Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 23.01.2020  
Istungi number: 1  
Istungi aeg: 16:00 - 17:30  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-23.01.2020.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
15:59 Istungi algus
Juhataja saabus - Tiit Terik Tiit Terik
Austatud kolleegid, hea linnavolikogu! Alustame selle aasta esimese istungiga ja esmalt informeerin teid Tallinna linna valimiskomisjoni otsustest. Valimiskomisjoni 18. detsembri 2019. a otsusega number 30 pikendati Mihhail Korbi volituste peatumist kuni 22. märtsini k.a ning Jevgeni Ossinovski volituste peatumist kuni 3. aprillini k.a ning volikogus jätkavad Natalia Malleus ja Karl-Martin Sinijärv.
13. jaanuari k.a otsusega number 1 pikendati Marek Jürgensoni volituste peatumist linnavolikogus kuni 11. juulini k.a ning volikogus jätkab Inga Rumjantseva. 20. jaanuari k.a otsusega number 2 pikendati Yoko Alenderi volituste peatamist kuni 18. aprillini k.a ning 21. jaanuari otsusega pikendati Eerik-Niiles Krossi volituste peatumist kuni 21. aprillini ning volikogus jätkavad Toomas Kruusimägi ja Eero Merilind.
Annan ka teada, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 16. jaanuari otsusega arvati fraktsiooni koosseisust välja Helve Särgava. Keskerakonna fraktsiooni 23. jaanuari otsusega arvati Helve Särgava Keskerakonna fraktsiooni liikmeks. Nüüd aga palun registreeruda nendel volikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad esineda kuni 5-minutilise avaldusega peale päevakorra ammendumist ja palun vajutage oma puldil klahvi "Kõne". Sõnavõtu soove istungi päevakorra ammendumisel järel tundub, et ei ole.
Asume tänase päevakorra juurde. Meil on päevakorra projektis välja toodud seitse punkti. Kui kellelgi on ettepanekuid päevakorra osas, andke oma soovist teada vajutades klahvile "Sõna". Juhin teie tähelepanu sellele, et päevakorrapunktis number 2, milleks on revisjonikomisjoni käesoleva aasta tööplaani kinnitamine, on märgitud ettekandjaks Enno Tamm. Kuna revisjonikomisjoni esimees Helve Särgava astus sellelt positsioonilt 20. jaanuaril isikliku avalduse alusel tagasi.
Kas päevakorra osas on veel ettepanekuid? Tundub, et ei ole.
Austatud linnavolikogu! Panen teie ette hääletusele 23. jaanuari istungi päevakorra projekti. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Päevakorra kinnitamise poolt on 59 linnavolikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei ole, sellega on päevakord kinnitatud!
Enne päevakorra arutamise juurde asumist on kõikidel fraktsioonidel kui ka linnavalitsuse esindajatel võimalik kuni 2-minutiliseks sõnavõtuks. Selleks saate ennast registreerida. Ja esimesena saab sõna Kristen Michal. Palun!
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Nii! Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Ilusat aasta algust! Ilusat uut parteid kõigile, kes on selle leidnud, ja otsinguid kõigile, kes veel ei ole leidnud!
Mul on kaks arupärimist. Üks, mis puudutab seda, mis on toimunud Tallinna propaganda kulutustes. Ja ütleme ausalt, tegime meiegi komplimendi linnapeale, kes lubas meediakulutusi kokku tõmmata. Selgus, et me vist ruttasime pisut oma komplimendi tegemisega. Kasvanud on. Eelmine aasta oli 540 000, läks Kremli-sõbralike laululehti laulvale PBK-le. Nüüd on see kasvanud juba peaaegu poole võrra või isegi täissumma võrra, erinevatel andmetel 715 – 1,3 miljonit. Et selle kohta kindlasti küsime.
Ja teine on eluline juhtum. Arupärimise anname sisse, kus üks meie kolleeg siitsamast saalist sõitis kuulsusrikka Tallinna ühistranspordiga. Ja pärast seda, kui ta oli murdnud mõned luud, selmet et inimest aidata, tuli kiiresti ühistranspordivahendi juht ja ütles, et ta võiks kirjutada alla paberile, et äkki tal ei ole pretensioone selle juhi vastu. Et ma arvan, me võiks üheskoos pürgida selle poole, et linnatransport lihtsalt saab paremaks ja turvalisemaks ilma kedagi isegi süüdistamata.
Nii et, sihuksed asjad hooaja alguseks.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Kallas, palun!
Kõne - Mart Kallas Mart Kallas
Nii! Härra volikogu esimees, lugupeetud kolleegid! Soovin kõigile uut '20. aastat! Ja EKRE poolt võin kokkuvõtlikult nimetada seda, et hoiame ikka silma peal. Et hoiame silma peal, kas linnavalitsus uueneb ja jätab maha vanad kombed; hoiame silma peal, kas Helve Särgava suudab muuta Keskerakonda; hoiame silma peal, kas Tallinn muutuks autosõbralikumaks; hoiame silma peal, kas peatänavate foorid saavad ükskord rohelise laine; kindlasti hoiame silma peal, kas Peterburi tee valguspostid jõutakse enne korda teha, kui nad ümber kukuvad; hoiame silma peal ka, millal saavad Nõmme kõnniteed korda; mis saab Tallinna TV-st ja kui kallutatud saab olema Tallinna maksumaksja poolt kinnimakstud saated "Доброе утро, Таллинн", "Наша столица" и "Русский вопрос" ning kas sinna mõni EKRE esindaja ka kunagi satub; hoiame silma peal, mis saab Linnahallist; hoiame silma peal, kui kiiresti kevadel asfaldiaugud lapitakse - kõigele, mis silma riivab ja paremaks annab teha. Samuti hoiame silma peal kaugele lähevad sotsid meie välistamisega ja mitu väljamõeldud luulut nad veel suudavad meile külge kleepida; hoiame silma peal, kas isamaalased on minemas Selgeltnägijate tuleproovi, kui nad teavad täpselt, kuidas keegi hääletas salajastel hääletustel; ja hoiame silma peal, millal saame Reformierakonna käest tõestust, et vapsid võitlesid kooseluseaduse poolt. Kokkuvõttes teemasid veel. Ah ja veel. Kindlasti kõik hoiame silma peal Ott Tänakul. Esimene katse Monte Carlos algab täna 21.38. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Loodame selleks ajaks oma istungiga ühele poole saada, et kõik saaksid spordile kaasa elada.
Rohkem sõnavõtu soove ma ei näe, küll aga sooviksin meie kõigi poolt õnnitleda kolleegidest sünnipäevalapsi: Irina Antonjuk, Ruslana Veber, Siim Tuisk, Natalia Malleus ja Nikolai Korb. Palju õnne! Natalial on täna sünnipäev. Palju õnne!
16:10 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE180 Tallinna linna välimeedia kulude seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll aastatel 2016–2018 1. OE180 Tallinna linna välimeedia kulude seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll aastatel 2016–2018
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Nüüd aga 1. päevakorrapunkti juurde! Selleks on "Tallinna linna välimeedia kulude seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll aastatel 2016–2018". Ja sõna ettekandeks saab revisjonikomisjoni liige Õnne Pillak. Palun!
Ettekanne - Õnne Pillak Õnne Pillak
Lugupeetud istungi juhataja! Head linnavalitsuse liikmed ja volikogu liikmed! Teie ees on siis revisjonikomisjoni üks eelmise aasta kontroll, mis puudutab Tallinna linnameedia välimeedia kulude seaduslikkust ja otstarbekust aastatel 2016–2018. Me kontrollisime siis kõiki linna ametiasutusi, linnakantseleid pluss linnaosavalitsusi. Aga kuna üks kontrollijatest oli osaliselt sellel perioodil ka linnaosavanem, siis Mustamäe Linnaosa Valitsust me kontrollisime ainult aastal 2018.
Ja mis siis selgus? Et täna linnas eraldi sellist eelarve rida või artiklit kui välimeedia kulu ei ole. Ehk siis suhteliselt kontrolli alguses me mõistsime, et me oleme võtnud endale sihukse ampsu, mille siis läbiseedimine on kui sihuke väljal tuule püüdmine, sest erinevates asutustes olid needsamad välimeedia kulud väga erinevatel ridadel. Peamiselt olid nad siis üldkuludes, kuid oli ka ürituste juures jne. Ehk siis üpris kiiresti me saime aru, et see, mis edaspidi linnas oleks vaja teha, on see, et välimeedia kulude sellised reeglid-põhimõtted, kuidas neid planeeritakse-eraldatakse-kasutatakse, et üldse saaks seda kontrollida, et selline reglement välja töötada.
Aga me küll vaatasime üle, jah, mis siis nendel kolm ... vabandust, kahel aastal on tehtud. Ja nii palju, kui me siis saime kontrollida, ja nii palju, kui palju meil õnnestus tuvastada, siis rikkumisi me selles mõttes ei tuvastanud tõesti. Et piltlikult öeldes täna see süsteem on plaan, on lähteülesanne, küsitakse kulud, ja me siis saime kontrollida, et kas see skeem n-ö pidas paika, on ju. Ja nendele reeglitele ta kõik pidas paika. Kui oli vaja hankeid teha, siis olid hanked tehtud korrapäraselt. Kui oli vaja, et küsida mitu pakkumist, et saada kõige soodsam pakkumine, ka seda oli järgitud. Ei esinenud probleeme. Või näiteks mitmel pool linn kasutab reklaamipindadele endale soodsamaid pindasid, kellega neil on koostöölepingud. Ka seda võimalust kasutati. Et öelda, et täna sellist oleks reeglite rikkumist, seda me ei tuvastanud.
Küll aga jah, nii, nagu ma kohe alguses ütlesin, et oli ka raske kontrollida, sest sihukseid neid põhimõtteid, millele seda vastavust kontrollida, täna meil ei ole. Ja sellepärast me tegimegi ettepanekud, et linn võiks tulevikus kaaluda välimeedia partnerite valimiste kriteeriumide kehtestamist ja enne seda siis analüüsida, et kuidas see võiks olla korraldatud tulevikus ja seejärel siis kaaluda tõesti selle korra kehtestamist, sest tegemist on maksumaksja rahaga. Ja mida paremini, läbipaistvamalt on see kasutatud, nii et kõik saaks aru, mis põhimõtetel, kuidas seda planeeritakse ja kasutatakse, ma arvan, et sellest võidavad kõik. Et need ettepanekud ... osades linnaosavalitsustes ma ka tundsin, et võib-olla on pisut, kui me neid ettepanekuid tegime, mis puudutab selle korra kehtestamist siis, et justkui me ei üritaks näpuga näidata, et midagi on juba valesti või halvasti või keegi on reegleid rikkunud. See ei ole see. Pigem on see, et see on ju kõikide huvides, et me saaks aru, kuidas maksumaksja raha kasutatakse. Ja ka linnajuhtide enda huvides on see, et me saamegi tuvastada, kas siis on õigesti või kui noh valesti, siis valesti - nende enda vastutus. Vot. Aga ma palun sellele kontrollaktile teie nõusolekut ja heameelega vastan ka teie küsimustele.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaido Kukk, Teie küsimus palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Et ma mäletan, ma tegin mõned aastad tagasi sarnast revisjoni ja siis ilmnes, et välimeediat seal hulgas oli päris palju kasutatud n-ö poliitilistel kaalutlustel ehk siis enne valimisi tehti linna raha eest Keskerakonna hüvanguks reklaami. Kui palju oli selle revisjoni käigus võimalik reklaamide sisusse minna ja kas Te tuvastasite sama probleemi, mis ma just kirjeldasin? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
Me ei läinud sellesse sisusse sellepärast, et Sinu see sama kontroll toodi ka näitena. Ja seal oli siis lai mõiste "meedia", et "kogu linna meedia vahendite kasutamine". Aga kuna meie vaatasime just sihukseid selles mõttes välireklaame, et nad olidki, kas olid ürituste korraldamise reklaam, on ju, või siis olid siin näiteks Reidi teega seoses, on ju, see teavituskampaania, mis olid tänavatel, et need kõik olid korrektselt tehtud. Et sellist valimispropagandat, ütleme siis otse välja, on ju, see kontroll ei tuvastanud sellisel kujul. Võib-olla oli nii osavalt ära peidetud. Ma ei oska öelda.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh! Austatud ettekandja! Et Te olete siin nagu kirjutanud, et kontrollijad on tuvastanud, et ametites ja linnaosavalitsustes kasutati meediakuludeks ettenähtud vahendeid seaduslikult ja otstarbekalt. Minu küsimus on see. Et kuidas Te hindasite seda otstarbekust või milliseid meetodeid Te kasutasite selle otstarbekuse hindamisel? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! See oligi see väga lihtne, mis ma enne ka kirjeldasin, et sihuke ... et kuna üks otstarve, millele väga palju viidati, oli linnainimeste teavitamine. Näiteks võtame üritus, võtame Nõmmel, on ju, ja seal on näiteks Nõmme Kevad. Tiit väga hästi teab seda. Ja kuna see on üks selline, millele tehakse välireklaami, siis vaatasimegi - oli üritus, ürituste raames oli see välireklaam tellitud. Jah, plakatid olid, olid võetud pakkumised ja tulemus oli olemas ja need kõik omavahel vastasid. Et see oli see, mida meie suutsime selle kontrolli käigus kontrollida. Ja kui selliseid situatsioone ja olukordi vaadata, siis seal oli kõik otstarbepärane ja korras.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Margarita Tšernogorova, palun!
Küsimus - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Aitäh! Proua Pillak! Väga huvitav minu jaoks. Mis mõiste on selles: välimeedia ja lihtsalt meedia? Mida, kas meil on kirjutatud kuskil selle kohta ....?
Ettekanne jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
Jah. Välimeedia on osa suurest meediast. Välimeedia on välireklaamid, mida tellitakse, et teavitada või siis informeerida inimesi erinevatest üritustest, sündmustest, linnaruumi muutustest jne. Ja linnaosad teevad välireklaami. Samamoodi ka ametiasutused ja nad ise ka tunnistavad seda. Ehk siis selline tegevus sellise nimetuse all on olemas. See, mis Te küsisite, et suurem meedia, jah. See on see on suurem meediaplaan, mis puudutab kanaleid, propagandalehti jne kõike. Aga see on üks osa sellest. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Austatud ettekandja! Kui ma lugesin linnavalitsuse vastust sellele revisjonile, siis see oli nihuke bürokraatlik metatekst. Et mina küll ei saand aru, mis see 3.3, et mis see neile segas. Et kas ettekandja sai aru, mis siis linnavalitsusele nagu vastukarva oli seal kokkuvõetud revisjoniaktis? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
Õnneks sain, jah. Võin selgitada. See 3.3 esimese hooga me panime kirja selle, et seesama põhimõte, et reeglistik, miks puudutab välimeedia korraldamist, see välja töötada. Kaaluda selle väljatöötamist. Kuna arvati, et see on, noh, viisakalt öeldes, liiga järsk väljendus, et siis me muudaks selle ära ja kõigepealt siis võiks analüüsida olemasolevat korda, siis linnavalitsus võiks kujundada seisukoha ja siis sellest analüüsist, kui leidub, et oleks vaja see reeglistik teha, et siis teha. Ehk siis me pehmendasime seda sõrestikku. Oli esimene kord.
Ja teine kord, mis ... Ma arvan, et see teine oli, väga kohane märkus oli. Et alguses oli meil lihtsalt kirjas, et "meediakulude korraldamine". Aga tegelikult see kontroll puudutas välimeedia kulusid. Et see oli sihuke tehniline ja väga asjakohane.
See esimene ... Noh, vaadake, sellega on selline lugu, et ega me seal opositsiooniga oleme ju vähemuses, on ju. Et ma arvan, et see, et ta täna niimoodi on kirjas siin, see on juba samm edasi.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ülle Rajasalu, teine küsimus palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh! Austatud ettekandja! Ma tuleks ikkagi selle otstarbekuse juurde tagasi. Et Te ise nagu väitsite, et Nõmme Kevad. Kõik teavad seda, kõik võtavad sealt osa. Siis, kui kõik seda teavad ja kõik võtavad osa, siis tehti selle peale veel suured kulutused. Kuidas siis mõõdeti seda otstarbekust? Kas külastatavuse arv suurenes? Või milliste meetoditega Te ... Või millise meetodiga linnaosa mõõtis seda, et see raha on kulutatud otstarbekalt? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
Väga hea küsimus! Et selles mõttes meie vaatasime, et raha kulutati selleks asjaks, mis lubati. Et ta täitis oma otstarvet. Et sellist analüüsi, nagu Sa küsid, et kuidas linnaosa hindas ja mõõtis, ma arvan, et nad ei tee täna seda, sest seda ei ole ka nõutud. Ja sellepärast me ei saanud ka sellisel kujul seda tuvastada. Meie võtsime väga-väga lihtsalt.
Ja ma lihtsalt korra kordan üle. Et ma saan aru sellest otstarbekuse küsimusest ja kõigest nendest. Aga minu arust minu jaoks vähemalt selles kontrollis oli see asjatuum, et väga raske on midagi kontrollida põhjalikult ja aru saada, kas kõik on korras, kui tegelikult see raamistik puudub, kuhu sisse ta peaks mahtuma.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Järgmise küsimuse esitab Mart Kallas. Palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Hea ettekandja! Et kunagi esitasime arupärimise ka sel temal, et ... Kas te käsitlesite seda teemat ka nagu ütleme, kui linnaosa vanem teeb isiklikku reklaami, tervitab rahvast suurtel plakatitel, nii et terve linnaosa täis seda. Ma mõtlen just Mustamäel oli siin, olid teemad hästi. Ja tuli välja, et linnaosa vanem nagu ise maksis need kinni veel aga, mis oli nagu tema kuupalga ulatuses. Et kas see läks ka kuidagi, oli käsitluses? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Me saime kontrollida ainult seda, mis meile esitati. Seda konkreetselt, kuna ise ka elan Mustamäel, tean neid. Mul seal maja lähedal on kogu täpselt ühe koha peal Lauri plakat, et siis ma tean, millest Sa räägid. Ja aga vot, kui ta ütleb, et see on tema rahakotist makstud ja ei ole linnaosas neid arveid ja seda rida, siis vot seda ei saa kahjuks kontrollida. Meil jäid käed selleks lühikeseks. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Peale seda, kui kolleegid on natukene vaiksemalt rääkimas, saab oma küsimuse esitada Priidu Pärna. Palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Kas Te selle revisjoni käigus kuidagi analüüsisite ja vaatasite ka seda, et kuidas Tallinna linna välimeediapartnerid ja näiteks Keskerakonna valimiskampaaniate meediapartnerid, et kuidas nad, kas nad kattuvad, joonistuvad seal välja mingid mustrid, skeemid jne?
Ettekanne jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Ei tuvastanud neid skeeme. Ma ei tea kelle õnneks, kelle kahjuks. Aga ma pean ütlema, et see kogu dokumentatsioon ja arvepidamine oli väga-väga korralikult korraldatud. Et ausalt öeldes mind isegi, kui ma neid materjale lugesin, ikka kulli pilguga opositsioonist vaatad, et ehk leiad midagi, on ju. Aga kui ma neid seal vaatasin, siis mind üllatas see, et kui me saatsime linnaosadesse arvamuse avaldamiseks, siis paar vastust, mis sealt tulid, neid ei olnud üldse palju, mis olid sihuksed pisut nagu ... Mulle tundus, et me nagu ründaks neid või väga näitaks näpuga millegi peale. No ei olnud. Nii et ma ei tea. Võib-olla oli see mingi ärevus, on ju, et hirm. Aga mustvalgel seda kirjas ei olnud. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ettekandjale rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu!
Ettekanne jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaasettekannet meil selles päevakorrapunktis ei ole. Avan läbirääkimised, kui keegi soovib sõna. Kui sõnavõtu soove ei ole, siis me saame vaadata läbi muudatusettepanekud.
Tallinna Linnavalitsus on nõustunud volikogu otsuse eelnõuga. Küll aga on teinud ettepaneku, mille sisuks on asendada otsuse eelnõu punktides 3.1 ja 3.2 ja 3.3 läbivalt sõna "meedia" sõnaga "välimeedia" vastavas käändes. Selline muudatusettepanek. Kas keegi soovib selle hääletamist? Kui hääletamist ei soovi, siis küsin eelnõu esitaja seisukohta selles küsimuses. See tundub olevat sobilik.
Austatud kolleegid! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna linna välimeedia kulude seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll aastatel 2016–2018" eelnevalt ette loetud muudatusega. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Otsuse eelnõu poolt on 62 linnavolikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei ole ja see otsus on vastu võetud.
16:26 Päevakorra punkti alustamine - 2. OE200 Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani kinnitamine 2. OE200 Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani kinnitamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Teine päevakorrapunkt on "Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani kinnitamine" ja ettekande selles päevakorrapunktis teeb revisjonikomisjoni aseesimees Enno Tamm. Palun!
Ettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Nagu me teame, on revisjonikomisjoni pädevuses ja siin on ka sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 48, mille järgi on revisjonikomisjonil õigus kontrollida ja hinnata linnaeelarve täitmist; linnavalitsuse ametiasutuste ning nende hallatavaste asutuste mõju all oleva äriühingu ja sihtasutuse ja mittetulundusühingu seaduslikkust, otstarbekust, tulemuslikkust ning linnavara kasutamise sihipärasust. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõikele 4 täidab revisjonikomisjon oma ülesandeid linna põhimääruses sätestatud korras tööplaani alusel.
Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani esitasid oma ettepanekud neli linnavolikogu fraktsiooni. Käesoleva volikogu koosseisus on viis fraktsiooni. Ainus fraktsioon, kes järgmise aasta revisjonikomisjoni tööplaani ühtegi kontrollettepanekut ei esitanud, oli Reformierakonna fraktsioon. Nii! Seega on revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaanis, mis on siis teile edastatud projektina, revisjonikomisjoni ettepanekuna, kaheksa punkti. Kui volikogu liikmetel on küsimusi, hea meelega vastan. Aga revisjonikomisjoni poolt on mul ettepanek kaheksapunktiline tööplaan käesolevaks aastaks kinnitada. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh ettekandjale! Alustame küsimustega. Ja esimesena Edgar Savisaar. Palun!
Küsimus - Edgar Savisaar Edgar Savisaar
Aitäh Teile! Ja mul on selline küsimus. Kas Teil on teada, miks Reformierakond ühtegi ettepanekut ei esitanud?
Ettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh küsimuse eest! Ma pean ütlema, et Reformierakonna esindaja osales revisjonikomisjoni töös. Korduvalt töö käigus, tänase eelnõu formuleerimise käigus me palusime neil oma ettepanekuid esitada, aga mõnevõrra üllatuslikult ei ole nad seda teinud tänase hetkeni. Nüüd on juba hilja. Nii et vastus on - ei ole teada. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Järgmise küsimuse esitab Reformierakonna fraktsiooni liige Ülle Rajasalu. Palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh! Ma tulen jälle selle otstarbekuse juurde, selle sõna "otstarbekus" juurde. Siin on näiteks "AS Tallinna Lauluväljak tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll". Mina ei saa aru, mida te mõtlete selle otstarbekuse all. Ma saan aru, et kontrollitakse raha seaduslikku ja sihipärast kasutamist. On nii? Et võib-olla muudaks selle sõna ära, et Tallinna Lauluväljaku tegevuse seaduslikkuse, selle raha seaduslikkuse kasutamise kontroll, sihipärane kasutamine?
Ettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Ma pean ütlema, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 - ma tsiteerin seadust - ütleb, et tema pädevuses ehk siis revisjonikomisjoni pädevuses on seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse kontroll. Nii! Seega see formulaar tuleneb seadusest. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Küsimuse on registreerinud Priidu Pärna ja saab selle nüüd ka esitada. Palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Ma saan aru, härra Tamm, et Te nüüd olete siis revisjonikomisjoni esimehe kohusetäitja. Et teadupärast see koht peaks kuuluma opositsioonile. Et kui kauaks Te peate sündsaks jääda revisjonikomisjoni esimehe kohusetäitjaks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Nii on, hea küsija. Nii nagu riigiprokuröri ametikohal on kohusetäitja täna, nii olen ka mina lühiajaliselt tõesti revisjonikomisjoni esimehe, isegi mitte kohusetäitja, ma olen eelkõige revisjonikomisjoni aseesimees. Aga kaua komisjon on ilma esimeheta, see nüüd sõltub volikogu koostöövalmidusest ja võimekusest valida komisjonile uus esimees. Ma loodan, et see juhtub võimalikult ruttu. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Rohkem küsimuste soove ei ole. Küll aga sõnavõtusoov. Õnne Pillak. Palun! Aitäh ettekandjale!
Ettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh!
Sõnavõtt - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Kuna siin tekkis küsimus, miks meie fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon ei ole esitanud ühtegi ettepanekut, siis nii nagu ma komisjonis tegelikult ka ütlesin, kus Enno oli ka kohal, et need teemad, mis meile on olulised - lapsed, meediakulud jne -, need on juba esitatud ettepanekud ja ei ole mõtet konkureerivaid ettepanekuid esitada. Küll aga ma ise olen ennast palunud nimetada sinna kontrollgruppidesse. Et tööd tuleb teha, mitte lihtsalt paberile sõnu kirja panna.
Ja tegelikult, mis see teine sihuke sügavam põhjus veel on. Et see kaks aastat, mis ma olen selles komisjonis olnud, siis ega vahepeal on ikka sihuke korralikku vaeva pidanud nägema, et opositsiooni läbi viidud siis või kuidas nad on juhtivat rolli omanud kontrollid, et seal meie need ettepanekud ja need, mida me avastasime või tuvastasime asjaolud, et need sisse jääks sellises sõnastuses nagu me oleme soovinud, et see on tükk tööd, sellepärast et koalitsioon täna ikkagi revisjonikomisjonis on enamuses. Kui oleks opositsioon seal enamuses, ma arvan, et siis ka see hind ja tulemus oleks hoopis teine. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Rohkem sõnavõtu soove läbirääkimiste voorus ma ei näe. Kui eelnõu esitaja lõppsõna esitada ei soovi, saame liikuda lõpphääletuse juurde.
Austatud volikogu! Panen teie ette lõpphääletusele eelnõu "Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani kinnitamine". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Otsuse eelnõu poolt on 64 linnavolikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei le, seega on otsus vastu võetud.
16:34 Päevakorra punkti alustamine - 3. OE202 Aia tee 19-2 korteriomandi otsustuskorras müük 3. OE202 Aia tee 19-2 korteriomandi otsustuskorras müük
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kolmas päevakorrapunkt "Aia tee 19-2 korteriomandi otsustuskorras müük". Selle eelnõu osas on tegu ka andmesubjekti eraelu puudutavate oluliste isikuandmete käsitlemisega, mistõttu meil on sellele dokumendile ka juurdepääsupiirang ja siin me internetiülekannet ei tee. Küll aga menetleme eelnõud tavapärases vormis ja ettekandeks saab sõna Pirita Linnaosa vanem Tõnis Liinat. Palun!
Ettekanne - Tõnis Liinat Tõnis Liinat
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Tõnis Liinat Tõnis Liinat
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus jätkub - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Tõnis Liinat Tõnis Liinat
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Tõnis Liinat Tõnis Liinat
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Tõnis Liinat Tõnis Liinat
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Tõnis Liinat Tõnis Liinat
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Tõnis Liinat Tõnis Liinat
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Tõnis Liinat Tõnis Liinat
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Enno Tamm Enno Tamm
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Tõnis Liinat Tõnis Liinat
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Tõnis Liinat Tõnis Liinat
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus jätkub - Mart Kallas Mart Kallas
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Tõnis Liinat Tõnis Liinat
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Tõnis Liinat Tõnis Liinat
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Ettekanne jätkub - Tõnis Liinat Tõnis Liinat
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Kaasettekanne jätkub - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Edgar Savisaar Edgar Savisaar
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Kaasettekanne jätkub - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Kaasettekanne jätkub - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Kõne - Tõnis Liinat Tõnis Liinat
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Tekstilõigule on seatud juurdepääsupiirang.
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Hääletamistulemusega poolt 55, vastu 4, erapooletuid 5, on eelnõu otsusena vastu võetud.
16:48 Päevakorra punkti alustamine - 4. OE203 Tallinna linna ja The Baltic Sail vahel sõlmitava lepingu heakskiitmine ja volituste andmine Mihhail Kõlvartile 4. OE203 Tallinna linna ja The Baltic Sail vahel sõlmitava lepingu heakskiitmine ja volituste andmine Mihhail Kõlvartile
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Neljas päevakorrapunkt. "Tallinna linna ja The Baltic Sail vahel sõlmitava lepingu heakskiitmine ja volituste andmine Mihhail Kõlvartile". Ja selle päevakorrapunkti kannab meile ette abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Palun!
Ettekanne - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah, aitäh! Lugupeetud volinikud! Tegu on siis sellise ilusa võrgustikuga nagu The Baltic Sail, mis eksisteerib aastast 1996 ja siis ühendab selliseid sadamalinnu, mis on siis Baltikumi peal, Läänemere peal. Ja iseenesest eesmärk on siis see, et see aitab meid edaspidi meie merepäevade korraldamises, et nad oleksid veelgi suuremad, suurejoonelisemad ja pakuksid linlastele ja meie külalistele veel rohkem selliseid positiivseid elamusi. Ja mis puudutab siis rahalist osa, siis aastane osalustasu on seal 5000 eurot, aga me seda raha nagu juurde ei küsi, sellepärast et see on olemas juba ... või sellega on juba arvestatud siis merepäevade eelarves. Nii et see raha on juba iseenesest olemas. Nii et palume siis anda linnapeale volitusi, et vastav leping ka allkirjastada! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh ettekandjale! Nüüd on linnavolikogu liikmetel võimalus esitada küsimusi. Ja seda võimalust kasutab Õnne Pillak. Palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Kuna mul kahjuks ei õnnestunud komisjoni istungil osaleda, kus see punkt oli päevakorras, siis ma küsin. Et siin eelnõu seletuskirjas oli ka märgitud, et tänu sellele koostöölepingule, siis projektile, on võimalus siia saada eksootilisemaid laevu merepäevade raames. Et kas on ka mõni sihuke kindel laev või kindel riik kuskilt, kust nagu tahaks kedagi kutsuda või see on alles kaalumisel siin? Tunnen, et vist Sa mõistad, kuhu ma tüürin?
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ei, neid on päris palju ja iseenesest me eelkõige vaatame just nende riikide poole, kust veel pole meile nagu külla tulnud neid laevu. Üks nagu selline näide, mida ma võin tuua, on näiteks ühe teise sellise suurürituse raames tihtipeale külastav erinevaid riike nagu ja selle ürituse nimi on siis Tall Ships´ Races, mis meil on teatavasti aastal 2021 Tallinnas toimumas, aga sellised riigid nagu näiteks Brasiilia, Portugal ja isegi Omaan. Nii et neid riike on päris palju, kus on väga ilusad sellised suured laevad, mis pakuvad kindlasti silmarõõmu. Ja noh, vaatame. Praegu nagu väga konkreetselt sellist nagu otsust, et just seda laeva me tahame nagu, sellist veel ei ole.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Ettekandjale rohkem küsimusi ei ole.
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaasettekande selles päevakorrapunktis teeb haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Eduard Toman. Palun!
Kaasettekanne - Eduard Toman Eduard Toman
Austatud esimees, head kolleegid! Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekul arutati seda küsimust ja hääletamistulemustega 9 poolt, erapooletuid ei olnud, vastu keegi ka ei olnud, otsustati toetada. Ja kah, samamoodi esitati küsimusi. Küll sellist nagu Õnne praegu küsis, sellist küsimust ei olnud ka. Väga õige tegelikult küsimus oli. Aga tundub, et see tõesti positiivselt mõjub ka Tallinna nagu merelinna üldpilti ja me tõesti saame siia huvitavaid laevu ja üldse meremeeste kogemusi teistest maadest. Ja loomulikult see ei ole võib-olla siis, selles mõttes ei ole meie Kultuuriamet, kes tegeleb merepäevadega, nii võimeline. Antud juhul see annab seda huvitava, põneva võimaluse. Palun seda eelnõud toetada ka!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh kaasettekandjale! Teile küsimusi kolleegidel ei ole. Suur tänu! Küll aga avan läbirääkimised, kui keegi soovib sõna. Ka sõnavõtu soove ei ole.
Ja nüüd me saame liikuda lõpphääletuse juurde. Austatud volikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Tallinna linna ja The Baltic Sail vahel sõlmitava lepingu heakskiitmine ja volituste andmine Mihhail Kõlvartile". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Otsuse eelnõu poolt on 56 linnavolikogu liiget, vastu ei ole, erapooletuks jäi 5. Seega on otsus vastu võetud!
16:53 Päevakorra punkti alustamine - 5. OE2 Plasti tänav T1 kinnisasja osa tasuta kasutusse andmine (Tervise Arengu Instituut) 5. OE2 Plasti tänav T1 kinnisasja osa tasuta kasutusse andmine (Tervise Arengu Instituut)
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Viies päevakorrapunkt. "Plasti tänav T1 kinnisasja osa tasuta kasutusse andmine (Tervise Arengu Instituut)". Sõna ettekandeks saab Lasnamäe linnaosa vanem Andres Vään. Palun!
Ettekanne - Andres Vään Andres Vään
Austatud volikogu esimees, austatud volikogu! Esitan teile otsuse Plasti tänav 1 kinnisasja osa tasuta kasutusse andmine Tervise Arengu Instituudile. Otsuse eelnõuga tehakse linnavolikogule ettepanek anda Tervise Arengu Instituudile otsustuskorras kuni 25. juulini 2026 tasuta kasutusse Plasti tänav T1 kinnisasja osa. Tervise Arengu Instituut soovib kinnisasja osa kasutada kahjude vähendamise keskuse moodulhoone paigaldamiseks ja kasutamiseks. Kahjude vähendamise keskus pakub abivajajatele sotsiaalteenuseid ja nõustamist.
Sellise teenusega tegelemine ei ole linnavalitsuse ja ka linna funktsioon, see on sisuliselt riigi ülesanne. Linnaosa funktsioon oli selles protsessis asukoha välja valimine ja linnavolikogu peab kinnitama selle kinnisasja osa tasuta kasutusse andmise Tervise Arengu Instituudile. Ma ei hakka seda seletuskirja ja otsust ette lugema, see on teil ees. Sisuliselt on tegu tupikteega ja see paikneb 250 meetri kaugusel esimesest suurema liiklusega tänavast, mis on Punane tänav, kus on ka bussipeatus; see piirneb riigimaaga ja transpordimaaga ja ühe erakinnistuga.
Ehitusloa menetlemise käigus erakinnistu omanik on esitanud oma arvamuse, mis on saanud vastuse ja mida ei ole vaidlustatud. Selle otsuse eelnõu taga oleva asukoha menetlemisega on tegeletud alates 2007. aasta novembrist. Ja põhiliselt, kes sellega professionaalsel tasemel tegelesid, olid Põhja Prefektuur, Tervise Arengu Instituut ja Lasnamäe Linnaosa Valitsus. Ja ma palun teid seda otsuse eelnõu toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Meil on ka mõned küsimused. Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra esimees! Hea linnaosa vanem! Et halduskulud kas nüüd katab ka linn ja jooksvad kulud ja nihuksed asjad kõik seal, kui sa mingi toru katki läheb näiteks, lambike vahetada? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andres Vään Andres Vään
Linnaosa ei kanna kulusid. Kulud kannab Tervise Arengu Instituut, kuna tegu on riigi ülesandega.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Doktor Eero Merilind, palun!
Küsimus - Eero Merilind Eero Merilind
Hea ettekandja! Mina kindlasti toetan. Ma lihtsalt küsin huvi pärast. Et mitu kahjude vähendamise keskust on Lasnamäel ja palju üldse neid Tallinna linnas on?
Ettekanne jätkub - Andres Vään Andres Vään
Kahjuks Lasnamäel ei ole veel ühtegi ja Tallinna linna kohta ma jään vastuse võlgu. See, mis puudutab Lasnamäe linnaosasse rajatavat keskust, see peaks hinnanguliselt hõlmama 1800 abivajajat, mis kõik ei ole mitte ainult Lasnamäelt, vaid ka Lasnamäega piirnevatest omavalitsusüksustest.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Jaa, aitäh! Hea ettekandja! Selline küsimus. Et ma saan küll aru, et seal vist väga palju neid naabreid ei ole. Aga kas need naabrid on siis seal informeeritud ja teadlikud? Ja selles suhtes, et hiljem ei tule nagu jälle mingisuguseid ... Noh, nagu siin varasemalt on olnud, et minnakse meediasse ja tuleb nagu palju paha ütlemist. Et see töö on juba eelnevalt ära tehtud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andres Vään Andres Vään
Aitäh! Menetlemise käigus on olnud avalik arutelu. Selle kohta on esitanud arvamuse piirneva kinnistu omanik. Selle kinnistu, kes esitas arvamuse, väljapääs jääb õnneks vastassuunda ehk Kuuli tänavale. Ja kuna on tegemist järgmiste piirnevate osadega, on transpordimaa ja riigimaa - riigimaa ühesse osasse on planeeritud jäätmejaam ja kinnistu teisele poole Plasti tänavat paiknevad tehnilise teenindamise ja logistikaga põhiliselt tegelevad ettevõtted -, nii et ilmselt on see piisav avalikustamine edasised protsessimised välistanud.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Vilja Toomast, palun!
Küsimus - Vilja Toomast Vilja Toomast
Jaa, aitäh, härra esimees! Hea ettekandja! Ma küsin igaks juhuks üle. Kas ma kuulsin õigesti, et 13 aastat on Lasnamäel otsitud siis kahjude vähendamise keskusele asukohta? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andres Vään Andres Vään
Seda asukohta otsiti alates novembrist 2017.
Küsimus jätkub - Vilja Toomas Vilja Toomast
.... 2007.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Suur tänu! Kaasettekandeks palun kõnetooli linnavarakomisjoni esimehe Leonid Mihhailovi!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Linnavarakomisjon arutas antud eelnõu ja ühehäälselt, 8 poolthäälega, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Kaasettekandjale küsimusi kolleegidel ei ole. Me saame avada läbirääkimised. Kui on sõnavõtu soove, siis nüüd on see hetk. Sõnavõtu soove ei ole.
Austatud volikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Plasti tänav T1 kinnisasja osa tasuta kasutusse andmine". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Eelnõu poolt on 58 linnavolikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei ole ja see otsus on vastu võetud.
17:00 Päevakorra punkti alustamine - 6. Tallinna Pelgulinna Rahvamajast 6. Tallinna Pelgulinna Rahvamajast
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Meie kuues päevakorrapunkt on "Arupärimisele vastamine". Aru pärib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Siim Tuisk ning Pelgulinna Rahvamaja teemadel vastab Vadim Belobrovtsev. Palun!
Ettekanne - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Tere taas! Et, arupärimine sai vastatud kirjalikult ja kui on lisaküsimusi, heameelega neile vastan, aga minu meelest teema on juba natuke vananenud. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh ettekandjale! Kas meil on täiendavaid küsimusi? Tundub, et ei ole. Seega on see arupärimine vastatud.
Ja meie viimane päevakorrapunkt on samuti "Arupärimisele vastamine". See puudutab kooli- ja lasteaiavõrku. Ja vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Palun!
17:01 Päevakorra punkti alustamine - 7. Tallinna kooli- ja lasteaiavõrgu tulevikust 7. Tallinna kooli- ja lasteaiavõrgu tulevikust
Ettekanne - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Samamoodi, ega ma ei hakka nagu siin lugema kõike seda, mida me vastasime kirjalikult. Et kui tekivad lisaküsimused, kas küsijal või arupärimise esitajal või kellelgi teisel volinikest, siis heameelega vastan.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja vähemalt üks lisaküsimus on. Siim Tuisk, palun!
Küsimus - Siim Tuisk Siim Tuisk
Mul on tegelikult isegi mitu küsimust. Aga alustaks sellest, et on erinevaid signaale tulnd siis ikkagi selle kohta, et kas kesklinna plaanitakse seda kooli või mitte. Haridusminister siin on läbi meedia Teile mingit informatsiooni jaganud. Kas Te olete saanud temaga ka kokku ja sel teemal pikemalt suhelnud?
Ja teiseks on küsimus selle kohta, et mis saab ikkagi nendest lasteaedadest. Et siin on juttu olnud sellest, et osad nendest pannakse kinni, liigutatakse neid. Mis on täpsem info selle kohta lähema 5 aasta plaanis? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Nagu oligi meedias kirjutatud, siis aastast 2011 hakkasid kehtima uued terviseameti nõuded lasteaedadele üle Eesti. See ei ole ainult pealinna teema loomulikult. Ja mis tähendab seda, et Tallinnas on tõepoolest terve rida lasteaedu, mis nendele nõuetele ei vasta. Selles ei ole midagi traagilist või väga dramaatilist, sellepärast et lihtsalt ajad muutuvad ja siis need nõuded ka tegelikult muutuvad. Ja lihtsalt nii mõnigi lasteaed on vaja kaasaegsemaks teha nagu, sellepärast et see on õige ja loogiline, et meie lapsed ikkagi õpiksid sellises keskkonnas ja sellistes majades, kus on hea ja turvaline olla.
Nii et põhimõtteliselt meil on olemas ju teatavasti terve nimekiri lasteaedadest, mis siis aastaks 2030 renoveeritakse. Tõepoolest on mõned lasteaiad, mis lähevad lammutusse, sellepärast et põhimõtteliselt seal ei ole enam suurt midagi renoveerida. Üheks selliseks näiteks võib-olla ma toon siis Põhja-Tallinna lasteaia Maasikas, kus maja iseenesest oli omal ajal ehitatud väga huvitaval kombel. Et räägitakse niimoodi, et see põhimõtteliselt oli ehitatud ilma vundamendita. Aga no päris nii see ei ole nagu. Aga selles mõttes selge see nagu, et see on nii ajast ja arust juba, et see kindlasti pidi olema ja pidi saama siis meie selles pingereas kuskile nagu esikohale või siis kuskile seal esilaine sisse, ütleme niimoodi, ja seal see on tegelikult. Ja selliseid lasteaedu, mis lammutusse lähevad, ma arvan, et on paarkümmend arvatavasti. Enamus neist siis lammutatakse maha ja nende asemele ehitatakse sellised uhiuued kaasaegsed hooned. Siis on meil jah sellised lasteaiad nagu, mis on näiteks kesklinnas, kus lasteaed ise asub mõnes elamumajas näiteks kuskil esimesel korrusel, mis selgelt ei vasta terviseameti nõuetele ja seal on loomulikult küsimus, et mida nendega teha. No et sa ei hakka elumaja nagu lammutama sellepärast, et sul on seal lasteaed nagu esimesel korrusel. Aga selge see, et lasteaed peab kuskile nagu ära kolima sellepärast, et need tingimused lihtsalt ei vasta sellele, mida terviseamet meist nõuab.
Kuidas me seda lahendame? Ütleme niimoodi, et me alustasime praegu nagu nendest lasteaedadest, kus on enamvähem kõik selge ja arusaadav ja kus see vajadus on kõige suurem. Eelkõige loomulikult kas või seesama Maasikas, millest ma rääkisin, aga neid on ka teistes linnaosades küll ja küll. Ja siis tegeleme nendega. Samal ajal me mõtleme, mida me teeme nende lasteaedadega, kus esiteks ei ole võimalik jätkata niimoodi, et nad vastaksid siis terviseameti nõuetele, ja teiseks, ei ole võimalik neid lihtsalt niisama kuidagi renoveerida, rekonstrueerida või siis maha lammutada ja midagi sinna asemele ehitada, sellepärast et lihtsalt kas seal ei ole piisavalt palju maad selleks, et seda teha. Sest meil on näiteks sellised lasteaiad, mis on sellisel maalapikesel nagu, mis on iseenesest praegu selline sobiv ja, noh, piisav selleks nagu, et lapsed seal oleksid, aga on selge nagu, et see lasteaed nõuetele ei vasta ja kui seda hakata nagu ümber ehitama niimoodi, et see nendele nõudmistele vastaks, siis põhimõtteliselt me oleme silmitsi olukorraga, et see maja ongi niimoodi ehitatud, et seal näiteks ei ole mitte mingit territooriumi maja ümber lasteaiale mõeldud. Ehk lasteaed on põhimõtteliselt hoone ise ja kõik nagu, et lastel ei ole isegi nagu kuskil jalutada. Nii et, see on jah, see on selline paras väljakutse ma pean ütlema. Et me peame leidma siis asendusvariante. Ja loomulikult sa ei saa ju vanematele öelda "teate, et teie laps on siin käinud mõned aastad ja nüüd ta peab käima nagu absoluutselt teises kohas, võib-olla isegi kuskil, ma ei tea, teises linnaosas või samas linnaosas, aga täiesti teises piirkonnas või asumis". Nii et selles mõttes me sellega kindlasti tegeleme. Aga sellised juhtumid vajavad siis nagu sellist eraldi lähenemist ja individuaalset lähenemist. Nii et jah, et sellega me tegeleme.
Mis puudutab Kesklinna kooli, siis praegu nagu me ootame, kuni meil on käes juba mitte mustand, mustandit me oleme juba näinud, aga tegelikult selline ametlik dokument, mis loomulikult on ametlik kõigile. Et pärast igaüks saab sellega tutvuda. Seesama haridusstrateegia järgmisteks aastateks, kus on juba konkreetsed, nimetame neid soovitused, kuhu siis nagu need uued lasteaiad, uued koolid peaksid tulema. Ja jah, Kesklinn on kindlasti üks selline koht, kuhu võiks nagu uue kooli rajada. See on kindel. Kesklinnas on kaks kõige probleemsemat kohta. Üks neist on Veerenni kvartal, mis areneb hüppeliste tempodega, ja teine on siis Kadriorg, kus praegu nagu on tegelikult kohtade nappus, ja ma arvan, et tulevikus on see veelgi suurem. Nii et me kindlasti peame mõtlema selle peale, et kuskile sinna nagu peaks siis nagu mingi uus kool tulema.
Mis puudutab riigigümnaasiumit, siis selge praegu on see, et esimene neist ehitatakse Mustamäele sinna TTÜ või siis TalTechi kanti. Et siis seal tekib, ma arvan väga konkreetne sünergia selle gümnaasiumi ja ülikooli vahel, mis on igati positiivne. Ja võib arvata nagu sel juhul, et see kool on siis sellise reaalkallakuga. Teine peaks tulema siis Põhja-Tallinna sinna Kolde puiestee kanti, seal, kus on see politseimaja. Ja võib öelda nagu, et sinna selle maja nagu taha. Ja mis puudutab seda kolmandat, kas see tuleb sinna Kesklinna või ei tule, see on praegu ma saan aru veel selline otsustamise koht.
Ja nii palju infot nagu mul praegu on, ma ei oska praegu 100% öelda, et Haridusministeerium tahab praegu veel Kesklinna midagi ehitada. Aga see ei tähenda seda nagu, et seda ei tule. See võib tulla, aga lihtsalt me pole veel sellest hiljuti rääkinud. Aga need kaks gümnaasiumit, nad kindlasti tulevad. See on juba põhimõtteliselt otsustatud.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Mul küsimus kahest osast koosneb. Et esimene, Sa rääkisid ka juba, see, mis puudutab seda lasteaedade lammutamist, mis siit läbi ka käis. Et ma olen näinud seda kava, mis puudutab nüüd seda pingerida renoveerimiste koha pealt. Aga seal ei olnud märki, et millised on need lasteaiad. Et kas linnal on täna ka see nimekiri, et millised on need lasteaiad, mis lammutatakse? Ja millal seda tehakse? Sest see paratamatult puudutab perekondasid. Et seda oleks nagu hea teada.
Ja teine, mis puudutab nüüd seda ... Et Sa ütlesid, et see strateegia, mida praegu valmistatakse ette ...
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah.
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
... et seal on ettepanekud uute lasteaedade ja koolide osas. Et ma olen ise juhtgrupi liige. Meil ei ole seda mustandit, kus need ... konkreetselt riigigümnaasiumitest viimane kord rääkisime. Et millal juhtgruppi siis tuleb see materjal, kust me saaks neid vaadata? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! No ega me ei hakka mustandit levitama, sellepärast et mustand võib ju veel nagu muutuda.
Küsimus jätkub - Õnne Pillak Õnne Pillak
....
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Kes teeb mustandit? Cumulus Consulting, seesama firma, jah. Et esmalt, kui nad esitavad meile juba valmisdokumendi nagu, siis me kindlasti näitame seda ka lasteaedadele ja koolidele. Aga noh seni nagu mingit toorest dokumenti, mis .... Mida temale näidatakse? Lähitulevikus, ütleme niimoodi. Jah ja mis puudutab neid lasteaedu, nagu mis lähevad lammutusse, siis teavitatakse kindlasti neid ka sellest. Et ma arvan, et praegu on .....
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Austatud kolleegid, lähtume ikkagi - üks küsimus ja üks vastus, mitte kahekõne!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
See nimekiri iseenesest ma arvan, et on olemas. Nii et selles mõttes, kuna ma räägin, et siin ongi niimoodi nagu, et on esimene laine, teine laine jne, et siis me korraga teeme näiteks viis lasteaeda, viime korda nagu või siis rekonstrueerime. Siis edasi nagu minu mäletamist mööda selles esimeses laines lihtsalt ei olnud sellist case'i, kus lasteaed lammutatakse ja siis ehitatakse uus, selle pärast keegi veel ei ole nagu sellest teavitatud. Aga siis kui hakkab juba teine laine tulema nagu siis kindlasti nagu teavitatakse sellest.
Pluss ma arvan nagu, et see ei ole veel 100% lõplikult otsustatud, et üks või teine lasteaed nagu lammutusse läheb. Nii et me praegu räägimegi nagu esimesest lainest, siis me hakkame teisest rääkima jne. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Siim Tuisk, teine küsimus palun!
Küsimus - Siim Tuisk Siim Tuisk
Mul on küsimus selle kohta, et mis saab nendest XXI sajandi koolist ehk Hilariuse Koolist ja Avatud Koolist ja kõigest muust, kus linn on olnud partnerid mingite erakoolidega ja nüüd nad põhimõtteliselt koolikohtade vajaduse suurenedes ja siin rääkides sellest, me teeme ... mis neist põhimõtteliselt saab? Kas linnal on mingeid asenduspindu neile anda? Milline see suhe saab olema? Ja teine pool ka siis sellest, et esimese selle laine osas. Kas Te saaksite need nimed ära siis mainida? Mis on sellesse esimesse lainesse kuuluvad, nende ....?
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah, aitäh! See nimekiri on ju avalik, tegelikult, alustame sealt nagu. Et kui ma peast praegu hakkan ütlema nagu, siis ma võin lihtsalt nagu midagi nagu ära unustada. Aga esimene on Järveotsa Lasteaed Haaberstis, siis on Rabarüblik, Nõmme; Rõõmupesa, Mustamäe; Kesklinnas pidi olema vist, kui ma ei eksi, siis Liivamäe Lasteaed ja siis läheb juba edasi, see läheb juba edasi Maasikas lasteaed Põhja-Tallinnas ja Vindi lasteaed Kristiines. Aga see nimekiri on olemas Haridusameti kodukal, kui ma ei eksi. Kui järsku Te sealt seda ei leia nagu, siis kirjutage mulle, ma saadan Teile seda.
Nii! Ja mis puudutab neid koole, siis avatud kool minu teada on praegu üldse sellistes ruumides, mis kuuluvad riigile, mitte linnale. Ega sellega me ei hakka midagi tegema. Kui järsku ... Ma saan aru, et see küsimus on Sõle 40, eks ju. See on Hilariuse Kool ja 21. sajandi kool. Jah, kui järsku nagu me otsustame, et me vajame seda maja näiteks selleks nagu, et taastada seal kool, et sinna tulekski uus kool, siis me kindlasti hakkame variante otsima nagu nendele partneritele, kes meil seal on. Ja ma olen enam-vähem kindel, et me midagi ka leiame.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa, aitäh! Hea arupärimisele vastaja! Et mul on kaks küsimust, ma panen nad kokku. Te nagunii räägite pikalt.
Et esimene küsimus on. Kuidas Haabersti piirkondades on lasteaedade ja koolidega? Et Õismäele nüüd midagi tuleb juurde. Aga kõik see, mis puudutab seda n-ö Õismäe suuremat regiooni - laste arv kasvab -, Tiskret, kooli ja lasteaeda. Et mis plaan nendega on? See on esimene pool küsimusest.
Ja teine pool küsimusest on. Et lugesin lehest sellist murelikku debatti, et üks seisma jäetud arendus Luha tänaval, kus roheala taheti lasteaia kõrval täis ehitada, et linnavalitsus pani selle seisma. Nüüd see on jälle liikuma hakanud. Et mis sellega toimub? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Haabersti on praegu päris heas seisus, sellepärast et esiteks esimene lasteaed, mis läheb rekonstrueerimisse selle meie suure plaani järgi, on siis Järveotsa Lasteaed. Ja teiseks, praegu me samal ajal osaliselt ka Euroopa rahaga ehitame Järveotsa tänavale - Järveotsa 33 on täpne aadress - nagu siis uue lasteaia, kuhu peaks tulema rohkem kui 250 kohta. Nii et põhimõtteliselt see peaks nagu kindlasti seda olukorda parandama. Haabersti on üks nendest linnaosadest, kus, ütleme niimoodi, järjekorda nagu sellist lasteaedades ei ole. Et kui on vaja kohta, siis kindlasti nagu see koht leidub. Aga neid kohti ei ole väga palju. Et selles mõttes, kui näiteks inimene tahab konkreetsesse lasteaeda oma last panna, siis võib-olla konkreetsesse lasteaeda nagu seda teha ei saa, aga saab Haabersti sees seda teha. Nii et ma arvan, et see on ka üks hea selline samm, et tegelikult tuleb uhiuus lasteaed sinna Järveotsa tee 33 aadressile.
Siiamaani me oleme rääkinud ka näiteks Veerise lasteaiast, mille me ehitasime siin paar aastat tagasi valmis. Et nõudlus on päris suur. Mõtleme, kas paneme sinna näiteks moodulid kõrvale, et siis saaks rohkem lapsi sinna panna.
Mis puudutab Tiskret. Jah, et praegu jällegi siin on sama lugu, et erinevad arvamused on olemas, erinevad analüüsid on olemas. Me teame, et võib-olla nagu sinna on vaja kooli. Keegi räägib sellest nagu, et sinna on rohkem näiteks lasteaeda vaja. Me teame, et sinna kanti tahetakse ehitada näiteks erakool, mis ka nagu võib meie plaane natuke muuta vahepeal, kui selline asi tõesti peaks tulema. Aga see kõik saab selgemaks, ma ütleks niimoodi - mitte isegi selgeks, vaid selgemaks kindlasti -, siis, kui tuleb seesama haridusstrateegia meile juba sellisel kujul, kus on välja toodud siis kõik need soovitused, kuhu ehitada uus lasteaed, kuhu ehitada uus kool. Aitäh!
Aa! Luha! Jah, seal on päris huvitav olukord. Et selles mõttes põhimõtteliselt ... Kui vahepeal oli küsimusi, mis olid seotud sellega, et kas see elamuhoone, mis tahetakse sinna lasteaia kõrvale ehitada, kas see vastab ikka nagu kõikidele tingimustele-nõuetele, et kas sinna ikka tohib seda niimoodi ehitada sellisel kujul nagu arendaja seda tahab sinna ehitada, siis noh, iseenesest nagu meile see idee, ma ütlen ausalt nagu väga ei meeldi, et selline maja sinna kõrvale tuleb. Samas on päris raske midagi teha olukorras, kus see maja vastab kõikidele nõuetele, see projekt vastab kõikidele nõuetele ja tingimustele, et põhimõtteliselt noh siis on meil ütleme niimoodi, raske midagi nagu sellele vastu panna. Praegu ma tean, et Haridusamet suhtleb konkreetselt arendajaga, et ikkagi kõik need küsimused said lahenduse või vähemalt vastuse, mis tekkisid siin vahepeal näiteks vanematel, kes on selle lasteaia hoolekogus. Aga iseenesest minu meelest viimane küsimus, mis oli, on see insolatsiooni küsimus ehk kas päike jõuab sinna hoovi piisavas koguses. Kõik analüüsid näitavad, et jõuab. Nii et, ma ei tea. Et selles mõttes me kindlasti veel kord vaatame kõik need asjad üle, et see kõik vastaks ikkagi nagu nõuetele. Aga minu meelest see juba praegu vastab. Nii et seal on päris raske midagi konkreetset siis ette heita sellele arendajale.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kadri Kõusaar, palun!
Küsimus - Kadri Kõusaar Kadri Kõusaar
Kuidas oleks võimalik linnal tagada selline süsteem, et eelise lasteaiakoha saamise puhul saaksid need pered, kes reaalselt elavad seal piirkonnas. Et ma saan aru, et praegu see on probleem näiteks Kadriorus, mida siis ... Pirita elanikud või mõningal juhul ka, ma ei tea, Viimsi elanikud võib-olla viskavad oma lapse sinna ennem tööpäeva ära ja ... no ühesõnaga, nii nad võtavad kohalikelt võimaluse selleks lasteaiakohaks. Et kas see on IT-probleem või see on n-ö poliitiline probleem praegu, miks meil on see küsimus lahendamata?

Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Ma arvan, et praegu tegelikult ikkagi eelis ongi neil, kes elavad selle lasteaia lähedal. Et selles mõttes me kõik teame nagu, et kui laps sünnib, siis vanemal on võimalus valida kolme lasteaeda, kuhu ta tahab oma last panna, siis eelisjärjekorras põhimõtteliselt. Et siis ma saan aru, et Kadriorg on see, et seal on seesama nagu suurepärane Lotte Lasteaed, kuhu kõik tahavad saada. Aga no siis juhtubki see, et kui nii palju tahtjaid ja kohti on nii palju, kui on, siis loomulikult igaüks sinna ei saa. Mul endalgi on tuttavad, kes elavad Kadriorus, kes väga tahavad sinna saada. Aga nad ütlevad, et me oleme järjekorras seal ma ei tea, mis kohal. Aga no see on reaalsus. Et selles mõttes nii ta on, et tõepoolest neid tahtjaid on väga palju.
Aga see veel kord lihtsalt viitab sellele, et selles kandis võib-olla nagu oleks veel vähemalt ühte lasteaeda vaja ja me kindlasti mõtleme selle peale. Aga tavaliselt see eelis on olemas. Loomulikult eelkõige on eelis nendel lastel, kelle õed-vennad juba käivad ühes lasteaias ja siis juba see geograafiline n-ö faktor.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh, lugupeetud abilinnapea! No eks ma jätkan selle Tiskre ja Kakumäe teemal, mis on ikka olnud mul südamelähedane. Et need Väike-Õismäe lahendused ju tegelikult ei ole sellele piirkonnale üldse mingid lahendused, sest nad asuvad 5–6 km kaugusel. See kindlasti ei ole kodulähedane ei kool ega lasteaed. Aga kuna me teame, et tegelikult need noorte perede liikumised, see käib niimoodi nagu linnaositi ja konkreetsetes asumites ka niimoodi lainetena, et omal ajal siin heietati mõtteid sihukeste konteinerlasteaedade paigaldamisest, siis on olnud pidevalt laual nagu idee, et aktiivsemalt eraettevõtetega koos teha selliseid n-ö juba olemasolevatele pindadele otsida lahendusi, et seda nõudlust seal mingiks konkreetseks ajaks n-ö seda puudujääki likvideerida ja hiljem see juba nagu tasandub. Väike-Õismäe minu arusaamist mööda tegelikult elanike mõttes väga ei kasva. Et kui me võtame konkreetselt selle Väike-Õismäe ringi, siis ta on täisehitatud.
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
See on suur juba praegu.
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aga kõrvalasumid, mis väga kiiresti kasvavad. Et ma küsikski nende mõtete kohta ka, et kas ja kuidas on see plaanis selles strateegias läbi joonistada? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! See on täiesti plaanis. Et selles mõttes loomulikult üks osa sellest strateegiast ongi see, et vaadatakse üle need uusarendused ja siis nagu rahva liikumised, et kuhu siis needsamad noorpered näiteks kõige rohkem tulevad või lähevad elama ja siis vastavalt sellele tekibki selline arusaam, et kuhu neid lasteaedu või koole oleks juurde vaja. Ma absoluutselt ei välista, et just see kant, millest me räägime - Tiskre, Liivamäe jne -, et need kõik vajavadki lähiaastatel näiteks neid lasteaiakohti või koolikohti juurde. Nii et täiesti võib olla nagu, et me, siis kui see dokument on olemas, me juba räägime sellest, et millal me siis hakkame sinna midagi ehitama. Ma seda ei välista.
Mis puudutab ... mida eelistan ikka nimetada neid moodulmajadeks, mittekonteineriteks, see on kuidagi ... Jah, aga noh, ütleme niimoodi, neid on lihtsam juurde siis ehitada või siis panna olemasolevate lasteaedade kõrvale nagu. See on see näiteks, millest ma siin rääkisin seoses selle Kakumäe lasteaiaga, et Veerise.
Ühesõnaga lihtsalt nagu, ma ei tea, keset maatükki nagu panna selline moodulmaja ja öelda, et nüüd on see siin lasteaed, see on ka natuke, ma ei tea, küsitav lahendus. Nii et selles mõttes siis juba pigem ikkagi nagu normaalne, korralik lasteaed ja sealt edasi nagu juba vaadata, kas on võib-olla juurde neid mooduleid veel ehitada. Veerise puhul, nagu mina sain aru, see ehitati natuke enne seda, kui mina siis abilinnapea kohale tulin. Ma saan aru nagu, et seal tegelikult ei olnud seda 100%-list kindlust, et nüüd see täidetakse ära lastega. Siis arvati nagu, et täiesti piisab nendest kohtadest, mis seal praegu on. Aga kui saadi aru sellest, et see on nii populaarne, et põhimõtteliselt seal loetud päevad läksid ja siis kõik kohad olid juba nagu täis, siis hakati juba mõtlema selle peale, et äkki oleks mõistlik sinna kas juurdeehitus teha või siis moodul. Ja tegelikult me mõtleme selle peale ka praegu.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kristen Michal, teine küsimus palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa, aitäh! Hea abilinnapea! Et ma sellest Luha tänava lasteaiast jätkan. Et mulle see Teie hoiak meeldis, et Te suhtute sellesse sellise mõistliku ettevaatusega. Et ma loodan, et linnavalitsus ja haridusvaldkonna inimesed teevad kõik, et sellest ei saaks sellise märgilise tähendusega negatiivset sündmust. Sest ma tean seda lasteaeda hästi, minu lapsed on seal käinud, ja ma tean ka seda roheala seal kõrval. Ja ma kujutan väga hästi ette, et kui sinna rohealale tuleb ehitus, kus on see kõige väiksemate mänguala kõrval, siis üldiselt lapsed mängivad tsemenditolmus. Et see saab olema kindlasti huvitav vaatepilt.
Aga küsimust mul ehk võib-olla nii palju ei olegi kui soovitus, et jälgige, et sellest ei saa negatiivset märki. Aitäh!
Ettekanne - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jälgime! Üks argument, mida näiteks ehitaja toob, mis põhimõtteliselt purustab veel ühe vastuargumendi, siis kui hakati rääkima sellest, et kui sinna tuleb ehitusplats ja põhimõtteliselt lastel on mitte väga hea nagu seal kõrval olla samal ajal, kui see ehitus käib, siis arendaja ütles, et sinna tuleb seesama moodulmaja või kuidas iganes seda nimetatakse, mis pannakse kokku kohapeal lihtsalt blokkidest nagu. Et see võtab mitu päeva. Et ega seal nagu sellist ... Ma olen neid maju näinud tegelikult, praegu näiteks sellised uued majad igasugustes linnaosades. Näiteks Pirital olen seda näinud, kus tõepoolest tuuakse kohale nagu sellised blokid ja nendest blokkidest pannakse maja loetud päevadega kokku. See on päris huvitav tehnoloogia iseenesest. Nii et siin arendaja väidab, et see ongi see tehnoloogia, mille abil ta sinna midagi ehitab.
Et ma ütlengi, et meil oli päris palju argumente selle vastu. Aga siin tasapisi tuleb välja, et need argumendid kahjuks ei päde. Nii et, ja noh, kui me näeme näiteks, et ei ole ühtegi nagu legaalset argumenti n-ö, et kus see asi ei läheks kooskõlla näiteks seadusega ja me ikka teeme kõike selle nimel, et seda sinna ei tuleks, siis ühel hetkel me lihtsalt lõpetame kohtus. Kas me seda tahame nagu, eriti seal, kus on tegelikult see tulemus ette näha, see on tegelikult suur küsimus. Aga võib-olla siis me saame öelda, et me oleme omalt poolt kõike teinud ja nüüd enam ei jää meile ühtegi argumenti.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Andrei Birov, palun!
Küsimus - Andrei Birov Andrei Birov
Kas Haridusministeerium on andnud mingi konkreetse indikatsiooni, et millal võib Põhja-Tallinnasse riigigümnaasium Kolde puiesteel valmis saada?
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
See indikatsioon oli tegelikult selles dokumendis, mis volikogu siin vastu võttis mingi natuke rohkem kui aasta tagasi. Ehk tähtaeg on teatavasti 2023. Et selleks ajaks peab kas üks, kaks või siis kolm riigigümnaasiumit olema Tallinnasse ehitatud. Et pärast seda nagu on juba täiesti teine lugu ja me praegu sellest ei räägi.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Et ma küsiks koolivõrgu lähitulevikust. Et eelmisel kümnendil, eelmisel aastakümnendil ma alati tuletasin meelde, et kui kaugel on Reaalkooli ja Westholmi Gümnaasiumi juurdeehituse lood. Et ma siis sellel aastakümnendil alustan uuesti. Et mis uudiseid 2020 nende koolide vallas on praegult plaanitud?
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Lihtne, lühike vastus. Et sellel aastal peaks Reaalkooli juurdeehituse hoone arhitektuurikonkurss toimuma, mis põhimõtteliselt eeldab seda, et pärast seda võib juba nagu hakata pihta projekteerimisega. Ja teatavasti vastavad summad on meil eelarvestrateegias järgmisteks aastateks juba planeeritud.
Ja Westholmiga on see, et minu teada on vist kooliga lõpuks ka nagu kokku lepitud selles, et kuidas see juurdeehitus välja nägema hakkab ikkagi, mida oli kindlasti vaja selleks, et edasi sellega minna. Nii et ma arvan, et 2020–2021 on siis projekteerimine. 2021–2022 on siis väljaehitamine. Et umbes selline prognoos.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh abilinnapeale!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rohkem linnavolikogu liikmetel Teile küsimusi ei ole ja see arupärimine on vastatud!
Ja sellega on ka meie tänane linnavolikogu istung lõppenud! Annan teada, et järgmine linnavolikogu istung toimub korraliselt 6. veebruaril. Aitäh kõigile ja head õhtut!
17:28 Istungi lõpp