linnale jõukohane. Et miks me ikkagi lähme selle mudeli peale? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Hoonestusõigus ja kontsessioon on põhimõtteliselt erinevad sisu poolest. Kontsessioon on riigihange. Hoonestusõigus seda ei ole. Kontsessioon on seetõttu praegu ju, et oleks 50 meetrit ja 25 meetrit kindlasti tagatud. See on n-ö linna tellimus.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rainer Vakra, palun!
Küsimus - Rainer Vakra Rainer Vakra
Aitäh, austatud volikogu esimees! Lugupeetud abilinnapea! Mul on küsimus sisu kohta. Et ma ei hakka siin spekuleerima, mis on kunagi ajaloos olnud ja mis võiks olla. Et kõrva riivas näide sellest Mustamäe Elamuskeskusest. Ja tegelikult me teame ühte sellist analoogset näidet ka siitsamast kiviviske kauguselt, mis on Kalevi ujula, kus siis on tehtud n-ö kunagisest olümpiaujulast tänaseks spaa. Et n-ö ajaloo annaalidest. Et kas abilinnapea saab kinnitada, et see ilus sõna, mis siin on, et see on olümpia standarditele vastav 8-rajaline 50 meetri ujula, sest et teadupärast see on see pool, mis toodab kahjumit. Kahjuks neid ujujaid nii palju ei ole ja nad ei ole jõulised seda kinni maksma. Ehk kas see tõepoolest siis vastab nendele nõuetele, et Eestis hakkavad tulevikus sirguma noored olümpiavõitjad?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh, härra Rainer Vakra! Ma olen ääretult tänulik nii põhjaliku küsimuse eest, sest et kui ma nüüd sellele vastan, siis ma loodan, et ongi leidnud kinnitust, et see eelnõu on väga hea ja loodan, et meile tulevad ka partnerid. Tõesti, ujulat on kallis üleval pidada ja seda teist poolt peakski just nimelt see spaa toetama. Ja see ongi nüüd põhjus.
Nüüd kuidasmoodi on tagatud. No vat see Kalev läks eraomandisse, eks ole. Erastati ära ja kogu lugu. Nüüd on seal minu teada enam mitte väga hea 50 m ujula. Just! Ja kui hoonestusõiguse tingimusi ehk seda kontsessiooni rikutakse, siis seda ei olegi võimalik rikkuda, sellepärast me ei luba seda. See on lepingu osa. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ants Leemets, teine küsimus. Palun!
Küsimus - Ants Leemets Ants Leemets
Jaa, lugupeetud abilinnapea! Et ega ma ei kahtle. Et projekt on jube huvitav ja väga hea, kui tekib üks ujula ja spaa. Aga mul tekitab kahtlust see ... Et Eestis on no mitmeid näiteid - toome näite Viimsi, Rakvere, nüüd tulemas on Viljandi -, kus on kõikidel linnadel või valdadel siis kokkulepe olemas, palju makstakse selle eest peale, et ülal pidada 25-meetrist klassikalist ujulat. Ja igal pool ongi saadud kokkulepe, kus siis omavalitsus lepib eelnevalt kokku ja ettevõtjariskid sellega vähenevad.
Aga täna ehitada 50-ne ja uskuda, et see eraettevõtja hakkabki seda kõike maksma, ei tundu mulle olema ühtegipidi loogiline. Et kas siis tõepoolest ei ole sõlmitud eelnevaid kokkuleppeid? Või Te usute, et eraettevõtja hakkab katma olümpiaujula kulusid?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh küsimuse eest! Tegemist on ... Miks ma siin räägin kogu ehitusmahust? Ja Teie erakonnakaaslane viitaski sellele, et on võimalik seal oluliselt suuremalt ehitada, mis peaks siis selle kulud katma. Ja kas ma usun? Usun küll. Sellepärast et enne, kui me eelnõu kirjutasime, kutsusime nii Ujumisliitu kui võimalikke huvilisi-teadjaid laua ümber. Oli konsultatsioon, see oli täiesti avalik. Kirjaga isikuid kutsuti ning tundus, et vähemasti eelhuvi on olemas. Ja kui huvi ei ole, siis tuleme veel kord pakkuma. Nii nagu ikka - kuulutatakse järjekordselt. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Olle Koop, palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh! Enamjaolt, kui korraldatakse sihuksi enampakkumisi ja asju, siis ikkagi pannakse pakkumisele niimoodi, et pakutav vara oleks müüjale võimalikult soodsalt välja pandud. Et kas selle puhul, kuna see on 50 aastaks ja suur ja põhjalik projekt, kas siin äkki ei ole näiteks samamoodi mõttekas teha, et kõigepealt teha hoonestusõigus 20 aastaga, kui sinna pakkumisi ei tule, teha 50 aastaga? Et kust Teilt see eelteadmine nagu tuleb, et 20 aastaga see asi mitte üldse ei toimi? Järelikult, kas Te siis olete mingeid eelläbirääkimisi pidanud, et Teil on see teadmine olemas? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Eelläbirääkimisi ei ole. Aga loomulikult igat eelnõud tuleb põhjalikult ette valmistada ja analüüsida ja konsulteerida teadjatega. Ning on tehtud ka arvutusi ja see näitab, et 50 aastaks on optimaalne.
Ja veel kord. Tavapäraselt hoonestusõigus on mõttekas seada ikkagi nii kaua, kui see hoone võiks seal püsida või kuni ta ära tasub. Ja siin on arvestatud mõlemat komponenti. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Jürgen Ligi, palun!
Küsimus - Jürgen Ligi Jürgen Ligi
Aitäh! Ma pean tunnistama, ma ei saanud oma esimesele küsimusele mingit vastust. Ma küsin täiesti asja pärast. Kas ujujatel, lastel ja koolilastel on mingisugune eelkokkulepe või mingisugune skeem, kuidas on tagatud nende juurdepääs siis sinna radadele sobivatel aegadel? Ma ei küsi seda sugugi tühja. Olen ise olnud kriitiline osaline Kalev Spa ümbertegemisel sajandi alguses ja minu kartused üldiselt leidsid kinnitust. Nüüd on linn otseselt sees. Te ütlete, ainult Ujumisliit peab olema kaasatud. Mis see tähendab? Palun seletage, mis see vastus tähendab. Ja tausta ka natuke ikka.
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Ujumisliit on meil konsultandiks olnud selle eelnõu koostamisel.
Aga nüüd lastele sobivad ajad. Ma jälle võtan võib-olla selle igapäevase näite. Kõigepealt vastus küsimusele, et kas meil on kokkulepped. Ei! Kokkuleppeid ei ole. Vastus on selge.
Aga teine pool on see, et millal tavaliselt ujula on täiskasvanute, või spaad on täiskasvanute poolt kasutuses. See on ju õhtused tippajad. Aga lapsed käivad päeval. Nii et ma arvan, et siin konflikti ei peaks olema. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Jaa, aitäh! Hea ettekandja! Kolleeg küsis küll kaks korda, aga see vastus, mis tuli, mind ka see vastus huvitas ja nagu vastust ei saanud. Et ma ei saa ikkagi aru sellest, et miks linn peab konkreetselt sellele kohale tegema selle ujula ja just nimelt niisuguse skeemiga. Et miks ei võiks leida siis mingisugust teist kinnistut, kuhu linn ehitab ise ujula, näiteks sellesama 9 miljoni euro eest, ilma igasuguste sihukeste skeemidega? Et mis see põhjus on? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Meil on detailplaneering. Detailplaneering on just nimelt selles kohas kehtestatud. Väga lihtne vastus
Ja teine pool. Küll me oleksime teinud need detailplaneeringud mõnda teise kohta, kui oleksime riigilt omal ajal maad saanud. Teadupärast Tallinna linn ei saa neid maatükke just liiga palju, kuhu detailplaneeringuid teha.
Ja kui ma saan nüüd kenasti selle vastuse lõpuni. Seal kandis, nii nagu ma ettekandes püüdsin rõhutada, et ongi üks väga mõnus, suur spordilinnak kujunemas. Et jäähall juba on valmis. Loodetavasti saab sinna pargialale ka välispordiala, selline harrastuspool, ja ujula on samamoodi sinna detailplaneeringuga ette nähtud. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Siim Tuisk, teine küsimus. Palun!
Küsimus - Siim Tuisk Siim Tuisk
Mulle jäi arusaamatuks, kas selle spaaga seoses on võimalik ehitada ka sinna majutusasutus? Ja kas ja kuidas see detailplaneeringutega seal mõeldav oleks?
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Ma nüüd püüan näiteks. Selle asjaga saab kuidagi näidata? Mitte sõrmega seal. Kas näpuga või sõrmega, eks ole .... Härra volikogu esimees seal praegu aitabki. Et nüüd seal koha peal, kus on praegu 14 ja siis seal kõrval, seal on võimalik tulevikus, kui linn nii otsustab, detailplaneering annab võimaluse ehitada majutusasutuse. Aga kas me teeme sinna majutusasutuse või mõne muu avalikult vajaliku asutuse - see on veel vaja välja mõelda. Aga võimalus on.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa, aitäh! Hea ettekandja! Et mina isiklikult suhtun küll positiivselt sellesse, et linna tuleb üks spordiobjekt või vähemalt paistab tulevat. Et loodame, et sealt tuleb sportlasi ja inimesi, kes tervist ka hoiavad. Annaks jumal neid ainult rohkem.
Et mul on küsimusi, võib-olla isegi kaks, et ... Kas veel on plaanis mingisugused analoogse skeemiga rajatavaid objekte ja võib-olla selgitage, sest hästi palju on tegelikult küsimusi, just see, et kuidas tulevikus seda ressurssi või juurdepääsu sellele jagatakse, aegu, kõike muud? Sest nagu me mäletame kahjuks Sõle Spordihallis juhtuski ju nii, et nende aegade jagamine oligi see korruptsiooniallikas. Et kuidas seda mehhanismi siis plaanitakse, et selliseid asju ei juhtuks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Ma tänan toetuse eest! Sõle on Tallinna linnale kuuluv. Tallinna linn ehitas ja Tallinna linna allasutus neid aegu jagab. See praegu on eraisiku poolt rajatav. Tallinna linnale kuulub maa, me anname tingimused ja need kohustuslikud ...
Küsimus jätkub - Kristen Michal Kristen Michal
....
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Just. Ja nüüd eraisik hakkab siis neid aegu müüma.
Küsimusele, milliseid selliseid analoogseid lepinguid on veel. Praegu on ... kõigepealt seesamane Mustamäe elamuspaa. Ma nimetan elamuspaaks, sest ta nimi on spaa, aga tegelikult on seal mõnus 25-meetrine ujula, ta on väga popp; seal on bowling; seal on üleval batuudisaalid; seal on võimlemist võimalik teha, vahvad spaad jne. Nüüd veel analoogse lepingu, nüüd mitte täitsa ... Ka Mustamäe spaal oli selgelt hoonestusõigus. Siin, kuna me tahame, et on olümpiaujula ja need eritingimused on sees, siis seetõttu on see kontsessioon ja hoonestusõigus. Mustamäel on puhtalt hoonestusõigus.
Siis Õismäe 130 on puhtalt hoonestusõigus, kus me andsime ette tingimused, et tulge pakkuma pallimängude maja. Ja seal on täna siis juba vundament kaevatud ja sooja ... kuidas see oli, no põhiliselt sooja liiva ala, nii nagu seal Teraseski. Ja Lasnamäele Pae parki on ka sarnane leping juba sõlmitud ja praegu käib projekteerimine, kus on ka pallimängud. Ja ma tahan väga loota, õieti siin pole enam midagi vaja loota, vaid see on fakt, meil oli ka Nõmme tennisesõbrad - ma usun, et siin on Nõmme tennisesõpru küll saalis - peaksid rõõmustama, sellepärast et seal hoonestusõigus, see konkurss oli edukas. Sinna tuli kolm pakkujat ja üsna varsti on linnavalitsuse otsus siis selle kohta, et välja kuulutada see võitja. Nii et see süsteem, kuidasmoodi PP-ga, kus Tallinna linn on sees osalisena maaga ja eraisik rajab spordirajatise, hoone-ehitise, et see toimib. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Hea abilinnapea! Ma äsjasest vastusest kuulsin, et ujula aegu hakatakse müüma. Kas siis koolide lapsed ja need pannakse ka siis üldisesse nihuksesse turusituatsiooni? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh! Ka täna ju linnaujulates koolid tegelikult ju ostavad aega. Ma küll ei ole Spordi- ja Noorsooameti abilinnapea, et ma loodan, ma siin liiga palju ei eksi, ja seetõttu ka sellel teemal väga kaasa ei räägi. Aga ka lapsed ju ostavad aegu. Ega lastel ei ole siis tasuta, välja arvatud ... Jah, minu teada ei ole üldse lastel tasuta. Lihtsalt, kas linn kompenseerib või ei kompenseeri, see on see küsimus.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Abilinnapeale rohkem küsimusi meil ei ole.
Ettekanne jätkub - Eha Võrk Eha Võrk
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Küll aga palun kaasettekandeks linnavolikogu linnavarakomisjoni poolt ettekandeks Leonid Mihhailovi. Palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Linnavarakomisjon arutas antud eelnõud ja ühehäälselt, 8 poolthäälega, otsustas toetada eelnõu. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaasettekandjale on ka küsimusi. Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa, aitäh! Ma unustasin Eha Võrgult seda küsida, aga kas enne valimisi saab seal kopa ka maasse? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Nurgakivi on planeeritud 21. aastal.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem küsimusi kaasettekandjale ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Sõnavõtusoove ei ole. Austatud linnavolikogu, panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Varrakun tn 14a ja 14b kinnisasjadele hoonestusõigust seadmine, isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse korraldamine". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Otsuse poolt oli 57 linnavolikogu liiget, vastu ei olnud keegi, erapooletuks jäi 2 saadikut, otsus on vastu võetud.
16:58 Päevakorra punkti alustamine - 3. OE140 Õle tn 18-5 korteriomandi otsustuskorras müük 3. Õle tn 18-5 korteriomandi otsustuskorras müük
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kolmas päevakorrapunkt. "Õle tn 18-5 korteriomandi otsustuskorras müük".
Enne eelnõu juurde asumist annan teada, et kuna eelnõu sisaldab isikuandmeid, mille avalik juurdepääs kahjustaks eraelu puutumatust, siis eelnõule on kehtestatud juurdepääsupiirang. Ja seetõttu antud punktis meil avalikku ülekannet internetis ei toimu. Muus osas menetleme seda päevakorrapunkti tavapärases korras.
Ja sõna ettekandeks saab Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid. Teie debüüt volikogus! Palun!
Ettekanne - Peeter Järvelaid Peeter Järvelaid
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Siim Tuisk Siim Tuisk
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Peeter Järvelaid Peeter Järvelaid
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Peeter Järvelaid Peeter Järvelaid
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Peeter Järvelaid Peeter Järvelaid
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Siim Tuisk Siim Tuisk
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Peeter Järvelaid Peeter Järvelaid
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Peeter Järvelaid Peeter Järvelaid
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Kersti Kracht Kersti Kracht
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Peeter Järvelaid Peeter Järvelaid
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Peeter Järvelaid Peeter Järvelaid
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Peeter Järvelaid Peeter Järvelaid
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Peeter Järvelaid Peeter Järvelaid
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Kaasettekanne - Vladimir Afanasjev Vladimir Afanasjev
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Kaasettekanne jätkub - Vladimir Afanasjev Vladimir Afanasjev
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Kaasettekanne jätkub - Vladimir Afanasjev Vladimir Afanasjev
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Sõnavõtt - Anto Liivat Anto Liivat
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Häältega 46 poolt, vastu 3, erapooletuid 5, otsus on vastu võetud!
17:14 Päevakorra punkti alustamine - 4. OE137 Põhja-Tallinna Valitsuse eelarveliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2016-2018 4. OE137 Põhja-Tallinna Valitsuse eelarveliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2016-2018
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Järgmine päevakorrapunkt "Põhja-Tallinna Valitsuse eelarveliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2016–2018". Ja sõna ettekandeks saab revisjonikomisjoni liige Leonid Mihhailov. Palun!
Ettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Revisjonikomisjon uuris Põhja-Tallinna valitsuse eelarveliste vahendite kasutamist aastatel 2016–2018. Kontrollimise eesmärgiks oli saada ülevaade kontrollitava linnaosa valitsuse 2016–2018 aasta eelarve kasutamisest, eelarve täitmisest ja eraldatud summade kasutamisest. Peamist tähelepanu pöörati linnaosa valitsuse omatulude ja reservfondi eelarve täitmisele. Samuti hangete korraldamisele, selle kajastamisele ning mittetulundustegevuseks antud toetuste lepingute täitmisele ja vormistamisele.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et 3 aasta jooksul olid omatulude eelarved täidetud ja viimasel 2 aastal ka ületatud. Kulude eelarve osas oli kokkuhoid, mida on põhjendatud revisjonikomisjoni aktis. Kokkuhoid oli tingitud töötasude ja maksude arvelt, samuti muude administratiivkulude arvelt, sh soojast talvest tingitud madalate kommunaalkuludega.
Reservfondi kontrollimisel perioodil 2016–2018 selgus, et reservfondi vahendeid oli kasutatud ka nende ürituste rahastamiseks, mida saab ette planeerida. Sellest tulenevalt teevad kontrollijad linnaosa valitsusele ettepaneku planeerida eelarvesse iga-aastaste ürituste läbiviimiseks vajalikud rahalised vahendid ning kasutada reservfondi vahendeid vaid erakorralistel juhtudel.
Mittetulundustegevuseks antud toetuste vormistamisel vigu ei tuvastatud.
2016 ja 2018 aastate hankeplaanide kontrollimisel tuvastasid kontrollijad, et linnaosavalitsuses oli teostatud hankeplaaniväliseid hankeid. Samas kontrollijad märkisid, et hankeplaani võib vajadusel muuta, et vältida hankeplaaniväliseid hankeid.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Palun kuulake! Väga põnev on.
Ettekanne jätkub - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Ja seoses siis ülaltooduga tutvustan ka eelnõud, mis on volikogu liikmetele antud läbivaatamiseks. Esiteks, võtta revisjoni aktis esitatud kontrollimise tulemused teadmiseks. Teiseks, märkida, et 2016–2018 aastate eelarvelisi vahendeid on Põhja-Tallinna Valitsus kasutanud otstarbekalt ja seaduslikult. Punkt kolm. Põhja-Tallinna Valitsusel planeerida eelarvesse iga-aastaste ürituste läbiviimiseks vajalikud rahalised vahendid ning kasutada reservfondi vahendeid vaid erakorralistel juhtudel. Ja punkt 3.2. Vältida plaaniväliseid hankeid.

Tänan tähelepanu eest!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Volikogu liikmetel Teile küsimusi ei ole. Aitäh! Selles küsimuses kaasettekannet ei ole, küll aga saan avada läbirääkimised. Kui keegi soovib sõna? Ka sõnavõtu soovi ei ole. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Põhja-Tallinna Valitsuse eelarveliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2016-2018". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Häältega 50 poolt, vastu ei ole, erapooletuks jäi 1 linnavolikogu liige. Otsus on vastu võetud.
17:19 Päevakorra punkti alustamine - 5. OE29 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele kaotada Tallinna koolieelsetes lasteasutustes kohatasu 5. OE29 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele kaotada Tallinna koolieelsetes lasteasutustes kohatasu
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Meie viies päevakorrapunkt "Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele kaotada Tallinna koolieelsetes lasteasutustes kohatasu". Ja sõna selles päevakorrapunktis saab ettekandeks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Annela Ojaste. Palun!
Ettekanne - Annela Ojaste Annela Ojaste
Austatud esimees, hea volikogu! Ma siin istungi alguses juba põgusalt rääkisin ka sellest ja ma usun, et me siin saalis kõik mõistame, miks on väga oluline, et Tallinna linna lastel oleks võrdsed võimalused juba alushariduse omandamisel. Ja mistõttu ma palun, et te toetaksite meie fraktsiooni eelnõud, ettepanekut linnavalitsusele, teha vajalikud ettevalmistused ja muudatused, et Tallinna lasteaedades kohatasu kaotada. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Jaa! Tõnis Mölder, palun!
Küsimus - Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Austatud volikogu esimees, hea ettekandja! Et kindlasti, kui Te seda eelnõud linnavalitsusele esitamas olite ja siia volikogu saali tõite, siis Te kindlasti seda eelnõud ka eelnevalt analüüsisite. Et milline majanduslik ja sotsiaalne mõju sellele Tallinna elanike puhul võiks olla ja kuidas see mõjub lasteaia järjekordadele? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Annela Ojaste Annela Ojaste
Kuidas see mõjub lasteaedade järjekordadele? Et kui lasteaiad hakkavad tasuta olema? Ma ei saanud päris täpselt küsimusest aru, et Te peate silmas, et kas Te arvate, et järjekorrad muutuvad pikemaks või lühemaks, või ...mis? Ei, ma arvan, et see ei avalda mõju lasteaedade järjekordadele.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tõnis Mölder, täpsustav küsimus. Palun!
Küsimus - Tõnis Mölder Tõnis Mölder
Aitäh! Muidugi ma oma eelmisele küsimusele vastust ei saanud. Nagu ma aru saan, Te mingisugust analüüsi teinud ei ole sellel puhul, et kuidas see üleüldse võiks mõjutada Tallinna lapsi, kes täna on lasteaia järjekorras või kes seda teenust saavad.
Küll aga ma nüüd küsin teise küsimuse, et ilmselgelt, kui te olete seda eelnõud väga pikalt ja põhjalikult ette valmistanud, siis Te kindlasti olete ka välja arvutanud, palju see maksab ja kust võiks tulla Tallinna linnas selle rahalise summa jaoks eelarvekate? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Annela Ojaste Annela Ojaste
Jaa, loomulikult, me ei ole teinud põhjalikku analüüsi, sest see on vastava linna ametkonna töö, kellel on olemas ka algandmed, mille põhjal sellist põhjalikku analüüsi teha. Ja see läheb maksma circa 16–17 tuhat ja .... miljonit, vabandust, just, ja nagu ma rääkisin ka siin istungi alguses, siis Tallinna eelarve on pea 800 miljonit ehk, ma ütlen veel kord, see on prioriteetide küsimus ju.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Minul on ... ma olen seda sotside puhul mõnikord varem ka tähele pannud, et te teete mingi ettepanku täiesti läbi mõtlemata, mingit analüüsi sinna ei lisa, ütlete, et see on teile tähtis asi ja võib-olla hea idee iseenesest nagu rikute ära. Et miks te teete niimoodi, et ma saan aru, et teil ei ole tegelikult mingit läbimõeldud plaani? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Annela Ojaste Annela Ojaste
No nagu ma juba eelnevalt ütlesin, et analüüsi kõige paremini saab teha ikkagi ametkond, kellel on olemas algandmed ja info. Et ma ei tea, millistele eelnõudele siin Tallinna Volikogu fraktsioonid eelnevalt analüüse on teinud. Äkki toote mõne näite. Aitäh! Pärast võime rääkida sellest.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rainer Vakra, palun!
Küsimus - Rainer Vakra Rainer Vakra
Aitäh, austatud volikogu esimees! Eks elus kipub ikka nii olema, et kui on haigustest jutt, on kõik arstid ja kui on majade väljanägemisest jutt, on kõik arhitektid. Ma saan aru, et siia saali on nüüd kogunenud 79 lasteaia juhatajat, eelkõneleja ja ka eelküsija eelkõige. Et tervitame lasteaiajuhatajaid. Aga ma tean, et Teie olete ise aastaid lasteaiajuhataja tegelikult olnud, et äkki Te siis lisaks sellele eelnõu tekstile omalt poolt lihtsate sõnadega, et kõik need lasteaiajuhatajad, kes siin saalis on, saaksid aru, et miks see eelnõu on kasulik ja mis see paremaks teeb? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Annela Ojaste Annela Ojaste
Just. Jaa, et võin täpsustada, et ma olen olnud üle 15 aasta Tallinna linnas erinevates lasteaedades direktor ja julgen arvata, et ma tean seda reaalset olukorda päris hästi. Ma tean ka seda, et reaalselt inimesed täna otsustavad, mõtlevad, et kas minna üldse tööle või jääb üks lapsevanem koju selleks, et ei peaks kohatasu maksma. Et see on meie peredele probleem.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Ettekandjale rohkem küsimusi ei ole. Tänan! Kaasettekande selles küsimuses teeb Märt Sults komisjonipoolsena. Aitäh!
Kaasettekanne - Märt Sults Märt Sults
Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid! Komisjonis oli see teema ja ettepanek arutusel 11. septembril käesoleval aastal. Ja tähendab, et komisjonis oli väga tihke arutelu, väga tihked küsimused ja kahjuks ettekandja ei osanud nendele küsimustele muud vastata, kui seda, et see on ülesande andmine Tallinna linnale ja Tallinna Linnavalitsuses peavad olema tegelased, kes arvutavad kõik need asjad välja, teevad kalkulatsioonid ja kõik muud sinna juurde kuuluva. Tähendab, et kui seda juttu nagu kuulata, siis nagu jääb see küsimärk õhku, et huvitav küll, kuidasmoodi see lasteaed, mida Teie juhatate, aastaeelarvet teeb, tähendab, et kui see on läbi arvutamata. Lihtsalt ütleb, et mul on umbes seda numbrit vaja. Kust te võtate, ei tea. Las linnavalitsus arvutab. See on nagu minu kommentaar.
See, et praegu jäetakse poliitiline mulje, nigu või nagu oleks Tallinna linn vastu lasteaiakoha kaotamisele, see ei ole absoluutselt mõeldavgi, et selline mõte peas on. Et Tallinna linn on läinud järjest tasuta koolitoit põhikoolis, tasuta koolitoit gümnaasiumi osas, tasuta koolitoit lasteaias. Ja nüüd on tasuta õppekoht gümnaasiumis, põhikoolis ja eks ka mingil hetkel tuleb ka lasteaed kõne alla. Siin on lihtsalt selline küsimus, et tasuta toit näiteks tõi lasteaedadesse 10-15% inimesi juurde ehk lasteaialapsi juurde. Aga kas tasuta koht toob neid juurde või ei too? See on jälle sihukene küsimus, mille peale saab poliitiliselt väga hästi kahvlit panna ja väga hästi selgitada, tähendab, kuidasmoodi keegi on midagi valesti otsustanud. Valesti otsustamist kui sellist ei ole ja kalkuleeritud on Tallinna linnas seda asja väga täpselt. Ja andke andeks! Kõige tähtsam minu arust, omades nii keemiku kui psühholoogi kõrgemat haridust, on lapsel just nimelt 4-6 eluaasta periood, kuskohas isiksus tegelikult kujunebki ja kus pannaksegi põhialus. Ülejäänud oma elust oskab ta nagu varjata oma puuduseid või siis õppida mingeid trikke juurde.
Aga samal ajal koosolek siis otsustas ehk komisjon otsustas "Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele kaotada Tallinna koolieelsetes lasteasutustes kohatasu". Hääletati 4 poolt, 9 vastu, 1 erapooletu, mitte toetada eelnõu antud kujul, kuna see eelnõu on äärmiselt toores ja ei toetu ühelegi arvutusele ega kalkulatsioonile. Nii et vastuhääletamisest siin ei ole juttugi! Kohatasu mingil ajal kindlasti kaob. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rainer Vakra, palun!
Küsimus - Rainer Vakra Rainer Vakra
Aitäh, austatud volikogu esimees! Hea kaasettekandja! Et umbes neli korda vist oma paariminutilise ettekande puhul ütlesite, et see kindlasti juhtub. Et idee on hea, aga antud juhul saaks seda edasi arendada. Et kas siis saaksite veel korra üle käia või üle korrata selle, et mis ajal siis kas siis linnavalitsus või keskfraktsioon antud eelnõuga konkreetselt välja tuleb? Või Te lihtsalt n-ö asja hägustamiseks korrutate, et idee on hea, aga hetkel ei ole võimalik seda ellu viia? Et sooviks siis konkreetset kuupäeva või et kuidas asjaga edasi minna üheskoos sõbralikult. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh! Mul on väga hea meel Teile teatada, et ma olen täppisteaduste magister. Tähendab, mina ei oska hägustada ega hämustada, aga erinevalt Teist muidugi. Tähendab, et keemia on täppisteadus. Nii et sinna pole mitte midagi teha.
Tähendab, et vastus Teie küsimusele oleks äärmiselt lihtne. Et kui Sa oskad mulle öelda ... Palun Teie. Kui Te oskate mulle öelda, kuskohast võtta katteallikas 16 miljonit eurot, siis on homme tehtud. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Annela Ojaste, palun!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Aitäh! Hea kaasettekandja! Et see on hästi tore muidugi, et me nüüd teame ka Teie tasemehariduse kohta rohkem.
Aga et ma saan aru, et kui on see ikka täitsa kindel juba, et Tallinna linn siiski tahab hakata kohatasu kaotama, et ei ole nagu küsimustki, siis ma saan aru, et Teil on ka juba valmimas väga põhjalikud, head mõjuanalüüsid. Et millal nendest kuulda saaks? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh küsimuse eest! Väga täpne ja hea küsimus. Need mõjuanalüüsid on juba teostamisel. Tähendab, et neid on arvutatud, neid on kaalutud muuseas. Ja see, mida härra Vakra siin ütles, et idee on hea, see idee on 260 aastat vana või rohkemgi veel. Tähendab, et see on lihtsalt üles soojendatud vana ja nüüd on "idee on hea". Väga hea! Ma võin ka ... Suur tänu teile! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa, aitäh, hea ettekandja! Et esiteks, kui vaadata haridussüsteemi tervikuna, siis osalustasu või kohatasu ei ole üheski teises astmes. Isegi ülikoolihariduse tänapäeval saab Eestis just kui tasuta, kui sa selle õige ajaga läbid. Nii et alushariduses või alghariduses küsida kohatasu, kui lapsed on väiksed, perel keeruline, ongi minu meelest jaburam, kui seda näiteks ülikoolihariduses küsida. Ma arvan, et Te olete sellega päri.
Teiseks selle kohta, kust need 16 miljonit võtta. Võin rahulikult öelda. Tallinna linnal on ebasoodsad kinnisvaralepingud, mis tuleb üle vaadata, töötajaid tuleb vähendada, Tallinna Televisioon sulgeda jne. Kõik need ettepanekud on muuseas täppisteaduse täpsusega esitatud. Võib-olla sotside poolt mitte. Meie eelnõus on need olemas. Et ma heameelega annan need Teile hiljem, et selle saaks siis tehtud. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh! Küsimus väga korrektne, väga mõnus küsimus, emotsionaalselt mõnus. Tähendab, ma olen võib-olla üllatavalt teistele, absoluutselt, Michal, Sinuga nõus. Ja tähendab, ma oleksin suurima heameelega Sinuga istunud, ütleme ümber laua, ja vaadanud need punktid uuesti läbi ja äkki me leiame, ja kindlasti leiame mingisuguse variandi. Suur tänu!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! See optimism, Märt, mis Sinust tuleb ja see toetus lasteaia kohatasu kaotamisele on väga positiivne. Et kui nüüd me edastame need katteallika kohad ja Sa just mõni aeg tagasi ütlesid ka, et linn analüüsib ...
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Seda küll!
Küsimus jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
... väga, et millal need analüüsid saavad valmis? Ja millal siis võiksime laua taha istuda? Et kas siis juba lähiajal, või millal saaks volikogu siis seda eelnõud arutada selliselt, et see leiaks ka keskfraktsiooni toetuse? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Vaata, kuna see ennustamine ... Aitäh küsimuse eest! See ennustamine on põrgulikult keeruline süsteem, ja ma nagu eriti bluffida mulle ei meeldi nagu ja ma ei saa Sulle öelda tähtpäevi, kuupäevi, kellaaegu, aga ma saan Sulle öelda seda, et absoluutselt kindlasti, me saame selle maatriksi kokku ja kindlasti me saame need maatriksi diagonaalid ja horisontaalid jooksma nii et me - ütleme nõndaviisi, et me saame selle probleemi lahendatud, kui me leiame, kust me võtame selle raha. Ja võrdsustamine on väga-väga lihtne, et panna mõlemad pooled võrdseks - tavaline tasakaalustamine.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Annela Ojaste, teine küsimus, palun!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Hea ettekandja! Et ma saan aru, et noh tõesti väga positiivne on kõik see jutt siin. Ja kuna Te olete nii kindel, et see kohatasu kaotamine siiski tuleb ja linnal, ma saan aru, on siis juba päris analüüsid tehtud selles osas, et ma saan aru, et linn on kindel, et see on positiivse mõjuga.
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh küsimise eest! Suurepärane mõte! Aga asi on selles, Te ei pane ühte asja tähele, et linn seda juba teeb kogu aeg. Tähendab, et kohatasusid, kus on paljulapselised perekonnad, seal on kompensatsioonid. Tähendab, kohatasusid alandatakse. On olemas! Siis Te olete valesti küsinud lihtsalt. Tähendab, et asi on selles, kui ikka õigesti küsida, siis tavaliselt kõik need probleemid lahendatakse. Ja ma võin öelda oma nagu lähiminevikust töökogemusest, et kus oli kõrvuti kool ja Tallinna Kunstigümnaasium, kuidasmoodi see lasteaed töötas ja kui palju inimesi oli sealt kohatasust vabastatud. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Kõigepealt ma täpsustaks selle alandamise. Et mul just lapsed käivad lasteaias. Absoluutselt igal aastal 1. jaanuaril tõuseb lasteaia kohatasu. See aasta tõusis 5 eurot.
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aga see on seotud alampalgaga.
Küsimus jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
Kogu aeg tõuseb! Et see alandamise jutt on nüüd pisut kraavi.
Aga ma tulen kohatasu juurde nüüd tagasi. Et teatavasti praegu ju Tallinna linn teeb haridusstrateegiat. Lasteaiad, lasteaia kohatasu on üks osa ju sellest järgmise kümne aasta perspektiivis. Et kas siis sellest haridusstrateegiast me näeme seda suunda, ettepanekut seal sees? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
No kui võtame nüüd tagasi ja lehitseme Keskerakonna strateegilisi kavasid, siis seesamane uus idee, mida sotsid praegu välja käisid, see uus idee jookseb meil ikka päris mitmetest programmidest läbi ja tähendab seda on arutatud. See, et lasteaiatasu tõuseb, lasteaiatasu tõus on ju seotud alampalga määraga. Ja see nüüd, sorry, ai, andeks, tähendab eestikeelne sõna "andeks", see on mitte meie pädevuses, vaid see on Riigikogu pädevuses. Nii et siin selle koha pealt nagu ei saa meie nüüd öelda, et kas me teeme hästi või halvasti. Nii palju, kui on võimalik, on tavaliselt tuldud vastu. Nii palju, kui kohalik omavalitsus ehk piirkond saab rahalisi vahendeid panna, reeglina on pandud: nii koolides toetuste maksmistel, nii sotsiaalosakondades, lasteaiakohtade kohatasu alandamises või üldse kohatasu on null. Ja see ei ole mitte tõenäosus null, vaid see on ... nullist erinev number on selle tõenäosus. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Siim Tuisk, palun!
Küsimus - Siim Tuisk Siim Tuisk
Esiteks mul jäi arusaamatuks see, et miks Te siis seda juba teinud ei ole, kui n-ö kogu aeg programmides sees olnud ja Te olete selle peale mõelnud.
Aga see küsimuse teine pool on pigem selles, et Te ütlesite väga selge ja kindla häälega, et laiendatakse seda vabastuse hulka või no et tuleb lihtsalt hästi küsida, on ju. Et millised kriteeriumid siis sinna juurde tulevad või kas see peab olema parteipilet? Või mille alusel seda nagu laiendamist tehakse?
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh küsimuse eest! Suurepärane küsimus! Tähendab, et parteipilet ei oma mitte mingisugust tähtsust. Ja kui mina õigesti mäletan, siis mingi aeg tagasi, mitte eriti kauge aeg tagasi oli haridusminister sots. Ja siis ma küsin: miks te juba siis ei teinud seda ära? Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ivi Eenmaa, palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan, härra esimees! Ma olen aastate jooksul pannud, siin saalis olles pannud tähele seda, et nii mõnigi Reformierakonna idee, ka see, ütleme, kohatasust vabastamine on ju, kuulub meie kontseptsiooni sisse, hariduse kui terviku kontseptsiooni sisse, on leidnud Keskerakonnas tunnustust ja tunnustamist, kaasa arvatud kas või lipp saalis.Kui Keskerakonnal on olnud võimalus seda esitada kui oma ideed. Minu küsimus Teile. Kas Te teate, kas Keskerakonnal endal on järsku plaan neile soodsal ajavahemikul esitada tänane eelnõu kui Keskerakonna idee?
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Suur aitäh, Ivi, väga meeldiva sõnakasutuse eest ja väga hästi esitatud küsimuse eest! Tähendab, kuidas ma nüüd Sulle vastan. Ei, ma ütlengi ausalt, et vaata, lugu oli kunagi ammu selline, et Eliste käis välja mõtte Tallinna Televisioonist. Keskerakond rabas Reformierakonna mõtte üle ja siiamaani te tümitate meid Tallinna Televisiooniga. Tegelikult see oli Reformierakonna mõte, et teha Tallinna Televisioon. Ja täpselt me tegimegi nii, siiamaani tümitate. Nüüd praegu me oleme väga ettevaatlikud teie ideede suhtes. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Siim Tuisk, palun!
Küsimus - Siim Tuisk Siim Tuisk
Sa siiski ei vastanud eelnevalt sellele küsimusele, et mis alusel seda kohatasust vabastamine, millistele gruppidele laiendatakse seda, või Sina kui endine sotsiaaldemokraat kunagi ... miks Sa seda varem, miks me seda varem ära ei ole teinud?
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Tähendab, kui Sa küsid nii ilusa ja peenikese küsimuse, siis äkki sa tõuseksid püsti pärast volikogu - ei täna Sa ei jõua, homme hommikul läheksid oma Põhja-Tallinna sotsiaalosakonda ja loeksid toetuse andmise tingimused läbi. Loe need tingimused läbi ..., sa loe tingimused läbi ja kui Sa vastad nendele, siis tulevad käiku erandid. Erandid: palgatõendid, kõik muud asjad ja kui need vastavad nõuetele, siis palun väga, ma arvan, ei leia ühtegi takistust. Ükski linnaosa vanem ei ütle Sulle - pikka iga sellepärast, et Sul istub paremal käel linnaosa vanem, kes oskab Sulle öelda, kui palju pikka iga ta ütles oma aja jooksul.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Raimond Kaljulaid, palun!
Küsimus - Raimond Kaljulaid Raimond Kaljulaid
Jaa, aitäh, hea esimees! Hea ettekandja! Ma lihtsalt küsin siis teistpidi. Et kui see kohatasu kaotamine või küsimine on nagu õigustatud ja selle kaotamist linn ei toeta, et kas sellest võib välja lugeda, et tegelikult tulevikus võiks siis ka koolis mingi kohatasu kehtestada, kuna see on teatavasti ju õiglane ja võimaldaks siis täiendavalt ka kooliharidust rahastada? Et kas ma saan õigesti praegu Teist aru, et tulevikus peaks hakkama Tallinnas maksma ka siis gümnaasiumis käimise eest ja põhikoolis käimise eest, algkoolis käimise eest?
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh küsimuse eest, hea Raimond! Lugu on lihtsalt selline, et see süsteem, mida Sa praegu rääkisid, see toimib ka praegu. On olemas erakoolid, eralasteaiad ja kõik muud asjad. See süsteem Sul võimalus maksta hariduse eest alati on olemas. Aga võimalus ka tasuta seda saada on ka olemas. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Anto Liivat, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, hea juhataja! Auväärt kaasettekandja! Ma usun, et tegelikult on käesoleva eelnõu valguses Teile üheselt arusaadav Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poliitiline tahe töötada selle nimel ja astuda samme, et kaotada Tallinna koolieelsetes lasteasutustes kohatasu. Olenemata nüüd sellest, kui palju on meil tänasel päeval ja hetkel informatsiooni selle kohta, kas keskfraktsioonil on Teie teada olemas poliitiline tahe töötada ja astuda samme selleks, et kaotada Tallinna koolieelsetes lasteasutustes kohatasu?
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh! Väga sisukas ja täpne küsimus. Tähendab, et mina näen sotsiaaldemokraatide puhul astutud sammuks aint see, et ta on kirjutanud valmis kolmelauselise ülesande Tallinna Linnavalitsusele. Aga keskfraktsioonil on kindlasti tahe juhtida Tallinna linn ja Tallinna elanikkond väga headele elutingimustele ja eluolukorrale. Olgu see siis lasteaia kohatasu, olgu see siis gümnaasiumiharidus, põhikooliharidus. Olgu siis see sotsiaalabi, sotsiaaltoetused. Ükstaskõik. Et põhiline on see, et Tallinna inimesel peab ehk Tallinna kodanikul peab olema hea elada. Täpselt samuti, nagu peab olema hea elada terves Eestis. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, teine küsimus. Palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh, austatud ettekandja! Kuna mul on üks tiitel kaitsta enim küsimusi esitava linnavoliniku osas ja mul on tekkinud üks noor konkurent, siis ma pean ikka ühe küsimuse juurde küsima.
Aga sotsidel, nii palju kui mina olen aru saanud, on see plaan kaheosaline. Et üks on see, et muuta ta n-ö tasuta või maksumaksja raha eest ülalpeetavaks, ja teine on see, et see oleks sisuliselt kohustuslik lasteaias käimine. Et kas sellest oli ka komisjonis juttu ja mis seisukohale jõuti? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Aitäh! Hea küsimus! Sellepärast et sellekohalise küsimuse ma esitasin ka ettekandjale, et kuidas see külastatavusega seotud on. Tähendab, et kui palju siis me Harjumaalt või kuskilt muult võtame lapsi ära, kuna see tasuta ühistransport nagu tõi Harju piirkonnast hästi palju inimesi Tallinna kodanikeks, et palju see lasteaiakoht toob. Siis vastus oli lihtne ja lakooniline: "Mis Tallinnal saab selle vastu olla, et tulubaas kasvab?" Vastus on selline. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Rohkem küsimusi kaasettekandjale ei ole. Samal ajal, kui teie maadlesite heade küsimustega, väga lõbusalt ...
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Suur tänu!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
... siis Epp Mäe maadles ka ja võitis Eestile pronksmedali MM-il! Palju õnne!
Avan läbirääkimised! Ja Õnne Pillak, palun!
Kõne - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud istungi juhataja, volikogu liikmed, linnavalitsuse liikmed, kes veel siin on!
See on hea eelnõu. Jah! See on see, millega Reformierakonna fraktsioon tuli juba mitu aastat tagasi välja, aga see on pool rehkendusest. Sest kui me tahame väärtustada haridust, ja me tahame seda - ma arvan, et selle vastu mitte keegi ei vaidle, et lapsed saaks korraliku kvaliteetse hariduse võimalikult varajases eas, siis eesmärk siiski peab olema mitte ainult lasteaia kohatasu kaotamine, vaid ühtne eestikeelne haridussüsteem, mille eest lapsevanem ei pea kohtasu maksma. Kui - ma arvan, et tulevikus võiks kõrghariduses taastada oma osaluse - aga mitte lasteaias ega põhikoolis ega gümnaasiumis. Siin kaasettekandja poolt kõlasid mõtted, et lasteaia kohatasu alandatakse. Täna on võimalik soodustusi saada. tegelikult Keskerakond on ammu seda juba lubanud. No vot nende Keskerakonna lubadustega ongi see, et ma siin kirjutasin endale ka ülesse paar näidet. Viimastel valimistel Keskerakond lubas igale lapsele tasuta huviringi - vähemalt ühte. Aasta tagasi toonane linnapea Taavi Aas küsimustele vastates vastas väga selgelt. "Mitte kunagi Tallinnas ei saa olema lastele tasuta huviharidust.". Noh nii nende lubadustega on! Või võtame pensioni erakorralise tõusu. Kes mäletab - mitu korda Keskerakond on seda lubanud, mis aastast? Ei ole. Ka nüüd ei tule seda. Ja kohe esimese asjana pidi ära tehtama. Ikka ei tule veel! Ma arvan, et selle asemel, et tögada siin vajalikke mõtteid, võiks hoopis toetada seda eelnõu. Sellepärast, et lastele kättesaadav haridus peab olema võimalikult varajases eas. Mida varem me hakkame lastega tegelema, mida varem me märkame nende vajadusi, nende mõningal juhul ka puudusi, me saame neid suunata, seda kiiremini ja paremini nad arenevad. Seda lihtsam on neil minna kooli.
Küsimus oli, kui palju see mõjutab lasteaia järjekordasid. Ma julgen arvata, et see väga palju ei mõjuta ja seda kahel põhjusel. Sellepärast et Tallinnas umbes 97% lastest täna käib juba lasteaias. 3% on vaid neid, keda see muudatus puudutab. Teisel juhul. Ümbruskonna omavalitsused juba täna pakuvad väga kvaliteetset teenust ja võimalusi peredele. Ehk siis ka sealt ei tule seda meeletut auku või hirmu, et kust nüüd võetakse lapsi. Kolmandaks. Me oleme täna selles olukorras, kui me vaatame demograafilisi muudatusi, siis Tallinna lasteaiad paljudes kohtades on hoopis selle mure ees, et ruumid jäävad tühjaks ja nad ei suuda neid suuri majasid ära majandada. Seega ma arvan, et järjekordade pärast ei ole põhjust muretseda.
Ma räägin korraga nendest soodustustest, mis täna linn juba pakub. Üks põhjus, miks eelnõud ei toetatud, oli see, et linn juba pakub meeletult soodustusi peredele. Jaa, kohatasust vabastatakse need lapsed, need pered, kus käivad kõik kolm last parajasti või enam lasteaias. Neid peresi on 120. Lasteaias käib lapsi circa 21 000. Need on numbrid, mis tegelikult sellest, kuidas linn tuleb väga palju appi, need ei toeta seda. Ma väga loodan, et Keskerakonna fraktsioon toetab seda eelnõud ja tuleb lapsevanematele vastu sellepärast, et praegune kohatasu on lapsevanematele liiga kõrge ja see tõuseb absoluutselt igal aastal - igal aastal tõuseb lasteaia kohatasu, aga igal aastal ei tõuse mitte perede sissetulek. Palun mõelge lastele ja jätke enda sihuke kiuslik jonn, et me ei taha seda toetada sellepärast, et see on opositsiooni esitatud eelnõu. See on vajalik eelnõu. Toetage seda! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Läbirääkimiste osas sõnavõtusoove rohkem ma ei näe. Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõnaga esineda? Ei soovi. Austatud volikogu liikmed, panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele kaotada Tallinna koolieelsetes lasteasutustes kohatasu". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Häältega 16 poolt, 39 vastu, erapooletuid ei olnud, eelnõu ei leidnud toetust.
17:48 Päevakorra punkti alustamine - 6. LiLia 2035 6. LiLia 2035
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Head kolleegid! Küsin, kas enne viimast punkti soovite vaheaega? Ei soovi. Ja oleme oma päevakorra 6. punkti juures, milleks on arupärimisele vastamine. Ja vastata saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun tähelepanu!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh, austatud linnavolikogu esimees, austatud linnavolinikud, arupärija! Olen esitanud arupärimisele kirjalikud vastused. Kui Teil on täpsustavaid küsimusi, siis olen hea meelega nõus ka neile vastama.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja Mart Luigel on täpsustavaid küsimusi. Palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh, lugupeetud abilinnapea, ka vastuste eest, mis kirjalikult on laekunud! Kahjuks ma päris vastuseid küsimustele ei saanud. Et kuidas siis edeneb see arengukava ja millal see juhtgrupp asjaga n-ö ühele poole saab? Et see on ju, peaks olema linna jaoks oluline dokument.
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Arengukava on tegelikult mitmepoolne. Seal ei ole ainult Tallinna linn, vaid on ka Maanteeamet. Ja sisuliselt see liikuvuse arengukava puudutab mitte ainult Tallinna, vaid eeskätt pigem Harjumaad ehk siis see, kuidas toimub liikuvus Suur-Tallinnas, võiks seda nimetada. See arengukava juhtrühm on perioodiliselt koos käimas ja lõpparuannet ei ole veel valmis. Samal ajal ei ole meie seisukohalt õige öelda, et "te peate nüüd seda homme kindlasti esitama". See töö käib ja ma usun, et lähima mõne kuu jooksul see saab ka oma finaalstaadiumi. Ehk siis sisuliselt esitatakse linnale mingisugune kokkuvõte sellest või siis see arengukava ise.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, teine küsimus, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Ja teise küsimuse ma küsiks. Siin arupärimises sai ka eraldi välja toodud see liikumispuudega või liikumisraskustega inimeste liikumine. Et kas see kaardistatakse seal kuidagi eraldi ära, tuuakse kõik need n-ö kitsaskohad välja? Või kuidas täna see info jõuab Tallinna Linnavalitsusse näiteks, et kus inimesed, liikumisraskustega inimesed ei saa lihtsalt Tallinnas liigutud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma arvan, et liikumisraskustega inimesed tegelikult saavad Tallinnas liikuda. Küll aga kindlasti see ei ole ideaalne pilt. Ja kui me vaatame tänaseid norme, siis üldjuhul nad kõik arvestavad liikumisraskustega inimeste liikumisega ja kõik uued infrastruktuuriobjektid, või siis ka linna enda ehitused kinedlasti arvestavad neid ja nad teisiti ei saagi olla ehitatud tänaste nõuete kohaselt. Liikumisraskustega inimeste jaoks tehakse ka n-ö lokaalset olustiku parandamist. Selleks on Sotsiaal- ja Tervishoiuametil ette nähtud ka vahendid, kus kohaldatakse liikumisraskustega inimestele nende eluruume. Samal ajal on olemas ka välisprojekt, mille raames laiendatakse IKT kasutamise võimalusi tulevikus selliste kohandusmeetmete kasutusele võtuks. Nii et need võimalused luuakse küll, aga ma olen Teiega nõus, et neid võiks luua kiiremas korras ja laialdasemalt. Siin on objektiivsed piirangud nii eelarves kui ka erinevate linna poolt rajatavate objektide investeeringute realiseerimiskavades, ehk siis me ei saa päeva pealt kõiki teid objektiivsetel, majanduslikel põhjustel ära remontida nii, et nad arvestaksid ka liikumisraskustega inimeste liikumisvajadusi, kuid sinnapoole me liigume.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem küsimusi abilinnapeale ei ole. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
See arupärimine on vastatud.
17:52 Päevakorra punkti alustamine - Avalduste ärakuulamine Avalduste ärakuulamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Me oleme päevakorrapunktid ammendanud, küll aga oleme jõudnud avalduste ärakuulamiseni. ja sõna saab Anto Liivat. Palun!
Kõne - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, auväärt juhataja! Head kolleegid, kes te veel olete siin ja kes te juba olete lahkunud või lahkumas!
Ma tahan üle anda arupärimise, mis puudutab Tallinna kalmistute olukorda ja tulevikku. Olles saanud pealinna eakatelt väärtuslikku tagasisidet pealinna kalmistute taristu, heakorra ja pakutavate teenuste kohta, tuleb tunnistada, et nii mõneski küsimuses on põhjust rahuloluks. Aga esineb üksjagu palju kitsaskohti, mille lahendamist linnavolikogult ning linnavalitsuselt oodatakse. Nimelt selgub nii 2018. aastal linnakantselei tellitud uuringust kui ka sellest tagasisidest, mida olen isiklikult inimestelt saanud, et parandamist vajab ligipääsetavus surnuaedadele, seda näiteks ka ühistranspordipeatuste osas. Vajaka jääb tihtipeale kaasaegsetest prügikonteineritest, tualettruumidest. Ning samuti soovib pea 80% pealinlastest, et kalmistud oleksid varustatud asjakohaste infotahvlitega selle kohta, kuidas kalmistul liikuda, orienteeruda, leida enda jaoks olulisi või ka laiemalt huvipakkuvaid tuntud inimeste hauaplatse.
Aprillikuus käesoleval aastal teatas abilinnapea Izmailova, et on valminud Tallinna kalmistute arengukava aastateks 2019–2030. Paraku ei ole aga see arengukava tänaseni linnavolikokku jõudnud. Samuti paljastas abilinnapea juba kevadel ka selle, mis arengukavasse kirja saab ning informatsiooniga planeeritavate investeeringute kohta.
Head kolleegid! Ma ei pea päris kohaseks seda, et olukorras, kus linnavolikogu peab sisustama linna järgmiste aastate eelarve, öeldakse arengukavade prioriteedid linnavalitsuse poolt välja enne seda, kui volikogul on olnud üldse võimalus tutvuda kas või esialgse versiooniga nimetatud arengukavast. Sestap soovin ma muidugi infot, millal on linnavalitsusel plaanis selle arengukavaga tulla linnavolikogu ette. Aga ma soovin tegelikult infot ka selle kohta, mis puudutab arengukava sisulist poolt ning selle koostamise aluseks olevaid analüüse. Nimelt on paljudes maailma pealinnades kalmistutega seonduv üha suuremaks väljakutseks. Seda saab ta olema ka vananeva elanikkonnaga Tallinnas. Ehk siis kui palju on haudu Tallinna kalmistutel? Kuidas see number viimase kümne aasta lõikes muutunud on? Millised on prognoosid järgnevaks kümneks aastaks? Kuidas plaanitakse Tallinna kalmistute pikaajalist arengut? Kui eelmine arengukava lõpetas kehtivuse 2013. aastal, siis aastal 2019 ei ole meil ikkagi kehtivat arengukava. Kuidas me tagame selle, et kalmistute arendamisel arvestatakse linnaelanike ootuste ja vajadustega? Milliseid teenuseid soovib linn pakkuda täna ja tulevikus? Kuidas nendest teenustest linlasi teavitatakse? Kas linn tunneb ka vastutust selle eest, et need teenused oleksid inimestele taskukohase hinna ja oodatud kvaliteediga kättesaadavad? Millises mahus me näeme täna ja tulevikus linna ülesandena seismist kalmistute heakorra eest? Kas ja kui palju peaks linn panustama hauaplatside hooldusesse? Mind huvitab ka see, kui palju Tallinnas on hooldamata hauaplatse? Mind huvitab see, kuidas tagatakse kalmistute turvalisus ja mind huvitab kindlasti ka see, milliseid plaane on linnavalitsusel täna, kui proua Izmailova ei kuulu enam linnavalitsuse koosseisu, astuda selleks, et parandada jäätmekäitlust linna kalmistutel, mis teadupärast oli taaskord eelmise abilinnapea üks prioriteete? Minu aeg on läbi saanud. Aitäh tähelepanu eest!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Oleme ka avaldused ära kuulanud ja sellega saan teid tänada tänase istungi eest! Suur tänu! Annan teada, et järgmine linnavolikogu istung toimub korraliselt 3. oktoobril. Aitäh!
17:58 Istungi lõpp