Päevakorrapunkti esinemised [Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Rahva Raja rajamine Ülemiste järve piirkonda)]

 
20:17 16. OE14 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Rahva Raja rajamine Ülemiste järve piirkonda)
20:17 Toomas Vitsut
"Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Rahva Raja rajamine Ülemiste järve piirkonda)". Sõna ettekandeks saab linnavolikogu liige Jüri Ennet!
20:17 Jüri Ennet
Lugupeetud esimees ja lugupeetud kolleegid ja seltskond ekraani taga! Kordamine on tarkuse vanaema - seda teemat me oleme arutanud 23. jaanuaril, siis tehti see eelnõu esimest korda arutusele. 12. veebruar oli see arutusel haridus- ja kultuurikomisjonis, kus targad inimesed said asjast õigesti aru ja anti asjale positiivne hinnang. Asja arutati ka 3. märtsil keskkonnakomisjonis, ka arutati poolt ja väga häid toetavaid küsimusi. Ja seal tuli väike täiendus, et oleks vaja siis sellel trassil, mi käib siis ümber Ülemiste järve, mis käib siis ümber selle kaitsetsooni, et vesi oleks ikka kvaliteetne nagu ennegi, et oleks vaja siis saada ka vajalik nõusolek trassikoridori maa omanikult. Et selline parandus siis komisjoni poolt võeti vastu ja siis oldi selle asjaga ka ühiselt nõus. Ja targad inimesed said aru, et kehakultuur ja sport alates Rooma õiguse ajast - kuuled mind või kuule? Rooma õigus! Rooma õigus ei kuula mind -, alates Rooma õiguse ajast on ju olukord selline, et kehakultuur ja sport oli vabadel inimestel väga meelepärane. Kes sporti ei teinud, see siis nii öeldakse õige mees ei olnud. Olid antiikmängud. Ja sellest ajast kuni tänase päevani, need mehed, kes on siis olümpiamehed, on aru saanud, et kehakultuur ja sport ja Rahva Rada on väga vajalik. Koolidirektoreid praegult siin ei ole, aga oli väga hea etteaste, selles mõttes et tänapäeva noored, kellel õppimine ja töö on väga pingeline, on kehakultuur ja sport väga vajalik.
Ja minu resümee või kokkuvõttev mõte oleks siis selline: kui Vana-Rooma õiguse aegsed mehed ja kooliharidus sai selle asjaga hakkama, linnavalitsusest rääkimata, naabervaldadest rääkimata, kui nemad said asjaga hakkama, siis saame ka meie. On ettepanek toetada!
20:19 Toomas Vitsut
Kas on küsimusi? Märt Sults.
20:19 Märt Sults
Aitäh! Härra Ennet, ega Te äkki ei ole ...
20:19 Jüri Ennet
Kus Sa oled? Ma ei näe.
20:19 Märt Sults
Äkki Sa oled arvutanud palju kaloreid see üks ringiläbimine läbi põletab?
20:20 Jüri Ennet
Oota, ei saa aru.
20:20 Märt Sults
Palju kaloreid põletab üks tiir ümber selle tervise raja?
20:20 Jüri Ennet
Vat see on palju parem variant, kui see sammulugemine. Seal saad konkreetselt aru. Enne ringi käid kaalu peal, pärast ringi käid kaalu peal ja selle rasva... selle kaudu saab välja arvestada.
20:20 Märt Sults
Aitäh!
20:20 Jüri Ennet
Palun!
20:20 Toomas Vitsut
Märt Sults, teine küsimus!
20:20 Märt Sults
Aga äkki Te oskate Rooma õiguse peale vihjates, tähendab, mikspärast vanades antiikolümpiamängudes ainult mehed võistlesid ja miks nad loopisid oda parema käega? Mida nad vasaku käega tegid?
20:20 Jüri Ennet
Nii, aitäh! Tähendab, Vanas-Roomas oli ka selline, et tuli kahe käega - ühe käega ja teise käega ja liideti asjad kokku. Mis naistesse puutub, siis naised segasid sporditegemist, nagu tänapäevalgi.
20:20 Toomas Vitsut
Priidu Pärna!
20:20 Priidu Pärna
Aitäh! Kas Te oskaksite mulle kui juristile seletada, kuidas on Rooma õigus ja kehakultuur omavahel seotud?
20:20 Jüri Ennet
Oota, korda palun?
20:20 Priidu Pärna
Kuidas on omavahel seotud kehakultuur ja Rooma õigus? Aitäh!
20:20 Jüri Ennet
Tähendab, Sinu kallis kolleeg siin, samm eespool, tema viis asja sinnamaale, nii et ma toetun tema tarkustele.
20:20 Toomas Vitsut
Barbi-Jenny Pilvre-Storgard!
20:20 Barbi-Jenny Pilvre-Storgard
Kuidas tagada ikkagi see, et seal ei hakataks tasapisi ujumas käima? Et meil on olnud mure, et Ülemiste vesi võiks olla nagu siiski rahvale ujumiseks kättesaamatu, kuigi tänapäeval on võimalik puhastada ei tea millest joogivett. Aga et kui rahvas tasapisi ikkagi meelitada sinna järve äärde, siis kuidas tagatakse see, et seal ei hakataks ikkagi ujumas käima?
20:21 Jüri Ennet
Tähendab, väga hea küsimus, suur tänu! Tähendab, kui see Rahva Rada töötab ja noored käivad ja lapsevanemad koos lastega käivad ja näevad seda sillerdavat vett, seal tekib küsimus lastevanematel, et kas mu laps oskab ujuda või ei oska ujuda. Ja kui see küsimus on kerkinud, siis nad tulevad linna või lähevad Piritale, kus on vastavad ujumise koolid ja kursused ja siis nad õpetavad oma lapsi ujuma.
Mis puutub nüüd järvesse, seal on kaitsetsoon ja seal kaitsetsoonis on kas mingi tinglik või siis ka poolemeetrine turvapiire, mis ka praegult on. Ja kui inimesed praegu seal üle selle piiri ei astu ja ujumas ei käi, siis tulevikus iga ..., kooliharidus on hea, kultuur paraneb, ei juhtu seda ka hiljem - selles ma olen täiesti veendunud.
20:21 Toomas Vitsut
Priidu Pärna!
20:22 Priidu Pärna
Aitäh! Seletuskirjas ei ole välja toodud, palju selle raja maksumus võiks olla? Palju maksab selle raja rajamine?
20:22 Jüri Ennet
No kui me sinna asfaldi paneme ja selle kuskilt mujalt võtame, siis tuleb üks maksumus. Kui ta nüüd teistpidi teha - hinnad muutuvad, asjad paranevad -, seda ma ei oska öelda. Seda oskavad targad rehkendajad öelda, aga kui on vaja, teeme korjanduse ja ma arvan, et siin spordimehed panevad omapoolse käe ka appi.
20:22 Toomas Vitsut
Tarmo Kruusimäe!
20:22 Tarmo Kruusimäe
Tänan! Hea ettekandja! Kas Te tuginete ka mingitele uurimustele? Ja ilmselgelt on Teil tegelikult ikkagi mingi arvutus tehtud ja Te leiate ka vahendid. Et kust need vahendid peaks leidma? Või Te lihtsalt esitategi lihtsalt sellise utoopilise ettepaneku? Aitäh!
20:22 Jüri Ennet
Mul ei ole utoopiline, et mul patsiendid on kohati utoopilised. Aga lugu on nüüd selline, et olen õppinud ka spordimeditsiini. Ja seal on öeldud selline, et kui inimene tegeleb kehakultuuri ja spordiga alla kolme korra nädalas, et siis see on kahjulik. Et seda asja on vaja suurendada, seda näitab ka arstipraktika. Näiteks need kutsealused, kes peavad siis vabadust võitlema Afganistanis või mujal, kus nad praegult käivad, et kui ennemuiste oli nii, et 15% või 20% ei sobinud kaitseväkke, siis aastate edasi minnes on see protsent suurenenud. Tähendab, ühiskond vajab terveid inimesi. Ja nüüd on selline asi, et kui inimene on terve, siis ta suudab anda oma loomingut ja toodangut ühiskonnale ja oma lähedastele kümneid kordi rohkem, kui ta seda sporti ja kehakultuuri tehes ei tee. Ehk teisipidi, kui tulevad haigused, haigekassa väljaminekud jne, et see on igatepidi mitmete rahadega näidatav, et kehakultuur ja sport ehk terviserada on kasulik.
Oli juttu ka nii, et pensioniiga tõuseb, osa inimesi läheb ennetähtaegselt pensionile. Et inimesed saaksid selle riiklikult kehtestatud pensioni ajani tööl käia, et oleksid töövõimelised. Ja veel edasi minnes, kui see aeg kasvab, et siis me peame juba praegult mõtlema, et kui ta kuskil on kunagi 70 peal, et ka siis inimene on võimeline enda eest hoolitsema ja ei vaja ühiskondlikku abi. Pika jutu mõte on see, et ta on majanduslikult efektiivne, rääkimata muudest asjadest.
20:23 Toomas Vitsut
Tarmo Kruusimäe!
20:24 Tarmo Kruusimäe
Tänan! Hea ettekandja! Mis on selle Rahva Raja maksumus ja millistest vahenditest see rajatakse?
20:24 Jüri Ennet
Hea küsimuse esitaja! Seesama küsimus esitati minut tagasi ja ma ütlesin, et selle kohta osakavad finantsistid täpselt öelda.
20:24 Toomas Vitsut
Ruslana Veber!
20:24 Ruslana Veber
Hea ettekandja! Kui pikk see rada võib olla?
20:24 Jüri Ennet
See on väga hea küsimus. Nüüd on - järve ümbermõõt on 15 km, kaitsetsoon on sinnani, kui nüüd võtta eks ole, siis tuleb 17,2 meetrit, oleneb aga ... tähendab, see sõltub nüüd, kuidas see trass tuleb, mis nüüd maaomanikega kooskõlastatakse. Tähendab, ta tuleb rohkem kui 15 km, kaitsetsoon ka, ta tuleb ilmselt rohkem kui 17 km. Aga ma pakun selle välja ja pärast mõõdan üle, palju tuleb.
20:25 Toomas Vitsut
Nii! Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale! Sõna kaasettekandeks saab keskkonnakomisjoni esindaja Elmar-Johannes Truu!
20:25 Elmar-Johannes Truu
Aitäh! Volikogu esimees, head kolleegid! Ühe spordisõbrana on mul väga hea ette kanda sellist meeldivat ettepanekut, mida kolleeg on teinud meile. Ja mul on veel hea meel sellest, et see keskkonnakomisjoni esindajana praegu pean veel kord meelde tuletama seda, mis ma teile sotsiaalkomisjoni esindajana teile mõned punktid tagasi rääkisin sellest Euroopa Liidust ja vananemisest ja tervislikest eluviisidest. Ja üks eesmärk, mis tollel projektil oli: aidata kaasa, et aastaks 2020 tõuseks eurooplaste keskmine eluiga kaks aastat - on selles projektis siin kirjas. Nii et see ettepanek, mida tegi hea kolleeg ehk aitab sellele kaasa.
Ja nüüd siis, mida keskkonnakomisjon 3. märtsil oma istungil siis arvas sellest ettepanekust. Otsustati hääletamistulemusega 14 poolt ja mitte keegi ei olnud vastu ega erapooletu, toetada eelnõud, kuid koos lisatud ettepanekuga. Kas ma loen ise selle ette või loeb seda ... ?
20:25 Toomas Vitsut
Võid lugeda küll.
20:25 Elmar-Johannes Truu
Loen ette? "Muuta otsuse eelnõu punkti 1 ja sõnastada see järgnevalt: "Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks Rahva Raja rajamine Ülemiste järve piirkonda, kui selleks saadakse vajalik nõusolek trassikoridori maaomanikelt ja Rae vallalt."". Aitäh!
20:25 Toomas Vitsut
Nii! Küsimused kaasettekandjale! Kaupo Nõlvak!
20:27 Kaupo Nõlvak
Hea ettekandja! Spordi-, vana spordimehena ja austajana, nagu Te mainisite, kuidas Te arvate, palju võiks olla neid tallinlasi, kes 17,5-kilomeetrist ringi seal igapäevaselt võiks joosta, sest et ümber järve ringil teatavasti ei ole võimalik lõigata, et kui see üle jõu võiks hakata käima?
20:27 Elmar-Johannes Truu
Jaa, jaa! Aitäh, kolleeg Kaupo Nõlvak! See on vist meie suurim ümber järve jooksuring, mis kujuneks. Mäletate möödunud sügisel, mina käisin Järve metsas seal korra ka tervisesporti tegemas ja samal päeval toimus ka ümber selle järve jooks seal Ülemistel. Seal küll jah ühte sportlast tabas üks niisugune õnnetus. Tähendab niimoodi. Nii et ei oska ennustada. See kindlasti on üks väljakutse, sest et viimasel ajal järjest rohkem eelistatakse pikemaid distantse läbida. Ja see on väga omapärane. Nii et ma usun, et esimesel, teisel on kindlasti osavõtjaid palju, sest see on huvitav omaette - jälle üks uus asi on juures tervisesportlastel ja ka tippsportlastel, miks ka mitte.
20:27 Toomas Vitsut
Aitäh kaasettekandjale!
20:27 Elmar-Johannes Truu
Aitäh!
20:27 Toomas Vitsut
Avan läbirääkimised! Tarmo Kruusimäe!
20:28 Tarmo Kruusimäe
Tänan! Hea volikogu esimees, head linnavolinikud, hea linnavalitsuse esindajad, külalised ja inimesed, kes te jälgite meid interneti vahendusel! Ütlen kohe, et ma olen igast asendist alati spordi poolt. Ja ma tõesti hea meelega toetaks antud eelnõu, küll aga ma pean ütlema, et noh, praegusel hetkel, ma näen, et kõige koledamal ja koletumal moel rikuti nn nagu võrdse kohtlemise printsiipi. Sest et nagu ma komisjonist aru sain, et komisjonis osalesid 14 inimest, kõik olid poolt. Tähendab seda, et sellega poolt oli ka linnavalitsuse esindaja.
Miks ma nagu seda räägin on see, et kunagi ammu, 2007. aastal vist, kui ma ei eksi, oli meil siis tarbijakaitsekomisjonis üks komisjoni liige, tegi ettepaneku, et inimesed, kes suuskadega bussi tulevad, saaksid ilma piletita sõita. Noh, et nad lähevad suusatama. Tollel hetkel millegipärast oldi nagu sellele äärmiselt vastu ja öeldi, et seda ei saa lubada, et inimene nüüd nagu kaks otsa sõidab ehk siis et bussiga sõidab suusatama, aga et siis nagu tagasi tuleb. Ja siis linnavalitsus ... ma ei tea, aga lihtsalt too hea kolleeg, kes tollel hetkel oli, minu meelest on ta ka manalamees ja spordimees oli, et teda, ütleme, ei koheldud hästi, mõnitati suisa. Ja siis tehti nagu nihukeseid ettepanekuid, et siis ta võiks ju olla, et raha eest võiks olla ... või tasuta võiks olla see osa, kui ta tuleb suusatamast nagu tagasi. Et siis on kas suusad lumised või midagi sellist. Et mil moel me fikseerime, kas inimene on suusatanud, ei olnud suusatanud. Et spordimehel oli selline hea ettepanek. Kuna ta tarbijakaitsekomisjonis oli siis Keskerakonna poolt eksperdiks nimetatud, siis selline näotu lugu nagu oli.
Ka mina tegin ettepanekuid linnavolikokku noore inimesena ja siis küsiti: "Millistele uurimustele te tuginete? Mis on selle projekti maksumus? Millise eelarve realt see tuleb? Millal projekt valmib? Milline on küsitlus, milline on rahvaolu? Milline on, kui palju neid inimesi, neid teisi, neid kolmandaid, neljandaid, viiendaid?" Ja niimoodi saeti. Lihtsalt saeti ja saeti ja saeti ja saeti ja pärast oldi lihtsalt sellele algatusele vastu. Tuletaksin meelde kas või Hiiu jalgpallistaadion, kuhu sai siis ettepanekuid tehtud küll 200 000 krooni, küll 100 000 krooni - mitte midagi ei läinud läbi. Küll aga käisid meil seal kolm naljameest, käisid siis trummi löömas ja akordionit eelmine sügis ütlesid, et näed, kus tegime vahva nagu asja. Ehk siis, ühtedelt nagu nõutakse äärmiselt palju selleks, et see algatus nagu läbi läheks ja hea algatus lastakse nagu põhja. Teistel aga on see, et noh, ma ei tea, küll finants arvutab ja küll ta teeb ja küll ta tuleb ehk siis selline ideeline seisukoht. Ma leian, et tegelikult praegusel hetkel see ei ole nagu võrdse kohtlemise printsiipi silmas pidades, kui osadel linnavolinikel lastakse teha sellised poolikud eelnõud ja teised linnavolinikud peavad nagu siis oma vabast ajast tegema neid tasuvusuuringuid, kõiki muid analüüse.
Sellega ma leian tegelikult see, et kui fraktsioon, kui keskfraktsioon soovib nagu hoida mingit ühtset taset ja nivood, siis ta ei saa lasta läbi nõrgalt ettevalmistatud eelnõusid. Või kui küsitakse opositsiooni käest nagu neid asju, siis peaks tegelikult selle sama nagu asjaga tegema. Et ma teeksin uusõnalise avalduse, ütlen et Tallinna linnast on tulnud signaal, et me peaksime hakkama tihastele õpetama läti keelt. Ja eelarveraha võiks olla 3,5 miljonit eurot. Et küll linnavalitsuse finantsinspektorid ja need arvestavad. Ehk siis, Jüri, mul ei ole mitte midagi selle terviseraja vastu, ma olen lihtsalt selle vastu, et kui tullakse nagu pooliku eelnõuga. Ja Sinu puhul linnavalitsus ütleb, et saad aru, kõik on correct ja kui teised tulevad, siis küsitakse, aga mitu inimest, mis on nende perekonnanimi, kes hakkavad seda rada, milliste ratastega nad sõidavad; kas BMX-iga võib sõita; kas tasuvusuuring on olemas, milline on valgustus; kui tihedalt on prügikastid; milline on see teekate? Ma ei hääleta.
20:33 Toomas Vitsut
Jaak Juske!
20:33 Jaak Juske
Aitäh! Et ega mis saab olla selle vastu, kui rajatakse uusi kergliiklusteid ja terviseradasid! Aga eks pole ka ju saladus see, et teatud kinnisvara ärimehed on huvitatud sellest, et saaks hakata ka Ülemiste kallastele rajama uusi asumeid. Et selle terviseraja rajamine võib selle Pandora laeka avada.
Aga ma tahtsin kolleeg Kruusimäele seda öelda, et me oleme siin läbi aegade Tarmoga võistelnud, et kumb on volikogus rohkem sõna võtnud. Et ma annan sel hooajal talle loobumisvõidu. Aitäh!
20:33 Toomas Vitsut
Rein Ratas!
20:34 Rein Ratas
Tänan, esimees! Auväärt Tarmo! Ma palun enda poolt väga vabandust selle rumala loo pärast, mis juhtus seitse aastat tagasi! Aga mulle teeb rõõmu, et see viga, seitsme aasta tagune viga sai parandatud eelmise aasta 1. jaanuarist alates. Tänan!
20:34 Toomas Vitsut
Nii! Rohkem keegi sõna ei soovi, vaatame läbi keskkonnakomisjoni poolt tehtud muudatusettepaneku. "Muuta otsuse eelnõu punkti üks ja sõnastada see järgnevalt: "Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks Rahva Raja rajamine Ülemiste järve piirkonda, kui selleks saadakse vajalik nõusolek trassikoridori maaomanikelt ja Rae vallalt."". Mis on eelnõu esitaja seisukoht?
Tallinna Linnavolikogu liige Jüri Ennet

Ma olen poolt.
20:34 Toomas Vitsut
Eelnõu esitaja toetab. Kas keegi soovib hääletada? Ei soovi. Lähme lõpphääletuse juurde! Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele linnavolikogu otsuse eelnõu " Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Rahva Raja rajamine Ülemiste järve piirkonda)". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
20:35 Eelnõu lõpphääletus
20:35 Toomas Vitsut
Poolt 46, 5 vastu, 1 erapooletu, on otsus vastu võetud.