Päevakorrapunkti esinemised [Tallinna Linnavalitsusele ülesande andmine kuninganna Kristiina mälestusmärgi püstitamiseks Kristiine linnaosas]

 
19:22 15. OE41 Tallinna Linnavalitsusele ülesande andmine kuninganna Kristiina mälestusmärgi püstitamiseks Kristiine linnaosas
19:22 Toomas Vitsut
Lähme edasi! "Tallinna Linnavalitsusele ülesande andmine kuninganna Kristiina mälestusmärgi püstitamiseks Kristiine linnaosas". Sõna ettekandeks saab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Jaak Juske.
19:22 Jaak Juske
Austet esimees, head kolleegid! Nüüd, kui kuu aja pärast on käes jaanipäev, on aeg korraks meenutada jõuluaega. "Homme, kui see jumalale peaks olema meelepärane, jõuab kätte meie issanda ja lunastaja armurikas sünnipäev. Ja seepärast olgu nüüd välja kuulutatud üleüldine jõulurahu ja olgu kõik asjaosalised üles kutsutud seda püha pühitsema sobiliku hardumusega ja ka muidu ennast üleval pidama rahulikult ja viisakal kombel!" Selliste omaaegse Rootsi kuninganna Kristiina sõnadega on Tallinna ...
19:22 Toomas Vitsut
Palun vaikust!
19:22 Jaak Juske
... linnapea kuulutanud Raekoja rõdult välja jõulurahu juba üle 350 aasta. Seesama Rootsi kuninganna Kristiina pani 360 aasta eest aluse ka tänasele Kristiine asumile ja linnaosale. Lähtuvalt nendest kahest Tallinna jaoks väga olulisest ajaloolisest momendist ja sündmusest on juba päris mitu aastat tagasi Kristiine rahvas ja halduskogu teinud ettepaneku linnale rajada või jäädvustada kuninganna Kristiina mälestus Kristiine linnaosas. Sarnase eelnõu esitasid sotsiaaldemokraadid ka neli aastat tagasi. Tookord linnavalitsus ja koalitsioon seda ei toetanud argumendiga, et mõte on väga hea, aga et teeme enne valmis Kristiines nimetatud Tondipoiste monumendi.
Täna on 1. detsembri riigipöörde katses hukkunud sõdurite mälestusmärk juba mitu aastat oma vanal kohal ja seega on aeg toetada Kristiine rahva teist suurt soovi ja jäädvustada nende linnaosa alusepanija kuninganna Kristiina mälestus. Ja vastava ülesande ma oma eelnõuga ka linnavalitsusele annan. Ma jätan linnavalitsusele vabad käed, millal see avatakse, kus kohas avatakse ja millisel kujul, kui suur saab see mälestusmärk olema, kas ta on mälestusmärk siis kujuna või tõesti mingi n-ö lihtsam mälestustahvel kuskil sobilikus kohas Kristiines. Aga ma kutsun üles, head kolleegid, teid toetama kohaliku rahva initsiatiivi ja selle Tallinna ajaloos väga väärika ja olulise kuninganna mälestust jäädvustama Kristiines. Aitäh!
19:24 Toomas Vitsut
Kas ettekandjale on küsimusi? Matti Tarum!
19:24 Matti Tarum
Aitäh! No nüüd oleks paslik küsida, et ei tea, kaugel see Jüri Vilmsi kuju ehitamine on? Või on ta juba valmis? Aitäh!
19:25 Jaak Juske
Ma arvan, et Jüri Vilmsi osas on vist ka olemas volikogu otsus, kui ma ei eksi. Et Jüri Vilms on kahtlemata Eesti ajaloos veelgi olulisem riigimees ja ma arvan, et linnavalitsuse ülesanne on volikogu otsuseid täita.
19:25 Toomas Vitsut
Kaupo Nõlvak!
19:25 Kaupo Nõlvak
Aitäh! Kas on teada, kui pikk on nimekiri linnale olulistest isikutest, kes kõik vääriksid ausammast või teisel määral kuidagi jäädvustamist?
19:25 Jaak Juske
Kindlasti sellist nimekirja pole olemas, aga neid n-ö ajaloos suurmehi ja ka -naisi on kindlasti mitmeid, kelle mälestus vääriks jäädvustamist. Samas ma pööran tähelepanu ja kordan, et tegemist on kohalike inimeste initsiatiiviga ja seda ju peaks toetama. Aitäh!
19:25 Toomas Vitsut
Märt Sults!
19:26 Märt Sults
Aitäh! Tähendab tahtsin küsida, kui Kristiine linnaosa, Sa oled nagu rahva esindaja, eks ole, ja Sa tahad rahva tahet ja miljon inimest käisid Sinu juures selle ettepanekuga, siis ma tahaksin küsida seda arvu, et kes tahavad annetada ehk Kristiine inimesed annavad kuninganna Kristiinale mälestusmärgi tegemiseks? Aitäh!
19:26 Jaak Juske
Vastavat ettepanekut on ka arutanud Kristiine halduskogu, mis on kohaliku rahva esinduskogu. Ja ma ei välista ka varianti, et kui täna volikogu seda toetab ja vastav ülesanne linnale antakse, siis võib ka linn ju kutsuda üles kohalikke inimesi annetama. Absoluutselt, väga mõistlik.
19:26 Toomas Vitsut
Urmas Mardi!
19:26 Urmas Mardi
Aitäh. Igatepidi tänuväärne algatus ja väärib tähelepanu. Kas oskad ütelda ka, kui palju siuke üritus maksma läheb ja kus kohast seda võiks võtta, millise eelarve rea pealt? Aitäh.
19:26 Jaak Juske
Nagu ma ütlesin, ma ei kirjuta ette, kui suur ja kui kallis see mälestusmärk peab olema. Ta võib olla lihtne, ka lihtne mälestustahvel kuskil. Ta võib olla ka suurem kuju. Et eks see ongi n-ö arutelu küsimus. Ma arvan, et linnavalitsus peaks siis näiteks halduskoguga maha istuma, leppima selle kokku, kuulutama välja konkursi. Ja nagu ma vist ennist ütlesin – ma arvan, et kui kuulutada välja ka n-ö rahaline korjandus, siis tuleb kohaliku rahva käest, ma arvan, päris oluline osa sellest maksumusest.
19:26 Toomas Vitsut
Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale. Sõna kaasettekandeks saab haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja Eduard Toman.
19:27 Eduard Toman
Austatud esimees, austatud kolleegid! 9. mail haridus- ja kultuurikomisjon arutas seda küsimust ja hääletamise lugemistulemus on selline, et 4 poolt, 9 vastu ja 1 erapooletu. Mis tähendab, et toetada seda eelnõu ei saa.
19:27 Toomas Vitsut
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh kaasettekandjale. Avan läbirääkimised! Sõna koha pealt Matti Tarum!
19:28 Matti Tarum
Aitäh! No peale Jüri Vilmsi ootab oma kujuga veel järjekorras ka doktor Konik ja nüüd tuleb veel Kristiina ja ma arvan, et me võiksime nagu kuulata ettekannet linnavalitsuselt, et kas on olemas mingisugune järjekord või ei ole või ... ja kuidas on nende kujude loomise või ausammaste loomise perspektiivid? Aitäh!
19:28 Toomas Vitsut
Rohkem keegi sõna ei soovi. Lähme hääletuse juurde. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette lõpphääletusele linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna Linnavalitsusele ülesande andmine kuninganna Kristiina mälestusmärgi püstitamiseks Kristiine linnaosas". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
19:29 Eelnõu lõpphääletus
19:29 Toomas Vitsut
Poolt 9, vastu 29, 3 erapooletut, ei leidnud eelnõu toetust.