Päevakorrapunkti esinemised [Lai tn 11-4 ja Lai tn 11-10 korteriomandite müük]

 
17:22 11. OE219 Lai tn 11-4 ja Lai tn 11-10 korteriomandite müük
17:22 Mihhail Kõlvart
Päevakorrapunkt number 11 "Lai tn 11-4 ja Lai tn 11-10 korteriomandite müük". Sõna ettekandeks saab Tallinna abilinnapea Eha Võrk, palun!
17:22 Eha Võrk
Aitäh! Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed! Tegemist on siis kahe korteriomandi müügiga Tallinnas vanalinnas Lai tn 11 korter 4 ja Lai tn 11 korter 10. Ning ekspertiisakti alusel oleks siis alghinnad Lai tn 11 korter 4 - 214 900 eurot, ja Lai tn 11 korter 10 alghinnaga 189 300 eurot. Nüüd Lai tn 11 korter 4 üldpinnaks on 126,5 m² ning korter on halvas seisukorras: puudub soojaveevarustus, küttesüsteem. Ja tegemist on siis eluruumiga. Seevastu korter 10 on tegemist mitteeluruumiga, on samuti I korrusel ja pindala on 98,8 m² ning samuti on tegemist halvas seisukorras olevate ruumidega. Ja ma palun eelnõud toetada enampakkumiseks!
17:22 Mihhail Kõlvart
Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Märt Sults!
17:24 Märt Sults
Auväärt esimees, kolleegid! Rahanduskomisjon oma korralisel istungil 22. jaanuaril käesoleval aastal arutas seda teemat, kuulas ära härra Pärtelpoja ettepanekud ja kalkulatsioonid. Ja otsustas hääletamistulemustega 12 poolt, vastu kedagi ei olnud, erapooletuid ka ei olnud, toetada eelnõu antud kujul ja antud alghinnaga. Aitäh! Mõelge, otsustage, hääletage! Aitäh!
17:24 Mihhail Kõlvart
Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh!
17:24 Märt Sults
Aitäh!
17:24 Mihhail Kõlvart
Avan läbirääkimised! Kas keegi soovib sõna? Ei soovi.
Lugupeetud linnavolikogu! Panen teie ette lõpphääletusele otsuse eelnõu "Lai tn 11-4 ja Lai tn 11-10 korteriomandite müük". Palun teid võtta seisukoht ja hääletada!
17:25 Eelnõu lõpphääletus
17:25 Mihhail Kõlvart
Häältega 49 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud!