Päevakorrapunkti esinemised [Suur‑Ameerika tn 22-29 korteriomandi müük]

 
17:13 7. Suur‑Ameerika tn 22-29 korteriomandi müük
17:13 Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 7 "Suur-Ameerika tn 22-29 korteriomandi müük". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk, palun!
17:13 Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on varaga, mis ei kuulu Tallinna linnale, vaid kuulub eestkostetavale. Ning vara võõrandamine käib siis kohtuotsuse alusel. Ning tegemist on Suur-Ameerika tn 22-29 korteriomandiga ning alghinnaks on siis ekspertiisiakti alusel määratud 80 400 eurot. Tegemist on korteriomandiga, mille üldpind on 59,7 m², ja 2-toalise korteriga. Ma palun eelnõud toetada!
17:13 Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Märt Sults!
17:14 Märt Sults
Auväärt esimees, kolleegid! Rahanduskomisjon oma korralisel istungil 22. jaanuaril käesoleval aastal kuulas ära härra Pärtelpoja selgitused selle kinnisasja kohta ja otsustas poolthäältega - 11, vastu ei olnud kedagi, 1 erapooletu - toetada eelnõu esitatud kujul. Härra Pärtelpoja põhjendused ja selgitused olid piisavad ja ammendavad. Aitäh! Mõelge, otsustage, hääletage! Aitäh!
17:14 Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
17:14 Märt Sults
Aitäh!
17:14 Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Suur-Ameerika tn 22-29 korteriomandi müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
17:15 Eelnõu lõpphääletus
17:15 Mihhail Kõlvart
Häältega 52 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!