Stenogrammi metaandmed

Istungi kuupäev: 03.09.2020  
Istungi number: 13  
Istungi aeg: 16:00 - 19:20  
Helifail: http://www.tallinnlv.ee/volikoguarhiiv/dw.php?file=N-03.09.2020.wma  
Protokoll: Vaata  
Stenogrammi trükkimine
 
 
 

Istungi päevakord

 
 

Stenogramm

 
Info Metaandmed  
15:59 Istungi algus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Austatud linnavolikogu liikmed! Hea linnapea, linnavalitsuse liikmed! Kallid külalised! Hea meel on teid tervitada peale suvepuhkust ja alustada volikogu istungiga 3. septembril! See on ühtepidi ka märgiline algus, sellepärast et me läheme n-ö viimasesse täisaastasse enne seda, kui linnaelanikud valivad siia saali uue koosseisu, kus mul kindlasti on hea meel paljusid teid näha. Aga kindlasti on siia tulemas ka uusi inimesi. Soovin kõikidele ilusat hooaja algust, jätkuvat sõbralikkust omavahel, aga ka sellist poliitilist kirge oma valijate eest seismisel!
Annan teile teada, et tänasel istungil üritame me täiendada ka oma volikogu fotoarhiivi. Meil on siia palutud fotograaf, kes teid kõiki n-ö tööhoos pildistab, et me saaksime volikogu arhiivis kenasti kõikidest volinikest pilte omada. Nii et ärge ehmuge ja ärge pahaks pange. Teie kaustade vahele on ka pandud värske Õpetajate Leht. Nimelt Eesti omavalitsused Linnade ja Valdade Liidu näol teevad koostööd Õpetajate Lehega ja seal hakkab ilmuma omavalitsustest üks sari. Ja tulevikus ka Õpetajate Leht saadab kõikidele Eesti volikogude liikmetele oma väljaande. Nii et sellega me varustame teid jooksvalt nende palvel.
Kõigepealt informeerin teid nüüd muudatustest linnavolikogu koosseisus. 15. juuni otsusega number 11 pikendas linna valimiskomisjon Marek Jürgensoni volituste peatamist kuni 12. oktoobrini käesoleval aastal ning Jevgeni Ossinovski volituste peatamist 5. oktoobrini käesoleval aastal ning linnavolikogus jätkavad Inga Rumjantseva ja Karl-Martin Sinijärv.
13. augusti käesoleva aasta linna valimiskomisjoni otsusega number 12 taastati Natalia Malleuse ja Jaak Juske volitused linnavolikogu liikmetena. Tere tulemast tagasi! Ning lõppesid Taavi Puki ja Siim Tuisu volitused. Sama otsusega pikendati ka Maria Jufereva-Skuratovski volituste peatamist 28. veebruarini 2021. aastal ning Urmas Espenbergi volituste peatamist 2. detsembrini käesoleval aastal ning volikogus jätkavad Vjatšeslav Prussakov ja Kairet Remmak-Grassmann.
Kolmandaks. 19. augusti käesoleva aasta linna valimiskomisjoni otsusega number 13 pikendati Yoko Alenderi volituste peatamist kuni käesoleva aasta 19. novembrini ning volikogus jätkab Toomas Kruusimägi. Ja Keskerakonna fraktsioon otsustas tänasel fraktsiooni koosolekul võtta Natalia Malleus fraktsiooni liikmeks. Ja ka head kolleegid Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast on märku andnud Rainer Vakra allkirjaga sellest, et Jaak Juske on rõõmsalt fraktsiooniga liitunud.
Nüüd palun registreeruda nendel volikogu liikmetel, kes soovivad esineda kuni 5-minutilise kõnega peale meie tänase päevakorra ammendumist. Palun selleks vajutada klahvile "Sõna" ja teie sõnavõtu soov registreeritakse istungijärgseks sõnavõtuks. Ja istungijärgselt soovib sõna võtta Taavi Toppi. Teie soov on registreeritud.
Nüüd asume tänase päevakorra projekti juurde! Meil on päevakorra projekti eestseisuses pandud 14 punkti. Minuni on jõudnud Kersti Krachti kirjalik ettepanek võtta tänasest päevakorrast välja punkt 14 vabaõhupidu "Aja mustrid" rahaliste vahendite kontrolli kohta. Ja on linnavalitsuse liikmed palunud oma töökohustuste sujuvamaks korraldamiseks abilinnapea Aivar Riisalu ettekantavad punktid 10, 11 ja 12 tõsta alates 5. punktist päevakorras olevate küsimuste nimekirja. Nii et nende muudatusettepanekutega palun teil arvestada. Ja kas teil on täiendavaid muudatusettepanekuid päevakorra osas?
Kui ei ole, siis austatud kolleegid, panen teie ette eelmainitud muudatustega 3. septembri linnavolikogu istungi päevakorra projekti. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Päevakorra kinnitamine Päevakorra kinnitamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja 69 üksmeelse poolthäälega on tänane päevakord kinnitatud!
Enne päevakorra juurde asumist on kõikide fraktsioonide esindajatel ja ka linnavalitsuse esindajal võimalik kuni kaheminutilise sõnavõtuga esineda. Nendeks on soovi avaldanud ka meie kolleegid Liis Klaar, Anto Liivat ja Mart Kallas. Ning sellises järjekorras nad nüüd ka sõna saavad. Proua Liis Klaar, palun!
Kõne - Liis Klaar Liis Klaar
Tere! Kõigepealt ilusat algavat aastat, poliitaastat! Tore on teid jälle näha! Suvi on olnud ilus. Ma loodan, et kõigil. Ja siis ma loodan, et me jääme kõik terveks. Et me ei pea kandma maske ja et me saame olla siin saalis koos. Ja katsume olla kenad teineteise vastu viimasel aastal.
Mul on üle anda üks arupärimine abilinnapea Eha Võrgule. Ja see on jälle teenusmaja kohta. Ja seekord on küsimus, kas linnal on vabu krunte, kus nad asuvad jne. Kuna linn võttis oma sinna mitte eelarvesse, aga järgmisse strateegiasse, et see teenusmaja tuleb ... Nii et ma tahaks teada, kui kaugel see on ja mis sellest saab. Nii et ma annan selle edasi. See on abilinnapea Eha Võrgule.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh!
Kõne jätkub - Liis Klaar Liis Klaar
Palun!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Nüüd saab teie tormilise aplausi saatel sõna tänane sünnipäevalaps Anto Liivat. Palun! Palju õnne!
Kõne - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, hea esimees! Auväärt kolleegid! Tundub, et linnavolikogu esimees teab kõike ja tema valvsa silma alt ei jää miski varjamata. Veel kord suur-suur aitäh! Ma soovin teile loodetavasti viljaka, töise ja tallinlaste heaolule tõhusalt kaasaaitava hooaja algust!
Suvi oli tore ja kena. Aga suvi tundub, et oli vähemalt linnavalitsuse jaoks ka töine. Suvekuudel on auväärt linnapea eestvedamisel kavandatud linna juhtimises mitmeid muudatusi, mis on saanud katuspealkirja "Juhtimisplaan 2021". Ja linnavalitsus on kinnitanud linnaorganisatsiooni uue struktuuri eelnõu ja saatnud selle ka meile arutamiseks. Samuti lõppes 31. augustil kauaaegse linnasekretäri Toomas Sepa teenistussuhe, kes on samuti andnud mõista, et muudatused, mis meid ees ootavad, on ulatuslikud.
Ma soovin üle anda arupärimise linnapeale seoses sellesama juhtimisplaaniga, mille kohta me momendil teame veel üsna vähe. Ja ma palun, et austet linnavalitsus heidaks pisut rohkem valgust sellele, kuidas on uues juhtimisplaanis kavandatud viia ellu ettepanekud Tallinna linna korruptsioonivastaste meetmete täiendamiseks ja elluviimiseks. Ja samuti selle kohta, mis puudutab endise linnasekretäri Toomas Sepa väidet, et üks suuremaid väljakutseid on see, kuidas taastada inimeste usk ja tahe tulla tööle linnasüsteemis, nende kaasamõtlemine ning poliitikute ja ametnike omavaheline usaldus.
Loodan saada oma arupärimisele nii suulise kui kirjaliku vastuse ja püüan siis ka omalt poolt võimalikult tõhusalt kaasa mõelda, kuidas Tallinna linna veelgi paremini juhtida. Aitäh teile!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Kallas, palun!
Kõne - Mart Kallas Mart Kallas
Head kolleegid! Lugupeetud linnapea! Lugupeetud volikogu esimees! Et mul on suvel kripeldanud üks asi siin hinges ja siis ma tahaks selle praegu ära rääkida. Et ma läheks tagasi natuke ajas 4. juulisse. Et meie istungid olid just siis lõppenud. Ja kui toimus EKRE kongress ja kus meie erakonna esimehe kohalt lahkuv Mart Helme ütles sellised sõnad, et Tallinnas ei ole enam eestlased võimul. Selle fraasi peale ma lugesin vene Delfist hea kolleegi hinge põhjani solvunud artiklit, kus ta suudab jõuda rahvustevahelise vaenu õhutamiseni ja kuidas siin elavat vene rahvust on solvatud.
Samale tulemusele tuli ka lugupeetud linnapea. Pidage nüüd hoogu palun! Nagu Pipi Pikksukk otsis punki, otsite Teie selles fraasis vene rahva solvumist. Seda seal ei ole. Tuletan igaks juhuks Teile meelde, et me oleme siiski poliitilised konkurendid. Ja veel tahaks meelde tuletada, et me ei solva ega pole plaaniski solvata mitte kedagi. Meie eesmärk on kaitsta eestlust, Eesti kultuuri. Ja kui see solvab kedagi, siis see on tema mure. Me tahame kaitsta traditsioonilist peret. Ja kui see solvab kedagi, siis ka see on tema mure. Me tahame seista selle Eesti eest, et säiliksid kristlikud väärtused. Ja kui keegi selle peale solvub, siis taas kord tema mure. Ei ole meil ka midagi teiste nahavärviga inimeste vastu: NATO sõdurid, tublid treenerid, kultuuritegelased ja paljud teised. Kuid siia väidetavasti Soome Migratsiooniameti poolt saadetud kodumaatuid, siinseid reegleid mitteaustavaid ja oma seadusi nõudvaid migrante me siia ei taha! Püsigu Aafrikas!
Kokkuvõtteks. EKRE on Eesti, EKRE on konservatiivne, EKRE on rahvas, EKRE on erakond. Rahulikku ja mõistvat hooaega meile kõigile! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Nüüd on kõikide fraktsioonide sõnavõtu soovide saanud rahuldatud. Ja lisaks Anto Liivatile on varem suvisel perioodil, kui volikogu istungeid ei olnud, paljud kolleegid tähistanud oma sünnipäeva. Kontaktivabalt on teie laudadele jõudnud väikene tähelepanuavaldus. Soovime kõikidele suvistele sünnipäevalastele veel tagantjärgi palju õnne!
16:13 Päevakorra punkti alustamine - 1. OE91 Haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 1. OE91 Haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Asume nüüd tänase päevakorra juurde! Meie 1. päevakorrapunkt on "Haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine".
Ettekanne - Tiit Terik Tiit Terik
Teie ees on eelnõu, millega tuleb eelnimetatud ametipositsioonid täita. Tuletan meelde, et uute valimiste korraldamise põhjuseks on asjaolu, et komisjoni senine aseesimees Heidy Purga oli vahepeal volikogu liikme staatusest prii ja nüüd tuleb täita ka see positsioon komisjoni aseesimehe näol.
Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse tulenevalt meie regulatsioonile koos. Ja tutvustangi teile, mismoodi me selle protseduuri läbi viime.
Vastavalt linna põhimääruse §-le 31 valib linnavolikogu komisjoni esimehe ja aseesimehi volikogu liikmete hulgast salajasel hääletusel. Igal linnavolikogu liikmel on hääletamisel üks hääl. Ja hääletamiseks kasutame me elektroonilist hääletussüsteemi. Kuna me valime komisjoni esimeest ja aseesimeest üheaegselt, saab komisjoni esimeheks enim hääli saanud kandidaat ning aseesimeheks saab häältearvult teiseks jäänud kandidaat. Ja hääletamistulemused vormistatakse ühe linnavolikogu otsusega.
Nüüd, austatud kolleegid, ootan teie ettepanekuid haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaatide kohta. Ülesseadmise õigus on linnavolikogu liikmel ja fraktsioonil. Ja minule on laekunud Reformierakonna fraktsiooni kirjalik ettepanek seada ülesse Heidy Purga kandidatuur. Tõenäoliselt on see dokument mul siin ka olemas.
Nii! Ja sõna soovib saada Toivo Tootsen. Palun!
Sõnavõtt - Toivo Tootsen Toivo Tootsen
Aitäh! Keskerakonna fraktsioon teeb ettepaneku esitada haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe kandidaadiks Eduard Toman ja see sooviavaldus on ka siin laua peal. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Tiit Terik Tiit Terik
Jah, vastab tõele. Ka see on kirjalikult mul kausta vahel olemas. Seega hetkel on esitatud Heidy Purga ja Eduard Tomani kandidatuur. Kas on täiendavaid ettepanekuid? Kui täiendavaid ettepanekuid ei ole, siis teen ettepaneku kandidaatide nimekirja sulgemiseks.
Austatud volikogu! Kandidaatide nimekirja sulgemise ettepanek. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Nimekirja sulgemine Nimekirja sulgemine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja nimekirja sulgemise poolt on 66 linnavolikogu liiget. Vastu ja erapooletuid ei ole. Nimekiri on suletud!
Nüüd toimub hääletus puldist. Me hääletuskomisjoni valima ei pea ja saame kohe asuda protseduuri juurde. Hääletamiseks on ühe kandidaadi puhul 20 sekundit. Iga järgneva puhul 5 sekundit lisatakse. Nimed on kuvatud hääletuspuldi ekraanil ja linnavolikogu liige teeb oma valiku vastava märkega kandidaadi nime taha, vajutades klahvile "Poolt". Te saate kandidaatide vahel liikuda nooltega. Kas teil on protseduuri osas küsimusi? Kui küsimusi ei ole, alustame haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimisega. Kuulutan välja hääletuse alguse! Tuletan meelde: soovi korral saate liikuda nooltega erinevate nimede vahel.
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Kandidaadid Valimine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja hääletamistulemus: Eduard Toman 48 häält, Heidy Purga 21 häält. Seega osutus häältetulemuse järgi haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks valituks Eduard Toman ning aseesimehe vastutusrikas roll on Heidy Purga kanda. Palju õnne! Ja sellega on see päevakorrapunkt ammendunud!
16:18 Päevakorra punkti alustamine - 2. OE95 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine 2. OE95 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Saame liikuda meie 2. päevakorrapunkti juurde. See on "Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine" ja sõna ettekandeks saab komisjoni esimees Kalev Kallo. Palun!
Ettekanne - Kalev Kallo Kalev Kallo
Austatud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid! Seoses sellega, et on taastatud volinikuna Natalia Malleuse volitused ja lõppesid Taavi Puki volitused, kes oli linnamajanduskomisjoni liige ja seega ei ole ta enam ka komisjoni liige, on ettepanek kinnitada linnamajanduskomisjoni liikmeks Natalia Malleus. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu! Kas ettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Suur tänu! Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Sõnavõtu soove samuti ei ole.
Austatud kolleegid! Panen teie ette hääletusele linnavolikogu otsuse eelnõu "Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Hääletamistulemusega 58 poolt, vastu ei ole keegi, 1 linnavolikogu liige jäi erapooletuks. Otsus on vastu võetud!
16:19 Päevakorra punkti alustamine - 3. OE92 Audiitori määramine Tallinna linna 2020.?2022. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks 3. OE92 Audiitori määramine Tallinna linna 2020.?2022. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
3. päevakorrapunkt "Auditoori määramine Tallinna linna 2020.–2022. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks". Ja sõna ettekandeks saab Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Palun!
Ettekanne - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Austatud linnavolikogu esimees! Austatud linnavolikogu liikmed!
Nii! Alustan sellest, et kehtiv linna audiitorteenuse hankeleping on sõlmitud 2017., 2018. ja 2019. aasta raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks. Ja tulenevalt lepingu lõppemisest käesoleva aasta septembris viidi läbi ka hange audiitorteenuse tellimiseks järgmiseks kolmeks aastaks. Ehk siis periood 2020–2022.
Audiitorteenuse riigihange hõlmas endas linna konsolideerimisgrupi ja linna valitseva mõju all oleva 12 juriidilise isiku raamatupidamise aastaaruannete auditeerimise teenust. Lisaks tagati hankega võimalus tellida audiitorbüroolt lepinguperioodil finants- ja maksuarvestuse valdkonnas konsultatsiooni ning koolitusteenuseid kogu konsolideerimisgrupi ulatuses ja kokku kuni 450 tunni ulatuses. Ja audiitorteenuse riigihanke võitjaks osutus audiitorbüroo KMPG BALTICS OÜ, kes on linna audiitoriks ka kehtiva lepingu perioodil.
Hanke tulemusena kujunes finants- ja maksuarvestuse valdkonna konsultatsiooni ja koolitusteenuste ühe töötunni hinnaks 50 eurot ning audiitorteenuse ühe töötunni hinnaks 40 eurot. Arvestuslik auditi töötundide maht majandusaasta kohta on kuni 1467 tundi, mis sõltub auditeerivate üksuste arvust kui ka nende majandustegevuse mahust. Hanke tulemusel kasvab linna konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande audiitorteenuse hinnanguline kulu võrreldes eelmise lepinguga ligikaudu 6,7%. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Tallinna põhimääruse kohaselt kuulub audiitori määramine linnavolikogu pädevusse.
Ja lähtuvalt sellest, austatud linnavolikogu, ma palun teil esitatud eelnõu toetada ja määrata Tallinna linna 2020., 2021. ja 2022. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerijaks audiitorbüroo KMPG BALTICS OÜ. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu linnapeale! Teile on ka küsimusi. Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jaa, aitäh! Austatud linnapea! Et ka eelmine periood oli audiitoriks KMPG ja ka selle aasta või järgmise perioodi võitja oli KMPG. Nüüd hind tõuseb ligi 7%. Kas Te oskate seletada, mis selle tingis? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! No eelkõige me lähtume hanketulemustest. Hinnapakkumise teeb linna partner, see partner, kes osutub võitjaks. Ja kriteeriumiks või kriteeriumiteks ei ole ainult hind, vaid ka teised objektiivsed kriteeriumid, mille alusel komisjon teeb valiku. Ja nende kriteeriumid on eelkõige seotud ka kvaliteediga, teenuse kvaliteediga, mis tähendab ka meeskonna liikmete hariduse ja töökogemuse hindamine. Aga ka loomulikult ka hind omab tähtsust. Kolme kriteeriumi alusel komisjon teeb valiku. Ja veel üks kord rõhutan, et hind on üheks kriteeriumiks. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Olle Koop, palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud linnapea! Kui need teised pakkujad Teil nüüd viimasel ajal pole olnud teenuse osutajad, et kuidas Te siis hindate neid teisi kriteeriumeid? Et Eestis on palju tuntuid ja väga tugevaid audiitorbüroosid. Mille põhjal Te siis eristate näiteks seda, et nemad on vähem pädevad? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! No jällegi hanke kriteeriumid. Firmad, kes osalevad konkursil, esitavad teenuse osutamise kava, ja see on üks kriteerium. Ja teine kriteerium, nagu ma ütlesin, et iga teenuse puhul firma pakub ka meeskonda, kes hakkab teenindama. Ja iga meeskonna taga on ka CV-de loetelu. Ehk siis iga meeskonna liige pakub ka enda poolt ka vastavat kogemust ja kvalifikatsiooni. See kõik omab koefitsiendisüsteemi. Ja lähtuvalt nendest punktidest, mida iga see kriteerium annab, tekib ka hanketulemus. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa, aitäh, hea volikogu esimees! Austatud linnapea! Et ilusat hooaja algust Teile!
Ja minu küsimus on. Et kas linnal on ka mingeid reegleid selle kohta, suurtel ettevõtetel näiteks börsireeglitest tulenevad sellised reeglid, et audiitoreid tuleb perioodiliselt vahetada? Üle teatud perioodi mõni audiitor ei tohi olla, just selleks, et vältida auditeeritava ja audiitori sellist emotsionaalset kokkukasvamist. Et kas Tallinnal on ka selliseid reegleid või sellest Soraineni tööst näiteks tuli mingeid ettepanekuid? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Nii palju, kui mina mäletan, see Soraineni analüüs sellist probleemi ei toonud välja. Ja nagu me kõik saame aru, avalik sektor ikkagi enda tegevuses lähtub kehtivast seadusest. Ja seaduse alusel sellist piirangut ei ole. Kui hankes osalev firma vastab kriteeriumitele ja loomulikult ka võidab konkursi, siis ta saab ka neid teenuseid osutada. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Olle Koop, Teie teine küsimus. Palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh! Ma siis täpsustaks. Et nüüd võitja puhul, et mis siis sai rohkem määravaks? Et kas siis oli küsimus ikkagi hinnas või võitis ta n-ö meeskonna pealt? Et olid siis teiste meeskonnad ebapädevamad või teiste hinnad konkurentsivõimetumad? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh! Jaa. Nagu ma mainisin, on rakendatud punktide süsteem ja iga kriteerium toob ka punkte.
Mis need kriteeriumid on? Alustame siis teenuse osutamise kavast. Selle kriteeriumi puhul maksimum on 15 punkti. Järgmine kriteerium meeskonnaliikmete haridus ja töökogemus. Siin on sellised kriteeriumid nagu meeskonnaliikmete haridus, meeskonna juhi töökogemus, audiitori assistentide, konsultantide ja IT-spetsialisti töökogemus ja maksukonsultandi töökogemus. Seda saab hinnata loomulikult nende CV-de alusel. Ja see omakorda toob maksimum 35 punkti. Ja kolmas kriteerium on loomulikult hind ja see kriteerium toob 50 punkti. Selline süsteem. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu linnapeale! Rohkem volikogu liikmetel küsimusi ei ole.
Kaasettekande selles päevakorrapunktis teeb rahanduskomisjoni esindajana Helle Kalda. Palun!
Kaasettekanne - Helle Kalda Helle Kalda
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! 31. augustil rahanduskomisjon oma korralisel istungil arutas eelnõud OE92. Kohal oli meil 17 liiget. Vastu, erapooletuid ei olnud. Ja toetas eelnõud üksmeelselt.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu kaasettekande eest! Kolleegidel on Teile ka küsimusi. Anto Liivat, palun!
Küsimus - Anto Liivat Anto Liivat
Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud kaasettekandja! KMPG audiitorid esitasid ka revisjonikomisjonile 2019. aasta majandusaasta aruande kohta hulga ettepanekuid. Olete Te nende ettepanekutega päri? Ja kuivõrd olete Teie rahul KMPG audiitorite tööga?
Kaasettekanne - Helle Kalda Helle Kalda
Aitäh küsimuse eest! Kahjuks peab ütlema, et see kuidagimoodi ei kajasta tänast eelnõud. Sellepärast et täna me arutame eelnõud, kui valiti uut audiitorit, firmat. Ja me ei arutanud 2019. aasta majandusaasta aruannet, ei arutanud nende ettepanekuid, mis ettepanekuid selles oli. Et kahjuks peab ütlema, et hea meelega, ma arvan, linnavalitsus vastab Teile teistpidi seda, kui see tuleb arupärimisele. Aga nimetatud eelnõus see küsimus ei ole kuidagimoodi seotud.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu! Kaasettekandjale rohkem küsimusi kolleegidel ei ole. Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Sõnavõtu soove samuti ei ole. Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõnaga esineda? Tundub, et ka seda soovi ei ole.
Austatud kolleegid! Panen teie ette lõpphääletusele "Audiitori määramine Tallinna linna 2020.–2022. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks". Otsuse eelnõu 92 vajab nüüd teie seisukohta. Avan hääletuse!
Hääletamise algus
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Pult kadus ära! Läks mustaks.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Katkestan hääletuse ja tegeleme selle tehnilise küsimusega!
Ma saan aru, et me saame jätkata. Austatud kolleegid! Audiitori valimise otsuse eelnõu 92 palub nüüd teie seisukohta. Avan hääletuse!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Otsuse eelnõu poolt on 63 linnavolikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei ole ja otsus on vastu võetud!
16:33 Päevakorra punkti alustamine - 4. OE94 Investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine ja volituste andmine linna finantsteenistusele 4. OE94 Investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine ja volituste andmine linna finantsteenistusele
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Meie järgmine päevakorrapunkt on "Investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine ja volituste andmine linna finantsteenistusele". Ja sõna ettekandeks saab härra linnapea. Palun!
Ettekanne - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jaa. Austatud linnavolikogu, austatud linnavolikogu esimees! Teadaolevalt riigi lisaeelarve menetluse käigus oli otsustatud eraldada omavalitsustele toetust erinevate meetmete kaudu, kokku 130 miljonit. Ja sellest 70 miljonit omakorda oli ette nähtud investeeringute toetuseks, et leevendada majanduskriisi mõjusid. Ja Tallinna linnale eraldati selleks otstarbeks kokku 17,38 miljonit eurot. Ja vastavalt riigihalduse ministri määrusele on seda raha võimalik kasutada ainult uuteks investeeringuteks, sealhulgas ka käesoleva aasta eelarves kavandatud projektide uuteks seni rahalise katteta töödeks või ka mitmeaastaste projektide järgmistele aastatele planeeritud tööde katteks. Samuti on toetuse arvelt võimalik teostada ka linna eelarvestrateegias järgmisteks aastateks kavandatud objekte, tuues nende valmimise aja varasemaks.
Ja võttes aluseks toetuse saamise tingimuste, et investeeringu hange peab olema tehtud enne 15. novembrit 2020, võeti Tallinna esialgse projektide nimekirja koostamisel eelkõige aluseks linna eelarvestrateegia koostamise käigus järgnevateks aastateks kavas olnud projektid ja objektid, mille osas alutati käesoleval aastal juba ettevalmistavaid tegevusi. Ning võttes aluseks toetuse eesmärki elavdada majandus- ja tööhõivet, eelistati pigem väiksema mahuga projekte. Ja nii nagu linnaeelarves, on ka toetuse arvelt kavandatud investeeringute nimekirjas suurima osakaaluga investeeringud haridusvaldkonda, transpordi valdkonda ning teedesse ja tänavatesse.
Linn saab ministri käskkirjaga kinnitatud nimekirja projekte lisada, objekte ja nende maksumust muuta kuni 15. novembrini. Ja enne raha ülekandmist peab linn ministeeriumile esitama hiljemalt 18. detsembriks tellimuse kinnituse, sõlmitud lepingu või esitatud arve. Ja tuleb arvestada ka sellega, et ministri määrusega kehtestatud toetuse taotlemise ajakava on pingeline ning tingimused üsna piiravad. Seega tuleb kõigil osapooltel teha ühiseid jõupingutusi, et enne 15. novembrit linnavolikogu poolt otsustatud esialgses nimekirjas olevate investeeringute osas korraldada edukaid hankeid kogumahus 17,37 miljonit eurot. Seega palun teie toetust! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu! Ja linnapeale on ka mõned küsimused. Alustab Kristen Michal. Palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea linnapea! Et me seda objektide nimekirja ju fraktsioonides arutasime ka varem ja selle eest Teile tänu, et selline arutelu võimalikult vara algas.
Mul on pigem küsimus suurte objektide kohta. Sest see, mis siin, nagu Te ise ütlesite, võib-olla on väiksed objektid, summa on mõnevõrra väiksem - abiks ikkagi -, on haridus ja teed ja transport. See on kõik ju väga vastuvõetav ja mõistlik joon.
Mis aga peaksime tegema Tallinna volikogus ja milliseid läbirääkimisi pidama, et võib-olla sellised suuremad asjad ka letti saaks, nagu Tallinna Haigla ja sellised, mis tegelikult annaksid ikkagi uut elukvaliteeti kohe juurde märgatavalt? Et on Teil ideid? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Jaa, tõepoolest see on õige küsimus, millal ja kuidas me saame arutada suuremate objektide perspektiivi. Ja selleks minu arvates on kaks võimalust.
Esimene, traditsiooniline siis, kui me hakkame arutama eelarvestrateegiat. Ja juba sel sügisel see arutelu meil tekib. Paralleelselt me hakkame menetlema ka lisaeelarvet ja järgmise aasta eelarvet. Ja meil peaks ka tekkima selline suurem pilt nende kolme menetluse käigus, et mis on meie operatiivsed võimalused ja lähtuvalt sellest, kuidas tuleb korrigeerida ka pikaajalisi plaane. Ehk siis tõenäoliselt see, mis meid ootab lisaeelarve käigus, on kulude vähendamine. Ja eelarvestrateegia arutelu käigus me peame lähtuma võimalikest prognoosidest, aga ka prioriteetidest. Ja kui me räägime prioriteetidest, tõepoolest üheks tähtsaks küsimuseks on muidugi suuremad objektid. Ja lähtuvalt sellest ka teine võimalus. Et mõne objekti puhul, näiteks seesama Tallinna Haigla, me võime korraldada ka eraldi diskussiooni. Et kui linnavolikogu liikmed arvavad, et linnapea peaks tulema ettekandega kas ühe objekti osas või mitme objekti osas, siis loomulikult ma olen valmis seda tegema. Loomulikult lähtuvalt nendest teadmistest ja prognoosidest, mis mul praegu on. Eriti, mis puudutab nii suuri objekte nagu Tallinna Haigla. Ja selliste objektide puhul realiseerimine ja plaanid sõltuvad ka riigi otsustest. Seega see, mida mina saan praegu Teile ette kanda, on eelkõige meie seisukoht.
Mis on võimalik perspektiiv? No loodetavasti, kui lähikuudel selgub ka Euroopa Liidu toetuse saatus, siis lähtuvalt sellest meil on ka selgem olukord, kui palju ja mille peale ka Tallinna linn saab toetust. Aga nagu ma ütlesin, järgmise aasta eelarve, eelarvestrateegia või siis eraldi päevakorrapunkt. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ülle Rajasalu, palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jaa, aitäh! Hea linnapea! Ma tuleksin olemasoleva selle eelnõu juurde tagasi praegu. Et ma vaatan nüüd neid investeeringuid. Ma vaatan praegu, antud juhul Pirita linnaosa, sest igalt poolt ma kõiki ma ei tunne. Aga ma tahan öelda seda, et ka linnaosavanemad tihtipeale ei ela oma linnaosas ja nemad ka ei tunne. Mina Piritat tunnen läbi ja lõhki. Ma näen, mis siin võiks olla ja mis siin ei peaks olema. Et kas ei oleks õige näiteks, et see eelnõu käiks läbi linnaosakogust - meil näiteks esmaspäeval on - ja me saaksime siia teha omad ettepanekud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Ma arvan, et suuremas plaanis see on muidugi õige tähelepanek. Aga konkreetselt selle meetme puhul ja selle eelnõu puhul see on äärmiselt komplitseeritud. Kahel põhjusel.
Esimene põhjus on see, kuidas seda riigitoetust menetleti Riigikogus. Ja tegelikult tekkis suhteliselt keeruline dokument, kus tingimused ei lähe omavahel kokku. Sest tegelikult ei olnud vaja nagu sellist keerulist dokumenti välja mõelda. Palju lihtsam oli öelda, et me näeme, et kohalikud omavalitsused kaotavad majanduskriisi jooksul nii palju. Ja selleks, et seda olukorda leevendada, saavad toetust ja selle toetuse abil saab investeeringu plaani katta kas täies ulatuses või osaliselt. Ja siis meil ei oleks tegelikult midagi arutada. Me ju teame, juba juunist ma tegin ka seda presentatsiooni, et vähemalt 3 miljonit Tallinna linn kaotab seoses uue olukorraga. Ja see, mida annab riik, igal juhul ei kata seda. Ehk siis see, mida meil on plaanis teha, me peame igal juhul ellu viima ja selleks on ka riigi toetus. Punkt. Ei ole midagi arutada. Eelarve on kinnitatud ja kõik need asjad, mis on eelarves ette nähtud, peavad olema tehtud ja selleks on ka riigi toetus.
Aga me teame, et Riigikogu saalis tekkisid erinevad toredad mõtted, mis ei läinud kokku nii Tallinna ettepanekutega kui ka teiste omavalitsuste ettepanekutega. Ja siis me pidime kiiremas korras seda loetelu koostama. Ja ka siis hakati jooksvalt muutma tingimusi, selleks et nagu see oleks uued objektid ja samas nad ei oleks uued objektid, selleks et aasta lõpuks seda jõude ära teha. No see oli ju see loogika, mis lõppude lõpuks tekkis. Ja no me püüdsime lähtuvalt nendest nõuetest ka seda välja mõelda. Ja kahjuks puht füüsiliselt ei ole võimalik seda laiemas ringis nüüd juba läbi arutada. Selleks ei ole aega.
Ja tegelikult ei ole ka midagi arutada, sest me võtsime aluseks seda, mis kas on juba plaanis teha või oli juba plaanis teha, kus on tehtud ka ettevalmistustööd, selleks et formaalselt … Aga samas, et see formaalselt oleks ka abikõlblik kulu. Ja kõik need asjad, mis on siin välja toodud, peavad olema tehtud igal juhul, sõltumata sellest, kas ministeerium aktsepteerib või mitte. Sest see loetelu on meie jaoks obligatoorne käesoleval ja järgmisel aastal. Kas riigitoetuse abil või linnaeelarve vahenditega, kõik need objektid ja projektid tuleb realiseerida igal juhul. Seega kahjuks meil seda ajalist ressurssi lihtsalt ei ole. Aga kus me tõepoolest peame objekte arutama, sealhulgas ka linnaosakogu tasandil, on eelarve, järgmise aasta eelarve. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Tahaks siiski seda küsida. Et kuidas tekkis selline olukord, et volikogu fraktsioonidel või napp nädal anti n-ö tutvumaks selle esialgse nimekirjaga ja ettepanekute tegemiseks. Et kui me teame, et Rahandusministeeriumile on vaja esitada see 15. novembril ... Täna meil on alles septembri algus. Ja tõesti meie saime kätte need nimekirjad ju eelmise nädala keskpaiku. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Mulle tundub, et ma osaliselt vastasin Teie küsimusele. Et tingimused, mida muudeti veel ka suve jooksul, ei andnud meile võimaluse seda loetelu suuremas ringis arutada, sest seda oli vaja kiiremas korras kokku panna, selleks et - ma veel üks kord kordan seda -, et see nagu oleks uus objekt ja nagu ei oleks uus objekt, aga samas vastaks ka formaalselt kriteeriumitele. See on üks aspekt.
Ja teine aspekt on see, et linnasüsteem, linnavalitsuse süsteem pidi suve jooksul selle nimel töötada. Aga nagu me teame, volikogul oli vahepeal pikk puhkus ja ainult praegu tekkis esimene volikogu istungi võimalus. Aga samas teisest otsast juba aeg tiksub. Ja 15 november ei ole see aeg, millal me peame kinnitama seda loetelu, vaid 15 november on see aeg, kus meil peaaegu kõik riigihanked peavad olema välja kuulutatud ja tulemused ka kätte saadud. Ehk siis meil on kahest otsast see aeg, mis pressib. Seega kahjuks tuli välja nii, nagu see tuli välja.
Aga samas - kas see oli vist juunis? - me leppisime kokku just, et me augustikuus, augusti lõpus kohtume ja seda teemat arutame. Ja me kohtusimegi augustikuus samal kuupäeval. Aga kahjuks, nagu ma ütlesin, teisest otsast pressib 15 november. Et vabandust, aga tingimused ei sõltunud Tallinna linnast. Ja teistmoodi. Seekord ei olnud võimalik seda korraldada. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Kallas, palun Teie küsimus!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra volikogu esimees! Hea linnapea! Ma küsiks niimoodi. Et kas volikogul on võimalik või tuleb võimalikuks näha neid investeeringuid ka detailselt, nende hindu ehk siis iga objekti hinnasedelit. Aitäh Teile!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah. Vot seda võiks välja tuua eraldi punktina või siis me saadame lihtsalt informatsiooni. See vist ka oleks operatiivsem lahendus. Et kui meil on olemas lõplik loetelu, kus on ka hanketulemused, siis me kindlasti informeerime ka volikogu liikmeid. Ja sellest oli ka juttu, aga ma kordan veel üks kord, et tegelikult nende objektide hinnanguline maksumus on kaks korda suurem kui see toetus, mida meile eraldatakse. Aga kui me kinnitame loetelu, siis tegelikult meie jaoks see peaks tähendama, et kõik objektid peavad olema tehtud ja realiseeritud kas käesoleva, järgmise aasta jooksul või äärmisel juhul lähiaastatel. No tegelikult mina võtaks eesmärgiks, et see loetelu peaks olema realiseeritud kahe aasta jooksul. Ehk siis me peame selleks leidma vajadusel ka linna vahendid. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Ma siitsamast, hea linnapea, kus Te lõpetasite. Et see nimekiri on tunduvalt suurem, ütleme topelt sellest toetusest, mis riik tegelikult Tallinnale eraldab. Kuidas see lõplik nimekiri nüüd moodustub? Et kes otsustab, et mis on need investeeringud, kes riigi poolt eraldatud toetust saavad? Ja mis ajaks on see selge? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Siin on kaks põhjust. Esimene seisneb selles, et kuna aega meil ei ole, siis see loetelu peakski olema pikem ja see maht suurem. Et juhul, kui ministeerium ütleb, et see ja see objekt ei sobi ja meil jääb mitte 17 miljonit kogumahus, vaid 15 miljonit, siis me juba ei jõua täiendavalt objekte pakkuda. Ja siis me jääme kahest miljonist ilma. Näiteks selline olukord. Sellepärast see loetelu on maksimaalne. Ehk siis igal juhul, kui mingi objekt ei sobi või juhul, kui turuhinnad langevad 50% või 60%, siis me igal juhul seda toetust saame 100% realiseerida. See on üks põhjus, tehniline.
Teine põhjus on see, et on valitud sellised objektid, mida oleks vaja teha igal juhul, nagu ma ütlesin, kahe aasta jooksul. Ehk siis meil ei tekiks mingit poliitilist prioriteeti või pingerida, et mida me teeme, mida ei tee. Et oleks ainult raamatupidamislik valik, kas me teeme seda riigi raha eest või teeme seda linna raha eest. Vot sellised on põhimõtted. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun Teie teine küsimus!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud linnapea! Ma saan aru, et see projektide nimekiri tegelikult ei oma mingit prioriteetsust. Et nad on lihtsalt nagu ühes suvalises n-ö järjekorras. Et nüüd, kus meil on 30 miljoni eest projekte ja 17 miljoni jagu raha ja no oletame, et rohkem kui 17 miljoni jagu jääb neid ka n-ö võimalikke teostatavaid töid, et kuidas seda sorteeritakse? Kas me teeme Õismäe tee 110 spordirajatise või Vanalinna Hariduskolleegiumi põhihoone remonditööd? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! No ma püüdsin sellele küsimusele osaliselt vastata. Aga ma hea meelega kordan veel üks kord. Et objektide valik sõltuski sellest, mis oli tegelikult nii eelarves kui ka eelarvestrateegias niikuinii ette nähtud. On mõned objektid, mis on päris uued. Et nendest objektidest me ei ole mõelnud. Aga samas oli ka arusaam, et nende objektidega tuleb tegeleda niikuinii. Ehk siis oli ka tehtud vajalik ettevalmistustöö, selleks et lihtsalt jõuda. Ja nagu ma ütlesin, et sõltumata sellest, kas üks või teine objekt saab ministeeriumi aktsepti, kõik need objektid peavad olema kas tehtud või projektid realiseeritud. Et ei pea tekkima sellist olukorda, et pool nendest saab toetust ja siis kas linnavalitsus või koos linnavolikogu liikmetega me hakkame poliitiliselt otsustama, mis on tähtis, kas mänguväljak Haaberstis või sisekvartaalne tee Mustamäel.
Et sellist arutelu ei peaks tekkima. Kõik objektid peavad olema tehtud 2 aasta jooksul. Ja küsimus ainult sellest, mis on katteallikas: kas linnaeelarve või siis riigitoetus. Ja just sellepärast on siin sellised objektid, et saaks ära teha igal juhul 2 aasta jooksul. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Ühes ma Teiega nõus ei ole. Kui Te ütlete, et ei ole poliitilisi valikuid, et see on see investeeringute kava, mis tuleb igal juhul ära teha, siis see ongi juba see poliitiline valik tegelikult, on ju. Aga on, nagu on. Küllap me jääme eri arvamusele.
Ma lihtsalt enda jaoks tahan aru saada. Et kas need objektid nüüd, mis me siin täna vajutame ära, need on siis järgmise aasta–kahe investeeringute kava, mis kindlasti tuleb teha? Et võib-olla saab juurde, võib-olla ei. Aga see on nüüd see põhiinvesteeringute kava?
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Ütleme nii, et see ei ole lõplik investeeringute kava. Meid ootab veel eelarve menetlus ja siis me hakkame veel täiendavalt arutama, mida me siis eelarves näeme ja mida mitte. Aga ma arvan, et sellest tuleb lähtuda igal juhul. Ja ma arvan, et Te panite tähele, et seal on väga palju väikseid objekte, mis tegelikult eelarves eraldi rida ei leia. Ükskõik, kas see on käesoleva aasta eelarve või järgmise aasta eelarve, see on kuskil suurema siis nimetuse all, kas „Haridusasutuste remonttööd“ või siis „Kvartalisisesed teed“. Seal ju ka ei ole lõplikku loetelu.
Aga lähtuvalt sellest, et me teame, et neid väiksemaid asju tuleb kindlasti ära teha, nad peavad sinna mahtuma. Et see võiks olla selline ühine arusaam. Ja suur osa nendest objektidest olid ka ette nähtud juba käesoleval aastal. Lihtsalt nad eraldi reana ei olnud välja toodud eelarves. Sellepärast ma räägingi, et nagu nad on eelarves ja nagu ei ole. Ja formaalselt me saame taotleda nagu toetust selle peale.
Aga on ka sellised objektid, mis ei olnud plaanis teha käesoleval ja järgmisel aastal, aga kus me kindlasti jõuame neid riigihankeid välja kuulutada ja siis ära teha. Aga jah. Et seda ma saan kinnitada veel üks kord, et ikkagi eesmärk on sõltumata sellest, kas see objekt saab riigitoetust või ei saa. Et see loetelu peab olema tehtud. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Kallas, Teie teine küsimus. Palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, hea linnapea või hea volikogu esimees! Härra linnapea! Et ma vaatan neid objekte ja mõtlen, et järgmine sügis on kohalikud omavalitsuste valimised. Et minu küsimus seisneb selles, et mul on kuidagi tunne, et sellest kujuneb välja lindilõikamise šõu. Et lükake ümber palun. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Ma võib-olla alustan. Et ma vastan Teie küsimusele muidugi. Ma võib-olla alustan sellest, et mulle see tseremoonia tegelikult ei meeldi. Et võiks midagi huvitavamat välja mõelda. Aga ma lihtsalt toon mõned siis objektid ja selliseid on siin suurem osa: Pae promenaadiga külgnevate kõnniteede asfalteerimine; Priisle pargi ja lasteaedade vahelise kõnnitee asfalteerimine. Et kui väga soovida, siis ka seal võiks linti lõigata muidugi. Aga no tegelikult suurem osa nendest objektidest on sellised väiksemad tööd, mida tuleb ära teha kas haridusasutustes või linnaosades, erinevates linnaosades. See on üks aspekt.
Aga tegelikult teine aspekt on see, et kui on väga suur soov midagi lõigata, siis see ei sõltu sellest nimekirjast. Seda saab alati teha. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Jaa, aitäh! Hea linnapea! Et natuke huumoriga pooleks ajalugu meenutades ma mäletan ühte presidendi kandidaati, kes avas Tartus vist Statoili bensiinijaama. Ja tean ka Tallinnast ühte linnapead, kes on hiljuti avanud bussipeatuse. Et kas Te võtate oma südameasjaks, et enne valimisi selliseid kummalisi lugusid võimalikult vähe juhtuks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! No peatus. Kas Te räägite Mihhail Kõlvartist või? Vaadake, see ei olnud ainuke objekt, kus ma viimase 3 nädala jooksul käisin. Ja see ei olnud linna objektid ja ei olnud ainult Lasnamäel. Jah, ma arvan, et Nõmme pritsimaja on ka väga sümboolne objekt. Ja keegi ei saa öelda, et see on valimistega seotud. Et kutsuti ja sellepärast ma tulin. Ja nii palju, kui mina mäletan, lindi lõikamist peatusel ei olnud. Ja rääkimata sellest, et see peatus ei olnud ju tavaline peatus nagu on teada.
Aga mida ma ei saa Teile lubada? Et linnapea ei külasta linna objekte ja kui kuskile kutsutakse ja on vähegi võimalik tulla, et ma ei tule. Ma tavaliselt ikkagi käin ja käin erinevates linnaosades, erinevates asutustes ja mitte ainult linna ja mitte ainult riigiasutustes. Et see ikkagi jääb. Hakkan käima. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Olle Koop, Teie küsimus. Palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh! Ütlesite oma ettekandes, et see nimekiri paljuski tekkis sellistest väikestest objektidest, mis eelarves niikuinii olid. Aga nad olid nii väiksed, et nad ei olnud eraldi välja toodud.
Kui me vaatasime alguses riigipoolse abi tingimusi, siis minu arust oli seal kirjas, et selle aasta ega järgmise aasta eelarves, kui ma nüüd ei eksi, ei tohtinud need objektid olla. Et kas ma sain siis nüüd õigesti aru, et tegelikult siis võeti ette objektid, mida tegelikult riik ei lubanud ette võtta? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Ei, see ei vasta tõele. Sest tingimustes on mustvalgelt öeldud, et objektid ei saa olla ette nähtud eelarves eraldi reana. Ja neid seal ei ole ka. Jah, aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu, härra linnapea! Teile rohkem küsimusi ei ole.
Nüüd aga saab kaasettekandeks sõna rahanduskomisjoni poolt Märt Sults. Palun!
Kaasettekanne - Märt Sults Märt Sults
Auväärt esimees, linnapea, linnavalitsus! Rahanduskomisjon oma korralisel koosolekul 31. augustil käesoleval aastal arutas "Investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine ja volituste andmine linna finantsteenistusele" tähistusega OE94.
Ja otsustas hääletamistulemustega 13 poolt, 2 olid vastu, 1 jäi erapooletuks, toetada eelnõu esitatud kujul ja määrata kaasettekandjaks volikogu istungil mind. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu kaasettekande eest! Kolleegid Teile küsimusi esitada ei soovi.
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Suur tänu! Head päeva jätku!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Nüüd aga avan läbirääkimised! Ja sõna saab kolleeg Mart Luik. Palun!
Kõne - Mart Luik Mart Luik
Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Kuigi meile anti napp nädal selle nimekirjaga tutvumiseks ja oma ettepanekute tegemiseks, siis Isamaa fraktsioon ikka tublisti pidas nõu ja pani kokku nimekirja, millega me sooviks täiendada seda esialgset projektide nimekirja.
Ja ma loen nad lühidalt ette. Kõik on väga olulised väikesed asjad, suhtelised väikesed asjad. See on siis Tabasalu, Tiskre, Pikaliiva, Vismeistri, Kesklinna bussiliini avamine koostöös Harku vallaga, Kakumäe lahe kaldale Tiskreoja-Tabasalu pankrannikualune jalakäijate kallastee rajamine - see on ainus koht Haabersti linnaosas, kus linnaelanikud ei pääse mere äärde -, Harku järve kallastee rajamine idakaldale, Toompuiestee-Rannamäe tee jalgrattatee rajamine, Juhkentali-Lembitu tänava jalgrattatee rajamine, Liivalaia-Jõe jalgrattatee rajamine ning Tallinna vanalinna kõnniteede ühetasapinnaliseks ehitamise projekti läbiviimine. Teeme ettepaneku need kõik lisada sinna esialgsesse nimekirja. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu! Eelmainitud muudatusettepanekute juurde me jõuame protseduuri järgi mõne hetke pärast.
Rohkem sõnavõtu soove ei ole. Küsin. Kas linnapea soovib lõppsõna?
Sõnavõtt - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Ei, aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ei soovi. Austatud kolleegid! Me peame läbi vaatama ka muudatusettepanekud, mille hea kolleeg Mart Luik just ette kandis. Siin nii, nagu me aru saime linnapea ettekandest, on oluline ajaga võidujooksus, sellele rahale juba tehtud eeltöö. Ja et saada hinnangut linnavalitsuselt, kas need on ka selles väga kitsas ja pingelises ajaraamis tehtavad ja sobiksid siia nimekirja, küsin muudatusettepaneku osas linnavalitsuse seisukohta.
Sõnavõtt - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart


Kahjuks me ei saa toetada. Aga meil on ettepanek esitada vastava muudatusettepaneku eelarve menetluse käigus.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Põhieelarve?
Sõnavõtt - Mihhail Kõlvart Mihhail Kõlvart
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Linnavalitsus eelnimetatud põhjendusega seda muudatusettepanekut ei toeta. Kas keegi soovib selle muudatusettepaneku hääletamist?
Tallinna Linnavolikogu liige - Mart Luik Mart Luik
....
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik soovib hääletamist. Tuletan siis meelde, et eelpool nimetatud teeobjektid, jalgrattatee rajamine ja vanalinna kõnniteede ühetasapinnaliseks ehitamine, kõik need investeeringu täiendused, mille hea kolleeg Mart Luik esitas ja mida linnavalitsus ei toetanud, vajavad nüüd teiepoolset seisukohta. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada muudatusettepaneku osas!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - M. Luige ettepanek M. Luige ettepanek
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Häältega poolt 26, vastu 41, erapooletuid ei ole, muudatusettepanek ei leidnud toetust!
Austatud kolleegid! Kuna tegu on koosseisu häälteenamust vajava eelnõuga, kuna tegu on investeeringutega, on meil vaja enne lõpphääletuse juurde asumist läbi viia kohaloleku kontroll. Kohaloleku kontroll. Palun!
Kohaloleku kontrolli algus
Kohaloleku kontrolli lõpp - Kohalolekukontroll Kohalolekukontroll
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja hetkel võtab volikogu istungist osa 74 linnavolikogu liiget ja puudub 5.
Me saame oma otsustamise juurde asuda. Austatud kolleegid! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu „Investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine ja volituste andmine linna finantsteenistusele“. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Otsuse eelnõu poolt on 66 linnavolikogu liiget, vastu 6, erapooletuid 2. Otsus on vastu võetud!
17:07 Päevakorra punkti alustamine - 10. OE80 Sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetamine 10. OE80 Sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Meie järgmine päevakorrapunkt "Sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetamine". Ja sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea, kelleks on Aivar Riisalu. Palun!
Ettekanne - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Aitäh, hea volikogu esimees! Head linnavolikogu liikmed! Tõepoolest ma olen toonud teie ette volikogu eelnõu Sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetamisest. Ehk lühidalt öeldes see ettevõte on oma ülesande täitnud. Ja täna on meil ettepanek, minu ettepanek teile seda eelnõud toetada ja sihtasutuse likvideerijaks määrata tänane juhatuse liige Revo Raudjärv. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Volinikel on Teile ka küsimusi. Alustab Kristen Michal. Palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea abilinnapea! Et võib-olla Te alustuseks täpsustate, millise ülesande ta täpselt täitnud on. Ja ütlete mulle, et kui linnapea vastas meile arupärimises, et 64 inimest tegeleb linnas kommunikatsiooni tegevusega, siis siit nüüd liitub veel 20. Et mis Te arvate? Kas 84 inimesest Tallinnas piisab selle ülesande täitmiseks, mida Te ei täpsustanud? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
No kahjuks ma olen taas sunnitud möönma, et see eelnõu ei käsitle Tallinna meedia järgnevaid struktuure. Ja võin kindlalt kinnitada, et kui Revo Raudjärv likvideerijana on oma ülesanded lõpetanud, ei tööta Tallinna Televisiooni Sihtasutuses enam mitte ühtegi inimest. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Kõigepealt tahaks lugupeetud abilinnapead tunnustada muidugi selle eest, et punkt-punktilt toob ta volikogu saali opositsiooni ettepanekuid erinevaid, mida me oleme siin aastaid esitanud, ja et lõpuks meil on abilinnapeast liitlane, kes need kõik ka ellu viib.
Aga tahaks küsida. Kui palju praegu Tallinna Televisiooni n-ö lõpparuandes nüüd jääb neid inimesi, kes tegelikult Tallinna Televisiooni Sihtasutuses varem töötasid? Kui palju jääb neid linna palgale järele ja mida nad tegema jäävad? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Kuna likvideerija kohustus päris kindlasti on töösuhete lõpetamine ja keegi täiesti teine isik sõlmib uusi töölepinguid, siis mina ei oska sellele küsimusele praegu väga selgelt vastata.
Aga ma nii palju võin emotsionaalselt öelda, et mõned inimesed, keda me võib-olla isegi oleksime soovinud linna meediasüsteemis, et nad jätkaksid, neid enam meil ei ole. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Argo Luude, palun!
Küsimus - Argo Luude Argo Luude
Jaa, aitäh, hea abilinnapea! Selline küsimus. Et Tallinna Televisioon oli tegelikult päris ere täht huumoritaevas. Ja nüüd, kui see on kinni pandud, siis inimesed, kes nagu varem ennast seal lõbustatud said, muutuvad kurvaks. Aga kurvad inimesed teadupärast teevad igasuguseid muid pahasid tegusid. Et kas linnal on plaanis kuidagi siis nüüd midagi asenduseks pakkuda, mingisugust huumorit, et inimeste tuju jälle tõsta? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Kahjuks pean Teile vastama, et ilmselt mitte. Ja selle tõttu võib ka ilmselt EKRE valimistulemus järgmistel valimistel osutuda ääretult kehvapoolseks, sest EKRE oli tõeliselt populaarne Tallinna Televisioonis. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Järgmise küsimuse abilinnapeale esitab Edgar Savisaar. Palun!
Küsimus - Edgar Savisaar Edgar Savisaar
Mul on niisugune küsimus. Tallinna palgal ei ole enam ajakirjanikke. Kõik töötajad on nüüd linnakantselei palgal. Kas on ikka tõsiseltvõetav kantselei töötajate usaldusväärsus linna uudiste edastamisel?
Ettekanne jätkub
Ma tänan Teid selle küsimuse eest, hea Edgar Savisaar! Ma olen üsna veendunud, et linnaorganisatsiooni me proovime ikkagi üles ehitada selliselt, et tema töötajad usuksid sellesse, mida me teeme, ja oleksid sellele süsteemile lojaalsed, kes, ma arvan, ei suuda aktsepteerida neid eesmärke, mida linnavalitsusel ja linnavolikogul linnavalitsusele antuna on Tallinna ees vaja ellu viia. Siis ju nad leiavad endale mingi teise rakenduse. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Et nüüd, kus Te neid otsi seal kokku tõmbate ja silmus Tallinna Televisiooni kaela ümber sulgeb, et olete ka kokku löönud nende aastate lõikes, et kui suur see majanduslik kahju siis kokku oli Tallinna elanikele ja maksumaksjatele? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Peale kaklust rusikatega ei vehita. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Olle Koop, Teie küsimus. Palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Jaa, aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Ma loodan, et äkki ühele küsimusele vahelduseks vastate ka sisuliselt.
Aga tahtsin küsida seda. Et kui Te nüüd olete ühte asja koondamas ja teist siis nüüd osaliselt üle võtma, et olete nagu finantsiliselt ka nagu mingisugused prognoosid teinud? Et mida see siis kokkuvõttes tähendab? Tähendab see kokkuhoidu, lisakulu? Võetakse lisatöötajaid, antakse ära? Läheb vähemaks? Kui palju läheb vähemaks? On Teil mingisugune finantsiline nägemus selle tegevuse tulemusest ka? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ma eeldan, et selle tegevuse tagajärg on märgatav kulude kokkuhoid. Sest Tallinna Televisiooni eelarve, nagu Te, head opositsiooni liikmed, kõik teate, oli ju ikkagi suurusjärgus 4,5 miljonit eurot aastas, kui ta töötas vabalevis. Ja see kulu oli ebamõistlikult suur, võttes aluseks selle, et tema vaadatavus ei olnud mitte kõige suurem. Selge on see, et linnale jäävad teavitusülesanded. Linnakodanik peab teadma, mis linnas toimub, sõltumata sellest, milline on koalitsioon tulevikus, millised on järgmine kord valijate otsused. Ma arvan, et seda on absoluutselt kõigile vaja. Ja linnakantselei süsteemis on meil täna, nagu Te juba ka kuulnud olete, niikuinii päris suured muutused juba ainuüksi äsja tehtud muudatusega, mis teie ette ka kohe-kohe kinnitamiseks jõuab, oleme me kokku hoidnud pea 2,5 miljonit eurot. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Taavi Rõivas, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! No Tallinna Televisioon püüdis näha välja nagu ajakirjandus, aga tegelikult ei teeninud ju seda eesmärki, et linnaelanikke linna uudistest teavitada. Pigem me nägime seal eetris doktor Vassiljevit ja Heimar Lenki ja kes need kõik olid, kes tegelesid puhtalt sellega, et n-ö iseendale populaarsust võita ja kasutasid selleks siis avalikku ressurssi.
Kas Te olete täna selle minu meelest kokkuvõttes õige otsuse tegemise juures valmis ka möönma linnavalitsuse poolelt, et Tallinna Televisiooni loomine oligi viga ja sellisel kujul linnameediat ei olegi Tallinnal vaja? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ma olen endiselt sellel seisukohal, et Tallinna Televisioon oli oma ajastu laps. Ja rääkida tegelikult tasakaalustatud ajakirjandusest, tollel hetkel, kui ta loodi, päris kindlasti võimalik ei olnud. Ja tegelikult mulle tohutult meeldib see, et on toimunud teatud korrektsioonid ka näiteks Rahvusringhäälingus, kus me tõepoolest ei ole enam oma maailmavaadet väljapritsivaid saatejuhte näiteks sellises formaadis nagu „Esimene Stuudio“ ... Ja veel päris paljudes-paljudes ka maksumaksja raha eest tehtud ERR-i saadetes ei olnud saatejuht mitte saate juht selle sõna paremas tähenduses, vaid ta peegeldas mingit oma maailmavaadet, oma vihkamist ja mida iganes. Ja ma arvan, et Tallinna Televisiooni kõige suurem roll oli selle kultuuri muutmine. Ja selle ülesande ta täitis päris kindlasti, sest täna on olukord läinud arvestatavalt paremaks.
Kui me teeme midagi avaliku raha eest, siis seal võiks olla tähtis see, mida seal räägib saatekülaline või see, kellel on ühes või teises küsimuses mingi ekspertarvamus. Ja me ei pea teadma, mida arvab sellest saate juht, kes saab selle saate juhtimise eest palka. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Jämedalt võttes umbes pool sellest Tallinna Televisiooni rahast on nüüd suunatud teistesse kanalitesse, erakanalitesse. Ja minu küsimus on, et kuhu see täpselt … Kas Te saate nagu väga lühidalt kommenteerida, kuhu see on suunatud järgneval hooajal? Ja kes seal neid toimetuslikke otsuseid langetab? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Hetkel kehtiva hanke järgi on Tallinna uudised TV3-s, TV6-s, „Tallinna panoraam“ Kanal 2-s, Kanal 11-s, kui mu mälu mind ei peta. Ja selline debatisaade „Tallinna kodanikud“ on aasta lõpuni kestvas hankes TV3 eetris. Ja oleme täpsed, et see tegelikult on nüüd juba poole võrra kärbitud Tallinna Televisiooni eelarvest, päris arvestatav osa. Ehk tegelikult oleme me ka siin kõvasti kokku hoidnud. Me saime muuseas selle hanke tulemusena päris korralikult eetriaega ja isegi oluliselt odavamalt, kui me esialgu oskasime karta. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Edgar Savisaar, palun!
Küsimus - Edgar Savisaar Edgar Savisaar
Aitäh! Mul on niisugune küsimus. Praegu uudised Kanal 11-l pühapäeval kell 17.30 ei ole kindlasti päris optimaalne variant. Ma kardan, et keegi ei leia neid sealt üles. Kui suur on üldse Kanal 11 vaadatavus? Kui palju vaatab TTV kodulehte praegu?
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ma tänan Teid selle küsimuse eest! Kuna hetkel meil on siin sulgemise eelnõu käsil, siis mul ei ole värskeid andmeid vaadatavusest. Ma ei taibanud neid kaasa võtta, kuna nad otseselt selle eelnõuga seotud ei ole. Aga ma võin kindlalt kinnitada, et kui ma neile otsa vaatasin, siis see vaadatavus oli tõusnud kordades. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaido Kukk, palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Ütlesite korrektselt, et Tallinna TV oli ebaefektiivne ja kulukas vahend linnainfo edastamiseks elanikele. Olgem ausad, et sama on ka ju tegelikult Stolitsa ja Pealinn. Et kas neid võib ka oodata sulgemine lähiajal? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Tallinna linna elanike struktuur teatavasti näitab vananemise märke. Väga paljude vanade Euroopa riikide elanikkond vananeb. Ja ma olen endiselt sellel seisukohal, et nii Stolitsa kui Pealinn väga selgelt täidavad seda rolli, mis on just eelkõige esile kutsutud selleks, et inimesed saaksid informatsiooni, mis siin, seal, kolmandas kohas toimub jne jne. Selle tõttu mina olen täna sellel seisukohal, et see formaat kindlasti jätkub ja seda on täna veel vaja. Selleks võib-olla peavad vahetuma põlvkonnad, ja maailm meie ümber muutub väga kiiresti. Ja päris kindlasti hakkame me väga palju informatsiooni saama oma taskus olevast telefonist. Aga olgem siiski viisakad. Et maailmas on olemas väga palju ja ka Tallinnas on olemas väga palju inimesi, kes võib-olla ainukese paberväljaandena seda üldse lugeda suudavad ja saavad. Et liigume mõistlikult. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Taavi Rõivas, palun!
Küsimus - Taavi Rõivas Taavi Rõivas
Aitäh! Nii, nagu varem juba juttu oli, siis arvestatav osa sellest rahast, mis kulus Tallinna Televisiooni ülalpidamiseks, on nüüd suunatud siis erinevatesse erakanalitesse. Mingil põhjusel jätsite Te nimetamata ühe kõige rohkem linna poolt tuge saava kanali, selle kanali, mille rahastus on kasvanud viimastel aastatel. Ja loomulikult pean ma siin silmas PBK-d.
Öelge mulle. Te olete ju ka reservohvitser, kaitseliitlane, kindlasti väga hästi kursis sellega, et PBK näol on tegemist Kremli propagandakanaliga. Kuidas Te hindate seda, kui Teie tööandja maksumaksja raha eest PBK-d rahastab? Kas see on hea tunne ja kas see on vajalik? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Juhin tähelepanu, lugupeetud reservohvitser Taavi Rõivase tähelepanu sellele, et ohvitser ja kaitseliitlane poliitikaga ei tegele. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Raimond Kaljulaid, Teie kord!
Küsimus - Raimond Kaljulaid Raimond Kaljulaid
Tervist, härra Riisalu! Siin oli küsimus eelnevalt, et kes otsustab, millist sisu toodetakse. Ja kuna tõesti on toimunud suured muudatused, ma tahtsingi küsida. Et kas see koosolek, kus otsustatakse, mida nendes saadetes räägitakse, mida lehtedes kirjutatakse, kas see toimub linnapea kabinetis jätkuvalt teisipäeviti? Või toimub nüüd mingil muul päeval? Aitäh Teile!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Tallinna Televisiooni sulgemise ettepanekuga linnavolikogule ei ole käsitletud linnapea töögraafikut. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaupo Nõlvak, palun!
Küsimus - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan, lugupeetud abilinnapea! Lubasid. Tegid. Minu küsimus on. Kuidas see Sul õnnestus? See saal on siin enam-vähem kõik sama koosseis, kes iga aasta 4,5 miljonit maksumaksja raha, isegi vahel aplausi saatel, tuulde lubas pühkida. Ja kuidas Sul õnnestus neid veenda, et nad nüüd täna hääletavad sellesama asja siis kinnipaneku poolt. Kas Sa pidid andma mingeid veksleid, et need inimesed, kes kõik Tallinna TV-st sealt läbi vilksatasid, saavad nüüd erakanalites oma nägu näidata? Või kuidas see Sul ikka õnnestus? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Mina ei tea midagi. Sellest ma ei tea mitte midagi, kuidas nemad hääletavad. Tallinna Linnavolikogu, kaasa arvatud ka volikogu opositsioon on minu tööandjad. Mina proovin oma tööd teha nii hästi kui oskan. Ja kuidas volikogu liikmed hääletavad, ma ei tea. Aga kõik need muutused, mida me täna teeme, on ikkagi tehtud selle eesmärgiga, et linn saaks paremaks, efektiivsemaks, ägedamaks ja areneks normaalselt ja õiges suunas. Ja selle tõttu ma kutsun ka kõiki teisi, lisaks oma erakonna kaaslastele ka kõiki teisi volikogu liikmeid seda eelnõud toetama! Aitäh! See on hea eelnõu.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ivi Eenmaa, Teie küsimus palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Tegelikult ma selle küsimuste esitamise juures kergelt olin üldse ära oma mõtetes. Aga ärkasin siis, kui ma kuulsin, et meie elanikkonna sees on väga palju vananevat seltskonda ja kõik nad loevad Stolitsat või Pealinna. Siis ma väidan Teile, et mina, kes ma ise kuulun ka kiiresti vananeva seltskonna hulka, Liis Klaar siin kõrval ... Tähendab, ma tahan ütelda, et minu tutvusringkonnaski ei ole inimesi, kes seda lehte loeksid või neid lehti, nii eesti keeles, muide ka vene keeles mitte.
Ja minu küsimus Teile, lugupeetud abilinnapea. Miks ei võiks toetada linna lehte, linna lehte, mis on tõesti kordades informatiivsem, kui on Stolitsa või Pealinn? Ja selle võrra nagu, ütleme, oleksid inimesed paremini informeeritud. Sealt sa leiad midagi, aga Stolitsast või Pealinnast peale punase propaganda ma ei leia mitte midagi! Ma olen siin teatud asju läbi vaadanud. Aitäh! Miks Te ei toeta Linnalehte?
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu "Sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetamine". Allkirjad: Mihhail Kõlvart, linnapea; Toomas Sepp, linnasekretär. Mitte midagi ei ole Linnalehest juttu.
Küsimus jätkub - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Aga Te tõite näite .... Stolitsa ja Pealinn.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
See oli Teie vastus, härra abilinnapea?
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Jaa, aitäh! See oli minu vastus.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaido Kukk, Teie teine küsimus. Palun!
Küsimus - Kaido Kukk Kaido Kukk
Aitäh! Kui kolleeg Priidu Pärna küsis, palju kahjumit teenis Tallinna Televisioon ja sellele ta vastust ei saanud, siis ma mõtlesin, ma küsin seda küsimust positiivsema nurga alt. Ehk siis kui palju Tallinna TV kasumit teenis nende aastatega? Aitäh! Mitte kasumit, aga tulu reklaamimüügilt, ma täpsustan.
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Aus vastus on see, et ebapiisavalt. Et oleks olnud mõistlik seda selliselt jätkata. Aitäh! Tipphetkedel kuskil 240 000 eurot aastas. Aga selline rahulik periood oli umbes 60 000. See ei ole väga märkimisväärne number. See kahjuks on tõsi. Möönan, et ei olnud mõistlik.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea abilinnapea! Et ma küsiks ikkagi sedasama numbrit jätkates. Et komisjonis, kui selle sulgemisest räägiti, siis keegi seal andis vastuse, et umbes 20 inimest samast valdkonnast või Tallinna Televisiooniga seonduvalt liiguvad nüüd linna kommunikatsiooni brigaadi.
Et kuidas Te juhina ja linnavalitsuse liikmena hindate, kui seal on ühtäkki nüüd kokku juba 84 inimest sellise töö peal? Võrreldes näiteks Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga, kus on näiteks 32 inimest, see on umbes 3-kordne. Et mis Te arvate, kas sellest piisab nüüd järgnevaks aastaks või jääb väheks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ma tõepoolest ei oska ja ei ole valmis täna vastama lugupeetud voliniku küsimusele, mitu inimest liigub sellesse meedia struktuuri, sest selle meedia struktuuri komplekteerimine ei kuulu minu otseste tööülesannete hulka. Ma rõhutan veel kord, et see, mida ma tean, on see, et mitmed päris head teletegijad on meie hulgast kas juba läinud või sellesama tänase otsuse valguses minemas ja nad ei jätka Tallinna linnasüsteemis, millest mul on kohati isegi siiras kahju. Järelikult saame me selle teadmise sellel hetkel.
Seda ma Teile kinnitan, et Tallinna Televisiooni kaubamärk elab edasi. Tallinna Televisiooni kaubamärk on Tallinna linna oma. Sellisel kujul teda kasutatakse selgelt edasi, uudiseid toodetakse edasi. Aga kindel sünergiline lähenemine sellele küsimusele oli selle protsessi alguses see, et selline olukord, kus ühele üritusele tuleb Stolitsa veebi videomees, Pealinna veebi videomees, linnaveebi videomees ja Tallinna Televisiooni kaameramees ehk neli inimest teevad ühte, sedasama asja, sellist olukorda Tallinna linna meediategevuses tulevikus me päris kindlasti ei näe. Ehk kui me siis nagu kujundlikult räägime, siis on võimalik optimeerida päris-päris palju. Ehk selles mõttes ei ole vaja kattuvaid tegevusi, kattuvaid struktuure. Ja see on meie nagu muutuste esimene selline tõsisem seisukoht, et me proovime maksimaalse kiirusega likvideerida kattuvused. Aga ma usun, et te kõik saate aru, et ühel linnal, kus elab 440 000 inimest, on kohustus nendele inimestele öelda, näiteks mitu tänavat pannakse Ironmani ajaks kinni. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Õnne Pillak, palun!
Küsimus - Õnne Pillak Õnne Pillak
Aitäh! Meil on siin ees eelnõu, mis puudutab Sihtasutuse Tallinna Televisioon likvideerimist, sulgemist. Ja ma loen selle eelnõu seletuskirjast. Teie kui ettekandja peaksite ju oskama ka kommenteerida seletuskirjas toodut, et sihtasutusest vabanev personal kaasatakse seejärel ühendtoimetuse töösse. Mu küsimus on, et kui palju neid inimesi on, keda planeeritakse sinna kaasata. Ma ei usu, et linnavalitsuses ei ole eelnõu koostades ja struktuuri muudatusi tehes seda arutatud. Ja teine pool küsimusest. Mis on siis see kokkuhoitud summa, mis sihtasutuse juhtimisorganite tasu mittemaksmise tulemusel siis kokku hoitakse? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Täiesti kindlalt võin kinnitada, et ühtede töösuhete lõppemisel ja teiste töösuhete tekkimisel ei ole minul täna mitte ühtegi voli ega võimalust öelda, kes nendest isikutest on nõus kirjutama uue avalduse. Ma ei tea seda. Mul ei ole selle kohta informatsiooni, sellepärast et mul on selget informatsiooni selle kohta, kuidas teatud isikud, kellest meil on siiralt kahju, on otsustanud mitte jätkata.
Me viisime Tallinna Televisiooni kulud, eelkõige juhtimiskulud ühe juhatuse liikme ametisse jätmise kaudu nii miinimumini, kui on võimalik viia. Me võime diskuteerida selle palganumbri üle ja kogu tänase palgasüsteemi üle. Aga see ei ole praeguse hetke teema. Ehk ühel asutusel vähemalt üks juhatuse liige äriseadustikust tulenevalt peab olema. Ehk tegelikult ma ei hakka neid numbreid siin praegu kiiruga korrutama. Ehk kui Te tahate teada konkreetseid numbreid, siis ma võin Teile kirjalikult vastata.
Aga ma kindlalt kinnitan, et kui Te selle otsuse täna teete, siis vist ei ole väga keeruline korrutada kuni kuuega summa, mis on kodanik Revo Raudjärvele. See summa jääb ilma maksudeta alla 20 000 euro. Ma arvan, et kuute kuud seal ei lähe. Ehk see summa võiks piirduda 12 000 – 15 000 euroga, mis puudutab siis likvideerija töötasu. Ja kõikide ülejäänud töötajate puhul lõppeb töösuhe. Ja see ei lõpe koondamisega nende jaoks, kes süsteemis jätkavad. Ja kes lähevad ära, saavad koondamishüvitise. Läbirääkimisi selles osas likvideerija alustab sellest hetkest, kui ta on saanud volitused. Proovige mõista seda õigesti. Täna ettevõte töötab täie rauaga.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Abilinnapeale rohkem küsimusi selles päevakorrapunktis ei ole.
Nüüd kuulame kaasettekannet. Selle teeb kolleeg Margarita Tšernogorova õiguskomisjoni esimehena. Palun!
Kaasettekanne - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Hea volikogu, head linnavalitsuse esindajad! Õiguskomisjon sellel nädalal esmaspäeval vaatas läbi see küsimus, mis alustab nii Sihtasutuse Tallinna Televisiooni lõpetamine. Ja otsustas hääletamistulemusega 12 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega.
Ettepanekud seoses sellega, et jätta otsuse eelnõu punktist 1 välja kuupäev ning sõnastada otsuse punkt 1 järgmiselt: „Lõpetada Sihtasutus Tallinna Televisioon“ - registrikood niisugune - „ja alustada likvideerimismenetlus“.
Ja teine. Muuta eelnõu punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt: „Maksta sihtasutuse likvideerijale Revo Raudjärvele tasu 3700 eurot kuus, kuid mitte kauem kui kuue kuu jooksul alates Sihtasutus Tallinna Televisioon lõpetamise kande tegemisest mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris“. Kõik. Palun toetada eelnõud!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu kaasettekande eest! Kolleegidel Teile küsimusi ei ole.
Kaasettekanne jätkub - Margarita Tšernogorova Margarita Tšernogorova
Väga armas teie poolt!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Sõnavõtu soove ei ole. Kui eelnõu esitaja lõppsõna ei soovi ...
Tallinna abilinnapea - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ei soovi.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
... siis me saame liikuda lõpphääletuse juurde. Austatud kolleegid! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu ...
Tallinna abilinnapea - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Hea eesistuja! Ma täpsustan, et Tallinna Linnavalitsus toetab muudatusettepanekuid komisjoni poolt tehtud.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suurepärane! Nüüd muudatusettepanekute osas keegi kuupäevaliselt hääletust kolleegidest, ma näen, ei soovi.
Tallinna Linnavolikogu liige - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
....
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Muudatusettepanek, ma saan aru, tuli komisjonist ja see puudutas kuupäevaliselt. Et me alustame protseduuridega, aga me ei pane ennast kuupäevaliselt lukku. Kas ma sain õigesti aru, proua komisjoni esimees?
Tallinna Linnavolikogu liige - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jah.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Võtan siit protokollist ja loen teile selle täpselt ette. „Jätta otsuse eelnõu punktis 1 välja kuupäev ning sõnastada punkt 1 järgmiselt: „Lõpetada Sihtasutus Tallinna Televisioon ja alustada likvideerimismenetlust““. Ehk et protsess algab. Kuupäevaliselt me ennast lukku ei kirjuta.
Tallinna Linnavolikogu liige - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Isegi lõpukuupäeva ei panda või?
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kas keegi soovib seda hääletada?
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
....
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Selle küsimuse esitamise aeg oli iseenesest komisjonipoolse ettekandja ettekande järgselt. Talle küsimusi esitada võimalus oli. Ta rääkis sellest, proua Rajasalu. Ta rääkis komisjonipoolsest muudatusettepanekust.
Tallinna Linnavolikogu liige - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak


....
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ma saan aru, et kolleeg Kaupo Nõlvak soovib hääletamist. Ja ma saan aru, et Te mõistate, mida Te hääletada soovite, eks.
Tallinna Linnavolikogu liige - Kaupo Nõlvak Kaupo Nõlvak
....
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Selge. Head kolleegid! Palun teie tähelepanu! Komisjon tegi üksmeelse ettepaneku jätta otsuse eelnõus punktis 1 välja kuupäev ning sõnastada punkt järgmiselt: „Lõpetada Sihtasutus Tallinna Televisioon ja alustada likvideerimismenetlust“. Linnavalitsus seda ettepanekut toetab. Kolleeg Kaupo Nõlvak soovib seda hääletada. Ja seda muudatusettepanekut me nüüd ka hääletame. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Ettepanek 1 Ettepanek 1
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Muudatusettepaneku poolt on 46 linnavolikogu liiget, vastu 23, erapooletuid ei ole.
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Lugupeetud juhataja! Mul kukkus pult maha.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Jaa. Tõstame üles. Tühistan hääletuse tulemuse! Ja et me saaksime taastada hääletamise võimaluse võrdselt kõikidele linnavolikogu liikmetele, siis see võtab sekundi aega.
Ma saan aru, et me oleme valmis hääletamiseks. Head kolleegid! Me hääletame muudatusettepanekut, mille esitas üksmeelselt komisjon ja mida toetas linnavalitsus. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Ettepanek Ettepanek
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Muudatuse poolt on 43, vastu 26, erapooletuid ei ole. Ja muudatusettepanek leidis ka volikogu koosseisu toetuse.
Nüüd, austatud kolleegid, saame minna lõpphääletuse juurde koos selle muudatusega.
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
.... kohaloleku kontroll ....
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja kohaloleku kontroll selle eel, kuna tegu on olulise linnaelu küsimusega, mis vajab koosseisu häälteenamust. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontrolli algus
Kohaloleku kontrolli lõpp - Kohalolekukontroll Kohalolekukontroll
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja kohal on 74 linnavolikogu liiget, puudub 5. Me saame seda küsimust hääletada. Meie piisav kohalolek on olemas.
Head kolleegid! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu „Sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetamine“. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Selle otsuse eelnõu poolt on 70 linnavolikogu liiget, vastu 1, erapooletuid 2. Otsus on vastu võetud!
Head kolleegid! Meie kõikide tervise huvides 10 minutit vaheaega, et me saaksime tuba tuulutada!
Vaheaja algus
Vaheaja lõpp
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Austatud kolleegid! Meie kümneminutiline vaheaeg on möödas! Ja kui meie ajaloolise hoone koridorides on abilinnapea Riisalu, siis me ootame teda kõnepulti, et me saaksime oma päevakorraga edasi liikuda.
17:49 Päevakorra punkti alustamine - 11. OE79 Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus lõpetamine 11. OE79 Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus lõpetamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Meie järgmine päevakorrapunkt on „Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus lõpetamine“. Härra abilinnapea on kohal. Palun, sõna on Teil!
Ettekanne - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Aitäh, hea volikogu esimees! Head volinikud! Tõepoolest olen teile toonud siia täna seaduse eelnõu, mille abil … või palume teie toetust, et saaksime lõpetada Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus. Ka selle ettevõtte sisuline tegevus meie struktuurimuutuste tuules sellisel kujul ei ole enam otstarbekas. Ta oli omal ajal jällegi ellu kutsutud erinevate rahvusvaheliste projektide elluviimiseks, samuti erinevate koostöövõimaluste koordineerimiseks. Selle ettevõtte sees töötas ka Tallinna Brüsseli esindus, mis oli kindlasti põhjendatud selles olukorras, kus me Euroopa Liidus ei olnud veel piisavalt palju oma kanda kinnitanud. Tänasel kujul, kui linna tekib ülikaasaegne strateegiaüksus ja targa linna kompetentsikeskus, selle ettevõtte tegevust jätkata me ei pea õigeks. Teen ettepaneku seda eelnõud toetada. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Esimese küsimuse saab esitada Kristen Michal. Palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh, hea abilinnapea! Kas selle asutuse toimetamisest ka mingisugune selline kokkuvõte valmib? Sest see on ju üsna legendaarne nähtus. Siin oli umbes kolm töötajat ja viis nõukogu liiget. Siis hiljem mõned töötajad vähem, aga nõukogu liikmeid endiselt palju. Ja selles asutuses töötas ka üks endine volikogu liige, kes oli Abdul Turay. Ja tema sealt lahkudes möönis, et ta ei teinud seal mitte midagi, mis oleks kasulik, ega näinud selles asutuses midagi kasulikku. Et kas keegi teeb mingeid järeldusi ka sellise asutuse asutamisest, likvideerimisest ja vahepealsest raha kulutamisest? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
No raha kulutamise osas on ju pilt üsna selge. Ehk ega linnaeelarves oli tema ülalpidamiseks teatud kulud ette nähtud. Ma möönan, et need kulud olid mitte väga suured, aga ka mitte väga väikesed. Ja ütleme nii, et see tänane otsus, mis on teile toodud, ongi eelkõige lähtunud ikkagi sellest, et võib-olla me peame aeg-ajalt ikkagi otsa vaatama asjadele, kuidas me tahame edasi liikuda, kuidas me tahame targaks saada.
Ja taas kord ma julgen öelda, et oli, mis oli. Mina ei suuda täna väga selget hinnangut siin kõnepuldis tegelikult ju natukene ... ütleme siis lihtsustatud ja konkreetse eelnõu raames anda hinnangut tema tegevusele, mis kestis mõnda aega, kui mitte öelda aastaid.
Et ma olen seisukohal, et nüüd on see möödas ja kui teda seda toetate, siis läheb elu ainult paremaks. Ja kui keegi julges öelda, et tema töökohal ei pidanud ta mitte midagi tegema, jäägu see selle inimese südametunnistusele. Võiks küsida, et miks ta ei teinud. Võib-olla tal oli võimalus ja ta ei saanud eesti keelest aru või mis iganes seal võisid probleemid olla. Aga mina arvan, et nüüd on nii, nagu on täna. Et palume siis toetust endiselt. Et lõpetaks selle asja ära ja sündigu nii.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh, lugupeetud abilinnapea! Et taas kord tahaks Teid protokolliliselt tunnustada. Tulite opositsiooni väga toreda ettepanekuga. Me oleme seda aastaid rääkinud. Viime selle ellu. Nii paluks jätkata.
Aga ma küsiks ajaloo kohta veel endale ka teadmiseks. Et kas see sihtasutus tehtigi tegelikult Abdul Turay palgale võtmiseks või oli seal veel mingi algne idee? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Nagu ma oma sissejuhatavas eelnõu tutvustuses märkisin, seda kindlasti ei tehtud selleks, et Abdul Turay tööle võtta. See päris kindlasti nii ei ole. Ja ma ei oska selle Abdul Turay kaasuse kohta midagi täpsemat öelda. Aga ma kindlalt kinnitan, et omas ajas oli see ettevõte täiesti mõistlik. Aga aeg on vahepeal edasi liikunud ja meie kohustus on ajaga kaasas käia. Ehk täna on maailmas hoopis teised arusaamad, hoopis teised suhted, hoopis rohkem digitaliseeritust ja igasuguseid erinevaid asjaolusid, mis teevad meie elu lihtsamaks. Me oleme ju nüüd õppinud elama niimoodi, et me omavahel üldse ei suhtle enam. Milleks siis meile organisatsioon, mis meid käsipidi kokku paneb ja aitab nakkusel levida?! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Kallas, palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh! Hea abilinnapea! Väga kahju, et see asutus nüüd kinni läheb. Ma vaatan siin projektidest, et 2003 aastaga tehti see Uganda turismipunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul. Et Aafrikas on teisi riike ka. Et miks Te selle putka kinni panete? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Edaspidi suhted Aafrikaga jätkuvad läbi eraettevõtluse. Ja minul on isiklikult plaan näiteks minna Tansaaniasse kulda kaevama. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kristen Michal, palun!
Küsimus - Kristen Michal Kristen Michal
Aitäh! Hea abilinnapea! No tsiteerin siis tollal keskerakondlast Abdul Turayd, kes ütles Päevalehes, vähemalt pealkiri on selline „Minu töökoht oli mõttetu ja mu tööandja tarbetu“. Et ta tegelikult toob selle välja, milleks seda asutust ei ole vaja. Aga kuna Te mainisite, et paljud selle mittetarviliku asutuse funktsioonid lähevad üle ülikaasaegsele strateegiakeskusele, nagu see on Teie enda tsitaat, siis milliseid funktsioone see ülikaasaegne strateegiakeskus selle asutuse asemel hakkab täitma? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Eelkõige erinevaid projekte, mis tulenevad euroopasisesest koostööst. Nende projektide loetelu on meil olemas. Ja ütleme, et alustatud asju, mida on mõistlik jätkata, mis teevad linna targemaks ja paremaks, on igal juhul mõistlik jätkata. Ehk need käimasolevad lepingud antakse üle linnasüsteemile ja nad maanduvad uue strateegiakeskuse välisprojektide osakonna kompetentsi. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Vaatame natuke tulevikku. Et siin on täna väga edumeelsed ettepanekud Teilt. Et millised sihtasutused veel lähevad selle reorganiseerimise plaani ajal sulgemisele? Ja kas Teil on selline n-ö üldine masterplaan olemas, et kui palju peaks siis töö eduka lõpetamise elluviimise korral neid üldse alles jääma? Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Kallas, palun!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Vot see on nüüd jälle selle eelnõuga nüüd küll kõige vähem seotud küsimus.
Mis mulle esimese hooga meelde tuleb? Ma tean, et meil on paralleelselt käsil Aktsiaselts Termak ja Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi ühendamisprotsess, kuna nad osutuvad linnasüsteemis sarnast teenust, mis puudutab nagu transpordi olemust. Samas on Termaki transport olnud erivajadustega inimestele ülioluline ja ülivajalik. Ja tänu sellele ongi see ühendamine ellu kutsutud, et see teenus muutuks kvaliteetsemaks, võimsaks. Ja kuna selle teenuse järgi on suurem vajadus, siis kindlasti on Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi potentsiaal selle teenuse väärikaks osutamiseks palju suurem kui ühel väikesel ettevõttel, kes kuidagi seal omaette askeldas.
Üks eelnõu sihtasutuste kohta, mis puudutab Sihtasutust Luterola, on ju järgmine päevakorrapunkt. Ja ma arvan, et ma siinkohal nende näidete toomise lõpetaksin, sellepärast et hetkel mul praegu konkreetselt laua peal rohkem sulgemismomente ja ühendamist töös ei ole. Aga ma ei välista, et neid kindlasti tulevikus tuleb. Meie muutume ajas. Ja nagu ma ütlesin, me proovime tegelikult ikkagi linnasüsteemi muuta efektiivseks, läbipaistvaks ja et kattuvusi oleks võimalikult vähe. Näiteks sisuliselt transporditeenust osutavat kahte ettevõtet ei ole mõtet pidada, kus igal pool on oma nõukogu, igal pool on oma juhtkond. Ja täna muutub see sisuliselt ju osakonnaks, kus kogu juhtimisots ja kogu teenindus, parandan, remondibaas lõigatakse tagant ära. Aitäh!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Aitäh, härra abilinnapea! Ma täitsa tõsiselt tahan küsida. Et oskate mulle seletada selle protsessi nagu algatamist? Et Uganda turismipunktide rajamine. Tegemist on ikkagi ju Tallinna maksumaksja rahaga. Siin on kulud olemas. Et kuidas sünnib üldse nihukene projekt, idee ja mis etapid ta läbi käib ja kes sinna lõpuks allkirja annab ja rahad eraldab? Ja mis tast kasu on üldse olnud?
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Mina ei oska seda kommenteerida, kuna jutt käib aastast 2003. Ja kui mu mälu mind õigesti petab, siis ma soovitan minna küsima seda Isamaa fraktsiooni liikmete käest, sest nende linnapea ajal see juhtus. Ehk, kui mu mälu mind ei peta, oli sellel ajal linnapeaks keegi Isamaaliidu mees, kes siin müüs ja vahetas ja ostis ja tegi. Küsige tema käest. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Kuna see Termaki ja Linnatranspordi Aktsiaseltsi ühendamine linnavolikogu ette tõenäoliselt ei tule ja kuna Te selle teema tõstatasite, et kas siis selle sulgemise ja kärpimise raames nüüd lõpuks on plaanis ka see lasketiir panna kinni Linnatranspordi Aktsiaseltsis?
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus lõpetamine". Oota, ma vaatan. Võtame aega. Ma natuke loen seletuskirja, kas siin on lasketiiru kohta midagi kirjas. Aga ma võin seda ette lugeda, seletuskirja Teile. Kiiruga näen, et ei ole mitte midagi. Lasketiiru kohta siin ei ole. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Sellega Teile ka rohkem küsimusi ei ole.
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu abilinnapeale! Kaasettekande selles päevakorrapunktis teeb meile õiguskomisjoni esindajana Andres Kollist. Palun!
Kaasettekanne - Andres Kollist Andres Kollist
Lugupeetud volikogu, lugupeetud volikogu esimees! Õiguskomisjon arutas seda 31. augustil ja otsustas seda eelnõud üksmeelselt toetada. Aga teha ettepanek, täiendusettepanek. Ma loen selle ette.
Punkt 1. „Jätta otsuse eelnõu punktist 1 välja kuupäev ja sõnastada otsuse punkt 1 järgmiselt: „Lõpetada Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus ja alustada likvideerimismenetlust““.
Ja punkt 2. „Muuta eelnõu punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt: „Maksta sihtasutuse likvideerijale Kalle Sepale tasu 2350 eurot kuus, kuid mitte kauem kui kuue kuu jooksul alates Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus lõpetamise kande tegemisest mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris““.
Palun seda eelnõud toetada! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh kaasettekandjale! Täpsustava küsimuse saab nüüd esitada Ülle Rajasalu. Palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Jaa, aitäh! Austatud esineja! Et Teie jutust ma sain tegelikult praegu aru, miks Te seda teete. Aga ma juhin tähelepanu, et eelmise küsimuse juures esineja kõne oli küll selline, et ma aru ei saanud tegelikult, mis seal tegelikult toimus ja miks see ettepanek üleüldse tehti.
Kaasettekanne jätkub - Andres Kollist Andres Kollist
Ma saan aru, et siin küsimust ei olnud. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu! Andres Kollistile rohkem küsimusi selles päevakorrapunktis ei ole. Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Sõnavõtu soove ei ole. Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna?
Sõnavõtt - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Jaa. Ma ütleksin, endiselt kutsuksin teid üles seda eelnõud toetama. Ja juhiksin tähelepanu, et need komisjoni muudatusettepanekud on eelkõige seotud kahjuks juriidiliste protseduuridega. Ehk kui me fikseerime ära täpse kuupäeva ja äriregister sellel päeval seda kannet ei tee, siis me läheme vastuollu äriseadustikuga. Aga me ei taha seadustega vastuollu minna.
Aga ma kinnitan teile, et kui te annate likvideerimisotsusele rohelise tule, siis võimalikult kiiresti me need avaldused sisse anname. Ja äriregistri kande hetkest neil on vaba õigus ju enda tegevusi korraldada. Nii, kui nad on registrikande teinud, hakkab likvideerija töö. Ja selle tõttu me võtame lihtsalt juriidilise riski selle kuupäeva vabaksjätmisega välja. Me ei saa öelda äriregistrile, et te 10 september peate selle kande tegema. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu nende selgituste eest! Nüüd saame läbi vaadata muudatusettepanekud, mille on esitanud õiguskomisjon. Kolleeg Andres Kollist kandis need teile ette. Esimene puudutas kuupäeva, millele viitas ka abilinnapea. Ning teine muudatusettepanek puudutas sihtasutuse likvideerija töötasu ning selle maksimaalset ajalist ja rahalist ulatust. Kas keegi soovib muudatusettepanekuid hääletada? Kas linnavalitsus toetab?
Tallinna abilinnapea - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Meie toetame. Jaa, aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu! Head kolleegid! Kohaloleku kontroll, kuna ka see eelnõu eeldab meil koosseisu häälteenamust. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontrolli algus
Kohaloleku kontrolli lõpp - Kohalolekukontroll Kohalolekukontroll
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Istungist võtab osa 57 linnavolikogu liiget. Puudub 22. Me saame liikuda lõpphääletuse juurde.
Palun teie seisukohta eelnõule "Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus lõpetamine". Otsuse eelnõu 79 vajab nüüd teie otsust. Palun hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Eelnõu poolt on 55 linnavolikogu liiget, vastu 1, erapooletuid ei ole. Otsus on vastu võetud!
18:05 Päevakorra punkti alustamine - 12. OE81 Sihtasutuse Lutreola lõpetamine 12. OE81 Sihtasutuse Lutreola lõpetamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Head kolleegid! Meie järgmine päevakorrapunkt on "Sihtasutuse Lutreola lõpetamine". Ja sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu. Palun!
Ettekanne - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Aitäh! Hea volikogu esimees, head volinikud! Tõepoolest ja minu poolt täna viimane lõpetamine on siis seotud Sihtasutusega Lutreola. Tegemist on taas kord ühe väga õilsa asjaga. Nimelt oli see selline plaan, et säilitada ühte väljasurevat liiki, mis oli siis see Euroopa naarits. See programm on olnud edukas, see töö on olnud tulemuslik. See populatsioon Hiiumaal on elujõuline. Sellisel kujul teda linnaasutusena pidada me ei loe hetkel enam otstarbekaks. Teeme teile selle tõttu täna ettepaneku sellisel kujul selle sihtasutuse tegevus lõpetada. Need funktsioonid lähevad praegu üle Loomaaiale. Ja mis seal edasi saama hakkab, aeg näitab. Me oleme seisukohal, et selle projektiga tuleb viisil või teisel edasi liikuda. Aga ma arvan, et selle projekti võiks tulevikus delegeerida näiteks kas või spetsialistidest moodustatud erasektorile. Aga hetkeolukord on selline, et Tallinna linn selle ettevõttega enam edasi tegutseda ei sooviks.
Ja siin ei olnud ka probleem nagu väga suur. See finantskulu oli mõistlik. Nõukogu liikmed, kes seal olid, ei saanud töötasu. Ja ma arvan, et tegelikult ühe nii võimsa kohaliku omavalitsuse roll, kellel on ju tegelikult üleval pidada täna terve loomaaed, mis on just kui nagu riiklik või nagu kõigi loomaaed, aga meie peame seda täna üleval, siis praegusel kujul sellise õilsa loodushoiu teema sinna delegeerimine ei ole mitte vale otsus. Aitäh teile!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Abilinnapeale saab esimese küsimuse esitada nüüd Ülle Rajasalu. Palun!
Küsimus - Ülle Rajasalu Ülle Rajasalu
Aitäh! Austatud abilinnapea! Te ütlesite, et Te ei pea tänasel päeval enam mitte kolme asutuse likvideerimist või olemasolu enam otstarbekaks. Palun, kas Te võite vastata, et millise linnavalitsuse ajal seda otstarbekaks siis peeti ja miks teda peeti siis otstarbekaks? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
No inimesele, kes töötab linnavalitsuse süsteemis napilt kaks aastat ja kümme kuud, esitada küsimus, miks kunagi midagi tehti, on ühest küljest ju võib-olla isegi põhjendatud. Aga teisest küljest raskesti mõistetav. Sellepärast et kui ma lehest lugesin omal ajal, kui seda tehti, et hakatakse päästma Euroopa naaritsat, mulle tundus, et see on õige asi. Ma maksumaksjana isegi kordagi ei kahelnud, et see võiks vale olla. Ma ei käinud loosungiga tänaval. Ma ei pöördunud oma valitud linnavoliniku poole, et pange sellele asjale pidurit. Ma ei teinud mitte midagi. Kas ma olen sellega seoses milleski süüdi? Kas ma olen sellega seoses jätnud täitmata oma kodanikukohuse? Ei ole kindel. Täna kinnitan ma teile täie vastutustundega - see projekt läheb edasi. See projekt läheb edasi spetsialistide valvsa pilgu all. Kohaliku omavalitsuse roll selles küsimuses läbi oma sihtasutuse on täidetud! Kutsun teid veel kord üles linnakodanike poolt valitud linnavolinikena toetama selle ettevõtte lõpetamist, sest tema missioon on täidetud! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Järgmiseks värvikaks vastuseks annab nüüd ainest Mart Luige küsimus. Palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Proovime siin pingutada. Lugupeetud abilinnapea! Ma pean juba kolmandat korda Teie väga konstruktiivse ettepaneku poolt täna poolt hääletama, mis on opositsiooni esindajale, minule kahtlemata keeruline.
Aga ma küsiks uudishimu pärast. Kas ma saan õigesti aru, et see tegelikult mingi Euroopa projekti jaoks tehti, see sihtasutus omal ajal, see naaritsa värk? Ja kas meil on sarnaseid projektipõhiseid sihtasutusi veel Tallinna linna struktuuris? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Tegelikult see projekt sai alguse sellest, et Tallinna Loomaaed oli Euroopa naaritsa populatsiooni elushoidmisel üsna edukas. Ja siis, kui meie ajad läksid natukene avaramaks ja tõepoolest meist sai Euroopa riik selle sõna kõige otsesemas mõttes, siis leiti, et lisaks loomaaia tingimustes pidamisele oleks mõistlik proovida seda kõike tegelikult viia ka praktilisse loodusesse tagasi ehk viia üks liik oma tegelikku elukeskkonda. Ja kuna Eestis olid selleks sobivad olud just suhteliselt siiski isoleeritud saarte näol ... Sest et selle Euroopa naaritsa looduslikud vaenlased võivad küll üle jää liikuda.
Aga jääkattega on viimasel ajal võib-olla, nagu on. Ja selle tõttu moodustati selline sihtasutus, kuna selline loodusesse viimise protsess oli natukene spetsiifilisem kui loomaaia tegevus tervikuna, ja siis peeti ilmselt otstarbekaks seda sellisel kujul teineteisest eristada. Täna, kui see projekt on edukaks osutunud, me oleme loomulikult igasuguste likvideerimisotsuste juures, eriti kui on tegemist asjadega, mis väärivad nagu säilimist, siis tänaseks on peetud selgeid läbirääkimisi. Ja teadlased on valmis võtma selle vastutuse ise, sest projektimajandus ja selliste roheliste projektide arendamine läbi isikute initsiatiivi on täiesti võimalik. Ühiskond on saanud rikkamaks ja edukamaks. Ja me ei välista varianti, et tulevikus ka näiteks võib Tallinna linn seda loodavat eraalgatust mingil moel läbi loomaaia veel toetada või otse toetada või võib-olla riik toetab. Aga ühe kohaliku omavalitsuse mõistes sellist sihtasutust, kus ta on nagu selgelt linna vastutuses, ei ole enam vaja, sellepärast et me oleme oma töö heas mõttes ära teinud. See liik, ta enam ei kao kuhugi. Loomulikult. Maailma mõistes on ta globaalselt ohus. Aga ta meie tingimustes on päästetud. Ja järelikult on õige teha järgmine samm. Ehk mitte protsessi katkestada, aga anda ta sinna, kuhu ta tegelikult orgaaniliselt kuulub. Ehk inimesed ja teadlased, kes tahavad sellega tegeleda, saavad sellega tulevikus väga kenasti hakkama. Ja me oleme andnud siia oma päris väärika panuse. Aga nüüd on olukord selline, et see on ka nendega kokku lepitud. Nad ei ole pahased, nad ei ole kurjad. Vastupidi. Nad ütlevad, et see on väga äge, mida me oleme teinud koos.
Ja nüüd me läheme edasi sellega uuel moel. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ivi Eenmaa, Teie küsimus palun!
Küsimus - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Ma tänan! Ma olin keskkonnakomisjonis, kui seda küsimust arutati, ja kohal oli ka loomaaia direktor. Ja tõepoolest ma arvan, et meil kellelgi ei saa olla midagi selle vastu, kui see linna sihtasutus muutub, ütleme, erasihtasutuseks.
Aga mul kolme viimase eelnõu puhul tekib nihuke naljakas küsimus. Nimelt, kui ma vaatan, et kuidas makstakse likvideerimistasusid, siin kellelegi antakse 3700 eurot. Ma ei saanudki aru, palju siis Kalle Sepp hakkab saama. 2350 eurot oli siin kirjas. Aga palju see tegelik ... Nii! Ja nüüd meie siis see Lutreola, mis on tegelikult ainuke võib-olla väga edukas projekt olnud, siis Maranile pakutakse linnavalitsuse poolt ainult 500 kuus. Ja seda enam, et Maran veel loobus sellest. Ja minu teada tuleb ka keskkonnakomisjoni poolt ettepanek, et üldse mitte maksta. Millega Te seletate erinevate sihtasutuste sellist lähenemist, kus üks on üle 3000, teine üle 2000 ja kolmas 500? Mitte midagi.
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Sellel on väga lihtne selgitus.
Tallinna Linnavolikogu liige - Ivi Eenmaa Ivi Eenmaa
Jaa, palun!
Ettekanne jätkub - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Kahel esimesel juhul on tegemist juhatuse liikmestaatuse muutusega ehk juhatuse liikmest saab likvideerija. Ja kuna tema tööleping, likvideerimise hetkel juhatuse liikme ümberprofileeritud tööleping likvideerijana lõpeb, see tähendab seda, et inimene lahkub meie süsteemist ja otsib endale uue töö. Ehk jätkatakse tema juhatuse liikme tingimustel likvideerijana talle tasu maksmist. Lutreola puhul oli küsimus selles, kuna Tiit Maran on loomaaia direktor. Ja tema jätkab linnasüsteemis.
Ja kuna ta Lutreola juhina ei ole kunagi töötasu saanud, siis selle likvideerimismenetluse käigus me pidasime otstarbekaks nagu lisakohustuse eest talle sellisel moel maksta. See on minu andmetel temaga kokku lepitud ja see summa rahuldas teda. Ja see on selline nagu projektipõhine töötasu, mille puhul, kus inimene meie süsteemis nagunii saab päris mõistlikku töötasu, ei ole mõtet rohkem maksta. Me peame natukene ikkagi vaatama otsa nendele numbritele, mida me kas või nendessamades likvideerimistes tegelikult kulutame. Aga hästi oluline on see teadmine, et siin on tegemist olukorraga, kus juhatuse liikme töötasu ei olnud. Ta teeb selle protsessi ära, see lõppeb otsa ja see tasu maksmine lõppes. Ja kahel esimesel juhul isikud lahkuvad süsteemist. Ja kas nendega sõlmitakse meil ... võetakse nad kuhugi linnasüsteemi, saavad nad kuhugi konkureerida, meie seda ei suuda öelda. Aga juhatuse liikme leping profileeritakse ümber likvideerijaks. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu nende selgituste eest! Abilinnapeale rohkem küsimusi ei ole.
Kaasettekande selle päevakorrapunkti osas teeb keskkonnakomisjoni esimees Enno Tamm. Palun!
Kaasettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Keskkonnakomisjon arutas siis Sihtasutuse Lutreola lõpetamist oma 24. augusti koosolekul. Ja arutelu oli põhjalik. Kuulasime ära põhiettekandja, aga andsime ka sõna siis Sihtasutuse Lutreola senisele tegevjuhile Tiit Maranile.
Arutelu käigus tehti ettepanek siis komisjonis jätta otsuse eelnõust välja punkt 3. See tähendab siis, punkt 3, tsiteerin: "Maksta sihtasutuse likvideerijale Tiit Maranile tasu 500 eurot kuus, kuid mitte kauem kui kuue kuu jooksul alates punktis 1 nimetatud tähtpäevast". Ühesõnaga jätta see punkt välja ja lugeda senised punktid 4 ja 5 punktideks 3 ja 4.
Ja pärast seda hääletamistulemustega 9 poolt, vastu ei olnud keegi, erapooletuid ei olnud, toetati siis eelnõu koos esitatud parandusettepanekuga.
Nii! See on nüüd asja esimene lõik. Edasi teen mina praegu siit puldist muudatusettepaneku otsuse eelnõule 81 "Sihtasutuse Lutreola lõpetamine" juurde. Ja teen ettepaneku jätta otsuse eelnõu punktist välja kuupäev ning sõnastada see järgmiselt. See on siis punkt 1. "Lõpetada Sihtasutus Lutreola (registrikood 90005573) ja alustada likvideerimismenetlust". Praegu otsuse eelnõu punkt 1 sätestab, et lõpetada Sihtasutus Lutreola 10. septembrist ja alustada likvideerimismenetlust. Antud muudatus on vajalik täpselt samadel kaalutlustel, nagu aselinnapea juba rääkis eelmise ja üle-eelmise päevakorrapunkti juures. Ehk siis, et juhul kui äriregister ei jõua 10. septembril täpselt sihtasutust registrist kustutada, et ei tekiks juriidiliste dokumentide ja formularide vahel vastuolu. Palun!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Nii! Ja palun teid siis toetada nimetatud eelnõu nii komisjoni poolt tehtud muudatusettepanekuga kui ka minu poolt tehtud muudatusettepanekuga. Tänan!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu! Teile on ka küsimusi. Olle Koop, palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh, hea eesistuja! Selline küsimus. Et lõpmatuse ja 10. septembri vahel on veel väga palju valikuid. Et miks Te valisite selle, et Te jätsite selle täiesti lahti, mitte ei pannud no näiteks veidi pikemat tähtaega selle lõpetamiseks? Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Enno Tamm Enno Tamm
Aitäh! Ega siin on asi väga lihtne. See tähendab, sihtasutuse seaduse järgi lõpetatakse sihtasutuse tegevus tema registrisse kandmise hetkest. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu kaasettekande eest! Rohkem küsimusi Teile ei ole.
Nüüd avan läbirääkimised ja kõik soovijad saavad sõna. Aga soovi kellelgi ei näikse olevat. Kas eelnõu esitaja soovib lõppsõna?
Sõnavõtt - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ei soovi. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Head kolleegid! Nüüd vaatame läbi muudatusettepanekud, mille on esitanud keskkonnakomisjon ning just nüüd ka Enno Tamm.
1. muudatusettepanek komisjoni poolt oli jätta otsuse eelnõust välja punkt 3 ning muuta sellest tulenevalt siis ka teiste punktide numeratsiooni järgmiselt, et punktid 4 ja 5 saavad punktideks 3 ja 4. Linnavalitsuse seisukohta palun!
Sõnavõtt - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Ma saan aru, et need muudatused, mis komisjon on välja pakkunud seoses eelkõige selle töötasu maksmisega, sellest keeldumisega, heas mõttes positiivne näide. Loomulikult tuleb toetada. Hoiame raha kokku. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Kas keegi soovib seda hääletada? Ei soovi.
Ja 2. muudatusettepaneku on esitanud Enno Tamm. See kõlab järgmiselt: "Lõpetada Sihtasutus Lutreola ja alustada likvideerimismenetlust". Saan aru, et linnavalitsuse seisukoht on ...
Sõnavõtt - Aivar Riisalu Aivar Riisalu
Toetan.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
... toetav. Hääletamissoovi ma kolleegidel ei näe. Ning me saame nendest muudatusettepanekutest lähtuda ka oma lõpphääletuse juures, mille juurde me jõuame kohe peale seda, kui oleme läbi viinud kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun!
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Pult ei tööta!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Pult ei tööta jah? Katkestan hääletuse!
Nüüd, kui me oleme valmis tehniliselt taas hääletust läbi viima, kutsun teid üles võtma seisukohta ja hääletama Sihtasutuse Lutreola lõpphääletusel. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
....
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Vabandust! See on meil kohaloleku kontroll alles. Tõepoolest. Head kolleegid! Kohaloleku kontroll. Palun!
Kohaloleku kontrolli algus
Kohaloleku kontrolli lõpp - Kohalolekukontroll Kohalolekukontroll
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Istungist võtab osa 57 linnavolikogu liiget, puudub 22. Ja me saame liikuda siit lõpphääletuse juurde.
Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Sihtasutuse Lutreola lõpetamine". Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja otsuse eelnõu poolt on 52 linnavolikogu liiget, vastu ei ole keegi, erapooletuid 2. Otsus on vastu võetud!
18:24 Päevakorra punkti alustamine - 5. ME90 Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ muutmine 5. ME90 Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ muutmine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Järgmine päevakorrapunkt "Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ muutmine". Ja selle määruse eelnõu number 90 kannab meile ette Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh, austatud volikogu esimees! Lugupeetud volikogu liikmed! Teie ees on siis "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine". Võtmaks kokku selle, mis põhimuudatus on, siis ütleks, et sellega me kaotame bussijuhi piletimüügi kohustuse ära. Me oleme teinud seda selle suve jooksul testperioodina ning me nägime, et tegelikult sellest mingit probleemi ei sündinud. Ning samal ajal me oleme ... Seda on tegelikult palunud väga ammu juba ka bussijuhid, et nad saaksid keskenduda oma põhitegevusele ehk siis juhtida bussi, vaadata, et inimesed saaksid sisse-välja korralikult ja ei jääks kuskile uste vahele. Ning see tegelikult aitab kaasa ka liinigraafikus püsimisele. Nii et palun teil seda eelnõud toetada. Ma usun, et see toob kaasa ainult positiivsed muutused. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu! Küsimused abilinnapeale selle päevakorrapunktis saavad alguse, kui Mart Kallas esitab enda oma. Palun!
Küsimus - Mart Kallas Mart Kallas
Jaa, aitäh, härra volikogu esimees! Hea volikogu esimees! Et Te ütlesite, et bussijuhid saaksid keskenduda sõitmisele. Et kas Teil on ideid, kuda bussijuhid saaks telefonidest eemale? Et ma olen märganud, linnaliikluses paljud näpivad telefoni ja helistavad ja kõik nihukesed asjad. Et need on täpselt samasugused häirivad asjad bussijuhtide tegevuses. Aitäh Teile!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Kui Te küsite sellise mõttega, et kas me võiksime bussijuhi kabiinis keelata mobiiltelefonide olemasolu, siis ma arvan, et see on üleliigne.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Saan anda nüüd sõna Priidu Pärnale. Palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Jaa, aitäh! Härra Novikov, ma sõitsin täna trammiga number 3 ja seal ukse peal oli silt, et see trammijuht pileteid ei müü. Selle Linnatranspordi Aktsiaseltsi kodulehel on kirjas, et pileteid ei müüda ühistranspordi sõidukites kuni 31. augustini. Täna on 3. september. Et millisel õiguslikul alusel üldse see piletite müügi ärajätmine bussijuhi poolt, et millel see rajaneb? Et me ju täna alles hakkame seda korda volikogus muutma. Et millisel alusel täna siis bussijuht mulle täna seda piletit ei müünud? Ja roheline kaart jäi ka koju. Ja miks sellel määrusel on üldse tagasiulatuv jõud 1. septembrist? Et tavaliselt õigusakte tagasiulatuvalt ei jõustata. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Teil on selles suhtes õigus. See määrus on tõesti tagasiulatuvalt just nimelt selsamal põhjusel, et kuni 31. augustini kehtis n-ö see testperiood. Ja praegu osaliselt oleks Teil tõesti õigus nõuda piletimüüki. Selles osas see on objektiivselt nii, nagu Te kirjeldasite.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun Teie küsimus!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh, lugupeetud abilinnapea! Küsisin seda ka rahanduskomisjonis, aga ei saanud mingit sisulist vastust. Et pean uuesti küsima. Et kui palju ikkagi on neid inimesi, kes siiamaani paberipileteid ostsid? Ja kust nemad siis nüüd selles vormis peavad selle pileti soetama? Et me kujutame ette, et on vanema põlvkonna inimesi, kes on näiteks Tallinna külalised ja kellel ei ole ei nutitelefoni ega seda jah puutetundlikku pangakaarti. Et kust nemad oma sõiduõiguse lunastada saavad? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Teil on õigus selles osas, et nimetatud muudatus ei puuduta ühtegi Tallinna inimest. Tallinna inimestele nii, nagu oli, nii ka on sõit tasuta. Ning ma usun, et keskmine tallinlane ei teagi, kuidas ja kust seda piletit üldse osta saab. Ja olgu see nii igavesti.
Mis puudutab teisi kanaleid, siis Tallinnas on suurusjärgus, ma arvan, 140 kohta, kust saab osta piletit. Selleks saab rohelisele kaardile laadida raha. See on enamuse poole pealt kasutatav võimalus. Samuti on igas Tallinna põhiväravas, olgu selleks siis bussijaam, lennujaam või siis sadamaala või siis ka Viru bussiterminal, olemas võimalus soetada paberkujul seda piletit. Samuti on võimalused kasutada selleks interneti keskkonda, olgu selleks siis laptopi või siis mobiiltelefoni abiga.
Me nägime, et tegelikult päriselus midagi sellest ei muutu. Probleeme meil päriselus selle n-ö testperioodi ... Seega testperiood, tegelikult see oli lihtsalt volikogu otsusena kuni 31. augustini. Et samasugune olukord kehtib ka Soomes näiteks, kus ei saa bussijuhilt osta piletit. Ja on rida teisi riike, kus see on tehtud just nimelt sellelsamal objektiivsel põhjendusel.
Muide, kui Te lähete, ma arvan, et enamustesse riikidesse, siis Teil on täpselt samuti nagu Eestis võimalus osta just nimelt rohelist kaarti või siis mis iganes samasugusel põhimõttel töötavat kaarti, laadida sinna peale raha. Eestis on lisaks sellele ka võimalus tegelikult see raha ja ka kaart tagasi anda ja saada selle eest kuu jooksul näiteks raha, kui seal jääb mingisugune raha kasutamata. Nii et ma usun, et see võimalus, mis meil jääb sõidukites endas sees, et esiukse juures on võimalik osta ka viipekaardiga, tehes makset, need kõik võimalused on tegelikult täiesti piisavad meie tänases olukorras. Ja see on paratamatu uuendus. Kunagi olid igal pool tänavatel parkimispileteid müüvad automaadid. Täna me kõik pargime mobiili teel. Kunagi me kõik täitsime paberkujul majanduslike huvide deklaratsioone. Täna naljalt ei leia inimest, kes seda paberil endiselt teeks. Et see on normaalne ja loogiline samm. Me kõik liigume e-riigi suunas.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Priidu Pärna, palun!
Küsimus - Priidu Pärna Priidu Pärna
Aitäh! Jätkaksin kolleeg Mart Luige küsimust. Et Keskerakond oma retoorikas on alati olnud n-ö eakama põlvkonna õiguste eest seisja. Et me peame Tallinna puhul arvestama seda, et Tallinn on ka pealinn ja me ootame Tallinnasse ka teisi inimesi, kes tahavad tulla pealinna oma asju ajama ja ka pealinna tulek peab olema lihtne. Et võtame näite. Kui eakas inimene maalt, ütleme, Märjamaalt sõidab kaugliinibussiga Laagrisse, tuleb sealt maha, tahab võtta bussi number 18, sõita Järve Keskusesse. Et mida Te soovitate? Kust see eakas inimene selle pileti siis ostab?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma soovitan eakal inimesel võtta kaasa oma pensionitunnistus. Reeglina see on eakuse näitaja. Ja temale sõltumata oma elukohast on Tallinnas ühistranspordi kasutamine tasuta.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kõik eakad ei ole pensionärid. Võib-olla tõesti. Aga Mart Luik, Teie küsimus palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Lugupeetud abilinnapea! Te ikka ei vastanud mu küsimusele. Et viitasite sellele testperioodile, mis teadupärast toimus ju eriolukorra tingimustes osaliselt või ütleme perioodil, kus me teame, et Tallinna külaliste arv on suurusjärgu võrra väiksem, kui ta on tavalisel ajal. Et minu küsimus oli ju see, et kas Te oskaksite palun kirjeldada, kui palju neid ja kes need olid, kes paberpiletit ostsid bussijuhtide käest. Teil on mingi ajaloolised andmed ju olemas selle kohta. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Enamasti osteti seda kindlasti näiteks siis, kui mindi põhiväravast, ehk siis olgu selleks lennujaam või siis bussijaam, sealt kaudu. Inimesed lihtsalt valisid selle tee, et nad ostsid just nimelt sõidukist. See oli kindlasti peamine koht. Sest me oleme teadlikult aasta-aastalt teinud pingutusi, et bussijuhtidelt oleks sõidukist ostetavate piletite arv langustrendis. Selleks bussijuhi käest ostetav pilet oli suurusjärgu võrra kallim kui igast muust kanalist. Ja tegelikult see oli põhikontingent, kes seda soetas. Kui palju neid täpselt oli? Kui mu mälu mind ei peta, siin on keeruline tuua seda võrdlusmomenti. Aga suurusjärgus 400 000 – 500 000 eurot on see, mis oli aasta käive, see, mida bussipiletit müüdi. Kas see oli tingitud sellest, et inimesel oli paralleelselt valik, kas ostab automaadist või ostab bussijuhi käest, seda on väga keeruline öelda. Lisaks seal olid erinevad kategooriad. Nii et see suurusjärk käibe mõttes oli umbes selline.
Aga ma rõhutaks ka siinjuures ühte asjaolu, et Tallinn kulutas kogu selle süsteemi ülalpidamisele - inkassatsiooni teenused, rahamasinad, printerid, ühed, teised, kolmandad komponendid - suurusjärgus 175 000 eurot lihtsalt selle süsteemi ülalpidamisele. Lisaks, kui me vaatame näiteks tänavu ostetavaid busse, siis kui me vaatame kogu partiid, siis suurusjärgus 60 000 eurot me hoiame kokku. Et me ei pea soetama neid aparaate, mille kaudu pileteid välja trükkida jne. Nii et tegelikult see on ka majanduslikult igatepidi põhjendatud.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rainer Vakra, palun Teie küsimus!
Küsimus - Rainer Vakra Rainer Vakra
Aitäh, austatud volikogu esimees! Hea abilinnapea! Te nii veenvalt ja usutavalt räägite siis, kuidas Te hoiate raha kokku. Lihtne küsimus. Et kui üldse selle piletimüügi ära lõpetaks ja ütleks kõigile külalistele ka seal bussijaamas ja lennujaamas, et tere tulemast, et me olemegi Tallinn ja meil on kõigile, ka külalistele ühistransport tasuta, tulge ja jätke oma raha siia ja nautige meie suurepärast vanalinna ... Et kas me siis ka raha ikka kokku hoiaks äkki, kui me üldse selle piletisüsteemi ära kaotaksime? Ja päris mõistlik ettevõtmine või kuidas?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Teatud halduskulud me kindlasti hoiaksime kokku. Kuid kui me vaatame üldist piletimüügi prognoosi, mis oli aasta alguse seisuga, mida tegelikult praegu objektiivselt on raske hinnata, sest oli tasuta sõidu periood, on üldine trend seoses haigestumise kasvuga see, et busse kasutatakse vähem. Et selles suhtes need andmed ei ole päris võrreldavad konkreetselt selle aasta mõttes eelnevate aastatega. Siis meie prognoos oli suurusjärgus 5–6 miljonit eurot, mida me oleks saanud piletimüügi tulust. See kindlasti on oluline summa, mille äralangemine oleks tuntav linnaeelarvele.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Hea kolleeg Rainer Vakra saab nüüd esitada oma teise küsimuse. Palun!
Küsimus - Rainer Vakra Rainer Vakra
Aitäh, volikogu esimees! Hea abilinnapea! Täna on juba septembrikuu. Et kas poolaasta tulemused või siis ütleme juba seitsme-kaheksa kuu tulemused, kas Te jooksvalt ka selle kohta oskate infot anda, et mis see piletimüük on olnud? Et prognoosid on üle aasta aja vanad, 5–6 miljonit. Arvestades kõike, mis vahepeal toimunud on, et äkki saaks konkreetsemalt seda infot? Ja kui seda täna ei saa, et äkki seda saab siis meili teel saata? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma võin saata Teile kuupiletite müügistatistika või siis üksikpiletite müügistatistika. Seda tõesti mul praegu kaasas ei ole. Selle poolaasta jooksul ... Bussipileteid ei ole lihtsalt müüdud alates märtsist faktiliselt. Aga üleüldiselt see statistika, mida ma saadan, ta ei anna objektiivset pilti, selleks et võrrelda teda mis iganes teise aastaga. Ta on sedavõrd moonutatud, et seda saab lihtsalt faktilise andmestikuna kasutada. Aga võrdlusandmeid selle põhjalt ma ei soovitaks teha.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu abilinnapeale! Rohkem küsimusi selles päevakorrapunktis Teile ei ole.
Rahanduskomisjoni esindajana teeb nüüd kaasettekande Leonid Mihhailov. Palun!
Kaasettekanne - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas antud eelnõu. Ja hääletustulemusega 16 poolt, vastu, erapooletuid ei olnud, otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu! Kolleegide küsimused kaasettekandjale on võimalik esitada nüüd. Kuid seda soovi ei ole. Aitäh!
Kaasettekanne jätkub - Leonid Mihhailov Leonid Mihhailov
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Sõnavõtu soove ei ole. Eelnõu esitajal on võimalik esineda lõppsõnaga. Aga ka selle esitamise soovi ei näikse abilinnapeale olevat.
Nüüd, head linnavolikogu liikmed, panen teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ muutmine". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Tallinna Linnavolikogu liige Tallinna Linnavolikogu liige
Pult ei tööta!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Katkestan hääletuse! Me saame oma hääletusega nüüd uuesti alustada. Tartu maantee ... Vabandust! Ma olen juba järgmises päevakorrapunktis. Tallinna Linnavolikogu 13. novembri määruse muutmine "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine" vajab nüüd teie otsust ja hääletamist. Palun!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
53 poolthäälega, vastu ei ole, erapooletuid 3, on otsus vastu võetud!
18:40 Päevakorra punkti alustamine - 6. OE82 Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas 6. OE82 Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Järgmine päevakorrapunkt "Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas". Sõna saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Teie ees on siis see asukoht. Ma usun, et see on igale tallinlasele tuttav, umbes seal endise Marati vabriku vastas. Kui saaks näidata ka seda mahtu, mis sinna on potentsiaalselt tekkimas. Ehk siis, kui me vaatame Tartu maantee ehitusjoont, siis nad kõik astuvad tagasi, selleks et me saaksime selle Tartu maantee potentsiaalselt laiendada. Laiendada eeskätt jalakäijatele ja jätkata seda joont, et siit tuleks n-ö promenaadi ala. Ja see valge osa seal taga, see ongi potentsiaalselt kerkiv hoone. Nimelt teie ees on detailplaneeringu kehtestamine Tartu mnt 60a, kuhu on ette nähtud seitse maapealset ja kaks maa-alust korrust. Palun teil nimetatud detailplaneeringu eelnõud toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Austatud kolleegid! Teie võimalus küsida. Alustab Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Palun kirjeldage. Kas on plaanis seal kuni selle bussijaama ristmikuni need n-ö väiksemad majad päeva lõpuks ära lõhkuda jah? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Kui me vaatame üldplaneeringuga ette nähtud ja seda teekoridori, siis jah, meil on kavas see kuni Tartu maantee, ja Odra tänav on seal vist jah, kuni Odra tänavani teha selline tagasiaste. Küll aga see on faktiliselt majade ees ja nad kuuluvad eraomanikele. Sel juhul, kui nad hakkavad seal midagi ehitama, siis kindlasti linna nõue on see, et nad teeksid tagasiaste. Samas me ei saa neid sundida mingil hetkel seal planeeringuid algatama või ehitustegevust läbi viima. Aga kui nad tulevad, siis igal pool tuleb see tagasiaste.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu! Abilinnapeale rohkem küsimusi ei ole.
Nüüd saame kuulata kaasettekannet, mille linnamajanduskomisjoni poolt teeb Maksim Volkov. Palun!
Kaasettekanne - Maksim Volkov Maksim Volkov
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Mul on väga hea tuju. Ja see ei ole seotud sellega, et eile mul oli sünnipäev. Aga lihtsalt sellepärast, et praegu me räägime kehtestamisest, mitte lõpetamisest. Sest austatud abilinnapea Aivar Riisalu võib-olla võib teisiti teda nimetada ehk näiteks linnaasutuste hauakaevaja. Aga rääkides detailplaneeringust, võib öelda, et linnamajanduskomisjon arutas seda küsimust 25. augustil. Ja hääletamistulemustega 9 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ei olnud, komisjon otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Ja ma palun teid toetada ka. Muidugi, kui puldid töötavad. Sest mul on selline tunne, et täna siin saalis on mingi puldi koroonaviirus. Aga aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh kaasettekande eest! Ühtegi registreeritud küsimust Teile ei ole.
Avan sõnavõttudeks läbirääkimised! Ja sama kiirelt ka sulgen läbirääkimised. Eelnõu esitaja lõppsõnaga esineda ei soovi.
Ja saame liikuda lõpphääletuse juurde otsuse eelnõu osas "Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Üksmeelse 53 poolthäälega, vastu, erapooletuid ei ole, on see otsus vastu võetud!
18:44 Päevakorra punkti alustamine - 7. OE83 Osalemine Kesk-Läänemere programmi välisprojektis „Roheline kiirtee – innovaatiline rohetaristu planeerimine (B.Green – Baltic Green Urban Infrastructure Planning)“, nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale 7. OE83 Osalemine Kesk-Läänemere programmi välisprojektis „Roheline kiirtee – innovaatiline rohetaristu planeerimine (B.Green – Baltic Green Urban Infrastructure Planning)“, nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Järgmine päevakorrapunkt "Osalemine Kesk-Läänemere programmi välisprojektis „Roheline kiirtee – innovaatiline rohetaristu planeerimine (B.Green – Baltic Green Urban Infrastructure Planning)“, nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale". Sõna päevakorrapunkti ettekandmiseks saab abilinnapea Andrei Novikov. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Teie ees on siis üks välisprojekt "Roheline kiirtee - innovaatiline rohetaristu planeerimine", mille sisu on võib-olla rahvakeeli rohkem käibele läinud kui Putukaväil 2. Ehk siis selline rohekoridor, mis jätkaks olemasolevat rohekoridori planeeringut, mis oleks siis sisuliselt alates Põhja-Tallinnast ja kuni Hiiuni välja läbi Astangu. Selle käigus see projekt on suunatud sellele, et meie arhitektid, disainerid, linnaplaneerijad saaksid katsetada erinevaid lahendusi, mis elustaksid kogu seda rohekoridori. See on suures osas juba välja ehitatud. Aga näiteks milliseid installatsioone sinna teha, milliseid pinke, millist linna mööblit, selleks et see ei oleks lihtsalt n-ö trass, vaid see annaks inimestele toreda tunde, et seal viibida rohkem kui lihtsalt sõita ühest kohast teise. Teisest küljest see oleks rõhutatuna selline rohetrass, mida saaks kasutada ka kergliikluse mõttes alternatiivina tavatranspordile, mis oleks kiire ühendus kuskile kesklinna.
Nii et soovitan teil seda projekti toetada. Ma usun, et me tänu sellele saame katsetada erinevaid huvitavaid lahendusi, mida me tulevikus saame erinevatel haljasaladel juba proovida. See projekt, mille üldmaksumus on 0,5 miljonit eurot ja Tallinn ise panustab siia 78 000 eurot. Selle raames me saame ka näidislahendusi luua ehk siis siin on ka n-ö pisemad investeeringud sees. Palun teil nimetatud projekti toetada! Projekt kestab kuni aastani 2022. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu! Abilinnapeale küsimusi päevakorrapunktis ei ole.
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaasettekande palun teha rahanduskomisjoni poolt Helle Kaldal. Palun!
Kaasettekanne - Helle Kalda Helle Kalda
Aitäh, lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõud oma korralisel istungil 31. augustil. Ja kogu komisjon toetas eelnõud ja väga palju kiitust oli selle eelnõu kohta, et väga huvitav. Loodan, et ka teie toetate.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh kaasettekande eest! Küsimusi kolleegidel, nagu te märkate, ei ole.
Nüüd on võimalik võtta sõna päevakorrapunkti juures. Nii volikogu liikmetel kui ka eelnõu esitajal seda soovi ei ole.
Head kolleegid! Panen lõpphääletusele otsuse eelnõu "Osalemine Kesk-Läänemere programmi välisprojektis „Roheline kiirtee – innovaatiline rohetaristu planeerimine“, nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Hääletamistulemus 50 poolt, vastu, erapooletuid ei ole. Otsus on vastu võetud!
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
18:49 Päevakorra punkti alustamine - 8. OE84 Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas 11. Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja‑Tallinnas
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Järgmine päevakorrapunkt "Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas". Sõna taas abilinnapea Andrei Novikovil. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan Teid, lugupeetud linnavolikogu esimees! Austatud volikogu liikmed! Tegu on siis Põhja-Tallinnas umbes Kopli liinidel asuva kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisega. Sinna peaks kerkima umbes selline hoone, mis on siis kuni viis korrust. Ehk ta läheb astmetena ja jätkab seda Kopli liinide uuendamise tendentsi. Täna on seal laoruumid ja sisuliselt selline tööstusetaoline ettevõtluskeskkond. Nagu siin kõrval on näha, et selline laoruum. Üldiselt selles piirkonnas on see iseloomulik täna. Aga siit liigub juba arendus ja selle vastuvõtmisega anname me võimaluse siis seda arendusjoont jätkata. Ette nähtud on 38 korterit ja 56 parkimiskohta ja äripindadega korterelamuga on tegu. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh abilinnapeale! Vähemalt üks küsimus on, mille esitab Olle Koop. Palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Kas linnal on plaanis ka mingi promenaadi moodi asi seal kandis? Või, nagu me näeme seal, praegu on seal lihtsalt serv ja majad. Aga tuleb sinna vahele ka midagi? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Üldiselt on linnal plaanis rajada kogu mereääre ulatuses promenaad. Seal, kus on see võimalik, seal on see tehtud. Kui me vaatame Kopli liine, seal on juba üks ots valmis. Kindlasti me oleme huvitatud sellest, et see jätkuks terviklikuna. Mitte igal pool võib-olla. Edasi läheb juba Paljassaare poolsaar või linnukaitseala. Seal on omad piirangud. Aga üldjuhul kindlasti me oleme huvitatud selleks, et inimesed pääseksid mereäärde.

Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Kaasettekandeks palun siia Enno Tamm, kes vahendab meile mõtteid linnamajanduskomisjoni koosolekult!
Kaasettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid! Linnamajanduskomisjon arutas siis Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmist Põhja‑Tallinnas oma 25. augusti koosolekul. Ja hääletamistulemustega 9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, toetas eelnõu esitatud kujul. Palun seda toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh ettekande eest! Küsimusi Teilegi ei ole.
Läbirääkimiste võimalus meie päevakorras on nüüd, kui keegi seda soovib. Samuti lõppsõna, mida linnavalitsuse esindaja ei soovi.
Seega, head kolleegid! Teie ees on lõpphääletusel otsuse eelnõu "Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja‑Tallinnas". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Poolthääli sellele eelnõule tuli saalist 51, vastu ei ole keegi, samuti ei ole keegi erapooletu. Otsus on vastu võetud!
18:53 Päevakorra punkti alustamine - 9. OE85 Paldiski mnt 245 kinnistu detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas 9. OE85 Paldiski mnt 245 kinnistu detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja viimane päevakorrapunkt, mille kannab ette meile abilinnapea Novikov, on "Paldiski mnt 245 kinnistu detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas". On nüüd. Palun!
Ettekanne - Andrei Novikov Andrei Novikov
Tänan Teid, lugupeetud volikogu esimees! Austatud volikogu liikmed! Teie ees on siis Eesti hüdroloogia ja meteoroloogia ala, mis ...
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ilmajaam.
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ilmajaama ala jah. Nii võib olla seda kõige paremini iseloomustada. Usun, et kõik, kes on Paldiski maanteed mööda sõitnud, on seda tähele pannud. Arendajaks on siin Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ja eesmärk on, jättes alles olemasoleva, sinna tagaalale planeerida kuskil 2,2 ha maad, mis on täna ühiskondlike ehitiste maa, teha see äri- ja tootmismaaks ning planeerida sinna vastavad ehitised. Kui ma võin paluda, näidata ka seda plaani. Jah. Et siin on siis näha seda hoonestust, 2–3korruselised äripindadega ehitised. Palun teil nimetatud eelnõud toetada! Tegu on algatamisega.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja küsida saab Olle Koop. Palun!
Küsimus - Olle Koop Olle Koop
Aitäh! .... keskkonnamõjude hindamine jäeti algatamata? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Sest see, mida siia kavandatakse, äri ja tootmine, siin on tegu tegelikult pigem äri ja laondusega. See ei oma keskkonnaliselt olulist mõju antud piirkonnas. Siin ei ole tegu mingisuguse suurtootmisega, mida tuleks analüüsida keskkonnamõju hindamise poole pealt.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh, lugupeetud abilinnapea! Miks seda ettepanekut ei ole linnaosakogus tutvustatud?
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma jään vastuse võlgu, kas ta on käinud linnaosakogus või mitte.
Küsimus jätkub - Mart Luik Mart Luik
Meie teada ei ole.
Ettekanne jätkub - Andrei Novikov Andrei Novikov
Ma usun, et siis ta järgnevatel etappidel peaks sinna tulema. Ma muud ei oska selles osas öelda.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu! Rohkem abilinnapeale küsimusi ei ole. Palun taas teie ette Enno Tamme, kes linnamajanduskomisjoni esindajana vahendab komisjoni seisukohta teile!
Kaasettekanne - Enno Tamm Enno Tamm
Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Linnamajanduskomisjon arutas Paldiski mnt 245 kinnistu detailplaneeringu algatamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmist Haabersti linnaosas oma 25. augusti koosolekul. Ja otsustas hääletamistulemustega 9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, toetada eelnõu esitatud kujul. Palun seda toetada!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Kaasettekandjale küsimusi esitada kolleegid ei soovi. Kui soovite läbirääkimisi pidada, siis nüüd on see võimalus. Samuti, nagu on võimalus esineda lõppsõnaga. Aga me liigume siit lõpphääletuse juurde.
Teie ees on otsuse eelnõu "Paldiski mnt 245 kinnistu detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas". Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Eelnõu poolt on 50 linnavolikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei ole. Otsus on vastu võetud!
18:57 Päevakorra punkti alustamine - 13. ME89 Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine 13. ME89 Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Head kolleegid! Me oleme jõudnud oma päevakorra viimase punktini, mis vajab meie seisukohta. Selleks on "Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine". Ja sõna saab abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Palun!
Ettekanne - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Tere õhtust, lugupeetud volinikud! Teie ees on siis määruse eelnõu, millega muudetakse koolieelsetes munitsipaalasutustes majanduskulude personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude vanemate kaetava osa tasust vabastamise aluseid. Vanema osa tasust vabastamise eesmärk on toetada abi ja tugi vajavaid lapsevanemaid.
Mida see tähendab? Et eelnõu kohaselt me soovime alates 1. septembrist 2020 ehk tagasiulatuvalt vabastada koolieelse lasteasutuse vanema poolt kaetava osa maksmisest täies ulatuses lapsevanemad, kes on sattunud majandusraskustesse, ja siis need vanemad, kelle haridusliku erivajadusega laps käib sobitus- või erirühmas või ootab sinna kohta.
Mis tähendab majandusraskustes olev perekond? See tähendab seda, et vanema netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast. Nii vanema kui ka lapse elukoht peab rahvastikuregistri järgi olema siis Tallinna linn.
Ja teine kategooria on siis koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.
Ja kolmas kategooria siis, kes vabastuse saab 100% ulatuses, on siis kolmas või neljas või viies ja sealt edasi laps, juhul kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last. Nii et kolmas laps käib seal siis tasuta. See kehtib ka praegu.
Nii et vanema osa maksmisest vabastamisega toetatakse eeskätt abi ja tugi vajavaid lapsevanemaid. See on abiks nii väikesepalgalistele üksikvanematele kui ka paljulapselistele peredele, mis tähendab, et toetus on suunatud konkreetselt abivajajatele. Nii rahanduskomisjonis kui ka haridus- ja kultuurikomisjonis minu teada konsensuslikult toetati seda eelnõud. Ja palun siis teid teha sama! Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Ja alustame linnavolikogu liikmete küsimustega. Rainer Vakra, palun!
Küsimus - Rainer Vakra Rainer Vakra
Aitäh, austatud volikogu esimees! Hea abilinnapea! No me oleme ka siin saalis varasemalt nende lasteaedade kohatasude üle arutanud ja sotsiaaldemokraatidel on olnud ka eelnõu, et kõik vabastada. Ja ma mäletan, et Te olite siinsamas puldis ja ütlesite selge sõnaga, et seda eelnõud ei saa sellepärast toetada, et puudub mõjuanalüüs. Ma vaatasin praegu seda Teie eelnõud otsast lõpuni kolm korda ja ma jätkuvalt ei leidnud seda mõjuanalüüsi. Et kas ma tohiksin ka seda eelnõu mõjuanalüüsi paluda? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Saadame eraldi meili peale.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh! Ma saan aru, et see mõjuanalüüs, lugupeetud abilinnapea kinnitab, et on olemas, siis kui saab eraldi meili peale saata.
Iseenesest on lähenemine ju õige, et ei rakendata lausalist raha jagamist, vaid ikkagi otsitakse välja need vajaduspõhised perekonnad. Aga mul on küsimus konkreetne. Et kui meil on üle 20 000 lapse lasteaedades, et kui paljusid see ... Ja kui Te saaksite veel tuua nendes eraldi kolmes kategoorias, et kui paljusid lapsi see tegelikult puudutab. Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Meil on 21 500 last, kes käivad siis munitsipaallasteaedades. Ja tegelikult siin seletuskirjas ilusti seisab, et praegu on vanema osa maksmisest seal, kus on siis majandusraskused peres, vabastatud 637 vanemat. Ma olen enam-vähem kindel, et võttes arvesse meie tänast olukorda, see arv kasvab ja me oleme selleks valmis.
Mis puudutab siis HEV-lapsi ehk hariduslike erivajadustega lapsi, siis on meil viimased andmed märtsikuu seisuga. Neid on 723 last. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Annela Ojaste, palun Teie küsimus!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Aitäh! Hea abilinnapea! Et see eelnõu on kindlasti tervitatav ka seetõttu, et lasteaia juhtidelt võetakse ära suur osa sellist bürokraadi tööd, et nad ei pea enam tegelema kogu dokumentatsiooniga, mis oli selle soodustuse määramise juures.
Aga ma küsin. Et kas seetõttu, et lasteaia juhitöö n-ö nüüd lihtsamaks läheb, ei ole Tallinna linnal plaanis tõsta lasteaia direktorite töötasusid, nii nagu tehakse õpetajatel? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Õpetajatele tõepoolest 1. septembrist tõstetakse töötasu, nagu me oleme juba 13 aastat järjest teinud siiamaani. Mis puudutab lasteaia juhte, siis meil on plaan seda teha 2021. Aga kuna eelarve ei ole veel koos, siis ma praegu ei saa lubada, et see kindlasti sinna jõuab. Samas plaan on selline, et kindlasti võiks sinna jõuda. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Raimond Kaljulaid, palun!
Küsimus - Raimond Kaljulaid Raimond Kaljulaid
Jaa, aitäh! Minu küsimus puudutab sedasama, millest võib-olla Rainer Vakra ... mida ta mainis. Et linnal on nagu väga erinev suhtumine erinevates küsimustes. Kui me räägime näiteks ühistranspordist, siis seal millegipärast küsita, kui palju sõitjal raha on, vaid kõik saavad sõita ilma piletita.
Kui me räägime näiteks eakate toetamisest, siis seda lisatoetust või pensionilisa makstakse samuti kõigile ja ei vaadata, kas tegemist on jõuka eaka inimesega või vaese eakama inimesega. Aga lasteaedade puhul mingil põhjusel me vaatame, et kui palju on vanematel raha ja siis selle alusel otsustame, et kui palju nad peavad seda kohatasu maksma. Et millest see erinevus ikkagi tuleb ja miks ei võiks see lasteaed olla ilma kohatasuta kõigile lapsevanematele?
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma ei oska kommenteerida nagu oma kolleegide valdkondi. Aga mis puudutab lasteaedu, siis, nagu me teame, on selline meede päris kallis. Ehk erinevate arvutuste järgi 16–18 miljonit. Ja praegusel hetkel me arvame nagu, et me ikkagi peame vaatama, kes seda abi kõige rohkem vajavad ja vabastama nagu just neid perekondi, kes seda abi kõige rohkem vajavad. Tulevikus me võime rääkida sellest, et vabastada ka teisi kategooriaid, kas või kõiki. Aga minu arvamus on see, et seda võiks ikkagi teha tsentraalselt ehk riigitasandil. Mitte niimoodi, et iga linnaosavalitsus teeb seda ise. Minu teada praegu on meil Eestis vist üks linna omavalitsus, mis siis 100% ulatuses vabastas kõiki oma lapsi kohatasust. Aga see on Kanepi vald. See on hästi väike vald. Seal on vist üks lasteaed, kui ma ei eksi. Nii et see on natuke lihtsam teha, kui seda teha Tallinnas, kus on 125 lasteaeda. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Rainer Vakra, Teie teine küsimus. Palun!
Küsimus - Rainer Vakra Rainer Vakra
Aitäh, austatud volikogu esimees! Hea abilinnapea! Te ei kommenteerinud teiste abilinnapeade valdkondi. Aga ma siis aitan kaasa. Et kui me räägime ühistranspordist tasuta, siis see on sadu miljoneid, mitte 15 miljonit nagu lasteaiad. Kui me räägime eakate toetusest, mida saavad kõik eakad, siis see on ka 10 miljoni kandis. Et ei ole see Teie number nii suur miskit võrreldes teiste abilinnapeadega. Ega ma ei tea, kes siis on paremini tööd teinud või mitte.
Aga mul on ikkagi küsimus selle mõjuanalüüsi kohta. Ma tean, et Te rääkida mõistate seal puldist. Et kas ei oleks paslik ja mõistlik, et volikogu liikmed selle olemasoleva mõjuanalüüsi saaksid ikka siis, kui nad peavad otsustama, mitte hiljem meiliga? Või kuidas Te arvate? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Võimalik, et see on tõepoolest paslik ja üritame tulevikus siis mõjuanalüüsi ka panna seletuskirja. Kuigi ma hästi ei usu nagu, et suur osa hakkab seda ka lugema, kui tulevad sellised küsimused nende andmete kohta, mis on tegelikult ka praegu seletuskirjas olemas. Nagu me lisame sinna veel mõjuanalüüsi nagu, siis ma ei tea, kas seda loetakse ka või mitte. Aga me kindlasti üritame seda teha tulevikus. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Jaak Juske, palun! Tere tulemast tagasi!
Küsimus - Jaak Juske Jaak Juske
Ja austet volikogu esimees, lugupeetud abilinnapea! Et tahtsin küsida, kuidas on see korraldatud. Kui peaks nüüd viirus taas pead tõstma ja näiteks suletakse üks lasteaed või mitu lasteaeda, kas siis selle lasteaia vanemad peavad maksma kohamaksu või mitte?
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Kuidas küsimus oli?
Küsimus jätkub - Jaak Juske Jaak Juske
Kas juhul, kui lasteaed suletakse, kas siis tuleb maksta kohatasu või mitte?
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Lasteaed suletakse?
Küsimus jätkub - Jaak Juske Jaak Juske
Ja näiteks viirus levib.
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Jah. Ma arvan nagu, et selle kohta tuleb veel üks muudatusettepanek. Ja tegelikult eesmärk on see, et kui pannakse kinni lasteaiarühm või siis lasteaed tervikuna, siis lapsevanemad, kelle lapsed pärast seda lasteaias käia ei saa, maksma nende päevade eest, mis laps lasteaias ei käi, ei pea.
Küsimus jätkub - Jaak Juske Jaak Juske
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kairet Remmak-Grassmann, palun, Teie kord!
Küsimus - Kairet Remmak-Grassmann Kairet Remmak-Grassmann
Aitäh! Hea abilinnapea! Tänan selle eelnõu eest! Ja tänu sellele saavad lõpuks vanemad ilma hoolekogu ette minemata taotleda lasteaiakoha toetust. Minu küsimus on aga see. Et kui palju ootab täna haridusliku erivajadusega lapsi lasteaia kohta?
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Seletuskirjas seisab selle kohta selline informatsioon, et 111 last on praegu järjekorras.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Annela Ojaste, palun, Teie teine küsimus!
Küsimus - Annela Ojaste Annela Ojaste
Aitäh, hea abilinnapea! Ma saan aru, et see tulu, mis jääb nüüd lasteaial saamata soodustuste pärast, see kompenseeritakse lasteaiale. Aga kuidas on nüüd selle tuluga, millest lasteaiad jäid ilma eriolukorra ajal? Et kas ja millal üldse on kavas seda kompenseerida? Aitäh!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Sellest oli mitu korda juttu, et me ei nimeta seda kompenseerimiseks. Aga ütleme niimoodi, et saamata tulu kaetakse siis selle aasta lisaeelarvest. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Raimond Kaljulaid, palun!
Küsimus - Raimond Kaljulaid Raimond Kaljulaid
Jaa, aitäh! See Kanepi valla näide on muidugi hea näide. Kindlasti Kanepi vallas on väiksem lasteaed ja vähem lasteaiakohti. Aga ma arvan, et eks ka Kanepi valla tulubaas on väiksem kui Tallinnal. Nii et ma ütleks, et tubli vald ja kehv linn.
Aga Te viitasite riigitaseme otsustele. Et sellise eelnõu tegelikult sotsiaaldemokraadid Riigikogus esitasid ja Keskerakond oli selle vastu. Et miks Te siis ei pöördu vabariigi valitsuse või Riigikogu poole? Minu teada seal on juhtivatel kohtadel Teie enda erakonna kaaslased. Miks nad ei kuula Teie soovi tasuta lasteaeda võimaldada Tallinnas?
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ma ei kommenteeri kolleegide arvamust. Ja ma ei arva, et Tallinna linn on kehv linn. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Mart Luik, palun!
Küsimus - Mart Luik Mart Luik
Aitäh, lugupeetud abilinnapea! Kas Te saate meile lubada, et edaspidi, kui Teil on olemas mõjuanalüüs, tulete otsuse eelnõudega volikogule veidi lugupidamist avaldades ehk selle mõjuavaldusega kohe, et me saaksime tutvuda enne hääletust?
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu! Abilinnapeale rohkem küsimusi ei ole.
Tallinna abilinnapea - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Kaasettekande teeb meile rahanduskomisjoni aruteludest Märt Sults. Palun!
Ettekanne jätkub - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Kui mul on mõjuanalüüs olemas, siis ma kindlasti palun seda lisada seletuskirjale. Aitäh!
Kaasettekanne - Märt Sults Märt Sults
Auväärt esimees, linnavalitsus! Rahanduskomisjon oma korralisel koosolekul 31. augustil käesoleval aastal arutas seda teemat. Ja minu arust maksimaalne küsimuse püstitus ja lahenduse leidmine, et "Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" muutmine" ME89 päevakorras oli. Ja arutati ja otsustati ja hääletati 16 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ka ei olnud. Palun toetada antud eelnõu! Aitäh teile!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Kaasettekandjale kolleegid küsimusi esitada ei soovi.
Kaasettekanne jätkub - Märt Sults Märt Sults
Suur tänu! Head päeva jätku või õhtu jätku!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja õhtu jätkub meil Kristen Michali kõnega. Palun! Avan läbirääkimised!
Kõne - Kristen Michal Kristen Michal
Tervist! Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Kõik inimesed, kes online-ülekandes on oodanud seda terve õhtu nagu Raimond siin ees!
Et erinevalt vist abilinnapeast meie lugesime selle eelnõu hoolega läbi. Et olulised mõjud on seal ära kirjeldatud. Ja teemat tundes võin öelda, et minu meelest oli isegi vale abilinnapea sellega puldis. Et tegelikult vist vastutab sotsiaalsete mõjude ja selliste võib-olla abi ees Betina Beškina. Mistõttu mulle jäigi natuke segaseks, et miks saadeti see inimene, kes seda teemat nii hästi ei valda. Võib-olla ma teen ülekohut. Võib-olla ta on eelnõu ise koostanud. Aga sellest mõjust oskas ta vähe rääkida. Et tegelikult, kui te eelnõu läbi loete, avastate, et see mõju on pisut laiendav varasemast sotsiaaltoetusest, abist, mis ongi õige. Keerulisel ajal tulebki neid aidata, kellel on abi vaja.
Küll ei adresseeri see eelnõu hariduse ühte põhilist küsimust, et haridussüsteem oleks ühtne, nii nagu seda on mõeldud, ehk ta oleks algusest peale ühetaoline, riigikeelne, kvaliteetne ja kohatasuta. Kohatasu ei küsita vanematelt põhikoolis, ei küsita gümnaasiumis. Isegi ülikoolis saate nominaalajal ilma tasuta Eestis hakkama saada. Nii et suurt probleemi ja põhilist ta ei lahenda. Küll aitab ta pisut rohkem neid inimesi, kes keerulisel ajal vajavad. Aga ma väidan, et kohatasu kaotamine, mille otsuse volikogu ju tegi varem, oli väga hea otsus. Ja mul oli väga kurb meel, et me selle taastasime linnavalitsuse ja linnapea eestvedamisel. Ma loodan, et me jõuame olulise juurde tagasi ehk haridus on ühtne algusest lõpuni ja kohatasuta.
Nii et igal juhul jään seda otsust ootama. Seda punkti me kindlasti toetame. Aga veel kord. Tegemist on väikse sotsiaalse küsimusega, mitte põhimõttelise lahendusega. Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja jätkame Raimond Kaljulaidi kõnega. Palun!
Kõne - Raimond Kaljulaid Raimond Kaljulaid
Ma vabandan selle kolksu pärast. Tere õhtust! Seoses selle tänase lasteaedade otsusega. Esiteks, me kõik saame aru, et koroonaviiruse kriisist tingitud probleemid majanduses ja eriti tööhõives alles tasapisi jõuavad kohale. See, et võib-olla meile suvel tundus, et kõige hullem on möödas, võime kergemalt hingata, see on väga-väga ekslik. Ja me näeme seda juba täna kas või uudistest, sellest, kuidas Tallink koondab ühe hooga 1200 inimest. 1200 inimest, kelle pered neil päevadel mõtlevad selle peale, mis me siis nüüd teeme. Kuidas me tasume igakuised arved ja muuhulgas ka needsamad lasteaia arved, mis lasteaia kohaga kaasnevad? Ja sel põhjusel sotsiaaldemokraadid kindlasti ei pea piisavaks seda, et täna vabastati vaid osaliselt vaid osad pered lasteaia kohatasust. See ei ole õige ja ei ole õiglane.
Ja ma juhin veel kord tähelepanu sellele, et see on vastuolus tegelikult linnapoliitikatega peaaegu igas teises valdkonnas. Bussisõidu puhul me ju ei küsi, kui suur on inimese sissetulek. Miljonär Hillar Teder, kes sai riigilt, või jah, see oli tema poeg, sai riigilt just väga soodsat laenu, võib ka bussis sõita tasuta. Me ei küsi ju eakate inimeste puhul, millised on nende pere võimalused neid toetada, vaid maksame pensionilisa kõigile. Jne. Aga lasteaedade puhul millegipärast küsime.
Ja kõige naljakam on see, kuidas Vadim Belobrovtsev ütleb, et Tallinna linnal ei ole raha. Eesti riigil on raha, et pakkuda meie noortele tasuta kõrgharidust. Ja nüüd Tallinna linnal, kõige jõukamal, kõige rikkamal omavalitsusel - sajad miljonid eelarves - ei ole võimalust pakkuda kohatasuta lasteaeda. Häbi! Häbi, Vadim! Aitäh teile!
Sõnavõtt - Tiit Terik Tiit Terik
Läbirääkimiste voorus kasutan ka ise võimalust võtta sõna. Ja teeksin siia eelnõusse ühe muudatusettepaneku. Nimelt, meil oli fraktsioonis ka arutlusel seesama küsimus, mis siin saalis eelnevalt kõlas, et mis saab siis, kui lapsevanema soovist sõltumata suletakse rühm või suisa kogu lasteaed, et kas kohatasu maksmine jätkub. Ma teeksin sellesse eelnõusse muudatusettepaneku ja see kõlaks järgmiselt § 4 lõike 6 osas: "Vabastada vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib. Ja vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks". Ehk et ajal, mil rühm või lasteaed on epideemiast tulenevalt kinni, kohatasu ei võeta. Sellise muudatusettepaneku.
Nüüd me oleme läbirääkimiste vooru ammendanud. Ja protseduuriliselt on võimalik lõppsõnaga esineda taas eelnõu esitaja. Kas seda võimalust kasutada abilinnapea soovib?
Tallinna abilinnapea - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev


Aitäh! Ei soovi.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Abilinnapea on oma selgitused eelnõu menetlemise alguses öelnud.
Nüüd tuleme selle tehtud muudatusettepaneku juurde. Lugesin selle teile just ette. Minu ettepanek on eelnõud täiendada. Juhul, kui lasteasutus on suletud viiruse tõttu, siis lasteaias kohatasu ei võeta. Kas keegi soovib seda muudatusettepanekut hääletada? Küsin linnavalitsuse seisukohta!
Tallinna abilinnapea - Vadim Belobrovtsev Vadim Belobrovtsev
Toetame muudatusettepanekut.
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Suur tänu! Head kolleegid! Panen koos mainitud muudatusettepanekuga teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" muutmine".

Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletamise algus
Hääletamise lõpp - Eelnõu lõpphääletus Eelnõu lõpphääletus
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Ja üksmeelne 53 häält selle eelnõu toetuseks, vastu, erapooletuid ei ole. On otsus vastu võetud!
19:18 Päevakorra punkti alustamine - Avalduste ärakuulamine Avalduste ärakuulamine
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Saame asuda ära kuulama avaldusi! Taavi Toppi, sõna on Teil! Palun!
Kõne - Taavi Toppi Taavi Toppi
Tervist, austatud linnavolikogu esimees! Mul on kaks arupärimist. Üks puudutab siis Merivälja muuli ja see on suunatud siis Andrei Novikovile.
Pirita linnaosa vanem esitas Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ettepaneku lõpetada Merivälja muuli detailplaneering. Kuna kevadest saati oleme saanud sellekohast informatsiooni, millega Tõnis Liinat seda põhjendas? Mis oli Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukoht? Ja kas planeering lõpetati või mitte? Siis sooviks Andrei Novikovi käest selle kohta vastust saada.
Teine arupärimine on siis Kalle Klandorfile. Puudutab Hunditubaka ja Karukella tänavat Pirita linnaosas, kus on tekkinud situatsioon, et ettevõtetelt nõutakse, et mitte öelda pressitakse raha välja tee kasutamise osas. Ja on teada, et sealsed ettevõtted, kes seal tänava ääres on, on läinud ka teeomaniku vastu kohtusse.
Et siin on kuus küsimust, mille kohta tahaks saada vastust Kalle Klandorfi käest. Toon ainult välja mõned. Mida võtab Tallinna linn ette selleks, et lõppeks Hunditubaka tee ääres tegutsevate ettevõtete terroriseerimine uue omaniku poolt? Ja kuidas suhtub linn sellesse, et ei võeta tänavaid, mis ei ole lõplikult välja ehitatud, linna haldusesse? Aitäh!
Juhataja - Tiit Terik Tiit Terik
Aitäh! Nüüd, kus me oleme ka kõik sõnavõtu soovid ammendanud, saan kuulutada tänase istungi lõppenuks! Ja öelda teile, et järgmine linnavolikogu istung toimub korralisena 17. septembril käesoleval aastal. Suur tänu tänase eest kõikidele ja püsige terved! Istung on lõppenud!
19:21 Istungi lõpp