Päevakorrapunkti esinemised [Tallinna Kesklinna Valitsuse hallatava asutuse Raua Saun asutamine]

 
17:09 24. OE190 Tallinna Kesklinna Valitsuse hallatava asutuse Raua Saun asutamine
17:09 Toomas Vitsut
Järgmine päevakorrapunkt "Tallinna Kesklinna Valitsuse hallatava asutuse Raua Saun asutamine". Sõna ettekandeks saab Tallinna Kesklinna vanem Mihhail Korb!
17:09 Mihhail Korb
Lugupeetud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed! Teile on esitatud otsustamiseks linnavolikogu otsuse eelnõu, mis käsitleb Tallinna Kesklinna Valitsuse hallatava asutuse Raua Saun asutamist. 3. novembril 2011 võttis Tallinna Linnavolikogu vastu "Tallinna linna munitsipaalsaunade programmi". Tulenevalt nimetatud otsusest ning asjaolust, et Raua tänav 23 Tallinna linnale kuuluvas hoones asuv munitsipaalsaun on äärmiselt halvas tehnilises seisukorras, planeeriti 2012, 2013 perioodiks kogu hoone kompleksne renoveerimine. Käesolevaks perioodiks on renoveerimistööd lõppjärgus ning korrastatud hoone ning selles asuvad saunad saavad alustada lähikuudel teenuste osutamist linnakodanikele.
Pisut ka informatsiooni sauna ja selle juurde kuuluvate ruumide kasutamisest. Raua tn 23 hoone esimesel korrusel hakkavad asuma meeste ja naiste üldsaunad, aurusaun, pesemis-, riietus- ja puhkeruumid. Samuti kohvik, garderoob, pesumaja, ilusalong ning tunnisaunad. Uudse teenusena tahame pakkuda tunnisaunadega analoogsel põhimõttel töötavat duši kasutamise võimalust. Planeerime kogu hoone töö koordineerimisega seondava anda käesoleva eelnõuga asutatavale Tallinna Kesklinna Valitsuse hallatavale asutusele Raua Saun. Linnaosavalitsus jääb järelevalve teostaja rolli. Teenuste osutajad eraldi ruumidele leitakse läbi avalike konkursside. Raua Sauna asutamise eesmärgiks on sauna ja sellega sobivate muude teenuste pakkumine soodsamalt võimalikult laiale kasutajaringile. Palun esitatud eelnõu toetada!
17:10 Toomas Vitsut
Avo Üprus!
17:12 Avo Üprus
Tänan! Raua Saunas on pikka aega Oleviste hoolekanne korraldanud ka vähem toimetulevate inimeste pesemist, riietamist ja mingil määral ka toitlustamist. Kas see koostöö, mida võis päris pikka aega hea meelega jälgida, jätkub ka edaspidi?
Ja teiseks küsimuseks, kas Te räägiksite ka millistel põhimõtetel hakkavad tööle ülemistel korrustel toimivad noortekeskused? Kas see on avatud noortekeskuse printsiip või mõni teine? Tänan!
17:12 Mihhail Korb
Sauna hakkab opereerima uus loodav asutus, mis hakkab … mis moodustab Tallinna Kesklinna Valitsus, üks osa. Ja kahjuks eelmiste partneritega, kellega siiamaani koostööd oli tehtud, koostöö enam ei toimi. Vastus teisele küsimusele. Kogu teine korrus antakse rendile Noorsoo- ja Spordiametile. Ja teine ja kolmas korrus hakkavadki täies ulatuses kuuluma avatud noortekeskusele, kus hakkavad toimuma erinevad tegevused ja üritused, mis on suunatud noortele oma loomuliku spetsiifikaga.
17:12 Toomas Vitsut
Andra Veidemann!
17:13 Andra Veidemann
Minu küsimus, härra Korb, puudutab seda, et kas Tallinna Linnavalitsus ja ka Kesklinn omab ülevaadet, kui palju on Tallinnas selliseid kortereid ja eluasemeid, kus tegelikult pesemisvõimalus veel sisuliselt puudub? Ja kui palju võib see Teie poolt kirjeldatud projekt Raua tänaval tegelikult rahuldada nende inimeste vajadusi? Ehk siis, kui kallis võiks olla selle sauna pilet või on tegemist uhke termiga? Aitäh!
17:14 Mihhail Korb
Tänan küsimuse eest! Ma arvan, et kahjuks täna sellist ülevaadet linn ei oma, aga kindlasti see olukord väga tugevalt on paranenud viimaste aastate jooksul, kuna linnas väga tugevalt arendati kanalisatsiooni ja veevärki. Ja sellist otsest eesmärki nagu varem, et saunad olid ehitatud piirkondades, kus oli vaja saunas käia, otseselt võib-olla pole. Aga enne, kui me oleme korraldanud või hakanud remonti teostama ja üldse saunaprogrammist rääkima, siis korraldati küsitlus ja selgus, et tegelikult väga palju inimesi kasutavad üldsauna teenust ja hea meelega käivad. Ja esimeseks põhjuseks ja kõige tähtsamaks põhjuseks, miks nad seal käivad, ongi hind. Et soodne hind ja taskukohane hind. Ja meie praeguse plaani järgi hind jääb täpselt samale tasemele, mis ta oli enne remonti ehk 4.80, millele lisandub ka võimalus saada erinevate sotsiaalselt vähekindlustatud gruppidele ka läbi Sotsiaal- ja Tervishoiuameti erinevad toetused. Ehk võimalus, tuleb võimalus esiteks minna suht soodsalt sauna ja teiseks ka saada võimalus minna veel soodsamalt. Et mõne euroga või mõnede sentidega saada sisse sauna. Lisaks nii, nagu teate, Raua saunas on, väga palju Raua sauna kasutasid kodutud ja see segas tavalise kliendi teenindamist ja kliendid ei olnud väga vaimustuses sellest niisugusest kooslusest ja nagu ei tahtnud väga saunas käia. Aga see küsimus ka praeguseks lahendatud, et kodututele on eraldatud eraldi blokk eraldi sissepääsuga. Et sotsiaalne teenus kindlasti Raua saunas sees jääb. Mitte võib-olla nii uhkelt, nagu kodutud said varem kasutada, aga vaeste nõudmised kindlasti rahuldatakse selles küsimuses.
17:14 Toomas Vitsut
Anneli Entson!
17:16 Anneli Entson
Hea linnaosa vanem! Et see sauna ümberehitus on käinud seal pikka aega. Et ümbruskonna inimesed on praktiliselt igal nädalavahetusel saanud rõõmsalt ärgata ehitushelide saatel. Et nüüd on siis kindel, et septembris lõpeb see töö ära, ma saan aru. Aga palun avaldage seda spetsiifikat, nagu Te mainisite, mille alusel või mil moel hakkab see noortekeskus seal tööle? Et mis kellaaegadel noortekeskus on avatud?
17:16 Mihhail Korb
Otse ma Teie küsimustele praegu vastata ei saa, kuna noortekeskuse töö on Noorsoo- ja Spordiameti otse kureerida. Praegu, ma arvan, et noortekeskus toimib samadel põhimõtetel ja samadel tingimustel nagu teised noortekeskused. Ja tavaliselt, kui ma ei eksi, siis kella kaheksaks nagu nad on tavaliselt kinni. Aga ma kindlasti seda küsimust täpsustan ja võin meili peale saata seda vastust.
17:16 Toomas Vitsut
Kalev Kukk!
17:17 Kalev Kukk
Aitäh! Härra linnaosa vanem! Me oleme viinud Tallinna turud … või enamus Tallinna turgudest ühe katuse alla. Miks me ei võiks viia ka Tallinna saunad n-ö ühe katuse alla mitte tehes eraldi Raua Sauna või tehes siis Valdeku Sauna või ma ei tea, mida? Miks Tallinna linn ei pea mõistlikuks viia Korbi sauna ja Korpi sauna ühe katuse alla? Noh institutsionaalselt ma mõtlen. Aitäh!
17:18 Mihhail Korb
Tänan Teid küsimuse eest! Selline stsenaarium on tõesti arutatud ja seda stsenaariumi ei saa tulevikus vältida. Aga hetkel on selline ettepanek, et me ikka teeks asjad eraldi ja vaataks, kellel paremini õnnestub. Kui õnnestub Erkil, siis liidetakse Raua Saun Nõmme Saunaga ja kui paremini õnnestub meil siis liidetakse Nõmme Saun meie saunaga. Aga kindlasti selline stsenaarium on arutatud ja ma arvan, see kindlasti tulevikus tehakse.
17:18 Toomas Vitsut
Matti Tarum!
17:18 Matti Tarum
Aitäh! Hea ettekandja! Muidugi tore kuulata, et noorte peale on nii palju mõeldud.
Aga mind teeb veidi ettevaatlikuks fakt, et te midagi ei rääkinud pensionäridest seoses selle saunaga. Nendel võiks kah olla mingisugune ruum ikka seal nende hulgaliste noortekeskuste kõrval. Või kuidas arvate teie? Aitäh.
17:18 Matti Tarum
Aitäh! Hea ettekandja! Muidugi tore kuulata, et noorte peale on nii palju mõeldud.
17:18 Mihhail Korb
Vabandust, kas te võite küsimust korrata? Ma ei kuulnud. Aitäh.
17:18 Matti Tarum
Küsimus on selles, et Te rääkisite palju, kuidas on mõeldud noorte peale selles uues avatavas saunas. Aga Te ei rääkinud mitte midagi, kas on seal mõeldud ka kuidagi pensionäride peale. Tahaksite täpsustada? Aitäh.
17:19 Mihhail Korb
Ma arvan, et pensionäridele, kui me räägime saunakompleksist, siis me kindlasti loome võimaluse pensionäridele soodustushinnaga külastada sauna päevasel ajal, kui pensionäridele kõige mugavam seda teha. Et oleme pensionäride peale mõelnud just selle nurga all.
17:19 Toomas Vitsut
Tarmo Kruusimäe!
17:19 Tarmo Kruusimäe
Tänan, hea ettekandja. Te ütlesite seda, et kui õnnestub ühel, siis liidetakse sellega. Kui õnnestub teisel, siis liidetakse sellega. Aga mis siis saab, kui kumbki ei õnnestu? Et tuletaksin meelde, et tegelikult Raua tänava saunas, mida Tallinna linn kompenseeris, kui kodutud ja väheste võimalustega inimesed käisid seal ennast pesemas, see summa ei ulatunud üle 7000 euro aastas. Ja tookord oleks võinud sama süsteem jätkuda ja tegelikult nendes rahasummades, siis 8 miljonit eurot, mis see nn saunaprojekt võtab, me oleks saanud peaaegu terve Tallinna ära pestud ja ka autovabal nädalal kõik, kes Tallinnasse tulnud, need oleks ka võinud ütleme siis niimoodi läikima lükata. Aga mis siis saab, kui mõlemad projektid ei õnnestu? Aitäh.
17:20 Mihhail Korb
Mina olen veendunud, et projekt kindlasti õnnestub. Ja kui täna külastajate arv ei olnud väga suur Raua Saunas, selle põhiliseks põhjuseks oli see, et Raua Saun oli täiesti amortiseerunud. Selles kohalviibimine oli puht füüsiliselt ebameeldiv. Et õigeaegselt on otsustatud see saun korda teha. Ja ma arvan, et kui saun on ilusti ilus, korras ja siis saab ilusti seda traditsiooni edasi arendada. Ma usun selle projektisse ja olen kindel, et mõlemad saunad ehk Kesklinna ja Nõmme sauna projektid õnnestuvad hästi.
17:20 Toomas Vitsut
Kaupo Nõlvak!
17:21 Kaupo Nõlvak
Tänan! Hea ettekandja! Jutust kõlas läbi, et on plaanis korraldada avalik konkurss siiski seal teatava nagu operaatori leidmiseks või midagi sellist. Palun täpsustada, et kust eelarverealt võetakse IV kvartali kuludeks sellele Raua Saunale 46 129 eurot ja mille, konkreetselt mille jaoks seda raha kulutatakse, kui sinna tuleb operaator?
17:21 Mihhail Korb
Praeguse plaani järgi need tulud on ette nähtud omatuludest. Ehk praegune kavandatud mudel näitab, et Raua Saun võib teenida sama palju, kui võib kulutada ja selle mudeli järgi on see plaan tehtud. Kui me räägime kuludest, siis esimene, kindlasti kõige suurem kulu on personalikulu. Plaanis on kokku võtta üheksa inimest tööle. Need on enamus koristajad ja administraatorid, kes peavad vastutama selle hoone korrashoiu eest. Ja teine on kindlasti küte ja elekter ehk tavalised majandamiskulud. Et tavaliselt kaks kululiiki on majandamis- ja personalikulud.
17:21 Toomas Vitsut
Urmas Mardi!
17:22 Urmas Mardi
Aitäh! Ma just tahtsin küsida, et kui palju teil on planeeritud inimesi sinna tööle võtta. Nüüd ma sain aru, et vähemalt üheksa ja lõviosas siis koristajad. Mind huvitaks, mitmeliikmeline juhatus on sinna planeeritud määrata? Ja kas on juba teada ka, millised on juhatuse liikmete tasud? Aitäh!
17:22 Mihhail Korb
Tänud küsimuse eest! Praegu on planeeritud üks juhataja, kes hakkab vastutama kogu maja toimimise eest. Tema tasuks hetkel kavandatud 1100 eurot kuus.
17:22 Toomas Vitsut
Õnne Pillak!
17:23 Õnne Pillak
Aitäh! Hea ettekandja! Siin on olnud korduvalt juttu külastajatest. Küll on öeldud või väidetud, et ei ole seda klientuuri piisavalt. Aga Te lükkate seda ümber. Et kui palju Te prognoosite siis remonditud saunas külastajate arvu tõusu? Aitäh!
17:23 Mihhail Korb
Minu prognoosi järgi külastajate arv tõuseb vähemalt kaks korda. Aga prognoosid, praegune arvestus või majanduslik prognoos on tehtud ikka palju tagasihoidlikum. Et seal on ette nähtud ainult 15-20% külastajate kasvu.
17:23 Toomas Vitsut
Kalev Kukk!
17:23 Kalev Kukk
Aitäh! Härra linnaosa vanem! Kui see vastus … või tähendab see vastus, mille Te andsite mu kolleegile Kaupo Nõlvakule, tema küsimusele, see oleks olnud õige siis, kui tegemist oleks olnud sihtasutusega. Praegult Te ju pakute välja hallatava asutuse. Hallatav asutus ei ole iseseisev juriidiline isik. Ehk teisiti öeldes kogu piletitulu, mis te saate, laekub linnakassasse. Ja need kulud, mida see saun teeb, need kulud kaetakse täpselt samuti linna eelarvest. Ja siit mu küsimus. Kas linnavalitsus ja millal linnavalitsus tuleb välja ettepanekuga muuta linna 2013. aasta eelarvet? Ja seda sel põhjusel, et need, mis siin on, see 46 000 eurot, need ei ole linna eelarvesse sisse arvestatud kulud. Selleks et neid kulusi katta, selleks tuleb minu arusaamist mööda muuta linna selle aasta eelarvet. Aitäh.
17:24 Mihhail Korb
Olen Teiega täiesti nõus. Kui rääkida eelarve täpsustusest, siis eelarve, teine lisaeelarve moodustamine juba hakkas pihta. Vähemalt finantsteenistusele me peame lähipäevadel tegema oma ettepanekud eelarve muudatuse osas. Ja kindlasti Kesklinna Valitsus teeb eelarve muudatusettepaneku, selleks et ette näha need kulutused selle aasta eelarves. Ja ma loodan, et kui asutus pannakse käima, ka need kulutuste muudatus ja tulude muudatus tehakse ka selle aasta eelarve koos teise lisaeelarve muudatusega. Aitäh.
17:24 Toomas Vitsut
Anneli Entson!
17:25 Anneli Entson
Hea Kesklinna vanem. Et mulle tundub, et see kuupäev, mil tuleks saun avada, on ikka kahtlaselt lähedal. Või noh, tegelikult on jäänud peaaegu kuu. Saun välisel vaatlusel tundub ikka olema väga kaugel sellest, et olla valmis selleks avamiseks. Kas 25 september on tõesti Teie sõnul, Teie kinnitusel see päev, mil see saun on valmis? Või ta on lihtsalt enne valimisi n-ö igaks juhuks natuke valmis? Kas see on niisugune, et me näitame sauna või ta on kasutusvalmis siis?
17:26 Mihhail Korb
Ma kinnitan, et kui sauna avatakse, siis ta on kindlasti ka kasutusvalmis, täisulatuses ilma mingi täiendavate ehituseta või ilma mingi täiendavate rekonstrueerimisega, täiendavate ehitustöödeta.
17:26 Toomas Vitsut
Kaupo Nõlvak!
17:26 Kaupo Nõlvak
Tänan. Lihtne arvutus näitas, et IV kvartali eelarve täitmiseks oleks vaja sellel saunal omatuludena teenida keskmiselt üle 600 euro päevas. Et milline on siis planeeritud piletihind sauna, mis sellise eelarve täitmise lubaks?
17:26 Mihhail Korb
Ma tänan küsimuse eest. Pileti hinnaks on planeeritud, täishinnaks planeeritud 400, või vabandust, 4 euro 80 senti. See teeb, et natukene üle saja inimese peab päevas külastama sauna. Teie arvestus on täiesti õige - kuskil 120-130 inimest peavad päevas külastama sauna. Ja see räägib sellest, et ... ja uuringud näitavad, et see on täiesti võimalik.
17:26 Toomas Vitsut
Õnne Pillak!
17:27 Õnne Pillak
Aitäh! Enda eelmise küsimuse jätkuks siis, et kui aeg, saan ka Teid kontrollida. Et kui palju seal siis täna külastajate suurusjärk on? Võib-olla enne ütlesite, mul lipsas kõrvust?
17:27 Mihhail Korb
Uuring näitas, ilmselt ... Ma ei mäleta, kas ma ütlesin, aga praegu see külastajate arv on, kuskil keskmiselt unikaalseid külastusi on 2500 kuus talveperioodi jooksul ja suveperioodi jooksul on 850. Talveperiood kestab 7 kuud ja suveperiood on 5 kuud.
17:27 Toomas Vitsut
Urmas Mardi!
17:27 Urmas Mardi
Aitäh! Ma täpsustaks selle pileti osas, mis minu arust on väga oluline. Et sinna tõesti, siis kui see 120 inimest päevas tuleks, et kas Teil on ainult üks piletiliik, nagu Te mainisite, või on Teil ka ette nähtud erinevad soodustused: eakatele inimestele, ma ei tea, emad lastega jne, üliõpilased. Et kuidas Teil on see piletite erinevus reguleeritud?
17:28 Mihhail Korb
Tõesti, töötatakse välja hinnapoliitika, kus on erinevad soodusgrupid, kus on vähekindlustatud inimesed, kus on eakad, kus on pensionärid. Aga kui me räägime finantsmudelist, siis ma palun Teid mitte unustada see, et saunas asuvad veel ka tunnisaunad, mille väljarentimine toob ka täiendavat tulu. Lisaks on … esimesel korrusel asub kohvik, mis hakkab ka igakuuselt maksma renditulu. Ja tänaseks konkursikäigus see kohvikuoperaator on juba välja valitud, ja keskmine tulu, mis hakkab linnaosa valitsus saama kuus, on üle pooleteist tuhande euro ja tänaseks see leping juba sõlmitud. Lisaks veel tuleb juuksuriteenus ja pesumaja. Et erinevad tululiigid peale piletitulu on ka võimalikult veel. Et täna ma ei oska teile võib-olla täpselt öelda, kui palju ja kui suured need tulud on, aga ikkagi täna esimesed arvestused näitavad, et see mudel või see sauna majanduslik mudel võib täiesti paika pidada ja hästi toimida.
17:28 Toomas Vitsut
Tarmo Kruusimäe!
17:29 Tarmo Kruusimäe
Tänan. Hea ettekandja! Kui suur oli see küsitletute hulk ehk siis selle küsitluse valim? Ja kas ka noortele tulevad soodustused ning mis vanusest mis vanuseni? Kas see on seotud ka noorsootöö seadusega? Aitäh.
17:29 Mihhail Korb
Küsitleti kõik, kes käisid saunast läbi. Ehk uurija istus konkreetselt sauna fuajees ja küsitles kõiki, kes tuli sisse ja käis välja. Fikseeris, kui palju mehi, kui palju naisi käib ja mis on nagu nende sotsiaalne kindlustuse tase.
Mis puudutab teist küsimuse poolt noorte osas, siin ma kohapeal ei oska vastata. Aga kindlasti, kui Te peate seda oluliseks, siis sellele pööratakse tähelepanu ja me püüame seda küsimust lahendada positiivselt. Aga kui rääkida pool naljaga, siis selline, kui me arutasime, kas võib tuua noortekeskust sauna või mitte, siis Rein Ilves ütles, et noored oma küsitluses, kui küsitakse noorte käest, mis võiks olla veel noortekeskuses, siis noored esimesena tõid välja, et noortekeskuses võiksid olla saunad. Et nali naljaks, aga selline fakt on olemas. Ja nagu asi nüüd nii kaugele jõudnud, et tõesti nüüd on, ühe noortekeskuse juures on ka täitsa saun olemas.

17:30 Toomas Vitsut
Helge Hallika!
17:30 Helge Hallika
Lugupeetud ettekandja! Hallo!? Kas on kuulda? Et see on väga kena, et kui Te ütlesite, et palju kuus kasutatakse sauna. Mind huvitab see, palju ühe saunakoha kohta päevas kasutatakse seda? Missuguse koefitsiendiga? Aitäh.


17:30 Mihhail Korb
Vabandust. Sauna ... ?
17:30 Helge Hallika
Ühe koha kohta, ühe saunakoha kohta päevas. Missuguse koefitsiendiga?
17:31 Mihhail Korb
Ma jään praegu vastuse võlgu. Et sellised andmeid mul praegu ei ole ette valmistatud. Ma võin ette valmistada vastuse ja saata seda kirjalikult.
17:31 Toomas Vitsut
Märt Sults!
17:31 Märt Sults
Aitäh. Tahtsin küsida, kas on uuritud ka 21. Kooli arvamust selle sauna kohta või arvestatud nende sooviga, et mis seal saunas võiks olla? Aitäh.
17:31 Mihhail Korb
Kui ka rääkida saunast, siis samas kohas saun oli 70 aastat praktiliselt ja ma arvan, et kool ei ole kunagi protesti avaldanud. Aga see, et saunahoone tuleb sisse avatud noortekeskus, kool on sellega selgelt väga rahul. Ja kindlasti koolikülastajad saavad, kooliõpilased saavad käia ka uues avatud noortekeskuses.
17:31 Toomas Vitsut
Aitäh ettekandjale! Sõna kaasettekandeks saab sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esindaja Olga Barabaner!
17:32 Olga Barabaner
Lugupeetud volikogu esimees! Austatud volinikud! Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon oma koosolekul 14. augustil hääletamistulemustega 7 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud, otsustas toetada seda eelnõu esitatud kujul.
17:32 Toomas Vitsut
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh kaasettekandjale! Avan läbirääkimised! Tarmo Kruusimäe!
17:32 Tarmo Kruusimäe
Tänan, hea volikogu esimees! Head volinikud, linnavalitsuse esindajad, inimesed, kes te jälgite meid interneti vahendusel! Ja hea ettekandja, Kesklinna vanem! Et praegusel hetkel ma tegelen esimese vooru andmete kokku korjamisega ja teise vooru taotluste ringiga. See on siis "Noored ja ääred", mis on mõeldud selle jaoks, et noored saaksid, ääreala noored saaksid liikuda mööda Eestit. Seal üheks oluliseks tingimuseks on see, et mis on need põhjused, miks noored Eestis nagu ei reisi ja ei kohtu eakaaslastega - on see vahemaa ja bensiin? Ehk siis transpordi peale läheb nagu suurem osa rahast. Nüüd me oleme koostöös Riigikantseleiga teinud selle projekti juures olulise - see, et noored saaksid kohtuda. Ja noortekeskustes toimub siis ja on siiamaani toimunud ja jääb ka edaspidi toimuma ööbimine matt-magamiskott stiilis. Enamuses avatud noortekeskustes on duširuumid. Mis tähendab, et noortel peaks olema võimalus, siis kui nad lihtsalt tulevad – kas nad tulevad mõnest teisest riigist või nad tulevad mõnest teisest maakonnast, linnast, ööbivad seal kott-magamiskott stiilis, – siis peab neil olema ka need pesemisvõimalused. Praegusel hetkel ma olen kindel, et ei ole planeeritud sinna teisele korrusele veel eraldi pesemisruume.
Just sellepärast ma tahtsingi küsida, kas on mõeldud noorte peale. Või siis noored peavad nüüd siis sellest Raua tänava avatud noortekeskusest sõitma mõnda teise avatud noortekeskusesse, kus siis hommikul ennast pesta? Või on neil võimalus minna alla?
See minu teine küsimuse pool, mis oli, et see on lihtsalt pragmaatiline. Et paraku koostöö Mišaga oli hea. Kristiines ta kuulas hoolikalt, oli avatud inimene. Selles suhtes saan teda ainult kiita. On see ka mõte, et ma küsisin, kui palju noored saavad soodustust. Ehk siis noorsootöö seaduse järgi on noor kuni 26 eluaastat. Mis tähendab, et kas tal on siis neid lapsi või tal ei ole lapsi, kas ta käib tööl või ta ei käi tööl. 26 on tegelikult juba päris suur, aga noorsootöö seaduse alla läheb. Ja noori tuleb võrdselt kohelda. Ehk siis, kui avatud noortekeskuse noored saavad mingil määral soodustuse korras käia saunas, siis tegelikult peaksid sedasama saama ka 21. Kooli noored. Samamoodi peaksid ka üliõpilased, kes ei ole nüüd päris igavesed üliõpilased ja juba suisa 27. eluaastasse jõudnud. See aga kärbib päris oluliselt ütleme seda piletitulu või siis iga soodustus on saamata jäänud piletitulu. Et need asjad oleks nagu mõttekohad.
Nüüd kui hea kolleeg Märt ütles, et see, kui küsitleti 700 inimest, et see ei anna nagu mingit tulemust. Aga Märt, kuidas Sulle tundub, et küsitlus, mis viiakse saunas ja siis küsitakse, et kas sauna ikka tahad, eks ju, siis see tundub nagu päris adekvaatne? Et ma võtaksin Miša sõnasabast kinni. Ta ütles: "Need ruumid olid füüsiliselt ebameeldivad." Siin ma pean ütlema, et mu hea kolleeg Urmas Mardi kirjeldab Nõmmel Tallinna linnale kuuluvat tennisehalli ja selle abiruume, mis on ka füüsiliselt ebameeldivad. Aga just nendest füüsiliselt ebameeldivatest ruumidest on tulnud meie praegused tennisetipud. Ehk siis me peaksime mõtlema. Võib-olla, kui me tahame saada tulemusi, me peaksimegi linnakodanikud panema selle kannatuse peale. Aga ma küsiks, et kui palju me peaksime näiteks Urmas Mardiga istuma nüüd tennisekeskuse juures, küsitlema kõiki neid ja küsima: "Kas teile meeldiks, kui see siin oleks okei? Või teile meeldib, et see laguneks veel hullemini?" Ja siis me saaksime tulla linnavalitsuse juurde ja viidata väga adekvaatsele küsimustikule. Muidugi võib tegelikult küsida seda ka, et ma võin läbi viia nüüd 6. septembril siis küsitluse ka A. Le Coq Arenal, näiteks et "Kas te tahate nagu jalgpalli ja kas teile meeldiksid, kui näiteks Tallinna Kalev saaks 26 000 eurot, millest siis 2/3 läheks maamaksuks ja 1/3 läheks siis hoonestusõiguseks". Ma saaksin ka väga hea tulemi. Ma küsingi ainult, kui suur peaks see hulk olema? Aitäh.
17:36 Toomas Vitsut
Leonid Mihhailov!
17:37 Leonid Mihhailov
Aitäh. Mul on eelnõule muudatusettepanek. "Muuta otsuse eelnõu ja lisada uus punkt 3 järgmises sõnastuses: "Tallinna Kesklinna Valitsusel anda Raua tn 23 asuv hoone hallatavale asutusele Raua Saun kasutusse tasu eest (koos algkasutusõigusega, sh Tallinna linna asutustele ja hallatavatele asutustele).". Aitäh.
17:37 Toomas Vitsut
Rohkem keegi sõna ei soovi. Vaatame muudatusettepaneku läbi! Loen ta ette veel üks kord. "Muuta otsuse eelnõu ja lisada punkt 3 järgmises sõnastuses: "Tallinna Kesklinna Valitsusel anda Raua tn 23 asuv hoone hallatavale asutusele Raua Saun kasutusse tasu eest (koos allkasutusõigusega, sh Tallinna linna asutustele ja hallatavatele asutustele).". Mis on linnavalitsuse seisukoht?
17:38 Mihhail Korb
Toetab.
17:38 Toomas Vitsut
Linnavalitsus toetab. Kas keegi soovib hääletada?
17:38 Anneli Entson
Jaa, hääletame.
17:38 Toomas Vitsut
Paneme selle muudatusettepaneku hääletusele! Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!


17:39 Parandusettepanek Leonid Mihhailov
17:39 Toomas Vitsut
Poolt 39, vastu 18, 1 erapooletu, leidis ettepanek toetust!
Paneme eelnõu lõpphääletusele! Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna Kesklinna Valitsuse hallatava asutuse Raua Saun asutamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
17:39 Eelnõu lõpphääletus
17:40 Toomas Vitsut
Poolt 39, vastu 18, 1 erapooletu, on otsus vastu võetud!
Võtame enne vaheaega ühe eelnõu veel!