Päevakorrapunkti esinemised [Georg Otsa mälestusmärgi rajamine]

 
17:05 8. OE223 Georg Otsa mälestusmärgi rajamine
17:05 Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 8 "Georg Otsa mälestusmärgi rajamine". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev! Palun!
17:05 Vadim Belobrovtsev
Nii! Tere juba õhtust, lugupeetud volikogu liikmed, volikogu esimees ja ma ütleks kolleegid! Aga siin abilinnapeadest on jäänudki ainult üks kolleeg.
21. märtsil 2020 möödub 100 aastat ühe väljapaistvaima ja armastatuima Eesti laulja ja näitleja Georg Otsa sünnist ja sama aasta 5. septembril on Georg Otsa 45. surma-aastapäev.
Teatavasti oli Georg Otsa elutee tihedalt seotud Tallinnaga, kus ta õppis, käis sõjakoolis, siis õppis Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonnas ja astus Tallinna Konservatooriumisse, kus peatselt sai temast ka Estonia ooperi hinnatuim solist. Ja Estonia laval laulis ta alates aastast 1951 kuni oma surmani. Georg Ots on üks läbi aegade rahvusvaheliselt tuntuimaid Eesti muusikuid. Nooruses muide oli ka silmapaistev sportlane, kus oli kahekordne Eesti meister vaba- ja teateujumises ning temale kuulub ka kolm Eesti rekordit.
Ja arvesse võttes Georg Otsa teeneid nii Eesti Vabariigi kui ka Tallinna linna ees ja jäädvustamaks tema mälestust oleks igati sobiv tema 100. sünniaastapäeva puhul rajada talle mälestusmärk väärikas kohas Tallinnas. Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt moodustab siis Tallinna Linnavalitsus Georg Otsa mälestusmärgi rajamiseks ajutise komisjoni, mis korraldab kavandikonkursi ja leiab mälestusmärgile sobiva asukoha. Ja siis see näeks välja niimoodi, et kui siis teie, head volikogu liikmed, kinnitate seda punkti, et siis eesmärk on rajada Georg Otsa mälestusmärk Tallinnas. Selleks moodustada ajutine komisjon, mis korraldab mälestusmärgi kavandi konkursi. Korraldab konkursile esitatud kavandite avaliku väljapaneku ja siis esitab Tallinna Linnavalitsusele otsustamiseks ja siis esitab Tallinna Linnavalitsusele otsustamiseks mälestusmärgi paigutamise sobivaima asukoha. Nii et palun siis teie toetust! Aitäh!
17:08 Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on ka küsimus. Ivi Eenmaa, palun!
17:08 Ivi Eenmaa
Ma tänan! Mis saab selle vastu olla, et Georg Ots saab oma 100. sünniaastapäevaks ausamba ... või mälestusmärgi Tallinnasse. Aga ma vaatasin huviga Teid, kui Te lugesite sõna-sõnalt tekstid maha, kes on Georg Ots. Kellele Te seda lugesite, seda teksti? Eestlased, ma arvan, teavad, kes on ...
17:09 Vadim Belobrovtsev
Ma arvan, et siin saalis ei ole ühtegi inimest, kes ei teaks, kes on Georg Ots. Ja ma lugesin väga lühidalt, kuna see tekst mul on siin päris pikk. Nii et ma lihtsalt valisin need mõned kohad, mis minu meelest väga konkreetselt seovad Georg Otsa just Tallinnaga, juhul kui kellelgi peaks tekkima küsimus, miks just Tallinn sellega tegeleb.
17:09 Ivi Eenmaa
Meie teame, miks Tallinn ....
17:09 Vadim Belobrovtsev
Kunagi ei tea ju, kas kõik teavad, kuna saalis on meil ju rohkem kui 70 saadikut.
17:09 Mihhail Kõlvart
Priidu Pärna, palun!
17:09 Priidu Pärna
Aitäh! Ka minul ei ole midagi selle mälestusmärgi rajamise vastu. Mulle üldse tundub, et linnavolikogus on need ühed elavamad arutelud ja ühtelugu me neid ausambaid püsti paneme. Ka linnavolikogu viimane istung võttis vastu vastavaid otsuseid. Aga linn, kui ta neid rajab, peab neid ka korras hoidma. Et selles suhtes ei ole kõik hästi. Näiteks 2010. aastal pandi Tõnismäele püsti Marie Underi ausammas. Käesoleval aastal on näha, et see ausammas on lagunenud, purskkaev ei tööta. Millal linn teeb ausambad korda, mida ta rajab?
17:10 Mihhail Kõlvart
Anastassia Kovalenko, palun!
17:10 Vadim Belobrovtsev
Aitäh küsimuse eest! Vaatame kindlasti kevadel üle, ja siis, kui tõepoolest on probleeme, siis ma arvan, et suveks peaks olema ka lahendatud.
17:10 Anastassia Kovalenko
Jaa, aitäh! Austatud abilinnapea! Mul on ka väga hea meel, et selline mälestusmärk meil tuleb. Aga kuna jutt läks juba mälestusmärkidesse, et ma tahaks ikkagi kasutada võimalust ja küsida, et mis siis ikkagi sai sellest Dovlatovi mälestusmärgist, mis kunagi siis eelmine koosseis kinnitas. Te olite selle poolt, aga kahjuks see aasta kuidagi kadus see kuskile ära. Ja eile oli mul väga tuline debatt teie erakonna esindajaga, kes ütles, et see on vale, et tuleb ikkagi. Et kas Te saaksite äkki öelda, mis saab?
17:11 Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Ei ole tõepoolest selle eelnõuga nagu seotud küsimus, aga ma ikka vastan, et sellel aastal siis ma arvan, et ma olen siinsamas saalis veelkord, kus ma küsingi linnavolikogu heakskiitu selleks, et moodustada enam-vähem samasugune komisjon selleks, et Tallinnasse tuleks ka Sergei Dovlatovi mälestusmärk.
17:11 Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, palun!
17:11 Helle-Moonika Helme
Jaa, aitäh! Austatud ettekandja! Otsa kooli vilistlasena mul on samuti ääretult heameel, et selline mälestusmärk on plaanis ja tuleb. Aga ma lihtsalt huvi pärast küsin, et kas on mingeidki orienteeruvaid asukohti, kuhu see võiks tulla, sest Otsa kool teatavasti sealt, kus ta praegu on, sealt ta kolib ära, et noh muidu oleks ju suurepärane kuskile sinna õue peale panna. Aga kas on seda arutatud? Aitäh!
17:11 Vadim Belobrovtsev
Aitäh! Veel ei ole arutatud ja põhimõtteliselt selleks me komisjoni kutsumegi kokku, kus pädevad inimesed, eksperdid võiksid siis välja käia needsamad kohad, kuhu see mälestusmärk tulla võiks. Aga kui Te küsite näiteks minult isiklikult, siis noh, mina see ekspert küll pole, aga mina näeks seda kuskil Estonia Ooperiteatri ja siis Georg Otsa tänava kandis. Aga see puhtalt minu arvamus. Nii et mina ei pretendeeri sellele nagu, et see kindlasti sinna tulekski. Aitäh!
17:12 Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
17:12 Vadim Belobrovtsev
Aitäh!
17:12 Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja Märt Sults, palun!
17:12 Märt Sults
Hea esimees, kolleegid, kolleegid ja Riigikogu kolleegid! Haridus- ja kultuurikomisjon oma korralisel istungil 17 jaanuar käesoleval aastal kell 5 koosoleku algusega, kell 5.45 koosoleku lõpuga arutas seda väga emotsionaalset ja hingelist teemat nagu Georg Otsa mälestusmärk.
Ja otsustati, 12 poolthäält, vastuhääli ei olnud ja erapooletuid ei olnud, toetatud eelnõu esitatud kujul. Nii et mõelge, tuletage meelde, laske nostalgial lennata ja hääletage! Aitäh!
17:12 Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on küsimusi. Kristen Michal, palun!
17:13 Kristen Michal
Aitäh! Võib-olla oleks pidanud seda nüüd eelmise mehe käest küsima. Aga mul on küsimus. Et kas arutati ka selle juures, et linnavolikogu saadikutel või fraktsioonidel oleks samamoodi panus selles komisjonis või kuidagi osalus? Mis see plaan sellega on? Aitäh!
17:13 Märt Sults
No nagu sa tead ja oled kuulnud ja oled lugenud, et Keskerakond on väga aldis laiapõhjalistele otsustele. Tähendab, siis kindlasti haaratakse kõikidest fraktsioonidest mõtteid, mõttekaaslasi, tegijaid. Just nimelt tegijaid! Sellepärast et rääkijaid meil on ju palju, tegijaid meil on vähe. Nii et ma arvan, et me saame selle väga hea otsuse kujundatud.
17:14 Mihhail Kõlvart
Ülle Rajasalu, palun!
17:14 Ülle Rajasalu
Jaa, aitäh! Et tegelikult Kristen Michal jõudis enne nupule vajutada. Aga iseenesest idee on ju väga hea. Ja ma saan aru, et see päevakorrapunkt, mida me hakkame praegu hääletama, on põhimõtteline otsus siis rajada mälestusmärk Georg Otsale ja luua siis komisjon. Kas Te oskate öelda, et kes sinna komisjoni siis kuuluma hakkavad? Tegelikult on see küsimus täpselt sama, mida Kristen muidugi küsis.
17:14 Märt Sults
Aitäh, Ülle! Väga hea küsimus. Tähendab, aga sellele küsimusele just vastas, tähendab, härra abilinnapea Belobrovtsev. Ja see komisjon moodustatakse tegijatest. Kui Sul ei ole mõtteid, midapärast sa pead sinna komisjoni kuuluma?! Tähendab, et Georg Ots ei ole mitte nimi. Georg Ots on ikoon. Ja see ei ole lihtsalt mälestusmärk, see on rohkem midagi kui mälestusmärk. Aitäh!
17:14 Mihhail Kõlvart
Helle-Moonika Helme, teine küsimus, palun!
17:15 Helle-Moonika Helme
Ja minul on lihtsalt selline küsimus, et kui hakatakse määrama sinna ... Kes siis neid ettepanekuid saab teha? Kas fraktsioon saab teha? Kuidas see nagu menetlemine käib? Aitäh!
17:15 Märt Sults
Aitäh! Väga hea küsimus. Tähendab, et minu teada menetlemiskorra järgi fraktsioonid esitavad oma kandidaadid ja siis sealt valitaksegi välja ja otsustatakse ja sõelutaksegi välja, kes kuuluvad sinna komisjoni, kes hakkavad otsustama. Aitäh!
17:15 Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
17:15 Märt Sults
Suur tänu! Jõudu meile!
17:15 Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Ants Leemets, palun, sõnavõtt kohapealt!
17:16 Ants Leemets
Jaa, lugupeetud volikogu esimees! Lähtudes nendest küsimustest teen ettepaneku, et seda otsuse projekti veidi muudetakse ja linnavalisus võib küll sellise komisjoni moodustada, aga sinna kaasatakse iga fraktsiooni esindaja volikogust. Et siis oleks üksmeel taga kõigil. Mitte kellegil ei ole selle vastu, kõik on selle poolt. Ja fraktsiooni esindaja võiks juures olla, et siis ... nii läks ka tegelikult Poska ausambaga ja Poska ausammas sündis ilma vaidlusteta ja olid fraktsiooniesindajad ka komisjonis. Nii et mul oleks palve seda head traditsiooni nigu jätkata.
17:16 Mihhail Kõlvart
Aitäh! Ma saan aru, et see ei ole eelnõu muudatusettepanek, et see on selline retooriline ettepanek praegu?
17:16 Ants Leemets
See on ikkagi täiesti ametlik ettepanek muuta seda ostust.
17:16 Mihhail Kõlvart
On see kirjalikult ka vormistatud. .... Priidu Pärna, palun, sõnavõtt kohapealt.
17:17 Priidu Pärna
Aitäh! Et ma just võtan ka kohapealt sõna, et Ants Leemets saaks selle oma ettepaneku kirjalikult vormistada, et annan talle minuti aega. Et ma tahtsin ka toetada sedasama mõtet, et oleks kaasatud ka volikogu fraktsioonid nii nagu varasemate oluliste ausammaste rajamise puhul on, et pärast ei läheks jälle nii, nagu alati, et kui ausammas on püsti, siis Märt Sults ütleb: "Я делал - все делал!".
17:17 Mihhail Kõlvart
Jah. Mul on protseduuri väliselt selline ettepanek, et selleks, et lugupeetud kolleeg ei peaks seal midagi kirjutama, et me niimoodi mitteformaalselt palume, et linnavalitsus arvestaks selle ettepanekuga ja praegu me anname lõppsõna Vadim Belobrovtsevile ja ta lubab meile, et ta arvestab selle ettepanekuga. Kas Vadim Belobrovtsev soovib lõppsõna?
17:18 Vadim Belobrovtsev
Jah, aitäh! Et ma arvan, et see on väga hea mõte tegelikult ja ma täiesti pooldan seda. Nii et kindlasti võiks selles komisjonis olla igast fraktsioonist üks esindaja, kuigi ma isiklikult ütlen niimoodi, et ma tahaks nagu, et selles projektis oleks võimalikult vähe poliitikat. See ei ole üldse nagu poliitiline küsimus, nii et selles mõttes, kui head fraktsioonide esindajad ikkagi arvavad, et võikski olla üks nende esindaja selles koosseisus, siis tegelikult mul selle vastu midagi ei ole, aga ma loodan nagu, et see küsimus ei ole praegu poliitiline ja ei saa poliitiliseks ka edaspidi. Ja mis puudutab Märts Sultsi nagu, siis uskuge mind, me teeme seda mitte sellepärast, kuna mitte midagi ei sega, nagu tundes Märti, pärast nagu talle öelda nagu ikkagi, nagu et "mina tegin". Nii et selles mõttes ... Aga jah, et võtame arvesse. Aitäh!
17:18 Mihhail Kõlvart
Head kolleegid! Et me siis lepime kokku nii, et me ei hakka seda muudatusettepanekut hääletama, aga me lähtume sellest, et selles komisjonis saab osaleda iga volikogu fraktsiooni esindaja.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Georg Otsa mälestusmärgi rajamine". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
17:20 Eelnõu lõpphääletus
17:20 Mihhail Kõlvart
Häältega 64 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.