Päevakorrapunkti esinemised [Restaureerimistoetuse andmise kord]

 
16:41 2. ME11 Restaureerimistoetuse andmise kord
16:41 Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 2 "Restaureerimistoetuse andmise kord". Sõna ettekandeks saab abilinnapea Andrei Novikov, palun!
16:41 Andrei Novikov
Aitäh! Austatud linnavolikogu esimees, linnavolikogu liikmed! Tallinna linna restaureerimistoetus aitab tasakaalustada muinsuskaitseseaduses ja miljööväärtuslikelt hoonestusaladelt tulenevat eraomandile seatud rangemaid piiranguid ning innustab ajaloolis- ja regionaaldetaile taastada. Restaureerimistoetuse eesmärgiks on Tallinna linna ajastutruu miljööväärtusliku arhitektuuri säilitamine ja restaureerimine õigete materjalide ja tehnikate kasutamisel.
Restaureerimistoetus annab linnale võimaluse toetada neid linna ilmele väärtusliku vara omanikke, kes ka ise seda soovivad ja soovivad panustada oma vara säilimise tagamisse. Täna on see restaureerimistoetus juba olemas, täna see kehtib ning nimetatud eelnõu eesmärk on sisuliselt tehnilise detaili täpsustamine. Nimelt, täna ei ole seda toetust võimalik taotleda iseteeninduskeskkonnas ning vastavalt sellele korralduse muudatusele see võimalus tekib. Ehk siis seda toetust on edaspidi võimalik taotleda ka Tallinna iseteeninduskeskkonnas. Aitäh!
16:42 Mihhail Kõlvart
Ettekandjale on küsimusi. Ants Leemets, palun!
16:43 Ants Leemets
Lugupeetud abilinnapea! Öelge palun, kui palju maksti eelmine aasta toetusi välja terviksummana ja kui paljudele juhtudele ta jagunes?
16:43 Andrei Novikov
Suurusjärk oli 40 000. Mitu juhtu, ma täpsemalt jään vastuse võlgu. Kui Te soovite, ma võin Teile täpsustada. Seal on ... Kuna sisuliselt on iga kord tegu erineva objektiga, siis seal iga kord võisid ka summad olla varieeruvad. Kui ma ei eksi, oli kuskil kümne ringis. Aga kui Te soovite, ma võin täpsustada seda.
16:43 Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, palun!
16:43 Kristen Michal
Aitäh, esimees! Hea abilinnapea! Et mul on pigem küsimus selle toetuse taotlemise korra kohta. Et põhimõtteliselt ma olen päri, et kui on mingid teatavad nõuded selle piirangu ja ütleme selle vaeva eest tegelikult ka midagi hüvitatakse ... Et aga kuidas selle toetuse taotlemise kord käib? Milline on žürii, kuidas seda menetletakse? Et kas peab tingimata olema maja või kuidas see käib?
16:44 Andrei Novikov
Toetuse taotlemine on täpsemalt kirjeldatud paragrahvis 5 selle toetuse eelnõus. Nimelt on tõesti olemas žürii, kui seda võib niimoodi nimetada. Sisuliselt on tegu komisjoniga, kuhu kuulub siis Linnaplaneerimise Ametist inimesi, kuhu kuulub eksperte; samuti on sellel inimesel, kes seda toetust taotleb, kohustus teha pilte sellest; teha, võtta hinnapakkumisi siis vastavalt sellele, kas tegu on etapilise ... Näiteks kui see toetus antakse mitmes järgus, siis kas see toetus makstakse välja pärast teatud etappi või kogusummas. Aga toetuse kasutamine peaks olema lõppend 30. novembriks. Nii et seal on terve rida tehnilisi nüansse ja nüüd neid tehnilisi nüansse on võimalik kergemini ja kiiremini menetleda ja selleks luuakse siis täiendav võimalus läbi iseteeninduskeskkonna. Ehk siis vähendatakse sisuliselt seda bürokraatiat, kui võib ka nii öelda.
16:44 Mihhail Kõlvart
Kaupo Nõlvak, palun!
16:45 Kaupo Nõlvak
Jaa, tänan! Lugupeetud ettekandja! Kultuurimälestiste, ajaloomälestiste, hoonete restaureerimine on muidugi väga tähtis, aga ka kallis töö. Et ma saan aru ühe objekti ... Aga jutt on hoonetest, mitte kaminakellast. Restaureerimine on erakordselt kallis ettevõtmine. Ja ühe objekti toetuseks on suurusjärgus 4000 eurot. Et kas Te oskate öelda, mis tänastes restaureerimishindades, kas selle eest saab nagu aknahinged, ukseposti? Või millise osa hoonest saab sellise väikse raha eest n-ö toetusena ja miks see toetus nii närune on siis? Aitäh!
16:46 Andrei Novikov
See toetus on varasematel aastatel olnud kuni 10 000 eurot objekti kohta. See toetus sõltub sellest, kui palju on selleks raha eraldatud, ja mul on hea meel, et selleks üldse Tallinna linn on sellise rahaeralduse teinud. Et kui kunagi on seda rohkem ... Nimelt, Tallinna linnal on tegelikult terve rida erinevaid toetusi, kus toetatakse eraomanikku, olgu selleks siis "Fassaadid korda", "Hoovid korda", ja selline eriline toetus on ka restaureerimistoetus. Sellest ma võin Teile näiteid tuua näiteks, mida on tehtud. Näiteks on Nõmme linnaosas Läänekaare tee 18 katust või Raudtee tn 130 aknaid toetatud, või siis Köhleri 4 fassaadi Kesklinnas või Vana-Lõuna 35 peaust. Ja neid näiteid on teisigi.
16:46 Mihhail Kõlvart
Ants Leemets, teine küsimus, palun!
16:47 Ants Leemets
Ja lugupeetud abilinnapea! Et Kaupo Nõlvak küsis ka seda, et see maht on nii väike. Et kas selle ... Ma toetuse vastu ei vaidle üldse. Et selline toetus on ... loomulikult oleks väga vajalik, sest kõik teavad, et see tööd on väga kallid. Aga kas ta ikka jätab linna mingi mõju või on see nii väike abivahend, et ta nagu üldse ei aita? Et mis see nagu õige värk oleks? Et kui suur see maht peaks olema, et ta avaldaks mõju linna teatud asjade kordategemisele?
16:47 Andrei Novikov
See maht võiks olla ... Mida suurem on maht, seda suurem on mõju. See on proportsionaalne suhe. Aga seda mahtu me oleme tegelikult ametiga arutanud ja see aasta sooviks seda tõsta umbes 200 000-le. Et see võimalus meil täna on ja ma usun, et selliseks see maht ka kujuneb.
16:47 Mihhail Kõlvart
Mart Luik, palun!
16:48 Mart Luik
Aitäh! Lugupeetud abilinnapea! Kas siin on toetuse puhul mingid piirangud ka ees? Kas näiteks hooned, mis asuvad küll muinsuskaitsevööndis, aga iseenesest ei ole muinsuskaitse objektid, kas nad saavad samamoodi taotleda seda toetust? Aitäh!
16:48 Andrei Novikov
Need täpsed taotluse kriteeriumid on sätestatud selles korras ja iga selline muinsuskaitseline objekt on tõesti omapärane ja omanäoline ja seetõttu ta ka muinsuskaitse- või miljööalal asuv objekt. Siin on komisjon ...
16:48 Mart Luik
.... ei ole ise, kui see objekt ise ei ole muinsuskaitsealune ....
16:48 Andrei Novikov
Ka sellisel, kui ta asub näiteks miljööalal, siis on võimalik taotleda.
16:48 Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
16:48 Kristen Michal
Aitäh! Mul oli sihuke küsimus ka, et kuidas see laieneb näiteks linnale kuuluvatele objektidele või linna ärihingutele kuuluvatele objektidele? Et kas näiteks Linnahalli fassaadi võiks ka selle toetusega korras hoida? Aitäh!
16:49 Andrei Novikov
Siin ei ole nüüd otseselt öeldud, et ... ma pean täpsustama seda, aga minu arust siin otseselt ei ole seda välistatud. Aga küll ma näen, et linn peaks oma kinnisvara eest hoolitsema ise või kaasata selleks riigi finantse, näiteks siinsamas Linnahalli näite puhul.
16:49 Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
16:49 Andrei Novikov
Aitäh!
16:49 Mihhail Kõlvart
Sõna kaasettekandeks saab haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja, Märt Sults, palun!
16:49 Märt Sults
Auväärt esimees, kolleegid! Haridus- ja kultuurikomisjon oma korralisel istungil 31. jaanuaril kuulas ära härra Duboviku ettepaneku selle toetuse määramisest ja korrast ja otsustas hääletamistulemusega 15 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ka ei olnud, toetada eelnõu esitatud kujul. Mõelge, kaaluge, otsustage, hääletage - kihvt eelnõu. Aitäh!
16:49 Mihhail Kõlvart
Kaasettekandjale on ka küsimus. Jaak Juske, palun!
16:50 Jaak Juske
Aitäh! Hea ettekandja, hea Märt! Et millal Linnahalli fassaad saab puhtaks? Aitäh!
16:50 Märt Sults
Väga hea küsimus. Linnahalli fassaad saab puhtaks pärast remonti, sellepärast et dolomiit on seal piisavalt lagunenud, see tuleb kõik vahetada ja siis ta saabki puhtaks. Aitäh!
16:50 Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh!
16:50 Märt Sults
Aitäh!
16:50 Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele määruse eelnõu "Restaureerimistoetuse andmise kord". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
16:51 Eelnõu lõpphääletus
16:51 Mihhail Kõlvart
Häältega 59 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on määrus vastu võetud.