Päevakorrapunkti esinemised [Umbusalduse avaldamine Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvartile]

 
16:11 1. OE26 Umbusalduse avaldamine Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvartile
16:11 Toomas Vitsut
Lähme päevakorra juurde, ainukese punkti juurde ehk siis "Umbusalduse avaldamine Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvartile". Sõna kuni 15-minutiliseks ettekandeks saab umbusaldajate nimel Reformierakonna fraktsiooni liige Martin Kukk!
16:11 Martin Kukk
Head volikogu liikmed! "Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,
mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade –
...", nii algab Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul. Reformierakonna ja Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonid ei usalda Mihhail Kõlvartit oma ametis ning heidame talle ette, lühidalt:
Mihhail Kõlvart seisab oma tegevusega vastu eestikeelse hariduse arendamisele gümnaasiumiastmes vene koolides ning loob pingeid eesti- ja venekeelse elanikkonna vahele. Mihhail Kõlvarti poolt kureeritavas sihtasutuses õpetatakse Venemaalt pärit õppematerjalide alusel ning eiratakse Eesti Vabariigis kehtivaid seaduseid. Mihhail Kõlvarti poolt kureeritavas sihtasutuses on suunatud maksumaksja raha kasutatud hämaratel asjaoludel ja kogu see tegevus on korruptsioonihõnguline.
Mida ma tahaksin Reformierakonna fraktsiooni poolt lisada lisaks sellele, mis on kirjutatud selles seletuskirjas, mida Sotsiaaldemokraatlik Erakond sai tegelikult ju veel täiendada, sest mina saatsin selle seletuskirja härra Jaak Juskele päev enne ... või isegi natuke enam, kui me selle sisse andsime. Aga sotsiaaldemokraatide poolt kahjuks sellele täiendusi ei tulnud. Lisaks soovin öelda, et Reformierakond ei ole venekeelse hariduse vastu ning me oleme pidevalt ja alati olnud vastu keskerakondlikule rahvuste üksteisele vastandamisele ja rahvusliku vihavaenu õhutamisele. Me oleme selle poolt, et Eestis elavad teistest rahvustest inimesed saaksid kvaliteetset ja konkurentsivõimelist haridust. Sõbrad, ärge võtke seda võimalust neilt noortelt seal koolis ära! Selleks umbusalduse ajendiks sai ka asjaolu, et volikogu revisjonikomisjoni järsk ja kategooriline keeldumine kontrollimaks Tallinna Vene Lütseumi Sihtasutuse rahaasju, oli niivõrd lühike ja lineaarne, et seda isegi ei soovitud arutlusele võtta. Tänaseks on selge, et Tallinna Vene Lütseumi Sihtasutus ei ole mitte haridusasutus, vaid Keskerkonna "poliitpesumasin", sest see hämar rahakasutus, mis sealt tulevikus võib ilmneda, kinnitab seda väidet, mida ma praegu siin puldist olen öelnud.
Kui te lugesite kaks päeva tagasi Eesti Päevalehte, siis seal kirjeldati, kuidas korraldati või agiteeriti Põhja-Tallinnas korteriühistute üritusi korraldama. Ja üks teie kunagisi kaasvõitlejaid - Irina Holland - väitis selles uudislõigus seda, et Põhja-Tallinna linnaosa vanem soovitas luua, või otsida mingi mittetulundusühing, kuhu nad siis saavad raha kanda ja Keskerakonna ürituste kulusid katta. Ma arvan seda, ma ei väida, aga ma arvan seda, et see tegevus on Tallinna linnas sümptomaatiline. Ja see mädapaise, mis tegelikult pinna all virvendab, on päris suur. See, mida meie siin volikogu saalis näeme, on jäämäe tipp. Siin me näeme tõepoolest, et volikogu on eraldanud raha ja linnavalitsus on eraldanud raha, aga tasub uurida, kuhu see raha nende mittetulundusühingute arvetelt tegelikult läheb ja milleks see kulub.
Head volikogu liikmed! ... Head volikogu liikmed! Me pooldame ja kaitseme meie põhiseaduses toodud põhimõtteid, mis lähtub sellest, et eesti keel ja kultuur oleks kaitstud. Tallinna Vene Lütseumis eesti keelt ei kasutata ja ei õpetata sellisel kujul Eesti ajalugu ja kultuuri, nagu seda tuleks teha. Kui härra Vitsut rääkis siin sellest, et kohe-kohe asutakse siis keskerakondlaste poolt Mihhail Kõlvartit usaldama, siis ma luban seda, et see umbusaldus ei ole selle poolaasta jooksul viimane siin saalis. Ja istumegi siin vajadusel iga neljapäev. Selle eest ka volikogu liikmed tasu saavad.
Lisaks ei maksa olla ja suhtuda nii üleolevalt sellesse, et on teatud hulk Keskerakonna saadikuid siin, kes arvavad seda oma arust, mida Tallinna linna elanikud kõik arvavad. Ma ei väida nii, ma arvan seda, et kui te selle umbusaldusavalduse täna maha hääletate, siis see vaidlus ja debatt ja see teema ei jää siia volikogu saali vahele. See debatt jätkub ja see debatt jätkub tänavatel, see debatt jätkub arvamusportaalides, see debatt jätkub internetis. Ja linnaelanikud peavad saama kaasa rääkida selles, sest on tegelikult suur hulk inimesi Tallinnas, kes ei ole ligi 10 aastat saanud Tallinna linna juhtimises osaleda. Ja ma arvan, et see aeg ühel hetkel lähitulevikus on mööda saamas, kus Keskerakond sisuliselt ainuvõimu Tallinnas omab ja aeg-ajalt, kui nad tahavad, siis mängivad sotsidega kokku.
Head saadikud! Ma usun seda, et kõigil teil siin on olemas südametunnistus. Ka teil, keskerakondlased, on olemas südametunnistus ja te olete oma otsustes vaba. Te olete otsustes vaba ja te saate selle üle järele mõelda. Tähelepanuväärne on see, kui keegi keskerakondlastest mingil põhjusel hääletamata jätab, sest sellel inimesel on sellisel juhul süda õige koha peal. Ma soovin seda, et need küsimused, mida ma olen esitanud eile Mihhail Kõlvartile ja Haridusametile, saaks vastused. Ma loodan, et Mihhail Kõlvart, kes siin tõepoolest saab ka kaitsta oma seisukohti, vastab nendele küsimustele. Ja ma arvan, et Kesklinna Halduskogu ei jää viimaseks halduskoguks, mis seda umbusaldust toetab või sellele toetust avaldab. Nii et ma ei nõustu sellega, millele viitas Toomas Vitsut, kes ütles, et ainult Tallinna Linnavolikogu ruumide vahel tuleks arutada seda, kas Mihhail Kõlvart sobib abilinnapeaks või mitte. Seda on võimalik arutada kõigis kaheksas linnaosas, sest Mihhail Kõlvart vastutab hariduse eest mitte ainult Tallinna Linnavolikogu ruumide vahel. Ma saan aru, et ta on teid hästi harinud, aga ta vastutab selle hariduse eest terves Tallinna linnas ja kõikides nendes koolides, mis Tallinna linnas aset ... eksisteerivad.
Ja lõpetuseks ma tahan öelda seda, et see sihtasutus, mis on loodud, on tegelikult munitsipaalõppeasutus oma sisult ja sellega püütakse ümber hiilida Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest. Ja ma soovin, et nii keskerakondlased kui Mihhail Kõlvart, kui ta mingil põhjusel peaks peale tänast veel ametisse jääma, mõtleks selle peale, kas see on kõige õigem viis Eesti hariduselu arendada. Ja ma annan teile võimaluse see sihtasutus sulgeda ja ma annan teile võimaluse need asjad seal korda teha. Ja ma annan võimaluse teile selleks, et te saaksite sellessamas Tallinna Vene Linnamäe Lütseumis, kus õpivad tegelikult Eesti noored, kus õpivad tegelikult Tallinna Eesti noored, et nad saaksid seda haridust, mida näeb ette Eesti Vabariigis kehtiv õppekava.
Aga sellega ma lõpetaksin ja veel kord, palun vaadake oma südamesse ja ärge järgige ainult seda, mida partei teil teha käsib. Eeskätt ma pean silmas keskerakondlasi. Aitäh!
16:18 Toomas Vitsut
Nüüd on igal linnavolikogu liikmel võimalus ettekandjale ka kuni kaks küsimust esitada. Alustame Margarita Tšernogorovast!
16:20 Margarita Tšernogorova
Aitäh! Ma kohe ütlen, et mul on palju küsimusi, aga ma esitan, võin esitada ainult kaks. Ja seda ma kasutan.
16:20 Martin Kukk
Rääkige ära rahulikult, mul aega on.
16:20 Margarita Tšernogorova
Kõigepealt kõige esimene küsimus. Ma vaatan, ma loen see eelnõu, mis teie esitasite meile. Teie kirjutate siin, et Mihhail Kõlvart on korduvalt oma avalikes esinemistes väljendanud seisukohta, et ta ei toeta gümnaasiumiastmes eestikeelsele õppele üleminekut. Peale selle teie kirjutate "Sisuliselt on tegemist varjatud ... kohati võib lugeda üleskutset Eesti Vabariigi seadustele vilistama rahvusliku vaenu õhutamiseks". Ja ma küsin Teilt, ma väga palun Teid, tõestage oma arvamusi, öelge meile, volikogule ja nendele, kes meid kuulavad ja näevad, kas meie koolides midagi juhtus, kas meil on mingisugused mässud, ei täida kooliprogrammi, inimesed ei saa anda oma eksameid, meie koolid ei tööta, meie lapsed ei käi kooli - mis toimus meie linnas, kui teie teete niisugune avaldus, mis toimub?
16:20 Tarmo Kruusimäe
Protseduuriline! Kas meil ju mitte sõnavõtud jäävad ära, et ma ei ole kuulnud küsimust.
16:20 Margarita Tšernogorova
Ma küsin, ma küsin seda teilt, palun!
16:20 Martin Kukk
Vabandust, ma paluksin Teil formuleerida küsimus! Aitäh!
16:20 Margarita Tšernogorova
Ma formuleerin küsimused. Ma lugesin Teile, mida on kirjutatud teie avalduses ja ma küsin ja ma palun tõestada oma arvamust. Ja küsin, mis alusel teie teete niisugune väljendus? Mis toimub meie koolides? Ma küsin veel kord. "Ei täida kooliprogrammi, inimesed ei käi kooli, koolid ei tööta". Ma ei tea, mis selle teie sõnade taga, mis sisu nendes on. Teie kasutate sõnumit, aga mis selle sõnumi sisu on? Ja kuidas Te saate seda tõestada? See on vaja tõestada, aga mitte niisama öelda. Olge lahke!
16:23 Martin Kukk
Ma ütlen teile, vastan teile umbes 14 sõnaga, et selle umbusaldusega me kaitseme Eesti Vabariigi põhiseaduse põhimõtteid eesti keele ja kultuuri kaitsmisel. Aitäh!
16:23 Toomas Vitsut
Natalia Malleus!
16:23 Natalia Malleus
Kolleeg Martin Kukk! Mul jäi selline mulje, et te olete väga teadlikud sellest, et kuidas toimib ja kuidas töötab õppekeskus Tallinna Vene Lütseum. Sest vist Te käisite ikka koha peal, suhtlesite seal vanematega ja siis lastega ja õpetajatega ja tegite sellest järeldused, nagu me praegu kuulsime. On see nii? Aitäh.
16:23 Martin Kukk
Ma olen suhelnud asutustega, kes on seal kohapeal käinud. Aitäh.
16:23 Toomas Vitsut
Jaak Juske!
16:23 Jaak Juske
Hea Martin! Ma saan aru, et Sa võtad praegu sõna kõigi umbusaldajate nimel. On see nii? Et kuidas Sa siis põhjendad seda, et enam kui kolmandik IRL-i fraktsioonist ehk kuus saadikut niivõrd oluliselt arutelult puudub? Aitäh!
16:24 Martin Kukk
Ma vabandan, aga kindlasti oskavad IRL-i saadikud ise sellele küsimusele vastata.
16:24 Toomas Vitsut
Tarmo Kruusimäe!
16:24 Tarmo Kruusimäe
Tänan! Ma pöörduksin esmalt volikogu esimehe poole. Et tahaks ikkagi võrdset kohtlemise printsiipi. Praegu võtsin stopperiga aega ja ma vaatasin, et kolm minutit läks küsimuse peale. See on juba tegelikult nagu sõnavõtt kohavõtult ja ka minut üle. Et paluks ikkagi juhtida koosolekut eeskujulikult.
Aga Martin, seda on ju hea kuulda, et on tekkinud tegelikult linna koalitsioonil sotsialistidele kohukestel ka küsimused.
16:24 Martin Kukk
Jah, see on hämmastav, et seda ei leia väga ... sellist tegevust ei leia väga tihti siin volikogu saalis, kus teatud küsimustes selgelt joonistub välja tegelik koalitsioon ja tegelik opositsioon. Et ma saan aru sellest, et sotsiaaldemokraatidel oli võib-olla mõnevõrra keeruline selle umbusaldusavaldusega liituda. Aga ma ei saa aru sellest, miks sotsiaaldemokraadid toetavad seda konkreetset sihtasutust.
Küll aga ma saaksin aru seda, kui sotsiaaldemokraadid toetaksid seda kooli, mis on Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, mille eesmärgiks on siis õpetada neid Eesti noori. Aga see sihtasutus, kui te seda toetate, siis selles osas jääb mul väga palju küsimusi õhku, et miks te seda toetate. Ma tean, et üks teie saadik on ka selle rahaeralduse poolt hääletanud.
16:24 Toomas Vitsut
Enne, kui ma annan sõna järgmiseks küsimuseks, ma selgitan Tarmo Kruusimäele, et volikogu esimehe roll on juhtida volikogu istungit. Kui keegi esitab küsimuse, mis vajab selgitamist natukene rohkem kui 30 sekundi jooksul, siis volikogu esimees on alati selleks võimaluse andnud. Kui on tegemist lihtsalt sõnadevooluga, mida ka aeg-ajalt ette tuleb, siis volikogu esimehel on õigus ka see sõnadevool katkestada. Margarita Tšernogorova!
16:26 Margarita Tšernogorova
Ja teine küsimus. Ma loen jälle teie paberit "Lisaks on linnavolikogu liikmetes tekitanud hämmingut Tallinna eelarve, linnaeelarve raha eraldamise kohta kolmandal lugemisel ja vastuvõtul". Ja ma küsin, ma vaatasin dokumenti, Teie linnavolinike esindajad ei osalenud komisjoni nõukogu koosolekul, kui oli kolmas lugemine. Ei osalenud, saalis ei olnud neid, kui me võtsime seda linnaeelarve. Ja kus tuli siis teie hämmingud, sellepärast, et möödus vähem kui kaks kuud, kui see raha oli eraldatud. Miks teie siis omal ajal ei osalenud selle probleemi lahendamisel?
16:27 Martin Kukk
Aitäh küsimuse eest! Et kõigepealt hämmeldust pakkus see, et niivõrd suure rahasumma eraldamine toimus öösel.
Teiseks, isegi kui mul oleks võimalus olnud sellel öösel osaleda, siis ma oleksin sellest otsustamisest hoidunud väga-väga kaugele aimates, et selle raha eraldamise taga võivad olla teatud korruptiivsed huvid.
16:27 Toomas Vitsut
Riina Soman!
16:27 Riina Solman
Hea eeskõneleja! Umbusaldusavaldus sisaldas teatavasti ka märkust selle kohta, et abilinnapea Kõlvart on oma tegevusega ja käitumisega põhjustanud eesti- ja venekeelse elanikkonna vahelist vaenu. Ehk toote mõne näite või selgitate, et milles see täpsemalt seisneb. Ja kuna ta on ka ise hetkel saalis ja ta ei ole seda kogu aeg ise kuulnud, ehk selgitate ka talle, milles võib peituda paljude eestlaste pahameel tema suunal?
16:28 Martin Kukk
Näiteks võib paljude eestlaste, mitte ainult eestlaste, paljude ka vene keelt kõnelevate inimeste pahameel tema suunal seisnuda selles, et otsustati toetada ja eraldada just seda sihtasutust, kus ta ise nõukogu liige on. Et miks ei kohelda kõiki sääraseid asutusi, mis tegelevad hariduse andmisega võrdsetel alustel. See on üks võimalikke põhjuseid, miks inimesed peaksid tundma ennast halvasti. Aitäh!
16:28 Toomas Vitsut
Märts Sults!
16:28 Märt Sults
Aitäh! Tahtsin küsida, miks ei ole avaldatud umbusaldust Eesti koolide vahel vastastikuse tüli õhutamise eest härra Hendrik Agurit, kes on kõige suurem koolide liitja? Aitäh!
16:29 Märt Sults
Suur tänu!
16:29 Martin Kukk
Aitäh!
16:29 Toomas Vitsut
Ivi Eenmaa!
16:29 Ivi Eenmaa
Ma tänan! Mihhail Kõlvart käis ka Reformierakonna fraktsioonis. Me esitasime terve rida küsimusi ja ausalt öeldes me vastust ei saanud. Ja nüüd on aga ... minul on, Martin Kukk, Sulle väga konkreetne küsimus: kuna meedias on härra Kõlvart teatanud, et Reformierakonnas, noh, põlastusväärselt räägiti või tema rahvusest ja keeleoskusest ... muide keeleoskus on tal väga hea, väga hea ... ja et siis, kas see vastab tõele? Kas oli niimoodi, et keegi Mihhail Kõlvartile heitis ette talle tema rahvust või tema keeleoskamatust?
16:30 Martin Kukk
Ei! See ei vasta tõele.
16:30 Toomas Vitsut
Andres Kollist!
16:30 Andres Kollist
Margarita Tšernogorova on meie volikogu kõige vanem liige, naisterahvas. Mind häiris ausalt öeldes see toon, kuidas vastamine käis tema küsimusele. Kas oleks võimalik lühidalt öelda selle küsimuse n-ö sisu peale ... ma sain aru niimoodi, et siin väidetakse, et Kõlvart on korduvalt väljendanud seisukohta, et ta ei toeta gümnaasiumiastmes eestikeelsele õppele üleminekut. Saaks seda illustreerida konkreetsemalt?
16:30 Martin Kukk
Ma soovitan Teil kasutada interneti otsingumootorit Google, sealt Te leiate mitmeid väärikaid viiteid selle kohta, mida Mihhail Kõlvart on öelnud eesti keelele ülemineku osas venekeelsetes koolides. Aitäh!
16:30 Toomas Vitsut
Rein Ratas!
16:31 Rein Ratas
Linnavolinik üldjuhul ei paiska suust välja mõtlematuid ja toestamatuid seisukohti. Proua Solman äsja oma kõnes väitis - "Eesti rahvas tunneb end solvatuna". Kelle poolt ja millise valimi järgi see järeldus Eesti rahva kohta tehti? Ütlen veel nii palju "ei olnud osa, vaid Eesti rahvas". Meil on stenogramm olemas.
16:31 Martin Kukk
Kui preili, või proua ise tunneb ennast solvatuna, siis ma arvan, et see väide on korrektne.
16:31 Toomas Vitsut
Märt Sults!
16:31 Märt Sults
Aitäh! Miks ei umbusaldata eestlaste ja eestlaste vahel vaenu õhutavat Gustav Adolfi direktorit ja suurt kooli liitjat Hendrik Agurit?
16:32 Martin Kukk
Aitäh!
16:32 Märt Sults
Aitäh!
16:32 Toomas Vitsut
Tarmo Kruusimäe!
16:32 Tarmo Kruusimäe
Mind isiklikult solvab Tallinna meeri poolne käitumine, kus sisulistele küsimustele vastatakse eelmisse sajandisse kinni jäänud populismivõtetega, mida saab tegelikult tituleerida sarnaselt nagu viitas volikogu esimees - mõttetu sõnade vulin. See on mind isiklikult solvanud. Ja küsimus: mina ei leidnud, kas Teie leidsite, hea ettekandja?
16:32 Martin Kukk
Ei leidnud, aitäh!
16:32 Toomas Vitsut
Leonid Mihhailov!
16:32 Leonid Mihhailov
Lugupeetud ettekandja, tahtsin Teid informeerida, et Teid on valesti informeeritud sellest, mis toimus revisjonikomisjonis, et revisjonikomisjon Teie sõnade järgi ei tahtnud arutada mingisugust tulevast kontrolli seoses raha eraldusega Vene Lütseumile. Küsimus on selles, et taheti võtta küsimus päevakorda, mille kohta ei olnud ühtegi seletuskirja ega eelnõud ette valmistatud. Ja selliseid juhtumeid mina ei tea volikogus olles siin 20 aastat, et arutataks mingisugust küsimust, mis on üldse ette valmistamata, lihtsalt sellepärast, et kellegil tuli midagi pähe. Küsimus seisneb selles, kas Te leiate, et volikogu komisjonid ja volikogu peakski arutama küsimusi ilma eelnõudeta ja seletuskirjadeta, lihtsalt niisama, jututoa vormis?
16:33 Martin Kukk
Aitäh! Ma saan aru, et Te üritate detailidesse pugedes tähelepanu kõrvale juhtida asja tegelikest põhjustest. Ja ma saan aru, et revisjonikomisjon ei olnud de facto nõus seda küsimust arutama. See on minu väide.
16:33 Toomas Vitsut
Elmar-Johannes Truu!
16:34 Elmar-Johannes Truu
Aitäh! Härra Kukk! Teie sellest sõnavõtust sain ma aru, et ei tea Te Tallinna haridusest, ammugi mitte sellest Vene Lütseumist midagi - mis elu seal elatakse, mida õpetatakse ja kuidas õpetatakse. Ma elan Lasnamäel majas, kus on sellest koolist neli õpilast ja mina räägin nendega eesti keeles, nemad minuga samuti. Ma käisin möödunud aastal kodanikupäeval, nagu ikka käivad Riigikogu liikmed ja ka volikogu liikmed ja esinevad koolides.Ühiskonnaõpetuse tunnis rääkisin eesti keeles. Kuna nad on noored inimesed, küsisin Eesti taasiseseisvusest küsimusi jne ja nad vastasid neile adekvaatselt. Mille põhjal Te oma jutu siin koostanud olete, kui Te räägite asjast mööda?
16:35 Martin Kukk
Vaadake, selle umbusalduse esitamise üheks ajendiks oli ka see, et ka tulevikus oleks võimalik selles koolis, teises koolis ja kolmandas koolis käia ühiskonnaõpetuse tunnis, vestelda nende kooli õpilastega eesti keeles. Veel kord - selle umbusaldusvaldusega ja ka järgmise umbusaldusavaldusega me kaitseme Eesti Vabariigi põhiseaduse põhimõtteid ja me soovime kaitsta eesti keelt ja kultuuri. Nii lihtne see ongi.
16:35 Toomas Vitsut
Ain Seppik!
16:35 Ain Seppik
Aitäh, lugupeetud esimees! Lugupeetud ettekandja! Mihhail Kõlvart tõepoolest käis meil fraktsioonis ja me ei pannud tähele ei tema halba keeleoskust ega midagi, ega rahvust - selles polnud küsimus. Küsimus oli - mida ta nüüd ise väidab -, küsimus oli selles, et milleks see SA Vene Lütseum loodi. Ja Mihhail Kõlvart seletas meile seda päris selgelt. Kas Te võiksite seda korrata, mida ta meile seal siis seletas?
16:36 Martin Kukk
Mina saan aru, et selle sihtasutuse ja ta loomise ajendiks oli see, et ühel hetkel Riigikogus muudeti seadust, mis ei lubanud erakoolides sellises ulatuses vene keeles õppida. Ja seda sihtasutust käsitletakse kui sellist abstraktset keha, mille abil on võimalik siis haridust pakkuda Eesti Vabariigi kehtivate reeglite väliselt. Ja mina olen sellest niimoodi aru saanud, et see tegelik põhjus selle sihtasutuse loomiseks on olnud see, et oleks võimalik: a) finantseerida ja b) läbi viia haridust pakkudes mitte selliselt nagu Eesti Vabariigis kehtivad seadused seda ette näevad.
16:36 Toomas Vitsut
Jaak Juske!
16:37 Jaak Juske
Hea Martin! Et sotsiaaldemokraadid avaldavad täna abilinnapea Kõlvartile umbusaldust. Aga ma küsin veel kord. Et kui enam kui kolmandik suurimast opositsiooni fraktsioonist puudub abilinnapea umbusaldushääletusel, kas see tähendab, et suurim opositsiooni fraktsioon on asunud abilinnapead usaldama, toetama? Aitäh!
16:37 Martin Kukk
Ma tänan teid, et Te umbusaldust toetate ja ma tean, et Te olete tuntud oma sisuliste küsimuste poolest. Aitäh.
16:37 Toomas Vitsut
Ruslana Veber!
16:37 Ruslana Veber
Hea ettekandja! Kas Te olete tutvunud sihtasutuse eesmärgiga? Punkt 2.1, see on selgelt kirjutatud. Ja mille alusel Te väidate, et seal eesti keele õppimine ei ole tasemel? Ma tahan Teie suust kuulda seda.
16:38 Martin Kukk
Palun korrake oma küsimust.
16:38 Ruslana Veber
Kas Te olete sihtasutuse eesmärgiga tutvunud?
16:38 Martin Kukk
Meedia vahendusel olen selle sihtasutuse eesmärgiga tutvunud.
16:38 Ruslana Veber
Ja punkt 2.1.
16:38 Martin Kukk
Mis küsimus? Küsige palun.
Siin on ... olete tutvunud? Ja siis mille alusel Te väidate, et seal eesti keele õpe on nõrgal tasemel või ei ole üldse seda?
16:38 Martin Kukk
Ma ei ole öelnud, et seal üleüldse eesti keeles ei räägita. Sellist väidet ma ei ole kunagi öelnud. Ma väidan seda, et Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud on käinud seal sihtasutuses, vaadelnud ja on selgunud terve hulk tõsiasju, mille osas volikogu opositsioonil on tekkinud terve rida küsimusi. Ja ma loodan, et Mihhail Kõlvart tulles siia pulti vastab nendele küsimustele.
16:38 Toomas Vitsut
Hanno Matto!
16:38 Hanno Matto
Lugupeetud ettekandja! Olete täna siin saalis ja ka varasemalt meedias maininud, et vähemalt üks sotsiaaldemokraat on toetanud Vene Lütseumile eelarves raha eraldamist. Tuletan meelde, et sotsiaaldemokraadid hääletasid Tallinna linnaeelarve vastuvõtmise vastu, küll aga puudus saalist Reformierakond, mis tähendab, et hoopis teie toetasite seda. Kes või kus toetas sotsidest eelarve eraldamist?
16:39 Martin Kukk
Ei saanud aru Teie küsimusest ja tegemist on demagoogiaga.
16:39 Toomas Vitsut
Andres Kollist!
16:39 Andres Kollist
Kui see on õppeasutus, kas see õppeasutus annab välja Eestis kehtivaid haridust tõendavaid dokumente?
16:39 Martin Kukk
Ma ei oska sellele küsimusele vastata sellepärast, et ma ei ole saanud vastuseid Mihhail Kõlvartilt selle kohta, kas seal üleüldse mingi dokumenteerimine toimub?
16:39 Toomas Vitsut
Toivo Tootsen!
16:39 Toivo Tootsen
Aitäh! Te olete Reformierakonna peasekretär. Hiljuti ma lugesin venekeelses ajakirjanduses on meie haridus- ja teadusminister ütelnud, et lähiaegadel on sõlmimisel koostööleping Vene Föderatsiooni Haridusministeeriumi ja Eesti Haridusministeeriumi vahel. Kas Teil on andmeid, mida see sisaldab endas? Aitäh!
16:40 Martin Kukk
Minul sellised andmed puuduvad. Aitäh!
16:40 Toomas Vitsut
Eerik-Niiles Kross!
16:40 Eerik-Niiles Kross
Ma kasutan siin ka sellist huvitavat meetodit ja vastan küsimuse vormis volinik Juske küsimusele. Et me siin hoiame mõned kohad vabad igaks juhuks, et kui läbirääkimised Juskega saavad lõpule, et siis ta leiaks endale sobiva koha meie seas. Ja ma loodan, et ... ma loodan, et ettekandjal ei ole midagi selle vastu, et ma niimoodi talitasin.
16:40 Martin Kukk
Absoluutselt mitte.
16:40 Toomas Vitsut
Riina Solman!
16:40 Riina Solman
Hea ettekandja! Mul on selline küsimus. Miks otsustasite siiski umbusalduse algatamise teed minna teades, et volikogu saalis istub 46 Keskerakonda kuuluvat volikogu liiget? Ja mõned nendest, ka minu hea tuttav Rein Ratas, võtab lausa kasvatada volikogu kõigi saali ees mind isiklikult. Et miks selline tee on valitud, kui on teada, et 46 liiget selle nagunii maha hääletavad?
16:41 Martin Kukk
Vaadake, ega seda ennem ei saagi teada, kui see ühel hetkel juhtuma hakkab. Ja ma siiamaani siiralt usun ja tean ja loodan, et ka keskerakondlastel on südametunnistus.
16:41 Toomas Vitsut
Elmar-Johannes Truu!
16:41 Elmar-Johannes Truu
Aitäh! Hea ettekandja, kuna Sa oma kõnes palju rääkisid Vene Lütseumist ja selgus, et Sa ei ole seal käinud, aga ma siiski küsin, et saali ka hariks ja et ta saaks teada. Öelge, kus on Eestimaal, millises koolis on kõige ilusam, kaunim tuntud Vene poeedi Puškini Muuseum? Ma vastan. Te ei tea niikuinii. Sellessamas Vene Lütseumis. Aitäh!
16:41 Toomas Vitsut
Õnne Pillak!
16:42 Martin Kukk
Veel kord. Minul ei ole midagi vene kultuuri vastu, absoluutselt mitte. Vene kultuur on kindlasti väga rikkalik. Aga selle vastu, et selles sihtasutuses õpetatakse mitte Eesti Vabariigist pärit õppematerjalide alusel, selle vastu mul on küll.
16:42 Toomas Vitsut
Õnne Pillak!
16:42 Õnne Pillak
Aitäh! Hea istungi juhataja, hea ettekandja! Et tsiteerin 8. märtsi 2012 volikogu stenogrammi. Kui küsiti abilinnapea käest, mis asi see munitsipaalerakool siis olema saab, tema vastas: "Tõepoolest see nn munitsipaalerakool ei ole juriidiline nimetus. Ikkagi juriidiliselt korrektselt peaks ütlema, et see on munitsipaalsihtasutus ja see munitsipaalsihtasutus taotleb koolitusluba. Ja omades seda koolitusluba siis sellele sihtasutusele on võimalus võimaldada põhihariduse omandamist ja ka üldhariduse omandamist. Aitäh!" Minu küsimus. Kas sellel sihtharidus ... -asutusel, vabandust, on olemas nüüd koolitusluba siis hariduse andmiseks ja õpilastele tunnistuste väljakirjutamiseks sellega? Aitäh.
16:43 Martin Kukk
Minule teadaolevalt see koolitusluba puudub.
16:43 Toomas Vitsut
Rein Ratas!
16:43 Rein Ratas
Hea ettekandja, kas te lubate mul öelda järgmist repliiki? Ma olen kaugel sellest, et väga tublit ühiskondlikul alusel töötavat sotsiaaltegelast proua Solmanit õpetada! Seda ei ole ma kunagi ülesandeks võtnud, ka mitte oma küsimusega täna. Küll aga olen ma seda meelt, et linnavolikogu liige ei saa siit puldist välja öelda seda, rahva keeles öelduna, mida sülg suhu toob. Tänan!
16:44 Martin Kukk
Tänan teid!
16:44 Toomas Vitsut
Ants Leemets!
16:44 Ants Leemets
Ma tänan, tänan. Ikka saab ikka tänada. Minu on küsimus, et kas Sina oled aru saanud, mis asi on munitsipaalsihtasutus? Et teatavasti sihtasutus on eraõiguslik ja samas ei saa ta kohe olla mitte munitsipaalne. Ehk need sõnad on nagu väga vastuolus. Ta saab olla eraõiguslik sihtasutus. Et kas Sina oled saanud aru, mis asi on munitsipaalsihtasutus?
16:44 Martin Kukk
Täpselt ei ole. Aga ma saan aru, munitsipaalsihtasutuse all siis peetakse silmas seda, et on üks sihtasutus, millel teatavasti ei saa olla omanikku. Aga seda sihtasutust rahastab siis munitsipaalasutus, mille nimi on Tallinna linn. Küll aga kindlasti ma sooviks ka ülevaadet selles osas, kas seda sihtasutust on rahastatud ka kuskilt mujalt. Kas selle sihtasutuse bilanssi on sattunud vahendeid, mis ei ole pärit Tallinna linna eelarvest? Seda sooviks küll teada saada.
16:45 Toomas Vitsut
Mul tekkis ka üks küsimus. Ettekandja soovitas volinikel vaadata oma südamesse. Ma usun, et volinikud on saanud nüüd vaadata ettekandja südamesse ja neil on käsi kindel. Aga minu küsimus on sellest, et kas Tallinna linnas, Tallinna volikogus, halduskogudes peaks arvestama ja kinni pidama Tallinna põhimäärusest ja meie töökorrast?
16:46 Martin Kukk
Ma arvan, et need tööpõhimõtted, mida me oleme kokku leppinud Tallinna linnas, siis nendest tuleks kindlasti kinni pidada. Küll aga ma ei arva seda, et nii Kesklinna kui mõnes muus halduskogus ei tohiks arutada või avaldada oma meelsust. Et see aeg, ma loodan, jääb ikkagi sinna režiimiaegadesse, kus meelsust ei tohi avaldada, mis kehtis 25-30 aastat tagasi. Et ma loodan, et Tallinna linnas siiski tohib halduskogudes oma meelsust avaldada.
16:46 Toomas Vitsut
Ants Leemets!
16:46 Ants Leemets
Ma mäletan siin saalis igasuguseid umbusaldusavaldusi kabiinide ja punaste pliiatsitega - igasugust nalja on saanud siin ajaloo jooksul. Aga mul on Sulle sisuliselt viimane küsimus, et ma ei ole nagu õieti arusaanud, et eesti keeles lütseum peaks tähendama ... ta on nagu gümnaasium, et tal on nagu terve haridusasutus taga. See lütseum ilmselt viitab millegile valele asjale. Või kuidas sellega tegelikult on?
16:47 Martin Kukk
No seda tuleb ikkagi nende inimeste käest küsida, kes sellele sihtasutusele nime panid ja nemad kindlasti ka oskavad vastata, mis selle sihtasutuse tegevuse tegelikeks eesmärkideks on.
16:47 Toomas Vitsut
Deniss Presnetsov!
16:47 Deniss Presnetsov
Aitäh! Mul on küsimus selline, et kas Te teate riigieksamid eesti keele teise keelena tulemused Vene Lütseumis, pingeread. Te võite googeldada seal ja vaadata - tulemused on päris head.
16:47 Deniss Presnetsov
....
16:47 Martin Kukk
Ma ei olegi väitnud, et seal tulemused halvad on. Mul on väga hea meel.
16:47 Martin Kukk
Seda ma ei väida. Mina väidan seda, et selle umbusalduse eesmärk ja ajend on see, et ka tulevikus seal oleks kaitstud Eesti Vabariigi põhiseaduse põhimõtted ja ka tulevikus, nagu Elmar-Johannes Truu viitas, saaks seal ühiskonnaõpetuse tundi anda eesti keeles ja saaks nende Eesti inimestega, Eesti lastega kommunikeerida vabalt eesti keeles.
16:47 Toomas Vitsut
Eerik-Niiles Kross!
16:48 Eerik-Niiles Kross
Kas Te suheldes Mihhail Kõlvartiga olete aru saanud, mis kaalutlusel Tallinna linn diskrimineerib teisi vene erakoole. Et kui ma saan aru, et sisuliselt on sellesama Vene Lütseumi näol, millest me täna räägime, tegemist noh munitsipaalerakooliga nii ütelda. Et on olemas Sakala Vene Gümnaasium Tallinnas - korralik erakool, kus on ... mis õpetab kehtivate õppekavade alusel, kus on väga hea tulemused. Ja mida Tallinna linn ei ole kunagi toetanud. Et kuidas seletada sellist diskrimineerimist? Muide, sellesama kooli arengukavas on muremärkusena kirjas, et nad näevad munitsipaalerakoole oma .... Kõlvarti konkurentidena ....
16:48 Martin Kukk
Jah, ja see on üks paljudest n-ö asutustest, kes võiks tunda murelikult ennast sellepärast, et eelistatakse ühte asutust teistele. Ja seda võib-olla kõige rohkem iseloomustab see, et selle sihtasutuse nõukogusse kuulub Mihhail Kõlvart ise. Ja sinna kuulub veel kaks inimest ja üks minu mälu järgi on veel Riigikogu liige Yana Toom, kes sinna nõukogusse kuuluvad. Et ma soovin seda, et järgmise aasta linnaeelarve menetlemisel kindlasti arutatakse seda küsimust, et ei eelistataks tulevikus ühte asutust teistele.
16:48 Toomas Vitsut
Anto Liivat!
16:49 Anto Liivat
Aitäh, hea juhataja! Härra Kukk, ka mina olen täna nendega, kes on otsustanud abilinnapeale umbusaldust avaldada. Tõtt-öelda küll muuhulgas teistel põhjustel kui need, millele Teie oma kõnes viitasite, sealhulgas see, et keskfraktsioon on järjekindlalt ignoreerinud meie ettepanekuid noorte- ja lasteharidus- ja ... või huvihariduse ja spordi rahastamise valdkonnas.
Aga ma küsin Teie käest. Teie eelkäija Reformierakonnas on viidanud valmisolekule anda 2017. aastal Keskerakonnale Tallinnas kõva lahing. Hea kolleeg Andrei Birov samas avaldas just puldist lootust, et ehk saate kunagi koostöiselt linna juhtida. Ma küsin, kas kuskil on olemas hariduspoliitikas mingisugused seisukohad, mille osas Reformierakond ei ole valmis Keskerakonnaga Tallinnas kompromissile minema? Aitäh!
16:50 Martin Kukk
Aitäh! Mina ütleksin tänase Reformierakonna Tallinna Linnavolikogu fraktsiooni liikmena seda, et Tallinna linnas Edgar Savisaare poolt juhitava Keskerakonnaga me koostööd ei tee.
16:50 Toomas Vitsut
Õnne Pillak!
16:51 Õnne Pillak
Lugupeetud istungi juhataja! Hea Martin! Ma tean, et ma ei saa siin sõna võtta selle punkti juures, aga äkki Sa oled nõus minuga koos filosofeerima, et kas Sa siis nõustud või mitte. Et siin üks eelkõneleja keskfraktsioonist viitas Vene Lütseumi riiklikele eksamitele siis eesti keeles ja headele tulemuste, mis on väga hea. Aga nüüd täpsustuseks, et MTÜ Vene Lütseum - enne küsisin, vastasid, et Sinu teada ei oma nad koolitusluba. Kas on võimalik siis et see koolitusluba mitte omav ... ma ei oskagi sellele nime anda - haridusasutus, hariduskeskus, sest ma ei saa aru, mis on -, kas ta siis peaks tegema riiklikke eksameid, kas ta saab õpilastele riiklikke gümnaasiumi lõputunnistusi välja kirjutada? Minu meelest ei saa nii olla. Et tundub, et vist kaks asja on segi läinud või mis Sina arvad? Aitäh!
16:52 Martin Kukk
Mina arvan seda, et kui seal soovitaks anda kvaliteetset haridust Eesti noortele, siis kindlasti võiks see asutus endale koolitusluba taotleda.
16:52 Toomas Vitsut
Toivo Jürgenson!
16:52 Toivo Jürgenson
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Mõningane aeg tagasi Vene välisminister Lavrov tegi meile teatavaks Vene valitsuse otsuse, hakata toetama venekeelset haridust väljaspool Venemaad, sealhulgas ka Balti riikides, ja võttes aluseks Venemaal kehtivad õppemetoodikad ja programmid. Kas Kõlvarti katset nüüd niisugust skeemi üles ehitada võib tõlgendada kui püüdu seda otsust hakata täitma ja täita seda reaalse sisuga? Sellepärast et meie Haridusministeeriumi ametnikud väitsid selle peale, et nii need asjad ju ei käi, Eesti seadused ei luba teise riigi programmide järgi õpetust siin läbi viia. Aitäh!
16:53 Martin Kukk
Ka mina lugesin seda avaldust, mida härra Lavrov on teinud. Kahtlemata sellised küsimused tekivad. Aitäh.
16:53 Toomas Vitsut
Natalia Malleus!
16:53 Natalia Malleus
Aitäh! Ma tahtsin täiendada, üks väga lihtne asi, mida vist jäi arusaamatu, kui ma kuulsin kolleeg Krossi küsimust. Tegelikult Sihtasutus Tallinna Vene Lütseum, see on põhimõtteliset õppekeskus. See ei ole kool, mis ette nähtud, nagu me mõtlesime, nagu siin mõned mõtlevad, see on üks kool. Tegelikult õppekeskuse külastavad kõik Vene kooli gümnasistid Tallinnas. Ja ta on ette nähtud sellest, et näiteks need õpilased, kes õpivad matemaatika või keemia eesti keeles, siis nad lihtsalt saavad täiendada oma teadmised emakeeles. Kas te teadsite seda, et ta on avatud kõikidele õpilastele, kes õpivad Tallinna gümnaasiumis? Aitäh.
16:54 Martin Kukk
Ma vastaks sellele võib-olla nii. Et vaadake, Teie erakond kunagi deklareeris, et üks K-tähega piimatoode on ka kohuke, mitte valimisreklaam. Aitäh.
16:54 Toomas Vitsut
Ivi Eenmaa!
16:54 Ivi Eenmaa
Ma tänan, härra esimees! Tunnetades, kuidas minust siit vasakpoolne pool püüab oma küsimustega seda umbusaldust viia absurdini, siis ma esitaksin Teile ka ühe küsimuse, mis võib paljudele absurdsena näida. Ja nimelt, kas Teil on teavet selle kohta, et ka taekwondod rahastatakse selles koolis linnavalitsuse poolt või ei ole?
16:55 Martin Kukk
Minul sellist teavet ei ole. Aga kui see vastab tõele, siis kindlasti kuskil see teave on.
16:55 Toomas Vitsut
Priidu Pärna!
16:55 Priidu Pärna
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Me oleme aru saanud, et sellel sihtasutusel ei ole koolitusluba. Et kuidas te kommenteerite sellisel juhul sellist juriidilist nonsenssit, et äriregistri andmetel 2012 majandusaasta aruande põhjal on selle sihtasutuse ainus ja põhiline tegevusala olnud põhikoolide tegevus?
16:55 Martin Kukk
Ma kommenteeriksin seda Teie enda sõnadega - see ongi nonsenss.
16:55 Toomas Vitsut
Ain Seppik!
16:55 Ain Seppik
Aitäh, lugupeetud esimees! Lugupeetud ettekandja! Natalia Malleus muidugi on sügavalt eksiteel - ta ei ole lugenud seda sihtasutuse põhimäärust. Mulle üldse tundub nii, et siin aetakse segamini SA Tallinna Vene Lütseum ja Tallinna Vene Lütseum. Sealt viimasest võib õpilasi kohata ka lausa kahes vahetuses tõenäoliselt, kuid nendel ei pruugi midagi ühist olla SA Tallinna Vene Lütseum n-ö õpilastega. Neid nimekirju ilmselt ei ole olemas.
Ja sihtasutuse eesmärk, see, mida nüüd mina silmas pean, on riiklike õppekavadega määratud mahus tasuta põhi- ja üldkeskhariduse võimaldamine ning täienduskoolituse korraldamine. Öelge mulle palun, kas selle nädala jooksul on saanud Teile või meile teatavaks, kes siis seal tegelikult õpivad? Kas me oleme saanud nende õpilaste nimekirjad SA Tallinna Vene Lütseum kohta?
16:56 Martin Kukk
Selle sihtasutusega seonduvate asjade käsitlemisel iga päevaga tekib rohkem küsimusi, kui saame vastuseid. Ja sellepärast ma ka eile saatsin avaliku teabenõude küsimuste näol Mihhail Kõlvartile, et tal oleks võimalus täna siin saalis nendele küsimustele vastata. Ja ma loodan, et ta seda ka teeb. Aitäh!
16:56 Toomas Vitsut
Leonid Mihhailov!
16:57 Leonid Mihhailov
Lugupeetud ettekandja! Te ilmselt teate, et paljud probleemid, mis on seotud eesti keele õppega, sh ka vene koolides, on seotud sellega, et ei jätku õppejõudusid selleks. Kas Teil on andmeid, kuidas on arenenud kõrgkoolide spetsialistid, keda koolitatakse siis sellel erialal, et nad saaksid õpetada eesti keelt vene koolides?
16:57 Martin Kukk
Kindlasti on tarvis õpetada õpetajaid ka järjest enam õpetama eesti keeles ka vene koolides. Ma üldse ei eitagi seda, et nende õpetajate n-ö harimine on ka väga tähtis. Ja ma tean seda, et Eesti Vabariigis tegeletakse sellega, et järjest enam tekiks õpetajaid, kes suudavad õpetada nii eesti kui vene keeles. Aitäh!
16:57 Toomas Vitsut
Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh!
16:57 Martin Kukk
Tänan teid!
16:57 Toomas Vitsut
Vastavalt linnavolikogu töökorra § 18 lõikele 4 läbirääkimisi me selles päevakorrapunktis ei ava. Aga vastavalt töökorrale on umbusaldataval õigus esineda kõnega puldist. Palun!
16:59 Mihhail Kõlvart
Austatud volikogu, austatud volikogu esimees! Alustan sellest, et minu jaoks on suur au täna seista teie ees ja mul on siiralt hea meel, et mul tekkis võimalus rääkida nendest asjadest, mis on minu arvates tõepoolest väga tähtsad asjad. Aga siin vahepeal on tekkinud erinevaid küsimusi, arvamusi ja ka austatud ettekandja tegi erinevaid avaldusi siin.
Jah, mul võib-olla on vaja alustada ka sellest, et ma tänan teid, et te andsite mulle nii palju võimalusi, sealhulgas ka lõpetada sihtasutuse tegevust. Et ma isegi ei tea, et neid võimalusi on nii palju, kas ma jõuan kõik neid ära kasutada.
Räägin ka sellest, et mul tekkis enda jaoks küsimus, et millest ma peaksin siin rohkem rääkima: taekwondost või Vene Lütseumist. Et kuidagi taekwondo teema siin kõlas päris mitu korda. Et kuna pean tunnistama, et see spordiala minu jaoks on tõepoolest südamelähene, et siis ma lähtuvalt teie loast annan endale võimaluse sellest natuke rääkida. Lugupeetud Kalev Vapper siis siin tõi sellist näidist, et kui tegemist on tõelise spordiga, siis sportlased, noored inimesed või mitte väga noored peavad olema sellises situatsioonis, et nad peavadki pingutama. On ju nii? Ma sain ju õigesti teist aru? Ja kui me räägime venekeelsetest noortest, siis ongi hea, et nad on sellises olukorras, et nad peavad ennast pingutama ja ennast tõestama ja et nad oleksid rohkem konkurentsivõimelised tulevikus. Et las nad pingutavad. Ja isegi, kui ... Noh, inimesed on ju erinevad. Kellelegi meeldib taekwondo, kellelegi ei meeldi; kellel on hea keeleoskus, kellelgi ei ole. Mõni inimene, kellel ei ole head keeleoskust, aga on hea matemaatikavõimelisus. Aga see ei oma tähendust. Et las ta pingutab, isegi kui tal ei ole seda head keeleoskust.
Aga siin mul tekkis selline küsimus, et jah, võib-olla see loogika ongi õige. Aga siis tekib küsimus, et kus on siin võrdne kohtlemine. Et sama võimalus on vaja siis anda ka eestikeelsete lastele. Ehk siis sama võimalus peab olema ka Eesti koolides. Ehk siis gümnaasiumis ei saa lubada sellist olukorda, et õppida on kerge. Et emakeeles õppimine on ju liiga kerge. Et tuleb anda teist võimalust, et õppida mitte emakeeles, sest see loob lisavõimalusi ja peaksid kõik sellega hakkama saama.
No mis see võiks olla näiteks Eesti koolis? Kindlasti mitte vene keel. Ma seda nagu kunagi ei ütleks välja. See võimalus võiks näiteks inglise keel olema. Et mulle tundub, seda tuleb nagu ka rohkem ja rohkem. Ja me näeme, et kuidas see inglise keel ... Ma arvan, et suurem oht eesti keelele ei ole praegu vene keel, vaid pigem inglise keel, kui me seda vaatame objektiivselt.
Aga on ka ju teine võimalus - näiteks hiina keel. Me ju näeme, kuidas seal areneb ja kuidas selle keele ja selle riigi võimsus kasvab. Et siis, kui me loome selliseid n-ö võimalusi vene koolide õpilastele, et nad peaksid pingutama, et siis tuleb luua samasuguseid võimalusi ka Eesti koolide lastele. Et las nad õpiksid siis gümnaasiumis 60:40 inglise keeles või ka näiteks hiina keeles. Ja teeme seda nii, et see oleks kohustuslik. Muidu me ju teame, et selline võimalus on juba tagatud, et näiteks Saksa Gümnaasiumis, Tallinna Saksa Gümnaasiumis või näiteks Prantsuse Lütseumis. Seal muidugi ei ole nii palju prantsuse keeles võimalik õppida. Või Inglise Kolledžis, mis on ka hea näidis. Aga me ei tee, me ei anna seda valikut. Me teeme seda nii, et see oleks igal pool kohustuslik. Vot siis see oleks võrdne kohtlemine ja siis me räägiksime olümpiahartast ja siis me räägime tõepoolest sellest, nagu need asjad on.
Aga ma arvan samamoodi, kui ma ei arva, et kõik peavad tegelema taekwondoga ja mul kunagi sellist unistust ei olnudki. Ma ise ka tegelen erinevate spordialadega. Samamoodi ma ei arva, et kõik peavad õppima inglise keeles, hiina keeles või isegi vene keeles.
Siin oli palju juttu sellest, et Mihhail Kõlvart on ülemineku vastu. Jah, olengi ülemineku vastu selles vormis, nagu seda praegu on korraldatud. Ma rääkisin juba päris ...
17:02 Toomas Vitsut
Jah, palun, protseduuriline!
17:02 Eerik-Niiles Kross
Viis minutit on läbi.
17:02 Toomas Vitsut
Viis minutit on läbi. Palju on veel lisaaega vaja?
17:02 Mihhail Kõlvart
Soovin veel 10 minutit.
17:02 Toomas Vitsut
10 minutit lisaaega!
17:02 Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Mina räägin alati, rääkisin alati sellest, lugupeetud Martin Kukk, et inimestel peab olema valiku ...
17:02 Toomas Vitsut
Palun vaikust! Meil on tegemist umbusaldusavaldusega ja umbusaldatavale peab sõna andma!
17:04 Õnne Pillak
Kas volikogu esimehe ettepanekut oli ka ..... Tallinna põhimäärusesse volikogus ....
17:04 Toomas Vitsut
Absoluutselt! Ja volikogu esimehele ongi delegeeritud see õigus lisaaega anda! Ain Seppik!
Te ju tahtsite kuulda, mis Kõlvart arvab! Miks te praegu ....
17:04 Toomas Vitsut
Ain Seppik, kas Te tahate ettekandja suu kinni panna?
Me räägime suu kinnipanemisest. Mis meil eelnõu on, volikogus?
..... ei taha kuulda, mis ..... räägib .....
17:04 Toomas Vitsut
Jah, Ain Seppik!
Siis te teate seadusi. Kohe!
17:04 Toomas Vitsut
Palun vaikust! Ain Seppikul on sõna!
17:04 Ain Seppik
Tallinna Linnavolikogu töökord § 18.5: "Isikul, kellele tahetakse umbusaldust avaldada, on õigus nimetatud küsimuses kuni 5 minuti ulatuses esineda kõnega kõnepuldist."
17:04 Toomas Vitsut
Jah!
17:04 Ain Seppik
Ja te pikendate seda ...
17:04 Toomas Vitsut
10 minutit.
17:04 Ain Seppik
... kaks korda, kolm korda.
17:04 Toomas Vitsut
10 minutit.
17:04 Tarmo Kruusimäe
200%!
17:04 Ain Seppik
See ei ole võimalik!
17:04 Toomas Vitsut
Kuidas see võimalik ei ole?
17:04 Ain Seppik
See ei ole selle mõttega kooskõlas. Niimoodi peaks siin 10-15 ....
17:04 Toomas Vitsut
Vaidleme selle üle siis.
17:04 Ain Seppik
Mis me vaidleme?! Selge, et see on töökorra rikkumine.


17:04 Toomas Vitsut
Umbusaldataval on veel 10 minutit aega!
17:04 Mihhail Kõlvart
Jah, aitäh! Muide, see on küll imelik. Siin on nagu kõlanud nii palju küsimusi ja ma arvasin, et lugupeetud volikogu liikmed soovivad ka teada minu seisukohta nendel ja vastuseid nendele küsimustele. Aga ma jätkan.
Ka varem, ka praegu ma räägin sellest, et kui see üleminek toimub, see peab toimuma sellisel viisil, et oleksid tagatud nii õppematerjalid kui ka õpetajad, kes omavad vastavat kvalifikatsiooni. Peavad olema õpikud, mis ei oleks lihtsalt eesti keele õpikud, aga nad oleksid kohandatud just sellele ülemineku etapile. Ka seda ei olnud tehtud. Ja see on üks asja pool. Jah, ma arvan, et seal, kus see üleminek on võimalik, kui seal on kõik tehtud, et seda ette valmistada, seal peabki see olema, kui see on lapsevanemate ja lapsevanemate tahe. Aga lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja lähtuvalt meie põhiseadusest lapsevanematel on võimalik valida õppekeelt. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 21 lõige 3 - saab valida õppekeelt. Ja meie põhiseadus ütleb ka, et rahvusvähemuste õppeasutusetel on õigus valida õppekeelt. Ja see, et see õppekeel valitakse, et tähenda seda, et keegi ei soovi õppida keelt. Ma seda rääkisin juba päris mitu korda, et on ... õppekeele valik ei tähenda seda, et keegi ei soovi õppida eesti keelt. Kui sa õpid vene keeles, see tähendab seda, et sa õpid ka eesti keelt ja see tähendab ka seda, et ained, mitte kõik ained, vaid need ained, kus on olemas programm, kus on olemas õpetajad, ka neid aineid antakse eesti keeles. See on asja üldine sisu ja ma loodan, et ma vastasin ka mõnedele küsimustele.
Räägime konkreetselt Vene Lütseumist. Nagu te mäletate, kaks aastat tagasi volikogu otsusega oli asutatud SA Vene Lütseum. Kui me seda tegime, siis keegi pole varjanud, milleks seda oli vaja teha. Oli selline plaan, et sihtasutus hakkab taotlema tõepoolest koolitusluba ja asutatakse nn munitsipaal-erakool. Selleks ajaks see munitsipaal-erakool ei olnud mingi uus jokkskeem, nagu seda püütakse praegu näidata. Sama sihtasutus praegu tegutseb tänase päevani Keila linnas. Ehk see gümnaasium, mis praegu asub Keila linnas ja pidajaks on Keila linn, tegutseb sihtasutuse õiguslikul platvormil ja siin ei ole midagi uut. Aga nagu me mäletame, vastuseks meie plaanile luua sama sihtasutus Tallinna linnas oli erakooliseaduse muudatus. Sellest me ka rääkisime. Vaatamata sellele Vene Lütseum, Sihtasutus Vene Lütseum, tegi seda taotlust ja ka sai eitava vastuse HTM-i poolt. See on ka fakt.
....
17:08 Mihhail Kõlvart
Ei, taotlus koolitusluba saamiseks - selle kohta otsustas HTM ja selle kohta oligi eitav vastus. Sellega erakooli loomine selle platvormi peal ei olnud võimalik ja just sellepärast oligi võetud vastu otsus, et oleks mõistlik luua õppekeskust.
Miks selline otsus tuli? Kaks aastat või juba praegu natuke rohkem oli tehtud uurimus Tallinna linnas ja tuli välja nii eesti koolides kui ka vene koolides koolilaste seas ja tuli välja, et järeleaitamise vajadus on eesti koolides 2%, vene koolides 17%. Samas võimekus ja võimalus neid järeleaitamise kursuseid kinni maksta on venekeelsete seas palju madalam. Ma loodan, et seda kellelegi tõestada ei ole vaja. Tehke lahti eelmise aasta statistika Statistikaameti koduleheküljel ja vaadake, mis on sissetulekuandmed mitte-eestlastel ja eestlastel. Vot see ongi see koht, et ühest küljest see vajadus on mitu korda suurem, teisest küljest see majanduslik võimekus on mitu korda väiksem.
Siis teine tees, millest ma ka tahan rääkida, et vene koolides ja eesti koolides õppemaht on sama. Aga vene koolis saab ... samas õppemahus on ka eesti keele tunnid. Nad peavad seal olema ja kui neid on veel rohkem, seda parem, aga see on samas mahus, nad pole tulnud juurde. Ehk ühe sõnaga eesti koolides samas mahus on valikained ja võimalus õppida mingit ainet, võimalik korraldada süvaõpet. See on reaalne olukord ja just sellepärast tuli ka selline mõte, et toetame. Kahju, et selline mõte pole tulnud Haridus- ja Teadusministeeriumile. Selline mõte peaks seal olema, mitte meil.
Kuidas seda mõtet ellu viidi. Kutsuti vene koolide direktorid, räägiti, missugused võiksid olla vajadused. Peale seda korraldati ka küsitlus, kus osales pooltuhat last. Ja nad tõid välja ka ained, mida nad tahaksid õppida. Ja 100 last nendest tulid ka kohale ja hakkasidki õppima, sedasama - alguses keemiat ja matemaatikat. Oli alguses ka karjääriõpe. Ma veel üks kord kordan, et sellel õppeasutusel ei ole mingit tegemist Venemaa õpikutega, eriti ajaloo- või ühiskonnaõpikutega. Kui lugupeetud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad oskavad näidata, kuidas neid saaks kasutada keemia ja matemaatika tundides, siis me oleksime väga õnnelikud selle know-how´ga. Nüüd koostöö Venemaa suurema erakooliga - Venemaa Kaasaegne Humanitaarakadeemia. Mäletate, millest see algas? Muidugi te ei mäleta, sest te ei loe Tallinna Linnavalitsuse pressiteadet. Aga ma tuletan teile meelde - see algas sellest, et siia tuli Venemaa delegatsioon, nende hulgas oli ka Vene Duuma liige, muidu mitte Единая Россия esindaja. Nad käisid koos Riigikogu kultuuri- ja haridusekomisjonis, kohtusid selle fraktsiooni esimehega. Kas juhuslikult lugupeetud Reformierakonna fraktsiooni liikmed ei tea, kes on Riigikogus kultuuri- ja haridusekomisjoni esimees?! Uurige seda enda jaoks ja rääkige ka temaga. Et see oli avalik infoю Оa selle koostöö raames toimusid ka tutvumised nende kaugõppe e-programmidega. See ei olnud õppimine, see ei olnud õppekava, see oli tutvumine e-programmidega. Sealhulgas seal oli 9 ainet, või 11 ainet. Erinevad lapsed valisid endale erinevad ained, vaatasid neid kodus koos õpetajatega, nad pole õppinud. Sealhulgas ka kolm õpilast valisid endale: üks ajalugu, kaks ühiskonnaõpetust, või vastupidi. Kolm õpilast! Ja ma veel üks kordan – nad pole õppinud seda, vaid nad tutvusid selle keskkonnaga. Selle alusel lugupeetud ministeerium teebki selliseid järeldusi.
Ma küsin ka teie käest. Kas te teate üldse, mille alusel HTM seal osales? Esimene teade meedias oli, et oli tehtud järelvalve, kontroll. Kui me pöörasime lugupeetavate ametnikkude tähelepanu selle peale, et järelvalve on menetluslik protseduur ja peab vastama ka seadusele ja seda pole tehtud, siis nemad vastasid, et see ei olnudki kontroll, ei olnud järelvalve, see oli külaskäik. Ja nüüd mul on küsimus, kuidas on võimalik, et ministeerium teeb ametlikke avaldusi külaskäigu alusel, mitte omades protokolli selle peale, mitte omades ka pidaja ... või asutuse nägemust ja kommentaare selle kohta, juba järgmisel päeval kohe meediasse. Sellisel viisil käitus ministeerium mitte esimest korda. Tuletage meelde, kuidas olid lood ECOMEN-iga - kolm avaldust politseile, ühtegi pole võetud, aga suur kisa; avaldus Tallinna Vene Gümnaasiumi hoolekogu esindajate vastu - jälle politseile. See asi kukkus läbi, hoolekogu liikmed said ka kompensatsiooni riigi poolt. See on HTM meetmed, kuidas võidelda asutustega, mis nendele ei meeldi. Ja praegu, nagu ma näen, needsamad meetmed kasutavad ka mõned lugupeetud volikogu esindajad.
Ma võin veel palju juttu teile rääkida, aga ma ei kuritarvita teie tähelepanu. Ütlen veel. Austatud volikogu liige Ivi Eenmaa, ma pole öelnud selles intervjuus, et minule olid etteheited minu keeleoskuse kohta. Ma ütlesin seda, mida oli Teie poolt välja öeldud, miks Kõlvart on nii vihane eesti keele ja Eesti riigi vastu. Ja ma vastan veel üks kord - kellegil ei ole õigust mulle seda öelda, sest eesti keel on samamoodi ka minu keel ja Eesti riik on samamoodi ka minu riik.
17:14 Toomas Vitsut
Ettekandja juba lõpetas. Ta isegi ütles, et ta lõpetab.
17:14 Mihhail Kõlvart
Aitäh!
17:14 Toomas Vitsut
Laske tal lause ära lõpetada! Siin meil ei ole sõnavõtte ette nähtud. Nüüd me lähme lõpphääletuse juurde. Kas on protseduuriline?
17:14 Eerik-Niiles Kross
... vaheaja võtta, kuna oleme saanud nii palju informatsiooni ....
17:14 Ants Leemets
See on vastavalt põhikirja ....
17:14 Toomas Vitsut
Vaheaeg 5 minutit!
17:21 Toomas Vitsut
Palun võtta sisse kohad, et me saaksime jätkata istungiga! Palun võtta sisse kohad!
17:21 Toomas Vitsut
Kuna umbusaldamise avaldamine nõuab linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viime enne hääletust läbi kohaloleku kontrolli! Kohaloleku kontroll!
17:23 Toomas Vitsut
Kohal 65 linnavolikogu liiget. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele linnavolikogu otsuse eelnõu "Umbusalduse avaldamine Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvartile". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
17:24 Eelnõu lõpphääletus
17:24 Toomas Vitsut
Poolt 25, vastu 42, ei leidnud umbusaldus toetust! Istung on läbi!