Päevakorrapunkti esinemised [Lõime tn 25-20 korteriomandi müük]

 
17:53 16. OE13 Lõime tn 25-20 korteriomandi müük
17:53 Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 16 "Lõime tn 25-20 korteriomandi müük". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk, palun!
17:53 Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on korteriomandi müügiga, mida siin ruumides on juba varasemalt arutatud. Ent pakkumised enampakkumisel ei ole olnud edukad; seitse korda on toimunud. Ning nüüd on ettepanek, nii nagu ikka sellistel juhtumitel, hinda alandada. Ning kui eelmine hind oli siis 32 000 ... tähendab, 42 700, siis nüüd on ettepanek vähendada ligemale 25% ja uueks hinnaks oleks 32 100 eurot. Ning tegemist on 1-toalise korteriga 27,3 m², kus on kööktuba, WC, vannituba. Korter on halvas seisukorras ja vajab kindlasti ka kapitaalremonti. Ma palun eelnõud toetada!
17:54 Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Kristen Michal, palun!
17:54 Kristen Michal
Aitäh! Rahanduskomisjonis me arutasime küll teiste objektide müüki, aga mul jäi kõrva jälle Teie lause, et seda on seitse korda püütud müüa. Et kas see seitse korda on ikka arukas? Et kui näiteks kolme korraga ei õnnestu müüa mingi ajavälbaga, äkki oleks juba mõistlik hind üle vaadata? Aitäh!
17:54 Eha Võrk
Aitäh! No meil on olnud juhtumeid ka, kus neljandal korral on õnnestunud müüa. Nii et, püüame vähendada bürokraatiat ja maksimaalselt võtta, teha neid pakkumisi. Seda enam, et lootsime tõusvale trendile kinnisvaras, kus praegu kohati tundub, et iga korter läheb müügiks. Aga tundub, et siiski absoluutselt iga korter ei lähe müügiks. Nii et see on siis see põhjus, miks me ei ole varasemalt tulnud. Aasta müüsime, aasta jagu.
17:54 Mihhail Kõlvart
Kristen Michal, teine küsimus, palun!
17:55 Kristen Michal
Aitäh! No ma arvan, et ajavälpa võib alati hinnata ja turusituatsiooni. Aga minu küsimus pigem on, et miks see seitse. Et ka teiste mingite objektide puhul Pärtelpoeg meil komisjonis rääkis, kuidas see seitse on kõige optimaalsem, kuidas erinevatel aastaaegadel jõuab müüa jne. Et kust see seitse tuli? Aitäh!
17:55 Eha Võrk
No eks ta ikka selline rohkem subjektiivne ole. Et samamoodi võib olla ju ka kaheksa. Aga lihtsalt vaatasime, et viimane pakkumine oli novembrikuus. Et ei ole mõtet lihtsalt rohkem pingutada.
17:55 Mihhail Kõlvart
Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Märt Sults!
17:56 Märt Sults
Auväärt esimees, kolleegid, psühhiaater! Rahanduskomisjon oma korralisel koosolekul 5. veebruaril arutas antud teemat, härra Pärtelpoeg põhjendas ja kinnitas kõiki toiminguid ja otsustati hääletada. Hääletamistulemused olid 15 poolt, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid ka ei olnud. Toetada antud eelnõu ja antud hinnamuudatust. Mõelge, otsustage, hääletage! Aitäh!
17:56 Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Lõime tn 25-20 korteriomandi müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
17:57 Eelnõu lõpphääletus
17:57 Mihhail Kõlvart
Häältega 54 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud.